RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI Matapelajaran: Tunjang Topik Subtopik Aktiviti Tarikh Waktu Kelas Bil.

Murid : : : : : : : : Pendidikan Jasmani Kesukanan Pengurusan Pengurusan diri Amalan pemakanan untuk pertumbuhan 17 Mac 2009 7.40 – 8.10 pagi 3 Teratai L -14 P-14 Umur : 9 tahun :

Pengalaman sedia ada -

Murid boleh mengklasifikasikan jenis makanan.

Hasil pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat: a) Psikomotor: Mengambil amalan pemakanan yang sihat. b) Kognitif c) Afektif : Menyatakan kepentingan amalan pemakanan yang sihat. : 1. Menghargai kesihatan tubuh badan

Penerapan nilai

:-Kerjasama -mematuhi arahan

Kemahiran berfikir :Menyatakan kepentingan amalan pemakanan yang sihat bagi pertumbuhan. Kesepaduan Strategi :Sains - piramid makanan :Konstruktivisme-akses kendiri

Bahan sumber pengajaran dan pembelajaran (BSPP) Bil. 1 2 Bahan Sumber P & P Laptop LCD Jumlah 1 1

Bahagian/ Masa Permulaan (5 minit)

Aktiviti

Fokus Pembelajaran

Organisasi

BSPP / Catatan

1.Kehadiran Permulaan a)tayangan video

-menyemak kehadiran murid -

-guru menayangkan video mengenai amalan pemakanan -Guru mengaitkan kandungan video dengan topic pembelajaran hari ini.

Di dalam kelas

-laptop -lcd

Perkembangan (10 minit)

Gerak kerja kelas

Piramid Makanan Guru menerangkan carta pyramid makanan kepada murid Guru menerangkan kepentingan amalan pemakanan yang sihat kepada murid.

Kemuncak (10 minit)

Gerak kerja berkumpulan

-guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan. -setiap kumpulan diminta menyenaraikan langkah-langkah

Perbincangan

dalam pengambilan makanan yang sihat.

Penutup (5 minit)

1) Rumusan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful