Pengertian tingkah laku

Modifikasi tingkah laku merujuk kepada langkah-langkah yang sistematik berdasarkan prinsip-prinsip psikologi untuk mengubah tingkah lakiu yang negative kepada yang positif. Modifikasi tingkah laku ini merupakan sesuatu cara menguruskan disiplinm bilik darjah. Ia sesuai digunakan untuk menangani tingkah laku bermasalah sama ada negative atau positif. Tujuan penggunaan modifikasi tingkah laku adalah mengubah tingkah laku negative atau salah laku pelajar yang dikesan dalam bilik darjah kepada tingkah laku positif menyelesaikan tingkah laku bermasalah yang berlaku demi membentuk iklim bilik darjah yang berdisiplin dan kondusif untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. ( rujukan Psikologi Pendidikan untuk Kursus diploma Perguruan Semester 3 , Mok Soon Sang ) Modifikasi perilaku adalah suatu bentuk perubahan karena adanya upaya modifikasi. Modifikasi perilaku merupakan pokok bahasan dalam lingkup psikologi yang memusatkan perhatiannya untuk menganalisis dan memodifikasi perilaku manusia. ( rujukan http://dyahsari05.blogspot.com/2009/01/modifikasiperilaku.html )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful