Experiència amb el Google Sites

Activitat: ePotfoli 3/05/2010 Formadores: Beatriz Amante Garcia (Projectes D’Enginyeria) Silvia Rodriguez-Donaire (Organització d’Empreses)
Eina docent basada en aplicacions web per avaluar competències – TALLER ICE – ETSEIAT 2010

Índex
Activitat docent: ePortfoli
Descripció Objectius formatius + competències Expectatives

L’experiència a través del Google Site Avantatges dels entorns col·laboratius virtuals a la docència
Eina docent basada en aplicacions web per avaluar competències – TALLER ICE – ETSEIAT 2010

Activitat docent ePortfoli

Eina docent basada en aplicacions web per avaluar competències – TALLER ICE – ETSEIAT 2010

Quina és la nostra Activitat?
Un portafoli electrònic Què és?
És un dossier evolutiu que recull documents digitals que descriuen i il·lustren l'itinerari, l’experiència i les competències de la persona que l'ha generat. Pot ser utilitzat amb finalitats d’aprenentatge, d'avaluació o de presentació.
Eina docent basada en aplicacions web per avaluar competències – TALLER ICE – ETSEIAT 2010

Objectius formatius i competències de l’Activitat
Reforçar el pensament crític incentivant les reflexions personals Reflectir l’aprenentatge desenvolupat al llarg del curs Analitzar i sintetitzar la informació adquirida Coherència en l’escriptura Millora i reforç de l’anglès Reforçar el correcte ús de les fonts bibliogràfiques utilitzades Incentivar l’esperit creatiu Millorar l’ús de les noves tecnologies a l’aula i de l’aprenentatge cooperatiu Avaluar les 8 competències de l’ETSEIAT (e.g. anàlisis i síntesis, comunicació oral i escrita, etc.)
Eina docent basada en aplicacions web per avaluar competències – TALLER ICE – ETSEIAT 2010

Expectatives de l’Activitat
Aprendre la utilització d’entorns virtuals col·laboratius d’Internet Millorar l’anglès Reforçar l’esperit reflexiu i millorar la pressa de decisions Sentiment de propietat d’una pàgina personal que pot servir de CV professional en un futur
Eina docent basada en aplicacions web per avaluar competències – TALLER ICE – ETSEIAT 2010

L’experiència ePortfoli

Eina docent basada en aplicacions web per avaluar competències – TALLER ICE – ETSEIAT 2010

Experiència ePortfoli a través del Google Sites
L’experiència es du a terme a través del Google Sites, plataforma gratuïta. Entorn virtual que dóna suport de la pràctica docent universitària Ofereix la possibilitat d’utilitzar els avantatges de la Web2.0: Col·laboració i compartició de coneixement així com informació amb altres estudiants, professors, o terceres persones
Eina docent basada en aplicacions web per avaluar competències – TALLER ICE – ETSEIAT 2010

Avantatges dels entorns col·laboratius virtuals a la docència

Eina docent basada en aplicacions web per avaluar competències – TALLER ICE – ETSEIAT 2010

Entorns col·laboratius virtuals a la docència I/IV
Faciliten la incorporació de metodologies actives i actuals (e.g. BSCW, Google Docs, Moodle, entre d’altres), fonamentals per al nou paradigma del procés d’ensenyament Entorns col·laboratius virtuals emfatitzen la compartició d’informació entre usuaris Bhattacharya and Hartnett (2007) i Heinrich, Bhattacharya and Rayudu (2007) comenten que els entorns col·laboratius virtuals son eines precursores de metodologies avaluadores de l’aprenentatge i l’assoliment de competències dels estudiants
Eina docent basada en aplicacions web per avaluar competències – TALLER ICE – ETSEIAT 2010

Entorns col·laboratius virtuals a la docència II/IV
Les eines col·laboratives virtuals aplicades a la docència, com ara Wikipedia, permeten interaccionar amb altra gent a través d’espais virtuals i amb interessos comuns (Wenger, 1998). Això fomenta (Raman, Olfman i Ryan, 2005; Richardson, 2006): la accessibilitat, compartició i creació de nou coneixement, i incrementa la productivitat i flexibilitat en el treball col·laboratiu

Eina docent basada en aplicacions web per avaluar competències – TALLER ICE – ETSEIAT 2010

Entorns col·laboratius virtuals a la docència III/IV
Les eines col·laboratives reforcen el pensament crític de l’estudiant, donen suport a l’aprenentatge, i fomenten la continuïtat de l’auto-aprenentatge. (Richardson, 2005; Barrett, 2005) Per exemple: els estudiants utilitzen blogs per opinar, wikis per col·laborar, marcadors socials (e.g. Delicious) per compartir recursos d’Internet, ‘podcast’ per analitzar les seves cerques, i Fórums fomenten el seu pensament crític i incorporen nou contingut
Eina docent basada en aplicacions web per avaluar competències – TALLER ICE – ETSEIAT 2010

Entorns col·laboratius virtuals a la docència IV/IV
Les eines col·laboratives han esdevingut un nou mitjà a considerar com a element complementari per la identificació de noves metodologies d’aprenentatge. Pot servir per: Desenvolupar, i Avaluar les competències transversals

Eina docent basada en aplicacions web per avaluar competències – TALLER ICE – ETSEIAT 2010

Gràcies per la vostra atenció!

Experiència amb el Google Sites
Eina docent basada en aplicacions web per avaluar competències – TALLER ICE – ETSEIAT 2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful