You are on page 1of 84

Acest mesaj este adresat doar celor care vor sa se fad auzili.

Internetul este platforma perfecta pentru exprimarea opiniilor §i formarea unei comunitati puternice.

Fii primul care se alatura acestei ini1iative §i da tonul celorlalte

i Democralie

,

voci care au ceva de spus.

Odata ce ai pornit lanlul, nu mai exista cale de intoarcere. Intra pe www.theportal.ro/iDemocratie §i iniliaza primullan1 de mesaje pentru democra1ia pe Internet.

loti conteaza pe tine!

www.theportal/iDemocratie

-

Marte

EDITORIAL LEVEL

Si or fi efe jocurile de PC cum or fl, dar imaginatt-va, la Londra, un PlayStation Experience de ooux ori mai mare decal anul trecut, cc cozi interminabile formate din indivizi care nu fae decat s<'i traga industria reaper, curoparand s! eduland niste cutil inslpide care nici de upgrade n-au nevote ~i nici nu se blocheaza. E clar, ne ducem de rl\pa sau, cum ar spune un ernie, co cat ne doare mai tare, cu atat ne darn mai tare cu capul de pereti ..

S! cand rna. gandesc dI dosarele ECTS i~i trag numele de la serialul cu Mulder, mii tntreb de ce ne lot aglillim de ideea dt martlenii ar putea face altceva decat s3 ne tragA ~i el inapoi, mereu inapoi. Evident, nu vin niciodata singuri, ci i~i aduc ~i bolovanul cu ei (just in case). Eu ztc ca Ie cam lese paslenta, asa di mai bine ne retragem la limita imposibilului, l\l~m PC-urile ~i doua b-ate de jacuri d-alea vechi cu noi ~i punem de-o realitate virtual;'l, in care facem ce ne taie capul, mergem cu viteza luminii ~i g~tim friptur~ de martian cu flotele noastre intergalactice.

~ti~i eel Kiss our behinds, Mars!

Aproape de oarneni, irnpreuna cu ei

~. Citandu-! pe Locke Iredacrorul, nu filozoful), "Slavii Cerului ca partea ftnala a sloganului nu s-a aplicat de data aceasta". Deh, ce sunt 55.000.000.000 de kilometri intr-o viata de om? Mai nimic, dad te gSnde~ti dI, odata ajuns1l la dlstanta asia, planeta rosie ne-a inffuentat vlettle pana la a Ie da peste cap cu totul. Spre exemplu, exact in perioada in care Marte s-a deeis s<'l dea 0 tura prin curtea ncestra, subsemnatul a pierdut 0 surna considerabila de bani, a dormit pe jos in aeroport. s-a tmbolnavit st. in plus, e pe cale de a fi luat cu arcanul. Ce altceva pot face dedit s1\ ma bueur ca am scapet numai cu atat (nu eli as f supersntlos, dar nici mult nu rna! e .. .).

Tctesi, cum a lnfluentat maritul zeu al razboiului vletile gamerilor de peste tot? Gzmdili-v.!!. doar la jocurile care au fost lansate in luna care tocmal a trecut: Iron 2.0 - tntoarcerea la primitivismul anirnatiilcr CG din anii '80; Republic: The Revolution - intoarcerea la primitivismul rastumarucr regimurilor dictateriale; lion heart - truoarcerea la primilivismul unor probleme de genul "Cum se face un RPG, chiar daca te cheerna Black Isle"; in fine, SW JK jed! Aeademy - tntoercerea la primitivismul unui engine ca eel de Quake 3, inzorzonat ca sa semene cu tanara s! netini~tila genereue de motoare graflce.

LEVEL NEWS

Crystal Key 2: The Far Realm

Producatcr The Adventure Company Dislribuitor DreamCatcher Interactive Data lansarii octombrie 2003

pacea ~i prospernatea in lara mama Evany. Pentru a da de urma response-

necesar sa dilatorili pe 0 insula roboti, pnntr-ue desert abandonal in mod misterios ~i prin turn uri Ie

din stid;!. stralucitoare ale cetatenuor peruser asupra sufletelor proprii ... cel

Merari, care inca mai au funqii de su- putin asa au menttonat producxtoru. Mai eu eifre spus, jocul eu terna SF se va compune din 3 lumi, 10 medii diferite st 47 de locaui ~i va va pune mintea la tncercare prin enigme logtce. tactile sau de mediu. Desigur, de rezolvarea acestora depinde avansarea in joe, deci va lrebui sa fili eu oehii in patru s! ureehile astsderea.

studerui sau aveti mere, vet! avea ocazta sa rezofvar! un mister care sla la baza unui furt masiv de ••• suflete.j-taiexact.va veti treai in persoana singurului supravieIuitor de pe Evany. comoeutotf dumneavoastrx fiind inaetivi, deoarece ct. neva, cumva, le-e furat.i.controlul sutletelor. Asa cum ar face orice bun

* 1. GTA: vlce City 82.Warcraftlll

: ~ ~:i~:e Matrix

~ 5_ Colin McRae Rally 3.0

~~: :~!n~;~:~:::~:nCeli

t8. Fl Challenge '99-'02

~ 9. MS Flight Simulator 2004 to. Rebels - Prison Escape

·prelualdepeWWN.I"""I.ro

6 cccco-o-e acoa

On-line N/A

APOCALYPSE NICIOOATA.?

Four Horsemen of the Apocalypse blbildi a Armageddon u!u! ~I trebuta

al celor ric 1£1 Rapid Eye Entertainment lansat in aceasta toarnna JOO

soar puree sa IlU mal vadi\ nfciodata tocrnar a dat Ialtment ~I 0 parte runtre

lumina zile! 50 pare ci"i nnnem nu a proiectele sale au fost preluate de

mJI Iost nuorcset de crcarca first nume precum Microsoft sau Narnco

person shooter ului dupa ce 3DO a dar ntCi una dm!re aceste fhme nu

inch IS dcflnhiv ochil locut era un s a mteresat de SOJrtJ titlului FOlJr

acuon horror mspuat din povestea Horsemen of the Apocalypse

50 is 10VIf\N\N.!evel.ro

NewS

Neighbours from Hell 2

Data laos:trii octombrie 2003 On-line www.oeighbours_from_hell.com

Produdtor JoWood Distrtbuitor Big Ben Interactive

Spre bueuria lui Sebah, hartuirea vecinului presupus manelist continua intr-un nou episod al aventurii eunoscute sub numele de Neighbours from Hell. Daca pana aeum am avct ocazia sa ne razbunam in bloc pe vecinul care are a preferinta bolnava pentru manele, aeum vom fi tnmls! cu dansul s! in va, canta, sa ne aSigur1lm ca va petrece de minune. Pentru cil suntem niste oameni gatentl, va trebui sa avem grijil s! de familia ecestute. care se compune dintr-o nevasra dt dOll.1i s! un fiu cam isterie.

Cu cat farsele noastre sun! mai reusite ~i

tori care ne urmaresc aventura. Pentru cei care nu au cumpsrat nurnaru! LEVEL din septembrle (ru~ine!), va reamintim ca Neighbours from Hell este un simulator de ... enervat veeinii creat in rna. niera unei emisiuni TV. Rolul pe care jl primim este eel al lui Woody, un baietel al caru! stngur seop in vial~ este sa fad! diferite farse Vecinului sau Venit <lin

lad, in propria sa casa. lnterfata jocului este in man-era Big Brother st urmareste reate mi~carile lui Woody, de la murdaritul prosoapelor vecinului cu creme de pantof ~i pana la Inlocuirea cafelei cu pamantulde laflori.

NewS

Railroad Tycoon 3

On-line www_railroadtycoon3.com

Prcducator PopTop Software Dislribuitor Gathering Data lan5lirii sfar~itul anului 2003

in adancul sufletului fiedlrui gamer adevarar, deunltte de libertate este bine conturata prin diferite simboluri ;;i ideologii, Pentru unii, trenurile sun! sinonime cu libertatea, fiindca ele sun! deseer! responsabile de a ne duee in vacenu sau concediu. TOIUsi, acest placut fapt se tntampla mai rar la starsitu! anului, tnsa geoeratra actuala se poate considera norccoesa. Molivul ar f ca, la neva le, deca nu pof merge in vecarua pe bene, pou apela la alte vertanre, in spell! celevirtuale. in sprijinul acestet tder vine "TipTop" Software, care pregneste pentru sfar;;itul acestui an Railroad Tycoon 3. Evident, jocul v1:i va permite s1l construif itinerarf ferovlare pe care se vor plimba numeroase modele de trenuri. Rolul pe care il veli deune va f acela de patron al unei companii Isperam ca nul similare cu (FR, iar scopul, de a face bani cat mai multi, in conrextul unui sistem economic simulat care nu va va fi mereu favorabil. Din ceea ce spun produditoni, jocul se pare ca a fost lucrat eu

atentie pentru detalii, lucru important in tycoon-uri. Astfel, PopTop Software a pregatit mal btne de 150 de cli'idiri (pe care Ie vett putea admira in diferitele erase din joe), 0 gama extinsa de modele de trenuri (peste 40 de tipuri de locomotive, de exemplul, petsa]e 30 frurncase ~i functii de zoom la un asemenea nivel, tncat veil puree observe $i eele mai mid detalii.fccul va f echipat eu posibilitatea de a automauac mersul trenurilor, fari:'i a rna! fi necesar, de exemplu. 51\ specificati lipul de marfa pe care acestea il vor rransporte. De asemenea, vet! avea s! posibilitatea de a construi poduri s! tunelun, dar ?i fabrici care sa produce resursele necesare

unui ores sau altul. La toete acestea se adauga a coloaoa sonora deosebna, un editor de h;"lrli ~i - surpriza - suport .. pentru multi player prin LAN sau Internet.

produdlorValve DislribuilorSierra\Vivendi

Primul Benchmark HL2

Au aparut ~i rezultatele prirnului benchmark realizat pe baza mull asreptatului engine de Half Life 2. Concluzta final;'! ii va supara pe unii ?i ii va bucura pe altii. Ferici\ii posesori ai unei pl3ci video cu chipset ATi se vor bucura de 0 calttate gratlca cu mull superioara fat3 de netericitii posesor! ai unei pl3ci grafice NVIDIA (inclusiv eu :-0. Rezuttatele sunl in favoarea pucllor ATi nu doar ca FPS-uri, ct s! prin prisma raportului calitate-pret. Acum inlrebarea este: merilil. ca cei cure au mers pe opuunea NVIDIA sa rna! cumperc ~i 0 placa video ATi doar penlru a obune performente nemaivazute lntr-un singur joe sau ar fi bine sa raman;'! la prima lor optiune ~i sa se multumeasca cu performame medii? 'rotust, sltuatia nu ese chiar atat de grava in acesr caz. lnaa, daca posesoril unui GeForce FX 5900 Ultra vor avea un ncmar mai mic de frame-uri decal cei cu Radeon 9800 Pro, torus! nu vor suterl arat de mult ca ceicare au o ptaca video compeubna DirectX 8, fie ea GeForce4 Tl 4200 sau Radeon 9200. Si sttm cu totii care sunt cet care alcaruiesc marea rnajoritete.

OaiaianslriiJOseptembrie2002

"':.'~::: .. '.-

~.o~ ........

-,-

M.":'_"::;:... [i ....

--"~"

-~

.. .. . .. .. ..

LEVEL

Producstor Mayhem Studios

Daca vii tnuebati, si'i ~tili ca Strategy First sunt ce! care vor distribui noul RPG strategic al ceror de la Mayhem Studios. Shadow Vault ese un RPG cu 0 evidenta tenta de strategie, a caru! actiune este amplasata jnu-o istorie altematlva extrem de vioientaapam.(lntului. De-a lungul a peste 20 de niveluri diferite, va trebut sa re bali cu fortele guvernului Contingent, folosind cele peste 30 de personaje diferite, cc mod de abordare a luptei. Jocul este destinat atilt jucatorilor cu un nivel mediu de experienta in materie de strateg!i. cat $i celor hardccre. Un numar enorm de ore de joe vor f puse la dispozitie de ce! de la Mayhem Studios. Mediul in care se vor purta toate acesre balalii va fi unul distrus de lupte purtate cu arme neconvenuonale, bombele rwcleare distrug.(ind ~i reducand totulla un peisaj lunar. jocul orera peste 40 de abi1itll.~i spedale pentru uecare persona] in parte. Aceste abititlili le vei achizltlona in funrtle de jntorsarunle pecare le ia actiunea ~i de alegerile pe care Ie vet face ru pe parcursu I jocului. Alegerile pe care le vet face vor efecta radical 101 ceea ce se intampla in jurul tau, mai ales ca cer de la Mayhem Studiosse laudlicli AI-ul va f unuldintre cele mal performante de pana acum $i ca va fi In stare sa reacttcneze conform srrategiei edoptate de line. Regulile $i interfata prleteooasa a joeului nu Ii vor creste dificultatea $i nu va f nevoie de renumarate ore de antrenament pentru a tntelege cum funqioneazli totul. Pentru a ana mai multe oespre joe, intrati crt pe site-ul celor de la Strategy First, www.strategyfirst.com.ori pe eel al produditorilor, www.mayhem.sk.

10 cceo-eee aooa

The World of Greyhawk, una dintre cele rna! populare campanii de RPGrsuce din universul Dungeons & Dragons, este pe cale de a epaeea ~i pe Pc. Publicat de Wizards of The Coast, The World of Greyhawk a adus profituri urtase s! a creal tendlnte care au fost preluate de maicntetea jocurilor ce au

la baza AD&D, Produs de ce! de la Troika, cuncscuti foarte bine datorit1l Arcanum-ului si 0 parte dintre ei datorita Fallout-ului, Greyhawk: The Temple of Elemental Evil se anunla a fi un hit lnainte de a ajunge pe rafturile magaztnelor de specialitate. Avand la baza eterna b1lUilie dintre bine ~i rau, jocul va porni CD. 0 banala misiune de salvare, dar va ajunge s1l dezvalvie 0 adevllrata consprratte ce are ca seop distrugerea lumii asa cum 0 snrn noi s! redueerea ei la stadiul de lume aservlta ermatelor inlunericului. The Temple of Elemental Evil va fi AD&D, deoarece se vor folosi regulile edi)iei 3.5, ultimul din seturile utilizate in acest moment. Engine-ul traditional. pe lure, va permite

Produdilor Troika Games

LEVEL PREVIEW

Mai fain ca NFS: HP2

Ford Racing 2

~ Cred ca prima ma~inil pe care mi-am

.. dorit-o a fast un Ford Mustang, Nu suv de ce, dar acele masini mll fascinau. At~t de frumoase, atat de rapide, aut de zgomotoase s! cu 0 asa de mare prlzala fete. Ma ~i vedeam cu esarfa la gat, conducgnd pe malul unui ocean, vara-n amiaza mare, ~i oprind la fiecare autostopista care facea cu mana de pe margtnea drumului.

Ce! de la Empire Interactive rni-ac dar posibilitatea de a face, dad nu real, macer

In mod virtual, unul dintre lucrurile despre care v-ern povestit eu mal sus. Am cotur sa mil dau cu Mustang-ul pe malul unuia dintre oceanele noastre planetare si sil mil simt btne. Trimitandu-ne un preview code de Ford Racing 2, bilieti; de la EI ne-au cerut umil carerea in leg1ltur1l cu jocul pe care i1 vcr lanse in data de 31

octombrie 2003. Dupa ce l-am jucat 0 grilmadl! de vreme, am ajuns la ntste anumite conduzii ~i parerf pe care Ie voi expune in conttnuare.

Dar mal intai sa va explic subtitlul acesro! articol. De ce mai fain COl NFS:

HP2? Penlru di este mull mai fain. jocul nu este declarat simulator, nu are pretentii de mare blockbuster s! nlct nu beneflciaza de tot hype-ul de care a avut parte NF5: HP2. Cu tcate acestea. am jucat acest preview code rna! abitlr dedit jocul celor de la EA. Mai mult limp ~i cu rna! mu!ta place-e.

Malfinlle Ford de-a lungul timpulul

Jocul1lsta ne pune la dtspozule 0 gama extraordinar de largl! de masini. Pe parcursul rna! multor ttpur! de cornpent!t, vet! conduce cele mai reprezentative modele ale firmei arnertcane. Puteti alege si conduce 0 gramada de modele Ford. Sunt tipun de masini care circulau prin anii '50, masini speciale pentru off-road, pick-up truck-uri, prototipuri pentru toate tipurile de teren. prototipuri pentru strada ce eting viteze nebunestl.

14 oc:tombrie2003

1NVV'N.level.ro

concept cars pe care vnneaza sa Ie vedem pe strada peste catrva ani buni s.a.rn.d. Ca sa va dau dear csreva nume de maSini pe care Ie vet! putea stapfmi, voi enumera un carnal destul de consistent: Ford Gt, F-1S0 din 2004, SVT Lightning, SVT Mustang Cobra, 2002 Thunderbird, Mustang Mach III,

Gran Torino,

1955

Mustang,

Focus Rally, 49 Coupe, 1968 Mustang~i ultimul Mustang GT Concept Car,

Clastticarea rnasintlor se face

pe foarte multe categor!l. Nu sunt bagate toate la un loe ~i nu pot! coneura cu 0 rnasina de off-road la 0 cursa de stock racing. Masinlle sunt catalogate dupa anul de fabricatie, clasa din care fac parte, filmele in care un vehicul Ford a jucat un rcl important, tipurile de curse la care panlclpa un asemenea tip de rnastna s! faptul cil unele mastn! sunt doar concept car.

Cursele nu au Iost de tipul eelor la care mil asteptarn. Credeam ci1 rna voi sui in ma~in!i ~i vet concura alatuti de alte mesin! pentru locul intai. Dar surprlza mare ... doar unele dinlre curse erau de acest fel, majoritatea punendu-ma sa fae diferite chestil neasteptate. Cea mai normals din\re ele a fast Time Attack. Aveam la dtspozure un record anterior stabllit de un competitor, iar eu trebuia sa II dobor. All tip de cursa, foarte interesant ~j foarte frustrant, era eel in care, din nou, aveam la dtspozule un anumlt timp 'in care trebula sa termin cursa. Surpriza a

ventt tn momentul in care am realizat ca trasevl are 10 kilometri lungime, lar timpul pus la drspoaltre era de 40 de secunde. Ce trebuia s1\ fac era sa tree prin niste port! aranjate pe traseu intr-un mod foarte aiurea, porti care trn! dadeau fiecare care 0 secunda, doua in plus la timp. De-adreptulfrustrant,maialesca portile erau atat de aiurea puse, tncat rna rnvarteam de cel put!n 3 ori pe cursa. pierzand implicit 0 gramada de limp roarte prettos. Aile tipuri de curse mai sunt cele in care trebule sa elimini toata compenua la titlu, allele in care la fiecare tura se schimba adversarul, care

rna! era pus s! la 0 distanta

. rernarcabila fala de

cateva tipuri de curse pe care va trebui sa le

Ni~ Arcade aeezanat pe ici. pe cola cu nil,te Arcade

Felul in care masinlle reactloneaza la impact este cel putin ciudat, tar diferitele tipuri de teren pe care vei

concurs nu vor avea nic! un tel de efect asupra masinii. Nu exlsta notfunea de damage, nicl macer aia de slop - ti se intampla frecvent sa intri frontal in

vreun snlo. Daca te lovest, de un parapet, nici nu est! tncettntt prea tare, si nici nu este motiv de suparare. Masina va avea un mic regres in viteza, dar care va f recuperat imediat. Chesna asta poate f 0 problema foarte mare, deoarece nu te vei putea folosi de obstacolele de pe drum pentru a 11Isa adversarii mai in spate. Dad t! vet impinge Tntr-un copac, vef obttne doar un avans de 5 melri pana cand vor fi

din nou in spateletau.

Dar jocul nu esre declarat simulator auto, este declarat arcade auto, cu toate elernentele caracteristice stilului. Asa ca nu este 0 prea mare durere elementul arcade dintr-un joe arcade.

Engine-ul grafic este foarte frumos, maslnlfe arafa impecabil, iar traseele puse la dispozftie sunt pe cat de variate, pe ata! de bine puse la punct din punet de vedere al vegetatiet, aglcmerarii urbane ~i activitatii de pe rnargfnea drumului, care nu are nici 0 legatura cu cursele de masini: un avion ce dacoleaza peste streda. 0 macara ce iti

uece pe deasupra capului 0 casa s! alte asemenea dracovenf ~i gaselnite ale producstornor.

Sunetul esre un alt punctforte al jocului. EAX-ul face tot! banii. Auzi motoarele masintlor exact in pozitia in care sun!. Vei simti cand unul se apropie de line din partea dreapta ~i, mai ales, card va intra lntr-o rreapta de vitezii tnfertoara pentru a putea trece lansat pe langa tine. Foarte multe bile rest! pentru joculerul acesta. 0 s<'i il astept cu interes ~i sper dI la data lansarf va veni cu alte cateva lucruri noi.

Titlu Ford Racing 2 Gen Arcade auto

Producator Rayorworks Dlst-lbultor Empire Interactive

Procesor Pili 500 MHz Memorie 128 MB RAM Accelerare 3D minimum 32 MB Multiplayer Splitscreen

Data aparlttel 31 octombrie 2003 ON-LINE empireinteractive.com

txJtombrie 2003 15

Tron2.C

... in urrna ell (eva ani buni, un film ne facea JJ pentru prima dat1:i sa ne punem msre intrebad rna; sertoase in ceea ce priveste viitcrui, Dare 0 sa avem programe capabile de a deveni inteligente ~i autonome! ?i dadl da. oare or sa preic controlullumii? Imr-un eptsod din serialul de pe Cartoon Network, Dexter's laboratory, saracul Dexter i~i cumpara un joe pentru PC, Master Control. Acesta insi:i preia corurolul ststerrulcl ~i il digitizeaz<'i pe Dexter. Mai departe ...

reprezentat de un program, lot inleligent, pe nume Tron. in cazul de fala, jocul ne face cuno$tintll ell Jet, jet Bradley, fiullui Alan Bradley, responsabil pentru crearea primului Tron. Alan Bradley lucreaza la noua rehnologte care va permite unui om sa fie transformat in succesiuni de 1 s! 0 $; apoi transferal in calculator. eu ahe cvvime, digitizaL Ei bine, problema este cti 0 mare firmli, fCon, este imeresata de eceasra tehnclogie ~i ar face ortce pentru a intra in posesia ei. "jntamplarea" face ca, exact in ecetas! limp, serverele companiei lui Alan sa fie infectateeu un virusneeunoseut, iar Alan s1i dispara fara urma. jet se trezeste ~i el digitizat de catre 0 entitate numila M3a, eu un scop necunoscut. De aid tncolo. in rolul lui Jet, veli tncerca si'l descalcq! meandrele eceset conspiratii

Oigitizarea - 0 neceat:ate

Mai depane, Dexter trebuie sa lupte pentru a nu fi infectat ~i traostormat in sclav el lui Master Control. Ei btre. norocul face ca Dee Dee sa fie prin zona ~i s~ salveze situatia.jn film, roiul lui Dee Dee, adidialcelui care saiveaza suueua.esre

Efect:ele digit:iz8rll

Tron 2.0 esre un shooter cleslc. bazat ins1\ pe 0 idee extrern de originala. Fiind yorba despre un mediu eonsideral a fi special, evident totul se destasoara in aeord eu acest principiu. turnea din interiorul unui sistem de caleul are 0 organzare foarte clara din punct de vedere lerarhic, totul bazando-se pe permisiuni. Ei hine, ~i jet, pentruaputeafacemodifidiriincadrulsisternului, are nevcie tal de permisiuni. Apoi, extsta 0 sene de programe, a carer functie pnncipala este aceea de a apara sistemul de programe negate, asa-zisele tCP-uri. La prima digttizare, Jet €Sle un program la prima versiune, 1.0. Pe rnasura ce avanseaza, va avea pos'bihtatea s1i cecsca. in functie de ceea ce va face. Orice upgrade sau orice misiune dusa la bun sf5l'$it va adauga un nurnhr de

MJa, mamlca slstemulul

1 a octorrbie 2003

pcrcre la verstune. Cand va avansa cu un rntreg, va beneficia de un set de puncte, ee vor purea f distribuite cane Health, Energy, Weapon Effi· ciency, Transfer_rate sau Processor. Ca once program care se respects. ~i jet va avea posibilitatea ea-st araseze o sene de subrutine, accesoru, reprezentate de programe ce pot f folosite ca anne, annuri,

metode de a sari mat mult etc. Bagajul de arrne ese reprezentat in primul rand de Disc, extrem de eficienl ,i flira consum de energie, upgradabil prin sobrutine pentru a face un damage mai mare. Mai avem un

fel de sniper gun, un fel de shotgun si inca vreo cneva, care de care mai ciudale.

Inarnicildigttizliri

Bega]ul de inamici esre reprezentat in prima faz~ de leP-uri, acele programe care asfgura securttatea sistemului, cautand ~i ellrrunand programele ilegale. Acestea sunt sub autornatec dtrecta a lui Kernel. Ei bine, din nefenore, slstemele sunt rnaicritatea compromise prin infeetarea cu un fel de virus, un Master Control. 0 altll categorle de inamid esre reprezentati'l de programele corwotete de Conoue, care folosesc arme cu capacitate lnrecranu (responsabile de mrectarea subrutlnelor). Cele mai lrueresante dintre toare sunt insJ Resource Hogs, programe care, datorfta numi'lrului impresionant de upgrade-uri s! modifici'lri, au ajuns si.i faea ortce pentru a mal castiga niste resurse. Evident, nu upsesc nid programe Boss, de genul Seeker-ului, care sunt cava mal dificil de infdint, plus alte vrec cateva tipuri.

Motodigiteze "I r9eur&e

Cel care au vazut filmul Tron i~i aduc aminte de faptul eli eroul principal este obligat la un moment dar foloseasca un fel de motooclete. Ei bine, in joe exist1l opttunea de a concura In anumite momente cu aceste Ligbtcvcfes, lueru care, din pacate. este prea mult pentru un am, acesta neavand posibilitatea de a tine pasul cu reflexele calcrlatorului.jn multiplayer in schimb, soar putea ca unora si.i li se parll pucur. Oricum, este 0 aditie interesaraa ~i originilla. Dad! lot am vomit de

Jet pentru un programatcr

arme s! subrutine, poole ell v-ar interesa

si.i afla)i unde se gssesc acestea. Pe parcursu I jocului, veJi observa 0 serie de cutlute transparente, cu cateva cuburi colorate. (utiile nu sunt alrceva decal arhive, Iar cunutele pot f subrotine, permisiuni, email-uri sau arhive video. Toate acesrea pot fi download-ate cu condnla g avett permisiunile necesare s! scncrenta energie. Energia ~i vlata se gasesc fie in locurile unde obisnuiau sil fie programe Ipe care le-ati eliminat), fte in cadrul uror sfere spectale, aflatein punctele-cheie.

Peste 101 ve~i inlalni asa-numitele programe neutre, NPC-urile, care fie au informatii esentiale, fie va ajut3 eu cite 0 permisiune, dou3, fie pur ~i simplu dUlItoresc todragostlte pe Internet. Aceste personaje se tncadreaza perfect in atmosfera generals, care este construiUi pe un engine LithTech Triton modificat Design-u\ de ruvel ese excelent, texturile sunt ~i eleln conforrnltate cu mediul specific digital, mai putln, poole, cele ale personajelor, care au anumite probleme de definire. Coloana sonora este lospirata dupa cea dm fllm.foane pouivltf in contextulgeneral al jocului.inprivintamultiplayerului, vern afla mal multe odara eu imbunati'ilirea lui, pennu ca deccarrdata este tntr-un stadiu arhaie.

"n-an - filmul

Tron esteprimul film care a folosit din plin posblurattle pe care le poole oferi grafica pe calculator. Sub regia lui Steven liesberger, filmul a fost lansat in anul

, 982 ~i a fost pnmit destul de prost de cane eritiell din cauza fapnrlui ea nu a reustt ~ creeze foarte be-e impresia de "rrediu digital". Oricum, a fost un film demn de rej:inul, pe marginea canna imaginajia urnara a lucrat, ,i care a dus la a ritia iocutui Tron 2.0.

Titlu Tron 2.0
Gen FPS
Produdi.lor Monolith
Oislribuilor Buena Vista Int.
Procesor P1l1500 MHZ
Memorie 256 MB RAM
Accelerare 3D 32 MB
ON-LINE www.tron20.net Grafidi Sunet Gameplay Multiplayer Storyline Impresie

9/10~

9/10-

9/10 - •

7/10 =. • 9/10

9/10-

0Ctl:Jf'T'b-ie2003 19

LEVEL REVIE\N

Numele e nau. dar mielul unde-i?

> Nemtii sunt 0 natiune bazera. Clrcurnvoluthmile de pe creierul lor sun! aoevarate transee. Numai unul dintre ei

ar putea ingenunchea intreagasuflare a Rornaniei cu puterea rnintii. Va dati seama ce poate sa iasa In clipa in care se conecteaza mai multi la aceeas! problema ~i tncearca sa scoata ceva din ea?! Cam asa ceva s-a tmamplat in cazul de fata. Exista la un moment dat un joe, 0 strategie dragu)a care rni-a ocupat zile bune din via)a. Se numea Cultures. A aparut apoi ~i continua rea, Cultures 2 - The Gates of Asgard, care a avut cateva elemente dragutele in plus. Dar, cum nemjii nu sunt chiar asa de direct! ca noi s! rnai au ~i limba aceea ciudata jn care pot forma cuvinte din cuvinte pani!. ce

un CUV~lI1t ajunge cat vreo 30 de randur! din articolul de fata, au zis ca a! treilea joe al seriei ar trebui sa alba un nume $i mai bazat. Acesta trebuia sa sune cam asa: Journey to Northland - Tales of the Cultures World, probabil s! eu Cultures 3 in fala sau in spate, ca peste nu vad cum. Acum, nu stiu care ~i cand, dar s-a gasit cineva sa Ie lumineze transeele ~i sa Ie arate ca un astfel de nume nu se potrtveste. Mult rnal bine ~i rna! eu sexappeal ar f sa-i zid simplu: Northland.

Gen~

Cam asa s-a nascur jocul aicide fata: aduni 0 trupa de nemti bazati, tt pui sa se gandeasca la un titlu adevsrat, ii las! un an 5a-1 coaca st apoi ledai ru tifla sl iei

un singur cuvant din tnslrutrea fara sens. E drept ca Ie mai acorzt tnca un an ca sa vina cu un basm frumusel construit (dupa parerea lor), in care nu au facut alteeva decat sa preia povestea dinainte si sa 0 faea $i mai "interesanta". In concluzie, cei patru eroi ai nostr! care au disrrus sarpele Midgard au tras un chef de pomma si s-au dus spre casele lor.

Nu ajvng prea bine Hatschi in Saracen, 'Sigurd in Franconia $i Bjami cu Crya in Bizant, ca, spre minunarea noastra $i a zece-gererajn de Oleum tncolo. taramul lui Hatsehi este cotropit de -ce credet!

e~ poatesa fie? - serpi ventnosr.

(A se observa ale! respectul pe care trebuie s<'l-I avem cu tott! pentru origlnalitatea, puterea de creette,

20 octombrie 2008

inspiratia de care dau devana confratf nostrt.st. in acelasi limp, sentimentul de bueurie ee re cuprlnde in momentul1n carerealizezi ca fad partedintr-o asemenea specie - SPEGtA UMANAale care; transee pot ajunge ata! departe.I

Va dati seama ca erof nostrl nu puteau ramane lini~tili la cesele lor, facand eopii sau cmne. ei au pornit eu mie eu mare sa-l ajute pe nefericitul Hatsehi.

Mal blne rnielul

locul nu dife~ cu nimic de Cultures 2.

De fapt, ar trebui sa-i spuna Cultures 2- The Gates of Asgard II, sau Partea a II-a, sau bfs sau cum vreti voi. Acelas! engine, aceeas! tacnca, cladiri un pic scHimbate, cateva etecte speciale aaaugate care ar trebui sa ne lase cu oehii tn soare, numele diferit, 0 campanie cu 8 misiuni, 8 misiuni single player fara cele din campania,

6 misiuni multi player luate din cele single. AI-ul pare a fi mai elaborat un pic, dar nu da sernne de prea multe transee. ci dear de cneva riduri pe ici pe colo.

Dupa ce am [ucat, testat ~i seris ecest articol, stau $i rna gandesc eli as fi lesft mult rna! castigat daca as fi primit un miel de la producatori decal un joe vazut s! revazut. Voi, cei care vret! sa vi-I cumparatt, tnteresatl-va inlai cam cat e kilul de miel s! faceti un mic test comparativ: mai blne 0 friptura buns decal Northland pe paine.

AJtia e turdi!

Titlu Northland
G," RTS
Produditor Funaties Software
Distribuitor Funatics Software
Procesor Pili 500 MHz
Memorie 128 MB RAM
Accelerare 3D 8MB
ON-LINE www.northland
game.eom G"fi" 6/10~

Sunet 7/10-

Gameplay 4/10 = ~ Multiplayer 6/10 _

Storyline 2/10

Impresie 2/10 =--

www.level.ro

ULTIMA VERSIUNE A LEGENDARULUI JOC DE STRATEGIE TACTICA DE LA PYRO STUDIOS

Thomas Ham:cck 'fireman" Rene DUI:hamp "frenchy' James Bladwaod "Fins" Jack "But~her' O-Hara Paul Toledo 'lupin" Sir fram:i Woolridge "lluke"

SAPPER

Spy

DIVER GREEN BERET THIEF

~ Sexul ~j viclenta vand oriee produs, asta ~ se sue. Dad. sexul este inct[ un subiect destul de pupn nbordat in jocuri (din motive evidente), vtolente, in oriee forma, se regaseste in majoritatea jocurilor cu care ne delectam zi de zi. Nu 0 s;i intru in detalii pentru ca presupun ci! ~liJi deja toate scandalurtle care au urmat tansartlcr unor jocuri ultra-violente ~i sunt sigur ca flecare are ~rerea lui in leg~tura eu acest subiect. Vreau Ins;"i s;"i va etreg-etenua asvpra unui mic detal!u: exlsta un produditor/dislribuitor (Rockstarl care a avut curajul sa Infrunte reate criticile s! s<'l se concentreze asupre lansfrii unor jocuri in care violenta devine un lueru banal ~j care a demonstrar, evident, ca astfel de jocuri nu sunt numai exuem de coruroversate. ci ~i extrem de profltabile.

Ei bine, dup<'l ce au lansat Grand Theft Aulo 3, cei de la Rockstar Carnes s-au pus din nou pe rrwnca ~i au sees un nou joe, Slate of Emergency. La fel de ssngeros. plin de 0 vtolenta gratuit1i ~i atal de cescopuva din punct de vecere grafie inc3l cet rna! pudici $; rna! eu frica lui Dumnezeu s-ar simti probabil indrepti'iJip sa puna de 0 execotle Pvbltca. State of Emergency tnceerca sa profile de pe urma CTA-uilli s! a faimei acesruta. Reuseste sau 101 sangele ala nevtnovat s-a varsat degeebat Cilifi mai departe, d daca nu pun diinii pe voi!

Briinza. manz. batao topor ...

Stale of Emergency a aparut mai inlai pe PlaySla\ion 2 cu destul de mull limp in urmtl $i a reuslt sa atertzeze pe

www.level.ro

PC-urile noastre de a bia acurn, ceea ce-! deaavantajeaza enorm. in primul rand, engine-ul graflc a] jocotu! nu este unul nemaipomenit. Sa chlar, surprinzator lucru, avand in vedere eli a fostlansat dupa ecese. este un joe mai ural decst Grand Theft Auto 3 $i asta in mare din cauza Iaptulul cii jocul se desfa~oari'i in niste locaut inchisc, fade ~i lipsite de

Stai asa, d eJl:i murdar pe spate ...

orice fel de personalitate. Nu ai parte de libertatea din CTA3, te simli rottirnpul capuv tntre csreva blocuri (acuma t! tnteleg SI eu pe frUSlra\ii l'lia care sunt "dupa blocuri=l si estt. tar asta cred ca descte ce! rna! bine intregul joe, limltat.

Limitarea cu pricina iese la Iveala eel mat bine cand vine verba de gameplay. State of Emergency se vrea a f un fel de joc de batafe mat complex, cu misiuni diferite, arme multe $1 libertate de rniscare mai mare, Pe scurt. est; aruncat In cateva peisaje urbane, visul oncaru! corrtplexat suparat pe lume, s! poti ori s1l alegi sa provoci cat mai mull baos s! sa distrugi 101 ce iIi lese in cele (modul de joe Chaos), ori sa avansez! in joc cu ajutcrul mishmilor (celalah mod de joe). Nu zic nu, jocul e mai complex decal celelahe tentative de a acorda 0 libertate mai mare jocurilor de cafteali'i dar, lucru evident, toate astea se regasese si in CTA. Si tnca rna! mult..; Asadar, des! fali'i de unele jocuri $i relativ la genul in care se tnscne, State of Emergency este mai complex ~i rna! bine facut, n« este decal 0 buciilidi de CTA3. Numai ca Ii lipsesc, sa zieem, 90% din elementele care au facut din CTA3 un joc atgr de fain.

in plus, porta rea jocului de pe PS2 pe PC a adus cu sine cateva probleme grave, cea rnai importanta fiind controlui asupra personojulut. Asta 0 s;1 iti scoata peri albi alai lie, dil st celor din [urultau (numai colegit mei suu cal am urlat de nervi prin redactie) .. ,

Nu recomand nimanui sa las.:! s! si'i dea in cap cuiva pe strada. insa dad vret! sa va potollf astfel de tnsuocte, Slate of Emergency nu 0 sa va aiute cu nimic. Eventual 0 si'i va enerveze si 0 sa va pltctfseasca tntr-un asernenea hal incal 0 sa vreti s.!i ie~ili pe strada st sa faceJi scandal. A~a cs mat bine nu ...

Titlu State of Emergency
Ceo Catteala
Produdtor Vis
Distribuitor Rockstar Games
Ofertant Best Distribution
Tel. 021-345.55.05
Procesor P11450MHZ
Memorie 64 MB RAM
Accelerare 3D minimum 8MB
ON-LINE slateofeme~ency.com Grafica 6/10 S

Sunet 6/10-

Gameplay 5/10- Mulliplayer 5/10 - Storyline 5/10- Impresie 5/10 =--

REVIEW I "VEL

Un sport necunoscut

Madden NFL 2004

... Fotbalul american nu a prins niciodata .. prea tare la romanr, in primul rand din cauza faptului ca este un sport pur american. Cu alte cuvinte, rornand nu au avut acces decal in ultimii ani la informati! referitoare la acest sport. Daca mai tinem cont ~i de faptul di 0 astfel de partidl1 poate dura pana le 3-4 ore, va dati seama cam cere sunt sanseie ca ctneva sa reziste in fata televizorului atata timp.

Decl ... ea peats

Electronic Arts s-a tntrecut pe sine anul acesta, in primul rand prin lansarea lui Fl Challenge '99-'02, care a dep~~it calitativ once joe de Formula 1 de pan:.! acum, tar in al doilea rand, prin lansarea aeestui Madden NFL 2004. Dest. ca mai loti romanii, nici noi nu ne pricepem in mod deosebit la acest joe, totes! sunt evidente tmbunatatltlle care i-au fest aduse lui Madden NFL 2003 pentru a deveni Madden NFL 2004. Daca pana aeum AI-ullua cete rna! importaote decizii pentru tine, e! bine, lucrurile s-au schtmbat. Acum AI-ul ia ceIe mai bune decizii, dar trnpotrlva tao Introducflnd 0 serie de posibilitati de modificare lnteractfva a tacticii, jocul tncepe sa se apropie un pic de simulator NFl. Vei avea nevoie de ceva mai multe cunostinte de tactlca de joe pentru ca echipa sa oblina maxima eficienta pe teren. Practic. acest joe acopera cea mai mare parte a aspectelor legate de NFl.

PlByrnBker

Cea ma! importanta inovatie la Madden NFL 2004 este reprezentata de Playmaker. Acesta este de fapt un sisteru de control prin care jucatorul are acces la aprcape toate lucrurile pe care ar f vrut sa le faca in versiunile anterioare. Spre exemplu. dad ai nevoie ca un adversar sa fie blocat de un alt coechipier sau ca d.rectia de alergare sa fie brusc schtrnbata, playmaker iIi va permite acest lucru cu u~urinla. Des! nu esre un sistem perfect, torus! 1$1 face treaba bine. Problema este ell. va complica un pic jccul. tnsa cu un scap benefic. Pe lang1i playmaker, EA Sports a introdus asa-aisele Training Camps, unde puteti obtme valoroasele puncte de skill. Pentru maniac! s! ahriati de realism, EA Sports 5-3 gandit sa rnai dea un pic de cutoare jocului. d§ndu-i gamer-ului posibilitatea de a oferi juditorilor-cheie bonusuri banesn grase.

De Is acceptabilla ..•

Din punctde vedere tehnlc, jocul se tncadreaza in

eceeast [inie geoerala cu versiunile antericare. Grafica este superba, des! inca mai exista probleme legate de tmperfecttunea unor texturi. Mecanica mi~dirii [ucstortlor este reahzata adrnirabil, iar replay-urile au aproape calitate TV. Apropo de camera, a fost rezolveta 0 problema mai veche legate de instant replay-ul care era extrern de incomod. Replay-urile sent prezentate doer in pauzele dintre jocuri. Cam asta e s! zic eu ca se apropie de sufkient. Dad voi considerati cs aveti destule cunosttnte despre teoria fotbalului americansaucaarivazutdejamultprea multe meciuri, Madden NFL 2004 va va oferi 0 doza surprinzatoare de realism "cu urnerilati".

Titlu Madden NFL 2004

Cen Sportiv

Producator EA Sports

Dlstribuitcr Electronic Arts

Procesor PIli 500 MHZ

Memorie 128 MB RAM

Grafidi Sunet Gameplay Multiplayer Storyline Impresie

9/'O~

9/10-

8/10 - •

8/10 =. • N/A

9/10-

oc:tarrt:lrie2003 25

REVIEW

fie singura modalitate de spionaj, ~i este rentabil s;:i declansezi 0 biilalie trure cea mai slaba trupa a ta s! efectivele provinciei inarnice pentru a face, oarecum, scouting (recuncastere ~i cbservauej.

Pima la urma, stmpltratea ~i hpsa de dinarmca a legaturilor dintre elementele jocului fee ca nurnarul mare de uupe ~i provincii sa devina pucttstror. Rutina dala de rigiditatea jocului ~i de axarea

sa pe arborele lehnologic poate fi Imprll.~tiilta numai de surprtzele ce pol eparea in harta ractrca. pe carnpul de batalie. A$asi'lfie,oare?

• Mariuacaw-

Abandanullegiunii

Chariots of \Nar

"!. Cei care au auzit in ultima vreme de

.. Slithenne sunt probabil foarte pasfonat! de allor Legion, care a votat "absent" la cetegorta TBS din rnornentul in care a fostlansat. lala ca acurn, la mai bine de un an de la eveoirnente, Slilherine trage st. oarecum, ne trage in ptept cu un nou joe de strategie pe lure comblnata cu racucn "Ia esmuru". Chariots of War il impinge pe gamer lnapot eu 4000 de ani, in zona Orientului Apropiat ~i a Afrieii de Nord, unde i$i poate alege una dlntrc cete peste 50 de na\iuni disponibile pentru a 0 duce la victoria depbna.

~ini. dar inauflcJe~

Unul dinlre etementele care rn-au izbit "din prima" la vederea lui Chariots of War a fost simplitatea graflcii. !;ii nu este yorba de simplitatea ceruta de ergonamie, c! de cea impusa de econornie. Economia de sresurse urnane s! malenate", dovedita de subtinrnea Interfete! jocului, prin transparenta careta se vede binlsor scuta de programare folosita de creetorn acestu!a. fonturile sunt bazale, luate ca atare din mediul de programare, Ierestrele sunt ext rem de simple, prcbeb!l varlame infim modificate ale unor preset-uri, jar rerresh-u! unora dinlre acesea. care surprinde din caod in cand prin senzatia de "dipire" a ima-

Chariots of War: on joe mlleelar

30 oct:I:IrT't:Iri2003

ginii, Irlideazii folosirea unor proceduri arhaice ~i nerafinate. Dar la ce sa ma fi asteptatz in Credits apar numai vreo 8 cameni la productie, dintre care 4 sun! responsabili de documentarea istorica ...

Cultul Arborelul de ThhnologiB

Muhesunttrvpele,multe suntprovinciile, iardadirile$i resursele nu sunt poune nici ele. Si frumos, lntre toate acestea creste falnic Arborele de Tehnologie. Numa' ca arborele ~tili

sl vo! cum este, tot timpul cu verdele-n sus. Adidi de-a dreptul rigid. Asta mai ales rand nu-l bat vanturile, sa-I mal apiece, sa-I mai cbeleesca de frunze, poate ehiar s:1-1 smulga din r1idacini.

Vreau s:1 spun ca in partea strategid a lui Chariots of War sunt minime elementele surpnaa, evenimentele aleatorii, tar deremunartle complexe Intre diversele componente ce aldituiesc intregul tablou strategic, nu doar eel al natiunf proprii, aproape d'i lipsesc. Si eel mai important semn in aces! sens €Sle dat de comet. Acesta pare 0 tnsbuire rnecanfca de clicuri din rrous. pagubiti'l de absente simul1irii dinamice a unor fenomene economice reale. Nu cooteaza nici macer ce pozftle ai pe harta cand este verba de resurse s! preturt, dear bonus-uri le Istatice) spedfice propriei natiuni aducard 0 diferentlere.

Singurele surprize sunl date de constatarea numarulu! ~i felului trupelor inamice, odata cu bdtaia luatll pe un camp de lupta. "Trial and error" pare sa

Titlu Chariots of War

Gen TBS

Producator Slitherine

Distribuitor Strategy first

Procesor PII 400 MHz

Memorie 64 MB RAM

Accelerare 3D

ON-LINE

Grafica. 4/10

Sunet 6/10

Gameplay 4/10 - ~

Multiplayer N/ A -

Storyline N/ A -

tmpresle 4/10

www.leavet.r-c

> lar a venit vremea 511 rna sar ru ~Iaca peste 0 gramada de obstacole SI sa inval sa plang dear in intefiorul meu

cand imi rup toate oase!e. Cu toate c1\ acest Tony Hawk's Pro Skater 4 es.te desttnar oricui poate sta pe un scaun ~i ajunge la tastatura, mie mi soar

parea normal sa fie recomandat une! cetegort! de varslli , 8+. Pili, cum 5011 ti recornanz! unui cop!l. care probabil se s! trnagtneazn pe un skate facand lot felul de figuri arusuce la badi, un joe de un asemenea calibru? Cum pot! s1l li preztnt! ca in regula un joe ce insligllla saril de pe lin bloc pe altul dear ell 0 bucaUI de scandurl:l sub picioare? Jocul asta este ca s! emisiunea Jackass de pe MTV. 0 gramadii de nebuni fae pe prostrt pentru 0 gramada de bani, dar macar au decenta de a da un disclaimer,

care este de altfe! $i un sfar fcarte bun, in care roaga lumen sa nu tncerce esa cava acasa, pentru d'l ar fi cea rna! mare tampenie postbtla. Asa ar trebui s<'i fie s! cu Tony Hawk's Pro Skater 4. S<'i sene, domne', pe curie: "Bat. tampttuor, stali lini$tili pe fundurile voastre. ca ce vedeti vo! aid sunt SF-uri, Sun! truca]e ucure pe cafculator s! nimeni tntreg la cap nu se infige la asa ceva pe strada!". M-ar fi sc.~pat de 0 gr<'imada de oeplacer! s! nu ar f trebuit sa zac 0 saptamana in pat pemru cii mi-am frant spate!e.

Dups ani 'li ani

Dupa ani s! ani, acest Tony Hawk, skater-ul ~i nu jocol. mai este ind In tope! celor mai buni skater-! din lume.

34 octombrie 2003

La rretzeci ~i ceva de ani, cu un eopil destul de martscr ~i 0 nevasta cam udlta, Tony este inca atat de bun, incal serta de jocuri simulatoare de skate ce ii poarta numele inca ii poarta numele. Alaturi de Tony, rnai sunt ~i alte nume importante ale momentului din lumea pliicii pe patru rojt, dar despre ecest!a vom vorbi mai ineolo.

Nici in THPS 4 nu se poate vorbi despre 0 poveste. dar parca totusi ceea ee se int.~mplll a mai capetar un pic de ccnsistenta. Nu rna! sunt acele obtecuve date de la bun inceput, pe care trebuia sa Ie faci in decursul a dous minute din THPS 2. Nu mai sunt nici acele insipide obiective, pe care cele csteva personaie de pe strada ni Ie dadeec in primire. Acum, Ioate acestea s-au schirnbat. Nu mai avern ace Ie deus minute la dispozuie penrru a alege un cbiectiv s! a ineerea sa il ducem la bun sfar$it. POli sa tnvet! reate locurile din harta, trur-un limp nelimitat, s! doar apoi te PO) i apuca de ceea ce Irebuie sa facio Doar dupa ce vei alege unul dintre obtecuve, timpul va tncepe sa fie 0 problema. Nu va mal f nici macer ace! timp standard

de doua minute. Fcarte probabil esre ca vel uvea Ioarte pujin limp la dispozhie pentru ceea ee va trebui 51'1 facio Un exemplu: in trei secunde va trebui sli dai de mancare unor hipopotami. Evident cli pana sa ajungi la primul bostan, din pauu. timpul a cam expirat. Dar exista pertoeda de gralie destinate combo-uri lor. Daca timpul a exptrat, dar te afli in mijlocul unui combo, nu comeaaa. A?a ca hipopotamii vor r;'lmane nemancatt

daca nu vel fi in stare s1l susJii un combo pe distanta dintre dovleci.

Majoritatea obiectivelor au la baza combo-uri Ie. Si, binetnteles, aceste obiective sunt eel mal greLi de dus la cepat. Asa ca, sfat prtetenesc, nu va infigep sa vii baga!i toate punctele e;3$ligate cu greu dear la rnahtmee sarttonlor. la vireza de retire in aer ~i la viteza de deplasare pe sosea. Mai tncercat! sa bagat! puncre ~i in echilibrul pe bare, la eehilibrul in executarea manualelar $i a altor eternente de flnete.

Pentru eei care nu sum famlliarlzatl cu jocul $i mai ales eu sisternul de "crestere in nivel", trebuie sa va expllc urrnatoarele lucruri. Dupi:l atingerea fiedirui obiectiv, vef primi un punet de "axperienta" care va putea f bagat la una dintre abilitatile tale. Acestea sunt: viteza de deplasare pe sol, viteza de retire in aer, anvergura sartturuor de pe lac, anvergura santunlor la iesirea dintr-un half-pipe, echilibrul mersului pe bara, echilibrul elementelor efecruate manual, viteza de rotire a skate-ulul, echilibrul in balans pe margtnea one!

margini ~i performantele obttnure cand se toverseaza pozitia pe skate (schimbarea pozttte! picioarelor pe placi'i). Fiecare dintre aceste abilitali este la fel de tmportanta pentru personajul ales. Cu tcate eli unele suna putin important, va spun dI nu trebuie neglijata nici una dintre ele.

Un srar s! pentru eel care au jucat si partile anterioare ale seriei. Still di nu prea era necesara dezvoltarea

skill-ului de manual, pentru ca nu prea era nevoie de el, dar acum s-a schimbat tara~enia. Unul dintre cele mal interesante lucruri pe care le-arn avut de f.'!cut a fost realizarea unor trick-uri pe loc, care toate plecau din manual. Si cum pentru mine, care nu am bagat deloc in seama ace! skill, a fost un adevarat chin ducerea lui la bun sfaf$it, va spun c.'! TREBUIE 511 mal bagali din cand in cand ceva puncte si in el.

Mai muhe despre misiuni ~i despre hart! nu v1'i vot spune, v.'! vo! lasa pe vet s.'! Ie descoperitt. V.'! mai dau totusi ntste indieii pentru a va

treat Irueresul. Vor exlsra obiective care implies salvarea unui elefant, cursa cu un echipaj de politie pe motoctcteta. ajutarea unui prizonier s.'! evadeze din Alcatraa, 0 partida de tenis s! una de baseball uu 0 stafie, impresionarea uncr boschetar! cu performantele tale pe pladi s! multe alte asemenea chestii foarre stuplde. foarte lnteresante st foarte amrenante.

Cei de la Neversoft au folosit acelas! engine grafic ca ~i in THPS 2. Dar atat de modificat esre. rncat nici nu iii dai seama. jccul arata foarte bine. Personajele sunt realizate excelent s! daca est! familiarizat cu nume importante ale campionatelor de skate boarding, tt vei putea

Noi placl, vechl engine

recoooaste pe eel care iii vcr da de munca far.'! probleme. Motion capture-ul este la putere. Teate mrscante pe care Ie fac jucatorli sunt exact ca in reafitate, inclusiv caderlle foarte specteculoese sunt lnspleate de acctdentele ce au avut loc la diferite cornpetitf sau au fast prinse pe pelicula din greseala. Tot jocul este facut la mare arta. Mai are torus! destule bug-uri de ordin graflc. lueru care tl face sa nu aiba un engine perfect, c! dear unul foarte bun. De nencmarare ori vei trece prin peretr, rna! ales dad! vei cadea, de foarte multe ori est! cu [umatare de placx in aer s! unele balustrade vor f Iacute dear din maca roane, deoarece vei trece prin ele ca m~garul prin ceata.

Sunetul este dupa cum ne-am obisnuit. Mull rock, multil rnuztca buna, multe fcrmati! la moda ~i multe vecht. System of A Down cant<'i alaturi de AC/DC. Ce vret! mal mula Sunetul este singurul care nu a facut nlct un fel de problema, singurul care e mers trnpecabf ~i singurul care va lua nota maxima.

Dupe demo

Dupa ce am jueat derno-ul de THPS 4, care m-a speriat prin resursele pe care le rrunca s! prin modul in care se rnlsca Pe un calculator de ultima geuerat!e, [ccultn stadiul sau finil rni-a prcdus 0 impresie foarte buna. Este un joc bun per total, care se cere a fi jucat de cal mai multa lume, iar fanii seriei nu vor fidezam6gili.

Titlu Tony Hawk's Pro Skater 4

Gen Simulator sponiv

ProdudUor Neversoft

Oistribuitor Activision

Procesor PtI! 800 MHz

Memorie 256 MB RAM

Accelerate 30 minimum 32 MB ON-LINE www.thps-l.com

Grafidi Sunet Gameplay Multiplayer Storyline Impresie

9t10~

9/10-

8/10 = • 7/10 • NtA - 8/10-

ai fkut 200 de ture. Nici macer pilottlor americani de Indy nu Ii se pare ceva minunat. lnsa amertcanu! este atras de vneza, mestnt. ferret. dar, in primul

rand, de iantasticeleaccidente la viteze de 350-400 KtvtIh. Indy Winston Series conttne nu mai putm de 20 de trasee, toare avand 0 forma relativ ovala. vertind doar ea lungime sl caracteristiei ale eelor 2-3 curbe. Soferf pentru seaonul 2003 sunt in nurnar de 3 1 st fac parte din 16 echipe. Daca doriti sa vedet! eeva ctasarrerue, pertormante, mastn! sau echipe, site-ul www.indyracing.com vc'i sta la dispozijie eu toate lnfcrmatiile necesare, legate de Indy Car Series ~i de Infinity Pro Series.

2003 Indy Winston Season for

F'I Challenge

.... in numarul trecur. vorbeam despre cet .. mai bun simulator de Formula 1 care mi-a trecut prin mana. De atunci ~i pana aeum, Fl Challenge '99-'02 mi-a intrat atat de melt pe sub piele, rncst nu m~ rna! pol abtine sa nu adonn cu burta pe volan dupa 10-12 are de joe. Des! am fest atras intotdeauna de sirnuletoarele de Formula 1, nfclodau nu am fast foarte pasionat de ceea ce se lntampla In lumea reala. Singurullucru despre care rna! stiam cate ceva a fast eel legal de modu I in care se comports acesu bolizi In realltate. Ei bine, aeum m-am documentat in leg1itura cu lot ce tnseamna Fl ~i am sirmit nevoia sa tree mai depane. rna! exact la Indy Car

Indy Winston

Vltezornani! E pentru voi!

Niste indivizi de dincolo, mai exact Xtreme Racing League, s-au pus pe ueab5 ~j cu ajutcrul unor all'i entuaiasu din ltaiia (Driving ltalia Development Team) au hot:ldit sa creeze un MOO. Se pare ca Fl Challenge a prezentat reate calltatile necesare pentru a i se adauga varianta americana a Formulei 1. Evident, este vorba despre Indy Car, adica simplu st extrem de spectacotos. Peate noua nu ni se pare testr din comun sa te invar~i pe un oval, cu ambele picioare apasand ecceleraua maslnii, pana dnd

www.level.ro

CespreCUM?

Panll acum v-am obisnuit sa va spun cum sa facet! nu-stlu-ce, ins1i de data acesta o sa ser eceesrs eteca. Daca vreti

ss facetl un Dacia Series sau ceva de genul, va trebul sa-i coruactau direct pe cei care au racur acest MOD, pentru informatii tehnice Iwww.game-connect.conv xrlow/l. Nu stiu sincer cat e de dificil, cert este ca MOD-ul de fala pare a fi lntr-adevfr ceva deosebn. Pomind de la modelele rnasinilor care respecu pani'!

I ~i lista cu sponsorii oficiali ~i terrninand cu interfata modificata a jocuiui, se pare eil cei de la XRL au fost foarte hotarati sa

creeze ceva special. De mentionat este faptul ca, f:lra un mic tweak, nu vet! pulea folosi traseele de Indy Car in cireuitul FlA de Formula 1, asa cum nu vet! putea conduce masinlle de Indy pe Iraseele de Formula 1. Este foarte simplu sale activati "lncructsat". in directorul cu Iraseul respectiv, c1Iutali un fisier cu extensia .gdb. 11 edilati frumos s! la

"Filter Properties" ad~ugali pe !lInga sezonul deja existent, pe cel de-it (1999, 2000, 2001, 2002, 2K3_INDY_WINSTON). Salvatisi gata. Traseul va aparea in lista pe sezonul respecrtv.

Des! modelele masinilor sunl idenlice cu cele din realitate, motoarele sunt tot cete de Formula 1, duse artificial din

setup-ul mecanic pana la maxima vrteza intre atat de des in aceleas! pit-uri unde

pe care 0 pot atinge. Totusl, se resoeos unefe caracterisuci. co. de exemph, faptul ea nu ,HJ decat 6 trepte de vneaa, spre deosebtre de 7 la maslnlle de Fl. Apoi, am observat ca tipul de cauciucuri este blocat, reexltand cele intermediare ~i soft. Viteza maxima pe care am putut-o atloge a fost de 366 knvh, des! in realitate se pot atinge 400 krn/h.

Traseele se cornporta un pic ciudst, in sensul c1l peretele pare a f dat cu 0 substan)a cu indice de frecare foerte mic. La vlteze foarte mari, frecarea de acest perere a! mestnf nu lnfluenteaza in mod deosebit viteza sau echilibrul rularii.ln materie de AI, deocamdata producatcrf nu au reusit sii rezolve anumite problene de comportament. Cellahlsoferl au terdlraade a rula la plt-ur! exact pe locurile unde se parcheaza, ceea ce duce la busculade imense. Mai departe, nu jnteleg de ce au tendtnta s;'i

MODs _EVEL

se blocheaza lremediabit. Practic, tntr-o cursa. din eel 21 de soferi plecati, abia auterminat7,uniichiarla2-Jturein urma fapl de mine, restul fiind blccetl. Din punctde vedere graflc, lucrurile sunt cam aceleas! ca s! in jocul original, anlmatflle 101 pit-uri fiind user modificate sau absente. Oricum, n! se promite ca problema AI-ului va fi rezolvatd in curand printr-un mic patch.

Oest jntotdeauna am privit cu reticenl~ aces! tip de curse, am rarnas surprins c5nd am observal ca m;'i pot roti la nesf51?il, ore in slr, doar pentru a castiga 2-3 miimi de secunda pe fiecare tura. Cu alte cuvinte, viteza iIi lnrra-n sange Si nu e chiar atal de usor pe cat pare. Unele trasee sunt chiar difidle din cauza faptului ca sun! loane scurte s! foarte "abrupts". Atunci cand AI-ul functloneaza. devine destul de greu ~ dijiligi 0 cursil, chiar daca tu conduci perfect. De fapt, problema cea mai mare a acestui MOD consta in faptul di nu poate fi jucat in condltf bune fi'ir::l volan. Motivul este foarte simplu: din taste nu pot! line rotile lntr-un unghi constant pe curbele lungt, ci trebuie si'i ajustezi permanent directia de tulare. lnsa aceasta problema 0 au roate simulatoarele de maslni, doar ca nu se sante atal de tare. Cert €SIe ca Indy Winston Series produce senzatii tart.

octo-nbrie 2003 39

L.EVEl CONSOL.E

~ _ .. ~~=~m;~~:::.~~:~~~ .....

l[J ne inv~a CUITI sa :~:~! :~t~;;?,S:,~,'~:;d~~,~::,e;;io' ~~:~~'~::~~,':;f~:;~':t~i;~:

tragem mai bine acum cateva zlle. Revenind cu picioarele orientat in principal asupra joeului online,

pe 501 roroanesc, lin sa va aduc aminte ca el venind si cu 0 pereche de disti+micro-

la noi, armata, arcane' ~i vallza de lemn au fon, prin care poti comunica online cu alti

cleven it cosrerco nattonale. In schimb, [o- jucatori. Sfngura problem.'! este aceea ca ai

curi precurn Counter-Strike, Rainbow Six ~i revoie de un adaptor de reea pentru PS2

altele asernenea au devenit extrem de care nu pfea se gaS€$te pe la noi.

populare, semn ca romanu' vrea sa tragx Asadar, in cazul in care vi'i descurcati

cu Ak-ul, trebuie numai sa stii cum sa-l bine cu controller-ul de PSZ in FPS-uri,

ademenesti. SOCOM esie un joe pe care vi-I rem-

Ei, acurn vom discuta insi:! despre 0 mand. Daca aveti ~i 0 place de retea pe

ni~ cesul de putin populeta s! populara pe PS2-ulv05tru, atunei e $i mai bine.

piata jocurilor din Romania, st enu-re jocu-

rile pe console. Mai exact, pe PSZ. ~i, dad e

sa fim SI mai exarti, FPS-uri tactiee peotru PSZ. Pe scun, SOCOM: u.s. Navy Seals, un FPS (sau 3rd person, dupa cum vrei tu) numai bun peruu cei care ~iu cum sa )inteasca cu negriceala aia de controller de PSZ.

Navy Seals a fost produs cu ajutorul fortelor speciale americane care si-au imprumutat s! numele peotru titlul jocului. Ese, in mare, un shooter tactic, asernanator cu Raven Shield, eu 0 granca mai mull

Trag ill Ili,e ziduri, retineti ...

Tiii, ce frumo~i ~i tactic! aratali!

Titlu SOCOM:

u.s. Navy Seals

Produditor Zipper Interactive

Distribuitor Sony

Ofertant Best Distribution tel. 021-345.55.05

Calitate * * * *

Consola PS2 oferita de

Best Computers, tel. 021-345.55.05

MotoGP3

... In urmii cu foane putin limp v~ pre·

~ zentam in paginile revistet un simulator de Moto Grand Prix care spsrgea cam once standarde de calitate. Era verba despre MotoGPZ, pentru Pc. Spuneam la vremea respecttva di jocul are unul dinlre cele mai performante engine-uri grafice din care exlsta, nu neaparat daterita calitatii impecabile, cal datoritli faplului ca nu avea preteruii rnari de sistem. Ei bine, MoloGP3 (parte dintr-o alta sene decal MotoGP-urile de pe PC) s-a prezentat mult diferit. Desl stlm co totii ca un PSZ nu se poate torus! compara ca performante cu un PC, totusi am

~z

I

a r~" ....

Cele tre! poligoane ce alcatuiesc intericrulmctoruhri

40 =rri::Jri82003

yawl ce fel de jocurl se pal face pentru aceasta ccnsola (vezi Gran Turismo 3). De aceea Imi permit s~ spun ca MotoCP3 face parte dinlre ecele joeuri de conscla care nu ofcra prea rnvhe. Crefica este stearsa, farapersonalitate, fara straluctrea pe care 0 are jocul de pe Pc. A~ putea merge chiar rna! deperte ~i spune di modelele motoarelor sunt de-a dreptul jenante. Jocul of era un set foarte bogat de optiuni specifice Arcade, care 0 include ~i pe cea de "Realism". Problema €ste ca acesr "Realism" este in complete discordanta cu ceea ce ar f trebutr sa fte. In concluzie, aceasta opthme devine

lnunla. Pe de alta parte, modul obisnuit Arcade nu pune probleme nimanui, flind aproape idiot de usor de castigat 0 cures chiar ~i pe Hard. Parerea mea este d acest MotoGP3 de la Namco repreainu un model pentru ceea ee nu ar trebui sa se faca, mai ales pentru console. Pe de alta parte, acesr joe ar putea f recomandat celor care au varste sub 1Z ani ~i aeum au primit prima lor ccnsola PSZ. Dar sa nu va speriati dadi o s.'l arunce cu carcasa DVD-ului dupa voi prin casa dupti vreo 2 ore de joe. deoarece au casugat tot ceea ee se putea dl$liga

Eye Toy: Play

I toy? Ai toy? Aaaa ••• Eye Toy!

> Ca ~ vezi, 0 f1icura si pe asta! De acum tnainte, posesoni de PS2-uri se vor putea liSucIa ca se joaciS pe televizor, erectly,

dam'le! PomiriJe narcisfste vor Ii seusacute prin intermediul acesei noi gaselnite. Frezele YOf putee fi aranjate mai cu succes, tar oglinziile vor dtsparea pentru toideauna din viata noastra Stati ea rna avant prea tare in subiect ~i ii bag in ceal;'! pe eei care nu ~tiu despre ce e verba. Asedar ...

A.Ia-e au bii, au!

ldeea de a controla jocurile prin aile metode dedit prin traditionala tesatura, batrfinul maus ~i deja invechitul controller de ccnson nu este roua. Numai Dumnezeu s! caliva ales! (rna! ales cei din laboratorul hardware) au avut ocazta S<1 vacla toate nebuniile ~i excesele proiectate a ne indulci viata. Din pacare, majoritatea ccmrotler-elor "alternative" erau cel putin prost gandite ~i deloe utilizabile, asa di ne-arn tutors spii:;iti in cele din urmala mausn, tastaturile ~i [oysnck-urile noasre.

Mini-camerele, web-cam-urile ~i alte asemenea dispozitive de fkut video-chat cu ele au aparut de ceva limp pe Pc, ldeea de a controla un joe de la dlstanta, cu ajutorvl unor senzort care s.':i jnregistreze mrscartle corpului, sum sigur c.':i a fi'is~rit in mintea unui geniu de pe ecole. Din plicate, nimic concret (sau care sa prind1i la public) nu s-a irnpus in domeniul jocurilor.

Bun, acum intra in scena Sony. Care, la 0 adca, daca vrea, poate. Si dac~ lot s-a seos pe PS2 tot ce se putea seoate in rnaterie de jocuri, de ce sa nu schtmbam ceva? Hal s~ fim cool, dar ~i peotru intreaga familie ~i, mai ales, sa introducem un concept care, daca merge, 0 s~ fie prea

original pentru a putea fi ignorat. Si uite asa a apann Eye Toy-ul. 0 camera cu ceva senzori pe ea ~i nlste jocuri care sa scoara in evidenta avantajele rot! tehnologii. .. Nu i):i mai trebuie dedit PS2-ul ~i

televizorul.

Eye- T oy-ul a sosn in redactie tras in )ipla ~i tns-o cutie colorata s! plina de mesaje propagandislice pe care nu le-arn punrr ignora. "Gel up and PLAY!", zicea cutia. "'Traili!", am conflrrnat eu ~i mi-am indreptat salele ruginite de atata CounterStrike. Au (ugit toti din fala televizorulut, speriati de perspective a 15 minute de faima, in care toera lumea ar fi facut mtsto de individul care se agita degeaba ill fata unui televizor. Am instalat camera, m-am prins din doua mi$Ci'!iri cum se lucreaza cu EyeToy-ul (chiar foarte simplu de folostt ~i de lnvatatl st, evident, am fost privit curios de restul redac)iei, in limp ce rni-arn agitat membrele un sfert de ora in fate unui televizor, care m<'l privea ~i el irnpasibil. Am sters geamuri, am Invartit farfurii, m-am batut cu ninja, mi-arn anmcat mainile in sunge sl-n dreapta. am plusat curajos cu niste mi$Cl1ri de pidoare ~i dupa 15 minute m-am declarat ostenit, dar sausfacur ~i usor amuzat.

Cele I 2 jocuri cu care vine EyeToy-ul nu sun! geniale, nrct eorern de acaparante, dar oreaintn potenualul acestui nou gen de controller. in plus, de unul singur nici nu e prea halos, dar irni imaginez ce se intampla cand strangi caliva peeten! in jurul tau, deschizi cneva sticle de bere si o cola st tncercl sa bat! recordur! la spalat geamuri.

CONSOLE cevec

Bunicii cu Parkinson au

un mareavantaj aid

Cele 12 exemple pe care Ie puteti testa deocamdata sunt destul de puerile ~i nu cred ca folosesc la maximum poIetltiatul acestet noutil.ti. Sper-asader d\ Sony, decs 101 st-a facut 0 campanie publicitara enorma cu eceasta ocazie, va avea suficient cure] incat s<'l foloseasca noun lehnologie ~i la altceva decal la plesnit ninja cu degetul aratiHor.

Titlu EyeToy: Play

Ai. al.ai .•.

lmpresia pe care rni-a lasat-o noua gaselnija a celor de Ia Sony esre dI acest

oc:toTi::>-ie2C03 41

.~, _D_e_f_.J_a_ITl_'VI_e_n_d_e_tt_a_

Gtl.MECUBE De cand nu ali mai luat parte 13 0 bd- un knock-out, 0 bara de adrenalintl care,

laie? Da bataie, nu glum1i. Din aceea in la maxirnu! ei, ne of era ocazia de a

care toate regulile sun! indicate, in care executa lovituri decisive). La acestea se

pou sa rupi maini ~i picicare, sa frangi adaug~ tot felul de [ucator! de .dezlegat"

gaturi $1 coloane, sa spargi fete ~i dinti. prin castigerea turneelor, poze cu tot felul

Ei, perca de multisor. nul Daca va e dor de frumuseti de descopent, un mod

de asa ceva, atune! puneu mana pe un cariera in care ne vom plimba prin vreo

Game Cube s! pe micul CD cu Defjarn 10 duburi de lupte underground $i in

Vendetta. jocul vi! invitl1 5::1 participati 13 care vom ca~tiga (aima, bani ~i femei

luptele hardcore ce se desfa$oari!i un- frumoase, ultima rnuzica de la Def Jam

deva in underground, Aid ii veti Inta!ni Records etc. Exista 3 tipuri de moduri de

pe maestrii .scortufur' ~i pe rna! mult joe: battle, story ~i survival, dar cea mai

sau mai putin cunoscutf cantareii de cepuvents dinlre reate este lupta in

hip-hop care sun! de acord sa participe la 4 jucatori, pe aceeasl arena, in care dai ~i

a5<1 ceva. Printre numele mari ale scenei primesti rara sa srn rnacar de unde.

se numara s! DMX, Ludacris, Method Man, Este un joe pe care nu trebuie sa-l

Redman, NORE, Scarface, Ghostface pierdetl.

Killah, Capone, Keith Murray ~i We. Tillu Def Jam Vendetta

jccut are cateva atribute care ne-au Producator AKI Corp.

cucerlr Pe tali de aici, din redactle: mi~ari Distribuitor Electronic Arts

superbe, al carer numac se rididl, dupa

produc1itori, la rotunda surna de 1500, Ofertant Best Distribution

tehnici de lupta diverse s! pararnetri de tel. 021·345.55.05

care va trebui s1l [inern cent in timpul Calitate * * * * *

luptelor (viala terminata nu roseamna ca Consola CC oferita de Skin Media,

am murit, ci d! suntem pasibtl! oncgnd de tel. 021-231.50.97

x

-

~ < .. :i\~1

"I

t!f:::. I :

I , ;;·I~

Midnight Club II

Dad! cu putin limp in urrna Kcnlec facea onorurite ~i va prezenta Midnight Club II pentru PC, tata d imi revine mie sarcina sa va prezint varianta pentru xbox. Pentru cei care nu stiu despre ce vorbesc. am sa Ie reamintesc ca Midnight Club II este un joe de curse. Nu once fel de curse insa, ci curse ilegale, de strada, cu ma~ini foarte puternice ~i cu motociclete pe care mi le-as dor! ~i eu la mine in fata blocului ... macer una. Mai mult, cursele ltegale nu se desfasoara prin Cucuietii din Deal sau prin vagliunile Moeciului, ci in mijlocul aglorneratiei din LA, Paris sau Tokio. Nu exfsta reguli, iar stalpii de luminat, masmile soferilor care conduc dupa regulament si pietonii care n-au ce face decat s1l se plimbe noaptea pe straz! sunt victime sigure. Este drept ca ~i politia se afla pe urmele noastre, existand misiuni in care nu va Irebui s1l facem altceva decst sa scapam de ei si, credeti-ma pe cuvant, sunt niste sofer! destul de buni.

jocul, des! un arcade, are nerv, la

fel ca cel de pe PC, darortta vitezei mari pe care 0 ating vehiculele echipate cu tot ce va imaginati in materie de tuning, muztca suparal<'l s! concurentl destul de ~Uiu~i pentru a va pune bete in roate. Varianta pentru Xbox aduce unele caracteristici speciflce consolei, cum ar fi grafica excelenta (nu am primit inca variama pentru PS2 pentru a compara posibillthtlle celor 2 console), suport pentru wide screen, multi player peruru 4 jucator! in modul split screen, sunet 5.1 Dolby Digital, posibilitatea de a concura online s! de a ne campara rezultatele cu ale altar jucatort.

Titlu Midnight Club II

rroducator Angel Studios

Distribuitor Rockstar Carnes

Ofertant Best Distribution tel. 021·345.55.05

Calitate * * * *

Conscla XBox oferita de

Best Computers, tel. 021-345.55.05

www.revel.r-c

CONSOLE LEVEL

Mortal Kornbat Deadly Alliance

~ Tn vlate flecaru! om vine 0 vreme cand .. sufletul i se umple de bunatate s! vrea sa dea. Unii mai mult, altii mai putin, eh .. dupa puterile ttecaruia. Pentnr aceasta pericada din viata ooastra a fest creata serta Mortal Kombat, gazduita de aproape toate eonsolele existerue. Din pacate, Istorta Mortal Korobar-ului pentru GameBoy este una destul de trista, verstuntte extstente pentru aces: tip de consola fiind ori prea dificile de [ucat, ori niste mari fasuri (vez:

Mortal Kombat Advance, fie iertat ca lrllie~te). Din fericire, Midway a tnvaet din gresef ~i astfel ne-arn trezlt cu eel mai bun joe "de bataie" de pe GBA.

Trebuie menponat faptul ca tot cireul se intampla tntr-un decor 3D destul de interesant (sa nu uham totusi ell este yorba despre verslunea de GBA), jocul aducand destul de

mult eu Mortal Kombat 4, cu singura diferenta ca personajele sunt sprite-uri.

Cat despre storyline, acesta este pract!c inexistent. reorenc tnsa ... Shang T sung $i Quan Chi (pentru eel care nu cunosc, doi pezevenghi eu iluzla grandorii) s-au tnhattat pentru a-l tofrsnge pe Ralden, un tip rece $i calcclat, care tntamplztor apam Pamantul de indiviziCa tot vent yorba de personaje, 0 sa aveti ntste mici surprtze. dintre care aparitia perechf lui Sub Zero cred d va f cea mai placuu. Au fast introduse cneva personaje not, au reaparut allele vechl ~i se pare d [ax e mal alb (sau poate oehii rn-au tnselan. Tipie pentru once joe din serta Mortal Kombat, nu aveti acces Iii reate personajele de la tnceput.

Ca 0 concluzte. des! nu ma prea dau in van! dupa aeest gen de jocuri, sunt momente cand tnvlneurea unor pixef te relaxeaza. MK Deadly Alliance rn-a surprins toemai tntr-uo asemenea moment. ~i a fost rnuljumitor de relaxant.

de teapa lui Shao Khan. De partea cealalta se afl~ 0 duzin,!i de ... sa Ie zieem oameni, h01i!ra\i sa puna mana pe eei dot nelegiui\i din varful plramldei.

Ca 0 noutate, flecare persona] este Hvrat eu doua stiluri de lupta, flecare sttl beneficiind de alte ,X' melode de a-ti face cponentul sij sufere (aseciti"mi?cari",,,scheme"etc.).

Producator Midway

Distribuitor Midway

Calitate •••••

Ca~tigatorii lunii august

La eoneursul LEVEL impreunli eu Thrustmaster, Gheorghe din Hu~i a cii~igat un Thrustmaster Firestonn

3 Gamepad.

L!::VE

neza liyama I-a ca~tigat pe piata monitoarelor de orice tip se daroreaza in principal calttattlor deosebne ale acestora, care due la obtineree unor rezultate extraordinare. Un astfel de exemplu este s! aces! monitor, un model TFT de 15 )oli. Imaginea deosebna pe care 0 afiseaza se datoreaza dot pitch-ului de doar 0,3 milimeLri. Rezoluua maximll a acestui monitor este de 1024 x 768, la 0 rata de refresh de 75 de Hz. vetoarea de 23 milisecunde in ceea ce pnveste timpuJ de raspuns se lncadreaza in segmentul de valori foarte bune, )inand con! de clasa din care face parte. Suprafata de afisare a ecranului este de 304 x 228 de milimetri. Daca tot veni yorba de imaginea afi~ta, acest monitor nu sta chiar asa bine la capitolul unghiuri de viaibilitate. 0 imagine afi$ata pe ecran poate f vizibil,j sub un unghi de 120 de grade orizontal $i numai 110 grade in unghi vertical. Pentru confortul utilizarii insa, monitorul este dotat cu boxe stereo

amplasate elegant de 0 parte ~i de alta a butoanelor de control. Puterea lor este mica (de numai 1 ,5W Iiecare), insa darzenta lor, mare. impreuna cu functia OPQ, responsabtla de confortut ochiului in timpul vizionarii filmelor preferate, acestea fac din micul E380S 0 unealta potrivita indeletnicirilor secerarelor moderne. Un alt aspect interesant il repreztnta valoarea comrastutut cu care acest monitor se rrurdreste: 450:1. Contrastand cu aceasra constants.

nivelul incredibil ellurninozitatii de 380 cd/m2 asigura uu neegalat desfrau vizual in uzul acestu! monitor. Ca orice monitor

ce se respects (TFT, pentru ca, din pacare. CRT-urile au mari lipsuri la acest capitol), ~i micul ProLite dispune de irezistibila functie de autoreglare, accesibila rnuritonlor de rand sub forma unui buteo (sau dunguta), amplasat in coasta vecinului sau Power.

AMD Athlon 64 se vinde .. in8OtjitS ..

Noi Celeroane de la .ntoel

HARDWARE LEVEL

Genius Wireless 2.4G TwinTouch+

De-a lungul wernii, tastaturile ~i mausii care cu mandrie au tot fost conectatt la diverse porturi ale corocteelor au suferit destul de multe schimbari In ceea ce privese forma si ergonomia. Dad configuraria $i modul in care literele si cifreleau fost pozitionate, folosindu-se aproape aceeesi reteta intainilliia vechile masini de scris, forma tastandl ~i u~urin~ OJ care ecestea pat fi folosite au suferit schimbari majore. in cazul nosrc, ultima gaselnil:i in materie o reprezinta ecesr kit format dintr-un maus $i a tastatur~, ce poerta marca Genius,

Tastatura tn cauza oted, pe Iilng<'l clasicele taste (indusiv cete de Windows), ~i un set de 12 butoane multimedia intitulate 12 "one touch" keys. Cu ajutorul acestora se pat accesa diferite apllcatil sau se poare controla volumul sunetulul doar la a simpla epasare a unui anum it buton.

Atentie la butonul de "Sleep". Dest un somnic prinde intOldeauna bine, e posibil ca unele PC-uri sa nu se rna! trezeasca din vis cu una, cu doua {aviz arnatorilor de "Reset"l. -

Mavsulceinsole:;teaceastatastalura este, din pacate. un model clasic cu 0 biluta, cu 2 butoare ~i 0 rolita de scroll (sau "gadilitura",cum le place unora sii-l numeasca). lneditla acest kit (maus + testaIura ... dad'! ali uital) esre faptul di ambele sun! wireless, adica lara fir. Datorita unor noi descoperiri In materie de Iransmisii de dale pe frecventc de 2,4 GHz se elimind pe dll posibil ace! tin-pi "morti" tntre rnamentulln care se apasa 0 tasta s! mornenlui in care epare respectivul caracter pe ecran. Pentru a preintampina orce interferenl~ cu once att dispozitiv ce poate opera pe eceeast frecventa, se pcate apta pentru unul dintre cele 16 canele distincte

~i asfel nimeni nu va avea de suferit. DistanfamaximalntrecaretaSiatural mausul s! receptorul radio se pot )nlelege~ foarte bine este de 3,S-4 metri.

Genius Wireless Optical Mouse

Libertate lotala Intalnim s! in cazul acestui maus. Produs tot sub cupola Genius, e! ne oferi! un grad mai rldlcat de confort In lucrul cu PC-ul. Forma pe care aces! maus 0 are contribuie s! ea la confortvl rnatnf utilizatorului. Pentru a efectua cat mai multe operatiuni doar "din maus", ni se pun la dlspozltie, in afara de cele clasice, Inca doua butoane plasate tntr-o parte l;;J.terOlla, direct la tndemana degetulu! mare al mairiii. Rcuta de scroll este uneori mai preteonoasa. Insa in cea rna! mare parte a timpului este destul de "supus<'i" degetului ara.li!tor.

Problemele ce se Ivesc In cazul

rnausilor cu bila nu mai au ce cauta in cazul acesuna. Senzorul optic c€ a inlocuit bihrta isi face pe depiin datorla Totusi. unele zone put!n mal "aride" pot sa puna anumite probleme cursorului, de aceea aceste suprafete nu sunt recamandate nici ctuar de prcoucator.

in ceea ce priveste firul de legaturi! la PC .. fericfre mare. Acesta hpsese cu desavarstre. Rolul acestuia este preluat de un sistem de erniste-receptle, ceea ce permite lucrul cu mausul st prir. alte .Joccri" dedt pad-ul de pe birou. Drstanta maxima pana la care se poate pleca cu soerecot la plimbare esre de 5-6metri.

tern DigitallanseazD un Rapt;:or de 72GB

Posibila surprizS de la AT.

oct:<::lrT""t:>e2CD3 45

;__EI - HARDWARE

potenlll. De Iept, poIen\il sa ese at:l! de izbitoore, jodi! vreme de cneva ore nu vej; face altceva cecaccee co eale o reolene de],3 rnegapixeli, sau filme. Prima se va termlna memoria, cacr 3310 dlspcre doar de 16A1oB intemi.lndiferent.de tipul rreterialekx socare in memorie, acesteasepotvizionalivepe Tv-ol din dotare.

Kworld USB 2.0 Combo TV Box

In cele mai multe cazuri in care un utilizator oblsnuit se foloseste de propriul PC pentru a viziona diverse posturi TV, respectivul computer fcncuoneaza aproape in "gol" - asta tnsearnna un consurn de eoerg!e in plus, un nivel de zgomot produs aiurea s! multe alte aspecte care nu prea sunt de bun augur.O rezolvare ceva mai .economlca", din toate punctele de vedere, 0 repreztnta aceasta solutie hardware extema, oferrta de ce! de la Kworld. Aces! dispozitiv functloneazjl exact ca un TV Tuner intern, cu rnentiunea cs pentru a funcIlona nu necestta folosirea unui computer. In acest sens, cablul video ce vine de la monitor se conecteaza direct la acest dispozitiv. Acelesr lucru este valabil ~i pentru partea de sunet. Se ia cablul de la boxe/ca~ti ~i se leaga la conectorul "jack", destinat acestut scop. Controlul volumului, al canalelor sau a! optluntlor legate de culori, contrast sau luminozitate se pot face fie din telecomanda, fie prin intermediul butoanelor pozitionate pe TV Tuner. Imaginea ob~inuta direct pe monitor este de 0 calitate extraordmara. Din plicate, nu

ecelest IUCfU as putea spune despre calitatea imaginii transmise pnn intermediui computerului. Conexiunea cu PC-ul se realizeaza prin intermediul unui port USB 2.0. Din nefericire pentru cei care nu dispun de un astfel de port (USB 2.0), shuatia este oarecum dezastruoasa. Totust, daca e s1l privim panes buna a lucrunlor, adlca pentru ce! care dispun de un USB 2.0, situaua e oerecum mat "clara". Datorfta sonului ce rnsoteste aces! TV Tuner, se pol realize capturi de imagine s! sunet codate jn formal MPEG 2 pentru imagine, respectiv MP3

pentru sunet. Ratele de compresie s! parameutt de cacturare se iau in functte de puterea de calcul a fiedirui computer in pane. Ca bonus, acest TV Tuner permite recepttonarea de semnal video s! audio s! din alte surse dedit cele de pe antena sau cablu.

ror chlnezandor cu care ne-am

obi~nuil pana arum. /VIodulin direct propornonat co nurnarul

care este garx!:t ~i consuua de ore petrecute cu mana pe

aces! cooler pcaie face faJ1i Dra el. Forma sa ergonomlca a fost

nici cee rret midi problema special creata in ideea de a

char ~i ceut mai incir1S?i met relaxa pe cat posibil degetul

putemic prOC€SOf AMD. in ceea mare al mainii, de uncle ~i

ce pnveste overclocktng-ul., eceasra denumlre super stuntifiea

46 cctorrbrie2008

eel descris rnai sus ~i reteta e gataAm uttat solerufdar acest aspect va fi rezclvar de eel Ieee! care va expenrrenta senzatiile oferite de acest volan.

VIf\NW.level.rD

HA~DWARE LEVEL

NEe Versa FP52C

Dintre toate notebook-urile mai recentecaremi-autrecutprinmana, acesta a fostprimul care nu a venit insotit de unul dintre clasicele sisteme de operare Windows XP sau Windows 2000. Din momentul in care l-am pornit, prima imagine care mi-a "ie~it" in cale a fest cea a sistemului de operare intitulat sugestiv Free Des. La prima vedere. mi-am zis ca ceva nuestein regula, tnsa dupi!\ careva momente de rneditatie m-am trezit s! mi-am zis: .Ce idee bestiata Ie-a casunat asrora!". Pot sa imi aleg orice sistem de operare tml potteste inimioara. atoetoteles. din comoditate, tot la Windows XP am ajuns, insa foarte bine puteam sa ma leg la cap cu un Linux Red Hal. Puterea de caleul a acestui notebook este asigurata de un procesor Intel Pentium M la 1300 MHz. Cantlratea de mernorie de care S€ poate bucura sistemul meu de operare total izeaza 512 MB. La /lcerere", aceasta memorie poate fi upgradata pana la maxim 1 GB. Afi~ajul lnforrnatiilor se face pe un monitor LCD de 15 toti,

ail: office@ultrapro.ro

capabil de 0 rezolutie maxima de 1400 x 1050. Unul dintre elementele cele rna! importante ale unui notebook ar f tastatura. Alat eu, cal ~i alIi coleg! de-al

me! am fast foarte placut impresionati de feeling-ul ~i usurinte cu care aceasta poere f folosin. Mid dificultati am inralnitla pad-ul, ce are rol de maus. Dupa csteva ore intense de utilizare, pot sa spun ca am devenit maestruin a lucra cu aces! model de

touch pad

este cheia succesului, este aproape inadmisibil ca acest notebook sa stea deoparte. in acest sens, dotanle la acest capitol sunt ext-em de dfversificete: modem intern de 56 K, retca Gigabit (10/ 100/1000 Mbps), retea wireless 802.11b, 4 porturi USB, 1 port serial, 1 port paralel. 1 port IrOA, 2 sloturi PCMCIA plus multe, multe alte porturi ~i ponulete.

MYSTIFY YOUR GAMES

• Procesor grafic NVIDIA GeForce FX5900

• 256 MB DDR" Memorie Ultra Rapida (850 MHz)

• le$ire DVI pentru monitoare TFT, ie$ire rv·Out

• Interfata AGP 8X/4X/2X

_~;M;,._,_"~./l '

BAIA MARE ~~ .. Sir. Troian, nr. 7,~el. 0 2'2061~.J.320

PIATRA NEAMT ~Iti~ B-dul Republicii, ;412, 1i -2 '58

SIBIU ~to#" B·dul Vasile Mi/ea Hr, 9: ~ Tel

~ M(lgazin U,,",PRO .,jZ. Service_ Center

..... Viteza, vitezji. vneza Asemenea

mastnctelor din cunoscutul film, ~i cele rna; no; acceteratoare video par sa fie daca nu Ia fel de rap ide, macer Ia fel de colorate. Da. ali clttt bine! Colorate. Aparenl, moda impodobirii bolizilor de mice fel a ajuns ~i Tn lumea IT. Oesigur, nu vel; putea f tnsottt de nlct 0 reprezeotanta a sexului frurnos in utilizarea acestor acceleratoare. AsIa nu este insa un rnctlv de disperare. Se vor gas; destui admiratori in cazul in care detinet! un asemenea bolid al ptxehlor, chiar daca nu neaparat de genu I acelora ce roiesc in jurul boltztlor din film.

Consolarea in cazvl acceleratoarelor de fala vine de la vlteza cu care acesne "ambaleazi:f' pixelf pentru 0 maxima perfotrnanta, desi frumoasa domnisoara elfa cu aripioare (proprtetate nVIDIA) nu va poate In50(i in aceesu cursa nebuneasca. eventual dear sub forma unui wallpaper sau screensaver.

Revenind la bolizii de fa).:!., trebuie spus ca sub capota lor se gaseste cea mai noua generatie de rnotoare nVIDIA, pe numele lor de borez FX. Nume

predestinat efectelor spectele. cact cum ahfel arn putea numi ceea ce se intampla in interiorul acestora. Totusi, avem ue-a Iaceln acest test cu cel rnai poroful ~i mai fenest membri at familiei. Mai exact, esre yorba de bolizii f!:lra sufixul "Ultra", ce ar f asigurat ecestors suprema!iainoricefeldecursi.!a benchrnark-uritor. Chtar s! asa rosa. narul de fum in care aceste acceleratoare lasa vechile reprezentante nVIDIA nu este deloc de neglijat pentru orice tmpatirnit at vitezei. Acestea fiind spuse, nu-n rnai rarnane decat un singur lucru de facut: apasa peda!a ...

Inatnte de testarea propriu-aisa, a trebuit sa lin cont de unele aspecte. Unul dintre aceste detalii consta in alegerea platformei de testare.ln cele mai multe situatf testele se fac p€ cele rna! tari sisteme din ace' moment. Eu am optat insa pentru varianta de PC mai apropiata de utilizatorii obi;;nuili, care nu prea reusesc sa lin<"l pasul eu ultimeletansarim rnatene de componeme Pc. In acest scop, am

optat pentru 0 clarrorma de test fermata dintr-c placa de bazf ecceptabila ca pret, tnsa cu stabi luate ~i performante de

inVIDIAt. in ceea ce pnveste procesorul, am aphcat cam eceeas! regula. Un procesor foarte eccesibil, de care foarte mult~ lume la ora actuaff se bucura. un procesor AMD XP la 2400+ MHz. Canthatea de memorie fotosna toraltzeaza 512 MB. in cele mai multe cazuri, valoarea de 512 MB este suficienta pentru un PC Desktop folosit in specialla jocuri Ideocamdatn.

Testarea efectlva s-a facut sub un Windows XP Professional, cu tot arnalgemul de update-uri, Service Pack ~i ultima versiune de Direct X ~i drivere

Detonator.

Plscile au fost "fO!1ate" s<"l munceasca in eplicatltle 3D Mark 2001 Pro, Unreal Tournament 2003 - modul FlyBy (DirectX 8) $i Gun Metal (DirectX 9)

PISTA DE iNCERCARE

placa de baz.a EPoX EP..I)ROA3G

IProcesor AMO Athlon XP 2400+

Memorll 2 x 256 MB TwlnMOS OOR PC 3200

HOD Seagate Barracuda ATA IV - 40 GB

OS MS Windows XP Prcfeaaional +

SP1 +Dlrectx9

Onvere Video nVIOlA Detonator 4523

Leadtek WinFast A340TDH

3D Mark eOD1

~r;o

Unreal 2003 - 90 FlyBy

HAROWARE LEVEL

'.,7t{ FX520D

PNVVerto GeForce FX 5200

Din plicate, solutla oferlta de catre cei de 13 PNY, dest este puttntel mai scumpa. este mull mai saracadoasa in ceea ce prfveste conttnurul pachetului. Spre deosebtre de place antertoara, in cutie nu gastm un adaptor DVI. Pentru a mai compensa din "durere" gastm torus! un cablu TV S-YHS, foarte apreclat de catre doritorii de senzatiitari pe lelevizor.

Gun Metal a., "I BE!

• leadtek WlnFast A340 TDH

• PNY Verto aeseree FX 52()O

octorrbrie! 2003 49

FX 5600 '_

Ii ASUS V9560/TC GeForce FX 5600

Dupa cum am fast ohlsnuul pana acum. toateacceleratoarelegrafice fabricate de campania ASUS sun! tnsotite de cea mai bogata eclectic de [ocurl. Nici place in dfscutle nu face exceptle. Nume ca Morrowind, Black Thorn, Worms Blast sl VR Aquarium fae manchle ambalajului. Din plicate, jocuri ca Battle Realms sau IL-2 Sturmovik sunt

prezente doar in variantele demo. Sistemul de racire este OK, i~i face rreaba fara prea multaglilagie.

Expert Vision FX 5600

Dintre toete participantele in tesud destul de inreresant sunt acele cateva

nostru, aceasts place este singura ce are detalii de pe curie traduse in limba

in dotare 0 memorie video ce totali- romana.

zeeza 256 MB s! pe oeasupra mal e si ,;;;;;;;;;

DDR. Din pacete, aceasra cant-tare de ~

memorie nu prea a reustt sa-i vina in ajutor placii in CJuzi! pe parcursul testelor efectuate. Totusi, un lucru

Leadtek WinFast A3'10TC

prin intermediul acestul program se pot realiza setari legate de contrast,

cornconarnentut exemplar in situatlile luminozitate sau corectf ale geornetne!

extreme in care se recurge Iii ecranului.

operetiunea de overclocking. Rezultatele acestui procedeu de .stoarcere" de FPS-uri este tndeaproape monilorizat s! supravegheat de celebrul utilitarWinFox, ajuns la varianta 2. Tot

3D Mark 200'1 Pro Unreal 2003 - FlyBy

50

Gun Metal B1 ~i Be• E~pertVisjonFX

LeadtekWinFastA310TD

wwwjevetr-o

HAROWA",E LEVEL

Terratec Mystify 5800

Impresianantul sistem de rjctre ee

se anii montat pe eceesta ptaca denota la fel de impresionanta putere graflca rezultata din combinaua FX 5800 ~i memoriile DOR II ee pot atinge frecventa de

800 MHz. Reversut medauer tl reprennta consume! enorrn de energle electrica. Deca avet! de gand sa va rnonret! 0 asttel de placa in propriile sisteme, va reeomand sa luati in calcul si achizilionarea unei surse eu mult peste 400 de wali (asta in razultn care nu detineti deja asa ceva). 0 alta bila neagra pe care Terratec Mystify 5800 a primeste este pentru

nivelul foarte ndicat al valorll in ceea ee prtveste zgomotul produs de cooler-vi acesteia. Placa obune puncte maxime la capitolul dotari 'In materie de jocuri induse. Titluri ca Tom Clancy'S Splinter Cell, Gun Metal sau faimosul Warcraft III cu siguranla ii vcr rocanra pe numerosf fani ai acestor genuri de jocuri.

i&CIi&Z&li1¥1 !

Im •• M l.liilffi#N"i¥Q-i 13 .. I II

iii!MMfM FAS'M Ii I m4@i#i!-'tmL!Zl

30 Mark 2001 Pro Unreal 2003 - FlyBy as

eQ~Q i

I s I ~
~ j Finish Line

Din momentul in care noua serte de acceleraroare grafice cu chipset-urile Cerorce FX a fost lansata pe piala, eei de le nVIDIA au gandtt aceasta rnanevra ca fiind rna! oegraba 0 .rntocuire" a rna! vechilor acceleratoare din clasa Getorce 4 MX si Ti. Totusi, in urrna acestui rnaraton, rezultatele obpnute nu prea seamanli cu cele prognozate cu ehe ... mult:! vrerne in urma. in ciuda acestu! aspect, rezultatele obtinute de caire aceste plac! in "sala noastra de forW' sper g vii fad o imagine cat se pcate de clara asupra a ceea ce s-a dorit de fapt a fj un test care rncearca sa raspunda unei Intrebarl de altfel Simple: Se regasesc care diferentele de performanta dintre eceste plcki in deosebirile gfgantlce de prel?

._

Gun Matsl B .. "I BI2

LeadtekWinFastA34llTDH
I I ~ • ASUSV956llfTD
,
~ • Terrate-eMysllfy5800 o=orrtJr'e 2C03 51

LEVEL HAR[JVIIAAE
•••• ••••• ••••••• •• •• •••• : .... ••• • •••••
I I .... I ••••• •• ·1 I • •
• • • • •
I IU. I I··· I • : ....
•• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • 1·: .. 1· :.. .. • 1. :. ... •
•••• ••••• • • . .... Philips 350

Des! inca nu se stie data execta la care va fi lansat pe piata, cet de la Philips promit ca acest model de telefon va fi 0 adevarata piatra de temelie pentru viitoarete modele din aceasta serte. in prima faza, la aces mobil se remarca designul necchuros $i extrem de aerodinamic. Nu Ca ar fi vorba de vreun obiect zburnor. dar parca dll altfella poaa in momentul in care )ii asa ceva in mana ~i te dai mare in fa)a colegilor $i prtetenllor. Datorna culortlor $i unor noi elemenre adaugate in "compozi)iah acestuia, imaginile aflsate pe ecran capata 0 stralucire mull mat placuta. Optional, acest telefon poate f

Sam sung E700

dotat $i cu 0 camera foto digitala ro13tiv1l; in mod neoptional, adica fortat de .jmcrejurarih, Philips 350 dispune de 32 de tonuri pclifcnice. 0 librarie in care pot fi stocate pana la maxim 100 de screensa-

vere sau wallpapere. ~

CARACTERIS"CI:

Dimensiune: 106x46x17mm

Greutate: 75 g

Display: SNT - 4096 eulari

Rezolune Display: 112 )( t 12 pixeli

Tip aeumulator: Li-Ion

Stand-by: aproximativ 400 are

Talk time: maxim 4 are

Chea 328

Chea 328 este produs de compania Cheacom si este un model Dual Band (GSM 900 $i 1800) cu opuunea de autoswitch. rntre cele doua retele. Datorita modului in care sunt construite $i amplasate tastele acestui telefon, trebuie sa le eung! cu ginga$ie, ca nu cumva s<'l Ie provoci vreo "fractura~. in ciuda acestei imagini angeltce, modelul este capabil sa memoreze p&na la 150 de identita)i in agenda teletontca. plus optluntle legate de stocarea imaginilor. Un lucru pe care nu prea il vezi la orfce telefon este posibilitatea de a inregistra 0 conversatie, ~-i zicem, ineriminatoare ©. Un alt

Avantajele pe care Ie of era acest telefon ii pol moltumi si pe ce! mai preten)io$i dintre nci. Despre aspectul sau exterior nu avem ce comenta, este tou-eoevar un .masterpiece". in momentul in care i-ai deschis clapera, est lntampinat de un ecran l7imens", raportat la dimensiunile telefonului. Stocarea lntcrmatiilor de genul nume + ncmar de telefon se face trur-o memorie capaona ~ inmagazineze ¢Ina ta maxim 1 {)()() de astfel de campcn. in ceea ce pfvese ringtone-urile, baza de dale e deslul de souda. AI1Ituri de cele 41 de melodii, se mai pot adscga inca doua, create de pcsesor, plus inca trei pozilii ce pot fi "umplute" cu melodii download-ate

de pe lntemet. Si la jocuri mediul este destul de diversificat. EI este format din jocurile deja incluse (Go! Hamster, Honey Ball, Bowling), la care se mai pot adauga allele .trase" de pe net. Cu ajutorul camerei digitale incluse se pot realize imagini la

o rezclutie maxima de 040 x 480 pixeli. ~ CARACTERIS"CI:

Dlmensiune: 90)(45x23 mm

Greutate: Bog

Display 1: TFT Grafic - 65k culori

Display 2: OLEO Display - 256 culori

Rezolutle Display'l : 160 x 128 pixeli

Tip acurnulatcr: u-on 800 mAh

Stand-by: aproximanv 230 ore

Talk time:

maxim 3 ore

aspect pe care eu nu l-am prea inlalnit in ultima vreme ~i pe care l-am regasil la acest Chea 328 este apelarea vocala. Senzatiile de "computer engage"

~i "suna-I pe Mihail<'i" dau 0 nota. soecrala deconfort. ~

CARACTERIS"CI:

Dimensiune: 109)(45x18mm

Creutare 77 g

Display: LCD Graflc . 4096 color!

Rezolutie Display: N/A

Tip acumulator Li-lon Standard

Stand-by: aproximativ 1S0 are

Talk time:

maxim 5 ore

IN'N'N.level.ro

54 oc:t.arbrie2003

www.leveLro

--- .............

Am un AMO AlhlonXP 1800+, 256 DDR Ram, nVIOIA Ceroce 2 MX400- 64MB SDRAM, HOO Fujitsu de 8 GB ~i Windows XP • Professional Edition. De ceva vreme. rna confrunt cu 0 problema cafe rna scoete din s:irile! (and instalez un joc, un program, clnd rna;ex: sau ascult rnuzidi etc ... mi se int'impll'i de mulle ori sa serestartezecomputerulsingur.Daclinu fae nimic la calculator, tl pun pe Hibernate sau pomeste screensaver-ul. dura care nu se matrestarteaza

1.De lace sa fle oarel Am reinstalat Windows-ul de careva or; :;i tot degeaba. Sa fie care din cauza faptului ell. hardul e vechi de 4 ani sau din cauza faptului ell am reteat Sau din ce cauzat

2. A~ dar; sll-mi cumpar un HOD de 60 sau 80 GB. Ce mi-ati recomanda $; cam cat m-ar coset

R: 1. in astlel de situalil: primulluCiu fa care m~ gfmdesc sunt memoriile. E pasibil ce anumile setilri din BIOS sJ nu fie seers corespunzlltor. Penlru tncexn iti recomand o verit/care de rutinA a BIOS-u/ui la sectiunea "timing" a memon'i/or. Dad nu cunO$li exact lipul de memorie sau frecvenJe/e la care eceasa funqioneaz-l cea mai bum cale de rezolvare a problemei ese setarea aces/or opfiuni in modu/ "defaulr'.

:2. Sugestia mea ar un 5eagate Barracuda ATA IV. Prefu/ aproximaliv al urlUi astfe/ de HOD eae de 80 USD. Aceasta valoare a prefIJlui este influenta~ de ada05urile preaicete de diverse firme IT din Romania.

AJexandnJ Neagu -@

Am 0 problernil legata de NFS-Porsche.

De cand mi-am schimbat place de baza st ptaca video, nu mai pol sa 11 joe, deoarece in timpuf cursei se blocheaza, adicll. deca virez 1a staoga jnainte de bkxarea jocului, masina merge fa stanga Tara sa 0 rna! pot redresa, deoarece nu mai merge nici 0 ccrnanda Am instalar ultimele drivere st degeaba. Care este problema?

P.S. Sistemul meu esteformat din:

Athlon XP 1600, ASUS A7V333-X, GeForce4 MX 440 ~i sistem de operare Windows98 SE.

R: Mda ... problema int.j{nita tiecvemte pasionapi de NFS care si-eu fficul un upgrade dupJ ce s-eu instalat joculln cauzi'l.. Problema eee legata de controller-ul de

tasfatudf de pe noua placJ. Modul in care jocul se folosea de vechiul con/roller al casta/uri; nu este compatihi/ cu noua p/acA. Rezolvarea se face prin reinstalarea tn Windows a driver-ulu; de (as/alura, iar cu prima ocazie in care ai intral In joe, ~i reselectezi ca principal game controller tastalUra. Nu ui/a ca mainte sa reinl,i tn circuitul automobilistic sa ifi reconfigurezi lastele de control al bolidului.

Bogdan I\8tzu - ..

De curand mi-am cumparat 0 place video GF FXS200 cu , 28 RAM, TV-Oul ~i DV1. Card pun televizorulla TV-out, totul se vede normal, dind ma joe sau sunt in Windows (XP) sau tncerc savad un film pe televizor, ecranul este negru, desi pe monitor se vede filmul (la televizor se vede dear bara de la meniul programului pe care il folosesc). T e rog foarte mull sa mll ajuti. Mufturnesc anticipatl

R: in principiu, aces getl de problemJ se rezolva earem de simp/u. in prima fazA, ar trebui sii-ti instalezi ultimele diivere Detonator (preventiv). In a daua faza, trebuie sa ajungi la optiunile de configurare a placii video: start> settings> control panel> display. Ajuns ea. dai dic pe butonu/ intitulat Advanced, d(/pJ care metgi in meniul de configurare a pJacii video (bulonul din partea de sus ... ) de obicel~ poartA numele pllicii video. Aici, urmalorul dic de maus trebuie dat pe txsooul Overlay Controls. Acum pofi sa f!i configurezi ~i sa iti selezi cum do~i lO!i parametrii ce lin de cantJOlul imaginilor video afi;;ate pe televizor.

TROUBLESI-IOOnNG

Am ~i eu 0 serle de probleme cu PC-ul. Una dintre ele ar f ca primesc des mesaje de ercare de la Windows XP. Ele suna cam asa. .. n. has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the incovenience.lfyou were in the middle of something. the information you were working on might be lost. U. will try to recover your work. Send Error Report! Don't Send. Din ce cauza primesc aceste mesaje? stI fie din cauza pC-ului care este cam sillbut pentru a rula Windows XP? Am un Duron 7S0 MHz, 128 MB RAM ~i HDD 20 GB Western Digital, impreuna cu o placa video GeForce 2 MX 400.

R: Acest gen de eroare se tonlneste eel mai frecvent la sistemele de operare XP, a carorinstalares-afacutcumulleveacuri'in urma. Una dintre cauze ar f numarul

foarte mare de apllcath ce au fost instalate ~i dezinstalate. in cete mai mulle cazuri, seoeota de dezinstalare a vreunei aplicaui mai are prostul obicei de a sterge si unele fisiere care uneori sunt de folos sisternulut de operare. Daca pur s! simplu nu a! chef de reinstalarea sistemului de operare. a solute tercorera ar f dezactivarea functiei ce se ocupa de astfel de mesaje de atentionare. Pentru a realiza acestlucru, die dreapta pe My Computer, alegi Properties, iar la seqlunea Advanced, dai die pe butonul Error Reporting. Cu prima ccazie cucara ai inlrataici, bifezifllrll retmeri butonul Disable Error Reporting.

. _09

octombri .. 2003 55

LEVEL LIFESTYL.E

> Si ce dad! nu ne-am ~alificat la europene? Avem echlpa? Avem valoare? Au erbnrut Eh ... la stat! un pic, d acum realizez. in momentul in care voi citili asta, durerea din sufletul microbistului roman probabil s-a rna! atenuat putin $i yin eu sa bag cuutu-n rana. Ce vroiam sa spun? .. Chiar, ce vroiam sa spun?

A, da ... Oameni buni, lasali fotbalul, serntme!e s! stadioanele ~i tndreptari-vd spre cea mai apropiata sala de jocuri. Luatt-va copiii, parin!ii,

semmtele si fularele tncolore s! Tndrazni!i sa fili spectatori la un meet de Counter-Strike. Care Briliantu', ce Colonel? Care Na~? Nurnai despre Ireguri, snipere s! wall-hack ~a va aud vorbind. Aveji vote sa abierat! alaturi de amici, sa va luati cu rnalnile de cap, sa va enervatt si sa va bucurati. Semintele sun! cpttcne!e.

tar dad 0 data pe an va veti treat reconjurctl de alte careve sure de nebuni la fel de agitap de ceea ce se vede pe doua ecrane in capatul unei

salt totunecete.etunct sa stili diali ajuns la preliminariile World Cyber Games.

Anul dol

Concursul organizat de cane Professional Garners League s! avandu-i ca sponsori principal! pe ce! de la Samsung s-a desfasurat anul ecesta tot la Bucuresti, tot in cadrul complexului Romexpo, in eceeest seta. la care ajungeai urdind pe aceleasi trepte. dar,

sper. cu alti mici Irigandu-se impasibilla tnuare. Si? Ce s-a schimbat? In primul rand, evenimentul de anul trecut a avut loc candva la lnceputul toamnei, pe cand anul acesta dildurile de 40 de grade si ceva au cam inmuiat genunchii panicioantilor ~i ai spectatorilor.

Dad anul trecut competnta s-a tnnns pe durata a doua zile {~i 0 noapte alba}, de data asta organizatorii s-au gandit si la binele nostru ~i au marit durata compeuue, la 3 zile. Spre deosebire de anul trecut insa, cand in cele dcua zile a avut loe doar concursul de Counter-Strike, anul acesta, de-a lungul celor 3 zile s-au desfasurat nu mal puttn de 3 compeut!t: concursul de Counter-Strike, cel de Warcraft III, precum si un eveniment special. concursul de Counter-Strike pentro fete.

Prirnele doua zile, ext-ern de relaxate st de aerisite (ca si tot concursul, de alrfefl, au fost dedicate in totalitate etapelor preliminare din concursul de Counter-Strike. Surprinzator, dadi anul trecut meciurile din NcaliflcariN au fast in mare parte vaduvtte de spectatcrt, de data aceasta

LIFESTYLE EVEL

sala a fast plina aproape tot timpul.

Regulile nu s-au modiucat esential fata de anultrecut (regulamentul preliminariilor WCG2003 a coincis cu regulamentul Campionatului Nauonal de Counter-Strike, cu cateva mici modiftcanl, exrstsnd acelast Winners' bracket ~i Losers' bracket, insa organizatorii au avut buoa-vointa sa afiseze pentru toau lumea un program cler al meciurilor, ceea ce i-ar f scapat de multe dureri de cap pe spectatorii de anul trecvt. Hartile pe care s-a desfasurat cornpetitia au (051 urrnatoarele: de_aztec, de_cbble, de_dusI2, de_inferno, de_nuke $i de_train. Au participat 48 de echipe a tate S juditori plus rezerve, iar casugarorul. ..

Sa nu ne grabtrn. Favoritii principali de la edltia precedents (Pro Si TeG) au ramas la fe! de putemfct, tnsa 0 alta echipa din Constanta (.Eq-) avea sa Ii se alature anul acesta. Restul echipelor.

des! unele foarte promitaroare, nu au reustt si'i acceada in etapele finale ale competitiei. Cu toate acestea. unele meciuri de la inceputul concursului au reusit sa depaseasca in spectaculczltate meciurile dinlre "grei".)i asta deoarece, in limp ce echipele rnai neexperimentate i~i permiteau sa atace haotic ~i sl'i creeze spectacol. cele mai "batrane" au aphcat 0 tacnca de asteptare. meciurile cele mai Importante transformandu-se astfel in jocuri "expectative", Tn care actiunea se derula extrem de rapid la sfar~itul fiecarei runde.

Pro parea ci'i va repeta figura de aoultrecut. avand cateva meciuri foarte bune cu TeG. Din par-ate pentru ei, nu au reusit sa treaca de castlgatoarea de

LEVEL LIFESTYL.E

anul trecut s! s-au muljurnit lntr-un final mulre concursuri desrasurate in cadrul

cu locul 3. Pe de alta parte, -Eq- eelor 3 zile caniculare din Bucuresti.

(d~tigl1toarea eampionatului national] a Concursul de Warcraft 111 a fost

ajuns in finala alaturi de TeG, pe care ii destul de putin .mediatiaat", el putand fi

mai tnvlnsesera Tn meciurile antertoare. urrnarit in alia sala decat in cea in care

Finala a fast insil dominata de TeG (in se aflau majcritatea spectalorilor. Si asta

afari! de cateva momente in care -Eq- nu mi se pare un lucru tocrna! bun,

parea a f In stare s~ furnizeze 0 meclurtle fiind bune st spectaculoase.

surpriz111, iar la sfar~itul meciului echlpa Sper ca anul vliror nu numai concursul

din Bucuresti a fast declerau de Counter-Strike sa fie lransmis in sala

cssugatoare. lara$i. Din nou. prtncrpau. pe cele doua crolectoare. ct ~i celelalte Imacar finalelel.

Warcraftffialt:ele

Dupa cum v-am mal spus, organizarea compettt.el din acest an a fost net supertoara celei de anul trecut, cu un program mult rna! aerisit ~j cu mai

Ca~tigatorii concursului de

Warcraft III (toli trei crrnand a se deplasa In Ccreeal au fost: Eviscerator, Orly ~i Dreamboy, toti membri ai acelulasl clan. Cum care clan? TeG, normal. ..

Concursul de Counter-Strike destinat echipelor formate numai din fete a fest 0 premier" pentru aces! gen de cornpenue. de~i astfel de echipe nu sun! noi in peisajul MiL. competntonal (loanitoaia mtl Iacll. Castigatoare au Iost cele de 1a R@m·Girls din Bucuresti. urmate pe Iocul doi de Crazy (TeG Girls) (jarl1~i?!) tot din Bucuresti :;i pe locul trei de uG-Giris din Buzau. De asemenea. nici finala de fete nu a fost transrnisa in seta pnncipala, ceea ce ar f putut aduce niscaiva huiduieli din partea privitorilor daca nu ar fi fast prea concentraf cu semlftnalete $i finala de la baien.

Dar cum Romania va fi reprezenteu la wce 2003 nu numai III CounterStrike ~i Warcraft III, iata care sunt si ceilalf castigator! a! preliminariilor WCG 2003 din Romania:

WCG 2003 se va desgsura penlru ultima oara anul acesta in Ccreea (Seul, 12-18 octombrieJ, urrnand ce anul vntor compentta ~ se desfasoare la San Francisco, iar'ln urrnatorii ani 5~ se plimbe printoata lumea.

Preliminariile din Romania au fest un succes mal ales din punctul de vedere al gamerului care nu credea d. va face vreodata bani din jucat in Romania. Premiile din cadrul cornpetitiei din acest an au totalizat 5000$, iar clanurile cele mai competitive au tnceput a fi sponsorizate de diverse flrme, care mai de care mai tmportante. Mai mult decal atat, ~i la chestia asra ~ ctcleascs urechife roate firmele care nu ~tiu cum s.ll se "lipeasca" de un public tanar si numeros, nu se intamp!a in fiecare zi ca 0 sail! pi ina ochi de tineri sa aplaude la sfar~il sponsorul principal al cornpetitiei (Samsung), ceea ce nu ar f facut daca Ie imp<'irteai nutura~i pe strada, ii orbeai cu panouri pubticitare sau ii stresai cu reclame la televizor.

Starcraft - TeG-Shamanul (:;i steu. Avem deci un public numeros s!

ca nu e ultimul din clan) desrul de stabil, oameni care vor s1l investeasca in astfel de comperit!t, precum

FIFA 2003 - T eG-Gica (v-am spus $i jucator! de calnatelnca un pic, sa

eu) si Bugsy. cresten mad sl 0 ~ vedeti atunci..

58 octcrrbrie 2003 www.level.ro

I

Rezolutie: 128Ox768 Dim.pixel: 0.26 Contrast: 400:1

~ limp raspuns: 25 ms

_ J' I ~ Interfata: Digital, Analog

,111' SyncMaster 172 W - Wide Screen 16:9

cu Multimedia Stand

11

~KC~_'''''SA

SAMSUNO.rr Romania - s.ntlce Center SAMSUNG-IT Romania

500530 Brasov

abanament Decupati talonul din revisU., cumpletati-I ~i expediati-l impreuna cu devada plalii pe adresa

loana Badescu, OP 2 CP4, 500530 Bra~ov

Plaia se pcate efectua prin mandat postal pe adresa toana Badescu, OP 2 CP4, 500530 arasov

sau prin ordin de plaia in cantul

Vogel Burda Communications nr. 264100060476deschis la ABN AMRO B~nk Brasov.

______ .. p~~t:~n~~r~~~r~0~~11~;;5~~ce

deschis la Trezoreria Bra~ov. Talcanele care nu sunt Insotlte de dovada plalii NU VOR FI LUATE iN CONSIDERARE!

talon de camandii

Decupati talonul din revista, completatl-l ~i expediali_1 tmpreuna cu dovada plalii

pe adresa

loana uadesce, OP 2 CP4,

Platasepoateefectuaprin mandai postal pe adresa loana Badescu, OP 2 CP 4, 500530 Bra~ov

seu prin ordin de plaIa in contul

Vogel Burda Comruunicatiuns

______ .. n~B2~4~~0:~O:;~kd:~~~~v~a

LEVEL LIFESTYLE

Interviu oferit echipei LEVEL de catre Vannis Mallst (producator)

... Prince uf Persia a fest un joe extrern de Yannis Mallat: (rade) ... ah- ah- ah... am fast destul de spenet cand mi s-a

.. popular, canova prin anii '80. A fast nu va pot spune nimic cespre carnenf propus aces! protect. Reinvterea unei

primul care a inlrodus animatllle cu din varful piramidei, dar vech! licente, mai ales a aceste!

miscar! rea Ie ale personejetor st, de eu, unul, licente - a unui joe cu 0

asemenea, a fast primul joe care a avut o acpune bazatli pe 0 poveste. De altfel, el a fest eel care a dar tonul jocurilor action inspirate de 0 poveste. Din pacate, partea a treia a jocului,

men ita sa sarb1ltoreasc.'i ani-

versarea a zece ani de la

lansarea jocului, nu a fost prirnit'l prea bine de catre fani, fikilnd astfelca Inreresul pentru aceasta serie sa scada.Acurn, Ubi Soft are posibilitatea de a reabilitaimaginea sertet Prince of Persia cu Sands

of Time, prima

data prezentat Ia

E3, un joe care la

prima vedera lasli a impresie foarte

bung. L-am rugal pe YannisMallal, prorfucatcrul jocului,

sa ne raspunda Ia

cateva tntreban.

LEVEL: Haldeti 55

tncepem cu partea mai greil: nu le-a fost frlea celor de la Ubi Soft sa scoata de la naftalina PoP dupi'l insuccesul ultimei pari] a seriei?

62 =torTt:Jrie2003

\N\NW,level.ro

asemenea reputatie, foarte bine cunoscut $1 care a pus bazele genului action / adventure - nu a fost Hoare la ureche. Cu alai mai mult cu cat, din cauza insuccesului de care a avut parte ultimul joe din serie, era dar dI dad! ~i noi 0 dam in bara, asia ar insemna ingroparea definitiva a seriei. Recunosc ca s! esta a mai adaugat un pic de presiune sltuatlei ©. Oar coata ce am aflat toete datele problemet, ne-am pus pe treaba ~i am uitat de frtca, de poslbltnatea ingroparii definitive a unui joe ~i ne-am concentrat pe joe, cum sa il facem sa fie bun ~i mai ales sa il facern alai de bun incal sa alba un mare sueces chiar daca nu ar fi avut acest nume celebn, ~i toata aceasta mostenlre.

l: Cand v-ati apucat de producerea jocului ~i cand va f gata? Ce este deja gala ~i ce mai aveti de facut la eJ?

Y: Producerea jocului a inceput acurn 2 ani de eue, chiar daca extstau niste discu!ii intre Ubi Soft s! Jordan Mechner de csteva luni bune. Am tnceput sa tml pun la punct 0 echtpa prin mai 2001 ~i sa rna gandesc, sa ne gandim de fapt, ta ee am puree face cu un asernenea nume. Oar eu spun ca adevarata munca a tocepur in iulie, cand Jordan a venit in studioul nostru din Montreal. De ee? Pentru ca atunci echipa noastra Imai putin de 10 oameni la momentul respectlvl a vaaut reacua lui Jordan cand s-a ultat peste ce pusesem noi cap la cap pana atune]. A ra-

mas blocat ~i noi ne-am spus: "aha se

pare ca scnrem pe drumul eel bun ",

Jordan slmjea ecefees! lucruri ca pe vremea cand el se ocupa de PoP1, s! noi la fel. Aeela a fost acevaratul tnceput. Cil despre ce mai avem de facut, mai putin dedit am faeul pana acum, astaesigur©.

Mai avem inca de facut retcsunle finale, tweaking-ul, echilibrarea jocului ~i, nu"in ultimul rand, etiminarea tuturor bug-urilor.

LIFESTYL.E LEVEL

L: Ce anume a inspirat povestea ;;i atmosfera joeului?

Y: lm! amintese ca in faze de concept, totl ce! impliceti in proiect am fast tocuralet! sil citim povestile din

1001 de nopti. Este locul perfect de unde te poti inspira pentru a poveste tnteresenu. dar si penlru a vent cu niste idei trasnite, alai pentru actiune, ell! ~i pentru lccattt. Pe partea cu povestea, Jordan a functicnat pe post de scenarist s! el a scris povestea tantaseica ce se dezvaluie buceu eu bucata prin tehnici narative de prima mana. Raphael Lacoste, designer-ul de nivel, nu a cazur in patima Evului Mediu ~i nu a umplut atmosfera cu un amalgam de culori s!

cu toate acele lucruri pe care Ie pot! vedea in orice film de duzina de genu! Lampa Fermecata sau Covorul

zburator ... Nu, el a studtat adevarata arta ~i arhitectura din Persia medleveta, care este foarte subtil1'l $; fermecatoare. Si-a gasil inspiratia in foarte multe carti

~i tratate de tstorie. jucatcrf vor f terrrecau H'ira sa i~i dea seama. Aceasta este adevarata magie.

l: Se pare cil eroul principal a

devenil mull mai allelic s! beneflctaza de niste abilitati acrobatice pe care nu le-am mai vazut in jocurile anterfcare. Are unele dinlre trasatunle Larei Croft s! ale celor din Matrix, iar toate acestea sunt combinate cu efectele vizuale din "Crouching Tiger, Hidden Dragon". Putett sa ne spuneti de unde pana unde ~i cu ce scope

Y: Ei bine, stii, not, producatorf de jocuri, "impllnii;;im aceleas! idei. Asimilam tot ce se poate de pe la Hollywood sau ce rna! este la modi!. pe Coasta de Vest ~i tot asa ... 5i chestla asta mi se pare norma Ill. Dar dlferenta R-E-A-l-A este cal de bine lmolementez! acele idei tntr-un joe. Alex Drouin, directorul nostru de ta anirnatie, este un fan $i un pracucant al kung-fu-ului. Cand CTHO a aparut pe ecrane, am fost dati pe spate. Nu neaparat de mi~dirile ecelea nemaipomenite, dar felul armonios in care sa "imbinau route a atcnutt un 101 perfect. A fast foarte impresionant pentru noi s! exact acelasi sentiment vrem sa"il lnsuflarn ~i jucatorulvi. cat despre Tomb Raider, este greu s.'!i spui ca ne-am tnsptrat din acel joe cgnd jocul nostru este eel care a pus bazele genului action/adventure, care a dus la asemeneatilluri©.

l: Per total, cat de mull se bazeaza PoP3 ps rele douii jocuri precedentet

Y: Haide sa vorbim doar despre PoP 1 &2 aici. .. A~ spune ca am pastrat cele trei elernente de mare sucres din primele jocuri: setur! de rniscari nematvazure s! Huidlrate a anirnatiilor. secvente de IUpia lmensa ~i un design de nivel puternlc s! fntefigent. Si crede-ma, exact asia ne Irebuie! Desjgcr. esre ceva

octDntrie 2CXl3 63

LEVEL UFESTYL.E

ce vom adauga in Sands of Time: TEHNOLOGIE. Ceva ce pcare fi at ins doer prin consolele de ultimA general ie. chiar de genereua urmatoare, ceva ce oarneniter Ie place mull: jocul cu curgerea timpului (in real time), slstemul fizic (pAr, corpuri moi, perdele ... ), inverse kinematics, tncarcare dinamidi, mai spune ~i tu ...

L: Pe parcursul jocului, care va fi croponra dimre genu! adventure si genul action?

Y: Sunt atal de irubinate lncat juditorului ii va fi roane greu s:l fad disnnc[ia ~i stl spuni'i: "asta e partea de adventure" sau "asta e penea action". Slilul jocului va punejuditorul direct in mijloculactfuniichit ca este tu tirnpul

unei Iupret. in mijlocul unei aero-

batii, oriunde, crfcand. Acum,

tolul depinde s! de felul in care define~ti tu adventure. Per se, aventura este subesttmarea unei siluafii entice. Primuleste clar

in mijlocul aceva

mull mai mare de-

Cal el ~i asupra ca-

ruia nu are rue: un

fel decontrol. Dez- 15ntuirea lui

Sands of Time este ca ~i cum a! deschide Cutia Pandorei, la fel ca ~i area pierduta.; Trebuie s5 se des-

curce cu lucruri nernalvazure panA

arvncl.A lrezit RAul s!

asra il arunca direct in rnljloculactiunii.

ce proiectul prinde forma. este din ce in ce mai mult consultat in materie de design de nivel. Este extraordlnar s:l il avem pe Nasul genu lui action/adventure printre noi.

L: Spune-ne ceva despre poveste. persona]e, decoruri $i anne.

Y: Prmjul, fentat de vizirul malefic, a dat drumul in lume la The Sands of Time. Acel nisip era tinut intr-o clepsidra magtca. 15sat!'i in grija unor indieni ba!rani ~i intelepti. De atunci, Apocalipsa s-a abnut asupra

L: Cand s! unde se va implica Jordan Mechner, ereatcrul seriei originale, in procesul de prcductte a jocului?

V: Se va implica? Jordan ese implical pana in gal, de la bun inceput.

castelului, nisipul s-a trnprssnat repede, infestand fiecare fiinta umana attnsa, transformand palatul tntr-un loe de joaca perfect pentru prfntul nostru. EI nu are de ales ~i trebuie sa colaboreze eu 0 prinlesa indiana cam mtsterioasa. in care nu prea pot! avea rncredere. dar trebuie si'i 0 faei, pentru a readuce nisipul in clepsidra magtca. Printul este un maestru sabier s! un foarte blne antrenat acrobat, dar mai este ajutat si de Pumnalul Timpului, anna ce Ii of era eroului

pcstbtlnatea de a se lupta cu mai

multiinarnici deocata, intr-un stil nemaivazut pana acum.

L:Gitdemultenivelurisunlinjoc? V: Slii, am Implementat un sistem dinamic de tncarcare a nivelului. Nu vor exista chestii de genul: "Herta ~i obiecrivul at ins. Asteptati sa se tncarce nivelul vrrnaror". 0 sa fie totul imens, Hiri'! sfar~it. Locul de [oaca va fi intregul castel, unde printul se va plimba pe accpertsuri, prin subterane, pe perett,

www.ievet.r-o

prin pereti. .. Asta ii va oferi posibilitatea juci'Horului de a fi introdus tntr-o multime de locati! diferite, Tar~ a dislruge eontinuitatea joeului.

L: La ee fel de AI trebuie s~ ne a~tepUim?

Y: Unul care va va pune probleme, deoarece va fi destept. lnarrucii, odata ee s-au transformat in Sandmen, lupta eel mai bine in grup. Atund beneficiaza de 0 inleligenli'i comuna, rna! rtdtcata, tntelfgenta de hait3. Mai mult, unii dintre ei vor putea n ucrst doar printr-un anumit fet,.. 0 sa vi1 surpnnda.

L: Cum se va controla camera? Y:Aeestaesteluerulcu care ne mandnm eel mai mull. Este alaI de bine faeuta, tncn nu trebuie controlata in niei un fel. Am facut 0 gramada de teste care toate au dat rezultate exeelente $i doar $tili cal de lmportanu ese camera. Dar blneinle!es ci'i jucatorul 0 va putea controla dad! va dori. Astfel, va putea admira peisajul sau cerceta harta tn amanunt.

L: Iccu! cu nisipul timpulul pare a fi parrea cea mai interesanta. Vom purea relua ultimele 10 secunde ea sa aflam ee ne asteapta. Ne poti da ceva detalii?

Y: Aaaahh ... asta e partea eea mat interesanta. Nisipul timpului. Este ceea ce noi numim capodopera din design. Este ceea ce leagi! tonrl, de la poveste la gameplav. Nisipurile timpului sun! 0 ni!past1l dnd sunt scapate de sub control. Nimeni nu Ie poare controla, dedit daca are un artefact facut din nisipuri. Cel mai putemie asernenea artefact este Pumnalul Timpului, cel pe care pnntut il detine. Umplut cu ntsip, el ii oferi! stapanului sau mai multe puten: puterea de a da timpul inapoi (in limp real), pulerea de a avea viziuni despre viitor, in anurnite palli speciale (cu un elect impresionant la innarea fn transa), puterea de a tngbeta inamidl, de a opri timpui, de a se mlsca foarte repede ... Toate foarte impresionante. Stapanejite Nisipurile sac te vor ingropa, despre asta este totul.

L: Ce putem spune despre partes tehmca a jocului? Ce efecte grafice suport.H

Y: Dupii cum am mai zfs. The Sands of Time este despre TEHNOLOGIE. Ali vaaut eu totii ce bune $i frumoase erau reate in Splinter Cell, nu! Ei bine, de '3 Sands of Time s3 va asteptett lamaimulte ...

LIFESTYLE

L: Juciitorii de pe PC au de ce sa se teamaz vor primi un joe care are problemele clastce ale jocurilor de consola portate pe PC (iipsa pos.btlttattlor de salvare, dificultali la controlul personajelor, functf grafice nefoloslte la maxim)?

Y: Joeul esre un joe pentru console, asta e sigur. Dar chiar ~i asa, nu este greu sa 11 faei si! fie un joc extraordinar s! pentru Pc. in legatura cu controlul personajelor, suntem ccosnentl de Iaptul ci! ar puree strica tot, asa ca este prioritatea noastra numl1rul 1. Hei, PoP a lost un joe pentru PC, asa d1 nu 11 vom dezarnagi pe jucatorul de pe PC!

L: Care a fost partea cea mal pli!cula din intreg procesul de producuet

Y: Partea cea mai frurnoasa a fast timpul petreeut cu echipa. A fost extraordinar faptvl ca am putut participa la crearea joeului, imaginarea povestii, la design-ul de nivel, la planuirea $i apoi la jucarea capodoperei ce a ie:;it din creierii astta. Un proiect este de fapt 0 aventura umana $i munea eu echipa a fost ceva ce am pretun cu adevarat.

Noul Prince of Persia, din ce s-a vazut din filmele prezentate la E3 $i la EeTS, cu animatia sa subtila, sogereaza un joe cu erecte vizuale extraordinare. Acest lucru, combinat cu stitul de Ivpta a la Matrix:;i cu ideile nol, poate foarte bine sa dudlla lansarea unui joe de un real succes.

L: Ali rev:;il s1I introduceti toate ideile planufte in joe sau sa ne astepram $i la 0 eontinuare?

Y: Stii,d'indteapuci sa faei un [oc. trebuie sa las! unele lucruri deoparte. Ce la$i deoparte sunt lucrurile care I1U dav bine puse langi! celetake. Este vn proces de eliminare a tot ceea ce este slab pentru a castra doer ce este eel rna; bun. Toatl1 chestia este sa nu tar nimic din ee nu a mal fast folosit pana acum, evident A:;a ca, la tnceput, ta! pani! cand ramai doar cu ce l1i trebuie. Ce a ramas este exact ceea ce trebuie.

oc:tcrrbrie2CCl3 65

LEVEL LIFESTYLE

Activision Pre ECTS Press Cay

> Se faces cli. :ra 0 minunata zi lond~nezli. de vara tame ... Proaspat coborat din avionul romanesc al companiei

TAROM, am luat calea hotelului, dupa care m-am repezit cu suflet de metrou britanic spre Earl's Court, unde trebuia 9 fiu preluat de serviciul special de transport angajat de Activision cu ocazia zilei de dinainle de EaS 2003, zi in care hotarase sa atraga presa moodtala lntr-un mediu separat de nebunia targului [la care Activision oricum nu a participat decat forrnal).

Ajung in Earl's Court ... ~i da-i ~i cauta serviciul special de transport ... ~i la-l de unde nu-t.In cele din urma. a dubita Mercedes izolata, cu un sorer 13 fel de izolat in cravata-Lrni-au sari! In ochi pe fundalul moncton al asfaltului parcarii din spatele ECTS.ln doi limpi, tre! rmscar! ~i 1,64 optimi m-am depus in .Hmuzma" carry-all, bucuros ca am la dispozifie un Sprite s! spauu cat pentru zece ... care, evident, s-a umplut aproape instantaneu cu unsprezece lndivizi. Indivizii s-au dovedit in cele din urma a

f nlste baie!i de treaba, italieni de origine, chiar redactori ai echivalentei reviste concurente, nurnita la ei PC Games World. Din vorba-n verba, rau-oe pe drum, dupa eceea in lata sediu!ui Activision din Slough st, in fine, cam

Evident. EA Playa avut mull mai mull fast.. Dar, in definitiv, parca asia ccoteaza cu adevaratt De fapt, toata lumea ventse cu un singur, MARE scop. Acela de a vedea Rome - Total War niland Jrumos pe un ecran mare, plat ~i cu explicatiile de rigoare. Activision a tncercat (Si in parte a reuaitl sa arraga atentia ~i cu The Movies, sernnat Peter Molyneux, st Call of Duty (a carui ecbtpa de producaort este compusa in mare parte din cei care au stat III spatele lui Medal of Honor: Allied Assault). S-amu, pe-ndelete, ell n-ol fi fulger ...

tnghesuftt, tntr-o camiiruta de patru pe trei, salutand fete stratne ~i cascaod gura la ce se intampla pe acolo.

lmbolditi de naturalul sentiment al foamei, ne-am repean gales spre fursecuri, correnrand intre limp deosebirne dintre acest ActivisiOh Pre ECTS Press Day ~i EA Play-ul organizat cu un an in urma. Cruda reelnatea nr s-aroratrsattn toara orcerea:

Activision e mai saraca decal Electronic Arts. Mull mai. .. vizibil mai ... Argumenlul a venit repede: "Am dorit 0 atmosfera mai intima". Deh, atat de intima incal era dificil sa-Ii iei notite f.lira sa-I scarpini in ureche pe meglesuljurnaltst.

66 octombrie 2003

www.level.r-o

arnintiri, oboseeta etc., dar poate mai importanta decat reate este cartea de vizita Activision pe care sene, cu litere de-o schioapa juma", "Rome - Iota' War is coming to ROMANIA!". Asta TnseamnacJjoculacestarisdsaarunce popolatt! tntregi de gameri in delir

Cu totii cunoastern seria Total War.

Mul~i dintre noi au [ucat aceste jocurt. Destui sunt acela care au terrnlnat jocurile TW. Tns('l sunt destul de putini ce! care au rmeles 1<1 perfectte rnecanismul acesror tacnco-strategn extremde eomplexe.

Testoasa cu aroma. direct de pe ecran

Prin Rome- Total War, Acuvlslon ts! propune sa meerga mai departe pe drumul deschis ell Shogun. Insa, evident, sub presiunea timpurilor ~i a hardware-ulul, s-a trecut 1<1 0 grafidl integral 3D pe harta tacuca (cea srrategica nu a fast aratala niei macae 0 secunda). $i ell esta ne-au innebunit de cap eei de la Activision timp de 0 jumatate de ora, fara a dezvalui secretele si implemenraelle noilor fllnelii de AI. E sfgur ca sistemul de recutere va ramane similar, tnsa adaptat specficulot roman. e<'l organizarea pe campul de lupta va fi asemanatoare eu cea din celelalte jocuri, dar sunl lucruri schimbate major: aeum orasele sun! "adevarate", cu cladiri care pot gazdui minigarnizoane, dar care pol f dararn<lIesau arse. Tn plus, introdueerea eletantilor ca unitate cornbatanra presupune adoplarea u nor tactrct ext rem de precaute.

Per total, impresia lasata de RomeTotal War a fost una de uimire ccmbtnara ell a oboseala a obisnuintei. Nu m1l rntefeget! gresn: jocul s-a prezentat excelent ~i. se auzeau laude, ar ruta impecabil $i pe Pili 600 MHz cu 128 MB RAM Idesi tntr-un moment de

LEVEL LIFESTYLE

Seara se rasa peste sediul Activision din

Slough .. , Intra Tim Panting, Head of European Corporate Communications ~i asa rna! depatte. care se esaaa !a un computer ~i tncepe sa-m! doineasca usor despre Call of Duty. Evident,eram familiarizat cu jocul dear din imaginile pe care le-arn poster cu msnojele-astea dcua pe www.level.ro. Acum, era "the real thing". Incepe nebunia: lmpuscatun, explozii, oameni moqi, lovitl de cornpatnott care urlau sloganuri comuniste prin portavoce primitive, bare! .. hmmm .... avloane germane maturand apa cu tunurife ...

68 octorrbrie 2003

hmmmm ... ~i, brusc, m-am lluminat: eram in Staltngred, tn Enemv at the CatesCres.r. intervineTim, acesta este Call of Duty, .jnsprrat dear putin din film". Evident, filmul este inspirat ~i el din batalia pentru Staltngrad, e-go esernanarea ... sa ztcern.

Iocul este un Medal of Honor dus lin pic mai departe. Scripnng-ul la greu te face sa te cam tndciesf de realismul evenimentelor, dar, per total, Call of Duty esre un jOI; de atmosfera care s-er putea sa rezerve surprize

ext rem de placute celor pasicnati de pac-pac-urt patruzeciste.

tanic de sumbra am asistat la prezeuarea unui joe despre al carul viitor se stiu foerte putine chiar ~i in echipa de prodoctie. Povestea merge cam asa: lntr-o dimineat:i, Peter Molyneux S-3 trezit Si a zis: .vci face lin joe in care ai de condos un studio de filme". ~i s-a apucat de treaba 51.·· jocul nu arata ~i nu se mi~;'i rau. Problema e di sdll1aie acolo unde doare de fapt cel mai tare: rransformarea ideil in gameplay.

The Movies va fi complet 3D (a devenit cu adevarat lnutil

sa mai spui asa ceva .. .J. Judtorul va avea in grija un studio de filme din 1920 pana in 2020 sl va putea produce tcata gama de pelicule irnaginahila: horror, SF, drame, western-uri, de caft, comedii etc. Va avea la dispozitie 0 gramada de actori, care se vor diterentla prin talent. inclina!ii,vicii$i,evident, salariu.Adauga!i latoate acestea zeci de decorurf echipeinlregi de regizori, scenarist! ~i tehrucieni de sunet ~i obrineti un frumos "Black & White does Hollywood!".

wwwjevet.r-o

r

I fcund a duck www.ifoundaduck.co,uk

Oamenf vor sa se simta bine, sa iasa in ores la 0 bere cu amtcf ~i sA stea fa discutii. Cileodata rnsa, aceste discutii au ntsre rezultate total neasteptare, iar deciziile ~i ideile nebunesf rncep sa ts! faca aparttia. De exemplu, unii pun de 0 tara (Cabiria, sa ztcem ... ), pe cand allii se rezvma la ri'llu~te. Cum care ra)uste? Pi'li, alea 500! Care? Pi'ii, sa Iti explic: niste plictisi)i au strans 500 de riilu~te din plastic, Ie-au pus care un cod de identifkare la gat si Ie-au piasa! prin Londra. Rezultatul! Dupa do! ani ralu~tele respective sun! rmprastlate prin toata lumea, tar ifoundaduck.co.uk este site-ul care se ocupa de calatorule ri'itustelof, de recordurile pe care le-au doborat 5i de locurile prin care au fast. S3 bern pentru asta!

L,FESTYLE -www.

Bathroom Etiquette

~

International Center for Flytng PIg Gallery

Welcome:

"m., lnlcrrl;)l'",,~1 C~II'~" for B~t1m"-"ll Eliq"~U~

::":~~~~I""'fL'I!ull'~

:::.;:-"'"--'- .... _.-~ .... -,...,.-~

:t~=;=.:~£~';-:=.!:=,,':=

Daca tipii care au avut ideea cu ratustele erau cat de cat plfctisiti, imaginali-va ce viala scctan searbada pot avea nlste indivizi care au fondat un centru international al bunelor maniere in toaleu O!!). Mal mult decat atat, seriozitatea cu care sun! abordate subiecte gen "Cum sa aseaarn hartia igienicat sauCum sa nc ne stroplrn ... prea tare" nu pot decal sa rid ice ntste sprsncene ~i semne de lntrebare. Oricum daca sunteti curios! sau aveti nevole de ceva lect!l in plus, accesat! cu tncredere sfte-ul de fala. Au si forum, cu oamenii care nu se dau in laturi sa iti

of ere 0 mana de ajutcr.

Exit Mundi

0, da! Genul meu de site. Detaliat, bine structural, plin de umor $i de lnformati! despre sfarsltutlumll. Cateva sute de scenarii posibile, descrise cu prectzle sl

cu 0 placers sadica, specifics oncarut om normal stresat de vecini. Este, in cele din erma, un site recomandat celor tristi ~i fara nici un chef de viala, care vor avea ocazia sa se asigure ca oricum 0 sa murim cu totft, asa ca mai bine tratm la maxim zilele care ne-au mai ramas. Ceea ce tmt rearninteste d'i mai bine m-as delecta cu 0 sttcla de ceva, ceva prezente feminine ~i fumuri decal cu un articol. Dar 0 fae pentru vet . ~i peorru e1\ trebuie ... cca ...

Contrar numelui pe care 11 poena site-ul de fala (care nume orieum anunta ceva fain), nu este vorba de tehnict avansate de a propulsa poreii deasupra sure: vecinului (dupa ce 11 pui sa I)i promlta ca ti-c da pe Maria "cand 0 zbura porcu'!"), ci de un site care I)i orer:! spre vanzare diverse modele de [ucartl pa care Ie pcti asambla ;;i modifica de unul

singur.OK stet! ... de ce e stte-ufasta

aici? Emr Poate pentru ca 5un~ bine s!

poate ca asa 0 sli avej! ntste copii mal destepti, care 0 s:! sue de mici ca fearfeca tale st face buba. Sau poate ell. nu. Ce $tiu eu?

.._ .. _

:=: ----

=~

:Eo:;_' =.--::.::-.:::=. _

CICtOrr'bria2003 69

lEVEL LIFESTYLE

ECTS Files 2003

Sesiunea de incalzire pentru toarnna/iarna r-~~~~-----~, ~--~~--~~--~==~~===---~~----~IC

E~

Stimate roman, daca n-at calcar nidodat<'i in Anglia, nu fi suparat, ell. ~i acolo suru tot case. Mai mici, mai marl, pe putertle fecaruia. intre case cresc copse, sta!ii de merrou ~i, desigur. in buricul targului londonez, se inall<':l fehuc Cunea Arlului (pe englezeste Earl's Court) - nu ca Big Ben-ul ~i mat tot Westminster-ul Soar puree compara cu etere minUllatie arhitectcnicg, prezeon in imaginea de mai sus ...

Totu~i, in nici un caz nu se pcare spune ca arhitectura cllIdirii ar atrage miile de gameri in fiecare an. Never! Gamerul

la game trage. si asia S-;) vazut foarte dar cu ocazta ref versiuni (2.0.0.3) a deja venerabilului European Computer Trade Show. Stop! Aici e 0 problema. De ce ECTS se cheama EITS cand mal mult [umatate de larg este ccupata de PlayStation Experience (cu 0 suprafata dubla fata de 2002 s! cu un nurnar mult _ rnai mare de vizitatori)? Unde e Compoter-ul din ECTS?

Totast, s<'i nu sarlrn gardul inainte de a exclama un "Hop!" hotarat, pentru ca tend-a a lost sl anul <'iSla darnicl! in jocuri pentru rc. BEHOLD THE GAMES!

70 octorrbrie 2003

ECTS 2003 - ATARI

In plimbare prin coridoarele dintre peretii falnici din carton am r<'itacit pe la Atari, iejiita la rampa cu deva titluri mar! $i late (plus cateva mid ~i lnguste). Cele doua staruri. .. ghieili? Enter the Matrix ~i Unreal Tournament 2004. Daca primul titlu, fluierand in procesul de rasuflare, inca deservea careva Sony PS2, UT 2004 a arras alenlia unui public venit aeolo s<'i vada care-t sptlu' cu aceasta noua macelariecugrafidi stralucitoare. Panii hard-

gameplay-ul se schiroba Tn UT2004 mai ales prin aceea ca au fost introduse vehicuretaer.sol.spaknergranca se schirnba pentru cit asa sent vremurile. UT2004 stralucea-si in standul nVIDIA, pe FX-uri cu multe zerouri In coece. Erau insa multe de vazut la ECTS, asa c<'i am facn pest, dupa 0 scurta discutie cu Lynn David Iln poza), 0 fermecatoare reprezentanta Atari.

S.T A.LK.E.R.

Ucratneanu-i fratecu romanul. Asta se stie de caod ne-am inleles aIM de bine asupra chestiunii bucovtnene. Totusi, cu geopolitica aruncata tntr-un colt, trebuie sa ma dedar absolut tncantat de prezentarea reprezentanva prezentata de reprezenrantul GSC Game World, imortalizat in poza de mai sus.

STALKER este cunoseut de aproape toata lumea mai ales din trailer-ele sale talmoese. prezente, evident, ~i pe CD-urile LEVEL (de exernptu. pe 09/2003). jocul pro-

ECTS 2003 - THCl

Standul THO era tacut ., pentru di toata lumea Iacea linlste ~i ii asculta pe barbalii care ti tot ziceau de dor st dragoste, in limp ce, separat, prezenrau doua jocuri: STALKER s! Full Spectrum Warrior. Ambele titluri au menirea de a te provoca sa-Ii ctulestr urechile.ln fond, discutam de nume importante:

GSC Game World (STALKER) ~i Pandemic Studios (fSWl.

lnainte de rna repezi tntru picanterii despre cele doua jocuri, am tras 0 dusca de cola, am privit dornnisoarele ce-mi zSmbeau gales, dar formal din ghereta si am privit cu trcredere spre colegii din presa europeena (Eh? Cotegt, sun.'Ci bine ... ), 10li fram.antandu-si agale sepctle in maini, doar-doar 0 pica ceva mai mult decar spuneau rrailer-ete. Cu multa

-

Cu un subtitlu hourar

("Decisiveness of Action"),

cu un producator ca Pandemic Studios si eu spatele pnut de armata americana (pentru care a fost conceput ini~ial), Full Spectrum Warrior ese un joe care, din micul trailer disponibil, parea un so! de Delta Force. Nici pe departe ... rna rog, e tot cu razboale in trak si aile sadIdamhsme asernanatoare. insa nu e shooter, e RIT(S), 3D, frumos, phn ochi de inovali l, un joe tactic, cu 0 grafid foarte bine gandita Icu

rol in gameplay), cu efecte

mite 0 grafid un gameplay atractiv. Din prezeruarea lui Oleg a relesu clar ca mai e delucru destul de mult pana la finalizarea jocului. Iucstoru! va f prins tnu-o zona plina de mutanti, unde se va lupta cu alt! stalker-i pentru obtinerea artefactelor radioactive. Cu patru bare colorate frumos (sanatate, Ioame, sete s! iradiere) s! un inventar limitat, judtorul va putea totu~i contracara efectele adverse ale radiaJiilor cu pilule anti-radiation st, evident, cu votes.

LIFESTYL.E

Prerniile ECTS 2003

Best PC Game of the Show (Ubisoft) Best Console Game of the Show (Ublsoftl Best Online Game of the Show (Ubiscft) Overall Best Game of the Show (Ubisoft) Best Console of the year

Best Publisher of the Year

Best PC Hardware of the Year

eurtoazie, am fost invitati sa stern cdata jos in sala, sa seoatem floricelele ~i s.'Ci cascam bine ochii, urechile ~i alte organe senzoriale. si..

Full Spectrum \Narrlor

spectaculos de reallste ~j cu o Nlinuta de drum" (armament, eomenzi disponibile, posibilitali de manevra) excelenta. Problema: versiunea prezernata de Brian Gomez era pentru Xbox. Punet ~i pacat. Exista 0 oarecare postbilitate de a vedea candva FSW s! pe PC, dar joeul este momentan eoneeput pentru consola Microsoft ~i foloseste din plin eaii putere ai cutieiverzi.

oct::orrtw-ie2003 71

LEVEL LIF'ESTVLE

ECTB 2003 - EIDDS

Ce v1l spune .Eidcs"! Multe, cu sigcrenta. Foarte pe scurr: Tomb Raider, Commandos, Deus Ex, Hitman. Praetorlans s! port s-o tii asa pana la ECTS 2005 ... P~n~ atunci, la ECTS 2003 am fost fericit cu doua mari prezentan:

Commandos 3: Destination Berlin s! Deus Ex: Invisible War.

Cele doua jocuri poarta atata greutate pe umeri ca stau sa plesneesca. Prezentanle au fostinsa tinute lntr-un cadru intim, resrrans ~i complet acopern de sunetele unei firme vecine standului Eidos, care ada! boxele la maxim la un concurs cam tampit. Nu cumva s1l auzim ceva despre "greW' Eidos ...

in fine, dupa multiple rididri ale voc«. prezentatorii st-au tinut pledoariile in favoarea celor doua rnegaoroduqt! (des; a fost rnentronat ~i Legacy of Kain:

Defiance, nu s-a tinut nici 0 prezeruare).

Commandos 3: Destination Serlin este, previztbil, un deliciu grafic I Detaliile grafice (extrem de multe, dar fiind ca harta misiunilor s-a pastrer 20) sunt miscator de reattste. totul arau ca tntr-ue film, cu personaje extrem de bine animate s! cu interioare 3D care sunl cricum. numai urate nu. Commandos 3 e impartit in 3 campanii: Stalingrad, Europa Centrata ~i Normandia, dar va fi sesizabil mai scurt decat predecesoru! sau (timpul de joe a fost redus de la

circa 100 de ore la 25, in urma numeroaselor studii intreprinse de Fides). Evident, nu Itpseste multiplayer-ul. cu 12impartitiin2de6.

72 octombrie2003

Daca jocut de WVV2 s-a bucural de a prezentare excelenta, Deus Ex: Invisible War (In care mi-am varsat cam toate sperantele pentru anul in curs) m-a izbit cu un iz nu foarte ptacut de ... superficlal. Pe langa 0 prezentare plictisitoare, fllra sare ~i piper, am ajuns (mai mult de unul singur decal in urma infcrmatiilor oterite de duduia care expunea subiecluJ) la concluzia ca Deus Ex: Invisible War e pe 0 margine, destul de tnalta s! destul de uroasa si, deca aluneca, fie se sparge, fie se tate. lnterfata a fast modificata, armele au fast modlucate, pavestea a fest modificeta, personejele au

fast ... o-ho-ho ... madificate (CU JC Denton te intfllne$ti dear pe parcursul jacului).ln fine, nu vreau sa par negativist, dar sunt, asa ca, pana la proba contrane, Deus Ex: Invisible War mi-a ramas in memorie doar ca 0 clonll de Deus Ex. Bine ca speranta moare

ultima ...

.. Play It! The Ferrari way.

www.lever.r-c

Massive

In limp ce muhimea tnnebunita se batea in disperare pe un loc in sala de Half Life 2 Iunde n-am reusit sa intru din cauza uoer mastve gtluri de comunicare in interiorul Vivendi), mi-am lndreptat atentta spre a rna! veche lublre: Ground Control, RTI 3D cu nuante srrateglce, care va ajunge anul viitcr la frumoasa cifr;'i2.

Tn timpce Nico Davis de la

Development imi povestea ce s!

cum, eu vedeam un vis devenit realitate. Ground Control 2 este un deliciu grafic, senor ~i de gameplay, cu un engine care s-ar preta (aproapel si unui FPS.

Povestea din Ground Control 2 (cu planera. cu populatia aproape exterminata. cu reztstema impotriva tmperiului Terran) 0 cunoastett din stirea de luna trecuta. Important este eli in GC2 a dispann, se pare, command APC-ul, a ca. rut dlstrugere docea, in primul joc, la pierderea misiunii. Acum, dropship-ul a capaat un ro! mai important, spre fericireafanilorGC.

A fast destul de frig la Londra. A plouat. 5-a luat curentul in metrou, dar am avut destule baterii sa fae poze (cu bli)) dind s-a ineins atmosfera din targ, odata cu aparitia unor frurnuseti locale ~i oneste, care st-eu etalat talentele antieulinare intr-un spectaco' de costume strarnte de piele neagra pe Ferrari ~i de blugi desfacuti ~i Postal 2 liparil pe san! bombati ~i lenjerie tanga. Evident, ECTS 2003 a suferit de a dezechilibrare vizibila a masei de vizitatori, adunati cu totii in jurul minunatelor urmase ale Evei.

Dupa dezmeticire, am realizat ca ECTS 2003 a fost fntr-adevar un show desl.ul de mare, destul de interesanl, destul de plin de vizitatori, destul de animal qocurne Dance au in contrnuare un succes eoorrn in vesj. La ECTS 2003 au fost muzica, culoare, zgornot ~i, desigur, eorem de multe jocuri. De reate pentru lo{nlJi: PC, console ~i chiar N-Gage (Nokia a avut un stand dedlcat viitorului telefon-ccnsola de jocuri). N-au llpsit 1 C Company eu Vivisector (care rratese bine mers! ~i se pregateste de lansare), Cenega eu UFO: Aftermath/Korea:

Forgotten Conflict si Ubi Soft cu Far Cry, Prince of Persia s! XIII, pe care il cunoasteti deja din demo-ul de pe CD-ul de luna treona. Evident, urmeaza ECTS 2004. In

bum ...

UKish Kashu, sernnat BASEMENT ..JAXX

Duo-ul englez Basement [axx a terminat de curiind de lucrat la un nou album, "Kish Kash". Acesta va fi lansat la sfar~itullunii octombrie. Colectia este contlnuarea la blnecunoscutul album Ian sat in 2001. "Rooty". de pe care au fost extrase celebrefe hituri dance -where's Your Head At", "Romeo" ~i "Get me Off".

Albumul "Kish Kash" al celor doi Basement laxx, Simon Ratcliffe s! Felix Burton, ii gazduieste, printre altii, pe cantareeta dance/hip-hop Dizzee Rascal, pentru piesa "Lucky Star", ~i pe JC Chasez de fa N'Syne, pentru "Plug It In".

Din care se pare, Basement [axx intenlioneaz~ sa piece tntr-un turneu in 2004. Momentan, nu se cunosc prea multedetalii.

prcjos, asa ca a plecat din trupa inaintea dezmembrarf acesteia la sfar~itul anului 2000.

Tragem linie ~i adunam. Paz Lenchantin este asadar a trela femeie din sfera Corgan care plead. Motivul exact al pledirii nu este cunoscut inca. Tot ce a avut de spus: "Este timpul sa ma ocup de no! proiecte ... ", Domnisoara are.jn orice .Tiurllm

"Totata" este ncul single Vila de Vie. Piesa vorbests despre rei alia eu persoana lvblta. Dortnta de a fi Jrnprevna cu ea este uneori mult rna! pctemfca decgt ratiunea sau constiinta - "Iacrlma din palma mea/as vrea sa fie a ta". Oe~i 0 ptesa de dragoste. "Totata" este

dinamidi.

Billy Corgen are problems Cll femeile din antllrajul sau. Paz Lenchantin, basista care canra la Zwan de aproape lin an, sf-a dat demisia. Ea a tnmanat-o personal fostului lider de la Smashing Pumpkins, care acorn este membru al trupei Zwan. Traseul abandonurilor nu se opreste atct Pana ~i basista D' Arcy - epcca Smashing Pumpkins - a parasit trupa in 1999, cu putin fnalme de lansarea alburnului "Machina: The Machines of God". Nici Melissa Auf Der Maur nu s-a lasat mai

Acesta esre altreilea single din albumul "Do!", lansat in nolembrte 2002. "Terata" benefictaza de un videoclip de exceptre - cascadorii, filmari din elicopter, urmariri ca in filrne, mastn! dlstruse. lata cuvintele care descriu eel rna! bine atmosfera videoclipului, care nu trebuie ratat. Este recreata povestea Bonnie ~i Clyde, personajele centrale fltnd Adi ~i Catrin, care sunt urmari)i de colegii de forma)ie ai lui Adi. Toate cascadoriile din videodip au fost realizate chiar de membrii forrnatiei, cu spri[Inul unui cascador profesionist care i-a transformat in adevaret! actori de filme de actiune. "Doi" esre a! patrulea disc al celorde la Vila de Vie. Esteun al-

arata o alta

ceea ce tnseamna

Vita de Vie.

PACINA REALIZATA iN COLABORARE CU REVISTA SIfIID.'e#te

The League of Extraordinary Gentlemen

Martin Lawrence st Will Smith strang din nou mana cu prcdccatorul Jerry Bruckheimer $1 regizorul Michael Bay pentru a realize panea a doua a produqiei ploe de actiuoe $i urror, Bad Boys. Pericolele carora vor nebot sa Ie facti (a)a eei doi sun! mull mai mari $1 mai numeroase decal cele din prima parte. Mike Lowrey (Smith) ~i Marcus Bumen (Lawrence) fac parte dintr-o superechipa high-tech, insarcinata ell distrugerea retelelor de distrfbuitori de ecstasy care au lnvadat orasul Miami. Fara voie, ei descoper1l 0 conspira[ie exrrem de pertcoloasa in care este implicat un crud lord al dmgurilor (iraerpretat de lonfl Molla). Acesta tncearca sa-~i extinda imperiul si sa obi ina controlul asupra Intregf piete a narcoticelor din oras.

Sean Connery este Allan Quatermain. eel mai mare aventurier a] tururor timpurilcr, eel care conduce 0 legiune de supereroi, cum nu a rna! vazot lumea tuainre s! nici nu va mai vedea de acum incolo. Liga 5e compune din: Captain Nemo (Naseeruddin Shah), vampira Mina Harker (Peta Wilson), omul invizibil Rodney Skinner (Tony Curran), agenta serviciul secret american Sawyer (Shane West), Dorian Gray (Stuart Townsend] ~i Dr. Jekyll/Mr. Hyde Uason Flemyngl. Membrii Ligii sunt, dupe cum v-ali dat seama, numai unul s! unul, dar, invil)ali sil rezolve totul singuri, vor trebui sli fadi fa)lI unor noi provocar! datorate

LIFESTYLE - FILM LEVEL

Bad Boys II

...-:: .... ~""==--.,.----,

- _.

-It CD OJ

~

-

CD

In vederea realtzarf scopului, traficantul nu tine conI de nimic s! ueide pe oricine ii sta In cale.

Pentru a inraut.3)i lucune, frumoasa sunoara a lui Marcus, Syd (Gabrielle Union). un agenl DEA sub aeoperire, ese prinsii in mijlocul focului. Misiunea eaptlt3 alte valeote in momentul in care apar si alte

cornplicatf datorita sentimentelor romantice ce-st fac aparuia in Mike ~i Syd, sore disperarea f~tiorului. Prin urmare, printre ~e rornamoase in stilul telenovelelor dasice, ~i avea partede multi! actlcne ~i rasete cal cuprinde numai daca ~i merge la cinema.

Deta~act:arnbrie2DD3 DietribUt:da~ADrninia

faptului ca vor lucra in echlpa. Fl!r~ prea multi! pregaure ~i fi'lrl! timp de pierdut, personajele noastre vor fi transportate de submarinullui Captain Nemo, Nautilius, p§na la prima hnle a defensivei: Venetia, ltalta. Acolo, un nebun rnascat, pe nume Fantom, planuieste sa saboteze 0 conterinta a

liderilor mondiali printr-o sene de explozf menite sa scufunde tntreg orasul. Amentmarea este irninenta, lar membrii Ligii au la dtspozlt!e numai 96 de ore pentru a salva omenirea.

octc.orrbiB2003 75

LEVEL CI:JNCURSU",I

76 octornbrie 2003

v.tVVW.level.ro

L,FESTYLE - PATCH Lto :L

o ma$in~ pe butuci. La propriu! Imagine de la Bueur Bogdan.

G_oIlo 1

e:A, ~ de"'"""""'.,.,....

DooYicoWo<=<it,,,,,,1roIe< t.!....J_. P"lomor<~~"",""oi

U.ed.ve'Yflme~d.mn!t.'Yn •• d.

m~

Stlam eu ca-I a consprrane mcndlala. Americanii-s de vlna cu soft-ullor eu tot. Imagine primit~ de la Lucian Daia.

Apai, daca-! asa, atunci sa merem lnainte! Pu!intid umbra nu 5lrid! Imagine

Imagine primitii de la Robert Costin. prim ita de la Liviu Ciobanu.

Ca~tigatorul din acest numar este MaddMan.

Trimiteri imdginipemru patch 1.:1 adresa sebahsslevel.ro.

oc:ecn-t:.-ie2003 77

"' .........

..,.e.....I<w.-""""'~ ..... )OOoL ~

.~ Vista reals sau viata viP'b;lsla?

J J

Sertoasa de tot lema de luna asia. Si rna; mull dedit alai, tratata extrem de serios de rna! toate meil-crtle stscnsortle pe careleam primi!. Mil simi subit batrgn. citind toate scnscnle tn care viata "virtualareste tratatf ca un Iucru obisnuit. 0 banalitate a vietii de zi cu zi. Ehe, pe vremea mea nu era ass.bat.tau .. .te ouneau zsna sa

Mikez B. The SDuless SandlT1an

> Hummm ... viata vtrtuala • viata in care rotul e simplu, unde daca ai multe puncte de expe-

rienl1i, esti eel mai tare din parcare, unde poti s,Hi" echtautonezi un AK-74 sau poate un Micro Uzzi SubMachine Pistol de la eel mai aprcptat magazin, unde daca [i-ai bulit mastna, daca ai pierdul 0 misiune sau dacap-a dat unu' "head shot", nu te costa decat un "load game" ... daaa ... fainaviala (dar parca-! upseste ceva). Si apoi estevlata reala-vrate de o mie de or! Ipoate ~i mai mull) rnai ccmplexa dedit eea vinuala, in earein momenrcltncepen! "jccului" toateskill-uriletalesunt la un nivel ultra mic (un fel de op-

78 octomt:xie2003

aduni ~tiuleti de pe camp ~i te fugareau ru~ii cu tancurile. 0, stai, asta nu era dintr-un joc? Sau ... ? Nu mai stiu, trebuie sa dau un Counter ca sa imi revin

lema pentru data viitoare a fost propusa de raduiulian pe forumul Level.ro: "Cheat-uri le: 0 slablcfune a gamerilor?". Sa va aud ...

Ca intotdeauna, trirniteti scrisori peadresa redactiei ~i mail-uri (eu diacritice, dad se poatel la mitza@level.ro.Bafta,

tiune "very extra hard" ... lnvoluntara) ~i, din pacate, nu apuc! 5.'Hi controlezi singur(a) evolutia (In majoritatea cazurtlor 0 controleaza parinlii. .. sau cel puttn tncearca: unii. .. ) in "primele level-uri", care pentru multi sunt cele decisive. In viata reen, te kttl-areste statui cu TVA-ul ~i daca nu ai bani ~i traiesti in mijlocul "civillzatiei", pot! sa te c@#!ineade viala (~i cea reala, ~i cea vtrtuala ... ca arnandoua costa).

Din ee am SpU5 pana acum se pare ca viata virtuala conduce cu vreo 1.280.750 pts., dar sa nu ne lasam pacali)i de aparente ... Chiar dad viata vlrtuala pare sa fie ideal a din unele puncte de vecere, ea este doar un mie refugiu in care nu pot! ramane la nesfarsit. Si pana la urma de ce ar fi viara reala mai buna decat cea virtuala! Raspunsul e simplu: contactul direct (in viata vntvala nu tratm experfentele pe propria piele, ci pe cea a personajului nostru, ale caru! fapte ~i trasatur! repreztnta proiectia personalftat! noastre ... tntr-on fel sau altul). Asta eel putin pana cand vor aperea prin Romania la preturi accesibile dispozitive ce pot crea lumi virtuale (poate-n viitoarele secole), cu tot cu simularea senzatiilor fizice (daaa ... sigur ... ~i Sadam are contract de rrwncs la Satana SRL). Orieum ... trecand

peste absurdltatea afirmatlei precedente (mai ales partea cu "pretur! accesibtte"), as vrea sa prectzez cea mai nasoala caractertstica a vietii realein comparatte cu cea vtrtuala: ~i anume faptul ca nu pot! sa dai "load game" sau rnacar "new game" atunei cand nu iIi convin consectntele unei alegeri facute (cred ca peste 90% dintre eei care vef citi acest mail imi vet!

da dreptarel s! orice ai face pares nlclodata nu pot! spune cii a! facut "cea mai buna" alegere (parerea mea). Si inca. un lucru extrern de trttant este procesul de rnvclutte (fizica ~i psihical care se rnanifesta foarte des in viata noastra reala (un bun exernplu ar f faptul cafnvatam la scoata. cand era, pentru nota $i rna trezeam la sfar~itul semestrului cand faceam recapitulare ca nu sttam mat nimic).

Eu zic ca pana la urma totul se rezuma la lmportenta. Daca "viata reala" (cum ii spunem noi) este prciectia vietii spirituale. atunci mai molt ca s.gur vlata vtrtuala este profectta vietii reale Iavgnd in vedere diferenta de cornpfexitate ~i de coosistenta), vrata virtuala este dtspeosebtu, ea reprezentand doar un mod de a ne satisface unele nevoi ale psihicului ~i poate f user (sau mai putin usor.c. eu forta tn cazul

CHATRooM LEVEL
meul tnlocuna de "altceva" Itelevlzor, s! noi. Eu asa am
carli, iesltulle iarba verde, petrecerea f1l.cut vreo doi ani ~i
(pierdereal timpului cu prielenii etc.). a mersbine ... ~i cu
Dare putern spune acelasi lucru s! de- scoala (am terrninat
spre viata reala? Este si ea dlspensebtlat clasa a saoree cu
Penlru mine este ... dar m<'l indoiesc foarte 9.94, nu ca m<'l
mult de tncadrarea mea in majcntate. laud), ~i cu p.1irinlii,
Concluzia ... (nu credeam c-o s.1i fie una) dar ~i cu jcacele ...
esre di, in ciuda faptulul ca prefer lumea asa ca adios amigos
virtualii jnainte de cea reala, 101 cea din s! sper sa vii fie de
urma ramane mai importanta ... dar asta folos sfatul meu!!!
nu toseamna ca trebule sa liisam
deoparte "ldentitatea" noastra virtuala ... 2Dor
~ Aloes Vja~a reara sau
I cea vtnuala! Buna jmrebare. Nu se poate minte si corp. De ce trebuie noi sa par-
in primul Si in primul rand, vtete s;'! exist in amandoua? Numai 0 singura curgem in fiecare zi drumul pima la
reala f1lra cea virtual;'! se ponte (dad opttune se poate alege: aia reala, ca scoau ~i inapoi, cand putem doar sa
starn sa ne gandim cum au trait stra- dear oricum nu pot fi virtual. Uneori e apasam 0 lasla si lot acolo ajungem? De
mosu nostri (ara Warcraft-uri, CS ~i multi mult mai buna cea virtuala (cam des se ce trebuie sa existe razboi, atunci cend
dirure ei fara televizor, in 101 cazul fara intampla asta), ma gandesc ca ar f extsta Generals sau Warcraft? Nu s-a
TEHNDlDGIE s! torus! au trail), dar super sa fiu s! programaror. Si in acelas! gandi! niciodata BuS sa joace un Gene-
viata vinuala fara cea reala chiar c1I. nu timp sa ma pot programa asa cum rals cu arebu' ala, in loc sa omoare atata
se poate, adica sa luam spre exemplu vreau, eh ... e imposibil, doar vise. Cel lume si atatea sopartet Si criminalii aia
un baiat care se joaca 24 din 24 de ore mal realist joc pe care am pus mana e care omoera in ftecere zi ar trebui sa se
pe computer. Sa ztcem c1I. se [caca 0 zi Gothic II. Asta realitate!!! Pentru mine [oace BloodRayne pentru cateva noptl
(in care reztsta fara mancare, apa.i.etc.), real nulnsearnna s1l prezinte realitatea la rand s! cred ca s-ar satura de sange.
trece zfua aceasta. dar vine alta s! tot nu asa cum e ea. cruds ~i plictisitoare, ci sa Acum careva zile am citit in CHIP
se dealtpeste de computer. A treia zt la te lase sa alegi tu cum vrei s1l iti castigi 0 ca exista un joc online, care este practic
fel, a patra la fel s! uite asa slam noi si ne paine. o lume vtnuala pi ina de posibilitali. De
tntrebam cate zile a mai rezista pusttul Cum am mai zis, vtaja reala e cruda s! exemplu, mai intai i)i alegi un persona],
asre. Evident ca la un moment dat e! nu plfcttsttoare. Csnd imi mai dau seama tl imbraci, t! cumperi 0 casa. il trirniti sa
va mai rezista s! va avea de ales: compu- de chesua asta, ma duc sa ma rerugtez. se plimbe, sa vorbeasca cu altii despre
terul sau viata lui, pentru ca. pe langa macer careva ore, in vtata virtualg. Si fctbal, sa roeargs in dlscoteca, in du-
cete necesare " bent!", ca sa ate esa. oricum nu m-ar deranja maine dimi- burt. etc. etc. etc., \olul din perspecrlva
mat este si creierasul care, va dati nea~a sa ma trezesc tntr-uo pat din , st person. Bine, dar toate astea nu sunl
seemaca dupa atatea zile de joc 0 va taverna, cu armura de paladin pe mine gratuite. Trebuie sa plate~ti pentru haine,
lua razna! Si ne gandnn ce 0 sa faca s! cu toata plictiseala disparula. Dar pentru casa ~i btnejmeles trebule sa dai
pusuu' ... 0 ~ tst adune "unitatile" de la cruzimea tot ri!!mane. Eu m-am tmpacat bani lunar ca sa ramai in lumea respec-
bloc st 0 sa atace prima bean a tnaml- cu ideea ca nu pot tral cu adevaret tiva. lnteresanta idee. Cine sue. poate in
cului (in acesrcaz, vtata realal, edlca decat in viata reala, celelate fiind ceva 20060 sa-! vedem pe Bus cufegand
market-uri. vecini -dar pe urmlL. care sa mai redud pllctiseala. Pentru flori s! )inandu-se de mana cu sotta Si
00000, a uitat sa 1'$i ia doza, se duce cei care confunda vtata reala cu cea din copiii!
acasa la parin)ii lui (daca mat sunt calculator am un sfat: sa vorbeascs cu Eh, dar asta nu-i realttate. Cu toate
printre cei vii) $i tncepe sa se mai joace un psihoiog, pentru ca au mari pro- de rna! frumos, rna! lejer, mai apeti-
vrec doua zile ... dar ne rnuebarn el nu bleme pe creier1 sant, nu se compare cu realhatea buna
doarme? Nu manand? Nu se spala? s! etotcuortnzstoare. (and joci FIFA,
Aici eu am "tratat" un caz de de- Seby"Trofin NU tu dal cu picioru' in balon, ci
pendent1i... dar acum nu ~tiu ce sa zic Renaldo. Cgnd tai in bud)i un nazist,
cand unele persoane spun ca sunt Hmm, eu tratesc tnrr-c lume in care NU tu gust! sangele, ci Rayne. (and te
dependente de computer si spun ca se at vote sa mergi pe strada cu motoci- plimbi pe pajlstea cu papadii, NU tu Ie
joac<'l 5-6 ore pe zi. .. eu Sliu ca 0 per- deta cu vreo 200 la ora $i sa calci pie- miro~i, ci Bu~. Cred ca daca ar fi ~
soana este dependenta de computer tonii neaten)i, sau in care pol' sa devii 0 existe 0 lume ireala in care sa intre in
cand se joaca > 50 de ore pe sapla- femeie-vampir care vrea sa manance fiecare noaple tOli oamenii de pe pla-
mana ori 6xT:=42, NU? oameni, sau poale chiar sa Iraiesli intr-o neta, s-ar pliclisi repede loati!! lumea ~i
Concluzia mea este di via)a virtuala casa, sa mananci, sa Cile$li ziarul ~i sa ar vrea pe urm1l 0 doza buna de reali-
far.ti cea reala nu se poale si Irebuie sa Ie mergi la serviciu. Cred d ~Iiti la ce ma tale. Llimea virtual1l n-arexista f1lr.ti
imbin.tim, astfel incat sa nu 0 luam raz- refer, nu? Exact, la lumeavirtualain care lumea reala. S-a facuto legaturaintre
na ~i sa ne inleleaga $i parinlii ... adic1l. traiesc tali gameri i. Parerea mea este di, cele doua, care nu Ie poate desparte.
ne facem si nol lecliile seara, iar dimi- de~i realitatea esle "san3toasa" pentru intoldeauna 0 sa existe jocuri care 0 sa
neala, cand ei sunt la serviciu, ne judm suflet, lumea virtuala este un leac pentru ne satisfadi nevoile Si pofta, dar 0 sa ne
~= 79 LEVEL CHATRooM

s! puctrseasca s! atune! 0 sa vrem sa restm pe efara, ca sa gusum aerul pol val, dar real,

Cain

Cea mai grea IUPI:! pentru multi dinIre gameri se rezuma la paralelismul dintre "Lcmea Reala" ~i "Lumea Virtualll". Daca stau s! ma gandesc, eu unul prefer Lumea Reale. De cet Pentru eli e reala ~i banala. Uneori, bmeroteles ca ~i eu prefer sli ies din rutina zilnidi s! sa mai capacesc ceva ore! pe acolo asortali CU ceva necromancer, ofttcos! ca learn furat nu-stiu-ce sabie. Dar nu as face asta 101 timpul. Numai lmagmatl-va: stat! cu o sable s! un scut tn rnanalrur-un condor rntcnecat luminal doar de cgteva torte. care sunt $i ele pe cale sa

se stingit Din departare se aude un urlet care strfga cevade genu! "Brraaiiinnsss". Se aud past. ronete se sting. Se vild doi ochi rosii ... panfcat. tncep! sa dai in stanga s! in dreapta ... un miros de putrefactie se face sirmn.. dai $i dai ... nimeresti ceva ... carne ... un p.clor care sare

$i te manjeste cu ssnge pe fala ... sim)i

gustul sangelui ... est! ranit ... ceva da rnnne cu ntste gheare ... simticum nr sptnteca

carnea ... caz! la pamanr. .. stte gandesr! "Mil. duc sa tlnlmlcesc pe deaferul <'Ila de cl'.i$li VR".Tncercisii det cescejos sfff dai searna dI de fapt tu nu a! niei a caeca. Esti acolo si est! pe cale sa mori din pricina unui zombi care are porta de creier de

gamer. Eu unul nu mi-as dori esa ceva. Deloc. Sa ne lzolam in totalitate trur-o lume virtuala, in nici un cez. Panlal, da. Hai sa zicem 0 luna, doui'! tnrr-un MMORPG, in care sa nu dai ccltu'

deloc mai menta. Lurnea asia a noastra, asa cum ne place sau nu ne place, este a noastra. Ne-am nascut aici. Nu e un paradis. Uneori, e chiar lad. Dar aid neam nascut. ~i cred ca ne-am nascut pentru un motiv anume. Sa indeplinimceva, in tennent gameristici un "mission". Tn fond, dad stat bine $i analizezi situatia, $i lumea asta pare a f vtrtuala (faraaplauze, fani Matrix, d'i nu la astarn-arn referit). OK, sum de acord ca este foarte -grea" lumea asra a noasna. Dar sa ne amintim un pic de clipele frumoase petrecute aici. Prietenii,orele de invalat nnpreuna sambata saara la nu-suu-ce exarnen insignifiant cu prietenul/prietena. micile bucurii ale vietii. Astea fac sarea ~i piperul din acest "lad". Eu unul nu as scbtmba asta pentru no-stfu-ce computer cu proeesor ee ruleaza la x TerraHerzi cu nusuu-ce placa videocu nu stiu dili giga de memorie video care sa-m! asigureo vteta ptacuu acolo undeva tntre trilioanelede poligoane in rezolutf impresionabile pe secunda. Eu prefer sa uatesc aicio viata

norma Ii'!, asa cum mi-a fest data.

MihaiCosma

Delicat subiect. Aceste doua vieti sunt cat se poate de diferite, dar noi nu trebuie sa ne alegem una, no! doar trebuie sa faeem in asa fel tncat sa le tmbmam pe eele dona. Fiecare ne da ceva in plus $i, desigur, ceva in minus uno pain, no galn". 0 sa tncep cu viata virtuala: ea ne of era ceea ce realltatea sau consntnta nu poate. Cum s-a mai spus. nu 0 s~-I vezi pe Gigi de la cinei ciuruind cartieru' cu AK-4?, asa cum nu o sa-I vezi cu 200 la ora pe coasta Noii Zeelande, tntr-un Ferrari proaspat iesit din fabrlca. Viata virtuala ne da acea irealitate de care, in timpurile astea metropclitane, avem nevote pentru a ne pastra capul pe umeri. Dar ... (trebuie sa existe $i un udar") uneori tocrnai acel lucru care ne of era satisfactf ne $i inl1in)uiesidevenimdinceincemai dependentttseamena cu fumatul). Acu' viata rea Iii: ale! este loeul unde viata noastra tnseamna ceva, ale! este locul unde trebuie sa facem ceva cu viata noastra. Orlcat de restrlctlva ar fi aceasta. ea ofera anumite satlsfactil pe care viata virtuala nu Ie poate da {deocamdata). Desigur ca uneori e mai placuta 0 vizit1i in pare alarur! de persoana iubit1i, cu prietenii, decal 0 misiune de C&C:Generals sac 0 runda de Solitaire. Exact acest aspect restrictiv ne da placerile vietii (viata nu ar parea asa de roz dupa gralii, nu?!). Dar pentru aceste placer! trebuie sa dam ceva in schimb si, ca orice lucru bun, Irebuie sa se termine. Cgnd spun ca trebufe sa dam ceva in schimb, ma refer la 0 parte din not. Trebuie sa imbatranim, sa ne facem

o familie, copii ~i la fel ca parin)ii nostr!

o sa fim st not. Viata reala $i cea virtuala nu trebuie separate, ci combinate tntr-un stil de viala armonios (flower power, peace and love ... yeah right!).

No-au rnai &Cris:

Afu-Ra, BogdanS (Stroe), Popescu Ion-Petru din Lupeni (multurnim pentru sugestn. dar nu totul este asa de user), Andrei din Bucuresn, Sydway, Vodarici Silvie din Buzau (nu am confundat Star Trek cu Star Wars, rna! clteste 0 data articolul), Me Guest, elekta aka Lord Katerpilar (na, ca a! ajuns s! la NMS), Matrix (Gabyl. raziel14, Doru Munteanu din vrancea, Snowy, Popa Gitalin din Bucurestt, Sandu Marius, Andrei S., The Ripper. Calalin Duja.

www.level.ro

NEXT IssuE -~ '.J. '":::;:::--

l' BrRl-s-

I

~

~ --

~ 0

- "

U""'''/ZIJ "",,/e/,d p~.ri()"'l{ilvr de ","ltl· JH~'UU Ii cd u'8,,"wr·l/o,: u/eb'i: _,isle",,,1 Oiabl"~-mclllllri"'''()Iri'''':ilecdmaibi,,e!

"""" '"I)IAC~

Awm ai I~ ;lIl/MldmI I'lIIrreu C(1/CII/II-

. lO(Jre/orDiuhlo! Sis/mud lliaMa'" ",Ie c(mcep"'pellll'rlllpiica{iilll,i/,i",odiaile ·o'a jowri fi ~l!Irrt"i""'CIH, la I"'IJII"I"'''' clef/kale CUlllil.'i multimedia_ em'fill'"

.lntorfal'gr.1lidl

• Unilute "P["'~ .Inlorfalii'uwu

: ~;;;,:; :~:n,~

.T''''''"ni

• Mw,,'" .Si~cnldi:"I""r"'"

Illld'j'cnliUIn·41.-I('.I!l MSIS4SPI3M:»:-L

1'01 251,MU DDRJ]J

~~~~S;~~~~~~lII

ComOOJ)VI)·llOMCl)·iHV in,cgrMO.,"""n(",u,,:<lc in'ogrul!i,J!I'UJJMhpo. S<!nyJSlA.t\tB

~~ ~~~~',I_lr;r-

MicJ\",",W;"oo....,XI'Il<'moEditi,,,

€679

Joysrkkrtiriilir\\ll1g;\I,," Frt"t'tlom2AC

r2~;e:'.4G

Ib'·Sv.'itdJrugdin:q;' USB

Fo""",/a I 5"".,a/,·,, '""'~" dr "'''''ilr;

rFLAM(NGO

r COMPUTERS

www.flamingo.ro 08008-22.55.72 (08008-CALLPC) eFlamingo@flamingo.ro