I.

Bazele fizice ale efectului fotovoltaic
Efectul fotovoltaic se refera la transformarea radiatiei electromagnetice/luminii (phos in greaca) in electricitate/cadere de tensiune (masurata in volti, denumire ce provine de la numele fizicianului italian Alessandro Volta, care a studiat electricitatea). Figura de mai jos ilustreaza acest efect. Efectul fotovoltaic a fost descoperit de E. Becquerel in 1839, iar primul dispozitiv a fost construit in 1877. Totusi, de-abia in 1954 a fost pus in evidenta efectul fotoelectric in Si la Bell Labs si a inceput folosirea efectului fotoelectric pe scara din ce in ce mai larga.

Dispozitivele care transforma energia solara in electricitate sunt celulele solare, numite si celule fotovoltaice. Beneficiile energiei solare, care este ecologica si pentru care nu se pune problema de epuizare a resurselor, includ independenta energetica, mentenanta minima, extindere usoara a sistemelor de captare a energiei (celulele solare se produc sub forma de module) si faptul ca poate fi captata practic oriunde (energia eoliana, de exemplu, se produce doar in locuri in care intensitatea vantului este de obicei mare, iar cea produsa de hidrocentrale poate avea un impact nedorit asupra mediului).

2 Un exemplu de 6 module conectate in paralel, fiecare format din 40 celule fotovolatice conectate in serie, este prezentat in figura de mai sus. Aces panou solar poate fi folosit pentru incarcarea bateriilor si/sau pentru alimentarea unei retele domestice de 12 V dc. Pentru a intelege functionarea celulelor solare, trebuie sa stim ca 1) radiatia solara este compusa din fotoni de diverse energii. Energia fotonului E = hω depinde de frecventa ω sau lungimea de unda a radiatiei electromagnetice λ = 2π / k =

2πc / ω : cu cat λ este mai mare cu atat energia este mai mica. In figura de mai jos este
reprezentata distributia energetica a fluxului de fotoni emis de soare. Observati ca fluxul emis se extinde pe un domeniu energetic mult mai larg decat cel vizibil, cu un maxim in infrarosu.

2) fotonii interactioneaza cu atomii dintr-un material semiconductor (sunt absorbiti) si, daca fotonul are suficienta energie, poate rupe legatura intre electron si atom, si poate astfel excita electronul de valenta pe nivele energetice superioare, creandu-se simultan un electron de conductie cu sarcina negativa si un gol in banda de valenta, cu sarcina pozitiva, care se pot misca liber in cristal, pana la recombinare. Electronul si golul sunt constituentii electricitatii. De exemplu, energia necesara trecerii unui electron din banda de valenta in banda de conductie in Si corespunde unei lungimi de unda de 1.12 μm (in infrarosu!), 70% din radiatia solara fiind compusa din fotoni ce pot excita un electron in banda de conductie a siliciului (vezi figura de mai jos). Daca fotonii au o energie mult mai mare decat cea corespunzatoare la

λ = 1.12 μm, excesul de enrgie se transforma in caldura, care scade performantele celulei
solare.

3

3) pentru a avea celule solare eficiente, este necesara colectarea perechii electron-gol inainte de recombinare. Aceasta se face prin separarea electronilor si golurilor cu ajutorul unui camp electric intern al dispozitivului, iar curentul produs de electronii si golurile generate in urma absorbtiei fotonului se numeste fotocurent. Pentru o descriere cantitativa a efectului fotovoltaic vom studia in prima parte a acestui curs modul de formare a benzilor energetice in materiale solide, care permite clasificarea materialelor in metale, semiconductori si izolatori, doparea semiconductorilor, jonctiuni intre semiconductori dopati diferit, respectiv heterojonctiuni intre diverse materiale, absorbtia luminii, si efectul fotovoltaic.

Dinamica electronilor in solidele cristaline
Structuri cristaline
Proprietatile solidelor cristaline, si in special miscarea electronilor, sunt determinate de simetria retelei cristaline. Reteaua cristalina este un aranjamanet periodic al atomilor, care se mentine pe distante mari (cel putin de ordinul miilor de perioade). Materialele folosite in constructia celulelor solare includ si materiale ne-cristaline, in care nu exista ordine la distanta mare, dar proprietatile optice ale acestora (si in particular absorbtia) sunt similare cu cele intalnite in materialele cristaline deoarece lungimea de unda a fotonilor incidenti (de ordinul a 1 μm) este mult mai mare decat neomogenitatile, astfel incat fotonul “vede” un mediu efectiv omogen. Un cristal este format prin repetarea unor celule elementare care constau din atomi sau molecule. O celula elementara reproduce deci cristalul prin translatii pe toate cele trei directii

4 din spatiu. Cristalul consta dintr-o baza, care este grupul de atomi sau molecule care formeaza cristalul prin repetitie, si reteaua (numita si retea Bravais) care este un set de puncte abstracte in care se pozitioneaza baza.

(a)

(b)

Exemple de cristale in care baza consta (a) dintr-un singur atom sau (b) din doi atomi

In trei dimensiuni, punctele retelei Bravais pot fi descrise ca superpozitii de multipli intregi ai unor vectori primitive de translatie, ne-coplanari, a1 , a 2 si a 3 : Rmnp = ma1 + na 2 + pa 3

(1)

(m, n, si p sunt numere intregi arbitrare). Daca baza consta din n atomi, pozitiile acestora pot fi descrise printr-un set de vectori r j = m j a1 + n j a 2 + p j a 3 , j = 1,2,…,n, definiti fata de un punct al retelei Bravais. In general, 0 ≤ m j , n j , p j ≤ 1 . Volumul celulei primitive, construita folosindu-se vectorii primitivi de translatie, si care este celula elementara cu cel mai mic volum, este dat de Ω =| (a1 × a 2 ) ⋅ a 3 | . Fiecare punct al retelei Bravais este echivalent cu orice alt punct, reteaua Bravais fiind invarianta fata de translatiile discrete Tqrs = qa1 + ra 2 + sa 3 cu multipli intregi q, r si s ai vectorilor primitive de translatie, deoarece Tqrs ( Rmnp ) = Tqrs + Rmnp = Rq + m ,r + n , s + p este tot un punct al retelei Bravais. In afara de translatie, reteaua Bravais este invarianta si la alte operatii punctuale (adica aplicate fata de un punct al retelei, care ramane fixat), cum ar fi a) rotatiile

Cn cu un unghi 2π / n , n = 1, 2, 3, 4 and 6, b) inversiile I, definite prin operatia r → −r daca
sunt aplicate fata de origine, c) reflexiile σ j aplicate fata de planul orizontal (j = h), vertical (j = v), sau diagonal (j = d), si d) rotatiile improprii S n , sau rotatiile-reflexii, care constau dintro rotatie Cn urmata de o reflexie fata de un plan normal pe axa de rotatie.

5

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Exemple de operatii de simetrie: (a) translatie, (b) rotatie, (c) inversie, si reflexie fata de un plan (d) vertical, si (e) orizontal.

C2

C3

C4

C6

Example de figuri cu diferite simetrii la rotatia fata de o axa perpendicular ape planul hartiei.

In functie de simetria retelei cristaline, toate cristalele se impart in 7 sisteme cristaline (sau singonii) care contin 14 retele Bravais reprezentate in figura de mai jos, unde vectorii primitivi de translatie sunt notati a, b, c (lungimile lor, a, b, si c numindu-se constante de retea), si α, β, γ sunt unghiurile intre b si c, c si a, si, respectiv, a si b. Constantele de retea sunt cuprinse intre 3 Å si 6 Å, depinzand de cristal.

(a) (b) (c) (d) (e) Structura cristalina a (a) NaCl.6 Exemple de structuri cristaline simple Una dintre cele mai simple structuri cristaline este cea a sari de bucatarie. In aceasta retea cristalizeaza si alte materiale. in originea centrului de coordonate) si un ion de Na+ ion (verde. in varfurile cubului) si Cl− (verde. KBr. ating in acelasi timp si atomii din randurile adiacente. MgO. cu o baza formata din doi ioni: Cs+ (rosu in figura de mai sus. si (e) a ZnS. cum ar fi LiF. in centru). care este o structura cubica simpla. CsI). care se ating unul pe celalalt (daca sunt considerati ca sfere suficient de mari). O alta structura des intalnita este cea a CsCl (in aceasta structura cristalizeaza si AlNi. iar . MnO. Atomii din randul din miljoc sunt plasati deasupra centrului triunghiului format din trei dintre atomii din randul de jos. Este o retea cubica cu fete centrate. (d) structura Si. CsBr. in care atomii dintr-un plan. la mijlocul laturii sau in centru). Structura cristalina hexagonal compacta este o retea hexagonala Bravais cu o baza formata din doi atomi (unul din randul de jos si celalalt din cel din mijloc). CaZn. AgMg. baza fiind formata din un ion de Cl− (albastru. (c) structura hexagonal compacta. (b) CsCl. AgBr. NaCl (vezi figura de mai jos). LiBr.

x2 + na2 . Grafitul este un exemplu de material care cristalizeaza in structura hexagonala necompacta. x3 ) = ϕ ( x1 + ma1 . Reteaua reciproca Intr-un cristal ai carui atomi sunt plasati intr-o retea Bravais descrisa de vectorul Rmnp = ma1 + na 2 + pa 3 (2) cu m. a 2 . CdS. astfel incat atomii din randuri adiacente nu se ating. Mg. CuCl. x2 . Zn and S in ZnS) obtinem structura blendei de zinc. orice functie ϕ cu aceeasi periodicitate ca si reteaua cristalina trebuie sa satisfaca relatia ϕ (r ) = ϕ (r + Rmnp ) . k 2 .7 atomii din randul de sus sunt exact deasupra celor din randul de jos. InSb. Ti. si a 3 . daca functia poate fi dezvoltata in serie Fourier (4) ϕ ( x1 . GaAs. in care atomii plasati in varfurile unui tetraedru regular formeaza legaturi covalente directionate cu atomii vecini punand in comun fiecare cate un electron. CdTe. ZnSe. AlAs. ϕ ( x1 . ZnS. InAs. n si p numere intregi. x 2 . GaP. In aceasta ultima structura cristalizeaza si SiC. k3 (5) . x3 ) este un vector de pozitie arbitrar cu coordonate x1 . x3 ) = ∑ ϕ k exp[i (k1 x1 + k 2 x 2 + k 3 x3 )] k1 . unul in varful cubului si celalalt deplasat cu o patrime din diagonala. Adica. (3) unde r = ( x1 . Aceasta structura se intalneste in general in materiale cu legatura covalenta. x 2 . este o retea cubica cu fete centrate in care baza este formata din doi atomi. Daca randurile de atomi sunt mai departate. Cd. structura hexagonala nu mai este compacta. x 2 . Zn. Daca in structura Si baza este formata din atomi diferiti (de exemplu. si x3 masurate fata de sistemul de coordonate determinat de a1 . Structura cristalina a diamantului (si a semiconductorilor Si si Ge) reprezentata in figura de mai sus. Zr. x3 + pa3 ) sau. Aceasta structura cristalina este intalnita in He.

3. alesi astfel incat bi ⋅ a j = 2πδ ij . astfel incat k scris ca mai sus este un punct in reteaua reciproca. si p. poate lua doar valori discrete k i = 2πsi / ai . vectorii bi se pot alege ca b1 = (2π / Ω)(a 2 × a 3 ). integrala facandu-se pe volumul unei celule primitive cu volum Ω. si functia initiala se poate exprima si ca (7) ϕ (r ) = ∑ ϕ k exp(ik ⋅ r ) k (8) unde ϕ k = Ω −1 ∫cell ϕ (r ) exp(−ik ⋅ r )dV . . with i = 1. b3 = (2π / Ω)(a1 × a 2 ) . i = 1. 2. n. (6) Aceasta inseamna ca k i .2. pentru orice m. precum si intre constantele de retea sunt ilustrate in tabelul de mai jos. care se construieste pornind de la vectorii primitivi ai . (11) Similar cu reteaua Bravais.8 atunci. si (9) k = s1b1 + s 2 b2 + s3 b3 (10) este un vector in sistemul de coordonate definit de vectorii bi . 3. se poate defini o retea reciproca pornind de la vectorii primitivi bi . exp(ipk 3 a3 ) = 1 . b2 = (2π / Ω)(a 3 × a1 ). Daca Ω = (a1 × a 2 ) ⋅ a 3 > 0. exp(ink 2 a 2 ) = 1 . Pentru sistemul cubic. (12) si volumul celulei primitive in reteaua reciproca este Ω rec = b1 ⋅ (b2 × b3 ) = (2π ) 3 / Ω . legatura dintre retelele din reteaua/spatiul direct si reteaua/spatiul reciproc. exp(imk1 a1 ) = 1 .

9 Spatiu direct Retea Constanta de retea Cubic simpla a Cub cu volum centrat Cub cu fete centrate a a Spatiu reciproc Retea Constanta de retea Cubic simpla 2π / a Cub cu fete centrate Cub cu volum centrat 4π / a 4π / a Prima zona Brillouin Celulele primitive ale unei retele nu sunt unice. Se pot defini si zone Brillouin de ordin mai mare. care se obtine desenand intai linii intre un punct dat al retelei si toate celelalte puncte. la jumatatea acestora. In figura de mai jos sunt prezentate exemple de prima zona Brillouin pentru o retea (in spatiul direct) cubica cu volum centrat (reteaua reciproca este volum cu fete centrate!) si pentru o retea (in spatiul direct) cu fete centrate (reteaua reciproca este volum cu volm centrat!). de exemplu de ordin n. Prima zona Brillouin este volumul din spatiul reciproc care rezulta din intersectia acestor plane. Prima zona Brillouin este o astfel de celula primitiva in spatiul reciproc. . si apoi desenand plane perpendiculare pe aceste linii. ca fiind volumele in spatiul reciproc la care ajung din punctul de origine intersectand exact n − 1 plane. diverse celule primitive se obtin alegand seturi diferite de vectori primitive de translatie.

Acesti electroni devin electroni de conductie. si pusi in miscare in intreg cristalul) de catre un camp electric exterior. Dinamica electronului in reteaua cristalina Intr-un atom izolat (vezi figura de mai jos). electronii din jurul nucleului care contribuie la stabilirea . Spre deosebire de ei. electronii se misca pe orbite circulare in jurul nucleului. asa cum se poate vedea din figura de mai jos.10 De obicei. Prima zona Brillouin este importanta in studierea dinamicii electronului in cristal. lasand un urma un ion pozitiv. Toate zonele Brillouin au acelasi volum. iar zonele de ordin mai mare se pot reduce la prima zona Brillouin prin aplicarea operatiilor de simetrie. directiile cu simetrie ridicata in spatiul reciproc au notatii specifice. forta de atractie a nucleului fiind mai slaba pentru electronii de pe paturile/nivele discrete de energie superioare. si pot fi usor delocalizati (“smulsi” din imediata apropiere a nucleului. Acesti electroni de pe nivelele superioare sunt slab legati de nucleu.

si R este un vector al retelei infinite. pot exista mai multe valori pentru energie. E n (k ) . De aceea. energia ia valori distincte doar pentru valori k din prima zona Brillouin. dinamica lui fiind descrisa de ecuatia Schrödinger ⎛ h2 2 ⎞ ⎜− ∇ + U (r ) ⎟ψ (r ) = Eψ (r ) .11 legaturilor intre atomi in cristal sunt electroni de valenta. adica E (k ) = E (k + G ) . Electronul de conductie intr-o retea cristalina se misca intr-un potential periodic. si are functia de unda ψ k (r ) = V −1 / 2 exp(ik ⋅ r ) si impulsul p = hk . pentru acelasi k. Datorita periodicitatii (simetriei la translatie). ⎜ 2m ⎟ ⎝ ⎠ (13) unde energia potentiala U (r ) = U (r + R) (14) descrie interactia electrostatica cu toti ceilalti electroni si cu ionii pozitivi. toate punctele din spatiu sunt echivalente . (17) unde G este un vector din reteaua reciproca. si u k (r ) = u k (r + R) este o functie cu aceeasi periodicitate ca si reteaua. energia electronului este o functie para de k. (16) ci are periodicitate ca si reteaua reciproca. Pentru un electron liber in volumul V. adica ψ k (r ) = u k (r ) exp(ik ⋅ r ) (15) unde k este un vector de unda din reteaua reciproca. Observatie: Electronul in cristal difera de electronul liber. In plus. E (k ) = E (− k ) . In general. functia de unda a electronului se poate pune sub forma de functii Bloch. care satisface ecuatia Schrödinger cu U ( r ) = 0 .

efectul unor forte externe F asupra electronului din cristal poate fi separat de efectul interactiunii Coulomb cu toti ceilalti electroni si ioni din cristal. ⎟ ⎠ μν h ∂k μ ∂kν (21) Masa efectiva este un tensor simetric. ne referim in continuare la k ca vector de unda.12 deoarece probabilitatea de a gasi electronul in punctul r. pentru simplitate. | ψ k (r ) | 2 = 1 / V .y. si doar punctele care difera printr-un vector de translatie R sunt echivalente.z. deoarece relatia de dispersie a electronului liber este E = h 2 k 2 / 2m si ∇ k E = h 2 k / m . In acest caz hk este cvasi-impulsul electronului in cristal si k este cvasi-vectorul de unda. caracterul ei tensorial aratand ca aceleration unui electron in cristal are in general o directie diferita fata de cea a fortei .. Astfel. aceeasi formula o utilizam si pentru viteza electronului in cristal: v = h −1∇ k E . este independenta de r. (1 / mef ) μν = (1 / mef )νμ . Influenta acestor interactiuni electrostatice este caracterizata prin introducerea unei mase efective a electronului. pe componente μ. Pe de alta parte. pentru care putem defini viteza ca si v = hk / m = p / m . (18) In plus. Fν = ∑ ⎜ 2 ⎜ ⎟ h ∂k μ ∂kν ν ⎝ mef ⎠ μν aμ = dv μ dt =∑ ν (20) masa efectiva se introduce prin ⎛ 1 ⎜ ⎜m ⎝ ef ⎞ 1 ∂2E ⎟ = 2 .ν = x. sau v = h −1∇ k E . pentru functiile Bloch | ψ k (r ) | 2 =| u k (r ) | 2 ≠ const. Similar cu cazul electronului liber. ⎛ 1 ⎞ 1 ∂2E ⎟ Fν . definind acceleratia electronului in cristal la aplicarea fortei F ca dv 1 ⎛ dE ⎞ 1 ⎛ dk ⎞ 1 ∇ k (∇ k E ⋅ F ) = ∇k ⎜ ⎟= ⎟ = ∇k ⎜∇k E dt h ⎝ dt ⎠ h ⎝ dt ⎠ h 2 a= (19) sau.

Masa efectiva este un parametru ce descrie efectul retelei asupra miscarii electronului. a este constanta de retea. in care starea electronului in cristal este modelata ca o stare perturbata a electronului in atomul izolat. separate de benzi interzise. energia se poate pune sub forma ⎛ k12 k2 k2 ⎞ ⎜ + 2 + 3 ⎟. masa efectiva de-a lungul axei elipsoidului se numeste masa efectiva longitudinala. negative sau chiar infinite in punctele de inflexiune. 2 m ef . .13 aplicate. In ambele cazuri periodicitatea retelei cristaline duce la formarea benzilor de energie permise si interzise. din orbitalii atomici s si p ai atomului de Si pe masura ce separarea intre atomi scade. Benzi de energie Spectrul de energie al electronului in crystal se poate calcula fie in aproximatia electronilor cvasi-liberi (sau aproximatia legaturii slabe.1 m ef . iar valoarea comuna a masei pe celelalte doua directii se numeste masa efectiva transversala. in care starea electronului in cristal este modelata ca o stare perturbata a electronului liber. cum este masa electronului liber. Daca suprafetele izo-energetice sunt elipsoizi de rotatie. In cristale izo-trope suprafetele izo-energetice sunt sferice. In figurile de mai jos se arata formarea benzilor de energie. Masa efectiva poate lua valori pozitive. unde curbura relatiei de dispersie se anuleaza In apropierea unui extrem k 0 (maxim sau minim) al reletiei de dispersie a energiei in spatial k. perturbatia fiind determinata de potentialul periodic al cristalului) fie in aproximatia electronilor cvasi-legati (sau aproximatia legaturii puternice.3 ⎠ E (k ) = E 0 + h2 2 (22) unde E (k 0 ) = E0 . ⎜m ⎟ ⎝ ef . perturbatia fiind determinata de potentialul periodic al cristalului). sin u o caracteristica a electronului.

potentialul pe care il simte electronul este o suma intre potentialul periodic V (r ) al retelei cristaline si potentialul U a (r ) in atomul izolat (vezi figura de mai jos).14 In aproximatia legaturii puternice. . cu constanta de retea a. suma se face peste vecinii cei mai apropiati ai atomului dat. iar energia se scrie ca E k = E a − C − A ∑ exp(ik ⋅ Rl ) l = vecini (23) Ua(r) V(r) unde Ea este energia in atomul izolat. De exemplu. intr-o retea cubica simpla. iar A si C sunt constante ce depind de orbitalul atomic din care se formeaza banda respectiva.

2 − E a . alternative. Intervalul de reprezentare este prima zona Brillouin. pentru A > 0. E min = E a − C − 6 A. pentru ki = 0 . unde. Nivelul discret al atomului in atomul izolat se transforma intr-o banda care se extinde intre E min si E max . adica pentru − π / a ≤ k i ≤ π / a . pentru E max = E a − C + 6 A. k i = ±π / a . 2 − E max. constanta A este pozitiva si negativa. (26) . intervalele interzise intre nivele sunt notate cu E gi . latimea primei benzi de energie interzisa este E g1 = E min.1 = ( E a . (24) si toate valorile posibile se obtin pentru componente ale vectorului de unda in prima zona Brillouin. De exemplu.1 ) − (C 2 − C1 ) − 6( A1 + A2 ) .15 E k = E a − C − 2 A[cos(k1a) + cos(k 2 a) + cos(k 3 a)] . Daca nivele respective sunt indexate cu i. (25a) (25b) mef In figura de mai sus sunt prezentate o succesiune de benzi de energie ce se formeaza din diferiti orbitali atomici pentru care.

Mai exact. putem urmari doar miscarea unui numar mult mai mic de goluri. iar la marginile primei zone Brillouin. In acest mod. (28) In acest caz. daca un electron din partea superioara a unei benzi de energie (banda de valenta) capata energie suficienta de la vibratiile termice sau de la un camp exterior pentru a ajunge in stari neocupate din banda de energie urmatoare. mef < 0 . si data de mef = h 2 (∇ k E k ) −1 = h 2 / 2 Aa 2 . este plasat intr-un camp electric E. . numita gol. o banda energetica ocupata cu electroni cu exceptia partii sale superioare poate fi considerate ca fiind partial ocupata cu goluri. Daca insa energia electronului este apropiata valorii maxime in banda. pentru k i ' = ±π / a − k i . campul electric field va frana electronul. este pozitiva (pentru A 2 pozitiv). miscarea electronului cu masa efectiva negativa in campul electric E este echivalata cu miscarea unei cvasi-particule cu sarcina electrica + e si masa efectiva pozitiva. masa efectiva a electronului este negativa mef = h 2 (∇ k E k ) −1 = −h 2 / 2 Aa 2 . starea libera ramasa se considera a fi un gol. Cu alte cuvinte. Pentru a evita aceasta interpretare. In general. golurile difera de electroni nu doar prin semnul sarcinii electrice. acceleratia sa a = dv / dt = F / mef = −eE / mef (27) este similara cu cea a electronului liber. exista doar in cristal (nu in spatial liber. si ecuatia sa de miscare este a = dv / dt = F /(−mef ) = −eE /(− mef ) . Electroni si goluri Daca un electron in cristal. in loc sa urmarim miscarea intregului system de electroni. pentru care k i a << 1 si E k = E a − C − 6 A + Aa 2 (k12 + k 22 + k 32 ) = E min + Aa 2 k 2 . in loc sa il accelereze. ca electronul) si reflecta absenta unui electron.16 Remarcati ca masa efectiva in jurul centrului primei zone Brillouin. ci si prin valoarea masei efective. k i ' a << 1 . cu sarcina electrica − e si masa efectiva positiva mef > 0 (in apropierea minimului benzii de energie). spre deosebire de un electron liber. si E k ' = E a − C + 6 A − Aa 2 (k1 ' 2 + k 2 ' 2 + k 3 ' 2 ) = E max − 2 Aa 2 k ' 2 . Aceata cvasi-particula. numita banda de conductie.

functia de distributie Fermi-Dirac este o treapta. Functia de distributie a electronilor dupa energii la o temperatura T este data de formula Fermi-Dirac f (E) = 1 1 + exp[( E − E F ) / k B T ] (30) unde E este energia electronului si k B este constanta Boltzmann. (29) Aceste stari sunt ocupate in accord cu principiul Pauli. astfel incat doar doi electroni (cu spini opusi) se pot afla pe o stare energetica cu un k dat. la T = 0 K. luand valoarea 1 pentru energii mai mici decat energia Fermi si valoarea 0 in rest. Intr-un interval energetic dE numarul starilor pe care electronul le poate ocupa daca are o relatie de dispersie de forma E (k ) = E 0 + h 2 k 2 / 2mef este D( E ) = ( 2mef )1 / 2 4π h 2 3 ( E − E 0 )1 / 2 . Valoarea energiei pana la care se ocupa starile posibile se numeste energie Fermi. sau nivel Fermi si se noteaza E F . gradul de ocupare al benzilor este diferit. . la T = 0 K) starile sunt ocupate in ordinea crescatoare a energiei. Dupa cum rezulta din figura de mai sus.17 Clasificarea materialelor solide Desi structura benzilor de energie este asemanatoare in toate materialele. conform caruia la temperaturi joase (in principiu.

Material este in acest caz un dielectric. numita banda de valenta. . si materialul este un semiconductor. stanga). T ≠ 0 K.18 In functie de pozitia nivelului Fermi pot exista doua situatii: 1) la temperaturi joase nivelul Fermi unei benzi de energie (vezi figura de mai jos. in semiconductorul nedopat numarul de electroni din banda de conductie este egal cu numarul golurilor din banda de valenta. astfel incat nivelul Fermi este in interiorul benzii interzise dintre ultima banda ocupata. adica electronii ocupa partial ultima banda de energie. dreapta). In materialele izolatoare E g > 3 eV si curentul electric nu poate trece chiar si la temperaturi mai ridicate. 2) la temperature joase electronii ocupa complet un numar de benzi energetice. La temperaturi mai mari. Daca E g < 3 eV. si urmatoarea banda libera. si curentul electric nu poate trece prin material. numita banda de conductie (vezi figura de mai jos. Numarul de purtatori de sarcina este insa mic. In acest caz un camp electric mic nu da energie suficienta electronilor pentru a trece pe starile neocupate din banda de conductie. Daca se aplica un camp electric curentul are doua contributii. In consecinta. din partea electronilor si golurilor. unde pot contribui la conductia electrica. care sunt deviati in directii opuse. fluctuatiile termice pot excita electroni din banda de valenta in cea de conductie. Materialul este un metal si poate conduce electricitate usor deoarece electronii din vecinatatea lui E F pot ocupa stari libere cu energie mai mare daca sunt accelerati de un camp electric aplicat mic. materialele dielectrice se clasifica in izolatori si semiconductori in functie de largimea benzii interzise care se formeaza intre banda de valenta si conductie.

iar parametrii (2πmn k B T ) 3 / 2 Nc = . Din conditia de neutralitate n = p se obtine pozitia nivelului Fermi. si E0 cu marginea inferioara a benzii de conductie Ec . ⎟ ⎠ (31a) (31b) unde s-a luat in considerare degenerarea dubla dupa spin. In formulele de mai sus functia de distributie Fermi-Dirac s-a aproximat cu functia de distributie clasica Maxwell-Boltzmann f ( E ) = exp(E F / k B T ) exp(− E / k B T ) << 1 . numarul electronilor din banda de conductie. n. p. aproximatie valabila in conditiile in care concentratia purtatorilor de sarcina este mica. respectiv a golurilor m p . cu o retea cristalina perfecta. care indica faptul ca doi electroni/doua goluri cu spini opusi se pot afla pe acelasi nivel energetic. respectiv. 4π 2 h 3 (2πm p k B T ) 3 / 2 4π 2 h 3 Nv = . respectiv marginea superioara a benzii de valenta Ev . iar concentratiile acestora depind de temperatura conform relatiilor ∞ ⎛ E − EF n = 2 ∫ f ( E ) Dn ( E )dE = N c exp⎜ − c ⎜ k BT Ec ⎝ Ev ⎛ E − Ev p = 2 ∫ f ( E ) D p ( E )dE = N v exp⎜ − F ⎜ k BT −∞ ⎝ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎟.19 Semiconductori intrinseci si dopati Intr-un semiconductor cristalin nedopat. este egal cu numarul golurilor din banda de valenta. care se obtin din (29) inlocuind masa efectiva cu cea a electronilor mn . de valenta. iar Dn (E ) si D p (E ) sunt densitatile de stari ale electronilor si respectiv golurilor. EF = ⎛ mp Ec + Ev 3 + k B T ln⎜ ⎜m 2 4 ⎝ n ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ (33) . (32) sunt densitatile efective de stari in benzile de conductie si. sau intrinsec. Concentratia intrinseca in semiconductorii nedopati se defineste ca ni2 = np . in conformitate cu principiul de excludere Pauli.

Pentru a imbunatati conductia electrica a materialelor semiconductoare. fiecare electron formand o legatura covalenta cu un alt electron de valenta de la un atom de Si invecinat. daca un atom de Si este inlocuit de un atom de P. Mai precis. P este deci o impuritate donoare pentru Si. Acesti atomi de impuritate pot fi donori. sau acceptori. Si este un atom cu 4 electroni de valenta. adica un electron de conductie. De exemplu. prin aplicarea unui camp electric slab. semiconductorul care contine un numar mare de atomi donori fiind de tip n deoarece conductia electrica are loc prin intermediul sarcinilor electrice negative.20 care se afla la jumatatea benzii interzise la T = 0 K si se deplaseaza spre banda de energie cu cea mai mica masa efectiva odata cu cresterea temperaturii. daca prin substituirea unui atom din reteaua cristalina de baza se elibereaza un electron care se poate misca liber in cristal. daca in urma substitutiei rezulta un gol liber. se introduc atomi de alt tip decat cei care formeaza reteaua cristalina. De exemplu. acestea se dopeaza. Aceasta legatura este foarte puternica si in cristalul perfect nu exista electroni de valenta liberi. Acest ultim electron poate deveni usor un electron liber. 4 din cei 5 electroni de valenta ai fosforului formeaza legaturi puternice cu electronii cei mai apropiati din Si. electronul care ramane fiind legat foarte slab de nucleul pozitiv al atomului de P. Semiconductorii nedopati au proprietati electrice slabe. + B Ec EF EF Ev Ec Ev . Din acest motiv cristalul de Si este foarte slab conductor de electricitate.

care este slab legat deoparece legatura covalenta puternica din Si nu poate fi constituita. Golul devine usor liber prin aplicarea unui camp electric slab. In regiunea p. Prin urmare. Acest electron lipsa este de fapt un gol. datorita impuritatilor acceptoare concentratia de goluri depaseste concentratia de electroni. La fel se intampla si cu golurile care ajung in regiunea n. se formeaza o regiune de sarcina spatiala negativa datorata acceptorilor ionizati ramasi . iar in regiunea n impuritatile donoare fac sa predomine concentratia de electroni. adica daca n ≅ N d si p << n. conductia electrica realizandu-se cu ajutorul sarcinilor electrice pozitive. in apropierea jonctiunii exista gradienti ai concentratiei de goluri si de electroni datorita carora golurile tind sa difuzeze din regiunea de tip p in regiunea de tip n in timp ce electronii tind sa difuzeze in directie opusa. stanga) si este data de relatia E F = Ec + k B T ln( N d / N c ) . astfel incat. pozitia nivelului Fermi se deplaseaza spre banda de conductie (vezi figura de mai sus. In cazul Si. dar ramane un electron din Si care nu mai are cu cine sa formeze o legatura. concentratia tipica de B este de 2×1016/cm3. in regiunea p. Electronii ajunsi in regiunea p datorita difuziei recimbina imediat cu golurile. cei 3 electroni de valenta formeaza legaturi puternice cu electronii adiacenti din Si. (34) Similar. dreapta) si are expresia E F = Ev + k B T ln( N v / N a ) . p ≅ N a si n << p. nivelul Fermi se deplaseaza spre banda de valenta (vezi figura de mai sus. Daca concentratia golurilor este egala cu cea a atomilor acceptori ionizati. daca un atom de Si este inlocuit cu un atom de B.21 In cazul in care electronii din banda de conductie provin predominant din impuritatile donoare cu concentratie N d (care devin astfel ionizate). Semiconductorul care contine un mumar mare de atomi acceptori este de tip p. iar atomii de impuritate (in acest caz B) care au un electron de valenta lipsa sunt atomi acceptori. iar cea de P este de 1019/cm3. in apropierea planului jonctiunii. (35) Jonctiuni p-n si heterojonctiuni semiconductoare O jonctiune p-n se formeaza daca un semiconductor dopat n este pus in contact cu acelasi material semiconductor dopat p.

curentul prin jonctiune creste exponential cu tensiunea directa. l = l p + l n . Regiunea de sarcina spatiala din imediata vecinatate a jonctiunii. se numeste strat de baraj.22 necompensati prin plecarea golurilor. Intr-un circuit. p x n -lp + + + + E + ++ + + + + ln Acestui camp electric intern ii corespunde o diferenta de potential/bariera de potential eVd numita potential de contact sau potential de difuzie. prin jonctiunea p-n polarizata direct prin aplicarea unei tensiuni pozitive V trece un curent datorat injectiei purtatorilor minoritari peste bariera de potential. La polarizare directa grosimea stratului de baraj scade iar la polarizare inversa creste. care este saracita in purtatori liberi. iar in regiunea n se formeaza o sarcina spatiala pozitiva datorata donorilor ionizati ramasi necompensati prin plecarea electronilor. Din contra. este determinata de concentratia si distributia impuritatilor in regiunile p si n. Grosimea acestui strat. Sarcina spatiala de o parte si de alta a planului jonctiunii este echivalenta cu o capacitate care poarta numele de capacitate a stratului de baraj. Curentul care trece prin jonctiune este foarte mic deoarece golurile din regiunea de tip p si electronii din regiunea de tip n (purtatorii majoritari) nu pot depasi bariera de potential crescuta iar concentratiile purtatorilor minoritari in cele doua regiuni sunt foarte mici. daca se aplica jonctiunii o tensiune opusa (+ la regiunea p si – la regiunea n) jonctiunea este polarizata direct iar inaltimea barierei de potential se reduce permitand difuzia purtatorilor de sarcina dinspre regiunile unde sunt majoritari spre regiunile unde sunt minoritari. Daca se aplica din exterior o tensiune de aceeasi polaritate ca a campului intern al jonctiunii (− la regiunea p si + la regiunea n) atunci bariera de potential creste iar jonctiunea este polarizata invers. precum si de polarizarea jonctiunii. La tensiune inversa prin jonctiune trec purtatori . Deoarece numarul de electroni cu energie mai mare decat e(Vd − V ) este proportional cu exp[e(Vd − V ) / k B T ] . Aceste sarcini spatiale genereaza un camp electric E indreptat de la regiunea n spre regiunea p care se extinde pe o regiune ingusta in jurul interfetei dintre cele doua materiale (pentru − l p ≤ x < 0 in regiunea de tip p si pentru 0 < x ≤ l n in regiunea de tip n) si se opune difuziei in continuare a purtatorilor de sarcina (vezi figura de mai jos).

Prin urmare. devine acelasi in tot dispozitivul (vezi figura de mai jos). jonctiunea p-n este puternic neliniara.23 majoritari iar curentul este mic si practic independent de tensiune. respectiv donoare. N a si N d sunt concentratiile de impuritati acceptoare. campului electric si a potentialului electrostatic cand nu se aplica o tensiune exterioara sunt reprezentate in figurile de mai sus. iar distributia sarcinilor spatiale ρ in figura de mai jos. avand proprietati de redresare. dreapta. situat la diferite energii in regiunile p si n. este echivalenta cu curbarea benzilor de conductie si valenta in jurul interfetei astfel incat nivelul Fermi. distributia impuritatilor este aratata in figura de mai jos. Concetratiile purtatorilor de sarcina la echilibru (cand nu se aplica o tensiune exterioara) sunt de asemenea reprezentate in figura de mai jos. In aceste conditii. Conditia de neutralitate a sarcinii totale in stratul de baraj impune N a l p = N d l n . stanga. ρ eNd -lp ln eNa x E -lp Em ln x ψ Vd -lp ln x Avem ρ ( x) = ⎨ ⎧− eN a . 0 < x ≤ l n (36) iar potentialul electrostatic si campul electric se determina din rezolvarea ecuatiei Poisson unidimensionale intr-un material cu permitivitate dielectrica ε d 2ψ ρ ( x) =− . 2 ε dx E=− dψ . Pentru determinarea expresiei curentului prin jonctiune. − l p ≤ x < 0 ⎩eN d . . ca toate impuritatile sunt ionizate si ca nu exista purtatori de sarcina liberi in regiunea stratului de baraj. Redistributia sarcinii electrice in jonctiunea p-n. se presupune ca aceasta este abrupta. cand nu avem o tensiune exterioara aplicata. dx (37) cu conditii la limita adecvate. Dependenta spatiala a sarcinii. Lungimea stratului de baraj creste in prezenta unei tensiuni inverse si scade la polarizare directa.

dreapta). n p = n n exp(−eVd / k B T ) . Spre deosebire de cazul unei jonctiuni p-n. iar concentratiile de goluri pot fi determinate analog cu concentratiile de electroni.24 Δp EF p Δn Ev n Ec pp np -lp p. n p = N c exp(− Δ p / k B T ) . Daca E F 1 > E F 2 . Similar cu jonctiunea p-n. ΔEc . sau direct din nn p n = ni2 . in heterojonctiuni exista discontinuitati in benzile de conductie si valenta. stanga).n nn pn ln x Aceste concentratii sunt date de nn = N c exp(−Δ n / k B T ) . indicele n si p indicand regiunile respective. electronii difuzeaza din materialul 1 lasand in urma donori incarcati pozitiv. n p p p = ni2 . p n = p p exp(−eVd / k B T ) (38) unde Δ = Ec − E F . Curbarea benzilor de energie in apropierea interfetei se datoreaza si in acest caz redistribuirii sarcinii electrice. Ec1 EF1 Eg1 Ev1 ΔEc Eg2 ΔEv Ec2 EF2 Ev2 ΔEc + + + + ΔEv EF . o heterojonctiune se formeaza prin contactul/alipirea a doi semiconductori cu benzi interzise si nivele Fermi diferite (vezi figura de mai jos. Din (38) rezulta ca potentialul la interfata depinde de concentratie de dopanti: Vd = ( k B T / E ) ln(n n p p / ni2 ) ≅ (k B T / E ) ln( N a N d / ni2 ) . respectiv ΔEv . Aceasta sarcina spatiala de la interfata da nastere unui potential electrostatic care curbeaza benzile astfel incat la echilibru energia Fermi este constanta de-a lungul structurii (vezi figura de mai jos.

⎟ ⎠ ⎡ ⎛ eV ⎞ ⎤ ⎛ x + lp Δn( x) = n p ⎢exp⎜ ⎜ k T ⎟ − 1⎥ exp⎜ L ⎟ ⎜ ⎝ n ⎣ ⎝ B ⎠ ⎦ ⎞ ⎟.25 Caracteristica I-V a jonctiunii p-n Cand se aplica o tensiune exterioara. si pentru cei din regiunea n. Δn si respectiv Δp . astfel incat concentratiile purtatorilor la marginea stratului de baraj sunt p(l n ) = p n exp(eV / k B T ) = p n + Δp(l n ) . In figura de mai jos ete reprezentata pozitia cvasi-nivelelor Fermi la polarizare inversa (stanga) si directa (dreapta). respectiv. n(−l p ) = n p exp(eV / k B T ) = n p + Δn(−l p ) . Pentru o jonctiune abrupta si un strat de baraj subtire fata de lungimile de difuzie. curentii de purtatori minoritari in regiunea p si n sunt. concentratia purtatorilor injectati determinata de ecuatia de difuzie este data de ⎛ x − ln ⎡ ⎛ eV ⎞ ⎤ Δp ( x) = p n ⎢exp⎜ ⎜ k T ⎟ − 1⎥ exp⎜ − L ⎟ ⎜ p ⎣ ⎝ B ⎠ ⎦ ⎝ ⎞ ⎟. se injecteaza purtatori minoritari in regiunile p si n. ⎟ ⎠ (40) unde Ln . sistemul de electroni nu mai este in echilibru. E FP . (39) Daca Δn( x << −l p ) = 0 si Δp( x >> l n ) = 0 . E Fn . deoarece notiunea de nivel Fermi are sens doar in conditii de echilibru a sistemului de electroni. L p astfel ca putem neglija recombinarea in strat. dx j p = eμ p ( p n + Δp ) E − eD p j n = eμ n (n p + Δn) E + eDn (41) . EFp eV p n Ec EFn Ev n EFp p eV EFn Ec Ev La aplicarea unei tensiuni exterioare V. si trebuie sa definim cvasi-nivele Fermi pentru electronii din regiunea p. dx d Δn . d Δp . l << Ln . L p sunt lungimile de difuzie in cele doua regiuni.

j = j s ⎢exp⎜ ⎜ ⎟ ⎣ ⎝ βk BT ⎠ ⎦ (44) . este ⎛ eDn n p eD p p n j = j n ( x) + j p ( x) = ⎜ + ⎜ L Lp n ⎝ ⎞ ⎡ ⎛ eV ⎟ ⎢exp⎜ ⎜ ⎟ ⎠⎣ ⎝ k BT ⎡ ⎛ eV ⎞ ⎤ ⎟ − 1⎥ = j s ⎢exp⎜ ⎟ ⎜ ⎠ ⎦ ⎣ ⎝ k BT ⎞ ⎤ ⎟ − 1⎥ . dependenta generala (cu 1 ≤ β ≤ 2 ) fiind ⎡ ⎛ eV ⎞ ⎤ ⎟ − 1⎥ . ⎟ ⎠ ⎦ (43) unde j s este curentul de saturatie. unde μ n si μ p sunt mobilitatile electronilor si golurilor). Caracteristica I-V este reprezentata in figura de mai jos: pentru tensiuni directe V > k B T / e curentul creste exponential cu tensiunea. ⎛ x − ln dΔp eD p p n ⎡ ⎛ eV ⎞ ⎤ ⎟ − 1⎥ exp⎜ − = ⎢exp⎜ ⎜ dx L p ⎣ ⎜ k BT ⎟ ⎦ Lp ⎠ ⎝ ⎝ ⎞ ⎟.26 Primul termen din partea dreapta reprezinta curentii de drift (miscare indusa de campul electric E si care se face cu viteze vn = μ n E . cu V < k B T / e . iar ultimul termen reprezinta curentul de difuzie. iar pentru tensiuni inverse. I -Is V Luarea in considerare a altor fenomene. La campuri electrice mici si nivele mici de injectie predomina curentii de difuzie. j p (−l p ) = j p (l n ) . si pentru care j n (l n ) = j n (−l p ) . caracterizat de coeficientii de difuzie Dn si D p . v p = μ p E pe directia campului aplicat. curentul nu depinde de tensiune. ⎟ ⎠ j p ( x) = −eD p (42a) j n ( x) = eDn dΔn eDn n p = dx Ln ⎡ ⎛ eV ⎞ ⎤ ⎛ x + lp ⎢exp⎜ ⎜ k T ⎟ − 1⎥ exp⎜ L ⎟ ⎜ ⎝ n ⎣ ⎝ B ⎠ ⎦ ⎞ ⎟. j ≅ − j s . ⎟ ⎠ (42b) iar curentul total care trebuie sa fie constant de-a lungul jonctiunii. ca de exemplu generarea si recombinarea purtatorilor in stratul de baraj si nivele mari de injectie duc la o dependenta exponentiala de tipul j = j s [exp(eV / 2k B T ) − 1] .

care reprezinta fractiunea din radiatia absorbita la parcurgerea unitatii de lungime prin acel material. energie E = hω si vector de unda k. Aceasta se poate scrie ca − dI = αIdx (45) unde I este intensitatea fluxului luminos care se propaga pe directia x si cade normal pe stratul de grosime dx din material. iar semnul – arata ca intensitatea I scade cu cresterea lui x. si rezultatul este I m (d ) = [(1 − R ) I 0 / d ]∫ exp( −αx)dx = [(1 − R ) I 0 / αd ][1 − exp( −αd )] 0 d (47) I0 Im dI I (1-R)I0 dx d x Aceasta lege este adevarata doar pentru lumina monocromatica deoarece coeficientul de absorbtie depinde de lungimea de unda λ. considerand fasciculul de radiatie electromagnetica incident ca fiind compus din fotoni cu frecventa ω.718 ori. Indiferent insa de natura proceselor fizice. interactia foton-material iluminat are loc cu conservarea energiei si a impulsului care impun ca . α reprezinta adancimea de patrundere a radiatiei la care intensitatea fluxului scade de e = 2. Dependenta lui α de λ este caracteristica pentru fiecare material si este determinata de procesele fizice care au loc in acesta. si R < 1 este coeficientul de reflexie al luminii la suprafata.27 Absorbtia luminii Absorbtia luminii intr-un material este caracterizata prin coeficientul de absorbtie α. Integrand ecuatia de mai sus se obtine legea absorbtiei optice I ( x) = (1 − R) I 0 exp(−αx) (46) unde I 0 este intensitatea fluxului luminos incident la suprafata. Intensitatea medie a radiatiei ce patrunde pe o distanta d in interiorul materialului se obtin integrand formula de mai sus.

parabolice si au extremele la k = 0 . In acest caz | k |<<| k f − k i | si impulsul electronului se conserva. Natura interactiei intre foton si materialul iluminat depinde de energia fotonului. Conservarea energiei impunand in acest caz egalitatea E f − E i − hω = 0 = E g + h 2 k 2 / 2m r − hω . E Ef foton Ec α Eg k Ei Ev Eg hω Daca ambele benzi. CdS. (48) (49) unde E f . Exemple de semiconductori cu benzi directe sunt GaAs. (50) . sunt izotrope. mecanismul de absorbtie predominant este absorbtia banda-banda. definita prin 1 / mr = 1 / mn + 1 / m p . absorbtia banda-banda este directa. Din ecuatia (45) rezulta ca putem exprima coeficientului de absorbtie ca α = −(dI / dx) / I = −(nrefr / c)(dI / dt ) / I . in care in urma absorbtiei fotonului un electron din banda de valenta ajunge in banda de conductie.i si k f .i sunt energia si impulsul materialului iluminat in starea finala (indice f) si initiala (indice i). unde mr este masa redusa.28 E f − E i = hω . InAs. In semiconductori. de conductie si de valenta. GaSb. E i = −h 2 k 2 / 2m p . InP. si energia electronului in jurul extremelor celor doua benzi se poate scrie ca E f = E g + h 2 k 2 / 2m n . sau absorbtia fundamentala. tranzitia din banda de valenta in banda de conductie fiind “verticala” in spatiul k (vezi figura de mai jos). k f − ki = k .

astfel incat spectrul de absorbtie are un prag mai mic decat cel din cazul absorbtiei fundamentale.29 unde n refr este indicele de refractie al semiconductorului.Ea Eg hω . E d si respective E a . cu N numarul de fotoni in intensitatea incidenta. Se observa ca absorbtia are un prag la hω p = E g . Absorbtia pe impuritati are o intensitate mai mica (densitatea de stari/numarul de purtatori pe nivelul acceptor este mult mai mic decat numarul purtatorilor in banda de valenta sau conductie) si este deplasata catre energii mai mici in comparatie cu absorbtia fundamentala. c este viteza luminii in vid. exista doar nivele acceptoare in semiconductor. valorile tipice pentru α fiind 104–105 cm–1. Dependenta coeficientului de absorbtie de frecventa fotonilor incidenti este reprezentata in figura de mai sus. spectrul de absorbtie pe impuritati. cu nivele energetice putin adanci ale impuritatilor si pentru concentratii nu foarte mari ale acestora. Daca. de exemplu. si dPtot / dt probabilitatea de tranzitie pe unitatea de timp. suprapus peste spectrul absorbtiei fundamentale arata ca in figura de mai jos. si dI / dt = hω (dPtot / dt ) este energia absorbita pe unitatea de timp. nivelele discrete donoare si acceptoare. In acest caz trecerea purtatorilor de sarcina de pe nivelele de impuritati in banda de conductie sau valenta poate avea loc in urma absorbtiei unui foton cu energie mai mica decat E g . I = Nhω . cu hω energia fotonului. α Ec Ed Ea Ev Eg . Pentru semiconductori impurificati. precum si posibilele tranzitii intre aceste nivele si intre nivelele impuritatilor si benzile de valenta si conductie sunt ilustrate in figura de mai jos. Un calcul cuantic al probabilitatii de tranzitie pe unitatea de timp duce la urmatoarea expresie pentru coeficientul de absorbtie banda-banda direct hω − E g hω α = α0 (51) cu α 0 un termen independent de energie.

In cazul in care benzile de valenta si conductie au extremele localizate in directii diferite in spatiul k (vezi figura de mai jos). 2) se absoarbe sau se emite ulterior un fonon cu frecventa ω f . si tranzitia electronului se modeleaza ca avand loc in doua etape. proces reprezentat printr-o tranzitie oblica in spatiul k. unde absorbtia fononilor este mult mai probabila decat emisia fononilor (vezi figura de mai jos). Calcule cuantice arata ca in acest caz 2 ( hω − hω f − E g ) 2 ⎤ α 0 ⎡ ( hω + hω f − E g ) = + ⎥ ⎢ hω ⎢ exp(hω f / k B T ) − 1 1 − exp(−hω f / k B T ) ⎥ ⎦ ⎣ α = α abs + α em (52) iar dependenta γhω = f (hω ) este aproximativ o linie dreapta atat pentru hω > E g + hω f . conditia conservarii impulsului total impune ca tranzitiile sa aiba loc cu participarea fononilor sau a impuritatilor. ei pot fi emisi sau absorbiti in timpul acestui proces. Pentru nivele de impuritate putin adanci acest mecanism de absorbtie se observa in infrarosu indepartat (λ < 25 μm) si la temperaturi mici. In cazul in care fononii participa la procesul de absorbtie al luminii. pentru a evita ionizarea impuritatilor.30 Absorbtia pe impuritati poate fi observata pentru concentratii moderate de impuritati in semiconductori dopati si pentru concentratii mici de impuritati in semiconductori compensati. Coeficientul de absorbtie α este proportional cu concentratia impuritatilor. cat si precum E g − hω f < hω < E g + hω f . in care: 1) se absoarbe un foton. procesul fiind reprezentat printr-o tranzitie verticala in spatiul k. Si si Ge fiind exemple de semiconductori cu benzi indirecte. Ec fonon E fonon emis fonon absorbit Eg (αhω) 1/2 (αem) T2 T1 < T2 (αabs) Eg-hωf Eg+hωf 1/2 1/2 Ev k hω . Mecanismul de absorbtie se numeste in acest caz banda-banda indirect.

Dependenta spectrala a coeficientului de absorbtie al unor emiconductori este prezentata in figura de mai jos. pentru hω > E g + hω f predomina termenul cu emisie de fononi.6 ? .31 Deoarece exista mai multe tipuri de fononi in cristal si mai mult de un fonon poate fi prezent in proces. Care este grosimea necesara daca R = 0. Pentru hω > E g − hω f predomina termenul cu absorbtie de fononi. absorbtii bandabanda directe absorbtie bandabanda indirecta Tema: Folosind curba coeficientului de absorbtie. pentru celule solare este preferabila folosirea materialelor cu benzi directe. In concluzie. in conditiile in care R = 1. astfel incat 90% din radiatia la 800 nm sa fie absorbita. curba de absorbtie poate avea mai multe discontinuitati care apar cand se atinge pragul la care noi fononi pot participa la tranzitie. estimati grosimea unei celule solare din GaAs. Coeficientul de absorbtie are valori mai mici decat la tranzitiile directe: α ≅ 10–20 cm–1 si dependenta sa de temperatura este mult mai pronuntata.

Tensiunea directa echivalenta. putem presupune ca fotonii sunt absorbiti in vecinatatea stratului de baraj. astfel incat electronii si golurile create sunt separate spatial de campul electric intern din jonctiune. se rupe o legatura/pereche de electroni. Polaritatea acesteia este + la regiunea p si . in care lumina este incidenta pe stratul n. Acesta este principiul de functionare al celulelor solare. de echilibru intre procesele de generare si recombinare.32 Efectul fotoelectric Cand un foton cu o energie mai mare sau egala cu banda interzisa intr-un material semiconductor este absorbit. si se genereaza un flux de electricitate/fotocurent. si golurile in regiunea p a structurii (vezi figura de mai sus. Aceasta incarcare electrica duce la aparitia unui camp electric opus celui al jonctiunii. care micsoreaza bariera de potential din stratul de baraj. campul electric intern intr-o jonctiune p-n. exact ca in cazul aplicarii unei tensiuni directe. si se creaza o pereche de sarcini electrice formata dintr-un electron negativ si un gol pozitiv. de exemplu. eVcd l Daca grosimea stratului n este suficient de mica. In prezenta acestui camp electronii si golurile sunt directionati in directii opuse. Aceste sarcini s-ar atrage si s-ar recombina daca nu ar fi separate spatial. O metoda de a separa electronii de goluri este aplicarea unui camp electric. in conditiile in care circuitul este deschis. Sa consideram un exemplu tipic de celula solara reprezentat in figura de mai jos. stanga. dreapta). Electronii sunt antrenati in regiunea n. se numeste tensiune la circuit deschis Vcd . Campul electric este. sarcinile electrice in aceste doua regiuni crescand pana la atingerea unui regim stationar.

I < 0. care corespunde tensiunii V = 0. pe cand curentul generat este determinat de intensitatea radiatiei solare (de numarul de fotoni cu energie mai mare decat banda interzisa). In plus. celula solara generand un curent I L (vezi figura de mai jos). Cu alte cuvinte. puterea debitata fiind data de dreptunghiul format de valorile tensiunii si curentului in punctul de functionare. Tensiunea la circuit deschis nu poate fi mai mare decat banda interzisa a semiconductorului. se considera de multe ori cadranul inversat (cu I > 0). care este tensiunea corespunzatoare curentului I = 0. ne ajuta sa definim doi parametri importanti ai celulei solare: tensiunea la circuit deschis. curentul este ⎡ ⎛ eV ⎞ ⎤ I = − I L + I s ⎢exp⎜ ⎜ βk T ⎟ − 1⎥ . Vcd = ( βk BT / e) ln(1 + I L / I s ) . dreapta) . pentru V > 0. Punctul de functionare al dispozitivului (adica tensiunea si curentul) se gasesc din intersectia caracteristicii I − V cu dreapta definita de V = − Rs I . performantele celulelor solare sunt determinate de puterea P = IV pe care o pot debita pe rezistenta de sarcina. la aceeasi tensiune (directa). I sc = − I L .33 − la regiunea n. In consecinta. Dependenta puterii de tensiune (curba albastra in figura de mai sus. Daca dispozitivul este legat in serie cu o rezistenta de sarcina Rs in circuitul exterior apare un fotocurent de sens opus celui care ar trece prin Rs daca jonctiunea neiluminata ar fi polarizata la oa sursa externa. ⎟ ⎣ ⎝ B ⎠ ⎦ (53) I I Vm P Vcd V intuneric iluminare -Is -IL V Im Isc V=-RsI O privire mai atenta la caracteristica I − V a fotoelementului (vezi figura de mai sus. In aplicatii. dreapta). fotocurentul are acelasi sens ca si curentul invers (de saturatie) al jonctiunii neiluminate. si curentul de scurtcircuit.

in general. pentru care I = I m . deci eficienta cuantica externa mare. η ce = electroni la iesire/fotoni incidenti (56) parametru care ia valori intre 60−90%. depinzand de reflectivitate. Ambii parametri sunt mai mici decat unitatea. η ci = electroni la iesire/fotoni absorbiti Ultimul parametru are valori tipice intre 80−95%. pentru compararea materialelor din care este fabricata celula solara. se mai poate defini eficienta cuantica externa. si eficienta cuantica interna. depinzand de lungimea de unda. O celula solara este caracterizata prin factorul de umplere FF = I mVm / I scVcd si eficienta de conversie (54) η = puterea la iesire/puterea la intrare = Pm / Prad (55) unde Prad este puterea radiatiei solare incidente. Puterea maxima Pm = I mVm se debiteaza pe rezistenta Rsm = −Vm / I m . Pentru optimizarea puterii trebuie facut. In plus. un compromis intre curent mare sau tensiune mare. ca fiind numarul de electroni generati la iesire pentru un foton incident. si care pot transforma in energie electrica fotoni dintr-o regiune spectrala cat mai extinsa. Celulele solare eficiente sunt cele cu eficienta de conversie mare. Eficienta de conversie tipica este intre 12−20% pentru celule solare standard. .34 are un maxim care rezulta din dP / dV = 0 si caruia ii corespunde aria gri. ca fiind numarul de electroni la iesire per foton absorbit. iar factorul de umplere tipic este in jur de 75%. V = Vm . lungime de unda si iluminare. In partile urmatoare ale cursului vom analiza performantele celulelor solare din diverse generatii si solutiile pentru imbunatatirea eficientei acestora.

.Erata Inlocuiti in partea I a cursului ecuatiile (46)-(47) si textul referitor la acestea din capitolul de absorbtie a luminii cu textul de mai jos. .. si R < 1 este coeficientul de reflexie al luminii la suprafata...... Integrand ecuatia de mai sus se obtine legea absorbtiei optice I ( x) = (1 − R) I 0 exp(−αx) (46) unde I 0 este intensitatea fluxului luminos incident la suprafata. Intensitatea medie a radiatiei ce patrunde pe o distanta d in interiorul materialului se obtin integrand formula de mai sus....... . si rezultatul este I m (d ) = [(1 − R ) I 0 / d ]∫ exp( −αx)dx = [(1 − R ) I 0 / αd ][1 − exp( −αd )] 0 d (47) I0 Im dI I (1-R)I0 dx d x ..718 ori. α reprezinta adancimea de patrundere a radiatiei la care intensitatea fluxului scade de e = 2...

cu un spectru dependent de temperatura. Eficienta de conversie a celulelor solare Am prima parte a acestui curs am vazut ca celulele solare functioneaza pe baza efectului fotoelectric. Puterea solara incidenta Celulele solare capteaza.II. Puterea totala radiata pe unitate de suprafata (numita si densitate de putere sau iradianta) este data de legea Stefan-Boltzmann.82k BT sau (vezi figura de mai jos.9 ⋅ 10 −3 m ⋅ K (2) Tema: Gasiti temperatura unui corp negru al carui maxim al iradiantei spectrale se afla la a) 550 nm (in regiunea verde a spectrului vizibil) si b) 700 nm (in regiunea rosie). Un corp negru absoarbe toata radiatia electromagnetica incidenta. se poate estima daca soarele este modelat ca un corp negru. si emite o radiatie termica. fara a reflecta sau transmite nici o parte din ea. stanga) λmax T = 2. dar maximul ei se deplaseaza cu temperatura confrom legii Wien E max = 2. Sa vedem intai cat de mare este puterea primita de la soare. intre 15–30%). Campul electric intern transporta prin drift purtatorii de sarcina minoritari (care ajung la jonctiune in urma difuziei) dintr-o parte in cealalta a jonctiunii (unde devin majoritari). Puterea emisa pe unitate de suprafata si pe unitate de energie de un corp negru la temperatura T este I ( E. . T ) = 2πE 3 1 . in care o tensiune electrica este generata prin separarea in campul electric intern al unei jonctiuni p-n a electronilor si golurilor ce rezulta in urma absorbtiei unor fotoni cu energie mai mare decat banda interzisa a semiconductorului care formeaza jonctiunea. Puterea totala radiata de soare. cu o eficienta mai mare sau mai mica (tipic. radiatia solara care ajunge pe suprafata Pamantului. 2 3 c h exp( E / k B T ) − 1 (1) Aceasta densitate de putere are aceeasi forma pentru orice temperatura. si impiedica injectia purtatorilor majoritari dintr-o parte in cealalta (unde devin minoritari).

6·106 km este distanta medie Pamant-Soare.2 RS Soare D RP Pamant P(T ) / A = ∫ I ( E . Din aceasta. conform figurii de mai sus. (k B T ) 4 ∫ 2 3 exp( x) − 1 c h 0 (3) 4 unde σ = 2π 5 k B /(15c 2 h 3 ) = 5. T )dE = 0 ∞ ∞ 2π x 3 dx = σT 4 .6·10–8 W/m2⋅K4 este constanta Stefan. doar fractiunea PP / A = ( PS / A)( RP / D) 2 ( RS / RP ) 2 = ( PS / A)( RS / D) 2 ≅ 1366 W/m2 ajunge pe Pamant. dreapta. densitatea de putere corespunzatoare este 6·107 W/m2. folosita ca unitate de masura (1 AU) in astronomie. egala cu R P = 6371 km) si D = 149. Considerand tempera- tura soarelui ca fiind TS = 5762 K. 100% 3% atmosfera 20% 70% Pamant 7% . unde R S = 696·103 km este raza soarelui (de 109 ori mai mare decat raza medie Pamantului.

AM1.) sau imprastierii neuniforme care se face cu preponderenta in anumite intervale spectrale. etc. incidenta la aproximativ 48. care poate fi AM1.3 Deoarece distanta Pamant-Soare variaza. pentru un consum de putere (in 2009) de 15 TW. si AM0. Tema: Stiind ca puterea este energia pe unitate de timp (pe secunda). stanga).2°. Mai mult. vreme (conditii meteo). 1000 W/m2). N2. care include si radiatia imprastiata. adica radiatia solara conventionala. .5G (globala. Comparati aceasta energie cu cea consumata pe planeta intr-un an. 20% este absorbita in straturile superioare ale atmosferei si 3% este imprastiata si ajunge din nou in spatiul cosmic. Pentru a cuantifica radiatia solara care ajunge pe Pamant se defineste Masa aerului AM (air mass) care este raportul intre lungimea drumului pe care il parcurge lumina prin atmosfera si cel mai scurt drum posibil (ce corespunde incidentei normale). parametru folosit in aplicatii spatiale (deasupra atmosferei. dreapta). Se defineste AM1 (vezi figura de mai jos). Din aceasta putere.5. AM este o masura a reducerii puterii luminii pe masura ce trece prin atmosfera. Evident. datorita absorbtiei pe atomii sau moleculele constituente ale atmosferei (CO2.5D (care provine direct de la soare. astfel incat (tinand seama si de unghiul de incidenta mediu) doar 70% ajunge direct pe suprafata pamantului si 7% este imprastiata spre suprafata pamantului (vezi figura de mai sus. 1366 W/m2). 900 W/m2) sau AM1. H2O. aflati care este energia primita de la soare. absorbtia puterii solare fiind maxima pentru incidenta normala. puterea utila variaza si functie de pozitia pe pamant. la limita superioara a atmosferei intr-o ora. pe intreaga suprafata. spectrul luminii care ajunge pe Pamant este usor modificat fata de spectrul luminii emise de Soare (vezi figura de mai sus. si unghiul de incidenta pe celula solara. daca soarele este exact deasupra. si puterea solara radiata care ajunge pe Pamant variaza slab in functie de anotimp. AM2 corespunde unei radiatii solare incidente la 60°.

folosim formula: energia necesara (kWh/an) suprafata (m ) = —–————————————————————— [resursa solara (kWh/m2/an)×eficienta de conversie] 2 (4) O celula solara tipica are 5 cm in diametru si 1 mm in grosime.) Solutie: Pentru a afla energia produsa pe zi. Mai multe module formeaza un panou. Pentru a calcula aria panoului care produce o anumita cantitate de energie pe an.5G) si temperatura este de 25 Celsius. Exemplu: Un modul cu o suprafata de 1 m2 care are o eficienta de 15% produce o putere la iesire de 150 W la amiaza unei zile insorite. trebuie intai sa impart radiatia solara incidenta la AM1. cata energie produce intr-un an? (Energia este egala cu produsul dintre putere si timp. In celula solara tensiunea electrica Vcd = ( βk BT / e) ln(1 + I L / I s ) . si sa aflu cati “sori” pe zi cad pe reteaua fotovoltaica.8 kWh/zi = 3200 kWh/an.2 kW si radiatia solara incidenta (iradianta) este de 4kWh/m2·zi. Aceasta este o valoare tipica a radiatiei solare in miezul unei zile insorite de vara. Exemplu: Aria panoului ar trebui sa fie 1. daca am o eficacitate de conversie data.5G. adica (4 kWh/m2·zi)/1000 W/m2 = 4/zi. dupa care calculez energia produsa pe zi E = (2200 W)×4/zi = 8. Problema: Daca am o retea fotovoltaica cu o putere de 2. Puterea de iesire a unui modul fotovoltaic se defineste ca puterea generata cand radiatia solara incidenta este 1000 W/m2 (AM1. adica situatiei in care nu circula curent/cazului de circuit deschis. si (daca este din Si) genereaza 0.4 Puterea de iesire a unui modul fotovoltaic Pentru a creste puterea generata. celulele solare sunt combinate (conectate in serie si/sau paralel si incapsulate) pentru a forma un modul fotovoltaic.3·105 km2 pentru a produce o energie de 3. Tensiunea la circuit deschis nu poate fi mai mare decat E g si este determinata de diferenta .5·1013 kWh/an folosind o retea de celule solare cu o eficienta de conversie de 12% daca iradianta este de 6 kWh/m2·zi. care corespunde I = 0.5 V intre terminale. este generata in urma separarii electronilor si golurilor fotogenerate in campul electric intern al unei jonctiuni p-n.

Parametrul de idealitate 1 ≤ β ≤ 2 descrie mecanismul de curent in jonctiune: β = 1 corespunde cazului in care curentul este preponderent de difuzie (vezi demonstratia in partea I a cursului). In figurile de mai jos sunt prezentate o jonctiune p-n iluminata (stanga si centru) si caracteristica I − V (in dreapta). Regiunea de tip p este numita baza si regiunea de tip n emitor. iar daca celulele solare sunt conectate in serie. I Isc Im eVcd l P V Vm Vcd Desi in caracteristica I − V ⎡ ⎛ eV ⎞ ⎤ ⎟ − 1⎥ I = − I L + I s ⎢exp⎜ ⎟ ⎜ ⎣ ⎝ βk B T ⎠ ⎦ (5) fotocurentul este negativ. Pentru a creste puterea generata (egala cu produsul intre curent si tensiune in punctul de lucru). electronii si golurile se misca in sens invers sensului impus de difuzie. se folosesc module fotovoltaic care genereaza tensiunea si curentul dorit (vezi figura de mai jos). Curentul creste daca aria celulei solare creste sau daca radiatia solara incidenta creste (este concentrata). in conventia (deseori) utilizata in practica acestia sunt considerati pozitivi (ca si in figura de mai sus). care este proportional cu radiatia solara incidenta. electronii sunt transportati de campul electric intern (orientat de la regiunea n spre p) de la regiunea de tip n catre regiunea p. curentul . semnului curentului se inverseaza. care nu mai sunt la acelasi nivel in prezenta iluminarii.5 intre cvasi-nivelele Fermi in regiunea n si p. Curentul de scurtcircuit in celula solara I sc = − I L (la V = 0) depinde de numarul de electroni care sunt excitati in banda de conductie. Remarcati ca la iluminare curentul este negativ deoarece are sens invers curentului produs la o tensiune V. iar β = 2 descrie transportul preponderent prin drift al sarcinilor electrice. Daca jonctiunea este conectata intr-un circuit ce contine o rezistenta de sarcina Rs . pe cand tensiunea la circuit deschis este practic independenta de energia incidenta. apare un fotocurent si se debiteaza o putere electrica pe Rs .

Exemplu: Daca celula solara genereaza 0. Pe de alta parte. daca celulele solare sunt conectate in paralel. tensiunea este aceeasi dar curentul creste. Cand o retea fotovoltaica este conectata la o reatea utilitara. Eficienta de conversie maxima a celulelor solare Puterea maxima debitata/eficienta maxima de conversie a unei singure celule solare ce contine o jonctiune p-n se considera o celula solara in echilibru termodinamic cu mediul inconjurator si se ia in calcul balanta detaliata a proceselor care pot avea loc (teoria ShockleyQueisser).6 ramane acelasi si tensiunea creste. O retea de celule solare (sau retea fotovoltaiva) poate contine pana la cateva mii de module fotovoltaice. si pot fi folosite pentru a alimenta o “sarcina” care poate fi orice de la o baterie de calculator la un sistem de comunicatii intr-o cladire sau oras. Astfel de invertoare au o eficienta de 90% si produc curent de forma sinusoidala cu foarte putine distorsionari sau armonici superioare. trebuie intai conectata la un invertor care sa transforme curentul direct in curent alternativ.5 V (valoare tipica pentru celule solare din Si). Caracteristica exponentiala I − V este valabila. pentru a forma un modul de 12 V trebuie conectate 24 celule solare in serie. precum si un unic mecanism de recombinare a electronilor si golurilor. si pentru celulele solare bazate pe heterojonctiuni. care corespunde recombinarilor radiative (in urma carora se genereaza un foton). colectarea perfecta a purtatorilor fotogenerati (adica se presupune ca numarul perechilor electron-gol colectate de electrozi este egal cu numarul perechilor generate). cel putin in prima aproximatie. organizate in panouri solare (un panou solar este un grup de module fotovoltaice). Pentru a obtine o eficienta maxima de conversie se presupune absorbtia perfecta a fiecarui foton cu energie E > E g care creaza exact o pereche electron-gol. . Astfel de panouri pot produce curenti directi cu puteri care variaza de la cativa W la zeci de MW.

Aceasta emisie de fotoni trebuie sa fie cauzata de un curent de recombinare a carui densitate este ∞ j rec = e ∫ Φ (V . fluxul de fotoni cu energie E emis de o celula solara la o tensiune V este dat de legea Planck: Φ(V . fiecare proces in celula solara este in echilibru cu procesul invers. E )dE . TS ) / E = 2πE 2 1 2 3 c h exp( E / k B TS ) − 1 (7) este fluxul de fotoni de energie E la temperatura soarelui.7 In aceste conditii. densitatea de fotocurent (curentul pe unitate de arie) generat la iluminarea cu un flux de fotoni de energie E este ∞ j L = I L / A = e ∫ Φ S ( E )dE Eg (6) unde Φ S = I ( E . fluxul de fotoni in si dinspre celula solara este egal daca celula solara si mediul inconjurator au aceeasi temperatura T. Adica. si s-a tinut cont ca doar fotonii cu energie mai mare decat E g genereaza perechi electron-gol (intr-un semiconductor cu benzi directe in care mecanismul predominant de absorbtie este absorbtia banda-banda). La echilibru termodinamic. Considerand celula solara ca un corp negru la temperatura T. E ) = 2πE 2 1 ≅ Φ c ( E ) exp(eV / k B T ) 3 2 h c exp[(E − eV ) / k BT ] − 1 (8) unde s-a presupus ca E − eV >> k BT si Φ c (E) = 2πE 2 1 2πE 2 ≅ 3 2 exp(− E / k B T ) h 3 c 2 exp( E / k B T ) − 1 h c (9) este radiatia celulei pentru V = 0. Eg (10) .

si are o valoare maxima de 31% pentru radiatia AM1. care se obtine E g = 1.5G. Deci. are forma exponentiala pe care am dedus-o anterior.45 eV. adica in conditiile in care nu exista transfer de energie net si nici curent net. Pentru E g mai mari tensiunea la circuit deschis creste (campul electric intern creste) dar ponderea fotonilor neabsorbiti (cu energie mai mica decat banda interzisa) devine prea mare. iar pentru E g mai mici. desi obtinuta din alte considerente. la aplicarea unei tensiuni densitatea curentului de intuneric este ⎛∞ ⎞ ⎡ ⎛ eV ⎞ ⎤ ⎡ ⎛ eV ⎞ ⎤ j = e⎜ ∫ Φ c ( E )dE ⎟ ⎢exp⎜ ⎜ k T ⎟ − 1⎥ = j s ⎢exp⎜ k T ⎟ − 1⎥ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜E ⎟ ⎣ ⎝ B ⎠ ⎦ ⎝ g ⎠⎣ ⎝ B ⎠ ⎦ (11) iar in prezenta luminii. Influenta benzii interzise asupra eficientei de conversie este slaba in intervalul 1−1. Tensiunea maxima care poate fi atinsa este tensiunea la care celula solara emite tot atatia fotoni cat absoarbe. deoarece mai multi fotoni ar putea genera perechi electron-gol. ⎟ ⎣ ⎝ B ⎠ ⎦ (12) Caracteristica I − V .8 In urma recombinarii electronilor din banda de conductie cu golurile din banda de valenta. Aceasta forma exponentiala este deci mult mai generala si se intalneste nu numai la jonctiuni p-n ci si la heterojunctiuni sau structuri de tip p-i-n. ceea ce inseamna ca celula solara este in circuit deschis. astfel incat curentul de recombinare trebuie sa fie acelasi ca si fotocurentul cauzat de absorbtia radiatiei de corp negru a mediului inconjurator. Deci tensiunea maxima este Vcd = (k B T / e) ln( j L / j s + 1) . dar tensiunea la circuit deschis si eficienta scade deoarece campul intern in jonctiune este de . ⎡ ⎛ eV ⎞ ⎤ j = j s ⎢exp⎜ ⎜ k T ⎟ − 1⎥ − j L .4 eV. separate prin banda interzisa cu latime E g fotonii au energie mai mare decat E g . Din formulele de mai sus rezulta ca eficienta de conversie depinde de largimea benzii interzise. fotocurentul creste. iar eficienta de conversie a celulei solare este data de η= Pm j V FF = sc cd Prad Prad / A (13) unde FF este factorul de umplere si Prad este puterea radiatiei solare incidente. Dar in echilibru termodinamic curentul total trebuie sa fie fie nul.

si care limiteaza teoretic eficienta conversiei energiei solare. Mai exact. este banda spectrala ingusta a fotonilor care genereaza perchi electron-gol.9 asemenea mic. a tensiunii la circuit deschis si a curentului de scurtcircuit de banda interzisa a semiconductorului la T = 300K si AM1. toti fotonii ar participa la fotocurent daca E g = 0. pentru o energie solara incidenta cu o putere de 100 mW. care are E g = 1. 21 mW nu sunt absorbiti (pentru ca au o energie E < E g ) si 31 mW constituie energia in exces. de exemplu Si. eficienta conversiei η = 0 daca E g = ∞ (nu poate circula un curent prin jonctiune). dar eficienta de conversie ar fi η = 0 pentru ca tensiunea fotovoltaica este = 0. a fotonilor cu E > E g care este transformata in caldura (vezi figurile de mai jos). Care sunt cauzele pierderilor in conversia energiei si cum pot fi minimizate? Principala cauza a pierderilor pentru celule solare facute dintr-o jonctiune p-n intr-un singur material. De asemenea.12 eV.5G. desi eficienta maxima ar trebui sa fie in jur de 30%. . pentru Si. Extrapoland. formate din jonctiuni p-n intr-un singur material. In figura de mai jos este prezentata dependenta eficientei maxime. Mecanisme de pierderi ale puterii in celule solare Celule solare tipice. au o eficienta de conversie a energiei solare de doar 15−20%.

. pierderile de tensiune la jonctiune (procesul 2). stanga: GaInP. (14) Alte mecanisme de pierderi sunt termalizarea retelei cristaline (procesul 1 in figura de mai jos). aceste parametru ia valori tupice intre 80−95%.8 eV.4 eV. eficienta de conversie scade pentru ca nu tori fotonii incidenti cu energie suficient de mare genereaza perechi electron-gol. care este egala cu raportul intre numarul de electroni la iesire si numarul de fotoni absorbiti si care depinde puternic de lungimea de unda a radiatiei incidente (vezi figura de mai sus. In plus. Eficienta generarii este caracterizata de cuantica interna η ci < 1 a materialului. Densitatea fotocurentului pentru o radiatie incidenta cu spectru larg si flux de fotoni de energie E notat Φ (E ) este j = e ∫ Φ ( E )η ci ( E )dE .4 eV). care reduce eficienta de conversie. si pierderile prin recombinare (procesul 4 in figura de mai jos). dreapta: CIGS. cu E g = 1. pierderile de tensiune la contact (procesul 3). cu E g = 2. intr-o celula solara dintr-un singur material situatia optima corespunde unei benzi interzise E g = 1.10 Dupa cum am vazut in sectiunea precedenta. pentru care eficienta maxima este de 31% pentru un soare (fara concentratori).

colectarii incomplete a sarcinilor. Pentru un factor de umplere 75% (80%). Recombinarile la suprafata pot fi reduse prin introducerea unui strat de pasivare (vezi figura de mai jos) care are rolul de a scadea concentratia purtatorilor minoritari la suprafata. Daca tensiunea la circuit deschis este de 0. Exemplu de bilant energetic pentru o celula solara din Si: din puterea incidenta de 100 mW. benzile de energie se curbeaza. umbrei/shading electrozilor. un alt semiconductor cu banda interzisa mai mare.12 eV sunt convertiti in electricitate. . curentul maxim care poate fi generat este dat de 48 mW/1. adica cresterea temperaturii datorita ciocnirii purtatorilor cu energie mare cu fononii (cuante ale miscarii de vibratie a retelei cristaline). ea devine 9% la 100°C.6 V (0. reduce eficienta conversiei cu (tipic) 0. in numar de 48 mW/( hω = E g ) = 48 mW/1. Aceste curent maxim corespunde cazului cand toti fotonii.7 V). si 31 mW constituie energia in exces. absobtiei incomplete. puterea generata ajunge la doar 14 mW (24mW). 21 mW nu sunt absorbiti.12 V = 44 mA. Pierderile prin recombinare pot fi minimizate prin limitarea grosimii straturilor n si p la lungimea de difuzie a purtatorilor. Raman 48 mW. sau ambele. La cresterea temperaturii are loc o usoara crestere a curentului de scurtcircuit si o scadere semnificativa a tensiunii la circuit deschis. (In prima parte a cursului am vazut ca intr-o jonctiune p-n curentul este datorat purtatorilor minoritari in exces!) Acest strat poate fi un strat puternic dopat. curentul de scurtcircuit este de fapt 28 mA (41mA).1%/°C. Indiferent de alegere. astfel incat daca eficienta este de 16% la 25°C. Datorita reflexiei la suprafata a fotonilor.11 Termalizarea retelei cristaline.

I Isc Im Isc Im I Vm Vcd V Vm Vcd V Forma caracteristicii I − V depinde de rezistenta serie si de shunt a dispozitivului. factorul de umplere este mai mare cu cat caracteristica I − V are o portiune plata cat mai mare (caracteristica I − V din figura de mai jos. Rs + IL Iint Rsh V I I Rs creste Rsh scade - V V . stanga. pentru un factor de idealitate β. Pentru acelasi I sc si Vcd . este ⎡ ⎛ e(V − IRs ) ⎞ ⎤ V − IRs I = I S ⎢exp⎜ − IL ⎜ βk T ⎟ − 1⎥ + R ⎟ B sh ⎝ ⎠ ⎦ ⎣ (15) Circuitul echivalent al celulei solare ne-ideale (cu Rs si Rsh finite) este ilustrat in figura de mai jos. stanga. I int este curentul de intuneric. dreapta.12 Din exemplul de mai sus rezulta ca este de dorit sa avem un factor de umplere cat mai mare. Caracteristica I − V in prezenta acestor rezistente. respectiv. dreapta). are un factor de umplere mai mare decat in figura de mai jos. centru si. Rezistenta serie Rs trebuie sa fie mica si cea de shunt mare Rsh pentru dispozitive eficiente. Modul in care Rs si Rsh influenteaza caracteristica I − V este prezentata in figura de mai jos. Rezistenta serie inglobeaza contributia tuturor elementelor rezistive din dispozitiv. a contacte ohmice si a interfetei semiconductor/contact. Rezistenta shunt reprezinta portiunea din energia electrica generata care este pierduta prin recombinare la jonctiunea p-n sau la suprafata celulei solare.

pentru a creste eficienta de conversie η= Pm j V FF = sc cd Prad Prad / A (16) trebuie sa vedem cum putem curentul de scurtcircuit/fotocurentul. O rezistenta serie mica. pe langa imbunatatirea factorului de umplere. Deoarece Vcd = ( βk B T / e) ln( j L / j s + 1) ≅ ( βk B T / e) ln( j L / j s ) . pentru fiecare crestere de 10 ori a raportului j L / j s . tensiunea la circuit deschis si factorul de umplare. Daca j L creste de doua ori. (17) tensiunea la circuit deschis creste daca creste fotocurentul/curentul de scurtcircuit sau daca scade curentul de saturatie care. Am vazut mai sus cum este influentat factorul de umplere de rezistentele de serie si shunt. trebuie sa fie cat mai mari. am vazut ca o parte din pierderi pot fi minimizate printr-o proiectare corespunzatoare a celulelor solare. Prima poate fi scazuta iar a doua marita prin reducerea pierderilor in celula solara si prin folosirea contactelor ohmice. pentru transport predominant difuziv (vezi prima parte a cursului). tensiunea la circuit deschis creste cu 18 mV = (k BT / e) ln(2) . (18) De exemplu. pentru β = 1. L p = D pτ p mari si coeficienti de difuzie Dn . care influenteaza in special rezistenta serie. . minimizeaza si caldura (Joule) disipata in material. are expresia j s = (eDn n p / Ln + eD p p n / L p ) . Pentru ca densitatea de putere a radiatiei solare incidente este constanta. Pentru a scadea curentul de saturatie trebuie sa avem lungimi de difuzie Ln = Dnτ n . ceea ce implica un potential de difuzie mare. crescand eficienta de conversie. Pe de alta parte concentratiile purtatorilor minoritari trebuie sa fie mici. D p mici. Metodele de crestere a fotocurentului le vom discuta mai jos.13 Metode de optimizare a eficientei de conversie Din exemplul precedent. τ p . mai usor de implementat in heterostructuri. adica timpii de viata ai purtatorilor τ n . Vcd creste cu 60 mV = (k B T / e) ln(10) .

contactul este ohmic si caracteristica I − V corespunzatoare este liniara. ca si la jonctiunea p-n. . Daca acest lucru de extractie este mai mare decat energia corespunzatoare scoaterii in vid a unui electron din banda de conductie a semiconductorului. Daca un electron din banda de conductie a semiconductorului trebuie sa treaca peste o bariera de potential pentru a ajunge in nivelul Fermi din metal (care este acelasi ca si in semiconductor. un metal formeaza contact ohmic sau Schottky in functie de lucrul de extractie eφm (egal cu energia pe care o trebuie sa o primeasca un electron de pe nivelul Fermi pentru a fi scos in vid/in afara metalului) al acestuia. Caracteristica I − V a unui contact Schottky este exponentiala (vezi figura de mai jos. daca electronii din semiconductor nu intalnesc o bariera de potential. la echilibru). care are o concentratie mai mica de purtatori. La interfata intre un metal si un semiconductor. O rezistenta serie mica a celulei solare implica folosirea contactelor ohmice. In caz contrar. contactul este Schottky. dreapta). analog cu cazul interfetei intre regiunile n si p intr-o jonctiune. Din contra. Un metal poate face contacte ohmice cu anumiti semiconductori si Schottky cu altii. Pentru un semiconductor dat. contactul se numeste ohmic. eχ . este ohmic. cu exceptia cazului in care contactele sunt folosite pentru a crea un camp intern care separa sarcinile. benzile de energie se curbeaza datorita redistributiei sarcinilor la interfata. Curbura (vezi figura de mai jos. in care purtatorii trebuie sa treaca peste potentialul de difuzie. stanga) este mai accentuata in semiconductor.14 Tipuri de contacte Contactele intre un material semiconductor si un metal sunt de doua feluri: ohmice si Schottky.

In figura de mai sus este ilustrata scaderea reflectivitatii cu cresterea numarului de straturi anti-reflexie.15 Metode de crestere a absorbtiei Fotocurentul este produs de perechile electron-gol generate in urma absorbtiei fotonului care ajung la contactele electrice. putem creste absorbtia daca micsoram coeficientul de reflexie R. Avand in vedere formula intensitatii luminoase in interiorul semiconductorului I ( x) = (1 − R) I 0 exp(−αx) (19) unde α este coeficientul de absorbtie. cu un indice de refractie ns = 3. Coeficientul de reflexie aer/semiconductor la incidenta normala este dat de formula ⎛ n − ns ⎞ R = ⎜ aer ⎜n +n ⎟ ⎟ s ⎠ ⎝ aer 2 (20) unde naer ≅ 1 este indicele de refractie al aerului. Pentru a creste fotocurentul putem sa crestem numarul de fotoni absorbiti si sa scadem numarul de procese de recombinare. Observati ca scaderea coeficintului de reflexie are loc doar intr-un interval spectral. reflecta aproape 30% la incidenta normala. Aceste straturi sunt necesare deoarece Si. Pentru a scadea coeficientul de reflexie se folosesc straturi anti-reflexie care constau dintr-o succesiune de straturi subtiri cu grosimi (de obicei) de λ / 4 din materiale cu indici de refractie diferiti.46. . crestem intensitatea incidenta I 0 . de exemplu. iar ns cel al semiconductorului. sau crestem drumul parcurs de lumina in interiorul semiconductorului.

pentru a permite unei fractii cat mai mari din lumina incidenta sa patrunda in apropierea jonctiunii celulei solara. ca in figura de mai jos.5. In plus. dar in acest caz electronii ar trebui sa parcurga distante mari pentru a ajunge la contact. dreapta). sau ITO (oxid de indiu si staniu). Principiul (vezi figura de mai jos) se bazeaza pe focalizarea energiei solare incidente pe o suprafata mai mica. c) 3. ceea ce scade eficienta de conversie datorita recombinarilor.16 Tema: aflati care este coeficientul de reflexie la incidenta normala la interfata dintre aer si un semiconductor cu indice de refractie a) 2.5. Contactele transparente sunt de obicei fabricate din oxizi conductivi (care au o conductivitate electrica mare) cum ar fi ZnO. Concentratorii se caracterizeaza prin raportul . contactul electric de sus trebuie sa aiba o forma digitala/de tip grila. SnO2. stanga. in care este plasata celula solara. sau sa fie transparent (vezi figura de mai jos. b) 3. Electrozii de contact s-ar putea plasa si lateral. O alta modalitate de crestere a numarului de fotoni absorbiti este concentrarea energiei solare (cresterea intensitatii I 0 ).

datorita curentilor mari. Concentrarea luminii se poate realiza prin mai multe metode. celula solara fiind plasata in focar (vezi figura de mai jos. dreapta) Concentrarea luminii se mai poate realiza prin intermediul lentilelor plane Fresnel (vezi figura de mai jos. construit in 1969 la Odeillo in Pirineii francezi. acelasi efect de focalizare se poate obtine si daca se elimina portiuni din lentila de grosimi egale cu un multiplu de 2πλ . . Deoarece razele de lumina intr-o lentila obisnuita sunt refractate in special de suprafata concava. racirea fiind necesara pentru concentratori intermediari (10−100 sori) si puternici (> 100 sori). Pentru concentratori slabi ai energiei solare (2−10 sori) nu este nevoie de racirea dispozitivului. O alta utilizare a lentilelor Fresnel plane este in faruri. mult mai usoare si in care pierderile datorita absorbtiei luminii in materialul lentilei sunt reduse. cresc pierderile de putere pe rezistenta serie. Desi concentratorii cresc puterea debitata de celula solara. concentrarea luminii in exces scade Vcd odata cu cresterea temperaturii. Astfel se obtin lentile Fresnel planare. In figura de mai jos este prezentata (stanga) o oglinda parabolica care poate concentra lumina in focarul ei.17 C = I c / I inc (21) unde I c este intensitatea pe celula solara si I inc este intensitatea solara incidenta. In plus. In ultimul caz se folosesc celule de tip multi-jonctiune (cu eficiente de pana la 41%). In figura de mai jos. si este nevoie de o perfecta aliniere a sistemului perpendicular pe radiatia solara incidenta. Exista deci un factor de concentrare optim pentru fiecare celula solara. in partea dreapta este reprezentata o lentila convergenta obisnuita). Pentru concentrarea luminii in celule solare se folosesc retele de astfel de oglinzi parabolice. de (tipic) cateva sute de sori. Astfel de temperaturi sunt mai degrada utile in transformarea energiei solare direct in energie termica. si se pot utiliza celule din Si standard. stanga. in care temperatura atinge 3800°C. in centru este reprezentat un astfel de cuptor solar dintr-o oglinda parabolica inalta cat 8 etaje.

18 O alta metoda de crestere a numarului de fotoni absorbiti este cresterea drumului parcurs de lumina in material. Astfel. Concentratorul planar luminescent este in particular eficient pentru lumina difuza. . este ilustrat un strat de Si nanostructurat. In figura de mai jos. drumul parcurs de lumina pana la celula solara plasata la margine creste si spectrul luminii incidente poate fi mai bine adaptat benzii interzise a semiconductorului din celula solara deoarece fotonii re-radiati au energie mai mica decat cei incidenti. prin efectul de capcana datorat reflexiilor multiple. dreapta. drumul parcurs de fotoni in materialul absorbant creste prin folosirea suprafetelor structurate (vezi figura de mai jos. de preferinta. Aceasta se poate realiza in concentratori luminescenti (vezi figura de mai jos) care constau din straturi transparent de polimeri dopati cu substante (atomi sau molecule) luminescente sau puncte cuantice. mare) astfel incat o fractie din lumina incidenta este captata in strat (nu poate iesi datorita reflexiei totale interne la interfata polimer-aer care are loc daca unghiul de incidenta la suprafata este mai mare decat o valoare critica). absorbtia este semnificativa chiar si in straturi absorbante de grosime mica. Aceasta solutie este deosebit de utila in materiale in care probabilitatea de recombinare a perechilor electrongol este mare si este necesara crearea fotopurtatorilor cat mai aproape de jonctiunea p-n. Alternativ. foarte greu/imposibil de concentrat cu concentratori care functioneaza pe baza de reflexie sau refractie. Lumina solara incidenta este absorbita de substantele luminescente si este apoi re-radiata in directii arbitrare (cu o eficienta. stanga) in care.

Distanta medie pana la recombinare este data de vτ = μEτ unde τ este timpul de viata al purtatorului. dreapta) poate fi modificat in functia de diametrul acestora. stanga) si punctelor nanometrice (figura de mai jos. In materialele nanometrice coeficientul de absorbtie este mai mare cu cel putin un ordin de marime fata de materialul omogen. pentru celule solare sunt preferabile materialele semiconductoare cu mobilitati mari ale electronilor si golurilor (mobilitatea μ este raportul intre viteza medie v a purtatorilor si campul electric aplicat E). adica timpul mediu intre creerea perechii electron-gol si recombinare. respectiv datorita cresterii drumului parcurs de lumina prin imprastieri la suprafata aer/material nanometric. trebuie creat un . absorbtia fotonilor creste si datorita maririi suprafetei de interactie foton/material cat si datorita efectului de capcana pentru fotonii care se reflecta de mai multe ori pe fire nanometrice paralele. In practica. spectrul de absorbtie al firelor (vezi figura de mai jos. deoarece purtatorii de sarcina sunt transportati in acest caz pe distante mai mari inainte de recombinare (au viteze mai mari!).19 Coeficientul de absorbtie poate creste de asemenea in cazul folosirii materialelor nanometrice (fire sau particule cu dimensiuni de ordinul nanometrilor) in care efectele de confinare spatiala modifica proprietatile electrice si optice ale structurilor fata de cele ale materialelor omogene (de dimensiuni macroscopice). In plus. Influenta materialului semiconductor In general. De asemenea.

Fotopurtatorii generati in afara regiunii active nu ajung in regiunea de sarcina spatiala inainte de recombinare si. iar lungimea de difuzie se defineste ca Ldif = Dτ . unde D este coeficientul de difuzie. in heterojonctiuni exista discontinuitati la interfata in banda de conductie si valenta. daca grosimea stratului in care are loc absorbtia este mai mare decat regiunea activa.20 compromis intre cerinta ca distanta parcursa de fotoni de la suprafata celulei solare la jonctiune sa fie mare si cerinta ca aceasta distanta sa fie mica. Grosimea optima a unui strat in care are loc si absorbtia fotonilor si pierderi prin recombinare depinde de produsul μτ si de valoarea coeficientului de absorbtie. iar in al doilea caz absorbtia fotonilor dar si pierderile prin recombinare scad. in consecinta. (Dupa cum se vede si din figura de mai sus. Relatie intre mobilitate si difuzie este μ = eD / k B T . in multe cazuri stratul de sus (cel pe care cade lumina) este cel in care mobilitatea purtatorilor este mai mica. Pe de alta parte. Pentru a evita pe cat posibil pierderile prin recombinare. Probabilitatea de colectare a perechilor electron-gol este semnificativa doar in asanumita regiune activa.) . Cu alte cuvinte. golurile au o mobilitate mai mica decat electronii stratul p este cel direct iluminat pentru ca golurile sa poata ajunge in regiunea de sarcina spatiala inaintea recombinarii. care se intinde de o parte si de alta a interfetei pe distante egale cu lungimile de difuzie. nu contribuie la curent. Timpul de viata τ are valori tipice de zeci de nanosecunde pentru semiconductori cu benzi directe si de cateva milisecunde pentru semiconductorii cu benzi indirecte. intr-o heterostructura din doua materiale cu benzi interzise E g1 si E g 2 stratul cu banda interzisa mai mare (stratul 1 in figura de mai sus) este iluminat pentru a permite fotonilor cu energie E g 2 < E < E g1 sa patrunda mai adanc in celula solara inainte de a genera perechi electron-gol. Deoarece. spre deosebire de jonctiuni p-n. absorbtia este mare dar si pierderile prin recombinarea perechilor electron-gol generate in afara stratului de baraj este mare. eficienta de conversie a celulei solare scade. in general. In primul caz.

stratul 2 in cazul nostru) este groasa. In cazul heterostructurilor. . pentru a creste absorbtia fotonilor.21 Semiconductorul cu banda interzisa mai mare joaca rol de fereastra pentru fotoni si emitor pentru electroni. emitorul/fereastra este subtire si baza (stratul in care are loc absorbtia. Recombinarea purtatorilor de sarcina este mai redusa (celula solara este mai eficienta) in cazul heterojunctiunilor intre materiale cu acelasi tip de dopaj (n sau p).

In structura p-i-n. Colectarea purtatorilor este limitata de transportul difuziv al purtatorilor minoritari spre jonctiune. stratul absorbant este i. (3) trebuie sa existe elemente capacitive/regiuni cu sarcina electrica neta in celula solara. In celulele solare cu jonctiune p-n sau in heterojunctiuni lumina este absorbita intr-un strat iar jonctiunea fare dublu rol: element selectiv pentru electroni si goluri. Transportul sarcinilor nu mai este difuziv. astfel incat electronii si golurile sa ajunga la contacte separate ca sa am fotocurent. sistemul este intr-o prima aproximatie liniar si eficienta de colectare a purtatorilor minoritari nu depinde semnificativ de tensiune. ci se datoreaza si campului electric . celula solara trebuie sa indeplineasca trei functii: (1) cel putin un strat trebuie sa absoarba fotonii si sa creeze perechi electron-gol libere sau legate (in ultimul caz se numesc excitoni si se intalnesc in special in semiconductorii organici). al doilea este nedopat/intrinsec i. In acest caz. Configuratii posibile pentru celulele solare cu materiale inorganice Valorile parametrilor de material mobilitate si timp de viata influenteaza si configuratia celulei solare.Ga)Se2 sau CdTe) nu reprezinta singura configuratie posibila. iar selectivitatea contactelor se realizeaza cu ajutorul unor regiuni foarte subtiri p si n. O celula solara este in general formata din straturi ce difera ca banda interzisa E g . si in special de produsul μτ . Jonctiunile p-n. O alta configuratie des utilizata in celulele solare este structura p-i-n. si generator de camp electric intern. ca sa am cadere de tensiune interna. cum ar fi cele folosite in cazul celulelor solare bazate pe filme subtiri (de exemplu Cu(In. GaAs). de obicei puternic dopate. In diferent de configuratie. sau heterojonctiunile intre doua materiale semiconductoare cu proprietati diferite. (2) purtatorii trebuie apoi colectati. si de aceea sunt de obicei utilizate impreuna cu concentratori de lumina. formata dintr-o succesiune de trei straturi din care primul este dopat p. trebuie sa avem contacte selective. In tabelul de mai sus sunt prezentati parametrii unor materiale semiconductoare folosite in fabricarea celulelor solare. care insa sunt materiale scumpe in comparatie cu Si. dopaj si concentratie a purtatorilor. folosite in cazul celulelor solare bazate pe Si cristalin.22 Performanta celulelor solare este deci influentata de parametrii de material. masurati la temperatura camerei. Cu alte cuvinte. iar al treilea este dopat n. Acest strat trebuie sa aiba un E g corespunzator si un coeficient de absorbtie mare. care creaza un camp electric intern. Cele mai eficiente celule solare cu o singura jonctiune p-n s-au fabricat din compusi semiconductori de tip III-V (de exemplu.

In acest caz nu exista element capacitiv in care sa existe cadere de tensiune. dreapta). Dupa cum vom vedea in partea a treia a cursului. De aceasta data grosimea stratului i este determinata de produsul μτ si de coeficientul de absorbtie. este reprezentata jonctiunea p-n. Nu e nevoie de camp intern Vbi . si transportul dependent de camp al sarcinilor depinde de tensiune. Aceasta configuratie este potrivita pentru materiale cu mobilitate mica. dar colectarea sarcinilor este redusa. Daca se aplica o tensiune. la care ne-am referit pana acum (vezi figura de mai jos). Exista si configuratia de banda plata.23 intern. adica celula solara tip p-i-n este puternic neliniara. iar in centru structura p-i-n. atat considerente de cost cat si de eficienta de conversie au dus la dezvoltarea unor tipuri de celule solare bazate pe materiale sau configuratii diferite de simpla jonctiune p-n. in care separarea sarcinilor se datoreaza unor discontinuitati de benzi suficient de mari (figura de mai sus. p-i-n. stanga. In acest caz eficienta de colectare si fotocurentul depind de tensiune daca mobilitatile sunt suficient de mici. sau heterojonctiuni. . campul intern scade. pana la 1 μm. In cursurile viitoare vom prezenta pe scurt aceste tipuri de celule solare. valoarea optima tipica a grosimii acestui strat fiind de cateva sute de nm. fara a afecta colectarea sarcinilor. In figura de mai jos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful