KONSEP PENGUKURAN, PENGUJIAN DAN PSV K 2.

3PENILAIAN
IPGM, KAMPUS ILMU KHAS.

KONSEP PENGUJIAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS .KONSEP PENGUJIAN Satu prosedur sistematik mengukur perubahan satu bahagian dalam aspek tingkah laku terhadap pembelajaran. Ujian dapat mengukur tahap ilmu atau kemahiran yang diperolehi oleh mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful