1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

36 37 38 39

Decidentul alege intre posibilitati in functie de solutionarea definitiva a_______________de selectare adecvate alternative si tot el selecteaza planul pentru implementare. Sistemele informatice ofera un nivel rapid de obtinere. OAS. In cadrul SIAD.Succes la test COMPLETARI Sistemele de asistare a deciziei orientate pe date lucreaza cu date ce sunt stocate in _________ _____ ____________ al organizatiei. privite ca un intreg . analiza si interpretare a unei mari cantitati de date si informatie. grupului de persoane sau ____ ansamblul sau. MIS. . In organizatia economica. Decizia se poate defini si ca fiind rezultatul unor activitati constiente de alegere a unei _______ de a o multime cunoscuta decidentului. dar decizia finala este adoptata de utili sistem. pen indeplinirea unui anumit scop Sistemul este o colectie de parti (elemente) _______________ si interconectate. Procesul decizional este ansamblul de activitati executat de o persoana/grup de persoane care sun unui fenomen care poate genera mai multe variante de actiune si avand drept obiectiv alegerea un ele care sa raspunda cel mai bine sistemului de valori ale persoanei. privite ca un intreg. Se pot aplica metode analitice pentru probleme de gestiune a stocurilor sau de alocare a _________ In functie de semnificatia sa. care presupune un dialog permanent cu utilizatorul. indeplinirea unui anumit scop Sistemul. utilizarea metodelor analitice in asistarea deciziei este _________________de nat problemelor de rezolvat. ajutand la o adaptare rapida a ______________intr-un mediu economi permanenta dinamica. este expresia abstractizarii unor fapte. fenomene. __________. Evolutia tehnologiilor informatiei si ale comunicatiilor. subsistemul de gestiune a cunostintelor. Decidentul alege o singura actiune din multitudinea existenta in functie de criteriul de ________ pro modelul decizional pe care l-a ales. materiale. alegere care presupune alocarea unor resurse. resursele alocate sunt ____________. iar acestea trebuie sa fie structurate. IT&C influenteaza evolutia procesului manag oferta de mijloace si instrumente din ce in ce mai performante pentru rezolvarea sarcinilor manage sintetizate in ESS. financiare si informationa O clasificare a deciziilor poate fi facuta in functie de ____________de care dispune decidentul referitoare la evolutia problemei pe care o are de rezolvat. ofera sol aspectele ______________________. Metodele analitice sunt utilizate in asistarea deciziei datorita utilizarii formulelor ________________ p solutia optima. in plan conceptual. In practica curenta. TPS. KWS. obiecte d real pe baza unei ______________ logice predefinite. cu inglobarea de sisteme expert. Sistemul este o colectie de parti (elemente) organizate si ______________ . Alegerea este etapa de baza pentru adoptarea ______________deoarece in cadrul ei se concretizeaza obtinute in celelalte etape. un sistem informatic de asistare a deciziei este o___________________a unitar. procese.

precum si __________________noilor date incorporate in aplicatii de analiza. In SIAD. avand ca rol organizarea datelor pe subiecte nece procesului de decizie. . criteriile de agregare sunt denumite ______________________. datele sunt reprezentate in ______________de date. 23) In SIAD. in tehnica OLAP. predictia are un caracter limitat fata de ___________________(prognoza) care inseamna depa cadrului statistic permis de modelele de regresie. la popularea cu extensii cuprinzand date____________. In SIAD. prin extinderea celui tridimensional la cel n-dimensional. precu integrarea noilor date incorporate in aplicatii de analiza. In SIAD. In SIAD. la depozitele de date. datele care formeaza suportul pentru tranzactiile primare sunt prelucrate pentru a se obtin de ________________ necesare planificarii si luarii deciziilor si sunt tratate de instrumentele SGBD. privita din punct de vedere multidimensional.Simularea prezinta avantaje deoarece modelul este obtinut de obicei din perspectiva decidentului. In SIAD. in etapa de conceptie a unui depozit de date se folosesc modele ________________ care grup din tabelele relationale in scheme de tip stea sau fulg de zapada. surprinde complexit problemei si se poate aplica unor mari diversitati de _________________manageriale. frecvent vor apare noi cerinte informational duce neaparat la extinderea structurii. metoda din cadrul SIAD care se poate utiliza pentru problemele nestructurate. fulg de nea sau constelatie sunt modele conce ____________________________ale acestor depozite. In SIAD. in etapa de conceptie a unui depozit de date se folosesc modele dimensionale care grupea tabelele relationale in scheme de tip _______________sau fulg de zapada. in cazul programarii euristice. la popularea cu extensii cuprinzand date istorice. dar care vo unor procese complexe de _________________________care sa corespunda structurii depozitului care a proiectat. modelele predictive au ca scop anticiparea evolutiei viitoare a sistemului considerat in fun evolutiile sale ____________________. In SIAD. In SIAD. In SIAD. In SIAD. programarea euristica conduce la generarea unei solutii ___________________pentru problem de obicei nestructurate. In SIAD. popularea depozitelor de date se face prin preluare din sisteme tranzactionale. In SIAD. depozitul de date se construieste _______________________adica el permite completari si dez ulterioare. la depozitele de date. in exploatarea curenta a depozitului de date. In SIAD. In SIAD. in exploatarea curenta a depozitului de date. evaluarea rezultatelor se realizeaza cu ajutorul functiei __________________care depinde de stare si de informatiile referitoare la acea stare. tehnica OLAP presupune ca analiza datelor (care pot fi de tip numeric sau statistic) poate f de cel care creeaza aplicatia sau chiar de utilizatorul final. frecvent vor apare noi cerinte informational duce neaparat la extinderea structurii. schemele de tip stea. tehnicile de observare analitica a datelor se regasesc intr-o tehnologie moderna denumita ____________Mining. In SIAD.

baza de date multidimensionala este formata din doua structuri: structura datelor in care s masurile activitatilor preluate din tabela de fapte a depozitului de date. In SIAD. Utilizatorul poate vizualiza aceasta s nume de coloane si linii care reprezinta informatiile de pe axele cuburilor. . clasificarea are ca scop plasarea obiectelor prelucrate intr-un grup limitat d ____________predefinite. structura ___________________care este formata din totalitatea dimensiunilo acestora precum si din structurile ierarhice ale dimensiunilor. la un hipercub OLAP. In SIAD. Datele vor fi prezentate ut celulele tabelelor pivot. nivelul de detaliu (granularitatea) reprezinta numarul de ___________ dimensiuni. in Data Mining. ajustarea nivelului de _______________ este realizata de OLAP prin exploatarea ierarhiilor di prin comasari si descompuneri ale masurilor prin proceduri care poarta numele de roll-up si drill-do In SIAD.In SIAD.

depozitul de date interconectate organizate structuri dss OK OK OK OK OK decidentilor cai umane cunostintele OK OK OK OK organizatiei OK deciziei selectie modelului matematice restrictionata resurselor arhitectura calitative OK OK OK OK OK OK OK OK .

probleme anterioare previziune aproximate evaluare data sinteza progresiv transformare OK OK OK OK OK OK OK OK OK istorice OK integrarea OK dimensionale stea dimensiuni dimensionale predefinita hipercuburi OK OK OK OK OK OK .

metadatelor OK membri OK granularitate OK clase OK .

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . Crt.

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .

1 2 3 4 .

5 6 7 8 9 .

10 11 12 13 .

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 26 27 28 .

29 30 31 32 .

33 34 35 .

36 37 .

38 39 .

40 41 42 .

43 44 45 .

46 47 48 49 .

50

51

52

53

54

55

56

57

58 59 60 61 62 .

63 64 65 66 67 .

68 69 70 71 .

72 73 74 75 .

76

77

78

79

80

81

82

83

1 2 3

4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

În tehnologia OLAP. Cubul OLAP nu constituie un element structural pentru datele din procesul on-line. În cubul OLAP. Dimensiunile impreuna cu multiplii lor formeaza structuri arborescente care sunt recunoscute de OLAP ca fiind ierarhii. corelate in timp si volatile care sprijina decizia. Gradul de simplificare oferit de simulare este mult mai mare decat in cazul modelelor traditionale. Depozitul de date (Data Warehouse) este o colectie de date orientate pe subiecte. valori care poarta numele de membrii dimensiunii. Popularea depozitelor de date se face prin preluare din sisteme tranzactionale. OLAP nu dispune de existenta unor tehnici care permit de la o navigare si selectie simpla a datelor pana la analiza detaliata si complexa. Utilizarea tehologiei Data Mining presupune ca procesarea datelor se face cu interventia utilizatorilor. nu exista solutie algoritmica iar modelul de simulare simplifica inadmisibil de mult problema si trebuie obtinuta o solutie rapida. Proiectarea structurii depozitului de date se face prin modelare multidimensionala. dimensiunile se materializeaza in setul de valori posibile care formeaza domeniul caracteristicii respective. Prin modelare dimensionala se ofera un model conceptual comun pentru rapoarte si pentru agreagarea lor intr-o structura uniforma si flexibila.Intrebar ADEVARAT Nivelul de detaliu sau granularitatea hipercubului reprezinta numarul de membri ai unei dimensiuni. OLAP presupune ca analiza datelor (care pot fi de tip numeric sau statistic) poate fi predefinita de cel care creeaza aplicatia sau chiar de utilizatorul final. care sunt supuse unor procese complexe de transformare ce nu corespund structurii depozitului care a fost proiectat. o caracteristica a dimensiunii este aceea ca nu poate avea multipli. gradul de complexitate al problemei nu permite utilizarea modelelor de optimizare. OLAP dispune de eficacitatea bazelor de date multidimensionale. Programarea euristica se aplica in cazul in care datele de care se dispune pentru o problema complexa sunt insuficiente sau are un grad mare de inexactitate. Modelul ofera un mod simplificat sau abstractizat de abordare a realitatii. În cubul OLAP. Aplicatiile care se rezolva pe baza tehnologiei OLAP au la baza analiza rapida a informatiei multidimensionala dispersata in locatii multiple dar accesibile unui mare numar de utilizatori. integrate. dar nu are posibilitatea de a construi alternative pentru diverse probleme de decizie. o caracteristica a dimensiunii este a ceea ca poate avea multipli adica grupe de valori ale dimensiunii cu o caracteristica comuna. .

În analiza decizionala. Analiza decizionala presupune atasarea unor valori cunoscute (precise) pentru fiecare alternativa si care se vor inscrie intr-un tabel sau un graf. stabilirea responsabilitatilor si are ca rezultat descrierea formala a problemei. Prin tehnologia Data Mining se prelucreaza date care refera perioade anterioare (date istorice). numarul de consecinte trebuie sa fie mai mare sau egal cu numarul de criterii. descompunerea ei. fiecare dimensiune fiind stocata intr-o structura arborescenta cu o singura radacina (all) si cu o multitudine de ramuri care pot contine frunze comune (ierarhii alternative). În tehnologia OLAP. Principala caracteristica a SIAD pe baza de modele este modelarea analitica. În tehnologia OLAP. datele pot fi vizualizate printr-o selectie in hipercub pe baza unui criteriu ierarhic care ar putea fi de exemplu structura organizationala pe care o conduce un anumit manager. ALEGER . a categoriei din care aceasta face parte si a tuturor responsabilitatilor care decurg de aici. care sunt examinate si sunt deja cunoscute.În tehnologia OLAP. defalcarea (dicing) este operatia de proiectie a unei dimensiuni pe o alta. orice nivel al unei ierarhii poarta un nume dar nu contine de membri. În tehnologia OLAP. design-ul sau modul de concepere al procesului de asistare a deciziei contine subetapele de identificare a problemei. În tehnologia OLAP. structura metadatelor este de tip ierarhic. nivelul de detaliu (granularitatea) nu reprezinta numarul de membri ai unei dimensiuni. În procesul decizional. Data Mining reprezinta un proces de extragere de informatii noi din colectiile de date existente. Solutia finala obtinuta prin programarea euristica poate fi un esec sau un succes.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

este expresia abstractizarii unor fapte. Sistemul. KWS. alegere care presupune alocarea unor ______________. sintetizate in ESS. materiale. DSS. Sistemele informatice ofera un nivel rapid de obtinere. Sistemul este o colectie de parti (elemente) organizate si ______________ pentru indeplinirea unui anumit scop. În organizatia economica. procese. ___________si informationale. Decizia se poate defini si ca fiind rezultatul unor activitati constiente de alegere a unei cai de actiune. analiza si interpretare a unei mari cantitati de date si informatie. in plan conceptual. . fenomene.COMPLET Sistemele de asistare a deciziei orientate pe date lucreaza cu date ce se gasesc in _________ _____ ____________ al organizatiei. IT&C influenteaza evolutia procesului managerial prin oferta de mijloace si instrumente din ce in ce mai performante pentru rezolvarea sarcinilor managerilor. resursele alocate sunt umane. obiecte din universul real pe baza unei structuri ____________ predefinite. ajutand la o adaptare rapida a ______________intr-un mediu economi permanenta dinamica. ____________. OAS. Evolutia tehnologiilor informatiei si ale comunicatiilor.

Decidentul alege o singura actiune din multitudinea existenta in functie de ______________de selectie propus si de modelul decizional pe care l-a ales. .O clasificare a deciziilor poate fi facuta in functie de ____________de care dispune decidentul referitoare la evolutia problemei pe care o are de rezolvat. cu inglobarea de sisteme expert. Sistemele de asistare a deciziei orientate pe date se gasesc in ___________ de date al organizatiei. Procesul decizional este ansamblul de activitati executat de o persoana/grup de persoane care sunt puse in fata unui fenomen care poate genera mai multe variante de actiune si avand dre obiectiv alegerea uneia dintre ele care sa raspunda cel mai bine _____________de valori ale persoan grupului de persoane sau organizatiei in ansamblul sau. iar acestea trebuie sa fie structurate. care presupune un dialog permanent cu utilizatorul. Subsistemul de gestiune a cunostintelor. un sistem informatic de asistare a deciziei este o________________________abordata unitar. Decidentul alege intre posibilitati in functie de solutionarea definitiva a_______________de selectarea celei mai adecvate alternative si tot el selecteaza planul pentru implementare. Semantic. evaluarea rezultatelor se realizeaza cu ajutorul functiei de __________________care depinde de stare si de informatiile referitoare la acea stare. Programarea euristica conduce la generarea unei solutii ___________________pentru probleme complexe de obicei nestructurate. ofera pentru SIAD solutii pentru aspectele ______________________. dar decizia finala este adoptata de utilizator si nu de sistem. Se pot aplica metode analitice pentru probleme de gestiune a __________________sau de alocare a resurselor. Datele care formeaza suportul pentru tranzactiile primare sunt prelucrate pentru a se obtine informatii de ________________ necesare planificarii si luarii deciziilor si sunt tratate de instrumentele SGBD. Modelele predictive au ca scop anticiparea evolutiei viitoare a sistemului considerat in functie de evolutiile sale ____________________. La programarea euristica. Utilizarea metodelor analitice in asistarea deciziei este _________________de natura problemelor. Alegerea este etapa de baza pentru adoptarea deciziei deoarece in cadrul ei se concretizeaza ___________obtinute in celelalte etape. Simularea prezinta avantaje deoarece modelul este obtinut de obicei din perspectiva decidentului. Tehnicile de observare analitica a datelor se regasesc intr-o tehnologie moderna denumita Data ________________. Metodele analitice sunt utilizate in asistarea deciziei datorita utilizarii formulelor ________________pentru a gasi solutia optima. este unica metoda din cadrul SIAD care se poate utiliza pentru problemele nestructur surprinde complexitatea reala a problemei si se poate aplica unor mari diversitati de probleme_______________. Predictia are un caracter limitat fata de ___________________(prognoza) care inseamna depasirea cadrului statistic permis de modelele de regresie.

clasificarea are ca scop plasarea obiectelor prelucrate intr-un grup limitat de ____________predefinite. precum si la integrarea noilor date incorporate in aplicatii de analiza. fulg de nea sau constelatie sunt modele conceptuale ____________________________ale acestor depozite. dar care vor fi supuse unor procese complexe de _________________________care sa corespunda structurii depozitului care a fost proiectat. La un hipercub OLAP. În tehnica OLAP. În exploatarea curenta a depozitului de date. POTRIVI . Datele vor fi prezentate utilizatorului in celulele tabelelor pivot. prin extinderea cubului tridimensional la cel n-dimensional. OLAP presupune ca analiza datelor (care pot fi de tip numeric sau statistic) poate fi ____________ de cel care creeaza aplicatia sau chiar de utilizatorul final. datele sunt reprezentate in ______________de date. În Data Mining. Popularea depozitelor de date se face prin preluare din sisteme tranzactionale. criteriile de agregare sunt denumite ______________________. privite din punct de vedere multidimensional.Depozitul de date se construieste _______________________adica el permite completari si dezvoltari ulterioare. avand ca rol organizarea datelor pe subiecte necesare procesului de decizie. frecvent vor apare noi cerinte informationale care vor duce neaparat la extinderea structurii. structura ___________________care este formata d totalitatea dimensiunilor si membrilor acestora precum si din structurile ierarhice ale dimensiunilor Utilizatorul poate vizualiza aceasta structura ca nume de coloane si linii care reprezinta informatiile axele cuburilor. În etapa de conceptie a unui depozit de date se folosesc modele ________________ care grupeaza datele din tabelele relationale in scheme de tip stea sau fulg de zapada. La depozitele de date. schemele de tip stea. La depozitele de date. Ajustarea nivelului de _______________ este realizata de OLAP prin exploatarea ierarhiilor dimensiunilor prin comasari si descompuneri ale masurilor prin proceduri care poarta nu de roll-up si drill-down. nivelul de detaliu (granularitatea) reprezinta numarul de ___________ ai unei dimensiuni. la popularea cu extensii cuprinzand date____________. Baza de date multidimensionala este formata din doua structuri: structura datelor in care se stocheaza masurile activitatilor preluate din tabela de fapte a depozitului de date.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Raspuns test a f a a a f a a f f a f a f a a f f .

a f a f a a f f f a a a .

3 4 5 1 .

5 3 4 1 1 .

2 1 5 4 .

5 1 2 .

3 1 2 .

4 1 5 1 4 .

2 5 2 3 .

3 1 3 5 .

3 4 1 .

2 5 .

2 3 .

2

3

2

5

2

5

1

4

4

4

5 2 .

3 3 2 .

2 2 1 .

2 2 5 1 2 .

3 4 3 3 2 .

3 1 2 2 .

1 1 2 5 .

4 1 4 .

2 3 5 .

4 2 depozitul de date interconectate organizate structuri DSS decidentilor cai umane .

cunostintele organizatiei deciziei selectie modelului matematice restrictionata resurselor arhitectura calitative probleme anterioare previziune aproximate evaluare data sinteza progresiv .

transformare istorice integrarea dimensionale stea dimensiuni dimensionale predefinita hipercuburi metadatelor membri granularitate clase .

1-3.3-2.7-2 .6-1.2-1.4-1 5-3.

15-6.14-1.11-1 12-3.17-5 .16-2.8-2.10-4.9-3.13-4.

23-1 .18-2.19-4.22-2.20-1 21-3.

25-1.26-3 .24-2.

27-2.29-1 .28-3.

31-1.37-2.38-1.36-1.30-2.35-2.32-1.33-1.40-1 .34-2.39-2.

43-1.45-2.41-3.44-6.42-5.46-4 .

52-5 .47-2.48-4.50-1.51-3.49-6.

55-1 .53-2.54-3.

59-1 60-3.56-3.57-4.58-2.61-1 .

63-1.64-6.67-4 .62-3.65-2.66-5.

70-1 .69-3.68-2.

74-3 75-3.72-1.77-2 .76-1.71-4.73-2.

78-3.80-5.79-6.83-2 .82-4.81-1.

86-2.88-1.87-4.85-6.89-5 .84-3.

93-4.90-3.94-2 .92-1.91-5.

97-1 .96-3.95-2.

99-1.100-2 .98-3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful