DRAF050710

http://syazalina83.blogspot.com

MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN MORAL (GOTONG-ROYONG) TAHUN 1

Pendidikan Moral Tahun 1 84

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710

MODEL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN MORAL Subjek: Topik: Penerangan: Pendidikan Moral Gotong-royong Murid dapat mengeja dan menyebut perkataan dengan betul.Dalam pelajaran ini, murid juga diperkenalkan kepada pelayar Internet. Murid akan belajar cara-cara memuat turun gambar dari Internet dan memasukkan tajuk. Modul ini akan dijalankan di makmal komputer. 1.Bersedia memberi pertolongan kepada individu yang memerlukan.

Standard Kandungan Pendidikan Moral: Standard Pembelajaran Pendidikan Moral:

12.1.1 12.1.2 12.1.3

Menyatakan kebaikan bekerjasama. Menyatakan aktiviti yang boleh dilakukan bersama-sama. Menyatakan perasaan setelah menjalankan aktiviti bersama.

Standard Kandungan TMK:

2.0 Murid memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. 3.0 Murid menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. 4.0 Murid menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi pengetahuan

Standard Pembelajaran TMK:

2.1 Membuka dan menyimpan fail grafik dalam dokumen pemprosesan perkataan dan fail persembahan (MS Paint, MS Word, MS PowerPoint). 2.6 Menggunakan mesin cetak untuk mencetak dokumen satu halaman. 3.1 Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan. 3.2 Menggunakan pelayar untuk melayari Internet. 3.2 Mencari imej menggunakan enjin pencarian. 3.4 Menyimpan imej daripada laman web. 3.5 Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan. 4.1 Mempersembahkan idea menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word) dan perisian persembahan (MS PowerPoint)

Tempoh Masa:

3 jam

Kreativiti:

Murid mencari dan memilih grafik yang dicari di Internet serta menggunakannya sebagai bahan sumber dalam MS Word. 1. Modul’ Meneroka Dunia Di hujung Jari’.

Sumber:

Pendidikan Moral Tahun 1 85

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710
Std Pembelajaran Pend. Moral

Std Pembelajaran TMK

Aktiviti

Set induksi: 1. Guru bertanya kepada murid keadaan kelas mereka. 2. Murid menjelaskan keadaan kelas mereka. 3. Guru mengarahkan murid-murid membersihkan kelas bersama-sama. Aktiviti 1: 1. Guru membimbing murid mengeja dan menyebut perkataan `gotong-royong’ dengan tepat dan betul. 2. Murid mengeja perkataan gotong-royong. 3. Guru meminta murid memberikan contohcontoh aktiviti lain yang boleh dilakukan bersama. 4. Guru meminta murid menyatakan kebaikan gotong-royong. 5. Guru meminta murid menyatakan perasaan setelah melaksanakan aktiviti bersama. Aktiviti 2: 1. Guru membuat demonstrasi cara membuka 3.1, 3.2, 3.3 Internet. 2. Murid mencari gambar gotong-royong dan memilih satu daripada gambar tersebut. 3. Murid menyimpan dan mencetak hasil kerja berpandukan modul MS Word.

12.1.2

12.1.1 12.1.3

Pendidikan Moral Tahun 1 86

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENJALANKAN AKTIVITI 2 SEPERTI BERIKUT: A. Mendapatkan imej melalui carian Internet Langkah 1: Mulakan Internet Explorer seperti gambar rajah 1. 3.2

1. Klik . 2. Klik All Programs. 3. Klik Internet Explorer.

3 2 1 Gambar rajah 1

Paparan berikut akan diperolehi seperti gambar rajah 2.

Gambar rajah 2

Pendidikan Moral Tahun 1 87

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710

Langkah 2: Menggunakan enjin carian Nota: Terdapat pelbagai jenis enjin pencari seperti MSN, Yahoo dan Google. Untuk pelajaran kali ini, kita akan menggunakan enjin pencari Google untuk melayar Internet.

3.2

Cara membuka enjin carian Google. Lihat gambar rajah 3.

1. Taipkan alamat http://www.google.com/. 2. Kemudian, klik butang

1 2

Gambar rajah 3

Pendidikan Moral Tahun 1 88

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710

Anda akan mendapat paparan seperti gambar rajah 4.

Gambar rajah 4

Langkah 2: 1. Klik images seperti gambar rajah 5.

Gambar rajah 5

Pendidikan Moral Tahun 1 89

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710

Paparan seperti gambar rajah 6 akan diperolehi.

Gambar rajah 6 Langkah 3: Mencari imej. 1. Taip “gotong-royong”. 2. Klik Search Images seperti gambar rajah 7.

1

2

Gambar rajah 7

Pendidikan Moral Tahun 1 90

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710

Langkah 4: Memilih imej 1. Pilih satu imej yang sesuai. Klik pada imej tersebut seperti gambar rajah 8.

Gambar rajah 8 Paparan seperti gambar rajah 9 akan diperolehi.

Gambar rajah 9

Pendidikan Moral Tahun 1 91

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710

2.

Klik pada See full size image seperti gambar rajah 10 untuk membesarkan saiz imej tersebut

Gambar rajah 10

Paparan seperti gambar rajah 11 akan diperolehi.

Gambar rajah 11

Pendidikan Moral Tahun 1 92

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710

B. Menyimpan gambar dari Internet ke dalam My Picture.

3.4 3.5

1. Klik butang kanan tetikus pada gambar. . 2.Klik Save Picture As 3.Taip nama gambar ”gotongroyong” dan klik save.

Save Picture As…

Gambar rajah 12

Pendidikan Moral Tahun 1 93

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710

3.1

1

2

Gambar rajah 13

D. Menaip di dalam MS Word. Langkah 1: Mulakan perisian MS Word 4.1

1.Klik . 2.Klik All Programs. 3.Pilih MS Office. 4. Klik MS Word.

3 2 1

4

Gambar rajah 14

Pendidikan Moral Tahun 1 94

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710

Paparan visual akan kelihatan seperti pada gambar rajah 15.

Gambar rajah 15

Langkah 2. Menaip perkataan “kerjasama”.

1. Taipkan perkataan “Kerjasama”.

Gambar rajah 16

Pendidikan Moral Tahun 1 95

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710

E. Menyisip grafik dalam MS Word.

1. Tekan Enter dua kali. Klik Insert. Klik Picture. Klik From File.

Gambar rajah 17

Pendidikan Moral Tahun 1 96

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710

2. Pilih gambar gotongroyong yang telah disimpan. Klik Insert.

1

Gambar rajah 18

Paparan seperti berikut akan diperolehi.

Gambar rajah 19

Pendidikan Moral Tahun 1 97

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710

D. Menyimpan dokumen dalam My Document. Langkah 1: Membuka menu File 1. Klik File. 2. Klik Save

2.1

1 2

Gambar rajah 20

Langkah 2: Menamakan fail

1. Taip perkataan ”kerjasama” sebagai nama dokumen anda. 2. Kemudian klik Save.

3.1

1 2

Gambar rajah 21

Pendidikan Moral Tahun 1 98

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710

1. Nama dokumen anda akan dipaparkan seperti Gambar rajah 22.

Gambar rajah 22

Pendidikan Moral Tahun 1 99

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710

E. Menyemak hasil kerja 2.6 Nota: Sentiasa semak hasil kerja anda sebelum cetak untuk mengelakkan pembaziran kertas.

1. Klik File. 2. Klik Print Preview.

1 2

Gambar rajah 23

3. Paparan seperti gambar rajah 24 akan diperolehi.

Gambar rajah 24

Pendidikan Moral Tahun 1 100

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710

4. Untuk tutup Print Preview, klik Close.

Gambar rajah 25

F. Mencetak hasil kerja dari Microsoft Word Nota: Jangan cetak dahulu. Sila tunggu arahan daripada guru anda.

1. Klik File. 2. Klik Print

1

2

Gambar rajah 26

Pendidikan Moral Tahun 1 101

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710

3. Paparan berikut akan muncul, klik OK.

Gambar rajah 27

Hasil kerja anda akan dicetak. Hantar tugasan anda kepada guru.

G. Menutup perisian Microsoft Word 1. Klik File. 2. Klik Exit.

1

2

Gambar rajah 28

Pendidikan Moral Tahun 1 102

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710

Pentaksiran:

Murid memberikan contoh situasi lain yang memerlukan sikap bertanggungjawab di rumah dan sekolah. Murid mewarnakan suatu gambar bergotong-royong. (Lembaran Kerja 1) Murid membuat latihan mengisi tempat kosong berdasarkan petikan yang diberikan. (Lembaran Kerja 2)

Pemulihan:

Pengayaan:

Pendidikan Moral Tahun 1 103

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful