RANCANGAN PENGAJARAN HARÌAN BAHASA

MELAYU TAHUN 4

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tahun : 4 Aman
Tarikh : 21 Julai 2008 ( Ìsnin)
Masa : 60 Minit (8.00 ÷ 9.00 pagi)
Bilangan Murid : 22 Orang
Tajuk : Kasihan Sang Burung (Alam Sekitar)
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat;
i. Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai
bahan bacaan.
ii. Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang
dibincangkan.
iii. Membaca pantun secara lancar dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
HasiI PembeIajaran
Fokus Utama:
6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

Aras : 1 i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan
bacaan.
Fokus Sampingan:
3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan
kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai.
Aras : 1 i) Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan.
ii) Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun.

$$% BAHA$A
Tatabahasa : Perkataan Berimbuhan
Kosa Kata : Pokok senduduk, berserat-serat, lukah.
Sebutan dan Ìntonasi : Pantun

P$A KURKULU
i. Ìlmu : Sains
ii. Nilai Murni : Hemah tinggi, menghargai alam sekitar.
iii. Kemahiran Nilai Tambah

-Kemahiran Berfikir: Mengelaskan, mengenal pasti idea utama dan idea
sokongan.
-Kecerdasan Pelbagai: Pendidikan muzik.
P%AHUA $A AA
Pernah dan tahu
i. Kebaikan menjaga alam sekitar.
ii. Mengenal pasti kata kerja.
iii. Mengeja dan membaca.
BAHA BA%U AJAR
-Komputer
-Ìnternet
-Buku Teks Tahun 4
-Lembaran kerja


asa si PeIajaran Aktiviti Pengajaran dan
pembeIajaran
Catatan


Set Ìnduksi
( 5 Minit)

i. Pantun dua
kerat

O Murid diperdengarkan
pantun dua kerat
yang dibaca oleh
guru.
O Guru menjelaskan
kaitan pantun
tersebut dengar
pengajaran yang
akan di jalankan pada
hari tersebut.


BBM :
Pantun Dua
Kerat
Komputer.

Langkah 1
( 15 Minit)

Mengunakan Ìnternet,
Enjin Pencarian.

Pautan internet:

1. www.kekwa.gov.c
om
2. www.moh.gov.myO Guru menunjukkan
cara menggunakan
Enjin Pencari untuk
mendapatkan bahan
berkaitan.
O Guru menunjukkan
cara untuk
menyimpan maklumat
daripada internet ke
dalam folder.
O Murid diminta cuba
melakukan perkara
yang telah di ajar oleh
guru.BBM :
Komputer.
Ìnternet.


KB :
Mengumpul
maklumat

KP :

Verbal
LinguistikLangkah 2
(15 Minit)
Kad arahan :

1. mencari pantun
berkaitan dengan
alam sekitar.
menyimpan
maklumat yang
telah didapati ke
dalam folder teks
yang di sediakan.


O Murid dikehendaki
membentuk lima
kumpulan kecil.
O Setiap kumpulan
dikehendaki mencari
teks yang berkaitan
dengan alam sekitar,
dengan
menggunakan Enjin
Pencarian.
(Guru membuat pemantaun
dan memberi tunjuk ajar)
O Murid dikehendaki
menyimpan pantun
yang telah di cari ke
dalam folder .KBKK

BBM :
Komputer
Ìnternet
KB :
Mengumpul
maklumat


Nilai :
Kerjasama.Langkah 3
(20 minit)

Cerita "Kasihan Sang
Burung¨

Arahan :
Senaraikan perkataan
berimbuhan yang
terdapat dalam cerita
"Kasihan Sang
Burung¨

O Guru meminta setiap
kumpulan mencari
perkataan
berimbuhan dan
mengelaskan kata
kerja yang terdapat
didalam cerita
"Kasihan Sang
Burung¨.
O Setiap kumpulan di
minta untuk
membentangkan
hasil kerja mereka.
O Wakil setiap
kumpulan diminta
membaca kuat
perkataan
berimbuhan yang di
jumpai dalam cerita.
O Guru membetulkan
pelajar jika terdapat
perkataan yang
bukan merupakan
perkataan
berimbuhan..
KP :

Verbal
Linguistik

Nilai murni:
Hemah tinggi
Menghargai
alam sekitarpenutup
( 5 Minit)
Penutup kognitif :

Apakah yang telah
kamu pelajari sebentar
tadi?

Apakah
tanggungjawab kamu
terhadap diri sendiri?
O Murid diminta
menyatakan perkara-
perkara yang telah
dipelajari.

O Murid dikehendaki
menyatakan apakah
tanggungjawab
mereka terhadap diri
sendiri.

O Kerja rumah : Guru
memberi lembaran
kerja.

Nilai Murni :

Menjaga
kebersihan
diri.
Menjaga
kesihatan diri.
Mengamalkan
gaya hidup
sihat. $0-:9. 8443.:73 02.3072-:.9..3 0717 030.7 0303.38 .39.3 0.7.9.%.3 /0...07/.3!0-.3 48...2809. 5.3.2809.!44803/:/: -07807.3/.8!./.93 203.8.5.9 :./.7.3202-..9 807..$$%$ %.8. /.7 02.89 /0.8.:3 02-..33943.9.!07..-.:    0-.   .7. 02.!03//.07..307.89.32: !%&$ !073.3 20303.39:3 !$&#&&    2:$. 030.2.7.. %&# 425:907 3907309 ::%08%.3203. :9.2-.9..

3 ./.3 5.9 !03.39:3 :.8. 3:89 . .39:3 /:.3    !.390..7..790780-:9  O :7: 203:3:.3 ..33907309 -07..7..39:3 90780-:9 /03.39:3 /:.3 /..9./. .35. 07.:.3 $093/:8 07.7. .33907309 .3 03:3.3 33 !03. !. 9.7. . .9 ! '07-..8... 3907309 0 /.3 502-0.3  0.9 39 . .3 33!03.3 /-.7.9.3 .7 503. 40 :7: O :7: 2030.3 -.:9.32. 203:3.3 .9.7.9...3.9. 07.7..740 :7:  8!0..7.5.9 5.75.9 425:907   425:907 3907309   03:25: 2.214/07  O :7/ /239.7 :39:  203/. 2 /./.:2. 4.:-. 20.. :39: 42 20325..3.7.3  !. O :7//507/03.9  24 4.3/..3 39  O :7: 203:3:.3 .:2..3 507.

    ..2 .3 /..9502. 202-039: 2.2809. O $09.8. 07. 39 .7 0 /.3  O :7/ /003/. :39: 202-039.807.39.7  20325.3 :7:3 O $09. .3 907/..3 :7:3   ! '07-.7 5..5.9.:2./.7 .8..3 .3    425:907 3907309 03:25: 2..3 . .. 202-./. :25:.8.2070.3 :7:202-:. 20325.7 507. .2:73 02. 907/.3 .079.3..9. //..3/80/.9 //.3 $.7 /03.3 /239..5.9 507..5 :25:.8.9 507..2809.2.3 $.3 :7:3  7..3 203. / .3 $03.9  ..9 .3 -072-:.3 90.3 . O . :.3 . 239  079.39:3 -07.3 33 !03. 203.3 .3 507.2 . . O :7: 202-09:.3 / 239.9...3 $.214/07   O :7:20239.3202-079:3:.3 203:3..809.. .3 90.9 /.7.3 -072-:.3 /03.3.93 03.3 / :25.3 5.9.7 O :7/ /003/.3 -:....39:3 ...2 14/07 908 .3  203.5 :25:..079.3 2030.3 907/.3 -072-:.2 809.7  .3 2.2. 07..3 . 3:89 .9.3 207:5.:3 /..:2.5.5 :25:.9.   .9 0 /.5 :25:..3 -072-:.7.079.8..7.3. 809.3 507.9.9.7.3 /03.3 50.5.3 /003/.7 908 .30.3 -07.

5.3/7 03.3 07.7 .9. /50.2:50.7.3:3. 907. ..- ...5/7803/7 O :7/ /239. 503:9:5 39 !03:9:54391 5../. 08.7. . 0-078.9...3 90.2: 907. :7: 202-07 02-.. 9...3 .3:3./  5.5 /7 . 203.- /:5 2070.3 /7 O :7/ /003/.780-039.   .. 7:2.7 9.2.7. 03. 203./. ..:73 03.3 90..9.9 803/7  O 07.3 507. 8..3 9. 507.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.