HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ – model

Şcoala (Instituţia de învăţământ) ...............................................

Clasa .......................

Numele şi prenumele elevului .................................................

1. Învăţătura
Elev bun Elev slab

Învaţă cu interes

Nu se interesează de învăţătură

Are interese şcolare legate de orientarea către profesia viitoare

Nu are interese şcolare

Citeşte mult

Citeşte puţin

2. Conduita Docil Încăpăţânat

Disciplinat

Indisciplinat

Absenţa conflictelor cu elevi

Conflicte frecvente cu elevii

Activism social Activism social ridicat Activism social scăzut Slabe capacităţi Bun organizator de organizare Spirit de iniţiativă înalt (ridicat) Spirit de iniţiativă scăzut Poziţie de lider De obicei îi urmează pe alţii Autoritate înaltă (stimă din partea colegilor) Autoritate scăzută .Conduită liniştită Conduită necorespunzătoare Potolit în mişcări Neastâmpărat Se supune uşor Nu se supune uşor 3.

sfios Compătimitor (sensibil la problemele celorlalţi) Necompătimitor (insensibil la problemele celorlalţi) Deschis (în comunicarea cu colegii) Reţinut (ascuns) în comunicarea cu colegii Influenţează pozitiv colegii Influenţează negativ colegii .Îndeplineşte sarcinile sociale Se sustrage de la sarcinile sociale 4. Comunicarea în şcoală Se bucură de popularitate (are mulţi prieteni) Nepopular Caută noi prieteni Cerc restrâns de prieteni Expansiv (se manifestă în faţa celorlalţi) Timid.

Particularităţi specifice ale personalităţii Liniştit.5. neliniştit neîncrezător Îşi supraestimează (supraapreciază) posibilităţile Îşi subestimează (subapreciază) posibilităţile Ambiţios Trece neobservat Este simpatizat Nu este simpatizat 6. prietenoasă Atmosferă ostilă. Climatul familial (atmosfera în familie) Atmosferă caldă. încrezător în sine Alarmant. rigid al conduitei copilului Control slab asupra conduitei copilului Limitarea independenţei Libertate prost înţeleasă Colaborare eficientă familie – şcoală Lipsa colaborării familiei cu şcoala . conflictuală Relaţii bazate pe încredere Relaţii bazate pe neîncredere (suspiciune) Control sever.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful