DRAF050710

http://syazalina83.blogspot.com

MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN ISLAM (HAFAZAN) TAHUN 1

48

Pendidikan Islam Tahun 1

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710

MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN ISLAM

Topik:

Tilawah Al-Quran / Hafazan

Penerangan:

Murid dapat membaca dan menghafaz surah Al-Fatihah dengan sebutan yang jelas, betul dan bertajwid. Dalam pelajaran ini, murid diajar untuk meneroka dunia di hujung jari menggunakan internet. dengan menggunakan pemacu CD. Selain itu murid juga diajar merekodkan suara dengan menggunakan perisian yang ada.

Standard KandunganPendidikan Islam:

1.2.1 Membaca dan menghafaz surah-surah berikut ( Al-Fatihah)

Standard PembelajaranPendidikan Islam:

1.2.1.3 1.2.1.4

Membaca dan menghafaz surah Al-Fatihah dengan betul dan bertajwid. Membaca dan menghafaz surah Al-Fatihah dengan fasikh dan bertadwir. Bersungguh-sungguh Quran. dalam menghafaz ayat-ayat Al-

1.2.1.5

Standard Kandungan TMK:

2.0 3.0

Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul memproses dan menggunakan maklumat.

Standard Pembelajaran TMK:

2.7 3.2

Merekodkan suara dengan menggunakan perisian ada. Menggunakan pelayar untuk melayari internet.

sedia

Tempoh Masa: 2 jam

Kreativiti:

Murid menggunakan fasa imaginasi untuk merakam suara seperti bacaan qari/qariah dalam pertandingan tilawah Al-Quran.

49

Pendidikan Islam Tahun 1

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710

Sumber:

1. VCD Doa Tilawah Al-Quran. 2. Modul Pembelajaran Hafazan.

Nota Guru:

1. Guru perlu menyediakan video orang sedang membaca Al-Quran. 2. Mempastikan semua komputer mempunyai kemudahan fon telinga dan mikrofon yang berfungsi.
Standard Pembelajaran TMK Standard Pembelajaran Pendidikan Islam

Aktiviti

1. Guru mempertontonkan video sedang membaca Al-Quran.

orang

2. Murid dan guru berbincang tentang video yang mereka tonton. 3. Guru membuat perkaitan tajuk yang akan dipelajari. dengan

Aktiviti 1 : Menggunakan Pelayar Untuk Mengakses Internet 1. Murid mengunakan pelayar untuk mengakses laman web berikut dengan bantuan guru. http://www.quranexplorer.com/quran/ seperti gambar rajah 1. Langkah 1: Klik Start. Langkah 2: Klik All Programs. Langkah 3: Klik Internet Explorer. 3.2

1

2

3 Gambar rajah 1

50

Pendidikan Islam Tahun 1

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710

Paparan seperti diperolehi.

gambar

rajah

2

akan

Gambar rajah 2

Langkah 4: Taip http://www.quranexplorer.com/quran/ pada kotak alamat dan tekan kekunci Enter seperti gambar rajah 3.

4 Gambar rajah 3

51

Pendidikan Islam Tahun 1

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710

4. Paparan seperti rajah 4 akan diperolehi. Guru menerangkan fungsi butang seperti langkah berikut: Langkah 1: Klik bar sura/verse untuk pilihan surah. Langkah 2: Klik butang petunjuk tajwid. untuk

Langkah 3: Klik bar translation untuk menukar bahasa terjemahan atau tidak mahu menggunakannya.

Langkah 4: Klik butang Play untuk memainkan bacaan qari.

4

1

2

3

Gambar rajah 4

Aktiviti 2: Mendengar dan Membaca Surah Al-Fatihah 1. Murid untuk qari. menggunakan mendengar set fon telinga bunyi bacaan

2.

Murid diberikan bimbingan cara bacaan yang betul dan sempurna oleh guru. Murid mendengar bacaan qari secara berulang-ulang sebagai latih tubi membaca secara fasih dan bertadwir.

1.2.1.3

3.

1.2.1.4

52

Pendidikan Islam Tahun 1

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710

4.

Guru mengadakan aktiviti tasmiq dan secara talaqi dan musyafahah.

1.2.1.5

Aktiviti 3: Merekod Suara 1. Guru membuat demonstrasi merekod dengan menggunakan perakam suara. Murid membuat rakaman suara menggunakan perisian Sound Recorder yang sedia ada pada komputer. Murid akan merekod suara dengan menggunakan mikrofon seperti gambar rajah 5. 2.7

2.

3.

Set fon telinga bersama mikrofon.

Fon telinga

Mikrofon

Gambar rajah 5

53

Pendidikan Islam Tahun 1

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710

4.

Murid membuka perisian Sound Recorder mengikut urutan nombor yang diberikan seperti gambar rajah 6. Langkah 1: Klik Start. Langkah 2: Klik All Programs. Langkah 3: Klik Accessories. Langkah 4: Klik Entertainment. Langkah 5: Klik Sound recorder.

3

4 5

2 1 Gambar rajah 6 5. Paparan seperti gambar rajah 7 diperolehi.

Gambar rajah 7

54

Pendidikan Islam Tahun 1

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710

6. Murid menjalankan aktiviti membuat rakaman bacaan ayat demi ayat dengan bimbingan guru dengan mengikut langkah merakam seperti gambar rajah 8. Langkah 1: Klik butang rekod Baca sebaris ayat dari surah Al-Fatihah. Langkah 2: Klik butang berhenti Langkah 3: Klik butang main untuk mendengar semula bacaan.

2.7

1.2.1.3

1.2.1.4

3

2

1

Gambar rajah 8 8. Murid menyimpan rakaman dalam folder My Music seperti gambar rajah 9, 10 dan 11. Langkah 1: Klik File. Langkah 2: Klik Save As.

1

2

Gambar rajah 9

55

Pendidikan Islam Tahun 1

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710

Langkah 3: Klik menu tarik turun. Langkah 4: Klik My Music.

4

3

Gambar rajah 10

Pastikan My Music terpapar di ruangan Save in seperti gambar rajah 11. Langkah 5: Taip nama fail pada File name. Langkah 6: Klik butang Save.

5 Gambar rajah 11

6

56

Pendidikan Islam Tahun 1

http://syazalina83.blogspot.com

DRAF050710

9. Lakukan beberapa kali cubaan supaya murid

2.7

dapat mengingatI cara atau langkah membuat rakaman suara bacaan mereka.

Pentaksiran:

a. Guru mentaksir bacaan surah murid berdasarkan rakaman. b. Murid menceritakan bagaimana mereka membuat rakaman suara. Murid merakam bacaan sebaris ayat Al-Fatihah yang betul dengan bimbingan rakan sebaya yang telah menguasai kemahiran.

Pemulihan:

Pengayaan:

Murid merakam seluruh bacaan surah AlFatihah dan surah yang lain.

57

Pendidikan Islam Tahun 1

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.