1.

ÿIRURI DE NUMERE
Fie E o mulÿime de elemente, I o submulÿime de indici, I ⊂ ¥ . Defini ie:Numim ir de numere reale o familie de numere reale cu indici numere naturale, pe care îl vom nota cu ( an )n∈¥ ; an se nume te termenul general al irului. Un ir de elemente ale unei mulÿimi E este o funcÿie definit pe mulÿimea ¥ cu valori în mulÿime E. 1.1.1 Defini ie:Un ir ( an )n∈¥ se nume te m rginit dac exist un num r real M > 0 astfel Defini ie:Un ir ( an )n∈¥ se nume te: monoton cresc tor dac pentru orice n ∈ ¥ avem: irului este mai mic decât urm torul, respectiv monoton

încât, pentru orice n ∈ ¥ , an ≤ M . 1.1.2
an ≤ an + 1 , i.e. fiecare termen al

descresc tor dac pentru orice n ∈ ¥ avem: an ≥ an + 1 , i.e. fiecare termen este mai mare decât urm torul. 1.1.3 Defini ie:Un sub ir al unui ir

( an )n∈¥

este un

ir

(a )
np

p∈¥

astfel încât

n1 < n2 < ... < n p < ....

1.1.4

Un num r a ∈ ¡

oric rei vecin tÿ i V a lui a se afl cel mult un num r finit de termeni ai irului ( an )n∈¥ .

(finit sau infinit) se nume te limita unui ir ( an )n∈¥ dac în afara

irurile de numere reale care au limit finit se numesc iruri convergente. irurile care nu sunt convergente se numesc divergente. 1.1.5 Teorem : Un ir ( an )n∈¥ este convergent c tre num rul real a dac i numai dac

pentru orice ε > 0 exist un num r nε ∈ ¥ astfel încât oricare ar fi n ≥ nε avem: an − a < ε 1.2 1.2.1 CRITERII DE CONVERGEN Dac

(α n )n∈¥

este un ir convergent c tre 0 i an − a < α n , atunci irul

( an )n∈¥

converge c tre a . 1.2.2 Dac α n → ∞ i an ≥ α n , atunci an → ∞ . 1.2.3 1.2.4 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 Dac α n → −∞ i an ≤ α n , atunci an → −∞ . Dac an → 0 iar bn < M pentru orice n ∈ ¥ , atunci anbn → 0 . PROPRIET I

Dac an → a atunci an → a Orice ir convergent este m rginit. Dac an → a atunci orice sub ir al lui ( an )n∈¥ are tot limita a . Lema lui Cesaro: Orice ir m rginit conÿine un sub ir convergent. Dac an → a atunci: prin schimbarea ordinii termenilor, prin înl turarea sau ad ugarea

unui num r finit de termeni se obÿine un ir care are tot limita a .

Capitolul 1: ÿiruri de numere

1.3.6

Defini ie:Se nume te ir Cauchy sau ir fundamental un ir ( an )n∈¥ cu proprietatea: Criteriul de convergen Cauchy: Un ir ( an )n∈¥ este convergent dac i numai dac

pentru orice ε > 0 exist un num r Nε ∈ ¥ astfel încât oricare ar fi n , m ≥ Nε avem: an − am < ε . 1.3.7 este fundamental. 1.4.1 Teorem : Orice ir monoton i m rginit este convergent. Orice ir nem rginit i monoton este divergent. Observaÿie: Reciproca teoremei 1.5.1 nu este adev rat (a se vedea proprietatea 1.3.2) 1.4.2 Criteriul de convergen Cesaro-Stolz: Fie irurile ( an ) n∈¥ , ( bn ) n∈¥ care îndeplinesc condiÿiile: i. ii. Atunci lim 1.4.3 exist
n →∞

irul ( bn )n∈¥ este cresc tor i nem rginit
n →∞

lim

an + 1 − an = l (finit) bn + 1 − bn

n →∞

an =l bn

Criteriul de convergen
lim

D’Alembert: Dac

irul ( an )n∈¥ are toÿi termenii pozitivi i

an + 1 a , atunci: lim n an = lim n + 1 . n →∞ n →∞ a an n

1.5 1.5.1

EXERCI II REZOLVATE S se arate c urm toarele iruri sunt convergente i s se calculeze limita lor: n a. an = n+1 1 + 2 + ... + n b. an = n irul este monoton i m rginit. Avem: n +1 n 1 an + 1 − an = − = > 0 , (∀) n ∈ ¥ n + 2 n + 1 ( n + 1)( n + 2 ) i

Rezolvare: a. Vom ar ta c

de unde rezult an + 1 > an , deci irul este monoton cresc tor. irul este m rginit (vezi 1.1.1) pentru c an > 0 pentru orice n ∈ ¥
1 <1 an n+1 n+1 pentru orice n ∈ ¥ , deci 0 < an < 1 . Atunci, conform 1.5.1, irul este convergent fiind monoton i

( n + 1) − 1 = 1 − =

m rginit. Pentru calculul limitei avem:
n →∞

lim an = lim

n →∞

n n 1 = lim = lim =1 1 1 þ n →∞ n + 1 n →∞ ÿ 1+ n 1+ n n

pentru c

n →∞

lim

1 =0 . n n ( n + 1) n+1 , deci an = . Vom ar ta c 2 2n

b. Se tie c 1 + 2 + ... + n =

irul este monoton i m rginit:

6

Capitolul 1: ÿiruri de numere

n (n + 2) an + 1 n+2 2n n 2 + 2n = ⋅ = = 2 <1 2 an 2 ( n + 1) n + 1 ( n +1) n + 2n + 1

de unde rezult an + 1 < an , deci irul este monoton descresc tor. Se observ u or c 0 < an < 1 , deci irul este m rginit. Atunci, conform 1.5.1, irul este convergent i: 1þ ÿ 1 n 1+ 1+ n n =1 lim an = lim = lim n →∞ n →∞ n →∞ 2n 2 2 1.5.2 S se arate folosind teorema 1.6.2 c : a. lim
n →∞

(

n+1 − n =0

)

b. lim

n →∞

n+1 =0 3n 2 + 2

Rezolvare: a. Se observ c :
0 < n+1 − n =

(

n +1 − n

(

)(

n +1 + n

n+1 + n

)

)=

(

1 n+1 + n

)

<

1 2 n

Fie ε > 0 . Inegalitatea
n ≥ nε = 1 1 + 1 , atunci <ε 4ε 2 2 n
n →∞

1 <ε 2 n

este echivalent

cu

1 < n . Prin urmare, dac 4ε 2

i cu atât mai mult

n + 1 − n < ε , deci conform 1.1.5

obÿinem: lim

(

n+1 − n =0 .

)

b. Fie ε > 0 . Inegalitatea an − a < ε devine:
n+1 n+1 = <ε 3n 2 + 2 3n 2 + 2

Dar, pentru orice n ≥

1

ε

+ 1 , avem:

1 n+1 > n 3n 2 + 2 1 n+1 n+1 de unde, pentru orice n ≥ nε = + 1 , obÿinem: < ε , deci lim 2 = 0 conform 1.1.5. n →∞ 3n + 2 ε 3n 2 + 2

ε>

1.5.3

S se arate folosind definiÿia limitei c : n2 + 1 a. irul ( an )n∈¥ , cu an = 2 nu are limita 2. n −1 1 n b. irul ( an )n∈¥ , cu an = ( −1) + nu are limit . n

Rezolvare: a. Fie ε = 1 2 . Dac irul an =
n2 + 1 ar avea limita 2, exist nε ∈ ¥ astfel încât pentru orice n2 − 1

n ≥ nε s avem:

7

Capitolul 1: ÿiruri de numere

1 3 n2 + 1 1 5 = < <2+ = ⇔ 2 2 n2 − 1 2 2 3n 2 − 3 < 2n 2 + 2 < 5n 2 − 5 ⇔ n 2 < 5 < 3n 2 − 2 Din prima inegalitae obÿinem n ≤ 2 ceea ce contrazice presupunerea c limita irului este 2. De fapt limita irului considerat este 1. 1 n b. S presupunem c irul an = ( −1) + este convergent. Atunci, conform 1.4, irul n considerat este ir Cauchy, deci pentru orice ε > 0 exist nε ∈ ¥ astfel încât pentr orice n , m ≥ nε 2−

s avem: an − am < ε . Fie atunci ε = 1 2 Atunci:

i n , m ∈ ¥ suficient de mari, cu n par i m impar.
n

an − am = ( −1) + ≥ ( −1) − ( −1) −
n m

1 1 m − ( −1) − ≥ n m

1 1 − ≥ 2−1= 1 n m contradicÿie, deci irul considerat nu este ir Cauchy, prin urmare nu poate fi nici convergent.

1.5.4

S se arate c irurile de mai jos sunt iruri Cauchy: a. un = a0 + a1q + a2 q 2 + ... + an q n , unde q < 1 i exist M > 0 astfel încât ak ≤ M b.
un = 1 − 1 1 1 n −1 1 + − + ... + ( −1) 2 3 4 n

Rezolvare: a. Avem:
un + p − un = an + 1q n + 1 + an + 2 q n + 2 + ... + an + p q n + p

deci:

(* ) un + p − un
(* * ) un + p − un
≤M q
n +1

≤ an + 1 ⋅ q
≤ an + 1 ⋅ q

n +1

+ an + 2 ⋅ q
+ an + 2 ⋅ q
n+1

n+2

+ ... + an + p ⋅ q
+ ... + an + p ⋅ q
p

n+ p

(conform inegalitÿ ii a + b ≤ a + b ). Dar ak ≤ M
n +1

i atunci relaÿia (*) devine:
n+ 2 n+ p

(1 + q + ... + q ) = M q
p −1

1− q

1− q

≤M q

n+1

1 1− q

deoarece 1 + q + ... + q

p −1

este suma unei progresii geometrice de raÿie |q| cu p termeni i
M n +1 ⋅q . Fie ε > 0 ; cum q < 1 , exist 1− q nε ∈ ¥ astfel

q < 1 .Am obÿinut a adar: un + p − un <

încât, pentru orice n ≥ nε , q devine:

n +1

<

1− q M

ε . Atunci, pentru orice n ≥ nε i orice p ∈ ¥ , relaÿia (**)
u n + p − un < ε

ceea ce înseamn c 1.5.5

irul ( un )n∈¥ este un ir Cauchy. irul

S se demonstreze folosind criteriul lui Cauchy c 1 1 an = 1 + + ... + 2 n este divergent.

8

01.7 Fie a ∈ ¡ . Avem: an + p − an = 1 1 1 + + . inegalitatea (*) este satisf cut . irul an = n2 are limita n −1 2 Rezolvare: Fie ε > 0 . Inegalitatea (* ) n2 − 1 < ε se mai poate scrie: n −1 2 n2 n 2 − n2 + 1 1 1 −1 < ε ⇔ <ε ⇔ 2 <ε ⇔ +1 < n ε n −1 n2 − 1 n −1 2 Atunci luând nε = 1 ε + 1 + 1 .a + ε ) se afl cel mult nε termeni ai irului considerat... + n+1 n+2 n+ p 1 1 1 + + . 0.01) se g sesc cel mult nε = 1 + 1 + 1 = 11 dintre primii termeni ai irului. + n+1 n+2 2n Luând n=p relaÿia devine: a2n − an = Cum 1 1 pentru orice k ∈ {1. 1 1 + .. 1 + 0. n} . . De exemplu..Capitolul 1: ÿiruri de numere Rezolavare: Fie n . nu este nici convergent (acest fapt va 2 n 1 ).1.1.. + = 2n 4 2n 2 1 4 2 44 3 n Am obÿinut a adar c pentru orice n ∈ ¥ exist înseamn c p = n ∈ ¥ astfel încât an + p − an ≥ ( an )n∈¥ 1 ceea ce 2 nu este ir Cauchy. xn 9 ... n −1 Observaÿie: Num rul nε arat c în afara vecin tÿ ii conform 1. obÿinem: ≥ n + k 2n 1 1 1 a2n − an ≥ + . 2 . folosind teorema de convergenÿ cu ε (1.1 + 0. 1. p ∈ ¥ .01.. pentru orice n ∈ ¥ .a > 0 .5.5 limita irului an = 2 (a − ε . + nu este ir Cauchy.. în exerciÿiul anterior. n ≥ nε . n =1 n ∞ Observaÿie: Cum irul an = 1 + folosi pentru a demonstra divergenÿa seriei armonice 1. atunci în afara vecin tÿ ii (1 − 0. deci n2 este 1..6 S se arate.01 restul termenilor g sindu-se în vecin tatea ( 1 − 0.01 . xn + 1 = x1 . dac lu m ε = 0. S 1a se studieze convergenÿa irului ( xn )n∈¥ definit prin x1 = a .01) .5. c 1..5).

1 − 2 2 3 n Rezolvare: Avem: ( n − 1)( n + 1) = 1 ⋅ n + 1 2 2 − 1 32 − 1 n2 − 1 1 ⋅ 3 2 ⋅ 4 an = ⋅ 2 ⋅ . n →∞ deci conform 1.... x n + 1 = x1 xn < a1 a 1 <1 . Vom demonstra prin inducÿie complet dup n c xn + 1 x1 xn = x = x1 xn − xn−1 xn x1 n Pentru n=1 proprietatea a fost verificat .1 este convergent. 2n 2 1. Conform principiului inducÿiei complete.5. deci x2 > x1 . Conform principiului inducÿiei xn complete relaÿia xn > xn −1 este adev rat pentru orice n ∈ ¥ .Capitolul 1: ÿiruri de numere Rezolare: Dac a = 1 ..5. de unde: 1 1a a −1 aa ) >1 xn > xn −1 pentruu orice n ∈ ¥ .. obÿinem xn + 1 > 1 . 1.. deci convergent c tre 1.8 S se studieze convergenÿa irului: a1 = 1 irul 1 þÿ 1 þ ÿ 1 þ ÿ an = 1 − 2 1 − 2 . an = . Atunci: Cum xn > xn −1 i x1 > 1 . Atunci: lim xn = lim xn + 1 ⇔ lim xn = lim x1 xn ⇔ x = x1n→∞ n →∞ n →∞ n →∞ lim xn x n →∞ ⇔ x = x1 x ⇔ x = a a de unde obÿinem c x = a . ⋅ 2 = 2 ⋅ 2 ⋅ . pentru care vom obÿine de asemenea c este convergent (fiind monoton descresc tor i m rginit inferior) i are limita 1. Dac a > 1 atunci: x1 = a1 a > 1 . Acum. + n p lim n →∞ n p +1 10 . deci irul este monoton cresc tor.5. În mod analog se trateaz i cazul 0 < a < 1 . este convergent i are limita . atunci irul ( xn )n∈¥ este irul constant xn = 1 .. Presupunem relaÿia adev rat pentru n. Presupunem c xn < a . am obÿinut a adar c pentru orice n ∈ ¥ . ⋅ 2 2 n 2 3 n 2 3 n2 n+1 1 irul obÿinut. Am demonstrat a dar c irul ( xn )n∈¥ este un ir monoton cresc tor i m rginit superior. Fie x = lim xn .9 S se calculeze: 1 p + 2 p + . x2 = x1 x1 = a1 a x2 = x1 ( ) ( a1 a = aa 1 a −1 . xn > xn −1 . Atunci xn < a ( ) = a .. a a deci x1 = a1 a < a . deci xn + 1 > xn .

Avem: bn + 1 − bn n →∞ bn n →∞ lim an + 1 − an i este finit . + n p 1 = deci lim . irul ( bn )∈¥ este cresc tor i nem rginit. conform 1.5.10 S se calculeze: i.5. b1 = b . Definim recursiv irurile a +b 2a b ( an )n∈¥ . Fie an = n . a1 + b1 a+b b−a − a1 = −a = < 0 . n →∞ n n ( n + 1) ! ⋅ nn = lim ÿ n þn = 1 n →∞ n + 1 n + 1 n ! n →∞ n + 1 e ( ) 1.. an + 1 = n n . deci.Capitolul 1: ÿiruri de numere Rezolvare: Fie an = 1 p + 2 p + ...5. + n p i bn = n p + 1 . obÿinem: nn n n →∞ lim a n! n! = lim n n = lim n an = lim n + 1 = n →∞ n n →∞ n →∞ a n n = lim 1þ ÿ deoarece lim 1 + =e. pentru c a>b.b numere reale strict pozitive cu a>b>0 . irul ( an ) are numai termeni pozitivi i atunci. bn + 1 − bn n →∞ 1 p + 2 p + . ( bn )n∈¥ astfel: a1 = a . + n p an + 1 − an = lim = p +1 n →∞ b n →∞ n + 1 − bn ( n + 1) − n p + 1 p lim ( ) ( ) n (1+ ) ( n + 1) ( n + 1) 1 n = lim = lim p + 1 = lim = 1 = p n →∞ n + 1 p + 1 − n p + 1 n →∞ n →∞ p C p +1 k k p +1 k k− p ( ) ( C p + 1n ) − n ) n ( C p + 1n p p p p k =0 k =0 1 1 p +1 1 p + 2 p + . irul ( an ) are numai termeni pozitivi i atunci. pentru c a>b i a.2). obÿinem: ii. conform criteriului de convergenÿ Cesaro-Stolz (1. bn + 1 = n n .3..5.b>0. a1 + b1 a+b a+b a+b Rezolvare: Avem: a2 − a1 = 11 . Fie an = n! .. conform 1.. + ( n + 1) − 1 p + 2 p + .. n →∞ p +1 n p +1 1.5. 2 2 2 2a1b1 2ab ab − b 2 b ( a − b ) b2 − b1 = − b1 = −b = = > 0 . S se arate c 2 an + bn irurile sunt convergente i s se calculeze limita lor. lim n n n →∞ n n! n Rezolvare: i. dac exist atunci lim an + 1 − an a = lim n .3.11 Fie a.. lim n →∞ n →∞ lim n an = lim n →∞ an + 1 n+1 = lim =1 n →∞ n an ii.

.5 an = ( 1 − 1 1 1 )( 1 − 2 ).. deci de unde: αβ = lim an lim bn = lim anbn = ab ...( 1 − 2 ) 22 3 n R: 1 2 R: 1 R: 1 2 12 .. pentru c b2 2 2a1b1 4a1b1 2 a.4 an = 1⋅ 2 2 ⋅ 3 n ( n + 1) 1... Obÿinem: n →∞ n →∞ n →∞ ( an )n∈¥ i ( bn )n∈¥ sunt lim an = lim an + 1 ⇔ α = lim n →∞ n →∞ an + bn 1 1 ⇔ α = lim an + lim bn ⇔ α = (α + β ) ⇔ α = β n →∞ 2 2 n →∞ 2 ( ) i de asemenea avem 2anbn an + bn an + 1bn + 1 = ⋅ = anbn an + bn 2 an + 1bn + 1 = anbn = ..b>0. < a1 = a pentru orice n ∈ ¥ .6 EXERCI II PROPUSE: S se arate c urm toarele iruri sunt convergente i s se calculeze limitele lor: 1 1 1 + + . conform 1.3 an = 1 1 1 + + . R: 1 1 1.. Cu alte cuvinte am obÿinut c : irul ( an )n∈¥ este un ir descresc tor i m rginit inferior (de b) iar irul ( bn )n∈¥ este un ir cresc tor i m rgini superior ( de a). deci 0 < bn < bn + 1 < an + 1 < an .2 an = n n Indicaÿie: Se folose te criteriul lui D'Alembert. Atunci. n →∞ n →∞ n →∞ n →∞ n →∞ 1.6..6. R: 1 1. < bn − 1 < bn < an < an − 1 < .6. + 2 n 1. obÿinem lim an = lim bn = ab . + n 2 2 1 1 1 + + . Fie α = lim an i β = lim bn .. Atunci.5. 2 an + bn an + bn 2 pentru c conform principiului inducÿiei complete. am obÿinut c 0 < b1 = b < . = a1b1 = ab pentru orice n∈¥ . i cum α = β > 0 . + 1.1 an = ln ( n ) Indicaÿie: Se folose te criteriul de convergenÿ Cesaro Stolz. Presupunem c 0 < bn − 1 < bn < an < an −1 ..6.. Atunci: an + bn b − an − an = n < 0 pentru c bn < an 2 2 2anbn 2anbn a b − b 2 b (a − b ) bn + 1 − bn = − bn = − bn = n n n = n n n > 0 an + bn an + bn an + bn an + bn an + 1 − an = 0 < bn < an i an + 1 − bn + 1 = an + bn 2anbn ( an − bn ) − = > 0 . irurile convergente.6. Am obÿinut a adar c 0 < b1 < b2 < a2 < a1 ..Capitolul 1: ÿiruri de numere a2 a1 + b1 a1 + b1 ( a1 + b1 ) = ⋅ = > 1 .1.

6.6. + 2 22 2n cos ( 1) cos ( 2 ) cos ( n ) + + . s se demonstreze convergenÿa irurilor: sin ( 1) sin ( 2 ) sin ( n ) 1..8 un = 1⋅ 2 2⋅3 n ( n + 1) S se calculeze: n 1.6.6..10 1 1 1 + + .6..6.( n + n ) n →∞ n R: R: 0 13 .6.. + n 2 2 1 1 1 + + . + 1.6 an = 1+ 1 1 + ... ln ( 2 ) ln ( 3 ) ln ( n ) lim n →∞ n 1 1 1 + + .. + n 3 3 R: 4 3 Folosind criteriul de convergenÿ Cauchy..12 lim n n ! n →∞ R: 0 R: ∞ 4 e R: 0 1.13 1 lim n ( n + 1)( n + 2 ) .....Capitolul 1: ÿiruri de numere 1.11 lim n →∞ n 1.9 lim n n →∞ 2 1. + 2 n 1.7 un = + + ...6.

atunci ÿirul ( un )n∈¥ al termenilor s i 2. unde α ∈ ¡ * . dar. se ob ine o nou serie de aceeaÿi natur cu seria ini ial .8 este convergent c tre 0.6 2.1. atunci seria se nume te oscilant . sn = u1 + u2 + . atunci ÿirul sumelor par iale este m rginit (reciproca nu este adev rat ).1.. În acest caz. spunem cÿ seria este Observaÿie: Se obiÿnuieÿte ca seria ((u ) n n∈¥ . ( sn ) n∈¥ ) s se defineasc prin nota ia ÿ un .1. Definiÿie: Se numeÿte rest de ordin p al unei serii convergente definit prin: Rp = n = p +1 2.4 2...5 ((u ) n n∈¥ . Dac termenii unei serii sunt pozitivi iar ÿirul sumelor par iale este m rginit. dar nu ÿi suficient de convergen ) Seriile având ca termeni ÿirurile ( un )n∈¥ respectiv (α un )n∈¥ . ( sn ) n∈¥ ) este o serie convergent . Dacÿ →∞ ∞ n →∞ lim sn = ±∞ . atunci seria este convergent .1. cu alt sum .2. SERII DE NUMERE Defini ie:Se nume te serie de numere reale perechea iruri de numere reale iar s1 = u1 s2 = u1 + u2 . ( un )n∈¥ se numesc termenii seriei iar irul ( sn )n∈¥ se nume te ÿirul sumelor Dacÿ existÿ lim sn . ( sn ) n∈¥ ÿirul ) ÿ ∞ un 2. + un ((u ) n n∈¥ . au aceeaÿi natur . ( sn ) n∈¥ sunt ) Termenii irului par iale. i. în general.1.3 2. 2.e. (Aceasta este o condi ie necesar .7 Resturile unei serii convergente formeaz un ÿir convergent c tre 0. Dac ((u ) n n∈¥ .1. atunci vom defini n →∞ n =1 n →∞ ÿ un = nlim sn →∞ ∞ Dacÿ lim sn nu existÿ. n =1 ÿ un = nlim sn se nume te suma seriei. divergent . .1 2.1 Proprietþÿi generale: Dac într-o serie schimb m ordinea unui num r finit de termeni.. O serie se nume te convergent dacÿ irul sumelor par iale este convergent. ( sn ) n∈¥ unde ( un ) n∈¥ . atunci seria ob inut are aceeaÿi sum . Dac o serie este convergent .1.2 2. lim sn existÿ i este n →∞ finitÿ.1. Dac seria ini ial are sum . Dac la o serie convegent ad ug m sau înl tur m un num r finit de termeni se ob ine de asemenea o serie convergent .

2.5.2 2. finit sau infinit. Criteriul compara iei: Fie ÿ un . ( sn ) n∈¥ ) este convergent dac ÿ i numai dac pentru orice ε > 0 exist un num r Nε ∈ ¥ astfel încât pentru orice n ≥ Nε ÿi orice un + 1 + un + 2 + . ÿ vn este absolut CRITERII DE CONVERGENÿþ PENTRU SERII CU TERMENI POZITIVI Observaÿie: O serie cu termeni pozitivi poate fi convergent sau divergent .2 CRITERII DECONVERGEN ÿ α n un este convergent . + un + p < ε 2. diferit de suma seriei ini iale.3 2.1 2. 2. Atunci: ÿ un . seria 2.2 Criteriului lui Abel: Fie ((u ) n n∈¥ .3. ÿ vn dou serii cu termeni pozitivi pentru care a.5.4. Teorem (Riemann): Într-o serie semiconvergent se poate schimba ordinea termenilor astfel încât seria astfel ob inut s aibe ca sum un num r real. dac seria ÿ un este divergent . ÿ vn dou serii pentru care exist un num r natural N ∈¥ astfel încât un ≤ vn pentru orice n>N. cu suma ∞ .4.2. Criteriul lui Abel: Fie ( un )n∈¥ un ÿir descretor de numere reale pozitive.Capitolul 3: Funcÿii reale de o variabilþ realþ 2..1 Primul criteriu al compara iei: Fie exist un num r natural N ∈ ¥ astfel încât un ≤ vn pentru orice n>N. Pentru o serie cu termeni pozitivi proprietatea de convergen este echivalent cu proprietatea de absolut convergen . O 2. ( sn ) n∈¥ ) o serie cu proprietatea c ÿ irul ( sn )n∈¥ al sumelor par iale este m rginit ÿi (α n )n∈¥ un ÿir descresc tor de numere reale pozitive.1 2.4 2. atunci seria ÿ un este convergent b.3.2 ÿ vn este convergent . Teorem : Dac într-o serie absolut convergent se schimb ordinea termenilor. 2.3 CRITERII DE CONVERGENÿþ ABSOLUTþ Defini ie:Seria ÿ un se numeÿte absolut convergent dac seria ÿ un este convergent .atunci seria ÿ vn este divergent Al doilea criteriu al compara iei: Fie ÿ un .4. Atunci seria 2. PENTRU SERII ALTERNATE Definiÿie: Se numeÿte serie alternatÿ o serie de numere reale pentru care produsul a doi termeni consecutivi este negativ. dac seria exist un num r natural N ∈ ¥ astfel încât un + 1 vn + 1 ≤ un vn 15 . convergent c tre 0.4.5 ÿ un este absolut convergent . sau ca seria s fie oscilant .1 CRITERII DE CONVERGEN PENTRU SERII CU TERMENI OARECARE: Criteriul general al lui Cauchy: O serie p∈¥ ((u ) n n∈¥ . ÿ vn dou serii cu termeni pozitivi pentru care 2.. convergent c tre 0.2 2. Atunci seria ÿ ( −1) n un este convergent . se ob ine tot o serie absolut convergent cu aceeaÿi sum . Atunci dac seria convergent .4 serie convergent care nu este absolut converget se numeÿte serie semiconvergent .

Dacÿ n n Dacÿ existÿ un numÿr natural N i un numÿr 0<k<1 astfel încât pentru orice n ≥ N sÿ un ≤ k . a. dac 0 < k < ∞ . Corolar: Dacÿ pentru seria ÿ un cu termeni pozitivi existÿ lim n un = k . Dacÿ existÿ un numÿr k > 1 i un numÿr natural N astfel încât u n( n − 1 ) ≥ k un + 1 pentru orice n ≥ N .5. Atunci: a. un un + 1 ≥1 . atunci seria b. Dacÿ existÿ un numÿr natural N astfel încât pentru orice n ≥ N sÿ avem atunci seria este divergentÿ. a. Corolar: Dacÿ pentru seria ÿ un cu termeni pozitivi existÿ lim n →∞ un + 1 = k .5. atunci cele dou serii au aceeaÿi natur dac k=0 iar seria ÿ vn este convergent .5.6 converge dacÿ k < 1 i diverge dacÿ k > 1 . pentru compara ie se foloseÿte seria 1 geometric sau seria ÿ α (seria armonic generalizat ).5 serie converge dacÿ k < 1 i diverge dacÿ k > 1 .Capitolul 3: Func ii reale de o variabil real pentru orice n>N. atunci seria este convergentÿ. Dacÿ existÿ un numÿr natural N astfel încât 16 . 2. b. atunci aceastÿ n →∞ 2. atunci seria dac k = ∞ iar seria ÿ vn este divergent . avem b. un b. atunci aceastÿ serie un 2. atunci seria este divergentÿ ÿ un o serie cu termeni pozitivi. De obicei. c. ÿ vn ÿ un este convergent ÿ vn este divergent dou serii cu termeni pozitivi astfel încât a. atunci seria este convergentÿ.4 ÿ n ! este convergent ÿ i are suma e (numÿrul lui Euler). atunci seria este convergentÿ un ≥ 1 pentru o infinitate de termeni. Dacÿ existÿ un numÿr natural N i un numÿr 0<k<1 astfel încât pentru orice n ≥ N sÿ u avem n + 1 ≤ k .3 dac seria ÿ un este divergent . b. Criteriul Raabe-Duhamel: Fie ÿ un o serie cu termeni pozitivi.atunci seria u lim n = k n →∞ v n Al treilea criteriu al compara iei: Fie ÿ un . n 1 Observaÿie: Seria armonic generalizat ÿ α este: convergent dac α > 1 ÿi divergent dac α ≤ 1 . n n Observaÿie: Seria 2. atunci seria ÿ un este convergent ÿ un este divergent Observaÿie: Aceste criterii ne ofer posibilitatea de a stabili natura unei serii cu termeni pozitivi comparând-o cu o alt serie a c rei natur o cunoaÿtem. Criteriul raportului (al lui D'Alembert): Fie ÿ un o serie cu termeni pozitivi.5. dac seria ÿ vn este convergent . n 1 Criteriul rÿdÿcinii (al lui Cauchy): Fie a.

Avem: n 1 lim sn = lim = n →∞ n →∞ 2n + 1 2 1 de unde ob inem cÿ seria ÿ un este convergentÿ i are suma . 2. Dacÿ existÿ un numÿr natural N astfel încât pentru oirice n ≥ N 1 log un <1 log n atunci seria este divergentÿ.. a.5.7 Dacÿ existÿ un numÿr natural N astfel încât pentru orice n ≥ N 1 log un >1 log n atunci seria este convergentÿ. Corolar: Dacÿ pentru seria cu termeni pozitivi existÿ 1 log un lim =λ n →∞ log n atunci aceastÿ serie converge dacÿ λ > 1 i diverge dacÿ λ < 1 .Capitolul 3: Funcÿii reale de o variabil real n( un −1)< 1 un + 1 pentru orice n ≥ N . 2 n 17 . dacÿ aceasta existÿ. Rezolvare: Termenul general al sumei este: 1 1 1 1 un = = − ( 2n − 1)( 2n + 1) 2 2n − 1 2n + 1 Atunci irul sumelor par iale se mai poate scrie: sn = ÿ = 1 1 1 1 n 1 1 − = ÿ − = 2k + 1 2 k =1 2k − 1 2k + 1 k = 1 2 2k − 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 − + − + .6. Criteriul logaritmic: Fie ÿ un o serie cu termeni pozitivi.1 EXERCI II REZOLVATE Sÿ se studieze convergen a seriei atunci seria converge dacÿ λ > 1 i diverge dacÿ λ < 1 . b. ÿ un = ÿ ( 2n − 1)( 2n + 1) n n 1 calculând suma ei. atunci seria este divergentÿ. + − = 1− = 2 3 3 5 2n − 1 2n + 1 2 2n + 1 2n + 1 Conform defini iei.. Corolar: Dacÿ pentru seria cu termeni pozitivi ÿ un existÿ n →∞ lim n( un −1) = λ un + 1 2. seria data este convergentÿ dacÿ irul sumelor par iale este convergent i are ca sumÿ limita acestui ir.6 2.

.2 Sÿ se calculeze suma seriei: 1 ÿ n ( n + 1)( n + 2 ) n Rezolvare: Termenul general al seriei este: 1 un = n ( n + 1)( n + 2 ) Ne prpunem sÿ scriem termenul general al seriei ca o sumÿ de frac ii simple. C = ..e. A adar termenul general al seriei se mai poate scrie: 2 2 1 1 2 1 − + un = 2 n n +1 n + 2 irul sumelor par iale devine: sn = ÿ u k = ÿ n n 1 1 2 1 1 1 1 1 n 2 + 3n − + = − + = 2 k +1 k + 2 2 2 n+1 n+2 4n + 12n + 8 k =1 k =1 2 k Cum suma seriei este egalÿ cu limita irului sumelor par iale. irul sumelor par iale este: prim termen este u0 = 3 2 sn = u0 + u0 q + u0 q 2 + . i. Prin urmare. ob inem: ∞ 1 n 2 + 3n 1 ÿ n ( n + 1)( n + 2 ) = nlim sn = nlim 4n2 + 12n + 8 = 4 →∞ →∞ n =1 Sÿ se calculeze suma seriei: 2 1 1 1 1 + + + + + .Capitolul 3: Funcÿii reale de o variabil real 2. 3 3 6 12 24 Rezolvare: Se observÿ cÿ termenii generali ai seriei sunt termenii unei progresii geometrice al cÿrei 2 1 ra ia q = ..6.3 adicÿ: 1 1− n 2 2 = 4 1− 1 sn = ⋅ 3 1− 1 3 2n 2 de unde ob inem: 18 .: A B C + un = + n n+1 n+2 Ob inem: A ( n + 1)( n + 2 ) + Bn ( n + 2 ) + Cn ( n + 1) A B C + + = = n n+1 n+2 n ( n + 1)( n + 2 ) = n 2 ( A + B + C ) + n ( 3A + 2B + C ) + ( 2 A + 2B + C ) n ( n + 1)( n + 2 ) Prin trecere la identificarea coeficien ilor ob inem sistemul: A+ B+C =0 3A + 2B + C = 0 2 A + 2B + C = 1 cu solu ia A = 1 1 .6. B = −1....u0 q n −1 = u0 1 − qn 1− q 2.

Acest fapt demonstreazÿ cÿ proprietatea 2.6. 2 + a + b = 0 . ob inem cÿ seria n →∞ n →∞ ÿ ln n ≥1 n+1 este divergentÿ i are suma ∞ .5. cu toate cÿ . Atunci termenul general al seriei devine: n3 n ( n − 1)( n − 2 ) 3n ( n − 1) n 1 3 1 = + + = + + n! n! n! n ! ( n − 3 ) ! ( n − 2 ) ! ( n − 1) ! irul sumelor par iale se mai poate scrie a adar: sn = ÿ ∞ +ÿ +ÿ k =3 ( k − 3) ! k =2 ( k − 2) ! k = 1 ( k − 1) ! ∞ n 1 n 1 n 1 i cum suma seriei este egalÿ cu limita irului sumelor par iale.4 Sÿ se calculeze suma seriei: n∈¥ Reozolvare: Conform observa iei 3. ( lim ln n →∞ n n seria este divergentÿ.6. n+1 n n ≥1 Rezolvare: Suma par ialÿ a acestei serii este: 2. pentru n>2: n n3 = n ( n − 1)( n − 2 ) + an ( n − 1) + bn = n3 + ( a − 3 ) n 2 + ( 2 − a + b ) n de unde. Avem. b = 1 .5. 19 . n n+1 n+1 Observaÿie: irul termenilor acestei serii. deci a = 3 . 2. n =1 ∞ 1 Vom scrie ÿ n! n n3 în raport de termenul general al seriei ÿ n ! .5 Stabiliÿi natura seriilor: 1 ÿnn n ≥1 n →∞ Rezolvare: Am demonstrat la 1. conform 2. Atunci limita irului termenului general al seriei este: n →∞ n lim 1 1 = =1 n lim n n n →∞ deci seria nu este convergentÿ. seria termenul general al seriei ÿ n ! este n 1 convergentÿ i 1 ÿ n! = e .6. prin identificarea coeficien ilor. un = ln = 0 ).7 nu este i o condi ie suficientÿ de convergenÿ pentru serii. ob inem: a − 3 = 0 .1.7 ( irul termenului general nu converge la 0). converege la 0.3. avem: n =0 ÿ n ! = nlim sn = ÿ ( n − 3 ) ! + 3 ⋅ ÿ ( n − 2 ) ! + ÿ ( n − 1) ! = 5e →∞ n =3 n=2 n =1 n3 1 ∞ 1 ∞ 1 2.6 ÿ ln sn = ÿ ln k =1 n k +1 n = ÿ ( ln ( k + 1) − ln ( k ) ) = ln ( n + 1) − ln 1 = ln ( n + 1) k k =1 Cum lim sn = lim ln ( n + 1) = ∞ .1.10 cÿ lim n n = 1 .Capitolul 3: Funcÿii reale de o variabil real n =0 ÿ 3 ⋅ 2n = nlim sn = nlim 3 →∞ →∞ ÿ n! n3 ∞ 2 1 4 1− 1 4 = 3 2n 2.

1 este convergentÿ. vn = 2 un = n ( n + 1) n Conform observa iei 2. 2. un = n 2 +n 2.5. ob inem cÿ: 0 < general vn = 1 1 .6.4.1 ob inem cÿ seria cu termenul general 1 este de asemenea convergentÿ. deci seria care are ca termen 1 este convergentÿ.5.1. prin urmare i seria ÿ n ≥ 1 n ( n + 1) 2.9 ÿ n ( n + 1) n ≥1 1 Rezolvare: Vom folosi crieteriul al treilea al compara iei.a >0 Rezolvare: Folosind corolarul criteriului rÿdÿcinii. seria ob inem atunci cÿ seria ln n < n n . din primul criteriu al compara iei 2..3. > n n n ln n Conform exerci iului 2. seria general vn = ÿ nα n ≥1 1 este convergentÿ pentru α > 1 . conform criteiului al treilea al compara iei. se ob ine: n2 + n + 1 lim n un = lim a =a n →∞ n →∞ n2 20 .6.1 n≥2 ÿ n ln n 1 este divergentÿ.5. 2. i deci: ÿnn n ≥1 1 este divergentÿ.3.6.5. în care: 1 1 .7 n≥2 ÿ n ln n n 1 Rezolvare: Deoarece pentru orice n ∈ ¥ * avem ln n < n . Avem: n2 1 n ( n + 1) un n2 lim = lim = lim 2 =1 1 n →∞ v n →∞ n →∞ n + n n 2 n Cum limita este finitÿ.5. 2. Din primul criteriu al compara iei 2. Cum seria cu termenul < 2n + n 2n 1 este convergentÿ (este o serie gemetricÿ cu ra ia q = 1 2 subunitarÿ) i seria datÿ are 2n termenii pozitivi.8 ÿ 2n + n n ≥1 1 Rezolvare: Cum 2 n + n ≥ 2 n pentru orice n ∈ ¥ . 2.Capitolul 3: Funcÿii reale de o variabil real 2. cele douÿ serii au aceea i naturÿ. ob inem de asemenea 1 1 pentru orice n ≥ 2 .6.6.10 ÿ a n ≥1 n2 + n + 1 n2 n .

se ob ine: 2.4.5. Fie a adar a=1. Avem: un = an >0 2n + 5n i deci: 21 .6.5. a > 0 n ≥1 an Rezolvare: Vom folosi criteriul raportului. 2.13 ÿ 2n + 5n . 2.11 ÿ n ≥1 n 2n + 1 n Rezolvare: În acest caz este comod de aplicat criteriu rÿdÿcinii. seria este convergentÿ.5.1.Capitolul 3: Funcÿii reale de o variabil real i deci seria este divergentÿ dacÿ a > 1 i convergentÿ dacÿ 0 < a < 1 . i ob inem: un = n n 2n + 1 n 2n + 1 n un = n 1 = <1 2n + 1 2 i deci seria este convergentÿ. deci.5. 2. conform criteriului mai sus amintit. 2. Pentru a=1 criteriul rÿdÿcinii nu precizeazÿ natura seriei.6. Termenul general al seriei devine în acest caz: un = n2 + n + 1 n2 n = 1+ n+1 n2 n i deci n+1 n+1 lim un = lim 1 + 2 n →∞ n →∞ n n = lim n →∞ n+1 1+ 2 n n2 n +1 n2 ⋅n = e n→∞ lim n +1 n =e Cum limita irului termenului general al seriei este diferitÿ de zero. n →∞ lim n un = lim n →∞ 2n n ! n n ≥1 n Rezolvare: Aplicând criteriul raportului.6.12 ÿ un = 2n n ! nn 2 n + 1 ( n + 1) ! un + 1 = lim n →∞ u n →∞ n lim ( n + 1) n n +1 2 n! nn = lim 2 n →∞ n n+1 n = 2 lim n →∞ 1 1 1+ n n = 2 e Dar 2 < 1 . conform observa iei 2.7 seria este divergentÿ i în acest caz.5. deci va trebui sÿ determinÿm natura seriei în acest caz prin alte metode. e 2.

( λ + n ) = lim n + 1 = 1 un + 1 = lim ⋅ n →∞ ( λ + 1)( λ + 2 ) .15 ÿa n ≥1 1 1 1 + + . dacÿ λ > 1 . n →∞ = lim n 2 (2 − 5) n 5 2n + 5n ( ) = −3 lim 5 n →∞ n 2. Pentru a=5. pentru care lim un = lim n - n →∞ lim n un 2n +1 + 5n + 1 2n +1 − 5n + 1 − 5 ⋅ 2n + 5n + 1 − 1 = lim n − 1 = lim n = n n n →∞ n →∞ un + 1 5( 2 + 5 ) 5 2n + 5 n ( ) =0 n 5 1+ 2 i cum aceastÿ limitÿ este subunitarÿ. seria este convergentÿ. deci pentru a < 5 .Capitolul 3: Funcÿii reale de o variabil real u an+1 2n + 5n lim n + 1 = lim n + 1 ⋅ = lim a n →∞ u n →∞ 2 n →∞ an + 5n +1 n 5n 5n +1 2 5 2 5 n +1 n +1 = +1 a 5 Pentru a a < 1 .5.. care este divergentÿ (vezi 2. conform criteriului raportului. 2 n .1. seria este divergentÿ.. Pentru a stabili totu i natura seriei date i în acest caz putem folosi una din urmÿtoarele metode: proprietatea 2. Dacÿ λ = 1 .a > 0 22 . iar pentru 0 < λ < 1 seria este divergentÿ. λ > 0 n ≥1 n! Rezolvare: Aplicând criteriul lui D'Alembert ob inem: n! >0 un = ( λ + 1)( λ + 2 ) . ( λ + n + 1) n →∞ λ + n + 1 un n! un nλ λ +n+1 − 1 = lim n − 1 = lim =λ n →∞ n →∞ n + 1 un + 1 n+1 ceea ce înseamnÿ cÿ acest criterii nu ne poate da informa ii asupra naturii seriei. ceea ce înseamna cÿ seria este divegentÿ în acest caz criteriul Raabe-Duhamel.. seria este convergentÿ.( λ + n ) n →∞ lim ( n + 1) ! ( λ + 1)( λ + 2 ) .. termenul general al seriei devine: n! 1 un = = 2 ⋅ 3 ⋅ .3 observa ii) n ≥1 1 2. ⋅ ( n + 1) n + 1 deci am ob inut seria ÿ n + 1 . unde 5n 1 = lim =1 n →∞ n →∞ 2 + 5 n n →∞ 2 n +1 5 deci termenul general al seriei nu converge la 0.7... deci pentru a > 5 . criteriul raportului nu ne poate preciza natura seriei .6... iar pentru > 1 ...6. Aplicÿm criteriul Raabe-Duhamel i ob inem: n →∞ lim n Prin urmare.( λ + n ) .... seria este 5 5 divergentÿ.14 ÿ ( λ + 1)( λ + 2 ) .

Dacÿ a=e.. Putem aplica criteriul logaritmic: un = a 1 1 1 + + . atunci criteriul logaritmic nu ne poate da informa ii despre natura seriei. serie divergentÿ.. 2..16 ÿ n− ln a .. + 2 n (aplicând eventual criteriul Cesaro-Stolz pentru determinarea limitei lim = 1 ). adicÿ a > e . seria este divergentÿ. a a e a 1 1 adicÿ a > . iar dacÿ ln < 1 .. adicÿ pentru a < e .+ n un 2 n 2 n a 2 = lim = lim = − ln a lim = − ln a lim n →∞ ln n n →∞ n →∞ n →∞ ln n ln n ln n 1 1 1 + + . Pentru ln a < 1 ..Capitolul 3: Funcÿii reale de o variabil real Rezolvare: Aplicând criteriul Raabe-Duhamel se ajunge la calcule complicate. 2.. n →∞ ln n 1 1 1 1 Prin urmare. + 1 + + . Dacÿ a=e.18 Sÿ se studieze convergen a seriei: n n +1 ÿ ( −1) n2 + 1 n ≥1 23 . + ln a 1 + + . seria este convergentÿ.Ob inem: un = n − ln a > 0 1 1 ln − ln a un ln n ln a ln a ⋅ ln n n = lim = lim = lim = ln a lim n →∞ ln n n →∞ n →∞ ln n n →∞ ln n ln n Prin urmare. Dacÿ a = criteriul logaritmic nu ne poate da informa ii asupra e e naturii seriei.. dacÿ − ln a = ln > 1 .+ 2 n >0 1 1 ln 1 1 1 1 1 1 − 1 + + .17 Sÿ se studieze natura seriei: n ≥0 ÿ ( −1) 3n n Rezolvare: Seria n ≥0 ÿ 3n 1 este convergentÿ. adicÿ > e ⇔ a < . ob inem 3n geometricÿ cu ra ia subunitarÿ.. atunci termeul general al seriei devine: 1 un = n − ln e = n −1 = n 1 ob inându-se seria ÿ . n ≥1 n ln 2. pentru cÿ termenul general vn = 1 3n este o progresie 1 . seria este divergentÿ. Cum termenul general al seriei date are proprietatea un = a adar cÿ aceasta este absolut convergentÿ. a > 0 n ≥1 Rezolvare: Se aplicÿ criteriul logaritmic. dacÿ ln a > 1 .6.5.6.6.. seria este convergentÿ. ln 2.6.

5. deci seria datÿ nu este absolut convergentÿ. conform criteriului lui Leibniz. 2.7 2. ÿ c.Capitolul 3: Funcÿii reale de o variabil real Rezolvare: Pentru a verifica dacÿ seria datÿ este convergentÿ vom aplica criteriul lui Abel.3. seria cu termenul general un = ( −1) n este n2 + 1 convergentÿ.3. 4 convergentÿ 1 R: 1 +α convergentÿ 1 R: 2 +1 convergentÿ 5 R: 6 convergentÿ R: n ≥ 1 16 n 2 b. vom aplica criteriul compara iei. irul n este descrescÿtor pentru cÿ: cu termenul general an = 2 n +1 an + 1 − an = = n+1 ( n + 1) 2 2 +1 − n n3 + n 2 + n + 1 − n 3 − 2n 2 − n − 1 = = 2 n +1 n 2 + 1 ( n + 1) + 1 2 ( )( ) (n 2 +1 ) (( n + 1) −n 2 +1 ) <0 i de asemenea lim n →∞ n =0 .1 a.1. n2 + 1 n Prin urmare. 2. Cum seria ÿ este divergentÿ. Pentru a verifica dacÿ seria este absolut convergentÿ. unde α este un numÿr real diferit de orice întreg negativ n ≥1 ( n+ 2 n+ 2 +1 n+1 )( 1 ) d.7. 2. ob inem cÿ i seria ÿ 2 n n +1 n ≥1 n ≥1 este divergentÿ. unde: n n n = un = ( −1) 2 n + 1 n2 + 1 1 vn = n Ob inem: n 2 u n2 lim n = lim n + 1 = lim 2 =1 1 n →∞ v n →∞ n →∞ n + 1 n n 1 n deci cele douÿ serii au aceea i naturÿ. ÿ 2 n + ( −1) 5 n n ≥1 24 . ÿ n ≥1 (α + n )(α + n + 1) . ÿ EXERCI II PROPUSE: Sÿ se stabileascÿ natura urmÿtoarelor serii i sÿ calculeze suma lor 1 − 8n − 3 1 1 .

ÿ f. ÿ e. ÿ 1 .. i prin urmare seria datÿ este suma a douÿ progresii 2 −1 i 5 5 Sÿ se stabileascÿ natura urmÿtoarelor serii: 7n n 2 + 3n + 5 n ≥1 1 n +n 3 n ≥1 R: convergentÿ R: convergentÿ R: divergentÿ R: convergentÿ R: convergentÿ 1 n+1 − n n n ≥ 1 30n + 7 d. + n3 = 25 . ÿ b.Capitolul 3: Funcÿii reale de o variabil real Indica ie: Se va scrie geometrice de ra ie 2. 2..2 a. folosind al treilea criteriu al compara iei. ÿ b. ÿ 1 ⋅ 3 ⋅ 5 ⋅ .7. ÿ Sÿ se stabileascÿ natura seriilor urmÿtoare aplicând criteriul raportului i criteriul rÿdÿcinii: R: convergentÿ R: convergentÿ .. ÿ e.. a >0 an . ÿ c.. ÿ n ≥1 1000 2 n≥2 n − 2 Indica ie: se va folosi inegalitatea: 1000 1000 1000 1000 < = < n 2 − 2 n 2 − n n ( n − 1) ( n − 1) 2 f.3 a. ⋅ ( 3n − 1) R: convergentÿ d... + n3 n − 4 n3 n R: convergentÿ n ( n + 1)( 2n + 1) 6 Indica ie: 13 + 23 + . ÿ 2 n + ( −1) 5 n n = 2 5 n + ( −1) 5 n +1 n .7. a >0 n ≥1 n ! (n 3 + 1 an 2 n ≥1 ( n + 1) ! ) ( n !) n ≥ 1 ( 2n ) ! n ≥ 1 2 ⋅ 5 ⋅ 8 ⋅ . a > −2 n n ≥1 2 + a R: convergentÿ 1 Indica ie: se va compara cu seria ÿ 2n n ≥1 . ÿ c.. ⋅ ( 2n − 1) 2n 2 + 7n + 5 6n 2 + 5n + 9 n R: convergentÿ R: convergentÿ n ≥1 n ≥1 13 + 23 + .

ÿ (n + a) ( −1) ( −1) n α unde α este un numÿr real diferit de orice întreg negativ c..(α + n + 1) .4 a.7.5 Sÿ se stabileascÿ natura seriilor urmÿtoare: a. α >0 R: convergentÿ pentru α > 2 divergentÿ pentru 0 < α ≤ 2 2. ⋅ ( 3 + 5 ( n − 1) ) b. ÿ n ( n + 1) n ≥1 n ≥1 ( −1) n +1 R: semiconvergentÿ b.7. ÿ h.... ÿ an ⋅ n ! . 2 − n e .6 Sÿ se studieze convergen a seriei: n≥2 ÿ (2 − e 2 − 3 e .Capitolul 3: Funcÿii reale de o variabil real g.. ÿ c. ÿ n ( n − 1) 2 R:absolut convergentÿ pentru α > 1 .. 26 .. a > 0 )( ) ( ) Indica ie: Se aplicÿ criteriul lui D’Alembert i criteriul al doilea al compara iei.. a >0 n n ≥1 n n! n ≥ 1 α (α + 1) . ⋅ ( 2 + 5 ( n − 1) ) R: divergentÿ R: convergentÿ pentru a < e divergentÿ pentru a ≥ e n ≥ 1 3 ⋅ 8 ⋅ 13 ⋅ . ÿ 1 R: convergentÿ n n≥2 ( lg n ) 2n n + 5 R: convergentÿ n n ≥1 ( 3n + 7 ) Sÿ se stabileascÿnatura seriilor urmÿtoareaplicând criteriul Raabe-Duhamel: 2 ⋅ 7 ⋅ 12 ⋅ . semiconvergentÿ pentru α <1 R: divergentÿ n ≥1 n3 n 2.7. ÿ 2.

3. avem f ( x ) ∈ V .1 sunt echivalente afirmaÿiile: a. pentru orice num r ε > 0 exist δ ε > 0 astfel încât pentru orice x ∈ A . dac l1 + l2 are sens. finite sau infinite. Dac A dac x0 i l sunt finite.1. atunci func ia f : x ∈ A g ( x ) ≠ 0 → ¡ are limit în punctul x0 ÿi avem: g x → x0 { } lim l f ( x) = 1 g l2 . Vom scrie atunci: x → x0 . cu lim xn = x0 . x > δ ε avem f ( x ) − l < ε . c. x ≠ x0 . 3. xn ≠ x0 . func ia sum x → x0 lim ( f + g )( x ) = l1 + l2 lim ( f ⋅ g )( x ) = l1 ⋅ l2 l1 l2 b. g : A ⊆ ¡ → ¡ mul imea A.1. x∈ A lim f ( x ) = l sau lim f ( x ) = l x → x0 Petru definiÿia 3. x − x0 < δ M avem f ( x ) > M . irul n →∞ ( f ( xn ) )n∈¥ 3.1. x ≠ x0 . atunci l este limita funcÿiei f în punctul x0 relativ la mulÿimea încât pentru orice x ∈ A ∩ U . x − x0 < δ ε .1. atunci: f + g are limit în punctul x0 ÿi avem: a. x ≠ x0 . dac g ( x ) ≠ 0 pe o vecin tate a lui x0 ÿi dac are sens. Num rul l ∈ ¡ (finit sau infinit) este limita funcÿiei f în punctul x0 relativ la mulÿimea A dac i numai dac pentru orice vecin tate V a lui l exist vecin tatea U a lui x0 .1 LIMITE DE FUNC II Fie A ⊆ ¡ .2 al valorilor funcÿiei are limita l . Dac exist x → x0 x → x0 ÿi x0 un punct de acumulare pentru lim f ( x ) = l1 ÿi lim g ( x ) = l2 . dac l1 ⋅ l2 are sens. atunci lim f ( x ) = ∞ dac x → x0 i numai dac pentru orice δ M > 0 astfel încât pentru orice x ∈ A . 3.1 Definiÿie: Vom spune cÿ l ∈ ¡ (finit sau infinit) este limita funcÿiei f în punctul x0 relativ la mulÿimea A dac pentru orice ir de numere reale ( xn )n∈¥ din A. atunci lim = l dac i numai dac . x ≠ x0 . x0 (numÿr finit sau infinit) un punct de acumulare al mul imii A (nu neapÿrat x0 ∈ A ) i f : A → ¡ o func ie de variabilÿ realÿ. func ia produs f ⋅ g are limit în punctul x0 ÿi avem: x → x0 c.3 Operaÿii cu limite de funcÿii: Fie f . i numai dac pentru orice num r ε > 0 exist δε > 0 astfel încât pentru orice x ∈ A . astfel b. Dac num r M > 0 exist x0 este finit i l = +∞ . FUNC II REALE DE O VARIABIL REAL 3. x →∞ d. depinzând de V. Dac x0 = ∞ i l este finit. avem f ( x ) − l < ε .

Pentru orice ε > 0 existÿ δ ε > 0 astfel încât pentru orice x ∈ A .2 3.2. dac 0 < a < 1 0 . 49 . lim 1 + x →∞ x →∞ x x x →∞ x x lim a x = lim a x = ∞ . x' ≠ x'' avem f ( x' ) − f ( x'' ) < ε . x < x0 lim (respectiv lim f ( x ) = f ( x0 ) ) . n →∞ (se mai scrie: x → x0 . dac a > 1 0 . x > x0 ( xn )n∈¥ poate ⊂ A . dac α ∈ ¡ . Criteriul lui Cauchy: Func ia f : A → ¡ are limit în punctul de acumulare finit x0 al lui A dac ÿ i numai dac pentru orice ε > 0 exist o vecin tate V a lui x0 astfel încât pentru orice x'. dac exist x → x0 M > 0 astfel încât f ( x ) ≤ M pentru orice x ∈ A (i.e. limita lateralÿ la stânga (respectiv la dreapta) ale func iei f în punctul x0 existÿ i este egalÿ cu f ( x0 ) . lim = . x →−∞ 3. atunci lim ( f ⋅ g )( x ) = 0 d. b. atunci lim f ( x ) = l x → x0 x → x0 b.2 Definiÿie: Spunem cÿ func ia lim f ( xn ) = f ( x0 ) f : A⊆ ¡ →¡ este continuÿ la stânga (respectiv la f ( x ) = f ( x0 ) n →∞ dreapta) în x0 ∈ A dacÿ pentru orice ir avem x → x0 .e. dac f ( x ) − l ≤ g ( x ) pentru orice x ∈ A ÿi lim g ( x ) = 0 . f ( x ) − f ( x0 ) < ε . dac 0 < a < 1 c.Capitolul 4 Serii de funcÿii d. Pentru orice vecinÿtate U a lui f ( x0 ) existÿ o vecinÿtate V a lui x0 astfel încât pentru orice x ∈ V ∩ A avem f ( x ) ∈ U . lim x →0 bx b x →0 bx 1þ aþ ÿ ÿ = e . cu lim xn = x0 . cu x − x0 < δ ε avem 3.1. 3. dac a > 1 ∞ .1. atunci lim f ( x ) = ∞ x → x0 x → x0 c.5 În aplica ii se folosesc des urm toarele limite: sin ( ax ) a tg ( ax ) a. i. lim 1 + = ea b. atunci func ia α ⋅ f : A → ¡ are limit în punctul x0 ÿi avem: x → x0 lim α ⋅ f ( x ) = α ⋅ l1 3. xn ≤ x0 ( respectiv xn ≥ x0 ).4 Criterii de existenÿ a limitelor de funcÿii: a.1 CONTINUITATEA FUNC IILOR DE O VARIABIL REAL Definiÿie: Spunem c func ia f este continuÿ în punctul de acumulare x0 ∈ A dacÿ pentru n →∞ orice ir ( xn )n∈¥ ⊂ A convergent la x0 avem lim f ( xn ) = f ( x0 ) Urmÿtoarele defini ii sunt echivalente cu defini ia datÿ mai sus continuitÿ ii unei func ii într-un punct: a. dac f ( x ) ≥ h ( x ) pentru orice x ∈ A ÿi lim h ( x ) = ∞ .2. x'' ∈ V ∩ A . f este m rginit pe A) x → x0 ÿi lim g ( x ) = 0 .

f este derivabil pe ( a . Dac : ii. Limitele ' f d ( x0 ) = x → x0 .2. Un punct de discontinuitate pentru func ia f se nume te punct de discontinuitate de speÿa a II-a dacÿ nu este de spe a I. f ( a ) ≤ λ ≤ f ( b ) exist cλ ∈ ( a . Un punct de discontinuitate pentru funcÿia f se nume te punct de discontinuitate de speÿa I dacÿ limitele laterale al func iei f în punctul x0 existÿ. Spunem c f este uniform continu pe I dac pentru orice ε > 0 exist f ( x' ) − f ( x'' ) < ε . x'' ∈ I cu x' − x'' < δ ε s avem 3. b ] . f este continu pe [ a . 3. Dac exist ÿ i este finit x → x0 lim f ( x ) − f ( x0 ) x − x0 vom spune c func ia f este derivabilÿ în punctul x0 .1 Propoziÿie: Orice func ie uniform continu este continu . dar nu sunt egale. x < x0 lim dac exist . a < b .4 Definiÿie: Un punct x0 ∈ A se nume te punct de discontinuitate a lui f dac f nu ste continu în x0 . b ∈ I . b ) astfel încât f ( cλ ) = λ .4 3.4. f :I →¡ 3.3. δ ε > 0 astfel încât pentru orice x'. (Reciproca nu UNIFORM CONTINUITATEA FUNC IILOR DE O VARIABIL REAL Definiÿie: Fie I ⊂ ¡ un interval ÿi f : I → ¡ . se numesc respectiv derivata la dreapta ÿi derivata la stânga a func iei f în punctul x0 . (Reciproca nu este adev rat ) DERIVABILITATEA FUNC IILOR DE O VARIABIL REAL Definiÿie: Fie I ⊂ ¡ un interval. Vom nota: x → x0 lim f ( x ) − f ( x0 ) = f ' ( x0 ) x − x0 ÿi o vom numi derivata func iei f în x0 . f ( a ) = f ( b ) 50 .4. 3.5 Definiÿie: Fie I ⊂ ¡ un interval ÿi f : I → ¡ o func ie. b ) i.3 3. a .2.3 Propoziÿie: Funcÿia f : A → ¡ este continu în x0 ∈ A dac i numai dac este continu la stânga i la dreapta în x0 .4. Spunem c func ia f are proprietatea lui Darboux pe intervalul I dac pentru orice a .3 Propoziÿie: Funcÿia f : I → ¡ este derivabil în x0 dac i numai dac are derivate laterale egale în x0 .2. 3.Capitolul 4 Serii de funcÿii 3. Teorema lui Rolle: Fie funcÿia f : I → ¡ . 3.2 3. b ∈ I . f : I → ¡ ÿi x0 ∈ I . iii.1 are proprietatea lui Darboux.6 Propoziÿie: Orice func ie continu este adev rat ).2 3. a ≠ b ÿi pentru orice λ ∈ ¡ . x > x0 lim f ( x ) − f ( x0 ) f ( x ) − f ( x0 ) x − x0 x − x0 f s' ( x0 ) = x → x0 .3.2. sunt finite.

unde c este un punct de acumulare pentru I. g : I → ¡ . f ( c ) = g ( c ) = 0 ii. lim f ( x ) = lim g ( x ) = 0 ii. Dac : ii. atunci exist cel puÿin un punct c ∈ ( a . f este continu pe [ a . b ) i. Fie f . b ) atunci exist cel puÿin un punct c ∈ ( a . f i g sunt derivabile pe ( a . 3. 3. b ∈ I . g ' ( x ) ≠ 0 pentru x ∈ I \ {c} iv. f i g sunt derivabile pe I \ {c} iii. g : I \ {c} → ¡ . lim x→c x→c f ' ( x) =l g' ( x ) 51 . b ) astfel încât g (b ) − g ( a ) f (b ) − f ( a ) = g' ( c) f ' (c) 3. g ( x ) ≠ 0 pentru orice x ∈ ( a . f i g sunt continue pe [ a . a . Dac : i.4. lim atunci lim x→c x→c x→c f ' ( x) =l g' ( x ) x→c f ( x) =l g ( x) 3. 3. f i g sunt derivabile în c iii.4. Dac : ii. Dac : i. a < b . b ] iii. f i g sunt derivabile pe I \ {c} iii. b ] . f este derivabil pe ( a .6 Teorema lui Cauchy: Fie f . c ∈ I . atunci f este cresc toare f (b ) − f ( a ) i. Dac : i. g : I → ¡ . g ' ( x ) ≠ 0 pentru x ∈ I \ {c} iv. g : I \ {c} → ¡ . a . lim g ( x ) = +∞ ii. Fie f . g ' ( c ) = 0 atunci lim x→c g ( x) f ( x) = g' (c ) f ' (c) 2.7 Regulile lui l’Hospital : 1.4. b ) astfel încât = f ' (c) b−a f ' ( x ) > 0 (respectiv f ' ( x ) < 0 ) pe intervalul I. Fie f . b ∈ I .Capitolul 4 Serii de funcÿii atunci exist cel puÿin un punct c ∈ ( a . b ) astfel încât f ' ( c ) = 0 .4 Teorema lui Lagrange: Fie funcÿia f : I → ¡ .5 Consecinÿe: Dac (respectiv descresc toare) pe acest interval.4. unde c este un punct de acumulare pentru I. b ) .

Fie f . Atunci dac vom scrie 1 1 − g f vom obÿine unul d lim g ( x ) = 0 in cazurile în care se poate aplica regula lui Φ= f −g= 1 x→c f ⋅g l’Hospital (2. atunci dac vom scrie Ψ = f g = e g ln f se obÿine cazul i. g : I \ {c} → ¡ astfel încât.) iii. x → x0 Pentru valori suficient de apropiate ale lui x de x0 vom putea scrie: f ( x ) − f ( x0 ) ≈ f ' ( x0 )( x − x0 ) . sau 3. atunci f ( x ) − f ( x0 ) = f ' ( x0 )( x − x0 ) + α ( x )( x − x0 ) unde α : I → ¡ este o funcÿie cu proprietatea α ( x0 ) = 0 i lim α ( x ) = 0 .1 Rezolvare: fie δ > 0 x < 2 +δ un num r real i x∈¡ astfel încât x − 2 < δ . 3. unde I este un interval. Dac f este derivabil în x0 . este diferenÿiabil în f ( x ) − f ( x0 ) = A ( x − x0 ) + α ( x )( x − x0 ) punctul x0 ∈ I dacÿ existÿ un numÿr A∈ ¡ astfel încât pentru orice x ∈ I sÿ avem: unde α : I → ¡ este o func ie cu proprietatea α ( x0 ) = 0 i lim α ( x ) = 0 . x ∈ I 3. s se arate c : lim x 2 = 4 x→2 3.8 x→c f ( x) =l g ( x) Observaÿii: i.2 Consecinÿþ: 1. g : I \ {c} → ¡ astfel încât lim f ( x ) = 0 x→c i lim g ( x ) = ∞ x→c i F = f ⋅ g . Obÿinem atunci c −δ < x − 2 < δ ⇔ 2 − δ < x < δ + 2 . x → x0 3.6 PROBLEME REZOLVATE Folosind definiÿia limitei unei funcÿii într-un punct (3. Fie f . Dac vom scrie F = f g vom obÿine unul din cazurile în care se poate aplica regula lui = 1 1 g f l’Hospital (2. lim f ( x ) = lim g ( x ) = ±∞ x→c x→c i Φ = f − g .3). Cum îns x + 2 ≤ x + 2 i −2 − δ < 2 − δ .6.5.5. prezentat mai sus. g : I \ {c} → ¡ astfel încât lim f ( x ) = 0 x→c x→c x→c i sau i lim g ( x ) = ∞ sau i lim g ( x ) = 0 x→c x→c lim f ( x ) = 1 lim f ( x ) = ∞ i Ψ = f g .Capitolul 4 Serii de funcÿii atunci lim 3.5 3.Fie f .) ii.4.1 DIFEREN IABILITATEA FUNC IILOR DE O VARIABIL REAL Definiÿie: Vom spune c funcÿia f : I → ¡ . avem: i 52 . x ≈ x0 .O funcÿie f : I → ¡ este diferenÿiabil în x0 ∈ I dac i numai dac este derivabil în x0 . sau 3.1.

c. x − 2 < δ în exist 0<δ < ε 2+ 4 +ε astfel încât pentru orice x ∈ I . x g . pentru orice ir ( xn )n∈¥ cu lim xn = ∞ avem lim f ( xn ) = ∞ .6. f ( x) = sin ( x ) . h ( x ) = x →∞ Avem: f ( x) = g ( x) ⋅ h ( x) i g ( x ) = sin ( x ) ≤ 1. ceea ce înseamn conform definiÿiei 3.6.2 x →∞ lim δ ε > 0 astfel înct pentru orice x > δ ε s avem 1 1 < ε . Atunci conform criteriului 3.4.1.6..S se arate c x x →∞ lim f ( x ) = 0 . inegalitatea 2 < ε se mai poate scrie: x2 + 1 x +1 x> 1−ε ε 1−ε Atunci luând δ ε = ε * . Rezolvare: S presupunem c funcÿia dat tinde c tre ∞ atunci când x tinde c tre ∞ .b. f ( x ) = ( 1 + sin x ) ln x nu tinde c tre ∞ atunci când x tinde c tre ∞ . xn = + 2nπ ..3 c funcÿia dat are 1 =0 x2 + 1 Rezolvare: Vom ar ta c pentru orice ε > 0 exist 3.h : ¡ * → ¡ .4. Atunci. lim h ( x ) = lim x →∞ x →∞ lim g ( x ) ⋅ h ( x ) = 0 1 = 0 . x−2 < ε 2+ 4+ε . Evident avem nlim xn = nlim ( + 2nπ ) = + 2π ⋅ nlim n = ∞ . g ( x ) = sin ( x ) . Pentru x ∈ I . avem: x 2 − 4 < ε . cu ε . Dar: n →∞ Atunci 53 . pentru x > δ ε ingalitatea 1 < ε este realizat . ∞ ) → ¡ . Având în vedere c x > 0 . x2 + 1 3. Fie atunci irul n →∞ n →∞ 3π 3π 3π ( xn )n∈¥ . 1 . conform criteriului mai sus amintit. Am obÿinut a adar: Pentru orice ε > 0 2+ 4+ε limita 4 în x0 = 2 .3 Rezolvare: Fie f : ¡ Fie → ¡ .1.Capitolul 4 Serii de funcÿii x + 2 ≤ x + 2 < 4 +δ Atunci: (*) x 2 − 4 = ( x − 2 )( x + 2 ) = x − 2 ⋅ x + 2 < δ ( 4 + δ ) Fie atunci ε > 0 i δ > 0 astfel încât δ (δ + 4 ) < ε ⇔ 0 < δ < relaÿia (*) obÿinem : x 2 − 4 < ε . conform criteriului 3.1.4 S se arate c funcÿia f : ( 0 . obÿinem c : x deci lim f ( x ) = 0 . →∞ →∞ 2 →∞ 2 2 lim f ( xn ) = ∞ . x →∞ 3.

3.6. contradicÿie. x2 = <δ 2nπ ( 2n + 1) π 54 . Are aceast funcÿie limit în punctele -1 i 1? x2 − 1 Rezolvare: O funcÿie are limit într-un punct dac i numai dac limitele laterale în acel punct exist i sunt egale. Vom ar ta c exist irurile ( xn )n∈¥ . yn = x →∞ n →∞ π 2 + 2nπ . x <−1 x − 1 x →−1 . Vom calcula adar limitile laterale ale funcÿiei în cele dou puncte. x2 . x <−1 ( x − 1)( x + 1) x →−1 . f ( x ) = sin x nu are limit când x tinde c tre ∞ . x < 1 x − 1 2 x →1 . x < −1 x 2 − 1 x →−1 . Rezolvare: Vom ar ta c exist ε 1 > 0 astfel încât pentru orice δ > 0 s existe x1 . x > 1 ( x − 1)( x + 1) x →1 .1. b. Avem evident lim nπ = lim n →∞ ÿπ þ + 2nπ = ∞ 2 ÿπ þ + 2nπ = 1 . Atunci pentru orice δ > 0 exist un num r natural n ∈ ¥ astfel încât: x1 = 1 1 < δ . deci n →∞ n →∞ 2 Dar f ( xn ) = sin ( nπ ) = 0 i f ( yn ) = sin x →∞ lim f ( xn ) ≠ lim f ( yn ) x →∞ ceea ce contrazice criteriul 3. 3. deci lim f ( xn ) = 0 i lim f ( yn ) = 1 . x2 < δ i f ( x1 ) − f ( x2 ) ≥ ε 1 . x > −1 lim x x x 1 1 = lim = lim ⋅ lim = ⋅∞ = ∞ x 2 − 1 x →−1 .6. ( yn )n∈¥ . 1} → ¡ . f ( x ) = x →−1 . f ( x ) = cos 1 nu are limit în punctul x=0.Capitolul 4 Serii de funcÿii 3π 3π + 2nπ )) ⋅ ln( + 2nπ ) = 2 2 3π 3π 3π = ( 1 + sin ) ⋅ ln( + 2nπ ) = ( 1 − 1 ) ⋅ ln( + 2nπ ) = 0 2 2 2 deci lim f ( xn ) = 0 . Fie a adar xn = nπ . S remarc m maii întâi c de i puunctele -1 i 1 nu aparÿin domeniiului de definiÿie al funcÿiei f. x < 1 ( x − 1)( x + 1) x →1 .5 Rezolvare: S se arate c funcÿia f : ¡ → ¡ . x < −1 x + 1 2 Fie f : ¡ \ {−1. x > 1 x + 1 x →1 .4. ele sunt totu i punte de acumulare pentru acesta. demonstrând x c nu satisface criteriul general al lui Cauchy. Fie ε 1 = 2 . x <1 x + 1 x →1 . x >−1 x − 1 x →−1 . deci presupunerea f cut este fals . 3.7 S se arate c funcÿia f : ¡ * → ¡ . x < 1 x 2 − 1 x → 1 . x > 1 lim x x x 1 1 = lim = lim ⋅ lim = ⋅∞ = ∞ x 2 − 1 x →1 .6. x >−1 ( x − 1)( x + 1) x →−1 . Analog: x x x 1 1 lim = lim = lim ⋅ lim = ⋅ ( −∞ ) = −∞ x →1 . x >−1 x + 1 2 deci funcÿia nu admite limit în punctul x = −1 .6 x . satisf când inegalitÿ ile x1 . i prin urmare funcÿia dat nu f ( xn ) = ( 1 + sin( n →∞ tinde c tre ∞ atunci când x tinde c tre ∞ . x > 1 x − 1 2 decii funcÿia dat nu are limit nici în punctul x=1. cu x →∞ lim xn = lim yn = ∞ x →∞ i x →∞ lim f ( xn ) ≠ lim f ( yn ) . Avem: x x x 1 1 lim = lim = lim ⋅ lim = ⋅ ( −∞ ) = −∞ x →−1 .

deci x > 0 . a adar funcÿia dat nu are limit în punctul x=0. x'. se aplic 3. x'' astfel încât x' − 1 < ε 2 . Avem: f ( x ) = x2 + 1 − x = x2 + 1 − x 2 x +1 + x 2 ( x2 + 1 − x ) = x 1 ÿ 1+ þ 1 +1 x2 Cum x → ∞ .1.4.8 S se arate c funcÿia f : ¡ \ {−1} → ¡ . Atunci: (* ) ε 2 f ( x' ) − f ( x'' ) = x' − x'' x' x'' x' − x'' − = ≤ < x' + 1 x'' + 1 ( x' + 1)( x'' + 1) ( x' + 1)( x'' + 1) < x' − x'' = x' − 1 + 1 − x'' ≤ x' − 1 + x'' − 1 Alegem δ = i x'. Rezolvare: Fie x'.6. x'' − 1 < ε 2 . Atunci: 55 .6. f ( x' ) − f ( x'' ) < x' − 1 + x'' − 1 < ε ε 3. Atunci în relaÿia (*) obÿinem: + =ε 2 2 ceea ce înseamn c funcÿia dat satisface criteriul lui Cauchy în puntul x=1.10 S se calculeze: x →±∞ lim x ( x2 + 1 − x ) ) ( x2 + 1 − x Rezolvare: Avem: f ( x) = x ( x2 + 1 − x = x ⋅ )( x2 + 1 + x x2 + 1 + x )= x x ÿ 1+ þ 1 +1 x2 Pentru x → ∞ avem x > 0 deci x = x . c.). 1 2 +1 1+ 2 + 1 x 3. x'' ≠ 1 .6.9 S se calculeze: x →∞ lim Rezolvare: Suntem în cazul exceptat ∞ − ∞ . f ( x ) = x satisface criteriul general al lui Cauchy x+1 în punctul x=1. 3. obÿinem x = x i deci: x →∞ lim ( x 2 + 1 − x = lim ) 1 x ÿ 1+ þ 1 +1 2 x x →∞ =0 ( 1 →0 i x 1 1 ≤ .Capitolul 4 Serii de funcÿii pentru c n →∞ lim 1 1 = lim =0 2nπ n →∞ ( 2n + 1) π Dar f ( x1 ) − f ( x2 ) = cos 2nπ − cos ( 2n + 1) π = 2 i deci criteriul genral Cauchy este contrazis. x'' > 0 .

. + n 1 + x + 1 þ x ( ) ( ) n 1 n (1 + x ) n −1 + n (1 + x ) = n−2 + . + 1 + x + 1 n 1 n 3.Capitolul 4 Serii de funcÿii x →∞ lim x ( x 2 + 1 − x = lim ) x x ÿ þ 1 1+ 2 +1 x x →∞ = lim x →∞ 1 1 = 2 1 1+ 2 +1 x Pentru x → −∞ avem x < 0 i deci x = − x . + n 1 + x + 1 i atunci: lim x →0 1+ x −1 = x 1 n (1 + x ) n −1 + n (1 + x ) n−2 + . + ab n − 2 + b n − 1 ( ) în care lu m a = 1 + x ..12 S se calculeze: 1 − cos x lim x →0 x2 0 ..6.. + n 1 + x + 1 þ ( ) n = x = ÿ n 1 + x n − 1 + n 1 + x n − 2 + .11 S se calculeze: n 1+ x −1 lim x →0 x 0 ....6. inând cont de relaÿia: 0 Rezolvare: Suntem în cazul exceptat a n − b n = ( a − b ) a n − 1 + a n − 2b + . Atunci: f ( x) = x = −x2 ÿ ( ÿ þ ÿ þ 1 1 x2 + 1 − x = x x 1 + 2 − x = x − x ⋅ 1 + 2 − x = x x þ 1 +1 x2 ) 1+ Atunci: x →∞ lim x ( x 2 + 1 − x = lim − x 2 x →∞ ) ÿ 1+ þ 1 + 1 = −∞ x2 3. obÿinem: n n n 1 + x − 1n 1+ x −1 = = n −1 n−2 x x ÿ n (1 + x ) + n (1 + x ) + .... Atunci: 0 Rezolvare: Suntem de asemenea în cazul 1 − cos x = x2 2 xþ ÿ x xþ ÿ 1 − 1 − 2 sin2 sin 2 sin2 1 2 2 = ⋅ 2 = x 2 x2 x2 2 i deci: 56 . b = 1 .

lim tg = −∞ .1.5. x > 1 lim tg πx πx 2 = lim u ⋅ tg u →0 πu ÿπ lim lim ( 1 − u ) þ = u →0 u ⋅ ctg = u →0 2 2 u 1 2 = = .5. 3. atunci pentru x → 1 .1. ÿπ þ π π u tg 2 2 unde am aplicat 3.) x x 2 x →0 2 2 2 2 2 S se calculeze: sin 5x − sin 3x lim x →0 5x Rezolvare: Avem: sin 5x − sin 3x 2 sin x ⋅ cos 4 x 2 sin x 2 lim = lim = ⋅ lim ⋅ lim cos 4 x = x →0 x →0 5x 5x 5 x →0 x x →0 2 (a se vedea operaÿii cu limite de funcÿii.Capitolul 4 Serii de funcÿii 1 − cox 1 = lim ⋅ lim x →0 x →0 2 x2 ÿ sin xþ xþ ÿ sin 2 = 1 ⋅ lim 2 = 1 (vezi 3. 3.1. avem u → 0 i i x →1 .1.13 Rezolvare: Deoarece lim ( 1 − x ) = 0 lim ( 1 − x ) tg x →1 πx = ∞.5.16 S se calculeze: ln ( 1 + kx ) lim x →0 x 57 .6. Avem: x2 − 2 ÿ 3 x2 − 2 x2 − 2 þ 3 ÿ x +1þ x2 − 2 2 ÿ = 1+ 3 þ x2 − 2 x2 ÿ = þ x2 − 2 3 x2 1+ Cum: 3 þ lim 1 + 2 x →∞ x −2 ÿ x2 − 2 3 = e i lim 3x 2 =3 x →∞ x 2 − 2 obÿinem c : ÿ x2 + 1 þ x →∞ x 2 − 2 lim x2 = e3 (am aplicat 3. Fie atunci 1 − x = u .14 S se calculeze: πx lim ( 1 − x ) tg x →1 2 x →1 3. deci suntem în cazul exceptat 1∞ .6.a.6. a.b) 3.3) 3. x < 1 2 2 exceptat o ⋅ ∞ .15 S se calculeze: ÿ x2 + 1 þ x →∞ x 2 − 2 x2 lim Rezolvare: S observ m mai întâi c x2 x →∞ lim x2 + 1 = 1 .6. suntem în cazul x →1 .

atunci t → 0 . Observ m c dac x → 0 .19 Studiaÿi continuitatea funcÿiei: x f ( x ) = e . 2 Obÿinem: ( ) e2 x − 1 t 2 t 2 = lim = lim = t →0 3 t → 0 ln ( 1 + t ) 3x 3 ln ( 1 + t ) 3 2 t 1 1 1 (pentru c lim = lim = lim = =1) 1 t → 0 ln ( 1 + t ) t →0 1 t →0 ln ( e ) ln ( 1 + t ) ln ( 1 + t ) t t lim x →0 3. de unde: 0 a x = t + 1 ⇔ ln a x = ln ( t + 1) ⇔ x ⋅ ln ( a ) = ln ( t + 1) ⇔ x = ( ) ln ( t + 1) ln ( a ) Se observ c dac x → 0 atunci t → 0 . Obÿinem: lim ax − 1 t t = lim = ln ( a ) ⋅ lim = ln ( a ) x →0 t →0 ln ( t + 1) t → 0 ln ( t + 1) x ln ( a ) 3. Avem: 0 1 1 ln ( 1 + kx ) = ln ( 1 + kx ) x x i atunci: lim ln ( 1 + kx ) x x →0 = lim ln ( 1 + kx ) x = lim ln ( 1 + kx ) kx x →0 1 x →0 1 1 1 k = = lim k ⋅ ln ( 1 + kx ) kx = k ⋅ ln lim ( 1 + kx ) kx = k ⋅ ln ( e ) = k x →0 x →0 3.18 S se calculeze: lim x →0 ax − 1 .6. logaritmând. de unde: e2 x = t + 1 sau. vom studia continuitatea funcÿiei numai în punctul x = 0 .6. 0 1 ln e 2 x = ln ( t + 1) ⇔ 2x = ln ( t + 1) ⇔ x = ln ( 1 + t ) . Avem: 58 . a >0 x 0 Rezolvare: Suntem în cazul . funcÿia este continu .17 S se calculeze: lim x →0 e2 x − 1 3x Rezolvare: Suntem în cazul 0 . daca x = 0 2 − 1 Rezolvare: Pentru x ≠ 0 .6. Not m t = e 2 x − 1 . daca x ∈ ¡ \ {0} 1.Capitolul 4 Serii de funcÿii Rezolvare: Suntem în cazul ln ( 1 + kx ) x = 0 . Not m a x − 1 = t .

2 ) continu pe intervalul închis [1. x > 1 ( x + 1) = 2 ( 3ax + 3 ) = 3a + 3 1 . x > 1 f ( x ) = lim x →1 . acest punct este punct de discontinuitate de speÿa întâia. deci continu . 3. Dac n →∞ n →∞ ( ) x = 1 . atunci f ( 1) = lim 1n + 1 = 2 . x <1 x →1 .22 S se studieze continuitaea funcÿiei: f ( x ) = lim x n + 1 . pentru c lim = −∞ f ( −2 − 0 ) = lim 1 x →−2 . Condiÿia de continuitate pentru funcÿia f în punctul x = 1 se scrie: (1) f (1) = f (1 + 0 ) = f (1 − 0 ) Dar: (2) f ( 1 − 0 ) = lim f ( 1) = 1 + 1 = 2 x →1 . ( ) i discontinu în punctul 59 . în punctul x = −2 avem: 1 1 1 f ( −2 + 0 ) = lim = = 0 . x ∈ [0 . 0 ≤ x ≤ 1 n →∞ ( ) Reyolavare: Dac n →∞ x ∈ [0 . x < 1 x →1 . vom studia continuitatea funcÿiei f numai în punctul x = 1 . 1) x = 1 . x = −2 este punct de discontinuitate d speÿa a doua. x >−2 x →−2 .Capitolul 4 Serii de funcÿii − 2 ÿ 1 þ lim − 2 = −∞ i deci lim f ( x ) = lim e x = 0 x →0 x →0 x →0 x 1 Cum lim f ( x ) ≠ f ( 0 ) . 2 ] este liniar . având o discontinuitate de prima speÿ . x >−2 2 + x 1 1 + 2 x+2 Am obÿinut a adar c limitele laterale ale funcÿiei în punctul x = −2 nu sunt egale.6. pentru c lim =∞ 1 x →−2 . S se determine constanta a astfel încât funcÿia f s fie Rezolvare: Deoarece funcÿia f pe intervalele [1. i ( 1. x >−2 ∞ x+2 1+ 2 1 1 1 = = 1 . A adar funcÿia este continu pe intervalul [0 . funcÿia dat este continu la dreapta în punctul x = −2 . de funcÿia nu este continu în x = −2 .1) . daca x = -2 Rezolvare: Funcÿia este continu în orice punct x ≠ −2 . 3. x ∈ ( 1. 3 f ( 1 + 0 ) = lim f ( x ) = lim Din relaÿiile ( 1) i ( 2 ) obÿÿinem a adar c : 3a + 3 = 2 . 3] x + 1. x >−2 2 + x x →−2 . deoarece f ( −2 + 0 ) = f ( −2 ) = 0 . 1] .29 Studiaÿi continuitatea funcÿiei: 1 . deci a = − 3.6.29 Fie f ( x ) = 3ax + 3 . atunci f ( x ) = lim x n + 1 = 1 + lim x n = 1 . funcÿia nu este continu x →0 în punctul x = 0 . 2 ] . daca x ∈ ¡ \ {-2} 1 f ( x ) = 1 + 2 1+ x 0.6.

6. fiind compunerea a dou funcÿii continue.26 S se studieze uniform continuitatea funcÿiei f : [0 . Pentru a studia uniform continuitatea funcÿiei avem: 1.6. 3. i deci pentru − sin ( 4k + 1) = 2 2 2 Am ar tat a adar c exist ε = 2 i punctele x'. f este continu . daca x ∈ ¤ f ( x) = −1. f ( x) = 60 . cu alte cuvinte exist S se arate c funcÿia 1. Cum funcÿia f este continu pe intervalul ξ ∈ ( 0 .k∈¥ f ( x ) = −1. exist un punct x'' ∈ ¡ \ ¤ cu x'' ∈ V .24 (0 . S se studieze continuitatea uniform pentru funcÿia: f ( x ) = sin x 2 ( ) Rezolvare: Cum funcÿia sinus este o funcÿie m rginit pe ¡ .25 (¡ = ¤ ∪ (¡ \ ¤ )) . Cum mulÿimea numerelor iraÿionale este dens în mulÿimea numerelor reale. Analog. oricare ar fi o vecin tate V a lui x’ . ÿinând cont c mulÿimea numerelor raÿionale este dens în mulÿimea numerelor reale. k ∈ ¥ 2 π 2 . ceea ce demonsteaz c funcÿia dat nu este uniform continu pe ¡ (dar este π π uniform continu pe orice interval compact din ¡ ).Capitolul 4 Serii de funcÿii 3. daca x 2 = ( 4k + 1) π 2 . daca x 2 = ( 4k + 3 ) 0 . k ∈¥ Fie x' = ( 4k + 3 ) π 2 . punctele x' f ( x' ) − f ( x'' ) = sin ( 4k + 3 ) 2 2 i x'' pot fi luate oricât de apropiate.6. daca x = kπ . x'' = ( 4k + 1) π 2 . deci f nu este continu în nici un punct x ∈ ¤ .1) . x'' situate la distanÿ oricât de mic astfel încât f ( x' ) − f ( x'' ) = 2 . 3.6. Îns : ( 4k + 3 ) π + ( 4k + 1) π . pentru orice x' ∈ ¡ \ ¤ . Am obÿinut a adar c pentru orice vecin tate V a lui x' exist x'' ∈ V astfel încât f ( x' ) − f ( x'' ) = 1 − ( −1) = 2 . Atunci x' − x'' = π valori ale lui k suficient de mari. ∞ ) → ¡ .1) . 1) . f are proprietatea lui Darboux pe intervalul (0 . x +x x+1 Rezolvare: Se observ c funcÿia dat este continu (fiind suma dintre raportul a dou funcÿii continue i x o funcÿie continu ) i nem rginit pe intervalul considerat (avem: lim + x = ∞ ). ∞ ) . f nu este continu în nici un punct x ∈ ¡ \ ¤ . De asemenea. 1) astfel încât f (ξ ) = 0 . a adar f nu este continu în nici un punct x ∈ ¡ 3. Vom ar ta c este x →∞ x + 1 uniform continu pe [0 . daca x ∈ ¡ \ ¤ Rezolvare:Fie x' ∈ ¤ . cel puÿin un punct Rezolvare: Avem: f ( 0 ) = −1 < 0 i f ( 1) = 1 ⋅ 21 − 1 = 1 > 0 .29 S se arate funcÿia f ( x ) = x2 x − 1 se anuleaz într-un punct ξ ∈ ( 0 . funcÿia f este de asemenea m rginit .

∞ ) avem 2 1 + 2x ÿ 1 þ f ' ( x ) = 2 . ∞ ) . o funcÿie este derivabil într-un punct x0 dac exist x → x0 lim f ( x ) − f ( x0 ) x − x0 . x < 0 Cum derivatele laterale sunt egale. f ( x1 ) − f ( x2 ) < δ ( 1 + δ ) < ε . Atunci pentru orice x1 . x < 0 x →0 .4. ∞ ) . funcÿia f este derivabil în x = 0 i f ' ( 0 ) = 2 . ÿ ≤ x1 − x2 1 + þ < x −x (1 + x −x ) 3. x2 ≥ 0 .2. derivatele laterale ale funcÿiei f în x = 0 sunt: ' f d ( 0 ) = lim x →0 . x2 ≥ 0 astfel încât x1 − x2 < δ obÿinem.29 S se studieze derivabilitatea funcÿiei f : [0 . ln ( 1 + 2 x ) . pentru a studia derivabilitatea funcÿiei în 2 punctul x = 0 vom folosi proprietatea 3. ceea ce demonstreaz c funcÿia dat este uniform continu pe [0 .6. deci funcÿia dat este derivabil în punctul x0 = 2 . În cazul de faÿ obÿinem: sin 2x 2 + 1 − sin ( 9 ) lim f ( x) − f (2) x−2 x→2 = lim ( ) = lim 2 ⋅ sin x − 4 ⋅ cos x + 5 2 2 2 ( ) x→2 ( x−2 = lim 2 2 ⋅ sin x→2 pentru c lim sin x − 4 x −4 2 ( x→2 ) = 1 .28 S se studieze derivabilitatea funcÿiei f ( x ) = . 2 ÿ 1 þ Rezolvare: Pentru x ∈ − . Avem: f ( x1 ) − f ( x2 ) = ÿ þ x1 x x2 − x1 + x1 − 2 − x2 = ( x1 − x2 ) + ( x1 − x2 ) 1 + ≤ x1 + 1 x2 + 1 (1 + x1 ) ⋅ (1 + x2 ) x1 − x2 1 2 2 1 (1 + x1 )(1 + x2 ) Fie ε > 0 i δ > 0 astfel încât δ ( 1 + δ ) < ε . 3. 61 . pentru x ∈ ( 0 . 0 ∪ ( 0 .27 S se studieze derivabilitatea funcÿiei f ( x ) = sin 2x 2 + 1 în punctul x0 = 2 i este finit ( ) Rezolvare: Conform definiÿiei. x>0 − 1 2 < x<0 3. a adar x−2 ) = 2 ⋅ lim sin ( x x→2 2 x →2 −4 x −4 ) ( x + 2 ) cos 2x 2 + 1 − 9 2x 2 + 1 + 9 ⋅ cos 2 2 = x−2 (x 2 + 5 = 8 cos ( 9 ) ) lim f ( x ) − f ( 2) x−2 x→2 exist i este finit .cos 3 ( x ) ) . x < 0 x −0 x −0 x 2x 1 ÿ þx = lim ln ( 1 + 2x ) 2 x =2 x →0 . x < 0 f ( x ) − f (0 ) 2x − 0 2x = lim = lim =2 x →0 .π ] → ¡ . conform relaÿiei de mai sus. 0 avem f ' ( x ) = ( ln ( 1 + 2x ) )' = .Capitolul 4 Serii de funcÿii Fie x1 . x > 0 f s' ( 0 ) = lim x →0 . 2x . f ( x ) = max ( cos ( x ) . A adar f este derivabil pe − . x > 0 x x −0 f ( x ) − f (0 ) ln ( 1 + 2x ) − 0 ln ( 1 + 2x ) = lim = lim = x →0 .6. x >0 x − 0 x →0 .6.

x > x→ . daca 0 ≤ x < cos 3 ( x ) . Am obÿinut a adar c : cos ( x ) . ∞ ) .π .2: ÿπ þ −x sin3 2 cos 3 ( x ) − 0 2 ÿπ þ ÿπ þ = lim = lim − ⋅ −x =0 3 π π π π π 2 2 x→ . 3.x≠ π 2 ( x ) sin ( x ) . g ( x ) = cos ( x ) − cos 3 ( x ) . Cum derivata funcÿiei este negativ pe ( 0 . x∈ x∈ πþ 2 i g ( x ) ≤ 0 ⇔ cos ( x ) ≤ cos 3 ( x ) pentru π 2 . f ( x ) = f ' ( x) = 1 + x 2 − 2x 2 x − arctg ( x ) . ∞ ) .30 (1 + x ) 2 2 − 1 2x 2 =− 2 1+ x 1 + x2 ( ) 2 <0 pentru orice x ∈ ( 0 .Capitolul 4 Serii de funcÿii Rezolvare: Fie g : [0 . funcÿia f este descresc toare pe (0 . ∞ ) .π ] → ¡ . Rezolvare: Fie f : ( 0 . daca πþ 2 .π . ∞ ) → ¡ .4. ∞ ) .x > ÿπ þ x− 2 2 2 2 −x 2 2 ÿπ þ sin −x cos ( x ) − 0 2 ÿπ þ = lim = lim = −1 π π π π ÿπ π 2 þ x→ . cos ( x ) ≤ 0 pentru π 2 π 2 f ( x) = π 2 ≤ x ≤π deci f ' ( x) = − sin ( x ) . 0 ≤ x < −3 cos 2 π 2 . ∞ ) . funcÿia nu este derivabil în x = S se demonstreze inegalitatea: x < arctg ( x ) 1 + x2 pentru orice x ∈ ( 0 . . Avem: 1 + x2 π 2 . pentru c sin2 ( x ) ≥ 0 pentru orice x i cos ( x ) > 0 pentru x ∈ 0 . Avem: g ( x ) = cos ( x ) 1 − cos 2 ( x ) = cos ( x ) sin2 ( x ) ( ) i deci g ( x ) > 0 ⇔ cos ( x ) > cos 3 ( x ) pentru x ∈ 0 . ∞ ) .x< x→ . π 2 < x ≤π Pentru x = π 2 ' fd vom stabili derivablitatea funcÿiei f pornind de la propozi ia 3. Obÿinem a adar c f ( x ) < f ( 0 ) = 0 pentru orice x ∈ ( 0 .x< x− −x 2 2 2 2 2 2 f s' Cum derivatele laterale nu sunt egale . de unde x x − arctg ( x ) < 0 ⇔ < arctg ( x ) pentru orice x ∈ (0 . 1 + x2 1 + x2 62 .6.

2 3 3 3. Cum f este continu pe [ a . f ( x ) = sin ( x ) . 2 ÿ πþ ÿ πþ descresc toare pe 0 . deci 2 2 tg ( x ) − x − x3 x3 ÿ πþ > 0 ⇔ tg ( x ) > x + pentru orice x ∈ 0 . Avem: 2 3 f ' ( x) = = 1 cos 2 ( sin ( x ) + x cos ( x ) ) ( sin ( x ) − x cos ( x ) ) cos 2 ( x ) ( x) − 1 − x2 = 1 − cos 2 ( x ) − x 2 cos 2 ( x ) cos 2 ( x) = sin2 ( x ) − x 2 cos 2 ( x ) cos 2 ( x ) = ÿ πþ Fie g : 0 .32 S se demonstreze inegalitatea sin ( b ) − sin ( a ) ≤ b − a pentru orice a . .6. g ( x ) = sin ( x ) − x cos ( x ) . De aici obÿinem sin ( b ) − sin ( a ) = b − a ⋅ cos ( c ) ≤ b − a pentru c 3. . . f ( x ) = tg ( x ) − x − . b ) . Avem 2 ÿ πþ . Atunci f ( x ) > f ( 0 ) = 0 .6. . ÿ πþ Cum sin ( x ) + x cos ( x ) > 0 . . Rezolvare: Fie f : [ a .31 S se demonstreze inegalitatea x3 tg ( x ) > x + 3 ÿ πþ pentru orice x ∈ 0 .4. → ¡ . obÿinem c 2 f ' ( x) > 0 . → ¡ . ÿ πþ ÿ πþ deci funcÿia f este cresc toare pe intervalul 0 . din teorema lui Lagrange (3. ( ∀ ) x ∈ 0 . deci g ( x ) > g ( 0 ) = 0 pentru orice x ∈ 0 . de unde 2 2 sin ( x ) − x cos ( x ) > 0 .4) obÿinem exist c ∈ ( a . b ) astfel încât f (b ) − f ( a ) b−a = f ' (c) deci sin ( b ) − sin ( a ) = cos ( c ) b−a cos ( c ) ≤ 1 .33 S se demonstreze inegalitatea b−a b−a ≤ tg ( b ) − tg ( a ) ≤ cos 2 ( a ) cos 2 ( b ) 63 . cos 2 ( x ) > 0 pentru orice x ∈ 0 . Atunci g este g ' ( x ) = cos ( x ) − cos ( x ) + x sin ( x ) = x sin ( x ) > 0 pentru orice x ∈ 0 . b ] → ¡ .6. b ] i derivabil pe ( a . b ∈ ¡ . . 2 x3 ÿ πþ Rezolvare: Fie f : 0 .Capitolul 4 Serii de funcÿii 3. .

deci exist c ∈ ( a .4. → ¡ . f îndepline te ipotezele teoremei Lagrange (3. obÿinem c : 1 1 1 < < cos 2 ( a ) cos 2 ( c ) cos 2 ( b ) cos ( a ) > cos ( c ) > cos ( b ) > 0 ⇔ cos 2 ( a ) > cos 2 ( c ) > cos 2 ( b ) ⇔ Dar tg ( b ) − tg ( a ) b−a = 1 cos 2 (c) . b ) astfel încât: f (b ) − f ( a ) b−a = f ' (c) ⇔ tg ( b ) − tg ( a ) b−a = 1 cos 2 π (c) π 2 Deoarece funcÿia cos ( x ) este descresc toare pe intervalul [ a .6. (1 − cos ( x ) ) (1 + cos ( x ) ) = lim 1 + cos ( x ) = 2 x → 0 cos 2 ( x ) cos 2 ( x ) ( 1 − cos ( x ) ) Atunci.6. ∞ ) → ¡ . cum a < c < b . b ] ⊂ 0 . Observ m c : 3.35 S se calculeze: lim x →1 i. Cum f este continu pe [ a .4).4. Observ m c : 2 2 ÿ π πþ funcÿiile f i g sunt derivabile pentru orice x ∈ − . . lim x →0 g ( x ) x →0 g ' ( x ) x → 0 x − sin ( x ) xx − x ln ( x ) − x + 1 Rezolvare: Fie f . g ( x ) = ln ( x ) − x + 1 . g : ÿ − i. x − sin ( x ) S se calculeze lim π πþ tg ( x ) − x x →0 .7) avem: f ( x) f ' ( x) tg ( x ) − x = lim ⇔ lim =2 . f ( x ) = tg ( x ) . f ( x ) = x x − x . f i g admit derivatede ordinul I i II pe ( 0 . g' ( x) ≠ 0 x →0 (∀) x ∈ ÿ − x →0 π πþ . b ) . g ' ( x ) = 1 − cos ( x ) cos 2 ( x ) ii. f ( x ) = tg ( x ) − x . . 2 2 lim f ( x ) = lim g ( x ) = 0 1 −1 cos 2 ( x ) 1 − cos 2 ( x ) lim = lim = lim = x →0 g ' ( x ) x → 0 1 − cos ( x ) x → 0 cos 2 ( x ) ( 1 − cos ( x ) ) f ' ( x) = lim x →0 iv. i 2 2 f ' ( x) = 1 − 1. conform teoremei lui l’Hospital (3. ∞ ) i 64 . g : ( 0 . b ] i derivabil pe ( a .Capitolul 4 Serii de funcÿii pentru orice 0 ≤ a < b < . iii.34 π 2 . b ] → ¡ . Rezolvare: Fie f . g ( x ) = x − sin ( x ) . deci b−a b−a ≤ tg ( b ) − tg ( a ) ≤ cos 2 ( a ) cos 2 ( b ) pentru orice 0 ≤ a < b < 3. 2 Rezolvare: Fie f : [ a .

arctg ( 1. x >0 lim f ( x) = 0 i lim g ( x ) = −∞ . 05 ) Rezolvare: i.38 Folosind diferenÿiala. x > 0 − 3 ' x x2 x →0 . g : ( 0 . 51) ii.36 S se calculeze: x →0 . Punând x = 0 . arcsin ( 0 . Deoarece x →0 . x >0 x →0 . iii. Fie funcÿia f : [ −1. lim x → 1 ln ( x ) − x + 1 x →1 g ( x ) x →1 g ' ( x ) x →1 g ' ( x ) x → 1 g '' ( x ) 3. x > 0 (xx ) = e x→0 . x > 0 lim e x ln (x) = e0 = 1 3.6. 01 i 2 2 aplicând definiÿia diferenÿialei unei funcÿii (3. s se calculeze aproximativ valorile: i. g ' ( x ) = 2 1 −1 x ii.Capitolul 4 Serii de funcÿii f ' ( x ) = x x ( ln ( x ) + 1) − 1. lim 1 x → 1 g '' ( x ) x →1 − 2 x Atunci conform teoremei lui l’Hospital (3. x > 0 x →0 . În aceste condiÿii scriem: x →0 .37 S se calculeze x →0 . ∞ ) → ∞ . f ( x ) = x 2 .4. x > 0 − 2 ' x x x x →0 .6. Se verific u or c sunt verificate ipotezele teoremei lui ∞ l’Hospital (3.7) obÿinem: f ( x) f ' ( x) f ' ( x) f '' ( x ) xx − x = lim i lim = lim de unde lim = −2 . g ( x ) = ln ( x ) . x > 0 2 x →0 .x>0 lim x ln ( x ) 1 ( ln ( x ) )' ln ( x ) x = 0 . . În aceste condiÿii avem: lim x 2 ln ( x ) = lim ln ( x ) 1 x2 ∞ i ajungem astfel la cazul exceptat . f ( x ) = arcsin ( x ) . 1 x2 g ' ( x ) ≠ 0 i g '' ( x ) ≠ 0 pentru orice x ∈ ( 0 . x >0 Rezolvare: Fie f .7). 5 . x >0 lim x 2 ln ( x ) x →0 . suntem în cazul exceptat 0 ⋅ ∞ .5.6. deci Dar lim x ln ( x ) = lim = lim = lim 1 1 x →0 . x > 0 3. x > 0 ÿ 1 þ x →0 . ∞ ) lim f ( x ) = lim g ( x ) = lim f ' ( x ) = lim g ' ( x ) = 0 x →1 x →1 x →1 x →1 f '' ( x ) = x x ( ln ( x ) + 1) + x x −1 . x > 0 lim x x Rezolvare: Suntem în cazul de excepÿie 00 . 1] → − . deci obÿinem: 1 2 ( ( )) 2 x = lim − x = 0 ( x ) = lim ln x ' = lim lim x ln 2 x →0 . x > 0 ÿ 1 þ x →0 .1) se obÿine: π π 65 . x > 0 x →0 .4. x > 0 lim x x = lim e ln x →0 . ∆x = 0 . g '' ( x ) = − 2 f '' ( x ) x x ( ln ( x ) + 1) + x x − 1 = lim = −2 iv. x >0 x →0 .

05 ) ≈ arctg ( 1) + 1 ⋅ 0 .3 2x 2 + 1 1 = x+3 3 S se arate c funcÿia f ( x ) = cos ( x ) nu are limit când x → ∞ . 513 2 1 − (0 .1) se obÿine: ii. în cazul de faÿ : arctg ( 1. 5 ) + ⋅ 0 . 5 ) . 05 i aplicând 2 2 definiÿia diferenÿialei unei funcÿii (3. 51) ≈ arcsin ( 0 .7 lim x →π π Indicaÿie: Se folose te substituÿia x = π + u 3.5.7.7.10 lim π 4 π R: ln ( 16 ) 4 66 .2 3. Fie funcÿia f : ¡ → − π π arctg ( x + ∆x ) ≈ arctg ( x ) + ( arctg ( x ) )' ⋅ ∆x sau. . în cazul de faÿ : 1 arcsin ( 0 .7.7.7 PROBLEME PROPUSE Folosind definiÿia limitei unei funcÿii într-un punct s se arate c : x 2 + 2x 3 lim = x→2 3 8 lim x →0 3. 811 1+1 3.1 3.6 lim x→2 n x 2 + 3x + 6 − x 2 − 2x + 16 x−2 1+ x − n 1− x x x4 R: R: 5 8 2 n 1 4 x →0 (1 − cos ( x ) )2 ÿxþ 2 x →0 R: Indicaÿie: 1 − cos ( x ) = 2 sin 2 3. S se calculeze urm toarele limite: 3. 01 ≈ 0 .9 lim ÿ x 2 − 2x + 1 þ x →∞ x 2 − 4 x + 4 2 tg ( x ) − 2 x− x→ 3. ∆x = 0 .Capitolul 4 Serii de funcÿii arcsin ( x + ∆x ) ≈ arcsin ( x ) + ( arcsin ( x ) )' ⋅ ∆x sau. f ( x ) = arctg ( x ) . 05 ≈ 0 .7. Punând x = 1.7.5 lim 3.7.7.7.4 lim 3.8 lim ÿ x2 + 1 þ x2 − 1 x x2 x →∞ sin ( x ) x2 1− 2 R: π 2 R: e2 R: e2 3.7.

16 f : ¡ → ¡ .7.17 f : ( 0 . daca 1 ≤ x < 2 α x + 3 . daca 1 ≤ x ≤ 2 R: α = − 5 7 1 3 3. daca 2 ≤ x ≤ 3 6 sin (α ( x − 1) ) . f ( x ) = ln ( x ) R: nu este uniform continu 1 3.7. f ( x ) = S se studieze continuitatea uniform a funcÿiilor: 3. x ∈ ¡ \ ¤ R: discontinu în x=0 R: continunu în x=0.7. x ≤ 1 1 R: contiunu 1 x x −1 . x ∈ ¤ −x .18 f : [0 .22 f ( x ) = 5 ( x − 1) + 2 ln ( 2 ) . → ¡ . f ( x ) = sin R: nu este uniform continu x π Fiind dat ε > 0 .7. f ( x ) = 2 R: este uniform continu x −x−2 ÿ 1þ ÿ1þ 3. 1) → ¡ . x > 1 4 3 R: funcÿia este derivabil pentru orice x 3. discontinu pentru x ≠ 0 3.7. 1] → ¡ .11 lim e x →0 ( x ) −1 −1= t 2x − cos ( x ) x e 2 x − cos ( x ) e 2 x − 1 1 − cos ( x ) = + x x x Indicaÿie: Se scrie limit în parte i se calculeaz fiecare R:2 S se determine constanta α astfel încât urm toarele funcÿii s fie continue: 3. x ∈ [1 .7.x>4 27 27 R: funcÿia este derivabil pentru orice x 67 . s se determine δ ε astfel încât s fie satisf cut condiÿia de continuitate pentru funcÿiile: 3.21 f ( x ) = x . ∞ ) x+2 S se studieze derivabilitatea funcÿiilor urm toare: ln ( x 2 + 3x ) . 2 ] 3.7. x ≤ 4 8 49 x+ .13 f ( x ) = R: α = S se studieze continuitatea urm toarelor funcÿii: 3.14 f ( x ) = e x + x − 1.7. x > 1 3. x ∈ [0 .23 f ( x ) = x 2 + 11 .7.15 f ( x ) = ( x + ex ) x .Capitolul 4 Serii de funcÿii Indicaÿie: 2 tg 3. x ≠ 0 1.7.7. x = 0 x.20 f ( x ) = 2x + 3 .12 f ( x ) = α 2 − 2α x + x 2 . daca 0 ≤ x < 1 x −1 α x + 3 .7.19 f : 0 .7. 0 < x ≤ 1 3.

4 x − 2} Indicaÿie: Se studiaz semnul funcÿiei g ( x ) = x 2 + x − ( 4 x − 2 ) S se calculeze derivatele funcÿiilor urm toare: 3.32 a −b ÿ aþ a−b ≤ ln ≤ pentru orice 0 < b < a a b b Folosind teorema lui l’Hospital.7.28 f ( x ) = 1 1 π − .7. x > −1. f ( x ) = ln ( x ) − 1 3. 09 ) S se calculeze valorile aproximative pentru: R: 1. k ∈ ¢ 2 3 cos 3 ( x ) cos ( x ) R: sin3 ( x ) cos 4 ( x ) S se demonstreze inegalitÿ ile: 3.7.25 f ( x ) = min { x 2 + x .29 e x > 1 + x pentru orice x ≠ 0 x3 pentru orice x ∈ ( 0 .Capitolul 4 Serii de funcÿii 3.7.7.035 R: -0. 1) 6 3.33 lim x → 0 x sin ( 2x ) 3.7.35 lim e x →0 − 1 x ln ( x ) 1 R: 0 R: − 1 3.7.39 ln ( 0 .7.30 arcsin ( x ) > x + 3.7.31 cos ( b ) − cos ( a ) ≤ b − a pentru orice a .37 lim ÿ arcsin ( x ) þ x2 x →0 x 1 R: e 6 3.7. x ≠ ±1 1 + x2 ( 1 − x 2 ) 2 ( 1 + x 2 )4 3.24 f : ( 0 .26 f ( x ) = ln ÿ x2 þ 6 + .34 lim e x − x sin ( x ) − cos ( x ) x →0 x2 2 R: R: 3 4 1 2 3.7.27 f ( x ) = 3 .7.7.1 68 .7.7.36 lim (1 + x ) x − e x x →0 e 2 3. x ≠ ( 2k + 1) .38 tg ( 46 o ) 3. ∞ ) → ¡ . x ≠ 0 x +1 x +1 R: funcÿia nu este derivabil în x = e R: funcÿia nu este derivabil în x=1 i x=2 R: f ' ( x ) = R: − 3 x 2 − 3x + 2 x ( x + 1) 4x 2 1 − x2 3.7. b ∈ ¡ 3. s se calculeze limitele: 1 − cos 3 ( x ) 3.

f : E → ¡ .2.e. n =1 Pentru orice punct x0 ∈ E se poate defini seria numericÿ convergentÿ sau divergentÿ. i.3. f n : E → ¡ 4..Capitolul 4 Serii de funcÿii CAP. 4. Spunem c seria de func ii n =1 ÿ fn ∞ converge simplu c tre func ia f dac seria numeric n =1 ÿ fn ( x ) ∞ converge la f ( x ) pentru orice x ∈ E .x astfel încât pentru orice n ≥ Nε .. ∞ care poate fi ÿ fn se nume te convergentÿ în punctul x0 ∈ E dacÿ seria numericÿ n =1 ÿ f n ( x0 ) ∞ este convergentÿ. este acelaÿi pentru orice x ∈ E .. f n ( x ) − f ( x ) < ε pentru orice x ∈ E .2 CONVERGENÿþ SIMPLþ 4.3. Mul imea punctelor x ∈ E în care seria n =1 ÿ fn ∞ este convergentÿ se nume te mul ime de convergenÿ a seriei date i o vom nota cu X. f n ( x ) − f ( x ) < ε pentru orice x ∈ E ..2 Propozi ie: Seria n =1 ÿ fn ∞ este simplu convergent pe E c tre f dac ÿ i numai dac pentru orice ε > 0 ÿi pentru orice x ∈ E exist un num r Nε . 4.x avem: f1 ( x ) + f 2 ( x ) + . 4 SERI DE FUNC II Fie ∞ ( f n )n∈¥ un ir de funcÿii. ∞ 4.3 CONVERGENÿA UNIFORMþ 4.. 4. fn : E → ¡ ÿi f : E → ¡ .1.1 Defini ie: Fie ÿirul de func ii ( f n )n∈¥ .2 Defini ie: Se numeÿte rest de rang n al seriei n =1 ÿ fn ∞ seria 69 . f n : E → ¡ ÿi f : E → ¡ . Observaÿie: Rezult de aici c în cazul convergen ei uniforme Nε este independent de punctul x ∈ E .2 Definiÿie: Seria de funcÿii n =1 ∞ ÿ f n ( x0 ) . Spunem c seria n =1 ÿ fn ∞ converge uniform c tre func ia f dac pentru orice ε > 0 exist un num r Nε astfel încât pentru orice n ≥ Nε avem: f1 ( x ) + f 2 ( x ) + . 4..1 Defini ie: Fie ÿirul de func ii de func ii ( f n )n∈¥ .2. Func ia f se numeÿte suma seriei n =1 ÿ fn .1 Definiÿie: Se nume te serie de funcÿii o serie de forma n =1 ÿ f n = f1 + f 2 + .1.

( Rn )n∈¥ este uniform convergent (respectiv simplu convergent) c tre 4.1 Teorem : Condi ia necesar ÿ i suficient ca seria n =1 ÿ fn ∞ s fie uniform convergent (simplu convergent ) pe mul imea E este ca restul s u Rn s fie uniform convergent (respectiv simplu convergent) pe E pentru orice n ∈ ¥ . cu φn ( x ) > 0 n =1 ∞ pentru orice n ∈ ¥ .4. Dac pentru orice n ∈ ¥ ÿi pentru orice x ∈ E avem f n ( x ) ≤ φn ( x ) ÿi seria uniform convergent pe E.. + f n + p ( x ) < ε 4. Observaÿie: Mul imea de convergen a seriei n =1 ÿ fn ∞ este ÿi mul imea de convergen a se seriei Rn .6 Propozi ie: Fie seriile de func ii definite pe mul imea E având mul imile de convergen a.4. + f n + p + .3 Criteriu lui Cauchy: O serie de func ii definite pe E este uniform convergent pe mul imea E dac ÿi numai dac pentru orice ε > 0 exist un num r natural Nε astfel încât pentru orice n > Nε ÿi p ≥ 1 ÿi pentru orice x ∈ E s avem: f n + 1 ( x ) + . Dac este uniform convrgent pe E.4 Teorem : Fie ÿ fn n =1 ∞ ÿi ÿ φn . 4.4 CRITERII DE CONVERGENÿþ PENTRU SERII DE FUNCÿII 4...2 Teorem : Seria n =1 ÿ fn ∞ este uniform convergent (simplu convergent ) pe E c tre func ia f dac ÿ i numai dac ÿ irul de func ii func ia identic nul pe E. 4. ÿ ( fn + gn ) n este convergent pe X 1 ∩ X 2 c tre func ia f + g pentr α ∈ ¡ .4.4. ÿ gn n n cu sumele f ÿi respectiv g. n =1 ÿ fn o serie de func ii definite pe E ÿi ÿ an n =1 ∞ o serie de numere f n ( x ) < an pentru orice n ∈ ¥ ÿi orice x ∈ E . atunci seria ∞ n =1 ÿ φn ∞ este ÿ fn n =1 ∞ este uniform convergent pe E. Atunci: ÿ fn .4..Capitolul 4 Serii de funcÿii Rn = f n + 1 + f n + 2 + .5 Criteriul lui Weierstrass: Fie reale pozitive convergent .4. seria ÿα fn n este convergent pe mul imea X 1 c tre func ia α f 70 . Seria X 1 ÿi respectiv X 2 . 4. b.. dou serii de func ii definite pe mul imea E.. atunci seria ÿ fn n =1 ∞ 4.

atunci: 1 1 < 1 + x 2n x 2n 1 iar seria cu termenul general un = 2n este convergent pentru x > 1 (este o progresie geometric cu x ra ia subunitar ). 4. seria dat converge pentru x > 1 . ∞ ) . Dac toate func iile f n sunt continue în punctul x0 ∈ E (respectiv pe mul imea E).5. atunci f este integrabil pe intervalul [ a .1 Calcula i domeniul de convergen al seriei x < 1 . atunci func ia f este continu în x0 (respectiv pe mul imea E) 4.1 Teorem : Fie I INTEGRABILITATEA SERIILOR ÿ fn n o serie de func ii definite pe mul imea E uniform convergent pe E c tre func ia f. Rezolvare: Dac n →∞ Aplicând criteriu lui Weierstrass s se arate c seria 1 1 sin ( x ) + 2 sin2 ( 2x ) + 2 sin 2 ( 3x ) + . b ] . deci seria de func ii dat nu este convergent pentru x < 1 .5 CONTINUITATEA.3 Teorem : Dac ÿ fn n este o serie de func ii uniform convergent pe un interval m rginit I c tre func ia f ÿi dac func iile f n sunt derivabile pe I iar seria de func ii func ia g .4. atunci se ob ine seria cu termenul general un = . 2 3 converge uniform în intervalul ( −∞ .Capitolul 4 Serii de funcÿii 4.. b ] . din aceleaÿi considerente. De asemenea: b a n =1 ÿ ∞ b a f n ( x ) dx = f ( x ) dx 4. convergent pe [ a . 4.5..6. −1) ∪ ( 1.2 Teorem : Fie ÿ fn n b a o serie de func ii definite pe intervalul [ a . atunci lim ÿ fn ' n converge uniform c tre n =1 ÿ 1 + x2n ∞ 1 1 = 1 . b ] c tre func ia f. deci seria de func ii nu 2 converge nici pentru x = 1 .2 71 . 1 Dac x = 1 .5. Aÿadar domeniul de convergen pentru seria dat este ( −∞ .4. Dac x > 1 .6. Dac toate func iile f n sunt integrabile pe intervalul [ a . deci conform teoremei 4. pentru ca o serie de numere reale s convearg este 1 + x 2n necesar îns ca ÿirul termenilor generali s convearg la 0.6 EXERCIÿII REZOLVATE 4. ∞ ) . DERIVABILITATEA UNIFORM CONVERGENTE 4. atunci f este derivabil pe I ÿi f ' = g . b ] ÿi ÿ n f n ( x ) dx este convergent .

Capitolul 4 Serii de funcÿii

Rezolvare: Avem:

1 1 sin2 ( nx ) ≤ 2 . Cum seria numeric n2 n

n =1

ÿ n2

1

este convergent , conform

criteriului lui Weierstrass (4.4.5) seria de func ii

n =1

ÿ n2 sin2 ( nx )

1

converge uniform pe mul imea

( −∞ , ∞ ) .
4.6.3 S se determine mul imea de convergen pentru seria de func ii
n =1 ∞

ÿ

n+1 n

n

1− x 1 − 2x

n

Rezolvare: Se observ c ÿ irul de func ii aÿadar x ∈ ¡ \

( f n )n∈¥
n =1

are ca domeniu de defini ie mul imea ¡ \
n+1 n
n

1 . Ob inem seria numeric 2 criteriul r d cinii ÿi ob inem:

{}
n

{}

1 . Fie 2

ÿ

1− x 1 − 2x

n

. Pentru aceast

serie aplic m

-

dac

n →∞

lim

f n = lim

n

n →∞

n+1 n

n

1− x 1 − 2x

n

= lim

n →∞

n +1 1− x 1− x ⋅ = < 1 atunci seria numeric n 1 − 2x 1 − 2x

este convergent ; rezolvând inecua ia

1− x 2 < 1 ob inem x ∈ ( −∞ ,0 ) ∪ , ∞ . Aÿadar seria de 1 − 2x 3 2 func ii converge pentru x ∈ ( −∞ ,0 ) ∪ ,∞ . 3
n →∞

-

dac

lim

n

f n = lim

n

n →∞

n+1 n

n

1− x 1 − 2x

n

= lim

n →∞

n +1 1− x 1− x ⋅ = > 1 atunci seria numeric n 1 − 2x 1 − 2x 2 1 \ 3 2

este divergent ; aÿadar seria de func ii nu este convergent pentru x ∈ 0 , dac
x∈ 0, 2 3 lim
n

{}

{ }
dac dac

n →∞

f n = lim

n

n →∞

n+1 n

n

1− x 1 − 2x

n

= lim

n →∞

n +1 1− x 1− x ⋅ = =1 , n 1 − 2x 1 − 2x

deci

pentru

ob inem:
x = 0 , se ob ine seria numeric

-

ÿ

n =1

n+1 n

n

, care nu este convergent , deci seria de

func ii nu converge pentru x = 0 x= 2 , se ob ine seria numeric 3

ÿ ( −1)
n =1

n

n+1 n

n

, care nu este convergent pentru c

termenul general al seriei nu converge la 0. Aÿadar mul imea de convergen pentru seria dat este ( −∞ ,0 ) ∪
2 ,∞ . 3

4.6.4 segmentul

Se poate aplica teorema de integrare (4.5.2) pentru seria de func ii

ÿ 2n −1 cos ( nx )
n =1

1

pe

π π

, ? 4 3

72

Capitolul 4 Serii de funcÿii

Rezolvare: Se observ c

1 1 1 cos ( nx ) ≤ n − 1 . Dar un = n −1 sunt termenii unei progresii geometrice 2n − 1 2 2

infinit descresc toare, deci seria numeric

ÿ 2n −1
n =1

1

este convergent , de unde, conform criteriului lui

Weierstrass, seria de func ii dat este uniform convergent pe segmentul

, . În aceste condi ii, 4 3 ipotezele teoremei de integrare a seriilor de func ii sunt realizate, deci aceasta se poate aplica.

π π

4.4.5

S se determine mul imea de convergen pentru seriile de func ii:

a.

( −1)n 1 − x 2 ÿ ln ( n ) ⋅ 1 + x 2 n=2
∞ 1

n

b.

n =1

ÿ ( 2 − x ) ( 2 − x 2 ) ( 2 − x 3 ) ...( 2 − x n ) ,
1 1

x >0

Rezolvare: a. Fie x ∈ ¡ ÿi seria numeric cu termeni pozitivi

(1 − x 2 ) 1 ⋅ . ln ( n ) ( 1 + x 2 )n n=2 n=2 n=2 Vom aplica criteriul raportului acestei serii. Ob inem: f ( x) ln ( n ) 1 − x2 1 − x2 Dac lim n + 1 = lim ⋅ = < 1 , atunci n →∞ f ( x ) n →∞ 1 + x 2 ln ( n + 1) 1 + x2 n

ÿ

fn ( x ) = ÿ

( −1)n 1 − x 2 ⋅ ln ( n ) 1 + x 2

n

=ÿ

n

seria

n=2

ÿ

fn ( x )

este

convergegent ; aÿadar pentru înseamn c seria

1 − x2 < 1 ⇔ x ≠ 0 seria 1 + x2

n=2

ÿ

f n ( x ) este convergent , ceea ce

n=2

ÿ fn ( x )

este absolut convergent , deci în particular convergent . Am ob inut

aÿadar c seria de func ii dat converge pentru x ≠ 0 . Dac
x = 0 se ob ine seria numeric
n=2

ÿ ln ( n ) ,
n →∞

( −1)n

care conform criteriului lui Leibnitz este de
1 =0) ln ( n )

n

asemenea convergent (este o serie alternat ÿ i lim

În concluzie, domeniul de convergen pentru seria de func ii b.

( −1)n 1 − x 2 ÿ ln ( n ) ⋅ 1 + x 2 este ¡ . n=2 Pentru x = 2 seria este evident convergent , pentru c to i termenii sunt egali cu 0.
x > 0 , x ≠ 2 ÿi seria numeric cu termeni pozitivi
1 n →∞

ÿ ( 2 − x) ( 2 −

n =1

1 x2

) ( 2 − ) ...( 2 − ) . S
1 x3 1 xn
1

Fie

remarc mai întâi c , deoarece lim x n = 1 , exist un rang n0 ∈ ¥ astfel încât 2 − x n > 0 pentru orice n ≥ n0 . Aplic m criteriul Raabe-Duhamel seriei numerice alese. Ob inem: dac
n →∞

lim n

f n +1 ( x )

fn ( x )

− 1 > 1 , atunci seria numeric aleas este convergent . Dar:

73

Capitolul 4 Serii de funcÿii

n →∞

lim n

f n +1 ( x ) n ⋅ lim n + 1 n →∞
lim

fn ( x)

− 1 = lim n
n →∞

1 2−
1 x n +1

− 1 = lim

n x n +1 − 1 2−
1 x n+1

(

1

n →∞

)=

= lim

1 x n +1

n →∞

−1 = ln ( x ) 1 n +1

pentru c

ay −1 = ln ( a ) . Aÿadar, pentru ln ( x ) > 1 ⇔ x > e seria numeric y convergent , de unde seria de func ii dat converge pentru orice x > e .
y →0

aleas

este

-

dac seria

n →∞

lim n

fn ( x) − 1 < 1 ⇔ 0 < x < e , x ≠ 2 atunci seria numeric aleas este divergent . Dar f n +1 ( x )

n =1

ÿ fn ( x )

are aceeaÿi natur cu seria

ÿ

n =1

f n ( x ) , pentru c termenii seriei

ÿ f n ( x ) se ob in
n =1

din termenii seriei

ÿ

n =1

f n ( x ) înml indu-i eventual cu −1 , deci seria numeric

n =1

ÿ fn ( x )
1

diverge

pentru 0 < x < e , x ≠ 2 În concluzie, mul imea de convergen este ( e , ∞ ) ∪ {2} . 4.7 EXERCIÿII PROPUSE pentru seria de func ii

n =1

ÿ ( 2 − x ) ( 2 − x 2 ) ( 2 − x 3 ) ...( 2 − x n )

1

1

S se determine mul imea de convergen pentru urm toarele serii de func ii: 4.7.1 4.7.2

n =1

ÿ

( n + 1) n
nn + x

R: { x ∈ ¡ x > 1}
a > 0, x > 0 x 2x + 1
n

n =1

ÿ an + xn ,
2n + 5
2

( ax )n

R:

x ∈ ( 0 , 1) , daca a ≥ 1 x ∈ ( 0 , ∞ ) , daca a ∈ ( 0 ,1)

4.7.3 4.7.4 4.7.5

n =1

ÿ 7n2 + 3n + 2 ⋅ ÿ 2n sin ÿ
∞ ∞

1 R: ( −∞ , −1) ∪ − , ∞ 3

n =1

x 3n

R: ¡ R: ¡

ln ( n ) sin ( nx ) n n =1

S se studieze natura convergen ei seriilor de func ii pe mul imile indicate: 4.7.6 4.7.7
n =1

ÿ

( n − 1) nx − 1+ x + n n+1

x

, x ∈ [0 , 1]

R: uniform convergent R: converge neuniform

ÿ

n =1

(n − 4) x nx − , x ∈ [0 , 1] 1 + n + x 1 + ( n − 1) x

74

Capitolul 5 Serii de puteri

CAP.5 SERII DE PUTERI
5.1.1 Defini ie: Se numeÿte serie de puteri o serie de func ii func ie f n este de forma f n ( x ) = an x n , an ∈ ¡ . Aÿadar o serie de puteri se poate scrie sub forma:
n =0

n =0

ÿ fn

definite pe ¡ , unde fiecare

ÿ an x n = a0 + a1 x + a2 x 2 + ... + an xn + ...

Observaÿii: 1. Toate rezultatele privind seriile de func ii sunt valabile ÿi pentru seriile de puteri 2. Mul imea de convergen a unei serii de puteri con ine cel u in un punct, ÿi anume x = 0 , deoarece pentru x = 0 seria de puteri este convergent ÿ i are suma a0 .

5.1.2 Teorema lui Abel: Pentru orice serie de puteri încât: i.

n =0

ÿ an x n

exist un num r real 0 ≤ R ≤ ∞ astfel

seria este absolut convergent pe ( − R , R )

ii. pentru orice x cu x > R seria este divergent iii. pentru orice num r 0 < r < R seria este uniform convergent pe [ −r , r ] . Num rul R se numeÿte raza de convergenÿþ a seriei. 5.1.3 Teoremÿ: Fiind datÿ seria de puteri raza de convergenÿ R este: 1 i. , dacÿ 0 < λ < ∞ ii. iii. 0, dacÿ λ = ∞ ∞ , dacÿ λ = 0

n =0

ÿ an x n , dacÿ existÿ

n →∞

lim

an + 1 an

= λ (finit sau infinit), atunci:

λ

5.1.4 Teoremÿ: Fiind datÿ seria de puteri raza de convergenÿ R este: 1 iv. , dacÿ 0 < λ < ∞ λ v. 0, dacÿ λ = ∞ vi. ∞ , dacÿ λ = 0

n =0

ÿ an x n , dacÿ existÿ

n →∞

lim

n

an = λ (finit sau infinit), atunci:

5.2 PROPRIET

I ALE SERIILOR DE PUTERI

5.2.1 Suma S a unei serii de puteri este o func ie continuÿ pe intervalul de convergenÿ

75

3.3 EXERCI II REZOLVATE 5.3.2..2. a + R ) va fi intervalul de convergenÿ al seriei Taylor.2. vom spune cÿ f este dezvoltabilÿ în serie Taylor ( ) ∞ f n (a) ( n pe I dacÿ f este suma seriei ÿ ⋅ x − a ) pe I ' . este egalÿ cu suma ∞ (n) ÿ an ( x − a ) ∞ n . Dacÿ f este suma seriei indefinit derivabilÿ pe intervalul de convergenÿ iar derivata sa de ordinul n.. atunci ( a − R .2.2. atunci seria ÿ nan x n −1 n =1 ∞ formatÿ cu derivatele termenilor seriei date are acela i interval de convergenÿ .2 Dacÿ seria n =0 ÿ an x n ∞ este convergentÿ pe ( − R . Calcul m raza de covergenÿ : n 1 an + 1 n + 1 = lim n = 1 λ = lim = lim 1 n →∞ a n →∞ n →∞ n + 1 n n 76 . Dacÿ I ' este intervalul de convergenÿ al acestei serii. R ) . se ob ine seria ∞ n =0 n =0 ÿ an x n . 2 3 Rezolvare: Seria dat se mai poate scrie n =1 ÿ an xn ∞ unde an = 1 . 5. n =0 ÿ an y n . 5. Seria: ( ) ∞ f n (a) n ÿ n! ⋅( x − a) n =0 se nume te seria Taylor a funcÿiei f în punctul a. a∈¡ . a ∈ I un punct interior lui I i f : I → ¡ o func ie indefinit derivabilÿ pe intervalul I.3. numit seria MacLaurin a funcÿiei f i spunem c f este dezvoltabil în serie de puteri pe I ' .1 Studiaÿi convergenÿa seriei de puteri: 1 1 x + x 2 + x 3 + .Capitolul 5 Serii de puteri 5.3. R ) . n! n =0 5. atunci f este .1 Defini ie: Se nume te serie Taylor o serie de func ii de forma Observaÿie: Punând y = x − a .3 Seria Taylor: 5. 5.2 Defini ie: Fie I un interval. Dacÿ intervalul de convergenÿ al acestei serii este ( − R .3 Teoremÿ: Funcÿia f : I → ¡ este dezvoltabil în serie Taylor pe intervalul I ' dac i numai dac este indefinit derivabil pe I ' i restul ei de ordin n din formula lui Taylor tinde c tre 0 atunci când n → ∞ pentru orice x ∈ I ' Observaÿie: Dac a = 0 se obÿine seria n =0 ÿ ∞ f (n) (0 ) n! ⋅ x n . f seriei derivatelor de ordinul n.

3] . domeniul de convergenÿ pentru seria dat este [1. Atunci seria dat devine: teorema 5. domeniul de convergenÿ al seriei date este [ −1. i suma urm toarelor serii de puteri: ÿ ( −1) n =1 ∞ ∞ n +1 xn n ÿ ( −1) n =1 n x 2n + 1 2n + 1 Rezolvare: a.. 1) ∪ ( 3 . Conform teoremei lui Abel seria de puteri converge pe ( −1. A adar.. 1) i diverge 5. care este convergent (seria armonic generalizat ÿ nα n =1 ∞ 1 este ÿ ( −1) n =1 ∞ n 1 . Pentru aceast serie de puteri avem an = 1 an + 1 n = lim n + 1 = lim =1 1 n →∞ n →∞ n + 1 an n ( −1)n + 1 n . −1) ∪ ( 1. 5. care este convergent conform criteriului lui 2 3 4 Leibnitz.2 S se studieze convergenÿa seriei n =1 ÿ n2 ( x − 2 ) ∞ 1 n . Pentru x = 3 seria devine ÿ n2 n =1 ∞ 1 .1) . λ = 1 . ∞ ) . 3 ) i diverge pentru x ∈ ( −∞ . Studiem convergenÿa seriei în capetele intervalului: pentru x = 1 obÿinem seria arminic 1 + 1 1 + + . ÿ n2 ( x − 2 ) n =1 ∞ 1 converge pentru Pentru x = 1 seria devine convergent pentru α > 1 ).Capitolul 5 Serii de puteri de unde R = 1 pe ( −∞ . din teorema 5. În concluzie.. Rezolvare: Not m t = x − 2 . obÿinem c seria x ∈ ( 1. serie care este de asemenea convergent . Calcul m raza de convergenÿ ∞ 1 cu 1 an + 1 n2 ( n + 1) 2 λ = lim = lim = lim =1 1 n →∞ a n →∞ n →∞ ( n + 1) 2 n n2 de unde R= 1 λ = 1 .1. care este divergent 2 3 1 1 1 pentru x = −1 obÿinem seria −1 + − + − .3: n =1 ÿ n2 ⋅ t n .3 obÿinem c : λ = lim n →∞ 77 .1. conform criteriului n2 lui Leibnitz.. −1) ∪ ( 1. b.3.A adar seria ÿ n2 ⋅ t n n =1 ∞ 1 converge pentru t ∈ ( −1 .. 1 ) i diverge pentru n t ∈ ( −∞ . ∞ ) . revenind la notaÿia f cut .3.3 S se determine mulÿimea de convergenÿ a. ∞ ) .

∞ ) . 1 ) i diverge pentru n t ∈ ( −∞ . −1) ∪ ( 1. 1] . Revenind la notaÿia f cut obÿinem c seria x 2 ∈ ( −1. integrând. ∞ ) .2) suma unei serii de puteri este continu pe domeniul de convergenÿ .2: 1 1 2n + 1 R= = = lim =1. serie divergent . x < 1 Observaÿie: Pentru x = 1 am obÿinut suma seriei armonice alternate: ∞ ÿ ∞ ( −1) n n2 ∞ = ln ( 2 ) n =1 b. De aici obÿine c seria dat converge pentru x ∈ ( −1. −1) ∪ ( 1. x < 1 x →1 .1) .1. deci sunt convergente. domeniul de convergenÿ al seriei date este intervalul [ −1. obÿinem c C = o . n n =1 ∞ care este convergent ∞ conform criteriului lui Leibnitz. S observ m mai întâi c seria dat se mai poate scrie seria ÿ 2n + 1 x 2n + 1 = x ⋅ ÿ 2n + 1 ⋅ ( x 2 ) n =1 n =1 ( −1) n ( −1)n n n i atunci ÿ 2n + 1 x2n +1 n =1 ∞ ( −1) n este convergent dac i numai dac seria ∞ ÿ 2n + 1 ⋅ ( x 2 ) n =1 ∞ ( −1 ) n este convergent . Pentru x = 1 se obÿine seria numeric ÿ ( −1) n + 1 . Derivând aceast serie termen cu termen obÿinem: 78 . Obÿinem a adar c seria de puteri converge pentru x ∈ ( −1. i diverge pentru x 2 ∈ ¡ \ ( −1. Fie f suma seriei date. Raza de convergenÿ ( −1 ) n de puteri este. obÿinem: f ( 1) = lim f ( x ) = lim ln ( 1 + x ) = ln ( 2 ) .1) : f ' ( x ) = ÿ ( −1 ) n =1 ∞ n +1 ⋅n⋅ x n − 1 ∞ ( )n + 1 n − 1 1 − (−x) 1 = ÿ −1 x = lim = n →∞ 1 − ( − x ) n 1+ x n =1 n De aici. ∞ ) . conform 5. dac f este suma seriei de funcÿii. a acestei serii Not m x 2 = t . x →1 . În concluzie.2. Pentru x = −1 se obÿine seria numeric ( −1) ⋅ ÿ 1 .1) .Capitolul 5 Serii de puteri deci raza de convergenÿ este egal cu R = 1 λ = 1 . Atunci seria n =1 ÿ 2n + 1 ⋅ ( x 2 ) ∞ ( −1 ) n n devine n =1 ÿ 2n + 1 ⋅ t n . obÿinem: 1 f ( x) = dx = ln ( x ) + C 1+ x 1+ n 0 Cum f ( 0 ) = ÿ ( −1) = 0 . x ∈ ( −∞ .2. ∞ ) . −1) ∪ ( 1. 1] . A adar domeniul de convergenÿ pentru seria dat este ( −1. Pentru x = 1 respectiv x = −1 se obÿin serii numerice alternate care verific criteriul lui Leibnitz.2. n =1 n Conform 5.1) i diverge pentru x ∈ ( −∞ . −1) ∪ ( 1. atunci pentru x ∈ ( −1.1) . 1) . ÿ 2n + 1 ⋅ ( x 2 ) n =1 ∞ ( −1 ) n converge pentru deci pentru deci pentru x ∈ ( −1. an + 1 n →∞ 2n + 3 λ lim n →∞ a n de unde obÿinem c seria ÿ 2n + 1 ⋅ t n n =1 ∞ ( −1 ) n converge pentru t ∈ ( −1 . n n =1 ∞ Cum seria de funcÿii este convergent i în punctul x = 1 iar conform teoremei lui Abel (5.1) i diverge pentru x ∈ ( −∞ . deci f ( x ) = ln ( x + 1) pentru orice x ∈ ( −1.

α ∈ ¡ Rezolvare: S remarc m mai întâi c funcÿiile date sunt funcÿii indefinit derivabile pe ¡ . ∞ ) ..3. f ( x ) = ex Observaÿie: Pentru x = 1 am stabilit i suma seriei numerice ÿ ( −1) n =1 ∞ n b. Din continuitatea lui f în punctele x = −1 i respectiv x = 1 . Avem ( e x ) n = e x pentru orice x ∈ ¡ . b. ( ) π 2 π 2 = sin x + 2 ⋅ π 2 π ( ) sin n ( x ) = sin x + n ⋅ 2 de unde 79 .. x →1 4 1 π = 2n + 1 4 5.3. a. precizându-se i domeniul pe care este valabil dezvoltarea: a.1) (am obÿinut suma unei progresii geometrice de raÿie x 2 ). Integrând rezult : 1 f ( x) = dx = arctg ( x ) + C 1 + x2 pentru orice x ∈ ( −1. obÿinem c C = 0 . f ( x ) = sin ( x ) α c. Cum f ( 0 ) = 0 . deci e( n ) (0 ) = e0 = 1 deci obÿinem dezvoltarea: ( ) ∞ e n (0 ) n ∞ 1 n ex = ÿ x =ÿ x n! n =0 n =0 n ! Pentru a determina raza de convergenÿ obÿinem: 1 an + 1 1 ( n + 1) ! λ = lim = lim = lim =0 1 n →∞ a n →∞ n →∞ n + 1 n n! de unde. Avem sin' ( x ) = cos ( x ) = sin x + sin'' ( x ) = sin' x + .Capitolul 5 Serii de puteri f ' ( x) = ÿ ∞ ( −1) n 1 − x 2n 1 n ⋅ ( 2n + 1) x 2n = ÿ ( −1) x 2n = lim = n →∞ 1 + x 2 1 + x2 n = 1 2n + 1 n =1 ∞ pentru orice x ∈ ( −1. obÿinem c R = ∞ . f ( x ) = (1 + x ) . conform teoremei 5.4 S se dezvolte în serie de puteri urm toarele funcÿii.1) . obÿinem c π f ( −1) = lim arctg ( x ) = − x →−1 4 π respectiv f ( 1) = lim arctg ( x ) = .1. deci domeniul de convergenÿ este ( −∞ .

. funcÿia f este dezvoltabil în serie Taylor pe intervalul ( −1. 1! 2! n! pe x cu −t 2 i pe α cu –1 obÿinem: 80 .(α − n + 1)( 1 + x ) de unde se obÿine dezvoltarea: ( (1 + x )α ) (n) α −n x =0 2 x + . Remarc m c pentru orice α ∈ ¡ avem: = α (α − 1) .. S se arate c seriile urm toare sunt dezvoltabile în serie de puteri i s se g seasc aceast dezvoltare..(α − n + 1) n α g ( x ) = (1 + x ) = 1 + x + x + . + x + . 1 λ = 1 .. −3} → ¡ . deci domeniul de convergenÿ este 5...(α − n + 1) n x + x + .. + x + . stabilindu-se i intervalul pe care este valabil dezvoltarea: 1+ x a.. 1) .Capitolul 5 Serii de puteri sin2n ( 0 ) = sin 2n ⋅ π 2 = sin ( nπ ) = 0 π π ( ) sin 4n + 1 ( 0 ) = sin ( 4n + 1) = sin =1 2 2 3π π ( ) sin 4n + 3 ( 0 ) = sin ( 4n + 3 ) = sin = −1 2 2 Obÿinem a adar dezvoltarea: sin ( x ) = sin ( 0 ) + = x− sin' ( 0 ) sin 2 ( 0 ) 2 sin 3 ( x ) 3 x+ x + x + . f ( x ) = ln 1− x 3x b.3.. Înlocuind în dezvoltarea funcÿiei binomiale: α α (α − 1) 2 α (α − 1) .(α − n ) an + 1 ( n + 1) ! α −n λ = lim = lim = lim =1 n →∞ a n →∞ α (α − 1) . = 1+ x + 1! 2! 3! n! Pentru a determina raza de convergenÿ a acestei mulÿimi avem: α (α − 1) . = 1! 2! 3! ( ) ( ) x 3 x 5 x7 + − + . Avem: f ' ( x ) = = ( 1 − x 2 ) pentru orice x ∈ ( −1....1) . 1) → ¡ . = 1! 2! α α (α − 1) 2 α (α − 1)(α − 2 ) 3 α (α − 1) .... ∞ ) . 1) .5. f : ¡ \ {−2 . f ( x ) = 2 x + 5x + 6 −1 1 Rezolvare: a..2. (α − n + 1) n →∞ n + 1 n n! x =0 ( 1 + x )α = ( 1 + x )α + α (1 + x ) α −1 x =0 x+ α (α − 1)( 1 + x ) α −2 pentru α ∈ ¡ \ ¢ .. f : ( −1.3. 3! 5! 7 ! i în cazul acestei serii domeniul de convergenÿ este ( −∞ .. f ' este indefinit derivabil i deci f este indefinit derivabil în orice punct x ∈ ( −1. c...2.. de unde raza de convergenÿ este R = intervalul ( −1. Cum f ' este o funcÿie 1 − x2 binomial . Atunci conform 5.1) ....

− 2 n 3n 5.. Rezolvare: În dezvoltarea în serie a funcÿiei ∞ x x2 xn xn + . x ] ... conduce la: x o 1 dt = 1− t2 x o n =0 ÿ t 2n ∞ dt de unde.3. + + . f ' ( 0 ) = ln2 ( 2 ) .. 1) . f (n) ( x ) = 2 x lnn ( 2 ) . 2 ) .Capitolul 5 Serii de puteri ∞ 1 = ÿ t 2n 2 1− t n =0 pentru orice t ∈ ( −1. f ' ( 0 ) = ln ( 2 ) f '' ( x ) = 2 x ln 2 ( 2 ) ..3. Rezolvare: Calcul m valorile funcÿiei i ale derivatelor sale pentru x = 0 : f ( x ) = 2 x .. 2 ) 2n n =0 Adunând cele dou dezvolt ri obÿinem a adar c : 6 x − = −3 1 + x+2 2 ∞ = −3 ÿ ( −1) n +1 f ( x ) = 3 ÿ ( −1) n =0 1 1 n x pentru orice x ∈ ( −2 ... 3 ) i 3n n xn pentru orice x ∈ ( −2 . = ÿ 2 x = 1 + x ln ( 2 ) + x 2! 3! n! n =0 pentru orice x ∈ ¡ . cu 0 < x < 1 .7 S se dezvolte în serie de puteri funcÿia f ( x ) = e− x . f ( n ) ( 0 ) = lnn ( 2 ) (n) Se observ c 0 < ln ( 2 ) < 1 i inegalitatea f ( x ) < 2 x este a adar verificat pentru orice x ∈ ¡ . = ÿ g ( x) = ex = 1 + + 1! 2 ! n! n =0 n ! 2 pentru orice x ∈ ¡ . În consecinÿ . pentru orice x ∈ ( −1..1) : ln 1 + x ∞ x 2n + 1 =ÿ 1 − x n = 1 2n + 1 3x 9 6 = − x 2 + 5x + 6 x + 3 x + 2 Folosind dezvoltarea în serie de puteri a funcÿiei binomiale obÿinem: b. funcÿia poate fi dezvoltat în serie Taylor în punctul x = 0 i se obÿine: f ' (0 ) f '' ( 0 ) 2 f ( x ) = f (0 ) + x+ x + . 1! 2! i deci: ∞ x 2 ln2 ( 2 ) x 3 ln3 ( x ) ln n ( 2 ) n + + . f (0 ) = 1 f ' ( x ) = 2 x ln ( 2 ) . 5.6 S se dezvolte în serie de puteri funcÿia f ( x ) = 2 x .. Avem f ( x ) = 9 x = 3 1+ x+3 3 −1 = 3ÿ ( −1) n =1 −1 ∞ ∞ n xn pentru orice x ∈ ( −3 . înlocuim pe x cu − x 2 i se obÿine: 81 . care prin integrare termen cu termen pe intervalul [0 .

. + + . = ÿ . 2 2 n =1 ÿ 2 n + 3n xn R: ( −3 .. A adar obÿinem: e ≈ 1+ 1 1 1 1 1 1 + + + + + = 1..64872 1 !⋅ 2 2 !⋅ 22 3 !⋅ 23 4 !⋅ 24 5 !⋅ 2 5 6 !⋅ 26 5. 3 ) 82 .8 S se calculeze e cu aproximarea ε = 10 −5 .2 n ÿ (1 − ( −2 ) ) x n ∞ n =1 ∞ 1 1 R: − . + + . 5.3..4... + ( −1) + . = ÿ x 1! 2 ! n! n =0 n ! n pentru orice x ∈ ¡ . deci valoarea c utat este n = 6 ..... Rezolvare: Pentru funcÿia f ( x ) = e x avem dezvoltarea în serie de puteri ex = 1 + ∞ x x2 xn xn + + . deci: n+1 xn x ⋅ n! n + 1 − x Punând x = 1 se obÿine: 2 1 1 1 2 = 1 ⋅ 1 < ⋅ 2 n ! 2 n n + 1 n ! 2 n 2n + 1 2 1 < ε = 10 −5 .4 EXERCI II PROPUSE S se determine mulÿimea de cinvergenÿ pentru urm toarele serii de puteri: 5.Capitolul 5 Serii de puteri e− x = 1 − 2 2n ∞ ( x 2 x4 −1) 2n n x + − .4.. 1! 2 ! n! n =0 n ! deci pentru x = 1 obÿinem: 2 1 ∞ 1 1 1 1 + + ..1 5. Se observ c 2 R6 < 10 −5 i Rn Trebuie s determin m valoarea lui n ∈ ¥ astfel încât Rn R5 > 10 −5 . = 1 + ÿ n n 1 !⋅ 2 2 ! 2 2 n !⋅ 2 n = 1 n !⋅ 2 e = e2 = 1 + Restul de ordin n pentru seria ∞ n =0 ÿ n! ∞ xn este: x x k x n ∞ n ! xk xn ∞ xk xn n+1 Rn ( x ) = ÿ = ⋅ÿ < ⋅ÿ = ⋅ n ! k = 1 ( n + k ) ! n ! k = 1 ( n + 1) k n ! 1 − x k =n+1 k ! n+1 (unde am ÿinut cont c Rn ( x ) < k =1 ÿ ( n + 1) k ∞ xk este suma unei progresii geometrice de raÿie x ).

. x ∈ ¡ 2! 3! 5.3 5. ∞ ) R: [ −1. 9511 R: 0 . ⋅ ( 4n − 3 ) 5.4 n =1 ∞ ÿ ∞ x n n R: ( −∞ ..4.8 f ( x ) = cos 2 ( x ) 2 23 4 2 5 6 R: 1 − x 2 + x − x 2! 4! 6! 5. 0392 83 .4.4.1) R: x 3 + 4x 2 + x ( 1 − x )4 S se dezvolte în serie de puteri funcÿiile: 5..4.4..4. 81873 R: 0 . ⋅ ( 4n − 1) x n S se determine domeniul de convergenÿ 1 ⋅ 5 ⋅ 9 ⋅ .1) R: 1− x ( 1 + x )3 5.4.5 n =0 ÿ ( −1) ∞ ∞ n ( n + 1) 2 x n ( −1.4.4.6 ÿ n3 x n n =1 ( −1... a > 0 x x Indicaÿie: f ( x ) = a ⋅ 1 + = a 1 + a a 1 2 S se calculeze cu eroarea indicat : 1 5.4.1) i suma seriilor de puteri: n =1 ÿ 3 ⋅ 7 ⋅ 11 ⋅ . 04 ) cu eroarea ε = 10 −4 R: 0 .10 5 cu eroarea ε = 10 −5 e 5..11 cos ( 18 o ) cu eroarea ε = 10 −4 5.7 f ( x ) = 3 x ln2 ( 3 ) 2 ln3 ( 3 ) 3 R: 1 + ln ( 3 ) x + x + x + .12 ln ( 1.Capitolul 5 Serii de puteri 5.9 f ( x ) = x + a .

2 lim f ( x ) = l dac i numai dac pentru orice ir ( xk )k ∈¥ = x1 ..1. . O variabilÿ realÿ x din ¡ n este echivalentÿ cu n variabile reale x1 . y ) → ( x0 . x ≠ x0 Propoziÿiile urm toare dau definiÿii echivalente ale limitei: k k 6. y ) tinde c tre ( x0 .. x2 . y0 ) lim f ( x . . y ) − ( x0 ... Valorile func iei se noteazÿ cu f ( x ) sau f ( x1 . . x2 .1.. Vom scrie: l = lim f ( x ) x → x0 n ( ) astfel încât pentru orice x ∈ V . Din aceast funcÿie putem obÿine funcÿii reale de o singur variabil real .1.1. x0 .2 LIMITE ITERATE Fie f : E ⊂ ¡ n → ¡ . y ) ∈ E .1. iar func ia se nume te func ie realÿ de n variabile reale. În acest caz. n Se pot de asemenea considera limitele acestor funcÿii de o variabil : . ( x . xn ) ..1. Argumentul funcÿiei este un vector din ¡ n .. y ) dac i numai dac pentru orice num r real ε > 0 exist un num r δ ε > 0 ( x . Observaÿie: Pentru o funcÿie de dou variabile.1 Defini ie: Spunem c num rul l (finit sau infinit) este limita funcÿiei f în punctul x0 dac pentru orice vecin tate U a lui l exist o vecin tate V a lui x0 .1.. pentru limita sa în punctul ( x0 . . x0 ∈ E un punct de acumulare pentru mulÿimea E. y ) − l < ε . .. y0 ) = ( x − x0 ) 2 + ( y − y0 ) < δ ε 2 De remarcat de asemenea c toate proprietÿ ile funcÿiilor de o variabil real care nu implic relaÿia de ordine i produsul se p streaz . y ) → ( x0 . y ) i o numim limita funcÿiei f când ( x . f : E ⊂ ¡ vom folosi notaÿia ( x . y ) ≠ ( x0 . V ⊂ ¡ s avem f ( x ) ∈ U . y0 ) .3’ lim f ( x . Spunem c f este o funcÿie real de variabil vectorial . y0 ) astfel încât pentru orice ( x . k = 1. y0 ) 2 → ¡ .. 2 . xk ≠ x0 care converge la x0 se obÿine c 6. funcÿii pe care le vom numi funcÿii parÿiale: f k : xk → f ( x1 .. x2 . x k .CAPITOLUL 6: FUNC II DE MAI MULTE VARIABILE Fie mulÿimea E ⊂ ¡ n i f : E → ¡ o funcÿie definit pe E cu valori în ¡ .3 lim f ( x ) = l dac x → x0 f ( xk ) → l i numai dac pentru orice num r real ε > 0 exist un num r δ ε > 0 astfel încât pentru orice x ∈ E ...1. x ≠ x0 cu x − x0 < δ ε s avem f ( x ) − l < ε ..1.. y0 ) cu s avem f ( x . x n 2 x → x0 ( ) k ∈¥ ⊂ E .3 se scrie: 6. ( x ..1. xn ) . 6.1 CONTINUITATEA FUNCÿIILOR DE MAI MULTE VARIABILE REALE Fie x0 = x0 . 1 2 n 6.1.. xn (care sunt coordonatele vectorului x).. 6. definiÿia echivalent 6. .

Pentru o funcÿie de dou variabile se pot considera limitele iterate: x → x0 y → y0 lim lim f ( x . 0 6. y ) ∂f ( x . Limita xσ ( 1) → aσ ( 1) xσ ( 2 ) → aσ ( 2 ) { } lim lim .1 Definiÿie: Se nume te derivata parÿial independent x în punctul ( x . y + ∆y ) − f ( x .. n} sÿ avem f ( x1 . y ) num rul real f ( x + ∆x . y ) . a2 . Spunem cÿ func ia f este continuÿ în punctul x0 dacÿ pentru orice vecinÿtate U a lui f ( x0 ) existÿ o vecinÿtate V a lui x0 astfel încât pentru orice x ∈ V ∩ E sÿ avem f ( x ) ∈ U . Limita funcÿiei parÿiale f k este un num r real care depinde de celelalte n − 1 variabile reale diferite de xk .Capitolul 6 Funcÿii de mai multe variabile xk → ak lim f ( xk ) = lim f ( x1 ..1 Propoziÿie: Dacÿ existÿ limita unei func ii într-un punct i una din limitele iterate.2. unde σ este o permutare a mulÿimii {1. y) num rul real f ( x ...3 Definiÿie: Fie f : E ⊂ ¡ n →¡ i x0 ∈ E un punct de acumulare pentru mul imea E.. Se nume te derivata parÿial a unei funcÿii u = f ( x . DIFEREN IALE 6. 2 ....... ) x = ( x1 .... y ) = f y' ( x . xσ ( n ) → aσ ( n ) lim f ( x1 .. x2 . . x0 .1. se nume te limita iteratÿ a funcÿiei f în punctul a = ( a1 . xn ) ∈ E . x2 . y ) = f x' ( x . y ) = ∆lim0 y→ ∂y ∆y calculat pentru x constant. n} .2... n xk → ak unde ak este un punct de acumulare al mulÿimii Ek = xi xi ∈ ¡ .. ( ) y → y0 x → x0 lim lim f ( x . an ) ... x0 2 n ( ) ( dacÿ i numai dacÿ pentru orice numÿr real orice 0 ε >0 xk − 0 xk existÿ un numÿr δε > 0 astfel încât pentru 0 0 < δ ε . .. xn ) . y ) . 85 .. 6.1. x 2 .2 DERIVATE PAR IALE.. k ∈ {1.. y ) ∂x ∂y Regulile i formulele de derivare ordinare sunt valabile i pentru calculul derivatelor parÿiale. y ) − f ( x . xn ) − f x1 . y ) = ∆lim0 x→ ∂x ∆x calculat pentru y constant. ( x1 . Urmÿtoarele propozi ii dau defini ii echivalente ale continuitÿ ii: 6... . 2 .. y ) ( ) 6. x2 . y ) ∂f ( x .6 Func ia f este continuÿ în punctul x0 = x1 .. .5 Func ia f este continuÿ în punctul x0 dacÿ i numai dacÿ pentru orice numÿr real ε > 0 existÿ un numÿr δ ε > 0 astfel încât pentru orice x ∈ E cu x − x0 < δ ε sÿ avem f ( x ) − f ( x0 ) < ε . 2 . y ) în raport cu variabila ( x. y ) în raport cu variabila independent x în punctul a unei funcÿii u = f ( x . xn ) ∈ E cu 6. .1. ( xk )k ∈¥ ⊂ E acre 6. x2 . . .. . xn ) .... x2 .. x n < ε . k = 1.4 Func ia f este continuÿ în punctul x0 dacÿ i numai dacÿ pentru orice ir converge la x0 avem f ( xk ) → f ( x0 ) . ( x . ∂f ∂f Se mai noteaz : ( x ..1. . .. atunci acestea sunt egale.1..

y ) .5 Defini ie: Se numesc derivate parÿiale de ordinul 2 ale funcÿiei u = f ( x . Avem urm toarele derivate parÿiale de ordinul 2: ∂2 f ∂ ∂f ∂2 f ∂ ∂f ( x. y ) admite derivate par iale de ordinul n în punctul ( x . 6. y ) unde ∆x i ∆y sunt cre terile arbitrare date variabilelor independente ale funcÿiei.2 Definiÿie: Se numeÿte creÿtere total a unei funcÿii u = f ( x . y) atunci se poate scrie simbolic: 86 . y) = ÿ þ ( x.3 Definiÿie: Funcÿia u = f ( x . i.2. y) .8 Teoremÿ: Dacÿ func ia u = f ( x . y ) . y ) . y ) i avem: du ( x .e. d nu = d ( d n − 1u ) 6. y ) derivatele parÿiale ale derivatelor parÿiale de ordinul 1. y ) în punctul ( x . i admite derivate parÿiale în 6. y) = ÿ þ( x. ( x. ( x. aceastÿ parte fiind liniarÿ în raport cu cre terile date variabilelor independente x i y .2. y) 2 ∂y∂x ∂x∂y ∂y (nu conteaz ordinea de derivare). y ) admite derivate par iale de ordinul 2 în punctul continue în ( x . atunci: d 2u ( x .2.2. i. Se nume te diferenÿiala total a func iei u = f ( x . y) + ( x. dacÿ func ia u = f ( x .6 Teorema lui Schwarz: Dac funcÿia u = f ( x . y ) partea principalÿ a cre terii totale ∆u . y) continue în ( x . y ) = ∂f ∂f ( x .2. y) = ÿ þ ( x. y) . du = A ⋅ ∆x + B ⋅ ∆y 6.4 Teoremÿ: Dacÿ func ia u = f ( x . y ) = ∂2 f ∂2 f ∂2 f ∂f ∂f ( x. y)þ ∂x∂y ∂x ∂y ∂x 2 ∂ y 2 ( x. y ) se nume te diferenÿiabil cre terea totalÿ poate fi scrisÿ sub forma: ∆u = A ⋅ ∆x + B ⋅ ∆y + θ ( ρ ) unde ρ = ∆x 2 + ∆y 2 iar func ia θ este o func ie continuÿ în 0 i θ ( 0 ) = 0 . y) + 2 ( x. continue în ( x . y ) .: d 2u = d ( du ) În mod analog se define te diferenÿiala de ordin n. y ) diferenÿa: ∆u = f ( x + ∆x . y) = ÿ þ( x.Capitolul 6 Funcÿii de mai multe variabile 6. y ) continue în ( x.e. 6. atunci u este diferen iabilÿ în ( x .7 Se nume te diferenÿial de ordinul 2 a funcÿiei u = f ( x . y ) dx + ( x . y) + 2 ⋅ ( x. y) 2 ∂y ∂y ∂x∂y ∂x ∂y ∂y Observaÿie: În mod analog se definesc derivatele parÿiale de ordin mai mare decât 2. y) = ÿ ( x. y) În general. y + ∆y ) − f ( x . y) = (x. y ) este continu punctul ( x . y) ( x. y) ∂x ∂x ∂y∂x ∂y ∂x ∂x 2 ∂2 f ∂ ∂f ∂2 f ∂ ∂f ( x.2.2. y ) dacÿ în acest punct ( x. atunci: ∂2 f ∂2 f ∂2 f ( x. y ) admite derivate par iale în punctul în punctul ( x . y ) diferenÿiala diferenÿialei totale. y ) dy ∂x ∂y 6.

y ) definitÿ pe E se nume te restul de ordinul n al formulei lui Taylor. y ) = ∂f ÿ ∂f ( x.η ) sunt derivabile.Capitolul 6 Funcÿii de mai multe variabile d nu ( x . Func ia Rn ( x .φ ( x ) ) în raport cu x se calculeazÿ dupÿ formula: du ∂u ∂u dy = + dx ∂x ∂y dx 6.ψ ( t ) ) se calculeazÿ dupÿ formula: du ∂u dx ∂u dy = + dt ∂x dt ∂y dt 6. 6. ψ (ξ . y) + ( x. b ) un punct interior mul imii E. Observaÿie: Dacÿ în loc de punctul ( a . y)þ ∂x ∂y n care formal se dezvoltÿ urmând legea binomului lui Newton. y ) . φ (ξ . y ) unde x = φ ( t ) . b ) . y ) . b ) ) + . ψ ( t ) sunt derivabile. y) unde x = φ (ξ .η ) astfel încât func iile f ( x .1 Propozi ie: Fie u = f ( x . y = ψ ( t ) astfel încât func iile f ( x .ψ (ξ .b ) + 1ÿ ∂ ( ∂ þ x − a ) + ( y − b ) ( f ( a .η ) . + ( f ( a .2 Propozi ie: Fie u = f ( x .4.η ) . formula de mai sus se nume te formula lui MacLaurin. φ ( x ) sunt derivabile. y ) . Dacÿ func ia f este diferen iabilÿ de n ori în punctul ( a . Atunci derivata func iei compuse u = f ( x . y ) n rela ie care se nume te formula lui Taylor de ordinul n corespunzÿtoare func iei f ( x . Atunci derivata func iei compuse u = f (φ ( t ) .3 FORMULA LUI TAYLOR Fie f ( x . φ ( t ) .4.. y ) în punctul ( a .3 Propozi ie: Fie u = f (x.. y ) = f ( a .η ) . atunci: + + ∂ 1 ÿ ∂ ( þ x − a) + ( y − b) ∂y 2 ! ∂x ∂ 1 ÿ ∂ ( þ x − a) + ( y − b) ∂y n ! ∂x ( f ( a .4 DERIVAREA FUNC IILOR COMPUSE 6. 6. b ) se ia punctul ( 0 .η ) ) se calculeazÿ dupÿ formula: ∂u ∂u ∂x ∂u ∂y = + ∂ξ ∂x ∂ξ ∂y ∂ξ ∂u ∂u ∂x ∂u ∂y = + ∂η ∂x ∂η ∂y ∂η 87 .4. y = ψ (ξ . b ) ) + Rn ( x . b ) .b )) + ∂y 1! ∂x 2 2 i ( a . Atunci derivatele par iale ale func iei compuse u = f (φ (ξ . 0 ) . y ) unde y = φ ( x ) astfel încât func iile f ( x . y ) o func ie realÿ de douÿ variabile independente definitÿ pe mul imea E ⊂ ¡ f ( x .

6. Atunci: ∂F ∂F ∂z ∂x . unde F ( x . y0 ) < 0 . y0 ) ⋅ 2 ( 0 þ ÿ ∂2 f þ ∂2 f x . ( x0 . y ( x )) y' ( x ) = − ∂x ∂F ( x . y ) datÿ prin ecua ia F ( x . y0 ) − ( x0 . i. y0 ) este punct de maxim local ∂x 2 ∆ < 0 . y . y i z. y0 ) > 0 2 ( 0 ∂x∂y ∂y 2 Dac ∆ > 0 . ( x0 .1 Teoremÿ: Condi ia necesarÿ ca un punct ( x0 . cu condi ia ∂z 6. y ( x )) ∂y ∂F ≠0 ∂y Observaÿie: Derivata de ordin superior a unei func ii implicite se calculeazÿ derivând succesiv în rela ia datÿ mai sus i cosiderând pe y ca fiind o func ie de x. y0 ) este punct de minim local ∂x 2 ∂2 f ( x0 . y0 ) ∈ E sÿ fie punct de extrem local pentru func ia f este ca deriavatele ei par iale sÿ se anuleze în ( x0 . y0 ) este sau nu punct de extrem.Capitolul 6 Funcÿii de mai multe variabile 6. y0 ) s fie punct de extrem este ca: ∆= ÿ ∂2 f ∂x x .5.e. 6. y ) = 0 .5 DERIVAREA FUNC IILOR IMPLICITE 6.6. ( x0 .: ∂f ∂f ( x . y0 ) = 0 ∂x 0 0 ∂y Observaÿie: Punctele în care derivatele par iale se anuleazÿ se numesc puncte staÿionare.1 Teorema de derivare a func iilor implicite 1: Fie func ia implicitÿ y = y ( x ) datÿ prin ecua ia F ( x . atunci ( x0 . cu condi ia 6.2 Teoremÿ: Condiÿia suficient ca un punct staÿionar ( x0 . 88 . ∂z = − ∂y =− ∂F ∂y ∂F ∂x ∂z ∂z ∂F ≠0 .6 EXTRMELE FUNC IILOR DE DOU VARIABILE Fie f : E ⊂ ¡ 2 → ¡ o func ie de douÿ variabile care admite derivate par iale de ordinul 2 pe întreg domeiul de defini ie. y . z ) este o func ie diferen iabilÿ de variabile x . atunci: Dac dac dac ∂2 f ( x0 .2 Teorema de derivare a func iilor implicite 2: Fie func ia implicitÿ de douÿ variabile z = φ ( x . Atunci: ∂F ( x . y0 ) > 0 .5. y ) este o func ie diferen iabilÿ de variabile x i y. y0 ) . unde F ( x . Dac ∆ = 0 nu se poate preciza prin aceast teorem dac ( x0 . z ) = 0 . Atunci: 6. y ) = 0 . y0 ) nu este punct de extrem.

conform observaÿiei de mai sus avem: ε 2 2 x − 1 < ( x − 1) + ( y − 2 ) < δ ε = 6 ε 2 2 y − 2 < ( x − 1) + ( y − 2 ) < δ e = 6 i înlocuind în relaÿia (* ) obÿinem: 4ε 2ε + =ε 4x + 2 y − 8 < 6 6 6.1. y ) λ se nume te multiplicator Lagrange.Capitolul 6 Funcÿii de mai multe variabile 6.7.1 Folosind definiÿia limitei unei funcÿii într-un punct (6. 6. se determin punctele staÿionare pentru funcÿia Lagrange pentru a afla cea mai mare i cea mai mic valoare într-un domeniu închis trebuie ca: a. Avem: x → 3 . s se aleag cea mai mare i cea mai mic valoare din toate valorile g site.2 Pentru a afla punctele de extrem supuse la leg turi se procedeaz astfel: se construie te func ia Lagrange: L ( x. y − 2 < ( x − 1) + ( y − 2 ) . s se determine cele mai mari i cele mai mici valori ale funcÿiei pe liniile ce formeaz frontiera domeniului c.7 EXTREME CU LEGÿTURI 6.8 EXERCIÿII REZOLVATE 6. y) + λ ⋅ F ( x.1. y ) = 0 . y →∞ lim 89 . s se determine punctele staÿionare situate în domeniu i valoarea funcÿiei în aceste puncte b. y ) = 0 un punct de extrem al funcÿiei f cu condiÿia ca variabilele x 2 →¡ supus la leg tura i y s verifice ecuaÿia leg turii F ( x . 6.8.1.1.8. Atunci. y →∞ y + 1 b.λ ) = f ( x .Avem: S remarc m mai întâi c 4x + 2 y − 8 = 4 x − 4 + 2 y − 4 < 4 x − 4 + 2 y − 4 = 4 ⋅ x − 1 + 2 ⋅ y − 2 Fie atunci ε > 0 i δ ε = 6 ε .1 Defini ie: Se nume te extreme cu legÿturÿ al unei funcÿii f : E ⊂ ¡ F ( x .3) s se arate c : lim ( 4 x + 2 y ) = 8 ( x . 2 ) Rezolvare: Conform definiÿiei trebuie s demonstr m c pentru orice ε > 0 exist un num r real δ ε > 0 astfel încât dac (* ) ( x − 1) 2 + ( y − 2 ) 2 < δ ε s avem 4 x + 2 y − 8 < ε . y ) → (1 .1-6. y →0 lim sin ( xy ) y xy − 1 xy − 1 þ ÿ = lim lim = lim x = 3 x→3 y + 1 x → 3 y →∞ y + 1 Rezolvare: a. y . lim x → 3 . 2 2 2 2 x − 1 < ( x − 1) + ( y − 2 ) .2 S se calculeze limitele iterate: xy − 1 a.7. x → 2 .

∂y∂x ∂x ( ) ( ) ∂f (1. y ) = 0 pentru orice y ∈ ¡ \ {0} .8. y = mx x →0 1 + m2 ÿ yþ ÿ mx þ 1+ 1+ x x i deci limitele depind de dreapta pe care tinde punctul ( x . ceea ce înseamn c funcÿia dat nu are limit în origine.1 = lim x + 1 − 2 = x →1 x →1 ∂x x −1 x −1 x +1− 2 = lim = x → 1 ( x − 1) ( x + 1 + 2 ) ( x − 1) ( x + 1 + 2 ) x −1 1 1 = lim = lim = x → 1 ( x − 1) ( x + 1 + 2 ) x →1 x + 1 + 2 2 2 Pentru derivata de ordinul 2 avem: = lim x →1 ( x + 1 − 2 )( x + 1 + 2 ) 90 . y ) = 0 = f ( 0 . Rezolvare: Ecuaÿia primei bisectoare este d : y = x . Atunci limita dat devine: ( x . m ∈ ¡ \ {0} care trece prin origine. deci lim f ( x . 0 ) pe prima bisectoare.8. y) = 2 ÿ yþ 1+ x Fie dreapta de ecuaÿie d : y = mx . 6. 0 ) . y ) → (0 .1 − f 1. de unde ob inem c f nu este continu în origine. y →0 lim ÿ ÿ sin ( xy ) x ⋅ sin ( xy ) þ sin ( xy ) þ = lim lim = lim x lim = lim x = 2 x → 2 y →0 x→2 y →0 x→2 y xy xy 6. y ) c tre ( 0 .0 ) cx + dy lim ax + by = lim x →0 ax + bx a + b = cx + dx c + d 6. 0 ) .5 S se calculeze Rezolvare: Avem: ∂f ∂2 f ( 1 . 0 ) . Într-adev r. Obÿinem: y mx m x x lim = lim = 2 2 x →0 . deoarece nu are limit în acest punct.3 S se calculeze ( x .0 ) = 0 pentru orice x ∈ ¡ \ {0} . daca x 2 + y 2 = 0 în punctul ( 0 .1) pornind de la definiÿie pentru funcÿia f ( x . deci f este x →0 continu în origine în raport cu variabila x. pentru x ≠ 0 .4 S se studieze continuitatea funcÿiei: xy . cu coeficientul unghiular m. y ) → (0 . y) = x + y 0 . De asemenea avem: f ( 0 . Rezolvare: Avem f ( x . y ) → ( 0 .1) = lim f x .0 ) .0 ) = 0 = f ( 0 . y ) = x + y .Capitolul 6 Funcÿii de mai multe variabile b.0 ) cx + dy lim ax + by atunci când ( x . Avem: x → 2 . 1) i (1. x →0 Dar funÿia dat nu este continu în origine în raport cu ansamblul variabilelor. deci f este continu în origine în raport cu variabila y. deci lim f ( 0 .8. daca x 2 + y 2 ≠ 0 2 2 f ( x. avem: y x f ( x.

y ) − ( 1. y) = ∂y 2x ∂2 f ∂f ∂f ∂ −1 ( x. y ) . ( x. y ) = ln ( x + y 2 − 1) f ( x . y ) − f ( 1. y ) = sin ( x ) sin ( y ) .Capitolul 6 Funcÿii de mai multe variabile ∂f ∂f ( 1. y ) x + y − 1+ y ∂f = lim = (1.8. y) = ÿ þ( x. b. y ) − ( 1. y ) pentru funcÿiile: ∂x ∂y ∂x∂y 6. y) = ∂y x + y2 − 1 ∂2 f ∂ ∂f ∂ −2 y 1 þ = ( x. y) . y) = ÿ þ( x. y) . f ( x .1) 2 1+ y 2 2 ∂2 f ∂x ∂x ( 1. 1) ∂2 f ∂f ÿ ∂f þ ∂x ∂x ( 1. y) = ÿ 2 2 þ = 2 2 ∂x∂y ∂x ∂y ∂x x + y ( x + y2 ) 6.1) = lim = lim = y →1 y →1 y −1 y −1 ∂y∂x = 2 − 1+ y 1 1 1 −1 = = lim lim 2 2 y →1 ( y − 1) 1 + y 2 2 y →1 ( 2 + 1 + y ) 1 + y 8 2 ∂f ∂f ∂2 f ( x.8.6 S se calculeze: a. Avem: ∂f (x.1) = lim y →1 y −1 ∂y∂x ∂y ∂x Trebuie a adar calculat: ∂f (1. Avem: ∂x f ( x . y) = ∂x 1 y y = x2 x2 + y2 1+ 2 y 1 1 y2 =− 2 x2 x + y2 1+ 2 y − ∂f (x.Avem: ∂f 1 (x. y ) = lim x →1 x →1 ∂x x −1 x −1 = lim = lim ( x + y − 1 + y )( x + y + 1 + y ) x →1 ( x − 1) ( x + y + 1 + y ) = lim x →1 x + y −1− y = ( x − 1) ( x + y + 1 + y ) x →1 x −1 1 1 = lim = ( x − 1) ( x + y + 1 + y ) x →1 x + y + 1 + y 2 1 + y de unde: 1 1 ∂f ∂f − ( 1. y ) . y) = ∂x x + y2 − 1 ∂f 2y (x. y) = ÿ 2 ∂x∂y ∂y ∂x ∂y x + y 2 − 1 ( x + y 2 − 1) b. 91 . S se calculeze df ( x . ( x .1) = (1. y ) = arctg ÿxþ y Rezolvare: a.7 Fie f ( x .

( 1.8. y ) = x 2 y − 2xy + 2x 2 − 4x + y + 2 dup puterile lui ( x − 1) i ( y + 2 ) . y) = 0. y) = 2. 2 ( x. y) = 0. −2 ) = 0 ∂x ∂y ∂2 P ∂2 P ∂2P ( 1. y ) = 2xy − 2 y + 4x − 4 . y ) = 2xy . −2 ) = 0 . y ) = 2x − 1 ∂x∂y ∂x 2 ∂y ∂3 P ∂3 P ∂3 P ∂3 P ( x. −2 ) = 0 . y ) dy þ = ∂x ∂y 3 ∂3 f ∂3 f ∂3 f ∂3 f ( x . y ) = 0 . y ) = 0 ∂x∂y ∂x ∂y ∂3 f ∂3 f ∂3 f ∂3 f ( x. ∂P (1. y ) dy ∂x ∂y unde deci ∂f ∂f ( x . y ) = cos ( x ) sin ( y ) . y ) = ∂f ∂f ( x . y) = = ∂f ÿ ∂f ( x . −2 ) = 1 2 ∂x∂y ∂x ∂y 3 3 3 ∂3 P (1.9 S se scrie dezvoltarea polinomului P ( x . ( x. ( x . 3 ( x. 2 ( x. 2 ( x .8. y ) = 2 y . y) = 2 y + 4. y) = 0 2 2 ∂x ∂y ∂x∂y ∂x ∂y deci: df ( x . y ) = ( x − 1) ( y + 2 ) 92 . y ) = x 2 y . y ) . −2 ) = 0 . 2 ( x . 3 ( x. ( x . y ) = 6 dx 2 dy 6.1) pentru funcÿii de dou variabile. y ) = sin ( x ) cos ( y ) . y ) dx + ( x . y ) dx2 dy + 3 2 ( x . ( x . y ) = x 2 ∂x ∂y ∂2 f ∂2 f ∂2 f ( x . y) = 2. y ) = 2x . −2 ) = 0 ∂x 3 ∂x ∂y ∂x∂y ∂y 3 i atunci: 2 P ( x . y ) = x 2 − 2x + 1 ∂x ∂y ∂2 P ∂2 P ∂2 P ( x. y) = 0. y ) dy 3 3 ∂x ∂ x∂y ∂ y ∂x ∂y unde: ∂f ∂f ( x . ∂ P ( 1. 3 ( x. −2 ) = 0 . y) = 0 3 2 ∂x ∂x ∂y ∂x∂y ∂y i deci derivatele parÿiale în punctul ( 1. 2 (1. −2 ) sunt: P ( 1 . Avem: ∂P ∂P ( x . −2 ) = 2 . −2 ) = 0 . y ) dxdy 2 + 3 ( x . S se calculeze d 3 f ( x .Capitolul 6 Funcÿii de mai multe variabile Rezolvare: Avem: df ( x . Rezolvare: Folosim formula lui Taylor (6.3. y) = 0. Rezolvare: Avem d3 f (x. ∂ 2P ( 1. y ) dx + ( x . ( x . ∂x ∂y df ( x . y ) dx 3 + 3 2 ( x . ∂P (1. ∂ P2 (1.8 Fie f ( x . −2 ) = 0 . ( x. y ) = cos ( x ) sin ( y ) dx + sin ( x ) cos ( y ) dy 6.

S se calculeze . y) ∂y (0 .2 avem: df ∂f ∂f dy = + ⋅ dx ∂x ∂y dx Avem: ∂f 2x ∂f 2 y dy ( x . y ) = 2 2 .0 ) = e sin 0 = e0 = 1 ( ) ∂f (x.0 ) (0 .10 S se scrie derivatele dup puterile lui x i y ale funcÿiei f ( x . y ) = ln ( x 2 − y 2 ) unde y = x 2 . dt ( ) 6. ( t ) = a cos ( t ) dt dt deci: 2 2 2 2 df ( ) t = −2xe x + y ⋅ a sin ( t ) + 2 ye x + y ⋅ a cos ( t ) dt unde înlocuind x = a cos ( t ) . y ) = e sin ( ax + by ) pân la termenii de gradul 2 inclusiv. Avem: f ( 0 .8. y ) = e x 2 + y2 Rezolvare: Conform 6.Capitolul 6 Funcÿii de mai multe variabile 6. ( x .4. y) = − 2 2 .4.11 Fie funcÿia f ( x .8. ( x . S se calculeze: Rezolvare: Conform 6. Rezolvare: Vom folosi formula lui MacLaurin.0 ) = a cos ( 0 ) e sin 0 = a = b cos ( 0 ) e sin 0 = b ( ) ( ) ∂2 f ( x .1 avem: df ∂f dx ∂f dy = + dt ∂x dt ∂y dt Avem: 2 2 ∂f 2 2 ∂f ( x . y ) = a 2e sin ( ax + by ) ( cos 2 ( ax + by ) ) − sin ( ax + by ) ∂x 2 ∂2 f ( x . 0 ) . y ) = b 2 esin ( ax + by ) ( cos 2 ( ax + by ) ) − sin ( ax + by ) ∂y 2 ( ) ) ) ( ∂2 f ( x . y ) = 2 ye x + y ∂x ∂y dx ( ) dy t = −a sin ( t ) . y = a sin ( t ) . y ) = abe sin( ax + by ) ( cos 2 ( ax + by ) ) − sin ( ax + by ) ∂x∂y ( de unde: e sin ( ax + by ) = 1 + ax + by + 1 2 2 ( a x + 2abxy + b2 y 2 ) ( cos 2 ( ax + by ) ) − sin ( ax + by ) e sin( ax + by ) 2! df unde x = a cos ( t ) . ( x) = ex ∂x x − y ∂y x y dx de unde: ∂f df ( x. y) ∂x ∂f (x. y ) = 2xe x + y .0 ) = a cos ( ax + by ) e sin ( ax + by ) = b cos ( ax + by ) e sin ( ax + by ) ( 0 .12 Fie f ( x . y = a sin ( t ) obÿinem: 2 2 df ( ) t = −2a cos ( t ) e a ⋅ a sin ( t ) + 2a sin ( t ) e a ⋅ a cos ( t ) = 0 dt 6.0 ) ( 0 . Pentru aceasta trebuie s calcul m valorile funcÿiei i ale derivatelor parÿiale de ordinul 1 i 2 în punctul ( 0 . ( x) . ∂x dx 93 .8. y) .

η ) = 0 .η ) = 1.η ) = 0 . 2 (ξ .η ) . y ) = 2 y ∂x ∂y ∂x ∂x ∂y ∂y (ξ . ∂ξ∂η ∂ξ 2 ∂η Rezolvare: Derivând relaÿiile obÿinute la 6.η ) = 1 ∂ξ ∂η ∂ξ∂η ∂ξ ∂η ∂y −ξ ∂ 2 y ∂2 y 1 ∂y 2ξ ∂ 2 y 1 (ξ . (ξ . y ) = 2x .η ) = . S se calculeze: η ∂2 f ∂2 f ∂2 f (ξ . (ξ .η ) = 0 . (ξ .η ) .η ) = η . S se calculeze Rezolvare: Din 6.4.η ) . 2 (ξ .8.η ) . ∂ξ ∂η ξ . 2 (ξ . y ) = x 2 + y 2 unde x = ξ + η . 2 (ξ . y = ξ − η . 2 (ξ . y = ∂f ∂f (ξ .η ) = 3 . ( x .14 Fie f ( x .8. (ξ .4.η ) .η ) = ξ .η ) = − 2 η ∂η ∂ξ ∂η η ∂ξ η ∂ξ∂η η i deci: ∂2 f ∂2 f ∂2 f 1 ∂2 f + 2 2 (ξ . (ξ . (ξ . (ξ . (ξ .η ) = η 2 2 + 2 2 ∂x∂y η ∂y ∂ξ ∂x 94 .η ) = 2 .Capitolul 6 Funcÿii de mai multe variabile 2 ( x − ye x ) df ( ) 2x 2 ye x − 2 = x = 2 2 2 dx x −y x −y x2 − y2 6.13 Fie f ( x .η ) = 2x + 2 y = 2 (ξ + η ) + 2 (ξ − η ) = 4ξ ∂ξ ∂f (ξ .η ) = 2x − 2 y = 2 (ξ + η ) − 2 (ξ − η ) = 4η ∂η 6.η ) = 1 ∂ξ ∂η ∂ξ ∂η de unde: ∂f (ξ .3 obÿinem: ∂ 2 f ∂f ÿ ∂f þ ∂ 2 f ÿ ∂x þ ∂ 2 f ∂x ∂y ∂ 2 f ÿ ∂y þ ∂f ∂ 2 x ∂f ∂ 2 y = = 2 +2 + + + 2 ∂ξ ∂ξ ∂ξ ∂x∂y ∂ξ ∂η ∂y 2 ∂ξ ∂x ∂ξ 2 ∂y ∂ξ 2 ∂ξ ∂x ∂2 f ∂f ÿ ∂f þ = = ∂ξ∂η ∂ξ ∂η = ∂ 2 f ∂x ∂y ∂ 2 f ÿ ∂x ∂y ∂x ∂y þ ∂ 2 f ∂y ∂y ∂f ∂ 2 x ∂f ∂ 2 y + + + 2 + + ∂x 2 ∂ξ ∂η ∂x∂y ∂ξ ∂η ∂η ∂ξ ∂y ∂ξ ∂η ∂x ∂ξ∂η ∂y ∂ξ∂η 2 2 2 2 ∂ 2 f ∂f ÿ ∂f þ ∂ 2 f ÿ ∂x þ ∂ 2 f ∂x ∂y ∂ 2 f ÿ ∂y þ ∂f ∂ 2 x ∂f ∂ 2 y = = 2 +2 + + + 2 ∂η ∂η ∂x∂y ∂η ∂ξ ∂y 2 ∂η ∂x ∂η 2 ∂y ∂η 2 ∂η ∂x ∂η Avem: ∂x ∂x ∂2 x ∂2 x ∂2 x (ξ .3 avem: ∂f ∂f ∂x ∂f ∂y = + ∂ξ ∂x ∂ξ ∂y ∂ξ ∂f ∂f ∂x ∂f ∂y = + ∂η ∂x ∂η ∂y ∂η unde: ∂f ∂f ( x .η ) = 1.η ) = 1. y ) = ln ( x 2 + y 2 ) unde x = ξη . (ξ .

Avem: ∂F ∂F ∂F ( x . ∂x ∂y Rezolvare: Fie F ( x . Avem: ∂F ∂F ( x . ( x . z ) = 3z 2 − 3xy ∂x ∂y ∂z Atunci: 95 . y ) = 1 − cos ( y ) = 2 sin2 ÿ þ ∂x ∂y 2 −1 1 = ÿ yþ 2ÿ yþ 2 sin 2 sin 2 2 2 Pentru a calcula y'' deriv m relaÿia obÿinut anterior: de unde y' = − ÿ yþ ÿ y þ y' ÿ yþ cos cos 2 2 2 = − y' 2 = 2 ÿ yþ ÿ yþ sin4 sin3 2 2 ÿ yþ ÿ yþ cos cos 1 1 2 =−1 2 =− 2 4 2ÿ yþ 3ÿ yþ 5ÿ yþ 2 sin sin sin 2 2 2 y'' = 1 2 −2 sin 6. S se calculeze y' i y'' . . ( x .η ) = ξη 2 − 3 2 + − 2 ∂ξ∂η ∂x η ∂y ∂x η ∂y ∂2 f ∂ 2 f 2ξ 2 ∂ 2 f ξ 2 ∂ 2 f 2ξ ∂f =ξ2 2 − 2 + + 2 η ∂x∂y η 4 ∂y 2 η 3 ∂y ∂η ∂x 6. Rezolvare: Folosim teorema de derivare a funcÿiilor implicite (6.8.8. Folosim teorema de derivare a funcÿiilor implicite 6. z ) = −3xz . z ) = −3xy . y ) = y − sin ( y ) − x . = − sin ( x + y ) + 1 1 − sin ( x + y ) 6. ( x . ( x .16 Fie y − sin ( y ) = x . S se calculeze ∂z ∂z . y ) = − sin ( x + y ) + 1 ∂x ∂y i deci : y' = − − sin ( x + y ) sin ( x + y ) . z ) = z 3 − 3xyz − a 3 . y .5. y . S se calculeze y' .17 Fie z 3 − 3xyz = a 3 .Capitolul 6 Funcÿii de mai multe variabile ∂2 f ∂ 2 f ξ ∂ 2 f ∂f 1 ∂f (ξ .5. y ) = cos ( x + y ) + y . y .2. y . y ) = − sin ( x + y ) . Avem: ∂F ∂F y ( x .1): ∂F y' = − ∂x ∂F ∂y unde F ( x . Rezolvare: Folosim terema de derivare a funcÿiilor implicite pentru F ( x .8. y ) = −1.15 Fie cos ( x + y ) + y = 0 .

y) = x + 2 y − 6 ∂y A adar punctele staÿionare sunt soluÿiile sistemului: 96 .8. z' = z− y z−y b. y ) = 2x + y − 3 ∂x ∂f (x. z ) = xz − 1. Aplic m teorema de derivare a funcÿiilor implicite. ( x . y . y . x+ y+ z −4 =0 x 2 + y 2 + z 2 − 2x − 10 = 0 x2 − y2 + z 2 − 1 = 0 y 2 + z − 2x = 0 Rezolvare: Se deriveaz ÿ inând cont c y i z sunt funcÿii de x i se obÿine: 1 + y' + z ' = 0 y' + z ' = −1 ⇔ 2x + 2 yy ' + 2zz ' − 2 = 0 yy' + zz ' = 1 − x b.Capitolul 6 Funcÿii de mai multe variabile ∂F ∂F ∂z yz ∂z xz ∂y . z ) = xy − 1 ∂x ∂y ∂z de unde: ∂z − ( yz − 1) ∂z − ( xz − 1) = .20 S se calculeze punctele de extrem locall pentru funcÿia: f ( x . = ∂x xy − 1 ∂y xy − 1 Prin urmare: 1 − yz 1 − xz dz = dx + dy xy − 1 xy − 1 6. = − ∂x = 2 =− = ∂F z − xy ∂F z 2 − xy ∂x ∂y ∂x ∂z 6. z' = y ( 2z + 1) 2z + 1 6. y . y . avem: ∂x ∂y F ( x . Rezolvând sistemul în raport cu y' i z ' se obÿine: x −1− z 1− x − y .18 Fie xyz = x + y + z . y ) = x 2 + xy + y 2 − 3x − 6 y Rezolvare: Pentru început vom determina punctele staÿionare ale funcÿiei. ( x . Avem: ∂f ( x . Rezolvare: Avem: dz = ∂z ∂z dx + dy . z ) = xyz − x − y − z ∂F ∂F ∂F ( x .z definite prin sistemele urm toare: a. Se procedeaz în mod analog: 2x − 2 yy' + 2zz ' = 0 yy' − zz' = x ⇔ 2 yy' + z ' − 2 = 0 2 yy ' + z ' = 2 y' = de unde rezult : y' = 2z + x 2 (1 − x ) .8. S se calculeze dz .8.19 S se calculeze derivatele y' i z ' ale funcÿiilor implicite y. z ) = yz − 1.

y) = 0 − y− x+ =0 ∂y 2 12 4 deci mulÿimea punctelor staÿionare este S = {( 21. y ) = 2x + 3 y − 5 = 0 . y) = − y − x + 12 3 3 ∂x ∂f 1 1 47 x. 3 ) este punct de extrem local. y . pentru c ∂2 f (0 . y ) = xy cu condiÿia 2x + 3y − 5 = 0 .Capitolul 6 Funcÿii de mai multe variabile ∂f ( x. 20 )} . y ) = 2 ∂x∂y ∂x 2 ∂y i deci: ∆= ÿ ∂2 f ∂x 2 2 þ ÿ 2 þ f ( 0 . 20 ) < 0 . y ) = 1. 3 ) este punct de extrem calcul m derivatele parÿiale de ordinul 2: ∂2 f ∂2 f ∂2 f ( x. i anume de maxim. 3) > 0 . ∂x 2 6.22 S se afle extremul funcÿiei f ( x . y) = − 2 3 ∂x∂y 12 ∂y 2 ∂x i deci: ∆= ÿ ∂2 f ∂x 2 2 þ ÿ 2 þ f ( 21. Pentru a stabili dac punctul staÿionar ( 0 . Avem: L ( x . y) = 0 ∂y deci mulÿimea punctelor staÿionare este S = {( 0 . 20 ) = 1 − 1 > 0 2 ∂y ∂x∂y 3 144 deci ( 0 . 3 )} . y ) = 2. 3 ) ⋅ ∂ 2 (0 . 3 ) este punct de extrem local. i anume de minim. Pentru a stabili dac punctul staÿionar ( 0 . pentru c ∂2 f ( 21. unde leg tura este F ( x . 20 ) ⋅ ∂ 2 ( 21. y ) = xy + ( 47 − x − y ) + 2 3 4 Rezolvare: Pentru început vom determina punctele staÿionare ale funcÿiei. y) = − y − x + ( ∂y 2 12 4 A adar punctele staÿionare sunt soluÿiile sistemului: ∂f 1 2 47 ( x. 3 ) − ∂ f ( 0 . 3 ) este punct de extrem calcul m derivatele parÿiale de ordinul 2: ∂2 f 2 ∂2 f 1 ∂2 f 1 ( x. ( x .21 S se calculeze punctele de extrem locall pentru funcÿia: 1 ÿx yþ f ( x . y) = 0 − y− x+ =0 8x + y = 188 x = 21 ∂x 12 3 3 ⇔ ⇔ ⇔ ∂f 1 1 47 x + 6 y = 141 y = 20 ( x. y) = 0 2x + y − 3 = 0 x =0 ∂x ⇔ ⇔ ∂f x + 2y −6 = 0 y=3 ( x. 3 ) = 3 > 0 2 ∂y ∂x∂y deci ( 0 . y) = − . Avem: 97 . 2 ( x. 20 ) − ∂ f ( 21. ( x. y ) = xy + λ ( 2x + 3y − 5 ) Determin m punctele staÿionare pentru funcÿia Lagrange. 2 ( x . Rezolvare: Construim mai întâi funcÿia Lagrange.8. Avem: ∂f 1 2 47 (x. y ) + λ ⋅ F ( x . ∂x 2 6. λ ) = f ( x .8. y) = − .

2 x →0 . ( x . obÿinem: d 2 L . y .Capitolul 6 Funcÿii de mai multe variabile ∂L ∂L ∂L ( x . = 0 ⇔ 2dx + 3dy = 0 ⇔ dy = − dx 4 6 3 Calcul m diferenÿiala de ordinul 2 pentru funcÿia Lagrange pentru λ = − 5 . λ ) = y + 2λ .− = 0 . . y . .λ ) = 0 4 ∂x y + 2λ = 0 5 ∂L ⇔ y= ( x .1) s se demonstreze c : x 6. − = 1dxdy . ( x . y ) = 2dx + 3dy 5 þ ÿ5 5 . Atunci: 12 5 þ ÿ5 5 d 2L . x+ y x + y ≠0 S se studieze continuitatea funcÿiilor: 1 − cos ( x 3 + y 3 ) . y . − = 1dx − dx = − d 2 x . este punct de minim ( − < 0 ). y ) = x2 + y 2 0 .9. Diferenÿiind leg tura obÿinem: dF ( x . y .− = 0.9. y . daca x 2 + y 2 ≠ 0 6.9 EXERCIÿII PROPUSE Folosind definiÿia limitei unel funcÿii într-un punct (6.− = 1dxdy 4 6 12 2 5 þ 2 ÿ5 5 ÿ 2 þ i înlocuind dy = − dx . y →0 lim x2 + y 2 = 0. 2 x .9.1. λ ) = 2x + 3 y − 5 ∂x ∂y ∂λ i deci punctele staÿionare sunt soluÿiile sistemului: 5 ∂L x= ( x . 3 4 6 6. y.1 lim =1 x→2 . y →2 y 6. λ ) = x + 3λ .1. Avem: 12 ∂2 L ÿ 5 þ ∂2 L ÿ 5 þ ∂2L ÿ 5 þ x. .− 4 6 12 Punem condiÿia: 2 ÿ5 5þ dF . daca x 2 + y 2 = 0 98 .λ ) = 0 12 ∂λ Am obÿinut a adar un singur punct staÿionar. y .3 f ( x . λ ) = 0 ⇔ x + 3λ = 0 6 ∂y 2x + 3 y − 5 = 0 5 ∂L λ =− ( x .− x. de unde tragem 3 4 6 12 3 3 2 ÿ5 5þ concluzia c punctul . y . y . y . =1 12 12 12 ∂x∂y ∂x 2 ∂y 5 þ ÿ de unde d 2 L x .

8 S se calculeze diferenÿialele totale pentru funcÿiile: a. ( x. f ( x . y) ( ∂f ∂x ∂y ( x . y. y) . y ) = x2 + y 2 0 . u ( x . y ) = R: du ( x .9.9.9. z) . y. y ) = 4 y − 3x + 2 ∂y 6. ρ ) . y) . y ) = − sin ( x + y ) ∂x 2 x 2 + 2xy ∂2 f ( x. daca x 2 + y 2 ≠ 0 6.4 f ( x . y .5 f ( x .9. f ( x . ∂x∂y R: d. y ) = 6. y ) = 2x − 3 y − 4 ∂x ∂f ∂f R: Calculaÿi x. ( x. y ) = 4x 3 + 3x 2 y + 3xy 2 − y 3 ∂2 f R: ( x. y ) = sin ( x + cos ( y ) ) ∂3 f Calculaÿi (x. y ) = ln tg x c.6 r (θ . y. ρ ) = 2 ρ sin4 (θ ) ∂ρ ∂f y ( x. R: ∂2 f ( x . ρ ) = ρ 2 sin4 (θ ) Calculaÿi ∂r ∂r (θ . y ) = x 2 + 2 y 2 − 3xy − 4x + 2 y + 5 ( x . ∂x 2 Calculaÿi c. y ) = xy + sin ( x + y ) ∂2 f ( x. z ) = 2 x + 6 y 3 z2 ∂y 2 y2 ∂f ( x. y. z) ∂x ∂y ∂z 6. z ) = 2 y x + 3 y 2 3 z 2 ∂f ∂f ∂f ( x. (θ .9. y. y) ∂x∂y b. y) = 6 ( x + y) ∂2 f ∂x∂y Calculaÿi ( x.7 f ( x . f ( x . y) . y ) = sin ( y ) cos ( x + cos ( y ) ) ∂x 2 ∂y f ( x . u ( x . y) = ∂x∂y ( x + y )2 ∂3 f ( x . y ) = ln ( x 2 + y 2 ) R: du ( x . u ( x . daca x 2 + y 2 = 0 S se calculeze derivatele parÿiale indicate pentru funcÿiile: ∂f 6.Capitolul 6 Funcÿii de mai multe variabile 1 − 1 − x2 − y 2 .9 S se calculeze derivatele parÿiale indicate pentru funcÿiile: a. y ) = 2x 2y dx + 2 dy x2 + y 2 x + y2 2 2y dy − dx ÿ 2y þ ÿ 2y þ 2 x sin x sin x x yx y dx + ln ( x ) x y dy x ÿ ÿ y þþ b. y . z) = 3 ∂z z 6. ρ ) = 4 ρ 2 sin3 (θ ) cos (θ ) ∂θ R: ∂r (θ . ( x. y ) = x y R: du ( x . y) . y ) = x 2 ln ( x + y ) ∂2 f Calculaÿi: ( x.9. z) = ∂x x ∂f R: ( x . ρ ) ∂θ ∂ρ ∂r (θ . ∂x 2 ∂y R: 99 . z) .

∂ξ ∂η ∂u = 2x cos ( x ) ∂x R: du = x ( 2 cos ( x ) − x sin ( x ) ) dx ∂u (ξ . u ( x . c. y = ctg 2 ( t ) .9. ∂x dx R: R: du ( ) 4 t = dt sin ( 2t ) dz ( ) 2x ( 3x + 2 ) x = dx ( x 2 + 3x + 1)2 c. u ( x . punct de minim R: 4 . f ( x .11 Calculaÿi derivatele funcÿiilor compuse: du 1 ÿxþ a. y y R: y' = a 2 − b2 2b 2 − a 2 y 2x R: y' = Se cere y' . y '' . y ) = xy 2 ( 1 − x − y ) b. R: x = x ln ÿzþ .12 Calculaÿi derivatele funcÿiilor implicite: a. Calculaÿi . unde x = tg 2 ( t ) . z = dz x2 − y unde y = 3x + 1 . u ( x . x + y − ex + y = 0 . Calculaÿi ∂u ∂u . Calculaÿi d. u = ln 2 y dt b. y ) = x 2 + y 2 unde x = ξ + η . f ( x . . f ( x . y ) = y − ( x 2 + 2 y2 3 R: 1 . u ( x . y ) = cos ( x + y ) d 2u ( x . Calculaÿi . ( x 2 + y 2 − bx ) 3 sin 2 − a2 ( x2 + y 2 ) = 0 . y ) = x 3 + y 3 − 15xy c. Se cere y' în punctul M ( b .η ) = 4ξ ∂ξ R: ∂u (ξ . ÿ xþ ÿ xþ − 2 cos +1=0 . Se cere y'. y Se cere dz . b. y ) = 2dx 2 − 2dxdy + 2dy 2 6. y ) = −cox ( x + y ) d 2 x − 2cox ( x + y ) dxdy − R: −cox ( x + y ) d 2 y b. dx x2 + y ∂u du i . ∂x ∂y R: y' = −1.9.η ) = 4η ∂η 6. y = ξ − η .Capitolul 6 Funcÿii de mai multe variabile 6. z dy y R: dz = ÿzþ 1 + ln y 6.9. y" = 0 ∂z ∂z 1 = = ∂x ∂y x + y + z − 1 dx + Se cere e. punct de maxim 4 R: −125 . d. 0 ) .10 Calculaÿi diferenÿiala de ordinul 2 pentru funcÿiile: a. punct de maxim ) 100 . y ) = x 2 + y 2 − xy − 2x + y + 7 R: d 2u ( x . x + y + z = ez .9. . y ) = x 2 y unde y = cos ( x ) .13 Determinaÿi punctele de extrem local pentru funcÿiile: a. ∂z ∂z .

x > 0.17 S se calculeze z ' ( x ) i y' ( x ) dac : x2 + y2 + z 2 − 4 x − 9 = 0 x 3 − y 3 + z 3 − 3z = 0 în punctul A ( 3 . y ) = 2 ( x + 1) − 3 ( x + 1) ( y − 1) + 2 ( y − 1) + 6 ( x + 1) ( y − 1) + 6 ( y − 1) 6. y) = x y . y ) = 1 + 6.Capitolul 6 Funcÿii de mai multe variabile 6. 3 . y ) = x 2 + y 2 cu leg tura + = 1 4 3 b.16 S se dezvolte polinomul: P ( x . 1! 2! 3! R: T3 ( x . y > 0 1( 1 1 2 x − 1) + 2 ( x − 1) ( y − 1) + 3 ( x − 1) ( y − 1) . − 3 ) R: y' = 3(3 3 − 2) 9 3+2 .14 Determinaÿi punctele de extrem cu leg turi pentru funcÿiile: x y a. f ( x . 3 2 3 2 R: P ( x .9.15 S se scrie plinomul lui Taylor de gradul al treilea în punctul ( 1.9. z' = 12 3 3 −2 101 . y ) = 2x 3 − 3x 2 y + 2 y 3 + 9x 2 − 3 y + 6 x + 3 dup puterile lui ( x + 1) i ( y − 1) . punct de minim 25 25 6.9.9. y ) = x 2 − xy + y 2 − yx 2 cu leg tura 2x + 3y − 12 = 0 R: ÿ 36 48 þ . 1) pentru funcÿia f ( x. f ( x .

... lim n n ⋅ ( n ! ) n →∞ . lim 3 n 2 ( 3 n + 1 − 3 n − 1 ) n →∞ n k2 k k e. lim n →∞ n n n! j. g. e.2 S se calculeze urm toarele limite de iruri: ( −3 )n + 2 n a. lim n →∞ ( −3 ) n + 1 + 2 n + 1 b. lim n →∞ R: −1 R: 2 3 1 3 d.. lim k n →∞ n x + x + . lim n ( n + 1)( n + 2 ) ln ( n ) f. un = n sin k =1 ÿ π þ n+k un = 1 + un = un = un = un = n k =1 n 1 1 1 + + .. c. + xn g..7 EXERCIÿII SUPLIMENTARE 7. + − ln ( n ) 2 3 n 2k + 3 4k 1 n+k k =1 n k =1 n k =1 n ÿ 1 1 2 þ + − 3k − 2 3k − 1 3k k 2 + 2k ( k + 1) 2 log 1 2 k2 + k un = 3 k =1 n + k 7. b. lim R: − 1 3 αn . daca α = 1 R: 2 0 .CAP. lim n x1 ⋅ x2 ⋅ .1 S se arate c urm toarele iruri sunt convergente: a. lim 1 2 dac n →∞ n n →∞ n →∞ k =1 R: R: 0 lim xn = x n →∞ n →∞ R: x R: x R:e R: 1 h. daca α ≠ 1 c. ⋅ xn dac xn > 0 i lim xn = x i. f.α > 0 n →∞ 1 + α 2n n2 + n + 1 − 2 n2 − n + 1 n 1 . d.

Capitolul 6 Funcÿii de mai multe variabile n k. n =1 n ∞ ÿ1þ n m.. f. n. n =1 ∞ ÿ 1 þ n3 n i. b. dac a < e Divergent . dac a ≥ e 103 . n2 n =1 n + 1 ∞ n =1 ∞ ( 3 n3 + n 2 − 1 − 3 n3 − n 2 + 1 ) 2n n + 5 g.. + ( n + 1)( n + 4 ) 2 ⋅ 5 3 ⋅6 R: convergent 7.. j. a >0 e n R: convergent . 1 þ ÿ ln 1 − 2 n n=2 ∞ n =1 ∞ 1 2n + 1 − 2n − 1 2 e. s se stabileasc natura irurilor: 10 11 12 10 + n a. n =1 ∞ ( 3n + 7 ) n arctg h.4 S se stabileasc natura urm toarelor serii: a.. an = R: divergent + + + . + R: convergent 1⋅ 2 2 ⋅ 3 n ( n + 1) c.. 4n + 7 n n =1 5 + n ∞ n =1 n2 ÿaþ .3 Folosind criteriul general de convergenÿ al lui Cauchy. n =1 ∞ n 10 n + 1 n =1 ∞ ∞ R: convergent R: divergent R: convergent R: divergent R: divergent R: divergent R: convergent R: divergent R: divergent R: convergent R: convergent R: convergent R: convergent 1þ ÿ ln 1 + n c. ⋅ ( n + n ) n R: 4 e 7. d. lim n →∞ ( n + 1)( n + 2 ) ⋅ . n =1 ∞ ÿ 1 1 − cos sin ÿ 1 þþ n l.. an = 1 1 1 + + . 10 100 3 n − 13 n =1 ∞ n =1 ∞ n+1 − n n k.. + 1 3 5 2n + 1 1 1 1 b.. an = + + .

+ 1 + n n n n n ∞ d. n =1 ( −1) n ln ÿ n + 2 þ n+1 e. 0 < a < 1 7. dac α ≥ e −1 R: convergent R: convergent . α > 0 1 ( ) ( ) u. n =1 ( −1)n 3 n ( n + 1) n ∞ c. dac α < e −1 Divergent . n =1 ( ( ) 2 ( )) a − λ ln n + ln n . dac x < 1 Divergent . d. n2 2+ 1þ n n n =1 ÿ R: convergent n p. dac α < 1 Divergent . xn ( ) n n =1 n + 1 2 ∞ n =1 ∞ R: [ −2 . dac a ≥ c R: convergent . xn 2 n =1 n ( −1) n x n n n =1 ∞ 104 . 1 + ∞ ( −1 ) n R: ( −∞ . n ( n + 1) ( n + 2 ) n =1 ∞ R: absolut convergent R: absolut convergent R: divergent R: semiconvergent R: semiconvergent b.6 S se determine domeniul de convergenÿ al seriilor de puteri: a. α > 0 t. dac a < c Divergent . q. n =1 ∞ α ln n .5 S se stabileasc natura urm toarelor serii alternate: ∞ 1 ( −1)n a. ÿ an + b þ n = 1 cn + d ∞ n =1 ∞ ∞ R: convergent .. n =1 ∞ ( n n − 1) s. n =1 ÿ þ ( −1)n 1 1 + 1 + 1 + 2 + . ∞ ) R: [ −1. 2 ) n + 1 ÿ x2 − 2 þ n 2 + n + 1 1 − 2x 2 n b. 1] c. n =1 ∞ nα n . 1] R: ( −1. dac a λ ≤ e ( ( n + 1) ( n + x ) − n ) .Capitolul 6 Funcÿii de mai multe variabile ∞ o. dac x ≥ 1 R: convergent R: convergent . dac a λ > e Divergent . ÿ 2 þ ( −1)n ln n 2 + 2 n +1 n =1 ∞ 7. dac α ≥ 1 R: convergent .. n =1 ( ln ( n ) )ln n ∞ v. x ≥ 0 n r. −1] ∪ [1.

8 S se demnstreze c urm toarele serii numerice sunt convergente i s se calculeze suma lor cu ajutorul seriilor de puteri: ∞ 1 π a.1) R: S= 7. R: ( )( ) 8 n = 0 4n + 1 4n + 3 b.Capitolul 6 Funcÿii de mai multe variabile e. h. 3 ) R: n 2n ÿ1 þ .1) R: S= 2 ( 1 − x )3 c. n =1 n ( n + 1) x n − 1 ( −1. d.1] S = arctg ( x ) b. n =0 ( −1) n ( n + 1) 2 x n ( −1.0 ) 14 þ 15 þ ÿ R: −∞ .1) R: S= ∞ f.∞ ∪ 3 3 ( −1) n −1 n n = 1 n3 ( x − 5 )n i suma seriilor de puteri: 7.∞ 2 1 ÿ 1+ x þ 2n + 1 1 − x n =1 ∞ R: ( −∞ .7 S se determine mulÿimea de convergenÿ 2n + 1 ∞ ( −1) n x a. n ( −1)n + 1 x n n =1 ∞ R: ( −1. d. 2n + 1 n =0 ∞ R: [ −1. n =1 ( −1) n + 1 ( ) n = 1 n 2n − 1 ∞ R: π − ln ( 2 ) 2 1 ( n + 1) ! − n ! n =1 ∞ ∞ R: 1 R: 11 − 2e 2 n ( n + 3) ! e. g. 1 ÿ 2x þ n =1 n x + 3 1 ÿ x −1þ x n =1 n ∞ ∞ ∞ n R: [ −1.1) R: S= x 3 + 4x 2 + x ( 1 − x )4 6 ( 1 − x )4 1− x ( 1 + x )3 ∞ e. c.1) S = ln ( 1 + x ) ∞ n =1 n3 x n ( −1. f. n2 n =1 n ! ∞ R: 2e 105 . . n =0 ( n + 1)( n + 2 )( n + 3 ) x n ( −1.

9 S se dezvolte în serie Taylor dup puterile lui x funcÿiile: ∞ e x − e − x + 2 cos ( x ) x 4n a. lim x →0 x ( ln ( 1 + x ) − x ) 3 g. 1] ( ) n = 1 ( 2n ! ) ! 2n + 1 ∞ 7.Capitolul 6 Funcÿii de mai multe variabile ∞ f. x ∈ ( −2 .10 S se calculeze limitele: a. lim x →0 x3 x →0 R: 4 R: R: R: 1 2 1 8 5 3 1 + 3x − x − 1 1 − 4x − e −4 x e− x + 2 sin ( x ) + ln ( 1 − x ) − 1 h. x ∈ [ −1. 3 ) 9 n =0 ∞ 5 − 2x 6 − 5x + x 2 ÿ 1+ x þ 1− x ∞ n =1 1 þ n −1 ÿ 1 x . f ( x ) = d. 1) n = 0 2n + 1 ∞ f. lim x − x 2 ln 1 + x →∞ x 106 . lim x →0 x4 − x2 2 c. x ∈ ( −1. 1) 4n + 1 n =1 ∞ c. lim x →0 ln ( 1 − 2x ) + sin ( 2x ) + 2x 2 2x + e − x − e x R: 12 R: 1 2 ÿ 1 þþ ÿ j. lim e 2 x + e −2 x − 2 x2 x e sin ( x ) − x ( 1 + x ) x3 ln ( 1 + 2x ) − sin ( 2x ) + 2x 2 R: 4 R 1 3 x →0 x3 ( x ) − sin ( x ) tg f. f ( x ) = arcsin ( x ) 3 ∞ ( )n 1 − 32n 2n + 1 −1 x R: f ( x ) = . n =1 n ( n − 1) ! R: 2e 7. x∈¡ ( 2n + 1) ! 4 n =1 R: f ( x ) = x + ( ( 2n − 1) ! ) ! x 2n + 1 . f ( x ) = arctg ( x ) + ln 2 4 1− x R: f ( x ) = R: f ( x ) = R: f ( x ) = R: f ( x ) = x4 n +1 . lim x →0 i. 2 ) + 2 n 3n e. f ( x ) = sin3 ( x ) g. f ( x ) = ln x 2n + 1 . lim ( 1 + sin ( x ) ) x x →0 1 R: e R: − 1 12 cos ( x ) − e b. f ( x ) = x x +9 2 2n + 1 ( −1) n x n + 1 . x ∈ ( −3 . f ( x ) = R: f ( x ) = ( ) 4 n =0 4n ! 1 1 ÿ 1+ x þ b. x ∈ ( −1. lim x →0 d. lim e.

y ) = x ln( y ) ln ( x ) ∂y y ∂f 1 (x. y ) = x2 + y2 0 . y ) = arctg ( xy ) . y ) ≠ (0 . + x2 y = ( x2 + y2 ) z z ( x . f ( x . y . y) = − 2 ∂y y xy − x − y xy + x + y xy − x − y xy + x + y c. 1 + xy > 0 ( x . ( x . f ( x . y ) = xyφ ( x 2 − y 2 ) . y . daca x 2 + y 2 ≠ 0 a. y ) pentru funcÿia f ( x . y) = − 2 ∂x x ∂f 1 (x. lim ( 6 x6 + x 5 − 6 x6 − x 5 ) x →∞ R: 1 3 7.Capitolul 6 Funcÿii de mai multe variabile k. f ( x . y ) = 1 − ÿ x+ yþ ÿ x+ yþ + arcsin xy xy 2 R: d. ( x . z ) = x y z R: z z ∂f ∂f ( x . y ) = x ln( y ) .12 S se calculeze derivatele parÿiale de ordinul 1 pentru funcÿiile: y ∂f y −1 a. f ( x . f ( x .0 ) 1. f ( x . ∂y∂x 2 7. f ( x . y ) = −2x 2 3 ∂y∂x (1 + x 2 y 2 ) 7. ( x . y ) = (1 + xy ) ln (1 + xy ) + xy (1 + xy ) ∂y b.14 S se arate c urm toarele funcÿii verific ecuaÿiile corespunz toare: ∂y ∂z a. y . y ) = x2 + y 2 0 .13 S se calculeze R: 3 y 2 − x2 y 4 ∂3 f ( x . ecuaÿia xy 2 ∂x ∂y 107 . daca x 2 + y 2 ≠ 0 b. x > 0 . y ) = x ln ( y ) −1 ln ( y ) ∂x R: ∂f 1 ( x .11 S se studieze continuitatea în origine a urm toarelor funcÿii: 1 − cos ( x 3 + y 3 ) . 0 ) R: continu 7. y . y ) = ( 0 . y ) = y 2 (1 + xy ) ∂x R: ∂f y y −1 ( x . z ) = x y y z ln ( y ) ln ( x ) ∂x ∂3 f ( x . daca x 2 + y 2 = 0 1 R: nu este continu c. daca x + y = 0 2 2 R: continu 1 − 1 − x2 − y2 . y ) = (1 + xy ) x + y . z ) = y z x y −1 . z ) = x y y z −1 ln ( x ) ∂x ∂y z ∂f ( x . y > 0 ∂f ( x . y ) = ( 1 + xy ) .

y ∈ [0 . f ( x . a > 0 c.Capitolul 6 Funcÿii de mai multe variabile b. u = arctg ∂ 2u ∂ 2u ÿ yþ . maxim 3 3 R: ( 2a − b . e. f ( x . x + 2y 18 162x R: y' = − y'' = − ( x + 2y) 3 . f ( x . ecuaÿia y − x = 0 ∂x ∂y z = ρ f ( ln ( ρ ) + θ ) . f ( x . y''' = − ( x + 2 y) 5 108 . ecuaÿia ∂ 2u ∂ 2u = a2 2 2 ∂t ∂x ∂z ∂z 2 2 z = φ ( x + y ) . y ) = x 2 + y 2 − 2x + 1. c. a 2 ) maxim d. y ) = x 2 + y 2 . y ''.15 S se determine punctele de extrem local pentru urm toarele funcÿii: 2 2 R: ( 1. minim 4 4 (a 2 . x + y = 1 c. x y 1 1 1 + = x2 y2 a2 R: R: ( −a 2 . f ( x . y ) = ln ( 1 − x 2 − y 2 ) R: ( 0 . ecuaÿia ρ z= ∂z ∂z − =z ∂ρ ∂θ xÿ ∂2 z ∂2 z ∂z ÿ y þþ f ( y) + g . ecuaÿia x 2 2 + xy −y =0 y x ∂x∂y ∂y ∂x 7. y ) = x 2 + xy + y 2 + −3ax − 3by d. f.18 S se calculeze y'. b R: y' ( 0 ) = a 7. minim 3 3 e. y ( 0 ) = a iar y este definit implicit ca funcÿie de x. 0 ) minim 7.17 S se calculeze y' ( 0 ) dac : ( x 2 + y 2 − bx ) = a 2 ( x 2 + y 2 ) . 0 ) maxim 7. y ) = 1 1 + . y ) = cos ( x ) cos ( y ) cos ( x + y ) .π ] .π ] R: ÿa aþ . f ( x . x 2 − y 2 = 1 2 R: ( 1.16 S se determine punctele de extrem cu leg turile menÿionate pentru funcÿiile: x y ÿ ab 2 a2b þ a. y ) = ( x − 1) + ( y + 6 ) b. −a 2 ) minim ÿ3 1þ . f ( x . f ( x . y ) = xy ( a − x − y ) . −6 ) minim a. d. ecuaÿia + =0 x ∂x 2 ∂y 2 u = φ ( x − at ) + ψ ( x + at ) . y ) = x 2 + 2 y 2 + xy − 7 . 2 minim 2 2 a b a + b a + b2 b. + =1 R: . minim 3 3 ÿ 2π 2π þ . x ∈ [0 . 2b − a ) minim R: ÿπ π þ . y''' dac funcÿia y ( x ) este definit implicit de ecuaÿia: x 2 + y 2 + xy = 3 2x + y . f ( x .

19 S se calculeze dz i d 2 z dac : x2 + y2 + z 2 = a2 x y y 2 − a 2 2 2xy x2 − a2 2 dx − 3 dxdy + dy R: dz = − dx − dy . ÿ 20 38 þ R: − .Capitolul 6 Funcÿii de mai multe variabile 7. z' ( x ) ale funcÿiilor y ( x ) . 17 17 109 . d 2 z = 3 z z z z z3 7. z ( x ) definite implicit de sistemul: x 3 + 3y 2 − z 2 + x − y − 8 = 0 x 2 − y 2 − 3z − 3 = 0 în punctul ( 1. −2 ) . 2 . 20 S se calculeze y' ( x ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful