DEFINISI HAFAZ Hafaz didefinisikan sebagai terpelihara dan kekal dalam ingatan khususnya tentang bacaan ayat suci

al-Quran1. Menghafaz pula diterjemahkan sebagai membaca atau mempelajari ayat suci berulang kali supaya ingat dalam ingatan. Manakala hafal pula bermaksud sudah masuk betul dalam ingatan (tentang pelajaran) tanpa perlu melihat buku atau catatan. mempelajari berulang-ulang supaya hafal .
2

Menghafal pula bermaksud membaca atau

1

Hjh Noresah bt Baharom, Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm 498. 2 Hjh Noresah bt Baharom, Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm 426.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful