You are on page 1of 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. XΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Δ/νση: Βρύσες Αποκορώνου,
Τ.Κ. 73007
Τηλ.: 28253 - 40335
Fax: 28250 - 51261
Email: mayor@apokoronas.gov.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αγαπητέ κύριε, αγαπητή κυρία,


Με το παρόν σας ζητάμε να συμμετέχετε στη συγκρότηση του Ψηφιακού Αρχείου
Αποκορώνου που υλοποιείται από τον Δήμο Αποκορώνου. Προκειμένου να αποφασίσετε να
συμμετάσχετε στην πρωτοβουλία αυτή και να μας παραχωρήσετε το υλικό σας ή αντίγραφο
αυτού, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους σκοπούς του Αρχείου αυτού και τη σημασία της
συμβολής σας. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες.

Πληροφορίες για το Ψηφιακό Αρχείο Αποκορώνου


Το Ψηφιακό Αρχείο Αποκορώνου είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Αποκορώνου που
αποσκοπεί στη συγκρότηση ενός ψηφιακού -δηλαδή ηλεκτρονικού κατά βάση- αρχείου που
θα περιλαμβάνει φωτογραφικό, έντυπο και άλλο υλικό ποικίλης ύλης και αντικειμένου, με
επίκεντρο την ιστορία του τόπου μας, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και τους ανθρώπους του.
Κίνητρό μας είναι η ανάγκη διαφύλαξης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του
τόπου μας, καθώς γνωρίζουμε ότι υλικό ιδιαίτερης αξίας και παλαιότητας παραμένει
αναξιοποίητο και άγνωστο στο ευρύ κοινό, ενώ παράλληλα κινδυνεύει από τη φθορά του
χρόνου και την κακή συντήρηση. Με τη δική σας συμβολή, φιλοδοξούμε να συγκεντρώσουμε
και διασώσουμε το υλικό αυτό, και -στον βαθμό που συμφωνείτε- να το καταστήσουμε
γνωστό ή προσβάσιμο στο ευρύ κοινό, ώστε να αποτελέσει πολύτιμη πηγή πληροφοριών για
το παρελθόν του Αποκόρωνα και μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.
Ως προς τη διαχείριση του υλικού που θα συγκεντρωθεί, ενημερώνουμε τους
ενδιαφερόμενους ότι το υλικό αυτό θα οργανωθεί ανά χωριό και περίοδο, ενώ θα
ακολουθήσει τεκμηρίωση και αξιολόγηση της σημασίας του. Ειδικότερα, το ψηφιακό υλικό
θα αποθηκευτεί σε εξωτερικό σκληρό δίσκο, με την προοπτική να μπορούν να αναπαραχθούν
αντίγραφα ασφαλείας για τους παραχωρητές, τους κατά τόπους πολιτιστικούς συλλόγους ή
άλλους φορείς (εάν και εφόσον ο παραχωρητής συμφωνεί), ενώ τα έγγραφα ή βιβλία που θα
μας δοθούν ή σταλούν θα αποθηκευτούν σε ειδικό χώρο στο Δημαρχείο Αποκορώνου έως
ότου αποφασιστεί ποια και που μπορούν να εκτεθούν. Κάτι αντίστοιχο θα ισχύσει και για
τυχόν κειμήλια, πάντα με σεβασμό στις επιθυμίες και τους περιορισμούς των παραχωρητών.
Η σημασία της δικής σας συμμετοχής
Με δεδομένο ότι ο Δήμος Αποκορώνου δεν διαθέτει ο ίδιος σημαντικό σε όγκο ή ιστορική
αξία υλικό, η επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής εξαρτάται άμεσα από την ανταπόκριση του
κοινού, δηλαδή των κατά τόπους πολιτιστικών συλλόγων, των δημοτών και κάθε άλλου
ενδιαφερόμενου. Όλοι οι παραπάνω καλούνται να στείλουν ή να προσκομίσουν διά ζώσης
στο Δημαρχείο Αποκορώνου το υλικό που διαθέτουν και επιθυμούν να παραχωρήσουν στον
ειδικό συνεργάτη του Δήμου που έχει αναλάβει τη συγκέντρωση και οργάνωση του υλικού
του Ψηφιακού Αρχείου Αποκορώνου, Δρ. Γιώργο Λιμαντζάκη (jorgelimantzakis@yahoo.gr).
Συμμετέχοντας στην προσπάθεια αυτή, συμβάλλετε στη διατήρηση και προβολή της
ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, καθώς και στη
δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ακαδημαϊκά ιδρύματα,
πολιτιστικούς συλλόγους και αρκετούς άλλους φορείς, σύμφωνα πάντα με τους όρους χρήσης
που θα ορίσετε εσείς (δείτε σχετικά το συνημμένο Παραχωρητήριο).

Προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα


Με δεδομένο ότι το υλικό που θα μας στείλετε ή προσκομίσετε μπορεί να περιλαμβάνει
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, δεσμευόμαστε εκ των προτέρων να προστατέψουμε
απόλυτα τα δεδομένα των παραχωρητών ή των οικείων τους, σύμφωνα με την εθνική και
ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο) θα
διατηρηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του Ψηφιακού Αρχείου Αποκορώνου και δεν θα
είναι προσβάσιμα σε άλλο φορέα. Στο Παραχωρητήριο που θα υπογράψετε, μπορείτε να
επιλέξετε με ποιον τρόπο θέλετε να διαχειριστούμε το υλικό που μας δίνετε, επιλογή που μας
δεσμεύει απόλυτα, ενώ διατηρείτε ακέραιο το δικαίωμα να προβείτε ανά πάσα στιγμή σε
διόρθωση, συμπλήρωση, εναντίωση, διαγραφή, περιορισμό ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή
των δεδομένων που μας έχετε παράσχει, με απλή υποβολή σχετικού αιτήματός σας στο
jorgelimantzakis@yahoo.gr. Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση σχετικά με τα
προσωπικά σας δεδομένα και την προστασία τους μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Μανώλη
Νικολούδη (nikoloudis.madara@gmail.com).

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και συμβολή σας!


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. XΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Δ/νση: Βρύσες Αποκορώνου,
Τ.Κ. 73007
Τηλ.: 28253 - 40335
Fax: 28250 - 51261
Email: mayor@apokoronas.gov.gr

ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Ονοματεπώνυμο παραχωρητή: ………………………………………….


Τηλέφωνο επικοινωνίας: ………………………………………………...
Δια του παρόντος παραχωρώ ………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
στον Δήμο Αποκορώνου, με σκοπό το υλικό αυτό να γίνει μέρος του Ψηφιακού Αρχείου
Αποκορώνου.
Παραχωρώντας το υλικό αυτό, θέτω τους κάτωθι περιορισμούς ως προς την χρήση
και πρόσβαση σε αυτό:
Επιθυμώ το υλικό μου να είναι άμεσα προσβάσιμο.
Επιθυμώ το υλικό μου να καταστεί προσβάσιμο μετά τις …………….
Δεν επιτρέπω τη χρήση του υλικού μου για εκπαιδευτικούς / ερευνητικούς σκοπούς.
Δεν επιτρέπω τη χρήση του υλικού μου από πολιτιστικούς συλλόγους.
Δεν επιτρέπω τη χρήση του υλικού μου από ιδιώτες.
Δεν επιτρέπω τη δημοσίευση του υλικού μου από το Ψηφιακό Αρχείο Αποκορώνου.

Ημερομηνία Υπογραφή παραχωρητή


…………………….. ………………………………..

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεισφορά σας!

You might also like