dictionar englez roman - termeni matematici

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A
abscissa absolute absolute extremum absolute value absolute value of a complex number accuracy acnode acute angle acute triangle add addend addition addition sign adjacent angle adjacent side adjacent supplementary angles adjoint admissible admissible solution affine coordinates algebra algebraic equation algebraic expression algorithm algorithm for division alternance alteration alternate angles alternate exterior angles alternate interior angles altitude of a triangle amplitude analogous analogical

sus - abscisă - absolut - extremum absolut - valoare absolută - valoare absolută a numărului complex - precizie, exactitate, acurateţe - punct izolat - unghi ascuţit - triunghi ascuţitunghic - a aduna, a suma - termen al sumei - adunare - semnul adunării - unghi adiacent, unghi alăturat - latură adiacentă - unghiuri adiacente suplimentare - conjugat - admisibil - soluţie admisibilă - coordonate afine - algebră - ecuaţie algebrică - expresie algebrică - algoritm - algoritm de divizare - alternanţă - alternare - unghiuri alterne - unghiuri alterne externe - unghiuri alterne interne - înălţime a triunghiului - amplitudine - analogic - analogic

analogy analysis analyze angle anticosine antisine applicate approximate solution arbitrary arc arccosine arc-length arcsine arctangent area argument argument of a function arithmetic mean arithmetic progression associative law associative property assumption asymmetric(al) asymmetry asymptote asymptotes of a hyperbola average average value axiom axis - analogie analiză a analiza unghi arccosinus arcsinus aplicată soluţie aproximativă arbitrar arc arccosinus lungimea arcului arcsinus arctangentă arie argument argument al funcţiei medie aritmetică progresie aritmetică lege asociativă proprietate asociativă presupunere asimetric asimetrie asimptotă asimptote ale hiperbolei valoare medie valoare medie axiomă axă sus .substituţie inversă .bază .formula binomului B back-substitution bar base base angle {of a triangle} base vector basis billion binary binomial binomial coefficient binomial expansion binomial formula .binar .linie de fracţie .bază .unghi la bază a triunghiului .descompunere binomială .binom .coeficient binomial .bilion .vector de bază .

închis .centru unei circumferinţe exînscrise .cerc .centru .coincident .coeficient .coliniaritate .analiză matematică. calcul .numitor comun .simetrie centrală .canonic .sistem cartezian de coordonate .schimb de variabilă .fracţie ordinară .interval închis.combinaţie .figură circumscrisă .divizor comun .unghi la centru .reducere a termenilor asemenea .divizor comun . segment .raţie a unei progresii aritmetice .a simplifica .secţiune conică centrală .centrul circumferinţei circumscrise .centru .coardă .coordonate carteziene .biquadratic equation bisector bisectrix bounded interval braces brackets branch bridging brocken line - ecuaţie bipatrată bisectoare bisectoare interval mărginit paranteze figurate paranteze patrate ramură translaţie linie frântă sus C calculus cancel canonical Cartesian coordinate system Cartesian coordinates central angle central conic central symmetry centre centre of the escribed circle center change of variable chord circle circumcenter circumscribed figure closed closed interval coefficient coincident collinearity combination combine similar terms common denominator common difference common divisor common factor common fraction .

curbă convexă .lege comutativă .segmente congruente .common logs common multiple common ratio commutative law comparation complementary angle complete induction complete solution complex number computable computation concave concave curve concave function concentric circles condition cone congruence congruent angles congruent figures congruent polygons congruent segments conic conic section conjugate conjugate angle conjugate roots consecutive integers constant continuity continuous function convex convex curve convex polygon convexity coordinate coordinate axis coordinate system coplanar coplanar vector coprime numbers corollary .continuitate .unghi complementar {până la 90o} .raţie a unei progresii geometrice .numere întregi consecutive . comparare .multiplu comun .calculabil .poligon convex .inducţie completă .logaritm zecimal .funcţie concavă .număr complex .coplanar .numere reciproc prime .secţiune conică . corolar .concavă .condiţie .vector coplanar .unghi suplimentar până la 360o .sistem de coordonate .convexitate .calcul .constantă .coordonată .secţiune conică .cercuri concentrice .congruenţă .rădăcini conjugate .comparaţie.convex .poligoane congruente .curbă concavă .con .soluţie completă .figuri congruente .unghiuri congruente .funcţie continuă .consecinţă.conjugat .axă de coordonate .

element diagonal .descompunere .degenerat .a determina . deviere .deviaţie.fracţie zecimală .a defini .descompunere a unei fracţii .derivată .diferenţă .deducţie .punct diametral opus .a descreşte .corresponding angles count criterion criterion for divisibility cross-product cube cubic cubic curve curve cut cylinder - unghiuri corespondente a calcula criteriu criteriu de divizibilitate produs vectorial cub curbă cubică curbă cubică curbă secţiune cilindru sus D data decimal decimal fraction decimal number decision decomposition decomposition of a fraction decrease decreasing function deduction define definition degenerate degenerate conic degree degree of a polinomial denominator dependent derivative derivative at a point determinant determine deviation diagonal diagonal element diagonal matrix diameter diametrically opposite point difference .număr zecimal . grad.definiţie .funcţie descrescatoare .decizie .putere.numitor . ordin.date .secţiune conică degenerată .diametru .zecimal .diagonală .derivată în punct .determinant . exponent .dependent .matrice diagonală .grad al polinomului .

funcţie discontinuă .funcţie diferenţiabilă .distinct .dimensiune .element de arie .discontinuu .deîmpărţit .cosinus director .lege distributivă .punct .derivabilitate.domeniu .discriminant .differentiability differentiable function differential of area digit dihedral angle dilatation dimension direction direction cosine directly proportional discontinuous discontinuous function discriminant disposition distance distinct distributive law dividend divisable {by} division division algorithm divisor domain domain of definition dot dot product dotted line double root dual duality principle .direcţie .distanţă .delatare .amplasare .divizare .algoritm de divizare .produs scalar . diferenţiabilitate .principiul dualităţii sus muchie element element de arie eliminare eliminare prin substituţie metoda eliminării elipsă mulţime vidă ecuaţie ecuaţie a liniei drepte echilateral poligon regulat E edge element element of area elimination elimination by substitution elimination method ellipse empty set equation equation of a straight line equilateral equilateral polygon .domeniu de definiţie .dual .divizibil {prin} .cifră .rădăcină dublă .unghi diedru .direct proporţional .linie punctată .divizor .

ordin exponenţial ecuaţie exponenţială expresie unghi exterior {al triunghiului} extremal punct de extremum sus factor. dezvoltare dezvoltare a determinantului unghi complementar până la 360o exponent. multiplicator teorema lui Bezout descompunere în factori descompunere în factori familie câmp primă derivată ecuaţie de ordinul întâi schemă bloc F factor factor theorem factoring factorization family field first derivative first-order equation flow chart .equilateral triangle equivalent equivalent figure error escribed essential estimation Euclidean algorithm Euclidean geometry Euclidean space evaluation evaluation of determinant even even function even number everywhere defined exact exact division exact solution example excentre exclusion existential quantifier expansion expansion of a determinant explementary angle exponent exponential exponential equation expression exterior angle {of a triangle} extremal extremum point - triunghi echilateral echivalent figură congruentă eroare circumscris. exînscris esenţial estimaţie algoritmul lui Euclid geometrie euclidiană spaţiu euclidian evaluare calculul determinantului par funcţie pară număr par definit peste tot exact împărţire fără rest soluţie exactă exemplu centru al unei circumferinţe exînscrise excepţie cuantor existenţial descompunere.

hexagon .progresie geometrică .medie geometrică .general .funcţie .grad.formulă .focar .teoremă fundamentală a aritmeticii sus .hexaedru .cel mai mare divizor comun sus .flux .determinarea extremului .funcţie de mai multe variabile .fracţie .semisferă .funcţie de o variabilă .soluţie generală .picior al perpendicularei .formule ale jumătăţii unui unghi .cel mai mare divizor comun .formă generală .termen general .înălţime .hexaedru .flux focal point focus foot {of a perpendicular} formula fraction function function of a complex variable function of a single variable function of several variables fundamental fundamental theorem of arithmetic .fundamental .punct focal .funcţie de variabilă complexă . exponent. putere .omogen G general general form general solution general term geometric average geometric locus geometric mean geometric progression geometry grade greatest common divisor greatest common factor H half-angle formulas halve height hemisphere hexagon hexaeder hexahedron hill climbing homogeneous .loc geometric al punctelor .medie geometrică .geometrie .a împărţi în două {în jumătate} .

incluziune .număr întreg .homogeneous equation homogeneous system horizontal horizontal axis Horner's scheme hyperbola hyperbolic hypotenuse hypothesis - ecuaţie omogenă sistem omogen orizontal axă orizontală schema lui Horner hiperbolă hiperbolic ipotenuză ipoteză sus I identity if and only if image implication improper fraction incenter incircle include inclusion inconsistent incorrect increase increment indefinite independent independent variable indeterminancy induction inequality infinite infinite decimal fraction inflexion inhomogeneous initial initial condition initial value inscribe inscribed angle inscribed circle inscribed polygon integer number integral integral curve .dacă şi numai dacă .curbă integrală .imagine .identitate .inducţie .circumferinţă înscrisă .a include .condiţie iniţială .unghi înscris .iniţial .inflexiune .fracţie zecimală infinită .creştere .infinit .centrul circumferinţei înscrise .nedeterminare .valoare iniţială .variabilă independentă .circumferinţă înscrisă .implicaţie .poligon înscris .neomogen .a înscrie .nedeterminat .incompatibil .fracţie supraunitară .inecuaţie .integrală .independent .incorect .a creşte .

lege .salt .lemă .numitori identici .cunoscut sus .lungime .legea terţului exclus .limite de integrare K kilogram(me) kilometre known L law law of composition law of sines law of the excluded middle least common denominator least common multiple leg Leibniz rule lemma length like denominators like signs limit limit value limits of integration .integrand integration by parts integration constant inter-stage function intercept intercept theorem interdependency interior angle intersection interval inverse inversely proportional irrational number irreductibility isosceles triangle - expresie de sub integrală integrare prin părţi constantă de integrare funcţie în scară segment teorema lui Thales interdependenţă unghi interior intersecţie interval invers invers proporţional număr iraţional ireductibilitate triunghi isoscel sus J jump jump function .cel mai mic multiplu comun .kilogram .lege de compoziţie .cel mai mic numitor comun .faţă laterală .teorema sinusurilor .formula lui Leibniz .limită .funcţie în scară sus .valoare limită .kilometru .aceleaşi semne .

monom .modul .ecuaţie de gradul întâi (liniară) .diagonală principală . maxim .funcţie monoton M magnitude main diagonal major axis many-variable system map mapping meter mathematical induction mathematics matrix matrix of the transformation maximum mean mean proportional measurable measure median {of a triangle} member {of a set} minimum minuend minus {sign} module monom monotone decreasing function monotone increasing function .matrice .dreaptă .matrice de transformare .romb sus .mărime .segment liniar .mediană .metru .sistem cu mai multe necunoscute .cel mai mic numitor comun . aplicaţie .line line segment linear linear equation linear function linear independency linearity local logarithm lower limit lowest common denominator lowest common multiple lozenge .funcţie liniară .măsură .minimum.liniar .matematică .axă principală .logaritm .cel mai mic multiplu comun .element {al mulţimii} .inducţie matematică .funcţie monoton descrescătoare . aplicaţie .semnul scăderii .liniaritate .medie geometrică .măsurabil .independenţă liniară .local .medie aritmetică . minim .limită inferioară .imagine.descăzut .imagine.maximum.

nesimetric .secţiune conică nedegenerată .neglijabil .logaritm natural . perpendiculară .secţiune conică nedegenerată .număr .nod . multiplicator .negativ .fracţie zecimală infinită .normală la suprafaţă .mulţime vidă .deînmulţit .soluţie netrivială .condiţie necesară şi suficientă .dreaptă numerică .monotonic function monotonous multiple multiplex multiplicand multiplication multiplier multiply mutually mutually disjoint crescătoare . multiplicare .matrice nulă .sistem neortogonal de coordonate .neperiodic .mutual disjuncte sus .multiplu .monoton .numărător N natural logarithm natural number necessary and sufficient condition negative negligible node non-decreasing non-degnerate non-degenerate conic non-degenerate conic section non-linear non-linear equation non-orthogonal coordinate system non-periodic non-symmetric non-terminating decimal non-trivial solution non-zero solution normal normal to the surface normal vector null-vector null-matrix null-set number number line numerator .număr natural .soluţie nenulă .înmulţire.nedescrescător .a înmulţi .normală.multiplu.neliniar .ecuaţie neliniară . repetat .vector normal .înmulţitor.nedegenerat .vector nul .mutual .funcţie monotonă .

procent .biunivoc .parametru .număr ordinal .parabolă .ordine .paranteze rotunde .fascicul de drepte .octagon .interval deschis .sistem ortogonal de coordonate .oblic .bază ortonormată .cuplu ordonat .perioadă P pair parabola parabolic parallel parallelepiped parallelogram parallelogram law parallelogram rule parameter parametric form parentheses partial fraction partial-fraction expansion pencil pencil of lines pentagon per cent perimeter period .fracţie elementară .formă parametrică .ordin al derivatei .cuplu .parabolic .unghi obtuz .fascicul .origine de coordonate .pentagon .regula paralelogramului .ordinul ecuaţiei .paralelogram .paralel .regula paralelogramului .paralelepiped .unghiuri alterne interioare .perimertu .oval sus .ordonată .funcţie impară .O oblique obtuse angle obtuse triangle octagon odd odd-function one-to-one open interval opposite interior angles order order of derivative order of equation ordered pair ordinal number ordinate origin {of coordinates} orthogonal base orthogonal coordnate system orthonormal basis oval sus .triunghi obtuzunghic .descompunere în fracţii elementare .impar .bază ortogonală .

descompunere în factori primi .divizor propriu .soluţie periodică .plan .posibilitate .pozitiv .soluţie admisibilă .progresie .punct de discontinuitate .precedent .a demonstra .diagonală principală .axă de rotaţie.funcţie primitivă . exponent .semnul adunării.planimetrie .prizmă .planimetrie .perpendiculară .preimagine .putere.fracţie zecimală periodică .propoziţie .periodic decimal fraction periodic function periodic solution permissible solution perpendicular pivot plane plane geometry planimetry plus sign point point of discontinuity point of inflexion polygon polyhedron polynomial positive possibility power pre-image preceding prime factorization prime number pimitive principal principal axis principal diagonal principle of complete induction prism product progression projection proof proper factor proper fraction property proportion proposition prove pyramid Pythagorean theorem .piramidă .principal .metoda inducţiei complete .proporţie .poligon . centru de rotaţie .teorema lui Pythagoras .punct .număr prim .proiecţie . plus .axă principală .polinom .demonstraţie .produs .poliedru .fracţie subunitară .funcţie periodică .punct de inflexiune .proprietate .

patrat .raţional .real .a reduce .rest .pătratic .cuantor .radian .funcţie raţională . semnul rădăcinii .sistem rectangular de coordonate .restricţie R radian radical radical sign radius radius vector raise to a power range rank of a matrix ratio rational rational function rational number ray real real number reciprocal matrix rectangle rectangular coordonate system reduce reducible regular polygon relation relative relatively prime numbers remainder repeated root replace represent rest restriction .cât.numere reciproc prime .radical.relativ .a ridica la putere . raport .număr real .reductibil .semidreaptă .rest .rang al unei matrici .rădăcină multiplă .număr raţional . domeniu .cât sus .rază vectoare . raport .a reprezenta . semnul rădăcinii .Q quadrate quadratic quadratic equation quadratic formula quantifier quotient sus .matrice inversă .a substitui.rază .mulţime de valori.radical.poligon regulat .relaţie. a înlocui .dreptunghi .ecuaţie de gradul al doilea (patrată) .formula rădăcinilor ecuaţiei de gradul al doilea (ecuaţiei patrate) .

drepte neconcurente .funcţia signum .triunghi scalen .scalar .segment .fracţii cu numitori egali .a satisface .formula coeficientului unghiular S same denominators satisfy scalar scalene triangle secant sector of a circle segment semi-circle semiclosed interval set set theory side {of an angle} sign signum function similar fractions similar polygons similar terms similar triangle similarity similitude simple simple root simplification sine curve sine rule single single root skew lines slope slope angle slope formula .asemănare .semicerc .teorema sinusurilor .teoria mulţimilor .rhomb rhombus right angle right triangle root rotation round rounding error rule - romb romb unghi drept triunghi dreptunghic rădăcină rotaţie a rotunji eroare de rotunjire regulă sus .interval semiînchis .simplu .rădăcină simplă . coeficient unghiular .secantă .simplificare .rădăcină simplă .asemănare .semn .triunghi asemenea .sector circular .latură {a unui unghi} .unghi de înclinare .poligoane asemenea .termeni asemenea .mulţime .numitori identici .înclinare.unic .sinusoidă .

afirmaţie .simetric .propoziţie.soluţie {a unei probleme} . a ridica la patrat .viteză .simbol .rădăcină patrată .funcţie în scară .linie dreaptă .suprafată .strict . a rezolva .sistem de ecuaţii liniare .slope-intercept form of a straight line equation solution {of a problem} solution set solve space speed sphere square square brackets square root standard form statement step function straight straight angle straight-line straight-line segment stretching strict strongly monotonic subset substitution subtraction subtrahend sum summand supplementary angles surface surface area surface element surface of revolution symbol symmetric symmetric function synthetic division system system of linear equations .a soluţiona.suprafaţă de rotaţie .sistem .paranteze patrate .unghi întins.submulţime . unghi plin .ecuaţie a unei drepte cu coeficient unghiular .formă standardă .drept .segment liniar .unghiuri suplimentare {până la 180o} .patrat.scădere .element de arie {al suprafeţei} .delatare .strict monoton .spaţiu .substituţie .scăzător .schema lui Horner .sumă . funcţie pară .termen al sumei .funcţie simetrică.mulţime de soluţii .sferă .arie a suprafeţei .

triunghi .unitate .circumferinţă unitară .trigonometrie .trigonometric .transformare de coordonate .nedeterminat .T tangent tangent line tangent plane term term of a fraction terminating decimal fraction tetragon tetrahedron theorem theory transcendental number transform transform of coordinates transitivity translation trapezium trapezoid triangle triangular trigonometric trigonometric function trigonometry trisection of the angle truth sus .linie tangentă .teorie .inegal.trapez .veridicitate sus .fracţie zecimală finită .număr transcendent .tangentă .patrulater .trisecţie a unui unghi .univoc .nemărginit .termen .numărător al fracţiei .soluţie unică .vector tangent unitar .teoremă .translare .tetraedru .triunghiular .vector unitar .plan tangent .a transforma .incertitudine.funcţie trigonometrică .reuniune . nedeterminare .trapez .unicitate . diferit .cuantor universal U unambiguous unbounded uncertainty undefined undetermined unequal union unique solution uniqueness unit unit circle unit tangent vector unit vector universal quantifier .nedefinit .tranzitivitate .

universal set unknown unlike denominators unsymmetric - mulţime universală necunoscută numitori diferiţi asimetric sus V valid value vanish variable vector vector product velocity verify vertex vertex angles vertical vertical axis vice versa vinculum volume - valid.plan xOy sus .axa y sus .segment de pe axa x .bine definit .axa x .zero . valabil valoare a se anula.axa z .tot. reciproc linie de fracţie volum sus W way well-defined whole .soluţie nulă X x-axis x-intercept xy-plane Y y-axis Z z-axis zero zero solution .drum. în întregime sus . a dispărea variabilă vector produs vectorial viteză a verifica vârf unghiuri opuse la vârf vertical axă verticală invers. distantă .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful