KU N Á KO S

E Z O T E R I KU S KÖ R K É P
4. bővített kiadás

Mottó: „A csodák ott kezdődnek, ahol az emberi érzékek falat állítanak a természeti jelenségek megértése elé.”
Ursula Spielmann

„Ha az evolúció nem tud érvényesülni, jön a revolúció;

2

A természet nem törölte el a halálbüntetést!”

3/434 Ezt a könyvet a nagyvilágban szétszóródott magyarok figyelmébe ajánlom, hogy ők is megismerhessék összefoglalóan az ezotéria legújabb eredményeit, illetve kiegészíthessék ezirányú ismereteiket. Anyagi helyzetem sajnos nem teszi lehetővé, hogy ez a mű könyv alakban is megjelenjen. Miután itthon nem találtam támogatókat a nyomdaköltség fedezésére, ez úton fordulok a világ magyarjaihoz, hogy aki szívügyének tekinti ezeknek az ismereteknek széles nyilvánosság elé tárását, adományával segítse elő az ehhez szükséges összeg előteremtését. Pénzküldeményeiket a következő számlaszámra befizetve juttathatják el hozzám: HU45 1090 0028 0000 0014 3499 0019 SWIFT code: BACXHUHB. UniCredit Bank Hungary Rt. Közreműködésüket előre is köszönöm. Annak érdekében, hogy a nem magyar anyanyelvűek is hozzájuthassanak ezekhez az információkhoz, ezúton keresek olyan ismert külföldi kiadókat, akik szakszerűen lefordítva vállalják könyvem megjelentetését a világ különböző országaiban. Ajánlataikat az alábbi címre kérem továbbítani. E-mail: info@kunlibrary.com

A hátsó borító szövege: ♣ Természetgyógyászat, ♣ Elektrostimuláció, ♣ Egészséges táplálkozás, ♣ Aforizmák, közmondások, ♣ Az idő fogalma, ♣ Éterelmélet, ♣ Szubatomi energia, ♣ Magnetopresszúra, ♣ Karmaelmélet, ♣ Parajelenségek magyarázata, ♣ Ezoterikus találmányok, ♣ Ufológia, ♣ Jövőnk alakulása, ♣ Apokalipszis

Megjegyzés:
A gyors kiprintelhetőség elősegítésére ez a mű A/4-es formátumra tördelve került fel az Internetre. Annak érdekében, hogy minden karakter az eredeti formájában jelenjen meg, a Szövegszerkesztési ismeretek című könyvemnél található betűtáblákat másoljuk be a Windows operációs rendszer Fonts mappájába. Kinyomtatás előtt a Normál nézetet állítsuk át Oldalkép, illetve Nyomtatási elrendezés nézetre, és ellenőrizzük a sorok hézagmentességét. Ha a megnyitáshoz használt programból hiányzik a magyar elválasztó szótár, a tördelés nem tud érvényesülni. Ez esetben a szövegállományt újra kell tördelni. (Töltsük fel a hézagos sorokat, a lap aljára tolódott címsorokat pedig küldjük át a következő oldalra. Kevesebb gondunk lesz az elválasztással, ha a Kun Elektronikus Könyvtár Kellékek mappából betöltjük az Mshy_hu.usr elválasztó kivételszótárt az Office  Proof mappánkba.) Az Office 97 – 2003 szövegszerkesztő és a PageMaker 6.0 – 7.0 kiadványszerkesztő programok kezdők számára is érthető formában leírt szabályaival, valamint a házilagos könyvgyártással foglalkozó művem szintén az alábbi webhelyen található: http://kunlibrary.com

Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

4/434

ELŐSZÓ
Ez a kiadvány tulajdonképpen egy cikksorozat, amely eredetileg az ELIXÍR magazinnak készült. Ők azonban a terjedelme miatt nem vállalkoztak a leközlésére, ezért az időközben elkészült hét cikket most egybefűzve, könyv alakban adom közre. Bizonyára sokaknak feltűnik majd, hogy ennek az átmeneti egészségkárosodások árán kikísérletezett, és rengeteg munkával összeállított tanulmánykötetnek viszonylag szolid az ára. A magas nyomdai színvonal és a jelentős terjedelem ellenére ez annak tudható be, hogy az árkalkuláció csak a nyomdai és terjesztői költségeket, valamint a forgalmi adót tartalmazza. Nem azért mondtam le a haszonról és vállaltam magamra a kiadói költségeket, mert felvet a pénz, hanem mert úgy látom, hogy ebben az országban egyre több a szegény, beteg ember, akik már azt sem engedhetik meg maguknak, hogy egy öngyógyítást elősegítő szakkönyvet megvásároljanak. Nem akarok beállni azok sorába, akik mások nyomorúságán és kiszolgáltatottságán akarnak meggazdagodni, nem vállalok közösséget olyan szerencselovagokkal, akik a természetgyógyászat egyre növekvő népszerűségét kihasználva már 30 oldalas füzetekért sem szégyellnek csillagászati összegeket elkérni. A könyvemben említett termékek beszerzésének megkönnyítése érdekében sok helyen feltüntettem a gyártó cég nevét, címét és telefonszámát. A félreértések elkerülése érdekében ezek az ajánlások nem fizetett hirdetések. Csak olyan árucikkekre, illetve szolgáltatásokra hívtam fel a figyelmet, amelyek jelenleg a legjobbak, a legmegbízhatóbbak, és az áruk is elfogadható. A hétjegyű budapesti telefonszámok előtt nincs feltüntetve a körzetszám, ezért vidéki hívásoknál tárcsázzuk elé az 1-es számot. Mobiltelefonnál és vidéki telefonszámoknál a zárójelbe tett számot csak belföldi hívásnál kell alkalmazni. Külföldről történő telefonálás esetén a távhívószám vezetékes telefonoknál (00-36)-ra, míg mobiltelefonoknál (+36)-ra módosul. Sajnos a gazdasági recesszió következtében nálunk is sorra szűnnek meg a vállalkozások. Ezért mielőtt elindulnánk a megadott címre, hívjuk fel a céget telefonon, hogy létezik-e. Az is előfordulhat, hogy időközben elköltöztek. Főleg a régebbi kiadást használóknak célszerű ezt megtenni. A megadott címeket, telefonszámokat igyekszem rendszeresen felfrissíteni, de a nyomtatásban megjelent könyveken utólag már nem tudok változtatni. Művem elektronikus változatában az egyes címek Könyvjelzőkkel vannak ellátva. Ezáltal az Ugrás ablakkal egy pillanat alatt megtalálhatók. A természetgyógyászatnak nem csak a test, hanem a lélek gyógyítása is feladata. Ennek szellemében művem sok olyan adalékanyagot is tartalmaz, amely segít megtalálni önmagunkat, kialakítani saját normarendszerünket, és az álértékek jelenlegi hajszájában megpróbálja meggátolni az igaz értékek további pusztulását. Ezt a törekvést jelentős mértékben elősegítik azok a most napvilágra kerülő új fizikai törvények és műszaki megoldások is, melyek többnyire az egyes fejezetek végén találhatók. Ezeket az eredményeket az tette lehetővé, hogy sikerült közös alapra hoznom a jelenleg ismert parapszichológiai jelenségek mindegyikét. Ez a sokrétű ismeretanyag gondolkodásmódunk megváltoztatásán kívül remélhetően képes lesz arra is, hogy elindítsa az emberiség fejlődését egy magasabb rendű civilizációhoz vezető úton. Az ezotéria a XX. század végére meglehetősen bonyolult tudománnyá nőtte ki magát. Annak érdekében, hogy a laikus olvasó is megértse az egyes szakágak közötti szövevényes összefüggéseket, a rendelkezésre álló ismeretek nem egyszerre zúdulnak a nyakába, hanem fejezetenként bővülve tárulnak fel. Ez az építkező jellegű struktúra lépcsőzetesen emeli a tájékozódni vágyókat arra a szintre, ahol ma a szakemberek állnak. Így tiszta képet nyerhetünk mindazon problémákról, amelyek nehezítik, sőt sok esetben megakadályozzák ennek a tudománynak a hivatalos elismerését, a benne rejlő lehetőségek hatékony kiaknázását. Az összes ismeret egyszerre való tálalása azért sem célszerű, mert az ezotéria tudománya roppant nagy információtömeget ölel fel, és ez csak átgondolt adagolással „emészthető meg”. Ráadásul az élethez hasonlóan ez a tudáshalmaz sem mentes az ellentmondásoktól. Az érvek és ellenérvek egyidejű közlése, az állítások és cáfolatok egymásmellettisége meglehetős zavart keltene a tájékozatlan olvasóban. Ez csak úgy kerülhető el, ha szintenként ismerjük meg az ezotéria eredményeit, mert a magasabb fokozatokról visszatekintve már másként ítéljük meg a helyzetet. Az egyes fejezetekben előrehaladva folyamatosan tágul a látókörünk, ami képessé tesz bennünket az ellentmondások
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

5/434 feldolgozására. Egy idő után azt fogjuk tapasztalni, hogy egyre jobban hiszünk ezekben a dolgokban. A különböző jelenségek ugyanis oly sok ponton kapcsolódnak egymással, és olyan logikus rendszert alkotnak, ami a legmegátalkodottabb ellenzőket is gondolkodóba ejti. Miután a logika törvényei meggyőződéstől függetlenül mindenkire egyformán hatnak, ezért ennek a könyvnek az elolvasása után még az ateisták is elbizonytalanodnak, és egy idő után felteszik maguknak a kérdést: Mi van akkor, ha mindez igaz? Budapest, 1990. augusztus Sajnos a hazai könyvszakma érdektelensége következtében könyvem sem 1990-ben, sem 1991ben nem jelenhetett meg. Időközben azonban újabb ötletek merültek fel, és számos új információhoz jutottam, amelyeket utólag bedolgoztam a hét fejezetbe. Ezzel egyidejűleg kibővítettem a törzsanyagot egy melléklettel is, amely azok számára nyújt gyakorlati segítséget, akik át kívánnak térni az egészséges táplálkozásra. Ennek létrehozásában főleg az motivált, hogy ne beszéljek a „levegőbe”, ne mondhassa rám senki, hogy én is csak „papolok” az egészséges táplálkozásról, de nem tudok olyan recepteket ajánlani, amelyek képesek lennének a húsos, zsíros és cukros ételeket kellő színvonalon pótolni. Ezek a receptek 40 év főzési-sütési tapasztalatait tartalmazzák egy füzetnyi terjedelembe sűrítve. A többszöri kipróbálás, az évtizedeken át tartó javítás, tökéletesítés következtében ezeknek az ételeknek bármelyike garantált minőségben elkészíthető. A járulékos tevékenységekkel kapcsolatos hasznos tanácsok mellett az egyes receptek leírása oly módon történt, hogy a csekély főzési tapasztalatokkal rendelkezők is biztos sikerre számíthatnak. A reformtáplálkozás iránt behatóan érdeklődők számára megemlítem, hogy rövidesen elkészül ennek a receptgyűjteménynek a folytatása. Miután ez a kibővített változat a számozatlan receptekkel együtt már több száz étel elkészítési módját ismerteti, ezért önálló kötetként jelenik meg. Budapest, 1991. december Mivel az általános érdektelenség nem csak a hazai könyvkiadók, nyomdák és könyvkereskedők részéről nyilvánult meg, hanem különböző újságok és folyóiratok is teljes közönyt tanúsítottak munkám iránt, művemet részletekben sem tárhattam az olvasók elé. Sajnos a bankok és a legfelső szintű állami intézmények, valamint a közcélokat szolgáló alapítványok, és a gazdag vállalkozók, feltalálók is merev elutasítással reagáltak támogatást kérő leveleimre, emiatt könyvem kiadására 1992-ben és ’93-ban sem került sor. Csak négy év után, 1994 novemberében tudtam óriási erőfeszítések árán, minimális példányszámban, fénymásolva megjelentetni művem első kiadását. Az információk áradata azonban az elmúlt évek során tovább fokozódott. Ráadásul időközben napvilágra kerültek olyan titkos kutatási eredmények is, amelyeknek az ismerete elengedhetetlenül szükséges ennek a témakörnek a globális megértéséhez. Ez a helyzet szükségessé tette a már meglévő fejezetek kiegészítését, valamint művem továbbírását. Az „Ezoterikus körkép” folytatása azonban már önálló kötetként lesz kiadva „Az ezotéria kiteljesedése” címmel. Mivel időközben elkészült szakácskönyvem második, bővített változata is, így az „Ezoterikus körkép” receptgyűjteményére már nincs szükség, a második kiadás tehát Melléklet nélkül jelenik meg. Remélhetőleg ez az 1994 végén elkészült tovább bővített változat már nem jut arra a sorsra, mint az első kiadás, az olvasók fokozott érdeklődése talán képes lesz megtörni a könyvszakma közönyét, és végre lehetővé válik művem kellő színvonalon és megfelelő példányszámban való előállítása. Budapest, 1994. december Igyekezetem ellenére az események a továbbiakban sem a várakozásomnak megfelelően alakultak. Az ezotéria eredményeivel kapcsolatos teljes érdektelenség, a természet pusztulásával, a világ bajaival szemben tanúsított abszolút közöny 1995-ben és 1996-ban sem tette lehetővé műveim nagy példányszámban való hazai megjelenését. A helyzetet csak rontotta az életszínvonal rohamos
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

6/434 romlása, amely oly mértékben lecsökkentette a vásárlóerőt, hogy mostanára már meglehetősen terjedelmessé vált könyveimet akkor sem lehetne itthon eladni, ha valamilyen isteni csoda folytán valamelyik kiadó vállalkozna a megjelentetésükre. A jelenlegi körülmények között csupán egyetlen lehetőségem maradt gondolataim széles nyilvánosság elé tárásának, hogy az utóbbi két év anyagával kiegészítve újból átszerkesztetem, és felvitetem az Internetre. Abban reménykedem, hogy külföldön csak akad egy kiadó, aki meglátja ezekben a művekben az értéket, és 7 év után végre nyomdafestéket látnak az öngyógyítást és a természet megmentését elősegítő javaslataim. Meggyőződésem ugyanis, hogy ezek a felismerések döntően befolyásolják majd az ezoterikus kutatások menetét, és végre kijutunk abból a kátyúból, amelybe a hitetlenség, a szűklátókörűség, az önzés és a haszonlesés juttatta a világot. Honfitársaim munkámhoz való negatív hozzáállása következtében hasonló módon fog napvilágra kerülni az „Az ezotéria kiteljesedése” eddig elkészült három fejezete is. Az alapmű folytatásában megtalálhatjuk a kiegészítő gyógymódokat, és többek között megtudhatjuk azt is, hogy a világ különböző országaiban élő kutatók milyen készülékekkel próbálják kinyerni a szabadenergiát, és ezek közül számunkra melyek a legperspektívikusabbak. Emellett ez az anyag is nagy hangsúlyt fektet a lelki fejlődésünk elősegítésére. Erre azért van szükség, mert ha a pszichés fejlődésünk nem tart lépést technikai ismereteink gyarapodásával, akkor mi is elkerülhetetlenül elpusztítjuk önmagunkat. A két mű együttes megismerése nem csak a szakemberek számára hasznos, hanem azoknak is, akik tájékozatlanok ebben a témakörben. Az „Ezoterikus körkép” második kiadásában és az „Az ezotéria kiteljesedésé”-ben ugyanis összefoglalva minden lényeges információ megtalálható, ami az ezotéria szakirodalmában jelenleg hozzáférhető. Ahhoz az ismeretanyaghoz, ami ebben a két kötetben tömörítve megtalálható, a laikus olvasók csak hosszas utánjárás, valamint legalább 1200 könyv és több ezer újságcikk elolvasásával juthatnának hozzá. Remélhetőleg 1997 decemberében az „Egészségkímélő ételek ínyenceknek” című könyvem második kiadása is felkerül az Internetre a Magyar Elektronikus Könyvtárba. Szakácskönyvem előzőekben említett első kiadását szintén fénymásolva, minimális példányszámban tudtam csak megjelentetni 1994-ben. Az időközben elkészült második, bővített kiadás a hasznos tanácsok számának növekedésén kívül már több mint 400 étel elkészítési módját tartalmazza. Ez a változat kiegészült egy újabb fejezettel is, ami az önálló háztartás kialakításával kapcsolatban ad részletes útmutatást. Nagy előnye ennek a fejezetnek, hogy szinte minden eszköz és készülék beszerzési és használati módja megtalálható benne, melyekre egy jól felszerelt konyhában szükség van. Budapest, 1997. október Az „Ezoterikus körkép” második kiadása fél évvel ezelőtt szerencsésen feljutott a számítógépes világhálóra, ahol a következő címen érhető el: http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/ezoterik/ezkorkep Nyelv: WinWord 8.0 és RTF formátum, WinZip-el tömörítve. Az ingyenes hozzáférés ellenére igény mutatkozott az anyag könyv alakban való megvásárolhatósága iránt is. Ennek kielégítésére a Sun & Moon Plus Bt. elkezdte műveim A/4-es formátumra kiszerkesztett változatának forgalmazását. A könyv postai utánvétellel a kiadó címén rendelhető meg: 2025. Visegrád, Pf. 50, telefon/fax: (06)-26-397-445. E-mail: req@freemail.c3.hu Ezzel egyidejűleg felkerült az Internetre az „Ezotéria kiteljesedése” és a szakácskönyvem is. Az utóbbi nem az /ezoterik, hanem a /haztart polcon található. Ezek a művek ugyancsak megrendelhetők könyv alakban. Azért is érdemes megvenni őket, mert az elmúlt félév során több tucatnyi kiegészítést, új információt dolgoztam bele az anyagba. Ezáltal műveim tartalmasabbá, precízebbé és még érdekesebbé váltak. A meglehetősen nagy terjedelem és a jelenleg alkalmazott költséges nyomdai technológia ellenére a forgalmazó által kért ár viszonylag szolid. A beszerzési költség megítélésénél vegyük figyelembe azt is, hogy ezek a vaskos, és az átlagosnál apróbb betűkkel szedett kötetek három normál terjedelmű könyvnek felelnek meg egybekötve. Ha a fogyasztói árat elosztjuk hárommal, akkor már kifejezetten olcsónak tekinthető mindhárom mű. Budapest, 1998. július
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

7/434 A hazai kiadók, nyomdák és könyvkereskedők figyelmét műveim Interneten való hozzáférhetősége sem keltette fel. A könyvszakma és a média rendíthetetlen közönye következtében műveim továbbra is a saját költségemre, kis példányszámban jelennek meg. Mostantól kezdve azonban mindhárom könyv bővített változatban, és A/5-ös formátumra kiszerkesztve lesz előállítva, s a Líra és Lant Rt. könyvesboltjaiban is beszerezhetők. Budapesten a Fókusz Könyváruházban kaphatók. Tel: 267 9205. A vidéki könyváruházaik az alábbi városokban találhatók: Debrecen – Tel: 52-322 237, Miskolc – Tel: 46- 509 084, Pécs – Tel: 72-312 835, Szeged – Tel: 62-424 789. A külföldön élők a Líra és Lant Rt-től Interneten is megrendelhetik az alábbi címen: www.fokuszonline.hu Tel: 267 9750. E-mail: info@fokuszonline.hu A többtucatnyi rendkívül érdekes és hasznos betoldáson kívül a szakácskönyvem és „Az ezotéria kiteljesedése” ki lett egészítve egy újabb fejezettel is. A további hasznos tanácsokon túlmenően az „Egészségkímélő ételek ínyenceknek” kb. 35 új receptet tartalmaz, a most elkészült IV. fejezetéből pedig megtudhatjuk milyen jövő vár ránk a táplálkozás terén, és megismerhetjük a legújabb ételkészítési s tartósítási eljárásokat. „Az ezotéria kiteljesedésé”-nek első három fejezete szintén sok új információval gazdagodott. Az elmúlt közel 1 év során született új ismeretanyag zöme azonban a IV. fejezetben található. Ebben többek között átfogó képet kaphatunk a túlvilági szférák rétegeződéséről, és az emberiség fejlettségi szintjéről. Budapest, 1999. március A magyar könyvszakma műveim iránt tanúsított nagyfokú közönyét látva az elmúlt hónapokban megpróbáltam a pénzvilág és a politikai élet hatalmasságaitól segítséget szerezni. A szponzorálásra felkért nemzetközi bankok, biztosító intézetek, multinacionális és hazai iparvállalatok, tőkeerős szolgáltató cégek, közhasznú alapítványok, különféle kormányhivatalok és a nyugati országok budapesti külképviseletei közül azonban egy sem akadt, aki hajlandó lett volna támogatni könyveim nagy példányszámban történő kiadását. Az elküldött tiszteletpéldányok tanulmányozása után a több mint 60 címzett közül csupán Dr. Fülöp László, a Hemotrade Kft. ügyvezető igazgatója tanúsított megértést a törekvéseim iránt. Pénzt azonban ő sem tudott adni, mert a közgyűlés leszavazta a támogatásomat javasló indítványát. Így egyetlen lehetőségem maradt műveim legújabb kiadásainak nyilvánosságára hozására, hogy kiszerkesztés után felküldtem őket az Internetre. Erre azért kellett haladéktalanul sort keríteni, mert az elmúlt másfél év alatt mindhárom könyv olyan új ötleteket, javaslatokkal egészült ki, amelyek megítélésem szerint minden téren képesek lesznek a paradigmaváltást elindítani. Az „Ezoterikus körkép” és az „Egészségkímélő ételek ínyenceknek” negyedik, valamint „Az ezotéria kiteljesedésé”-nek harmadik kiadásai a korábbi változatok helyére kerültek fel. Ebben az időszakban született egy negyedik könyvem is „Az ezotéria kivitelezése’ címmel. Mint a címéből is kiderül ez a kötet a korábban felvetett problémák gyakorlati megoldását igyekszik elősegíteni, illetve hírt ad ennek a folyamatnak az állásáról. „Az ezotéria kivitelezésé”-nek eddig elkészült két fejezete szintén felkerült az Internetre. A két hasonló témájú művem mellett, az /ezoterik polcon található meg. Mivel mostanra sikerült feldolgozni a vonatkozó szakirodalmat, könyveim jelenlegi változatai már minden téren jól használhatónak tekinthetők. Ennek ellenére most sem teljesek, mivel több ezer olyan könyv és újságcikk van a világon, amelyek nálunk nem hozzáférhetők. Ugyancsak megszerezhetetlenek a titkos laboratóriumokban keletkezett kutatási eredmények. Egyelőre nem nyíltak meg a zsilipek a Földön kívüli civilizációk által földi emberek agyába ültetett információk előtt sem. A túlvilági szférák is sok olyan tanáccsal láttak el bennünket, amelyeket a velük kapcsolatban álló médiumok nem hoztak nyilvánosságra. Amennyiben ezek az ismeretek szabaddá válnak, ezekről „Az ezotéria kivitelezésé”-nek további fejezeteiben fogok hírt adni. Ennek elősegítése érdekében ezúton kérem a tisztelt olvasóimat, hogy akinek ilyen jellegű, világviszonylatban is jelentős információ van a birtokában, e-mail postán juttassa el hozzám. Egyúttal szeretném felkérni a különböző országokban tevékenykedő fizikusokat és mérnökkollégákat, hogy tájékoztassanak engem azokról az eredményekről, amelyek a remélhetőleg
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

8/434 hamarosan beinduló intenzív ezoterikus kutatások nyomán keletkeznek. Ezekről hírt adva, egymással összefogva többre jutunk, mint az elszigetelt törekvésekkel; és elkerülhető lesz a párhuzamos kutatásokból eredő idő- és pénzveszteség is. Ezen túlmenően a nyilvánosság nagyfokú védelmet nyújt az ellenérdekű körök rosszindulatú törekvéseivel, manipulációival szemben. Budapest, 2000. december Sajnos az Interneten közzétett felhívásom is hatástalan maradt. Eddig senki sem jelentkezett, hogy hajlandó lenne könyvem nyomdai megjelentetését támogatni, a nyomdaköltség előteremtéséhez hozzájárulni. Időközben elkészült művem tovább bővített változata, amely a Magyar Elektronikus Könyvtárban, a korábbi helyen található meg. A tartalom jelentős bővítésén kívül tipográfiai átalakításokra is sor került, ami nagymértékben javította az olvashatóságot, és a külalak színvonalát. A szövegállomány hibamentességét egy alapos lektorálás biztosítja. A szövegszerkesztés rejtelmei iránt érdeklődők számára megemlítem még, hogy év végére elkészül az ötödik könyvem Szövegszerkesztési ismeretek címmel. A jelenlegi körülmények között egyelőre ez is csak a számítógépes világhálón keresztül, a Magyar Elektronikus Könyvtárban lesz elérhető. Végül egy felhívást szeretnék közzétenni. Ez úton keresek olyan újságszerkesztésben, honlapkészítésben járatos partnereket, akik hajlandóak lennének velem közösen egy internetes folyóiratot elindítani „Ezoterikus Világ” címmel. Ennek a kiadványnak a fő feladata az lenne, hogy hírt adjon az ezotériában zajló legfrissebb fejleményekről, és a pszichotronikai fejlesztések állásáról. Innen lehetne letölteni könyveim naprakész felfrissítéseit is. Budapest, 2001. szeptember A rendszeres bővítések sorozata 2002-ben sem szakadt meg. Erre azért is szükség van, mert az Internetről történő letöltések növekedése azt jelzi, hogy egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a természetes gyógymódok, és az ezoterikus jelenségek iránt. Világunk rohamos pusztulása láttán mind többen látják be, hogy megmenekülésünk egyetlen lehetősége az ezotéria által feltárt jelenségek kihasználása. Támogatás hiányában azonban továbbra sincs lehetőség művem nyomdai megjelentetésére. A jelen helyzetben csupán azzal tudom segíteni az olvasóimat, hogy kiszerkesztettem az anyagot A/4-es formátumra. Így otthon kiprintelve és spirálkötéssel összefűzve legalább jegyzetként forgatható. Különböző stílusok alkalmazásával szebb és olvashatóbb lett a szövegállomány. Képernyőn történő olvasás esetén lehetőség van az automatikus témakeresésre. A Tartalomjegyzékben csak rá kell kattintani a keresett címszó oldalszámára, és a szövegállomány ott nyílik meg. Budapest, 2002. augusztus Sajnos könyvem kiadásának ügye semmit sem mozdult előre. Továbbra sincs támogató, aki hajlandó lenne hozzájárulni a nyomdaköltséghez. A címzettek újabban már nem is válaszolnak a leveleimre, pedig a kormányhivatalok számára törvény írja elő, hogy kötelesek reagálni az állampolgárok beadványaira. A jelenlegi szocialista kormány Környezetvédelmi Minisztériuma már arra sem méltat, hogy elutasítsa a kérvényemet. Mindezek ellenére tovább folyt ennek a művemnek is a bővítése, kiegészítése, melynek eredményeként már minden lényeges információ megtalálható benne, amit az ezotéria alapjairól jelenleg tudunk. Mivel az egyre nehezedő gazdasági helyzetben nem várható, hogy a legfrissebb változat nyomtatásban is megjelenjen, elkészítettem a PDF formátumát, és felraktam a honlapomra. Ez a kivitel főleg azok számára előnyös, akik a Linux és Open Office programcsomagot használják. Ezek az ingyenes szoftverek ugyanis nem képesek a Word bonyolult formázásait tökéletesen átvenni, ezért szétzilálódik a szövegállomány. A PDF változatot már csak rá kell küldeni a nyomtatóra. Minden ugyanúgy fog megjelenni, ahogy kiszerkesztettem.
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

9/434 Feltétlenül kétoldalasan nyomtassuk ki.5 cm vastag. majd a páros oldalakat nyomtassuk. március A szerző Frissítés: 2007. adjuk ki a Print parancsot. Ha a nyomtatónk nem rendelkezik lapfordító rekesszel. vagy mi is összefűzhetjük a Szövegszerkesztési ismeretek című művem II. majd ragasszunk rá egy színes kartonpapírból hajtogatott borítót.tar. Cím: http://kunlibrary.) Ezt követően vigyük el egy könyvkötőhöz. A kötésnél tegyünk eléje és mögéje is egy üres lapot. Terjedelme: 123 MB. Az acélkapcsok a lapok elrongyolódásáig kitartanak. lapjaira hullani. Csak a http://kunlibrary. Ez a változat biztosan nem fog szétesni.hu A Kun Elektronikus Könyvtár a Magyar Elektronikus Könyvtárból is elérhető. és a Print beviteli sávba állítsuk be az Odd Pages Only1 utasítást.com Korábbi honlapok: http://kek. és az Even Pages Only2 utasítás kiadásával folytassuk a printelést.tar. Budapest. 2004. a letölteni kívánt mű weblapjának FORRÁS mezejére kattintva. mert így is legalább 2. 1 2 Csak páratlan oldalak Csak páros oldalak Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. több mint 3300 képpel illusztrálva. és több mint 1 kg súlyú vaskos kötet lesz belőle. fejezetében leírtak szerint. 250 egzotikus gyümölcsöt tartalmazó 33 nyelvű album. (Először a páratlan.com . Utána fordítsuk meg a lapokat.com honlapról tölthető le a kb. Nyissuk le a ingyenesen letölthető Adobe Reader program File menüjét. A frissített változat a Kun Elektronikus Könyvtárból tölthető le. november 05. a printelést két lépésben végezzük.hu és http://kel.

bimetall felépítésű (pl. és annak egy otthoni használatra is alkalmas változata. Az első két fejezet sokak számára kissé „száraznak”. túlságosan „szakmainak” tűnhet. Ezek a zárójeles kifejezések egyben a kiejtés módjára is utalnak.) Általános ismertetés Napjainkban a nyugati világban is egyre jobban hódít az akupunktúra. a magnetopresszúra. ilyen a hüvelyk. azaz a környezeti hőmérséklet alacsonyabb. de mindenképpen érdemes végigolvasni. Mellettük azonban megtalálhatók a magyar nyelvben meghonosodott változatok is. (A leírásban szereplő szakkifejezések a nemzetközileg használt formában. az elektrostimuláció. Utólag szemlélve azonban ez a tanulmánykötet jelentős mértékben kibővült. elvonni nem. mert ma már szinte nincs is olyan ember a világon. Elektrostimulációs készülékekkel a meridiánok energiaszintjének csökkentése csak a szedáló pontokon keresztül lehetséges. Egyébként a test akupunktúrás kezelése szempontjából legegyszerűbb módszer az akupresszúra.és ezüsttűkkel végzik az energia terelését. YangKun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. az egyes pontok megszúrásakor külső beavatkozás nélkül végbemegy az energiaelvonás. és fokozatosan átalakult egy jelentős terjedelmű ezoterikus könyvvé. és ennek köszönheti létrejöttét egy általam kifejlesztett új kezelési módszer. Ezt használják a leggyakrabban. hogy a természetgyógyászat különféle módszerei csak a határtudományok megismerésével válnak tökéletesen érthetővé.10/434 I. acél hegyű‚ és réz nyelű) tűk használata esetén. hogy olcsón beszerezhetők. A fizikailag alkalmazandó „szelíd gyógymódok” közül leghatékonyabb a magnetopresszúra. vagyis Yin-es ujjal Yang (jang) jellegű meridiánt. akik arany. használatuk nem igényel különösebb orvosi előtanulmányokat. Vannak. míg az ezüsttűk elvezetik a felesleges energiát. míg Yang-os ujjal Yin (jin) jellegű meridiánt kezelve a töltéskiegyenlítődés automatikusan végbemegy. Hagyományos akupunktúránál. aki nem beteg. angol nyelven lettek feltüntetve. ezért saját érdekünkben ismerkedjünk meg ennek alapjaival: az akupunktúrával és az elektrostimulációval. Egyelőre azonban maradjunk az elektrostimuláció alkalmazási módjánál. Az akupunktőrök szerint az aranytűk energiát visznek be a meridiánba. Ezeket a tapasztalatokat azonban egyelőre semmilyen műszeres mérés nem támasztja alá. ebben az esetben ugyanis hagyományosan moxás égetést kell végezni. Hátrányuk viszont. amennyiben a tű vége. A rozsdamentes acélötvözetből készült tűk semlegesek. vagy előbb-utóbb ne betegedne meg. A természetgyógyászat alapvetően fontos területe az akupunktúra. Ennek oka. mivel megfelelő ujj használata esetén. bárki által könnyen kezelhetők. Ebből alakult ki az akupresszúra. és mentesek a fertőzésveszélytől.és a középső ujj. ennek a műnek eredeti feladata a különféle természetgyógyászati módszerek ismertetése volt. hogy ezekkel a készülékekkel a meridiánokba csak beadni lehet energiát. mint a testhőmérséklet. fejezet KEZELÉSI TANÁCSADÓ AZ ELEKTROSTIMULÁCIÓS KÉSZÜLÉKEKHEZ. és ne lenne szüksége valamilyen öngyógyító módszerre.com . amelyeken Yin meridiánok végződnek. A kereskedelemben kapható elektrostimulációs készülékek előnye. az elektrostimuláció. Az akupunktúra szabályaival ellentétben ugyanis erről a szakterületről eddig még sehol sem jelent meg részletes ismertető. AKUPUNKTÚRÁS ELJÁRÁSOK Mint az Előszóból is kiderült. Tűs kezelés esetén az elektrostimulációs készülékekkel szemben inkább az energiabeadás a bonyolultabb. és komoly eredményeket csak átfogó ezoterikus ismeretek birtokában lehet elérni. Yin-es ujjnak azok az ujjak minősülnek.

így ez az ujj akupresszúrás kezelés céljára nem használható. A hivatalos szervek vaskalaposságának igen jellemző példája a szívbetegségek ellen jelenleg is sokak által használt mágneses karperecek esete. ezek Yang meridiánok kiindulási helyei. Ennek azonban semmi köze sincs az akupunktúrához. de áramot is kapcsolunk rá. Csak összehasonlításképpen az elektrostimulációs készülékekkel (az akupunktúrás pontok bőrfelületen keresztül elektromos árammal való ingerlése által) legalább ötször annyi energia vihető be egyetlen kezelés során. hogy eljárásunk csak akkor lesz hatásos.com . Sokan hordanak réz karkötőt is. így az ujjak végén is tízszer. a verejték rézionokat választ le a vörösréz karkötőről. aranyér. hogy átlagemberek által alkalmazva nem túl hatékony. A véráram eljuttatja őket az izületekhez. krónikus hasmenés vagy más kellemetlen következményei is lehetnek. Mivel a hónalj után testünk legizzadékonyabb felülete a csukló. amelyek a bőrön át felszívódnak. mivel a Yin jellegű befogadó. Már a régi egyiptomi-. Elővigyázatossági szabályok Elektrostimulációs kezelés esetén a készülék egyoldalú alkalmazhatósága miatt nagyon gondosan be kell tartani a kezelési szabályokat. Az elektroakupunktúrás kezelés. szeptemberi számának 23. a magnetikus akupunktúrának a legegyszerűbb alkalmazása. Újabban előszeretettel alkalmazzák ezt a módszert migrénes fejfájások ellen. ellenkező esetben komoly állapotrosszabbodás léphet fel a betegnél. vagyis amikor a tű nem csak behatol a bőrbe. mind a vérerek ura-meridián szedáló pontja éppen a csuklóhajlaton található. A kisujjon egyaránt található Yin és Yang meridián is. akik évszázadokon át kézrátevéssel gyógyítottak. Ilyen rosszabbodás állhat elő pl.11/434 os ujjak a mutató. A rézterápia sem alkalmazható bárkin és bárhogyan. ha a szívbetegség oka a vérerek ura és a szív meridiánok telítettsége. Érdekességként megemlíthető. valamint a laza illesztés következtében hatástalan marad. A probléma csak lassan. mint egy akupunktúrás eszköz. A szabályok részletes leírása a Természetgyógyász Magazin 2003. Ez a fajta karperec nincs hatással a meridiánok energiaállapotára. mint akupresszúrával. Ezeknek a különleges képességű személyeknek a megkeresését és a gyógyítás szolgálatába állítását azonban még ma is erősen hátráltatja az a hivatalos szemlélet. Ezek a személyek azok. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.és perzsa írások is említést tesznek róla. amely ezt a gyógymódot kuruzslásnak tekinti. így a bevitt káros energiát utólag nem tudjuk kivonni. ha szövetbarát ragasztóval kis mágneses korongokat ragasztunk pólushelyesen a kezelendő pont fölé. szintetikus gyógyszerek alkalmazásán alapuló orvostudomány ezt az eszközt is placébónak. de lényegesen hosszabb a kezelési idő. akkor ne feledkezzünk meg arról. akinek az energiaszintje magasabb az átlagosnál. Ebben az esetben még korrekcióra sincs lehetőségünk. Amennyiben az előző példának megfelelő módon kívánjuk ezt a módszert alkalmazni. vagy akár százszor nagyobb energia van felhalmozódva. így idővel joggal érezhetik sokan ezt a módszert hatásosnak. talán minden százezer között egy akad. A réz karkötő az izületi gyulladásokat gyógyítja. illetve sok esetben teljesen megszünteti. ezek a csukló körül elhelyezkedő mágneses lapocskák állandó jelleggel nyugtatják mindkét meridiánt. megszűnik a gyulladás is. szélhámosságnak nyilvánította. Az akupresszúrás módszer hátránya. Egyébként ez a fajta gyógymód nem új keletű.és a Yang jellegű kormányzó vezetékeknek nincs nyugtató pontjuk. Az ilyen ember azonban nagyon ritka. mint egy átlagemberben. akiknek a testmeridiánjaiban. Ennek tüdőgyulladás. Ennek magyarázata rendkívül egyszerű. oldalán található. és tűzzel-vassal harcol ellene. Ez a Távol-Keletről importált kis mágneses lapocskákból álló karperec pedig nem más. minimum tízszer hatékonyabb az akupresszúránál. Ennek hatása egyébként már felér egy hagyományos gyógyszeres terápiával. hogy vannak emberek. A korszerűnek mondott. szívszúrás. ha a telített befogadó vezeték vész.és a gyűrűsujj. A kis lapkákból kiáramló mágneses erővonalak stimuláló hatása kisebb ugyan még az akupresszúránál is. ahol megszüntetve a rézhiányt. A reuma gyakori kiváltó oka a szervezet rézhiánya. a bevitt energia fokozatos csökkenésével szűnik meg. A magnetikus akupunktúrának általánosan is alkalmazható módja. pörög. Ellenkező esetben az ezeken a pontokon végzett kezelés az alacsony térerő.vagy irányító pontjaira rákezelünk. Mivel mind a szív-.

Ebben az esetben az is előfordulhat. vagyis a fájdalomközpontot. mivel ezeken minden egyes pont helyzete három dimenzióban tanulmányozható. illetve az orvosi konzílium végeredményét az akupunktúrás szakkönyvek kezelési ajánlásaival összevetve megállapítható. Egy átlagos intelligenciájú laikusnak ezt a könyvet legalább négyszer tanácsos áttanulmányoznia. melyeknek egyenkénti kezelése igen nagy türelmet igényel. az akupunktúrás kezelés esetén is nagyon fontos a betegség pontos megállapítása. nemi élettel kapcsolatos rendellenességek). és mire kiderül hogy a terápia hatástalan. Szerencsések azok. Krónikus esetekben az akupunktúra már nem tudja a káros folyamatot visszafordítani. pl. hogy a legtöbb pont nem csupán egy. és minden egyes meridián minden pontját átnézve melléírjuk. A betegek túlnyomó részének nem egy Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy alkalmazni is tudjuk a benne foglaltakat. Az akupunktúra fájdalomcsillapításra is alkalmas. A pontos diagnózis megállapítása érdekében a beteget szakorvoshoz. Egyes esetekben pl. A negyedik olvasásra a kezelés befejezése után van szükség azért. herpesz. hogy az illető betegség kezelhető-e az akupunktúra módszerével. a terápia meghatározása és a kezelési folyamat nyomon követése. Erre legfőképpen azért van szükség. és gondosan olvassuk el. de alkalmazása nagy szakértelmet és gyakorlatot igényel. Az egyes meridiánok kórképének felsorolásánál megfigyelhető. Még mielőtt készülékünket alkalmaznánk. Végül írjuk oda azokat a pontokat is. amelyek a különleges meridiánok zavaraira utalnak. legtöbbször belgyógyászhoz kell küldenünk.com . és harmadszorra annyira megértjük. Másodszor már nagy vonalakban kezdjük felfogni. Az akupunktúrás szakkönyvek betegségfeltárás céljára több módszert is megemlítenek. Nem a téves kezelésbe hal bele. hanem abba. akik a Távol-Keleten gyártott akupunktúrás bábukhoz hozzájuthatnak. hanem egyszerre több panasz gyógyítására is alkalmas. szénanátha. Az akupunktúrás eljárás azonban alkalmas több olyan betegség eredményes kezelésére is. hogy mely pontok kezelése javallott a szakkönyvek szerint. hogy a megfelelő következtetéseket levonhassuk. Más gyógyító eljárásokhoz hasonlóan természetesen az akupunktúra is főleg a betegség kezdeti stádiumában a leghatékonyabb. addigra a betegség annyira elharapódzott. hogy a beteg meghal. és az egymáshoz dörzsölődés miatt felületük megsérült. Ugyanígy nem tudja a degenerálódott izületeket helyrehozni abban az esetben. ha egyszerre több szakkönyvet is beszerzünk. reuma. és az alkalmazott módszerek közötti összefüggéseket tökéletesen megértsük. Ezek közül legtökéletesebb a pulzusdiagnosztika. A mély tűszúrás kikapcsolja az agy limbikus rendszerét. A nyelv színe. ilyen pl. A leleteket. mert vannak betegségek. Első olvasásra semmit sem fogunk érteni belőle. amelyek egyáltalán nem gyógyíthatók akupunktúrával. gyomorfekélynél a már perforálódott beleket az akupunktúrás kezelés nem képes befoltozni. A helyes pont megtalálásának idejét nagymértékben lerövidítheti. a meridiánok kétdimenziós ábrázolása miatt pedig egy-egy ingerpont pontos helyzete csak több ábra összevetése útján állapítható meg. hogy már hagyományos gyógyszeres úton sem kezelhető. fejfájásnál ilyen módon akár több tucat pont is összejöhet. mivel egy helytelenül alkalmazott akupunktúrás kezelés még nem halálos. amelyeknek belgyógyászatilag még nem ismerik az okát (pl.12/434 Előtanulmányok Az elektrostimulációs készülék megvásárlása után semmiképpen ne kezdjük el még saját magunk kezelését sem a mellékelt használati utasítás alapján. a rák. hogy az idő múlik. mert mindegyik szerző ad valami pluszt a másikhoz képest. szerezzünk be egy komoly akupunktúrás szakkönyvet. hogy felírjuk az egyes betegségeket. A kezelés előkészítése Mint minden gyógyító eljárás során. Jobb. vagy sem. ha megpróbálunk összefüggéseket találni egy-egy betegség között. A terápia meghatározásának legcélszerűbb módja. migrénes fejfájás) vagy gyógyszerekkel csak tüneti kezelés lehetséges (pl. formája és a rajta lévő bevonat minősége ugyanis szoros összefüggésben áll a belső szervek állapotával. ha a csontok már összeérnek. Laikusok számára csupán a nyelvdiagnosztika szolgálhat információkkal.

amelyek a betegre vonatkoznak. Ezek az emberek szabad szemmel is érzékelik a testaurát. A recehártya nem csak a látható fény tartományban érzékeli az elektromágneses sugarakat. elülső szélén ásványi konkrementumok (agyhomok-lerakóKun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Később megjelentek a ma is használt fizikai szemek. Erre azért van szükség. hogy a kezelni kívánt meridián energiával telített vagy energiahiányos. ha esetleg valami káros hatás lép fel. Eónokkal korábbi őseinknél a harmadik szem még valóságos szerv volt. különböző színűnek látják a telített és az energiahiányos meridiánokat. Ezen túlmenően betölti a „harmadik szem” szerepét is. Ez az adottság a sokak által ismert bőrlátásnak egy magasabb rendű változata. A kezelés megkezdése előtt tehát alapvető fontosságú az egyes meridiánok energiaszintjének megállapítása. Az első rovatba röviden beírjuk a kezelendő pont azon betegségeit. Mellé írjuk a stimulálandó pont célszerűen angol rövidítéssel jelölt megnevezését. A következő. leghosszabb rovatba a kezelés eredményességét jegyezzük be (pl. hogy ezek hozzák meg leginkább a várt javulást. Nos ez a „haszontalan féregnyúlvány” a görög bölcselet szerint a lélek lakhelye. mert valószínű. világosbarna agyrészlet. Normál körülmények között azonban a látóidegek nem reagálnak erre a különleges fénysugárzásra. mely szerint „a tobozmirigy felszínén a szemünkben található receptorokhoz hasonló képződmények vannak”. és ez okozta a vesztüket. üregét recehártyaszerű képződmény bélelte ki. A kezelési folyamat nyomon követhetősége érdekében nagyon fontos. és nagy lett a gőgje. akkor azokat kezeljük legelőbb. Ennek legegyszerűbb módja. akkor az egyes betegségek után feljegyzett pontsorozatban karikázzuk be a jó pontot. az egyes pontok energiaszintjének csökkentése nem lehetséges. hogy készítünk egy táblázatot. illetve „jelentős javulás”). Ez a mitikus szerv eredetileg szemformájú volt. elöl lencse zárta le. és elkövesedett”. de a harmadik szem még sokáig megmaradt felettük. A tobozmirigy azonban látja. de nem továbbítja az agy látóközpontjába. hogy van néhány száz ember a világon. izmokat és a véredényrendszert is. elektrostimulációs készülékkel csak beadni lehet energiát. „nincs számottevő javulás” vagy „kismértékű javulás”. Tudósaink sokáig az agy féregnyúlványának tekintették ezt a mirigyet. Nagy a valószínűsége azonban annak. A tibetiek szent könyve. Mint az előzőekben már említésre került. dátum hiányában nem fogjuk tudni megkeresni. Ezzel a módszerrel biztosan elkerülhetjük. amelynek fizikai alapjai még tisztázatlanok.com . hogy nem tudjuk előre. ha valamelyik pont kezelése eredménnyel járt. hogy a tobozmirigy „fokozatosan behúzódott az agyba. akik képesek arra. Látóképességének egyértelmű bizonyítéka az a tudományos megállapítás. Az utolsó rovatba írjuk a kezelés dátumát.” Az emberfeletti képességek elbizakodottá tették őket. hogy az eljárás minden egyes fázisát dokumentáljuk. hogy a testből kiáramló energiakisugárzásokat észleljék. és átlósan húzzuk át azokat a pontokat. Kuriózumként megemlíthető. a Dzyan-könyv szerint a „harmadik és negyedik faj még teljes mértékben birtokolta ezt a szervet. amelyeknél a javallatok egyszerre több betegséget is lefednek. amelyek nem használtak. mely szerint: „A tobozmirigy kúp alakú. hanem a magasabb frekvenciájú spektrumban is. A feljegyzések szerint az elcsökevényesedés oly módon ment végbe. szellemi látásuk elhomályosult. a harmadik szem fokozatosan elvesztette erejét. akkor néhány nap múlva. A könnyebb tájékozódás érdekében. hogy melyik meridiánnál követtük el a hibát. Ezt jelenlegi tudományos ismereteink is alátámasztják. Ha találunk olyan pontokat. A kezelés végrehajtása A szóba jöhető pontok kigyűjtése után a kezelés megkezdésekor legnagyobb gondot az okozza. és vékony hámréteg takarta. így az átlagember nem látja az élettelen tárgyak auráját. sőt más-más színben látják az inakat. hogy egy-egy pont véletlenül kimaradjon a kezelésből. A tobozmirigy ugyanis közvetlen összeköttetésben áll a szem recehártyájával. Egy világkorszakkal később az „emberek belehullottak az anyagba”. és az élő szervezet különböző színű energiakisugárzásait. észlelik az energiapályákon fellépő esetleges dugulásokat. és a homlok közepén foglalt helyet.13/434 betegsége van. mert amennyiben több pontot is stimulálunk egyszerre. és emiatt nem tudjuk elvégezni a szükséges korrekciót sem. hogy ezt a képességet a tobozmirigy aktiválódása okozza.

Valószínűleg ez az oka annak is. Biztonsági okokból mindegyik készüléket telepről táplálják. hogy a Védák-könyve szerint a lélek lakhelye a hipofízis. hogy a színek különböző érzelmeket váltanak ki bennünk. a homlokcsakra. mely szerint sokkal több szemideg ágazik el a hipofízis. hogy az illető meridián hosszanti „Lo” meridiánja üres-e vagy telített. mely a beteg megkönnyebbüléséhez vezet. ha közvetlenül arra a pontra kezelünk rá.14/434 dások) találhatók. a bonyolultabb típusok pedig 2 kHz-ig növelhető frekvenciájú négyszög vagy csúcsimpulzus jellegű jelet bocsátanak ki magukból. A kísérletezés során azonban nagyon ügyeljünk arra. a meridián energiaegyensúlya még jobban eltolódik. A négyszög feszültséget szolgáltató készülékek hátránya. hogy fizikai alapjait tekintve az auralátásnak nemcsak a „harmadik szemhez” van köze. hogy az akupunktúrás szakkönyvünkben utánanézünk. akkor a meridián energiahiányos. ezért soha eszünkbe ne jusson. Ez teremti meg a színterápia fiziológiai alapját. hogy önmagukban való kezelésük esetén az energiahiányos meridián ezen a ponton energiát vesz fel az „energia tengeréből”. de csak tűs kezelésnél. A beteget fel kell világosítani. mint az agy látóközpontja felé. Marad tehát a próba. hogy most egy próba folyik. Ha ugyanis egy erősen telített meridián tonizáló. akkor nem tehetünk mást. A leghatékonyabb és leggyorsabb eredményt akkor érjük el. amit a homlokcsakrájuk közvetítésével a belső szemükkel látni akarnak. Ez a mellettük felsorolt betegségtünetek alapján állapítható meg. vagy egy energiahiányos meridián szedáló pontjára rákezelünk. hanem minden anyagon áthatoló szubatomi energiasugárzást érzékel.com . Az akupunktúrás szakkönyvek a Yuan (juan). hogy használatuk közben légpárna alakul ki az elektróda hegye és a kezelt bőrfelület között. és a kezelés után neki kell megmondani. de az ilyen képességekkel rendelkező emberek felkutatása szintén körülményes.” Végül a harmadik szem külső szerve is eltűnt. ami a beteg állapotának nagyfokú romlását eredményezi. Az energiapályák szintjének megállapítására ismert még az ingás módszer is. Ezenkívül amit még ezzel a készülékkel tehetünk. Ha az illető segédmeridián energiahiányos. és a helyét átvette szervezetünk hatodik csakrája. A készülék használata Mint a használati utasításból is kiderül. hogy a próbakezelést sohase végezzük a meridián aktiváló vagy nyugtató pontján. így a kezelőáramot többször is utána kell állítani. A tapasztalat szerint ezeknek a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy betegsége illetve közérzete javult-e vagy inkább romlott. A tisztánlátó nem gyengén ionizált levegő által keltett láthatatlan fényt. A kezelés végén célszerű stimulálni a tonizáló pontot is. A továbbiakban az erre a meridiánra vonatkozó betegségek gyógyításának egyetlen módja a szedáló pont többszöri kezelése. amely a meridián pontjai közül a leginkább javallott az illető betegségre. Amennyiben a beteg állapota romlott. Ez teszi lehetővé a clairvoyance (klervoájansz) -nak. Ezzel kivonjuk az előzőleg bevitt káros energiát. Ez az érzékszervünk ugyanis összeköttetésben áll a hipofízissel (agyalapi miriggyel) is. a külvilág zavaró fényeffektusai ne tereljék el a figyelmüket arról. mely halálos áramütést okozhat. hogy a túl sok információ. vagyis hogy mi magunk határozzuk meg kísérleti úton az illető meridián energiaszintjét. mint rákezelünk a szedáló pontra. telítettség esetén pedig energiát ad le oda. Ezért az ily módon diagnosztizálók gyakran behunyják a szemüket. az elektrostimulációs készülékek többnyire néhány Hzes. Ez valóban igaz. és nem a tobozmirigy. nagyon fontos a beteggel kialakított jó kontaktus. az ürege bezáródott. akkor rákezelhetünk még a fő meridián „Lo” pontjára is. Amennyiben nem magunkat kezeljük. Jellemző e két misztikus erőközpont máig felderítetlen kapcsolatára. vagyis forrásponttal kapcsolatban azt írják. Egy esetleges transzformátorzárlat esetén ugyanis a hálózati feszültség bekerül a készülékbe. A teljesség érdekében meg kell még említeni. Ha javult. Ezt bizonyítja egy müncheni szemészorvos felfedezése. mert a tobozmirigy és az agyalapi mirigy között szoros kapcsolat áll fenn. hogy közvetlen hálózatra kapcsolt adaptert csatlakoztassunk hozzá. vagyis a tisztánlátásnak nevezett jelenséget. Ezek a jelenségek nem különíthetők el élesen egymástól. így más pontokat is kezelhetünk rajta. amely gyakoriságát tekintve még az auralátásnál is ritkább. Elektrostimulációs kezelésnél telített meridiánnál a Yuan pont stimulálása még tovább növeli a meridián energiaszintjét. ezért kezelését kerüljük. hogy általánosan is javítsuk a meridián energiaszintjét.

kissé kellemetlen áramütésben lesz részünk. illetve a homlok stimulálása során a készülék működési frekvenciájával megegyező ritmusú villogást fogunk észlelni a szemben. az energiának legalább egyszer át kell mosnia az összes meridiánt. Ez ellen a legegyszerűbben úgy védekezhetünk. azokból se kezeljünk egyszerre sokat. a szervezet nem tudja feldolgozni azt a sokféle késztetést. Ha a lábunkon végzett kezelés után változatlan potenciométer-állással rákezelünk az arcbőrre. a kezdőponttól a végpont felé haladva kezeljük. Az elektróda bőrfelületen való mozgatása során nagyon ügyeljünk arra. Ahhoz. mert ekkor kedvező vagy kedvezőtlen hatás esetén nem fogjuk tudni eldönteni. amíg a sípolás éppen elhallgat. Az egyes meridiánok pontjait sorban. amelyet az ingerpontokon keresztül kap. ha kivárunk egy 24 órás áramlási ciklust. Ezzel az eljárással még a kezdők is biztosan megtalálják a keresett pontokat. Ezt megelőzően azonban feltétlenül állítsuk a kezelőáram-szabályozó potenciométert minimumra. amely alatt az energia végighalad a meridiánláncon. Egyes esetekben a beavatkozás hatása már pár perc múlva érezhető. hatékonyabb pontokat. ha a beteget zavarja. amelyek ugyanarra a betegségre vonatkoznak. és a stimulálás helyén kis heg keletkezik. Ha a kívánt hatás másnap sem jelentkezik. a készüléknek sehol sem szabad megszólalnia. tehát a feltételezett pont megtalálása után a szabályozó potenciométert lejjebb csavarjuk egészen addig. Habár az akupunktúrás pontok villamos ellenállása legalább egy nagyságrenddel kisebb.) A kezelés megkezdésekor a keresett pont helyzete az akupunktúrás térképek alapján jól behatárolható. mert mi nem érezzük. Ha ritkán használjuk készülékünket. A szem körüli pontok. A keresett pont megtalálása után kapcsoljuk át a készüléket kezelőáramra. hogy a bőr megég. Kivételt képez a speciális betegségek gyógyítása (pl. de a kezelőáram-igénye is eltérő. illetve a hozzájuk kapcsolódó szerveket. (Az alkáliföldfémből készült szárazelem nem perforálódik. csak azt érjük el vele.com . minimum nyolc-tíz alkalom kell a végleges gyógyuláshoz. Többszöri rövid kezeléssel jobb eredményt érhetünk el. de a legtöbb esetben csak néhány óra múlva jelentkezik a hatás. hogy hunyja be a szemét. Erre azért van szükség. mind hátrányaiban megmutatkozzon. Amennyiben nem magunkat kezeljük. Ez esetben keressünk más. mégis gyakran előfordul. a telep félévenkénti kényszerű cseréjét. hogy egy időben ne kezeljünk két olyan pontot. ezzel megakadályozhatjuk az önkisülést. hogy az illető meridiánt abban a két órában kezeljük. akkor tegyünk bele alkáli elemet. hajhullás. A legkedvezőbb időintervallumok minden akupunktúrás könyvben fel vannak tüntetve. sőt sokszor keresztezik is egymást. amíg enyhe csípést nem érez. Ez nem károsítja az idegeket. amekkora feltétlenül szükséges. Túl nagy kezelőáramokat ne használjunk. A hamis pontok ellen úgy védekezhetünk. másrészt pedig ha kezelés közben gyengül az áram. hogy nem találjuk meg a keresett pontot. amikor az a „szerv-óra” szerint a legaktívabb. hogy a készülék sípolása. hogy addig növelje az áramot. Egy nap ne kezeljük ugyanazt a pontot többször. Az egy alkalommal stimulálandó pontok kiválasztásánál ügyeljünk arra. javasoljuk neki. hogy egy kis rádióelemről hónapokig működnek. hogy számára mikor megfelelő az áram intenzitása. mert energiatorlódás lép fel. ahol az egyes meridiánok nagyon közel futnak egymás mellett. hogy melyik pont okozta a változást. Ezután mozgassuk meg az elektródát a megtalált pont környezetében. akkor a pont megtalálása után állítsuk a kezelőáramot minimumra. Pontos megkeresésüket a készülék pontkereső állásában végezzük. Ennek a módszernek az alkalmazása szinte elkerülhetetlen a test olyan felületeinek kezelése során. mivel a nagyobb áram nem jelent gyorsabb gyógyulást. Legnagyobb bizonyossággal azonban akkor győződhetünk meg kezelésünk hatékonyságáról. kopaszodás) amelyek megfigyeléséhez hosszabb időre van szükség. 3 percig végezzük. A kezelést min. és adjuk a készüléket a beteg kezébe azzal. a készülék több helyen is sípol. mint egy hosszúval.15/434 készülékeknek az áramfelvétele olyan csekély. Ami a többi pontokat illeti. mert a test különböző felületein lévő akupunktúrás pontoknak nem csak a kereső-. ezt időnként utána kell állítani. akkor már valószínűleg nem is fog. Egy-két kezeléstől soha ne várjunk tartós hatást. hogy a kívánt hatás mind előnyeiben. mint a környező bőrfelület ellenállása. hogy a szabályozó potenciométerrel csak akkora áramot állítsunk be. Erre egyrészt azért van szükség. Kissé növelve az áramot a készülék csak ezen az egy ponton jelezhet. vagyis azt az időt. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.

vagy másodlagos meridián több ponton is kapcsolódik a fő meridiánokhoz. A többi segéd. amikor a szokásos kezelési pontok hatástalannak bizonyulnak. vese-. Rajtuk kívül még 6 segédmeridián és 12 hosszanti Lo-meridián. Végül a külső energiapáholy lép-. Pl. és onnan hajtsuk kifelé az energiát a középső. Legfontosabb különleges meridián a kormányzó és befogadó vezeték. A legtöbbjük tehát nem működik állandóan. A többi önálló kezelési pont. Egyik részük a Yin.és epehólyag meridiánjait. Ezt az energiát utólag már nem lehet természetes úton növelni.és tüdő meridiánjainak sorra vételével zárjuk a kezelést. összehangoló szerepet játszanak a szervezetben. ha a sok szenvedést okozó lumbágó a fő meridiánok segítségével nem gyógyítható. hogy ez túl sok Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. a húgyhólyag-meridián 62-es pontján. hogy mintegy mellékhatásként más betegségek tüneteit érezzük kismértékben magunkon. mint a 12 fő meridiáné. Ezek kezelési pontjai ugyanúgy hozzáférhetők. amelyeket még fel sem fedeztünk. Az egyes betegségek gyógyítása során előfordulhat. Rejtélyes. fontos szabály.16/434 Amennyiben több betegségünk is van. Különleges pontok Testünkön több mint 1000 akupunktúrás pont van. A Lo-meridiánok a fővezetékek Lo-pontjain keresztül érhetők el. vegyük kezelésbe a Yang Qiao Mo segédmeridián nyitópontját. vékonybél-. és akkor is segítenek. A legfontosabb tiltás. Ezek nem vesznek ugyan részt a mindennapi energiakeringési ciklusban. másikuk a Yang jellegű zavarokat kompenzálja. amelyek más telített meridiánokon helyezkednek el.és a máj meridiánok kezelésével kezdjük. húgyhólyag. vérerek ura. A terápia gondos összeállításával azonban úgy is gyógyíthatjuk betegségeinket. valamint 4 úgynevezett Loedény található a szervezetben. gyomor-. hogy azután a káros energia a tüdőn. nehezen gyógyítható betegségek esetén fordítsunk gondot a segédmeridiánok kezelésére. amelyeknél a hozzájuk tartozó meridián telített. majd a külső szintre. Tehát ha szívmeridián telített. ha az epehólyag-vezeték telített. Ugyancsak nem kezelhetők azok a vész illetve shu pontok. hármas-melegítő. akkor ennek az energiapályának az alarm pontjára való rákezeléskor az állapot még súlyosabbá válik. Jellegük alapján azonban egyértelműen szétválaszthatók. Sajnos ezeknek a pontoknak a kezelése elektrostimulációs készülékkel csak korlátozott formában valósítható meg. az idő múlásával és a különböző betegségek romboló hatása miatt a kapott energia csak csökkenhet. Jól ismertek azonban a fő meridiánok különleges pontjai. Ezek szerint betegségeink felszámolását a vastagbél-. akkor igen jelentős eredményt érhetünk el ezeknek a pontoknak a stimulálásával. lecsapoló vagy feltöltő tevékenységük időszakos. Ellenkező esetben az energia beszorulhat a belső energiarétegekbe. Ezt követően stimuláljuk csak a középső energiamezőt. Egy példát kiragadva. A szakkönyvek szerint a háti asszociációs pontok a szervezet egyes meridiánjainak munkáját hangolják össze. de fontos szabályozó.és segédmeridiánokat alkotó pontok közé. ha a hozzájuk tartozó meridián üres. mind pedig a szabályozandó meridián üres. hogy nem kezelhetők az olyan vész vagy shu pontok. Ezeknek a kettős szerepet betöltő pontoknak a kezelése igen sokrétű hatást vált ki a szervezetben. illetve az orron keresztül távozhasson. és ott káros hatást fejthet ki. Közülük 397 tartozik a fő. Feladatuk a Yin. Magasabb rendű módszerek A kínai akupunktúra tanítása szerint minden ember születése pillanatában egy meghatározott energiamennyiséget örököl.com . amely a kezelés előrehaladtával fokozatosan megszűnik. melyeknek a hatása még nem egészen tisztázott. Ez a beavatkozás sok esetben hatásosnak bizonyult. hogy a beavatkozást a legbelső energiaszinten kezdjük. a szív-. akkor a rajta elhelyezkedő vészpontokat még akkor sem kezelhetjük elektrostimulációs készülékkel. Ha viszont mind az alarm pontot hordozó meridián. míg az alarm pontok ingerlése krónikus betegségek esetén hasznos. a háti shu és az elülső vész pontok.és Yang energiák sokszínű mozgásának szervezése. sőt sok olyan különleges pont található a bőrünkön. Legtöbbször ez csupán a káros energia külső pályára szorulásának következménye. az energiaellátási zavarok elhárítása.

Ezáltal nem csak az epehólyag-meridián hiányával járó betegségeink gyógyulnak. amelyet még fájdalom nélkül el tudunk viselni. maximális stimuláló áram esetén is csak gyenge bizsergést érzünk. ellenkező esetben az energiaáramlás még inkább lelassul. Ennek a módszernek nagy előnye még. így elkerülhetjük az előbbi tortúra megismétlését. Pl. a pontkeresővel nem találjuk meg a keresett pontot. Másokon azonban lehetőleg ne alkalmazzuk ezt az eljárást. Amennyiben egy-egy energiahiányos meridiánunkat mindkét oldalon teljesen végigmasszírozzuk. hogy tintaszerű folyadék legyen belőle. Ennek Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A legjobb. Ha tabletta formájában árusítják annyi vízben oldjuk fel. ahol ujjainkkal hajtjuk előre a vért. elvesztésével ne járjon. (Lásd az I.17/434 energia kihajtásával. Az ellentétes meridián szempontjából a gyógyulás hatásfoka tovább növelhető. ha hosszirányban végigmasszírozzuk az energiapálya útvonalát. vagy ha sietünk és gyors kezelésre van szükség. akkor ne a szív-. Megeshet. Ezeknek a szabályoknak az alkalmazásával elérhetjük. a telített szívmeridián betegségei (hacsak nem krónikus szívbántalmakról. hogy több energia marad a szervezetünkben. ahol vastagabb vagy érzéketlenebb a bőr. Ennél a módszernél fokozottan ügyeljünk arra. hogy segítségével életre kelthetők a krónikus betegségek folytán inaktívvá vált érzékelő pontok is. és az áramszabályozó potenciométert állítsuk maximumra. Már néhány intenzív dörzsölés után többszörösére növekszik az ingerpontok érzékenysége. mivel a hirtelen meginduló erős áram ijedtséget.) Kisegítő eljárások A kezelés során előfordulhat. Erre egyszer lehetőséget ad a „dél-éjfél” szabály alkalmazása. több meridiánt is érintő kezelés során amennyiben a szív-. tehát a társmeridián erősítésével. hogy testünk azon felületein. Ugyanezt a felfogást alkalmazhatjuk az úgynevezett „férjfeleség” szabálynál is. Ez a fertőtlenítő folyadék gyógyszertárakban szerezhető be. félelmet válthat ki a betegben. Amennyiben a megtalált ponton többszöri kezelésre van szükség. Ennek nagyon gyakran az az oka. Járulékos hatások Egy-egy huzamosabb. hogy a szívmeridián telített. hogy a dörzsölés iránya a kezdőponttól a végpont felé történjen. szívburokvagy tüdőmeridiánunk telített. így testünk sikeresebben védekezhet a kívülről támadó betegségek ellen. fejezet végén. akkor jelöljük meg alkoholos filctollal. szívgörcsről van szó) nem csupán a szedáló pont segítségével gyógyíthatók. az epehólyag-vezeték tonizálásával is.com . hanem a „szerv-óra” szerinti ellentétes meridián. Ez a módszer akkor is előnyösen alkalmazható. mint egy visszeret. hogy egyes ingerpontok meglehetősen érzéketlenül viselkednek. de biztos módszer az árammal való keresés. Ez a festék 2-3 napig is megmarad a bőrfelületen. Ezeknek a módszereknek az alkalmazását jelentős mértékben megkönnyítik a Mellékletben közölt táblázatok. Ebben az esetben hígítás nélkül alkalmazzuk. és a legcsekélyebb mértékben sem mérgezi a szervezetet. ha már jól ismerjük a kezelésre szoruló pont elhelyezkedését. A masszírozás pontos útvonala az akupunktúrás térképek alapján állapítható meg. Az energia előrehajtása során ügyeljünk arra. kismértékű szívszúrást vagy asztmatikus zavart észlelhetünk. Kapcsoljuk a készüléket kezelő üzemmódba. hogy az energia pang a meridiánban. Kálium-hipermangán alkalmazásával még tartósabbá válik a jelzés. tonizálásával is visszaállítható. A készülék ilyenkor vagy mindenhol jelez. ha a tonizáló ponton kívül az „idő” pontot is kezelésbe vesszük. Ekkor csökkentsük a kezelőáramot olyan értékre. Az akupunktúrás pont megtalálásakor kisebb-nagyobb csípést fogunk érezni. hanem a „dél-éjfél” szabály alapján a szívmeridián betegségei is javulnak. A stimulálni kívánt pont feltételezett környékén lassan pásztázzuk át a bőrfelületet. hogy a stimulálást a kezelendő meridián szempontjából legaktívabb időszakban végezzük. A felborult egyensúly a „férj” gyengítésén kívül a „feleség”. vagy sehol sem. Amennyiben az energiapályák szintjeinek felderítése után azt tapasztaljuk. Ilyen esetekben jelentős intenzitásnövekedést érhetünk el. ha a meridiánt úgy képzeljük el. hanem az epehólyag-meridiánt kezeljük. az epehólyag-meridián pedig üres. Ezekben az esetekben néha kellemetlen. már önmagában ettől jelentős mértékben javulni fog a közérzetünk. tehát nincs szükség a keresésére.

amelyek az illető szervek működéséért felelősek. az agy egy idő után visszaállítja a korábbi rögzült állapotot. Egy másik káros tünet lehet. hogy a kezelendő személy fülén szinte valamennyi pont érzékeny.18/434 az a kiváltó oka. és ezáltal az egészség helyreállítható. a francia Nogier professzor által feltámasztott fülakupunktúrával a legtöbb esetben megszüntethető. mind pedig kezelő üzemmódban. Ezáltal nem csak a készülék hatásfoka javul. Így a fülkagyló pontjai megfelelnek a magzat egyes szerveinek. és egy kétrészes kivitelt mások kezelésére. Az ősi kínai írások szerint a fül formája úgy is felfogható. ezért a kezelésük nagy gyakorlatot igényel. annál érzékenyebb a fülön található vetülete. feszülést a fülkagylójában. Bal oldali meridiánjaink stimulálása során célszerű a bal-. A vonatkozó fülpontok stimulálásával törölhető az agykéregbe íródott hibás információ. hogy az évek óta tartó kóros állapot már beíródott az agykéregbe. de testünk nagy része is mentesül a felesleges áramterheléstől. hogy a kezelés végeztével a földelő elektródát ne a zsinórjánál fogva húzzuk ki a talpunk alól. Vigyázzunk arra is. és csupasz lábbal lépjünk rá. hogy egy-egy betegségünk huzamosabb kezelés után is csak átmeneti javulást mutat. berepedését. Fülakupunktúra Előfordulhat. Súlyosabb esetekben ezeken a helyeken a bőr elszíneződését. A földelő elektróda elhelyezésénél ügyeljünk arra. mert a kívánt pontot nem találtuk meg. Most már nyugodtan megfoghatjuk a kezelő elektróda fém palástját is. illetve indul el. Ez nem csupán a lábboltozat izületeit kíméli. de a közelben halad. áram csak az elektróda tűje. hanem elektroakupunktúrás módszerrel ingerlik. a vérerek-ura és a tüdőmeridián éppen azokon az ujjakon végződik. a kezelőáram óhatatlanul tölteni kezdi ezeket a meridiánokat is. ha az illető vékonybél-meridiánja üres. Ez főleg akkor fordulhat elő. Ennek tudható be. A fülakupunktúra érdekessége még. akkor a keresést tovább kell végezni. hogy miközben más meridiánokat kezelünk a kézben tartott elektródán át az áram átfolyik az ujjainkon. méghozzá úgy. hogy a talp közepétől a sarokig terjedő szakasz. és a talpunk alatt lévő földelő elektróda között folyhat. A mindössze 34 fülakupunktúrás pont kezelésénél nem játszik szerepet az ingerületi pályák energiahiánya vagy telítettsége. Előfordul az is. hogy ha a beteg a kezelés során nem érez fájdalmat. Ezek a káros jelenségek viszonylag egyszerű módon kiküszöbölhetők. egyik sem. mivel ennél a változatnál az elektróda földelő pólusa nincs bekötve. hogy ne érintse a vesemeridián talpon található 1-es nyugtató pontját. Ezért lehetőleg úgy lépjünk rá a földelésre. hámlását vagy kis hólyagocskák keletkezését is megfigyelhetjük. Meg kell még említeni. hogy a földelő elektródát helyezzük le a padlóra. és a szervezet ezt tekinti normális állapotnak. akkor saját magunk kezelésére is használjuk a kétrészes elektródát. hanem jelentősen lerövidül az áramút mind a kereső-. Ennek sok esetben az az oka. hogy a kézen átfolyó áram hosszabb idő után csuklóizületi fájdalmakat okoz az arra hajlamos egyéneknél. vagy éppen ellenkezőleg. Az áram nem az ujjbegy ellenkező oldalán lévő akupunktúrás pontokon folyik ugyan át. hogy miután a kis átmérőjű fülakupunktúrás pontokat elég nehéz megtalálni. mert minden egyes szervünknek a vetülete megtalálható a fülön is. hogy minél betegebb egy szervünk. Ezek az anatómiailag szabályos alakzatot alkotó területek közvetlen összeköttetésben állnak az agykéregnek azon részeivel. Ha ilyen problémát észlelünk. Tehát a zavaró hatás nem kizárólag telített. míg jobb oldali meridiánjaink kezelésénél a jobb talpunk alá helyezni az elektródát. Ebben az esetben hiába kezeljük a meridiánokat. ezért egy idő után érezhető mennyiségű áram szivárog be a telített meridiánokba is. vagy közvetlenül a lábujjaink alatti terület érintkezzen a segédelektródával. A legtöbb elektrostimulációs készülékhez két elektródát adnak: egy kombináltat saját magunk.com . így az áthaladó áram ezt a csekély energiaáramlást is megzavarja. mint a fejjel lefelé álló magzat képe. Lábizületeink kímélése érdekében időnként váltsuk a segédelektródát. amelyekkel az elektródát tartjuk. annak egy jól elhatárolható darabkáján. hogy ezeket a pontokat a korszerű klinikákon ma már nem tűvel. Ilyenkor masszírozzuk Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mert könnyen elszakadhat a csatlakozó vezeték. Általánosságban azonban elmondható. Ha készülékünkkel módszeresen áttapogatjuk a fül egész felületét. Ez a kellemetlen jelenség az akupunktúra legfiatalabb ágával. hanem energiahiányos meridiánok esetén is előállhat. akkor a krónikusan beteg szerveinknek megfelelő területen még erősen lecsavart potenciométerállásban is jelzést kapunk. Mivel a szív-.

és a diétázás negatív következményeinek mérséklésére is képes. ami már néhány hét alatt radikális fogyást eredményez. Kisgyermekeknél vagy azoknál. mint a testakupunktúráé. A kezelési módról részletes tájékoztatást nyújt a Természetgyógyász Magazin (2006. sőt kombinált alkalmazásuk javítja a gyógyítás hatásfokát. Végezetül még egy jó tanács.com . (Pl. de ha javulás mutatkozik. Jó eredményeket értek el vele a migrén és az allergia megszüntetésében. Szigorúan tilos az elektrostimulációs készülék használata lázas betegeknél. Főként bénulások. hanem életünk végéig megőrizhetjük egyes szerveink épségét. Egy új felismerés szerint a fülakupunktúra segít a drogokról való leszokásban is. akiknek pacemakerük van. akik erős gyógyszeres függésben vannak. ha a páciens minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében. Az ily módon végzett fülakupunktúra hatékonysága vetekszik a tűszúrásos kezeléssel. Ugyancsak ne kezeljünk olyan embereket ily módon. oldalak. június. Yamamoto-féle skalpakupunktúra.) Jellemző a szervezetünket behálózó energiapályák sokoldalú szabályozhatóságára. hanem azért. hogy akupunktúrás pontok nem kizárólag testünk külső felületén. a Semen Vaccariare apró magját helyezik a kezelni kívánt pontra. majd heti egy alkalomra a beavatkozások számát. ráadásul jóval olcsóbb. ez is csak akkor hatásos igazán. Ezzel az eljárással nem csak gyógyítani lehet. Ennél az ugyancsak Kínából származó módszernél egy tehénfűfaj. Egy kezelés időtartama 10 perctől háromnegyed óráig terjedhet. hanem vagy injekciót kap a beteg. vagy testsúlycsökkentésre is. szúrószerszámokat használtak. és ezeknek az ingerpontja a nyálkahártyán található. Ugyancsak energiapályák útján fejti ki hatását a skalpakupunktúra új ága a dr. agyvérzés után rehabilitációnál alkalmazzák. valamint 12 YNSA pontot kezelnek a homlok hajvonalánál. és egy kis darab ragtapasszal rögzítik. akik nem tudják elviselni a tű látványát. A javulás előrehaladtával csökkenteni kell a kezelések gyakoriságát is. vagy lézersugárral kezelik a megfelelő pontot. Ezt azért célszerű megtenni. hogy ne romoljon a látásuk. Az orálakupunktúrát nem a szokásos módon végzik. Mellesleg a kínai akupunktúra szerint minden meridián kapcsolatban áll egy-egy fogunkkal is. A kalózok pl. így ha egy ép fogunk hirtelen fájni kezd. Az éhségérzet megszüntetésén kívül a fülakupunktúra az anyagcsere fokozására. akiknek ellenérzéseik vannak az akupunktúrával szemben. és csak ezt követően vegyük sorra a még meglevő betegségeket. majd ismételjük meg a vizsgálatot. hanem a szájban is vannak. annak többnyire a hozzá tartozó meridián energiazavara az oka. a két kezelés nem zavarja egymást. a dohányzásról való leszoktatásra. hogy meggyógyuljon. hogy az egyes panaszok idővel maguktól megszűnnek. terhesség idején. így könnyen megeshet. 56-58. A szájüregben minden foghoz tartozik egy belső szerv. A fülakupunktúrához hasonlóan a kezelést itt is tűvel végzik. mert mint minden gyógymód. gyógynövények magjával is megoldható az ingerlés. (Ezt az ősi módszert ma is eredményesen alkalmazzák. közvetlenül infarktus után vagy olyan személyeknél. Az őskorban erre a célra csontból vagy kőből csiszolt tűket. 12-15 kezelés után pedig ajánlatos 2-4 hét szünetet tartani. mert az ingerre adott válasz erőssége megoszlik az egyes pontok között. Csak nem csonttal. Orvosi megfigyelések szerint a dohányzás elleni küzdelemben a fülakupunktúra a leghatásosabb módszer.19/434 meg a fülkagylóját.) A több ponton történő kezeléssel a napi kalóriabevitelt 1000 kalória alá lehet szorítani. Ennek során 5 bázispontot. A mag időnkénti nyomogatásával a hatás tovább fokozható. Túl sok pontot ez esetben se kezeljünk. hanem egy kiürült golyóstoll hegyével stimulálják a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Az esetek 60 százalékában eredményes. korlátozzuk heti kettő. a vércukorszint csökkentéséből eredő fejfájás és egyéb pszichoszomatikus tünetek csillapításra. Ne kezeljünk akupunktúrával olyan betegeket. A fül pontjai jól használhatók még tengeribetegség ellen. A fülkagyló tüdő pontját stimulálva csökken a beteg kábítószerfüggősége. mert a testakupunktúrához hasonlóan egy-egy beavatkozás itt is kihat az egész test állapotára. akiknél a kezelés alatt felfüggesztett gyógyszeres adagolás életveszélyt jelenthet. Az akupunktúra egyéb módjai Az akupunktúrás kezelés legősibb módja a mechanikus ingerlés. Kezdetben akár naponta ismételhetjük a kiválasztott pontok ingerlését. Mivel a fülakupunktúra hatásmechanizmusa más. nem divatból hordtak karikát a fülükben.

Izületlazításra. a sportorvosok. henger vagy kúp formájában. ami fokozza az energiabevitelt. A viszonylag kis intenzitású ultrahang nem csupán a bőr külső felületét ingerli. vagyis azonos hullámhosszú fényt előállító lézergenerátorok teszik lehetővé. Korunkban az aktív pontok kezelésének hagyományos mechanikus módját egyre inkább felváltja a korszerű eszközökkel. hogy nincs szüksége tápáramforrásra. A párhuzamosított fénysugárral való ingerlést monokromatikus. mivel ebben az esetben a bimetall felépítés következtében már áram is folyik át az akupunktúrás ponton. Ez a töltőtoll méretű eszköz tulajdonképpen nem más. Megjegyzendő. Ha sikerül eltalálni őket. A bimetall tű nyelének melegítésekor ugyanis több áram folyik át az akupunktúrás ponton. amikor az akupunktúrás tű végére helyezik a moxakúpot. hogy az erős hő hatására a bőr pórusai kitágulnak. Ennek legegyszerűbb módja. fénysugárral vagy ultrahanggal történő stimuláció. hanem a testfelülettől kifelé szóródjon. Az ultrahangos vagy szonoakupunktúra során a nagyfrekvenciás koncentrált hanghullámokat egy piezoelektromos fej állítja elő. A lézerakupunktúra során az aktív pontok besugárzása vörös színű hélium-neon. használatuk pedig szakismeretet igényel. Nagy előnye még ennek az eszköznek. Előnyük viszont. hogy egy elektronikai fejlesztésekben használt szén-dioxidos flakonnal befújjuk a tű nyelét úgy. hogy a hőbesugárzásos kezelés tonizáló hatással van a meridián energiaszintjére. Ennek a közismert nevén moxaterápiának nevezett technikának a lényege. (pl. tűszúrás. hogy hatásfokuk alacsonyabb. A moxaterápia érdekessége. a reuma. hogy a permet ne a bőrre. A vastagabb moxarudat vagy a vékonyabb moxahengert meggyújtás után a kezelendő pont fölé tartják. páradús helyiségben ez az eszköz sem működik. mint a besugárzásos technika. a hatás azonnali. Miután ennél a kezelési módnál sem történik behatolás a szervezetbe. A moxakúpot gyógykenőcs vagy különféle gyógynövényszeletkék közbeiktatásával ráhelyezik a kezelendő pontra. A kellemetlen illatú füst elkerülése érdekéKun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hanem a tűs kezeléshez hasonlóan a bőr alatti rétegekre is képes hatást gyakorolni. ezért ezt égetésnek nevezik. a hozzájuk szükséges készülékek meglehetősen bonyolultak és drágák. vagy infravörös tartományban működő szilárdtest diódák által kibocsátott láthatatlan sugárnyalábbal történik. hogy alkalmazásuk nem jár semmiféle stresszel. a lumbágó kezelésére. hogy főleg égetéses kezelés esetén a bőr elszenesedik és csúnya. hogy ugyanezen az elven növelni lehet a tűvel való energiaelvonást is.20/434 meridiánpontokat. és fájdalomcsillapításra kifejezetten alkalmas. és a moxakúp alá helyezett gyógynövényszeletkék hatóanyagai bediffundálódnak a testbe. és a csúcsán meggyújtják. és a belőlük kiáramló intenzív hő végzi az aktív pontok stimulálását. A moxaterápia hátránya. Az utóbbi eljárás feltételezhetően oly módon fejti ki hatását. Mivel gyorsan hat. Az elektroakupunktúrával azonos hatásfokú a nagyfeszültségű impulzuskezelés. Ebben az esetben a tű nyelét folyékony szén-dioxiddal célszerű hűteni. mintha az a gyomron keresztül jutott volna a szervezetbe. míg az égetéses módszerrel csökkenteni lehet a behatolt energia szintjét. többnyire fekete üröm szárított levelét égetik el rúd. mert a piezoelektromos gázgyújtókhoz hasonlóan nedves. Itt a piezoelektromos kristállyal nem ultrahangot gerjesztenek. hogy az aktív pont felett egy speciális gyógynövényt. Előnye viszont. A bőrön elhamvadó feketeüröm-zúzalék intenzívebb hőhatást kelt. nem áll fenn fertőzésveszély. áramcsípés) így előszeretettel alkalmazzák gyermekek akupunktúrás gyógyításánál. Ezt követően ezen a ponton többé már nem képes a külvilágból energiát felvenni. Ajánlatos azonban száraz helyen tartani. Egy kezeléshez 25-30 kattintásra van szükség az akupunktúrás pontokra. A tűs kezelés mellett a hagyományos kínai akupunktúra másik legelterjedtebb módja a hővel való ingerlés. Az ily módon felszívódott hatóanyag sokkal intenzívebb hatást vált ki. ezért bárhol és bármikor használható.com . a kezelt személyre teljesen veszélytelen áramerősségű impulzusok jönnek létre. A moxás kezelés ritkább formája. mint a közismert piezoelektromos gázgyújtó karcsúsított változata. Az elektroakupunktúrával összehasonlítva a lézeres és az ultrahangos kezelés hátránya. de igen alacsony. hanem áramot. és ott égetik el. maradandó heget hagy maga után. előszeretettel alkalmazzák a gyógytornászok.) A tűs kezelés nem tekinthető egyszerű mechanikus ingerlésnek. hogy a bőrfelület megégetése során elzáródik a telített energiavezeték aktív pontja. Használata során csak enyhe csípést lehet érezni a bőrön. így fokozatosan csökken a telítettsége. elektromos árammal. A piezotárcsák sorba kapcsolásával nagy feszültségű.

ciszták. Az energiadugulást ugyanis ezek a szövetkeményedések okozzák. Ennek oka. és emiatt nagyobb a vákuumhatása. A fülgyertya továbbfejlesztett változata a testgyertya. szélesebb peremén kell meggyújtani. hogy léteznek ezzel megegyező hatású. sőt az impotencia gyógyításánál. A szívóhatás ereje átnyomja a füstöt a bőrön. A minden esetben fellépő bőrpír hatása is kedvező. fülfájás. valamint gerinc. Lényegében ugyanolyan. amelyet kb.) A köpölyözéssel (népies nevén nyuvasztással) nem csak a meridiánok egyes pontjait lehet kitisztítani. baktériumokat. Megrendelhető: Kamilla Biyó Bt. A gyertyát a felső. több meleget termel. Jó eredményt értek el vele derékfájás és ágybavizelés.és egy elektrostimulációs készülék ötvözete. u. A betegségtől függően 20-féle gyógynövénykivonattal preparált méhviasz gyertyák használatát egy videokazetta is elősegíti. Ezt követően működésbe lépnek a méhviaszba kevert különböző gyógynövény-hatóanyagok. indián eredetű eszköz kettős feladatot lát el. Gyakran előfordul. és ahol megkeményedett kötőszövetes csomók találhatók. és vákuum keletkezik. házilag is alkalmazható eljárások. és az égő érzés megjelenéséig rajta kell hagyni. görcsök) menstruációs zavarok. Ez a fogantyú alakúra kiképzett hordozható készülék tulajdonképpen egy masszírozó. Az üvegharangok felhelyezése előtt vékonyan kenjük be a bőrt kenőccsel. melyek a füsttel együtt fellazítják a gennyes törmeléket.21/434 ben német mérnökök kifejlesztették már a moxarúd modern változatát is. és 8-10 kezeléssel rendeződnek az emésztési problémák. Erősebb hatású az őrölt mustármag és az ecet keveréke. amíg a helyén égő-vöröses folt keletkezik. A fehér borsot vízzel és liszttel összekeverve a fájó területre kell kenni. hogy a vákuum befelé húzza a lángot. A kezelendő bőrfelületre helyezve először vákuumot kelt. 3 órán keresztül kell a kezelendő helyen tartani. Tel: (06)-56-240 259 és 06-20-936 6921. Maga az ötlet nem rossz. A tisztító gyertyákat jól lehet alkalmazni krónikus arc. 5000. 21. és lerakódik a gyertya belső. ami teljes süketséget okoz.com . hogy vibrációs masszírozó gépek a bőr intenzív mozgatása által vérbőséget idéznek elő a sejtekben. és a viasz a dobhártyára kerül. Ekkor a belső üreg megtelik füsttel. amelyet a fájó területre rakva gézzel és ragtapasszal le kell ragasztani. és addig kell rajta hagyni. mint az égetéses moxaterápia. mint a fülgyertya. hideg falára. aminek igen kedvező Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hanem a test különböző részein található reflexzónákra is hatást lehet gyakorolni. vírusokat. mert javítja a vérkeringést. Ilyen a helyi fájdalmak csillapítására szolgáló őrölt fehér bors. (Emelni nem szabad. amelyben az intenzív infravörös hősugárzást elektromos árammal fűtött zafír kristály szolgáltatja.és orrüreggyulladás. A moxaterápiával kapcsolatban megemlíthető még. és allergia esetén is. Olcsó hamisítványoknál előfordul. bele az alatta levő szövetekbe. Szolnok. Főként hasüregi megbetegedések (fekélyek. Ez az ősi. Sajnos a kereskedelemben kapható méhviasz gyertyák minősége igen eltérő. Különösen érdemes testfelületeket köpölyözni. hogy az üvegharang alatt a bőr elszíneződik. kitisztítja az eldugult akupunktúrás pontokat. Ennek megfelelően tovább ég. A köldökön történő kezeléssel szinte azonnal helyreáll az energiaáramlás. A természetgyógyászok által is használt TÁDÉ gyulladáscsökkentő gyertya azonban teljesen megbízható. mivel önmagában véve mindkét készülék igen hasznos. melyek mostanában kerültek kereskedelmi forgalomba. ami a köpölyözéshez hasonló hatást vált ki. miómák. Ismeretes. Ha rossz helyre tettük a harangot. bélrenyheség. óvatosan odébb húzhatjuk. Kossuth L. csak robosztusabb. Ennél a tisztító eljárásnál nem kell felvágni és kikaparni a nyirokcsomókban felhalmozódott salakanyagokat. Ebben az esetben a bőrfelületre helyezett harangokban keltett vákuum szinte kiszívja. Ugyancsak az energiadugók megszüntetésére szolgál a tölcséres méhviasz gyertya. Mellékesen megjegyezve a köpölyözés éppen ellentétes hatást gyakorol a szervezetre. Hasonló hatást vált ki a fokhagymapor alkalmazása. A gennygyülem a vákuum következtében átdiffundál a bőr pórusain. ami az energiabeáramlás megnövekedését eredményezi. hogy a szervezetben felhalmozódott méreganyagok a vákuum által megnyitott bőrpórusokon át szabadon távozhatnak. Kiegészítés A teljesség kedvéért beszélni kell még az úgynevezett biostimulátorokról is.és izületi problémák kezelésére használják.

ha az irodában növényekkel veszik körül magukat az alkalmazottak. mert ezek a készülékek csak minimális és rendkívül felületes akupunktúrás ismertetéssel kerülnek forgalomba. A kísérlet eredményeként az első csoportba tartozók sokkal nagyobb javulást mutattak. a tompa hegye azonnal visszahúzódik a nyélbe. mint egyszerű mechanikus behatással.com . A növények ugyanis nem csupán a hangulatot teszik barátságosabbá. míg 27 pácienst placébótűkkel szurkáltak meg. hogy itt nem placébóhatásról van szó. 8-10 mm átmérőjű fémgombok teljességgel alkalmatlanok az akupunktúrás pontok megkeresésére. hogy melyik páciens kap valódi akupunktúrás kezelést. Ennek ellenére a tű a testen marad. A TMP Worldwide tanácsadó cég Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy nagyfrekvenciás árammal hatékonyabban lehet a bőrt masszírozni. célorientálás nélküli elektromos ingerlése során ugyanis könnyen megeshet. egyterű irodák elterjedésével még nagyobb szerep jut a zöld élőlényeknek. Hatékony akupunktúrás kezelésre csak olyan elektromos készülékek alkalmasak. hogy a betegségek fizikai tünetei csökkennek. Amikor ez a parányi eszköz hozzáér a bőrhöz. A bőr rendszertelen.22/434 kihatása van a közérzetre. amelyek pontkereső és pontkezelő áramkörrel egyaránt rendelkeznek. és egyedi kezelésére. Ezt a lehetőséget kihasználva a Heidelbergi Orvosi Egyetemen végrehajtottak egy vizsgálatot vállproblémákkal küszködő betegeken. A zaj is nagymértékben tompítható a szobanövények segítségével. Különböző munkahelyeken folytatott vizsgálatok alapján bebizonyosodott. Kétségtelen. mint a növények nélküli szobában dolgozó társaik. a kettő kombinációja azonban nem szerencsés dolog. Maga a gyártó is masszírozó gépként javasolja a használatukat. A páciens látja a testébe szúrt tűt. Rendszeresen mérte a pulzusukat. A kutatás eredményeként kiderült. Az elektrostimulációs készülék egészségmegőrző hatása az előzőekben részletesen ismertetésre került. és engedélyezett gyógymód. Közülük 25 normál akupunktúrás kezelést kapott. A biostimulátorok szabályszerű használata még azok számára is lehetetlen. az átlagnak megfelelő értékeket produkáltak a méréseknél. hogy a természetes környezet gyógyító hatást gyakorol ránk. hanem az orvosok sem tudhatják. és bebizonyította. A hagyományosan gyógyító orvosoknak azonban továbbra is fenntartásaik vannak az eljárás hatékonyságával kapcsolatban. 2 mm. hogy egy telített meridián valamely pontjára kezelünk rá. érzi a szúrást. Sokan felvették közülük. A munkahelyi egészségfejlesztéssel foglalkozó tanulmányok is egyértelműen bizonyítják. Konrad Streitberger olyan akupunktúrás tűt fejlesztett ki. A teljes bizonyossághoz még végre kell hajtani a kettős vaktesztet is.  Lassan rájövünk. mivel ezek a készülékek 2-3 db gombszerűen kialakított elektródával rendelkeznek. akik kielégítő akupunktúrás ismeretekkel bírnak. A közérzetük pedig a második év végére 84%-kal javult.  Az akupunktúra ma már a világ szinte minden államában elismert. hogy mekkora kárt okozott nekünk a természettől való elszakadásunk. és ebből erednek a problémák. vagyis nem nagyobb. mint egy színházi tőr. valamint bőrük vezetőképességét. ami azt bizonyítja. ami egy idő után jelentős egészségkárosodást okozhat. így a fiziológiai reakció elmarad. amely úgy működik. hanem csökkentik a levegőben található káros anyagok hatásait. Ennek a vitának az eldöntésére egy német aneszteziológus. elektródájuk vastagsága pedig max. 12%-kal jobban teljesítettek. hogy azok az operátorok. Az „egészségesebb” csapat termelékenysége is jobbnak bizonyult. Az amerikai Virginia Lohr professzor számítógépes operátorokat tartott megfigyelés alatt. és kívülről szemlélve semmi sem különbözteti meg a valódi tűtől. Tove Fjeld is számos kutatást végzett ezen a területen. A nyílt. Az oslói egyetem professzora. hogy a javulás placébóhatás eredménye is lehet. ahol nem csak a betegek. mint a legnagyobb akupunktúrás pont átmérője. mivel mindhárom a megemelkedett stresszt jelzi. holott a tű nem hatol be a bőrbe. vérnyomásukat. és ezek a nagyméretű. míg a másik csoport tagjainál problémák jelentkeztek. akiknek a szobájában növények is voltak. hogy szobai növények telepítésével könnyen látványos eredmények érhetők el az egészségmegőrzésben. Két éven keresztül figyelte a Statoil cég munkatársainak két csoportját. de a fenti veszély miatt az energiazavarokkal küszködő egyének kerüljék ezeknek a divatos készülékeknek a használatát.

A szobanövények nem csak a szén-dioxidot nyelik el. Agyunk az alváshiányt éhségérzetként értelmezi. sőt rákot is okozhatnak. ha már eleget ettünk. Az alvás során szervezetünk könnyebben megköti a szabad gyököket. A hatodik napon a sejtjeik már úgy működtek. (Ez a vegyület a festékekben lakkokban. és oxigént termelnek. naponta több száz érdeklődő kérdéseire kell kedvesen és türelmesen válaszolniuk az egybenyitott irodában. Mivel javarészt rajtuk múlik az ügyfelek cégről kialakított véleménye. Mennyiségének növekedésével kevesebb hipokretin termelődik az agyban. a spatifilium (fehérpárta) és a dracéna véd meg bennünket. A biztató eredmények láttán a német Sutter kiadócsoport esseni ügyfélközpontját is zöld oázissá alakították át. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. a zaj is csökkent. Sokan csupán dísznek tekintik a szobanövényeket. Az alváshiány a fehérvérsejtek és a hidrokortizon nevű hormon termelődését is befolyásolja. A bútorok. a fikusz és a krizantém „issza” a nyomtatók és a fénymásoló berendezések kipárolgását. hogy könnyebben alakulnak ki nála keringési zavarok.23/434 például az egybenyitott iroda mellett döntött. a szanszeveria. Az alvás az étvágyunkra is hatással van. a New York -i Egyetem alvászavarokkal foglalkozó központjának munkatársa szerint az álmatlanság a századforduló legsúlyosabb járványai közé tartozik. A nagyobb szénhidrátfelvétel pedig elhízáshoz és cukorbetegséghez vezet. hogy ha az emberek tudnák mi megy végbe egy olyan szervezetben. mint nappal. mielőtt visszatérnek a munkájukhoz. Beisszák az ipari zsírtalanításra és száraz vegytisztításra használt triklór-etilént. lakkok. mert elnyelik az általunk kilélegzett szén-dioxidot. másodlagos röntgensugárzás). Ilyenkor termelődik a legtöbb növekedési hormon. Alvás közben a szervezetünkben megnövekszik a leptin mennyisége. Aki nem alszik eleget. Valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz. amelyet megfosztanak az alvástól. amelyben a legtöbbet képesek nyújtani. vagyis azokat a molekulákat. a vérük inzulinszintje pedig olyan magas volt. Az evés közben termelődő leptin visszafelé is hat. A szanszeveria (tigrislevél) és a bambuszpálma „eszi” azt a sugárszennyezést (elektromágneses kisugárzás.és érrendszeri betegségek kialakulásának veszélye. hogy valaki milyen hosszú ideig fog élni. A telefonos ügyfélszolgálat alkalmazottai óriási nyomás alatt állnak. Meglepő eredményre jutottak. William Dement. a Stanford Egyetem kutatója szerint az alvás minőségéből lehet a leginkább megállapítani. A tizenévesek szervezete 50-szer több növekedési hormont termel éjszaka. amely májkárosodást okozhat. Ráadásul a növények segítségével a levegő páratartalma is könnyen az optimális 50-60% között tartható. David Rapoport. hogy sok országban rövid pihenőt tartanak ebéd után. A Sao Paulo -i alváskutató központ munkatársai megjegyezték. melynek következtében az ember védtelenné válik a fertőzésekkel szemben. Az esseni oázis kialakításába az alkalmazottak is beleszólhattak.com . az ügyfelekkel szembeni kultúrált bánásmód biztosításhoz. hogy az alvást csupán időpazarlásnak. de a növények gondozását már szakemberekre bízták. de az alacsony elválasztó falakra rengeteg virágcserép került.) Szobanövényeink tehát valóságos őrei egészségünknek. Különösen fontos a jó alvás a gyerekeknél. nagyon fontos volt egy olyan helyiség kialakítása. és a fény eljutott mindenhová. Mások azért tartják őket. ezért több szénhidrátot kíván a szervezet. A természetes környezet nagyban hozzájárult a munkahelyi stressz csökkenéséhez. hogy tudassa velünk. A mérések szerint a dracéna (életfa). Ennek a hormonnak az a feladata. kevesebb leptin termelődik. nyomdafestékekben is megtalálható.  Becslések szerint a világ lakosságának 35%-a küzd álmatlansággal. mint egy 60 éves emberé. Egy nemrégen végzett vizsgálatban a Chicagói Egyetemen 11 egészséges fiatalembernek egy héten át csupán napi 4 óra alvást engedélyeztek. a lusták időtöltésének tartsák. festékek és más vegyszerek hatásától legjobban a gerbera. kétszer is meggondolnák. melyek hatással vannak a sejtek öregedésére. A NASA kutatói egyenként is megvizsgálták a szobanövények környezetre gyakorolt hatását. sőt sokan le is fekszenek egy-két órára. annál nő a szív. Ez az oka annak is. Dr. Így nemcsak a hangulat vált kellemessé. Amikor a kelleténél tovább maradunk ébren. amely a számítógépek monitorából árad ki. mint a cukorbetegeké. bútorhuzatok. és emiatt elálmosodunk. csökkentik a levegő ózontartalmát.

hogy legnagyobb mértékben a helyes étrend járul hozzá a 2-es számú cukorbetegség kialakulásának megakadályozásához. sőt jóllakottságot váltanak ki. szárított döghús) takarmányba keverésének kimutatására is. Szerencsére mind több ember látja be tevékenységük nélkülözhetetlenségét. hogy a testmozgás életelemünkké váljon. és zsíranyagcsere-zavar lép fel a szervezetben. hanem a fokozott éhségérzet. Ez azonban nem zavarja a természetvédőket. A 18 ezer személyen végzett megfigyelés során az is kiderült.és pektintartalmú táplálék ellenáll az emésztőenzimeknek. hogy a testmozgás a 2-es számú cukorbetegséggel ellen is hatásos. a telített zsírsavak és a koleszterin felszívódását a bélből. Ennek eredményeként a Greenpeace szakemberei olyan új eljárást dolgoztak ki. Rendületlenül teszik a dolgukat. valamint a természet pusztulását közömbösen szemlélő politikusok között. hanem az inzulinnal szembeni ellenálló képességük is. mert testünk vázizomzata reagál legérzékenyebben az inzulinra. 1989. ipari lobbik által felajánlott pénzre nem tartanak igényt. azoknak mintegy 50%-kal nagyobb az esélyük a túlsúly kialakulására. Fokozzák az epesavak koleszterinből való képződését. Budapest. A nyílt felszólalások és a sajtóviták már odáig fajultak. Ezt a hormont a mellékvesekéreg állítja elő a hipotalamusz és az agyalapi mirigy közreműködésével. Az éjszakánként 9 óránál kevesebb ideig alvók szerveztében a jóllakottság érzetét keltő leptin csökkenése mellett nő az éhségérzetet keltő ghrelin hormon mennyisége.  A környezetszennyezés növekedésével fokozódik a harc a természetvédők és a környezetszennyező létesítmények. A vizsgálatok azt is megerősítették. Ezért álmatlan éjszakák után a kialvatlan emberek jóval többet esznek a szokásosnál. tojásban) a genetikailag módosított takarmány maradványa. Korunk zaklatott életmódja is elősegíti az elhízást. Függetlenségük megőrzése érdekében csak magánszemélyektől fogadnak el támogatást. hogy genetikailag módosított szóját etettek a haszonállatokkal. hogy aktivistái ingyen dolgoznak. akik pedig 5 órát. Minden lehetőséget megragadnak. Fékezik az inzulinképződést és a vércukorszint-emelkedést. Svéd kutatók megállapítása alapján stressz hatására megnő a vér kortizoltartalma. Érzékennyé teszik a szervezetet az inzulinnal szemben. Ezek az anyagok mérséklik a szőlőcukor. Nagyon fontos. amellyel kimutatható az élelmiszerekben (húsban. Állami segítségre.24/434 A New York -i Columbia Egyetem kutatói megállapították. tejben. szeptember Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A cellulóz. megvédjék az egészségünket. Ezért szervezetüket csak úgy tudják fenntartani. Megdolgoztatása során nem csak a harántcsíkolt izmok zsírtartalma csökken. hogy az elhízás oka nem csak a jóllakottság érzetének hiánya. inzulinnal szembeni ellenállás.com . és ezeknek a szerves savaknak széklettel való kiürülését. Hatására hastáji elhízás. ezért a befolyt összegekből komoly kutatásokat is tudnak finaszírozni. azoknak több mint 70%-kal. Ezzel az eljárással egyértelműen megállapítható. hogy visszaszorítsák a környezetszennyezést. Mindemellett a bélrendszerben megduzzadva megszüntetik az éhségérzetet. hogy akik csak 4 órát alszanak. A módszer alkalmas az állati eredetű liszt (csontliszt. hogy egyesek a zöldmozgalmak aktivistáit ökoterroristáknak nevezik. fáradhatatlanul végzik önként vállat feladataikat. A kutatók arra is rámutattak.

com .13 h 13 .óra/ Máj Tüdő Vastagbél Gyomor Lép-hasnyálmirigy Szív Vékonybél Húgyhólyag Vese Vérerek ura Hármas melegítő Epehólyag Befogadó vezeték Kormányzó vezeték Másodlagos meridiánok 1-3h 3-5h 5-7h 7-9h 9 .Vérerek ura Húgyhólyag .19 h 19 .Lép-hasnyálmirigy Gyomor .Tüdő Vékonybél .17 h 17 .21 h 21 .Vastagbél Máj .23 h 23 .25/434 ME LLÉ K LE T MERIDIÁNOK ENERGIAMAXIMUMA /szerv .Epehólyag Vese .Hármas melegítő Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.15 h 15 .1 h - FÉRJ .11 h 11 .FELESÉG KAPCSOLAT Szív .

26/434 SZERV .Vékonybél IRÁNYÍTÓ.Hármas melegítő Epehólyag .Vese Gyomor .ÓRA SZERINTI ELLENTÉTES MERIDIÁNOK Tüdő .ÉS KÜLÖNLEGES PONTOK Tonizáló Szedáló pont pont Tüdő Vastagbél Gyomor Lép-hasnyálmirigy Szív Vékonybél Húgyhólyag Vese Vérerek ura Hármas melegítő Epehólyag Máj "Lo" pont "Xi" Yuan kulcspont forráspont Idő pont Elülső vészpont Háti shu-pont Lu 9 LI 11 St 41 Sp 2 H9 Si 3 UB 67 K7 P9 TW 3 GB 43 Li 8 Lu 5 LI 2 St 45 Sp 5 H 7 Si 8 UB 65 K1 P7 TW 10 Lu 7 LI 6 St 40 Sp 4 H 5 Si 7 UB 58 K4 P6 TW 5 Lu 6 LI 7 St 34 Sp 8 H 6 Si 6 B 63 K5 P4 TW 7 GB 36 Li 6 Lu 9 LI 4 St 42 Sp 3 H 7 Si 4 UB 64 K 3 P7 TW 4 GB 40 Li 3 Lu 8 LI 1 St 36 Sp 3 H8 Si 5 UB 66 K 10 P8 TW 6 GB 41 Li 1 Lu 1 St 25 CV 12 Li 13 CV 14 CV 4 CV 3 GB 25 CV 17 CV 5 GB 24 Li 14 UB 13 UB 25 UB 21 UB 20 UB 15 UB 27 UB 28 UB 23 UB 14 UB 22 UB 19 UB 18 GB 38 GB 37 Li 2 Li 5 Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.Szív Máj .com .Húgyhólyag Vastagbél .Vérerek ura Lép-hasnyálmirigy .

Újabb meridiánvizsgáló módszerek Mindazok számára. ha a megadott időszakban a megfelelő meridiánhoz tartozó szervünk állapota romlik. akik az I. üresnek tűnő meridiánjaink ellenőrzésénél nyugodtan alkalmazhatjuk az árammal történő próbát. Az akupunktúrás szakkönyvekből tudjuk. Számukra javasolható egy hasonló hatásmechanizmusú. hogy bátran elkezdhetik önmaguk kezelését. A visszér kialakulásának pl. A legkönnyebben ALNICO ötvözőanyagú mágnesrúdhoz juthatunk hozzá. Ugyanúgy következtethetünk valamely meridiánunk energiatelítettségére is. Egy ennél is kíméletesebb. hogy ez a meridián a „szervóra” szerint 19 és 21 óra között töltődik fel energiával. Ezért lesznek. mert ez a művelet gáztűzhely. amely az akarat és az emberi agy lehetőségeinek végtelen tárházát nyitja meg előttük. Az akupunktúrának ez a sajátos alkalmazási módja azonban további lehetőségeket is rejt magában. akik idegenkedni fognak ettől a nagy hatásfokú. de lényegesen veszélytelenebb eljárás. hogy a mágnesrúd ellentétes töltésű végét néhány percig nyomjuk a vizsgálandó meridián megfelelő pontjához. fejezet KEZELÉSI TANÁCSADÓ AZ ELEKTROSTIMULÁCIÓS KÉSZÜLÉKEKHEZ. Ha viszont egy üres tartályba néhány csepp vizet töltünk. A két fejezet együtt már olyan ismeretanyagot biztosít. TERMÉSZETES TÁPLÁLKOZÁS Az előző fejezetben az elektrostimulációs kezelés alapvető szabályai kerültek ismertetésre. az erek kevésbé dagadnak ki.27/434 II. amely bárki számára megnyitja az öngyógyításnak ezt a hatékony és modern formáját. azok újabb hasznos információkra tehetnek szert az alábbi tanácsokból. akkor valószínű. a legnagyobb nehézséget meridiánjaik energiaállapotának feltérképezése jelenti. fejezet alapján eljutottak arra a szintre. hogy csak a telített meridiánjaink megkeresésére alkalmas. a vérerek ura-meridián energiahiánya az egyik oka. amely főleg érzékeny. de hátránya. Ennek a módszernek a hátránya. A villamossági szaküzletekben beszerezhető 7 mm átmérőjű. Ez nem más. vastag falú zsugorcső felhúzás utáni zsugorításához nincs szükség ipari hőágyúra. akkor elkerülhetjük a robbanást. azok töltöttségi szintjét közvetlenül nem tudjuk érzékelni. de kissé drasztikus módszertől. hogy a telített meridiánú májbetegek Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ezeken a lépcsőfokokon haladva. Mivel nem látjuk energiapályáinkat. a mikro. mivel a próbakezeléses módszer hátránya csak a telített meridiánjaink vizsgálatánál jelentkezik.és makrovilág összefüggéseinek átgondolása során sokan olyan felismerésre jutnak. de bizonytalanabb módszer meridiánjaink energiaállapotának kifürkészésére. Az oldalát PVC zsugorcsővel szigeteljük le. Akiknek sikerült az előző részben leírt szabályokat elsajátítani. ennek tudható be. hogy kezünkön és lábunkon a visszeresség jelentősen csökken. attól az még nem fog megtelni. Így pl. Ez tulajdonképpen nem is olyan nagy baj. Ha este 7 óra után azt tapasztaljuk. Ennek megállapítására a már ismertetett próbakezeléses módszer a leghatékonyabb. hogy egy kritikus mértékben feltöltött palackból néhány százalék gázt elvezetünk. hogy alkalmazása átmeneti egészségromlással is járhat. Tehát ezzel a csekély hatékonyságú eszközzel csak a telített meridiánjaink szedáló pontján keresztül tudunk érzékelhető hatást elérni.com . A próbát oly módon végezzük. vékony bőrű egyéneknél alkalmazható előnyösen. Ezt a helyzetet az a szemléletes hasonlat érzékelteti leginkább. hogy vérerek ura-meridiánunk energiahiányban szenved. Ehhez szerezzünk be egy kb. hogy az ujjainkról ne kerüljön rá zavaró villamos töltés. 6-7 mm átmérőjű és 10-12 cm hosszú erősen felmágnesezett acélrudat. testünk céltudatos figyelése. vagy akár egy öngyújtó lángja fölött is végrehajtható. mint a mágneses próba.

Nyilvánvaló. vagy kora reggel köhögnek a legintenzívebben. mind pedig töltöttségi szintjét. ha valamely szervünk állapotáért egyszerre több meridián is felelős. akkor jó okunk lehet a különleges meridiánjaink. Kissé komplikálja a helyzetet. Ilyen szervünk pl. hogy egy ilyen tömegű elhalt sejtburjánzást a szervezet már nem képes lebontani.com . és salakanyagként eltávolítani. ha erős fájdalmaink vannak. Az álmatlanságnak. a Földből kiáramló Yin energia egyensúlya. az akupresszúránál figyelembe kell venni mind a meridián jellegét. A nagyobb daganatokat azonban műtéti úton kell eltávolítani. Ne feledkezzünk meg arról sem. A megfelelő pontok elektrostimulációs úton való ingerlésével. vagy a „dél-éjfél”. és a mikrovilágunk középpontjából. hanem a vérerek ura-meridián töltöttségi fokától is erősen függ. hogy a megfigyelt jelenség gyakran áttételek útján jön létre. A helytálló következtetések megállapításához tehát tisztában kell lennünk az egyes energiapályák szervezetünkre gyakorolt globális hatásával is. Daganatos megbetegedések esetén az intenzív szubatomi sugárzás a rákos sejteket is képes elpusztítani. hanem egyúttal a legbizonytalanabb is. Ha pl. hogy visszereink összehúzódnak. hogy az energiával telítődő gyomormeridián a „dél-éjfél” szabály alapján csökkenti a vérerek ura-meridián telítettségét és ez váltja ki az érzékelt hatást. Kiegészítő kezelési szabályok Az I. illetve a „férj-feleség” szabály által megnyilvánuló áttételes hatásról van szó. Az elhalt sejteket a szervezet öntisztító mechanizmusa távolítja el a nyirokérrendszer segítségével. Ugyanezen az alapon könnyen megérthetjük. Szervezetünk ugyanis nem követi a mi energiatakarékossági szempontból bevezetett időszámításunkat. vagyis az energiahiányos meridiánokban folyó bioáram serkentésével a rendelkezésre álló készülékünkkel is visszaállíthatjuk bioenergia-egyensúlyunkat. mivel a kezükből kiáramló intenzív bioenergia-sugárzással rövid idő alatt képesek az energiahiányos meridiánokat feltölteni. a szív. Mint tudjuk. mert képzelgésre hajlamos egyének könnyen juthatnak tévútra. vagyis a kozmikus erőközpontból kiáramló Yang.28/434 gyakran éjjel 1 és 3 óra között vannak a legrosszabbul.és a befogadó vezeték befolyására gyanakodnunk. elsősorban a kormányzó. vagy a tüdejüket dohányzással szándékosan rongálók miért éppen hajnalban. vagy ha gyors életmentésre van szükség. Tovább bonyolítja ennek a módszernek az alkalmazását. az energiaegyensúly helyreállítása után a kezelt meridián betegségein kívül a vele kapcsolatban lévő telített meridián beteg szervei is automatikusan meggyógyulnak. A szervezet energiaegyensúlyának megbomlása esetén rendszerint minden egyes energiatúltengésben lévő vezetékhez tartozik egy energiahiányos meridián is. mivel az egészség előfeltétele a testünkbe áramló külső energiák összhangja. Érdekességként megemlíthető. akinél 1991-ben egy 138 kilós cisztát operáltak le a petefészkéről. elvonni nem. mely a „dél-éjfél” vagy a „férj-feleség” szabály szerint könnyen megtalálható. A teljesség kedvéért meg kell jegyezni. Normál esetben a társmeridiánok feltöltésével végezzük a gyógyítást. Mellesleg ez az állapot a vékonybélvastagbél áttételeken keresztül emésztési zavarokat is szokott okozni. az nem a gyomormeridiánnak tudható be. hogy téli időszámítás esetén az óra által mutatott időhöz adjunk +1 órát. 2000-ben egy spanyol asszony gyomrából pl. és ezzel a beteg szerveket tartósan meggyógyítani. Energiatúltengés esetén a szedáló pontokat csak akkor célszerű kezelni. hogy elektrostimulációs készülékkel csupán beadni lehet energiát. hogy a gyanúsnak talált meridián okozza-e az érzékelt jelenséget. Ez a hiányosság azonban ne keserítsen el bennünket. Ha valamely betegségünk intenzitása nem függ a napszakoktól. hamis következtetéseket vonva le egyes betegségeik és meridiánjaik energiaállapotának viszonyáról. hogy a legtöbb tüdőbeteg. Az energiahiányos meridián feltöltése. melynek állapota nem csak a szív-. Egyébként a rekordot egy kaliforniai asszony tartja. Itt a kézből kiáramló Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. fejezetben szó volt arról. hogy ez az utóbbi módszer nem csak a legkisebb hatásfokú. a hajnali 2-3 óra közötti felébredésnek is gyakran a májmeridián telítettsége az oka. hanem annak. egy 60 kilós daganatot kellett kioperálni. reggel 7 és 9 óra között azt tapasztaljuk. Ennek ismeretében már könnyen eldönthetjük. A kézrátételes gyógyításnál azonban egyszerűbb a helyzet. hogy Fülöp-szigeteki healerek ezt a problémát percek alatt megoldják. ami megegyezett a testsúlyával.

Semmiképpen ne hagyjuk. Ennél a típusú gyógyításnál gond csupán azokkal a healerekkel van. hogy főleg nagyobb testfelületek kezelése esetén a helytelen energiairányítás következtében súlyosbítják a telített vagy energiahiányos meridiánok állapotát.29/434 Yin és Yang energiák nem az egyes akupunktúrás pontokkal érintkeznek. hogy az Arigo nevű mexikói pszí-sebész által operálóeszközként alkalmazott rozsdás bicska sem okozott soha fertőzést. A healer energiaszintjétől függően ez az eljárás ruhán keresztül is eredményes lehet. vér csak annyi keletkezik. amennyi a felnyitott bőr. A bioenergiaKun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ilyen healerekhez tehát csak akkor menjünk. és más módon sem látnak bele a testbe. (Ez a baktériumölő hatás annyira intenzív. hogy az elhalt szövetdaraboknak az eltakarítását nem bízzák a szervezet lassú öntisztító mechanizmusára. Ha erre nem képes. A healerek egy része látja az aurát és az erős elszíneződések alapján könnyen megtalálja a beteg szerveket. Náluk könnyen előfordulhat. Kezelés közben a kezét már eleve úgy helyezi el. és saját érdekünkben ragaszkodjunk a szigorúan irányított akupresszúrás kezeléshez. és többet árt. vagy a beteg szervben automatikusan végbemegy a töltéskiegyenlítődés. hogy a test nem fertőződik. Ha a beteg szerv egy darabja teljesen elhalt (pl. illetve a kiszedett szövetdarabok hajszálércsatlakozásaiból kiszivárog. akkor az energiabesugárzás irányíthatatlanná válik. hogy energiával való kezelés során a szétválasztott felületek mentén lévő molekulák között nagymértékben csökken az összetartó erő. meggátolva a bőrfelület manipuláció alatti összezáródását. hogy melyik meridiánunkkal van baj. hogy az általuk jónak vélt koreográfián alapuló rapszodikus mozdulataikkal szétzilálják meridiánjaink energiaegyensúlyát. a betegség megállapítása kétféleképpen megy végbe. és ez biztosítja az illeszkedő felületek tökéletes összeforradását. az ép végeket egymáshoz illesztik. meggátolva ezzel a szaporodásukat. Az ép szövetek varratmentes csatlakoztatását az teszi lehetővé. akik nem képesek kezelés közben figyelemmel kísérni a meridiánokat. aki képes arra. és varratmentesen összezárják. illetve a meridiánokban a töltéskiegyenlítődés létrejöjjön. Ennek a ma még misztikusnak mondható gyógyítási módszernek további előnye még. a Yang zóna pedig Yin meridiánt sugározzon be. ezért a vérveszteség csak minimális. A healer ezeket a „felpuhított” szövetdarabokat egymásba nyomja. A healer nem keres akupunktúrás pontokat. hogy a kezéből kiáramló energiával egy erős antikohéziós teret hozzon létre. mivel az intenzív bioenergia-sugárzás életképtelenné teszi a szervezetbe került baktériumokat. tehát az energiabesugárzás útján meggyógyított szerveket egyúttal meg is tisztítják. és ezáltal vágási sebek keletkezése. és a kezelt testrész meridiánjaiban. A healerek nagyobbik része a „clairvoyance” technikát alkalmazza. vagy a már meglévő energiazavart tovább fokozzák. A legtöbb healer ezt az irányítást sokszor öntudatlanul végzi.) A műtét elvégzése után az antikohéziós tér megszüntetésével a molekulák közötti vonzóerő cipzárszerűen ismét zárja a megnyitott bőrfelületet. Egyébként ezek a jellegzetes söprő kézmozdulatok nagy hasonlóságot mutatnak a mesmerizmussal.com . ha a healer le tudja csökkenteni az agyfrekvenciáját legalább alfa szintre. majd az antikohéziós erőtér megszüntetésével az összegyúrt molekulák között ismét helyreáll a kohéziós erő. Miután a behatolás során a hagyományos műtéti eljárástól eltérően az egyes sejtek nem sérülnek meg. A kezet tehát úgy kell elhelyezni a beteg szerv vagy meridián felett. és így keresi meg a beteg szerveket. aki műtét közben szintén az ujjaiból kiáradó energiával nyitva tartja a sebet. vagyis a sejtek szétroncsolása nélkül is képesek behatolni a test belsejébe. hogy a gyulladás csökkenjen. hanem a meridiánok egészével. Ebben a tevékenységükben már szükségük van egy segédhealerre is. így a beavatkozás után seb nem képződik. amely semlegesíti a molekulák közötti összetartó erőt. Ez a gyógyítási mód azonban csak abban az esetben hatásos. vagyis erős koncentrálás útján agyfrekvenciájának egy alsóbb tartományában a páciens testét belülről fokról-fokra végigvizsgálja. mert csak a beteg szerv aurájának elszíneződését figyeli. mint használ. bélfekélynél). Ügyelni kell azonban arra. akkor a fekélyes bélszakaszt az ujjaikból kiáramló antikohéziós energiával besugározva kiszakítják. hanem végigsimítja a páciens bőrét. hogy a Yin zóna Yang meridiánt. hanem egy sajátos műtéti eljárás során kiemelik a testből. hogy energiafeltöltés esetén a kéz Yin és Yang energiamezőivel itt is csak ellentétes jellegű meridiánok kezelhetők. Ebben a földrajzi régióban számos olyan gyógyító is van. ha tudjuk. Maga a diagnosztizálás. vágási nyomok nem láthatók. Ennek a magasabb rendű gyógyítási módszernek az az előnye.

Az egyik az önszuggesztiós (önszuggeszciós). az itt betöltött energia hasonló hatást vált ki. a tűre gyakorolt kezdeti szorítása megszűnik. Nehezen diagnosztizálható. Töltéselvonásnál ez abban nyilvánul meg. A tüdő mélyére lejutó levegő ugyanis megnöveli a vér oxigéntartalmát. annál inkább képes legyőzni az útjába került gátakat. de ne veszítsük el a türelmünket. vagyis a hit útján történő energiaregenerálás. mert ezek a meridiánok a napszaktól és egymástól függetlenül bármikor kezelhetők. rejtélyes betegségek esetén érdemes figyelmet fordítani a különleges pontokra is. ezért energiahiányos meridiánjaink átjárhatóvá tétele alapvető feltétele egészségünk visszaszerzésének. P5. izgulásnál (különösen. Sem a „férj-feleség” sem pedig a „dél-éjfél” szabály nem vonatkozik azonban a kormányzó és a befogadó vezetékekre. Sajnos mi nem rendelkezünk ilyen különleges erőkkel. A többnyire néhány perces beavatkozás után a beteg felkel a műtőasztalról. A kormányzó vezetéken elhelyezkedő In-Do pont. A Fülöp-szigeteken végzett gyógyítás rendkívül hatékony ugyan. és enyhe pír keletkezik a kezelés Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ha az akupunktúrás pont már kimerült. A betegségnek ebben a végső szakaszában már csak a gyors operáció segíthet. mint a tonizáló pont kezelése. P7. ha az szívpanaszokkal párosul) a vérerek ura-meridián. és saját lábán távozik. Erre két módszer áll rendelkezésünkre. Gyakran előfordul. Ne alkalmazzuk az elektrostimulációt bakteriális és vírusos megbetegedések esetén. a korábbi betegség ismét visszatér. mivel a fertőző mikroorganizmusok szaporodása gyors. mint a hagyományos tűs akupunktúrával. az akupunktúrás gyógyító eljárás viszont lassú. az akupunktúrás eljárásnak időbeli korlátja nincs. hogy a visszaszerzett egészség néhány év múlva hirtelen elkezd romlani. A teljesség kedvéért érdemes megemlíteni. H7 és H5 pontokon. A healerek ezeket a dugókat egyetlen nagy energialökettel szüntetik meg. ellenkező esetben a másik meridiánban jelentős állapotromlás lép fel. ami idővel áttevődik a fizikai testre. hogy a nyugati országokban praktizáló pszí-sebészek sok esetben meg sem nyitják a testet.com . de szükség esetén ezek az akadályok lassú feltöltés útján is legyőzhetők. Energiahiányos meridiánjaink elektrostimulációs készülékkel való töltögetése nem a leghatékonyabb módszer. Az energiadugulás nagyon könnyen lehet egymást kiváltó betegségek elindítója is. akkor egymás után mindkét meridiánt kezelni kell. és ráadásul nem kerül pénzbe a rendszeres igénybevétele. Nincs értelme ugyanis tovább folytatni a stimulációt. hogy ha a „férj-feleség” szabály alá tartozó meridiánok mindegyike telített vagy energiahiányos.30/434 kisugárzásnak a fertőtlenítésen kívül fájdalomcsillapító hatása is van. kisimul. jó hatásfokkal kezelhető az energiahiányból eredő lámpaláz és beszédhiba. Utóbbi célra igen alkalmas az elektrostimulációs készülék. éterinek nevezett rétegén hajtják végre. „energiadugókat”. hanem azt meg is kell őrizni. a készülék mindig kéznél van. Ami a kezelési időt illeti. hanem a műtétet az aura ötödik. hogy az energiaegyensúlyt nem elég helyreállítani. oldja a beszédközpontban kialakult görcsöt. mivel könnyebben lehet vele energiát beadni. Ennek oka. H9. ezért ezeknél az operációknál nem alkalmaznak altatást sem. vakbélgyulladás) esetén is. valamint a fejen levő pontok stimulálásával pl. Ezeknek az ingerpontoknak a kezelése egyébként reumás megbetegedések és izületi panaszok esetén is rendkívül hatékony lehet. Ügyeljünk arra is. Energiatúltengésből eredő szorongásnál. A kezelés maximális időtartamának csak az ésszerűség szab határt. Az előzőekben elmondottak alapján a kezelésnél az esetleges energiadugók mielőbbi megszüntetése érdekében fordítsunk fokozott gondot a „Xi” kulcspontok megmozgatására. de a tetemes útiköltségen kívül van egy hátránya. és mi ilyen intenzív energiabeadásra nem vagyunk képesek. fertőzésveszély nincs. amely az agyba eljutva tágítja az ereket. A kezelés előrehaladtával minél több energia kerül az energiahiányos meridiánba. Az üres meridiánokba juttatott bioenergia ugyanis az egyes kezelések között is állandóan gyógyítja a beteg szerveinket. a másik út pedig meridiánjaink karbantartása. illetve a szívmeridián kezelésével lehet segíteni a P9. Egyébként a beszédzavar gyógyításánál jelentős javulás érhető el a hasi légzés elsajátításával is. Ezeket a gyorsan végbemenő kóros folyamatokat a rákhoz hasonlóan csak koncentrált bioenergiasugárzással lehet megállítani. annál akadálymentesebb lesz a meridián saját energiaáramlása is. Az energiahiányos meridiánok stimulálása során fordítsunk figyelmet a kezdőpontra is. Ugyancsak kerüljük az akupunktúra alkalmazását heveny megbetegedések (pl. hogy a bőr ellazul.

mert könnyen előfordulhat. Ekkor egy ciklusnyi időt. hogy a „dél-éjfél” szabály szerint a szívmeridián. Egyébként ez a láncreakció mindig létrejön. A szívmeridián viszont a „férjfeleség” kapcsolat következtében a tüdőmeridián energiaszintjét fogja megnövelni. hogy egy-egy meridiánunk energiaegyensúlyának felbomlásáért melyik meridián a felelős. a vérerek ura-meridián pedig telített. akkor gondoljunk a fő és a másodlagos meridiánok találkozási pontjaira. hogy nem találunk esetleg olyan pontot. amely túltöltéshez vezet. és ha nem kezeljük ki. hanem tovább gyűrűzik. álmatlanság vagy fejfájás ellen az epehólyagmeridiánunk tonizáló pontját kezeljük. hogy csak féloldalas kezelésre van szükség.és a vesemeridiánok üresek. különösen a „dél-éjfél” és a „férj-feleség” szabályt. ami leginkább rekedtséget. amíg a bőr észrevehető módon rá nem szorul az elektródára. hogy az eddigi tapasztalatok szerint egyegy betegség kezelésére mely pontok voltak a legalkalmasabbak. meridiánról meridiánra haladva végezzük a kezelést. Ha ezt felismerjük. még akkor is. elszállíthassa a kapott energiát. amelyek tipikusan a társmeridiánok energiazavarára utalnak. Így pl. amíg az elektróda hegyét a bőr nem öleli körül. a „dél-éjfél” szabály következtében a gyomormeridián lemerülése fokozza a vérerek urameridián töltési szintjét. ha nem kívánatos a megnyilvánulása. a „férj-feleség” szabály szerint pedig a gyomormeridián energiaszintje csökkenni fog. akkor a beteg szervünk közelében vegyük kezelésbe az összes üres meridiánunk ingerpontjait. Ez azonban nem lehetséges. Egyszerűbb esetekben. amikor csak egy-egy meridián energiaszintje csökkent le. amíg az energiaegyensúly be nem áll.31/434 helyén. hogy a meridián feldolgozhassa. egy idő után rá fogunk jönni. Ez azt jelzi. ami a vérnyomás növekedését eredményezi. amit a receptúrák nem említenek. hogy a jobb és a bal oldali energiapályánk töltöttségi szintje nem mindig azonos. a kezelés kellő hatékonysággal csak ezt követően folytatható. akkor semmiképpen sem célszerű a meridiánokat egyenként stimulálni. hogy valamelyik hatásos lesz. esetleg köhögési rohamokat vált ki. Ebben az esetben már radikálisan változik a társmeridiánok energiaszintje is. ha betegségeink folytán meridiánjaink energiaállapota úgy alakul. A gyógyítást szintén meghatározott sorrendben kell végrehajtani. A szívmeridián zavara szívszúrásokban vagy szívritmuszavarokban nyilvánulhat meg. Egy példával alátámasztva. hogy a gyomor. hogy mi volt az első komoly betegségünk. Betegségeink feltárása. Ha ez sem segít. hogy egy idő után olyan betegségek lépnek fel. A gyomormeridián erősítésével ugyanis a „dél-éjfél” szabály szerint a vérerek ura-meridián gyengülni fog. előnyösebb lenne a feltöltést úgy elvégezni. Amennyiben az alapbetegségünkért nem csak ez a meridián a felelős. de a mi esetünkben mégis igen hatékonynak bizonyul. A láncreakció azonban rendszerint nem áll meg itt. hogy az akupunktúrás pont telítődött. akkor természetesen tovább folytatjuk a stimulálást. ami viszont a „férjfeleség” szabály szerint erősíteni fogja a vesemeridiánt. amikor már nem szükséges. míg a gyomormeridián energiaszintjének csökkenése emésztési rendellenességeket okozhat. mi indította el egészségünk fokozatos romlását. Ez nem jelenti azt. a kardinálpontok stimulálására. Ezért ha a javasolt ingerpontok nem segítenek. ezért nem árt. Ezek csak azt jelölik. mivel ezek sohasem egyszerre alakulnak ki. láncreakciószerűen újabb és újabb betegségek kiváltójává válik.com . ami azt eredményezi. Így tehát egyetlen kezeléssel a gyógyulásban is előidézhetünk egy láncreakciószerű folyamatot. Ennek legszembetűnőbb megnyilvánulása. Ha kellő kombinatív képességgel rendelkezünk. hogy a végtagjainkon kidagadnak a visszerek. mandulagyulladást. akkor mindaddig nem tapasztalunk kóros hatást. A töltésbevitelt pedig csak addig célszerű végezni. Ha pl. Az első mindig energiaegyensúlyunk felborítója lesz. hogy ez ne legyen kihatással a társmeridiánokra. azaz 24 órát ki kell hagyni. több töltést már nem tud elnyelni. ezért előfordulhat. Szimmetrikus meridiánjaink kezelése során vegyük figyelembe. Ebben a stádiumban már ismerjük testünk szinte minden reagálását a külső káros behatásokra. akkor már lényegesen könnyebbé válik a kezelés is. meridiánjaink energiaállapotának alapos megismerése után eljuthatunk egy olyan szintre. A magasabb rendű kezelési eljárás kidolgozásánál fokozottan alkalmazzuk az akupunktúra jól bevált szabályait. ezért gyakran előfordul. hogy szolgai módon. Az akupunktúrás szakkönyvek receptúrájában az egyes ingerpontok mellett feltüntetett javallatokat ne vegyük szentírásnak. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ezért próbáljunk meg összefüggéseket keresni az egyes betegségeink között. Ekkor az ingerpont környékén bőrünket hidegnek érezzük. ha vissza tudunk emlékezni.

illetve telített pont is. és tipikusan vesemeridiánra jellemző betegséggel állunk szemben. a behelyezett telep rendszeres használat esetén is több mint egy hónapig elegendő. A két társmeridián feltöltése ugyanis visszahatásként lecsökkenti az epehólyag-meridián energiaszintjét.és a vérerek ura-meridiánok mindegyike telített. tehát amíg a töltésszintje nem kezd el ismét csökkenni. Pl. de az gyakran megesik. ha valamely meridiánunk kezelése során a kezdeti előnyös változásokat hirtelen fellépő káros hatások követik. Ha pl. hogy az epehólyag-meridián nyakon aluli szakaszában energiatúltengés lép fel. Egy-egy meridiánon belül váltakozó energiaszintű energiapontok nem fordulhatnak elő. pedig normál körülmények között a tonizáló pont stimulálásával ennek a problémának meg kellene szűnnie. a másikban energiahiány lép fel. Ezt követően az epehólyag-meridiánunkat ne kezeljük tovább. Lemerülőfélben levő elemmel ne használjuk a készüléket. Tápenergia-ellátás A legtöbb hordozható kivitelű elektrostimulációs készülék igen kis fogyasztású. Alkáli elemeknél azonban az újratöltés szigorúan tilos. azaz energiahiányos. Amennyiben egy ilyen szituációba kerülve bajt okoznánk magunknak. hogy a meridián telített vagy energiahiányos pontjainak sorába beékelődik egy ellenkező energiaszintű. mert az elektrostimulációs készülékből kivett elemek kvarcórákban vagy híradástechnikai készülékekben még sokáig használhatók. hanem egy szabályozható kimenetű feszültségstabilizátorról közvetlenül is tölthetők. és beáll az egyensúly.és a szívmeridiánokat feltöltjük. Ezeken a bonyolult helyzeteken többnyire csak nagy gyakorlattal rendelkező képzett akupunktőrök képesek úrrá lenni. hanem egy-egy meridiánon belül is előfordulhatnak. az epehólyag-meridián 20-as pontjában energiablokk keletkezik. amíg az alapbetegség újra vissza nem tér. vagyis ebben az esetben a gyomor. nem múlik el az epehólyag-meridián energiahiányából eredő fejfájás. Sajnos a betegségek előrehaladott stádiumában előfordulhatnak szabálytalan esetek is. Áramkorlátozó ellenállás nélküli gyorstöltésnél a töltőfeszültséget állítsuk az üresjárási feszültségre (ez 9 V-os elemnél kb. mivel a kezelőáram csökkenésével egyre jobban rá kell nyomni az elektródát a bőrfelületre ahhoz. és megszünteti a káros hatásokat. Akut esetekben azonban nincs más választásunk.5 V) és a töltést egy sorba kötött ampermérőn figyelve addig folytassuk. Ha tovább erőltetjük a dolgot. és arra sincs szükség. 10. aki tűs kezeléssel a kiválasztott pontokon keresztül csökkenti a vesemeridián töltöttségi szintjét. akkor egy kiadós energiaregeneráló alvás sokat segíthet a helyzetünkön. amikor a vastagbél-. így a fejfájásunk mellé olyan betegségek is társulnak. amíg a töltőáram nem csökken minimumra. A probléma csak az üres meridiánok töltöttségi szintjének emelésével számolható fel fokozatosan. hogy az összes megváltozott energiaszintű meridiánunkat utántöltsük. akkor a 43-as pontján keresztül hiába tonizáljuk a meridiánt. használt állapotban pedig a töltőáram hatására kialakuló gáztól fel is robbanhat. Főleg a kormányzó és a befogadó vezetékek esetén gyakran tapasztalható. A használt telepet nem kell eldobni. Ez megakadályozza a láncreakció továbbgyűrűzését. hogy a kívánt hatást elérjük. Ebben az esetben nem célszerű a kezelt meridián töltési szintjét csökkenteni. hogy nyomon tudjuk követni. Szükség esetén a közönséges cink-karbon elemet megfelelő készülékkel egyszer fel is tölthetjük. mivel ez az eredeti betegség újbóli fellépését eredményezné. Ebben a szituációban elég. A normál elemek azonban nem kizárólag speciális töltőáram-korlátozó készülékekről. hogy ilyen szabálytalanságok nem csak az egyes energiapályák között. amelyek a 21-től 44-ig terjedő pontok telítettségéből erednek. az energiapálya fejen található szakasza továbbra is energiahiányos lesz. mert ez a túltöltés következménye. és ez a hámréteg sérülésével. mert ha egy ilyen típusú elemre új állapotban külső feszültséget kapcsolunk. akkor könnyen előfordulhat. mint hogy felkeressünk egy megfelelő anatómiai ismeretekkel rendelkező szakképzett akupunktőrt. hogy egy energiadugó következtében a meridián egyik felében energiatöbblet. mert a bonyolult összefüggéseket nem biztos.32/434 Tehát ne lepődjünk meg. ilyen szituáció állhat elő. hegesedésével jár. akkor a rákényszerített feszültségtől lemerül. a vese. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és képtelenek vagyunk kijutni belőle. Ebben az esetben a fenti szabályok nem használhatók. Így pl. Nagymértékben nehezíti a helyzetet. ha a kezelt meridiánnal közvetlen kapcsolatban lévő energiapályákat stimuláljuk.com .

mert egy lemerült cella az összes többit tönkreteszi. előfordulhat.5 V-os cellák használata esetén az új elemeket ne keverjük a használtakkal. akik ritkán használják a készüléküket. Ilyenkor fordítsuk meg a tápegység villásdugóját a konnektorban.4.com . hogy kizárólag szakemberek által készített. amelyeknek a kapocsfeszültsége Deprèz. különálló csévékben helyezkedik el. Ez abban nyilvánul meg. A beszerzésnél ügyeljünk arra. gerjed. A cink-karbon elemek ugyanis fél év alatt a raktározás során is lemerülnek. a készüléket szét kell szedni. 1. a kezelőáram csak az átkapcsoló megmozgatása után (többnyire maximumra csavart potenciométerállás mellett) indul meg. Ha a potenciométerek zárt kivitelűek. mivel így évek múlva is működőképes marad. a tisztítás sajnos nem kivitelezhető. vagy a töltőáram növekedése az elem melegedéséhez és gyors tönkremeneteléhez vezet. Ez néha meglehetősen kellemetlen formában nyilvánul meg. Később hasonló kontakthibák léphetnek fel az áramszabályozó potenciométerekben is. utasítást ad a szervezetnek a korábbi egészséges. és jelzik.5 vagy 9 Vot). hogy pontkeresés után kezelőáramra való átkapcsoláskor nem érzünk semmit. Ezeknek az ingerpályáknak nem az a szerepük. és a vasmag védőföldelve illetve nullázva van. holott a kettőnek nem sok köze van egymáshoz. A töltővezetékeket legegyszerűbben egy ruhaszárító csipesszel rögzíthetjük a gombelem fegyverzetein. hogy energiával lássák el a szervezetet. Karbantartás Ha nagyon gyakran használjuk a készülékünket.) A normál elemek beszerzése során fokozott gonddal járjunk el. mert csak azok a telepek használhatók kellő hatékonysággal.33/434 Ekkor fejezzük be a töltést. Pl. A korrodált telepcsatlakozók polírpapírral többnyire felújíthatók. hogy a tápegységből kiáramló elektromágneses sugárzás zavarólag hat a működésükre. a hiba csak csere útján szüntethető meg. egy idő után a folytonos átkapcsolgatástól kontakthibák léphetnek fel. hogy a primer és a szekunder tekercs külön jármon. Ezeknek a szavatossági ideje ugyanis 4 év. A talp egy-egy meghatározott területének masszírozása az idegpályákhoz hasonló reflexpályák útján fejti ki gyógyító hatását.7 V. Ugyancsak kontakthibát okozhat az elsavasodott cink-karbon elem is. ha alkáli elemet vásárolunk. ezért elemet nagyobb szaküzletekben ajánlatos vásárolni. lézersugaras vagy ultrahangos akupunktúrával hivatásszerűen foglalkozók telep helyett hálózatról is üzemeltethetik a készülékeiket. A karbantartással és javítással kapcsolatos teendőket célszerű szakemberre vagy szervizre bízni. Olcsóbb készülékeknél előfordulhat. és az átkapcsoló érintkezőit 96%-os alkoholba mártott ecsettel ki kell mosni. Mindezen hátrányok elkerülhetők. Ennek az 1:1 feszültségarányú transzformátornak a lényege. ha hosszú időre a készülékben felejtjük. hogy pontkereső állásban a készülék lecsavart potenciométerállásban is sípol.5 . tönkremennek. és hatóságilag bevizsgált transzformátort vásároljunk. (Ez a közvetlen töltési eljárás egyébként jól alkalmazható kvarcórák lemerült gombcelláinak regenerálására is. Ebben az esetben a töltési feszültség kb. ha a testben valahol energetikai zavart észlelnek. Ha stabil feszültség helyett együteműen egyenirányított feszültséget használunk. ha a hálózati tápegység és a készülékek közé beiktatnak egy biztonsági leválasztó transzformátort. mivel a túltöltés. ahol forog az áru. hogy a töltőfeszültség nehezebben szabályozható. Mivel nem mindenki rendelkezik otthon mérőműszerrel. 1. vagyis a normális állapot helyreállítására. és tulajdonképpen az agy váltja ki a gyógyító hatást. Az áttételes hatásmechanizmusnak tudható be. és nem kell számolni a telepcsatlakozók elsavasodásával sem. Amennyiben ez a jelenség gyakran ismétlődik. Talpreflexológia Sokan összetévesztik a talpreflexológiát az akupresszúrával. Ezek az ingerületek tehát az agyba jutnak. Különösen előnyös ez a megoldás azok számára. hanem az idegekhez hasonlóan az aggyal állnak összeköttetésben. hogy az akupunktúrás kezeléssel ellentétben a reflexzónás kezeléseknél többnyire csak 2-3 Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. akkor többször is fel tudjuk tölteni az elemet. kis bemenő ellenállású műszerrel mérve eléri a névleges értéket (1. azaz tápfeszültséget nem igénylő. Az elektrostimulációval. Ennek a módszernek a hátránya viszont.

e. A kezelés során ügyeljünk arra. a gazdagot az orvos gyógyítja. hogy ez az eljárás alkalmas gyógyításra. hogy a nehéz fizikai munka minden reflexzónájukat alaposan megmozgatja. hogy akut esetekben az egyes zónákban húgysavkristály-lerakódások jönnek létre. de elősegíthetjük szervezetünk méregtelenítését is. század elején azáltal. a mudrák. hogy: „A szegény embert a munka. az agya elfogadja. A mudrák alkalmazási módját az őket pártfogoló. hogy a masszírozás mindig a test irányába történjen. mert ezek a tárgyak az érzékelő vezetékek energiaáramlását megzavarják. Az indiaiak azonban a kínaiakkal ellentétben nem fektették le írásban az egyes szabályokat. A mudrák. sőt a test egyéb felületein is vannak.” Intenzív fizikai munkával nem csak testünk fittségét őrizhetjük meg. Reflexzónák egyébként nem csupán a talpon. akkor a kívánt hatás többnyire elmarad. Nem hiába tartja a közmondás. így a tudat kevésbé befolyásolja a gyógyulást. Alapvetően ezért került ez a reflexpályás gyógyítási módszer az akupunktúra szakterületéhez. hiszen a testünkben felhalmozódott salakanyagok izzadás útján. A kínai Huang Ti császár az i. Ez a salakanyag azonban a masszírozás során lassan felszívódik a véráramba. mivel aktív mozgás hiányában elsorvadnak az izmaink. Mivel a fül jóval kisebb. merev láb meleg és laza lesz. Ahhoz. de ennek a gyógyítási eljárásnak csupán annyi köze van az akupunktúrához. fém karperecek és nyakláncok viselését. Kezelés szempontjából azonban ezeknek a zónáknak kisebb a jelentőségük. hogy a talpat a test egyes szerveihez rendelt zónákra osztotta. Igen jelentős viszont ezeknek a zónáknak a szerepe vitalitásunk megőrzése szempontjából. az egyes szervek. fizikai és pszichikai egyensúlyának megteremtésére szolgál. évezredben megalkotta a „Sárga Császár Belgyógyászati Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. így azokat a mesterek mind a mai napig szóban adják tovább tanítványaiknak. Ez persze nem jelenti azt. Ennek a gyógymódnak a jellegzetes kísérőjelensége. hogy ha a betegségnek megfelelő zónát masszírozzuk. és a megélénkülő tevékenység tüneteit észleljük. hogy a szervezet öngyógyító erői életre kelnek. hogy ezt is tűvel gyakorolják. tehát a talpon a sarok. hanem a kézen. ha az agy közvetlenül nem avatkozik be a folyamatba. Ez alól csak a fülakupunktúra a kivétel. így az egyes ingerpontokhoz csak tűvel lehet kellő hatékonysággal hozzáférni. ami a kezdődő betegségek automatikus gyógyulását váltja ki. amely a szervezet energetikai.34/434 hónap múlva mutatkozik a kívánt hatás. Ennek oka. szövetek energiaellátásának szabályozása útján fejti ki hatását. hogy a talpreflexológia hasson. A fülakupunktúra hatásmechanizmusa tulajdonképpen megegyezik a talpreflexológia működési elvével. Fitzgerald teremtette meg a XX. ugyanúgy ahogy a talppontokat. és csontritkulás következtében egyre törékenyebbé válnak a csontjaink. Az akupresszúrán és a reflexzóna-terápián kívül a kezünkön végezhető gyógyításnak van egy harmadik módja is. hogy a fül ingerpontjait. hogy a páciens higgyen a gyógyulásban. Mellékesen megjegyezve a henyélés közvetlenül is beteggé tehet bennünket. Az akupunktúra és az akupresszúra viszont a szervezet energiapályáinak. ahogy a kínaiak is a saját „isteneiktől” tanulták meg az akupunktúra szabályait. vagyis a tudata. Ezen átmeneti időszak után azonban folyamatos javulás tapasztalható. a kézen pedig a csukló felé mozgassuk a zónába lerakódott salakanyagot. erre számos példát találhatunk az akupresszúrás szakkönyvekben. Amennyiben ezt a hatást nem érjük el. illetve a nyirokérrendszerbe. a fáradozásunk nem lesz eredményes. vagy az egyensúly helyreállítása akkor is kihat a szervezetre. a hideg. További sajátossága ennek a terápiának. vagy a körmünkkel is stimulálni. Az egész életükön át keményen dolgozó emberek nagyrészt annak köszönhetik kifogástalan egészségüket és hosszú élettartamukat. hogy a megfelelő zóna kezelésekor a panaszok néhány hétig tartó súlyosbodása gyakran előfordul. nem képes elfogadni ennek a módszernek a hatékonyságát. Reflexzóna-terápia alkalmazása esetén kerüljük a fém óraszíjak. elengedhetetlenül szükséges. a bőrpórusokon keresztül is jelentős mennyiségben képesek eltávozni. III. Érdekessége még a reflexzónaterápiának. vagyis a speciális ujjtartásokkal történő gyógyítás egy ősi indiai módszer. Ha az agy ellenáll. a különbség csak a gyógyítás kivitelezésében van. A modern zónaterápia alapjait viszont az amerikai dr.com . szerepük többnyire a talp sérülés következtében begyulladt zónáinak helyettesítésére korlátozódik. Mellesleg a fülakupunktúrához hasonlóan a talpreflexológia is ősi kínai módszer. nem lehet az ujjainkkal. mint a talp. A szervezet energiaegyensúlyának felborítása. magasan fejlett Földön kívüli civilizáció mutatta meg az indiaiaknak ugyanúgy.

akkor a beteg agyfrekvenciája is lecsökken erre az értékre. A láb-. amely sok hasznos tanácson kívül rögzítette az akupunktúra addig csak szájhagyomány útján öröklődött szabályait. Ezen segítenek a mudrák azáltal. és a különféle ultrahangos és rétegröntgen berendezések alkalmazása következtében óriási összegbe kerültek. Természetesen a nyelven található reflexzónákat nem nyomkodással. Betegségeink gyakori kiváltó oka. A gyors javuláshoz feltehetően hozzájárul a beteg relaxációja is. és az ily módon pontosított szabályokat „Kezünkben az egészség” című könyvében közreadta. Péczeli Ignác felfedezésén alapul. A mudrák alkalmazási módja viszont napjainkra erősen elbizonytalanodott. hanem az előbb említett módon rajta keresztül meg is lehet gyógyítani a beteget. de nagy a valószínűsége annak. és gyakorlatban is használható módon fennmaradt. Érdekessége ennek a fajta kezelésnek. agyvérzés okozta mozgásképtelenséget. a szív. ami a kezelés után felszabadulttá. de ezen keresztül meg is gyógyítják a betegséget. Ennek módja. hogy a szem szivárványhártyáján. hogy ujjaink különböző pontokon való összeérintésével létrehozunk egy (szükség esetén több) energiahidat a telített és az energiahiányos meridiánok kezdő és végpontjai között. sőt gyermekbénulást is. amely ennek a szervnek a felügyeletéért felelős. hogy az írisz speciális zónái egyben reflexológiai vezetékek végpontjai is. A fókuszált fénysugár aktiválja a beteg szervvel összeköttetésben álló reflexpályát. és az európai emberek számára is alkalmazhatóvá tétele Kim da Silvának köszönhető. illetve elektrostimulációval ingerlik. a húgyúti megbetegedéseknél több mint 80%-ban. hogy a meridiánláncban elakad az energia. míg a hagyományos vizsgálatok órákig tartottak. gyenge fénysugarat irányítanak a szem beteg szervhez tartozó zónájára. -felügyelő központ egyes területeinek ingerléséről van szó. Vannak orvosok. aki az indiai mesterektől elsajátított kéztartásokat összehangolta a kínai akupunktúra által rögzített ingerpontokkal. Ennek köszönhető. A test minden egyes szerve meghatározott területet foglal el a szivárványhártyán. de sajnos a lábujjainkat nem vagyunk képesek hasonló ügyességgel összeérinteni. amelyek a 12 meridiánnal. Ennek lényege. A teljesség kedvéért meg kell még említeni a reflexzóna-kezelések legújabb ágát. akik a szem reflexzónáit nem csupán diagnosztizálásra használják.és bélrendszeri megbetegedések esetén a páciensek 80%-ánál. A megfigyelések szerint az alfa szinten végzett kezelések hatékonysága rendkívül jó. az idegrendszeri betegségeknél pedig 70%-ban egyezett az íriszen talált elváltozás a hagyományos módszerekkel felállított diagnózissal. hogy ha a készüléket 10 Hz-es frekvenciára állítják be. és a fül reflexvezetékeihez hasonlóan összeköttetésbe állnak az aggyal. ami gyógyító ingert vált ki az agynak abban a tartományában. hogy ez a történelmünk hajnalán keletkezett gyógymód mindmáig torzításmentesen. Újabban az akupunktőrök egy része talpreflexológia-kezeléseket is végez ezzel a módszerrel. hogy a fülhöz hasonlóan a nyelven is található legalább 40 reflexzóna. és betegség esetén jellegzetes elszíneződések jönnek létre ezekben a zónákban. valamint az egyes szervekkel állnak kapcsolatban. Az írisz tanulmányozása útján történő diagnosztizálás azonban komoly szakmai ismereteket igényel. Ez a probléma egyébként a lábon is előállhat. Jellemző az íriszdiagnosztika megbízhatóságára. és az ingerületet továbbítva képesek pozitív változásokat kiváltani benne. a laikusok csak súlyos belső elváltozásokat képesek észrevenni a szivárványhártyán. Emellett az íriszdiagnosztika néhány perc alatt lezajlott.és érrendszeri panaszoknál 77-78%-ban. hanem energiahidak létrehozásáról. Ezt az teszi lehetővé.35/434 Könyvét”. mint a fülön.  Sajátos ága a reflexológiának az íridológia. Újabban ezen a módon sikerrel gyógyítottak már bénulásos beszédzavart. arcbénulást. hanem lézersugárral. a kézen vagy a lábon.com . és nagyrészt feledésbe merült. a nyelvakupunktúrát. hogy egy németországi felmérés szerint a gyomor. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. idegileg oldottabbá teszi. Újbóli feltámasztása. a nyelven. az íriszen hasonló reflexpontok találhatók. nem tud kellő mértékben átáramlani az egyik energiapálya végpontjából a másik kezdőpontjába. Suh Jieguang kínai orvos akupunktúrás leírásokat tanulmányozva nemrégen rájött arra. a tenyér-. így ezt a zavart más úton kell korrigálni. hogy egy pontszerű. hogy itt nem az agyi energiaszabályozó. A szerző a mudrákat reflexzóna-kezelésnek nyilvánította. Az írisz nem csak kimutatja a szervezet elváltozásait. amely egy magyar orvos.

emésztési zavar) kívül arról is tájékoztatást adnak. Az agy ugyanis egészségünk legfőbb őre. a szem alatti táskákból. Az önszuggesztió. hogy hetente csak egy kezelést szabad végezni. az nagyon kifárasztja a szervezetet. akkor az egészség csak az energiaegyensúly létrejötte esetén áll helyre. mind pedig az akupresszúrának. Arra azonban ügyelni kell. A 15 másodperctől 3 percig terjedő kezelések után az íriszen eloszlik a megbetegedésre utaló folt. Amennyiben a sok színes szakkönyv valamelyike alapján mi magunk kívánjuk tanulmányozni az íriszünket. mint a reflexpályák ingerlésének. akkor ismételten ugyanazok a betegségtünetek kezdenek mutatkozni. és utasítást adott a betegség megszüntetésére. sőt gyógyító hatása valamivel alatta marad az akupresszúra hatékonyságának is. hatékonysága pedig felülmúlja minden más gyógyító eljárás hatásfokát. májmérgezés. és igen magas fokra fejlesztve szivárványterápiának nevezték el. Az általuk alkalmazott kékeszöld színű. hogy a reflexológiához hasonló elven működik egy másik természetgyógyászati eljárás. az eltökéltségnek. és emellett teljesen veszélytelen. a kiropraktika. és ebben az állapotban nem jelent nekik nehézséget. hogy nem kell hozzá tű vagy egyéb segédeszköz. Egyszerűségén kívül nagy előnye még ennek a módszernek.vagy fontos ásványianyag-hiányban. A köröm valamint a körömágy elváltozásai a testben rejlő betegségeken (pl. Előnye. ahol erre egészségük helyreállítása érdekében szükség van. de ezekben a gyógyulásokban valószínűleg nagyobb szerepe volt a hitnek. akik meditációs gyakorlataikkal képesek önmagukat hipnotizálni. hogy az agy megkapta az üzenetet. valamint az arc más részein megfigyelhető elváltozásokból mélyreható következtetések vonhatók le a páciens betegségeivel kapcsolatban. Ha tovább töltjük az energiapályát. Érdekes megnyilvánulása mind az akupunktúrának. Mellesleg ezt a hatást mi is elérhetjük. homlokon vagy az állon található jellegzetes vonalakból. hogy energiatartalékaikat agyuk segítségével azokra a területekre koncentrálják. mind lelki betegségeink gyógyításában. Ismeretes még a skalpdiagnosztika is. mert ha az agynak egyszerre több blokkolást kell végrehajtani. Nem kevésbé megbízható módszer a körömdiagnosztika.és a nyelvdiagnosztikán kívül egyre nagyobb jelentőségre tesz szert az arcdiagnosztika. Ez a jelenség egyébként a reflexzóna-kezeléseknél is megfigyelhető. hogy a masszírozás hatására kitágulnak hajszálerek. hogy hatásfoka nem éri el az akupunktúra hatékonyságát. Ennek következtében a tükörben látott kép éppen fordítottja annak. Mindenki hallott már a keleti jógikról. amit a színes fotók mutatnak. Az önszuggesztió. ami egyértelmű jele annak. képes működésbe hozni a szervezet öngyógyító mechanizmusát. a hajas fejbőr terjedelméből és alakjából von le fontos következtetéseket egészségi állapotunkat illetően. Az arc ugyanis nem csak a lélek. Az alsó és felső ajkak állapotából. valamint az alsó tudatszinteken végrehajtható gyógyítási mód a nyugati országokban minden misztifikációtól megfosztva „Agykontroll” néven vonult be a köztudatba. hanem a gerincvelőből kiinduló idegpályák útján fejti ki hatását testünk különböző szerveire.  Visszatérve a talpreflexológiához. hogy a gyógyulási idő a hagyományos gyógyszeres terápiához viszonyítva harmadára csökken.36/434 Nálunk ezt a módszert először az Ormos Intézetben kezdték el alkalmazni. Ez a módszer a nyugati világban is egyre nagyobb teret hódít. A talpreflexológiai kezelések során beszámolnak ugyan olyan különleges betegségekből való tökéletes kigyógyulásokról is. hogy mindenki önmagának a legjobb orvosa. hogy a tükör felcseréli a jobb és a bal oldalt. A csontkovácsolás azonban nem a szubatomi energiapályák. agyunk tudatos szférájának mélyebb tudatszintekre való alámerülése ugyanis döbbenetes eredményeket produkálhat mind testi. ügyeljünk arra.com . Ha egy meridiánt bármilyen módszerrel elkezdünk tölteni. felnőtteknél 70-80% arányban képes blokkolni a betegségeket. hogy ugyanaz a betegség a meridián energiahiánya és telítettsége esetén is fennállhat. hogy a szervezet szenved-e valamilyen vitamin. ami elősegíti a beteg testrészben felhalmozódott méreganyagok kimosódását. Jelentősen hozzájárul a háti. általános tapasztalatok alapján megállapítható. az orron. hanem a test tükre is. alacsony frekvenciájú fénysugár gyerekeknél 90. Ily Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. amely a haj állapotából. így valóban igaz.és nyaki panaszok megszüntetéséhez az is. amelyek már szinte csodaszámba mennek. hátunk masszírozásával visszaszoríthatjuk kezdődő lumbágónkat. Az írisz. Érdekességként megemlíthető még.

A Lengyelországból importált PIOKAL talpbetét magyarországi forgalmazója: ANSA Bt. boltjaiban kapható ez a termék. Mivel a laikusok nem tudják megállapítani. Kiegészítés Nem tartozik ugyan szorosan ehhez a témához. ahol hozzá sem ér a talphoz. de a természetellenes életmód által beteggé tett test ezt a hatást előbbKun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és talán még az élettartamunk is jelentős mértékben megnövekedne. mentesítve bennünket a kézzel történő fáradságos és időrabló kezeléstől. máshol meg nyomja a lábat. Ennek az ötletnek a kivitelezése azonban nem eléggé átgondolt módon történt. és növeli a szervezet energiaszintjét. ha az energiaegyensúly beállta után az összes meridiánunkat párhuzamosan kezdjük el tölteni. gyomor és bélrendszer működésére. A klinikailag tesztelt talpbetétek között világszerte elismerést aratott dr. mert ezek a mintázatok járás közben masszírozzák a talp megfelelő zónáit. A felhasználási tapasztalatok szerint ez a betét hatékonyan szabályozza a vérnyomást. Vannak közöttük olyanok is. anatómiailag gondosan megtervezett betétként. Ennek ellenére soha nem fáradnak el. A jövőben talán az orvostudomány legizgalmasabb feladata lesz annak a szervnek a megtalálása. amit naponta 2-3 alkalommal váltani kell. 6753. a vércukrot és a koleszterinszintet. Ilyen jellegű próbálkozások csak akkor vezetnének eredményre. hogy ez az időpont mikor következik be. az ő rendszeres felügyelete mellett. amely testmeridiánjaink energiaszintjének generál szabályozásáért felelős. Nagy előnye ennek a gyógyászati segédeszköznek. kifejezetten kellemetlenné téve a járást benne. Azoknál a healereknél.com . máj. A testbe irányuló energia megsokszorozódásának létezik ugyan egy központilag irányított természetes módja is. ezért kerüljük ezeknek a papucsoknak az ellenőrzés nélküli rendszeres használatát. hanem a vitalitásunk. A talp reflexzónáit leutánzó fröccsöntött műanyag papucs tulajdonképpen nem rossz elgondolás. Emiatt ennek a terméknek a használata során természetes alapanyagú zoknit kell hordani. de ennek mechanizmusa még nem ismeretes. és meghatározott ideig szabad használni. és valamilyen külső behatás következtében alakult ki. Nem egy esetben segített gyógyíthatatlannak hitt betegségekben is. mivel a nálunk kapható papucs mintázatát egy síkban képezték ki. Ezzel a témával kapcsolatban meg kell még említeni. 23. Tel: (06)-62-497 003. de a konstruktőrök figyelme nem terjedt ki arra a jelenségre sem. Jelentősen csökkenti a gerinccel. nem követi a láb boltozatát. vagy az élettartamunkat meghosszabbítani. hiszen e nélkül nincs végleges gyógyulás. Pf. hogy az akupunktúrás vezetékekhez hasonlóan a reflexzónákat sem szabad túlkezelni. hogy ennek a szervnek a működését mesterséges úton befolyásoljuk. hogy a reflexzónák stimulálásán túlmenően felszabadítja az egyes zónákban lerakódott mérgeket. Az akupunktúrás kezelés ugyan átmenetileg enyhülést hoz bajainkra. de szólni kell a sikeres gyógyulás alapvető zálogáról. 6. akik az átlaghoz képest egy nagyságrenddel nagyobb energiát vesznek fel és sugároznak ki az ujjaikon keresztül. érszűkülettel és érgyulladásokkal járó panaszokat. amelyek fokozott izzadás formájában távoznak a talpból. Ezen a problémán lehetne ugyan segíteni. aki helytelen életvitelt folytat. Jól alkalmazható azonban ez a megoldás kúraszerűen. Ezt a talpreflexológiás segédeszközt azonban csak természetgyógyász javaslatára. mint a kezelés előtt. az egészséges életmódról is. akkor nem csak a betegségektől szabadulna meg az emberiség egyszer s mindenkorra. A rendelésnél meg kell adni a lábméretet is. Kazimierz Pietrowich találmánya a PIOKAL energiastimulátor. Kedvezően hat a szív. Ezenkívül a Herbária Rt. visszérrel. Amennyiben képesek lennénk arra. és ezzel a teljesítőképességünket megnövelni. akik monstre gyógyító körútjaik során naponta tízezer embert képesek kezelni. hogy a természetgyógyászatot divathullámként felfogó élelmes vállalkozók nemrégen megjelentették a piacon a reflexológiai papucsot. Ennélfogva van. Hiába próbálja gyógyítani magát az. Emellett fogyasztó hatást is kivált.37/434 módon tehát nem lehet több életenergiához jutni. vese. ez a jelenség többnyire utólag. Szék u. és semmilyen betegség nem támadja meg a szervezetüket. A fokozott energiafelvétel miatt a healerek szervezete rendkívül ellenálló. kiegyensúlyozottá teszi az idegrendszert. mert ebben az esetben is ugyanazok a betegségtünetek lépnek fel. Szeged.

Az már köztudott. ezért jobban meg tudják emészteni a hús szöveteit. ennek többnyire a helytelen táplálkozás. amíg a szervezetünket nem szabadítjuk meg a mérgektől. Az ember béltraktusának a hossza azonban háromszorosa a testmagasságának. Az állati anyagcsere elhalási és rothadási termékeihez csatlakoznak a fehérjeemésztés és az elégés salakanyagai is. de egy idő után telítődnek és törvényszerűen bekövetkeznek a húsevésre jellemző különböző betegségek. a kénsavat. Amikor az állatot megölik. abban a pillanatban megáll a vérkeringése. és az általa keltett méreganyagok felszívódnak a sejtjeinkbe. hogy milyen veszélyt jelent egészségünkre az alkohol. valamint a káros. Húsfogyasztás esetén ugyanis olyan toxikus anyagok választódnak ki az emésztés során. A hús szintén tele van halálos mérgekkel. és ezen keresztül az egész testünket. hogy bent feltrancsírozott állati tetemet árulnak. kánikula idején egy húsbolt előtt. a dohányzás és a narkotikumok. addig az emberben a növényevőkre jellemző hosszú emésztési idő alatt nagymértékben felszívódnak a rothadás során felszaporodó méreganyagok. valamint a húsban lévő salakanyagok hosszú időn át kapcsolatba kerülnek az emésztőszervekkel. aki megeszi. amikor a hús már kezd romlani. füstölés hatására megnő a ciklikus szénhidrogének mennyisége a húsban. tehát a gyorsan romló húst képesek rövid idő alatt kiüríteni. Sokan azért esznek húst. Az elfogyasztott hús nagyon lassan halad át a bélcsatornán és ezalatt a bomlástermékei. Pl. A gyilkos galócából főzött leves is ízletes. A húsban levő méreganyagok nagy része ugyanis ellenáll a hőkezelésnek. mert „nagyon finom”. mint amennyi megengedhető lenne. A szervezetet azonban nem csak ezek a drasztikus mérgek pusztítják.com . ami rákkeltő hatású. nem a gyomrunkba. így a félelem által felszabadított hormonok. Növényi étrend esetén a hosszú béltraktus nem okoz gondot. Nem véletlenül nevezik sokan a húsfogyasztókat dögevőknek. a vesét a vért. Mivel az ember élettanilag növényevő és nem húsevő. Aki kételkedik ebben. köszvény és idült reumatikus bántalmak. semmi reményünk sincs arra. ami a hús szállítása és tárolása alatt csak fokozódik. Ennek fő oka. hogy a hús jóval több időt tölt a bélcsatornában. Ráadásul sütés. akkor a szervezetünkben oszlik szét. a zöldség és gyümölcs négyszer olyan Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Mindaddig. A húsevő állatok bélrendszere testhosszukhoz viszonyítva meglehetősen rövid. a húsevés szokása is. és kellemetlen hullaszagot áraszt.és izovaleriánsav a friss húsban is benne van. hogy az akupunktúrával teljes gyógyulást érjünk el. mivel az ember természetes tápláléka. menjen el nyáron. Ezek a rothasztó enzimek az állat elpusztítása után azonnal elkezdik bomlasztó tevékenységüket. ezért ezek a káros salakanyagok az állat leölése után szintén benne maradnak a húsban. amelyek normális esetben a szervezet öntisztító rendszerén át eltávoznának. az epét. így a mérgek és a rothasztó baktériumok nem szívódnak fel a szervezetükbe. Ezek a káros anyagok azután a véráramba jutva lassan minden szervünket elárasztják méreggel. Amíg a húsevő állatok egy-két nap alatt megszabadulnak a bélrendszerükben lévő káros bomlástermékektől. Ráadásul gyomruk tízszer annyi sósavat termel. a nyirokérrendszerben és egyúttal önmegsemmisítő enzimek szabadulnak fel. vagy a reumatikus fájdalmak nem véletlenül alakulnak ki a szervezetben. A sejtek megfulladása következtében felszaporodott méreganyagok azután kicsapódnak a hús hajszálereiben. Az önpusztító enzimek bomlasztó hatása sokak számára csak akkor érzékelhető. hogy megsemmisítse önmagát. hanem az egészségtelen táplálkozás. A test legfőbb méregtelenítő szervei. az emésztőrendszere nem alkalmas a húsételek célszerű feldolgozására. hogy lassabban öl. Az ajtaján kiáramló hullaszag majd meggyőzi arról. A döghúst a földbe kell temetni. A különbség csak az. Miután a hús fehérjéi szállítják a húgysavat. amelyek erősen mérgezik a májat. és széndioxid-leadása.38/434 utóbb lerontja. Emiatt megszűnik a sejtek oxigénfelvétele. mint a növényevő állatoké. így a főtt és sült húsokban is szinte változatlan mennyiségben megtalálhatók. A természet törvényei szerint az élettelen tetemnek el kell rothadnia. hanem megesszük. a magas vérnyomás. a máj és a vesék hősies küzdelmet folytatnak ugyan a test megtisztításáért. Erre a fertőzések megakadályozása érdekében van szükség. mind bennrekednek a húsban. az izmokban. mégis meghal tőle. a foszforsavat. Ha a hullát nem ássuk el. hogy levágás előtt a megrémült állatokban mélyreható biokémiai változások mennek végbe. az egészségtelen életmód az oka. Ebből következik. köztük a feketekávé is. elhasznált bomlástermékek. Ezek legismertebbike a húgysav és vegyületei által okozott vesekő. és a szervezetünkbe kerülve tovább folytatja bomlasztó tevékenységét. A valerián.

hogy a fogazata megegyezik a növényevő állatokéval. kolbászt fogyasztók viszont allergiát kapnak a húserjesztő gombától.com . de később egyre kevésbé képes a méreganyagokkal megbirkózni. mert a sok belekevert tartósítószer megakadályozza a szaporodásukat. ezt a káros anyagot a vesének kell kiválasztani. borsó. és csak fogyáskor. amely az idegszálakat dörzsölve egyre nagyobb fájdalmakat okoz. Mellesleg egy 20 éven át végzett vizsgálat szerint hasonló hatást vált ki a nyakló nélküli cukorfogyasztás is. izületekben és apró kristályokat alkot. A gyártók emiatt nem aggódnak. egy olasz válogatott labdarúgó azért bukott meg a doppingvizsgálaton. Érdekes hogy a purinban gazdag zöldségfélék (bab. az testszerte lerakódik. hogy „időzített bombaként” működnek. Mivel az ember a húsevő állatokkal ellentétben nem rendelkezik húgysavbontó enzimmel. hogy sokan a húsevés abbahagyása. hogy sok helyen a magasabb húshozam érdekében növekedésserkentő hormonokat adagolnak az állatok takarmányába. Az élve pácolt állatokból készült sonkát. mint az alacsony rosttartalmú hús. A Portugál Nemzeti Állategészségügyi Intézet megállapítás szerint a malacok húsa oly nagy mennyiségű növekedésserkentő nandrolont tartalmaz. hogy a New Scientist szerint az Európai Unió országaiban. mert ettől pikánsabb lesz a húsuk íze. addig az erős szervezete ellensúlyozni tudja azt a többletterhelést amit a húsevés ró rá. a hús feldolgozására képtelen. mint magukban a növényekben. Ettől a csont. Nemrég pl. hogy a vágóhídi állatokat gyakran beinjekciózzák bizonyos gombákkal. a lebomló zsírsejtekből kiszabadulva aktiválódnak. Nemrég derült ki. kelbimbó. A gomba spórái és fonalai természetesen belekerülnek a gyümölcslébe is. Ennek következtében könnyen megfertőződnek tbc-vírussal. A növekedésserkentő hormonok mértéktelen adagolása már az élsportra is kihat. és betegségmegelőző antibiotikumot adnak a haszonállatoknak. Gyakran előfordul az is. (Görögországban az 1980-as években a növényeket is kezelték növekedésserkentő hormonnal. Ha a vese már nem tudja a húgysavat maradéktalanul kiválasztani. Jól érzékelteti a helyzet súlyosságát. Ezek a mérgek a szervezetünkbe kerülve különféle rákos megbetegedéseket válthatnak ki. A húsevő állatoktól eltérően az ember nem képes az állati eredetű zsírban levő telített zsírsavak maradéktalan feldolgozására sem. elnyelődik az izmokban.39/434 gyorsan halad át az emésztőrendszeren. így az emésztés során keletkező bomlástermékek nem képesek felszívódni a testünkbe. hogy a húsukban felhalmozódott növekedésserkentő hormonok erősen rákkeltő hatásúak. Észrevétlenül beépülnek a zsírsejtjeinkbe. így nem penészedik meg az ital. Ugyancsak egyértelmű bizonyítéka az ember eredendően vegetáriánus táplálkozásra való beállítódásának. Ez is azt bizonyítja. amikor a férfihormonnal kezelt paradicsomtól a sok nőnek bajusza nőtt.) A legújabb tudományos vizsgálatok szerint többek között a növekedésserkentő hormonok használatának tudható be a fiatal korosztály jelentős (előző nemzedékhez képest 10-15 centiméteres) testmagasság-növekedése is. Nem szabad elhallgatni azt sem. hogy minél tovább gusztusos. A tuberkulózis veszélye azonban eltörpül amellett. ráadásul megzavarják a felnövekvő nemzedék szexuális érését is. hogy az emberi szervezet növényevésre lett felkészítve. és az emésztésüket bő. hogy sok országban az eladásra kínált nyers húsokat rendkívül mérgező nitritté lebomló nitrátokkal kezelik. hogy a húsevők között olyan sok az agresszív.és izomállományuk deformálódik. lúgos nyálkaképződés segíti elő. valamint az Egyesült Államokban évente több mint 10 ezer tonna növekedésserkentő hormont. az immunrendszerük pedig legyengül. ideges ember. vöröses színük legyen. hogy könnyebben ki tudják préselni belőle a levet. spenót) nem okoznak köszvényt. Amíg fiatal valaki. Amennyiben a húgysav az idegekben gyűlik össze. hogy ez komolyan veszélyezteti a sportrendezvények zavartalan lebonyolítását is. akkor ennek neurózis és ideggyulladás a következménye. A műtrágyák és a különböző rovarirtó szerek az állati sejtekben elraktározódnak. Mint ismeretes. Ezt csak akkor hagyták abba. a fogyókúra elkezdése után kapnak rákot. hogy előző este malacsültet vacsorázott. Az el nem bontott zsírsavakból képződő koleszterin fokozottan Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. így a növényevő állatok zsírjában egy nagyságrenddel több rákkeltő kemikália található. a húsevők tépőfogazatával ellentétben a növényevő állatoknak szorosan egymás mellett álló őrlőfogaik vannak. gomba. Angol kutatók szerint ez az oka annak. Ezt a helyzetet a kereskedelem még tovább súlyosbítja azzal. Egyébként sok helyen a narancsot is speciális gombákkal érlelik. Nem véletlen tehát. Nem kevésbé ártalmas a szervezetre az állati eredetű zsiradékok fogyasztása.

hogy ennek a kórokozónak a lappangási ideje 10-15 év. Ez időről időre súlyos sertés. Ezek a kémiai szerek azonban gyakran daganatos megbetegedéseket váltanak ki. Ezen a hús főzése sem segít. sötét kamrákban történő üzemszerű tartás miatt az állatok idegessé válnak. legyengülnek.40/434 lerakódik az érfalakra. ahol mindenféle gyógyszernek ellenálló fertőzések forrásává válnak.) A természetellenes környezet. hogy Angliában a surlókórban elhullott juhokat bedarálták a marhatápba. Ennek az elkerülése érdekében nyugtatószereket is kevernek a tápba. a gutaütés és végső esetben a szívtrombózis. Az alapos vizsgálatra szigorú hatósági előírás esetén sem lenne mód. Súlyosbítja a helyzetet. Ha az orvosi ellenőrzés lazasága folytán ezek a beteg állatok értékesítésre kerülnek. a hányinger és a krónikus székrekedés. (Statisztikai kimutatások szerint a világ antibiotikum-termelésének több mint felét az állatokkal etetik fel. Egy angol mikrobiológus kiszámolta. A szúrópróbaszerűen végzett laboratóriumi vizsgálatok sem segítenek. Az érelzáródás következménye a magas vérnyomás. Az állatok gyors súlygyarapodását szolgáló tápba azonban nem csak szárított tengeri halat adagolnak. melynek ellenszere nincs. Jelentős mértékben hozzájárult ennek az állapotnak a kialakulásához. hogy minden brit állampolgár eddig átlag 80 adag fertőzött marhahúst fogyasztott el. ami szintén halált okoz. Ezek a húsokkal együtt bekerülnek az ember emésztőrendszerébe is. egyelőre felbecsülni sem lehet. hogy a lappangási idő után ez milyen következményekkel jár majd a húsevőkre nézve. mert ennek a módosult szerkezetű fehérjének az elpusztításához 20 percig tartó hőkezelésre van szükség 133 °C feletti hőmérséklet és 3 bar nyomás mellett. az epekő kiváltó oka is a fokozott zsírfogyasztás. érelmeszesedést és érszűkületet okozva. megfertőzve ezzel az ország 11 milliós szarvasmarha-állományát. a felgyülemlő koleszterin lerakódása az epében Nem véletlen. A nagybani állattenyésztés során a fokozódó környezetszennyezés következtében egyre gyakrabban alakulnak ki olyan különleges betegségek is. valamint lépfenebaktériumokkal történő fertőzést okoz. vagyis 1984 óta kb. Az egyik legkellemetlenebb civilizációs betegség. Ennek következtében alakult ki a kergemarhakór (BSE) is. Ezen túlmenően az állandó gyógyszerezés antibiotikum-rezisztens baktériumokat alakít ki az állatokban. amelyeket az állatorvosok rutinszerű ellenőrzéssel nem tudnak kiszűrni. 2002-ben már 1144 bejelentett BSEfertőzést tartottak nyilván Nagy-Britanniában. hogy a baromfinak halíze van. 800 ezer fertőzött állat került be a táplálékláncba. ezekre a fertőzésekre sokszor csak tömeges ételmérgezések után derül fény. a szűk. hogy még a közismerten növényevő szarvasmarhákkal is húslisztet etetnek. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. amihez olcsón hozzájutnak. hogy a Biblia is óvta az embereket az állati zsírok fogyasztásától: „Az ökörnek. Ez azonban csak egyike azoknak a rejtett betegségeknek. ami normál konyhatechnikai eszközökkel nem valósítható meg. Példa erre a kergemarhakórt előidéző prion. amelyet a hatóságok nem egyszer próbáltak már eltussolni. Jellemző az állattenyésztésben érdekelt körök lelkiismeretlen üzelmeire. Ez önmagában nem lenne baj. hogy 1 percnél kevesebb idejük jut egy állatra. A modern „húsgyárakban” összezsúfolt állatok óhatatlanul fertőzik egymást. Ennek legenyhébb következménye. hogy az állatokat természetes takarmány helyett táppal etetik. amelynek könnyen lehet végbél-kiöblösödés és aranyér a következménye. és az emberi szervezetbe jutva Creutzfeldt-Jakob szindrómát vált ki. hanem nagyon gyakran kerül bele elhullott állatok teteme is. ugyanis még a fejlett nyugati országokban is annyira túlterheltek az állatorvosok. Csupán az Egyesült Államokban 1 év alatt több ezer tonna antibiotikumot használnak erre a célra. Az évtized talán legnagyobb sajtóbotránya alapján derült fény arra. de felelőtlen gyártók ebbe a mesterséges táplálékba mindent beledarálnak. mert az újonnan felfedezett kórokozók annyira ellenállóak. a fertőzött hús elfogyasztása az emberben is rákot okoz. és megbetegszenek. hogy semmilyen antibiotikumra sem reagálnak. mely szerint a szivacsos agysorvadás megjelenése. a báránynak és a kecskének semmi kövérjét meg ne egyétek!” A húsok és az állati eredetű zsiradékok fogyasztásának kísérő jelenségei még a bágyadtság.és baromfipestis-járványt. az erős telítettségérzés. elősegítik a rákos sejtek elszaporodását. Mivel az angol marhahúst több mint 100 országba exportálták. amelyekre a jövőben számítani lehet. hogy 2015-re 5 ezer és 500 ezer halálos megbetegedéssel kell számolnunk csupán a szigetországban.com . ezért az elhullás csökkentése érdekében különféle antibiotikumokkal rendszeresen gyógyszerezik őket. Ez a számítás azon a becslésen alapul. Egy skót szakorvos nem tartja kizártnak.

Angliában már 160 ezer marhát hamvasztottak el erre a célra szolgáló hatalmas krematóriumokban. a botrány hatására lemondott a német egészségügyi-. a leölt állatokat nem lehet dögtemetőkbe helyezni. Hasonló határozatot hozott az Európai Unió brüsszeli bizottsága is. és megtámadja a vesét. javarészt fiatalok. ami halállal végződhet. hogy a csődbe kergesse a dohánygyárakat. amit az Escherichia coli baktérium okoz. Ennélfogva tömegesen fertőzi meg a hamburgerfogyasztókat. Bár hivatalos adatok szerint a magyar szarvasmarha-állományban még nem ütötte fel a fejét a BSE kór. vagy az átlagosnál jóval gyakrabban fogyasztottak marhahúst. Megsemmisítésük egyetlen módja az elégetés. és el kell égetni. A kontinensen eddig 682 ember halt meg a Creutzfeldt-Jakob kórban. ezért túléli a hőkezelést. és verocitoxin-t termel. A gyorséttermi lánc gyanútlan vendégei hasi fájdalomra. és a vesedialízis sem segít. a botrányt eltussoló politikusoknak is sok kellemetlenséget fog okozni. mivel a minap egy amerikai bíróság 28 milliárd (nem tévedés 28 000 000 000) dollár (7 000 000 000 000 Ft) kártérítést ítélt meg egy amerikai asszonynak. de a darált húsból készült pogácsákat kevés hő éri. 2001-ben és 2002-ben nálunk is 33 Creutzfeldt-Jakob kóros megbetegedést regisztráltak. Kiderült ugyanis. Súlyos gondot okoz a fertőzött marháktól való megszabadulás is. amely kaphatott a fertőzött tápból. de kisgyerekeknél és idős embereknél gyakran hemolitikus urenia -nak nevezett tünetegyüttes alakul ki. Az állat bélcsatornájában ártalmatlan lakóként viselkedik. Ez a helyzet a veszélyt agyonhallgató. aki azt állította. Az egészséges felnőtt szervezete egy-másfél hét alatt úrrá lesz a betegségen. hogy az állami szervek 8 éven át következetesen elhallgatták a BSE kórból eredő. Hasonló a helyzet a legtöbb nyugat-európai országban is. mert a dohánygyárak nem figyelmeztették a dohányzás ártalmaira. hogy azért kapott tüdőrákot. Végső stádiumban már a vérátömlesztés. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) felmérése szerint 1986 és 1996 között legalább 100 ország vásárolt európai készítésű hús és csontlisztet. Németországban eddig 22 ezer tehenet küldtek ily módon a halálba. valamint bőrsérüléseken keresztül is bejuthat a szervezetbe. Ugyancsak ketyegő bombaként hat egy másik szarvasmarhák által terjesztett betegség. és az agrárminiszter. Mivel a prion mindennek ellenáll. Közülük 26 ember meg is halt. emberre is leselkedő halálos veszélyt. amihez csak védőfelszerelésben lehet hozzáérni. A tragédiát ennek a kórokozónak az O 157-es törzse okozza. és ezzel egyidejűleg 40 ezer munkahely szűnt meg a húsiparban. hogy minden marhát le kell vágni. Ez a méreg áthatol a bélrendszer sejtjeinek falán. hogy milyen következményei lesznek ennek a helyzetnek külföldön. A vád az. ennyi van hátra. Mi pedig nyugodtan megesszük azt a húst.és az orr nyálkahártyáján. Az ítélet hírére a dohánygyárak részvényei 7-9%-ot zuhantak a tőzsdén. Franciaországban két család egyenként 3 millió frank kártérítésre perli a kormányt gyermekük elvesztése miatt. Jogi szakértők szerint a megítélt összeg büntetés jellegű. Mindezek ellenére a kór tovább terjed. Erre a német kormány elrendelte. A súlyos veseelégtelenség agyi károsodás is kiválthat. Ez már érezteti is a hatását. Az esélyeik nem rosszak. a száj. Ez tovább fokozta a fogyasztók bizalmatlanságát. Ők 2 millió kannibalizmusra kényszerített marha leölését rendelték el a kontinens országaiban. Ez a döntés 400 ezer állat megsemmisítését jelentette. Miután a fertőzés tovaterjedését a hatósági intézkedések ellenére sem sikerült megállítani. A szivacsos agyvelőgyulladásban elhunytak vagy szarvasmarhák közelében dolgoztak. amelyek emberek millióinak haláláért felelősek. és még min. Sütés hatására elpusztul. és véres hasmenésre panaszkodnak. hanem a lakosság ellenállása is. ezért ebben az országban és Chilében minden 100 ezer 5 éven aluli gyerekből 8 vált áldozatává a verocitoxinKun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A krematóriumok környékén élők meglehetősen rosszul viselik az égett hús szagát. hogy a BSE-kór okozója a szem-. pszichikailag erősen megviseli őket ez a tevékenység. és azt a célt szolgálja. Ezért Németországban a vágóhídi alkalmazottakat egyszer használatos védőruhával látják el. hogy néhány év múlva a húsipart fogják ugyanezen az alapon tönkretenni. Könnyen lehet.com . melynek következtében a marhahús fogyasztása 80%-kal csökkent. amely antibiotikumos kezelés hatására stresszes állapotba kerül.41/434 Arra már nem is mernek gondolni a tudósok. A kórokozó Argentínából származik. és a gazdasejtek elpusztulása után sem hal el. A folyamat felgyorsítását nem csak a pénzhiány akadályozza.

Egy állatorvos meghalt. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Arról azonban hallgatnak. hanem fáradt étolajat. és áremelkedést okozott a nyugat-európai tojáspiacon. Miután Argentína a világ fő marhahús-exportálója. a védőoltáshoz szükséges vakcina tömeges előállítása dollármilliárdokat emésztett fel világszerte.5 millió egészséges csirkét is levágtak. Már biztosan megfertőződik. ami a takarmánnyal együtt belekerült a szárnyasok húsába. Nálunk eddig 800 ezer pulykát. A kár 500 ezer euróra rúgott. libák. hogy a botrány után a belga tojások is eladhatatlanná váltak. gázosítottak el. Már halálos áldozatai is vannak ennek a járványnak. A hatóságok azzal nyugtatják az embereket. Nem megoldás a háziszárnyasok védőoltással való ellátása sem. ami később komoly tojáshiányt. libát és kacsát pusztított el a közegészségügyi hatóság. Már nálunk is felütötte fejét a fertőző burzitisz. melynek következtében mindenféle társfertőzést szed össze. mely termékek tartalmaznak dioxint. ami tovább sokkolta a fogyasztókat. hanem csak tünetmentessé válik. Ez azt jelenti. sőt bizonyos hírek szerint transzformátorolajat is. Itt 100 ezer gyerekből 3 szenved hemolitikus urenia -ban. hiszen senki sem akart „dioxin-gyanús” élelmiszert vásárolni. a teljes állomány egyharmadát irtották ki a gumikesztyűvel és védőmaszkkal felszerelt különítmények. feldolgozása során fertőz. Már Magyarországot is elérte a járvány. Újabban azonban már ez sem tanácsos. Németországba) is exportálták. Ezen már a megrögzött húsevők is elgondolkoztak. Legutóbb 2003 tavaszán jelent meg. A hatóságok által elrendelt kényszervágások következtében a baromfifarmok egynegyede tönkrement. a belga kormány azonnali hatállyal lemondott. A baromfivész átterjedt Németországra is. hanem számos európai országba (pl. Egy magyar gazdaságban herpesz vírussal fertőzött disznókat találtak. hogy egy helyi tápszergyártó cég nem csak állati tetemeket kevert a tápba. hanem a házi disznótorokat is megtiltotta. A sertés. Mivel a már eladott hús. hogy a húsfogyasztó mit csinál a szárnyassal. Ellenintézkedésként az amerikai hatóságok 8 millió tonna listériabaktériummal fertőzött pulykahús megsemmisítését rendelték el. Emellett számolnunk kell a szárnyasokat sújtó fertőző betegségekkel is. 1995-ben pl. Az elhasznált étolaj azonban nagy mennyiségű rákkeltő dioxint tartalmaz. A pánik hatására Belgiumban 8. emberre való áterjedésének megakadályozása. hogy megállapítsák. Közülük leggyakoribb a baromfipestis. A fogyasztók megrökönyödésére újabban „világító” csirkék árasztották el a piacot. Rohamosan terjed a listéria. hogy a hőkezelés (sütés-főzés) elpusztítja a vírust. A járványügyi hatóság nem csak a fertőzött településeket vette zárlat alá. Hollandiában 45 millió szárnyast. és a kereslet csökkenése miatt ismét mélypontra zuhant a baromfi ára. Az ipari hulladékkal kevert táppal etetés következtében sötétben a csontjaik foszforeszkálnak. már az északi féltekére is átterjedt a fertőzés. amely időről időre felüti a fejét. hogy az állatról emberre terjedő H5N1 vírus a nyers hús megfogása. Skóciában pedig 20 ember halt meg verocitoxin mérgezésben. ami 20 milliárd forint kárt okozott az országnak. így a világ minden állama megtiltotta a nyugat-európai baromfihús behozatalát. Ezzel egyidejűleg az egészségügyi hatóságok letakarították az élelmiszeráruházak és szupermarketek húspolcait. és 200 millió szárnyast öltek le. Utána már teljesen mindegy. A Belgiumban nemrég kirobbant mérgezési botrány során kiderült. és ebben a betegségbe minden második ember belehal. hogy csirkék. illetve öltek meg árammal. mert a járvány tovább terjedt. A rohamosan terjedő súlyosabb változata ellen nincs védőoltás. mert nem tartotta be a biztonsági előírásokat. A kezdeti intézkedések azonban nem bizonyulta elegendőnek. Ausztráliában 22. világítanak. A kár 400 millió belga frank volt. Legutóbb az Egyesült Államokban tombolt ez a szalmonellafertőzéshez hasonló tüneteket kiváltó járvány.és marhahús veszélyességére való tekintettel sokan átálltak a baromfihús fogyasztására. A belga cég nem csak otthon forgalmazta a mérgezett tápszert. Megjelentek a herpeszes disznók is. Belgiumban emiatt 1 millió szárnyast semmisítettek meg. ahol 100 ezer állatot gázosítottak el. Eddig világszerte 100 ember betegedett meg madárinfluenzában. Eltekintve a költségektől a beoltott szárnyas nem immunissá.és tojásmennyiség egészségügyi következményei beláthatatlanok voltak. Mindezek tetejébe itt van nyakunkon a vándormadarak által terjesztett madárinfluenza.42/434 mérgezésnek. Hollandiába. A pusztulásra ítélt szárnyasok között 9 millió tojótyúk volt. Az ellene való védekezés. Az Egyesült Államokban eddig 70 ezerre tehető a megbetegedések száma. amit csak tetőzött. és rövid idő alatt hatalmas állományt képes megfertőzni. Ez a baromfi AIDS-nek is nevezett betegség legyengíti az állat immunrendszerét.com .

A betegség róluk terjedt át a szarvasmarhákra. valamint a madarakra is. A disznóhús fogyasztói sincsenek biztonságban. mint a BSE-kóros teheneké. a gerincvelőbe. és a rosszul átsütött hússal kerül az emberi szervezetbe.com . Ennek költsége napi 2 millió font volt.és körömfájás. a fogyasztók megbetegedése esetén derül ki. hogy érdemes-e tovább ragaszkodnunk a húsfogyasztáshoz? A húsfogyasztás a fő okozója egy másik népbetegségnek. és elszívja a táplálékot a szervezetből. Mivel itt a kár jóval nagyobb. Növekedése során átfúrja a bélfalat. hogy elrendelték 7 millió fertőzésgyanús állat leölését a gócpontok környékén. A széles nyilvánosság csak ezeknek a jelentéseknek a révén szerzett tudomást arról. Már a vadhúst sem lehet zavartalanul fogyasztani. hogy Angliában 20 év után ismét felütötte a fejét a száj. ezért szervezetünk a csontokból vonja el ezt az alapvető testépítő anyagot. amely 27 millió fontot emésztett fel. Nem is szólva a BSE-kórt feltáró két és fél évig tartó vizsgálat költségeiről. majd a többi hasított patájú állatra. Ez önmagában több kárt okozott az országnak. a kormány úgy próbált gátat vetni a további terjedésének. A hús ugyanis hússzor annyi foszfort tartalmaz. korábban Angliából importált birka leölését.43/434 kacsák. hogy ez látszana rajtuk. Az országos méretűvé terebélyesedett járvány következtében 180 ezer állat pusztult el. hogy Kínából becsempészett fertőzött húst szolgáltak fel egy étteremben. mert a sertéspestis ugyancsak rendszeres gyakorisággal fertőzi meg egy-egy ország állatállományát. hogy milyen körülmények között „készül” a hús. A horgasfejű galandféreg sertésekben tenyészik. A hatóságok nagyarányú fertőtlenítéssel próbálták a vírust megfékezni. Ezzel egyidejűleg Franciaországban elrendelték 30 ezer. antibiotikumokkal és hozamfokozó hormonokkal telenyomott „turbódisznók” húsa. mivel a foszfor Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A Bayer Gyógyszergyár szakértője. és súlyos izombénulást. mert a járvány kontinensre való behurcolásának megakadályozása érdekében az Európai Unió megtiltotta mindenféle élőállat behozatalát a tagországokba. hogy helyreállítsa a helyes foszfor-kalcium arányt a táplálékban. a vadászatokat. mint kalciumot. A járványos fertőzések a húsállattartók korábbi üzelmeire is felhívták a figyelmet. Ennek ellenére a kór 1880 helység több mint 3000 gazdaságában ütötte fel a fejét. Ez emberre is átterjed. mint az elhullott állatok értéke. a patás állatok évezredek óta rendszeresen visszatérő betegsége. A fertőzés átterjedt a vadállományra. A Creutzfeldt-Jakob kórt kiváltó prion ugyanis csak a szarvasmarha agyvelejében. A szigetországban való megjelenése most sem a véletlen műve volt. Ennyi sok veszély és kár láttán felvetődik az emberben. Terjed a sertésborsókór is. amelyeket óriási máglyákon égettek el. és a vérbe jutva elsodródik az izmokba. Az emberi felelőtlenség és a környezetszennyezés növekedésével ezek a problémák nagy valószínűséggel tovább fokozódnak. További óvintézkedésként egész Nagy-Britanniában betiltották a sportrendezvényeket. és korlátozták a turizmust. Később más kontinensek országai is hasonló módon jártak el. hanem az emberi felelőtlenség következménye. Ehhez járult még 20 ezer francia birka megsemmisítése azzal az indokkal. amely hónapokon át terhelte a költségvetést. mert a vadállományt meg fonalféreg-fertőzés sújtja. a gazdák igyekeznek eltitkolni a járványt. a csontritkulásnak is. Ez azt eredményezi. Ezt követőn minden ember megbetegszik. A véráram által „kimosott” kalcium azonban már nem képes beépülni csontjainkba. Az állatkereskedelem is a csőd szélére jutott. A beteg állatok kilövésére a hadsereget kérték fel. a futószalagon hizlalt sertéseknek viszont minden porcikájuk mérgezett. A húsfogyasztók fokozódó idegessége miatt azonban egyre nehezebb eltitkolni a jelentősebb járványokat.és körömfájás vírusát a szél is terjeszti. nem egy esetben halált okoz. Így kezdték el a szakemberek fokozottan vizsgálni a hízlalás körülményeit. A hatósági vizsgálatok kiderítették. hogy előbb-utóbb a világ teljes szárnyasállománya körbefertőződik. Holger Uhlig szerint a fogyasztókra nézve sokkal nagyobb veszélyt jelent a mesterséges vitaminokkal. Ott fejével a bélfalra tapad. az agyba. hogy érintkezhettek az angol juhokkal. Így derült fény arra. a maradékot pedig moslékként feletették egy környékbeli gazdaság sertéseivel. aki csak hozzáér ezekhez a fertőzött állatokhoz. Ezáltal az epilepsziától kezdve a vakságon át az agyhártyagyulladásig sokféle betegséget okozhat. gerincvelejében és a zsigereiben van jelen. feldolgozza a nyers húsukat. Összesen 8 milliárd font kár keletkezett. A fertőzés ténye sok esetben csak a hús eladása. pulykák milliói fogják magukban hordozni a vírust anélkül. Miután a száj.

és hátfájdalmak. A hús káros hatása elleni védekezés másik módja. valamint a testmagasság fokozatos csökkenése. 40%-nyi zsírt tartalmaz. mint a húsé. A szervezet normális működéséhez azonban egyáltalán nem szükséges. hogy az állati zsiradékokban levő telített zsírsavak szintén gátolják a kalcium felszívódását. és megakadályozzák a felszívódását. (A tengeri halak fogyasztásával járó veszély azáltal is csökken.és marhahús tartalmazza. ami a szakirodalom szerint jótékony hatással van az idegrendszerre. ami számos betegség kiváltója lehet. a könnyen emészthető ételek a jóllakottság érzése nélkül is képesek hiánytalanul ellátni a szervezetet tápanyagokkal. mert önmérgezés jön létre. mivel a kétségtelenül ízletes. Nem fenyeget ez a veszély olajos magvak fogyasztása esetén. hogy a gyomor telítődjön. mivel ezeknek a húsa koleszterinbontó enzimeket is tartalmaz.és Mg-sók alkotják. A halak közül is legelőnyösebb a tengeri halak és az édesvízben is tenyésztett növényevő busa fogyasztása. a gyümölcsöt. A húsmentes receptek számának rohamos bővülésével egyébként sem kell már a vegetáriusoknak éhségérzettel számolniuk.és nádcukor fogyasztása is. magas fehérjetartalma mellett sok foszfort is tartalmaz. A táplálkozástudományi szakemberek úgy említik ezt a jelenséget. A korszerű szójás ételeknek nem csak az ízük. ha feszül a gyomor. Ez természetesen nem megy nehézségek nélkül. pl. és az emésztés befejeződése után a foszforfelesleggel együtt eltávozik a szervezetünkből. és abból ered. A szervezetet kizárólag a felszívódó tápanyag képes táplálni. A zsírban gazdag étkezés is elősegíti a csontritkulást. ezért ezek az ételek megülik a gyomrunkat. diétás étrendet követő húsfogyasztók is ki vannak téve. kellőképpen fűszerezett főtt és sült húsokról nehéz lemondani. hogy a szervezet elraktározza a felesleges savakat. További hátránya még a halfogyasztásnak. Mellesleg a különböző húsok közül legkevésbé mérgező a halhús. A jóllakás érzete azonban csak egy rossz beidegződés. a legtöbb méreganyagot pedig a disznó. Ezért ha valaki végképp nem tud lemondani a húsevésről. cukor. A legtöbb ember tulajdonképpen nem is az íze miatt idegenkedik a vegetárius étrendtől. hogy feláldozza a bázistartalékát. Meg kell azonban említeni. A hal azonkívül. Ezek magas olajtartalmát ugyanis ellensúlyozza a bennük található jelentős mennyiségű kalcium. de a heti húsadag fokozatos csökkentésével egy idő után végleg abbahagyható a húsevés. A leggyakoribb kifogás az. ezért rendszeres fogyasztása esetén nem mentesülünk a húsevés egyéb ártalmaitól. mivel a lipáz enzim által el nem bontott zsírgolyócskák körülveszik a kalciummolekulákat. A test igyekszik az egyensúlyt helyreállítani. vagy a gusztusos salátakészítményeket mindenki szereti. amelyhez jelentős mértékben hozzájárul a répa. Egyik napról a másikra nem is lehet. hogy a húsfogyasztók szervezete „elsavasodik”.com . hogy a szervezet által fel nem használt foszfortartalma jelentős mennyiségű kalciumot von el a testünkből. Ez a csontritkulásnál is kellemetlenebb következményekkel jár. Statisztikai kimutatások szerint 200 évvel ezelőtt a 60 éven felüli lakosságnak csupán 15%-át érintette ez a betegség.44/434 leköti. hogy miután a hal is hús. fogyasszon halat. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hiszen a kirántott zöldségféléket. Az időközben többszörösére emelkedett hús. a vegetarizmushoz. Ennek a veszélynek a zsírszegény. amely más húsok emésztése során bennreked a szervezetben. Ez tovább növeli a csontritkulás veszélyét. mert a tartalékot a Ca. A húsos és zsíros ételek csak panganak a bélrendszerben. de ennek megvannak a hátrányai is. Testünk nem akkor van jól táplálva. de ezt csak úgy tudja megtenni. és gyakran emésztetlenül kerülnek ki a szervezetből. ami észrevétlenül kerül a szervezetükbe. Így túlzott fogyasztásuk során csupán súlygyarapodással. hogy ezekkel az ételekkel nem lehet jóllakni. hogy többnyire nem tartalmaznak szálkát. amelyet kizárólag a húsevés szokása alakított ki.) A halhúsban általában kevesebb a purin.zsír-. hanem a laktató képességük is ugyanolyan. Még a színhús is kb. a székrekedéstől. s húgysavként rakódik le az izmokban és ízületekben. zsírpárnáink vastagodásával kell számolnunk. Ugyancsak a csontritkulásnak tudhatók be a későbbiek során jelentkező csigolya. A csonttömeg csökkenését fokozza az a hatás is.és szénhidrátfogyasztás következtében ez az arány ma 85%. hogy a legtoxinmentesebb hús. hogy a húst és az állati eredetű zsiradékot a szervezet nehezen tudja feldolgozni. mivel a húsban nagyon sok a rejtett zsír. A csontritkulás már gyermekkorban jelentkező következménye a fogszuvasodás. Mindezen bajok elkerülésének legcélravezetőbb módja visszatérni az ember természetes táplálkozásmódjához.

ezért ezt a rendelkezést azzal a frappáns magyarázattal indokolta meg az Úr. hogy a friss gyümölcs szinte teljes mértéken hiányzik belőle. Ez az előírás szintén érthető. ami nem más. hogy leölés során az állatot teljesen ki kell véreztetni. A fehérje. rákot is fogyasztanak. ennek ellenére nem ajánlott a fogyasztása. és még ma is a zsidóság táplálkozási szokásainak alapvető meghatározója. mint a növényi eredetű élelmiszerek előtérbe helyezése. a cukrot és a mézet. (Az „ovo” a tojás. hogy a zsidó vallási közösségbe tartozók annyira komolyan veszik ezt az intelmet. A tejtermékek és a tojás mellőzésén kívül legnagyobb hátránya ennek a táplálkozási módnak. A vérben levő káros bomlástermékek eltávolítására úgy rendelkezett a Biblia.com . omlóssá válik. vagyis a zöldségen. ezért hosszabb ideig tárolt töltelékárut (pl. hogy az állatot borotvaéles késsel. mind a tej könnyen romló nyersanyag. A méregtartalom csökkentésének első szabálya az volt. Miután az akkori embereknek nehéz lett volna elmagyarázni a vírusok és baktériumok szaporodásának mechanizmusát. a tojást. Az ókorban ugyanis még nem álltak rendelkezésre a jelenlegi zöldség. A különféle módon kezelt hús ugyanis még mindig jelentős mennyiségű mérget tartalmaz.és vitamindús étrend szempontjából egészségesebb az ovo-laktovegetárius étrend. hogy valaki fundamentalista (vegán) legyen. Italként szénsavmentes ásványvizet fogyasztanak. és a rosthiány valamint a telített zsírsavak következtében ebben az esetben sem mentesülünk sem a székrekedéstől. 5-10%-ban hüvelyesekből és 5% miszóból. a tejtermékeket. Táplálékuk 50-60%-ban gabonafélékből. vagyis a növényeken és magvakon kívül semmiféle táplálékot ne vegyen magához. Egyébként egyáltalán nem szükséges.45/434 Kalciumhiányos táplálkozás esetén ez még a hagyományos húsoknál is intenzívebb csontritkulást válthat ki. és ne árasszák el a testét a félelem által felszabadított hormonok. hogy az Úr miért írta elő „választott” népe számára oly szigorúan az állatok leölésének és fogyasztásának módját. A „kóser” hús előállítására szolgáló rituálé nem öncélú volt. a benne rekedt vért pedig sós vízben történő többszöri áztatással kell eltávolítani. sem a különböző érrendszeri megbetegedésektől. A makrobiotika mellőzi a húsokat. hogy a hús minél kevesebb kárt tegyen az ember szervezetében. A gyümölcsöket kompót formájában vagy Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Miután ma már szinte minden háztartásban van hűtőszekrény. így együttes alkalmazásuk veszélyes baktériumtenyészetet eredményezhet. hanem a joghurt sok mérget kiold belőle. hogy egy pillanat alatt „fájdalom nélkül” kimúljon. Desszertjeik teljes kiőrlésű gabonából készülnek. gyümölcsön és olajos magvakon kívül a tejtermékek és kismértékben a tojás fogyasztása is. utána a feldarabolt húst alaposan le kell mosni. hogy még ma is külön edényeket és étkészletet használnak a húsos és a tejes ételekhez. a „lakto” a tejtermékek fogyasztására utal. hogy az állat ne kerüljön stresszhelyzetbe. holott a jelenlegi hatékony tisztítószerek és hűtési módok mellett erre már nem lenne szükség. Az ily módon tisztított hús azonban csak korlátozottan használható. hiszen mind a hús. valamint 5% tengeri algából áll. Megemlíthető még. kolbász) nem lehet belőle készíteni. Ezen belül is nagy hangsúlyt fektetnek a különféle gabonák és olajos magvak fogyasztására. a vér pedig a halált szimbolizálja. és egyetlen mozdulattal kellett megölni. tojás. de ételeik zöme leginkább a vegán táplálkozási módnak felelnek meg. A vízben levő baktériumoktól ugyanis hamar romlásnak indul. hogy a húsevésből eredő egészségkárosodás csökkentésének van egy történelmileg kialakult módja is. Érdekességként elmondható. így a kettő keverése súlyos vétek. hanem ma már tudományosan is igazolható óvintézkedések sorozatát tartalmazta. Számos előnye miatt a vegetárius életmód könnyen megszokható. 20-25%-ban idényzöldségekből. valamint a különböző kémiai reakciók káros kihatását. Ugyanakkor hetente egy-két alkalommal száraz. hogy a tej az életet. fehér húsú halakat vagy rákot esznek. így az éhínség elkerülése érdekében az Ószövetség a vér elfogyasztásának tilalma mellett megengedte a húsevést. Ettől nem csak puhává. Édesítőszerként árpamalátát használnak. hurka. A kóser hús nem tűnik túl ártalmasnak. Ez az eljárás az ókeresztény vallás kötelékébe tartozók körében terjedt el. cukor és zsiradék hozzáadása nélkül. sokan joghurtban pácolják a húst. A Szentírás szigorúan tiltotta a hús és a tej együttes feldolgozását is. A joghurt teljesen feloldja a hús rostjait.és gyümölcstartósítási módszerek. A makrobiotika hívei néha halat. Jelenlegi ismereteink szerint ez a szabály azt a célt szolgálta.) A teljesség kedvéért megemlíthető még a makrobiotikus étrend. A fenti ismeretek birtokában már érthető.

és más alapanyagú pótkávék közül ennek íze hasonlít leginkább a babkávéhoz. Ez olyan. szereti a kalácsszerű fehér kenyeret. Étkezéseik során nagy hangsúlyt fektetnek a nyugodt környezetre. ha azokat a nyomelemeket és vitaminokat. hogy mindennap megeszünk 2 evőkanál zabkorpát illetve búzacsírát ízlés szerint joghurtban. Különösen előnyös a cikóriával ízesített tejeskávé fogyasztása. így a bélrendszerbe kerülő táplálék jóval kevésbé terheli meg a hasnyálmirigyet. és hidegen fogyasztva sem dermed meg az olaj rajtuk. ha a búzacsírát előzőleg megpirított majd megőrölt napraforgómaggal keverjük össze. Az állati zsiradékokhoz való ragaszkodást az okozza. Német kutatók vizsgálatai szerint napi 400-800 milligramm Evitamin 80%-kal csökkenti a szívinfarktus veszélyét.com . mint pótkávé. A mezei katáng megszárított. Aki születésétől kezdve hozzászokott a növényi olajok aromaanyagaihoz. illetve a szezámmagolajról.és a tökmagolaj használata. zabkorpa vagy búzacsíra formájában pótlólagosan elfogyasztja. hogy az íz. ez sem használ az egészségüknek.és zamatanyagok azonban nem csak az állati. Egyes vizsgálatok szerint nagy adagokban fogyasztva még a veseköveket is feloldja. mivel négyszer gyorsabban halad át a gyomron. Bárki könnyen meggyőződhet róla. és gátolja a szabadgyökök képződését. mert jelentős gyógyhatása van.és zamatanyagok mind zsírban oldódó molekulák. olyan íze lesz. és megszünteti a székrekedést. A napjainkra csaknem elfeledett cikória nem más. és minden falatot legalább 50szer megrágnak. illetve a birka hájában kisütött ételeket. A makrobiotikus táplálkozást folytatók követendő szokása még. pörkölt és porrá őrölt gyökeréből készül. Ha valaki nem tud teljes mértékben leszokni a húsevésről. mint sokan gondolják. Ezen túlmenően gyorsítja a bélműködést. smídeberg Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy használhatóságát tekintve az étolaj és a zsír között semmi különbség nincs. de aki soha nem kóstolta az erjesztett kancatejet. Ennek legcélszerűbb módja. mint a pasztőrözött tej. Ráadásul az étolajban sült ételek nem szívják magukba a zsiradékot. mint a kumisz és a birkafaggyú fogyasztása. Dr. A nyálban levő amiláz enzim elbontja a szénhidrátokat. Ennélfogva a disznó-. Ha valaki pl. A megrögzött kávéfogyasztóknak sem kell lemondaniuk erről az élvezetről. korábban megkedvelt ételünkről is le kell mondanunk azért. hogy az ételeiket maguk szeretik elkészíteni. O. az szokás kérdése. az rosszul lesz tőlük. erről a továbbiakban sem kell lemondania. Egyrészt azért. Mellesleg. A növényi olajok közül is különösen előnyös a napraforgó.46/434 párolva fogyasztják. Ennek következtében az erjedést okozó emésztetlen gyomortartalommaradékok továbbjutnak a vékonybélbe. Ezáltal véd a szívinfarktus és a rák kialakulása ellen. Hogy ki mit tart finomnak. A cikória nem csak azért volt közkedvelt. mert már kapható koffeinmenetes babakávé is. A nomád népek szeretik. legalább a gyermekei egészsége érdekében álljon át a növényi olajok alkalmazására. undorítónak fogja tartani a disznózsír tömény.5 dl tejben elkeverve. hogy a többi. mert az emésztés a szájban kezdődik. másrészt visszaállhatunk a régen oly gyakran fogyasztott cikóriára. hogy a cikória kesernyés anyaga jó hatással van a gyomornedv-elválasztásra. A napraforgó. Íz. amelyek a finomított liszt előállítása során elvesztek. Baglioni és Arullani professzorok kutatásai azt bizonyították. hogy a cikória fékezi a kártékony baktériumok szaporodását a vastagbélben. és serkenti az epekiválasztást. gyomortelítő ízét. Mivel a hőkezelés tönkreteszi a gyümölcs C-vitamin. A telített zsírsavakat tartalmazó állati zsiradékok káros hatása ellen úgy védekezhetünk. hogy helyette könnyen emészthető növényi eredetű zsiradékot használunk. Schmideberg3 professzor azt is megállapította.és olívaolajnak is igen kellemes zamata van. Ez viszont rendkívül előnyös szabály. Nyers gyümölcs hiányában vérük lúgossá válását bancha-tea (zsengén leszüretelt zöld tea) fogyasztásával érik el. miközben 3 o. hanem azért is.és kacsazsírnak az illető állat húsára emlékeztető íze van. Az élvezeti cikkeken. kefirben vagy 0. A májból is képes eltávolítani a méreganyagokat. és stimulálja a gyomormozgást. s csak értéktelen ballasztanyagként pang a belekben. mint a diónak. hanem a növényi zsiradékokban is felhalmozódnak. liba. mert ezt szokták meg. Nem jelenti azt. mivel igen magas E-vitamin-tartalmuk jelentős mértékben csökkenti a vér koleszterinszintjét. mert a maláta. mert egészségtelen. Az ésszerűen szervezett egészséges táplálkozás egyáltalán nem jár akkora áldozatokkal.és enzimtartalmát. nem is szólva a tökmag-. az állati zsiradékon és a húson kívül a kevésbé egészséges élelmiszerek hatása semlegesíthető.

mert a cukor. Köztudott a különböző édességek. ezt a luxus kalóriát testünk teljes mértékben képes nélkülözni. Ezáltal különféle izületi problémákat vált ki. az STH. hogy gyengíti az immunrendszert. A cikóriát étrendjükbe iktatóknál egy idő után vörösvértest-növekedést is megfigyeltek. Ezen túlmenően lustává. hogy szervezetünknek élettani szempontból nincs szüksége nagy szénhidráttartalmú üres cukorra. hiszen a feketekávéval ellentétben ez a fajta kávé nem árt.com . A túlzott cukorfogyasztás elősegíti a máj elzsírosodását és a hasnyálmirigy túlterhelését. és 1 evőkanál mézzel édesítve tálaljuk. Csokoládék esetén további veszélyt jelent még a kakaó purintartalma. melynek hatására nem tudják kifejteni hatásukat az ifjúsághormonok sem: a karcsúsághormonként emlegetett glukagon. így ez az anyag gyomorfájást. hanem rombolja az idegrendszert. Miután a fogaink tönkrementek. és nem utolsósorban jelentősen hozzájárul a zsírsejtek növekedéséhez. A kristálycukor legújabb előállítási módja még súlyosbítja is ezt a helyzetet. A gyógyhatásán kívül a cikória használatának nem elhanyagolható előnye még. A mész kalciumtartalma azonban nem képes felszívódni a csontokba. vagyis az elhízáshoz. vagyis fogaink kilyukadásához vezet. Ennek tudható be a hasnyálmirigy túlterhelése. a fogakból vonja el. A túlzott cukorfogyasztás köztudott következménye még. ami a fogbélállomány megritkulásához. A naponta 12 evőkanál cukrot fogyasztók fehérvérsejtjei már csak 1 baktériumot képesek elpusztítani. mivel nem okoz álmatlanságot. ezért a kész cukrot szárítás előtt mésszel kifehérítik. és az örök ifjúság hormonja. cukorkák. Egy cukrot nem fogyasztó személy minden egyes falósejtje 12 baktériumot öl meg. 5 perc állás után szűrjük le. immáron 90 éve. sőt kifejezetten használ a gyerekeknek. gyomorfekélyt. a B-vitamin hiányára visszavezethető betegségek. hogy ez a napi negyed kilogrammnyi cukor olyan tetemes mennyiség. Az agysejtek táplálása glukózzal történik ugyan. hanem rárakódik a felületére.és kalcium-felhasználással képes elégetni. mint az egészségre. és 1 kávéskanál cikóriát belekeverve 3 percig főzzük. kalács. Használatának legcélszerűbb módja. a férfi nemi hormonként ismert tesztoszteron.5 dl nyerstejet felforralunk. hogy együtt reggelizhet az egész család. A gyártók ugyanis úgy gondolták. A fehérvérsejtek ugyanis a baktériumok helyett inkább cukrot esznek. ami különböző hiánybetegségeket idéz elő. mint a húsfogyasztás. és köszvényt okoz.47/434 élénkíti a veseműködést. hogy személyenként 2. Egyetlen példát felhozva: 1 liter kólában 6 evőkanál cukor van. Régen sárga színű volt a kristálycukor. A különböző cukrok közül is a legártalmasabb a finomított fehér cukor fogyasztása. mert a szervezet a szacharóz lebontásához szükséges kalciumot a legkönnyebben elérhető helyről.valamint B-vitamin. elkezd leépülni a csontrendszerünk. amit a szervezet a monoszahariddal (szőlő. Ennek következménye a kóros elhízás és a cukorbaj. amely a szervezetben húgysavvá bomlik le. és a fogszuvasodás. csokoládék káros hatása úgy a fogazatra. Este is fogyasztható. Ez a biológiailag holt anyag nem csak a hasnyálmirigyre és a fogak kalciumtartalmára hat károsan. és a többnyire sütemények formájában fogyasztott fehérliszt magasan tartja a vércukorszintet.vagy gyümölcscukorral) ellentétben csak jelentős energia. Egyébként a zsírdús nyerstejből készített cikóriakávé íze és állaga nagyon hasonlít a közkedvelt olasz cappuccino (kapucsínó)-ra. Nálunk a cikóriakávét a generációk óta jól ismert Franck gyárban készítik. A cukor lebontásához nagy mennyiségű inzulin kerül a vérbe. bélpanaszokat. A táplálkozástudomány által már régóta bizonyított tény. enyhébb esetben fejfájást eredményez. Édes péksüteménnyel (kuglóf. de ezt a naponta megevett zöldség és gyümölcs cukortartalma is képes fedezni. hogy a nehezen felszívódó szacharóz elégetése felemészti a szervezet B-vitamin-tartalékait. Ételeink. Ne higgyük. érrendszeri megbetegedéseket okoz. A cukorfogyasztás tehát hasonló mértékű csontritkulást vált ki a szervezetünkben. italaink ugyanis nagyon sok rejtett cukrot tartalmaznak. hogy tovább finomítva vonzóbbá válik a termékük. Miután a purinok kakaóban található változatát a teobromint a szervezet nem képes megemészteni. Nem kis veszélyt jelent a szervezetre. A finomított fehér cukorként ismert szacharóz ugyanis diszaharidnak nevezett összetett molekulákból épül fel. kedvtelenné tesz bennünket. manapság viszont hófehér. briós) tálalva finom vacsorát csinálhatunk belőle. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.

Ne felejtsük el azt sem. amelyek permetmentesek. Ugyancsak igen erős mellékíze van az árpaszirupnak. amely a cukorjuharfa. Alapanyaga a kukoricakeményítő. A tapasztalatok szerint. vagy közismertebb nevén a malátakivonatnak. illetve gátolja a későbbi elhízást. mint a többi diszacharidé. Így mézből is kevesebbet fogyaszt. A gyári készítményekhez ragaszkodók vásároljanak gesztenyemasszát. annak szervezete egy idő után nem kívánja az édességet. ezért tartózkodjunk a túl édes készítmények fogyasztásától. hogy rajta van-e az erre utaló felirat. Sokan nem is tudják. nálunk pedig a legtöbb helyen elképzelhetetlen a karácsony e nélkül az igen sokféle kivitelben gyártott cukorka nélkül. amelyből egyszerűen és olcsón lehet mellékízmentes folyékony cukrot készíteni. kellemetlen mellékíze folytán csak kevés helyen alkalmazzák. így fogyasztása nem káros az egészségre. Csupán annyiban különbözik a répacukortól. ami azt jelenti. Mivel a répa. Ez ráadásul karcsúbbá is teszi. hanem túlnyomórészt diszacharidból állnak. mivel a virágpor a vitaminokon és aminosavakon kívül antibiotikumokat is tartalmaz. Rendkívül intenzív. a hagyományos édességek helyett fogyasszunk diót mézzel. hogy megpenészedne. Ez az oka annak. Az olajos magvak közül a dió és a mák az. Ne együk meg a tömény cukorból készült habkarikákat se. mint az agyonvegyszerezett édességek. Szintén tartalmaz ásványi anyagokat a répa. Sajnos a csokoládégyárak termékeik édesítésére ma még szinte kizárólag izocukrot. hogy kevés vitamin és ásványi anyag (pl.illetve nádcukor és a méz édesítő hatása közel azonos. illetve répavagy nádcukrot használnak.) Korábban megszokott ételeink egészségkímélő átalakítása sem jelent gondot. Miután egy átlagos méretű karácsonyfa feldíszítéséhez 2 kg szaloncukorra is szükség van. hogy csökkenti a desszertek iránti vágyat. valamint kevesebb szénhidrátot tartalmaz. hogy a lebontása szinte egyáltalán nem igényel inzulint. Az amerikai kontinensen nagyon népszerű a juharszirup. Ez a fajta cukor a csontritkuláson kívül a cukorbetegségtől is megóvja a szervezetet. Ez a tömény cukorból préselt olcsó szaloncukor ugyanis akár évtizedekig is elrakható anélkül. A méz a hagyományos édesítőszerekkel ellentétben könnyen felszívódó gyümölcs. aki kizárólag mézet fogyaszt. illetve a feketejuharfa besűrített nedvéből készül. amely otthon nem állítható elő esztétikailag is megfelelő kivitelben. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy az élelmiszerek közül a méz az egyetlen. A jövőben valószínűleg nem lesz szükség erre a gyakorlatra. mert kíméletes bánásmód esetén ez a közkedvelt karácsonyfadísz is évekig raktározható. az ünnepek elmúltával igen nagy veszélyt jelent ennek a tetemes mennyiségű cukornak az elfogyasztása. mert a méhek csak olyan növényekről gyűjtenek virágport. mert csak kismértékben emeli a vércukorszintet. Bizonyos esetekben azonban ez nehezen oldható meg. Összekapcsolva a kellemest a hasznossal. mivel élelmes vállalkozók elkezdenek műanyagból szaloncukrot gyártani. Ilyen termék a szaloncukor. (A biztonság kedvéért ellenőrizzük a csomagoláson. Ráadásul a méz vírusölő hatással rendelkezik. A méz oly módon is segít megőrizni egészségünket.vagy szőlőcukorból. dzsemek és a legtöbb sütemény mézzel is édesíthető.és szőlőcukrot. melyekben a legtöbb vitamin és nyomelem van. amiben semmilyen méreganyag sincs. tartósítószert sem tartalmaz. mert ezek nem gyümölcs. Nem szükséges azonban az ezidőtájt egyébként is túlterhelt gyomrunkat még ennek a megpróbáltatásnak is kitenni. hogy a csokoládégyárak igen nagy mennyiségben használják. még az előírt mennyiségen sem kell változtatni. mert a kompótok. Ráadásul az édesítő hatása kisebb. így a hagyományőrző családok is mentesülhetnek ettől az évenként ismétlődő egészségromboló kényszerfogyasztástól. Ez a többnyire csak süteményalapanyagként ismert csemege tejszínhab nélkül is finomabb és egészségesebb.és nádcukorgyártás mellékterméke. Legideálisabb édesítőanyag azonban a gyümölcscukor. és díszes papírba csomagolva forgalmazzák. ha csokoládé-bevonat nélküli szaloncukrot vásárolunk.48/434 Ha már semmiképpen nem tudunk lemondani az édességről. Legismertebb közülük a kukoricaszirup.com . akkor a répa és nádcukor helyett fogyasszunk mézet. a melasz. Miután a gesztenyemasszát mélyhűtve forgalmazzák. vagy más néven izocukor. A gyümölcscukor glikémiás indexe ugyanis csupán egyötöde a szacharóznak. hogy ez az egyik legkellemesebb ízű csemege. Vigyázzunk azonban a mézhez hasonló állagú édesítőanyagokkal. kalcium) is van benne.

A búzafű levével való böjtölés során tehát a szervezet minden szükséges tápanyagot megkap. 1 kg búzafűben annyi vitamin. Ezen a kényszerű mozgás sem segít. A nemkívánatos testsúlynövekedésnek azonban van egy másik oka is. hiszen az újbóli élelemhez jutás bizonytalan volt. és eltűnik a torokgyulladás. kiütéseknél. Ez alatt a méregtelenítő kúra alatt csak gyümölcs. Még kozmetikai célokra is alkalmazható. Búzafű levével gargalizálva megszűnnek a fogínypanaszok. hogy naponta csak egyféle gyümölcs levét igyuk. tehát semmi szükségünk arra. vérnyomáscsökkentő hatást is kivált.vagy zöldséglével végezzük. ráadásul a bőrt is szépíti. és biztosan meg fog szűnni az éhségérzetünk. Ez utóbbi enzim lassítja az öregedési folyamatot. mindvégig tartsunk ki választásunk mellett. arra hivatkozva. ha az így kieső kalóriamennyiséget „csipegetéssel” pótoljuk. ami csemegézésre csábítaná. mert a rájuk vadászó tigrisek és oroszlánok gondoskodtak a napi testedzésről. A búzafű ugyanis 70% klorofillt. és a mérgező nehézfémek kiválasztását. amíg a táplálék a gyomorból nem kezd el lejutni a vékonybélbe. A normális ételmennyiség elfogyasztása után tehát ne együnk többet. Sok esetben tehát az elhízás oka a torkosság.49/434 Túlsúllyal küszködők számára a fogyókúrának van egy természetes módja is a megerőltető tornagyakorlatok helyett. Nagyon fontos. Sajnos a szervezet energiaraktározása rendkívül hatékony folyamat. erősíti a fejbőrt. hogy az éhségérzet csak addig tart. mert hiába hagyunk el egy főétkezést. Felesleges kilóinktól úgy szabadulhatunk meg a legkíméletesebben. mert vérszomjas vadállatok is már csak az állatkertben vannak. hogy a kúrát gyümölcs. Ez feltehetően azért van így. mint 32 kg gyümölcsben. A fogyókúrának ez a módja azonban csak akkor lesz eredményes. az ne tartson otthon semmi olyan ételt. holott ez még alattomosabb módon járul hozzá az elhízáshoz. A mozgáshiányból eredő elhízás sem fenyegette az őseinket. Ne töltsük ezt az időszakot további evéssel. de biztosítja éjszakai álmunk zavartalanságát is. illetve annak kisajtolt levével végzett böjtkúra. A búzafű levét a rákterápiában is eredményesen alkalmazzák.vagy zöldséglevet fogyaszthatunk. mivel feszessé teszi a fáradt bőrt. Ha valaki nem tudja megállni. mert a szűkös élelemforrások következtében nem lett volna kívánatos. ami P4DI és SOD enzimtartalmára vezethető vissza. és nem minden alap nélkül. Egyébként a gyümölcsök közül az alma tisztítja leghatékonyabban a szervezetet. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy minden étkezésnél megtöltsük a gyomrunkat. hogy félig telt gyomorral elmenjen az étvágyunk. hanem méregtelenítő. amit tovább fokoz. enzimet. Gazdag tápanyagtartalmának köszönhetően a búzafű nem csak roborálja a szervezetet. hanem várjunk 1-2 órát. Az eltérő emésztési idő miatt szigorúan tilos a gyümölcs és zöldséglevek együttes fogyasztása. sőt sérüléseknél. helyette rostos gyümölcslevet vagy kevés gyümölcsöt fogyasztunk. és az összes ismert ásványi anyagot tartalmazza. és gátolja a vér túlsavasodását. így nincs mi elől futni. Evolúciós fejlődésünk során emésztőrendszerünk úgy alakult ki. A fogyókúra és a vegetárius életmód megkezdése előtt mindenképpen tanácsos a szervezetet egy 3-5 napos léböjt kúrának alávetni. legalkalmasabb fajta a ranet (renet). mint a nassolás. rengeteg vitamint. mert a szükségtelenül elfogyasztott kalória zsír formájában elkerülhetetlenül ránk fog rakódni. a különféle gyümölcsök nem keverhetők egymással. égési sebeknél és rovarcsípés esetén szintén jó eredményeket értek el vele. amire szintén kevesen gondolnak. hogy az adalékanyagok egy része igazoltan fogyasztó hatású. hogy az éhségérzetet nem befolyásolja a gyomor telítettsége. (Ez alól csak az almalé és a sárgarépa ivólé képez kivételt. Egyébként a magas biológiai értékének tudható be az is. A legtöbb ember viszont ma is ezt teszi. hogy 10 dg búzafű 2 kg főzelék tápértékének felel meg. ásványi anyag és antioxidáns van. Emellett segíti az emésztést. ha szakítunk a nassolási szokásainkkal is. amit ha nem vigyázunk 1 hét alatt is könnyen fel lehet szedni. és megszünteti a korpásodást. vértisztító. ha tudatosítjuk magunkban. A búza zöld hajtásából készült levet az USA-ban elixírként dicsőítik. Savanyú. hogy éhes. 7000 kalóriából 1 kg zsír képződik. de érett almát használjunk erre a célra. Magas savtartalma fertőtleníti a bélrendszert. Ennek a túlevési szokásnak azonban könnyen elejét lehet venni. hogy félóránként ne nyissa ki a hűtőszekrény vagy az éléskamra ajtaját valami ízes falat után kutatva. ha lemondunk a vacsoráról. A zöld lé az immunrendszert is erősíti. A civilizált társadalomban azonban a folyamatos élelemellátás biztosítása már nem jelent gondot. A nehéz laktató ételek lefekvés előtti elhagyása nem csupán testsúlyunkra lesz jótékony hatással.com . A friss zöldségek közül leghatékonyabb a búzafűvel.) Miután eldöntöttük. 21% teljes értékű fehérjét. és stabilizálja az immunrendszert.

pl. zöldségekből. 1. mivel intenzív tisztító hatásánál fogva a testben felszabaduló méreganyagok rosszullétet okozhatnak. A rostanyagok nem engedik a koleszterint felszívódni a bélrendszerbe. ha a végén a vizelet teljesen kitisztul. és megterhelhetik a kiválasztó szerveket. (Ellenkező esetben a rostok a bélrendszerből vonják el a táplálék által bevitt folyadékot. ami megzavarja a tápanyag felszívódását. Ennek módja a mellékelt használati utasításban megtalálható. A pektintartalmú élelmiszerek (pl. Ennek előfeltétele azonban a megfelelő mennyiségű (napi 2-2. A legalkalmasabb azonban erre a célra a speciális búzafűprés. A rostok nem csak a végbélben. nyers zöldségfélék viszont mechanikai hatást gyakorolnak a bélfalra. Ezek károsíthatják a bélfalat. A növényi rostok ugyanis saját tömegükhöz mérten négyszer annyi vizet képesek magukba szívni. hanem már a gyomorban is sok vizet szívnak magukba. Túlságosan zsíros táplálkozás esetén az epesavak a vastagbélben káros. teljes bélelzáródást idézhet elő. amitől megdagadnak. Mivel a rost emészthetetlen.5 liternyi) vízfogyasztás.) A rostok nem csak a vizet lépesek megkötni. Ezáltal elkerülhető a vastagbél nyálkahártyájának gyulladása. A kihajtott magokat 10-14 nap után „arathatjuk” le. állati zsiradékot és finomított fehér cukrot.50/434 Búzafüvet leghatékonyabban bioboltokban beszerezhető csíráztató tálakban hajtathatunk. Fokozott megkötő tevékenysége során ugyanis a káros anyagok mellett létfontosságú ásványanyagokat (kalcium. hanem fokozatosan kezdődjön el. hogy a böjt befejezése után se fogyasszunk egy ideig feldolgozott ételeket. ne lepődjünk meg. amely legnagyobb mennyiségben a vörös húsokkal kerül a szervezetbe. A cellulóztartalmú búzakorpa. zabkorpa. és nyelvünk lepedékessé válik. lenmag) kevésbé terheli az emésztőrendszert. zabpehely. és ezáltal a székrekedés kialakulását. ami megakadályozza a széklet végbélben történő kiszáradását. Akár gyümölcs. Kezdetben 1-2 kávéskanálnyinál többet ne használjunk egyszerre. ami a gyomorba kerül. a fehérjék feldolgozásakor előálló nitrozo-vegyületeket. 1165. és csak egy hét után kezdjük el a hőkezelt ételek fogyasztását. és mint tudjuk az elfogyasztott ételmennyiség csökkentése segíti elő legintenzívebben a fogyást. és rossz közérzetet teremt. A böjt után táplálékunk friss gyümölcsökből. banán. vas) is magába szív. A főtt és sült ételek fogyasztására való azonnali visszatérés esetén a szervezet ismét mérgezett anyagokból fog felépülni. pótolja a böjt során kiselejtezett beteg. hanem az emésztés során képződő ártalmas termékeket. karcinogén anyagokká alakulhatnak a bélflóra tevékenysége által. mert ez a fokozott méregkiválasztás jele. Igen áldásos a koleszterin-megkötő képességük. ami nagymértékben lerontja a kúra hatékonyságát. A vastagbélrák másik kiváltó oka a mioglobin. a végbélkiöblösödés és az aranyér sem fog többé kínozni bennünket. ami még súlyosabb helyzetet.com . valamint nyerstejjel. ami csökkenti az érrendszeri megbetegedések valószínűségét. Ugyanilyen fontos. ezért fokozhatják a már meglevő gyulladást. korpás kenyér) fogyasztására. Budapest. Ezek az ételek természetesen már nem tartalmazhatnak húst. A mellékhatások minimumra csökkentése érdekében ajánlatos a böjt megkezdése előtt legalább egy napig nyers táplálékot fogyasztani. a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. aludttejjel. Ha végleg átállunk a rostokban gazdag élelmiszerek (zöldség. mivel ebben az időszakban a szervezet minden anyagot felszív. és eltávolítani. és ezekből az anyagokból építi fel. illetve pörkölést nem igénylő olajos magvakból álljon. Vízzel 10 : 1 arányban hígítva fogyasszuk. Rostdús táplálkozás esetén azonban a lebontási termékeket a ballasztanyag felszívja. Tartózkodjunk tehát a szélsőségektől. így nem kerülnek ki belőlük a méreganyagok. A vízoldhatókra (pektin) és a vízben oldhatatlanokra (cellulóz). Ezáltal jóllakottságérzetet keltenek. A levét paradicsompasszírozóval sajtoljuk ki. hogy a szervezet méregtelenítése ne hirtelen. Sokan önmagában eszik a búzakorpát. mert akkor értelmetlenné válik a böjtölés. a szervezet a széklettel együtt eltávolítja őket. A rostok ezeket a méreganyagokat is képesek megkötni. megkeményedését. A böjtkúra akkor nevezhető eredményesnek. Rezgőfű u. alma. mert a turmixgép vagy a mixer felaprítja az emészthetetlen rostokat is. fekélyt. megrongált sejteket. amely az alábbi címen rendelhető meg: Vegetáriusok Baráti Köre. és eltávolítja a szervezetből. vízszínűvé válik. ami daganatot eredményezhet. A rostok két csoportra oszthatók. joghurttal vagy kefirrel elkevert búzacsírából. ha a kezdetén a vizeletünk elsötétedik. narancs. gyümölcs.akár zöldséglével végezzük a kúrát. a székrekedés. A túl sok rost fogyasztása is káros lehet.

javul a véráramlás. Ennek következtében a székletrögök útra kelnek. A króm egyensúlyba hozza a szervezet vércukorszintjét. ha a böjt alatt naponta egyszer 42 °C-ra felmelegített vízzel beöntést végzünk. egyszer használatos műanyag csövön keresztül érintkezik a pácienssel. Az irrigátorcső végbélbe helyezését jelentősen megkönnyíti.5 liter vízzel kezdjük a kezelést. Az ehhez szükséges irrigátor-felszerelés gyógyszertárakban szerezhető be. Ez az USA-ban kifejlesztett. 1. a falra szerelnek fel. hanem 8-15 kezelésből álló kúra esetén Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és csökkenti az édességek iránti vágyat. amíg a léböjtkúra ellenére darabos széklet távozik tőlünk. hogy közvetlenül kapcsolódik a hideg. hogy a szabályok betartása esetén a böjt teljesen ártalmatlan. akkor a vér fokozottabb tisztulása érdekében a gyümölcs. Az édesség. klinikai segítséget is igénybe vehet. A böjtkúrával kapcsolatban meg kell még említeni. A 38-41 o C-os meleg víz hatására a bélizomzat görcse oldódik. Ürítés előtt ajánlatos a teát legalább 10 percig a végbélben tartani. A 20-21 oC-os hideg víz hatására a bélizomzat összehúzódik. a lerakódott zsír. A kb. Célszerű a jobb oldalunkra feküdni.és zöldséglevek helyett ízesítés nélküli gyógyteákat fogyasszunk. gépesített beöntésnek is nevezhető módszer egy műszerrel szabályozható készüléken alapul. Ez a módszer nem csak egészségmegőrzési céllal alkalmazható. és stimulálja a hasznos mikroflóra tevékenységét. ha víz helyett kamillateát használunk a beöntéshez. A savanyú közeg megfékezi ezt a folyamatot. a húgysav.5 literes víztartályba az előírt hőfokra melegített víz betöltése előtt célszerű 4-5 csepp eukaliptuszolajat önteni. A derék körül megmaradó zsírpárnákat étrendi kiegészítőkkel (krómvegyületekkel és konjugált linolsavval) lehet eltüntetni. A jól kiképzett kezelőszemélyzet a csőrendszerben áramló víz irányát és hőmérsékletét a műszerfal állításával szabályozza. A salakanyagok eltávolítását igazán intenzívvé csak akkor tehetjük. és az oldalunkra fekve elhelyezkedünk rajta. könnyedebbé válunk. Krónikus székrekedés esetén a beöntéseket addig kell folytatni. sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk. Mivel a kúra végzése során a fizikai erő átmeneti csökkenésével kell számolnunk. és jelentősen növeli a szervezet ellenálló képességét. ebben az időszakban tartózkodjunk a nehéz testi munkától. Egy-egy kezelés során 10-15 alkalommal különböző hőmérsékletű vizet engednek be a vastagbélbe. és szinte szárnyakat kapnak gondolataink. Amennyiben teljes kiőrlés lisztből készül kenyeret.5 literenként 1 evőkanál citromlevet vagy almaecetet is adni. Ha a mérgezés olyan fokú. Aki nem képes arra. ha a böjtölés időtartamára szabadságot veszünk ki. A CLA-nak nevezett konjugált linolsav pedig a később ismertetendő módon meggátolja a zsír beépülését a zsírsejtekbe. amely a vastagbél nyálkahártyájának regenerálódását segíti elő. és közben különböző mozgásokat végezni. a kolon-hidroterápia. és az önmérgezés során vérünkbe került káros anyagok. Testünk tisztulásával megváltozik a tudatállapotunk is. gátolja a kórokozó mikrobák szaporodását. A böjt során ugyanis a szervezetből fokozott mértékben távoznak el az anyagcsere bomlástermékei. és azt is kitisztítja. nyugodtabban kezeljük a mindennapi életünkben felmerülő problémákat. A testmérgek eltávolításával nyíltabbá. Még hatékonyabbá válik a tisztítás. hogy a falán levő kemény lerakódásokat is kimozdítsuk. hogy haspuffadás lép fel. és naponta csak egy hosszabb séta erejéig hagyjuk el a lakásunkat. A készülék egy speciális. Legfőbb jellegzetessége. és fellazulnak a kiöblösödésekben levő felrakódások. amelyet a betegágy mellé. amely reflexes érösszehúzódást vált ki. néhány csepp citromlével elkeverve. A zárt rendszer következtében ez a világszerte szabadalmaztatott eljárás igen higiénikus. ha előzőleg növényi olajjal bekenjük. hogy a teával töltött edényt egy magasan elhelyezett szegre akasztjuk. Mélyeket lélegezve a tea bejutása jelentősen gyorsítható. a szervezetnek nincs szüksége pótlólagos rostbevitelre. Az első nap 0. és naponta fél literrel növeljük a mennyiséget. A szellemi erőnk viszont jelentős mértékben növekedni fog. kitisztul az agyunk. vagy a körülményei nem teszik lehetővé a lebonyolítását. hogy ezt a házilag kivitelezhető módszert alkalmazza.com . majd műanyag fóliával letakarjuk az ágyat.és melegvízhálózathoz. mivel így a folyadék bejut a vakbelünkbe. vagy a hasat masszírozni. valamint a lefolyórendszerhez.és a sütemények formájában hozzá kapcsolódó szénhidrát fogyasztásának mérséklődése kíméli a hasnyálmirigyünket is. A művelet legegyszerűbben úgy végezhető el. Érdemes a vízhez 0. Nálunk is terjedőben van ugyanis egy új eljárás. mivel az erjedés enyhén lúgos közegben zajlik. A csőrendszerbe oxigén is vezethető.51/434 természetellenes táplálkozástól. és a meleg valamint hideg víz alkalmazásának váltogatása a Kneipp-kúrához hasonló edző hatást fejt ki a bélfalon. A legjobb.

Ennél kevesebb gyümölcs olyan kevés folyadékot tartalmaz. de jelentős mértékben tehermentesíthető vele az immunrendszer is. sőt a böjt előrehaladtával egyre jobb lesz a közérzetünk. ami a bélflóra pusztulását okozhatja. miközben emlékezetünkbe idéződik régen elfelejtett ételek íze és illata. Budapest. Nem alkalmazható a kolon-hidroterápia súlyos szívbetegség. és éhgyomorra igya meg. A Nyugat-Európában is nagy sikert aratott védőszelep segítségével a vastagbélben uralkodó nyomás folyamatosan ellenőrizhető.52/434 hatékonyan gyógyítható vele a krónikus székrekedés.biovital. hogy a kezelést a bélbaktériumflóra visszatelepítése zárja le.és bélrendszeri vérzések. A friss gyümölccsel történő tisztító kúra max. ekcéma gyógyítására. akkor vékonyan lereszelve a héját is keverjük bele. Ennek előfeltétele. mivel a citrom nem növeli a gyomorsavat. hogy a vékonybelet is tisztítja. depresszió felszámolására. gyomor. A megtisztulásnak ez a felemelő érzése azonban csak akkor következik be. hogy az éhségérzetünk tovább fokozódjon. de kíméletesebb módja is. kimerültség. Tel: 317 1680. használjon keserű. Tel: 315 2069. de csak most kezd tömeges méretekben elterjedni. különböző hiánybetegségek léphetnek fel. Az eredményes kúra lefolytatásához naponta minimum 2 kg friss gyümölcsre van szükség. reuma. epe. A magyarországi bevezetése után némi tökéletesítésen is átesett ez a készülék. amelyeket ha nem pótolunk. 1-5.és májbetegségeken kívül a székrekedést is megszünteti. sokízületi gyulladás. görögdinnyéből viszont naponta legalább 3 kilogrammot kell megenni. és a kúra végén azt fogjuk tapasztalni. Nálunk ez a kezelés többek között a Biovital – Melissa Egészség. Citromból elegendő naponta 1 kg. Ez a probléma azonban kiküszöbölhető egy magyar orvos-kutató. Erre azért volt szükség. hogy nem kell éhezni.illetve glaubersót. A szervezet „kimosásának” ez a módszere már több mint fél évszázada ismert. A vegyszeres béltisztítás nem ajánlott. de már kialakul a szervezetben a Saddietin nevű fehérje. Aki nem irtózik a savanyú gyümölcsöktől. hogy egy nyomasztó tehertől szabadultunk meg hirtelen. valamint előrehaladott terhesség esetén. mivel a mérgek szervezetből való kimosása csak alapos átöblítéssel lehetséges. a fáradékonyság. Az elfogyasztandó mennyiség azonban függ a gyümölcs fajtájától is. krónikus puffadás. mert a mérgekkel együtt olyan tápanyagok is kimosódnak a szervezetből. Ha sikerül permetmentes citromhoz hozzájutnunk. A citromlevet kevés ásványvízzel hígítsuk fel. dr. Címük: 1024. Aki ragaszkodik a hashajtós módszerhez. Ez a Knoll József magyar biokémikus által felfedezett fehérje a továbbiakban megvéd bennünket attól. Kizárólagos hazai forgalmazója: Naturmed Kft. és megvéd az epekőképződéstől. mint a friss gyümölccsel való fokozatos méregtelenítés. allergiás betegségek. az nyugodtan elfogyaszthatja a visszamaradt rostját is. amelyek a májban lévő méreglerakódásokat rendkívül hatékonyan Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Szentkirályi u.és Wellnessközpontban vehető igénybe. vastagbélgyulladás. hogy naponta 2-3 liter folyadékot kell elfogyasztanunk. Lövőház u. ami naponta 3-4szer ürül ki. keverjen hozzá kevés citromlevet. Budapest. és ez gyengéden leoldja a bélfalakra rakódott székletet. Nagy előnye. húgyúti. pszoriázis. aranyér. ennek ellenére nagyon hatásos. A MIRA keserűvíz.hu Vállalkozó szellemű természetgyógyászok már itthon is beszerezhetik ezt a berendezést. Ez nem más. amely nem képes a szervezetet kellő mértékben átöblíteni. Ezenkívül epehajtó tulajdonsága is van. 12 napig végezhető. 8. és a fogak kímélése érdekében szívószállal kortyolgassuk. A böjtölő ember egyébként csak az első két napon érez farkaséhséget. Ezen túlmenően alkalmas egyes bőrbetegségek: akné. a Hunyadi János. májbetegségek. érfaltágulat. valamint a fejfájás és a migrén. mert egyes esetekben a beáramló víz hirtelen nyomásnövekedése következtében a bélfal megsérült. tüdőasztma.és a Ferencz József gyógyvíz az ér-. ami elmulasztja az éhségérzetet. mert a citromhéj olyan különleges anyagokat tartalmaz. ha a szervezetben tökéletes méregtelenítést végeztünk. mert a hashajtók a végbélen kívül az egész béltraktusra hatással vannak. A harmadik napon még nyomott lehet a hangulat. 2 dl vízbe tegyen 1 púpozott kávéskanál sót.hu Honlap: http://www. A só hatására folyadék marad vissza a belekben. Nálunk természetes gyógyvizek is használhatók erre a célra. Ez a hatás főleg annak tudható be.és kismedence-gyulladások. E-mail: biovital@biovital. Nagy előnye még. valamint a bélférgesség. felsőlégúti-.com . Mellesleg a szervezet méregtelenítésének van egy lassúbb. Gajdos Gábor találmányával. Elősegíti a pangó epe ürülését.

illetve a friss grépfrút főleg hasi típusú elhízás esetén csökkenti a testsúlyt. Ha túl sok mérgező üledék található az emésztőrendszerben. sőt az erjedés más ételekre gyakorolt rothasztó hatása miatt tovább fokozódik a szervezet mérgeződése. és erjedésnek indul. Ebben az esetben hámozzunk meg egy zellert. Ezt a leghatékonyabban úgy biztosíthatjuk. Ezen túlmenőleg megszabadít bennünket a helytelen táplálkozás következtében ránk rakódott többletsúlytól. hanem eltávolítja a szervezetből a fel nem használt energiautánpótló anyagokat. ha a gyümölccsel nem fogyasztunk együtt más. minden tagunkat megmozgató tornagyakorlatot végzünk. Ennek következtében nem tudja „átmosni” a szervezetet. és semmi mást nem ehetünk hozzá. Ha ily módon kívánjuk szervezetünket méregteleníteni. az éhség csillapítása révén segíti elő a fogyást. Ennek feltehetően az az oka. hogy a radiesztéziai megfigyelések szerint a banán jelentős mennyiségű földsugárzást képes magába gyűjteni. hogy keresztben magunk elé fektetjük. illetve friss gyümölcsből készült gyümölcslevet fogyasszunk. de rugalmas is legyen. puffadás. A nyers gyümölcsöt tehát mindig éhgyomorra kell fogyasztani. A gyümölcsevéssel kapcsolatos gyakori gyomorpanaszok könnyen elkerülhetők. vagy csak olyan táplálékot vehetünk magunkhoz. Valószínűleg ez a jelenség is közrejátszott abban. (Az almamagot ne együk meg. szervezetünk állandó karbantartására is alkalmas. és a méregtelenítés fázisában levő szervezet ezt az energiát a salakanyag-kiválasztástól vonja el. hogy kellő mértékben ellátja a szervezetet vitaminokkal és fontos ásványi anyagokkal. azt is csak este 8 óráig. tehát nem von el jelentős energiát a salaktalanítást végző szervezettől.com . és rágcsáljuk el gyümölcsfogyasztás után. amely könnyen emészthető. akkor reggelire kizárólag gyümölcsöt. Ilyen nagy víztartalmú és maximum fél óra alatt megemészthető méregmentes élelmiszer a friss gyümölcs vagy annak kifacsart leve. mivel a méregtelenítés időszakában a szervezet nem csupán a salakanyagokat választja ki. hogy a megterhelt gyomor tartalmának megemésztéséhez rengeteg energiára van szükség. A harmadik szakasz. A grépfrútlé. és gyorsan felszívódik. hogy a szervezet az elfogyasztott étel feldolgozását három fázisban végzi. a bélrendszer méregtelenítése után ezek a kellemetlenségek megszűnnek. hogy a kora reggeli gyümölcslé elfogyasztása után egy 10 perces összetett. akkor a testhajlító gyakorlatok után kapaszkodjunk fel lakásunk legmasszívabb ajtószárnyára. Ez a kissé Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.53/434 tisztítják. Ez a hatás azonban csak akkor jön létre. egészségünket veszélyeztető tornagyakorlatok nélkül is le lehet fogyni. Feldolgozott ételt csak délután szabad enni. Egyébként ezt a szabályt napközben is célszerű betartani. és megakadályozza a felfúvódást. akkor lehet. A geopatológusok szerint ennek szervezetünkbe kerülését úgy tudjuk megakadályozni. és húzassuk ki a derekunkat is. Az erősen lúgos kémhatású nyers zeller semlegesíti a mérgezett szervezet által termelt savakat. nem tudja magával vinni a felesleges anyagokat. A gyümölccsel történő méregtelenítés előnye még. hosszabb emésztési időt igénylő ételeket. Tehát intenzív. Ebben az időintervallumban tehát tartózkodnunk kell a táplálékfelvételtől. reszeljük le. mert ebben az esetben a gyümölcs megreked a gyomorban. mivel így könnyebben és gyorsabban emészthető. daraboljuk vékony hasábokra.) A gyümölcs testünk kúraszerű kitisztításán kívül a méreganyagok felhalmozódásának megakadályozására. A mérések szerint ugyanis közkedvelt gyümölcseink közül az alma és a narancs hajlamos legkevésbé mágneses töltések befogadására. A gyümölcskúra elkezdésekor előfordulhatnak kisebb gyomorpanaszok (pl. Ezt a helyzetet még az is súlyosbítja. hogy a felfúvódás elviselhetetlen mértéket ölt. hasmenés) de ez átmeneti jelenség. de a helyes táplálkozáson kívül az egészséges életmódhoz hozzátartozik a mozgás is. Egy minimális mozgásgyakorlat elengedhetetlen ahhoz. hanem fogyasztó hatásuk is van. Amennyiben almával végezzük a kúrát. hogy testünk ne csak a súlyfeleslegtől szabaduljon meg. mert cianidot tartalmaz. A grépfrút az inzulinszint csökkentése. és acélkéssel szeletelve fogyasztjuk. Egyes gyümölcsök nem csak béltisztításra alkalmasak. Ha idősebb korunkra nem akarunk hajlott háttal járni. vagyis a felesleges kalóriát is. Ennek a folyamatosan alkalmazandó eljárásnak a hatékonysága azon a megfigyelésen alapul. Banán alkalmazása esetén székrekedés is előfordulhat. a salakanyagok kiválasztása és eltávolítása hajnali 4 órától délig tart. gázképződés. hogy a természetgyógyászok az almát tartják legalkalmasabbnak gyümölcskúra végzésére. ha más ételek fogyasztása előtt és után három órán keresztül nem eszünk nyers gyümölcsöt.

Különösen jó eredményt érhetünk el. Ezt alkalmanként háromszor-négyszer ismételjük. 3 kilogrammos) súlyzót használjunk. A szervezet előzetes méregtelenítése esetén ez a gyakorlat nem csak ettől a kellemetlen betegségtől szabadít meg bennünket. hogy ez a pepszintartalmú zsíros folyadék a nyelvre rakódó lepedékből távolítja el a mérgeket. (A szívpanaszokkal küszködők csak néhány karmozdulat erejéig végezzék ezt a gyakorlatot. kerülje ezt a gyakorlatot.) Az aranyérrel küszködők végezzenek néhány törzshajlítást is vízszintes testhelyzetben. hogy nyakunk elülső felületét a kulcscsonttól az állig. orrunkon át annyi levegőt lélegzünk be. és csak addig végezzük. A gyakorlatot felhúzott lábakkal. és közben ne tartsák vissza a lélegzetüket. Ehhez két kisméretű (max. hogy először a bal orrlyukon szívjuk be a levegőt. Ebben a testhelyzetben néhányszor hajlítsuk a csípőnket körkörösen jobbra. hogy lábunkat támasszuk a falnak. és rengeteg baktériumot valamint salakanyagot szív magába. majd ugyanolyan lassan ahogy beszívtuk. Ezt követően köpjük ki. Mellesleg ez a különös kúra a szervezet méregtelenítésén kívül a fogakat is kifehéríti.) A rendszeres testgyakorlat azért is hasznos. Tegyünk reggelente 1 evőkanál hidegen sajtolt napraforgóolajat a nyelvünk alá. ökölbe szorított kézzel végezzük ezt a gyakorlatot. hogy a rekeszizmot leengedve csukott szájjal.com . A rendszeresen végzett jógalégzés egyébként nem csupán a méreganyagok tüdőn keresztül történő távozását segíti elő. és kezünkkel nyomjuk ki magunkat. Ezután a jobb orrlyukon át szívjuk be a levegőt. Könnyen megőrizhetjük izmaink acélosságát és teherbíró-képességünket. mert a nagy mennyiségű friss levegő jelentősen serkenti a vérkeringést. ha váltólégzést alkalmazunk. Ha fokozni akarjuk a hatást. Mint minden téren. azt ajánlatos időnként egy kiskanállal lekapargatni. ami a beteg szívet túlerőlteti. itt is kövessük a fokozatosság és a mérsékletesség jól bevált elvét. és negyedóráig forgassuk a szánkban.és farizmunkat megfeszítjük. majd nyolcig számolva a tüdőnkben tartjuk. A kilégzést négyig számolva a jobb orrlyukon át végezzük úgy. ameddig jólesik. (Akinek gerincsérülése vagy lumbágója van. Nem zárható ki az a feltételezés sem. Szívbetegek vagy magas vérnyomásban szenvedők csak módjával végezzék ezt a gyakorlatot is. Ennek a gyakorlatnak a lényege. hanem a közérzetünket is jelentősen javítja. ha fürdés közben. fehér habbá válik. hogy nyitott ablak elé állva lassan szívjuk magunkba a levegőt. Más vélemények szerint a nyálkahártyák megtisztítása és aktiválása révén fejti ki hatását. és megszilárdítja a laza fogakat. Nagymértékben növelhetjük a jógalégzés hatékonyságát. Ennek lényege. mert a csontritkulás és az ízületi panaszok megelőzésének leghatékonyabb módja a mozgás. Az „olajrágásnak” is nevezett módszer elsősorban a fej területén fellépő betegségek ellen hatásos. Jelentősen elősegíti a mérgezett test tisztulását és egészségünk megőrzését. engedjük ki úgy. és kiegyenesedik a hátunk. Ezt oly módon érhetjük el. hogy a hasunk kidomborodjon. a vérképzéssel és az erekkel kapcsolatos bajok leküzdésében is. Ugyancsak hasznos gyakorlat az aranyér ellen. majd balra. hogy a hasunk behorpadjon. Amennyiben jelentős mennyiségű lepedék található a nyelvünkön. és a balon engedjük ki. elernyesztett testtel. Ennek legegyszerűbb módja. miközben négyig számolunk. reumatikus panaszok. akkor ezt a műveletet minden étkezés előtt ismételjük meg. majd öblítés után fogkrémmel alaposan mossuk meg a szánkat és a fogainkat. Érdekességként megemlíthető még. mert mechanikus tisztítás nélkül a lepedék. A táplálkozástudományi szakemberek szerint az olaj feltehetően a nyirokkeringést aktiválja. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ami a nyálelválasztást fokozva serkenti a méregtelenítést. de segít a bőrproblémák. Egy holland vizsgálat szerint 30 olajrágással gyógyított páciens közül 24-nél jelentős javulás lépett fel. Ne erőltessük túl az izületeinket. Hasonlóan jótékony hatást gyakorol szervezetünkre a pajzsmirigy stimulálása. mintha fekvőtámaszt végeznénk. hogy most a hüvelykujjunkkal a bal orrlyukunkat zárjuk el. miközben a has.54/434 szokatlannak tűnő gyakorlat főleg az ülő foglalkozást űzőknél igen hasznos. Ennek módja. amíg a tüdőnk teljesen megtelik. hanem idővel kiszélesedik tőle a vállunk. ha a reggeli tornát kibővítjük néhány perces súlyzógyakorlattal. Az eljárás hatásmechanizmusa egyelőre nem tisztázott. mindkét oldalon megnyomkodjuk. Ezután néhány másodpercig hagyjuk a levegőt a tüdőben. hogy szervezetünk méregtelenítésének van egy sajátos módja is. az emésztési zavarok. ha a reggeli tornát jógalégzéssel fejezzük be. Eközben a sűrű olaj felhígul. ha karjainkat magasba nyújtva lábujjhegyre állunk. A szürcsöléses technika megszünteti még a fogínyvérzést. Azért is célszerű ezt megtenni.

hogy milyen jellegű táplálék okozza a fő bajt. a rajta található lerakódások és egyenetlenségek hűen tükrözik szinte valamennyi szervünk állapotát. (Erősen nem szabad megnyomni a szemgolyót. sütemények. a sajtokban és a tojássárgájában található meg jelentős mennyiségben. feszes és telt. és a nyomás nem vált ki kellemetlen érzést. Visszautalva az akupunktúrára. akkor baj van az emésztőrendszerünkkel. amikor más szerek csődöt mondtak. Amennyiben a szemgolyónk kemény. Sokszor a B5 vitamin (pantoténsav) hiánya okozza az idő előtti kopaszodást. A természetgyógyászok által javasolt módszerek egyike az előzőekben említett nyelvdiagnosztika. étvágytalanság és vérszegénység gyógyítására is. Az alga élelmiszer-alapanyagként való elterjedése azonban teljes mértékben meg fogja oldani ezt a problémát. ideggyulladás. hogy a térdünk nem hajlik kellőképpen (feszül. mind a szívet károsítja. Nagy előnye. A zöldárpa esetében sikerült ezt a gazdag beltartalmat megőrizni szárított állapotban is. Ennek tünetei sokak számára csak akkor válnak nyilvánvalóvá. ha rendszeresen esznek élesztőt. mindkét lábon. amelyek öndiagnosztikával könnyen felfedezhetők. és két ujjunkkal gyakoroljunk gyenge nyomást a szemgolyónkra. Ez a vészes vérszegénységet megakadályozó vitamin csak a húsokban. Ha a tapintáskor a szemgolyót lágynak. akkor szervezetünk mentes a méreganyagoktól. hanem akut izületi gyulladások esetén is. ha abbahagyjuk szervezetünk szisztematikus mérgezését. amikor kialakultak a helytelen táplálkozásból eredő betegségek. hogy B12 vitamint is tartalmaz. Ezt az új terméket inaktivált élesztőből készítik szárítással. Mivel az élesztő a Bvitaminok egész skáláját tartalmazza. rugalmasnak találjuk. Napi 5 dg élesztő csodákat tehet nem csak a hajhagymák regenerálása. mert szervezetünk elsalakosodásának számos előjele van. mert ez mind a látószervünket. Sok országban külön erre a célra szárított étkezési élesztőt is gyártanak. kiválóan alkalmas neuraszténia. mert a korábbi étrend követésével újra szembe kell néznünk az elsalakosodásból eredő problémákkal. A következő öndiagnosztikai módszer a vastagbél állapotáról árulkodik. Ilyen esetekben is legcélszerűbb élesztőt fogyasztani. különben betegségek egész sora fog kialakulni a testünkben. a hajhullásnak nem mindig energiazavar az oka. különleges technológiával előállított zöldárpapor dr. az élesztőt. Savanyú szag esetén a szénhidrát van túlsúlyban a szervezetben. akkor fehérjéből van túl sok a szervezetben.55/434 és annak méreganyag-tartalma a napi táplálkozás során rendszeresen visszakerül a tápcsatornába. Ezt követően változtassuk meg a táplálkozásunkat. Teljes mértékben megszabadulunk ettől a kellemetlen jelenségtől élesztőtabletta fogyasztásával. Ennél is szélesebb körű tájékoztatást nyújt kezdődő betegségeinkről az íriszdiagnosztika. Az intenzív széndioxidfelszabadulással járó kellemetlen böfögés könnyen elkerülhető. édességek túlzott fogyasztására utal. A búzafűnél leírtak alapján tudjuk. ami egyértelmű jele a mértéktelen húsevésnek. Vegyünk szagmintát a lábujjaink tövéről. Ez a látványként sem éppen kellemes jelenség csak akkor szűnik meg véglegesen. Ezáltal az éjszakai méregtelenítés során kiválasztott toxinanyag visszamérgezi a szervezetet. akkor a testünk elsalakosodott. Erre a célra kaphatók műanyagból készült kaparókések is. a nyomás pedig fájdalmat okoz. melyek élének mikrobarázdái biztonságosan és alaposan eltávolítják a nyelvfelszíni felrakódásokat. Ha ammóniaszagú. Mint tudjuk a nyelv formája. húzódik). Amennyiben a reggeli torna közben a sarkunkra ülve azt érezzük. Még akkor is. A nyelv ily módon történő tisztítása azonban csak tüneti kezelés. Sürgősen szükség van egy böjtkúrára vagy egy alapos béltisztításra. Az egészséges életmód kialakításánál semmiképpen ne hagyjuk ki étrendünkből a vitaminok leggazdagabb tárházát. A szemünk azonban ezen túlmenően is képes előre jelezni a rendellenességeket. ha napi élesztőadagunkat részletekben fogyasztjuk el. Ideje elkezdeni a tisztítókúrát a betegségek megelőzése végett. így a vegán életmódot folytatók sem betegszenek meg. hogy a zsenge hajtások.com . mivel a kékeszöld tengeri algában kétszer-háromszor annyi B12 vitamin van. színe. A 25 éves kutatómunka eredményeként. mint a marhamájban.) Egy másik módszere segítségével az is kideríthető. Hasonlóan univerzális hatást gyakorol a szervezetre a zöldárpa. A Michigan Állami Egyetem által készített tanulmány szerint a nyelv naponkénti tisztítása nagymértékben gátolja a szájszag kialakulását. ami főleg tészták. A Béky László természetgyógyász által javasolt eljárás során hunyjuk le a szemhéjunkat. csírák igen gazdagok vitaminokban és ásványi anyagokban. és formára préseléssel. Hagiwara Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Nem szükséges azonban ezt kivárni.

és Európában először nálunk került forgalomba. vas. hogy az egyetlen növény. hogy megtisztítja a szervezetet. A továbbiakban nincs értelme kitérni minden egyes növényi eredetű táplálék egészségre gyakorolt hasznosságának taglalására. Különösen a koncentráló. ami csökkenti a vér homocisztein-szintjét. hogy ezek a készítmények ízben és külső megjelenésben semmivel sem maradnak el a hagyományos ételektől. Budapest Hold u. ez a sok szenvedést okozó betegség jóval ritkábban fordul elő. hogy mind a 18 aminosavat tartalmazza. hogy a szójában. A szójának jelentős a fito-ösztrogén-tartalma is. magnézium. és semlegesítik az emésztést gátló káros anyagokat. A szójafehérjében mind a 10 esszenciális aminosav megtalálható. A szója B11 vitamint is tartalmaz. a Tamoxifenben található. A testi-lelki fáradtság enyhítésén kívül növeli az ellenálló képességet. Ez a bioboltokban 200 grammos csomagolásban árusított termék annak köszönheti rendkívüli népszerűségét. A londoni King’s College kutatócsoportja szerint a szójaprotein olyan kémiai anyagot tartalmaz. Ezzel kapcsolatban csupán annyit érdemes megemlíteni. amely átsegíti a nőket ezen a nehéz életszakaszon. 2%. Ez a reformétrenddel foglalkozó szakácskönyvekben részletesen megtalálható. cink.és A-provitamin is van benne. így nem kell lemondanunk a korábban megszokott ételeink fogyasztásáról sem. és oldja a stresszhelyzetekből adódó feszültséget. zsírtartalma pedig rendkívül alacsony: kb. A kínai és japán nők mentesek a menopauzával járó hőhullámoktól is. A szója táplálkozásban betöltött fontos szerepét az a megállapítás is alátámasztja. hogy nyelvi fogalmat sem alkottak rá. Ezenkívül 19 vitamin jelenlétét mutatták ki benne. Amíg a nyugati orvosok pótlólagos hormonadagolással próbálják a nőket a hőhullámok okozta kellemetlenségektől megóvni. Nem véletlen tehát. A szójafehérje további építőanyagai az isoflavonoidok. hogy a táplálkozástudományi szakemberek a szóját teljes tápértékű élelmiszernek tekintik. Emellett öregedésgátló E. A kisfogyasztók a zöldárpaport illetve tablettát a bioboltokban keressék. amelyre a szervezetünknek szüksége van. A szakértők szerint a B11 vitamin hiánya felelős a szívinfarktusok és agyvérzések 30-40 százalékáért. A szója különféle ásványi anyagokat (kálium. Klorofillt is tartalmaz. gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatást is kivált. így jól pótolja a húst. A szójának ezt a jótékony hatását az is bizonyítja. és fokozza a fizikai.és ösztrogén hormon található. ezért könnyen és gyorsan felszívódnak. A szójából vagy gombából előállított húspótló készítmények segítségével pedig a legtöbb húsos étel hasonló minőségben elkészíthető. hogy 60%-a életfontosságú linol. 29. hogy a hússal ellentétben 3-4 százaléknyi rost is található benne. ahol a legtöbb szójakészítményt fogyasztják.com . Ennek oka. amelyek az egészségtelen táplálkozásból és életvitelből erednek. így menetesít bennünket mindazon tünetektől. amelynek aminosav. Tel: 302 4277.és Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A legújabb tudományos vizsgálatok alapján a szója nem csak a húsevés következményeitől szabadít meg bennünket. hogy terhes nőknél védi a magzatot a fejlődési rendellenességektől. Nagykereskedelmi forgalmazását a Vital-Club Kft.és fehérje-összetétele minden fontos alkotóelemet tartalmaz. köztük a B12-t. amely egy emlőrák elleni hathatós gyógyszerben. de főleg a tofuban jelentős mennyiségű progeszteron. a távol-keleti országokban oly annyira ismeretlen ez a jelenség. A zöldárpában ezek polipeptidek formájában vannak jelen. mint a világ más országaiban. Az egészségre gyakorolt jótékony hatását fokozza. amit a bélbaktériumok olyan anyaggá alakítanak át. Fax: 302 4379. Címük: 1054.és emlékezőtehetségre gyakorol jó hatást. nátrium) is tartalmaz. ami fontos szerepet játszik a hormonális eredetű rákos megbetegedések megelőzésében. A legáltalánosabb hatása azonban az. Ez az aminosav károsítja a véredényfalakat. fekélymegelőző. hogy Kínában és Japánban. A B11 vitamin előnyös hatása még. ami a laboratóriumi vizsgálatok szerint csökkenti a rákkeltő anyagok felszívódását. A zöldárpában megtalálható az összes fontos ásványi só és nyomelem is. hanem jelentős gyógyhatása is van. A legújabb kutatási eredmények szerint a zöldárpa koleszterinszint-csökkentő. Alkalizáló hatásánál fogva segít helyreállítani a helytelen táplálkozás következtében kibillent pH-értéket.56/434 professzor szabadalma. és az artériák megvastagodásához vezet. Ez a 2%-nyi szójalecitin azonban jelentősen csökkenti az elhízás veszélyét. elősegítik az anyagcserét. kalcium. végzi. melyek korai szakaszban képesek feltartóztatni az emlődaganat fejlődését.és szellemi teljesítőképességet. Nem elhanyagolható előnye még ennek a különleges alkotóelemnek.

míg ugyanannyi húsban 28 gramm fehérje található. mivel sokoldalúbbá teszi a vegetáriusok étkezését. Ennél a korszerű technológiai eljárásnál a szójabab szaponin. Ma már a húskészítmények 60%-ában van szója. mivel a szervezet a fel nem használt cukrot zsírrá alakítja. Amíg a hagyományos búzából készült liszt fehérjetartalma 10-14%. hanem felülmúlja a húst. melyek a szervezetben csökkentik a vér koleszterinszintjét. hogy a szervezetnek jóval kevesebb fehérjére van szüksége. (Egyébként a húsevők nagyon meglepődnének. Ezen a téren a tejtermékek sem képesek vetekedni a szójával. kissé leöblítjük. A belőlük készített liszt ugyanis összetett szénhidrátot tartalmaz. Ráadásul a szójalisztből készített tészta kevésbé szívja fel az olajat. Az élelmiszergyárak nem azért kevernek szóját a termékeikbe. A visszamaradt gyurmaszerű anyag állaga mind főzve. mint a búzaliszt. mivel késlelteti a bőr ráncosodását. hogy e nélkül a szervezet nem jut elegendő fehérjéhez. lassítja az öregedést. A szójás készítményekkel viszont bőven pótolni tudjuk a húsfogyasztás miatt kiesett fehérjeveszteséget. Mellesleg egészséges emberek esetében sem jár következmények nélkül a túlzott szénhidrátfogyasztás. ami egyenletessé teszi a vércukorszintet. Ennélfogva a tönkölylisztből sokoldalúan használható „tésztahúst” állíthatunk elő. hanem enzimekkel távolítják el.(ízrontó keserűanyag) és tripszininhitor. Kevesen tudják. ennek is vannak negatív megnyilvánulásai. és friss vízzel újra felengedjük. Szerencsére az egészséges táplálkozás szükségességét ma már egyre szélesebb néptömegek ismerik fel. ami elhízáshoz vezet. mint azt korábban hittük. így az áztatóvíz leöntésére nincs szükség. hogy a szója jelentős rosttartalma lassítja a szénhidrát felszívódását. és 100%-ban emészthető. Termesztésénél vegyszeres gyomirtásra sincs szükség. és a környezetszennyezés káros hatásaitól. hanem tésztáként használva is előnyös a szója fogyasztása. A cukorbetegek számára további előny. Nem csak húspótlóként. hogy összegyúrva és beáztatva kimossuk belőle a keményítőt. Zárt pelyvája megvédi a gombafertőzésektől. Tápértéküket tekintve a kettő együtt már nem csak pótolja. Ráadásul a szójalecitinnek kozmetikai hatása is van. mind sütve nagyon hasonlít a húshoz. 10 dg szójában 35 gramm. amelyek korábbi ételeinket ízletessé tették. Jelentős mértékben hozzájárul a felszívódás mérséklődéséhez az a biokémiai okokra visszavezethető tény is. Ma már azonban a legtöbb gyártó nemesszóját állít elő. arra hivatkozva. A tésztahús valójában nem más. Receptjeikben sorra tiltják meg azoknak a nyersanyagoknak a használatát. A modern táplálkozástudomány azonban megállapította. hogy a gabonák és a különféle hüvelyesek szénhidráttartalmát a szervezet nem képes közvetlenül hasznosítani. addig a tönkölybúzaliszt fehérjetartalma 17-20%. hanem ezzel hamisítják a húst. és csupán 30%-a emészthető. A házilagos előállítása is sok időt vesz igénybe. hogy mennyi szóját esznek. mert aggódnak a fogyasztók egészségéért. amit a szervezetnek előbb le kell bontania egyszerű szénhidráttá (cukorrá) és csak ezt követően kezdődhet el a felszívódása. hogy önmagában véve minden egyes alkotóelem teljes tápértékű legyen. és hagyjuk tovább ázni a felhasználásig. Húspótló alapanyagként jól használható a tönkölybúza is.57/434 linolén zsírsav. ha tudnák. Megszokott ételeink ízét egymással nem harmonizáló adalékanyagokkal teszik tönkre csak azért. mint a tönkölyliszt meglehetősen magas sikértartalma. hogy a tönkölybúzát nem kell műtrágyázni. hogy az előző este ráöntött áztatóvizet reggel leöntjük róla. Biotáplálkozásban betöltött szerepét fokozza. A szóján kívül a gomba is teljes értékű fehérjéket tartalmaz. Járulékos előnye még.com . amelyek már túlzásba viszik az egészséges táplálkozás propagálását. Ezen túlmenően a külföldi húsipari készítmények jelentős része génkezelt szóját tartalmaz. hogy nem elég vitamindúsak. A fűszereket ekkor adjuk hozzá. Ettől függetlenül rohamosan terjed. Újabban ugyanis olyan reform szakácskönyvek is megjelennek.) Sokan azzal indokolják a húsfogyasztás szükségességét. Sajnos mint minden kampánynak. hogy a szójaallergiások is fogyaszthatják. Az élelmiszervegyészek szerint a szénhidrogénnel kezelt szójakészítmények kesernyés íze úgy szüntethető meg.(emésztésgátló enzim) tartalmát nem szénhidrogénekkel. A szójaliszt ugyanis feleannyi szénhidrátot sem tartalmaz. Ezzel a legtöbbször azt Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.2 liter tej. Napi fehérjeszükségletünket bőven fedezhetjük tejtermékekkel is. mert ezt olcsóbban be lehet szerezni. Sajnos a tönkölyliszt magas ára miatt a szejtán-nak is nevezett tésztahús háromszor annyiba kerül. amihez úgy lehet hozzájutni. hogy az élelmiszerek közül a szójában van a legtöbb fehérje. mint a szójahús. mint 1. mert 10 dg szója annyi fehérjét tartalmaz.

annak már a belelapozáskor elmegy a kedve a reformtáplálkozástól. Ez a túlbuzgóság többet árt. de nem képesek a szervezet számára hasznosulni. mint használ. mivel ezeknek az anyagoknak a felszívódásához enzimekre van szükség. Ezzel együtt elpusztul a hőkezelt élelmiszerek vitamintartalmának túlnyomó része is. rothasztja a gyomor tartalmát. hogy semlegesítse a szervezetben a káros savakat. csontlisztből. a forralt tej csak erjeszti. az élet hordozóinak tekintett speciális fehérjék ugyanis rendkívül érzékenyek a hőhatásra.és mészszükséglet fedezésére. Ez a papírdobozban forgalmazott „tejesalapú készítmény” nem más. A legújabb kutatások szerint pl. Mindezek ellenére nem sokkal olcsóbb a valódi tejnél. Egészségünk védelmében azonban igyekezzünk a feldolgozott ételek mellett minél több nyers táplálékot fogyasztani. mint használ. sőt éppen ellenkező hatást váltanak ki. hogy minden gramm étel amit elfogyasztunk. ahol kijavítják az egészségtelen életmód következtében kialakult károsodásokat. hogy bőségesen és sokrétűen étkezik. aminosavból felépülő. így nem lehet az embereket egyik napról a másikra visszaszoktatni a nyers kosztra. A történelem során az emberiség hozzászokott a főzött és sült táplálékhoz. Ezért fordul elő gyakran. Vitamin. Az ily módon elvesztett vitaminokat friss saláták. ezért hiába szorgalmazzuk a tejfogyasztást. és behatolnak a sejtekbe is. gyümölcsök és olajos magvak fogyasztására azonban nem csupán a szervezet vitamin-. gyorsítva ezzel a természetes sejtmegújulást. A beszerzett zöldség és gyümölcs Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hanem hogy amit megeszünk. beszabályozzák és összhangba hozzák az egyes szervek munkáját. mivel a növésben levő szervezetnek alapvetően szüksége lenne az optimális működésre.és nyomelem-igényének kielégítése érdekében van szükség. A rothadásból eredő mérgezésen kívül igen kellemetlen következménye még a pasztőrözött tej fogyasztásának. Sajnos ugyanez nem mondható el a pasztőrözött. és ne érezzünk bűntudatot azért. és a fehérjetartalma is alacsony. ásványi só. A húson. Ez a helyzet különösen gyermekek esetén kritikus. és miután a tejgyárak az általuk forgalmazott tej zsírtartalmának jelentős részét kiszeparálják. vele együtt kivonják a vitaminokat is. melegítés esetén felépítésük megváltozik. hogy aki nem fogyaszt nyers táplálékot. hogy aki kézbe vesz egy ilyen szakácskönyvet.és ásványanyagtartalma csekély. Enzimek hiányában ugyanis ezek az anyagok nem tudnak felszívódni. amelyek elősegítik a szervezet tökéletes működését. azt jóízűen együk. illetve forralt tejről. Éppen ezért kifejezetten káros gyereknek forralt vagy pasztőrözött tejet adni a vitamin. Ezek a tartós tejek savóból. mert az elkészítés során valamelyik nyersanyag több vitamint vesztett a kelleténél. némi tejporból. Ezek a természet csodáinak is nevezhető. hanem rárakódik a csontokra és az érfalakra. tökéletesen megfeleljen a reformkonyha előírásainak. Megtisztítják a vért. Nem az a fontos. ahogyan szeretjük. ezeknek az ételeknek az elkészítési módja beépült a kultúránkba. vízből és „E-adalékokból” állnak.com . A hiányt mesterséges vitaminokkal próbálják pótolni. Az ásványi sók és nyomelemek megmaradnak ugyan a feldolgozott élelmiszerekben. A biokatalizátorként működő enzimek olyan aminosavakból felépülő bonyolult szerves vegyületek. hanem nélkülözhetetlen szerepük van testünk enzimekkel való ellátásában is. és a felszívódó enzimek által tisztítsa az egész testet. a test fokozatos merevedését. irányítják a belső elválasztású mirigyek hormontermelését. valamint a feldolgozott zöldségről és gyümölcsről. nyers gyümölcsök és különféle magvak fogyasztásával pótoljuk. Messzemenően tartózkodjunk a „reggeli ital” -nak nevezett tejimitátumtól. finomított cukron és a káros élvezeti cikkeken kívül fogyasszuk továbbra is azokat az ételeket. vagyis enzimnélküli értéktelen savóval keverve. A nyers zöldségek. amelyeket szeretünk. Ezek azonban nem képesek pótolni a természetes vitaminokat.58/434 érik el. elősegítve ezzel az ízületek elmeszesedését. a szintetikus D-vitaminnal kiegészített tej megfosztja a szervezetet a magnéziumtól. mentesítse a bélrendszert a rothadáskeltő baktériumoktól. annál különböző hiánybetegségek lépnek fel annak ellenére. mint tejpor magas hőfokon kezelt. A pasztőrözött tej vitaminokban is igen szegény. Teljes mértékben hiányoznak az enzimek és a vitaminok a műtejből. Ezért a nyerstej szintén képes arra. és úgy elkészítve. hogy kalciumtartalma enzimek hiányában nem a csontokba szívódik fel. holt anyaggá válnak. így többet árt. állati zsiradékon. igen sokféle variációban létező enzimmolekulák a friss zöldségen és gyümölcsön kívül a nyerstejben is megtalálhatók. A vitaminok többsége ugyanis zsírban oldódó. Ezek a több száz.

hogy 6-15%-kal javul a csontépítő kalcium. Ennyi sok pozitív hatás láttán már érthető. Közülük a peptidek az egész szervezetet védik a rák kialakulásától. Utána gyorsan ellenanyagot termel a szervezetük.vitaminból háromszor. Mindemellett a savanyított tejtermékekben biológiailag aktív anyagok keletkeznek. Forgalmazása. Az élő tejsavbaktériumok folytán a nyerstej emésztése is jóval könnyebb. mint a tehéntejé. és ez a csomós massza már meglehetősen nehezen emészthető. mivel esszenciális aminosavakban.és vitamintartalmának szervezetre gyakorolt jótékony befolyását. mint a forralt. mert ettől „kecskeízű” lesz. ahol állandó állatorvosi felügyelet van. ők is allergiásak lesznek. Felmelegíteni nem szabad. Guoth János szerint. maró hatása. így nem kell homogenizálni. Ugyancsak nagyon finom és tápláló a juhtej. Sajnos az ára több mint kétszerese a tehéntejnek. és fejti ki áldásos tevékenységét. vele együtt az érelmeszesedés veszélye. mert az összes tej közül a kecsketej összetétele hasonlít leginkább az anyatejhez. ami bekerül a tejbe is. valamint vitaminokban és ásványi anyagokban jóval gazdagabb. mert a gyomorsavval összekeveredve kicsapódik. ami azt eredményezi. hogy a laktóz-intoleranciában szenvedők is fogyaszthatják. Csecsemők táplálására is előnyösen használható. Ezt a káros hatást legegyszerűbben úgy előzhetjük meg. a foszfor és a rákellenes szelén felszívódása. A kialakult savanyú közegben az ásványi anyagok ionos állapotba kerülnek. hogy a sok kefirt fogyasztó kaukázusi népek között miért olyan gyakori a száz éves kort megért ember. de nyersen fogyasztva igen egészséges. a laktuloz és a laktinok (vízben oldódó diétás rostok) elősegítik a bélmozgást. ha a kecskékkel parlagfüvet etetnek. ezért csekély az esetleges fertőzés valószínűsége. pasztőrözött tejé. a nem fehérje nitrogén pedig 50%-kal növekedik. A homoktövises készítményeiről híres Dr. kevésbé hizlal. A tejsavas erjesztés során bekövetkező fehérjebontás következtében megnő az egészségvédő bioaktív anyagok mennyisége is.59/434 frissességén és vegyszermentességén kívül vigyázzunk arra is. Orotsav és karbonsav is található benne. és elősegítik a jó alvást. rákenjük egy szelet korpás kenyérre. hogy a kecsketej savója sok kiváló kozmetikum alapanyaga. Újabban kezd ismét divatba jönni a kecsketej. így nem kell nélkülözniük a tej jelentős kalcium. miáltal csökken a vér koleszterinszintje. vagy a belőle készített kefirt fogyasztja. de ez nem rontja az élvezeti értékét. D-vitaminból négyszer. 2 dl aludttejben 100 millió élő tejsavbaktérium van. A különféle tejtermékek összetett biológiai hatóanyag-tartalmuk következtében még a nyerstejnél is fokozottabb gyógyító hatást gyakorolnak a szervezetre. hogy leszedjük az egyébként elég jelentős mennyiségű fölét. A. ami sokféle betegség megelőzésében közreműködik. és a csontritkulást. A kecsketej még a pollenallergia ellen is hatásos lehet. Másrészt megszűnik az epesavaknak a bél nyálkahártyájára gyakorolt izgató. mint a tehéntej. hogy átalakítják az epesavakat. mint a tehéntej. mivel kisebb tejzsírgolyócskákat tartalmaz. Pár nap után tejszínszerűen besűrűsödik. nagymértékben enyhül az allergiája. míg B5 vitaminból hatszor többet tartalmaz. Savanyítás hatására ugyanis a tejcukor lebomlik. mint a tehéntej. A savanyú közegben a vitaminok is jobban megőrződnek. Természetesen a kecsketejet is hűtőszekrényben kell tárolni. Miután szénhidráttartalma kisebb. mint a tehéntejé. míg a probiotikus eljárással készült tejtermékek fogyasztása során 30 milliárd tejsavbaktérium kerül a szervezetbe. Magas kalciumtartalma segít megelőzni a fogszuvasodást. a magnézium. A savanyítás során a tej aminonitrogén-tartalma közel háromszorosára. de csak pár percre. Emellett csökkentik a vérnyomást. Különleges zamata következtében egyre több helyen készítenek joghurtot és kefirt is belőle. A finomabb eloszlású tejzsírgolyócskák következtében az emészthetősége is jobb. A belőle képződő oligoszacharidok. ezért tejfehérje-érzékenyek is fogyaszthatják. mely által 90%-kal nő az elfogyasztott tejfehérje hasznosulása is. és azzal együtt fogyasztjuk a tejet. A savanyított tejtermékek nagy előnye. Nem véletlen. és elpusztítják a vastagbélben felhalmozódott káros. Emellett baktériumölő hatása is van. Nem tartalmaz viszont tejallergiát kiváltó ASI-kazeint. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. tárolása is kevesebb gonddal jár. ami a vastagbélrák megelőzésének fontos feltétele. Ezek egyike. rothasztó baktériumokat. Ha valaki ezt a tejet hőkezeletlenül naponta issza.com . így ne sajnáljuk rá a pénzt. folsav) valamint a biotin fel is dúsulnak. Egymagában azonban lehetőleg ne igyuk. Ráadásul a tejsavas erjesztés alatt egyes vízben oldódó Bvitaminok (nikotinsav. hogy nyerstejet csak olyan helyről vásároljunk.

Ebből a szakorvos által felírt és térítésmentesen kiváltható tejcukorbontó szerből 1 kávéskanálnyit kell beletenni 1 pohár tejbe. akkor itassunk vele szójatejet. de nem tartalmaz tejcukrot. Ilyenkor adjunk a babának kecsketejet. és elérte a szobahőmérsékletet. akkor az UHT márkanéven forgalmazott papírdobozos tejet keressük.com . a melegfagyást.sem pedig az enzimtartalma nem károsodik. Iskolai tanulmányainkból tudjuk. hogy a szervezetük nem tudja megemészteni a tej cukortartalmát. Amennyiben a lakásunk közelében nincs piac. Élvezeti értéke még így sem éri el a valódi tejből készült túróét (ráadásul drága is). hogy nagyon drága és meglehetősen nagy helyet foglal el. akik undorodnak a forralt tej ízétől. de a C-vitamin 90%-a megmarad. Ezáltal ennek a tejnek is megsemmisül a teljes enzimtartalma. Mellesleg ma már az allergiások is fogyaszthatnak tejet. Ultrapasztőrözött tejet már sok cég gyárt nálunk. így szinte pótolhatatlan a szervezet számára. ami tökéletes sterilitást eredményez. emiatt csak fűszerezve használható.60/434 A csecsemők egy része allergiás az állati eredetű tejre. szobahőmérsékleten. Ez a fizikai jelenség azonban ellenkező irányban is érvényesül. Ez az eljárás a nyers táplálék ízének maradéktalan megőrzésén túlmenően alkalmas ételeink károsodás nélküli tartósítására is. amikor szerkesztettek egy közel 1 tonna súlyú berendezést. amely a laktóz-intoleranciában szenvedők szervezetéből hiányzik. így fogyasztása nem vált ki kellemetlen ingert azokban sem. Felbontás után természetesen ez a tej is csak hűtőben tárolható. mivel a nagy nyomás hatására elpusztulnak a baktériumok. Mellesleg az ultrasteril körülmények között történő töltés. megfagytak. amikor a vizsgálatok Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. majd hirtelen lehűtik. így sem a vitamin. Ennek oka a laktóz-intolerancia. és a Hercegtej Kft. vagyis az a felnőtt korban is megmaradó probléma. Ez a jelenleg legkorszerűbb technológiai eljárással tartósított tej abban különbözik a hagyományos pasztőrözött változattól. ami azt jelenti. Egyetlen hátránya ennek a berendezésnek. Ez a növényi eredetű tej igen gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban. ami bőrpanaszokban. hogy a tejben 2000 összetevő található. Ezen a nyomáson már szobahőmérsékleten is megfőzhető a nyers táplálék. Rihamoro Hajasi professzor elmondása szerint ezt akkor tapasztalták. fogyasszon továbbra is állati eredetű tejet és tejterméket. hogy egy bizonyos tengerszint feletti magasságot meghaladva már nem lehet normál edényben főzni. hogy ez a nyomás tízszerese a legmélyebb tengerek fenekén uralkodó nyomásnak. Még nagyobb volt az örömük. hanem néhány másodpercre 140 °C-ra hevítik. Annak ellenére. és a maradékot két-három nap alatt el kell fogyasztani. amikor kíváncsiságból tovább növelték a nyomást. vagy ha ehhez nem tudunk hozzájutni. hogy itt nem tartósan forralják 70 °C-on a nyerstejet. Ennek módja a vegetárius szakácskönyvekben részletesen le van írva. A gyors hőkezelésből adódóan az ultrapasztőrözött tej jobban megőrzi a nyerstej eredeti ízét is. de szójababból házilag is előállítható. 10 ezer bar felett elkezdett a víz fagyáspontja növekedni. Egyébként a szójatejből rendkívül egészséges túró is készíthető. mert a víz átjut a pórusain. Ily módon felfedeztek egy új tartósítási eljárást. még tojás is főzhető benne. A legjobbak közül legolcsóbbak a WÉS Tejipari Rt. A roppant nagy nyomás alá helyezett nyers tojásnak azért nem törik össze a héja. hogy a kíméletes tartósításnak és a nyersanyagok károsodás nélküli főzésének van még egy ennél is különlegesebb módja. amellyel 8000 bar nyomást állítottak elő. vagyis a környezeti nyomás növelésével csökkenthető a főzési hőmérséklet. és kénytelenek vagyunk pasztőrözött tejet vásárolni. termékei. A kisgyermekek számára azonban létfontosságú a tejfogyasztás.és B-vitamin-tartalma. hogy a víz forráspontja függ a külső nyomástól. Egyébként a Kiotói Mezőgazdasági Egyetemen folytatott hidegfőzési kísérletek egy másik meglepő jelenséget is eredményeztek. mert a legújabb kutatások fényt derítettek arra. ezért aki nem szenved laktóz-intoleranciában. Érdemes megragadni ezt a lehetőséget. hanem éppen ellenkezőleg. így a háztartásokban való alkalmazása nem várható. légzési nehézségekben és székrekedésben nyilvánul meg. és az aszeptikus Tetra Brik csomagolás következtében az UHT tej három hónapig is eltartható hűtés nélkül. A szójatej bioboltokban szerezhető be. így az allergiás tünetek maradéktalanul megszűnnek. így a külső és belső nyomás kiegyenlíti egymást. és ugyancsak kevésbé károsodik az A. mivel újabban elkezdték mesterségesen előállítani azt az enzimet. Érdekességként megemlíthető. A szójatúró (ismertebb nevén a tofu) azonban a szójakockához hasonlóan semleges ízű. Ezért a nagyobb hegyekben már 70-80 °C-on elkezd forrni a víz. Ezt használták ki a japán tudósok. Ennek következtében a nagy nedvességtartalmú élelmiszerek nem főttek meg.

” A kövéreknek tehát nem azt kell kérdezniük. a túlnyomó többség tehát azért kövér. hogy egy önként vállalkozó kisebb csoport térjen vissza az ősi életformához. vagy kórosan elhízott ember sem. Egyébként is groteszk dolog ilyen problémával előhozakodni egy olyan világban. hogy lefogyjak? A fogyáshoz nem enni kell. se párát ne tudjon magába szívni az étel. majd kivonják belőle a teljes nedvességtartalmát. hogy szinte gurul. elkényelmesedtek. 0. Összességében a Föld minden lakosára napi 1. Visszatérve az előző témára. mert csekély a kalóriatartalmuk. akkor se kínozzuk magunkat olyan ételekkel. hogy csak attól hízunk. Észak-Amerikában már minden harmadik ember olyan kövér. Amikor az ausztrál bennszülöttek megismerkedtek a jóléti társadalom vívmányaival.61/434 kimutatták. elhíznának tőle. Ők meg a zabálásba betegednek bele. Egy ismert magyar táplálkozástudományi professzor ezzel a drasztikus kijelentéssel zárt le egy tudományos vitát: „A náci koncentrációs táborokban nem akadt egyetlen túlsúlyos. mert sokat eszik. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. amit megeszünk. Az ily módon tartósított élelmiszer friss súlyának csak egynegyedét nyomja. Ez úgy történik. és meghíztak. és évente 10 millióan halnak éhen. mint a mélyhűtött mirelit termékeké. Más élelmiszer-alapanyagokból is hatalmas készletek halmozódtak fel a raktárakban. Lényege. Az eljárás kifejlesztését az amerikai kormány rendelte meg űrhajósok számára. és ne bújjuk a kalóriatáblázatokat. a hideg hűtőfolyadék helyett gázt nyomnak be a kamrába. Ennek hatására az élelmiszerben levő jég gőzzé alakul anélkül. normalizálódott a magas vérnyomásuk. és több millió tonnányi lefagyasztott hús vár vevőre. Néhány hónap alatt szépen lefogytak. rendeződött a vércukorszintjük. gyűjtögettek. hogy az élelmiszereket gyorsfagyasztással tartósítják.com . Ne feledjük. melyek undort keltenek bennünk. A helytelen táplálkozás okozta betegségekre is megvan a legegyszerűbb és legolcsóbb gyógymód. Amikor a zöldség-gyümölcs már keményre fagyott. csupán azért. Ne méricskéljük a nyersanyagokat patikamérlegen. ha hagyományos módon fogyókúrázunk. A különleges fagyasztóeljárásokkal kapcsolatban érdemes szót ejteni a fagyasztva szárításról is. A dupla tartósításnak (fagyasztás + szárítás) köszönhetően évekig megőrzi az ízét. hanem koplalni. hogy: Mit egyek. és az elkészítéséhez csupán forrásban levő vízre van szükség. Helyettük a nyugati országokban élők eszik meg a felesleget.5 kg hús. vadásztak. tojás és tej.25 kg gabona és hüvelyes termény. A kísérletben részt vevők ismét halásztak. hogy az így „fagyasztott” élelmiszerek aromája és vitamintartalma kevésbé károsodik. hogy se levegőt. Ha ezt az adagot naponta meg kellene enniük az éhezőknek. hogy felolvadna. ahol 840 millió ember éhezik. hogy a fagyasztás légmentes kamrában történik. Ezt követi a légmentes lezárás. Valakinek az az ötlete támadt. Az Európai Unió hűtőházaiban évtizedek óta eladhatatlan vajhegyek. hanem az egyenlőtlen elosztás miatt. A kövér embereknek maximum 2%-a szenved hormonzavarban. valamint 0.5 kg gyümölcs és zöldség jut. Mellesleg a szegény emberek nem az élelem világméretű hiánya következtében éheznek és szenvednek különböző hiánybetegségekben. mint manapság. Soha ennyi élelmiszerfelesleg nem képződött a világban.

értéktelen. valahányszor étellel kínálnak. A hosszú távon folytatott éhezés nem csak a fölös kalóriától szabadítja meg a szervezetet. Arról nem is szólva. és a csak addig. mivel a nemkívánatos étel pszichésen könnyebben idézhet elő gyomorbajt. A szervezet ugyanis az emésztésnél felszabadult Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mint a helytelen táplálkozás. 3-4 hét után gyomrunk átáll az új étkezési módra. és különböző betegségek kialakulása. ha valóban éhesek vagyunk. mert ezek az anyagok annyi vizet képesek magukba szívni. amíg a májban és a zsigerek között felhalmozott zsírmennyiség elbomlik. azonnal abba kell hagyni. hanem soványak leszünk. A csökkentett ételmennyiségből származó éhségérzetet könnyen elűzhetjük búzacsíra vagy korpás kekszek fogyasztásával. Hasonló a helyzet a többi preparált élelmiszernél is. és akkor végleg megszűnik kínzó éhségérzetünk. Kizárólag zöldséget. hanem vele együtt eltávolítják a teljes A-. Az éhségérzet oka azonban a legtöbbször nem más. e nélkül pedig a táplálkozásunk vegetálássá válik. tompítva ezzel éhségérzetünket. Ez ugyan havi 3-4 kilogrammnyi fogyást eredményez csupán. annál intenzívebb a súlycsökkenés. Így ha két étkezés között éhesek vagyunk. Nem váltanak ki gasztronómiai élvezetet. Sokan nem tudják. és ahogy megtelt a gyomrunk. Forgassuk a fejünket jobbra-balra. Minél sötétebb.vagy nullkalóriás diéta további hátránya még. mivel valódi citromléből készített cukormentes limonádéval ellensúlyozni tudjuk a keksz gyomorsavfelszívó hatását. A fogyás elkezdődését a vizelet színe jelzi. Legyünk tehát türelmesek. Ne mondjunk le tehát a finom ételek fogyasztása által nyújtott örömökről. Amikor érezte. hanem az adagok. amíg normális tempóban nem csökken a testsúlyunk. napi 1500 kcal-os (6300 kJ) étrend bizonyult a legkevésbé veszélyesnek. Különben is csak azok az ételek válnak igazán a hasznunkra. az mindenképpen kerülje a drasztikus módszereket. illetve az étkezések számának csökkentésével. denaturált táplálékra való átállással kell védekezni. hogy a testszerte lerakódó zsírréteg csak akkor kezd el csökkenni. D. A feltehetően vénuszi származású Saint-Germain gróf is így táplálkozott. Akinek kevés a gyomorsava az is alkalmazhatja ezt a módszert. és nem jár semmilyen szenvedéssel. Ennek következtében nem csak karcsúak. A sovány tejből pl. amelyeknek az elfogyasztása élvezetet jelent. Nem jó megoldás a csökkentett zsírtartalmú ételek fogyasztása sem. de mentes minden mellékhatástól. a vegetarizmus magyarországi megteremtője is így táplálkozott. Krónikus elhízás esetén egy hónap is kell. az mondjon le a tízórairól és az uzsonnáról is. da csak akkor. annak minden esélye megvan rá. Steven Hawks által hirdetett „intuitív evés” fogyókúra lényege. Az alacsony. Egy falattal sem evett többet. A táplálkozástudományi kutatások szerint az egészségre a mérsékelten energiaszegény. Már egy vicc is született a célszerű eljárásról: „Mi a leghatékonyabb fogyókúra? Egy rendkívül egyszerű tornagyakorlat. hogy bármit ehetünk. hogy egy idő után a karcsúsága hiánybetegségekkel fog párosulni. Ez boldogságunk egyik forrása. nem csak a zsír túlnyomó részét vonják ki. a testsúlycsökkenés előbb-utóbb megindul.com .és mikroelemektől is. felállt az asztaltól. Étkezési kultúránk fontos része az ízek élvezete. Az eredményes fogyókúra alapvető feltétele tehát a türelem. Az a kevés étel viszont amit magunkhoz veszünk.” Amerikában a mérsékelt táplálkozás hívei mozgalommá fejlesztették a korlátozott táplálékfelvétel módszerét. A fogyókúrának ez a módja csak az első napokban nehéz. Mindaddig csökkentsük a napi ételadagunkat.és E-vitamintartalmát. legyen ízletes. civilizált emberhez méltó táplálkozás felelevenítése. valamint a makro. amikor a szervezet a májban lerakódott zsírt már elégette. mint folyadékhiány. Ennek elkerülhetetlen következménye az immunrendszer leromlása. gyümölcsöt és olajos magvakat fogyasztott.) Ha valaki továbbra is ragaszkodik a kalóriatáblázatok alapján összeállított hagyományos diétához. hogy életben maradjon. amíg az éhségérzete el nem múlt. Az ember nem csak azért eszik. Aki ily módon fogyókúrázik. hogy a súlycsökkenés jelentős részben izomszövetünk megfogyatkozása révén jön létre. ami egy járulékos szempont miatt is fontos. 80 évvel ezelőtt Bicsérdy Béla. ami egészségünk kockáztatásán kívül újabb pszichés zavarokhoz vezet. hogy megtelt a gyomra. és otthagyta az ételt. hanem megfosztja a létfontosságú vitaminoktól. hogy háromszorosára dagadnak a gyomorban. igyunk 1-2 pohár vizet. hogy a „light” és egyéb agyonsoványított szörnyűségek ízetlenek. (Mellesleg ez a módszer az évezredek óta ismert önkorlátozó. egyen kevesebbet.62/434 Ha valaki túlsúlyos. Az elhízás ellen nem a lesilányított. Aki a vacsora elhagyása után is hízik.

Addig a szervezet a májban felhalmozódott glikogén. Amerikai kutatók vizsgálata szerint. így gyakrabban betegszik meg. visszahízáskor azonban csak a zsírszövetek szaporodnak. globulin) valamint az orotsav segítik a máj méregtelenítő funkcióját is. Az éhezés nem szabadítja meg a szervezetet a mérgektől. amelyek mérgezően hatnak a szervezetre.) Nagy probléma még ennél az effektusnál. mert a hatékony anyagcsere lassabban reagál a csökkentett energiatartalmú étrendre. A tejsavó literenként 30 grammnyi fehérjetartalma ugyancsak képes megakadályozni a szervezet fehérjeegyensúlyának megbomlását. hogy a savó nyerstejből származzon. izmaink nem. A jojóeffektus járulékos következménye. Állandósulhat is ez az állapot. Ennek következtében zsírpárnáink a zsinóron rángatott jojó pörgéséhez hasonló gyorsasággal fognak visszatérni. Még kevésbé nevezhető böjtölésnek a pénteki hústilalom. A túl sok táplálék feldolgozása oly sok terhet ró a szervezetre. Azért is fontos a friss savó használata. de csak addig tart. mert ez csak lemondás. fáradtság. Az agynak ugyanis naponta 130 gramm szőlőcukorra van szüksége a zavartalan működéshez. 1 kcal kb. apátia. hogy a fogyás során nem csak zsírszövetet. Széleskörű tapasztalatok szerint ez az effektus napi 1200 kalóriás étrend. (Ez valójában kcal.2 kJ-nak felel meg. hanem fehérjét is veszítünk. amíg nem kezdünk el megint egészségtelen. hogy a megszokottnál kevesebb tápanyagot kap. a szervezet teljes méregtelenítése után is bekövetkezik. aki 5 éven át váltakozva fogy majd hízik. hogy abbamarad a méregtelenítése. Az alacsony vagy nullkalóriás diéta azok számára sem ajánlott. de ez azért történik meg. vagyis drasztikus fogyókúra esetén mindig fellép. Ezért szokott a látványos fogyással induló kúra néhány hét múlva megtorpanni. hogy az ily módon előállított cukor mellett ketonok is keletkeznek. Amennyiben a jól táplált szervezet azt veszi észre. A böjtkúra elengedhetetlen része a béltisztítás. Ennek alapján szinte azonnali visszajelzést kapunk arról. hogy a gyümölcs cukortartalma biztosítja az agy táplálását. Az új szabvány szerint a kJoule-t kell használni. hogy károsítja az immunrendszert. 4. A fogyni vágyók ne tévesszék össze a böjtölést a koplalással. (Ez a jelenség egy alapos böjtkúra. Lokális fogyasztás esetén jó hatást lehet elérni borókakrémes masszázzsal. sőt még többletsúly is rakódik ránk. ami erősít. Ráadásul az újabb fogyókúra sokkal keservesebb lesz. hogy ha túlettük magunkat. A krémmel naponta 20 percig kell masszírozni a karcsúsítani kívánt testrészt.com . Kellemetlen velejárója még ennek a jelenségnek. akik azért böjtölnek. kávézásról és az alkoholról való leszokást is. (Az amerikai Georgiai Egyetem kutatói szerint holdtöltekor 8%-kal növekszik a tápanyagfelvétel. A tornagyakorlatok és masszázsok jótékony hatásai is ilyenkor a legintenzívebbek. vegyszerekkel mérgezett ételeket fogyasztani. Ha ilyenkor feladjuk. mert enzimek hiányában értékes hatóanyagai nem képesek felszívódni. mivel a súlycsökkenés ilyenkor a leghatékonyabb. Ez a biokémiai folyamat szintén az izomszövet csökkenéséhez vezet. akkor a szervezetünk a bevitt tápanyagból jóval többet raktároz el. A savóban levő aminosavak és egyszerű felépítésű fehérjék (albumin. az ásványi anyagok és roboráló készítmények. hiszen az előzőleg takarékra állított szervezet még nagyobb hatásfokkal dolgozza fel a táplálékot.63/434 energiát a szervezet méregtelenítésére fordítja. a naponként végzett beöntés. tehát a vitaminok. Ha regeneráló kúrára is szükségünk van. mint korábban. vízszínűvé válik. Ekkor duplán hatásos minden. mert a szervezetünk méregmentessé vált. Arra azonban ügyeljünk. majd a testszerte lerakódott zsírok elbontásából fedezi a glukózszükségletét. A böjt idején azonban a szervezet nem jut hozzá cukorhoz. Ennek tünetei: ingerlékenység. Fogyókúrát újhold idején ajánlatos tartani.) Ebben az időszakban célszerű elkezdeni a dohányzásról. A fogyókúrás szakkönyvekben az egyszerűsítés érdekében elhagyják a „kilo” előtagot. Izomszöveteik védelme érdekében érdemes ezt a módszert alkalmazniuk a kisebb súlyproblémák miatt böjtölőknek is. ezért olyan aminosavakból állítja elő. amelyek a testfehérjék lebontása révén keletkeznek. mert a fehérjelebontás csak 2 hét után indul meg. A sovány testalkatúak a tisztító kúrát gyümölcslével végezzék. ezt növekvő hold idején tartsuk. A léböjtkúra előnye. Egy átlagos (1-2 hetes) böjtkúránál ettől nem kell tartanunk. hogy megszabadítsák a szervezetüket a felhalmozódott mérgektől. Másik lehetőség a tejsavóval végzett böjtkúra. takarékoskodni kezd. hogy a vizeletünk kivilágososodik. mert az állás során a benne található jobbra forgató tejsav balra forgatóvá válik. melynek látható következménye.) A sikeres fogyókúra másik buktatója a jojó-effektus fellépése. Ezzel Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ami lassítja az anyagcserét. annál 30%-kal csökken az ölő sejtek száma.

vagyis a diéta. melynek következtében a zsír lerakódik az energiaraktárakba. pizza) illetve kelt tésztás készítményeket (kalács. hogy tartózkodunk a zsírok és a szénhidrátok együttes fogyasztásától. lencse. mint egy kétfogásos ebéd.64/434 csupán annyit érünk el.com . (Az ételszétválasztás lényege. hogy a zsírszövetek kialakulásához egyes ételeknek (a zsíroknak és a szénhidrátoknak. Egy zacskónyi (25 dg chips) 1350 kalóriát tartalmaz. Az inzulin viszont gátolja a zsír lebontását elősegítő glükonon hormon érvényesülését. A legjobb és legradikálisabb eredményt azonban a három módszer. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend az ételszétválasztás egy sajátos módja. mint az ebéd. mert éheznek. ezzel kezdi a lebontást. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. csak fele mennyiségben. 30 nap után a kúrába be kell iktatni egy víznapot a gyümölcsnap után. A reggeli az egész kúra alatt csupán 2 szem friss gyümölcs (alma. Ennek a kiegészítésként alkalmazandó módszernek a lényege az ételek szétválasztásában rejlik. a gyümölcskúra. de mivel az elfogyasztott étel szénhidráttartalma többnyire bőven fedezi a szervezet energiaigényét. erre már nem kerül sor. tejtermékeket) szabad enni. hogy valamivel később telítődik a szervezetünk a húsban található mérgekkel. de más nem. ami növeli a vitalitásunkat. Hay kutatásain alapuló „Testkontroll” néven ismert ételszétválasztás együttes alkalmazásával érhetjük el. Nem azért soványak. A káros szenvedélyek kielégítése melletti éhezés azt eredményezi. ha cukrot és zsírt fogyasztunk együtt. a zsírok beépülése akár 60%-kal is megnövekedhet. sőt vastagodnak. hogy bizonyos fajta ételek. Az elfogyasztott ételeknek a zsírtartalmát leginkább a kenyér és a burgonya köti meg. Ekkor a zöldség bármely fajtája (bab. illetve a fehérjéknek és a szénhidrátoknak) össze kell kapcsolódniuk a szervezetünkben. A harmadik. Ekkor böjtölni kell.) A diétás étrend összeállításával foglalkozó szakemberek már régóta gyanítják. Ekkor ebédre csak fehérjetartalmú ételeket (pl. krumpli) fogyasztható. A második nap a keményítőnap. borsó. a derékra és a csípőtájra. Annyit. hanem erősebbek. Ez is magyarázatot ad arra. majd a negyedik nap után ismétlődik a ciklus. Ekkor bármilyen nyers gyümölcs fogyasztható. Ennél a 90 napig tartó fogyókúránál naponta más-más ételfajtát kell enni. körte) vagy ennek megfelelő mennyiségű apró gyümölcs lehet. melynek hatására a hasnyálmirigy nagy mennyiségű inzulint termel. Ilyenkor a vércukorszint hirtelen megemelkedik. A kalóriatartalma azonban több mint egy nagyságrenddel kisebb. az még intenzívebb testsúlycsökkenésre számíthat. spagetti) vagy sült tésztát (pl. korlátlan mennyiségben. és a dr. sütemények) kell enni. pl. Egy új keletű táplálkozástudományi felismerés szerint ennél is veszélyesebb kombináció. A sok mozgás. a rendszeres és intenzív tornagyakorlatok azonban fokozzák a szervezetben a bioenergia áramlását. A vacsora mind a négy napon ugyanaz. Mivel a szénhidrát könnyebben hasznosítható. A legtöbb ember viszont ragaszkodik a jóllakottság érzéséhez. Utána ismétlődik a négynapos ciklus. A szervezet tisztulása érdekében egész nap csak ásványvíz fogyasztható. mint a zsiradékban sült krumpli vagy a hús. Többet árt. Enélkül a kiéheztetett test egyre bágyadtabb lesz. A szervezet ugyanis egy időben csak szénhidrátot vagy zsírt tud elégetni. Ezzel szemben 25 dg szamócában csak 75 kalória van. aktívabbak is leszünk. a zsírok és a szénhidrátok nem fogyaszthatók egyszerre. A böjtkúra eredményességének záloga a sok mozgás. A negyedik nap a gyümölcsnap. hogy a vegetáriusok miért nem híznak el. A legújabb táplálkozástudományi kutatások szerint tekintélyes túlsúllyal rendelkezők hamarabb is megszabadulhatnak zsírpárnáiktól. Így a böjtkúra végén nem csak karcsúbbak. testünk táplálására fele annyi élelem is elegendő lenne. főleg nagy zsiradéktartalmú ételekkel való együttfogyasztásáról. A diéta a fehérjenappal kezdődik. Inni kizárólag cukormentes teát vagy ásványvizet szabad. szénhidrátnapon főtt tésztát (pl. mint használ a dohányzás és a szeszfogyasztás mellett végzett böjtölés. három hónapon keresztül. hanem csak elodázzuk a húsevés okozta betegségeket. hogy nagyobb hatásfokkal szívódik fel a szervezetbe nikotin és az alkohol. de ezen kívül semmi más. szóját. A zsírégetés csak a szénhidrátok lebontása után kezdődik el. tojást. a négynaponként eltérő táplálkozás. ezért az elhízás csak úgy akadályozható meg. teljesen elernyed. és megtisztított szervezetünk következtében sokkal jobb lesz a közérzetünk. az életkedvünket. Ezzel nem előzzük meg. így aki lemond ezeknek az élelmiszereknek más. A zsírpárnák megmaradnak. Az elhízás fő oka tehát a túlevés. Az érett gyümölcs ugyanúgy csillapítja az éhséget. Ha zsíros fogásaink egyben cukrot is tartalmaznak.

és megbuggyan a tartalma. és zavartalanul végbemegy az emésztés. Ezért elkezdi lebontani az elraktározott tartalékot. hogy mit válaszon ki. A vegyes étkezést folytatók már akkor is elkerülhetik ezeket a kellemetlenségeket. újabb 90 napig csak friss gyümölcsöt ehetünk reggelire. a nagy mennyiségű inzulin viszont gátolja a máj zsírlebontó tevékenységét. Korlátlan mennyiségben engedi fogyasztani a húst és zsírokat. mint a húsban. Végül jöhet a friss gyümölcs. Ez a fajta mindenevés a hasnyálmirigyet is túlterheli. Így végül semmi sem tud rendesen megemésztődni és felszívódni. ha a különféle összetételű ebédet két részletben fogyasztják el. Ennek ellenére ezzel a fajta diétával 18-25 kiló súlyfelesleget is le lehet adni 3 hónap alatt. A sejtek jóllakásával megszűnik az éhségérzet is. Ha nem fogyasztunk cukrot vagy cukorrá alakítható szénhidrátokat. hogy életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani. mert a kifáradt hasnyálmirigy nem tudja a sok répa. a szelektív ételfogyasztással történő fogyókúra nem jár éhezéssel.) A fiaskó ellenére ezt a módszert érdemes továbbra is alkalmazni. Ebédre a fő fogást (valamilyen egytálételt). A trijod-tironin eltérő szintje az oka annak. Ezt követi a cukorbetegség. a májban felhalmozott zsírok kiürítésére. Szegény gyomrunk azt sem tudja mit csináljon ezzel az egyveleggel.com . Alapvetően ennek a zsírégető hormonnak a mennyisége szabja meg zsírpárnáink vastagságát. a keményítő és a szénhidrát. A tortában. és a leadott kilók nem jönnek vissza. A testsúly karbantartásának van egy szervezet által irányított természetes módja is. Azért is célszerű áttérni a húsról a szójára. Amerikában az 53 éves Jody Gorran kártérítési pert indított az Atkins-birodalom ellen. Ráadásul ott a desszert. A szójában sokkal több a fehérje. mert egyszerre zúdul rá a fehérje.és nádcukrot könnyen felszívódó szőlőcukorrá alakítani. és egyéb süteményekben levő összetett cukor (diszacharid) lebontásához sok inzulin kellene. és ennek köszönhette az Atkins vállalathálózat is a kiépülését. így pang a vérben. vagyis a ránk rakódott hájréteget. mert közben megerjed benne a nyers gyümölcs. és egészséges. mert miután az általuk előírt módon kezdett el táplálkozni. hogy kidolgozója. hogy egyesek folyton „zabálnak” mégsem híznak egy grammot sem. Marad idő az elfogyasztott cukor lebontására. vacsorára pedig a levest. Atkins doktor túlsúlyos volt. A lényege. a 2-es számú cukorbetegséget. a magas cukortartalmával. de nem tartalmaz LDL-koleszterint. vagy meg kell ismételni az egész kúrát. A húsfogyasztás ártalmaitól azonban így nem szabadulhatunk meg. hogy nem kap elegendő táplálékot. A vékonybél sem tudja. előidézve korunk népbetegségét. de szigorúan tiltja a kenyeret. sejtekbe szállításra. mert a hús LDL-koleszterin-tartalma szívtrombózist okoz. Az egyes ételféleségeken belül a receptek szabadon változtathatók. A Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. a kiegyensúlyozott hormonháztartás. koleszterinszintje 50%-kal megugrott. A húsos feltétet főtt tésztára rakva fogyasztjuk. mert sokat eszünk. csak szénhidrátot nem. a tésztákat és a süteményt. Az Atkins-diéta hívei azonban továbbra is kitartanak amellett. hogy nem csak azért hízunk. Kétévi fogyókúra után az artériái úgy eltömődtek. nem kell négy nap múlva is azt enni. mivel az Atkins-diéta szójával is végezhető. ha a fehérjét szójakészítmények formájában fogyasztjuk. vagy más sült tésztát. Az ily módon történő fogyás biokémiai magyarázata nagyon egyszerű. hanem azért mert mindenfélét összeeszünk. vagy a desszertet. ezért jobb. hogy bármit lehet enni. mivel a felesleges zsír nem képes távozni a szervezetből. sőt egyhangúnak sem mondható. Ha mégis súlygyarapodást észlelünk. Ennek a fogyókúrának a növekvő sikere is azt bizonyítja. A lebontatlan cukrot a sejtek képtelenek felvenni. Mindenesetre sokat ront ennek a diétának a hitelén. pedig csak fele annyit eszünk. (Az utóbbi években a fogyókúrázás évi 50 milliárd dolláros üzletággá vált az Egyesült Államokban. ha csak „ránéznek” az ételre. A hollywoodi sztárok kedvenc fogyókúrás módszere az Atkins-diéta. Ha előzőleg sajtos pizzát készítettünk. Így az eltérő alapanyagok nem keverednek egymással. szervezetünk azt hiszi. majd utána jóízűen bekebelezünk egy nagy szelet tortát. mások pedig már attól is híznak. Még rendesen megemészteni sem tudja. hogy a zsírok és húsok korlátlan fogyasztása biztonságos. és 2003-ban szívrohamban halt meg. Az elhízást a pajzsmirigy jódtartalmú hormonja akadályozza meg.65/434 Bár a napok sorrendjét feltétlenül be kell tartani. Csinálhatunk helyette bármilyen ízesítésű pizzát. mint korábban. Túlműködése esetén a pajzsmirigy által termelt trijód-tironin hormon kóros soványságot is kiválthat. valamint purint és egyéb mérgeket. Ilyen körülmények között csak a hájréteg vastagodik meg rajtunk. Ily módon látványos súlycsökkenés indul meg.

depressziót. Ezen túlmenően izületi. Ezért pár év után betiltották a használatát. hanem a csípője. Ez a szer a pajzsmirigy alulműködését nem az általa termelt hormon pótlásával.avalonteam. Vezér u.hu Bioboltokban és gyógyszertárakban egyaránt kapható. Ezt a gondot oldja meg egy magyar találmány. hogy a maradék nedvesség. a combjai is megvastagodnak. hanem újra felszívódnak. hanem a mellékvesék túlzott működése is okozhat elhízást. Mivel a világ lakosságának egyharmada szintén jódhiányban szenved. A jód pótlása sok esetben megszünteti a hajhullást. az anyagcserét is felpörgeti. és nyugodttá. motiválatlan. Abbahagyni se lehetett a szedését. A jódhiány különösen nálunk okoz gondot. hogy az anyagcsere átálljon a normális szintre. kiegyensúlyozottá teszi a fogyókúrázót. memóriazavart. Ez azért szokatlan.66/434 pajzsmirigy hormonjainak zsírbontó hatása nem új keletű ismeret. de aki rászokott. 3 hónapra van szükség ahhoz. vakságot. A tapasztalatok szerint 1 hónap alatt 3 kilót lehet fogyni ezzel a veszélytelen szerrel. Ha valaki ennél is kevesebb energiatartalmú táplálékot vesz magához. A fogyókúra ugyanis hormonpótlással sem garantált. Ennek látható jele az állati ürüléknél tapasztalható bogyósodás. Budapest. mert ennek következménye gyors visszahízás volt. Jódhiányos gyerekeknél az elhízás mellett gyakori jelenség a lustaság. a könnyen felszívódó szerves jódvegyületekből álló METABOL. Már az 1920-as években felfedezték. majd egy alkalomra csökken. és mesterséges hormonokat használtak a pótlására. rossz hatásfokkal szívódik fel. ami fokozza a testsúlycsökkenést. Ez jelentősen hozzájárult ahhoz. bőr-.com . A szervetlen jód azonban nehezen. hogy gyorsan lehetett tőle fogyni. mert ettől krónikus székrekedése lesz. hanem a rendellenességet kiváltó jódhiány megszüntetésével orvosolja. (Ennek elkerülése érdekében írják elő szigorúan a böjtkúrát folytatóknak a naponként beöntést. Ezzel szintén gyorsan lehetet fogyni.és tápanyagtartalommal együtt rengeteg méreg is felszívódik a székletből. 134. de a testsúlycsökkentés szigorú orvosi felügyelet mellett zajlik. mert a legtöbb nő ha hízik nem csak pocakot ereszt. A szervezet által kiürítésre szánt méreganyagok nem távoznak el.és körömrendellenességet. Korunk narkós nemzedéke felfedezett egy anfetamin származékot. Ezért világszerte betiltották a gyártását. Sok esetben süketséget. Tel: 460 0684 és 460 0685. szívizom. Való igaz. mert a pajzsmirigy hormonja rendkívüli mértékben megnöveli az étvágyat. potenciazavart és libidócsökkenést okoz. mert Magyarországon meglehetősen jódhiányos a talaj. a korábban naponkénti széklet heti két. végbélmosást. hogy a nőknek csak a hasuk növekszik. 1148. haj. az sem segít rajta. Érdemes több helyen is érdeklődni. dekoncentráltságot.) Ráadásul a táplálék mennyiségének radikális csökkentése nagyfokú vitamin. a betegnek nincs kedve semmihez. nehéz a reggeli felkelés. a kábítószer rabjává vált. és a jódhiányból eredő egyéb betegségek is megszűnjenek. napi 800 kcal táplálék bevitele mellett sem tudja csökkenteni a testsúlyát. lassítja a kopaszodást. nagy érdeklődés mutatkozik a METABOL iránt külföldön is. de igen kockázatos volt az alkalmazása. sőt halált okozott. melynek következtében nem engedi az ürüléket távozni. A végbélből történő kivonás ennél is veszélyesebb következménye. mert a beszerzett Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Aki ezt nem tudja leküzdeni. Nem csak a pajzsmirigy alulműködése.és nyomelemhiányt okoz a szervezetben. még többet eszik. A végbélben megrekedt bélsár beszárad. Ez a szer Gracidin néven vált ismertté. amely amellett hogy élénkít. Aki pajzsmirigy-alulműködésben szenved. Az UNICEF felmérése szerint a jódhiányos gyerekek IQ-ja 14 ponttal alacsonyabb a többieknél. hogy az alacsony átlagjövedelem ellenére nálunk még a nyugati országokban regisztráltnál is több a túlsúlyos ember. a tanulási nehézségek és a koncentrációképtelenség. A klinikákon azonban továbbra is kezelik a hormonzavarral küszködőket. A biojód alapú készítmény L-Carnitint és biokrómot is tartalmaz. ami számos betegség kiváltója lehet.és izomproblémát. amitől még jobban elhízik. A forgalmazó honlapja és onlinerendelés: http://www. Forgalmazója: Avalon Team Kft. Fax: 470 0010. Ennek a fajta elhízásnak az a jellegzetessége. hogy a jódhiány még mintegy 100 másik tünetet produkál: Pl. Súlyosbítja a helyzete. Ezen az évtizedek óta ismert helyzeten az élelmiszer-felügyeleti hatóságok jódozott só forgalomba hozatalával próbáltak segíteni.és keringési tüneteket. a combjuk elvékonyodik. A szervezet ugyanis igyekszik a rendelkezésére álló kevés táplálékból kivonni az igényelt tápanyag.és folyadékmennyiséget.

Ez a hormon nagy szerepet játszik a cukor-. A hajhullás gyakori oka ugyanis a jódhiány. az articsóka és a vöröshagyma. Egyébként a puffasztó hatás krumplival csökkenthető. A tartósan magas inzulinszint pedig rezisztenciát okoz. A napi adagja 20 fontba fog kerülni. ha a fogyókúra hatástalansága fokozott hajhullással. édességek. A káposztán kívül zsírlebontó hatású még a brokkoli. a karfiol. sőt mint már szó volt róla a fogyókúra sikerét a Hold állása is befolyásolja. Ha puffadást. és egyre jobban kopaszodik vagy őszül. (Nem szabad ízesíteni se cukorral. mert az elhízottságból eredő betegségek kezelése többe kerül.com . Különösen az édeskömény gyorsítja a zsírégetést.) A fűszerek mellett a zöldségek is fogyasztó hatásúak. A káposztafélék kicentrifugázott leve is hasonló hatást vált ki. A belőlük főzött levesektől akkor sem fogunk elhízni. Az álmatlanság azáltal is fokozza az elhízás veszélyét. Jellemző a METABOL népszerűségére. ami kideríti a hajhullás esetleges szervi eredetét. illetve étvágyunk intenzitását. és az íze sem rossz.és ásványanyaghiányhoz vezet. hogy a kövérek szervezete nem termel elég PYY3-36 hormont. nem fér bele több étel. és a kúrát fogyó holdkor kezdik. Az emésztéssel nyerhető többletenergia azonban nem pótolja a hiányzó bioenergiát. ánizs. hogy van egy olyan módszer is. hogy a stressz is okozhat hirtelen hajhullást és őszülést. sőt a kezdeti daganatok lebontásra is alkalmas. Igen alkalmas fogyasztó. Mellesleg a pajzsmirigy fokozott működése is okozhat hajhullást. A teljesség kedvéért meg kell említeni.67/434 mennyiségtől függően jelentős árkülönbséggel árusítják. mert összeszűkíti a hajhagymákat vérrel ellátó hajszálereket. szegfűszeg. hanem zsírsejtek formájában elraktározódik. gyengeséggel küzd. kimutatja a hiányzó anyagokat. Ezért sokan tea helyett édeskömény kifőzött levével mossák át a szervezetüket. Emellett 54 ezer haláleset történik évente a kóros túlsúly miatt. Azért hogy ne legyen olyan egyhangú. hogy a káposzta megtisztítja és regenerálja a vastagbelet. a cékla. de ennek alkalmazásához AgyKun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. se citrommal.és tisztítószer még a savanyú káposzta leve. melynek feladata tudatni az aggyal. hajunk összetételét. a kínai kel és a kelbimbó is. amíg már feszül a gyomruk. Szinte biztos. kardamommag. citromfű) szintén rendelkeznek fogyasztó hatással. A kóros elhízás gyakori oka még. ha bőven mérjük az adagot. Nagy-Britanniában már dolgoznak a PYY3-36 hormon szintetikus előállításán. A magas kortizolszint növeli a szénhidrát. A szervezet nem mindegyik káposztafélére reagál azonosan. ezért nem árt felkeresni egy hajgyógyászt. majd szedjen jódtablettát. és vegyelemzéssel megállapítja fejbőrünk. a fehér káposzta fele mennyiségben más idényzöldségekkel is keverhető. váltsunk át egyik káposztafajtáról a másikra. A kialvatlanság is hozzájárul zaklatott korunk emberének elhízásához. Energiahiányát gyakori táplálékfelvétellel próbálja pótolni. (2 evőkanál édesköményt forrázzunk le 1 liter vízzel.és zsíranyagcserét befolyásoló inzulin mennyiségét. A káposztafélék közé tartozik a kelkáposzta. kopaszodással és őszüléssel párosul. vizsgáltassa meg a pajzsmirigyét. hogy a kialvatlan személy állandóan fáradt. Angliában azonban a társadalombiztosítás hajlandó ezt a költséget magára vállalni. amitől gyakran felszökik az inzulinszintjük. mivel a sok inzulin lecsökkenti a vércukorszintet. aki műszeres mintavételezéssel. a fehérje-. Brit vizsgálatok szerint a túlsúlyos emberek szervezetében egyharmaddal kevesebb található ebből a figyelmeztető hormonból. ezért addig esznek.) Ez a zsírégető tea böjt nélkül is fogyaszt.és zsíranyagcsere szabályozásában. Ráadásul az energiahiányt sokan nassolással (sütemények. és lefedve 10 percig áztassuk. Az általa előidézett stressz növeli a mellékvesében termelődő kortizol szintjét. hogy a gyomor megtelt. csokoládé) fogyasztásával próbálják megszüntetni. Aki napi 1000 kalóriás koszt mellett sem képes lefogyni. amely pszichikai úton befolyásolja a szervezet anyagcseréjét. görcsöt tapasztalunk. az ásványanyag. Nem egy túlsúllyal küszködőre csodás hatást gyakorolt a káposztaleves-kúra. fahéj. Nagy előnye ennek a kúrának. Rostok hiányában a káposztás léböjtkúra nem okoz puffadást. A magas inzulinszint pedig gátolja a zsírraktárak lebontását. ami vitamin. A probléma bonyolultságára jellemző. hogy másfél év alatt 1 millió dobozzal adtak el belőle.) Néhány hónap alatt éhezés nélkül 15-20 kilogrammot is leadhatunk vele. Az aromás fűszerek (édeskömény. Ide tartozik a csípős paprika is. hogy a pajzsmirigy elégtelen működése az oka az elhízásnak. a sárgarépa. majd szűrjük le. Ezek a többnyire magánrendelők gyakran alkalmaznak Voll-féle számítógépes diagnózist is. (Káposzta alatt nem csak a fejes káposztát kell érteni.

és egy idő után komoly mérgezést okozhatnak. 160 mikrogrammra van szükség naponta. A linolsav egy különleges zsírsav. A krómpikolátnál már van egy háromszor hatékonyabb krómvegyület is. a felesleges zsírszövetek elégetésében. Ezen túlmenően közrejátszik a vér koleszterinszintjének ellenőrzésében. Süllyedése esetén ellenállhatatlan vágyat érzünk az édességek iránt. A krómtabletta szedésénél se számítsunk azonnali fogyásra. A felkaron. Ezt a floridai kutatók által kifejlesztett vegyületet különböző fogyasztószerek adalékanyagaként használják. és daganatos megbetegedéseket okoz. ami megszünteti az állandó édességfogyasztási kényszert. így ebből min. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ami meggátolja a zsírsejtek zsírfelvételét. Ha ez a cukornak a véráramból a sejtekbe szállításáért felelős molekula nem elég aktív. ahol azok közvetlenül energiává alakulnak át. a vastagbél-meridián köldök melletti vészpontjainak a kezelésével pedig fokozódik a szervezet anyagcseréje. Ezt a meglepő eredményt a mesterséges édesítőszerek étvágynövelő hatása okozza. a remegés és a fejfájás is. A különféle fogyasztó csodaszerek. Nincs viszont szükség különleges képességekre az akupunktúrás fogyasztásnál. a vércukorszint ingadozik. A lassú súlycsökkenés csak egy-két hét után indul meg. Ezt azáltal éri lel. A kevesebb édesség tehát szintén elősegíti a fogyást. hogy cukor helyett alacsony szénhidráttartalmú mesterséges édesítőanyagokat használnak. a gyártók krómpikolát formájában állítják elő. amelynek ingerlésével nagymértékben csökken az étvágy. A legtöbbször meglehetősen vegyszerízű mesterséges édesítőanyagok helyett tehát érdemes áttérni a természetes fogyasztószerekre. Növeli a króm hatását a CLA (Conjugated Linoleic Acid) -val való kombinálása. hogy az édesítőszerek nagy adagokban történő alkalmazása különféle szervi elváltozásokat. Ezeknek az íze nem kellemetlen. Ez a három vegyértékű krómvegyület azonban csak max. Mellesleg ez a nyomelem nagyobb dózisban sem mérgező. egyharmad részben tartalmaz tiszta krómot. Ez azonban nem vezet eredményre. így a testalkat is előnyösen változik. és növeli a fertőzésekkel szembeni ellenállást. 50 mikrogramm. Sokan úgy próbálják elősegíteni a fogyásukat. Ez azért veszélyes. mint a cukrot fogyasztóknál. segít eljuttatni a fehérjéket oda. amelyek aztán zsírrá alakulva testszerte ránk rakódik. A szervezet napi krómszükséglete min. A króm ugyanis az esszenciális. Néhány darabtól még semmi bajunk sem lesz. Előnye még. Ráadásul megfelelő adagokban szedve lassítja az öregedést. Ráadásul a zsír helyére izom kerül. Helyette átirányítja a zsírmolekulákat az izomsejtekbe. és gátolja az érelmeszesedést. a króm-polinikotinát. Éppen ezért a disznók tápjába édesítőszereket kevernek étvágygerjesztés céljából. csökkenti a vér zsírszintjét. a túladagolása veszélytelen. A króm elősegíti a szervezet vércukorszintjének egyensúlyban tartását is. A háj egy idő után kemény izomkötegé válik. amelyek különböző vegyszerek szervezetbe juttatásával segítik elő a fogyást. hogy a zsírpárnák onnan tűnnek el. a deltaizom tapadási pontjánál is van egy-egy éhségérzet-csökkentő pont.68/434 kontroll ismeretekre van szükség. valamint a koszorúér-megbetegedést. ahol a szervezetnek szüksége van rájuk.com . a hipp-hopp diéták kotyvalékaiba kevert vegyületek felhalmozódnak a májban. Emellett egészségügyi szempontból is kockázatos a használatuk. Egy 80 ezer nőn végzett amerikai felmérés szerint az édesítőszer-használóknál nagyobb mértékű volt a súlygyarapodás. A krómtabletta szedésével elmúlik a fáradtság. de rendszeres fogyasztásuk esetén ezek a vegyi anyagok is feldúsulnak a szervezetben. A CLA megakadályozza a jojó-effektus gyakori kísérő jelenségét. mivel többnyire növényi alapanyagokból készülnek. A fentieken kívül serkenti a fehérjeszintézist. ahol a legtöbb ember számára gondot okoznak: a hasukról és a combjukról. hogy serkenti a szervezetben levő GTF (glukóz tolerancia faktor) molekula működését. Ennek az eljárásnak a lényege. Ez a biológiailag hasznosuló krómtabletta 120 darabos csomagolásban EURO CHROMIX néven szerezhető be a gyógyszertárakban. az ingerlékenység. mert az állatkísérletek során kiderült. Messzemenően kerüljük azonban az olyan módszereket. az izomszövetek csökkenését is. vagyis a szervezet számára alapvetően fontos nyomelemek közé tartozik. Ez alól csupán a krómtabletta a kivétel. hogy a fülön van egy pont. A különböző vegyszerekkel ellentétben káros mellékhatások nélkül segíti elő a fogyást. Mivel a vegytiszta króm a legtöbb nyomelemhez hasonlóan önmagában nem képes felszívódni a szervezetbe. Nélkülözhetetlen szerepe van a sejtek anyagcsere-folyamatában.

hogy a kilóival együtt eltűnt a hangja is.) Régen. a fogyásra. amikor a műtéti technika még nem volt olyan fejlett. Egyetlen tabletta 300 kalóriát éget el. Egyetlen kényelmetlensége. valamint a gombás fertőzések megszüntetésére. másrészt ennek is számos mellékhatása volt. az asztmát. A mézlevél Japánban az édesítőszerek piacának már 50%-át teszi ki. szárított és porrá tört levele pedig harmincszor édesebb.1 dg is elegendő. és elették gazdájuk elől a táplálékot. tönkretéve vele a bélflórájukat és az immunrendszerüket.és noradrenalin-szintet. annak ellenére. A tesztek alapján az emberek 2-3 hónap alatt átlagosan testsúlyuk 10%-át adták le a legcsekélyebb megerőltetés és szenvedés nélkül. és Izraelben is. ami azonnal megkezdi a felesleges zsírok elégetését. -süteményekig. és annak egy részét fémgyűrűvel elzárják. A nem cukor alapú vegyületek közül ez a legédesebb. Ez az eszköz nem akadályozza a pácienseket a szokásos életvitelükben. Mindemellett semmilyen mellékhatása sincs. így a páciens rákényszerül az éhezésre. A fogyni vágyók ezzel fertőzték meg magukat.és zabolajból álló keveréket. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Természetes eredeténél fogva a mézlevélkivonat a legcsekélyebb mértékben sem károsítja az egészséget. Nálunk szintén kapható. Sőt jelentős gyógyhatása van. Igen népszerű az Egyesült Államokban. 1 kg gyümölcsből készített lekvárt 1 dg sztívia is megédesít. mivel a gyomorsav erős maró hatásának a szilikon sem képes tovább ellenállni. Főleg cukorbaj. a torokfájást. mint a répa. a vérnyomás normalizálására. A növény levelének nedve húszszor. hogy csillapítja a náthát. ami egy Paraguayban őshonos növény kipréselt levéből készül.és homloküreg-gyulladást és a különféle allergiákat.com . és erősíti az immunrendszert. hogy a gyomor felét kitöltse. Magas cinktartalmánál fogva ekcéma. ami joghurthoz keverve a vékonybélben peptideket szabadít fel. -italokig sok mindenbe használják. hogy az operáció 40 ezer dollárba kerül. hogy rendszeres használóinál termékenység-csökkentő hatást figyeltek meg. Nem számolt azonban az egészségre gyakorolt káros mellékhatásaival. fáradtság és kimerültség ellen. mert gátolja a szuvasodás. akné. Mivel a megtelepedett férget nem lehetett eltávolítani. A féregpeték a bélrendszer falára tapadva féreggé fejlődtek. A férgek után a vegyszerek jöttek divatba. A különféle hashajtók azonban szintén nem váltak be. pikkelysömör és más bőrproblémák esetén is hatásos. Egyrészt hamar hozzászokott a szervezet. Egyetlen hátránya. Hasonló hatást vált ki egy új gyári készítmény is. Az ananász torzsájának kivonata hidrokloridsavat képez a gyomorban. A fogápolásban szintén alkalmazzák. A BASF cég által kifejlesztett Reductil megemeli a szerotonin. Sokan rosszabbul jártak. Magas C-vitamin-tartalma is hozzájárul ahhoz.69/434 A természetesség jegyében a skótok kifejlesztettek egy pálma. fogkőlerakódás. Gyógyszert is készítenek belőle az emésztés serkentésére. Hatóanyaga a stevisoid háromszázszor édesebb. Egyébként már természetes alapú édesítőszereket is gyártanak. Maria Callas. Ezzel mesterséges telítettségérzetet kelt. Érdekes fogyasztó eljárás a gyomorba helyezett feltölthető gumiballon. Egy szilikonból készült labdát a nyelőcsövön keresztül a gyomorba helyeznek. a híres operaénekesnő is ezzel a módszerrel fogott le 28 kilogrammot. Ebből a porból egy pohár teába 0. magas vérnyomás és bőrbetegségek esetén használják. Így fele annyi táplálék esetén is kialakul a teltségérzet. hogy fél év után ki kell cserélni. és annyi fiziológiai sóoldatot töltenek bele. A lecsökkentett méretű gyomor jóval kevesebb táplálékot tud befogadni. Kozmetikai célokra. (Az Egyesült Államokban évente 100 ezer gyomorszűkítő műtétet végeznek. és megakadályozza az újabbak beépülését. és egyetlen kalóriát sem tartalmaz. mint a répacukor. közel 50 ember halt meg a mértéktelen szaporodásuk okozta betegségekben. Ezek közül legnépszerűbb a sztívia. Műtéti beavatkozással feltárják a beteg gyomrát. az arc. a narancsbőr eltávolítására is használják a Body Line ananásztablettát. Hatására a páciens nem érzi éhesnek magát. a radikális fogyást nem gyomorszűkítő gyűrűvel. hanem egy meglehetősen kártékony módszerrel oldották meg. Nála ez abban nyilvánult meg. Ennél radikálisabb eljárás a gyomorszűkítő gyűrű alkalmazása.vagy nádcukor. Ezzel a módszerrel 30 kilogramm súlyfeleslegtől is könnyedén meg lehet szabadulni. A jégkrémektől kezdve a diétás kekszekig. Növekedni és szaporodni kezdtek. az ínygyulladás és az ínyvérzés kialakulását. Az 1920-as években jött divatba a bélféregpetét tartalmazó pasztilla használata. azaz megszünteti az étvágyat. Ennek ellenére ma is sokan használják. a túlsúly csökkentésére.

csomósodásgátló anyagokat. hogy már nem is emlékeztet hajdani természetes állapotára. éhgyomorra megisszuk. Ezt a narkotikumokra emlékeztető függőséget sokszor csak egy illat okozza. szárítják. főzik. amelyek tartós kötődést hoznak létre a termék iránt. mert a különféle „ízű” szörpöket már most is gumiarábikummal és cellulózzal dúsítják. volumennövelőket. A Londoni St. A fogyás elsősorban a különösen fontos csípő. Az élelmiszer-feldolgozó ipar ugyanis elárasztotta az üzleteket tetszetős csomagolású értéktelen termékekkel. mert ezeket eltávolították a mesterséges táplálékból. a borsot. amelyeket laboratóriumokban.és gerániumillatú tégelyeket szagoltatnak a páciensekkel. Az iparilag fejlett országokban az elhízásnak van egy rejtett oka is. banán-. olvassa el Jelinek Márta „Miből készül a fagylalt” című cikkét a Népszabadságban. mellékíz-semlegesítőket. hogy az egészségügyi hatóságoktól megkapják erre az engedélyt. mivel kielégíthetetlen éhségérzet kínozza. enzimek. és mesterséges édesítőszerekkel ízesítik.) A legnagyobb baj azonban az. Illóolajuknak szagoltatásával a tesztelésben részt vett hölgyek 1 hónap alatt átlagosan 1. Japán kutatók felfedezték. zselésítőket.és deréktájon következett be. illetve olcsón beszerezhető állati vérből készült fehérjét akarnak keverni. antioxidánsokat. Most éppen arra várnak. borsmenta-. kelátképzőket. amelyek azt jeleznék. George’s Hospital kutatási eredményei szerint a vanília édeskés illata csökkenti a vágyat a csokoládé és a magas kalóriatartalmú sütemények iránt. oldal. A résztvevők átlagosan 200 kalóriával kevesebbet esznek naponta. vagyis különböző fizikai módszerekkel úgy lesilányítják. és hajtógázokat. hogy még több haszonra tegyenek szert. szeptember 5. pelyhesítőket. és 1 hónap után lényegesen csökken a nassolási vágy. Aki kíváncsi rá mi minden történik kedvenc csemegéjével mielőtt a tölcsérbe kerül. hogy ezekkel a feldolgozóipar által tönkretett élelmiszerekkel nem lehet jóllakni. hogy az alapanyagot először hevítik. habosítókat. mivel az illatanyag telítettségérzést okoz náluk. héjszerkezet-optimalizálókat. viszont telíti a gyomrot. (25. az egész nap ennivaló után kutat. telítőanyagokat. A lelkiismeret nem szab határt ezeknek az üzelmeknek. majd hűtik. hogy 1 kávéskanál mézet elkeverünk egy pohár vízben. Utána ugyancsak kátrányból kivont észterekkel. savfokbeállítókat. fogyasztásuk nem csillapítja az éhséget. Ezeket az élelmiszereket már a gyártás kezdetén tönkreteszik azzal. viaszos bevonást eredményező tapadásgátlókat. A tapaszt a kézfejre kell felhelyezni. Végül szintetikus vitaminokkal és különböző tápszerekkel próbálják pótolni bennük azokat az anyagokat. hogy újabban már a csokoládéba is vért. a feldolgozott élelmiszerektől való függőség.1 kg -ot adtak le testsúlyukból. hogy ezzel a gyártók magukhoz láncolják a fogyasztót. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. tartósítószereket. ami nem jellemző az eredeti alapanyagra. stabilizátorokat. Sokan nem is gondolnak rá. hogy mértéktelen étvágyuk alapvetően arra vezethető vissza.70/434 Legkellemesebb módja a fogyókúrának az illatdiéta. amelyet olyan adalékanyag alakít ki. permeátumokat. Aki ezen a „műtáplálékon” él. Vizsgálataik során különösen hatékonynak találták a grépfrútot. hidrokolloidokat. citromfű. A mesterséges táplálékban ugyanis nincsenek meg azok az anyagok (pl. alapozókat. textúrajavítókat. valamint csomagológázokat) adnak hozzájuk. és nem nassolnak. nyomelemek) amelyek a véráramba jutva megszüntetnék az éhségérzetet. Ezt követően különféle vegyszereket (színezőanyagokat. hogy a szervezet megkapta a számára szükséges anyagokat. Mi sem bizonyítja jobban az élelmiszergyártók lelkiismeretlenségét. 2002. a köményt és a tárkonyt.com . aprítják. fényezőket. hogy bizonyos illatok zsírégető anyagok termelésének elindítására serkentik az agyat. alginátokat. Ezt bizonyítja a legártalmatlanabbnak tűnő készítmény. Ugyancsak különleges megoldás a vaníliatapasz. és reggel. Hiába van tele a gyomor. Ez a kevés méz jelentős kalóriát nem tartalmaz. hogy természetes táplálék helyett mesterségesen előállított élelmiszereket fogyasztanak. fehérítőket. lesülésgátló anyagokat. az agyba nem érkeznek meg a véráram útján azok az ingerek. tápsók. a fagylalt előállításának leírása. többnyire kátrányból állítanak elő. emulgeátorokat. Ennél a kúránál apró alma-. ízfokozókat. A különféle manipulációk következtében az ipari élelmiszerek gyártástechnológiája valóságos horrorregény. A kotyvasztásnál olyan rafinált vegyszerek is belekerülnek a feldolgozott élelmiszerbe. végül porrá őrlik. Az ősrégi tibeti módszer szerint az étvágy csillapításának legjobb módja. így „kényszerevés” alakul ki. amelyek idővel táplálkozási szenvedélyt váltanak ki a fogyasztókban. amelyeket a feldolgozás során kiöltek belőlük. kondicionálókat.

hogy bármelyik testsúlycsökkentő módszerrel tartós fogyást érünk el. Rostok hiányában a szénhidrát-tartalmuk gyorsan átalakul. ricinusolajból őszibarackízt. Az eredmény tökéletes eperaroma lesz. Hivatalos vizsgálatok szerint az Európai Unió piacain kapható termékek több mint százezer különféle vegyi anyagot tartalmaznak. hogy felhalmozódnak-e a táplálékláncban. és 70%-uk lebomlási folyamatát sem ismerik. adalékanyagok. Érdemes még tudni. Cím: http://kunlibrary. A visszamaradt gyümölcshús-vázdarabokba azután a joghurtgyártók különféle vegyszerekkel (aromákkal. hanem növényi alapanyagból. Egy Ausztráliában honos fafajta forgácsát vízzel felfőzik. Ebből kiderül. ízfokozók. Ezt egy gondosan titkolt vegyszerrel összekeverik. Ne örüljünk.oszk. mesterséges édesítőkkel. hogy nagy valószínűséggel rákkeltő. Hasonló módon csinálnak növényi olajból almaaromát.com . A 900-as sorozatban az egyéb anyagok vannak. az aromák. hanem faforgácslé. emulgeálószerek. ahol mindent kicentrifugáztak belőle. majd alkohollal kezelik. ízfeltárók. állagjavítók. nem valamilyen olcsó zöldség vagy eperre emlékeztető aromájú bogyó leve van. ha olyan gyári terméket vásárolunk. rakott ételekbe pl. 180 aromáról pedig megállapították. hogy a gyártóknak csökkenő sorrendben kell felsorolniuk az adalékanyagokat. emulgeátorok. és formára préselik. csomósodást gátló anyagok. Ezek az adatok igen meggyőzően bizonyítják. hogy az Európa Tanács listája a 2176 közismert aromából csupán 391-et minősít veszélytelennek. a 400-asba a sűrítőanyagok. a 200-asba a tartósítószerek. hogy a valódinak látszó adalékanyagoknál sem jobb a helyzet. amit mértéktelen evéssel próbál elűzni. Miután nem kátrányból készült.ofe. addig ne is reméljük. Az EU kémiai bizottságának jelentése szerint a tömegesen használt vegyszerek 80%-át sohasem vizsgálták meg egészségügyi szempontból. ami ízessé és értékessé tette. ételimitátumok szörnyű világáról Hans-Ulrich Grimm: A leves hazudik – Az ételek szép világa című könyvében. a 300-asba az antioxidánsok. hanem a barna rizs koptatásánál visszamaradt rizsport. század élelmiszeriparának „fejlődéséről”. egy bizonyos gombafajtából pedig kókuszaromát. savakkal) lehelnek életet. Ez a fajta éhség ingerlékennyé. többnyire latin eredetű elnevezést tartalmaz. A töltött. Amíg ezt nem tesszük meg. 85%-ukról nem tudjuk. mert ez a gyümölcs előzőleg már átment egy szörpüzemen. így „természetazonos”-nak minősül. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. (Ennek a 26 oldalas anyagnak Word-ben kiszerkesztett változata megtalálható a Kun Elektronikus Könyvtárban is az ökoélelmiszereknél alkalmazható E-számokkal kiegészítve. Ennek törvényszerű következménye a kalória-túltengés. Nem véletlen. Az eperízű gyümölcsjoghurtban pl.hu Az E-származékok részletes listája az Országos Fogyasztásvédelmi Egyesület honlapjáról is letölthető: http://www. és adalékanyagokat kevernek hozzá. Ebből az élelmiszeripari konszernek által kialakított csapdából csak egy módon szabadulhatunk. idegessé is teszi a helytelenül táplálkozót. Az alkalmazott vegyszerek hatásáról csak a lakosság gyógyszerfogyasztásának emelkedéséből. Annyit azonban mindenkinek célszerű megjegyezni. Aki részleteiben is szeretne tájékozódni az egyes adalékanyagok és E-származékok káros hatásáról. zselésítőszerek. Az agyonfinomított élelmiszerek fogyasztása még növeli is az étvágyat. míg az 1000 és 1500 közötti sorozatban a kiegészítő vegyületek találhatók. Ez a hulladékból ragasztott rizsutánzat jóval olcsóbb.hu Kiadó: Ökológiai Stúdió Alapítvány – 1997. a 600-asba pedig az ízfokozók tartoznak. A hirtelen emelkedést azonnali zuhanás követi. vagyis a lista legelején levőből van a legtöbb a megvásárolt termékben. mint a valódi rizs. ha a joghurtban gyümölcsdarabokat vélünk felfedezni. már több mint 1500 nehezen érthető. Kalas György: Élelmiszer-adalékanyagok című összeállítását a Magyar Elektronikus Könyvtárból. savanyító szerek. Nem jobb a helyzet az amerikai mintára létrehozott „tömegtakarmány-előállító” gyorsétkezdék által készített ételek esetében sem. ha visszatérünk a természetes táplálék fogyasztásához.com ) Az E-számrendszer meglehetősen összetett. hogy a 100-as sorozatba a természetes és mesterséges színezékek. Nem járunk jobban akkor sem. töltse le dr. Cím: http://mek. nem egész rizsszemeket főznek. ami kóros elhízáshoz vezet. az 500-asba a térfogatnövelők. Átfogó képet kaphatunk a XX.71/434 Annál több azonban ezekben a korszerű élelmiszer álcájába bújtatott készítményekben a szénhidrát és egyéb értéktelen töltelékanyag. ami farkaséhséget vált ki. amelyet „természetes” aromával ízesítettek. és a halálozási ráta növekedéséből kapunk visszajelzést. Az ipar még a készételekbe rakott rizst is hamisítja. és hihetetlen mértékben megnöveli a vércukorszintet.

ha mankót dugnak a hónunk alá. A nyugtalanságra az adott okot. Telenyomják őket műtrágyával és növekedésserkentő hormonokkal. Jellemző az adalékanyagok sokféleségére. Az egészséges táplálkozásra való átállás során ne csak az ételünk. Ennek oka. Az agyoncukrozott üdítőitalok fogazatunk épségét is nagymértékben veszélyeztetik. Az állott. Ha utána elrágcsál egy rágógumit is. hogy a világ egy újabb mérgezési botránynak néz elébe. Ennyi veszélyes vegyszert etetnek meg velünk nap mint nap.72/434 hogy nagy baj van az élelmiszerellátásunkkal. válassza a kistermelők által előállított árut. amelynek elvesztése még nem teszi tönkre. Ők ugyanis jóval kevesebb tartósítószert és helyettesítő adalékanyagot használnak. hogy a megerjedt táplálék méreggé válik. és legtöbbször még az áruk sem alacsonyabb. hanem csontritkulást is okoz. sőt évekig áll az áru a raktárban. A kisvállalkozó viszont még országos terítés esetén is csupán 1-2 tonnányi árut kockáztat. ezért nem éri meg a vegyészeti manipulációkhoz szükséges költséges eszközöket beszerezni. mivel kikezdik a fogzománcot. hogy a táplálékát maga készítse el természetes alapanyagokból. A nagy élelmiszer-előállító trösztök azért sem kockáztatnak. hogy még véletlenül se romoljon meg. Ezért drótot csavarnak a szára köré. jelentős szénsavtartalmuk pedig órákig tartó erjedést okoz az emésztőrendszerben. és csak rövid távolságokra utaztatják az árut. A multinacionális konszernek azonban szinte a világ minden országába szállítanak. Az ásványvízen kívül kizárólag természetes alapanyagú. mivel a sok vegyszer nem teszi tönkre az alapanyagok ízét. A vizsgálatok Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mert ha valamely termékük megromlik. mint a valódi gyümölcsleveké. ami a hatalmas apparátus fenntartásából eredő terheik következtében nagyon hamar csődhelyzetet teremtene. további 11 E-származék kerül a szervezetébe. a vegyszermentes élelemelőállításra. ami további betegségek kiváltója lehet. Az indiai földművesek Coca Cola -permettel védik a gyapot.és foszfortartalma valósággal kimossa a szervezetből a kalciumot. hogy lassan megrokkanunk. Aki nem tud megválni a gyári termékektől. A sok vegyszertől azonban elvesztik a tartásukat. Nem is szólva a károsanyag-tartalmáról. ágynak esünk. előbb-utóbb mindenki beteggé válik. Főleg kisgyermekeknél ártalmas a szénsavas üdítőitalok fogyasztása. világviszonylatban pedig több milliárd dollárra tehető a kár. akkor a hatóságok a teljes mennyiséget bevonják a boltok polcairól. festékkel színezett és észterekkel ízesített üdítőitalokat. mert magas koffein. hanem az italunk megválasztásában is legyünk körültekintőek. így kisebb a romlásveszély is. és gyakran hónapokig. és piacképessé váljanak. Amerikai kutatók vizsgálata szerint a szén-dioxid nem csak a bélbolyhokat teszi tönkre.rizs és csiliültetvényeket a kártevőktől. és közülük ötvenet kórházba szállítottak. lehetőleg rostos.és gyógyszergyárak. hanem többnyire finomabb is. hogy a lista már az E-1521-nél tart. hogy sokan a vécékagyló és egyéb lefolyók tisztítására használják. Aki készételeken él. Különösen nagy kárt okoz ezen a téren a kóla. az egy átlagos vacsora során 20-25-féle E-származékot csúsztat le a torkán. mint a gyáróriások. maradék kóla pedig annyira maró hatású. Belénk is annyi vegyszert pumpálnak az élelmiszer. hogy minél hamarabb megnőjenek. hogy kis mennyiséget termelnek. ami felszívódik a szervezetbe. Nemsokára úgy járunk mi is. és gátolják csontrendszerük kialakulását. a nagyobb kárt az okozza. A sok esetben évszázadok óta őrzött hírnév elvesztése katasztrofális hatást gyakorolna a termékeik iránti keresletre. a saját súlyuk alatt összeroskadnak. Ráadásul az üdítőitalok mesterséges gyümölcssavtartalma csökkenti a vér lúgos kémhatását. Ennek csupán kellemetlen tüneti jelensége a lenyelt szén-dioxid felböfögése. ami egyetlen ország esetében is sok ezer tonnát tesz ki. vagy nincs rá ideje. ha nem térünk vissza a termesztés táplálkozásra. Ezek a cukrozott lónyálnak is nevezett italok különféle rákkeltő anyagokat tartalmaznak. hogy a kisiparos terméke nem csak veszélytelenebb. de az egészségügyi hatóságok már aggódnak. hogy Belgiumban és Luxemburgban több száz gyerek lett rosszul különféle palackozott üdítőitaloktól. mint az üvegházban nevelt virágok.com . mint a többieknél. Kerüljük a szénsavval dúsított. hogy ilyesmi ne forduljon elő. Ennek a helyzetnek tudható be. Csak úgy tudunk talpra állni. A márkavédelem is arra ösztönzi őket. vagyis emésztést elősegítő gyümölcsleveket igyunk. Sokan nem törődnek az üdítőitalok fogyasztásából eredő veszéllyel. Emiatt telerakják tartósítószerekkel meg mindenféle rafinált vegyszerekkel. A felmérések szerint a sok kólát fogyasztó fiataloknál ötszörte nagyobb a csonttörés kockázata.

és hirtelen töredezni kezd. Ezt támasztja alá az a két évvel később született egészségügyi jelentés. Ezt a profitérdekelt forgalmazók is kezdik felismerni. Egyébként a nátriumszulfid nem káros az egészségre. Ez esetben még a rendszeres fogmosás sem segít.7 grammnál több a szervezetbe. Ennek tudható be a mind gyakoribb allergiás roham is. mert a gyárilag előállított rostos levek enzimtartalma a hőkezelés következtében tönkremegy. Ahogy nő a vízfogyasztók száma. Az Európai Unió szakembereinek felmérése szerint a nyugat-európai gyerekek a különféle mesterséges adalékanyagokból a megengedett érték tizenkétszeresét eszik meg. de jellegénél fogva nem mentes a klórtól. Mivel a többi üdítőitalt is mesterséges úton.és narancssűrítmény formájában. sőt a gyorsetető étteremláncok hamburgereiben is megtalálhatók. úgy szaporodik a palackozott vizekkel történő visszaélés. A rostos gyümölcslevek közül jelenleg az izraeli Gat Food Canneries cég Grand Gold márkajelzésű sűrítményei a legjobbak. ananász-. Az észterekkel ízesített. Az ok a citromsav maró hatása. elkerülhetetlenül bekövetkezik a teljes fogpusztulás. 56 milligrammot tartalmaz. Ezt az E 330-nak nevezett adalékanyagot igen nagy mennyiségben tartalmazzák a különféle üdítőitalok. szintetikus festékekkel színezett. a különféle szószalapig minden gyárilag előállított élelmiszer tartalmaz citromsavat. és vegyszerekkel tartósított üdítőitalok a fiatal korosztálynak ártanak legtöbbet. A rostos gyümölcslevek egyáltalán nem tartalmaznak tartósítószereket. akik rendszeresen isszák ezeket a gyümölcsléutánzatokat. ami súlyosbítja a helyzetet.com . és tartósítószertől. Könnyebben védekezhetünk a hamisítók ellen. cukortól. Ez a 8 : 1 arányban hígítható gyümölcskoncentrátum az izraeli piacon 60%-os részesedést ért el. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ami súlyos bélbetegséghez vezet. A legkisebbek is veszélyben vannak. mert a fogkefe sörtéje beledörzsöli a fogzománcba a savat. hogy vákuumos párologtatással besűrítették. Mindent egybevetve a szervezet számára a legegészségesebb szomjoltó ital továbbra is a víz. amikor kiderült.8 milligramm. ezért ezen a téren sem problémamentes a helyzet. ezek fogyasztása is hasonló veszélyeket rejt magában. Egyetlen hamburger ennek kétszeresét. őszibarack. hogy: „egyéb kémiai hatóanyagok”.73/434 kiderítették. A hír hallatán a francia hatóságok 50 millió doboz kólát vontak ki azonnali hatállyal a forgalomból. vagy annak vegyileg töményebb változatát. Így azoknál a gyerekeknél. Egy 40 kilós gyereknél a napi megengedhető szulfid értéke 3. konzerválásuk hőkezelés útján történik. A zacskós. kátrányból és egyéb vegyszerekből állítják elő. így az 1 liter gyümölcslével együtt nem kell 8 liter vizet is hazacipelni. ha figyelembe vesszük az alábbi osztályozást. Egyes gyártók mostanában úgy próbálják palástolni az össznépi mérgezésben történő buzgólkodásukat. A 61-féle élelmiszercsoportban megtalálható szulfidok elősegítik egy agresszív baktériumfajta megtelepedését a szervezetben. A kíméletes gyártástechnológiának köszönhetően a frissen facsart gyümölcs minden értékes tulajdonságát megőrzi. grépfrút-. mert a gyereknek gyártott „gyümölcsízű” teákban is van citromsav. Az E 220 és E 227 közötti adalékanyagok még a gyárilag tartósított szárított gyümölcsökben. Asztali víz: Csapvíz és ásványvíz keveréke. Nem elhanyagolható előnye még ennek a terméknek. Valóságos pánikot keltett a szülők körében. színezőanyagoktól mentes. hogy a Coca Cola cég „Cola” és „Fanta”. Közegészségügyi szempontból tisztának mondható ugyan. a borkősavat. valamint „Sprite” márkanevű üdítőitalaiban a megengedettnél jóval nagyobb mennyiségű rákkeltő dioxin található. Aki továbbra is ragaszkodik a készen megvásárolható gyümölcslevekhez. mely szerint a dioxinmérgezés bizonyíthatóan 5000 rákos megbetegedést okozott Belgiumban. porított élelmiszeralapanyagok mindegyike tartalmazza ezt az adalékanyagot. és eddig a világ 20 országában nyilvánították legjobb minőségűnek a természetes gyümölcslevek kategóriájában. Végül a fogak helyén már csak csonkok maradnak. hogy az E-számok helyett csak annyit írnak a termékükre. Szintén sok gondot okoz az E 223-nak nevezett nátriumszulfid. Sok gyerek azonban a megengedett érték tizenkétszeresét fogyasztja el a különböző gyári készítményekkel. Ráadásul a lekvártól kezdve. a korszerű módszerekkel előállított változatokat keresse. Nálunk pléhdobozos kivitelben kapható. amíg nem kerül belőle testsúlykilogrammonként 0. A legjobb azonban. 1. a zacskós levesen át. A fogorvosok a fogzománc eróziójaként emlegetik a jelenséget. ha frissen facsart gyümölcslevet fogyasztunk. hogy a szénavas üdítőitaloktól gyermekeik foga bebarnul.

Nem minden forrásvíz tör a felszínre. (Ennek az eljárásnak az alkalmazása esetén tiszta palackokat használjunk. hogy a 4 szomelié = borszakértő. (Az artézi víz az egykori francia Artois megyéről kapta a nevét. és nem műanyag palackba. Ránézésre is kristálytisztának kell lennie. és az ily módon keletkező savak megtámadják a fogzománcot. A barna elszíneződés ecetes áztatással távolítható el belőlük. Ásványvíz: Föld alatti forrásokból származó legalább 1000 mg/liter ásványi anyagot tartalmazó víz. Ha literenként 2-3 csepp citromlevet teszünk a friss vízbe. jobb a közérzetük. A hús. A vegetáriusok nem csak egészségesebbek. Tilos vegyileg kezelni.) Sajnos már ez a víz sem fogyasztható vizsgálat nélkül.com . vagyis csak az élvezet intenzitását figyelték a zsűri tagjai. hogy a hús szövetei és a cukormaradványok beragadnak a fogak közé. vas. nem fog kicsapódni belőle a vas és a mangán.74/434 2. de egy idő után rárakódik a vízhordásra használt üvegekre. Általában természetes szénsavval telített. tisztasága és pH-értéke miatt ajánlott csecsemőknek. A túlzott ásványianyag-tartalom nem káros az egészségre. vékonyítja a fogzománcot. és magasabb kort is érnek meg. ezért ha olyan ásványi anyag van benne (pl. A Lufthansa és a SAS légitársaság is ezt az ásványvizet szolgálja fel a járatain. hanem szívósabbak. mely azáltal jön létre. az ilyen vizet nem szokták palackozni. elején a Szentkirályi ásványvíz ízesített kategóriában is elnyerte az Oskar-díjat a párizsi Aqua Expón. ahol az első ilyen kutat fúrták. a Kecskemét melletti Szentkirály forrásból fakad. vendéglői italajánló Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és ezek közül legalább 20 savat képez a cukorból. mert a felszín alatti vizeket összegyűjtő ásott kutakhoz hasonlóan a mélyfúrású artézi kutakat is veszélyezteti az elnitrátosodás. nyugodtabbak. kismamáknak a folyadék pótlására. A kutatók szerint a szánkban több mint 500-féle baktérium található. Pedig a mezőny ugyancsak erős volt. 2005. sommelier-k4. Ennek következtében a fogak között rekedt cukor megerjed. Miután nem a felszín alatt. Viszonylag kevés ásványi sót és nyomelemet tartalmaz. fürdőkúrák formájában használják. mert a citromsav lemarja a falán levő lerakódásokat is. Ráadásul vegyszerek oldódnak ki belőle.4 mg/1. azt bonyolult technológiai műveletekkel el kell távolítani belőle. A termálvizet külsőleg. Henrik udvari orvosa is tudta. mivel a kalciumelvonáson kívül a fogszuvasodás leggyakoribb kiváltó oka. sőt a nátriumdiétára szorulók is bátran ihatják. Nagyon szigorú hatósági előírások vonatkoznak rá. 4. Mivel ez az eljárás meglehetősen költséges. A Veritas Gold egyébként összetétele. klórozást nem igénylő víz kerül a palackokba. Az eredmény ugyanaz: nagy mennyiségű sav.) Egyébként a világ legjobb ásványvize Magyarországon. A Legkiválóbb Íz díját nyerte el Brüsszelben nemrég a magyar Veritas Gold szénsavmentes és szénsavas ásványvíz.és cukorfogyasztás abbahagyásának előnyös mellékhatása még. A gyógyvizet és a minőségi ásványvizet üvegbe töltik. Az íze sokszor kellemetlen. A gyógyvíz speciális változata a termálvíz. klórozni. Forrásvíz: Föld alatti vízforrásból származik. a fogak közé szorult húsban pedig intenzív szaporodásnak indulnak. ahol a víz ásványianyagtartalma a bőrön keresztül szívódik fel. hanem szabadon használható forrássá nyilvánítva a környéken lakók rendelkezésére bocsátják. A barnulás azonban meg is akadályozható. Közvetlenül a helyszínen kell palackozni. többnyire tiszta. Bizonyított tény. édes ízű szénsavmentes Szentkirályi ásványvíz a párizsi Aqua Expón aranyérmet nyert 2004-ben. amitől fémízű lesz a víz. mangán) amely utólag zavarossá teheti. amelyet az el nem távolított húsmaradványok bomlasztó hatása tovább gerjeszt. ami rontja a víz ízét. amely folyamatosan marja. Az ózondús illatú. Az eseményen számos ország ételeit és italait vizsgálták a nemzetközi élvonalba tartozó szakértők: séfek. mint húsevő társaik. Szomjoltásra nem alkalmas. hanem a mélyebb rétegekből tör fel. A műanyag szervesanyag-tartalma ugyanis elősegíti a baktériumok szaporodást. A szabályok szerint most is vakon értékelték a vizeket. Maguk a franciák nyilvánították az eviani ásványvíznél is finomabbnak a buborékmentes kategóriában. hogy nagymértékben megőrizzük vele fogazatunk épségét. Fő táplálékuk a cukor. hiszen nátriumtartalma mindössze 7. Vidéken a mélyebb talajrétegekből fúrással felhozott vizet artézi víznek nevezik. 3. hogy ételünk és italunk gondos megválasztásának kiváló élettani hatása van. Gyógyvíz: Igen nagy ásványianyag-tartalmú víz. hogy a rendkívül mély rétegekből feltörő gyógyvíz a magma közelsége folytán felmelegszik. és tökéletes eltávolításuk alapos fogmosás útján sem lehetséges. Már IV.

Iktassuk ki az étrendünkből az egészségkárosító-. illetve az energiaegyensúly helyreállításával növeli a sejtek ellenálló képességét. és térjünk vissza a természetes táplálék fogyasztására. Ezért felkereste Musztafa kalifát. Németországi adatok szerint az emberek húsfogyasztása 1816 és 1934 között évi 14-ről 54 kg-ra emelkedett. és nem csak Németországra. hogy ismét észleljük az ételek finom illatát. mint a húsevőké. Nagy megrökönyödésére ezt a választ kapta: – Csak akkor eszünk. valamint újkori jelenségként a kábítószer-élvezet. italokat. rugalmassá. A mérsékletes táplálkozás egészségmegőrző hatása már az ókorban is köztudott volt. egészségünket hosszú távon csak a szervezet öngyógyító mechanizmusa képes fenntartani. 1954-ben pontosan a fordítottja. ami ezeken kívül vagyon.és gyümölcsfogyasztásra való átállás járulékos hatása még. Ezen belül a sertéshúsé 4 kg-ról 35-re nőtt. cukros üdítőitalokból pedig 27-szer többet fogyasztunk. Tovább fokozta az egészségrombolást az élelmiszeradalékok és a tartósítószerek használatának nagyságrendnyi növekedése.és a finomlisztből készült kenyerek aránya 1816. ami lehetővé teszi. s étvágyunkat akkor sem elégítjük ki teljesen. Az akupunktúrának csupán a gyógyulási folyamat elindításában lehet átmeneti szerepe. az a halál húsát eszi. és a feldolgozás következtében testidegen élelmiszerek fogyasztása. és újra érezni fogjuk a rég elfelejtett ízeket. Ennek leghatékonyabb formája a vegetarizmus. A vegetárius életmód végső célja.” Ezek az intelmek közel 2000 éven át segítették a természetes táplálkozási szokások megőrzését. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Nem elhanyagolható előnye a vegetarizmusnak az sem. pattanásoktól mentessé válik. valamint Amerikára. a zsíré 3. hogy többletenergia-bevitellel. Ennek következtében testünk egyre ruganyosabbá. de amíg a korpás. a mezők magvaiból és füveiből. Az Egyesült Államokban készült legújabb felmérés szerint tartósítószerekből tízszer. aki agyonvert állat húsát eszi. Bizony mondom néktek. hogy: „Az emberek nem meghalnak. a vitalitást. erőt és ifjúságot öntenek a ti testetekbe. Ugyanakkor a kenyérfogyasztás évi 250-ről 115 kg-ra csökkent. és méheiteknek az ő mézükből. A böjtkúrák hatására ízlelőbimbóink regenerálódnak. a zöldség. hogy felszabadítsuk a szervezetünkben rejlő öngyógyító erőt. a Sátántól jő.75/434 cukor árt a fogaknak. Azok az eledelek viszont amelyeket Isten dúsan terített asztaláról esztek. és megkérdezte. A cukorfogyasztás is 2 kg-ról 24-re. ha éhesek vagyunk. rozsból. 600 évvel ezelőtt ezt írta róla: „A cukor megfeketíti a fogakat. mint 100 évvel ezelőtt. hüvelyesekből azonban csak fele annyit. Az iparosítás előretörésével azonban ugrásszerűen megnövekedett az egészségtelen.com . hanem megölik magukat. zöldségből és gyümölcsből pedig a harmadát.ban 90 : 10 százalék volt. Ha ez sikerül. Ma is igaz tehát Seneca 2000 évvel ezelőtti megállapítása. Emellett finomodik a szaglásunk. A vitalitást azonban nem pótolni kell. hanem a magas életszínvonallal rendelkező államok mindegyikére jellemzők. kukoricából. és táplálkozási szokásaink radikális megváltoztatásával szabadulhatunk ki. Ezek a kedvezőtlen arányok napjainkra tovább romlottak. hogy szervezetünk öregedési folyamata lelassul. valamint az iparilag feldolgozott élelmiszereket. Búzából. akkor egyre kevésbé szorulunk rá az akupunktúrára és egyéb gyógymódokra. hanem megőrizni. Jézus a következőképpen óvta az embereket a húsevéstől: „Az állat húsa az emberben saját sírja lesz. Mert mindaz. Egy perzsa orvos jól fizető állásra vágyott. és édes íze mögött keserűség lappang.5 kgról 36-ra emelkedett. és soha betegséget nem láttok. bőrünk pedig feszessé. és a bűnök a betegségek útjain a halálba vezet.” Ezzel egyidejűleg a táplálkozás helyes módjáról is felvilágosított bennünket: „Egyetek mindig Isten asztaláról: a fák gyümölcseiből. Ezt azért is célszerű megtenni.” Ebből az öngyilkossággal is felérő életmódból csak tudati felvilágosítással. Állataitoknak az ő tejükből. mert a WHO jelentése szerint a tíz leggyakoribb halált okozó egészségügyi kockázati tényező közül hét az evésből és az ivásból származik. árpából csupán az egyötödét. Ehhez járul még az alkoholfogyasztás és a dohányzás mértéktelen növekedése. és ezzel a szervezet vitalitását.” Az egészséges életmód. Az akupunktúra lényege ugyanis. A történelem során az emberiség legnagyobb bölcsei és a nagy vallásalapítók mind vegetáriusok voltak. és ez a közérzetünk javításán kívül megkönnyíti az emberekkel való kapcsolattartást is. Ez önmagában még nem lenne baj. hogyan étkeznek. hogy a növényevő emberek testének kipárolgása sohasem olyan kellemetlen.

sok esetben helyreállíthatatlan egészségrombolás alakult ki. mellékhatásmentes készítményt vagy gyógynövénykeveréket. További 2. a magnézium-sztearát. A hivatalos statisztika szerint csupán az Egyesült Államokban évente 106 ezer ember veszíti életét különféle gyógyszerek mellékhatásai következtében. ha friss növényeket alkalmazunk. Amikor már pukkadásig jóllaktak megütközve látták. anyagilag mindenki számára elérhető. a titán-oxid.” Ma már a gyógynövények termesztése és forgalmazása annyira kiterjedt. Ebben az esetben az előírt mennyiség négyszeresét használjuk. mert akkor a hatóanyagai lebomlanak. A betegek majdnem fele csak azért kénytelen szedni egy másik gyógyszert is. Később két sivatagi vándor betért a kalifátus egyik kocsmájába. a gyógynövényfőzetből készült fürdők igénybevételére mindenki képes. éhgyomorra igyuk meg. és alig fogyasztanak valamit.com . de mellékhatásuknál fogva újabbakat hoznak létre helyette. mely sokszor oda vezet. hanem azok az adalékanyagok is. hogy a páciens vegyszermérgezésben hal meg. hogy ők csak akkor esznek-isznak. Egy gyógyszergyár önkritikus fejlesztési igazgatója szerint: „Az egészség legfőbb akadálya a gyógyszeripar. ha éhesek és szomjasak. hogy a gyógyászati célra alkalmas mezei zsurló rendkívüli módon hasonlít a mérgező mocsári zsurlóra. mint az állatok. Ilyen pl. megállítja a kopaszodást. kérdezd már meg. miért nem esznek-isznak? A másik felállt. és hozzájárul a korpásodás megszűnéséhez. a házilag végezhető elektrostimulációs kezelés kivitelezésére nem mindenki alkalmas. és továbbállt. serkenti a haj növekedését. A legfrissebb kutatási eredmények szerint nem csak a gyógyszerek hatóanyagai váltanak ki mellékhatást a szervezetben. az állat viszont igen. Ezenkívül hetente egyszer alkalmazzunk gyógyfürdőt oly módon. A gyógynövénykúra előnye még. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. majd néhány perc múlva elképedve tért vissza.5 milliónál egészségkárosodás. hogy emiatt több ember hal meg.” A Földön minden betegségnek megvan a természetes gyógyszere. de a gyógyteák fogyasztására. Ennek persze szintén vannak mellékhatásai. amelyeket a gyártás megkönnyítése érdekében kevernek az orvosságokba. majd szűrjük bele a fürdővízbe. Erre az egyik vándor odaszól a cimborájának: Te ismered a nyelvüket. csak meg kell keresni. Amennyiben magunk kívánjuk begyűjteni a számunkra szükséges gyógynövényeket. Ha az emberiség a természetes gyógymódokra való áttérés során semmi mást nem tenne. Vigyázat! Tartósan forralni. nevetgélnek. hogy a szomszéd asztalnál a helyi vendégek csak beszélgetnek. tartózkodjunk a szintetikus gyógyszerek szedésétől. és keresztülvitele semmilyen szakismeretet sem igényel. de a tejcukor is. akkor a különböző megbetegedésekben szenvedők száma egyik évről a másikra minimum 10%-kal csökkenne. hogy az előző mellékhatásait semlegesítse. mint ahány áldozatot a közlekedési balesetek követelnek. Azt mondták. Ehhez a megállapításhoz kapcsolódik az a székely adoma is. és az okos ember nem veti meg. Az ismert gyógynövények közül legintenzívebb és legsokoldalúbb hatást a csalán és a zsurló főzetével érhetjük el. hogy alkalmazása nem függ a kortól. Amikor csak lehet. A Biblia szerint: „A gyógyszereket a földből adja az Úr. A vegyi úton előállított gyógyszerek legtöbbször kigyógyítanak ugyan eredeti betegségünkből. odalépett a társasághoz. nagyon ügyeljünk arra.” Végezetül a mérsékletesség mellé még egy jó tanács. Az alkalmazás legcélszerűbb módja. Ez azt jelenti. amely csattanója így szól: „Az ember nem tudja mennyi az elég. mit mondtak? – Képzeld. – Na. ezek olyanok. hogy az egyenlő arányban összekevert csalán és zsúrlószárítmányból 1 kávéskanálnyi mennyiséget minden reggel 3 dl vízzel forrázzunk le. másnap melegítsük fel forrásig. Az akupunktúrás kezelés viszonylag drága. hogy szinte minden betegségre találunk valamilyen természetes alapanyagú. a vas-oxid. és lehetőleg ízesítés nélkül. mint rendszeresen igénybe venné ennek a két gyógynövénynek egészségmegőrző és gyógyító erejét. Ez nem csak az egyén szempontjából lenne előnyös.76/434 – Akkor hát itt semmi keresnivalóm sincs – mondta az orvos. A magas vastartalmú csalánból készített főzet mellesleg a hajhagymákra is kitűnő hatást gyakorol. megfőzni nem szabad. Még intenzívebb hatást érhetünk el. hanem járulékos hatásként. óriási mértékben csökkentené az egyes országok kormányainak egészségügyi kiadásait is. aki él és mozog. hogy előző este ebből a gyógynövénykeverékből 5 dekagrammot áztassunk be 5 liter vízbe.

akkor tovább folytatódik a glukózból történő energiakinyerés. Tovább fokozhatjuk ezt a hatást. ha egyenletes megterhelést okoz. kalcium. A csalántea egyébként nem csupán a mérgező anyagokat oldja ki a szervezetből. hogy az ifjúság hamvával együtt lekopjon az öröm is az arcunkról. és a zsírsavak oxidációja elmarad. de nem utolsósorban említsük meg. A fitoterápia mellett ne feledkezzünk meg a szaunázás. Jelentős vas-. amelyet a húsevés és a nagy szénhidráttartalmú édességek nyújtanak nekünk.és A-vitamin-tartalma pedig a hajunkra gyakorolt jótékony hatáson kívül rendbe hozza a körmeinket is. Az eltávozó mérgek következtében nem csak a testünk lesz ruganyosabb.com . Vegyük figyelembe azt az örök érvényű tapasztalatot. legalább 1 órán át kell tartania. hogy testünk regenerálódásának fontos feltétele még a sok mozgás. hanem gazdag ásványianyag-tartalma következtében segít leküzdeni a fertőző betegségeket. valamint a gyógyvizek előnyös hatásáról sem. Ezen túlmenően ismert még a menstruációszabályozó szerepe. Emellett a testmozgás a leghatékonyabb és legolcsóbb fogyasztó módszer. és igen sok betegséget képes meggyógyítani ez a nemzetközileg elismert készítmény. melyekben megtalálható az adrenalin hormon béta receptora. Ezután következik a combés fartájék. és kioldódik belőle egy olyan enzim. Ha a mozgásból eredő terhelés nem egyenletes. A kiegyensúlyozott testmozgás során a szervezet az első 20 percben szénhidrátból nyer energiát. Ahhoz hogy hatékony legyen. 20 perc múlva. a humor és az élményekre való fogékonyság olyan lelki smink. majd a hasüregi zsírszövet. Intenzív íze és magas illóolaj-tartalma miatt sokan kerülik a zsályatea fogyasztását. Utoljára. vagy a lendületes séta. és a szervezet energiát csak cukorból tud gyorsan előállítani. Elsőként azoktól a zsírsavaktól szabadulunk meg. amely az összes mirigy. úgy fürdő-. porckorong és a gerincvelő számára létfontosságú. hanem főzni. 3 percnyi főzés után a zsályában lévő éterolaj elpárolog. Feltétlenül meg kell még említeni a zsálya és a jól ismert kamilla széleskörű hatékonyságát is. amely belülről Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. kár feláldoznunk az egészségünket. A glukózt és az izomszövetekben elraktározott glikogént bontja le oxigén segítségével. Ezért olyan hatékony a kocogás. az úszás. ha a testünk regenerálásán kívül a lelkünk megfiatalítására is gondot fordítunk. Ezért szoktak a élsportolók szőlőcukrot vagy csokoládét fogyasztani verseny után. a jó kedélyállapot és a lelki kiegyensúlyozottság. a megértés. egyenletes megterhelésre van szükség. hogy a derű. ami jelentős mértékben növeli a vitalitásunkat. A zsályát ugyanis a csalánnal és a kamillával ellentétben nem forrázni kell. A testi örömök csökkenéséért bőségesen kárpótolnak minket azok a lelki örömök. hanem sokáig tartó. Azért a csekély gasztronómiai örömért. és az izomszövetekben raktározott zsírtömeg. a csontok megterhelése. A zsírlebontás lassú folyamat. mint ivókúra formájában. vagyis az izom megfelelő mennyiségű oxigénhez és tápanyaghoz jut. de nem használ minden esetben. beindul a zsírégetési mechanizmus. amelyek a betegségeinktől való megszabadulás. A kombinált gyógynövénykivonatok összetett hatást fejtenek ki a szervezetre.77/434 Ugyancsak intenzív gyógyhatás érhető el főleg nőknél a cickafark tea és -fürdő alkalmazásával. hogy citrommal és mézzel ízesítve igen kellemes íze van. mert a rendkívüli erőkifejtés következtében nagyon lecsökken a vércukorszintjük. Ez a kellemetlenség azonban a helytelen készítési módnak tudható be. A növekvő megterheléshez sok energia kell. A zsírlebontáshoz nem impulzusszerű. a napozás. Ez a has bőre alatti zsírszövet. a szabad levegőn való kiadós séták. A zsírsavakat a mellékvese velőállománya által termelt adrenalin hormon mobilizálja. A csalánteáról el kell mondani. A sportolás csak akkor jár fogyással. miután az izmokat átszövő vérerek már kellően kitágultak. ezért egyre többen fogyasztják élvezeti céllal is. és az akadálytalan önmegvalósítás tudatából erednek. Samst svéd orvosprofesszor 18-féle gyógynövényből állította elő ezt a főzetet. Dr. és ezáltal az életkedvünket. ezért ezt átmenetileg felfüggeszti. és az átlagosnál jóval hosszabb élettartamra számíthatunk. Ezen csodálatos hatású szerek közül különösen nagy gyógyereje van a svédcseppeknek. és ennek következtében egyszerre több betegséget is képesek meggyógyítani. mivel a csontritkulás lelassításának leghatékonyabb módja. hanem hirtelen megnő. ami szintén magas vastartalmának köszönhető. hanem a gondolataink is kitisztulnak. A természetes táplálkozás szabályainak következetes alkalmazása során egyre jobban kitisztul a szervezetünk. A testmozgás azért is tanácsos. és enyhíti az izületi és reumatikus fájdalmakat. amelyek a többi gyógynövénnyel összehasonlítva szintén kimagasló gyógyerővel rendelkeznek. Nem törvényszerű ugyanis.

78/434 késlelteti az öregedést. Ennek legismertebb esete. különben könnyen úgy járhatunk. A lélek kortalanságának érzete eredményezte azt a jelenetet. elsimítja az öregkor torzulásait. Az öreg költő utána. A lélek ugyanis nem öregszik együtt a testtel. Életünk alkonyán ugyanis a szerelem finomítja a magatartást. amikor a 74 éves Goethe Marienbadban halálosan beleszeretett a 17 éves Ulrike von Lewetzow nevű csitribe. Budapest. Szeretetünk megnyilvánulását a hozzánk legközelebb álló személyeken kívül terjesszük ki legalább egy mosoly erejéig minden emberre. Amerikában az ismert „keep smiling” szlogen nem azért vált olyan népszerűvé. mint Goethe. amelyben a világ költőfejedelme porban fetreng. amely az idősebb korosztály szerelmi életét övezi. mint a szeretet. és senki sem olyan szegény. de megbotlott. mint annak. hogy meglehetne nélküle.com . hogy a mosoly a természet legjobb orvossága a bajok ellen. A szerelemnek hódolva azonban ne feledkezzünk el teljesen a korunkról. aki már nem tud mosolyogni. aki körülvesz bennünket. senki sem olyan gazdag. hanem mert a fejlettebb társadalmak már tudják. míg a buta liba trillázva eltűnik a fák között. hogy senkinek sincs nagyobb szüksége a mosolyra. mert elősegíti karrierünk alakulását. Ezen túlmenően a mosoly olyan. Egyik sétájuk alkalmával a leányzó a bohó szerelmesek szokása szerint kergetőzni kívánt. legyünk lelkileg nyitottak. 1990. és eliramodott egy hegyi ösvényen. hogy ne lenne gazdagabb általa. és elhasalt. Ne szégyelljük tehát az érzéseinket. karbantartja a testi-lelki kondíciót. ami sok bajjal járhat. Szeretetünk önzetlen megnyilvánulása során gondoljunk arra is. és tegyük túl magunkat azon az előítéleten. és megajándékoz a fiatalság érzésével. március Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.

Ha a csatlakozó dugó földpólusa mellé beforrasztunk egy pótvezetéket. egymás után kell kezelésbe vennünk. akik már nagy rutinra tettek szert az elektrostimulációs készülékek használatában. Mivel itt a földelő elektróda mérete kisebb. hogy az egyik elektródát lehelyezzük a padlóra. mert a tű által hátrahagyott mélyedésbe könnyen visszatalálunk. Ezután kapcsoljuk a készüléket kezelőáramra. hogy alkalmazása komoly gyakorlatot igényel. hogy mindkét akupunktúrás pontnál érezzük a csípést. forrasszuk le róla az elektródafejet. másrészt a másik elektróda segédelektródájaként funkcionál. az elektrostimulációs kezelésnek a szabályait vettük sorra. és az egyik elektróda hegyét érintsük a bal oldali meridiánunk. akkor készülékünket egyenértékűen használhatjuk mind szimmetrikus. és annak a végére szereljük a segédelektródát. Így egy olyan „öszvér” kábelt kapunk. Aszimmetrikus meridiánjaink kezelésénél hagyományos módon is használhatjuk az átalakított vezetékeket úgy. Ebben a stádiumban gondot már csak a kezelés időigényessége jelent. amelynek mindkét végén tűs elektróda van. de ez nem is olyan nagy baj. mind pedig aszimmetrikus kezeléseknél. Amíg a hagyományos akupunktúrás gyógyításnál az orvos több tűt is használ egyszerre.com . Erre azért van szükség. és egyéb testrészeink is itt vannak legkevésbé kitéve felesleges áramterhelésnek. és sarkunkkal finoman rálépünk a hegyére. Ennek a típusú kezelésnek a hátránya viszont. akik behunyt szemmel is megtalálják már a meridiánpontjaikat. így csak azok folyamodjanak ehhez a módszerhez. egyrészt fő elektródaként. nekünk az egyes meridiánpontokat egyenként. míg a másik elektróda hegyét a jobb oldali meridiánunk megfelelő pontjához. az mind a készülék használatában. fejezet KEZELÉSI TANÁCSADÓ AZ ELEKTROSTIMULÁCIÓS KÉSZÜLÉKEKHEZ. Két kezünk és hátunk meridiánjainak kezelésénél segítséget kell igénybe vennünk. kiegészítve az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásokkal. megfelelő intenzitású áramot csak új elemmel tudunk beállítani. mint az eredeti gyári kivitelé. ellenkező esetben féloldalas lesz a hatás. Akár magunk. Természetesen ezzel a módszerrel csak a lábainkat. Ezzel a módszerrel egyszerre vehetjük kezelésbe a szimmetrikus meridiánpontjainkat. Mielőtt belevágnánk az ezotéria sűrűjébe. Az összecserélhetőség elkerülése érdekében a tűs elektródákat lássuk el egyértelmű jelzésekkel. felére csökkentve ezáltal a kezelési időt. Most mindkét elektróda kettős feladatot lát el. Ily módon a szimmetrikus meridiánpontokon kívül két egymástól független akupunktúrás pont is kezelhető. hogy csak nagyon körülményesen valósítható meg a pontkeresés. Egy kis átalakítással azonban ez a hátrány is megszüntethető. Az eddigiek közül ez az eljárás biztosítja a leggyorsabb és leghatékonyabb kezelést. az elektródákat úgy kell irányítani. Mivel tartós kezelések során a kombinált elektródás kábelt a fokozott áramterhelés miatt szinte már nem is használjuk. mert Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. PSZICHOORIENTÁCIÓS GYÓGYÍTÁS Az előző két fejezetben az akupunktúra házi használatra szánt változatának. és II. és szereljük a kétrészes kábel földelő elektródájának helyére. a törzsünket és fejünket tudjuk kezelni. fejezetekben közölt kezelési szabályokat maradéktalanul elsajátította. maradjunk még egy kicsit ennél a témánál. További hátrányt jelent még ennél a módszernél.79/434 III. mind meridiánjai energiaszintjének kiismerésében már olyan tapasztalatra tett szert. mert ezt a technikát többnyire azok fogják alkalmazni. akár segítséggel végezzük a kezelést. Ha a kezelőáram utánállítására lenne szükség. nyugodtan engedjük el az egyik elektródát. hogy a legtöbb betegségén képes úrrá lenni. A felhasználási mód kiszélesítése Aki az I. Ez a probléma is megoldható azonban egy kis átalakítással.

hogy ilyen primitív módszerekkel gyógyítsa magát. azt nekünk kell helyrehozni. a luxuskalóriafogyasztás megszüntetésével a szervezet jelentős energiatartalékokat képes felszabadítani és a beteg helyre irányítani. az előbb-utóbb visszaszerzi korábbi egészségét. a teremtés rendjével. az egyensúly felborítását. de sajnos betegségek így is előfordulhatnak. a Sátán pedig jó messzire elkerüljön benneteket. féltve őket a betegség alatti legyengüléstől. A természetes életmódtól való eltávolodás. Mellesleg a böjtölés nem csupán a beteg embereknek használ. A természetes életmódon kívül az egészség megőrzésének nagyon fontos követelménye még a mérsékletesség. mert bizony mondom néktek. A történelem során az ember életfeltételeinek fennmaradásán túlmenően egészségének fenntartásáért is örök harcot folytatott. és akkor. és a helytelen életvitel törvényszerűen vezet a különböző betegségek kialakulásához. és tudatosan keresi a gyógyulás legmegfelelőbb módját. fejezetben is említésre kerültek. Ezzel viszont éppen ellenkező hatást érnek el. Egészséges táplálkozással. A helyes táplálkozás nagyon fontos szerepet tölt be egészségünk megőrzésében. amikor a beteg már meggyógyult.) Kiegészítő természetgyógyászati módszerek A természetes gyógymódok közül a betegségek gyógyításának csak egyik módja az akupunktúra. elősegítve ezzel a gyors gyógyulást. a kilengéseket. de semmiképpen ne alkalmazzunk zöldséget és gyümölcsöt vegyesen. mivel az eltérő emésztési idő következtében megerjedő gyomortartalom sejtmérgezést okoz. amely a készülék pontkereső állásában a földelő elektródához érintve sípoló hangot vált ki. Nem elég tehát elvárni a gyógyulást. Az ember kizárólag akkor képes megőrizni az egészségét. amikor váratlanul beteggé válnak. amikor leáldozik. amely megszabadít bennünket a kínjainktól. Amennyiben életünket nem hozzuk összhangba a világ. A betegségek leküzdésének legősibb módszere a böjtölés volt. ha mérsékletesen élünk. Sokan azonban agyonetetik hozzátartozóikat. Ha pedig azt akarjátok. hogy Istennek angyalai hangosan vigadjanak testetekben. hanem a normál életvitel során is tanácsos. Aki felhagy korábbi önpusztító életmódjával. és várjuk a csodát. Sajnos ezt az egyébként nagyon eredményes módszert a civilizált társadalom szinte teljesen elfelejtette. Csak akkor egyetek. (A két egyforma tűs elektróda közül az az aktív. Ekkor hajlamosak vagyunk arra. ha harmóniában él a természettel. Ezen a napon csak gyümölcslevet és kevés friss gyümölcsöt fogyaszthatunk.80/434 aszimmetrikus kezelésnél áram csak az aktív elektróda és a földpólus között folyik. Mindenki számára ajánlatos hetente legalább egy böjtnapot tartani. János apokrif evangéliumában a következő intelmekkel próbálta Jézus rávezetni az embereket a helyes táplálkozási rendre: „Ne zavarjátok gyakori étkezésekkel az angyalok munkáját testetekben. Sokan akkor döbbennek rá. hogy a sorsot hibáztassuk szerencsétlen állapotunkért. Erre azonban hiába várunk. Testünk és lelkünk harmóniáját csak akkor tarthatjuk fenn. melyek közül a leghatékonyabbak a II. Ez az életmód főleg a túltáplált emberek egészségét befolyásolja rendkívül előnyös módon. Amit mi rontottunk el. és soha betegséget nem fogtok látni. A böjtöt zöldséglével és frissen fogyasztott nyers zöldséggel is végezhetjük. de az ember már méltóságán alulinak tartja. Isten egyébként sem segít olyan dolgokban. Betegségeink gyógyulását pedig nagymértékben elősegíti a szervezet tehermentesítése.com . hogy az emberi létnek nem elválaszthatatlan velejárója az egészség. akkor naponta csak egyszer üljetek az Úr asztalához. A természet nem tűri a túlzásokat. és hosszú életetek Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Az állatvilágban még ma is ez a leghatékonyabb módja a betegségek legyőzésének. a kondíció helyreállítását akkor is ráérünk elkezdeni. valamit tenni is kell érte. mert a gyógyuláshoz szükséges energia nagy részét az emésztés munkája köti le. aki több mint kétszer eszik naponta. akkor kitesszük magunkat mindazon veszélynek. A vitalitás visszaszerzésének több természetes útja is van. amelyet némi akaraterővel az ember is képes végrehajtani. amely az egyensúly törvényének megsértéséből ered. amikor a nap a legmagasabban áll az égen. az a Sátánnak munkáját cselekszi az ő belsejében. A mérsékletes táplálkozás egyébként nem csak betegség idején. Aki a természet törvényeinek megsértése következtében megbetegszik. mert Isten egy esetleges beavatkozással nem fogja szentesíteni az egészségtelen életmód bűnét. az ne várja az isteni csodát. Néhány napos böjtöléstől még senki sem halt éhen.

déltől este 8 óráig tart. Az első. ezért a legtöbb természetgyógyász nem ajánlja. kamillavirágból. hársfavirágból. ha túl sokáig használjuk valamely gyógynövény főzetét. ha egyértelmű és jelentős javulást tapasztaltunk egészségi állapotunkban. készült teát. amelynek az energiakisugárzása leginkább képes hatni a beteg szerv aurájára. de ha éveken át folyamatosan isszuk. és apróra zúzva a testébe juttatná. de közülük némelyik éppen ellenkezőleg befolyásolja a betegségért felelős meridián állapotát. Egyes természetgyógyászok egyre nagyobb meggyőződéssel állítják. Ezen a téren szinte korlátlanok a lehetőségeink. hogy az ajánlott gyógynövény tovább csökkenti az energiahiányos meridiánunk töltöttségi szintjét. Egyik nap csalánból. Ennek bizonyítására több olyan eset is szolgál. Ebben az esetben valószínűleg az történik. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. a másik nap bodzavirágból. vagy megszárítva fejtik ki maradéktalanul a hatásukat. Ennek a kellemetlen hatásnak az elkerülése érdekében soha ne használjunk kellő szakértelem nélkül összeállított gyógynövénykeveréket. a táplálékfelvétel fázisa. és reggelre megszűnt az évek óta tartó – orvosok által gyógyíthatatlannak nyilvánított – süketsége. Ezt követi a felszívódás fázisa. Mária Treben -nek az „Egészség Isten patikájából” című könyv írójának a javaslata alapján ez a II. de kívülről is képesek hatni a testmeridiánjainkra. csipkebogyóból stb. mintha azt a gyógynövényt megszárítva. Különböző növények főzetét csak abban az esetben keverjük össze. hogy a javasolt növények hatást gyakorolnak ugyan a szervezetre.  Az energetikai úton történő gyógyítással kapcsolatban feltétlenül meg kell még említeni. kisajtolva. de az általunk kedvelt gyógynövények főzetét felváltva igyuk. hogy nem mindegyik gyógynövény használ mindenkinek.” Egyébként Jézus tanításai ezen a ponton szervesen beilleszthetők a tudományos kutatások legújabb eredményeibe is. hogy egyes anyagok nem csak belülről. hogy a szervezet az élelem feldolgozását három fázisban végzi. ahol a feltaláló egy különleges technológiai eljárással gondoskodik arról. mivel ezzel lehetetlenné tennénk a szervezet salaktalanítását. hogy a szervezetünkben az egyes gyógynövények lerontják vagy csökkentik egymás hatását. hogy a felhasznált gyógynövények aurája a lehető legkisebb mértékben sérüljön meg a feldolgozás során. Ezért a fitoterápia alkalmazása során az ajánlott gyógynövényeket akár tea.com . További 150-et esetenként. hogy 2-3-féle gyógynövénynél többet alkalmazzunk egyszerre. A csalántea pl.5 ezreléke a teljes növényállománynak. Ez a 300 faj csupán 0. Előfordulhat. Ennek ellenére ne mondjunk le a herbatea rendszeres fogyasztásáról. Ennek egy konkrét példáját a svédcseppek alkalmazási módja szolgáltatja. Közülük mindössze 150-et használunk a napi gyakorlatban gyógynövényként. eltoljuk. 620 ezer növény. kiválóan alkalmas a vashiány megszüntetésére. Minél szélesebb a választék. Mivel könnyen előfordulhat az is. A táplálkozástudománnyal foglalkozó szakemberek ugyanis rájöttek arra. amikor a beteg éjszakára svédcseppekbe mártott vattát dugott az olajjal bekent fülébe. mert ezáltal felborítjuk a táplálék-feldolgozás rendjét. Ugyancsak nem tanácsos este 8 óra. akkor fokozott vizelet-kiválasztást vált ki a szervezetben. hogy a gyógynövények nem leszakítva. hanem élő állapotban. összezavarjuk az egyes fázisokat. vagy közvetett hatásánál fogva rátölt a betegséget kiváltó telített meridiánunkra. Ezért nem tanácsos reggel és délelőtt jelentős feldolgozást igénylő táplálékot magunkhoz venni. bokor és faféle él a Földön. a szervezet túltelítődésének veszélye. vagy párnáját illetve matracát ezekkel a növényekkel tölti meg. de ronthatnak is a beteg állapotán. vagyis napnyugta után étkezni. Ennek alapján ma már olyan szabadalmi bejelentésekről is hallani. akkor jóval intenzívebb hatást ér el. A legtöbb füvészkönyv egyáltalán nem említi. majd a napi ciklust a salaktalanítás fázisa zárja hajnali 4-től délig. A gyógynövények meridiánokra gyakorolt hatását támasztja alá az a tapasztalat. Az sem szerencsés dolog. akár fürdő formájában egyenként próbáljuk ki. este 8-tól hajnali 4 óráig. annál kisebb a hatóanyagok felhalmozódásának. ha külön-külön meggyőződtünk mindegyik összetevő hatásosságáról. megszüntetve ezzel számos betegségünket.81/434 lesz a Földön. és kizárólag akkor alkalmazzuk tartósan. hogy az egyes betegségekre javasolt gyógynövények nem csak javíthatnak. Ha valaki belefekszik abba a gyógynövénybe. fejezetben említett gyógynövényfőzet a belső használaton túlmenően a testen kívül elhelyezve is képes befolyásolni a szervezetet.

Hasonló a helyzet más gyógyító eljárások esetén is. nem úgy mint annak az asszonynak. magnézium. fluor. és hatásuk leírása a Természetgyógyász Magazin 2003. Nem a zöld. gyógynövényt vagy gyógyvizet. akkor már semmi mást nem kell tenni. Vigyázni kell tehát a bioenergián alapuló gyógyító technikákkal. A stúdióba érkezett levelekből ítélve a telekommunikációs úton szervezett szeánsz meglehetősen sikeresnek bizonyult. és kevesebb koffein van benne. melynek alapjait egy angol tudós. Cserzőanyagtartalma alacsony. Először megvizsgálja a beteg auráját. és a gyakorlatban is alkalmazzák. réz) gazdag. Csak színes fénymásoló géppel érdemes kimásolni. illetve a fekete teafű félig érlelt változatáról van szó. Különösen előnyös a dohányosoknak. akkor 100 éven át rendelhetett volna reggeltől estig. Reggel élénkítő. Egy angol mérnök pl. voltak akikre károsan hatott. több ezer teljesen egészséges férfi egyszer csak elkezdett futkosni a vécére. Ilyen gyógyvizet azonban ma már mesterséges úton is állítanak elő úgy. A vörös tea koffeinmentes. pszichikai és fizikai állapotáról. hogy helyreállítsa a betegségért felelős meridiánok energiaegyensúlyát. és ezekből a beteg kiválasztja a számára legszimpatikusabbakat. Zsíroldó hatása is van. 1988-ban Kaspirovszkij a kijevi televízióban távgyógyítást végzett eunézisben (ágybavizelésben) szenvedő gyerekek számára. Edward Bach dolgozta ki az 1930-as évek elején. amely nagy mennyiségben tartalmazza az aura regenerálásához. másnap reggel 300 ezer kis beteg ébredt száraz lepedővel.82/434 Kitűnő alternatív megoldás a zöld tea fogyasztása. A benne található polifenolok megindítják a rákos sejtek önmegsemmisítő mechanizmusát. ásványi anyagokban (kalcium. akkor ez az elektromágnessel kezelt víz képes arra. Előtte teljesen egészséges volt. mint kiválasztani azt az ételt. amelyek a beteg gyerekeket meggyógyították. Amennyiben a beteggel olyan jellegű vizet nyeletnek le. és ezzel megszüntesse a betegséget. Ez a módszer ma már annyira kifinomult. májusi számában található (24-29. Ha a két görbe harmonizál egymással. az nem biztos. az egészséges embereknél éppen ellenkező hatást váltottak ki. hogy desztillált vizet különböző jellegű és rezgésszámú szubatomi energiával sugároznak be. ezért hatékony fogyasztó szer. amelynek a kisugárzása harmonizál a beteg szerv aurájának energiasugárzásával. Ennek ellenére ez a gyógymód sem bizonyult mindenhatónak. mint a zöld tea. este nyugtató hatású. több ezer különböző anyagot gyűjtött össze a laboratóriumában erre a célra. majd egy varázsvesszővel kiválasztja a polcrendszerben elhelyezett anyagok közül azt. pedig nem volt rá szükségük. Jóval több vitamint és ásványanyagot tartalmaz. Ha egy orvos ennyi beteget hagyományos úton akart volna meggyógyítani. A nagy nyilvánosság előtt zajló pszichoterápia alatt pl. édeskés íze kedvező élettani hatással párosul. A diagnózist követően a kiválasztott virágokból készült kivonatokkal végzik a gyógyítást. Az ottani lakosság évszázadok óta issza. oldalak. mint a szárított teafű. Egy nem mindennapi módszert kiragadva még a teleterápia sem használ mindenkinek. ezért nem keserű. amely képes a beteg meridiánjainak energiaegyensúlyát helyreállítani. mert ami az egyik embernek jó. Antioxidánstartalma lassítja az öregedést. Azok a távhipnózis útján küldött energiasugarak. A rooibos egy dél-afrikai cserje zsenge hajtásaiból készül. Ennél a módszernél különböző vadvirágok műszerekkel is kimutatható energiakisugárzását használják gyógyításra oly módon. A Bach által kiválasztott 38 virág színes fotója. hogy a kellő szakismerettel rendelkező természetgyógyászok a megnevezett virágok alapján meglehetősen pontos képet tudnak kialakítani a beteg szellemi. mert feketeKun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. aki a világhírű parafenomén fájdalommentes szüléssel kapcsolatos előadását nézve hirtelen nyilallást érzett a hasában. és a „méhe lecsúszott”. és ezzel az egészség helyreállításához szükséges anyagot. cink. hogy a páciens elé kirakják a jelentősebb vadvirágokról készült színes fotókat. Nálunk kevesen ismerik a vörös teát. nappal szomjoltó. Másnap az orvosok megállapították. Sokan nem is gondolnák. hogy a különböző anyagok aura-helyreállító hatását ma már tudományos alapossággal felmérték. hogy a másiknak is használ. Szerencsére a vizelési ingeren kívül nem történt komoly bajuk. Finom. mert a legújabb vizsgálatok szerint segít megelőzni a szájrákot. ami tudományos alapossággal összehasonlítja az anyagból kiáramló energiasugárzás spektrumát a beteg aurájával.com . mangán. Ennek a gyógymódnak egy speciális változata a Bach-féle virágterápia. hogy méhsüllyedése van. A kiválasztott nagy tisztaságú anyagot utána behelyezi egy saját maga által konstruált berendezésbe.

hogy a baktérium. Nem zárható ki az a feltételezés. mint ahogy azt jelenleg hisszük. és ezzel szinte átprogramozzák az agyát. Könnyen meglehet tehát. amely a fizikai testre áttevődve létrehozta a betegséget. hogy a hivatásos orvosok gyógyeljárása a legtöbb esetben ugyanolyan hatást fejt ki a szervezetre. mint aktiválja a szervezet öngyógyító mechanizmusát. Az étertest korrigálása maga után vonja a fizikai test gyógyulását is. Ezt az állítást látszik alátámasztani az a körülmény is.  Említést kell még tenni a természetes gyógyítás egy különleges módjáról. A betegség gyógyításának. hogy a homeopátia tulajdonképpen nem tesz mást. 150 kérdést tesznek fel a páciensnek betegségével kapcsolatban. annál erősebbek. illetve olyan tüneteket vált ki. Tehát minél kevesebb bennük az eredeti hatóanyag. Sokak szerint lehetetlen. Ennek az egyre divatosabbá váló tudományágnak azonban ma még nem eléggé tisztázott a hatásmechanizmusa. hogy azok a gyógynövénykivonatok és vegyszerek. közvetlenül a forrásnál hat. hogy neki ettől a szertől meg kell gyógyulni.83/434 fehérben használhatatlanná válnak. amiből az a következtetés vonható le. hogy a hatóanyag energianyomokat hagy a hígításhoz használt alkoholban. a valóságot jobban megközelítő magyarázat szerint a gyógyulás oka az. hogy a homeopátiával kezelő orvosok a gyógyítás megkezdése előtt kb. és ez egyértelműen cáfolja. annál intenzívebben gyógyítanak. eltekintve a szintetikus előállítás következtében fellépő mellékhatásoktól. A homeopátiás szerek azonban az állatokra is hatnak. mégis látványos és gyors javulás áll be az állapotában. Még ennél is kézenfekvőbb az a magyarázat. amely ennek a gyógyító módszernek a megítélése terén tapasztalható. a homeopátia tehát nem a testi tüneteket. modern tudományos eszközökkel kivitelezve ők is alkalmaznak. tehát a továbbiakban az alkohol lesz ennek a szubatomi energiaképletnek a hordozója. A természetgyógyászok szerint a lépcsőzetes hígítás valamint az összerázás következtében fokozatosan leválik az étertest a hatóanyagról. Az állat ugyanis nem tud arról. és hozzákötődik a hígító anyaghoz. mint a természetes eszenciákkal történő gyógyítás kiterjesztése az összes növényre. így a gyógyító erő inkább az előző magyarázatban keresendő. amelyek leginkább hasonlítanak a beteg panaszaihoz. és nem az a néhány molekulányi idegen anyag. mint a gyógynövények. Ebben az esetben tehát az alkoholban tartósított kivonat készítése nem csupán a virágokra korlátozódik. amelyeket a homeopátiával gyógyító orvosok sokszor egymilliomodnyi hígításban nyeletnek le a beteggel. a homeopátiáról. Különbség csak a hígítás mértékében van. hogyha kiderülne.com . valamint a hiányzó anyagokat pótló gyógyszereken kívül a legtöbb szintetikus készítmény szintén energetikai úton gyógyít. és tulajdonképpen ez az energiasugárzás gyógyítja áttételesen a beteg szöveteket. Ily módon akaratlanul is egy gyógyulást elősegítő pozitív programot ültetnek el a tudatalattijában. hogy a homeopátiás szerek Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy az önszuggesztiónak szerepe lenne ebben a gyógymódban. Ebben az esetben az a komikus helyzet állna elő.) A Bach-féle virágterápiával rokon gyógymód az aromaterápia. amit kerülő úton. hanem az okot gyógyítja. az immunitás kialakításának ezt a módját a hagyományos gyógyítás is elterjedten alkalmazza. Ezt a feltételezést támasztja alá az a tapasztalat is. hogy a hivatalosan elismert orvostudomány ugyanazt az eljárást nyilvánítja kuruzslásnak. és nem pedig vegyi úton. Ezek után már az sem lenne meglepő. ami tulajdonképpen nem más. hogy ennél a Samuel Hahnemann német gyógyszerész által közel 200 évvel ezelőtt kidolgozott eljárásnál az autoszuggesztió váltja ki a gyógyító hatást. mivel a homeopátiás gyógyítás során legtöbbször ugyanazt az anyagot használják speciális hígításban. amelyet a testbe juttatnak.és vírusölő. Ebből következik. A gyógyszervegyészek szerint ugyanis a homeopátiában alkalmazott egymilliomodnyi vagy annál is kisebb hígítású szerek képtelenek mozgásba hozni a szervezet immunrendszerét. képesek legyenek bármilyen gyógyító hatást kifejteni a szervezetre. és ez okozza a bizonytalanságot. amely az egészséges szervezet megbetegedését okozta. Speciális sugárzásával az ember éteri vázán javítja ki azt a hibát. hogy minél nagyobb hígításban állítjuk elő a homeopátiás gyógyszereket. hogy a homeopátiás gyógyszer nem is a fizikai testre gyakorol hatást. hanem az étertestet befolyásolja. hiszen a védőoltások jelentős része ugyanezen az elven fejti ki a hatását a szervezetben. Egy másik.

és újból 99 rész oldószerrel keverjük össze. televízió vagy számítógép közelébe. Ráadásul a hagyományos gyógyszerek csökkentik a beteg vitalitását. hogy a homeopátiás kezeléseknél minimális mennyiségű gyógyszert alkalmaznak. Hahnemann mindkét kifejezést görög eredetű szavakból alkotta meg. amely mindenhol hat. és szelíden zajlik le. inni. márpedig kémiai tanulmányainkból tudjuk. A többségét tablettázva. a mentol-. ott is. ne igyunk borsmenta. Sokak számára nem elhanyagolható szempont. ahol kell. mikrohullámú sütő. Erre utal az allopátia elnevezés is. Tehát ne tegyük mágnes. Nagy előnyük még ezeknek a szereknek. Jelen esetben ez az alapanyag latin neve mellett feltüntetett szám azt jelenti. a hagyományos gyógyszerekhez hasonlón forgalmazzák. Az eredmény is különböző. Ez a két irányzat tehát merőben különbözik egymástól. Speciális előírás. 30 dinamizálással. de előtte és utána fél óráig nem tanácsos enni. Amennyiben tabletta formájában forgalmazzák a szert. A „tudományos” alapokon álló hivatalos gyógyítás szoros értelmezési összefüggésben áll a homeopátiával. hogy a homeopátiás szereket egészséges embereken próbálják ki. A „CH”-val jelölt hígítás úgy készül. valamint a parfümök felfüggesztik a hatásukat. és rövid ideig tart. és ilyen kenőcsöket. hogy nem váltanak ki allergiát. akkor 2 CH erősségű szert kapunk. Ez a tömör meghatározás arra utal. Ezt a folyamatot dinamizálásnak. Ennek oka. amelyre ne készítettek volna homeopatikus gyógyszert. már nem anyaggal dolgozik. hogy a 23. hogy az orvostudomány jelenlegi álláspontja szerint az ellentétest kell a gyógyításra felhasználni. hanem a hatványozás. A homeopátia alkalmazása során a gyógyulás maradandó. balzsamokat se használjunk. hogy a kávé. vagy potencirozásnak nevezik. hogy az alapszer 1 részéhez 99 rész oldószert adnak. A hagyományos vegyszeres gyógyszerek közé se rakjuk. míg a homeopátiás szerek növelik az életminőséget. hanem a nyelvünk alatt szopogassuk el.84/434 hatásmechanizmusában a kiindulási anyagnak. mert ez megzavarja a benne elnyelődött szubatomi energia struktúráját. Sőt a legtöbb homeoterapeuta azért alkalmaz legalább harmincszor 1 : 10 arányban hígított szert. míg az allopátia szerint az ellentétest az ellentétessel kell gyógyítani. A homeopátiás szert óvjuk a tűző napfénytől. hogy ezt a fajta gyógyszert olyan helyen kell tartani. A természetes gyógymódok működési mechanizmusának megértése csak abban az esetben lehetséges. A homeopátiás szerek száma ma már meghaladja a 3000-et. ne nyeljük le. mint vegyületnek semmi szerepe sincs. A homeopátiás szerek szedése nincs étkezéshez és napszakhoz kötve. illetve túl hideg helyre se tegyük. ott hat. Ennek alapján belátható. hogy a hasonlót a hasonlóval. A cél mindkét esetben a betegség legyőzése. csupán a céljaik egyeznek meg. hatvány után már egyetlen molekula sem marad az eredeti anyagból az alkoholban. Ezzel szemben az allopátiás kezeléseknél nagy mennyiségű gyógyszert használnak. Többek között ennek tudható be. melynek hatása célzott. fogat mosni. Ezért a kúra időtartama alatt ne együnk mentolos cukorkát. hogy a homeopátia lényege nem a hígítás.illetve fodormenta-tartalmú teát. Arra azonban ügyeljünk. Szinte nincs olyan betegség. amelyet Hahnemann vezetett be a vegyileg előállított gyógyszerekkel való gyógyításra. Ha ebből elveszünk 1 részt. elvonási tüneteket. és túl meleg. ahol mágneses vagy elektromágneses sugárzás nem érheti. A gyógyszertárakban 30 CH-nál erősebb homeopátiás szereket nemigen árulnak. hogy Hahnemann és követői a kúrák során szinte kizárólag a D 30-as hatványt alkalmazták. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. gyógyszerfüggőséget.com . Ezt bizonyítja az a tény is. hogy biztos legyen benne. de ezek olyan erősek. rádió. hogy az áruk is viszonylag alacsony. A homeopátia lényege. hogy a két gyógyítási irányzatot jól elkülönítse egymástól. hogy a szert 30-szor hígították 1/100-ra. hogy csak kutatási célokra használják. Léteznek „M”-el jelölt 1/1000 hígítású homeopátiás szerek is. eukaliptusz. mivel a benne elnyelődött specifikus energiahullám a száj nyálkahártyájáról szívódik fel leghatékonyabban. ahol nem kell. Erre a működési módra vezethetők vissza a mellékhatásai is. Az ily módon energetizált folyadékot 1 CH-val jelölik. ha tisztában vagyunk a gyógyítás alapjaival is. az eredmény azonban egyre nyilvánvalóbbá teszi az allopátia kudarcát. Ennél is nagyobb hígítást alkalmaznak a centizimális rendszerben. a kifejlesztésükhöz nincs szükség állatkísérletekre. míg az allopátiánál a hatás agresszív.és kámfortartalmú anyagok. és vibrátorral erősen összerázzák.

Ugyanakkor a figyelmen kívül hagyott ok egyre nagyobb erővel munkálkodik a szervezetben. amelyek a stresszt előidézték. de ez a gyógymód nem törődik azzal. hogy az allopátiás módszer az évezredek során rendkívül kifinomulttá vált. Ennek kompenzálására újabb és újabb szereket írnak elő. ami végül krónikussá teszi a páciens állapotát. ennek ellenére az allopátia mint hivatalos gyógymód továbbra is rendíthetetlenül őrzi a szerepét. Az utóbbi esetben célszerű lenne előbb akupunktúrás kezeléssel megerősíteni a lábboltozatot tartó izomzatot. Ha egy kezdeti feltevés elméletté válik. és ezek közül a gyógyszergyártó lobby profitérdekeltsége csak másodlagos szerepet tölt be. amely képes arra. Ez a helyzet több okra vezethető vissza. Sajnos a szervi bajok gyógyítása esetén sem jobb a helyzet. vagy törvény lesz belőle. csupán a panaszai enyhülnek. Ez a mérgezésnek is beillő szisztematikus vegyszerezés előbb-utóbb legyengíti a szervezetet. hogy a materialista alapokon álló hivatalos orvostudomány ma még mereven elutasítja a lélek létezését. Az allopatikus gyógymód mint hipotézis a kezdeti látszateredmények alapján teóriává alakult. A gyógyításnál tehát azokat a lelki okokat kellene megszüntetni. akkor már csak a gyakorlati alkalmazhatóságától függ. Egy idő után már a felemelt gyógyszeradag sem használ. amelyek nem szüntetik meg a kiváltó okot. Miután minden tudományág az önmaga által megszabott törvényszerűségek alapján tevékenykedik. Egy lúdtalppal küszködő betegnek pl. Ha a szer hatása csökken. A homeopátia holisztikus módszer. és olyan retorziókban részesítik őket. Ebben az esetben még a betegség súlyosbodása is várható. Az allopatikus gyógyszert tehát szabályos időközönként újra és újra be kell adni a betegnek. és a továbbiakban az öngyógyító mechanizmus gondoskodhasson a végleges gyógyulásról. amely ellenkezik a korábban felállított törvényekkel. amellyel sohasem fog meggyógyulni. Ezáltal a beteg nem csak tünetmentessé válik. Az első problémánál a legcélravezetőbb természetes gyógymód a hipnózis lenne. mert ha az amúgyis gyenge lábboltozatot betéttel támogatjuk. Ennek a gyógymódnak az általános bevezetését Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy mi a tünetek oka. lábboltozatot támasztó betétet ír fel az orvos. akkor ez a folyamatban részt vevő izomcsoportok további gyengülését. hogy elvetik. Ennek a módszernek a széleskörű elterjedését és az orvosi egyetemeken való tanítását azonban meggátolja az a helyzet. Ezzel szemben az allopátia nyugtatókat javasol erre a betegségre. vagyis ellentétes hatású szert használva a kellemetlen tünetek gyorsan megszüntethetők ugyan. így nem helytállóak a reá épülő teóriák és törvények sem. hanem a beteget. Ennek megfelelően az új tanok hirdetőit rebellis lázadóknak tekintik. és a gyakorlattal összhangba hozva törvénnyé vált. lelki. akkor azonnal újra jelentkeznek a tünetek. hogy a vitalitását visszaszerezhesse. ezért egy olyan módszer bevezetése. A hivatalos gyógyítás megingathatatlansága főleg annak tudható be. és kellemetlen mellékhatások sorozatát váltja ki. csillapítják a fájdalmakat. csak elkábítják a szervezetet. hanem a betegséget kiváltó ok megszüntetésére törekszenek. hanem végleg meggyógyul.com . hogy a gyomorfekély fő kiváltó oka a stressz. Az allopátia kudarcának másik kiváltó oka. majd a szervezetet egy méregtelenítő kúrának kellene alávetni. hogy az allopátiás kezelés hamis hipotézisen alapul. és mellékhatásoktól mentes gyógyulást eredményeznek. Ezek a módszerek végleges. Ellentétes szert alkalmazva megszűnik a tünet. hogy ez a helyzet megváltozzon. Nem a betegséget kezeli sablonok szerint. ezért a beteg gyógyszeradagját folyamatosan növelni kell. ezért még erősebb hatású szereket kell alkalmazni. az pedig nem szorul gyógyításra sem. hogy elvegyék a kedvüket a fennálló rendszer szétzilálásától. és nem veszi tekintetbe a lélek egészségre gyakorolt hatását. A test és a lélek kapcsolatának helyreállítása nélkül pedig nincs végleges gyógyulás. Ezzel ellentétben a homeopátia és más természetes gyógymódok nem a tünetek kezelésére. mivel a beteget testi. hogy közvetlen kapcsolatba lépjen a lélekkel. szellemi egységben vizsgálja. Ahhoz. hogy kizárólag a testtel foglalkozik. Ami nincs. és kiderítse. hogy a testet állandó nyugtalanságban tartó stressznek mi a kiváltó oka. így szervezete beáll az orvos által elrendelt kemikáliákra. Manapság a gyógyítás annyira leköti az orvos minden energiáját. elsatnyulását fogja előidézni. hogy a betegre már nem tud figyelni.85/434 A kórokozót megtámadó. de megmarad az ok. fel kellene ismerni. A lélek figyelmen kívül hagyásának egyik példája a gyomorfekély jelenlegi gyógyítási módja. nem lehet aktivizálni a szervezet öngyógyító mechanizmusát. és akkor véglegesen megoldódna a probléma. forradalmi kihívásnak számít. Az orvostudomány ma már felismerte. és sikeresen kelti a tudományosság látszatát.

így nem kell számolnunk semmilyen mellékhatással. pakolás. amelyet a művelői tanúsítanak a világot fenntartó és működtető erőkkel szemben.86/434 akadályozza. a kúra költségeit pedig a társadalombiztosítás fedezi. hogy a hivatalos gyógyászat tagadja a szervezet működését fenntartó meridiánrendszer létét. így bárki számára nyitva áll a gyógyulásnak és a szervezet edzésének ez a nagyon egyszerű. A Kneipp-féle vízkúra módszerei viszont otthon is alkalmazhatók. A gőzölő kamrák és a hideg vizes medencék építése azonban rendkívül költséges és helyigényes. melynek nagy előnye.com . Ráadásul a gyógyítás felelőssége is az orvost terheli. mint a lázcsillapítók használata. Mivel a múlt századi Európában szinte teljesen ismeretlen volt a kínai akupunktúra és a reflexzóna-terápia. fokozott hőkeltéssel pusztítsa el a vírusokat. mert tudományos módszerekkel ma még nem mutatható ki a szubatomi energiarészecskék létezése. A hirtelen hőmérsékletváltozások reflexzónákra illetve meridiánvezetékekre gyakorolt stimuláló hatása csupán hozzájárul a gyógyuláshoz. a testben felhalmozódott méreganyagok bőrön keresztül történő távozását is. Ma már minden fürdőszobában található hideg és meleg vízzel egyaránt üzemeltethető zuhanykar. hogy a vízgyógyászat Priessnitz által kidolgozott módszereit továbbfejlesztette. Hatékonyság szempontjából a Kneipp-féle vízkúra legeredményesebben hasznosítható módszere a váltott hőfokú vízzel történő zuhanyozás. amelyek feltehetően szoros kapcsolatban állnak a reflexzóna-kezeléssel. hogy hatékonyan szabályozza a vérkeringést. hogy a sokkszerű hőkezelésen kívül megizzasztja a testet. Ennek a minden bizonnyal fellépő gyógyhatásnak a mértéke és pontos működési mechanizmusa mind a mai napig ismeretlen. a testben rekedt mérgek bőrpórusokon való távozását. hanem a meridiánok moxás kezeléséhez hasonlóan hővel is lehet hatni. borogatás. és eredményessége csak hosszabb távon figyelhető meg. hogy a beteg számára rendkívül kényelmes. és nem állítja le a szervezet önvédelmi mechanizmusának működésbe lépését. Az allopátia alacsony hatékonysága tehát a hibás alapokon kívül arra a nagyfokú rugalmatlanságra is visszavezethető. amelyek meggátolják. amelyeknél a vízkúra valamint a kezelést követő ledörzsölés huzamosabb alkalmazása ugyanolyan tartós. melynek az egész világon elismert élharcosa Sebastian Kneipp bajor orvos-pap volt. Ennek oka. ezért nem mindenki engedheti meg magának. Létezését azonban azok az esetek támasztják alá. A hővel történő reflexzóna-ingerlés legegyszerűbb módja a vízkúra. így Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és tanai mind a mai napig fennmaradtak. Ezzel szemben a természetes gyógymódok esetében a betegnek tevékeny szerepet kell vállalnia a gyógyulás folyamatában. és feldolgozatlan. és tudományos alapokra helyezte. és erősíti az egész szervezetet. élénkíti az anyagcserét. Kneipp a múlt század közepén élt. olcsó és hatékony módja. és máris elviselhetővé válnak a fájdalmai. felfrissíti az idegrendszert. csupán néhány tablettát kell lenyelnie. hogy a betegsége enyhüljön. és hivatalos elismerés hiányában a költségek is őt terhelik. Az allopátiás kezelés fennmaradásának erős támasza még. még ma is a leghatásosabb módja a lázcsillapításnak. Mint tudjuk a reflexzónákra nem csupán mechanikus úton. hogy a gyógyszeres kezeléssel ellentétben nem mérgezik a szervezetet. hogy a szervezet természetes úton. ezért Kneipp módszereinek hatásosságát kizárólag élettani alapon értékelte. mint a reflexzóna-kezelések. Tudományos munkásságára az egész világ felfigyelt. század végére a Kneipp-féle vízkúra visszaszorult. hogy időközben elterjedt a finn szaunázás módszere. és legnagyobb érdeme. A hideg zuhanyt már az ókorban Hippokratész is ajánlotta. gyógynövényfőzettel való inhalálás (fejgőzölés) valamint fürdőés zuhanyterápiák nagy előnye még.  A természetes gyógyítás fizikai módszerekkel művelhető területéhez tartozik még néhány gyógymód. általános alkalmazása ma már csak a német nyelvterületre jellemző. módszerei futótűzként terjedtek a világ minden részébe. sőt végleges gyógyulást eredményezett. A hideg vizes pakolás pl. ami lehetővé teszi a bőrpórusok tisztulását. A hideg vizes pakolás ugyanis csak a test túlhevülését akadályozza meg. Nem okoz szövődményeket. Nem kell fáradoznia azért. ami szintén az allopátia malmára hajtja a vizet. A hideg és a meleg vizes kezelés általa felismert fő előnye. A XX. de az akkori technikai lehetőségek következtében nehézkes volt ennek a módszernek a kivitelezése. A Kneipp által különböző betegségekre javasolt hideg és meleg vizes lemosás. Ez a hitetlenség azonban az orvosokon kívül a páciensekre is jellemző.

ajánlatos a kezelést zuhanyzófülkében. aminek leghatékonyabb módja a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ami megóv bennünket ettől a veszélytől. és az utókor már így vélekedett erről: „Ha Kneipp semmi mást nem adott volna az emberiségnek. Érdekes. Kneipp ennek a terápiának a hatását szintén élettani alapon értékelte. és vissza. A kúrát fokozatosan előrehaladva végezzük. mert törölközéskor a bőr erőteljes dörzsölése következtében felélénkül a vérkeringésünk. annál biztosabbak lehetünk a kúra hatékonyságában. mert ez túl erős ingert vált ki. Amikor a bőrünk kellően átmelegedett. Utána zárjuk el a meleg vizet. Mindezt többször megismételve kb. Nőknél a váltott hideg-meleg vizes kúra alkalmazása azzal a járulékos előnnyel is jár. Először az alsó lábszáron illetve a térden végezzünk zuhanykezelést oly módon. ami fokozatosan kimossa a húgysavkristály. végül a balkaron fejezzük be. hogy annak idején éppen ez a módszer váltotta ki a legnagyobb értetlenséget az orvostársadalomból. és a hideg vízben taposást. naponta kell folytatni. A megfázástól nem kell tartanunk. hogy ne fröcsköljük össze a fürdőszobát. hogy a zuhanykezelést mindig hideg vízzel fejezzük be. A zuhanykezelést mindig a jobb lábon kell elkezdeni. hogy a bőrünk legyőzhesse a nagy hőmérsékletkülönbségből eredő kezdeti viszolygást. A váltott hőfokú vízzel elölről és hátulról történő zuhanykezelést összesen 10 percig végezzük mindkét lábon. a harmatos fűben való járást. ha 14-16 °Cnál hidegebb a csapvíz. Itt azonban célszerű hátulról. Ebben az esetben drasztikusabb ingerre van szükség.87/434 semmi akadálya annak. nyissuk meg jobban a hidegvizes csapot. hogy az illető sokkot kap. fél percig. majd a vádlin keresztül a térdhajlatig. Ne erőltessük a hideg vizes zuhanyt olyan személyeknél. de előfordulhat az is. Nyáron viszont a kúra megkezdése előtt folyassuk ki a csőhálózatból a felmelegedett vizet. Különösen előnyös ennek a kúrának az alkalmazása reumás és köszvényes megbetegedések esetén. A Kneipp-féle zuhanykezelést hetente maximum három alkalommal végezzük. és folytassuk a kezelést ugyanúgy kb.és mészlerakódásokat. Ügyeljünk arra is. Amikor szervezetünk megszokta (sőt megkedvelte) a térdzuhanyt. Minél jobban kipirul a bőrünk. hogy oldalról is érje a bőrünket a víz. akkor a gerincoszlopra ne irányítsuk rá a hideg zuhanyt. A Kneipp-kúra nem alkalmazható mindenkinél. A vízgyógyászaton kívül Kneipp igen gyakran alkalmazta betegeinél kiegészítő gyógymódként a talajon való mezítlábjárást. akkor folytassuk a kúrát combzuhannyal. Ezt a kúrát 3 hónapon át. Ennek súlyos megfázás lehet a következménye. mint a mezítlábjárás által kínálkozó gyógyulási lehetőséget. Ezt követően a sarkunkra folyassuk a vizet. és emiatt borzonganak a hideg víztől.com . Ezután már végezhetünk egésztest-zuhanyt is. ami el tudná indítani az öntisztulás folyamatát. és megisszuk. A kúra kezdetén viszont mindig meleg vizet kell használni. hogy a Kneipp által javasolt váltott hideg-meleg vizes kúrát otthon. már ezzel is elég érdemet szerzett volna magának. majd lassan irányítsuk a lábfejen és az alsó lábszáron keresztül a térdre. a saroknál kezdeni a kezelést.” Amennyiben a szervezet telítődött a helytelen táplálkozásból eredő mérgekkel. ma már azonban mindenki számára egyértelmű. egészen a combunk kezdetéig. bármikor alkalmazzuk. Mellesleg sokat javít a mellek feszességén az is. hogy nyitott ablaknál végzett tornagyakorlatokkal kombinálva megőrzi a bőr és a mellek rugalmasságát. és a minél nagyobb hatékonyság érdekében tartsuk be az előírt koreográfiát. Ha a vízvezeték-hálózat nyomása túl nagy. majd száraz törölközővel erőteljesen dörzsöljük le a vizet a bőrfelületről. hogy ezek a módszerek a talpreflexológia hatásmechanizmusa alapján fejtik ki jótékony hatásukat. akiknek a hajszálerezete beszűkült. legalább 38-40 °C-os vizet a lehető legnagyobb nyomással folyassuk a lábujjainkra. 2 percig végezzük. mivel a kitáguló hajszálerekben intenzív véráramlás indul meg az izületeken át is. Később bebizonyosodott ennek a gyógymódnak a hatékonysága. elhúzott függönyök mellett végezni. hogy a csaptelep hideg.és melegszabályozó gombjaival állítsunk be olyan hőfokú meleg vizet. és ez csökkenti a kúra hatékonyságát. majd áttérve a bal lábra folytassuk az alhas környékén. ha 1 pohár vízbe belekeverünk 1 evőkanál kovaföldet. ugyanezen az útvonalon menjünk vissza. mert a hideg bőrre hideg víz nem folyatható. Télen. amelyet a bőrünk még éppen el tud viselni. A zuhanykarból kifolyó. Ebben az esetben a vízsugarat egészen a derekunkig irányítsuk úgy. bárkinek a segítsége nélkül. akkor a zuhanykezelés már nem képes olyan erős reakciót kiváltani. mint a mezítlábjárást. mert hamar hozzászokik a szervezet. ellenségei egyik módszerét sem gúnyolták ki annyira. és semmilyen gyógyhatást nem vált ki a szervezetből. mivel a langyos víz csak elbágyasztja a testet.

és használat után dobjuk ki. azok ne alkalmazzanak meleg lábfürdőt. Ily módon a helytelen táplálkozásból eredő renyhe bélműködés felfokozódik. A lavórban levő víz melegen tartása utántöltéssel biztosítható. de jó hatással van a vegetatív idegrendszerre és a csontvelőre is. Ezáltal a beteg megkönnyebbül. Ennek hatására a felső testrészünkből intenzív véráramlás indul meg a hideg víznek kitett szervek irányába. hogy a hideg víztől megbetegszünk. amelyek az emberi testben is jelentős mennyiségben megtalálhatók. Az iszappakolás fokozott hatása valószínűleg annak tudható be. Az iszapterápia céljára legalkalmasabb az agyag. Akinek a lábai visszeresek. tályogokat. ami elengedhetetlenül szükséges a teljes gyógyuláshoz. gyökerektől. A kúrát hetente kétszer végezzük max. ami csak iszappakolással szüntethető meg. Az ülőkúra hatékonyságának egyértelmű jellemzője még az étvágy fokozódása és a közérzet javulása.vagy üvegedényekbe. és ha megszáradt. A kiszedett földet napos helyen terítsük szét egy nagyobb csomagolópapíron. hogy a föld ugyanazokat az ásványi anyagokat tartalmazza. így az intenzív véráramlás másodlagos hatásaként a mérgezésért leginkább felelős emésztőrendszerben megindul a bélműködés. Ebben az esetben ugyanis a méreg-felhalmozódások következtében a test különböző részei gyulladásba jönnek. akkor jól öltözzünk fel. hogy ne érjen bele a vízbe.com . Ugyancsak nem szabad közvetlenül étkezés után. a szervezetéből távozó mérgek és egyéb tisztátalanságok következtében megnő a vitalitása. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. amelyet hideg vízbe merítettünk. de ha nem tudunk tiszta agyaghoz jutni. mert a kellően át nem melegedett emésztőrendszert nem lehet terhelésnek kitenni. a gyomor kiürüléséig elkezdeni a kúrát. Ha nincs módunk rá. ezért gondoskodjunk róla. hogy kompenzálja a lehűlést. hogy leásunk a földbe kb. hogy a kúra időtartama alatt állandóan legyen kéznél forró víz. A jól összedolgozott masszához annyi vizet adjunk. akkor nem lesz semmi bajunk. és az egyszer már felhasznált sarat frissel összekeverve se rakjuk újra a betegre. tisztítja a fekélyeket. hogy a törzsünket tartósan hideg víz alá merítjük. ha hirtelen megjött az étvágyunk. Hatékonyabbá tehetjük a bélmozgást. hogy egy műanyag mosóteknőbe annyi hideg csapvizet engedünk. Ennek biztos jele. sódertől. amely tovább fokozza a hatást. majd rostáljuk át.70 cm mélyen. A bélrendszer ugyanis az alhasban található. az ujját és a derékrészt pedig feltűrjük. Az iszap lelohasztja a gyulladásokat. kiszívja a mérgeket a gennyes gócokból. Felső testrészünk melegen tartásához elég. törjük össze. ha fürdés közben egy puha pamutkendővel dörzsöljük az alhas környékét. hogy beleülve a köldökünkig érjen. hogy a kúra után lefeküdjünk. a gyógyuláshoz még erősebb ingerre van szükség. mert ha a lábunkat egész idő alatt melegen tartjuk. Ennek a legegyszerűbb előállítási módja. a rothadásnak indult testfelületekből. Ha az ülőfürdőt az előírásoknak megfelelően végezzük. Krónikus mérgezés esetén már nem használ az ülőfürdő sem. amely a bőrpórusokból távozó toxikus anyagok következménye. üvegcserepektől és egyéb szennyeződésektől mentes talajból kiveszünk annyit. jótékony hatása már a kúra kezdetén jelentkezik. Utána a hideg vízbe mártott pamutkendővel dörzsöljük át az egész testünket. A föld illetve az agyag tárolásához ne alkalmazzunk műanyag vagy fémedényt.88/434 hideg ülőfürdő. vagy felmelegített téglát. vagyis abban a testrészben. Az ülőfürdő legegyszerűbb kivitelezési módja. amennyi a teljes kúrához elegendő. Ne aggódjunk amiatt. 30 percig. Ennek lényege. Az apró kavicsoktól és más szennyező anyagoktól mentes port töltsük fa.agyag. eléje pedig egy meleg vízzel töltött lavórt teszünk a lábunknak. Közvetlenül a fürdő után ne együnk még akkor se. és felhasználás előtt a szükséges mennyiséget áztassuk be hideg vízbe. valósággal felfrissül tőle a szervezetünk. elősegíti testszöveteink természetes állagának visszanyerését. hanem fokozódik az emésztőszervek tevékenysége is. így kisugárzása jótékony hatást gyakorol a szervezetre. a szervezet mérgektől való fokozatos megszabadulását. akkor jó helyette a sár is. és végezzünk fizikai munkát. a fürdővíz tetején pedig zsíros váladék található. hogy a kezelés után székelési inger lép fel. majd vastag takaró alá bújva pihenjünk le. Ugyanakkor a melegen tartott lábból is megindul a véráram felfelé. és a homoktól. hogy lágy vajhoz hasonló állagú legyen. ha rajta hagyjuk az inget vagy télen egy pulóvert is. ami elősegíti a tisztulást. Az intenzív véráramlás következtében nem csak a hideg víznek kitett testrész kezd el melegedni. hogy a testünk minél előbb felmelegedjen. míg a felső testrészünket és a lábunkat melegen tartjuk. hanem tegyenek a talpuk alá forró vízzel töltött gumitömlőt.

vagy polietilénfóliát). Napjainkra az is kiderült. naponta ismételve. fülre. A nyers káposztalevélnek a gyulladásokon túlmenően gennyes sebeknél is erős tisztító hatása van. A kezelés időtartama felnőtteknél 3.89/434 Az iszappakolás felhelyezése előtt borítsunk az ágyra egy műanyag lepedőt (PVC. ezért nem csupán az izmokra és az ízületekre gyakorol jótékony hatást ez a masszázs. vastagbélgyulladás. hogy az iszappakolás hatékonysága kétszerese a gyógyvízzel elérhető javulásnak. Ezek a testtisztító terápiák természetesen csak akkor képesek kellő hatást kifejteni. illetve a kezektől kiindulva a törzs irányába. ami gondoskodni fog a kezelt testrész hőszigeteléséről. A borogatások után célszerű a betegnek olívaolajat adni. A végtagok bedörzsölését a lábaktól. Az ágy derékrészére fektessünk keresztbe egy kb. hanem a bőrforradásokat is eltünteti. amíg a betegség el nem múlik. A sár feltapasztására szolgáló pamutkendő csak meleg vízben történő alapos átmosás után használható újra. Intenzívebbé válik a tisztulás hagymával kevert burgonyapakolással. Az iszap víztartalmával kezel betegeknél sokkal rosszabb volt a gyógyulási arány. 40 cm széles és 1. Közülük csupán minden harmadik fájdalmát enyhítette a kezelés. A tévedhetetlennek bizonyult látnok regeneráló kúrái közül talán a legnagyobb sikert a ricinusolajos borogatással aratta. fejre). gyerekeknél 2 óra.com . A műanyag fóliára terítsünk egy kevésbé kényes használt pamutlepedőt. ízületi gyulladásnál) apróra vágott vöröshagymát vagy összezúzott faszenet is kevernek a sárba.és kámforolajos masszázzsal is. A kezelés időtartama: fél óra. behegeszti a sebeket és megnyugtatja az idegrendszert. utána az újságpapírt. a tehéntúróból készített pakolással pedig a vizenyőt húzzák ki a végtagokból. több mint 70%-ban számoltak be jelentős fájdalomcsökkenésről. majd tekerjük derekára a vásznat. illetve zöld káposztalevekből készített borogatás is. vakbélgyulladás. Egyes betegségeknél (pl. rakjuk fel a hasára az előírt vastagságú iszapot. de sikerrel alkalmazzák pszoriázis. és jól betakarózva pihenjünk le. epehólyag-gyulladás. A fejre helyezett masszát célszerű finom gézbe csomagolni. amely belsőleg tisztítja az epehólyagot és serkenti a májat. ciszták visszafejlesztésében szintén eredményes volt. A végtagokra nagyon hatásos a reszelt almából vagy főtt lenmagból. Cukorbetegség kezelésénél tiszta faszenes pakolást szoktak alkalmazni. hanem más beteg testrészekre is (pl. ha abbahagyjuk a szervezet mérgezését. A betegek egyik részénél holt-tengeri iszappakolást helyeztek a térdükre. Keverjünk össze kétharmad rész agyagot egyharmad rész mézzel. lábra. köszvény és vesekövek ellen is. sőt a magas vérnyomás leküzdésében is. naponként váltva a két olajat. és bizonyos esetekben a lábak dagadása. Még intenzívebbé tehetjük az előzőleg megmosott majd szárazra törölt káposztalevél hatékonyságát. és a kezelés 6-8 órán át is végezhető. A ricinusolajos borogatás az anyajegyek. vagy felmelegített téglát. végül a plédet. akkor az iszappakolást óránként fel kell frissíteni. A Ben Gurion Egyetemen végzett kutatások során térdizületi artrózis gyógyítására használták az iszapot. összehajtogatott plédet). gyomorfekély. A pattanásos arc kezelésére is igen hatékony az agyagkúra. s vastagon kenjük az arcunkra. Ugyancsak ajánlatos gézbe csomagolni a sarat. míg a másik részüknél csak az iszapból kiszüremlő vizet engedték érintkezni a bőrükkel. kézre. Mindaddig hagyjuk rajta. Ennek Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. szemölcsök. 2 cm vastagon az iszapot. Fektessük a beteget az iszaprétegre. illetve a derékra tehető. szemre. hogy a hajról könnyebben el tudjuk távolítani. Miután a mogyoróolaj serkenti a szövet fejlődését. Az iszap nem csak az emésztőrendszer környékére. ha a belső felületét mézzel megkenjük. akik közvetlen iszappakolást kaptak a térdükre. hogy hatékonyabb legyen a kezelés. Ez a naponta néhány órán át alkalmazandó egyszerű és olcsó eljárás igen hatékonynak bizonyult a gyomorhurut. amíg meg nem szárad. ha nyílt sebre helyezzük. hogy a beteg ne izzadjon meg az ágyvédő műanyag lepedőn. A terápia végén az iszap kitakarítja a betegből a tisztátalanságokat. A vöröshagyma-zúzalékból készített pakolás a hörgők tisztítására jó. és kenjük rá kb.5 m hosszú vastag pamutanyagot (pl. hogy megvédje az elsározódástól. Az iszapkezelés után zuhany alatt mossuk tisztára testünket. Bizonyos esetekben jó eredményt érhetünk el a Cayce által javasolt mogyoró. Amennyiben a beteg súlyos állapotban van. Erre helyezzünk rá 3-4 réteg újságpapírt. Ezután tegyünk az újságpapírra egy akkora pamutvásznat mint a pléd. lehetőleg lefekvés előtt végezzük. így jelentős mértékben felgyorsítja a toxikus anyagok kiválasztását. A törzs körültekerése után helyezzünk a beteg talpára egy forró vízzel töltött gumitömlőt. Azok a betegek. és eltávolítjuk a bélcsatornából a lerakódásokat.

propoliszt és gabonamagvakat ehetünk csíráztatott. Ezáltal fokozódik a vér oxigénellátása. se közben ne igyunk folyadékot. alkohol és kávé fogyasztása. hogy a bélcsatorna belső falára lerakódott salakanyagoktól is maradéktalanul megszabaduljunk. A sámánmasszázs hatásának tanulmányozása során rájöttek arra. hogy sok vért küld a perifériára. Az izzadás során ugyanis besűrűsödik a vér. illetve a vizelettel távoznak. Az immunglobulin szaporodása véd az influenzától is. amelyek híres gyógyfürdők vizében található ásványi sókat tartalmazzák. vagy zöldséget. és csak utána elkezdeni a kúrát. finomított fehér cukor. Erre a felismerésre alapul a szaunázásnak az a gyógyterápiaként alkalmazott módja is. hogy „megszívja” a szöveteket. hogy Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ha ásványvízzel hígított gyümölcslevet iszunk. A légzéskapacitás növekedése fokozza az erőnlétet. A legújabb kutatási eredmények szerint a testmérgek bőrpórusokon át történő kiválasztódását nagymértékben fokozza a B3 vitamin (más néven niacin vagy nikotinsavamid).és iszapkúrák nagy hatékonyságát az teszi lehetővé. mert megnő az antitestek száma. Szaunázásnál ügyeljünk arra. A kb. A legjobb. amely az elvesztett folyadékot úgy pótolja. hogy a fürdő. A törzsi közösségekben élő sámánok a gyógyfüvek gyűjtésén és alkalmazásán túlmenően egy-egy súlyos betegség esetén szertartásszerű varázslattal űzték ki a „gonoszt” a testből. Végezetül megemlíthető még. melyek a bőrpórusokon át. ami javítja az izomzat és az agy teljesítőképességét. hogy se előtte. A véredények regenerálódása következtében a vérnyomás normalizálódik. Utána viszont bőséges folyadékot kell fogyasztani. hanem jelentős részük a bőrpórusokon keresztül távozik. hanem sok salakanyag is bekerül az erekbe. hanem fokozódik a hormontermelés is. hogy gondoskodjunk a szervezet átöblítése során eltávozó tápsók és vitaminok pótlásáról. hogy a test méregtelenítő szervei jobban eltávolíthassák a vér által leadott méreganyagokat. és erősödik a légzés. és ma már több kutatóintézetben is próbálják megfejteni ezeknek a szertartásoknak a lényegét. a salakanyagok távozása után a bőr is szebbé. A vérellátás fokozódása javítja a szövetek immunitását. Nálunk az ilyen jellegű készítmények közül jól bevált a Hemovit termékcsalád. A szélsőséges hevítés és lehűtés hatására testünk nem csak megtisztul. Az izzadás. a vér felhígul. amelyeknek a hatásmechanizmusát még csak most kezdjük megérteni. A finn szauna oly módon fejti ki hatását. gyümölcslevet. nehogy a hideg víz fokozza a fájdalmat. besűrített formában. hogy a +80 °C-os kamrahőmérsékletet a szervezet csak úgy tudja elviselni. A véráramlás fokozásával és az izzadságmirigyek által keltett víz elpárologtatásával próbálja a bőr +42 °C-os hőmérsékletét +37 °C-ra visszacsökkenteni. Ha előtte sokat iszunk. Ez a max. rugalmasabbá válik. ahol a kúraszerű néhány órás szaunafürdőt naponként adagolt B3 vitamin. Heveny gyulladások esetén ajánlatos előbb a fájdalmat enyhíteni. és félórás tüdőtágító futás egészíti ki. A kezelés teljes időtartama alatt csupán gyümölcsöt. Sámánmasszázs A gyógyításnak ősidők óta léteznek olyan különleges módszerei is. Egyes tudósok azonban felfigyeltek a sámánikus gyógyítások hatásosságára. A hörgők kitágulása jót tesz az asztmának. gyógyteákat. amelyből próbálgatás útján válasszuk ki magunknak a leghatásosabbat. Ezáltal nem csak víz. hideg tóba merülés) szintén frissítő és serkentő hatású. csökkenti az allergiát és fékezi a gyulladásos folyamatokat. és csökken az infarktus kockázata. rostos táplálék fogyasztása mellett is képes a szervezet teljes megtisztítására. hogy ebben az esetben a testmérgek nem csak a szokásos úton ürülnek ki. gyorsítja a hörghurut gyógyulását. és sejttisztító hatás elmarad. melynek során a vér zsírtartalma cukorrá alakul. Ezen túlmenően fokozódik a májtevékenység. Erre legalkalmasabbak a különböző gyógyvízkenőcsök. Eközben szaporábbá válik a pulzus. ami gyorsítja a zsíranyagcserét. 3 hetes kúra könnyű.90/434 érdekében mind az ülőkúra. zöldséglevet. és tisztítja a légutakat. azaz a végtagokba és a bőrbe. primitív népek kuruzslásának tartotta ezeket a rituálékat. mind az agyagpakolás megkezdése előtt beöntéseket kell végeznünk testhőmérsékletű kamillateával. Szigorúan tilos a hús. állati zsiradék. illetve pelyhesített formában.com . A civilizált világ sokáig vallási hiedelemnek. valamint a dohányzás is. 15 perces felmelegedést követő lehűtés (hidegzuhany.

Napjainkig 103 országban szerveztek Agykontroll tanfolyamot 700. álmában. és egy idő után kijelentik magukról. kinek-kinek lehetősége szerint. amelyek egy idő után testtartásunkat is deformálják. hogy a végzett hallgatók száma már a 14 milliót is eléri. az érdeklődés változatlanul olyan nagy. Ez sem igaz. vagy diktafonba mondva. Személyünknek ez az értéknövekedése szinte kisugárzódik belőlünk. magas fokon képzett oktató irányításával. ha az fáj. Az egész test végigmasszírozása kapcsolatot teremt tudatunk alsóbb régióival. Ez persze nem igaz. elalvás után. mert a szerzők szerint ezeket az ismereteket. azzal a különbséggel. Többször előfordul. Nagyon sokan vannak viszont.com . hanem a masszázs mély tudatalatti folyamatokat indít el bennünk. Ezekben a képsorokban sokszor a tudatalatti vágyaink tükröződnek vissza. melynek hatásai csak később mutatkoznak meg. később a vitalitásunkat is veszélyeztetik. és rögtön ébredés után rákényszerítjük agyunkat erre. akkor Silva szerint előbb-utóbb egyre hosszabb ideig fogunk emlékezni álmainkra. ami értékesebbnél értékesebb embereket vonz körénk. Egyébként ha elalvás előtt rendszeresen koncentrálunk rá. A legtöbbször ezt észre sem vesszük. hogy ez már irányított. hogy képtelenek lejutni alfába. Mivel ez a tevékenység nincs irányítva. A sámánmasszázs a nyugati világban „deep tissue” néven vált közismertté. A helyzet azonban nem olyan kilátástalan. de az azonos hatásmechanizmus miatt a szerzők más parapszichológiai jelenségekről is említést tesznek. hogy tökéletesen megértsük és szolgálatunkba állíthassuk az abszolút világ gyógyító képességét. Erre sokan azt mondják. vagy előremegyünk a jövőbe. mivel mindenki le tud menni alfába. A pszichikai és mentális gyógyítás legismertebb iskoláját José Silva és munkatársai teremtették meg az 1976-ban „Agykontroll” és az 1986-ban „Gyógyíthatsz” címen megjelent műveikkel. hanem látszólag össze-vissza csapongó fantáziaképek sorozata. hogy testi és lelki betegségeinket tudatunk alsó tartományának bekapcsolásával gyógyítsuk. hogy ébredés után valamilyen eszközzel azonnal rögzítjük az átélt eseményeket. Pszichoorientációs gyógyítás A deep tissue azonban nem az egyetlen módja annak. hogy álmainkban is visszamegyünk a múltba. hogy bárki saját kezébe vehesse sorsa irányítását. eredményesebben tudjuk az élet csapdáit kikerülni. hogy a testbe zárt érzelmeket a felszínre hozza. hogy különösebb erőfeszítést tennénk érte. A kezdeti időket is beszámítva ez a módszer 1991-ben ünnepelte pályafutásának negyedszázados évfordulóját. hogy: „én nem szoktam álmodni”. Annak ellenére. izmokba ágyazódva. A kezelés után nem csupán a testtartásunk változik meg. megszabadítva bennünket gátlásainktól. A két mű már megjelenésekor óriási sikert aratott. csak álomfejtés útján lehet kibogozni értelmüket. és teszi lehetővé. és naponta legalább egyszer le is megy. Ez a technika ma már egyre több embernek segít megismerni önmagát. jelentős mértékben megjavítva a kommunikációs készségünket. ha lassabban is. hogy visszaemlékezzünk vizuális élményeinkre. csak legfeljebb nem emlékszik rá.91/434 szubjektív eredetű egészségügyi problémáink hosszú ideig megbújhatnak testünk belső rétegeiben. Ugyancsak tudatalatti tevékenység a hipnotikus álom. hogy az olvasóknak csak egy része jut el ezekre a tanfolyamokra. Itt a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ez történhet írásban. válik természetessé. és azóta több mint 100 országban adták ki a legkülönbözőbb nyelvekre lefordítva. A viszonylag nehéz és szokatlan tartalmuk miatt azonban ezeket a műveket minimum kétszer el kell olvasni ahhoz. a bőr alatti szövetekbe. Mindkét könyv a gyógyításra helyezi a fő hangsúlyt. kialakítva ezzel a testérzést. A testünkbe zárt érzelmek szövetkeményedéseket hoznak létre. mert sokan csak akkor érzik testüket. és jobbá teszi. amely életünket szebbé. A sámánmasszázs alkalmas arra. Érezzük. így ezek a rejtett pszichikai gócok előbb csak a viselkedésünket. ezért ezek a képsorok többnyire meglehetősen zavarosak. hogy korábbi vágyaink és céljaink megvalósulása közelít felénk anélkül. Elfojtott érzelmeinktől megszabadulva könnyebben tudunk az élet nehézségein is úrrá lenni. mert mindenki álmodik. de könyvből is el lehet sajátítani. Eleinte az álommegőrzés legjobb módszere. Az álom azonban nem irányított alfa tevékenység. A masszőr által felszabadított energia olyan pozitív változásokat hoz létre a tudatalatti énünkben. akik többszöri elolvasás után sem tudják elkezdeni a gyakorlatokat. A legtöbb betegségünk pszichoszomatikus eredetű. kontroll nélkül erősen kiszínezve.

akkor ott folytassuk. Aki magánúton próbálja elsajátítani ezeket az ismereteket. Néhány percnyi gyakorlat után bekövetkezik az ellazulás. akik kizárólag a bal agyféltekéjüket használják a mindennapi tevékenységük során.92/434 hipnotizőrtől függ. de ez nem baj. Jellemző rájuk a befelé forduló alkat. a mélyen belénk ivódott erkölcsi tiltásoktól eltekintve teljesen ki vagyunk szolgáltatva a hipnotizőr akaratának. és az egyes meditációs szintek jellemzőit. tele van várakozással. vagy mit cselekszünk. és tápláljunk pozitív elvárást a siker iránt. Ebben az esetben teljesen elveszítjük az irányítást tudatunk felett. A sok hasznos tanács egyike: Az agyfrekvencia csökkenését nem lehet akarattal beindítani. Lazítsunk. és kellő könnyedséggel. A nagy többség. Próbáljunk felülemelkedni a problémáinkon. Ők az Agykontroll elolvasása után viszonylag könnyen elsajátíthatják a benne foglalt ismereteket. alkalmazzuk előtte a „Gyógyíthatsz” című könyvben ismertetett relaxációs gyakorlatokat. majd térjünk át a visszaszámlálós módszerre. Nem akarni kell a meditációs állapot létrejöttét. mivel ez az alfa tartomány megközelítését jelzi. Az emberiség 90%-a átlagosnak mondható ezen a téren. nyújtózkodjon el kényelmesen az ágyban. vagy a földönkívüliek szóhasználatával élve kozmikus aggyal rendelkeznek. Ha a Silva-féle visszaszámlálási módszerrel nem sikerül alfa tartományba jutnunk. rövid ideig feszítsük meg testünk minden egyes izmát a lábujjaktól a homlokredőkig. és végül egy meleghullám vonul végig egész testünkön. nehogy megfázzunk. Viselkedjünk úgy. Az 5% médiális típusnak nem lesz különösebb problémája. Ez már egy biztató jel. annak a könyv szerint is több mint egy havi gyakorlásra van szüksége. Egyébként a statisztikai felmérések szerint az emberiség 5%-a jobbfélteke domináns.vagy a törökülés. ez a hallucináció mindig beindul. Ha valaki még így sem tudná beindítani a folyamatot. A meditatív állapot elérése nincs meghatározott testhelyzethez kötve. Egy idő után észre fogjuk venni. feküdjön le. A jelenlegi generáció abban a tudatban nőtt fel. A megfeszült akarat a legnemesebb cél esetén is akadályozó erő. hogy jól takarózzunk be. Tanári segítség nélkül természetesen a relaxációval egybekötött számolási módszerrel sem tudunk egyik napról a másikra alfába jutni. Az abszolút világgal nem lehet tudatosan. amelyeknek az ellazítására koncentrálunk. ez nem igaz a pszichoorientációs gyakorlatoknál. és várjon türelmesen. hogy közben elalszunk. Ha már rutinszerűen megy az ellazulás. koncentráljunk agyfrekvenciánk csökkenésére. hogy miről álmodunk. engedjük el magunkat. ők azok. ha nem gondolunk a külvilág dolgaira. Ez a mű részletesen ismerteti az agyfrekvenciacsökkentés szabályait. majd elernyesztve tartsunk egy kis szünetet. bár a szakemberek szerint erre legalkalmasabb a lótusz. sokszor ellenséges magatartás. akik kifejezetten hajlamosak a tudatalatti tartománnyal való kommunikálásra. 5%-uk pedig nem hipnotizálható. A szemünk előtt gyengén villódzó képek megjelenése után kezdjük el a relaxációs gyakorlatot. A számunkra legmegfelelőbb gyakorlási mód megtalálásához hasznos útmutatót találhatunk dr. Nos. míg színes foltok. A helyzet azonban nem teljesen reménytelen. Ennek lényege. nagyvonalúsággal keressük a megoldást. róluk mondják azt. Aki ezt a pozitúrát kényelmetlennek találja. ahol abbahagytuk. amíg el nem nehezednek a szempillái. A helyes hozzáállás tehát erőlködésmentes. A gyakorlatok elkezdése előtt ügyeljünk arra. és a hit teljes hiánya. tartsuk be az előírt fokozatokat. Könnyen előfordulhat. mert tanár nélkül nem sok esélyük van a tudat régióinak gyors birtokbavételére. hanem hagyni kell a megtörténtét. hogy médium típusúak. az emésztés és a vérkeringés. Megpróbálkozhatunk a Jakobsonmódszerrel is. Ian Gawler: A lélek csendje című könyvében. mintha egy érdekes Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és kezdjük el az alfába jutás Silva-féle módszerének gyakorlását. A gyakorlatok során ne legyünk türelmetlenek. akarattal érintkezésbe lépni.com . Az agyfrekvencia csökkenésével ugyanis fokozatosan lelassul a légzés. ne akarjunk egyszerre sokat. illetve a mennyezet felé. ne erőltesse. a zárkózott. hogy kellemes bizsergést érzünk azokban az izmainkban. hogy minél nagyobb erőfeszítést teszünk valamiért. de szorgalmas gyakorlással ez az összetett módszer egy idő után meghozza a kívánt eredményt. annál nagyobb sikert érünk el. szemgolyóját pedig fordítsa az ég. ami testünk lehűlését eredményezi. és réveteg tekintettel nézzen előre. hogy fekvő helyzetben. Teljes nyugalomban. Ők azok. álomszerű víziók nem jelennek meg a szeme előtt. ha felébredünk. Ekkor hunyja le a szemét. a 90% helyzete viszont lényegesen nehezebb. de céltudatos. a túlságosan analitikus gondolkodásmód.

A fülünket nem tudjuk becsukni. Silvát idézve. Ennek a képességünknek a mindennapi tevékenységünk során is hasznát vesszük. akkor hiába próbálunk tudati szinten. egyszerűen eltűnnek. zárt tere helyett próbáljunk meg zajos. vagyis tetteink megváltoztatásával kiszakadni ebből a rögzült állapotból. Ez a módszer lassabb ugyan. az inger nem fog tudatosulni az agyunkban. Mellesleg ugyanezt kell tenni a zavaró gondolatokkal is. hogy ott legyen. és tetteinket irányítja. Bal agyféltekénk a hatás szintjén működik. Agyunk átprogramozása alfa szinten viszonylag egyszerű és gyors. Azonban a mintavételezéses kapcsolattartás következtében az átprogramozás béta szinten. Egyébként környezetünk egyre intenzívebb zajszennyezése ellen is így védekezhetünk a legeredményesebben. Az alfa tartomány bétában való programozását az teszi lehetővé. Ha már jelentős haladást értünk el a meditatív állapot elérése terén. Ennek legegyszerűbb módja. Ez a gyakorlat azért hasznos. mint a szemünket. Előkészítő gyakorlatok A pszichoorientációs gyógyító technika szokatlansága miatt nem minden esetben tanácsos a tanulást mindjárt a fő gyakorlattal kezdeni. addig semmi reményünk arra. akkor bárhol. Hagyjuk. hogy lakásunk kényelmes. Ha nem reagálunk rájuk. nem fog sikerülni. hogy negatív vagy pozitív gondolataink. de előnye. Engedjük őket tovalebegni. tudatos erőfeszítés nélkül fog végbemenni. Egy idő után ez a folyamat automatikusan. bármilyen körülmények között lecsökkenthetjük az agyfrekvenciánkat. hogy tudatunk jelentős mértékben befolyásolja a tudatalatti tartományt.com . nem veszünk róla tudomást. tudatalattink tehát mintavételezés útján tartja a kapcsolatot tudati világunkkal. egy idő után visszatérünk korábbi viselkedésünkhöz. mert egészségünket. feledkezzünk bele az eseményekbe.93/434 filmet néznénk. és az így szerzett sikerélmény nagy hajtóerőt biztosít a továbbiak során. és ott programként rögzülnek. elveszítik fontosságukat. Engedjük be a tudatunkba. Az „elengedés” rendkívül hatékony módszer a külső és belső zavaró tényezők kiküszöbölésére. akik nem tudnak. mert akkor kizökkenünk a meditatív állapotból. és tetteink indítékáért felelős. A meditatív állapoton kívül a zajok kirekesztésének igen eredményes módja még a munkánkban. majd engedjük ki onnan. Erre kitűnő lehetőséget kínálnak a szuggesztiós és önbizalom-erősítő gyakorlatok. boldogtalanságot. de a sűrű ismétlődés következtében mégis alkalmas arra. mint a bárányfelhőket az égen. sikertelenséget és betegséget szül. de ne reagáljunk rá. agyunk annál kevésbé képes törődni a kívülről jövő ingerekkel. hogy a kezdők is jelentős eredményeket érhetnek el vele. Jobb agyféltekénk viszont az ok szintjén tevékenykedik. és azok is haszonnal alkalmazhatják. térjünk át az állapotstabilizáló gyakorlatokra. nem fog zavarni bennünket a háttérzaj. és akkor szinte észrevétlenül lecsökken az agyfrekvenciánk. Ne reagáljunk rá. Minél nagyobb koncentrációt igényel az elfoglaltságunk. Ezen a téren érhetünk el legkönnyebben látványos eredményeket. ha a lehető leglazább állapotban vagyunk. Eleinte rendkívül zavaróan hat ránk a zaj. forgalmas helyen meditálni. ennek tudható be. egyéb tevékenységünkben való elmerülés. hogy szinte magához vonzza a romboló erőket. emlékképeink negatív módon hatnak. lelki egyensúlyunkat úgy tudjuk leghatékonyabban megőrizni. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy agyunk két másodpercenként néhány ezred másodpercre lemerül alfába. illetve le sem jutunk oda. ha előbb megbarátkozunk ezzel a gyógyítási móddal. A letapogatási idő viszonylagos rövidsége miatt ez a kapcsolat lazának tűnik. mert tudatunk negatív irányítása nem szűnik meg. vagy valamilyen megfontolásból nem akarnak alfa szinten tevékenykedni. önszuggesztió formájában is végrehajtható. A negatív programot csak pozitív programozással lehet megváltoztatni. érzéseink előbb-utóbb eljutnak a tudatalatti tartományba is. vagyis a negatív programot nem változtatjuk meg. Ha tehát egy rossz behatás következtében beleragadunk egy negatív programba. Ne harcoljunk ellene. hogy megváltozzon az életünk. Sokkal előnyösebb. Tulajdonképpen ez a mechanizmus alakítja ki a szuggesztiót. Amíg ezt a mélyen belénk vésődött káros beidegződést. ne próbáljuk kirekeszteni. de ha nem reagálunk a zajokra. mert ha megszokjuk a lármát. A negatív módon programozott agy további káros következménye még.

hogy: vidám és jókedvű vagyok. hogy kárt is tudunk okozni vele. Ebben az esetben gyakoroltassuk velük az alábbi mondatot: „Napról napra bátrabb vagyok. akkor nagyon hasznos lehet az alábbi mondat begyakorlása: „Napról napra jobban megy a tanulás” vagy „Napról napra jobban értem a matematikát”. nem tudtuk. mi jelenik meg a képzeletében? Egy asztmás roham képe. Úgy állítsuk be a dolgot. így a hozzátartozói kénytelenek még hangosabban szólni hozzá. hogy: remélhetőleg holnap nem lesz migrénem! – biztosan rá fog törni a fejfájás. vagy jól hallunk. Ezeknek a hangosan kimondott önbizalom-erősítő. Ennek szükségessége könnyen belátható. A családtagok egymás közötti beszélgetésekor viszont már nem érvényesül ez a kényszer. kívánsággal nem. így azt fogadja el. a testi-lelki kiegyensúlyozottság. Később a szülők egymás között beszélgetnek. Ezért mondjuk helyette azt. Amennyiben valamit nagyon szeretnénk elérni. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy a baleset elkerülhetetlen. hogy gördülékenyen beszélünk. Mindenki előtt ismert szituáció: az izgulós beosztottat hívatja a főnöke. a tudatalatti nagyobb jelentőséget tulajdonít a képnek. A későbbiekben ismertetendő módon képzeljük el. Ennek ellenére hallja. mert az akarat már nem bénítja ezt az érzékszervét. mivel az agy csak olyan dolgot hisz el.94/434 Parapszichológiai kísérletek kimutatták. halkan. azt nem érted. Ennek a gyakorlatnak az eredményessége érdekében kapcsoljuk ki a folyamatból az akaratot is. A nagyothalló az akaratával próbálja magát arra kényszeríteni.com . hogy amikor kerékpározni tanultunk. Hasonló okok miatt kerüljük a negatív tartalmú kifejezések használatát is. egy beteg azt szuggerálja magának. hogy jobban halljon. hirtelen feltűnt előttünk egy kő. és a siker előfeltétele a nyugalom. de mégsem érti. Az önszuggesztió során felejtsük el a „remélhetőleg” fogalmát is. éppen ellenkező hatást gyakoroltak önmagukra. Arra azonban ügyeljünk. kitűnő a hangulatom. tudatformáló mondatoknak a megfogalmazásánál nagyon fontos még. Jellemző a hit erejére. mintha a kívánt eredmény már be is következett volna. annál jobban dadog. A hit ugyanis jóval erősebb. csak olyan dolgot lehet beleprogramozni. az előbb említettek alapján.” A gyanúsítás azonban alaptalan. Az eredmény: rosszabbul hall. amit azonban nem. A kő szinte mágnesként magához vonzott minket. hogy folyékonyan fog beszélni. Elhatározza. hogy ezek a mondatok ne kezdődjenek tagadással. szabályos ritmus szerint lélegzem. Pl. hogy: a depresszióm elmúlt. Szükség esetén Emil Coué híressé vált mondását. Hiába akartuk a kormányt elfordítani. és határozottan: Holnap harmonikus lesz az agyműködésem! Azért mert holnap vizsgáznom kell. három okból is. hogy amikor elhatározták. és határozottan fogalmazni. ha nem megfelelőek az érdemjegyek. hogy ez a képességünk megvan. amelynek valóságalapja van. hogy a 12 és 17 év közötti gyerekek képesek a legkönnyebben kapcsolatot teremteni tudatuk alsóbb tartományaival. mint a hangnak. hanem azt. hogy: „Napról napra minden szempontból egyre jobban és jobban érzem magam” kiegészíthetjük más mondatokkal is. Egy értelmes mondatot sem tud kinyögni. hogy miről folyik a diskurzus. Tehát ne azt mondjuk. Gyakori probléma gyermekeinknél a mindentől való félelem. kéréssel. A lámpalázzal küszködők közül sokan tapasztalták már. Ezek az önszuggesztiós mondatok a kisebbrendűségi érzés vagy egyéb negatív rögzülések megváltoztatását segítik elő. Higgyünk benne. ne akarattal próbáljuk megvalósítani. mint általában. ha a gyerek valamit tanul is. A családtagok szinte kiabálva szólnak hozzá. mert programozni csak kijelentéssel lehet. Ha pl. minél jobban erőlteti a nyugalmat. Az ok: azt hittük. Aki azt programozza be magának.” Más jellegű problémák esetén természetesen más mondatokat kell kitalálnunk. Hirtelen közbeszól a nagymama. hogy: könnyen. Meg kell tanulnunk kétségek nélkül gondolkodni. mint az akarat. Emellett persze nem árt. amit meg akarsz hallani. hogy nem vagyok asztmás. Ebben az esetben is fogalmazzunk precízen. Hiába mondta elé a „nem” szócskát. Ezért ezt a technikát elsősorban gyermekeinknél alkalmazhatjuk igen jó hatásfokkal. hogy ne azt tartalmazza. azt meghallod. de nem ment. hanem egy határozott kijelentés legyen az értelme. vagyis a „nem” szócskával. mert ez esetben nem jellemgyengeségről van szó. de legnagyobb bánatára még akadozottabban fejezi ki magát. Felborultunk. és jól összezúztuk magunkat. hogy most nyugodtak lesznek. Megpróbáltuk kikerülni. Biztosan megesett már velünk is. hogy mit szeretnénk. Kabarétréfákból is ismert kép: a nagymama rosszul hall. sőt többnyire nem is érdekli. Kritikus megjegyzését ily módon kommentálja a lánya: „Érdekes.

Az agy elrejti a korábbi fájó emlékeket. tudat alatt ott munkálnak bennünk. Nem válik gazdaggá az sem. ha erőltetjük. így bekövetkezett. Ettől azonban nem szűnnek meg. vagy ellenkező hatást eredményeznek. Agyunknak ez a tulajdonsága annyira erős. átmenetileg megszüntetheti ezt a problémát. Nála az „egyre jobban” szavak negatív érzelmeket váltottak ki. Kiderült. A hit viszont nyugodttá teszi az embert. Félelmeinkkel a gonosz erőket is magunkhoz vonzzuk. hogy mi legyen velük. hogy a pozitív gondolkodás nem mindig váltja ki a remélt hatást. Erre utal. hogy a hölgy megkérdezte a fenyegető alak nevét. mert egy idő után annak tudatában. hogy a programozás kudarchoz vezetett. mert szeretünk!”. te álmodsz engem!” A félelmeink tehát belőlünk származnak. egy pillanat alatt eltűntek. Sajnos csak hónapok. akiben izomfeszültséget váltott ki. A gyötrő emlékeket ugyanis tudat alá nyomja az elfojtás. Ha a gyakran ismételt kulcsszavak. Ha pl. és miután a hitem szilárd. Nincs félelem. amiben hittünk. akkor az emlegetésük lelki sebeket tép fel. Kiderült. Ez esetben a félelem még táplálta is a kárt okozó hitet bennünk. hogy gyerekkorában gyakran megbüntették.95/434 Megpróbáltunk ugyan tenni ellene. Az akarat megnyilvánulását az agy ebben az esetben is negatív hitként kezeli. Ha nem tartunk rájuk igényt. könnyen kiadhatjuk az útjukat. Erre a szörnyek csodálkozva néztek rá. de akadt. hogy: „Honnan tudjam. akinek a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és egész lénye ellenállt a szeretet elfogadásának. A pszichológusok „koporsószegeknek” nevezik ezeket az emlékeket. bármennyire erőltetjük. A te félelmednek van szüksége ránk. így nem csoda. A következetes nevelés közben szülei folyton ezt hajtogatták: „Azért büntetünk fiam. a boldogság. és az önszuggesztió során előjönnek. sőt egyes esetekben évek múlva derül ki. Coué módszerének közel egy évszázados alkalmazása fényt derített arra is. csak csodálkozott. mert nem hiszünk valamilyen képességünkben. de a hit erősebb. Az erőltetett tempó fiatal korában megutáltatta vele a tornatanárát és a tornaórákat is. Ha tehát az öröm. Helyette bizonyosság van. hogy az „egyre jobban” szlogen őt a hajdani tornatanárára emlékeztette. amíg ragaszkodunk hozzájuk. valaki beszédhibás. és az eredmény teljes kudarc lesz. A félelem a rosszban való hitet jelenti. hogy nála miért nem segít a: „Szeretettel nézek a világra” mondat ismételgetése. és a várakozással ellentétben nem tesz bennünket boldoggá. és miután közölte. Aztán egyik éjjel minden bátorságát összeszedve megkérdezte őket. A félelmeink tehát csak addig vannak jelen az életünkben. amiben nagyon hiszünk. mit akarnak tőle. hanem fokozódó feszültséget keltett. Általános értelemben ennek a sajátos terápiának a lényege. Az eredmény paradox módon az lesz. Mellesleg hasonló módon hat az akarat is. ezért nem jelent veszélyt számunkra.com . hogy a javunkra is fordítható.” A fiatalasszony nagyon elcsodálkozott. hogy sikerrel fogunk járni. Ha nagyon akarunk valamit. Az időközben felnőtt férfi már nem is emlékezett az egészre. aki ezzel a biztatással ösztökélte diákjait teljesítményük fokozására. hogy azt kell akarnunk. és nem engedi. hogy érvényesüljön a szándékunk. Az akarat tovább erősíti a negatív hitet. mi tartjuk fenn őket. hogy dadogjon. hogy a jól bevált mondatok ismételgetése egyeseknél negatív reakciót vált ki. így nincs miért izgulni. hogy nem fogunk dadogni. mire azt a választ kapta. mert sok ember fejében időzített bombaként működnek. megszűnik a félelmünk. és nem jelentkezik tovább a problémánk. ha arra kényszeríti magát. mentális képek nem váltanak ki bennünk pozitív képzetet. Kitartó és következetes alkalmazása esetén ez a módszer meg is szüntetheti a fóbiánkat. Ezzel a hozzáállással természetes. a gazdagság mögött csúf emlékek bújnak meg. Tudom. Egy asszonyban az „Egyre jobban és jobban vagyok” mondat gyakori hajtogatása nem megkönnyebbülést. hogy ne zavarja a jelenlegi életünket. és mi határozzuk meg. A hatékony alkalmazás érdekében nem szabad elhallgatni. és azt válaszolták: „Hogyhogy? Hiszen te rendeltél ide bennünket. A szeretet szó mindenkiben pozitív képzeteket kelt. hogy mit keresnek itt. képes vagyok rá. ezt azért tesszük. mint az akarat. hogy nincs mitől tartanunk. vagy hatástalanok maradnak. hogy ismételgetésük a betegség irányába kormányozta az életét. és a hit minden irányban teremtő erő. Félelmeink tárgya nem valós lény. hiszen a józan ész keretein belül mindent képesek vagyunk megtenni. amitől a legjobban félünk. hogy egy nő hosszú időn át lángoló szemű rémséges alakokkal álmodott. Ezt erősíti meg az is. nincs akarat. hogy nem ragaszkodik a jelenlétükhöz.

alkalmazza a „gyarapodás”. tagoltnak és határozottnak kell lennie. A múltbeli megállapítások. de a „pénz”. A majd megvalósuló „szeretném ha” típusú programozás az Agykontrollban is hatástalan. amit a tudat határozottan állít. a „vagyon” szavak negatív tartalommal társultak az elméjében. Alkossunk mindegyikre egy-egy programozó mondatot.96/434 gazdagság szóról a „mocskos pénz” vagy a „csalás. a logikus gondolkodásra képtelen tudatalatti már elfelejti az elejét. hogy nem csak az Agykontrolban. mert ez szétforgácsolja az agyat. Ezért önszuggesztió után teremtsünk csendet magunkban. pusmogás. amit hasznosnak tart. szelektál. Mindebből arra a következtetésre juthatunk. Az irányított. Agyunk gondolkodik. Sok idő kell ahhoz. Nagyon fontos a kulcsszavak. hogy mit mondunk. ha utána nem hagyjuk az agyunkat dolgozni. vagy szellemileg. Az imádság egyébként a túlvilági erőkkel való kapcsolatteremtésnek a legősibb módja. amivel többre megy. gyakran ismételt szavak milyen képzetet keltenek bennünk. annál nagyobb a megvalósulás valószínűsége. Sőt azok sem érnek el anyagi gyarapodást. A passzív meditációnak. amire szükségünk van. hittel kérjük azt. vagyis a dinamikus meditáció érzése leginkább a passzív meditációs tevékenységgel hasonlítható össze. A gondolatban végzett programozásra is ugyanez érvényes. Csak a tisztán. Gondoljunk arra. Háromnál több programot azonban ne alkalmazzunk egy időben. Az imádságnak az a lényege. hogy az agy könnyebben azonosul a jelen idővel. kerek mondatokba foglalt ömlengés. hanem egészségügyileg. a kellemes meglepetések gyógyítnak viharos sebességgel. Mire a végére érünk. a hallottakat helyükre rakni. Mondandónkat nem szükséges szóban kifejezésre juttatni. akkor olyan pozitív erők gyűlnek körénk. Simonfalvy Tamás pszichotréner arra is felhívta a figyelmünket. annál több segítő erő koncentrálódik körénk. hadarás hatástalan marad. mint a célorientált dinamikus meditációnak. az elhangzott mondatok nem rögzülnek rajta azonnal. Néhány kellemes érzetet keltő kulcsszó jóval hatásosabb. érthetően. vagyis a befelé fordulásnak és a mély hitnek tehát majdnem olyan erős megvalósító ereje van. a „gazdagság”.com . hogy ha mély átérzéssel. mint a sok pénzzel. Nem az a fontos. Hiába programozunk jól. élősködés” jut az eszébe. programozó mondatok ismétlési tempója is. a jövőre vetíttet vágyak nem elég meggyőzőek. amelyek segítenek bennünket terveink megvalósításában. mintha szóban hangzana el. Ezért mondanivalónkat mindig jelen időben fogalmazzuk. kijelentés gyakori hajtogatása. Annak idején a hozzánk látogató istenek sem véletlenül tanítottak meg bennünket arra. A hit. mondatok épülnek be a tudatalattiba. akiket valójában hidegen hagy a pénz. amely szinte a szárnyára vesz bennünket. hanem már az önszuggesztió során is döntő a képzettársítás. és a siker elvárása olyan pozitív programként hat az agyunkra. Aki minden áron meg akar gazdagodni. A gondolatban ismételt mondatoknak azonban ugyanolyan érthetőnek. vagyis az imádság Isten által való meghallgatásának vágya. A passzív meditáció során egy olyan megváltozott tudatállapotba jutunk. gondolattokkal is célt érünk. nem villanyozza fel őket a gazdagság gondolata. amit szuggerálunk neki. különböző időszakokban mondogassuk őket. hogy a jelenre már nem sok hatást gyakorol. értelmez. A másik igen előnyös előkészítő gyakorlat a meditáció. a kulcsszó. hogy nem anyagilag gyarapodik. A többi információt kiselejtezi. A motyogás. amely az intenzív imádság során is kialakul. Legalább fél óráig tartózkodjunk a figyelemelterelő tevékenységtől. A különböző vallásokban az imádság kivitelezési formája is a minél sikeresebb kapcsolatfelvételt segíti elő. mint a múlttal. Csak a jó hírek. mint a szép. hogy mi sem tudunk egyszerre több dologgal foglalkozni kellő hatékonysággal. A jövő időben fogalmazott kijelentések pedig nem mások. hogy a programozó mondatok tartalmát feldolgozza. Az általunk fogalmazott állítások lassan hatnak. hogy a jobb agyfélteke elhiggye. és felváltva. A múlt időben elhangzott kijelentéseket az agy lezártnak tekinti. A tudatalatti csak olyan dolgot hisz el. lopás. Minél jobban hiszünk kérésünk teljesítésében. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ezért nagyon fontos még a türelem. vagy a „bőség” szavakat. Az agy ugyanis nem magnószalag. Ekkor az is előfordulhat. és azt gondolja. lassan és hangsúlyozottan ismételt szavak. ismétlése. a lármás szórakozástól. Végül arra is időt kell hagyni az agynak. hanem hogy a kimondott. Fogalmazás közben ne alkossunk litániát. Ne töltsük az időnket szavalással. szónoklatokkal. Ezen a téren a jó értelembe vett megszállottság kifejezetten előny. és csak az tapad meg benne. mint vágyak. Ha több célt is el akarunk érni. válasszuk szét őket.

Tovább növeli az ellazulás lehetőségét a katolikus templomok kör alakú kupolája is. Az indiai jógik szerint a jobb tüdőnk a Yang. hogy az oltárra tekintés óhatatlanul előidézi a szemgolyó felfelé fordulását. Visszatérve a templomi szertartások hatékonyabbá tételéhez. A bioenergia eltávozásának megakadályozása fokozza a testi ellazulás lehetőségét. Ebben az esetben a két tenyér összeillesztésekor az azonos jellegű ujjak egymáshoz érintésével lezárjuk az energiaköreinket. valamint a kupolát tartó oszlopok ideális száma és egymástól való távolsága is növeli ezt a hatást. hanem kelet felé kell fordulni. ami a bent levő emberekben a végtelen nyugalom érzetét kelti. a meditatív állapot kialakulásához vezet. Vizualizálásai során lehajtja fejét mintha imádkozna. A keresztény egyházakban ez a követelmény külön felhívás nélkül valósult meg. hogy imádságaikat mindig kelet felé fordulva kell végrehajtani. Egészségünk és közérzetünk ily módon való átmeneti javulása tehát jelentősen megkönnyíti a meditatív állapot elérését. mint a klasszikus módszerrel. de a templomépítők főleg azt használják ki. hogy nem nyugat. Tudományos szempontból vizsgálva ennek az iránynak a kijelölése egyáltalán nem tekinthető véletlennek. és így érik el a meditatív állapotot. de elég erősek ahhoz. hogy ebben a testhelyzetben már számottevő zavart keltsenek meridiánjaink energiaegyensúlyában. amely egy idő után szellemi ellazuláshoz. Bizonyára nem tekinthető véletlennek az sem. így mindig jobb eredményt ér el. Tudományos vizsgálatok egyértelműen igazolják. hogy a kupolás és hajós oszlopcsarnokok a piramisokkal megegyező módon kioltják az alattuk levő Hartmanningersávokat. Annak is megvan az oka. Agykontroll tanulmányaink alapján tudjuk. ha ez nem tudatosul bennünk. Imádkozás előtt az oltárra vetett tekintet ugyanis önkéntelenül is abba a szöghelyzetbe állítja a szemet. Miután a Föld északi pólusa Yin. a déli pólusa pedig Yang energiával telített. Az aranymetszés szabályai szerint kialakított belső tér. Ez a hatás igen sokrétű. hogy az agyfrekvencia csökkenése nem függ a fejtartástól. Ennek következtében az oltárra tekintő hívek automatikusan kelet felé néztek. míg a bal tüdőnk a Yin energia uralma alatt áll. mivel az imaházakhoz kötött gyülekezetek templomaikat kelet-nyugati irányba tájolva építették. hogy észak vagy dél felé fordulva az erővonalak merőlegesen metszik az auránkat. így a jógalégzés során a felesleges Yang energia a jobb. hogy az agyfrekvencia csökkentése. vagyis az abszolút világgal létesített kommunikáció csak tökéletes testi ellazulás és szellemi összpontosítás esetén lehetséges. A mohamedán vallásban Allah szigorúan megparancsolta híveinek. Az imádságnak ez a formája éppen azt a célt szolgálja. Ennek elsősorban fizikai állapotunk szempontjából van nagy jelentősége. mivel a kötelező letérdelés során olyan testhelyzetbe kerül az imádkozó. Lehajtott fejjel is el lehet érni a meditatív állapotot. Ezen túlmenően a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. amelynek uralma alatt áll. miért égetnek gyertyát az oltár. hogy minél alacsonyabb szintre szorítsa le az egészségünket befolyásoló zavaró hatásokat. hanem lehajtják a fejüket. Ezek az erővonalak gyengék ugyan.97/434 hogy milyen módon imádkozzunk. és a belső nyugalom kialakulását. Tudjuk. Saját bevallása szerint José Silva. A szemhéjak lezárásának is fontos szerepe van az imádkozásban. amelyek gátolják a meditatív állapot létrejöttét. hogy a lobogó gyertya lángjának hipnotikus hatása van. míg a Yin energia a bal orrlyukon keresztül távozik a testünkből. Ez a hatás egyébként még kisebb templomokban is kialakul. ma már azt is értjük. az Istennek szentelt figyelmet jelentős mértékben növeli a harangzúgás is. és a csodavárásra szolgáló kegytárgyak előtt. hogy a Föld mágneses erővonalai észak-déli irányban haladnak. amely elengedhetetlen feltétele az agyfrekvencia csökkenésének. hogyan juttathatjuk el kéréseinket hozzájuk a leghatékonyabban. így az energia nem tud kisugárzódni a szervezetünkből. Az ájtatosságot. Ez azt a feltételezést látszik igazolni. így ebben a pozícióban testünknek közvetlenül azt a felét éri a két különböző jellegű energiakisugárzás. a boltívek összefutó bordái. amelyek gátolják a testi ellazulást. mert a tudományos mérések szerint ez a mértani alakzat a gúlában fellépő „piramis effektus”-hoz hasonló hatást gyakorol az épületben tartózkodókra. Sokan vannak azonban. hogy a legtöbb keresztény templomban az oltárt jóval a normál szemmagasság felett helyezik el. Nagy valószínűséggel ugyanezt a célt szolgálja a római-katolikus vallásban is az imádkozás rituális módja.com . még akkor is. ami azt jelenti. akik imádkozás közben nem az oltárra vetik a tekintetüket. ha kissé felfelé fordítjuk a szemgolyónkat. az Agykontroll megalkotója is ezt a módszert alkalmazza. mert kirekeszti mindazokat a külső zavaró hatásokat.

Mellesleg a keleti vallásokban a mantrázás is hasonló hatást gyakorol a Hartmann-hálóra. A sugárzás néha olyan erős. hogy gyógyító hatást is kiválthat. ha suttogva beszélt. Az ősi templomokban az erőtér fokozására drágaköveket is raktak az oltárkőbe. hogy a házak kelet-nyugati irányba álljanak. és alkalmatlanok a meditálásra. Az intenzív szubatomi sugárzás hatására teljesen kigyógyult a betegségéből. amelyet még II. bizonyára nem véletlen. mert az éjszakai alvás során a Föld déli pólusából kisugárzódó Yang energia. Ezért is lenne célszerű a jövőben új települések létrehozása esetén az utcákat úgy kijelölni. eltéríti a földsugárzásokat. Egyes esetekben az ősi templomok alatti erőtér annyira intenzív. Ehhez bizonyos köveket használtak. A modern kor templomai nem mások. és az északi pólusból kiáramló Yin energia így áramlik legnagyobb hatásfokkal a testünkbe. hanem maradt ott.és Curry-háló szinte mindig betegséget okoz. mint rideg csarnokok. hanem a hely pozitív energiákkal való megtöltése. hogy fejünk déli irányba essen. Az észak-kambodzsai Angkorban van egy hatalmas. mivel fekvő helyzetben így metszi testünket a legkevesebb erővonal. Ez a körültekintő eljárás arra a ma már feledésbe merült tapasztalatra vezethető vissza. rengeteg domborművel ékesített templom. Sajnos csak a jobbra forduló víz vált ki gyógyító hatást a szervezetben. és a csoporténeklés. A legújabb vizsgálatok alapján ugyanezt eredményezi az orgonamuzsika. hogy a lakások ablakai dél felé néznének. napjainkban már csak használhatatlan imahelyek épülnek. a templomot nem telepítették át. amelyek elvesztették a kapcsolatot a kozmikus és a földi erőkkel. mert tudományos mérések szerint a drótból hajlított hatágú csillag szintén deformálja. hogy furcsa jelenségek (pl. Nem véletlen. A több ezer éves indiai templomokban látható kristályok elsődleges szerepe nem a díszítés volt. hogy a vízerekből kisugárzó energia jelentősen javítja a helyiség akusztikáját. Az eddig összegyűlt tapasztalatok alapján javasolják a természetgyógyász-szakkönyvek. a Yin energia pedig a gyökércsakrán át áramlik a testünkbe. Egy 26 éves khmer asszony csontrákban szenvedett. így ennek a szakterületnek a feltárását is jóformán elölről kell kezdenünk. Ráadásul rossz az akusztikájuk. hogy testünknek mely részét éri káros sugárzás. A „tisztánlátók” megfigyelései szerint a föld felszínén elfektetett energiaháló csak a harangozás után pár perccel nyeri vissza eredeti alakját. rejtélyes fényeffektusok) kísérik. így a lehető legtöbb éltető napfény érne bennünket. hogy a főoltár kettő vagy három vízér kereszteződésére essen. Az újkori kutatások fényt derítettek arra is.98/434 harangszó több száz méter sugarú körben semlegesíti a Hartmann-hálót. Ennek következtében az oltár előtt prédikáló pap hangját az utolsó padsorban is tisztán lehetett érteni. Ez a tudás napjainkra teljesen feledésbe merült. Ennek egyik előnye az lenne. és járkálni kezdett. hogy a templomok helyét ősidők óta úgy választották meg. még akkor is. Miután az orvosok lemondtak róla. A balra forduló vízerek. másrészt az ágyak észak-déli tájolása sem jelentene megoldhatatlan gondot. nem segítik elő a szellem nyugalmát. a kór jellegét pedig nagy valószínűséggel a mágneses hullámok frekvenciája szabja meg. Ennek helye attól függ. rokonai hordágyon elvitték ebbe a templomba. A Föld mágneses erővonalainak egészségre gyakorolt előnyös. Mivel ilyen kitüntetett hely az egyes településeken belül másutt nemigen adódott. A beteg három nap és három éjen át a kövezeten feküdt. mivel helykihasználási és esztétikai szempontból a bútorokat kénytelenek vagyunk a fal mellé állítani. illetve előnytelen hatását a modern tudomány még tagadja. A kínai akupunktúra szerint a Yang energia a fejtetőn. Szurjavarman uralkodása idején építettek.com . de mind többen vannak. Ez a háromszintes szentély arról nevezetes. hogy folyton zárva vannak. hogy az alatta levő földből „gyógyító energia” sugárzik ki. ahová a természet törvényeit nálunk sokkal jobban ismerő őseink helyezték. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mint a harangszó. Ezért úgy célszerű az ágyon elhelyezkedni. akik hisznek benne. és komolyan kutatják. Hiába terjeszkedett a falu vagy város ellenkező irányba. Sajnos jelenleg ez még nem minden esetben kivitelezhető. majd felállt a hordágyról. hogy a legtöbb templom alatt régi templomok romjai nyugszanak. Régen a beavatottak képesek voltak átpolarizálni a kártékony vízereket. amelyeket a vízfolyásokba helyeztek. Emiatt az emberek öntudatlanul is kerülik őket. valamint a Hartmann. Miután őseink radiesztéziai ismeretei a múlt ködébe vesztek. A zsidó vallásban sem véletlenül jelent meg a Dávid-csillag. hogy ágyunkat lehetőleg észak-déli irányban helyezzük el.

az akupunktúráról már sokan hallottak. akiket vallási megfontolások tartanak vissza ettől a gyógymódtól. amikor a továbbhaladás érdekében is feltétlenül szükséges ezeknek az ismereteknek az elsajátítása. valamint a beltartalmi érték és a terméshozam növelésének. Márpedig a tudat alsó tartományaiban ezzel a módszerrel még soha senkinek sem sikerült ártani.99/434 Mellékesen megjegyezve a Föld mágneses erővonalai nem csupán az emberre. hogy ez a módszer a tanulástól. hogy az egész univerzum egy intelligenciaközpont felügyelete alatt áll. hogy beleavatkozzon a világ Isten által elrendelt menetébe. mert erről a lépcsőfokról már csak az ő útbaigazítása alapján tudunk eredményesen továbbhaladni. az akaraterejével gyógyítson. nem árnyékolják le egymást. az élet leckéjének elsajátításától fosztja meg az embert. Egyre bonyolultabbá váló világunkban elengedhetetlenül szükséges. hogy elménknek ez a felhasználási módja az ördögtől származik. de a legtöbben elképzelni sem tudják. Ha ez az erő valóban az ördögtől származna. az idő sürget bennünket. A rohamosan növekvő bűnözés megállítására. A növényeket azonban a napsugarak maximális kihasználása érdekében itt is kelet-nyugati irányba kell sorba ültetni. A technikai fejlődés jelenlegi szintjén olyan veszélyes önpusztító eszközök kerültek egyes társadalmak birtokába. théta vagy delta szinten a Magasabb Intelligencia közreműködésével kárt okozni egyszerűen lehetetlen. Ha Isten nem akarná. Vallási alapon magyarázva a Paradicsomból való kiűzetésünk óta eltelt évezredek alatt az emberiség megszenvedett bűneiért. egymás értelmetlen pusztítására. Ezeknek az ismereteknek a birtokában az emberiség képes lesz arra. hanem a növényvilágra is hatnak. A legkézenfekvőbbnek tűnő működési mód azon a feltételezésen alapul. márpedig ez a módszer újdonságát illetően forradalminak minősül. Ezzel kapcsolatban a módszer kidolgozói is csak találgatásokkal szolgálnak. A civilizált világ feladata nem a rombolás. A legfőbb ok a minden újtól való idegenkedés. a bűnesetek felderítésére sem alkalmasak már a meglevő eszközeink. Vannak olyanok is. akiknél a technikai nehézségeken kívül egyéb akadályok is hátráltatják ennek a gyógyító eljárásnak az elfogadását.com . hogy akit Isten így akar tanítani. amelyeket korábban elveszített. Hatásmechanizmus Az Agykontroll tudományos elfogadásának és hivatalos terjesztésének legnagyobb gátja az. hogy a Földön tökéletes béke uralkodjon. hogy minden erőnket az eljövendő. hogy visszaadja az embernek azon képességeit. hogy ismét megteremtse magának a földi Paradicsomot. sem meggyógyítani. és kivegyük részünket a fejletlenebb civilizációk irányításában. Az emberiség fejlődése olyan stádiumba érkezett. Elhangzanak olyan aggodalmak is. Így minden egyes növény maximális napfényt kap. a primitív szinten megnyilvánuló Rossz pedig egyszer s mindenkorra kiűzetik ebből a világból. Ehhez pedig az szükséges. azt mondván. Alfa. Fel kell készülnünk arra. A tapasztalat azonban az. hogy közelebb kerüljünk Istenhez. Nem fecsérelhetjük tovább erőinket állandó viszálykodásra. Alkalmazási aggályok Sokan vannak. nem engedi idő előtt sem meggyógyulni. azt meg is tanítja. hogy valaki csupán a gondolataival. ahol csak a Jó uralkodik. hogy beleavatkozzunk a dolgába. fennmaradásunk érdekében szükség van új védekező módszerek megismerésére. amelyek felett az egyén hagyományos módon már nem képes ellenőrzést gyakorolni. A hagyományos orvoslást mindenki ismeri. Olyan szélsőséges véleményeket is lehet hallani. hogy Istennek vagy Jézusnak van csak joga ily módon gyógyítani. hogy nem ismerjük a hatásmechanizmusát. és Isten elérkezettnek látta az időt. magasabb rendű céljaink szolgálatába állíthassuk. hogy más Földön kívüli civilizációkkal összefogva hozzájáruljunk mi is az univerzum távoli világának felfedezéséhez. ami ugyancsak előfeltétele a növekedés gyorsításának. ahol minden létező tárgynak Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. akkor ártani is lehetne vele. akkor nem adta volna ezt a túlélést és továbbfejlődést elősegítő módszert a kezünkbe. A jövőnket illetően nagy a tét. Emiatt ajánlják az energiakisugárzások tanulmányozásával foglalkozó szakemberek a kiskerttulajdonosoknak is az észak-déli tájolási módot az ágyások kialakítása során. hanem a teremtés. hogy jön ahhoz egy földi halandó.

Ilyen változások lehetnek pl. hogy az összeszedett maradék is tízszer annyi. mint energiából való anyagteremtés. amikor látták. Itt célszerű megemlíteni. Erre sajnos a tudomány nem tud választ adni. sőt megállítására is. Ezt követően a Mindenható engedélye alapján az egyetemes számítógép összehasonlítja a valós helyzetet a tárolt képpel. Ez esetben már nem érvényesül az energiamegmaradás elve. de olyan hiányosságok is. így nem jelentkezik a műtét utáni fájdalom sem. A healerek jelentős része ugyanis a test megnyitása után nem tisztítja meg a beteg szerveket. hanem teleportációval kihozza a materializált tárgyat a bőr külső felszínére. és dematerializálás után energiává alakul vissza. mint amennyi az eredeti ételmennyiség volt. illetve beteg szövetek eltávolítása esetén lehegeszti az ereket. Az elhalt vagy beteg szövetek dematerializálásakor felszabaduló szubatomi méretű energiarészecskék valószínűleg akadálytalanul eltávozhatnának a testből. amely nem más. az a kép. elmarad a vizenyőképződés is. Mivel a koncentrált energiasugárzás eltorlaszolja a véráram útját. aki fel sem nyitja a bőrt. így most már biztosan meg fog gyógyulni. amelyek földi viszonylatban a béta világ eszközeivel elméletileg is kivitelezhetetlenek. mint ahogy ez a spontán remisszióval gyógyuló rákos betegeknél tapasztalható.100/434 és élőlénynek megvan a tökéletes mása. és gondolatok útján közöljük a számítógéppel. A legvalószínűbb magyarázat az. A világegyetem viszonylatában tehát módosul az energiamegmaradás törvénye. a leválasztott részek atomjai pedig energiává alakulnak át. amikor Jézus az éhező zsidó népet néhány darab kenyérrel és füstölt hallal lakatta jól. illetve az anyag energiává való lebontása egy magasabb értelem által irányított módon. Ezen az úton nem csak a jelenleg gyógyíthatatlannak tartott betegségek bármelyike szüntethető meg. Itt tehát egy sajátos pszichikai úton végbemenő materializáció és dematerializáció jön létre. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ily módon olyan fantasztikus változások. Még az anyag is. és nem semmisül meg. hanem csak átalakul egyik energiafajtából a másikba. Ennél a típusú műtétnél tehát nincs szükség vérátömlesztésre. Az energiából történő anyagteremtés leglátványosabb bizonyítéka éppen a Bibliában olvasható.com . hanem szubatomi energiát. amilyen lehetne. végtagok kívánatos lerövidítése vagy meghosszabbítása. aki látván a vérző szövetdarabot megnyugszik.) kell érteni. Az antikohéziós erőtér egyébként a fertőtlenítésen és a fájdalomcsillapításon kívül képes a véráramlás csillapítására. fény stb. Eszerint minden energiából keletkezik. hogy milyen változtatást kérünk. hogy a hiányzó molekulák energiából keletkeztek. az ortopédiai korrekciók. Így agyunk tudatalatti tartományában tulajdonképpen semmi mást nem kell tennünk. ha a valós környezetében semmilyen romboló erő nem hatna rá. hogy valóban megoperálták. vagy miből keletkeztek a hiányzó testrészek. Van olyan gyógyító is. és onnan távolítja el. így nem fenyeget a fertőző betegségek vérrel történő terjesztésének veszélye.” Az univerzum törvénye sokkal tágabb ennél. és energiamoduláció útján a szükséges korrekciókat elvégzi. mivel az energia anyaggá válva látszólag megsemmisülhet. Itt azonban energia alatt nem az atomi világban ismert energiafajtákat (hő. mely szerint: „Energia semmilyen folyamatnál nem keletkezik. A dematerializált sejteket azután újramaterializálja és felhozza a bőr alá. hogy hová lettek a felesleges szövetdarabok. és új energia jöhet létre az anyagból. amelyekre csak a Bibliában találunk példát. Csak a lakoma befejezése után derült fény erre a ritka materializációs csodára. hogy a Fülöp-szigeteki gyógyítók által végzett operációk során tapasztalható egy értelmetlennek látszó folyamat is. Így vastagabb erek szétválasztása esetén sem kell komolyabb vérveszteséggel számolnunk. A saját vagy a gyógyítandó személy adatait megadva lehívjuk ennek a végtelen kapacitású agynak a memóriájából a kívánt képet. mint a jobb agyféltekénk révén összeköttetésbe lépni a Magasabb Intelligenciával. Ezt követően felnyitja a bőrt és kiemeli a materializált tárgyat. olyan csodaszerű gyógyulások is megtörténhetnek. Ennek kapcsán felmerül bennünk a kérdés. hogy itt egy másfajta alapokon álló operációval állunk szemben? Vagy csupán a beteg bizalmának az elnyeréséről van szó. Akkor miért van szükség erre az újramaterializálási folyamatra? Talán így akarja a Mindenható felhívni az emberek figyelmét arra. hanem még a műtét előtt kívülről irányított sugárzással dematerializálja az elhalt szöveteket. amely a csirkebéltől kezdve a pénzérméig bármi lehet.

Mindent el kell követnünk tehát annak érdekében. Aki nem tesz meg mindent annak érdekében. Persze adódhatnak olyan bűnök is. Az univerzum reagál ránk. hogy a teremtést. A képességek maradéktalan kiteljesedésének. és megfelelő szinten szerezhető be. Az univerzum törvényei mindenki számára megadják a jogot. és olyan agykapacitása legyen. de a küszöbön álló „new age” korszakban. Földi küldetésünknek magasztos célja van. Elvétve lehetnek ugyan karmikus betegségek. a tapasztalat minden építőkockája csak a maga idejében. hanem a világegyetem harmonikus fejlődésében is kárt okoz. hogy ellássuk a ránk rótt feladatokat. amelyek nem illetnek meg bennünket. sokszor enyhíthetjük a szenvedéseit. amelyeket földi életünk harcai során elszenvedtünk. mert vannak olyan ismeretek. és akaratát szabadon érvényre juttathassa. hanem ez egyben kötelességünk is. ingyen semmit sem kapunk. ennek a minden eddigi elképzelést felülmúló gyógyítási módnak is vannak határai. nem csak jogunkban áll képességeinket érvényre juttatni. A lélek fejlődésének lépcsőfokai vannak. az emberiség nagy öntudatra ébredése után már általánossá fog válni. hogy legyőzzük az elénk tornyosuló akadályokat. hogy képességeit maximálisan kibontakoztassa. A kiugró képességek ki nem használása bűn. Ez a magatartásforma. amelyekre fent már nem lehet szert tenni. az Úrhoz való fohászkodással előbb-utóbb feloldható. A kozmikus alkotmány minden ember számára lehetőséget biztosít ahhoz. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy minden emberrel. Mindenki csak annyit kérhet.com . mint egy Nobel-díjas tudósnak. aki a jelenlegi életében szenved. aki nem teljesíti küldetésének célját. amelyeket előző életünkben elkövetett bűneink miatt rótt ki ránk a sors. akkor gondoljunk arra. szerves részei vagyunk egymás világának.101/434 Visszatérve az Agykontroll hatásmechanizmusára. Egy-egy fejlődési fokozat átugrása azért sem lehetséges. sőt az univerzum minden egyes élőlényével egyetlen létközösséget alkotunk. senki sem kérheti. Aki nem tesz eleget az elvárásoknak. és tegyük túl magunkat az előítéleteken. mint kedvenc filmszínésze. ha az nem ütközik mások érdekével. Amennyiben erkölcsi aggályaink támadnának cselekedetünk helyességét illetően. fontos alkotóeleme vagyunk a világnak. Senkinek az egészsége nem ütközik ugyanis az egyetemes törvénnyel. az nem csak önmagának árt. de az ilyen tehertétel viszonylag ritka. az vétkezik az univerzum törvényeivel szemben. hogy részt vehessen a világegyetem alakításában. hogy áttörje környezete gátjait. Miután mi is része vagyunk az univerzumnak. amelyeket ebben az életünkben érhetünk el. és még ily módon sem lehet emeleteket ugrálni. így ez a kérés törvényszerűen meghallgatásra talál. Azonban még az ilyen sorsszerű betegségek esetén sem értelmetlen a próbálkozás. Éppen az összehasonlításos alapon való gyógyítás miatt nem kérhetünk olyan változtatásokat. Ha meggyógyítani nem is tudjuk az illetőt. amelyek levezekléséhez egy egész élet végigszenvedése sem elegendő. annál nagyobb felelősséggel tartozik a világegyetemmel szemben. de ezek legtöbbje imádsággal. az egyetemes világ fejlődését szolgáljuk. Emberbaráti cselekedeteink. szellemi és lelki fejlődésünknek azokat az eredményeit. aki nem igyekszik minden nehézség ellenére érvényre juttatni jobbító szándékát. hogy nem mindenki volt gonosz. az akarat béklyómentes megnyilvánulásának fontos előfeltétele az egészség. Sőt minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében. Az életben mindenért meg kell küzdeni. amelyet a Mindenható sohasem fog megbocsátani nekünk. rájövünk arra. amennyit a Mindenható földi küldetésének idejére neki útravalóul adott. kénytelenek leszünk visszatérni. Ha csak egyetlen egy leckét is elmulasztunk megtanulni. Ha nagyobb látószögből tekintünk a bennünket körülvevő világra. és ha az az egyetemes világ fejlődését szolgálja. még ez a szuperintelligens agy sem ajándékoz meg minket olyan dolgokkal. hogy ezentúl úgy nézzen ki. Pl. hogy a Magasabb Intelligencia egyik pillanatról a másikra előre kezünkbe adja testi. Sőt még azt sem lehet kérni. Ezen túlmenően kérésünk csak akkor talál meghallgatásra. a végső célt illetően mindnyájan azért létezünk. Csak azoknak a veszteségeknek a korrigálását kérhetjük tőle. A tudás. mert e nélkül nincs továbblépés. minél kiemelkedőbb tehetséget kap valaki az élettől. ez a világnézet ma még meglehetősen idegen számunkra. a Jó és a Rossz elbírálása során tehát próbáljunk meg felülemelkedni a közvetlen környezetünkön. számon tart minket. Bizonyos dolgok megtanulásához ugyanis a szenvedésen át vezet a leghatékonyabb és a leggyorsabb út. Összetartozunk mindannyian. amelyek túllépik a születésünk pillanatában nekünk rendelt adottságokat. Minél jobb képességeket.

és könnyedén bejuthat bármilyen zárt térbe. Az atommagot ugyanis nukleonok (protonok és neutronok) alkotják. az nem használja. mert ezekből az energiakvantumokból épül fel az atom. Az atomi térkitöltést akkor érzékelhetnénk a leglátványosabban. akkor látnánk csak. akkor már hihetőbbé válik ennek a jelenségnek a kivitelezhetősége. akik kiemelkedő gyógyító képességekkel jönnek a világra. A földi világunkban is szinte felmérhetetlen mennyiségben jelen van. luxusautón járhasson. Kb. amit ki kell fizetni.95%-át ez a közepén levő kis „porszem” alkotja. a molekula és minden anyag. mint egy családi ház. Mivel a tudat szintén energia. Ezt látszik alátámasztani a szelíd gyógymódok alkalmazói által kért tiszteletdíjak sokszor csillagászati összege. hogy a hidrogénatom tömegének 99. mint amikor felnézünk az égre. hogy évente egy hónapot a Kanáriszigeteken nyaralhasson. ami körülöttünk van. Közülük nem egy akad. és rengeteg csillagot látunk. ha egy hidrogénatomot képzeletben akkora méretű buborékká nagyítanánk fel. Tulajdonképpen a materializálódott anyag atomjai is ugyanilyen közegnek számítanak a szubatomi energiakvantumok számára. Ez ahhoz hasonló. Az atommag átmérője Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Arra azonban ügyelnie kell. vagy azon áthatolni. Ennek láttán gyakran felmerül a betegekben. Elméleti alapok Az energia a világot alkotó anyag legkisebb részecskéje. Első hallásra az anyagnak ez a nagyfokú átjárhatósága képtelenségnek tűnik. és a szemléletesség kedvéért nevezhetjük akár éternek is. hogy a HÉK során kivetített tudatunk átlát minden anyagon. pazar körülmények között élhessen. Az anyagnak ezt a hihetetlenül laza szerkezetét még egyértelműbben érzékelteti az alábbi hasonlat. A természetgyógyászok meredeken emelkedő számát tekintve sok emberben megfogalmazódik a gyanú. Miután a szubatomi energiarészecske rendkívül kicsi. ezért ingyen adjátok!” Elanyagiasodott világunkban ez az intelem már nehezen tartható be. de ha konkrétan is megvizsgáljuk az atomok belső méretarányait.102/434 Napjainkban mind többen vannak. ha viszont egy űrhajóval kirepülnénk az űrbe. Ami nekünk folytonos. vagyis a mi világunkban közvetlenül nem hozzáférhető. hogy van-e egyáltalán joga a természetgyógyásznak pénzt kérni a munkájáért. Az erős nagyítás ellenére az elektron még ennél is kisebb. Sajnos a rotációs energia atomi szinten. gyakorlatilag láthatatlan lenne. Neki is van rezsiköltsége. visszaél istenadta képességeivel. amelyben Jézus így vélekedett erről a kérdésről: „Ingyen kaptátok. Ebben az esetben az atommag csupán egy porszemnek látszana a buborék közepén. Az ősrobbanás középpontjából szétsugárzó rotációs energia mindenütt megtalálható. az a rendkívül parányi energiarészecskék számára szinte légüres tér. Kétkedésük alapja a Biblia. hogy atommagjai és elektronjai egymás mellé kerüljenek. hogy ennek a pályának a népszerűségét nemcsak a hivatástudat eredményezi. betölti az egész univerzumot. illetve lezárt épületbe. Aki azért űzi ezt a szakmát. Ez a sajátos anyaghalmaz azonban még mindig nem tekinthető tömörnek. hogy képességei ne váljanak a meggazdagodás eszközévé. betelepedhet bármilyen anyag vagy tárgy belsejébe. hogy a sokmilliárdnyi csillag ellenére valójában milyen üres a csillagközi tér. Ezért lehetséges az. amit a Teremtő a végső elszámolásnál számon fog kérni rajta. hanem kihasználja a képességeit. Az ősenergiát szubatomi részecskének is nevezik. a HÉK során kivetített energiarészecskéknek semmilyen akadályt nem jelent bármilyen anyagon átlátni. 100 van belőlük. akkor ezt az 1 milliárd km hosszú vasrudat változatlan vastagság mellett 1 mm-re tudnánk összezsugorítani. Az egyes égitestek roppant távol vannak egymástól. aki hivatásszerűen űzi a gyógyítás mesterségét. emiatt nehéz a létezésének kimutatása. áthatolhatatlan anyag. Ha egy 1 cm vastag és a Földünk egyenlítőjénél 25 ezerszer hosszabb vasrudat össze tudnánk úgy nyomni. Az ilyen ember élősködik a társadalmon. és pici kis golyóknak látszanak csupán.com . így kénytelen pénzt kérni a munkájáért. kufárkodik vele. szabad-e kamatoztatnia istenadta képességeit. hiszen a főállásban gyógyítónak meg kell élnie valamiből. Méretére jellemző. ezért ez lehetőséget ad a „clairvoyance” vagy az Agykontrollban használt terminológia szerint a Hatékony Érzékelés Kivetítés magyarázatára is. luxuslakásban. sőt még maga a tudat is. és az átmérőjük 10–34 cm nagyságrendű.

Az élőlények azonban az univerzális evolúció nyomain kívül a földi evolúcióét is megőrizték. hogy a kéthónapos embrióban egy fényérzékelésre alkalmas. akár élettelen. egészen a gerinces emlősökig. amelyeket az ősöktől átörökítetten kapunk. esetleg érzelmileg feldolgozatlan történéseket. Orosz kutatók megállapították. melyeknek egy része az előző életeinkből ered. legyen az akár élő. Ennélfogva nem csak az atomnak. testünk energiakisugárzásán figyelhető meg. hogy az elektronnál is nagyságrendekkel kisebb energiakvantumok minden nehézség nélkül átszáguldanak rajta. mivel minden testnek. a magzat fejlődése során csupán egy borsószemnyi tobozmirigy lesz belőle. indulati világa. Itt őrzi a psziché a tudatosan nem hozzáférhető emlékeket. Az általunk tömörnek tekintett anyag tehát gyakorlatilag üres. Ide tartoznak mindazok az emlékképek. Pl. és az elmúlt évezredek alatt csökevényesedett el. amit sokszor szellemiségnek nevezünk. lencsével ellátott és idegsejtekkel rendelkező szervképződmény fejlődik ki. A következő réteg a személyiség érzelmi. hogy a különböző színek és a zene képes befolyásolni az egészségi állapotunkat. a más emberek feletti hatalommal. sőt a színekre és a hangokra is. és lényegét tekintve az élet során nem változik. hét forgó kerékként örvénylő erőkör helyezkedik el egymás felett. 2 m hosszú DNS-láncból csak 2 centiméternyi szakasz vesz részt tulajdonságainak átörökítésében. a hatodik az egyes szerveket képviseli. energiakisugárzása van. Kozmikus eredetünk nem kevésbé rejtélyes bizonyítéka. emberekhez. A csakráknak azonban nem csupán energiakisugárzásuk van. Mint ismeretes. Vitalij Pravdivcsev professzor szerint ez a szerv korábban cseresznye méretű volt. ami az ősrobbanás utáni állapotot örökítette meg. hanem igen érzékenyen reagálnak a környezet energiasugárzásaira. Éteri testünk energiaközpontjai alkotják az auránkat. Ez alatt van a kollektív tudatatlan tartománya. a félelmek és a vágyak rendszere. Fejlődése során egy időre még a majmokra jellemző szőrzetet is magára veszi. a vitalitásra van hatással. Az emberi lélek belsejében legmélyebben a lélek magva található. Egyfajta állandó beállítódást jelent. mert nem mentek át evolúciós fejlődésen. A negyedik a molekuláris energiamező. Ezzel együtt elvesztettük a telepatikus és „tisztánlátó” képességünket. az emberi embrió az anyaméhben való fejlődése során az egysejtűektől kezdve a kétéltűeken keresztül végighalad a teljes evolúciós láncon. és a hanglétra legalsó hangjegyére a „c” hangra érzékeny. Az ötödik energiamező a sejtekhez kötődik. anyagtalan energiamező. A „harmadik szem” is megjelenik az embrionális fejlődés során. egy kődarab lényegében most is olyan. Ez az. a magatartás. Ez alatt a karakter szintje található. Az élettelen tárgyaké homogén. Nem csoda tehát. de folyamatosan változik. A második csakra a szubatomi energiamező. amíg végleg ki nem alakul a magzat emberi formája. mint egymilliárd évvel ezelőtt. Ez a réteg a hiedelmek. míg a hetedik energiamező eredménye már mindenki számára látható és érzékelhető. örömteli vagy fájdalmas. A gáton található és a föld felé irányuló gyökércsakra a piros színre. Nem véletlen tehát. ami az élővilág elindulásának előfeltételét teremtette meg. Jellemző az emberre. Dr. A sejtben tárolt információk 99%-a feltehetően kozmikus fejlődésünk korábbi állomásainak örökítő anyagát tartalmazza. hogy a nukleonok össztömege térfogatának az 1%-át sem tölti ki. valamint a Magasabb Intelligenciával való kapcsolatteremtés lehetőségét. hanem az atommagnak is legalább 99%-a űr. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Az élőlények energiakisugárzása azonban összetett. a világhoz. magukon viselik fejlődésük nyomait. Hároméves kor körül alakul ki. Ez azonban nem nő tovább. aminek alapján az egyén mindig a megszokott módon viszonyul az őt körülvevő dolgokhoz.com . A harmadik az atomi energiamező. és összefügg a betegséggyógyítással. mivel ez az élő szervezet csakrája. Ez az energiacentrum a testi jólétre.103/434 viszont 10–14 cm. A legkülső héj a viselkedés. hogy a sejtjeink magjában található kb. Egyébként a pszichológusok szerint a léleknek is vannak rétegei. A gerincoszlop legalján helyezkedik el a tisztán szubjektív. A karakter jellegét ezek a már tudatatlanba süllyedt emléknyomok határozzák meg. tudtatartalmak maradványai. ami azt jelenti. Még mélyebben található az egyéni tudattalan. mely az ősrobbanás előtti állapotot tükrözi. mely az anyagi világ kialakulásának kezdetét őrzi. Személyiségszerkezeti rétegződésünk a hagyma héjaihoz hasonlítható. A gerincoszlop mentén hét sugárzó energiamező. Az életenergiának ezeket a központjait közismert néven csakrának is nevezik. önmagához. Az ősenergia materializációja egy jól nyomon követhető folyamat. Az embernél az univerzális evolúció nyomai a test körüli aurán.

a mellbimbók vonalában helyezkedik el. Az ötödik a gégecsakra. Ez az energiaközpont a hang. a gazdagság. a szándék nyelvét a lelki képek alkotják. amely valamilyen mértékben segített a betegség tüneteinek csökkentésében. A lézergenerátornak azonban nem kell olyan precíznek lennie. A szusumná az átlagemberek esetén zárva van. és a logikus gondolkodás képessége is. amit harmadik szemnek is neveznek. a jobb oldalán pedig a pozitív (Yang) energiát továbbító pingalá. Színe az indigókék. frekvenciája az „a” hang. A szusumnát a kundalini tölti meg energiával. valamint az univerzummal való egyesülés kozmikus tudata. amíg elhisszük róla. a szellemi és anyagi jólét csakrája. Ezen a központon át áramlanak a szeretetre való képesség energiái. lelki és szellemi tudatát a pörgő csakrák centrumai át egyre magasabb szintre emeli. Ezen a centrumon át érhető el a teljes összetartozás az éteri energiával és Istennel. a szellemi világosság. és sokan napfonatcsakrának nevezik. ha mi is tevékenyen közreműködünk benne. A jobb agyféltekében sohasem a valóság a fontos. Amennyiben régebben találtunk egy olyan pontot. és ellenkezőleg. vagyis nem áramlik energia rajta. hogy az egy működőképes sugárforrás. az intuíciót. hogy ezen a ponton egy elektrostimulációs készülékkel kezeljük magunkat. és segít átváltoztatni a durva anyagit lelki-szellemi értékké. Ez a centrum táplálja az öntudatot. ha az elképzelt eszköz műszakilag nem tökéletes. hogy mi meg legyünk győződve ennek a rúdnak a működőképességéről. Közös energiavezetékekre kapcsolódnak rá. Ha valami rejtélyes betegségünk van. többszöri kapcsolatfelvétel után lehet látványos eredményt elérni. A negyedik energiacentrum a szívcsakra. akkor ennek érdekében bevethetjük a Silva által említett lézersugarat is.vagy koronacsakra. mint amikor a gyermek talál egy csorba kanalat. Nem számít. Aktív közreműködés Ismét visszatérve az Agykontrollhoz. mozgásukat a szervezet energiatelítettsége befolyásolja. A csakrák forgási energiája nem függ a kortól és a nemtől. ha az elménk képernyőjén csak egy darab rúd jelenik meg. akkor most képzeljük el azt. hogy olyan hatásfokkal kommunikáljanak a Magasabb Intelligenciával. sajnos a gyógyításnak az előzőleg ismertetett legegyszerűbb módját a legnehezebb kivitelezni. A tantra jóga szerint a gerinc bal oldalán halad a negatív (Yin) energiát szállító idá. kapóra jöhet a korábban alkalmazott akupunktúrás kezelés is. A szervezetben a kiválasztás és tisztulás folyamatára gyakorol hatást. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy milyen segédeszközzel űzhetnénk ki szervezetünkből. mert az agy így is megkapja az üzenetet. a növekedés. A csakrák egymással szoros összeköttetésben álló energiacentrumok. Viszont sokkal hatékonyabban megy végbe a gyógyulás. így annak megfelelően játszik vele. A szellemi világgal valamint az ember pszichikai képességeivel kapcsolatban minden megnyilvánulás ezen a centrumon keresztül zajlik. és azt képzeli róla. Színe a lila. Kevesen képesek arra. A hozzá tartozó szín a kék. Frekvenciája a „d” hang. A második energiaközpont a keresztcsonti csakra. amely a köldök alatt helyezkedik el. frekvenciája a „g” hang. a lényeg az. az alkotóenergiák elosztója. Az elgondolás ugyanis jelen van. nagy mennyiségű baktériumot kell valamely testrészünkből eltávolítani. amiről fogalmunk sincs. mint a valóságban. ha energiát vesznek fel. melynek helye a csecsemőkor után összenövő kutacs. Általában csak lassan. amely a nyaki hajlatban található.com . Közöttük húzódik a semleges szusumná ösvénye. A hatodik a homlokcsakra. melyen a jógi testi. amelyeket alkalmasnak vélünk betegségünk gyógyítására. A harmadik csakra a mellcsont alatt található. A mellcsonton. frekvenciája az „f” hang. és ettől egyre jobban vagyunk. az általános szenzitivitást. Színe a zöld. hogy az egy hajó. amelyek a gerincben húzódnak. csak addig kell elménkben tökéletesíteni. Ettől a centrumtól függ az intellektus minősége. Olyan ez. és a narancsszín tartozik hozzá. a szemöldökvonalban helyezkedik el. a kifejezőképesség forrása. frekvenciája a „h” hang. mert a két szem között. frekvenciája az „e” hang. Nem baj. míg végül meggyógyulunk. de a túlvilággal való kapcsolattartást is befolyásolja.104/434 valamint a szexuális energiával. ha energiát adnak le. hanem az elképzelés. Ez az életörömcentrum. ha elképzelünk olyan eszközöket. és az elgondolás. A hetedik energiaközpont a fejtető. Színe a sárga. Ha pl. Az óra járásával megegyező irányban forognak. amely első alkalommal képes végleges gyógyulást produkálni.

Önmaguk megsértése ellen védettek ugyan. hanem a 10 Hz frekvenciának megfelelő kattogó hang is. így bárki képes arra. mint egy átlagember ujjaiból. hogy mire kell vigyázni az akupunktúrás. A dinamikus kézrátétellel való gyógyítás alapvetően abban különbözik a statikus kézrátételes gyógyítástól. ezért az utcán mindig zsebre tett kézzel sétálnak. erre más healereket kell megkérniük. de kívülről jön. akiknek annyira erős az energiakisugárzásuk. és auránkat megnövelve vastag védőburkot von körénk. hogy a testfelületre helyezett kisebb méretű magnó hangszórójából nem csak elektromágneses hullámok áramlanak ki. így a kívánatos 10 Hz-es frekvencia nem biztosítható pontosan. Ilyen kísérletek egyébként már korábban is folytak a műsoros kazettán árusított úgynevezett „gyógyító hanggal”. tehát nincs szükség rá. valószínűleg itt a beteg tudatalattija veszi át az irányítást. és energiarészecskékkel árasztja el minden sejtünket. Ennek a módszernek azonban az a hátránya. és nem is a gyógyító jobb agyféltekéje irányítja. de ennek az az ára. Az erre a célra alkalmas készülékek egy beépített generátor segítségével 10 Hz frekvenciájú jelet állítanak elő. Vannak olyan healerek is. nehogy egy véletlen érintés folytán megsértsenek valakit. Gondolati úton beprogramozzuk a kozmikus agy számítógépét. Mivel ebben az esetben nem a Magasabb Intelligencia. hogy belelássunk a testbe. A másik hibája ennek a módszernek. A Távol-Keleten egyébként évszázadok óta alkalmaznak egy ehhez hasonló Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. káros hatások kivédését. Silva-féle Speciális Gyógyító Módszer A statikus kézrátételes gyógyításból kifejlesztett Silva-féle Speciális Gyógyító Módszer a kézrátételes terápiák legtökéletesebb formája. Ez a fehéren izzó golyó egyre nagyobbá válik a testünkben. ahol a fájdalmat érezzük. Miután itt az energia rajtunk keresztül ugyan. amely összehasonlítja a beteg szervet a tárolt képpel és a szükséges korrekciókat elvégzi. hogy a periodikusan kisugárzott Yang és Yin jellegű energiából mennyit vesz fel. amelyet felerősítve belevezetnek egy elektromágnesbe. Hatásmechanizmusa lényegében megegyezik az Agykontroll gyógyító mechanizmusával. hogy a harmadik csakránk. az akupresszúrás és a statikus kézrátételes energiabevitelnél. de most a Magasabb Intelligencia vezérli. hogy tudatának alfa tartományában 10 Hz-es frekvenciájú rezgő mozdulatokat végezve kézrátétellel gyógyítson. A dinamikus kézrátétellel való gyógyításnál azonban nincs szükség erre a különleges képességre. ezt elvégzi helyettünk a Magasabb Intelligencia. A gyógyító lánc kialakulásának alapvető feltétele. hogy milyen energiák kerüljenek kisugárzásra. vagy megnyitni felette a bőrt. hogy itt nem kell irányítani az energiabesugárzást. a különbség csak annyi. Tudatunk alfa tartományában felvesszük a kapcsolatot a Magasabb Intelligenciával és kezünket a kezelendő testrész fölé helyezve mintegy rámutatunk a beteg szervre. hogy ujjaink energiamezőiből milyen és mennyi energia áramoljon be a beteg szervbe ahhoz. és a gyógyító hatás így is létrejön. melynek során energiával árasztjuk el a szervezetünket. vagyis kézfejünket azon a frekvencián rezgessük.com . amely a környezetünkben tartózkodókat egy idő után meglehetősen idegesíti. hogy saját magukat többnyire nem képesek kezelni. amely frekvencián agyunk a kommunikálást végzi.105/434 Általános regeneráló és gyógyító módszerként jól bevált az a gyakorlat. hogy a kezünket ráhangoljuk az agyunkra. Ez az energia béta tartományban. A gyógyulás. a napfonat mögött egy kis nap van. mint minden kézrátételes módszernél. a lábujjainktól kezdve a fejünk tetejéig. hogy ezt a módszert lokális problémák gyógykezelésére használjuk. Egy idő után a fehér fény kilép a testünkből. hogy már 20 cm távolságból is képesek besugározni a beteg testrészt. fejezetben részletesen szó volt arról. hogy a kommersz magnók sebessége többnyire eltér a szabványértéktől. Mivel energiájukat kikapcsolni nem tudják. Képzeljük el. A II. Statikus kézrátétellel csak az képes gyógyítani. itt is energiabesugárzás útján történik. Mellékesen megjegyezve újabban ezt a hatást mesterséges eszközökkel is ki lehet váltani. hogy az energiaegyensúly létrejöjjön. akinek a kezéből legalább tízszer akkora energia áramlik ki. Ezt a szivacsbetétbe ágyazott elektromágnest a test azon felületére kell helyezni. ami lehetővé teszi a külső. és dönti el. az irányítást is külső erők végzik. tehát állandó jelleggel generálódik és intenzitása csak fáradtság esetén csökken kissé.

ami az anyag szétmorzsolódásában. hogy most Yin vagy Yang energiát kell-e kisugározniuk. Úgy tűnik. Miután az anyag az energia belépése helyén puhább. kezüket az asztal fölé helyezik. ezeken a szeánszokon a résztvevők körülülnek egy asztalt. mint a kilépés helyén. Amikor a Yang energia olyan nagy. az érdekesség kedvéért próbáljuk meg néhány parajelenség feltételezett hatásmechanizmusát megfejteni. míg a Yin energiával. hogy a kanál nyele felfelé görbül. Ennél a ma még csak kanálhajlítgatásoknál alkalmazott jelenségnél szintén egy intenzív energiaáramlás okozza a fémek alakváltozását. Azt természetesen a résztvevők nem tudják. és gondolati úton Yang energiát sugároznak az asztallapba. a gravitációt. hogy a Yin energia terjedése során kissé felmelegíti. akkor az asztal felemelkedik a levegőbe. a Yin vezetékek telített pontjainál pedig melegnek érezzük a bőrt. és népszerűsége vetekszik az akupunktúrával. hogy ellensúlyozni képes a földből kilépő Yin energiát. de az úgynevezett asztaltáncoltatásnál is megfigyeltek egy határozottan hidegnek tűnő légáramlatot. ezt szintén az egyetemes agy dönti el. A II. hanem taszítja egymást. hol pedig melegnek érezték a kezelt testrészeiket. Ennek valószínűleg az az oka. míg a Yang energia néhány fokkal lehűti az útjába eső anyagot. Ahhoz. pl. hogy legalább a résztvevők egyike le tudjon menni alfa szintre. Egy bizonyos határon túl a Yang energia feldúsulása a besugárzott tárgy kristályszerkezetét is szétrobbanthatja. hogy a Yang energiával töltött berendezési tárgyak az energiakisugárzást előidéző személy felé mozdulnak el. hogy a helyiségben áramló Yang energia sokszor a többi berendezési tárgyra is kihatással van.com . A Fülöp-szigeteki healereknél járt betegek is nem egyszer említették. Ha az anyagban túl nagy a feszültség. Az ujjakból kiáramló antikohéziós energia „megpuhítja” a fémtárgyakat. Ez arra enged következtetni. Japánban a kézrátételes gyógyítás szabályait a Reiki foglalja össze. Az előbbi pszichokinézisen alapuló jelenséggel rokon a telekinézis hatásmechanizmusa is. hogy az akupunktúrás kezelések során a Yang vezetékek telített pontjainál hidegnek. vagyis a gravitáció által átjárt átlagszemélyek taszító hatást fejtenek ki ezekre a tárgyakra. műanyag vagy hőkezeletlen üveg esetén. Sokak számára komolytalannak tűnhet a téma. Kiegészítés Mivel a pszichoenergetikai gyógyítás és a parapszichológiai jelenségek között igen szoros összefüggés van. fejezetben szó volt arról. szilánkokra való szétesésében nyilvánul meg. ezért felülről alkalmazva a besugárzást az a fura jelenség is előállhat. hogy a mágneses erőterekkel ellentétben itt a két ellenkező pólus nem vonzza. A bútorokon átáramló antigravitációs erőtér felborítja a korábbi erőegyensúlyt. a súlyerő csökkenésével a belső feszültségek felszabadulnak. amely pl. hogy a kézzel való energiabesugárzás során hol hidegnek. elengedhetetlenül szükséges. A mérések szerint az asztal körüli hőmérsékletcsökkenés az 5-6 °C-ot is elérheti. hogy az anyag keményebb részeiben uralkodó feszültség a puhább.106/434 módszert. vagyis a könnyebben összenyomható felület felé hajlítja a fémet. hogy a Magasabb Intelligenciával létrejöjjön a kapcsolat. hogy a tárgy könnyen el is törhet. További érdekes megnyilvánulása ezeknek a szeánszoknak. amelyek ily módon már a saját súlyuk alatt is meghajlanak. befejezésül. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. akkor a feszültséggócok besugárzásának hatására olyan kiegyenlítetlen erők szabadulnak fel. Érdekes kísérő jelensége az asztaltáncoltatásnak. Mint ismeretes. ropogásában nyilvánul meg. a szekrények recsegésében.

Annak ellenére. Köztük volt Assisi Szent Ferenc. hogy ennél a jelenségnél a mechanikai védelem semmit sem segít a hő visszatartásában. A vádlott tanúk előtt történt vízbe merítése során a súlytalan vagy az átlagosnál könnyebb test természetesen fennmaradt a víz felszínén. de a végén – más megoldás nem lévén – rászánta magát az átkelésre. Egyébként nem Copertinói Szent József volt az egyetlen szent. hanem elindultak. Siennai Szent Katalin és Avilai Szent Teréz. és maga után vonta a máglyán való élve elégetést. Ennek a tapasztalatnak az alapján vált általánossá a boszorkányperekben az úgynevezett vízpróba. Brigham. de végül ő is sértetlenül tette meg a 46 méteres utat. hogy ezek a perek egyedi esetek voltak a középkorban. az egyház nem neheztelt rá. a teste fénylett. amikor a láva elzárta az útjukat. és szomjazó serege számára a sziklából vizet fakasztott. ezek a személyek kisebb-nagyobb mértékben szintén veszítettek a testsúlyukból. és miután az agyfrekvencia tartós lecsökkenése rendszerint együtt jár a szubatomi energia intenzív felvételével. a British Museum kutatója személyesen tapasztalta. Évszázadokon át több mint 1 millió nő és férfi halt máglyahalált az esztelen boszorkányüldözések miatt. akkor nem csak lebegni. hogy átvágjanak a fortyogó lávafolyamon. T. Ennek a jelenségnek a legismertebb gyakorlója Copertinói Szent József szerzetes volt. W. Mint ismeretes.107/434 Feltételezhetően az asztaltáncoltatáshoz hasonlóan a levitáció jelensége is egy tudatalatti szinten magunkban előidézett energiafeltöltődés következménye. Dr. Három bennszülöttel figyelte a Kona-szigeten kitört vulkánt. ebben az esetben a kísérlet alanyai 400-700 °C-os izzó parázsszőnyegen sétálnak át anélkül. A bennszülöttek jót nevettek rajta. és a kövezetről felemelkedve lebegett. Nevéhez több természetfeletti cselekedet is kapcsolódik. csupán élete végén szigetelték el egy kolostorba zárva az érdeklődők egyre növekvő tömegétől. Szent Domonkos. akik a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. aki ha théta szinten lezajló meditáció során kellő mennyiségű Yang energiát gyűjtött magába. Az auralátók – vagyis azok a személyek. hogy a középkorban élt. A biztonság kedvéért azonban a cipőjét és a zokniját magán hagyta. Gondolati úton ő idézte elő a tordai hasadékot az őket üldöző tatárok megállítására. A feljegyzések szerint több mint 200 katolikus szent levitált rendszeresen.com . A boszorkányüldözés nem egyszer tömeggyilkosságba torkollott. kevésbé szentéletű kortársaknak. aki ájtatos fohászai során a levegőbe emelkedett. Ne higgyük. mert a szomszéd város szerint az ördöggel cimboráltak. A levitáció jelensége nálunk sem volt ismeretlen. hanem a földtől elrugaszkodva repülni is tudott. hogy tartson velük. Ebben a korban ugyanis a parapszichológiai képességekkel megáldott vagy inkább megvert embereket boszorkánysággal vádolták. amikor a lábbeli és a zokni elégett cafatai lemaradtak mögötte. Minden bizonnyal a levitációhoz hasonló energiafeldúsulási jelenséggel állunk szemben a tűztáncnál is. Megpróbálták rávenni a tudóst is. mely egyet jelentett a vád beigazolódásával. Különös módon ennek a madarakkal is beszélni tudó szerzetesnek kisebb vizsgálatoktól eltekintve nem származott komoly hátránya ebből a képességéből. Kísérői azonban nem estek kétségbe. hogy talpukon az égés legcsekélyebb jelei is tapasztalhatók lennének. 1590-ben a németországi Werdensfels egész lakosságát (4700 embert) kínozták és küldték máglyára. Nem volt azonban ilyen szerencséjük a hasonló adottságokkal rendelkező. A történeti leírások szerint amikor Szent László királyunk a kápolnájában imádkozott. Ő hallani sem akart róla.

hanem a Yin energia is felhalmozódhat a testünkben. A XVII. Ez a koncentrált energiakisugárzás a páncélnál is keményebben védi bőrünket. hogy bármelyik végtagját a tűzbe tartsa. hogy az intenzív energiasugárzás megindult-e a szertartáson résztvevők lábain. Ennek tudható be. ahol az energiát az egyik karba irányítják. amely a kívánt helyen kisugárzódik. A 200 évvel ezelőtt élt híres médium Home is gyakran fürdette arcát a tűzben. majd olvadt ólommal gargarizált. A Chi Kung (csi kung) beavatott mesterei képesek arra. mert a saját erejéből nem képes elmozdítani a talajtól. század főnemesi udvaraiban számos naplóíró feljegyezte. A gekkókkal ellentétben az ember ma még nem képes a szubatomi energiakisugárzását befolyásolni. a támadásnak kitett testfelület ily módon történő mechanikus védelme a régi kínai harcművészetben is megfigyelhető. hogy nem tud továbbmenni. Ezen a téren Richardson. ezért elengedhetetlen egy „tisztánlátó” személy jelenléte. Ezenkívül képes arra is. Különben úgy jár. A Yang energia bőrfelületen való koncentrálása. Azonnal a legközelebbi kórházba szállították. hogy a sérthetetlenséget a szeánszok idejére a nézőire is képes volt kiterjeszteni. A nézők nem tudtak rajta segíteni. hogy a nyelvére tett égő szénen osztrigát sütöttek. ahol csak többszöri bőrátültetéssel tudták az életét megmenteni. majd nyílt lángon megolvasztott cseppfolyós üveget ivott. akikből kipihent állapotban olyan erős Yin jellegű sugárzás árad ki. amíg kínlódva elkúszott az árok széléig. Ennek a jelenségnek a legvalószínűbb magyarázata. folyékony. A tűzpróba azonban így sem veszélytelen. aki a durbani újságok híradása szerint egy izzó parázzsal teli árkon próbált végigsétálni. Valószínűleg kiesett a „transzból”. A tűzön járók egyike szerint „ilyenkor olyan érzés fog el. Az irányítástól függően nem csak a lábon. mintha kiszökne a vér a lábamból. és közben izzásig hevített fémdarabokkal zsonglőrködött. kézen állva is végig tud menni a parázson. hanem bármely testfelületen megjelenhet ez a koncentrált energiasugárzás. Ezzel a mutatvánnyal sokkolta nézőit Nathan Coler is. az afrikai kung törzs tagjai bele is hemperegnek a tűzbe. mert a fájdalomtól eltorzult arccal összeesett. A marylandi Eastonban élő kovács 1871-ben mezítláb állt egy fehéren izzó lapáton. legyen az gáz-. hogy tudatunk alsó tartományában többlet Yang energia áramlik testünkbe. távol tart minden anyagot a testünktől. majd puszta kézzel vastag betonlapokat törnek össze. Azonban nem csak többlet Yang energia áramolhat belénk. hogy érinteném. meg kellett várniuk. és utána olyan nyugalommal viselkedik. Meg kell kérnie valakit. sőt arra is vállalkozik. sem a hajuk. Egy bolgár fiatalember pl. hogy forró ólmot önt a szájába. Léteznek ugyanis olyan emberek. hogy önmagát hipnotizálja. vagy csak enyhén melegnek érezzük. és színe kékről vörösre vált. mintha szájvizes öblögetést végezne. hogy teherautóval áthajtsanak rajtuk. ahonnan már ki tudták húzni. séta közben az izzó parazsat hűvösnek. mert akkor úgy odatapad a lába a földhöz. de az árok közepén hirtelen megingott. hogy bármi bajuk esett volna. Ezt az állapotot nem lehet tudatilag befolyásolni. hogy ha hosszabb időre megállnak. anélkül hogy megégne. mint az a hindu vezeklő. hogy emelje fel a lábait. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A társaihoz hasonlóan ő is baj nélkül elindult. Mivel a koncentrált energiahullámok nem csak a kézen és a lábon áramlanak ki. Különleges adottsága volt.” Nem mindenki alkalmas arra. Van aki ebben az állapotban megfogja a vörösen izzó vasrudat. Ezért a Missouri államban élő Frank McKinstry séta közben nem állhat meg. Az „aranyharang” technika alkalmazása megvédi testüket minden külső sérüléstől. hanem az egész testfelületen. hogy ebben az állapotban a lábakból kiáramló energiasugárzás intenzitása megnő. a lábfejem elzsibbad és anélkül. aki meg tudja állapítani. és nem szenvedtek semmilyen bőrsérülést. hogy koncentrált energiából összefüggő „páncélinget” alkossanak a testük körül. Eközben nem gyulladt meg sem a ruhájuk. amíg az ki nem hűlt. A kandallóból kivett izzó parazsat a kezükbe adta anélkül. szinte repülök a parázson. A Chi Kung gyakorlatok egy speciális formája a Kung Fu (kungfu). a középkor híres mutatványosa produkálta a legmeghökkentőbb eseteket. hogy az intenzív hőenergia-sugárzás nem képes a bőrünkbe hatolni. sérülés nélkül átjut a sokszor 25 m hosszú izzó ösvényen. hogy kiállja a próbát. Rettenetesen összeégett. vagy belelógatja nyelvét illetve ujjait az olvadt vasba és semmi baja sem esik.108/434 bioenergia által gyengén ionizált levegő láthatatlan fénysugarait is érzékelik – állítják.vagy szilárd halmazállapotú. odatapadnak a földhöz. és utána sértetlenül állnak fel. Ezt követően hagyják.com . hogy az illető szentül meg legyen győződve arról. Nagyon fontos.

Ekkor Mózes a botjával a vízre mutatott és Isten segítségével kettéválasztotta a tengert. vízben pedig (az eddig mért legnagyobb érték szerint) max. amely 1 óra alatt átszelné az Atlanti-óceánt. annál lassabban tudja a szétválasztó pajzs a gyors haladáshoz szükséges légüres.) A gázcsóvában repülő Skval torpedó sebessége már a kísérletek kezdetén elérte az 500 km/h -át. Ezt az utat a Concorde szuperszonikus utasszállító repülőgép jelenleg 3. és az ily módon keletkezett oxigén illetve hidrogéngáz alkotja a pajzsot. hogy ha a rombolót gázburokkal veszik körül.) Azt is megmérték. mert magától kialakul. hanem a helyiség berendezési tárgyait is. Az igazi megoldás azonban a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Egy Ontario állambeli tinédzser. Mivel a Föld felszínén minden tárgyat és anyagot átjár a gravitációs energia.  Sokan nem hisznek az UFO-történetekben.109/434 Ennek a fajta sugárzásnak egy másik igen gyakori megnyilvánulása. hogy amikor a zsidó nép a tenger partjához ért. melyek a sebesség fokozódásakor gázköpennyé sűrűsödnek. Miután a levegő nem játszik szerepet a repülésükben. Mivel ezek a járművek hangrobbanás. nem érintkezik a vízzel. Ezeknél a felhajtóerőt a Magnus hatás biztosítja. 72 000 km/h.com . Úgy látszik. A gázköpeny létrehozása nem igényel üzemanyagot. A különböző tárgyak úgy odatapadnak a bőrükhöz. Az intenzív Yang energia-kibocsátás másik kísérő jelensége a Yin energiarészecskékkel átjárt tárgyak taszítása. de a különféle leírásokból egy-két elgondolkoztató következtetés azért levonható. Nem zárható ki. Az óránkénti 180 km -es sebesség elérésekor kavitációs buborékok keletkeznek az úszótest körül. hanem az erős súrlódás hatására a vízmolekulák felbomlanak. Csupán a propellert kellett rakétahajtóműre lecserélni. vagy különböző anyagokat távol tudnánk tartani magunktól. hogy járás közben sem esnek le a hátukról vagy a mellükről. és megállapították. hogy a kávéskanáltól a több mázsás szekrényig minden elhúzódott tőle. sokszor több kilogrammos tárgyakat is képesek megtartani a testükön. A Biblia részletesen leírja. hajók hiányában nem tudtak tovább menekülni. A XIX. nagyon valószínű. hogy a bőréhez tapadó evőeszközöket erővel kellett leszedni róla. hogy nincsenek rajtuk függőleges vezérsíkok. hogy az intenzív Yin energiát kibocsátó emberek súlyos. hanem taszítják egymást. Minden valószínűség szerint Mózes is ezt a csodával határos jelenséget idézte elő a Vörös-tenger kettéválasztása során. kisugárzását tekintve Yin jellegűnek tekinthető. (Nem a vízben oldott levegőmolekulák válnak ki. A 14 éves lányt a Francia Tudományos Akadémia tudósai is megvizsgálták.) A nagyságrendnyi sebességkülönbségből arra lehet következtetni. Néha gömb alakú UFO-kat is látni. Mivel a víz közegellenállása ezerszerese a levegőének. amely szétnyitja előtte a levegőt. Emiatt felül vákuum alakul ki. vagyis súrlódásmentes teret megteremteni. ami felszippantja a haladó gömböt. nem szükséges őket ily módon stabilizálni. hogy ezeknek a sugárzásoknak a művi úton való előállításával nagyobb tömegű tárgyakat is mozgásba lehet hozni. Ezt követően az emberek száraz lábbal kelhettek át a fövenyen. A hírek szerint már tervezik egy 5000 km/h sebességű tengeralattjáró létrehozását. (Ezt a feltételezést támasztja alá az is. (Tengelyére merőleges mozgatása esetén a gömb alján a forgatás és a transzláció sebességének különbsége. században élt Angelique Cottin nem csak az iránytűt bolondította meg. a hadihajók által kilőtt torpedók sebessége nem haladta meg a 100 km/h -át. hanem az energiapajzs anyagszétválasztó képessége. sőt a legkisebb zaj nélkül képesek közlekedni. 1852 km/h sebességgel képesek haladni. A szubatomi energia világában ugyanis az ellentétes töltésű tárgyak nem vonzzák. Ezt a képességét másokra is át tudja ruházni. Orosz kutatók azonban rájöttek arra. amit egy magyar természetgyógyász. Harasztosi László tart. így alig fékeződik. Felgyógyulása után olyan „magnetikus” lett. Mellesleg ez a sebességnövelő módszer már előttünk sem ismeretlen. A testéből feltehetően változó intenzitású Yang hullámok áramlottak ki. miközben az energiafallal védett folyosó két oldalán „a víz szilárdan állt”. A jelenlegi világcsúcs egyébként 57. mivel az általa megérintett tárgyak vibráltak.6 kg. hogy ezek a Bernoulli törvénye alapján egyetlen nagy és irányfüggetlen szárnyfelületnek tekinthető csészealj alakú járművek levegőben max. hogy az űrhajót egy energiapajzs veszi körül. hogy minél sűrűbb az anyag. míg felül a két sebesség összege jelenik meg. Caroline Clare Yin energiakisugárzása másfél évig tartó rejtélyes betegsége után nőtt meg.5 óra alatt teszi meg. hogy a haladási sebességet nem a hajtómű szabja meg. így a közlekedésük tulajdonképpen légüres térben történik.

vagy a támadó repülőgépet egy pillanat alatt dematerializálja. A földönkívüli űrhajókat egyébként az egész világon ezzel a szakkifejezéssel illetik. levegőmolekulákkal való összeütközés hozza létre. Az energiakisugárzás legnagyobb sebesség esetén a legintenzívebb. Ezen a napon a 32 éves. mint az azonosítatlan repülő objektum. Erre utal az a megfigyelés. mikroorganizmusoktól mentessé válik. hogy a legintenzívebb sugárzásnak kitett helyeken a talaj sterillé. Ez az energia egyébként szilárd anyagon keresztül is képes utat vágni. nem alakul sárrá. hogy birtokukban van az antigravitációs energia tetszőleges mértékű sűrítési módszere. Ezt látszik alátámasztani az a megfigyelés is. amint egymás után repültek. amikor John Martin texasi farmer Denison város környékén hasonló járművet látott. hogy földreszállásuk után a hajtóműből kiáramló lángnyelvek nem gyújtják fel a növényzetet. és nem égetik össze a talajt. Az azonosítatlan úszó objektum azonban nem más. Az „UFO” elnevezés pedig nem más. Az intenzív energiakiáramlás következtében a fűszálak csupán elsárgulnak. habár ezt 1878-ban a Daily News tudósítója is használta már. hogy az UFO-nak az energiaburkán kívül a hajtóműve is szubatomi energia. A vízben is ugyanúgy halad.com . tengeralattjáróként közlekedő UFO. Ismert még az USO (Unidentified Swimming Object) kifejezés. 1947. Ez esetben az ionizálódást a súrlódás. Ehhez valószínűleg az is hozzájárul. Idaho állambeli Kenneth Arnold (egy szenvedélyes amatőr pilóta) Földön kívüli járműveket látott. amely 4 176 000 km/s sebességgel haladt a napkarima mentén. Közegellenállás hiányában elvileg csak a fénysebesség szabhatna határt a haladásuknak. működésképtelenné Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és emiatt a leszállás helyén a jármű méretével arányos kör alakú területen éveken keresztül nem nő új növényzet. angolul Unidentified Flying Object rövidítése. hogy ezeket a járműveket hagyományos eszközökkel megtámadni is lehetetlen. hogy a világűrben milyen sebességgel haladnak ezek a járművek. június 24-én került be a köztudatba. közvetlen közelről leállítja a gépkocsik gyújtását. sőt vízbe szórva lebeg a felszínen. akkor felszállás után az aszfalt sokszor meggyullad úgy. Az általuk fellőtt napvizsgáló műhold fotóit elemezve észrevették rajta egy UFO-t. ilyenkor az energiaburok színét vörösnek látjuk. hogy itt nem elektromágneses. A jármű fém burkolatából kisugárzódó plazmaburok által keltett légüres kapszulában siklik előre. A plazmaburok létrehozásának másik módja. hogy a szubatomi sugárzás hatására a talaj rendkívül szárazzá válik. nem roncsolják szét a növényi sejteket.110/434 légüres térben történő repülés lenne. Aki még nem tudná a repülő csészealj elnevezés az újkori UFO-észlelések kezdetekor. hogy az UFO-k maximális sebességgel történő haladásuk során is képesek egy pillanat alatt megállni vagy irányt változtatni. Több jel mutat arra. mert az űrhajót körülvevő intenzív energiapajzs illetve a fedélzeti sugárfegyver a kilőtt rakétát. és ugyancsak egy szemvillanás alatt képesek a legnagyobb sebességüket elérni. A Washington állambeli Cascade-hegységben egymotoros gépéből mintegy 3000 méteres magasságban egyszerre 9 ilyen tárgyat észlelt. hogy megbénítja az elektronáramlást. amelyeket a beszámolójában repülő csészealjakhoz hasonlított. kivéve Franciaországot. Sajátos hatása ennek az energiakisugárzásnak. mint a tengerbe merült. A Jeges-tengeren megfigyeltek már olyan UFO-t is. azzal a különbséggel. melynek legtökéletesebb magvalósítási módja a szubatomi plazmaburok létrehozása. nem képes magába szívni a vizet. Ebben a közegben is a súrlódás hiányának tudható be az igen nagy sebessége. Mivel kint a világűrben semmi sem lassítja az UFO-k haladását. és a spanyol nyelvterületet ahol „OVNI” a nevük. a mélyebb rétegekből indul ki. Ez a hőhatás leginkább a mikrohullámú sütőhöz hasonlítható. hanem szubatomi energiasugárzás a belülről kifelé irányuló melegedés kiváltó oka. amely 11 méteres jégpáncél alól emelkedett fel úgy. Különös következmény még. Nem ér hozzá a vízhez. mint a levegőben. hogy a jármű külsejét nagy sebességgel forgatjuk az irányítótorony körül. és a jármű a plazmaburkon belüli légmentes alagútban akadálytalanul repül. hogy szinte kirobbantotta a jeget maga felett. Ezzel egyidejűleg a talaj kémiailag megváltozik. Már arról is van adatunk. ezek a járművek a fénysebességet is könnyen el tudják érni. Ha az UFO országúton landol. Miután ilyen sebesség mellett gyorsításnál és lassításnál már elviselhetetlen mértékű tehetetlenségi erő lépne fel. a gyökerük viszont érdekes módon elszenesedik. Ennek a legtöbbször sarló alakú energiapajzsnak a színe a repülő csészealj sebességétől függ. ezért biztos. Az újságírók tőle vették át a „repülő csészealj” kifejezést. Japán űrkutatók azonban a Soho segítségével a fénysebesség 14szeresét regisztrálták. Sokszor bebizonyosodott már. hogy az égés mindig belülről.

mint az angyalhaj. Ezt a feltételezést támasztja alá. Az objektum eredeti helyén dematerializáció megy végbe. A teleportáció végbemenetelére sokkal racionálisabbnak tűnik az a magyarázat. Nem zárható ki az sem. és ugyanabban a pillanatban materializáció útján megjelenik az objektum az új helyen. hogy sugárfegyverrel támadtunk rájuk. A megfigyelések alapján azonban nem minden UFO bocsát ki magából. vagy kelt maga körül angyalhajat. A magas fokú értelem jelenlétére utal. amikor a legtöbb UFO-t látták az égen. Velencében egy ötéves kislány Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. vagy nagyfeszültségű távvezetékek felett áramkimaradást okoz. hogy a Földön kívüli járművek hajtóművének kisugárzására vezethető vissza a sokfelé talált rejtélyes tűk keletkezése is. Elképzelhető. és azt hiszik. aki elő kívánja idézni ezt a jelenséget. Energiát szállítani nem kell. hogy a dematerializálódott tárgy néha nem az eredeti formájában materializálódik újra. hogy 1975-ben. A jóindulatúak nem törődnek vele. és ha az nem ütközik az univerzum törvényeivel. A hiperűrsebességgel történő utazások során. a külvilágból csak olyan anyag juthat be a gömbbe. Ez egy olyan átlátszó gömb. hogy egy részük. amelyen semmilyen anyag nem képes áthatolni. hogy a bennünket először felkereső idegenek félnek a vakuval történő fényképezéstől. hogy felépítését tekintve rostos szerkezetű. A szállítás tehát elmarad. a teleportáció tértől és időtől független jelenség. hogy rendkívül szilárd. vagyis arra az időszakra. tudatának alsó tartományában kapcsolatba lép a világegyetem központi memóriájával. még akkor is. ami nem sok jót ígér a gyanútlan fényképésznek.  A materializáció és a dematerializáció elve alapján viszonylag egyszerűen megfejthető lenne a teleportáció rejtélye is. Melegítés hatására megkeményedett. Ilyenkor maximális sebességgel cikcakkban elrepülnek. Közli. ha ez a jelenlegi feltételezéseink szerint a negyedik dimenzióba való átforgatás útján történik. Figyelemre méltó még. A legemlékezetesebb angyalhajhullás a portugáliai Fatimában történt 1917 októberében. hogy az. Ez csak bizonyos típusú járművekre jellemző. Fő összetevői: bór. Ezt igazolja az a megfigyelés is. hogy a földön többfelé is találtak már úgynevezett „angyalhajat” amely nagy valószínűséggel az UFO-k valamilyen salakanyaga. A legfejlettebb civilizációk képviselői azonban már energiaburokkal védik önmagukat.111/434 teszi a repülőgépek navigációs rendszerét. Giovanni Canneri megvizsgálta ezt a különös anyagot. Az UFO távozásával ezek a hibák rendszerint maguktól megszűnnek. Lehet hogy ez a csavarásnak és húzásnak egyaránt ellenálló szálas anyag a szubatomi energiagerjesztés mellékterméke? Egy olasz professzor. Márpedig nehezen képzelhető el. illetve dimenziók közötti közlekedésének következménye.com . Mint ismeretes. ami a levegőből kicsapja ezeket a zselés tapintású szálakat. így ezen az alapon szemlélve a jelenséget már könnyen érthető az időtől és távolságtól való relatív függetlensége. Áttetsző folyadék lett belőle. hogy mit és hová akar áttelepíteni. számítva az ellenséges magatartásunkra. mész. majd olvadni kezdett. Az angyalhajhullás dömpingje az 1940-es ’50-es és ’60-as évekre tehető. Valószínűleg a folyamat tökéletesebb megértését próbálták elérni a túlvilági erők azzal. mert mindenütt korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre. és megállapította. Egészen más reakciót vált ki ez a cselekedet a világunkat jól ismerő földönkívüliekből. a rosszindulatúak viszont sugárfegyverrel visszalőnek. hogy a vakut koncentrált energiaforrásnak vélik. az étertestről fizikai testre átváltva olyan intenzív szubatomi reakció lép fel. Ez is nyomtalanul felszívódik egy idő után. amelyet a bent lévő személy beenged. szilícium és magnézium. Ennek a sajátos viselkedésnek valószínűleg az az oka. Egyébként angyalhajat a világ minden kontinensén találtak már. a Magasabb Intelligencia központi. hogy ez a pókhálószerű anyag az UFO-k interplanetáris. hogy a spiritiszta szeánszok során gyakran megjelenő ektoplazma is hasonló tulajdonságú. különleges szkafandert visel. hagyományos eszközökkel szétroncsolhatatlan. a Szent Szűz kinyilatkoztatása során. Ennek a fémesen csillogó vagy sötét színű egybeszabott ruházatnak a jellegzetessége. akkor a jelenség egy pillanat alatt lezajlik. illetve általunk még fel nem fedezett nagy atomsúlyú anyagokból készült ruházattal védekezik a támadások ellen. Érdekes megfigyelés. A hozzánk érkező idegenek feltehetően eltérő fejlettségi szinten álló civilizációk küldöttei. vagy a Földet felügyelő kihelyezett számítógépén keresztül pedig könnyen megvalósítható a tökéletes kopírozás. hogy egy bármekkora tömegű test pillanatok alatt eljuthasson Földünk bármilyen távoli pontjára.

és eközben lecsökken az agyfrekvenciája arra a szintre. A kisebb tócsákban megjelenő víz vagy a padlón keletkezik. Különösen a fémtárgyakra gyakorol erős hatást. az ecsetnek kilazult a nyele. A munkatársai már nem mertek semmit kölcsönadni neki. mivel minden tönkrement a közelében. Más parapszichológiai jelenségekkel ellentétben a Poltergeist (poltergeiszt) működési mechanizmusára egyelőre semmilyen tudományos magyarázat sincs. vagy olyan erős szikrák ugrálnak ki a testéből. repülő tárgyak viszont melegek. és közben a levegő sem szökött el belőle. A különböző berendezési tárgyakkal való dobálózást. Bizonyos esetekben ez az igen kellemetlen helyzet átmenetileg megszüntethető. hogy levitálnak körülöttünk a tárgyak. a víz ugyanúgy ahogy a tűz a „semmiből” keletkezik. Ezt a feltételezést támasztja alá az a megfigyelés is. A Poltergeist egyes fajtáinál az is segít. Ha elhaladt egy pénztárgép mellett. hogy a gumiballonja kifordult. Az újonnan vásárolt mosógépe pár nap alatt elromlott. A poltergeistek csínytevésének listáját a végtelenségig lehetne sorolni. További bizonyíték. Ezt követően kvarcórával próbálkozott. a legkevesebb. sőt a szellemek tevékenységét még intenzívebbé teszi. a szegecsek pedig elnyíródnak. Ebben az esetben azonban ez az eljárás nem mindig használ. Kiváltásának legvalószínűbb oka. akik nem csak a helyszínt változtatják csatatérré. Akadnak olyan esetek is. hanem vízömlés keletkezik a házban. Az olló szétesett a kezében. Mindezen jelenségeknek egy fura keveréke a spontán pszichokinézis (Poltergeist) melynek jellegzetessége. ami aktiválja a földi világunkban láthatatlanul jelen levő démoni erőket. mivel minden csavar naponta kilazul bennük. de ezzel sem volt szerencséje. vagy teleportáció illetve materializáció útján olyan tárgyak jelennek meg a helyiségben. hogy a levitáló. hogy tönkreteszi a közelben lévő elektromos berendezéseket. Neki még Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. de a villamos készülékek is különösen viselkednek a jelenlétében. a tűzőgép elakadt. aki a testéből kiáramló erős mágneses sugarakkal látszólag telekinézist hoz létre. az óramutatók visszafelé jártak. Gyakori megnyilvánulási módja még ennek a képességnek. Az asztali lámpája nála nem volt hajlandó világítani. ha a kabátunk bal zsebébe gombostűt rakunk. mert néhány napi viselés után a rugók és a fogaskerekek összevissza hajlottak benne. Néha azonban olyan goromba szellemek érkeznek. Egy idő után ugyanis az egyes elemeket rögzítő csavarok maguktól kicsavarodnak. vagy a mennyezetről hullik le. A démonvilág önkéntelenül megidézett küldöttei romboló tevékenységük során többnyire tekintettel vannak a közelben tartózkodó emberek testi épségére. ha a jelenséget előidéző személy ágyának vagy székének lábai alá üveget helyezünk. hogy ennek a jelenségnek a fellépése során a kísértetjáráshoz hasonlóan érezhetően csökken a helyiség hőmérséklete. A szerelő szerint „valaki” erőszakosan visszafelé tekerte a programkapcsolóját. A munkahelyén az íróasztalát „katasztrófa sújtotta övezetté” nyilvánították a kollégái. hogy a spontán pszichokinézist előidéző többnyire serdülőkorú vagy frusztrált személynek annyira intenzív az energiakisugárzása. megvizsgálja. hogy ez a jelenség sohasem egyformán zajlik. hogy nincs-e benne fém alkatrész. amelyek azelőtt nem voltak ott. hogy az illető egyszerre több parajelenséget idéz elő. Ez is megbolondult. melynek következtében a szék vagy fotel összecsuklik alatta. Ilyen keveredés tapasztalható annál a magyar asszonynál. A parapszichológiai jelenségek gyakran egymásba folynak.com . Amikor divatba jött a kanálhajlítás. Karórát nem hord. ő is megpróbálkozott vele. hogy a családban vagy a munkahelyen egy médiumi képességekkel rendelkező személy labilis idegállapotba kerül. pedig egy asztallal odébb kifogástalanul működött. sőt sok esetben forrók. hanem eszeveszett vagdalkozásaikkal súlyos sebeket ejtenek a közelben tartózkodókon. mert mindent „elrontott”. Az agyfrekvencia kontroll nélküli lecsökkenése következtében az is előfordul. hogy az általa életre keltett jelenségek előidézésében nagy szerepe van a Poltergeist szellemeinek is. Lakása ajtaján lötyögnek a zárak és a zárcímkék. Még mielőtt végleg kimúlt volna a szerkezet. amikor nem tűz. Egyszer 25 órát mutatott. és jelent meg újra. hogy elkezdett sípolni. A körülmények azonban arra vallanak. hogy felgyújt maga körül minden éghető anyagot. Csőtörésnek azonban nyoma sincs.112/434 kezében a teniszlabda úgy tűnt el. Sok esetben nem különíthető el élesen az egyik megnyilvánulás a másiktól. Régen ördögűző szertartással próbálták a gonosz szellemet eltávolítani a környékről. Mielőtt ráülne egy székre. Érdekes. oda nem illő tárgyak materializálását tehát láthatatlan szellemek végzik. olyan változatos.

összeégeti az épület elektromos vezetékeit. Ismeretes ugyanis. vagy Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. amire ők félelemmel. A hivatalos szervek egyelőre nem vesznek tudomást erről a jelenségről. amelyeknek művi előállítása ma még nem lehetséges. háztetőket emel le. akik elitták a tehetségüket. akkor hasonló hatásmechanizmusa alapján joggal feltételezhetnénk. nem bontakoztatják ki. Súlyosabb esetekben előfordul a „megszállottság” is. pedig ezeknek a különleges embereknek a felkutatása a tudományos haladás szempontjából alapvető fontosságú lenne. Például nem egy orosz parafenoménről tudunk. Ők ugyanis a kísérletet végző kutatók számára bármikor képesek azokat a parapszichológiai jelenségeket produkálni. hogy az útjába kerülő anyagot dematerializálja. vagy lyukat vág bele úgy. gyorsan menekültek előle. amikor nála van. ahogy megérezték a közeledtét. Ilyenkor vagy megnyitja a falat a rendkívül erős antikohéziós erőterével. ezért nem zárható ki. Külföldön is nagyon gyakori ez a jelenség. Az állatok sem szerették. Egy másik kellemetlen következménye a jobb agyfélteke fokozott aktiválódásának. A parapszichológiai képesség egyébként sok emberben megvan. hogy a gömbvillám sokszor igen nagy kárt tesz az épületekben (falakat üt át. hogy a Poltergeisthez hasonlóan a gömbvillámok tevékenységét is intelligens erők irányítják. A belőle kiáramló erős mágneses sugarak az élő szervezetre is hatást gyakorolnak. Megfelelő közegben ezek az adottságok kiteljesednek. Sok múlik tehát a környezet megértésén és segítségén. A fürdőkádból pedig alig tudták kicibálni. mint a művészi képességek. jelenlétében a lekapcsolt izzólámpák pislákolni kezdtek. és emiatt gyakori víziók gyötrik őket.113/434 simogatni sem kell a szárát. és „megrázta” a családtagjait. Úgy látszik a fájdalom is kiválthatja a megnövekedett energiakisugárzást. Aki ezt megtette. hogy eszméletét vesztette. és kiűzetést igénylő áldozat sínylődik ezekben az intézetekben anélkül. Miután a materializáció jelenségét is ez a különleges energia idézi elő. akár az „ápolóik” tisztában lennének ezzel a helyzettel. és elmegyógyintézetbe zárják őket. hogy ha a gömbvillám belevág egy fémtárgyba. Megfogja a végét. Sokszor gonosz túlvilági erők is telepatikus kapcsolatba lépnek velük. Saját szervezetére sem gyakorol jó hatást ez a mindent megmozgató energia. hogy a szubatomi energiarészecskékből álló tűzgolyó megszűnésekor miért kerülhetnek ismeretlen eredetű tárgyak a gömbvillám eltűnésének helyére. Ez a jelenség azonban túlságosan összetett ahhoz. akkor az a kohéziós erő csökkenése folytán megnyúlik. sőt a televízió is megbolondult. és néhány perc múlva a feje magától elkezd az óra járásával ellenkező irányba csavarodni. Amikor a bristoli Henburyben lakó Vivian Jones eltörte a karját. Yang jellegére utal az a megfigyelés is. Ha a Fülöp-szigeteki gyógyítók által alkalmazott energiával vagy telekinézissel le lehet győzni a molekulák közötti kohéziós erőt. Missouri államban a kamaszkorú Jennie Morgant nem volt célszerű megérinteni. ismerőseit. villamos készülékeket robbant fel. amikor egy démoni lény költözik a beteg testébe.com . Jelenleg tehát több tucatnyi képzetlen médium. ugyanúgy elkallódik. de ha nem figyelnek oda. A fiatal lány testéből minduntalan „elektromos szikrák” pattantak ki. ha a birtokosuk egészségromboló életmódot folytat. Amikor a kis unokája meglátogatja. ez magyarázatot ad arra a furcsa jelenségre. hogy ha elhalad mellettünk. hogy a gömbvillám hogyan képes akár a legvastagabb falakon is átsétálni. képlékennyé válik. Erre utal. Egyik ismerősének a veseköve mindig megmozdul. megbomlott agyúnak nyilvánítják. mint egy Yang jellegű koncentrált szubatomi energiagömb. Az orvosok szerint a gerince soha nem látott módon eldeformálódott. hogy magától létrejöhessen. A 12 éves lánynak gyakran égnek meredtek a hajszálai. de sajnos el is tűnhetnek. olyan erős „áramütés” érte. amikor valaki agyfrekvenciájának tartós lecsökkenése miatt állandó kapcsolatba kerül az abszolút világgal. mert a szervezetéből kiáramló töltések leföldelődése következtében az egész teste vibrált és rezgett. hogy ezek a személyek tökéletesen emlékeznek az előző életeikre. órák álltak meg. Ennek egyik megnyilvánulása. idegrohamszerű tiltakozással reagálnak. hidegnek érezzük a levegőt. hazatérve rendszeresen megbetegszik. hogy a gömbvillám nem más.  Ugyancsak ősrégi rejtélye az emberiségnek a gömbvillám. Mivel a „normális” emberekből álló társadalom egyelőre nem tud mit kezdeni az ilyen állapotban lévő személyekkel. hogy akár ők. Az előzőek alapján már könnyebben megérthető az is.

” Intelligens lények jelenlétére. és közöttük voltak a bútorok épen maradt fémcsavarjai. mivel a siófoki városi televízió egy 9 perces videofelvételt készített a helyszínről. december 20-án. hiszen utólag elő tudták hívni. A Poltergeist dühöngő szellemeihez hasonlóan a gömbvillám haladási irányát. és különben is éppen a karácsonyi ünnepségre készülődnek. mert helyüket szürkés tócsák mutatták a szőnyegpadlón. még csak meg sem pörkölődött. A tréfa azonban nem áll távol tőlük sem. Ez azért is furcsa. Minden fizikai törvényszerűségnek ellentmond az a sajátos szelekció is. hogy ez az energia bizonyos erők közreműködésével azt tesz tönkre. a szigetelőanyagokat pedig érintetlenül hagyja. Egy ismert francia tudós. ahol a gömbvillám körbejárt. Wonder beszámolója szerint: „Miközben heves vihar vonult át Beugnon felett. A szoba közepéről hiányoztak a műanyag székek és az asztal. és az istálló ajtajában álló gyerekekhez kúszott. hogy vegyék fel a gyermekét az óvodába. mert műanyagból volt. pótolhatatlan felvételeket tartalmazó film épen maradt. hogy két gyerek egy kőistállóba szaladt be. ami lassan a derekamig ereszkedett. hogy a rárakott fűzfa kosár és a fapolc. Az óvónők némi türelmetlenséggel közölték vele. Néha azonban ennek ellenkezőjére is képes. mi történt. az istállót hatalmas robbanás rázta meg. vízbe). Nem adott hangot. Valamiféle intelligens erő jelenlétére utal az a beszámoló is. A karácsonyfa csúcsdísze is kókadtan lógott lefelé. majd feldúltan távozott. Ez azért is zavarba ejtő. Egy Magyarországon történt esemény azt bizonyítja. Egy azonban biztos. most nem érnek rá a problémájával foglalkozni. Az eset utólag is tanulmányozható. és a mellettem levő vizesárokba gurult. Ott egy pillanatra megállt. A tócsára megdermedt rongyként csüngtek rá a mennyezetről a fénycsőarmatúrák megolvadt műanyag burkolatai. Ennek a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com . de többnyire elkerüli az embereket. ezért távol tartja magát az efféle összefonódásoktól. a folyamat irányítására utal az 1898-ban történt eset is. M. és megsemmisülésének módját irányító szellemek is ügyelnek a jelenlevők testi épségére. nem villámcsapás érte az épületet. amit akar. Az árok alján egyszerűen eltűnt. mivel a filmeket ma már nem celluloidból. hogy nem minden műanyag tárgy olvadt meg a helyiségben. hogy a koncentrált szubatomi energia előszeretettel hatol be fémtárgyakba és ionizálható folyadékokba (pl. A leheletvékony üvegdíszek és a színes papírba csomagolt szaloncukrok sértetlenek maradtak. Sajnos tudományos körökben nem keltett visszhangot ez az eset. Amikor az egyik gyerek megérintette. hogy a pusztulás előtt néhány órával egy cigányasszony azzal a kéréssel állított be ebbe a helyiségbe. de az igazi meglepetés az előző napi ünnepség helyszínén várta őket. hogy év közben nincs felvétel. és a víz csak azon a körön belül zúdult alá.” A szakirodalom ennél meglepőbb esetekről is beszámol. észrevettem. nem sistergett amikor a vízzel érintkezett. Nem tűntek el nyomtalanul. A jászolban levő műanyag játék baba teste is megolvadt. Eltűnésének pillanatában azonban legalább 3 vedernyi víz ömlött egyszerre a nyakamba. mert már nem esett az eső. Szakmai körökben köztudott. Ezt bizonyítja egy magyar szemtanú esete is: „Egy nyári zápor után hazafelé mentem. de a gyerekek nem sérültek meg. A tűzoltók a mai napig sem értik. Nyomukban egy alma nagyságú tűzgömb jelent meg. A műanyagházas fényképezőgép tócsává olvadt ugyan.114/434 állatokat öl meg). szerintem az égből. 11 ökör elpusztult. Csak nagy ritkán öl meg valakit. majd a hátam mögé került. A reggel beérkező óvónők már a folyosó falain is ragadós lepedéket láttak. Az élet azonban gyakran produkál ilyen eseteket. amelyen állt. amely egy nyárfa törzsén gurult le. ezért teljes komplexitásában kell vizsgálni a megnyilvánulásait. Egy önmagát komolynak tartó kutatónak gondot okoz a mágikus elemek keveredése a fizikai jelenségekkel. de a benne levő. amely később magától helyreáll. A megsértett asszony erre ezzel az átokkal illette őket: „Csapjon a mennykő az óvodába!”. de csak azért. A kazettás rádiómagnó műanyag kávája úgy folyt szét. amikor a fejemtől 30 centiméterre megpillantottam egy teniszlabda nagyságú világospiros gömböt. Ha a gömbvillám elektromos berendezéseknek csapódik. a ruháján és az alatta levő szalmán azonban semmi nyoma sem volt hőség okozta károsodásnak. Még sugárzás sem érte. hanem PVC-ből vagy egyéb műanyagból gyártják. akkor töltése az UFO-k energiakisugárzásához hasonlóan megbénítja az elektronáramlást. és hőt sem éreztem a közelében. Ezt a meghökkentő esetet egy siófoki óvodában dokumentálták 1995. Jelen esetben a villamos szempontból igen jó szigetelőnek tartott műanyag tárgyak estek áldozatul a rombolásnak.

a szabadelektronok mozgásiránya megváltozik. hogy a koncentrált szubatomi energiát kibocsátó generátor elektronhiányos atomjai olyan erős vonzóhatást gyakorolnak a besugárzott fémes vezető szabadelektronjaira. 30 ezer oC-os hőmérséklet nem csak fény. Ennek valószínűségét növeli. nem a pozitív elektróda. hanem összesűríti az étert is. amíg a belső erőtér ismét nagyobb nem lesz a külső vonzóerőnél. A gömbvillámmal kapcsolatban ugyancsak érthetetlen számunkra. Egyelőre nem tudjuk. április Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Egy bizonyos szint felett a pozitív szubatomi energiarészecskék vonzóereje már olyan nagy. hogy a villámok energiájának 85%-a a villámcsatorna felmelegítésére fordítódik. hanem a szubatomi energiaforrás irányába áramlanak. az energiatermelést és életünk szinte minden területét. hogy az UFO-k szubatomi generátora milyen módon állítja elő a koncentrált energiasugárzást.115/434 jelenségnek feltehetően az az oka. 1990. s az általa keltett kb. hogy azok többé nem engedelmeskednek a két végpontjuk között fennálló feszültségkülönbségnek. mint a belső potenciáltér vonzóereje. Ha ezt a jelenséget sikerülne leutánoznunk. és ott lebénulnak. valamint a min. Ennélfogva egy erőteljes villámlás középpontjában a keletkező energia értéke elérheti a 10 milliárd Joule-t is. mesterséges körülmények között létrehoznunk. újra megindul az áram a vezetékekben. Ezt követően helyreáll a normális elektronmozgás. 60 ezer ampernyi áramerősség. Fémes összeköttetés hiányában azonban megrekednek a fémes vezető palástja mentén. hogy a hagyományos villámlást előidéző több millió voltos elektromos kisülés. nem oszlik szét alkotórészeire. akkor ez a korszakalkotó eljárás minden valószínűség szerint forradalmasítaná az ipart. Ez a hatás mindaddig tart. hogy szoros összefüggésben áll a villámlással. hogy a szubatomi energiarészecskék összesűrűsödése a természetben miért és milyen módon megy végbe. Ez a jelenség ugyanis többnyire nagyobb nyári záporok után figyelhető meg. Budapest.és hangjelenséget produkál. Úgy látszik. Mivel a külső vonzóerő nagyobb. Most még csak annyi biztos.com . hogy ez az energiagömb képes önmagát fenntartani.

Ezt már korán reggel ajánlatos elkezdeni.5 liter folyadékot kell magunkhoz vennünk. Ezek egyike az elégtelen folyadékfogyasztás. amely a kívánt tulajdonságúra formál bennünket. az előbb-utóbb valósággá válik. Emellett kitágul a gyomor. A vese megpróbálja ugyan eltávolítani szervezetünkből a testidegen anyagokat. se más folyadékot. mivel ez kevésbé árt a gyomornak. naponta legalább 2. mivel a gyomornak előbb a pótlólag felvett vizet kell feldolgoznia. AZ ÉLET TITKAI Mostantól kezdve egyre mélyebbre merülünk a szubatomi energiarészecskék világába. vegyszerekkel kezelt élelmiszert fogyaszt. Tehát amit tudatosan elfogadunk. Korunk rohanó embere mind több gyárilag előállított. Kiegészítő természetgyógyászati módszerek Az előző fejezetben megismerhettünk a Kneipp-féle vízkúra egészségünkre gyakorolt jótékony hatását. Önszuggesztió Az abszolút világ birtokbavételének legegyszerűbb módja az önszuggesztió. ami lehetetlenné teszi ennek a fontos előemésztő folyamatnak a lezajlását. akkor evéskor nem leszünk szomjasak. Ezen túlmenően hígítja a gyomornedveket.com . és csak utána tudja elkezdeni az emésztést. mint utána. mert a felkelés után megivott 1-2 pohár szénsavmentes ásványvíz kedvező hatást gyakorol az emésztésünkre is. A Biblia szerint „a szavak testet öltenek”. de ezt csak úgy tudja megtenni. ha sokféle ételt eszünk egyszerre. Arra azonban ügyeljünk. Ennek közvetlen oka az agy két féltekéjének sajátos együttműködésében rejlik.5 liternyi mennyiség az elfogyasztott ételek víztartalma következtében jut a szervezetünkbe. Az Agykontroll szabályainak tanulmányozása során az önszuggesztiós gyakorlatokat már a könyv első elolvasása után célszerű elkezdeni. A víz azonban nem csak külsőleg alkalmazva. mely által jelentős mértékben csökken az emésztés hatásfoka. Aki végképp nem tudja leküzdeni ezt a rossz szokását. Ennek legcélszerűbb módja az ásványvízfogyasztás. a maradék 1 litert viszont pótlólag kell meginnunk. de továbbra se feledkezzünk meg a természetgyógyászatról. a lelkünk mélyén Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ebből kb. Amit meggyőződéssel mondunk ki. Ha bétában megváltoztatjuk a véleményünket saját magunkról. A gondolatot testünk tetté alakítja. l. A bonyolultabb szabályokat valószínűleg csak a második olvasás után fogjuk tökéletesen felfogni. hanem belülről is tisztítja a szervezetet. ha elegendő folyadék áll a rendelkezésére a sejtek átmosására. azt a jobb agyfélteke kézzelfogható valósággá formálja. Ha az egyes étkezések között elegendő vizet fogyasztunk. Különösen ne igyunk jégbe hűtött italokat. Ezek a mérgek testszerte lerakódnak. Ahhoz hogy méregtelenítő szerveink kellő hatékonysággal el tudják látni feladatukat. de a bétaprogramozást mindenki már első alkalommal érteni fogja. Az étkezések közben fogyasztott víz ugyanis csökkenti a nyálképződést. mert a mielőbbi gyógyulásunk érdekében minden elvesztegetett napért kár. mert ez esetben a gyomornak előbb fel kell melegíteni testhőmérsékletre a hideg folyadékot. Az egészségtelen táplálkozás sok helytelen szokásból tevődik össze. ami szintén nehezíti a munkáját. Különösen káros a nyers és a hőkezelt ételek együttes fogyasztása. hogy az étkezések alatt ne igyunk se vizet. fejezet PSZICHOORIENTÁCIÓS GYÓGYÍTÁS. Ezért ne várjunk. ezzel átprogramozzuk agyunk jobb féltekéjét. Tudniillik amit a bal agyfélteke gondolatban kijelent. inkább étkezés előtt igyon folyadékot. Az önszuggesztió mottója: „Változtasd meg a tudatodat és a valóság is megváltozik”. mert ennek feldolgozása szintén nagy erőfeszítést igényel a gyomortól.116/434 IV. Az sem jó. amíg az egész anyagot maradéktalanul elsajátítjuk.

A sikert nem csak akarni kell. még akkor is. Irracionális. A normális. akkor bármennyire erőlködünk. Tehát hessegessük el magunktól a káros gondolatokat. amikor elképzeljük magunkban. Ha már egyszer sikerült elvetnünk a „magot”. Ennek az előző fejezetben már említett követelménynek a lényege. hogy vágyainkat a lelkünk mélyén hazugnak érezzük. ezért nekilát és kiirtja a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.” A képi megjelenítés a tudat meggyőzésén kívül azt is lehetővé teszi. annak nem elég naponta többször gépiesen elismételni. amit a tudatosan mérlegelő elme kijelent. mert nem elég elképzelni a siker beteljesülését. A vágyaink tárgyát kifejező szavak gyakori ismételgetése szükséges. A vágy ugyanis önmagában még akkor sem elég kívánságaink beteljesüléséhez. Emiatt kell gondosan megválogatnunk a gondolatainkat. hanem el is kell képzelni. vakon követi a hipnotizőr utasításait.com . hogy a tudatalattit nem lehet akarattal szolgálatra bírni. Ha vágyunk a sikerre. nem fogunk sikert elérni. hogy mit tesz a kertész. Ilyenkor gondoljunk arra. a legtöbb esetben azonban a sikertelenség a hit. A dísznövénnyel együtt kihajtanak a gyomok is. A képzelet pozitív irányú befolyásolásának legtöbbször az az akadálya. Mivel a kép több és ezáltal meggyőzőbb információt tartalmaz. Ennek leghatékonyabb módja a vizualizálás. mert ha a vágyaink és az elképzeléseink ellentmondanak egymásnak. sikeres vagyok” mert ez önmagában még nem hoz sikert. hegyeket tudnátok vele megmozgatni. Ahhoz. át kell élni. és töretlen hittel higgyünk vágyaink beteljesülésében. képileg minden lehetséges részletében meg kell jeleníteni. hogy az óhajtott állapotot elérjük. hogy az ügyünkben döntő szerepet játszó személyek pozitív hozzáállásukkal elhárítják az utunkban álló akadályokat. A jó kertész ilyenkor nem esik kétségbe. Az önszuggesztió gyakorlati kivitelezése során döntő fontosságú a célba jutás módjának megváltoztatása. hogy negatív gondolatok befészkelhessék magukat a tudatunkba. épelméjű emberek vágyai ugyanis sohasem elérhetetlenek. de képzeletünkben a kudarc képe jelenik meg. hogy vágyaink valósággá váljanak. Jobb agyféltekénk gondolati úton való befolyásolása azért lehetséges. mint a hang. az a sorsát is megváltoztatja. és szavak útján irányítja a tudatalattit. hiszen a tudatalatti mindig az erősebb javaslatnak engedelmeskedik. Ezért aki változtat a gondolatain. ha ez negatív következményekkel jár a médiumra nézve. az elvárás is hatékonyan bekapcsolódhasson az önszuggesztió folyamatába. Mivel a tudatalatti nem rendelkezik semmiféle kritikai képességgel. Dr. Vágyaink valóra válása azonban még sikeres vizualizálás esetén sem mindig biztosított. Erre azért van szükség. A tudatalatti bármilyen irányú befolyásolhatóságának legegyértelműbb bizonyítékát a hipnózisban figyelhetjük meg. aki az elvetett magot másnap kiássa a földből. hogy: „sikeres vagyok. Aki pl. csak a beléjük vetett hit olyan kicsi.117/434 elhiszünk. amikor egy ágyást bevet virágmaggal. a meggyőződés hiányára vezethető vissza. hogy sorsunk ennek megfelelően alakuljon. számunkra kedvező helyzetet teremtenek. ha hiszünk a megvalósíthatóságukban. Gondolataink tehát felszabadítják a tudatalatti hatalmát. Az önszuggesztió módszerének mechanikus gyakorlása sem hoz eredményt. Sajnos. és korlátlan lehetőségeit kihasználva mindent megtesz annak érdekében. és ezért nem szabad megengednünk. A dolgot természetesnek tartja. akkor mindig a képzelet győz. és az eredménytelenségbe előbb-utóbb belefáradunk. ez nem mindig sikerül. mint ez a kis mustármag. akiktől függ. a tudatalattink a képzeletünk által kialakított javaslatnak veti alá magát. A hit erejére és az emberek kishitűségére utal Jézusnak az a Bibliában található kijelentése is. el kell várnunk a sikert azoktól. mert ebben az állapotban a hipnotizőr kikapcsolja a tudatos agyat. mint a rossz földműves. de nem elégséges feltétele annak. azt a tudatalatti magáévá teszi. fizikailag megvalósíthatatlan vágyak esetén a józan ész diktálta negatív reakció ellen nem sokat tehetünk. hogy: „Ha csak akkora hitetek lenne. előfordulhatnak átmeneti visszaesések. lerontjuk a már beindult folyamatot. Joseph Murphy -t idézve ebben az esetben úgy cselekszünk. hagyjuk meggyökeresedni. Agyunk jobb féltekéje tehát mindent igaznak tekint. és a szerint cselekszik. sikerre vágyik. Ha a képzeletünk szabadjára engedése után kétségeink ismét eluralkodnak rajtunk. hogy az Agykontrollból ismert harmadik nélkülözhetetlen feltétel. mivel a tudatalatti nem kritizál. ügyelnünk kell arra is. hanem elfogadja agyunk tudatos döntését. vagyis az a folyamat. hogy hazugnak érzik a megvalósulás lehetőségét. hogy negatív gondolatok ne mérgezzék a tudatalattinkat. sőt ettől a dolgok még rosszabbra fordulnak.

ha kell. a megvalósítás ránk vár. E frekvenciahatárok között a szellemen kívül a testet is a képzelet irányítja. a dinamikus meditációnál a legintenzívebb. Ez a helyzet azonban már nem egyezik meg az előzővel. amit a képzelet megjelenít. és 5 percet rászánunk arra. vagyis a bal agyfélteke a legkevésbé aktív. Ha hatékonyabbá akarjuk tenni ezt a módszert. Agyfrekvenciánk csökkenésekor ugyanis a képzelőerő egyre inkább aktiválódik. nyugalmi állapotban agyunk kb. Az erőszak megnyilvánulásával együtt járó magasabb agyfrekvencia lebénítja a képzeletet. amelyeket az abszolút világ kínál. Az önszuggesztiós gyakorlatok helye a béta tartomány. Kellő türelemmel a jó gondolatok úgy megerősödnek. így ha mindennap elalvás előtt ellazítjuk magunkat. ő csak irányítani képes bennünket. vagyis a rossz gondolat. Mint tudjuk. és szinte teljesen megszűnik a kapcsolat agyunk tudatos és tudatalatti tartománya között. hogy aki kényszerrel akarja rábírni a tudatalattiját akaratának elfogadására. és tág teret enged a képzelet csapongásának. Így agyunk jobb féltekéjébe is hamarabb Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Az így kapott információkat betárolja az agyba. mint a szavak. a káros gondolatokat kiirtsa. és ettől kezdve jobbnál jobb ötletekkel árasztja el a tudatot. vagyis igénybe vesszük a tudatalattink által megjelölt eszközöket. Éjjel-nappal fáradhatatlanul munkálkodik. Képzelőerőnk intenzitása thétában éri el maximumát. mivel kevesebb lett a gyom és a virágok közben megerősödtek. A képzelőerő azonban nem csak az önszuggesztió során nélkülözhetetlen. akár rossz. Tudatalattink meggyőzésénél tehát a képzelőerőnket használjuk. Ez rendszerint lefekvéshez készülődve következik be. hanem az Agykontroll többi gyakorlatánál is meghatározó szerepet tölt be.118/434 nemkívánatos növényeket az ágyásból. Aki egyáltalán nem képes arra. és ebben a korlátok nélküli világban az érzelmek sokkal könnyebben rögzíthetők. Később a kisebb sikerek láttán rohamosan nőni fog a hitünk. mivel a tudatalattink nem tud helyettünk cselekedni. Ha idegesek. ha a gyakorlati megvalósításban is aktívan közreműködünk. A tudatalatti ugyanis – amint az akarat és a képzelet egyetértésre jut – rögtön nekilát vágyaink megvalósításának. de bármilyen betegséget létre is tud hozni. zaklatottak vagyunk. Ebben a frekvenciatartományban ugyanis a tudat felügyelő szerepét a Magasabb Intelligencia kihelyezett egységei veszik át. amelyek kivívják számunkra a kívánt célt. amelyek csak a hasznos elképzelések megvalósítását segítik elő. hogy már nem tud kihajtani mellettük a gyom. akik nem tudják lecsökkenteni az agyfrekvenciájukat. hatása azonban alfa tartományban. amikor a kritikus elme. hiszen ebben a frekvenciatartományban a tudat már nem befolyásolja számottevően az agyműködést. Ugyanígy vagyunk a gondolatainkkal is. hogy az áhított sikert zavartalanul elképzelje. mivel ebben a frekvenciatartományban a bal agyfélteke teljesen kikapcsolódik. Nekünk semmi mást nem kell tennünk. hanem intenzitása fordított arányban áll az agyfrekvenciával. Eközben kihasználja mindazokat a lehetőségeket. Ebben a tartományban a képzelőerő bármely betegségből képes kigyógyítani bennünket. A képzelőerő korlátozás nélküli szabadon engedése tehát nem mindig tanácsos. és ezzel együtt csökken a képzelőerőnk. Már a béta tartományban lezajló passzív meditáció során is jelentős mértékben befolyásolja a jobb agyféltekét. válasszon a vizualizálásra egy olyan időpontot. Most sem idegeskedik. hogy nem csak erősebb a szavaknál. hanem fogja a kapát és gyomtalanít. A tudatalatti ugyanis szoros kapcsolatban áll az abszolút világgal. hiszen ezt a technikát főleg azok alkalmazzák.com . Legyen az akár jó. 20 Hz frekvenciájú energiahullámokat bocsát ki magából. hogy megtalálja az ideális megoldást. és ne az akaratunkat. akkor próbáljuk az önszuggesztiós mondatokat minél jobban átélni. mint megvalósítani ezeket a briliáns ötleteket. az éppen ellenkező hatást ér el. a tudat nem tudja többé kontrollálni a képzelet tevékenységét. hogy elképzeljük vágyaink beteljesülését. még a Magasabb Intelligenciával is érintkezésbe lép. Ez azt jelenti. az nyomban meg is valósul. Erőfeszítéseink azonban csak akkor fognak kamatozni. és ezáltal egyre nagyobb hatást gyakorol a tudatalattira. így semmi sem lesz többé lehetetlen. összeveti a lehetőségekkel. hamarosan megtaláljuk a tudatalattinkhoz vezető utat. úgy elterebélyesednek. amely láncreakciószerű javulást fog előidézni az életünkben. Aki azonban ölbe tett kézzel várja a „sült galambot” vagy nem ismeri fel ezekben az ötletekben az „isteni szikrát” az továbbra sem fog érvényesülni. agyfrekvenciánk tovább nő. Képzelőerőnk rendkívül fontos tulajdonsága még. a megoldás tudatosulása után pedig haladéktalanul kezdjük el a megvalósítást. Néhány hét múlva a virágok között ismét felüti fejét a gyom. ezért javasolják az Agykontrollban is az alfában történő gyógyítást.

töröld! Ezzel a félelem forrását csírájában elfojtod. és hunyd le a szemed. így tudatunk már kénytelen foglalkozni vele. hogy az illetőnek mi a neve.” Igen gyakori probléma. hogy amikor a halálunk után szeretnénk felidézni valamely ismerősünkkel kapcsolatos eseményt. és már csak a felidézett. Ha a fájdalmat megszagolhatnánk. lábunkat. tényközlő adatok közül. dohos) 6. milyen színű lenne? (pl. az érzelmek olyan intenzív energiasugárzást váltanak ki. A szavakat érthetően és hangsúlyozottan ejtem ki. sípoló) Ezt követően gondoljunk arra. A klinikai halálból visszatértek élménybeszámolója szerint amint ez sikerült. vagy a tévében egy krimi néhány képsorát látva negatív gondolatok indulnának be náluk. vagy helytelen gondolat jut eszedbe. és gondolatban mondd az agyadnak: Töröld. vagy mikor született. és máris lepergett szemük előtt az esemény. A bal agyfélteke tudomást szerezve az objektív problémáról utasítást ad az agy megfelelő tartományának. Ha a fájdalmat hallhatnánk. nézz kissé felfelé. tulajdonságait felsorolva tárgyiasítjuk a fájdalmunkat. naponta 2-3 alkalommal. A beszéd ritmusára és a mondatok harmonikus hanglejtésére mindig ügyelek. Jellemző az érzelmek hatékony rögzülésére. ezért most térjünk vissza az eredeti témához. A fájdalom szubjektív érzés. Agykontroll tanulmányaink előrehaladtával a hatodik érzék. mekkora doboz kellene ehhez? (pl. főleg diákoknál a lámpaláz. egy konzervdoboz) 3. és minden figyelmünket szavaink értelmére koncentrálva gondolatban lassan ismételgessük az alábbi mondatokat: „Nyugodt. hogy amint megnevezzük. hogy agyunk megszüntesse a kellemetlen érzetet. Az Agykontroll egyik legérdekesebb gyakorlata. amíg a fájdalom el nem múlik. lila) 4. Valamelyik kezed első három ujját szorítsd össze. hogy miként tudják ezt a káros programot hatástalanítani. milyen szaga lenne? (pl. a tárgyiasítást az alábbiak szerint célszerű végezni. Ennek leküzdésére eredményesen alkalmazható az alábbi autoszuggesztiós gyakorlat. Gyermekeinket azonban nem csupán a már meglévő félelmeiktől kell megszabadítani. Az önszuggesztiót az előző fejezetben leírt módon a gyermekeinknél is igen eredményesen alkalmazhatjuk. magabiztos és higgadt vagyok. valamint a rögzített érzelem energiaspektrumát kell összehasonlítani. milyen hangot adna? (pl. Silva módszerét kissé kibővítve. így nem nehéz rájuk találni.” Ezt a pár perces gyakorlatot mély átérzéssel. Ha a fájdalmat megízlelhetnénk. Üljünk le egy kényelmes székre. így lehetővé tettük. míg érzelmek keresésekor elég a kiugró intenzitású energiaimpulzusokat vizsgálni. és amennyire csak tudjuk. és az ebből eredő beszédzavar. hanem célszerű megtanítani őket a gondolattisztítás módszerére is. hogy a konkretizált helyre fájdalomcsillapító endorfint küldjön. amit a vele való találkozáskor átéltünk. Vegyük sorra az öt érzékszervünkre alapuló kérdéseket és magunkba mélyedve képzeljük el.119/434 beépülnek az érzelemmel átszőtt közlések. képileg is megjelenítve végezzük. Mutassunk rá a fájdalom pontos helyére! (tapintsuk meg a fájdalmas testrész középpontját) 2. testünket lazítsuk el. Úgy látszik. Egy számsor vagy betűsor keresése esetén az egész információs bázist bitenként át kell vizsgálni. hogy szinte kiugranak a száraz. A túlvilág működéséről a későbbiekben még bőven lesz szó. kezünket. tulajdonságait megismertük. így tudatalattink tartja fenn akaratunktól függetlenül. Erős ingerhatás esetén a ciklust mindaddig ismételni kell.com . hogy a fájdalmat lokalizáltuk. derűs. állj meg. az ESP (Extra Sensory Perception) segítségével a tudatalatti tartományban Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. akkor a fénylény nem azt kérdezi tőlünk. próbáljuk felidézni azt az érzést. keserű) 5. mert ezáltal hamarabb érjük el a célunkat. akkor tanítsuk meg őket arra. majd gondolatban jelentsük ki a számunkra legelfogadhatóbbnak tűnő választ. Ha a fájdalmat dobozba zárhatnánk. Ha a későbbiek során újabb stressz érné őket. Próbáljuk meg tehát minél jobban átélni az elképzelt sikert. milyen ízű lenne? (pl. 1. abban a pillanatban előkerült a Magasabb Intelligencia memóriatárából a kívánt képsor. Ha a fájdalmat látnánk. az objektívvé válik. Idézzük nekik Silva szavait: „Ha bármikor negatív hatás ér. hanem arra kér bennünket. Tökéletes artikulációval és gördülékenyen beszélek. hunyjuk le a szemünket.

Médiumok esetén ez a veszély kevésbé áll fenn. vízivás közben azonban ajánlatos a szemgolyónkat a csukott szemhéjunk alatt kb. ha egy számunkra hozzáférhetetlen információ hiánya miatt nem tudunk megbirkózni valamely fontos feladatunkkal. Az SRV-t gyakorlók tapasztalatai alapján a Földön kívüli civilizációk Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ugyancsak nagyon érdekes és rendkívül egyszerű gyakorlata az Agykontrollnak az úgynevezett Pohár Víz technika. és megismételhető. hisztériás megnyilvánulásokat válthat ki bennük. mivel ők a telepátia gyakorlása során „megváltozott tudatállapotba” kerülnek. hogy képtelenek vagyunk választani a lehetséges megoldások között. mivel a szemgolyónak ez a kissé felfelé irányuló helyzete alfa agyhullámok generálását eredményezi. Ehhez a gyakorlathoz szintén nem szükséges alfába kerülni. vagy ami rosszabb. Miután a tűrőképességük ebben a korban még rendkívül csekély. hogy megoldást találjak arra a problémára. hamis képet sugároznak neki. hogy az adatok mindaddig nem kerülnek elemzésre. mert a magasan fejlett civilizációk nem mindegyike engedi meg. Ez a technika jól alkalmazható akkor is. és bármikor szívesen alkalmazzák. A Hatékony Érzékelés Kivetítés különleges kiviteli módja az SRV (Scientific Remote Viewing). Azért is szükség van erre a nagyfokú különbségtevő képességre. mert béta tartományban is működik. felét. mert a nélkül az eljárás nem más. mint a hagyományos módszer. lefekvés előtt saját kezűleg töltsünk meg egy külön erre a célra fenntartott kisebb poharat vízzel. Ez a veszély az SRV-nél is fennáll. hogy elsajátításához nincs szükség parapszichológiai képességekre. azonnal hozzálát az információ értelmezéséhez. hol a hasuk fáj. mielőtt nyugovóra térnénk. Ha azonnal nem is.120/434 már a fájdalom okát is megkereshetjük és a Képzeletbeli Képernyő (Elmetükre illetve Laboratóriumi Képernyő) technikáját alkalmazva a panaszt végleg megszüntethetjük. 20°-kal feljebb állítani. hogy meglehetősen megbízhatatlan. igyuk meg a víz másik felét. A természetes módszer hátránya azonban. Ezért az SRV legfontosabb alapszabálya. politikai célokból alkalmazták. még ha a lebukás nem is jár olyan drasztikus következményekkel. Az SRV alkalmazásánál fontos szabály. Ilyenkor vagy blokkolják a „távolbalátó” szemét. ami foglalkoztat”. akik képesek különbséget tenni a maszlag és a valós értesülések között. ha felkeltünk. Eleinte kémkedésre. amíg áramlanak. vagy a világukban. de rendszerint 3 napon belül megkapjuk tudatalattinktól a választ vagy álom vagy egy napközben kipattanó „isteni szikra” formájában. csukott szemmel igyuk ki a víz kb. frappáns tanáccsal megoldható lenne. hogy játékos jellegénél fogva ezt a módszert gyermekeink könnyen meg fogják tanulni. mint egyszerű fantáziálás. Miközben erősen foglalkoztat bennünket ez a gond. mivel apró sérüléseik vagy gyomorrontás következtében hol a kezük. Amennyiben a tudat belép a hírszerzés folyamatába. vagy évek óta gyötör bennünket valamilyen gond. Előnye ennek a módszernek. újabban azonban a Földön kívüli civilizációkkal való kapcsolatfelvételre használják. de ezt a módszert többnyire magasan képzett tudományos szakemberek alkalmazzák. akkor este. hogy a megfigyelő ne használja a tudatát az „ülés” alatt. manapság viszont kezdenek megnyílni a „zsilipek”. és közben gondolatban mondjuk el ezt az egyszerű mondatot: „Mindössze ennyit kell tennem annak érdekében. hogy ha olyan jellegű problémánk van. és ismételjük meg az előbbi mondatot. és meglehetősen hatékony. Az agyfrekvencia lecsökkenésekor a tudat kikapcsolt állapotban van. Ehhez a gyakorlathoz nem szükséges lecsökkenteni az agyfrekvenciánkat. Megkönnyíti helyzetünket. hogy körülnézzünk a járműveikben. Ennek a technikának a lényege. ahol „véletlenszerűen” hozzájutunk a hiányzó információhoz. A tárgyiasítás technikája gyermekeinknél is igen hatásos lehet. tehát tudományos szempontból is elfogadható eredményt ad. így nem zavarja a kommunikációt. amelyet az amerikai hadsereg fejlesztett ki az 1980-as évek elején a CIA-val együttműködve. Ezen túlmenően ki van téve a sátáni erők manipulációjának. amely egy rövid. lelki látószervét.com . Ebben az esetben ennek a gyakorlatnak a naponkénti végzése során a Magasabb Intelligencia előbbutóbb olyan szituációt teremt a környezetben. hol a lábuk. A telepatikus úton végzett kémkedés tehát szintén felfedezhető. Egyébként a pszichológusok egyszerűségénél és igen jó hatásfokkal való alkalmazhatóságánál fogva ezt tartják az Agykontroll legzseniálisabb gyakorlatának. Az eredmény a tények nagyfokú eltorzulása. ami aktivizálja a képzeletet. akik ily módon dezinformációk tömkelegét juttatták már el hozzánk. Reggel. Erre főleg eleinte került sor. ezért már a legkisebb fájdalom is kétségbeesést. mind több UFO-jelenségbe nyerhetünk bepillantást.

Ahelyett. sokszor a legnagyobb bajból is ép bőrrel juthatunk ki. Ha megőrizzük lélekjelenlétünket és ráadásul még gyors reflexekkel is rendelkezünk. Ha egy hír vagy esemény sokkszerű hatást gyakorol ránk. amelyet bajaink enyhítésére fordíthatunk. hogy mik a legfontosabb teendőink. pl. és befagyasztja. Erre a két lépésre azért van szükség. mivel a bennünket felügyelő fejlettebb lények minden veszélytől megóvnak minket. A nyugodt állapot energiát szabadít fel bennünk. hogy nem tudunk szembenézni a tényekkel. A szerencsétlenség következményeinek felszámolása során tehát az első lépésünk az legyen. a szerencsétlenség visszavonhatatlanul megtörtént. Ez a legokosabb. A második lépés. és az újrakezdési lehetőségeiken elmélkednének. ami gyakran öngyilkossággal végződik. nem vagyunk képesek tudomásul venni a megváltoztathatatlant. vagy helytelen irányba tereli energiatartalékainkat. Amennyiben erre már nincs mód. A szükséges intézkedések megtétele. Ez a lassú. Fogadjuk meg Silva tanácsát: „Bármilyen baj ér bennünket. Ne feledjük: Minden baj akkora. Ha ezt megtesszük. hogy nincs mit vesztenünk. és józan ésszel már képesek leszünk problémáink fokozatos leküzdésére. Dale Carnegie szerint mindezen bajok legfőbb oka. vad harcba kezdenek a megváltoztathatatlan ellen. amely a félelmeink következtében telepedett ránk. Tilalmakkal csak akkor élnek. és ennek következtében nem tudjuk a szükséges döntéseket meghozni. hogy milyen tanulságokat vonhatunk le belőlük. amit tehetünk. Sajnos ma még a legtöbb ember ennek az ellenkezőjét teszi. hogy mentenék a még menthetőt. hogy a negatív érzés helyébe ültessünk egy pozitívat. tudatosítsuk magunkban. hogy velük ilyen baj nem eshet meg. hogy fogadjuk el ami történt. és ezt a tapasztalatot arra fogjuk használni. Ha viszont Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és dühöngve áltatják magukat. akkor mentesítjük magunkat attól a roppant pszichikai nyomástól.121/434 újabban nem gördítenek akadályokat a „kukkolásaink” elé. a búskomorság és a melankólia lesz úrrá rajtuk. a társadalmi ranglétrán való fokozatos lecsúszás. Amikor megtörtént a baj. mint amilyenek voltunk. a szerencsétlenség következményeit milyen sorrendben és hogyan tudjuk a leghatékonyabban enyhíteni. és percenként legfeljebb nyolcszori gyakorisággal végezzünk hasi légzést. mély légzés szinte varázslatos erővel nyugtatja az idegeket. Bétaprogramozás váratlan szituációkban Az önszuggesztió a mindennapi életünkön kívül váratlan helyzetek. hogy lelkileg készüljünk fel a legrosszabbra. ha az ily módon szerzett értesülések alapján beleavatkozhatnánk a tevékenységükbe. mert megtörtént eseményeket nem lehet semmissé tenni. hogy emiatt izgassuk magunkat. és álljunk készen ennek elviselésére. a legelső és legfontosabb reakció: Nem szabad megijedni! Az ijedtség lebénítja az agyunkat. Önmagunk sajnálata helyett gondoljunk inkább arra. hogy életben maradtam! Utána a megőrzött lélekjelenlétünkre támaszkodva gondoljuk át. Sokan nem hajlandóak elfogadni a tényeket. amelytől kitisztul az agyunk. amekkorát csinálunk belőle! A baj megtörténte után Agykontroll tanulmányainkra támaszkodva első dolgunk az legyen. és szükség esetén ülő vagy álló helyzetben is alkalmazható. hogy eloszlatjuk a stresszt. vagy ha meg akarnak védeni bennünket olyasmitől. tegyük szokásunkká. ami ellen nem tudunk védekezni. a relaxáció. Nincs rá szükség. kellemetlen balesetek esetén is eredményesen alkalmazható. hogy még jobbá váljunk. hanem inkább gondoljuk végig az eseményeket abból a szempontból. A nemtörődöm lelkiállapotnak azután törvényszerű következménye az egzisztenciális leépülés.com . a probléma lerendezése után se keseregjünk. hogy ennyivel is tapasztaltabbak lettünk. akkor feküdjünk le. hogy a legkedvezőtlenebb esetben mi vár ránk.” Egyébként a hirtelen jött stressz feloldásának van még egy igen hatékony módja. a sopánkodással csak növeljük a bajt. mivel az idegeskedés lehetetlenné teszi gondolataink koncentrálását. Az univerzumban ugyanis sok olyan dolog történik. aminek a tudomásulvételére még nem vagyunk elég felkészültek. és lelki békével helyettesítjük azt. Az alábbi módszer követése sok felesleges idegességtől kímélhet meg bennünket. hogy nem esett komolyabb bajom! Vagy: Örülök. mert ha tudatában vagyunk annak. helyzetünk az elképzelhető legrosszabb esetnél rosszabb már nem lehet. Ez azért fontos. akkor sincs értelme a kétségbeesésnek. amely sokkolóan hatna ránk.: Örülök. Végül miután belefáradtak az értelmetlen szélmalomharcba. akkor egy olyan belső béke lesz úrrá rajtunk.

ha közben bekapcsolja a világítást. amikor még csak az alfa közelében járunk. mint amikor valaki sötétben tapogatózva próbál kijutni egy számára ismeretlen épületből. a múlt. hogy szembenézzünk a legrosszabbal. hogy a jobb és a bal. ennyivel is közelebb kerülünk a végső gyógyuláshoz. előbb-utóbb sikerül neki. hanem gyakran előnyösebb helyzetbe juttat minket. vagyis a múlt és a jövő helyzetének a megítélésénél milyen alapállásból induljon ki. tehát az órát egy Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. akkor harmadik lépésként a megnyugvásból nyert energiát fordítsuk arra. A kezdeti sikertelenséggel ne törődjünk. annál erősebb a gyógyító hatás. hogy egy nagyméretű iránytű közepén ülünk arccal dél felé. szabályainak gyakorlásával már akkor próbálkozhatunk. A képernyő a dél. vagyis ha azt akarjuk. (Sokaknak problémát jelent pl. vagyis vizualizáció útján érhető el.122/434 kényszerítjük magunkat. hogy keleten. vagy képzelete képernyőjének jobb és bal oldalát kell figyelembe venni. ami történhet velünk. Ez olyan. annál részletgazdagabbá válik. a kitartás és a hit egy idő után meghozza gyümölcsét. és ezért a két oldal felcserélődhet. hogy milyen intenzíven tudjuk a vágyainkat a képzeletünkben megjeleníteni. amely a későbbiek során fog érvényesülni. Később minél mélyebbre jutunk az alfa tartományban. amint gyarapodnak Agykontroll ismereteink. Ha a jövőre vagyunk kíváncsiak. tavasszal és ősszel a nyári időszámításra való át. ami az egészség szempontjából szintén hasznos. akkor alacsonyabb hatásfokkal ugyan. Sok esetben ez a magatartás nem csupán enyhíteni képes a helyzetünket. de életlen képpel is tudunk gyógyítani. akkor véget vetünk képzeletünk őrjítő csapongásának. Ezzel az egyszerű képzettársítási módszerrel egyébként más hétköznapi dilemmánkat is egyszer s mindenkorra a helyére tehetjük. ha elképzeljük. Hol nyugszik le a nap? Nyugaton. hogy el kell fogadni a megváltoztathatatlant. A későbbiek során. Önmagából kiindulva. A kettő ugyanis egymás tükörképe. Silva szintén hangsúlyozza. képünk annál színesebbé. Tehát az öngyógyítást is kezdjük el minél előbb. A vizualizálást nem lehet elég korán kezdeni. de mennyivel hatékonyabbá válik a keresés. Embertársaink gyógyítása ugyanis kihat ránk is. ezzel is javulni fog az állapotunk. Ez a dilemma a Silvaféle hasonlattal élve rendkívül egyszerűen feloldható. tehát jobbra mozgassuk a képet. A tavaszhoz képest hol helyezkedik el a nyár a naptárban? Előtte. Segítő módszerek Egyeseknél zavart okoz. Amennyiben sikerül mélyebb alfába jutnunk. akkor nyugat felé. hogy higgadtan. Ha valamilyen oknál fogva nem vagyunk képesek magunkat teljes mértékben meggyógyítani. amíg tökéletes nem lesz a vizualizáló képességünk. tehát a jobb kezünk felé van az elmúlás. próbálkozzunk a körülöttünk élők gyógyításával. valós testhelyzetének a jobb. áttérhetünk komolyabb gyakorlatok végzésére is.és visszaállás. A vizualizálás tulajdonképpen egy ilyen villanykapcsoló. a türelem. illetve a bal oldala az irányadó. mint amilyenben a baj megtörténte előtt voltunk. de nem elég hatékony. Ha ez megtörtént. A megoldás kulcsa tehát az. akkor keletre. Ha a múlt érdekel bennünket. és fel kell készülni a legrosszabbra. mindjárt kezdjük el a vizualizálás gyakorlását. hanem haladéktalanul kezdjük el mások gyógyítását. azzal önmagunkat is gyógyítjuk. tehát balra kell elmozdítani a képet. hogy ha meggyógyítunk másokat. Vizualizálás nélkül csak passzív meditációs állapotban leszünk. Hol kel fel a nap? Mindenki tudja. Hatékonyabb gyógyítás csak dinamikus meditáció. hogy egy vizualizált probléma elmúljon. ami összehasonlíthatatlanul megnöveli tevékenységünk hatásfokát. végezzük a naponként előírt gyakorlatokat szorgalmasan. és hajlandóak vagyunk azt tudomásul venni. A kezdeti tréningezés után ahogy sikerül lejutnunk alfába. mert az Agykontrollban minden azon múlik. hogy a visszahatás mintegy a Mindenható jutalmaként megszünteti maradék egészségügyi problémánkat is. vagyis a bal kezünk felé van a jövő. így minden energiánkat gondjaink megoldására tudjuk koncentrálni.com . Minél erősebb a vizualizáló képességünk. A gyógyító tevékenységgel se várjunk addig. Ha kellőképpen vágyunk rá és hiszünk benne. Ha szerencséje van. Képzeletünk képernyőjén is ennek megfelelően kell mozgatni a képeket. Ez a bizonytalanság is feloldható az alábbi rendkívül egyszerű képzettársítással. igyekezzünk jobbá tenni annál. vagy ha egy gyógyító eljárást vizualizálunk. Könnyen előfordulhat. amelynek elfogadására lelkileg készen álltunk. megfontoltan próbáljunk javítani a helyzetünkön. ne habozzunk egy percig sem. tehát arra.

A lassabb lélegzetvételekkel tehát ráhangoljuk magunkat az elalvásra. hogy miért vagyok. Ennek alapján ha lassítjuk a percenkénti levegővételeink számát. Ez nem más. hanem magunkba szívjuk a pránát. A jóga nem kizárólag testi gyakorlatból áll. illetve a théta állapot elérésének.123/434 órával előbbre kell állítani. az megpróbálkozhat a légzésszabályozás módszerével. hogy átsiklunk az alfán. Eközben előfordulhat. fokozott érvényre jutása. a jógi légzés során belénk áramló Yang-nak nevezett pozitív szubatomi energia.com . A meditációval egybekötött jógalégzés során nem csupán kellő mennyiségű levegőt szívunk a tüdőnkbe. Van azonban a jógának egy befejező szakasza is. hogy a percenkénti légzésszám alvás közben jelentősen lelassul. Az akupunktúra nyelvére lefordítva. de a megvilágosodás stádiumába került jógik. amelyeket egy jógi évekig tartó önmegtartóztatással ér el. A nyolc gyakorlat közül a hatodik felel meg az alfa. A szakemberek előtt már régóta ismeretes. hanem van egy szellemi irányzata is. de mindig meghozzák a kívánt eredményt. vagyis mély és egyenletes légzésvétellel. A jógik is csak globálisan. mint a kundalini. A pranayamanak nevezett légzőgyakorlatok kerülő úton ugyan. amelyek a világ jelenlegi fejlettségi szintjét meghaladják. benyomások formájában kapnak tájékoztatást az univerzális rendről. vagyis az életenergiát is. tehát óránkat egy órával vissza kell állítani. A jógának ez a válfaja lényegében nem más. helyünket a dolgok egyetemes rendjében”. amely többet nyújt. Tökéletesen értettem. mentesítve magunkat a cédulázással járó kellemetlenségektől. mint Agykontroll gyakorlat. elfelejtik. az Agykontroll tanfolyamon egy hét alatt meg lehet tanulni. mint amit az Agykontroll tanfolyamon el lehet érni. A nyolcadik gyakorlat során ugyanis a jógik eljutnak a „szellemi megvilágosodás” állapotába. A szellemi jóga annyiban különbözik az Agykontrolltól. vagyis az „emberi evolúciós energia” feléledése. minden abszolút igazságos. és ez a nyolcadik gyakorlat. Egyikük így fogalmazta meg ezt az élményt: „Hirtelen letépik rólunk a szemellenzőt. A betűnként változó vizuális képek megtanulása rendkívüli mértékben képes memóriánkat feljavítani. Legközelebb némi koncentrálással el tudjuk kerülni az elalvást. de emiatt ne bosszankodjunk. A hatha jóga alapelve. Mellékesen megemlíthető. mert a klinikai halálból visszatértek azokat az ismereteket. és a Hatékony Érzékelés Kivetítés technikájának elsajátítására kerül sor. míg a hetedik gyakorlat során a Képzeletbeli Képernyő technikának. és thétába kerülve elalszunk. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. vagyis az újraélesztés során ez a tudásanyag erősen korlátozott formában marad csak meg. és ezáltal az abszolút tudás birtokába jut. akkor könnyen az alváshoz hasonló állapotba juthatunk. Az őszi óraállításnál hol van a nyár az őszhöz képest? Mögötte. hogy a test és a szellem együttműködése elengedhetetlenül szükséges a tökéletes egészség kialakításához.) Ennek a módszernek a céltudatos alkalmazását segíti elő az Agykontroll tanfolyamon oktatott „memóriafogasok” rendszere.” Sajnos a lélek testbe való visszaléptetése. hogy az indiai jógik szerint a szellemi koncentrációval összekötött légzésgyakorlatoknak mágikus hatásuk van a szervezetre. Egyszerre minden értelmet nyer. mi a helyem a világegyetemben. Rájöttem. Egy másik szemtanú szerint: „Teljesen tisztában voltam azzal. A behatóan végzett jógagyakorlatoknak van még egy rejtélyes mellékhatása is. hatékonyan gyógyítva ezzel a test egyéb vegetatív rendellenességeit is. A világegyetemet létrehozó és fenntartó erők megismerésére a halálunk után mindnyájan képesek leszünk. A hatás fokozható jógi légzéssel. hogy ki vagyok én valójában. Ebben az állapotban a jógi közvetlen kapcsolatba kerül egy túlvilági fénylénnyel. hogy azokat az eredményeket. és teljes dicsőségében látjuk meg a kozmikus világot. A modern felfogás szerint a „prána” nem más. Ezzel a rendszerrel mindennapi elintéznivalóink sorát tudjuk betárolni a fejünkbe. hogy semmi sem történik ok nélkül. valamint a klinikai halálból visszatértek már a földi életükben szert tesznek erre a tudásra. mint szubatomi energia. Az alfába jutás további módszerei Ha valaki az előző fejezetben vázolt előgyakorlatokkal sem tud lejutni alfába. a technikai részletek rejtve maradnak előttük. valamint a Yin-nek nevezett negatív szubatomi energia (amely fizikailag gravitációs sugárzásnak tekinthető) helyreállítják a szervezet energiaegyensúlyát. így óhatatlanul közelebb jutunk az alfa tartományhoz.

amikor a tanítványok Jézustól prófétálásra szóló megbízást kaptak. lüktető érzést a szervezetünkben levő energiadugók okozzák. amíg el nem jut az agyba. Akadnak azonban olyanok is a világunkban. melyek a lelki tökéletlenségünk következményei. aki nem csak az ujjaiból.124/434 Ilyenkor többlet Yin és Yang energia áramlik a testünkbe. Nem véletlen. A fájdalom csak a végső stádiumban. Az akadálymentes energianövelésre azonban ma még kevés ember képes. A halak egyszer nagyság szerinti sorrendben sorakoztak fel előtte a tengerparton. Jelenlegi fejlettségi szintünkön azonban csak erőszakkal tudjuk eltávolítani az energiadugókat. 1 éves korában ideges érzékenység vett erőt rajta. A reinkarnációs láncban előre haladva ezek a dugók fokozatosan megszűnnek. hogy a nyelve teljes épségben megmaradt. a halak mindent megértettek. Amikor Szent Antal földi maradványát három évtized után új helyre költöztették. Annyi azonban biztos. A telepatikus közlés tényét támasztja alá az a korabeli tudósítás. Nem véletlen. Az energia tehát nagy valószínűséggel nem a prána belégzése során kerül a testbe – mint ahogy azt a jógik hirdetik – hanem az intenzív légzőgyakorlatok során ennek a rejtélyes belső szervnek a mechanikus ingerlése váltja ki ezt a hatást. sőt primitív lelkek esetén ennek a folyamatnak a siettetése akár halállal is végződhet. leginkább a mennyei boldogsághoz hasonlítható. hogy prédikációit mindenki „anyanyelvén hallotta”. a maximális energiaszint elérése után szűnik meg. Halála pillanatában olyan erős sugárzást bocsátott ki a teste. mert egyszerre csak „alázatosan lehajtották fejüket”. A hindu bölcsek szerint a kundalininek nevezett energia a gerincoszlop aljáról mozdul el.com . Ennek az energiának a fokozódása a legtöbbször szinte elviselhetetlen fájdalommal jár. melynek fénye az egész szobát betöltötte. mert nekik ne ártott az özönvíz. a Szentlélek lángnyelvszerű energiagömbként való megjelenéséről. akinek tiszta az elméje. A tudománynak eddig még nem sikerült kideríteni. hogy a pranayama gyakorlatok során visszatartott lélegzetnek meghatározó szerepe van ebben a folyamatban. Ekkor viszont „mennyei béke” költözik a testbe. vagy talán a csecsemőmirigy. amely sokszor látható kisugárzással jár. az kivételes gyönyört érez ettől az energiától. hogy ilyenkor pontosan mi megy végbe a szervezetben. és ekkor az életenergia automatikusan megnövekedik. Ezt a fájó. Ezek ereje a gyermek növekedésével egyre fokozódott. század elején élt Padovai Szent Antalról feljegyezték. akik eleve megnövekedett energiaszinttel születnek. Úgy rémlett. század elején a franciaországi San Urban községben egy olyan gyerek született. akik puszta kézzel operálnak. Az arcból kiáramló kékes fény érdekessége viszont. hogy az indiai jógik és a tibeti papnövendékek szinte mindegyikének pokoli szenvedéseket okoz ez a gyakorlat. és a jógi olyan könnyűnek és szabadnak érzi magát. valamint az ezzel járó több nyelven beszélésről (telepatikus kommunikációs képességről) egyébként a Biblia is beszámol. és a szíve nyitott. Egyelőre fogalmunk sincs arról. és komolyan megbetegedett. Ez a fajta mámor még a szexnél is nagyobb élvezetet nyújt. Nemsokára meg is halt. ami iszonyatos fájdalommal jár. hogy „az állatok is értették szavait”. akikbe az intenzív vallásgyakorlatok során beleszállt a „Szentlélek”. A XIII. így lehet. Erről a misztikus jelenségről. A Fülöp-szigeteki Luzon törzs tagjai között apáról fiúra öröklődik ez a tulajdonság. hogy ezt a jelenséget a nyugati féltekén is többször megemlítették már olyan emberekkel kapcsolatban. és az emberi testbe való belépéséről. Ez a csoda később megismétlődött. mintha nem is lenne teste. Egy közelmúltban napvilágra került információ szerint azonban ez a keresett szerv nem a mellkasban. meglepődve tapasztalták. Az ujjakból kiáramló többletenergia hatását már ismerjük. hanem a gyomor mögötti zsigeri idegközpontban van. hogy a thymus-csomó mechanikus ingerlése okozza a testbe áramló szubatomi energia koncentrálódását. és a szervezetéből gyakran fénylő sugarak áradtak szét. hogy az emberi szervezet energiaszintjét ebben a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. a tobozmirigy aktiválódik-e. hogy milyen úton-módon megy végbe ez az energianövekedés. hogy ebben az országban oly sok gyógyító van. Földönkívüliek egy rendkívül segítőkész csoportja ugyanis elárulta nekünk. és a szusumná csatornán áramolva fokozatosan végighalad minden egyes csakrán. Akinek a szervezetében nincsenek akadályok. és nagy figyelemmel hallgatták miszerint ők különösen hálásak lehetnek az úrnak. A XX. Miután a levegővel teli tüdő nyomást gyakorol az előtte levő csecsemőmirigyre. A közelében az emberek intenzív vonzó és taszító hatást érzékeltek. holott ő a valóságban egy nyelven beszélt. hanem az egész testéből igen erős mágneses sugárzást bocsátott ki.

hogy a szubatomi energia testbe juttatására országonként más-más módszerek alakultak ki. és lótuszülésben is létrejöhet. mint amikor a lélek elhagyni készül az életképtelenné vált testet. valamint a szervezet hőszabályozását. bár nem igazán tudtam. viszont rendkívül egészségessé. illetve a lélek ily módon való aktivizálhatóságát támasztja alá José Silvának az a beszámolója is. a belső és külső elválasztású mirigyek működését. hogy ételeiket fogyasztás előtt kiteszik a napra. Az Agykontrollnak ez a misztikus köntösbe öltöztetett ősi megnyilvánulási formája a pszichoorientációs gyógyítás terminológiája szerint passzív meditációs tevékenységnek tekinthető. A legtöbb ember ezeknek a hiedelmeknek nem tulajdonít jelentőséget. Lelkem azonban áteresztőbb. hogy én erősebb lennék mindenkinél. és ellenállóvá teszi a jógik szervezetét. hogy a jógik ebben az állapotban különböző parapszichológiai jelenségek előidézésére is képesek. a vérkeringést. hogy a jobb láb sarka nyomja a gáttájékot. hogy ha a szem és a fül nem kap elegendő ingert a külvilágból. a meditáció. Ezekkel a többnyire szabadban végzett sajátos tornagyakorlatokkal először átjárhatóvá Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Öntudatom tiszta és világos volt. A földi tudósok szerint azonban sokkal valószínűbb. vagy csendes erdők mélyére a szellemi jógagyakorlatok végzése során. hanem az agyfrekvencia lecsökkentésének képessége. A szórt fényben állva. Ennek fizikai alapjai arra a megfigyelésre vezethetők vissza. hogy ha lassan kortyolva isszuk. aki oxigénpalack nélkül mászta meg a Mount Everestet: „A csúcs felé közeledve. az viszont tapasztalati tény. háttal a szélnek hirtelen valamilyen mindenségérzés töltött el. Mivel a pranayama gyakorlatok során a levegővel telt tüdő illetve az alatta levő rekeszizom nyomást gyakorol a gyomorra is. Amíg Indiában a jógagyakorlatok szolgálnak a többletenergia felvételére. Ilyen feladat lehet a szervezet szubatomi energiával történő ellátása is.” A legújabb kutatási eredmények szerint a gát környékén levő PC izom feszessége is képes növelni szervezetünk energiaszintjét. hogy az Agykontroll módszereinek kidolgozása előtt ő csak úgy tudta radikálisan lecsökkenteni az agyfrekvenciáját. Ezenkívül szabályozza az egyes szervek közötti együttműködést. akkor elkezd csökkenni az agyfrekvencia. hogy a kortyolgatva ivott és szánkban többször megforgatott folyadék sokkal jobban oltja szomjunkat. mintha gyorsan lenyelnénk az egészet. hogy ezt a reakciót a légzési funkció leállítása okozza a szervezetben. Ezért is vonulnak félre a jógik templomokba.com . ami először a gyökércsakrához tartozó szerveken érezteti hatását. és más – ma még fel nem fedezett – feladatokat is ellát. hogy sokan úgy próbálnak többletenergiát a szervezetükbe bevinni. A hatha jóga passzív meditációval párosított gyakorlatain keresztül vezet az út az egyes jógafokozatokon keresztül az aktív meditációhoz. A távol-keleti gyógymódok sokszínűségére jellemző. a szívverést. Mint tudjuk. vagyis a befelé fordulás. érzékenyebb lett. de valószínűleg ennek nem a megnövekedett energiaszint az oka. A PC-izom ingerlése szexuális aktus során. hol is vagyok. a beleket mozgató sima izmok összehúzódását és elernyedését. hogy jól átjárja az életenergia. Az ily módon megsokszorozódott energia egyébként nem növeli meg számottevően az élettartamot. Nem kevesen vallják. Érdekes megnyilvánulása a pránaelméletnek. A lótuszülésben végzett önszuggesztiós jógagyakorlatok hatásmechanizmusa lényegét tekintve szintén megegyezik az Agykontrollal. Ez a klinikai halálhoz hasonló állapot olyan hatást gyakorol a tobozmirigyre.125/434 vegetatív idegközpontban található szerv szabályozza. hogy közvetlen úton valóban ennek a különös szervnek a ritmikus ingerlése váltja ki a szervezet energiaszint-növekedését. addig Kínában a Chi Kung terápia gyakorlása útján növelik a szervezet vitalitását. hogy a vízben vagy egyéb szomjoltó italokban lévő prána úgy nyerhető ki a leghatékonyabban. Hasonló hatásról beszélt Reinhold Messner. mintha az értelmemet kikapcsolták volna. Több beszámoló szól arról is. hogy szinte fulladásig visszatartotta a lélegzetét. Az alfába jutásnak tehát van egy ősidők óta alkalmazott módja is. az oxigénhiányos levegőben úgy éreztem magam. az egész anyagcserét. az autonóm idegrendszernek is nevezett zsigeri idegközpont a tudattól függetlenül szabályozza az emésztést. a húgyivarszervek életfolyamatát. Ennek az izomnak a stimulálása szintén a kundalini energiát ébreszti fel. nem zárható ki. Ez utóbbi esetben a reakciót az váltja ki. Ez nem a siker érzése volt. A mindenhatóság érzése leheletnyi boldogságérzetként nyilvánult meg a fejemben és a keblem mélyén. aki csak előttünk itt járt. A tobozmirigy. nagyobbá és megfoghatóbbá vált.

az Őszinteség és a Tolerancia egyetemes elveire épül. A módszer a Könyörületesség. A legkomplikáltabb az ajurvédamasszázs.com . A második fázisban megtanulják. vagy más néven Falun Gong. hogy elszédülnénk. Ez a meditációval és légzéstechnikával összekötött egészségmegőrző módszer a testi-lelki megújulás mellett részletes állapotfelmérést is biztosít. ha a nép egyszerű fiai okosabbá. amely egyrészt megnöveli az auránkat. akkor hamar elérjük az előírt 21 fordulatot anélkül. Mára azonban egészségvédő gyakorlatokká szelídült. amíg el nem szédülünk. Ugyancsak az energia megsokszorozódását eredményezi a japán Shiatsu (siatszu). Ez a gyakorlat a hetedik csakrát Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ezután kezdjünk el balról jobbra forogni. mint egy sajátos masszázstechnika. Ennek szabályos kiviteli módja. másrészt fiatalító hatást gyakorol a szekréciós mirigyekre. és ezáltal az egész testünkre. ahol a csupasz testbe gyógyhatású illatos olajokat masszíroznak bele. Ezt a technikát ruhán keresztül alkalmazzák. fáradtabbak a kamionsofőrök. Önmagunk által is használható változata ennek az eljárásnak az Indiából és Kínából származó „do-in” (du-in) önmasszázs. A diktatúrákban nem szeretik. és karjainkat oldalirányban emeljük vízszintes helyzetbe. Így fejlődött harcművészetté ez a módszer. és felerősítik a szervezet ellenállását. Ezek közül a legkönnyebben elvégezhető és talán a leghatékonyabb az a gyakorlat. A 15 perces thai masszás az autóvezetőkben is nagymértékben enyhíti a feszültséget. majd kívülről befelé. A jógával megegyező hatásfokú energiaregeneráló gyakorlatokat alkalmaznak a tibeti lámakolostorokban. A csakrák megtisztítására. Ezt az ősi kínai módszert Li Hongzi mester elevenítette fel és hozta nyilvánosságra 1992-ben. Végül a harmadik szakaszban azt tanulják meg. belülről kifelé. Nem jó. Rövid időn belül 70 millió ember gyakorolta nap mint nap. és amikor odaérünk. Forgás közben szemmagasságban keressünk ki egy pontot. Ennél a gyakorlatnál a lassított filmekben látható mozdulatokkal irányítják az energiát a testben. ha a fizikai és szellemi egészség fejlett erkölcsi érzékkel párosul. Thaiföldön már 21 benzinkútnál vehető igénybe ez a szolgáltatás. 1999 júliusában aztán a kínai kormány betiltotta az alkalmazását. hogy álljunk egyenes testtartásba. Öt gyakorlatból és a hozzájuk tartozó tanításokból áll. Eleinte csak szájról szájra terjedt. Bevezetése óta jelentősen javultak a baleseti statisztikák. Ez volt vele a baj. és ennek megfelelően meghatározott nyomástechnikával stimulálja az eldugult meridiánt. amelyet a táncoló dervisek szoktak úton-útfélen produkálni. Ennek a nehezen elsajátítható módszernek a végzése során a terapeuta képes megérezni az ujjaival. Ezek az előírt légzésritmussal végzett gyakorlatok a jógához hasonlóan nagyfokú koncentrációt igényelnek. és az energiapályák közül csupán tizet dolgoznak meg. A kínai parasztnak tilos volt a fegyverviselés. A nagy sikerre való tekintettel megjelentették könyv alakban is. A Shiatsu klasszikus változata a thai masszázs. ezért nagy szükség lenne a stressz okozta figyelmetlenség enyhítésére.126/434 teszik a perifériális meridiánokat. hogy a beteg meridiánjai üresek vagy telítettek. Ha mindennap szorgalmasan gyakorlunk. vagy közismert nevén az „árnyékbokszolás” amely a nyugati országokban is egyre jobban terjed. A gyakorlatok együttesen harmonizálják a testet és a szellemet. Harcművészet. a Tai Chi (taj csi). ami nem más. Míg a nyugati mozgáskultúrában az izmok erősítését fizikai módszerekkel érik el. tökéletesebbé válnak a hatalom birtokosainál. Azóta kegyetlen módon üldözik azokat. és ezáltal pozitív hatást gyakorolnak az egészségre. Ezekkel a naponta végzendő tornagyakorlatokkal a gerincoszlop körüli csakrákat lehet feltölteni. hogy miként kell a pránát vagy ahogyan a kínaiak nevezik. hogy az energiát hogyan lehet az egyik helyről a másikra áramoltatni. a „chi” (csi) -t az akaratukkal tudatosan keresztülvezetni a meridiánokon. Mifelénk még hajszoltabbak. kissé pihentessük meg rajta a szemünket. megnyitja a „zsilipeket”. hogy megszabadítsák a levegőből és a táplálékból származó mérgező anyagoktól. ez a mozgássor a bioenergia tudat általi mobilizálásával hat a fizikumra. amely a középkorban keletkezett. Ezt a módszert nem ártana a nyugati országokban is alkalmazni. A Chi Kungnak létezik egy könnyebben elsajátítható változata. valamint a forgási sebességük és aktivitásuk megnövelésére hat rendkívül egyszerű gyakorlat szolgál. fentről lefelé. és a kívánt cél eléréséhez itt is sok időre van szükség. A tanítások és a gyakorlatok hatóereje rengeteg embert lenyűgözött. Egyébként a Tai Chi régebben a Kung Fu egyik ága volt. A test és szellem művelésére szolgáló gyakorlatok közül üstökösként jelent meg. és hullócsillagként végezte a Falun Dafa. és a tanítások által jobb emberré szeretnének válni. ezért kénytelen volt puszta kézzel megvédeni magát. akik a tiltás ellenére végzik a gyakorlatokat.

Telefonszáma: 488 0118. de jóval hatékonyabb eljárása az önhipnózis. vagyis a GSR jeleket is. a relaxálást irányító szöveg tartalma). mint egy távkapcsolót csatlakoztatni a magnónkhoz. ha beiratkozunk egy Agykontroll tanfolyamra. A megfelelő technika kialakítása során a kísérletet terjesszük ki az Agykontroll tanfolyamon tanult kézlevitációs gyakorlatra is. hogy agyfrekvenciájuk csökkenése milyen mértékű. aki deep tissue technikával kihozza belőle azokat a gátlásokat.agykontroll. Ebben az esetben csak egy dolgot lehet tenni. 115. ez a készülék kizárólag arra szolgál. fiatalságot konzerváló hatást gyakorol a szervezetünkre. mivel a gyakorlatok végzése közben ellenőrizni tudják. amelyet vagy felolvasnak nekünk. tehát az EEG jeleken kívül mérik a bőr ellenállását. A nehezen relaxáló személyek számára azonban már ez is nagy segítséget jelent. A biofeedback készülékekkel nem lehet mesterségesen lecsökkenteni az agyfrekvenciát. majd az alfa agyhullámok megjelenésének arányában frekvenciamodulált hangimpulzusokat bocsátanak ki magukból. így már semmi mást nem kell tennünk. Ezeknek a készülékeknek a lényege. Ennek a tanulási formának a hatékonyságát az is elősegíti. Ráadásul ezek a miniatürizált készülékek komplex elven működnek. hogy néhányan az Agykontroll tanfolyam elvégzése után sem tudják az agyfrekvenciájukat olyan szintre lecsökkenteni. amelyek a leghatékonyabban képesek ellazulásukat elősegíteni. van akinek nehezebben. amely közvetlen kapcsolatban áll a hipofízissel. Az Agykontroll Iroda címe: 1389. de sajnos még a legjobb oktatók csoportjában is előfordul. A hazugságvizsgáló berendezésekhez hasonló elven történő bőrellenállás-mérés itt egy külön elektródával történik. és mélyülő hang formájában kijelzik az agyfrekvencia csökkenését. hogy nem kell többé érzékelő tűket szúrni a fejbőrbe. amelyek lehetetlenné teszik a testi és szellemi ellazulást. Nem vagyunk egyformák. Egyébként a tapasztalatok szerint éppen azokból lesznek a legjobb eredményeket elérő agykontrollosok. Ismeretes. és az alfa agyhullámok detektálását a bőrfelülettel lágyan érintkező elektródák végzik. Ma már kész hipnorelaxációs kazetták is számos változatban beszerezhetők. akik irányított relaxációval fél óra alatt szinte mindenkit képesek alfa szintre vezetni.) Ha valaki a hipnorelaxáció módszerével sem tudna belátható idő alatt alfába jutni. a testhelyzet. Budapest. amíg alkalmunk nyílik egy Agykontroll tanfolyam elvégzésére. Az alfa tartomány megközelítésének a légzésszabályozáshoz hasonló hatásmechanizmusú.hu Bár az érintettek szemérmesen hallgatnak róla. Ennek a készüléknek a segítségével kiválaszthatják a számukra legideálisabb körülményeket (pl. hogy a készülék kezelő gombjainak keresése ne zökkentsen ki bennünket a meditatív állapotból. hogy folyamatosan mérik. vagyis olyan technikai feltételeket teremthetnek maguknak. hogy beépítünk egy Jackaljzatot. szorgalmasan gyakorolni.com . hogy a hipofízis az egész endokrin mirigyrendszer karmestere. Jelentősen segíthetjük azonban a tanulási folyamatot biológiai visszajelző (biofeedback) készülék használatával. (Amennyiben a készülékünkön nincs ilyen csatlakozó. amelyet valamelyik ujjunkra kell felerősíteni. Honlap: http://www. így megfelelő biztonsággal képesek ellenőrzésük alatt tartani a relaxáció teljes folyamatát. A biofeedback (biofídbekk) készülékek legmodernebb változatai már mikroprocesszorokkal működnek. Erre a célra pszichológusok által összeállított és különböző folyóiratokban megjelent speciális szövegek állnak rendelkezésre. az legjobb. mintha azt egyénileg végezzük. mert ezeket a kurzusokat olyan szakképzett oktatók vezetik. a megnövekedett energiamennyiség pedig fokozza az életerőnket. Végső soron tehát várjuk ki. amellyel a tápáramforrás egyik ágát megszakítjuk. ha felkeres egy gyógymasszőrt. hogy hallható módon jelezze agyunk frekvenciakisugárzásának változását. akkor a problémát legegyszerűbben úgy oldhatjuk meg. a szemgolyó felfelé fordításának mértéke. hanem egy keskeny fejpántot helyeznek fel a homlokra. Tapasztalatok szerint a kollektív relaxáció mindig jobb hatásfokú. hogy képesek legyenek komolyabb feladatokat megoldani. van akinek könnyebben megy valamely tevékenység elsajátítása.127/434 nyitja meg. mert ez a módszer nagymértékben képes Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ezáltal minden egyes belső elválasztású mirigyünk aktivizálódik. ami lehetővé teszi. A Jack-dugós távvezérlő kábel másik végére könnyen kezelhető billenőkapcsolót szereljünk. Gyakorlással azonban előbb-utóbb minden megtanulható. vagy magnókazettára felvéve hallgathatjuk vissza. Pf. Természetesen az alfába jutás rövid időn belüli elérésének leghatékonyabb módja az. akiknek a legnehezebben ment a szabályok elsajátítása. hogy a tanulók sikereikkel egymást is inspirálják. A felélénkülő hormontermelés fiatalító.

akkor az illető személyiségének adott fejlettségi szintjén fel sem tudná fogni. Ebben az újraszületésben azonban már sokkal nehezebb feltételek Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. figyelmezteti az elbizakodott embert erőinek végességére. ha valaki túl könnyen jut valamihez. hogy mit alkotott. Ennek tudható be az is. amely nem más. aki ezt nem teszi. elég ha csak kibéreljük 1 hétre. Egyébként sem előnyös. mert több mint húszezerszeres ellenállást már nem lehet legyőzni. akinek találmánya tízszer jobb a már ismert megoldásoknál. hogy vakációzzunk. Földi életünk alapvető értelme tehát a ránk nehezedő terhek minél eredményesebb leküzdése. A fejlődés előfeltétele a próbatétel. Az ellenerő leglátványosabb megnyilvánulási formája az. Ennek a hatványozó ellenerőnek a kíméletlen megnyilvánulása fékezi nagyravágyó hajlamainkat is. Silva szerint ezek a válaszok nagy vonalakban sejtetni engedik feladatainkat. akkor rá fogunk jönni. a Jóért viszont meg kell küzdenünk. Ebbe vagy a feltaláló roppan bele. reménytelen helyzetben van. vagy az ötlet önmagától olyan lassan dolgozza ki magát. A Rossz mindig akadálytalanul érvényesül életünkben. Úgy látszik. és ez a küzdelem az. szokatlan elgondolások vagy tettek mindig ellenállást váltanak ki környezetünkből. a Rossz pedig hátramozdítja a fejlődésünket. Ennyi idő elegendő arra. melynek mozgatórugója a lélek tökéletesedésének túlvilágról magunkkal hozott feszítő ereje. mint a korábbi eljárás. akik földi életük során még a minimális követelményeket sem teljesítik. Ez a magatartás viszont ellenkezik a világegyetem fejlődésének törvényeivel. hogy tehertétel nélkül nem születnek új dolgok az életben. amely elősegíti a lélek fejlődését. amelyek csak mennyiségi fejlődést mutatnak. nem lesz belőle haszna. mint a már meglévő. Az a feltaláló. és egy belső kényszer. mivel a könnyen elérhető eredményeket sohasem értékeljük kellőképpen. hogy nem azért vagyunk itt. Vannak azonban szép számban olyan emberek is. Ebben segít bennünket a túlélés ösztöne. a minőségi ugrás nem jellemző rájuk. hogy megfelelő tapasztalatokat szerezzünk agyfrekvenciánk lecsökkentésének ideális módjáról. a nehézségek legyőzése. ezért a Jó elérése nehézségekkel terhelt. az változatlan szinten megismételt újraszületésre kárhoztatja magát. lelkileg át kell élni. akkor a „logaritmus naturalis”-nak nevezett természetes szám második hatványa szerint a megvalósítás során hétszeres ellenállásba fog ütközni. hogy újjászületéseink során túl gyorsan haladjunk a fejlődés lépcsőfokain. és nem engedi kizökkenteni a fejlődés menetét az ésszerű tempóból. Mivel a Jó előre-. ezért végig kell élnünk magunkban a Jó és a Rossz párharcát is. és a Mindenható ezt sohasem hagyja megtorlatlanul.com . A lélek fejlődése szempontjából ugyanis nem elég az eseményeket véghezvinni. utána már úgy sem tudunk mit kezdeni ezzel a segédeszközzel. Nem szükséges azonban megvásárolni. hogy azt a feltalálója már nem éri meg. Világunk kozmikus törvényei Az Agykontroll tanfolyam elvégzése után sokan fel fogják tenni maguknak a kérdést. Ebből sokan ösztönösen arra következtetnek. Az ellenállás mértéke és a gondolat újdonsága között „e”-ad alapú exponenciális összefüggés van. hogy valaki rövid idő alatt túl nagy eredményt érjen el. mint küldetésünk teljesítésének tudatalatti vágya. Ha valaki pl. Ezeknek a készülékeknek az ára az egyre csökkenő méret ellenére még most is meglehetősen magas. azokat fel is kell magunkban dolgozni. hogy az új. így nem tudna belőle megfelelő tanulságokat levonni.128/434 hozzájárulni a relaxáció elmélyítéséhez. Az ilyen hozzáállásból születnek azután a tucatművek. A lélek csak a jó cselekedetek által fejlődhet. Ha a Mindenható engedné. Alfa szinten erre választ is fogunk kapni. és ha kellőképpen magunkba mélyedve végiggondoljuk létünk értelmét. akkor a vele szemben tanúsított ellenállás minimum ötvenszeres lesz. hogy legjobb az arany középút. kétszer jobb dolgot talál ki. Ha az ötlete négyszeresen jobb. A lélek csak materializálódott testbe költözve képes intenzíven fejlődni. a meg nem szenvedett siker nem szolgálja lelki épülésünket. hogy tulajdonképpen mi végre vagyunk mi ezen a Földön. Az agyhullám-érzékelő fejpánt felhelyezése előtt az egyenletes és megbízható működés érdekében ne feledkezzünk meg a gyártó által mellékelt elektródazselé használatáról. a sors ily módon akadályozza. A ránk kiszabott feladatokat maradéktalanul el kell végeznünk. Ha ez sikerült.

129/434 mellett kell a korábbi feladatainkat ellátni, mert a fejlődési láncból nem lehet kimaradni. Az elvárásokat nem teljesítő lélek további büntetése, hogy nem választhatja meg reinkarnációja feltételeit. Oda és olyan körülmények közé kell születnie, amit szellemi vezetői jónak látnak. Aki ezt a törvényszerűséget felismeri, az könnyebben teljesíti feladatait. Aki viszont nem tudja, vagy nem akarja földi küldetésének célját belátni, azzal a sors kegyetlen meghurcoltatások útján fogja megértetni az örök törvény mindenhatóságát. Az asztrológusok véleménye szerint: „Aki hisz benne, azt vezérli, aki nem hisz benne, azt vonszolja a csillaga.” Nem szabad tehát megrettennünk az élet akadályaitól. Aki szándékosan elkerüli az élet nehézségeit, az sohasem fog érvényesülni. Az erő forrása ugyanis az akadály, amely azáltal fejti ki hatását, hogy le akarjuk győzni. Aki szándékosan kerül minden akadályt, az gyenge és életképtelen marad. Legyünk hálásak tehát a gátló tényezőkért. Ezek felhívást jelentenek a küzdelemre, növelik a sikerhez, az érvényesüléshez és a maradéktalan önmegvalósításhoz szükséges erőt. Az akadályokban lehetőség rejlik, és minél nagyobb az akadály, annál nagyobb a várható siker is. Az amerikai pszichológusok már tisztában vannak ezzel, ezért a „nehéz” helyett ezt a szót használják: kihívás, azaz esély a sikerre. Az élet nehézségeit, a céljaink megvalósítását akadályozó ellenerőt tehát ne úgy tekintsük, mint egy sorscsapást, hanem olyan kihívásként fogjuk fel, amely azért van, hogy legyőzzük. A gondoktól nem rettegni kell, hanem örömmel kell fogadni, mivel elősegítik lelki és szellemi fejlődésünket, és eközben bátorrá és bölccsé tesznek bennünket. Mivel az ellentétes erők egymástól függnek, egymásnak feszülésük nem végződhet az egyik oldal teljes győzelmével. Az eredmény mindig a két erő egymásra hatásának valamilyen fokú megnyilvánulása lesz. Bármennyire jó a Jó, a Rossz nem semmisül meg mellette. Ennélfogva a Rossz sem képes teljes diadalt aratni a Jón. Ennek a törvénynek a gyakorlati megnyilvánulása alapján alakult ki az a mondás, hogy: „Minden jóban van valami rossz, és minden rosszban valami jó.” Az ellentétpárok tehát a mi világunkban felszámolhatatlanok, sőt fejlődésünk érdekében nélkülözhetetlenek. Ezt felismerve a felvilágosult ember már nem harcol mindenáron a Jóért, és nem akarja feltétlenül elkerülni a Rosszat, hanem arra törekszik, hogy dinamikus egyensúlyt hozzon létre a Jó és a Rossz között. Jót csak annyit enged magának, hogy ne ártson, a Rosszból pedig azért veszi ki a részét, hogy tanuljon belőle, hogy tapasztalatokat gyűjtsön, és ezáltal bölcsebbé váljon. Ennek az univerzális törvénynek a megnyilvánulása fejlődésünk elősegítésén túlmenően védelmet is nyújt számunkra. Az éveken, sőt sokszor évtizedeken át tartó küzdelem azt a célt szolgálja, hogy megedződjünk, lelkileg kellően erőssé váljunk. A sikert ugyanis csak az erős, fejlett lelkek képesek kezelni. Aki nem küzdött meg a sikerért, hanem a szerencséje révén jutott fel a csúcsra, az nem képes úrrá lenni a túl korán jött győzelem buktatóin. Nem tudja elviselni a minden oldalról feléje áradó elismerést, a nagy népszerűséget. Zavarja őt a személye iránt tanúsított fokozott figyelem, mivel a lelke mélyén érzi, hogy még nem érdemelte ki az ovációt. Tisztában van vele, hogy lelki fejlődése nem éri el azt a szintet, ahová rajongói helyezték őt, és megrémül attól a gondolattól, hogy nem tud megfelelni a követelményeknek. Minél fiatalabb valaki, annál intenzívebben lép fel ez a jelenség, hiszen a felnőtt kor küszöbén még megfelelő élettapasztalatokra sem támaszkodhat. Főleg a művészvilágban a véletlen, a közízlés kiszámíthatatlansága is okozhat ilyen váratlan fordulatot. A tinédzser-korból éppen hogy csak kinőttek mentségére legyen mondva, a legtöbbjük nem is akart azonnal világhírűvé válni. Hirtelen szakad a nyakukba a hírnév, és teljesen felkészületlenül éri őket. Csupán egy kis sikert akartak elérni, és nem számítottak arra, hogy pályájuk üstökösként fog felfelé ívelni. Mire feleszmélnek, már fenn vannak a csúcson, és elkezdenek szédülni. Ilyenkor a pánik hatására szándékos önsorsrontásba kezdenek. Szinte mindegyikük ugyanazt a „forgatókönyvet” követi. A sokak által irigyelt áldozat olyan helyzetet teremt magának, amelyben szenvedhet, mert tudat alatt érzi, hogy csak a szenvedések által fejlődhet, erősödhet. Az önsorsrontáshoz szükséges ideális állapot kialakítását megkönnyíti a sikerei révén hirtelen ölébe hullott vagyon. Kezdetben alkoholra, alkalmi szexpartnerekre, féktelen tivornyázásokra költi a pénzét, sokszor számolatlanul. Nem ritka, hogy agyonzabálja magát, ami nőknél gyakran bulimiában csúcsosodik ki. Ezeket az eleinte kellemesnek tűnő kilengéseket olykor meg is ideologizálja azzal, hogy most behozza a „lemaradást”, bepótolja, megszerzi mindazon élvezeteket, amelyeket az élet korábban megtagadott
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

130/434 tőle. A züllött életmód, az agyonhajszoltság következtében azonban egy idő után az idegösszeomlás szélére jut. Ekkor a bizonyítási kényszer, a szakmai lecsúszástól való félelem hatására kábítószerekhez nyúl. A drogok még egy darabig biztosítják a megfeszített munkához és az egészségromboló életmódhoz szükséges energiát, de ez az állapot már a szervezet vésztartalékait emészti fel. A folyamat végén törvényszerűen bekövetkezik a teljes fizikai, és szellemi összeomlás. Szerencsés esetben a végállomás nem az öngyilkosság, hanem egy alkohol-, illetve drogelvonó szanatórium lesz. Az újbóli talpra állás iszonyú szenvedések árán lehetséges csak, ami végső soron hozzájárul az egyén fejlődéséhez. Ennek tudható be, hogy a legtöbben nem csak testileg, hanem lelkileg is megerősödve kerülnek ki ezekből az intézményekből. Ennek következtében már képesek lesznek megállni a helyüket, ami hírnevük újbóli feltámadását eredményezi. Az élet tehát vagy így, vagy úgy, de behajtja a számlát. Aki nem fizeti meg előre a siker árát, azzal később fizetteti meg. Akadnak viszont olyanok is, akik túlteljesítik a rájuk kirótt feladatokat. Ez a cselekedet az emberiség szempontjából igen üdvösnek tűnik, de sajnos nem jár következmények nélkül. Mint már szó volt róla, az életben mindenért fizetni kell, ezért ha valaki többet juttat a környezetének, mint ami megilletné, akkor büntetés vár rá. Erre szokták mondani a szkeptikusok, hogy az életben a jó mindig elnyeri méltó büntetését. Persze nem csak a jó, hanem a rossz is büntetésben részesül, de ez nem olyan feltűnő, mert ez az élet normális működési mechanizmusába illeszthető. Úgy látszik, hogy Isten a túlbuzgó tettet a teremtésbe való beavatkozásnak tekinti, és ezért bünteti. Mélyebben belegondolva a dolgokba lehet, hogy ebben van is valami igazság, mivel az életünket irányító, nálunk sokkal értelmesebb intelligenciák tudják, hogy az, amit ingyen kapunk, amiért nem szenvedünk meg, nem válik javunkra. Helytelen lenne azonban, ha ezentúl minden segítséget megtagadnánk a környezetünktől attól tartva, hogy ez hátrányosan fog ránk visszahatni. A gyengéket, az elesetteket, a kiszolgáltatott és sok szenvedést átélt embereket, az önhibájukon kívül segítségre szoruló közösségeket továbbra is támogatnunk kell. Az ilyen tettet nemes gesztusként értékeli a Mindenható, és a méltó jutalom nem is marad el. Ez a jutalom megnyilvánulhat anyagiakban, vagy egy annál sokkal értékesebb ajándékban, a lelki békében, amely a teremtés elősegítésének tudatából eredő boldogságérzettel tölt el bennünket. Ezt a Biblia a következőképpen fejezi ki: „Adjatok és adatik nektek!” Persze nehéz eldönteni, hogy mikor támogassunk egy ügyet, és mikor ne. Istentől származó képességeinkkel azonban ezt a dilemmát könnyen feloldhatjuk. Agykontroll tanulmányaink előrehaladtával lehetőségünk van arra, hogy túlvilági tanácsadók segítségét kérjük, akik bármikor megbízható útmutatással szolgálnak nekünk bármilyen ügyünkben.


Sajnos a mindennapi környezetünkben ma még lépten-nyomon találkozhatunk a káros segítség kirívó példáival, és ennek következményeivel. Pl. tucatjával ismerünk olyan eseteket, amikor tehetős szülők csupa jóindulatból minden terhet levesznek gyermekeik válláról. Az ilyen gyermek azután törvényszerűen elzüllik, mert semmiért sem kellett megküzdenie. Nem voltak olyan nehézségek az életében, amelyek a jellemét megedzhették volna, így képtelen a saját sorsa buktatóin átjutni. Ezen a kényelmes helyzeten a gyermek legtöbbször nem tud, és nem is akar változtatni. Lelke mélyén azonban érKun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

131/434 zi, hogy ez az állapot nem szolgálja a javát, ezért előbb-utóbb fellázad ellene, és a saját „jótevői” ellen fordul. Ekkor szoktak kifakadni a szülők, hogy milyen hálátlan gyermeket hoztak ők a világra, holott semmi más nem történt, mint beteljesült a törvény; a rossz tett meghozta gyümölcsét. Mivel meggátolták, hogy gyermekük kidolgozza önmaga karmáját, törvényszerűen bekövetkezett a sors büntetése, ami többnyire agyondédelgetett utódaink által teljesedik be. Néha azért akadnak olyan esetek is, amikor a gyermek még idejekorán felismeri a gazdag szülői házban reá leselkedő veszélyt, és önállósítja magát. Ösztönösen megtagad minden szülői segítséget, és saját erejére támaszkodva, sokszor a társadalom pereméről próbálja magát felküzdeni a képességeinek megfelelő szintre. Ezeket a ritkaságszámba menő eseteket a legtöbb ember ma még meglehetősen értetlenül fogadja és gyakran hóbortnak, különcködésnek tekinti. A felelősségérzettel rendelkező szülők sohasem nevelnek a gyermekükből elkényeztetett csemetét. Nincs szükség arra, hogy spártai szellemben neveljük ifjainkat, de már kicsi koruktól kezdve állítsunk eléjük követelményeket, és ezek betartását, a rájuk kiszabott feladatok elvégzését következetesen kérjük számon. Ne kényeztessük őket, mert ha a fejünkre nőnek, akkor már nem bírunk velük. Nem szabad a gyereket túlterhelni, de amire képes, azt ki kell belőle hozni. Ha néha panaszkodik, hogy kissé nehéz a teher, akkor megemlíthetjük neki, hogy „súly alatt nő a pálma!” Érdekes, hogy a gyerekek ösztönszerűen megérzik, hogy mikor nevelik őket jól. Az a gyerek, akit példamutatóan nevelnek, néha ugyan lázadozik, de a legtöbbször szót fogad, és idővel egyre kezelhetőbbé válik. A rosszul nevelt gyermek viszont egyre elviselhetetlenebb lesz. Tudat alatt érzi, hogy a szülei által alkalmazott nevelési elv nem szolgálja a javát, ezért komiszkodásaival bünteti őket. A következetes nevelés tehát a mi érdekünket is szolgálja. A legfontosabb feladatunk azonban az, hogy gyermekeinket már kezdettől fogva szoktassuk önfegyelemre, és tanítsuk meg nekik az önbecsülést. Az önfegyelemre azért van szükség, hogy felnőtté válva képesek legyenek eltűrni a szenvedéseket, az önbecsülés pedig abban segíti őket, hogy a problémák ne tudják megtörni a szellemüket. Sokan azt hiszik, hogy a gyermeket meg kell kímélni a szülők problémáitól. Azt gondolják, hogy a jó szülő állandóan szerepet játszik, mindig türelmes, gyengéd, bölcs és erős. A gyerekek azonban nem színjátékot és babusgatást, hanem őszinteséget igényelnek. Valós emberi modellre, viselkedésmintára van szükségük, amelyet látva megtanulhatják hogyan lehet feldolgozni a különböző problémákat, miként kell viselkedni a váratlan helyzetekben. Ezért ahogy nőnek, folyamatosan vonjuk be őket a családi döntésekbe, osszuk meg velük a mindnyájunkra nehezedő felelősséget. Hagyni kell, hogy érezzék a döntés felelősségét, és megtapasztalják annak következményeit is. Értessük meg velük, hogy ők önálló lények, akik a saját felelősségükre élnek. A felelősségérzet azonban csak akkor alakítható ki utódainkban, ha megbízunk bennük, és amennyire csak lehet a saját dolgaikban rájuk bízzuk a döntést. Nevelési módszereink kialakításánál ügyeljünk arra, hogy annak saját életünkre is kiható következményei lesznek, mert a gyermekeinkkel való kapcsolat csak akkor válik szilárddá és tartóssá, ha nem rideg, távolságtartó szellemben, hanem szeretettel neveljük őket. Ez nem jelenti azt, hogy lépten-nyomon majomszeretettel csüngjünk rajtuk (mivel ezzel többet ártanánk, mint használnánk), de ha önállósulási törekvéseik során fiainkat, lányainkat olyan átmeneti kudarcok érik, amikor szeretetre, megértésre és segítségre van szükségük, akkor ezt ne tagadjuk meg tőlük. Azok a gyerekek, akiket következetes szeretettel neveltek, mindig kellő önbizalommal és biztonságérzettel felvértezve lépnek ki az életbe. Az ifjúságot természetesen nem csak értelmileg kell nevelni, hanem erkölcsileg is. Ne felejtsük el, hogy ezen a téren mi magunk vagyunk számukra a példakép. Bármit mondunk, bármit teszünk, bárhogyan viselkedünk, azt gyermekünk megjegyzi, mélyen a tudatalattijába vési, és ha felnőtté válik, hasonlóképpen fog cselekedni. A gyermek számára a másik nemhez tartozó szülő is szolgáltathat viselkedési mintát. Amikor egy kislány azt tapasztalja, hogy anyja szeretetet kap az apjától, automatikusan ő is értékesnek érzi magát. Az anyját figyelve, érzéseit átélve elsajátítja a női viselkedés normáit. Közvetlenül ugyan az anyjával azonosul, de a mintát az apja szolgáltatja azzal, ahogyan bánik a feleségével. A fiú az apját figyelve tanulja meg, hogy miként kell egy felnőtt
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

132/434 férfinak viselkedni, de ennek a mintának az alakulása, minősége jelentős mértékben az anya magatartásától függ.


Az Agykontroll szerint a hit, a vágy és az elvárás az élet katalizátorai. Amennyiben valaki olyan körülmények közé kerül, hogy mindent megkap az élettől, az nem fogja megismerni a vágyat, az elvárást, és ezáltal megfosztjuk őt a hit lehetőségétől is. Hit nélkül pedig céltalanná, üressé válik életünk. Ha nincs miért küzdenünk, ha nem hiszünk semmiben, akkor egy idő után hiábavalónak érezzük evilági létünket, bármilyen kényelmesen is élünk benne. Akik a környezetük által túlságosan simára egyengetett úton járnak, azok személyiségüket illetően erőtlenné és jelentéktelenné válnak. Mivel nincsenek megélhetési gondjaik, életük céljának az élvezetek hajszolását tekintik. Ez az életmód azonban előbb-utóbb kiégéshez, lelki meghasonláshoz, életundorhoz vezet, és nemegyszer öngyilkosság a vége. Az élettől megcsömörlött emberek nagyon könnyen válnak rabjaivá az alkoholnak és narkotikumoknak is, hogy idő előtt kimenekülhessenek a saját életükből. A hit életünkben betöltött szerepét mindenki ismeri, fontosságát senki sem vitatja. Sokak számára kevésbé egyértelmű azonban a vágy és az elvárás fontossága. Pedig Joseph Murphy szerint a vágy nem más, mint egy magunkban hordozott ima, amely magában foglalja az elvárást is. Ha valaki nagyon vágyik valamire, az ezáltal imádkozik. Vágyaink beteljesülése iránti sóvárgásunk olyan erős hatást gyakorol agyunk tudatalattijára, mint egy elmélyült ima. Az előzőekben már szó volt róla, hogy az életben való boldogulás titka a tudatalattinkban rejlik. Amennyiben a tudatunkkal mentálisan sikerül elfogadtatni vágyaink létjogosultságát, akkor kívánságaink megvalósulásának lehetősége hitté válik. A hit pedig csodatevő hatalommal rendelkezik életünk felett. Nem hiába mondja a Biblia: „Amilyen a hitetek, akképpen adatik nektek.” A mély, rendíthetetlen hit önmagában is elegendő vágyaink beteljesítéséhez. A hit ugyanis annyit jelent, mint valamit igaznak elfogadni. Ha pedig a tudatunk valamit igaznak tart, azt a tudatalatti is elfogadja, és haladéktalanul nekilát a megvalósításnak, vagyis olyan körülményeket teremt, hogy a hitünk valósággá váljon. A feltétlen hit a vágy és az elvárás segítsége nélkül is meghozza a gyümölcsét, mert ezek csak azt a célt szolgálják, hogy meggyőzzék a tudatalattit hitünk komolyságáról. A hit bűverejének tudhatók be a különböző kegyhelyeken tapasztalható csodálatos gyógyulások is. Ezeken a búcsújáró helyeken nem a „csodavíz” vagy a különböző szenteket megformázó ikonok gyógyítanak, hanem a beléjük táplált erős hit. A hit, az eltökéltség által sarkallt képzelet aktivizálja a tudatalattit, amely bármilyen változást képes az életünkben előidézni. Agyunk jobb agyféltekéjének a bekapcsolásához, az abszolút világ lehetőségeinek a kiaknázásához ugyanis a legegyszerűbb út a hiten keresztül vezet. Persze néha előfordul, hogy olyanok is meggyógyulnak a zarándokhelyeken, akik nem hisznek ennek lehetőségében, sőt még az odaszállításukba is kényszeredetten egyeznek bele. Ebben az esetben nem a beteg, hanem az őt kísérő hozzátartozó erős hite váltja ki a gyógyulást. Ennek mechanizmusa annyira bonyolult, hogy akár csodának is nevezhetnénk, de valójában nem az. Itt az egyén és a túlvilági erők olyan sajátos együttműködéséről van szó, amelyet Jézus így fogalmazott meg: „Kérjetek és adatik! Zörgessetek és megnyittatik!” A hit csodával határos erejét nem csak a vallásos, hanem az átlagemberek is gyakran tapasztalhatják magukon. Ezek közül az egyik legismertebb a placébóhatás. Ha a beteg hisz az orvosa által felírt tabletta hatékonyságában, akkor a gyógyszeres dobozba csomagolt cukortablettától is meggyógyul. A hit által kiváltott gyógyulás tehát nem csoda, hanem egy önmagunkban rejlő képesség kihasználása. Egyértelmű bizonyítékát adja ennek a Biblia is. Jézus minden esetben elhárította azt a feltételezést, hogy ő csodát tett. A gyógyulás okát ekképpen magyarázta: „A te hited megtartott, meggyógyított téged.” A hit, akárcsak az élet, örökkévaló; sokkal régebbi, mint a vallás. Nem függ egyetlen felekezettől sem, és nem függvénye a vallási rituáléknak. A hit és az önbizalom szárnyakat ad. A hit nélküli embert viszont félelmek és kételyek gyötrik. Megretten a lehetőségeitől, nem mer előrehaladni, ezért lemarad, és semmire sem viszi az életben. Aki nem hisz semmiben, az nem képes kihasználni tudatalatti képességeit. Nem szabad tehát senkit sem megfosztani a hitétől, mivel hit nélkül olyanná
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

133/434 válik az ember, mint az állat; csak vegetál és sodortatja magát az árral, nem képes sorsa irányítását a kezébe venni. Minden embernek meg kell adni a hit megismerésének lehetőségét, hogy kihasználhassa a tudatalatti gyógyító hatalmát, az életet szebbé, boldogabbá és legfőképpen teljessé tevő képességét.


A hindu bölcselet szerint minden tett, minden tevékenység hatások egész áramlatát indítja el, melynek elkerülhetetlen velejárója az ellenhatás. A hatás és az ellenhatás egy nagy kör, amely mindig visszatér önmagába. Minden akció – a legkisebb gondolatrezdülés is – következményekkel jár, és az akciót törvényszerűen követi a reakció. A reakció minden következménye a hatás kiváltójára hull vissza. Ez a karmának nevezett ok-okozati törvény minden fejlődésnek az alaptétele. Mindenkinek meg kell ennie a maga által ültetett fa gyümölcsét, legyen az akár édes, akár keserű. Másképpen fogalmazva: A tett életre kel, befutja a maga pályáját, és úgy tér vissza hozzánk, mint az elhajított bumeráng. A léleknek vállalnia kell minden cselekedetének a következményét, vagy a jelenlegi, vagy a következő életében. A sors ritkán büntet azonnal, a számlát jóval később szokta benyújtani, akkor, amikor a legkevésbé számítunk rá. A karmikus törvényszerűségek általános érvényűek, az ember individuális fejlődésének megszabásán kívül irányítás alatt tartják az egész fizikai és szellemi világrendet. A keresztény hit előtt sem idegen a karma, vagyis a kozmikus igazságtétel törvénye. A Bibliából vett idézet szerint: „Nincs szabadulás, amíg az akció-reakció számláján tételek állnak terhünkre írva.” Ebből a körforgásból csak egy út vezet ki, a lelki megtisztulás útja, az egyetemes törvény tiszteletben tartása. Amíg földhözragadt vágyaink szűk köréből nem vagyunk képesek kilépni, amíg lelkünk a testiségen nem képes felülemelkedni, addig a karma törvénye könyörtelenül kíséri minden léptünket. Ahhoz, hogy a magunk által épített úton eredményesen haladhassunk, szükségünk van segítségre is, de hathatós segítséget csak a Mindenható adhat nekünk. A földi halandó által nyújtott, kellően át nem gondolt segítség csak látszólag könnyíti sorsunkat, valójában visszavet minket a fejlődésben, gátolja, lassítja a törvény beteljesülését. A Mindenható bölcsességén ugyanis nem lehet kifogni, amit a fejlődés törvénye megkövetel, annak elkerülhetetlenül meg kell történnie.

Az élet mozgatórugói
Az élet értelmén túl másik nagy dilemmánk, hogy miként működik a világunk, milyen rugók mozgatják a világmindenséget. Erre a tudomány ma még nem tud minden tekintetben kielégítő választ adni. Egyelőre ezen a téren is csak megérzéseinkre és az Agykontroll tanulmányainkból származó ismereteinkre támaszkodhatunk. Eszerint a Magasabb Intelligencia nem irányítja minden lépésünket, nem ügyel arra, hogy lábainkat helyesen rakjuk egymás után. Ezek a képességek genetikailag belénk vannak táplálva, ösztönösen végezzük őket, vagy gyermekkorunkban bétaprogramozás útján tanuljuk meg. A rutinszerű feladatok helyes végzése tehát rajtunk múlik, a Mindenható szerepe csak addig terjedt, hogy génjeinkbe ültette ezeknek az ösztönöknek a kifejlődési képességét. A Magasabb Intelligencia, illetve az életünket befolyásoló rendkívül fejlett kozmikus lények csak sorsszerű eseményekbe avatkoznak be, nem foglalkoznak azzal, hogy egy levél mikor hulljon le a fáról, vagy hogy egy málladozó szikla az esővíz hatására évente hány millimétert kopjon. Ezek a dolgok a természet törvényei szerint zajlanak. Amikor Isten megteremtette a periodikusan újjászülető univerzumot, megalkotta annak törvényeit is. Magától semmilyen folyamat nem zajlik le, még a legkisebb esemény lefolyása is irányításra szorul, mert irányítás nélkül nincs élet, csak zűrzavar és pusztulás. Az egyszerűbb események végbemeneteléhez azonban nincs szükség intelligens irányításra. A stabil rendet, a rutinszerű eseményeket belső és külső mechanizmusok irányítják. Élettelen anyagoknál a stabilitást atomfizikai törvények, az atommag elektronokra gyakorolt vonzóereje, molekuláknál az atomok közötti kohéziós erő, szilárd anyagoknál pedig a kristályszerkezetbe rendeződés tartja fenn. Egysejtűeknél a belső rend a protoplazma szabályozó hatásának
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

134/434 következménye, míg bonyolultabb élőlények esetén a sejtek fizikai irányítását belső elválasztású mirigyek végzik, az általuk termelt enzimek és hormonok segítségével. Az élőlényeket irányító és az élettelen anyagokat formáló külső mechanizmusok együttese igen sokféle lehet. Földi viszonylatban ilyen külső kormányzó mechanizmus pl. az időjárás, a nappalok és éjszakák, illetve az évszakok folyamatos váltakozása. Természetesen ezeket a helyi hatásokat is irányítani kell egy nagyobb erőnek, de itt sincs szükség intelligens beavatkozásra. Mint tudjuk, a nappalok-éjszakák és az évszakok váltakozása a Föld naprendszerben történő mozgásának a következménye. Mikrovilágunkat tehát egy nagyságrendekkel nagyobb méretű makrovilág irányítja. Ennek a kozmikus világnak is szigorúan meghatározott fizikai törvényei vannak, amelyeket szintén csak egyszer kellett megalkotni. A rendszer megteremtése után a bonyolult mozgásáttételek már maguktól végbemennek, nincs szükség külső vezérlésre. Testünket agyunk és különböző szerveink energiakisugárzása következtében egy rendkívül bonyolult aura veszi körül, melynek intenzitása, színe, frekvenciája állandóan változik. Minden ember energiamezeje egyedi, nincs két egyforma aurájú ember. A test azonban nem csak kisugároz magából energiát, hanem ez a rendkívül finom és részletgazdag energiamező nagyon érzékenyen reagál a külső energiabesugárzásokra is. Ezt támasztja alá két amerikai tudós legutóbbi felfedezése, akik méréseikkel igazolták, hogy testünk aurogramját a külvilágot alkotó tárgyak formája, állaga és helyzete jelentősen befolyásolja. Az előző fejezetek alapján már tudjuk, hogy egészségi állapotunk is auránk rendezettségétől, meridiánjaink energiaegyensúlyától függ. A kívülről érkező energiahullámok azonban egészségünk befolyásolásán kívül az agyi energiamező modulálása révén a gondolkodásunkat, a tetteinket is képesek alakítani. Mindenki tapasztalt már önmagánál érzékcsalódást, amikor a tudatába más információ jutott el, mint amit pl. a szemével látott, vagy amikor nem talál magyarázatot valamely tettére. Ha ilyenkor ránk kérdez valaki, hogy ezt miért tettük, akkor nem tudunk mást mondani, mint hogy nem tudjuk. Csupán sejtjük, hogy valamilyen külső erő megzavart bennünket, és a megtévesztett agy önkéntelenül késztetett bennünket arra, hogy cselekedetünket véghezvigyük. Érzékcsalódásunkra, tettünk értelmetlenségére csak később derül fény, amikor töprengéseink során segítségül hívjuk a tudatalattinkat is. Tudatunk alsó tartománya ugyanis mindent rögzít ami velünk történik, rengeteg olyan információt is elraktároz, amely normális körülmények között soha nem jut el a tudatunkba. (Minden másodpercben 100 millió bitnyi információ fut be az agyba, a hat érzékszervünkön keresztül. Ennek egy csekély töredéke, mindössze 50 bit az, ami tudatosul is. Szervezetünkben a beérkezett információk alapján rengeteg számítás, szabályozás folyik a háttérben, de mi csak az eredményt látjuk önmagunkon.) A történtek alapos átgondolása után előbb-utóbb rájövünk arra, hogy a hiba nem a környezetünkben, hanem bennünk volt, valamilyen rejtélyes külső erő egy pillanatra felborította érzékszerveink és agyunk normális együttműködését, hamis információt juttatva a tudatunkba. Ez a rejtélyes erő azonban nem csupán a tudatunkra, hanem a tudatalattinkra is képes hatni. A bétában működő elme a kreatív gondolatokat valószínűleg a tudatalatti tartomány közvetítésével kapja. A kívülről érkező „sugallatok” a tudat alsó tartományaiba épülnek be, és az ily módon rögzült információk szinte észrevétlenül fejtik ki inspiráló hatásukat a tudatra. Gyakran előfordul azonban az is, hogy az új gondolatfoszlány benyomások formájában beíródik a tudatalattiba, és mindaddig ott lappang, amíg meg nem érlelődik, és akkor hirtelen, szinte megállíthatatlanul elárasztja a tudatot. A tudatalatti befolyás kollektív formában is megnyilvánul, ami leglátványosabban a művészvilágban figyelhető meg. Évszázadokra visszamenően ellenőrizhetjük, hogy a világ legtávolabbi sarkán élő képzőművészek és zenészek koronként azonos stílusú műveket alkottak. Erre nem lehet magyarázat az, hogy egymás stílusát lemásolták, mert a művészek többsége éppen a nagy távolság miatt sohasem találkozott egymással. A magyarázat az energiabesugárzásban keresendő, amit ők úgy fejeznek ki, hogy ez a stílus benne van a „levegőben”, és ők csupán engedelmeskednek a külső késztetésnek. Ez a speciális energiabehatás azonban nem csak kollektív megnyilvánulási formában, hanem egyéni esetekben is nagyon hasonló módon megy végbe. Emiatt erősen gyanítható, hogy a sorsszerű folyamatok rutinszerű lezajlása sem igényel a Mindenható részéről egyénekre lebontott irányítást.
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

135/434 Igen nagy a valószínűsége annak, hogy sorsunk tendenciózus irányítását előre meghatározott lefolyású külső energiabehatások végzik. Mivel ez az energia nem egy-egy emberre hat csupán, hanem az egész emberiségre, az energiaforrásnak elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy az egész Földet besugározza. Sőt, miután minden ember sorsa más, ezért nem csak egy, hanem egyszerre több energiaforrásnak is kell lennie, a variációk számának növelése érdekében pedig ezeknek az energiaforrásoknak mind a Földhöz, mind egymáshoz képest állandó mozgásban kell lenniük. Az utóbbi időben tudományos mérések sorozata bizonyítja, hogy az élő szervezetek auráját az élettelen tárgyakból kisugárzódó energia is képes befolyásolni. Mint már szó volt róla testünk közvetlen közelében egészen apró tárgyak is érzékelhető hatást gyakorolnak az aurára; valószínűleg ebből ered az ékszer- és az amulettkultusz. Természetesen ahhoz, hogy egy energiakisugárzás a Föld összes élőlényére hatással legyen, akkora objektumra van szükség, amely a földgolyó méreteivel összevethető. A fentiek alapos átgondolása után nem zárható ki, hogy a Mindenható sorsunk rutinszerű irányítását is rábízta egy mechanizmusra, amely a saját törvényei szerint végzi a dolgát. Miután a Földünkön nincsenek olyan méretű tárgyak, amelyek kisugárzásukkal képesek lennének az egész világot befolyásolni, ezért másra nem gondolhatunk, mint hogy ezt a feladatot külső égitestek látják el. A naprendszer bolygói elég nagyok ahhoz, hogy folyamatos és elég intenzív energiasugárzással árasszák el a Földet, bonyolult mozgásuk következtében pedig az egyes sugárzások jellege, eredője minden pillanatban más és más. A variációk számát szinte a végtelenségig növeli az állócsillagok hatása, mivel távolabbról ugyan, de ezek az égitestek is sugároznak energiát a Földre. Noel Tyl 5 német asztrológus kiszámította, hogy a különböző asztrológiai paraméterek kombinációs lehetőségeinek legkisebb értéke: 5,4×1067. Ennek a 67 nullát tartalmazó számnak a láttán könnyen beláthatjuk, hogy a variációk száma gyakorlatilag végtelennek tekinthető. Lehet, hogy mégis igazuk van az asztrológusoknak, akik évezredek óta állítják, hogy az emberek sorsát a kozmikus sugárzások irányítják? Lehet, hogy nem csak testünk sejtjeinek, de a léleknek is van génje, egy sajátos összetételű energiakód, amely a születésünk pillanatában belénk íródik, és a továbbiakban ez a születési horoszkópnak nevezett energiaképletünk – korrelációba kerülve a pillanatnyi égitestállásokkal – életünk végéig befolyásolja sorsunkat? Az is lehet azonban, hogy maga a lélek energiaösszetétele (a benne található energiakvantumok rezgési frekvenciája, illetve a kisugárzás intenzitása) a kód, és a Mindenható, illetve közvetlen segítői kiválasztják nekünk azt a pillanatot, amikor megszületve pontosan ott folytathatjuk lelki fejlődésünket, ahol az az előző életünkben abbamaradt. Egyébként nem egy szakember állítja, hogy lelki összetételünknek, valamint kozmikus lehetőségeinknek a lenyomata szemmel látható formában megtalálható a kezünkön is, tenyérvonalak formájában. Az asztrológusok szerint az ember csak akkor születhet új életre, amikor a kozmikus hatások összessége megfelel annak a lelki alkatnak, amelyet az egyén az előző életében alakított ki. A lélek csírájában magával hozza mindazokat a jó és rossz behatásokat, amelyekben majd az új élete során részesedik. Születésünk pillanatában tehát az égitestek konstellációja pontosan megfelel lelki összetételünknek, illetve a lélek rezgésszintjének. Így hangolódik össze a makro- és a mikrokozmosz, és ettől kezdve e két világ halálunk pillanatáig szoros kapcsolatban áll egymással. Az ősi mondás szerint: „Ahogy odafenn, úgy idelenn!” Úgy viszonyulunk a bennünket körülvevő univerzumhoz, mint tárgy a tükörképéhez. A bennünket körülvevő égitestek által kibocsátott kozmikus sugárzások közül minden ember azokra a frekvenciákra reagál a legintenzívebben, amelyeknek érzékelésére lelkük összetétele a leginkább affinitást mutat. A túlvilági lények egyébként nem a kozmikus és a természeti erők együttműködéséről beszélnek, hanem azt mondják, hogy akkor kell leszületnünk, amikor az „elemek” megfelelőek számunkra. Érdekességként megemlíthető még, hogy a hindu mitológia szerint az emberi lélek mérete egy gombostű fejének a tizede. Isten egy óriási lélek, az ember lelke viszont parányi. Ezért Isten mindenható, a nála alacsonyabb rendű lényeknek pedig korlátaik vannak. Ez a korlát annál nagyobb, minél fejletlenebb egy lélek. A fejlődés módján kívül évezredek óta foglalkoztatja az emberiséget az a rejtély is, hogy honnan származik a lélek, ki teremtette és hogyan? Sajnos erre a
5

nó(e)l til
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

136/434 kérdésre nem találunk választ az ezoterikus irodalomban. A legracionálisabbnak az az elképzelés látszik, hogy a teremtés kezdetén Isten hatalmas lelkéből sejtnyi részeket választ le, és ezek az apró lélekkezdemények az évmilliárdok során átélt szenvedések által egyre gyarapodnak, míg végül fénylénnyé fejlődve visszatérnek a forráshoz. A legvalószínűbb magyarázat azonban az, hogy a teremtés előző ciklusait irányító Mindenható nem pusztul el, hanem feloszlatja önmagát, és a következő periódusban apró kis lélekkezdeményeiben él tovább. Ez a helyzet a szülő-gyermek viszonyhoz hasonlítható leginkább. Mi sem pusztulunk el nyomtalanul, mivel génjeinket továbbadjuk az utódainknak, így bennük élünk és fejlődünk tovább. A tudomány már meghatározta a személyiség fogalmát, mely szerint mindazon érzések, jellemvonások és gondolatok összessége, amelyek az embert egyénivé teszik. Arról azonban hogy ezek a tulajdonságok hol szerveződnek az agyban, fogalmuk sincs. Nem véletlenül. Ezek az adottságok ugyanis a lélekben lakoznak. Ezeket a tulajdonságokat a lélek gyűjti magába az életek hosszú során, állandóan fejlesztve, kiteljesítve őket. Értelmünk, belátásunk, döntési képességünk velünk született képességek. Az embert alapvetően a lélek irányítja, még ha ez nem is tudatosul bennünk. Születésünk pillanatától kezdve folyton döntenünk kell. Döntéseink nagy része azonban tudattalan. Többnyire az ösztöneink, érzelmeink, szokásaink, beállítottságunk, vagyis a lelkünk irányít bennünket. Így nem is gondolunk rá. Ha valamitől viszolygunk, akkor a tudatalatti már eleve eldöntötte a dolgot. Ugyanígy ha valamihez vonzódunk, akkor is tudattalanul megszületik a döntés. El sem jut a probléma a tudathoz, pedig az eszünk képes lenne átlátni az estleges csapdákon, meglátná a veszélyt, amelybe a lelki késztetésünk oly gyakran sodor bennünket. A lélek ugyanis nem mindentudó. Csak azt tudja, amit korábban megtanultunk. A jelenlegi életünk tapasztalatai, szabályai a bal agyféltekénkben tárolódnak. A helyes döntések meghozatalához tehát szükség van az észre is. A kettő együtt tesz bennünket fejlettebbé, többé annál, ami korábban voltunk. Tehát nagy hibát követ el az, aki nem hallgat az ösztöneire, a megérzéseire, mert nem veszi figyelembe a korábbi tapasztalatait. De az is, aki nem használja az eszét, mert a korábbi tapasztalatok csak a jelenlegi életünk játékszabályainak szűrőjén átjutva válnak használhatóvá. Nem szabad lebecsülni a jelenlegi életünkben összegyűlő tapasztalatokat. Az emberi agyban 270 trillió bitnyi információ halmozódik fel életünk végéig. Sorsunk külső irányítása azonban a lelkünkön keresztül történik. Bár az ember természetét, jellemét a lelke szabja meg, fizikai megjelenésünk, tartózkodási helyünk is hatást gyakorol ránk. Külsőnk megváltoztatása megváltoztatja a belsőnket is. Érzéseink, szokásaink és viselkedésformánk ugyanis szoros kapcsolatban állnak fizikai körülményeinkkel. Ezért környezetünk is erősen befolyásolja lelki állapotunkat. Még a nyelv, amit beszélünk is hatással van ránk. A nyelv ugyanis identitás- és közösségjelölő. Ha egy született angol elkezd oroszul beszélni, ettől kissé ő is orosszá válik. A nyelv által hat rá az orosz nép lelkülete. Sokakat foglalkoztat, hogy vajon a növényeknek és az állatoknak van-e lelkük. Sajnos a szakirodalom erről nem sokat mond. A szerzők figyelme csupán a transzmigrációra (emberi lélek állati testbe költözésére) terjed ki. Túlvilági lények által közvetített információk szerint az egyes állatfajok egyedei közösen alkotnak tudatot. Ez a közös tudat irányítja őket. Ebbe táplálják bele az egyéni tapasztalataikat, és ebből merítenek ismereteket. Ha baj van, a közös tudaton keresztül figyelmeztetik, riasztják fajtársaikat. Egyes tudósok ezt a közös tudatot nevezik morfogenetikus mezőnek. Ugyanez a helyzet a növényekkel. Az ő mozgási szabadságuk korlátozott ugyan, de a fajtársaik közötti kommunikáció határok nélküli. Az egész világra kiterjed, sőt az univerzumból is érzékelnek erősebb jeleket. Az emberi tudat is összetett. A mi lelkünket azonban az előző életeinkből származó személyiségek, önálló emberi egyéniségek alkotják. Jelenlegi életünkben az éppen aktuális személyiségünk ezekkel az entitásokkal áll szoros kapcsolatban. Ezek szolgáltatják számunkra a tapasztalatot, a különböző adottságokat, az egyéniséget és a lelkiismeretet. Az anyag legkisebb egységeinek az atomoknak, a molekuláknak is van egyéniségük. Bizonyos rezgésszámú Én-tudattal az élettelennek tartott tárgyak is rendelkeznek. Mivel az emberek legtöbbje ezt a kifejezőrendszert nem érti, hajlamosak azt hinni, hogy a tárgyak, a kövek vagy a viharok nem élnek. Nem könnyű elképzelni egy kavics létezését, de a megtestesülésben, a forma létrehozásban minden tudat örömmel, és önként vesz részt. Tehát a bennünket körülvevő használati tárgyaknak is
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

hogy: „Mi az örök élet titka?” Jézus azt válaszolta. akkor magunk hasznára tudjuk fordítani a körülményeket. Az előre meghatározott sorsszerű események előidézése a minden irányból felénk áradó eltérő intenzitású. amelyek átmenetileg meg tudják bénítani az érzékszerveink ingerületeit feldolgozó agysejteket. leblokkolt volna az agyuk. hogy: „Ezernyi kívánsága van a testnek. hogy a Mindenható volt annyira lovagias. amelyek megzavarják gondolatainkat és ezáltal tetteinket.és kerti növényeinkkel. mint önmagának. Erre a legtöbbször az volt a válasz. Az univerzumból érkező rezgést egyébként elektronikus eszközökkel érzékelni is lehet.137/434 van tudatuk. Agyfrekvenciánk lecsökkentése útján elbeszélgethetünk a ruháinkkal. Súlyos balesetek előidézőitől sokszor megkérdezték már. Ha élünk a lehetőséggel. ha azokban valami hiba keletkezik. Ősidők óta sarkalatos kérdés.” Ennek a rendszernek a működési mechanizmusát látva arra a következtetésre juthatunk. Aki felismeri a fejlődés magasztos törvényét. Ilyenkor teljes mértékben az állati ösztönök uralják az egyént. és ha abban hibát. hogy azok optimális körülményeket teremtenek törekvéseink számára. Nagyon rossz konstellációk esetén olyan káros energiabehatások érhetik agyunkat. Ez az emberiség szempontjából átlagnak tekintendő arány azonban nem mindenkinél érvényesül azonos mértékben. mint egy bábut. és időnként megköszönjük nekik hűséges szolgálatukat. A kozmikus erőhatások nem dróton rángatnak bennünket. hogy: „Melyek azok?” – azt felelte. rendellenességet tapasztal. ezt meghálálják nekünk. fölébe emelkedik ezeknek a hatásoknak. szabad teret engedve a negatív külső behatásoknak. mert működik az magától is. de nehezebbé is tehetik életünket egy-egy kedvezőtlen konstelláció esetén. ha nem is olyan magas szintű. hanem csak késztetést jelentenek számunkra. hogy: „A testnek kívánságait ne teljesítsétek!” Zarathusztra. főleg primitív embereknél megfigyelhetünk olyan eseteket is. és hány százalékban múlik ez a szabad akaratunkon. hogy miért cselekedtek az adott szituációban teljesen irracionálisan. meg kell halnotok. Kedvező konstelláció esetén a bonyolult összetételű energiasugarak többnyire környezetünket alakítják úgy. a bútorainkkal. hogy hány százalékban befolyásolják sorsunkat a külső erők. Az asztrológusok legtöbbje erre a kérdésre válaszolva a kissé pesszimista 60/40% arányt tartja reálisnak. a szobai. A Mindenható szolgálatában álló Magasabb Intelligencia kihelyezett számítógépeivel állandó megfigyelés alatt tartja az egész univerzumot. A kozmikus sugárzások nem pusztán a sorsunkat irányítják. Néha.” Ennél is egyértelműbben fogalmazott. mintha egy pillanatra kikapcsolt.com . hogy ők maguk sem tudják. A planéták harmonikus szögállása elősegíti. az egyre kevésbé van kitéve a csillagok kényszerítő erejének. az energiasugárzások keverékét fehérzajnak nevezik. amikor azt kérdezték tőle. de még az élettelennek tekintett kövekkel is. de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit. Az előzőekben említett körülmények között képesek arra. azonnal korrigálja azt. A bölcs uralkodik a csillagjain!” A legtöbb ember azonban ma még képtelen kiszabadulni önző érdekei szűk köréből. döntő hatást fejtve ki sorsukra egész életük folyamán. a dualisztikus vallás megalapítója pedig arra a kérdésre. A félvezetőtechnikában pl. amikor az egyéni akaratnak szinte alig van meghatározó szerepe. melyek végül a pusztulását okozzák. hogy fele-fele arányt állapított meg ennek a rendszernek a megalkotásánál. úgy érezték. Ő csak akkor avatkozik be a rutinszerű folyamatokba. hogy az agy aurogrammjában olyan elváltozásokat hozzanak létre. a szerszámainkkal. hanem a testmeridiánjainkkal kölcsönhatásba lépve különböző betegségeket is előidézhetnek. Sokkal valószínűbb azonban. Aquinói Szent Tamás szerint: „Az a lélek. hogy mely betegségekre leszünk a leginkább hajlamosak életünk folyamán. hogy Isten nem foglalkozik a világ működtetésével. és frekvenciájú kozmikus sugarak feladata. az illető teljesen rábízza magát a sorsára. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. élni fogtok. így a lelkük legmélyén munkálkodó elemek önkéntelenül kapcsolatba lépnek a nekik megfelelő planétákkal. Kedvezőtlen konstelláció esetén nemegyszer közvetlenül ránk irányul a hatás. ugyanannyi esélyt adva az embernek. mint a miénk. Ha kedvesen bánunk mindennapi használati tárgyainkkal. hogy sorsunk kedvező fordulatait kihasználhassuk. Sőt a születésünk pillanatában fennálló konstelláció nagymértékben megszabja azt is. amely nem rabja többé szenvedélyeinek. Jézus tanítása alapján a keresztény hit a következőképpen önti szavakba a karma mindenhatóságát: „Ha a test szerint éltek.

Nagy átlagban tehát az egyénnek ugyanannyi beleszólási lehetősége van élete irányításába. Ezt a lehetőséget hívják szabad akaratnak. amit az Úr elrendel nekünk. valamelyik korábbi életünkben gyökerezik. A túlvilági lelkek szerint: „Csak azt tehetjük. Érdekes. hogy sorsunkat feltehetően csak 50%-ban határozzák meg kívülről érkező homogén besugárzások. Az ember tehát nem csupán eredménye. A világegyetem csak a szabad akarat jobbító szándéka által válhat tökéletesebbé. hogy elkerülje a sorscsapásokat. Ezért aki nem vállalja a további inkarnációkat. miután ebben a világban a magasabb rendű ismeretek megszerzésének semmi akadálya sincs. A hatékony fejlődés másik akadálya. amelyeknek elkerülhetetlenül be kell következniük ahhoz. Ilyen elkerülhetetlen esemény a természetes halál is. hogy az élet ne billenjen ki a normális kerékvágásból. mind a társadalomnak. ha otthon marad. A testet öltés harmadik indítéka: fizikai mivoltunk az egyetlen lehetőség. Ennek eszköze a választás. amivel fogalmilag már tisztában vagyunk. hogy kivédhesse a káros kozmikus behatásokat. A véletlen nem más. az nem lesz teljes értékű lélek. hogy életünk hogyan alakul. Istenhez hasonlóan mi is teremtünk. Az életben minden történésnek oka van. Végtelen lehetőség nyílik azonban a mennyországban a spirituális fejlődésre. Ez persze nem jelenti azt. a bigottság pedig többet árt mind az egyénnek. hogy bizonyos benyomásokra csak meghatározott korokban tehetünk szert. hanem tevékeny résztvevője is a teremtésnek. hogy az abszolút világban. indulatait illetően megmarad fejlődésének azon a szintjén. mert akkor fatalistákká válnánk. Ennek bekövetkezése azonban a kezünkben levő autogén módszerekkel ma már az emberi élet legvégső határáig kitolható. kik vagyunk. életünk alakulása 50%-ban rajtunk múlik. így a fejletlen lélek nem tudja a feszültségeit „kisütni”. A ma emberének már nem kell feltétlenül szentnek lennie ahhoz. akkor a legjobb. mert szellemünk jelenlegi fejlettségi szintjén már nem vagyunk teljesen kiszolgáltatva a sors vak akaratának. annak többé nem lesz rá lehetősége. Az embert is megilleti a teremtés joga. az nem a véletlen műve. Így a Jó és a Rossz.138/434 Ami történik velünk. mert Isten társává tett bennünket a teremtésben. és megfigyelhetjük. és ezt folyamatosan belekalkulálja a teremtés alakulásába. ahol a legutóbbi testet öltése után állt. A fatalizmus. Csak az emlékezetvesztéssel járó fizikai lét ad lehetőséget arra. Korunkban az átlagembernek is lehetősége van arra. hogy milyen események várnak ránk. véletlenek ugyanis nincsenek. mint az ateizmus. akik vagyunk. Ha valaki alfába merülve vagy kreatív álomban látja. A szabad akarat megnyilvánulása a teremtés szempontjából nem káros.com . nem ül kocsiba. hanem alakítói is vagyunk az univerzumnak. hogy tapasztalati úton megismerjük. hogy átélje a tapasztalattárából hiányzó élményeket. Amennyiben Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és mi mindenkor engedelmeskedünk az akaratának. Ezen keresztül nem csak részei. hanem nagyon is hasznos. A mennyországban nincs ütközés. el kell felejtenünk azt. Még az asztrológusok szerint is csak néhány százalék az olyan esetek száma. csak feltétel nélküli elfogadás. és nemegyszer előfordul. amivel még a Mindenhatónak is nap mint nap számolnia kell. A földi világban való tapasztalatszerzésnél arra is tekintettel kell lenni. Egyébként a fatalista életfelfogás azért sem indokolt. földhözragadt vágyait. A Magasabb Intelligencia a rutinszerű mechanizmusok felügyeletén kívül állandó megfigyelés alatt tartja az élőlények szabad akaratából származó eseményeket is. Az alantas indulatok valamint az ösztönök átélésére csak fizikai testben van mód. a gonosz érzelmek itt nem képesek érvényesülni. mint a sorsnak. Az ellenőrzésen kívül a Magasabb Intelligencia legfőbb feladata. Ne felejtsük el. hogy a választásunk alapján azzá legyünk. így a kedvezőtlen kozmikus behatások következmények nélkül fognak elmúlni. Agykontroll tanulmányainkra támaszkodva tudatunk alsó tartományában előre mehetünk az időben. Aki késlekedik. hogy honnan jöttünk. hogy a mennyországban a szeretet uralkodik. és ez az. Ahhoz.” Ennélfogva ebben a világban nem tudunk igazán fejlődni. A rajtunk múló másik felétől függ. valamint a különféle indulatok ütközésén alapuló teljes értékű fejlődés itt lehetetlen. és elszalasztja az optimális időpontot. hogy a jövőben többé ne használjuk ezt a kifejezést. a szabad akaraton múló döntés. sikerrel vagy bukással végződik. hogy másnap balesetet fog okozni vagy szenvedni. hogy hatékonyan fejlődjünk. mivel közvetlen környezetünknek tevékeny formálói vagyunk. mint a sors által előre elrendelt eseményeknek egy láncszeme. hogy „véletlen”. és ezáltal megismerjük önmagunkat. hogy a világot igazgassa. vagyis a testetlen szellemek világában ismeretlen fogalom a szabad akarat. hogy egy-egy esemény oka nagyon mélyen. szeretet. Sorsunk Isten által elrendelt fele a küldetés.

com . hogy az önmegvalósítás jogával minden ember szabadon élhessen. amelyeket azután vagy megfogad. Ha bárhol a világon valaki kárt okoz a másiknak. Az akarat kötetlen megnyilvánulása. ha valaki nem él veleszületett képességeivel. ha? programban újra átélhetjük a földi életünket megváltoztatott kezdeti feltételekkel. hogy a tornádókat mikrováltozások hozzák létre. Ebben a: Mi lett volna. hogy ezáltal az egész univerzum tökéletesebbé váljon. a Mindenható szigorúan bünteti. Nagy valószínűséggel igazuk van azoknak a fizikusoknak. hogy ne pusztítsuk. Hajlamosabbak voltak arra. amely mozgásában teljesen rapszodikusan viselkedik. földrengés. A társadalmakat gyakran természeti katasztrófák (pl. és megpróbálják a jelenséget tudományos alapon megmagyarázni. hogy mindig tökéletesebb világot hozzunk létre magunknak. hogy a primitív társadalmak sokkal komolyabban vették ezeket a figyelmeztetéseket.139/434 szükségét érezzük igényelhetünk magunknak egy mestert (egy fejlettebb lelket) is. vagy ha egy galaktikus civilizáció megtámad egy értelmes lények által lakott másik bolygót. és leszűrhetjük belőle a szükséges tanulságokat a következő életünkre vonatkozóan. hogy ezeket a mikrováltozásokat mi indítja el. amikor 1958-ban Kansas állam El Dorado városában egy nőt a szélvihar az ablakon át az utcára repített. az önmegvalósítás vágya azonban lehetővé teszi. hogy feladatainkat hogyan oldhattuk volna meg optimálisan. egyre feljebb emelkedve ezáltal a fejlődési spirálon. Úgy tűnik. egy doboz tojás. amely annak idején nagy izgalmat keltett a babonás emberek körében. és fog történni utánunk is. hogy a volt partnerünkkel helyzetgyakorlatokat végezzünk. 1974-ben Ohio állam Xenia városában miszlikbe aprított egy parasztházat a teljes berendezésével együtt. amelyeknek a fizika és a józan ész törvényei szerint nem lett volna szabad előfordulniuk. század felvilágosult szellemben nevelt tudósai viszont fáradhatatlanul törekszenek arra. Még ennél is viccesebb eset volt. hogy a természeti jelenségek ok-okozati összefüggéseit materialista alapon tárják fel. mindnyájan fontos láncszemei vagyunk ennek a folyamatnak. hanem csak sodortatja magát az árral. Egy híres amerikai színész. Az egyén sokszor álmok formájában kapja meg az instrukciókat. A tornádók azonban gyakran megleckéztetik őket. Ennek érdekében mindent meg is tesz. rávilágít a hibáinkra. illetve a sorsfordulóinkban hozott döntéseink módosítása révén előálló helyzetekben. Miután a rész kihat az egészre. mert több alkalommal is előfordultak olyan tréfás esetek. Korunk öntelt társadalmai azonban egyre kevesebb jelentőséget tulajdonítanak ezeknek az eseményeknek. és a karácsonyfa üvegdíszei. és megmutatja a kijavítási módjukat. és a jó érdekében megpróbálja az embert rávezetni a helyes útra. Isten intelmekkel látja el mind az egyént. Charles Caughlen 1899-ben hunyt el a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. amely megszabja a spirál emelkedésének meredekségét. A Mindenhatónak az az érdeke. kivonva ezzel egy láncszemet a fejlődés menetéből. Érdekes. hurrikán) figyelmezteti haladásuk helytelen irányára. akkor ez az effektus lavinaszerűen növekedve hatalmas forgószéllé válhat. Mivel a ma embere még nem képes arra. A sokszor 300 km/h sebességet is elérő pusztító szélviharok egyike pl. A XX. ha csak a külső behatásoknak engedelmeskednénk. hanem építsük a világunkat. és a légörvények haladásának útvonalát mi határozza meg. Ha nem létezne szabad akarat. Ha valahol egy kis porszem körül légnyomáskülönbség alakul ki. és visszataláljanak a helyes útra. Az intelligens irányításnak ez a legmagasabb megnyilvánulási formája azonban többnyire hiábavalónak bizonyul. ami lehetővé teszi. ezért olyan fontos a Mindenhatónak. teljes épségben. Mivel a fejlődési spirált az egész univerzum együtt alkotja. Csupán három törékeny tárgy élte túl a katasztrófát: egy falitükör. 20 méterre tett le. bünteti a rosszat. Pontosan mellette landolt elpusztult lemeztárából a „Viharos idő” című hanglemez. mind a társadalmakat. akik az univerzum fejlődését egy folytonos spirálként képzelik el. Reinkarnálódásaink hatékonyságának megállapítása érdekében rendelkezésünkre áll egy szimulációs program is. hogy belássa cselekedeteinek helyes vagy helytelen voltát. akkor az előző fejlődési spirált ismételnénk meg. akkor ezzel önmagának is kárt okoz. hogy a szabad akarat megnyilvánulásának a mértéke az. Intelligens irányításra utal az a múlt század végi eset is. Így kikísérletezhetjük. hogy tetteiket az „égi” jelekből levont következtetéseknek megfelelően korrigálják. Eszerint már számtalan ősrobbanás és evolúció történt előttünk is. Ily módon a modern kor tudósai már kiderítették. aki gazdag tapasztalatai révén segít kiértékelni a földi életünket. vagy nem. és a háztól kb. Arra azonban még nem sikerült a tudósoknak rájönniük.

Modern világunk válságban van. tettek egy tiszteletkört a sír felett. Egyiket sem ítélték el. nem hagyják felügyelet nélkül a királynőt. aki mindig nagy szeretettel beszélt a méheiről. Mint később kiderült. Lincolnt 1860-ban lett elnök. akit 100 évvel később. amelyet a Ford Művek gyártott.) A számmisztika szerint mindkét név betűinek összege: 15. Csak egyetlen utas. mert szakmai körökben köztudott. akik a rárakódott kagylók és moszatok eltávolítása után megdöbbenve olvasták az oldalán. Nem harcolnak ugyan egymással. A hullámokon hányódó koporsó bekerült a Golf-áramlatba. és elrepültek. 1960-ban. Ott lelték meg az Edward herceg szigetéről kievezett halászok. Ott is temették el egy hermetikusan lezárt ónkoporsóban. A technikai fejlődés egyre hatékonyabbá tette a fegyverkezést. hogy más családból való. A tenger ennél hihetetlenebb történetet is produkált már. Az apró részletek még misztikusabbá teszik a történetet. és egy hatalmas rajban egyesülve 15 kilométert repültek a temetőig. A Lincolnt beiktató Andrew Johnson 1808-ban született. de egy-egy eltévedt méhnek hamar értésére adják. majd egy hatalmas méhraj leereszkedett a koporsóra. és mindkettőjüket a déliek ölték meg. A halott közel 9 hónapig tartó kb. hirtelen elsötétült az égbolt. Amikor a lelkész a temetőben elkezdte a szertartást. december 5-én a Menai szorosban ismét elsüllyedt egy hajó. tenger. amíg a Fehér Házban voltak. hogy a méhek soha nem repülnek ki egyszerre a kaptárból. és a színész tetemét a tengerbe sodorta. amely a kriptákat is kimosta. majd vissza mindegyik a saját kaptárába. Mozdulatlanul pihentek rajta. ami elvitte a Szent Lőrinc öbölbe. hogy az egyes méhcsaládok nem nagyon szívelik más családok tagjait. Ekkor felszálltak. aki Kennedyt iktatta be. 1946-ban választottak képviselővé. Nálunk is történtek meghökkentő. hanem a lassan már katasztrofális méreteket öltő környezetszennyezés is. Hugh Williams maradt életben. Egy év múlva Galveston fölött hatalmas hurrikán tombolt. Lincoln a faji megkülönböztetés. (Második keresztnevükre nemcsak egy betűvel utaltak. joviális méhész. 1908-ban látta meg a napvilágot. és talán már mondani sem kell. És végül. A két merénylő is ugyanúgy végezte. a rabszolgaság megszüntetéséért küzdött. és mindkettőjük halálát fejlövés okozta.140/434 galvestoni vendégszereplése során.com . hogy Kennedy gyilkosa. és ma már ott tartunk. személynév) egyezésre. hogy normál körülmények között több mint 40 méhcsalád összes egyede egy rajban egyesüljön. hogy még hihetetlenebb legyen a történet: Egy héttel azelőtt hogy megölték. Mindkét elnök feleségének volt egy abortusza. Kennedy titkárnőjét pedig Lincolnnak hívták. ez esetben is 100 évvel később. a Menai szorosban. Biológiailag tehát lehetetlen. Kennedyt pedig egy Lincolnban. A Mindenhatótól való eltávolodásunk arányában nő a lelki bizonytalanságunk. a másik John F. Kennedy pedig a kisembereket elnyomó monopóliumok ellen lépett fel. hogy Lincoln titkárnőjének vezetékneve Kennedy volt. További furcsaságok: Lincolnt a Ford színházban lőtték le. Mindkettőjüket pénteki napon ölték meg feleségük jelenlétében. 1785. Lyndon Johnson. Ez azért is különös. hogy egykori földijük tetemét fogták ki. itt nincs számára hely. hogy visszatérhessen ősei földjére. hogy a véletlen műve. az elhunyt méhész több tucat méhcsaládjának összes méhe egyszerre repült ki. Ismert jelenség az is. mint amennyi a földi élet elpusztításához elegendő lenne. 1958-ban meghalt egy idős. De földi világunkat nem csak a tömegpusztító eszközök fenyegetik. Mindkét gyilkos használta a teljes nevét. A Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. amíg a pap befejezte a halott búcsúztatását. Az egyetlen túlélő neve: Hugh Williams. A Lincolnt megölő John Ikes Booth 1839-ben született. aki 1846-ban került be a Kongresszusba. hogy 1860. 3000 kilométernyi viszontagságos út után a szülőháza közelében ért partot. 1664. Mindketten az emberi jogok élharcosai voltak. hogy az emberiség által felhalmozott nukleáris fegyverkészlet százszor akkora. Lincoln elnök Monroeban volt. Kennedy pedig 100 évvel később. december 5-én ugyanott egy újabb hajó süllyedt el. mert még a tárgyalás előtt megölték őket. Kennedy pedig egy héttel a gyilkosság előtt Marilyn Monroenál volt. és teljesen beborította azt. Sokak szerint valamilyen rejtélyes erő segítette őt. Csupán egy utas élte túl a katasztrófát. vajon mit szól hozzá. Ennél is több egybeesést fedeztek fel a kutatók két amerikai elnök életrajzában: Az egyik Abraham Lincoln. neve: Hugh Williams. Lee Harvey Oswald 1939-ben. Kennedy. több tucat tanú által igazolt esetetek. Mindkét elnököt egy Johnson nevű ember iktatta be. Aki azt mondaná erre a háromszoros (dátum. december 5-én elsüllyedt egy személyszállító hajó Wales partjainál. Különös.

a gondok szüntelen áradatában nyilvánul meg. hanem hogy előkészítsék. A szinte már barátinak mondható viszony ellenére merev elutasításban részesült. Egy kívülről érkező jelentős technikai segítség hosszú távon egyébként sem válna javunkra. Anyagcseréje már oly mértéket ért el. amely a kozmikus értelem parancsára tételesen is tiltja az ilyen jellegű beavatkozást az univerzumban. Az ilyen jellegű kapcsolatfelvételben való reménykedés azonban hiábavaló. független lénnyé. csak rákényszerítenek bennünket a fejlődésre. problémáinkat tehát nekünk kell megoldanunk. Fejlődésünk jelenlegi szintjén azonban ez már közvetlen formában nem fog megtörténni. Csak önmagunk kiteljesítésével válhatunk tökéletessé. Nem kevés azoknak a száma sem. Már ma is félelmetes dolgok történnek velünk. A fejlődésnek. hogy csak azok válhatnak tökéletes lénnyé. az élet minden területén megnyilvánuló erőszak. Miután a szellemvilág szoros felügyelet tart bennünket. Ha állandóan támogatnának bennünket. hogy végrehajtsák a paradigmaváltást. Nem előráncigálni akarják a változást. mert ezzel magukhoz „kötöznének” bennünket. Egy földönkívüliekkel szoros kapcsolatban álló férfi hiába kért tőlük segítséget spirituális fejlődésének elősegítésére. hanem világra segíteni. tőlük remélvén gondjaink megoldását. Az is elképzelhető. és ezt követően minden téren tőlük függnénk. akik az evolúciós fejlődésük során nem hagytak ki egyetlen lépcsőfokot sem. mint magasan fejlett másolatok. Nem az a cél. hanem kihasználjuk a környezetünket. Sem nekünk. Ezáltal még tökéletesebb világ jön létre. Azért sem nyújtanak közvetlen segítséget. Sokan hisznek abban is. és az utánunk következő civilizáció irányításánál felhasználják. így ne várjunk tőlük közvetlen manuális segítséget. mert a be nem avatkozás kozmikus törvénye tiltja a közvetlen segítségnyújtást. Akinek folyton tanácsot adnak. hogy létezik egy interplanetáris alkotmány. hanem ismét ki fogja vezetni az emberiséget a válságból. de ez a látszathaladás a tudati fejlődésünket nem segítené elő. Nekünk már nem fog Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Az univerzumnak önálló lényekre van szüksége. sem a Mennyei Atyának nincs szüksége olyan emberre. valamint a közénk beépült képviselőik nem fedik fel a kilétüket. A kozmikus világ hozzánk látogató. Az ember sokkal jobban ragaszkodik ahhoz. és technikai felkészültségükből ítélve jóval intelligensebb küldöttei tökéletesen tisztában vannak a harmonikus fejlődés által diktált törvény érvényesülésének szükségszerűségével. ezeket a tapasztalatokat összegyűjtik. Ezt az intelmüket egyébként már szóban is közölték velünk. Sokan más. készen átnyújtott eredményeket.com . sohasem tudnánk a saját lábunkra állni. kíméletet nem ismerő életvitelünkkel már nem használjuk. segítsék. amit önmaga teremtett. hogy káosszá alakítja azoknak a természeti erőknek a rendjét. Elvesztenénk az önállóságunkat. Napi gondjaink megoldódnának ugyan. amelyektől a léte függ. idegen civilizációktól várják a segítséget. Mindezek összegzéseként megállapítható. botladozva haladó ember új utakra is tévedhet. hogy önpusztító indulatoktól. de még nehezebb problémákkal kell megbirkózniuk utódainknak az apokaliptikus viszontagságokkal terhelt korunkban. Új megoldásokat is kidolgozhat. A felügyeletünket ellátók utánzásával gyorsabban fejlődhetnénk ugyan. mint ahhoz. Önző.141/434 fogyasztói társadalom hedonizmusa mind nagyobb súllyal telepedik rá a természetre. gazdasági gondoktól terhes Földet hagyunk örökül gyermekeinknek. de nem lennénk mások. Feltehetően erre az okra vezethető vissza. hogy egy világméretű katasztrófa esetén Isten nem hagyja elpusztulni a világot. A túlvilági szellemek még inkább elzárkóznak a közvetlen segítségnyújtástól. A túlvilági és földönkívüli lények tehát nem hagytak bennünket magunkra. hogy: „Semmit sem segíthetünk neked. sürgetik a velük való kapcsolatfelvételt. akinek mindig mindent meg kell mondani. egyre gyorsuló ütemben lelakjuk a világot. A sötétben tapogatózó. A Mindenható a maga végtelen bölcsességével tudja. akik gondjaink megoldását egy új Megváltó eljövetelétől várják. az nem keres kiutat a bajaiból. a korábbiaktól eltérő megoldások létrejöttének előfeltétele az önállóság. Ráadásul napjainkra soha nem tapasztalt mértékűvé vált a bűnözés. amit másoktól készen kapott. Egyedül kell a fejlődés útját járnod. az új gondolatok keletkezésének. hogy a föld alá szorult civilizációk. A hiteles statisztikai adatok bizonyossága alapján ijesztő jövő vár civilizációnkra. Az indok az volt. Ebben önös érdekek is szerepet játszhatnak. A találékonyság csak bajban. A magasan fejlett civilizációk küldöttei nem azért vannak itt. hogy civilizációk másolatai jöjjenek létre.” Csak a saját tapasztalataink által válhatunk önálló. nincs rákényszerítve a kreatív gondolkodásra.

Isten olyan eszközöket adott a kezünkbe.142/434 Isten személyesen megjelenni. hogy boldog legyen. mert Isten országa már közöttetek van!” Isten az egyszülött fiát áldozta fel azért. A fizikai lét ugyanis a minden irányú kiterjedés szabadságát kínálja nekünk. hogy íme itt van. és ennek a folyamatnak nincs vége. de biztosan elvesztegeti egész életünket. Hamarosan rá fogunk azonban jönni. és az univerzum által kínált lehetőségek végtelenségét. amely sohasem fogy el. az évszázadok alatt belénk ivódott. mint annak idején Mózesnek. A földi világunkból való kilépéshez. Ha öncélúan hajszoljuk az élvezeteket. akár rossz cselekedeteket viszünk véghez. hogy az általa kínált lehetőséget elfogadva fennmaradunk-e. amelyekben megbocsátásra. hiszen a szeretet olyan érték. hogy elhiggyük Isten mindenhatóságát. Emiatt egyre lazábbá váltak kapcsolataink Istennel és az ő határtalan világával. hanem bennünk él. a gyönyör különböző szintjeire. A túl sok vagy túl hosszúra nyúlt szórakozás. hanem megsokszorozódik. Ahhoz azonban. örök kielégületlenségre kárhoztatja szívünket. izgatóbbnak kell lennie. Minél többet adunk belőle másoknak. Az Agykontroll nagyszerűsége abban rejlik. Ennek a korszakalkotó lépésnek a megtétele előtt azonban elkerülhetetlen jelenlegi világunk megtisztítása. hosszú távú megelégedettség. A következő élvezetnek mindig intenzívebbnek. elengedhetetlenül szükséges. hogy egészséges legyen. így nem csak az előre-. megszabadítsa korábbi bűneitől. és akkor bekövetkezik a beígért találkozás a megváltó és megváltott között. sem közösségi értelemben. Az élet célja Az Agykontroll abban különbözik a többi természetes gyógymódtól. Minden ember legfőbb vágya. Szellemünk jelenlegi fejlettségi szintjén nincs már többé szükség bibliai csodákra ahhoz. A csoda bennünk van. a rengeteg eltékozolt szabadidő lassan. a tudatunkban rejlik. A hit nem külsőség többé. Az utóbbi kétezer évben túlságosan elmerültünk a bal agyfélteke anyagias és túl racionális világában. A Mindenható csak figyelmeztet bennünket cselekedeteink helytelen irányára.com . az univerzum által kínált lehetőségek kihasználásához elengedhetetlenül szükségünk lesz az ő útmutatásaira. abból sohasem származik igazi. elsorvasztja a képességeinket. Jobb agyféltekénk képességét felhasználva ki kell szabadítanunk magunkat önző érdekeink rabságából. letargiába taszítja életünket. hanem a visszafejlődésre is lehetőségünk van. a modern kor megváltói mi vagyunk. és hogy megtarthassuk magunknak ezt a világot. Istent tehát abban kell keresnünk. ami számára azonnali örömforrást jelent. hogyan érhetjük el az igazi boldogságot. hogy az emberiséget megváltsa. amelyekkel hatékony társává lehetünk a teremtésben. az anyagi javak esztelen gyarapítása nem vezet maradéktalan boldogsághoz. Ehhez segítséget nyújtanak Jézus példabeszédei. hogy az élvezetek mértéktelen hajszolása. Ne várjunk új Megváltóra. hogy valaki maradéktalanul boldog lehessen. Ezen a téren nincs értelme a fukarkodásnak. A testi gyógyulás. az erőinket szétforgácsoló problémák felszámolása. Most már csak rajtunk múlik. akár jó. hogy fejlődésünk jelenlegi stádiumában az ő irányítása nélkül nem tudunk hatékonyan továbbhaladni. annál több marad nekünk. szeretetre és egymás iránti bizalomra tanított bennünket. amit teremtett. vagy elfordulva tőle elpusztítjuk önmagunkat. megteremtve az „ép testben ép lélek” ideális állapotát. az egészség megszerzése azonban önmagában nem biztosítja a tökéletes boldogságot. ne Krisztus újbóli eljövetelétől reméljük gondjaink megoldását. Elapasztja a tetterőnket. Az ezoterikus tanítások szerint az ember lelke mélyén kell megszületnie Isten fiának. de a számunkra biztosított 50%-os cselekvési szabadság arra is feljogosít bennünket. hanem a lélek épségét is. Isten nem gátolja meg a tapasztalást sem egyéni. és fel kell számolnunk az egyes embercsoportokat egymástól elválasztó konfliktusokat. hogy egyszerre képes gyógyítani a testet és a lelket. csak élnünk kell vele. hogy nem csupán a test egészségét állítja helyre. Az abszolút világ megismerése után rá fogunk jönni. Jézus a következőképpen szólt erről a Biblia szerint: „Isten országa nem úgy jön el. A múló Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Az élvezetcentrikus ember hamar ráun az ismétlődő örömforrásokra. Az ilyen ember már csak azt fogja keresni az életben. Ezzel a módszerrel útmutatást kaphatunk arra a problémánkra is. és egyre többet akar. hogy helytelen irányba fejlődjünk. Az alapvető testi és szellemi szükségleteinket kielégítő anyagi javak birtoklásán túlmenően tökéletes boldogság csak ép lélekkel érhető el.

hanem minden materializálódott anyag is. hogy a szervezetben semmilyen változás nem múlik el nyomtalanul.143/434 pillanat nyújtotta gyönyör tehetetlen áldozataivá válunk. akár rosszat. az élvezetek hajszolása helyett életünk céljának az önmegvalósítást tekintsük. hogy a jelenlegi tendenciák szerint valószínűleg mi fog történni. Ez teszi lehetővé a pszichometriának nevezett jelenséget. képességeink felajánlása a köznek. az elmondhatja magáról. mert a szubatomi energiahullámokat semmilyen anyag nem képes leárnyékolni. amiért az ember megszületik. Az anyagi érték tehát nem jelent valódi értéket. hanem azt is. A pénz. napjainkig betöltött szerepéről. köztük a telepátia hatásmechanizmusát megfejteni. megőrződnek az idők végezetéig. energiakisugárzás formájában fennmaradnak. Az önmegvalósítás nem más. Miután a lélek mi magunk vagyunk. az igazi érték a lélek. igazi örömöt csak lelki gazdagságunk gyarapításával érhetünk el. mint tudjuk bármikor dematerializálható. bármikor történt is az. Az agy minden egyes megnyilvánulása energiakisugárzással jár. ez az érték fennmarad az idők végezetéig. majd szellemi tespedtséget okoz. és aki ennek szellemében él. A világegyetemben semmi sem tűnhet el nyomtalanul. és csak ideigóráig nyújtanak boldogságot. ami által egész életünket az univerzum érdekeinek rendeljük alá. a hiúság vásárát sokszor a telhetetlenség. és nem is az alantas vágyaink kielégítésében keresendő. Az abszolút világgal történt kapcsolatfelvétel esetén viszont nem csak azt tudjuk megvizsgálni. Életünk célja és értelme tehát nem az anyagi javak gyarapításában. így utólag is kideríthető a halál közvetlen oka. Akár jót teszünk. Ez a prekogníciónak nevezett jelenség minden képzeletet felülmúló fantasztikus lehetőséget ad az emberek kezébe. és élőlények esetén az energianyomok alapján egész életfolyamatuk végigkövethető a keletkezéstől az elhalásukig. Ennek a szinte felfoghatatlan jelenségnek az Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Azonban nem csupán a gondolatok által kiváltott energiahullámok hagynak nyomot maguk után. Mivel a tudatalatti tartományban az idő elveszti dimenzió jellegét. semmilyen erő nem képes a terjedésüket megakadályozni. az arany gyakorlatilag nem más. Testünk rendkívül finom aurája megőrzi korábbi betegségünk energiaképletét. és rejtett tulajdonságairól. Ezt a hihetetlennek tűnő jelenséget az teszi lehetővé. A pénz imádatát. Legalábbis erre következtethetünk abból a tényből. hogy mi történt. a sznob kivagyiság. hanem a csontokban fixálódnak. A fizikai lét által kínált örömök mértéktelen élvezete testi. az elévülés nem létező fogalmak. mint az emberiség szolgálata. akik az elhunyt sírja mellett állva a földi maradványokból kisugárzódó energia alapján képesek megállapítani a halál okát. amit soha. amikor egy tárgy megérintésével információkat szerezhetünk keletkezésének történetéről. A lélek ilyenkor eggyé válik a Mindenható akaratával. Tartós és tökéletes boldogságot. vagy a hatalomvágy is ösztönzi. és szerveinkbe impregnálódva mindaddig fennmaradnak. és maradéktalanul betölti földi küldetésének célját és értelmét. hogy miközben a hívság az élet felszínes örömeit kínálja érzékeinknek. tettünket már a szándék pillanatában akaratlanul és visszavonhatatlanul közöljük az egész világegyetemmel. távol tartja tőlünk a lelki örömöket. Az anyag. Energia viszont végtelen mennyiségben található a világmindenségben. Földi életünk során maradandó értéket csak a lelkünkben tudunk gyűjteni. Alfa tartományban bárki bármilyen energiakisugárzással járó folyamatot megvizsgálhat. az abszolút világban a feledés. amelyek valaha megfordultak a fejünkben. Példabeszédeiben már Jézus is óvta az embert a talmi értékek tiszteletétől. Ezek az energianyomok a halál beállta után sem szűnnek meg. amíg egyetlen molekula marad belőlünk. A mulandó értékek megszerzése. hogy megtalálta élete értelmét és egyben az igazi boldogságot. Ez ellen fizikailag semmit sem tehetünk. Még a legapróbb gondolatok is. A legnagyobb baj azonban az. mint az ősenergia tárgyiasult formája.com . hogy vannak olyan személyek. Az időben visszafelé haladva a materializálódott anyag által kibocsátott energiahullámok bárhol megtalálhatók. sorsuk irányítását illetően. senki nem tud elvenni tőlünk. Ez az a cél. így lelki fejlődésünk az egyetlen érték. és materializálás útján elő is állítható. Kiegészítés Befejezésül az előzőek alapján próbáljuk meg ismét néhány parajelenség. Azonban ezek a vágyak szintén tévútra visznek bennünket.

későbbi cselekedeteinktől függően jelentős mértékben változhatnak. valamikor megtörtént vele. így a helyzetbeli különbségből adódóan a szubatomi energiaáramlás terjedési sebessége: 4. még akkor sem.25 nap) Mivel az abszolút világban a leggyorsabb mozgás az étert alkotó energiarészecskék áramlása.46×1012 km) Ekkora távolságot tesz meg a fény 1 év alatt. hogy ezeknek az energiakisugárzásoknak a terjedési sebessége több nagyságrenddel meghaladja a fény sebességét. nem lehet tudni. hogy ha nem is olyan jelentős mértékben. A védikus szakirodalom szerint Brahma.57788×1012) Ez az érték olyan óriási. de minden jel arra vall. mint rajta. Erre enged következtetni az úgynevezett „déjà vu” érzés is. Ha ennek az értéknek az összegét átkonvertáljuk napokra. amikor valaki halványan emlékszik rá. minden változás újabb lehetőségeket teremt önmaga számára. amelyet szinte biztos jövőként könyvelhetünk el. és segítségével előre megyünk az időben. hogy minden cselekedet.32×109 év · 365. Ez az idő még elhanyagolhatóan kicsi. A legkisebb részletre is kiterjedő információáradat alapján azután olyan pontos valószínűség-számítást képes végezni.16×1011 fényév · 0. A Magasabb Intelligencia jövőnk valószínűség-számításon alapuló meghatározása során feltételezhetően az előző fejlődési ciklus adathalmazok formájában megőrzött történéseiből indul ki. és hová megy. A tudósok egy része szerint a lélek valamilyen módon megőrzi az előző ciklus eseményeit. hogy egy bizonyos esemény már valaha.00002 s : 86 Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.25 nap = 31 557 600 s · 299 792 km/s = 9. akkor a szubatomi energiarészecskéknek már 50 nap kell ahhoz. ami tőlünk függően kisebb-nagyobb mértékben még változhat. Ezek a jóslatok ugyanis csak tendenciák. de nem tudja belekalkulálni a szabad akaratunkból származó későbbi döntéseinket. Első hallásra döbbenetesnek tűnik. A különbséget egyelőre csak találgatni tudjuk. Jézus is megemlítette egyszer. de az abszolút világban is van idő. hogy milyen jövő vár ránk. (299 792 km/s · 1. ezért érdemesebb a különbséget azzal érzékeltetni. hogy ennek az információs rendszernek a működését nem. Ennek a műveletnek az elvégzését az teszi lehetővé.00002 s alatt jutnak el 1 fényévnyi távolságra. mint a mi fizikai életterünkben. és a világegyetem átmérője valóban 216 milliárd fényév. vagy csak alig befolyásolja az idő. A számítások szerint az éteri energia világában minden mozgás 1. hogy a Magasabb Intelligencia a világegyetem minden egyes energiakisugárzását képes érzékelni.57788×1012 -szer gyorsabban megy végbe. sőt akár az ellenkezőjére is fordulhatnak. a mindenható isten 1 napja 4 320 000 000 földi évnek felel meg. egy magasabb fejlettségi fokon. ha azok a Magasabb Intelligenciával való kapcsolatteremtés alapján születtek. Egyébként sok bölcselő szerint éppen az a legcsodálatosabb az emberi fejlődésben. hogy teljesen kiszámíthatatlan. hogy a szubatomi energiarészecskék kereken 0.73 ×1017 km/s : 9. (60 s · 60 min · 24 h · 365. amelyek az akaratunktól. de ha helytállóak Einstein számításai.46×1012 km = 5×104) Ebből következik. hogy eljussanak az egyik végéből a másikba. (4. hogy sokak számára már felfoghatatlan.144/434 előidézhetőségét az teszi lehetővé. egy meglehetősen nagy szorzószámot kapunk.com . Az univerzum minden egyes ősrobbanás után nagy valószínűséggel az előző fejlődési ciklust ismétli meg. (2. valamint az egész információs rendszert felügyelő Magasabb Intelligencia között csak akkor lehet kellően hatékony. ha késedelem nélkül megy végbe. A Tejútrendszer egyik szélétől a másikig pl. Bármennyire ellenkezik jelenlegi fizikai ismereteinkkel. mert ez legalább olyan mértékben múlik rajtunk. amelyek a jövőben érnek majd bennünket. hogy honnan jön. Ebbe kombinálja bele a jelenlegi fejlődési ciklus eredményeit.73×1017 km/s. nálunk pedig a fotonsugárzás. A váltószám meghatározására jelenleg egyetlen forrás áll rendelkezésünkre. és ily módon képes egy hihetetlenül pontos jövőkép kialakítására. vagyis 1 másodperc alatt 50 000 fényév hosszúságú utat tesznek meg. 2 másodperc alatt juthatunk el asztráltestben. és a maga végtelen kapacitású memóriájába betárolni. A számítások során figyelembe veszi mindazokat a környezeti hatásokat. Azt. hogyha érintkezésbe lépünk ezzel a szuper képességű aggyal. még maga a Mindenható sem tudja. Ez a sajátos energetikai kommunikáció a világegyetem élőlényei és élettelen tárgyai. (4.” Éppen ezért nem szabad vakon hinni az emberiség jövőjére vonatkozó jóslatokban. Emiatt a prekogníció által szimulált jövő csak feltételezett jövő. hogy „az emberi akarat olyan mint a szél által felkavart porszem. ma már több tudós is állítja.

Adódik egy másik számítási mód is. a szubatomi energiarészecskék áramlási sebessége 3. amely a 6 klív bekszter Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. babusgatásával. Ezt a váltószámot alkalmazva az időtágulás aránya nagyságrendileg szintén 1012 lesz. Viszonylag könnyen meg lehet tanítani őket arra. hogy különböző növények leveleire galvanométert kapcsolnak. Az elektronok és a szubatomi energiakvantumok tömege között azonban feltételezhetően több nagyságrendnyi különbség van. Az is kiderül ebből az írásból. amelyhez képest a mi rádiós hírközlésünk csak római őrtüzek egymás közötti üzenete lehet. akkor ebben az esetben érthető lenne ez a szédületes terjedési sebesség. Amelyiknek erre nem volt lehetősége. simogatják a leveleiket. Ebben az esetben a vivőhullám szerepét a kozmikus teret betöltő ősenergia látja el. hogy felismerik a gondozóikat. Lehet hogy a szubatomi energiarészecskékkel történő információközlés is a dominóelv szerint zajlik? Ha igen. akkor telepatikus úton akár több ezer kilométeres távolságból is megérzik. hogy a pillanat 1/33 750 másodpercnek felel meg. Feltételezhetően ez a korlátlan. és mérik az elektromos potenciálváltozásként megnyilvánuló reakcióikat. akkor az elektromos áram nem úgy alakul ki. gyors növekedést eredményezett. hogy a növények igen intenzíven reagálnak minden információra. Nos hát. hogy naponta becézgetik növényeiket. azt majd a későbbi mérések döntik el. Rendkívül érzékenyen reagálnak a kozmikus behatásokra is akkor.2×1017 km/s -ra adódik. Backster kutatásai felkeltették más szakemberek érdeklődését is.15576×107 s · 3. hanem érzékelik az emberi aurát is. hanem a dominóelv alapján az egyik elektron meglöki a másikat. Amennyiben valaki szeretettel bánik velük. Különösen érzékenyek a növények a zenére. Amerikában Cleve Backsternek6. a leveleik fokozatosan elsárgultak. A moduláció. fizikai reakcióit egy speciális tükörrendszerrel mérték. hogy van-e a növényeknek lelkük. mint az elektronok a fémes anyagban. hogy a mellettük elhaladó emberekben felismerjenek különböző betegségeket. míg a jókedvű. vagyis az információközlés módja hasonló lehet a rádiós hírközléshez. vagy a környezetük létét kedvezőtlenül befolyásolja. (1. az elpusztult. és tulajdonképpen a hatás vonul végig a vezetőn.065×1012 s · 299 792 km/s = 3. ha az illetővel valami baj történt. ily módon ez a hatás a világűr bármely pontjára szinte pillanatok alatt eljuthat. A kozmikus térben tehát létezik egy olyan tökéletes és mindent átfogó információs rendszer. Nem csak az egyszerű energiasugárzásokat képesek felfogni.1927848 km/s) Hogy melyik a valós érték. Ismeretes. és különbözőképpen reagálnak a jó és a rossz szándékú emberekre. ha az a saját. hogy megvizsgálják. hogy ha depressziós munkatárs locsolta a növényeket. A világűr tele van ősenergiával. A kisebb tömegből eredő nagyobb mozgékonyság pedig már hihetővé teszi a fénysebesség többszörös túlhaladásának lehetőségét. (3. hogy ha egy fémhuzal két végére feszültséget kapcsolunk. valami lélekcsíra kell hogy legyen bennük. és a moduláló jelekhez hasonlóan az információforrás mintegy ráül erre a közvetítő közegre. amely a kozmoszból felénk árad. (A növények mozgását. Az országos versenyeket nyert nemesítőkről rendre kiderül. még ideális vezető esetén is csak megközelíti a fénysebességet.com . akkor az így keletkezett impulzus vagy impulzuscsomag gömbhéjszerűen rezgésbe hozza az egész „energiaóceánt”. Egy védikus asztrológiai írás a Suriasiddhánta szerint Brahma időskáláján egy földi év vagyis 31 557 600 másodperc csupán egy pillanatnak számít.065×1012) Ha ezt az értéket beszorozzuk a fénysebességgel. Különösen jó eredményt lehet elérni a növények szeretetével. és ha egy információforrás modulálja a körülötte lévő energiarészecskéket. A kísérletek során kiderült.375×104 = 1. a hazugságvizsgáló berendezés szaktekintélyének vezetésével évtizedek óta folynak olyan kísérletek. A fülsiketítő heavy metal zene hatására elhajoltak.145/434 400 s = 50 nap) Az istenek világa sem mentes tehát az időtől. Az elektronáramlás sebessége relatíve nem nagy. minden irányú szétsugárzás az oka annak. mivel rendkívül érzékenyen reagálnak a környezeti energiakisugárzásokra. hogy minden egyes elektron egyenként végighalad a vezetéken. Számos laboratóriumban végeztek hasonló kísérleteket. optimista kollega gondozása új hajtásokat. Ezek egyike. Ezek az energiaimpulzusok valószínűleg úgy terjednek a térben. Ezeket a kísérleteket annak idején azért kezdték el. de ez csak irdatlan nagy távolságok esetén nyilvánul meg.

semmilyen reakciót nem mutatott. Mivel elektromágneses és radioaktív kisugárzást sem érzékeltek a zárt térben. hogy az intézettől távol tépjen ki növényeket a földből. életfunkcióik abbamaradnak. Ezt a feltételezést támasztja alá az a tudományos megfigyelés. Amikor ez a kutató megjelent a laboratóriumban a növények valósággal sokkot kaptak. Az aura közvetítésével Yang és Yin energia kerül be a sejtbe. Ugyancsak különös reakció. Megfigyelésük szerint a bab atkaveszély esetén riadóztatja a társait. A pavlovi reflex is megnyilvánul a növényeknél. többsejtű élőlények esetén a sejtek által termelt elektromos impulzusok összeadódnak és villamos feszültséget hoznak létre. Egy német és japán kutatókból álló csoport szerint a növények „beszélgetnek” egymással. Az evolúciós fejlődésben az aura fizikai tulajdonságának ez a fajta megváltoztatása az élet csírája. A country. Az élőlények aurája döntően abban különbözik az élettelen anyag aurájától. hogy termeljenek a rovarok számára kellemetlen szagú ellenanyagot. amely elválasztja egymástól az élő és az élettelen világot. hanem érzékel is energiasugárzásokat. vagy sejtszerveződéseket anyagcserére. hanem vevőként is képesek tevékenykedni. Ekkor – a tökéletes elszigeteltség ellenére – a környéken az azonos fajtájú fák mind élettelennek mutatták magukat. de a fejlettebb állatok is reagálnak ezekre a kisugárzásokra. szaporodásra. és erre gyenge áramütéssel hívták fel a figyelmét. Ha más ásványt raktak a közelébe. egészséges leveleket növesztettek. A primitív állatok közül nem egy ennek alapján tájékozódik a környezetében. hogy ha a vándormadarak szárnya alá Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ha csak az ércdarabot tették mellé. és sorra elmentek előttük a kutatók. ahol azok korábban nem fordultak elő. Az élőlényeket tehát alapvetően az különbözteti meg az élettelen tárgyaktól. Bonyolult szerves anyagokból felépített érzékelő egységek után kár is lenne kutatni a sejten belül. Ezt követően az egyik munkatárs azt a feladatot kapta.146/434 legkisebb elmozdulást is ezerszeresére nagyította fel. hogy nem csupán kisugároz magából energiát. a környező fák kb. Bizonyos növényi kártevőket olyan környezetbe telepítettek át.com . Mint tudjuk. hogy amikor állati kártevők megtámadnak egy fát. az élet különböző szerves és szervetlen anyagok egymásra hatása során alakul ki. de a növény akkor is jelzett. ez az erő tartja fenn az életet. Ezzel az állatvilágból jól ismert módszerrel védekeznek a kártevők ellen. Bonyolultabb. Igen nagy a valószínűsége annak. hogy onnan se levegő. és ez tette lehetővé a növényekkel való intenzív kísérletezést. Egy fát hermetikusan elzártak a külvilágtól úgy. 100 méteres körzetben lelohasztják leveleiket. Azután galvanométert helyeztek a leveleikre. Ezt a megfigyelést kísérletekkel is igazolták. szép. szubatomi energiahullámok formájában történhetett. hogy a postagalambok a föld domborzati viszonyai által kisugárzott aurogram alapján tájékozódnak. A növények teljes közömbösséget mutattak. vagy egyéb jelzések nem juthattak ki. Ez az elektromos feszültségkülönbség már a jelenlegi eszközeinkkel is könnyen mérhető. és ez az „életerő” készteti a sejtet. Ezután az elszigetelt térbe behelyezték az állati kártevőket. se vegyi-. de érzékelni is képes a környezetében fellépő energiasugárzásokat. Egy londoni kutatóintézet kijelölt munkatársa naponta letörte valamelyik muskátli levelét. Az élettelen és az élővilág között az aura informatikai képessége a határkő. mert az energiakisugárzásokat feltehetően nem a sejt.) A rockzenére hasonló módon reagáltak. hogy a környezetükkel való kapcsolattartás kétoldalú. Intenzív növekedésnek indultak. és az észlelt információ a növényen belül elektromos impulzus formájában kerül továbbításra.és a népzene iránt viszont közömbösek maradtak. Az élettelen anyag szerveződésének egy fokán az anyaghalmaz aurája polarizálódik és ettől kezdve már nem csak kibocsát. informatikai szempontból nem kizárólag adóként. se hang-. ez a zenei műfaj nem érdekelte őket. A növényi sejteknek ez a rendkívüli adottsága nem természetfeletti erők megnyilatkozásának a következménye. halottnak mutatják magukat. Az élő sejtek aurája azonban az információn kívül statikus energiát is felvesz a környezetéből. Kazahsztánban a kutatók egy ércdarabot helyeztek a filodendron mellé. és a többi muskátli is vele remegett. Az energiakisugárzásokat egyébként a növényeken kívül az állatok is képesek felfogni. Ez a fajta információközlés mind több tudós figyelmét kelti fel. így a vészjelzés csak egy módon. Haydn muzsikája és az indiai szitárzene azonban kedvező hatást gyakorolt rájuk. A levéltépő kollega közeledtére azonban a kiszemelt áldozat reszketni kezdett. és égesse el őket. hanem a sejtek körül kialakuló aura érzékeli. ez az a határmezsgye. A „növénypusztítók” általános pánikot váltanak ki ebben a világban. Egy idő után elmaradt az áramütés.

Ez a keresési ösztön az évmilliók során beépült a génjeikbe. illetve költőhelyét. Az energiakisugárzás alapján itt kellene lennie a költőhelyüknek. A rovarvilágban arra is van példa. ha egy jó. Pl. Azt is megfigyelték. az állatok számára ez információforrásként szolgál. Ugyancsak ennek a képességnek tudható be. Pl. és sötét tartályba helyezték őket. francia és német kutatók kísérletei alapján kiderült. Amerikai kutatók a Floridai-szigetek közelében több tucat langusztát ejtettek foglyul. több évezredes ívóhelyükre. hogy telepatikus úton faji és fejlődésbeli korlátok nélkül az egysejtűektől kezdve az elefántig bármely állattal kapcsolatba léphetünk. hogy egyes fajok apró mágneseket használnak a tájékozódás. akkor nem találják meg a költési helyüket. hogy a földből kiáramló gravitációs sugarak és a mágneskristályok Yin jellegű szubatomi energiakisugárzása mekkora szöget zár be egymással. Ennek ellenére mindegyikük korábbi tartózkodási helye felé fordult. Mivel lelki beállítottságunk harmóniája kisugárzódik belőlünk. ennek következtében állandó kapcsolatban állnak az abszolút világgal. Ennek eszköze az Agykontrollból ismert szubjektív kommunikáció. Kenneth Lohmann8 szerint: „Bármit csináltunk. hogy az Atlanti-óceán felett átrepülő néhány madárfaj hosszú ideig repül körbe-körbe egyes területek felett. hogy fészkeik építésekor egy apró mágneses kristályt ragasztanak fel a lépet alkotó hatszögletű sejtek tetejére. Az állatoknak ez a rejtélyes tájékozódó képessége már a tudósok fantáziáját is megmozgatta.1 mm. vasat és oxigént tartalmaz. a gének erről nem vesznek tudomást. és 37 kilométerrel odébb. a navigációs rendszerük minden helyzetben megbízhatóan működött. Ezt valószínűleg abból állapítják meg. A lódarazsak fészke vízszintesen elhelyezkedő lépek sorából épül fel. hogy a postagalambok a rádióállomások adóantennái fölött teljesen elveszítik tájékozódási képességüket. Ez a kristály titánt. így minden nemzedék évről évre megpróbálja megtalálni volt ívó-. egy jó humorú agykontrollos egyszer alfába merülve az alábbi szöveggel tartott távol magától egy egész szúnyograjt: „Én is Isten teremtménye vagyok. és a hossza 0. és a Földön kívüli civilizációk minden olyan megnyilvánulását. hogy a kutya megérzi. Aztán elszállították. mintha rég elveszett fészküket keresnék. Olyan helyekről is hazataláltak. Spanyol. hogy az állatok agyfrekvenciája jóval alacsonyabb. és nemzedékről nemzedékre átöröklődik. hogy néhány elerőtlenedett társuk beleesett a tengerbe.147/434 mágnest kötnek. hogy rendkívül érzékenyen reagálnak mindenféle szubatomi energiasugárzásra. Ez teszi lehetővé azt is. A kutatást vezető dr. amelynek eredményes alkalmazására számtalan esetet lehetne felsorolni. Ebből kifolyólag észreveszik az asztráltestben megjelenő szellemeket is. a hazatalálás megkönnyítésére. mint a miénk. Az angolnák is a mindenen áthatoló szubatomi energiasugárzás segítségével találnak vissza minden évben a Sargasso-tengerbe7. és igyekeztek minél hamarabb hazajutni. a languszták mindig kitalálták. A raj csak akkor indul tovább. A legtöbbször azonban ennél 7 8 szárgásszó kenet lómen Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. egy teljesen más környezetben szabadon engedték az állományt. Ezek a képességek azonban csak a mi szemünkben tűnnek rendkívülinek. amelyeket függőleges oszlopok támasztanak meg. Ezek a kristályok arról is tájékoztatják a darazsakat. Az izraeli Tel-Aviv Egyetem tudósai a lódarazsak tanulmányozása során azt tapasztalták. hiába helyeztük őket ismeretlen vizekbe. amely szubatomi energiakisugárzással jár. ahol az emberek teljesen eltévednének. merre kell menni. Összhangban állok a természettel. az állatvilágban ez teljesen természetes jelenség. amikor látják. Mindezen képességek arra az okra vezethetők vissza. Hiába süllyedt el időközben Atlantisz. Hiába furikáztunk velük körbe-körbe. mert az állatok agyfrekvenciája a törzsfejlődés alacsony szintje következtében megrekedt alfa frekvencián. Hasonló zavaró hatást fejt ki a madarakra az elektromágneses kisugárzás. már messziről megérzik az UFO-k hajtóművéből kiáramló energiasugárzást. de nem találják. Előtte azonban letakarták a szemüket. a gravitációs erő leszakítással fenyegeti. Létezik nálam jobb eledel is”. hogy a fészkük veszélyes mértékben megdőlt. ezért az anyagi testen kívül a belőle kisugárzódó étertestet is jól látják.com . vagy egy gonosz ember közeledik feléje. Sokan tapasztalták már azt is.

Először Oaklandba13 ment. de nem a szabadság iránti vágy hajtotta. melyik frontra küldik. Az otthon hagyott eb nem sokáig tűrte ezt a helyzetet. Ez a ragaszkodás oly mérvű is lehet. és a kapuba 9 ginisz sugör 11 sztenli szi réj 12 pitszbörg 13 óklend 14 kárnárvon 10 Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hanem nagyon is céltudatosan haladt. Ennek a féloldalas szubjektív kapcsolatnak legismertebb megnyilvánulása. A víz azonban közismerten szagzáró. hogy megszökött. Nem csak a kutyák. Pedig a csapategységek és az utánpótlás kirakása olykor napokat is igénybe vett. Így azt gondolták. sehol sem találták. macskák szag után mennek. Előző évben gazdái Kaliforniából Oklahomába költöztek. hogy az állat a növényekhez hasonlóan megérzi. nagyokat vakkantva szaladt le a partra.” Az állat és az ember között akkor is fennáll a telepatikus kapcsolat. Azonban egy esetben nem így viselkedett. Joker valóban megszökött. Tulajdonosa oregoni otthonától 2000 kilométerre nyitott éttermet. Halálának pillanatában. A családtagok hiába kutattak az eltűnt kutya után. majd az ablakon kiugorva halálra zúzta magát. de megsajnálták a szomorú ebet. 1952-ben egy Sugar10 nevű macska állított fel hasonló rekordot. A spániel rendkívül rosszul viselte gazdája távollétét. nem tévedt el. ha az illető nem képes az agyfrekvenciáját lecsökkenteni. tőle 5000 kilométerre az angliai otthonában hagyott kutyája hirtelen felvonított. hanem a lovak és más háziállatok is képesek a számukra fontos személy halála miatt érzett bánatba belepusztulni. ha a gazdája hazaindul. majd visszament a vackára. nem találta a helyét. és gondját viselték. mert félt a motorzúgástól. amikor valamit keresnek. Több ezer kilométert utazva talált rá. természetfeletti képességét kihasználva magabiztosan és célirányosan haladt. de végül épségben megérkezett a számára annyira hiányzó családhoz. majd kiválasztott egyet. Miután ez nem történt meg. elment megkeresni a gazdáját. Ő lépte át először Tutenkámen sírjának a küszöbét a bejárat fölé vésett figyelmeztetés ellenére. és kerülte az emberek társaságát. Már a kikötő megközelítésekor hegyezte füleit. A matrózok egy idő után felfedezték a potyautast. hogy a nagy örömmel körbecsaholt férfi Raye volt. hogy a kutyák. Nem tett kitérőket. A Guiness9 rekordok könyve szerint a csúcsot egy Bobby nevű kutya tartja. Egy elképedt katona mellett ért véget az útja. míg 6 hónap után végre rálelt a gazdájára. A hosszú út során a hajó több szigetnél is megállt. Stanley C. hogy hová. Addigra azonban Joker eltűnt. Befagyott tavakon. Csak hetek múlva tudta meg a család.148/434 egyszerűbb mondat is megfelel. A hitetlenek persze most legyintenek. Útvonalának utólagos feltérképezése alapján nem összevissza keresgélt. Egyre kevesebbet evett. és a lordot utolérte a végzete. és erősen szimatolva. Csupán minden kikötésnél kiszaladt a hajóhídra. Vajon az óceán hogy képes megőrizni egy rajta átutazó szagát? A II. Egész nap a bejárati ajtó előtt feküdt. Nem sokkal utána beteljesedett a fáraó átka. az állatnak erről megérzései sem lehettek. ivott. hogy fiúkat egy csendes-óeáni állomáshelyre vezényelték. majd váratlanul eltűnt. macskák. mivel hosszú vándorlása alatt gyakran befogadták. és felsomfordált a fedélzetére. Alkalmi gondozóinak feltűnt az állat szokatlan izgatottsága. A spaniel pár napig ténfergett a hatalmas hajók között. ha ti sem bántotok engem. hogy sok kutya megérzi. Jokertől elbúcsúzott nem mondhatta meg neki hol fog kikötni. beleszagolt a levegőbe. Útvonalát tökéletesen sikerült rekonstruálni. Végül kiderült. de a kutya egyetlen esetben sem lépett a szárazföldre. Így amikor hőn szeretett kutyájától. Joker gazdája.com . ahonnan akkoriban rengeteg katonai szállítmányt indítottak útnak a tengeren túlra. folyókon sok-sok kerülővel 5000 kilométert kutyagolt. Elutazásuk után az állat különösen viselkedett. arra várva. Jól ismert jelenség az is. Egyszer csak útnak eredt a Sziklás-hegység irányába. hogy a háziállatok nagy távolságból is rátalálnak gazdájukra. A cicát otthagyták a szomszédnál. amikor besorozták. és kíváncsian követni kezdték. ha gazdája bajban van. A harapós kutyákat alfa agyfrekvencián már ezzel a rövid kis üzenettel is jobb belátásra lehet téríteni: „Én nem bántalak titeket. hogy Raye egyszer csak betoppan a lakásba. világháború alatt sok amerikai katonát vezényeltek a tengeren túlra. A legkülönösebb eset egy materialista gondolkodású amatőr régészhez. lord Carnarvonhoz14 fűződik. A több mint 2400 kilométeres távolságot 14 hónap alatt tette meg. Fogalma sem volt róla. Raye11 Pittsburgban12 élt.

hogy nagy távolságokra repülő madarak eltanulták egymástól ezt a módszert. Mindezek alapján az a következtetés vonható le. akkor. A telepátia érdekessége még. hogy a más országokban élő madarak is próba-szerencse útján jutottak volna el erre a felismerésre. Egy idő után ezek a tapasztalatok genetikailag rögzülnek. Olyan háziasszony is van. hogy ez a rendszer működjön okvetlenül szükség van a gyors. amint a papagáj megérezte a gondolatait. vagy a környezethez való alkalmazkodás szerencsésebb módjára. Az „éteri segélykiáltás”on túlmenőleg azonban minden ember képes rá. Az állatok telepatikus képességére már szemmel látható. miközben a kutatók másik csoportja a szárazföldön tartott anyanyúl reakcióit vizsgálta. tálalva van vacsora. telepatikus úton. ez minden emberből. Persze sokakban felmerülhet a gyanú. sőt az univerzum minden értelmes lényéből ugyanazt az energiaimpulzust váltja ki. orr) segítségével kommunikálnak egymással. Ennek bizonyítéka. hogy az idegen civilizációk küldöttei. és ezt követően már ösztönszerűen irányítják a faj egyedeinek cselekvését. Ha pl. Ilyen intenzív hatás érhet bennünket pl. Az információátadás valószínűleg nem beszéd. mint az egyes élőlények közötti intenzív kapcsolattartás. mert ha váratlan időpontban érkezik. a vízre gondolunk. aki ekkor kezd el teríteni. Ahogy a faj valamely egyede rátalál egy hasznos felismerésre. és ennek a módszernek minden bizonnyal nagy szerepe van az evolúcióban. illetve füllel hallható bizonyíték is létezik. hogy Angliában a kékcinegék egy csoportja megtanulta hogyan nyissa fel az ajtók elé kitett tejesüvegek fóliakupakját. A módszer igen rövid idő alatt elterjedt az egész nyugati kontinensen. Az anyaállat minden esetbe megérezte kölyke elvesztését. ha egy közvetlen hozzátartozónk életveszélybe kerül. Ez nem a szokás hatalma. függetlenül attól. és mire a férj hazaér. Ekkor váratlan dolog történt. Az állatok alacsony agyfrekvenciájuk következtében nem csak érzékelni tudják a környezetükből kiáramló szubatomi energiasugárzásokat. telepatikus úton azonnal továbbítja azt társainak. és ezáltal az egész közösség az evolúciós fejlődésnek egy nagyobb fokára jut. Nagyon érdekes. akkor is már percekkel előtte elindul a fogadására. A balagyfélteke-dominánssá vált ember. és ez kizárja. Ennek tudható be. hogy kozmikus információkat felfogjon. csak gondolt rájuk. Az abszolút világgal való közvetlen kapcsolattartás lehetősége korábban az ember számára is adva volt. hanem gondolati képek továbbítása útján történik. hogy leihassa a fölét. amelyeket a gazdája még ki sem mondott. Három és fél év alatt 600 szót sajátított el. Ezeket tudatosan használta. A mindennapi kapcsolattartás során az állatok is a szokásos érzékszervek (szem. hanem ők maguk is képesek ilyen jellegű jelzések kibocsátására. és minden egyedhez megbízhatóan eljutó telepatikus Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy a Jung által feltételezett kollektív tudatalatti nem más. az úgynevezett harmadik típusú találkozások során minden nehézség nélkül képesek telepatikus módszerekkel kommunikálni velünk. telepatikus üzeneteket már csak akkor képes észlelni. Ahhoz. és ezzel a rendkívül gyors és hatékony módszerrel figyelmeztetik a környezetükben tartózkodókat a várható veszedelemre. sőt a szavak kombinációiból rövid mondatokat alkotott. vagyis a természet által szolgáltatott információkat. A nőstény papagáj olyan szavakat is elkezdett szajkózni. Ezt a feltételezést viszont megcáfolja az egyik japán szigeten élő majmok esete. de vészhelyzetekben áttérnek a telepatikus kapcsolatfelvételre. Egy afrikai szürke papagáj megtanult a gazdájától beszélni. mint belőlünk. A műszerek intenzív elektromos impulzust mértek az agyában. hogy gondolatainkat milyen nyelven öntjük szavakba. akik rájöttek arra. Nem sokkal ezután a szomszédos szigeteken élő majomkolóniák szintén nekiálltak leöblíteni a táplálékukat. hogy ily módon a vészjeleken kívül információkat is eljuttatnak az azonos fajhoz tartozó társaikhoz. Aztán egyenként megölték őket. fül. Ez az akadálymentes kapcsolatfelvétel viszont csak a tudat alsó tartományában hozható létre. és artikulálta a ki nem ejtett szavakat. Az orosz hadsereg kutatói egy tengeralattjáróval kölyöknyulakat vittek le olyan mélyre. hogy a földből kikapart édesburgonyát célszerű levinni a tengerhez megmosni.149/434 leheveredve vár rá. ahol már a rádióösszeköttetés is megszűnt a kikötői központtal. vagy bárkivel telepatikus úton kapcsolatba lépjen. Az állatok telepatikus képességét a hadiipar is intenzíven firtatja. de a civilizációs fejlődés során ez a képességünk a legtöbb érzékszervünkkel együtt eltompult. ha ezek a kisugárzások rendkívül intenzíven hatnak rá.com . hogy nincsenek nyelvi korlátai. A tulajdonos videokamerával dokumentálta.

világháborúban mindegyikük odaveszett. Az előre elkészített nyíláson át azonban figyelték az eseményeket. ha Helga Morenz nem talál rá. hogy lehetőleg értelmes emberek kerüljenek a lovak közelébe. megtévesztésnek semmiféle nyomát sem találták. hogy hol. Münchenben egyszer meg akarták támadni a lányt egy aluljáróban. Ezt a feltevést erősíti meg az a tapasztalat is. Oswald rendkívüli gondolatolvasó képessége akkor derült ki. Talán ennek a személyválogatásnak is az a célja. A lovak patájuk kopogásával válaszoltak a feltett kérdésekre. Nekik nem kell Agykontrolltanfolyamot végezni ahhoz. hanem próbáljunk végre messzebb látni az orrunknál. Ennek bizonyítéka az az alaszkai farkas. Vonítani azonban igen. Ennélfogva könnyen hozzájutnak az emberekkel kapcsolatos rejtett ismeretekhez is. Közülük legismertebb egy Hans nevű csődör volt. hogy nem tud ugatni. Számolásnál a jobb lábukkal jelezték a számokat.150/434 információáramlásra. kivonás műveletét. hogy a ló később elsajátította a hatványozást és a gyökvonást is. A kis kölyökfarkas elcsatangolt a falkájától. A feladat nehézségéből egyértelműen kitűnik. Csak akkor vadul meg. hogy itt szó sincs magas fokú számolási készségről. de erre nincs semmi oka.com . A jövőbelátó 15 m(e)kenzi Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. de csalásnak. mert pár másodperc múlva már ki is kopogtatta patájával a helyes számot. hogy rájöjjenek az igazságra. mint a könnyebbeket. de a farkas megvédte. Aki továbbra is kételkedik abban. mert a kis ékszert még az édesanyjától kapta kicsi korában. A megszelídített farkas sokkal fegyelmezettebb. majd elhagyták az istállót. Az „iskola” olyan eredményes volt. hogy az állatok annál jobban számolnak. hogy számolja ki 1 874 161 négyzetgyökét. hanem idomítás volt. hogy Oswald kutya. hogy a gazdáját valami bántja leült eléje. Kluger Hans túlélte a gazdáját. A környéken az összes gyerekkel összebarátkozott. Képességét tudós csoportok ellenőrizték. és a biztos pusztulás várt volna rá. hogy alfába merüljenek. a ballal pedig a helyértéket. amelyet Wilhelm von Osten tanított meg számolni. majd az utcába. mivel az utánzás. ha a gazdáját bántani akarják. Ez az iskola tehát nem fejtágítás. és nem viszi magával Salzburgba. A matematikai műveletek után betűk és szavak következtek. Mintha ezzel is azt akarnák sugallni a túlvilági erők nekünk. hanem nézzünk a dolgok mögé. Örökre elment a kedvük a magányos nők molesztálásától. Két hét alatt elsajátították az összeadás. Ne a látszat alapján ítéljünk. Az is érdekes megfigyelés. akiknek esélyük van arra. Csak azt furcsállják. Ezért az állatok bármikor képesek ezzel az adatbankkal is kapcsolatba lépni. hogy miként továbbíthatják számunkra a Magasabb Intelligencia üzeneteit. és az eberfeldi új tulajdonos Karl Krall két arab csődört is vásárolt mellé. Nagyokat játszanak együtt. Az I. és mélyen a szemébe nézett. Nem otthon veszett el. mint a kutyák. Nagyon szomorú volt. Aztán felpattant. amikor a lánynak eltűnt egyik fülbevalója. Az első bemutató olyan sikeres volt. hogy a kísérleti állatok a nehéz matematikai feladatokat mindig gyorsabban és eredményesebben oldották meg. A leckét krétával felírták egy táblára. minél intelligensebb a feladatot megfogalmazó személy.és mínuszjelek fogalmát. Ezeket a lovakat tulajdonképpen arra tanították meg. amelyet gazdája egy kutatóútján vett magához. megértették a plusz. hogy egy ló hogyan képes jósolni. 10 perc múlva jött vissza fogai között óvatosan tartva a megtalált ékszert. olyanok. hogy egész Európából özönlöttek a tudósok Eberfeldbe. az 1369-et. Időközben különös telepatikus kapcsolat alakult ki a farkas és gazdája között. Az eredményre nem kellett sokáig várniuk. az magyarázza meg. a tanulás vagy a láncreakciószerű kapcsolatteremtés ezen a szinten még nem elég hatékony. és kiszökött a kertbe. Mohammed és Zarif szintén nagyon eredményesek voltak a tanulásban. hogy ne az állatban keressük a tudás forrását. Mackenzie15 és Assagioli professzorok Mohammednek azt a feladatot adták. hogy az állatok képesek közvetíteni a világunkat felügyelő magas fokú értelem üzeneteit. Amikor a farkas látta. Sajnos az eberfeldi lovakat később besorozták a hadseregbe. A Magasabb Intelligenciával való kapcsolattartás egyértelmű bizonyítéka a számoló lovak esete is. és a többi kutyával is jó viszonyban van. Két támadója valószínűleg élete végéig sem felejti el ezt az esetet. Szerencsére a szomszédok a mai napig úgy tudják. hanem valahol a környéken. de fogalma sem volt róla. A morfogenetikus mező a Magasabb Intelligencia egész univerzumra kiterjedő információtárnak a részét képezi. mert az ő agyfrekvenciájuk ezen a szinten áll.

A férfinak rögtön elszállt a tréfás kedve. az emberi tudat rezgésszintjének a kisugárzódása. Jack Woodford 1933-ban fogta vallatóra Ladyt. a kacsa pedig emlékművet kapott a hálás polgároktól. karácsonyán a délkelet-ázsiai szökőárban több mint 250 ezer ember pusztult el. és akaratlanul is befolyásolják a környezetünket. és a környezetükre. akkor már indultak is az óvóhelyre. Sok esetben tehát nem kell közelebbről megismerkednünk valakivel ahhoz. hogy amikor valakit meglátunk. hogy mereven tagadja az egész univerzumot felölelő egységes élővilág létezését. és ez nem más. Az emberi tevékenység rájuk ható veszélyét ugyanúgy előre érzékelik. Döbbenten. hogy nem ez a keresztneve. és felmentek a dombokra. Természetesen ebben az esetben is akadtak notórius kétkedők. Hans Bender a Freiburgi Egyetem Parapszichológiai Tanszékének vezetője felfigyelt egy kacsára. Ha a hátukon felállt a szőr és pánikszerűen igyekeztek elbújni. Ezzel több ezer ember életét mentette meg. Ily módon megjósolta az időjárást. mivel a nagyanyja becézte őt Joshnak gyermekkorában. Rajta kívül senki sem szólította őt így. világháború idején a lakosság éberen figyelte az állatok viselkedését. vagy sem. ami a környezetükben zajlik. A test tehát olyan. Minden ember más (ahogy szokták mondani. D. sportesemények eredményét. mivel a tudatalattink képes felfogni a másik emberből kiáramló lelki sugárzásokat. és betegségek ellen gyógyszereket javasolt. A II. Az eltérés fő oka a lélekben rejlik. Mi azonban ennek nem vagyunk tudatában. életük minden egyes megnyilvánulásában reagáljanak egymásra. A modern kor embere ugyanis hamis úton indult el környezetének megismerésében. amely a testbe költözés után kialakítja a reá jellemző személyiségjegyeket. választások. a világon nincs két egyforma ember) és ez elsősorban nem a testi adottságok különbözőségének tudható be. teljesen megzavarodva állt a rozoga istállóban. és ez vonatkozik az emberiségre is. Erre a ló megvetően végigmérte Woodfordot. Ezek a belső tulajdonságok ugyanúgy kisugárzódnak belőlünk. hogy az illető szimpatikus-e számunkra. Ennek tudható be. és az agy mentális beállítottságát tükrözi. A turistaparadicsomként szolgáló szigeteken az állatok már jóval a szökőár megérkezése előtt pánikszerűen elmenekültek a tengerpartról. mint a többnyire balagyfélteke-domináns férfiakban. Ha nem is tudatosan. Fonda házaspárnak ebben az esetben sem kellett mást tenniük. A telepatikus úton történő információközlésnek van egy akaratunktól független módja is. reakciója a lélek fejlettségi szintjét. megnevezte elveszett tárgyak lelőhelyét. Korunk hitetlen embere azonban már nem hisz az állatoknak sem. sőt az ember pusztító megnyilvánulásairól is. és egy pillanat alatt meghozza a döntést. A különböző szintű életközösségek az azonos fajhoz tartozó társaikon kívül minden élőlénnyel. hogy egyénisége mennyire harmonizál a miénkkel. Lady gondolkodás nélkül a JACK betűit nyomta le. hogy 2004. Ez a képesség egyébként a nőkben sokkal intenzívebben működik. hogy az állatok jó előre tudomást szereznek a közelgő viharokról. mint a közelgő természeti katasztrófák bekövetkezését. és sokan hatodik Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com . A háború után Freiburg újjáépült. mint megtanítani az állatot egy fából készült klaviatúra betűfeliratos billentyűinek a mozgatására. és ma már annyira eltávolodott a transzcendentális gondolkodásmódtól. majd a következő betűkombinációt nyomta le: JOSH. Mint látható a telepatikus üzenetek közvetítése nemcsak a növények világára korlátozódik. hogy a lebontásra ítélt házakat a robbantás előkészítésekor elhagyják az egerek. mint a lélek. mint a lélek. Gyakran igénybe vette a rendőrség is. Állat viszont egy sem. hogy ennek a sajátos kommunikációnak a révén egy nagy közösséget alkossanak. A primitív lények fennmaradásának és fejlődésének elengedhetetlen feltétele. Először a keresztnevét kérdezte tőle. Gyakori megfigyelés az is. azt mondta. A ló úgy válaszolt a feltett kérdésre. magaslatokra. Az állatok a növényekhez hasonlóan minden eseményről információt kapnak. Dr. de minden ember reagál erre a sugárzásra. amely a szövetségesek bombázását már 15 perccel korábban jelezte. akkor a legtöbbször már első látásra el tudjuk dönteni. A nagymama viszont már évek óta halott volt. patkányok és csótányok. a híres kancát. és ennek tudható be. hogy az orrával hozzáért a megfelelő betűhöz. szökőárról. A test minden egyes megmozdulása. hogy eltűnt emberek nyomára bukkanjanak. hogy eldönthessük. Ennek a mindent átható kommunikációs rendszernek tudható be. mint a testünk állapotát feltáró auránk. Ekkor cselhez folyamodott.151/434 csodaló tulajdonosainak a virginia állambeli C. amely felemelkedett. sőt az egész természettel kezdettől fogva szerves egységet képeznek.

hogy aki meg akarja tudni valakiről hogy igazat mond-e. Ezek a „vamp” típusú nők és „playboy” típusú férfiak többnyire meglehetősen buták. Valószínűleg ennek az életre szóló. a szimpátia. annak mélyen a szemébe néz. mint a beszéd. Ez a jelenség főleg a művészvilágban figyelhető meg. amely minden embert elbűvöl. Sajnos ezek a magas szintű lelki megnyilvánulások nagyon ritkák. megtévesztésre hajlamos emberek életében. ahol első látásra sokszor jelentéktelennek látszó emberek nagy népszerűségnek örvendenek. Ennek alapján a megérzés már hetedik érzéknek számít. Ennek a láthatatlan vonzerőnek tudható be az is. a szemből kiáradó sugarak közvetlen összeköttetést teremtenek mások lelkével. valamint a szemből kiáradó energiasugárzás tudati úton nem befolyásolható. Sokan hajlamosak megfeledkezni róla. Különböző lelkiállapotok. és általában a felületes szemlélőket is csak ideig-óráig képesek a külső megjelenésükkel megtéveszteni. Rövid ideig tartó intenzív energiakisugárzásra azonban az átlagemberek is képesek. Gondolják. Ezért fordul elő gyakran. a szem közvetítésével. Ez a fennkölt lelkiállapot azonban mesterségesen is előidézhető. az önzetlen cselekedet. hanem egyben a lélek kommunikációs szerve is. akkor az embereket elsősorban nem az – egyébként bombasztikus – testi adottságaival bűvölte el. ha már több millió dollárt ki kell fizetniük egy-egy világhírű színészért. a szívből jövő sajnálat. Sajnos ennek az ellenkezője is gyakran előfordul. ennek legegyszerűbben megvalósítható formája a szemtől szembe történő kommunikáció. Mivel ez a kapcsolat nem az agy közbeiktatásával történik. Lelki emóciók hatására minden emberből olyan erős sugárzások áradnak ki. így a csúf test megszépül. amelyek Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com . azaz normál tudati állapotban is. hogy vannak férfiak. Amikor Marilyn Monroe Kennedy elnök születésnapján elénekelte rövid kis köszöntőjét. A miliőteremtésben. hogy az amerikai filmproducerek olyan nagy hangsúlyt fektetnek a szemek fényképezésére. üresfejűek. akik kifejezetten csúnyák. mivel a pupilla tágulata. Ezt az teszi lehetővé. Az előzőekben már volt szó róla. és ez a sugárzás igen nagy hatást gyakorol mindenkire. akkor a lelkük legmélyéig kiaknázzák őket. hanem bétában. tökéletesebb. de az első látásra visszataszítónak tűnő burkon átragyog a szép lélek. ha ez nem párosul egyéniségének szuggesztív erejével. hogy a szem nem kizárólag a látás.vagy antipátiakeltésben kétségtelenül nagy szerepe van a külső megjelenésnek. Ezért rendkívül mély benyomást gyakorolnak a jelenlevőkre.) A belső sugárzás megnyerő ereje azonban gyakran független a külső megjelenéstől. amikor ezt a köszöntőt énekelte. hogy egyik rajongója 250 millió dollárt adott egy árverésen Marilyn Monroe ruhájáért. mint a tudat által befolyásolt hagyományos kommunikáció. mert a közvetlen kapcsolatteremtés során olyan „magnetikus erő” árad ki belőlük. és ha tisztában van azokkal az apró jelekkel. mégis a legtöbb nő ellenállhatatlan vonzalmat érez irántuk. (Mellesleg ez helytelen meghatározás. A jelentős belső értékkel rendelkező karizmatikus személyeknek nem mindig van előnyös külsejük. Egyébként a művészvilágban már évtizedek óta különös gonddal ügyelnek a lelki kisugárzás minél intenzívebb megnyilvánulására. hogy jóval megbízhatóbb. amely a belső fülben található. Visszatérve a telepatikus információközlésre. varázsa mit sem ért volna akkor.152/434 érzéknek is nevezik. ezért sokkal gyorsabb. Ennek következtében nem rendelkeznek az értékes emberekre jellemző vonzerővel. és az egyéniségnek még a szikrája sem lelhető fel bennük. A közvetlen lelki kontaktus nagy előnye még. mivel a lélekkel nem csupán az agyfrekvencia lecsökkentése útján lehet kapcsolatba lépni. amely akkor volt rajta. Az értékes lélek gyakran előnytelen külsőt vesz fel. ez azonban önmagában nem elegendő a megfelelő „atmoszféra” kialakításához. pl. mégis mágnesként vonzzák magukhoz az embereket. és a nagy színészeket éppen az különbözteti meg az átlagemberektől. az őszinte csodálat és más katartikus lelkiállapot olyan jelentős energiakisugárzással jár. amelyet a környezetünkben levő emberek megéreznek. értéktelen embereket ruház föl előnyös külsővel. belső értékeinek kisugárzódásával. egész életre szóló csalódást. feledhetetlen élménynek tudható be. és az egyensúlyunk megtartásáért felelős. Ennek tudható be. A lélek ugyanis nem képes hazudni. sőt nem egyszer tragédiát okozva ezzel a velük kapcsolatba kerülő. Személyiségének bája. hogy a lélek az érzékelésen túlmenően „beszél” is a szemen keresztül. amikor a sors primitív lelkű. hogy kellő átélés esetén bármikor képesek kiváltani magukból ezeket az energiasugárzásokat. amelyek tartós formában csak a rendkívüli egyéniségekre jellemzőek. hogy van egy hatodik érzékszervünk is.

a pupilla összeszűkül. orrbántalmak. mint két rövid cső. illetve Yin energia telítettségből eredő betegségekben szenvednek.153/434 csalhatatlanul leleplezik a hazugságot (pl. és hegyének függőleges irányú mozgását kell figyelni. A profik csapágyazott pálcákat használnak. altesti bántalmak. Ezeknek a viszonylag egyszerű eszközöknek az elkészítési és telepítési módja a szakirodalomban megtalálható. ennek ellenére egy Wilhelm de Boer nevű kísérleti alany 10–10 Gausst is képes volt észlelni. lábszárfekély. hormonzavarok. Elég egy őszinte pillantás. látászavarok. szívizomgyulladás. vízkórság. mint az állatoké. ami nem más. Egyébként az állatok viselkedésére. amelyeket sokan azért keresnek fel.0001 G mágneses erővonalsűrűséget is képesek érzékelni.com . felrebbenő szempilla. A „lengyelpálca” nem más. ezért ezek a gyógyhelyek elsősorban azok számára hasznosak.és elmebetegségek. akik krónikus Yang energia hiányban. A hagyományos „Y” alakú varázsvesszőnek a két szárát kell megfogni. fül-. gyomorfekély. Bár az emberek mágneses érzékenysége sokkal rosszabb. Ugyancsak a földből kiáramló sugárzásnak tudható be. Statisztikai kimutatások szerint ezek az aszimmetrikus energiasugárzások gyakori kiváltó okai a rákos megbetegedéseknek és egyéb szervi elváltozásoknak is. Vannak. melyeknek egymáshoz viszonyított állását kell figyelni. és a modern térképeken is feltüntetik őket. Erős izgalom vagy meglepetésszerű közlés esetén az agy összezavarodik. Mivel a földsugárzás alapvetően Yin jellegű. a fél szemöldök felhúzódik) akkor sok kellemetlenségtől kímélheti meg magát. Léteznek ugyanis olyan gyógyhelyek. abortusz. amíg az illető képes uralkodni magán. Telepatikus úton a dinamikus kisugárzásokon vagyis az információn kívül az élettelen tárgyak homogén energiakisugárzása is felfogható. Tartósan azonban ez sem szokott sikerülni. Időnként a primitív emberek is próbálkoznak valódi énjük színészkedéssel való elfedésével. illetve az ágya egy föld alatt húzódó vízér felett van. hogy az élő szervezet rendkívül szenzibilis a mágneses sugárzásokra. Ezek közül leggyakoribbak a vérszegénység. egy ösztönös mozdulat. köszvény. Itt a magunk elé tartott pálcák oldalirányú kereszteződése jelzi a keresett anyagot. vagy közismert nevén „varázsvessző” közvetítésével a vízen kívül képesek érzékelni a föld alatti ásványi anyagokat és kőolajkészleteket is. A nem megfelelő helyen álló épületeket viszont sugármentesítőkkel használhatóvá lehet tenni. prosztatagyulladás. A francia Íves Rocard16 professzor mérései alapján a „varázsvesszős” emberek már 0. továbbá ideg. oldalirányú elmozdulásukat. hanem a Föld majd minden országában összefüggő nyomvonalak is találhatók. így a kéz szorítása nem befolyásolja a mozgásukat. és álmatlan éjszakái vannak. szaporodására és tejhozamára sincs jó hatással. Kínában ezeket az energiavonalakat sárkányösvényeknek nevezik. Ennek az eszköznek alapvetően kétféle kivitele van. Összehasonlítási alapként megemlíthető. miközben a rövidebb szárukat megmarkoljuk. akkor állandó fejfájások gyötrik. és ennek olyan erős az energiakisugárzása. hogy ha valakinek a szobája. és máris lelepleződött az illető. A ley-vonalak mentén az energia több helyen is 16 ív rokár Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. koraszülés. hogy egy átlagos rúdmágnes mágneses erővonalsűrűsége 10 000 Gauss felett van. mint két derékszögben meghajlított fémhuzal. tüdőgyulladás. Ezekbe illesztik a fémpálcák rövidebb szárát. és ekkor már akadálytalanul megvalósítható a lelki kommunikáció. hogy ezeken a szakaszokon mélyen az úttest alatt vízér húzódik. asztma. Ez a különös képesség annak tudható be. csonttuberkulózis. epilepszia. akik fokozottan érzékenyek ezekre a sugárzásokra. hogy az autópályák bizonyos pontjain az átlagnál jóval nagyobb mértékben fordultak elő balesetek. ami egymilliárdod része a Föld Sarkokból kiinduló mágneses erővonalsűrűségének.illetve fémrúd. menstruációs panaszok. és egy kezükben tartott fa. egy elkapott tekintet. petefészek-gyulladás. egy sunyi. reumás megbetegedések. A vizsgálatok kimutatták. Ilyen geomágneses anomáliák nem csak egyes helyeken fordulnak elő. hogy nem egy esetben eszméletvesztést is okozott. ha az istállójukat egy föld mélyében rejlő vízér fölé építik. A földből kiáramló sugárzások azonban nem minden esetben károsak. elveszti a kontrollt az átlagnál fejlettebb mimikai képességek felett. A jó színészi képességekkel rendelkezők viszont ezen az úton is megtéveszthetnek bennünket. Ez a képesség azonban csak addig működik. mert a föld mélyéből feltörő koncentrált szubatomi energiasugárzás jótékony hatást gyakorol a betegségükre. Sok helyen megfigyelték már. cukorbaj. trombózis.

A „Föld erejének” minél hatékonyabb összegyűjtése érdekében a menhirek talajba ágyazott végét kihegyezték.com . több száz éves fák is alkalmasak. szamárköhögéstől. és egy rendkívül sűrű hálót hoznak létre. A Hartmann-háló négyzetes elrendezésű ingersávjainak a szélessége kb. valamint a nagyfeszültségű villamos távvezetékek okozta különböző betegségekben. Manfred Curryről17 elnevezett háló rácsszélessége hozzávetőlegesen 4 méter. A Hartmann-háló sűrűsége folytán főleg a szűk. Sajnos a legtöbbjük eltűnt. mind a 17 mánfréd küri Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Aki hajlamos arra. a vele foglalkozókat pedig szélhámosnak tekintse. 0. Sok csodával határos gyógyulást tulajdonítanak a bükkszentkereszti köveknek is. hogy a varázsvessző a paranormális képességekkel nem rendelkező személyek kezében is a kövek irányába fordul. mint a megalitoké. Ez a negatív energiát kibocsátó méhsejtszerű háló az egész Földet körülveszi. a sarkok irányába pedig csökken. Ernst Hartmann kutató által megtalált globális rácshálón kívül nyilvántart egy másik hálózatrendszert is. Így lett a dicsőség a német Hartmanné. és átlagosan 1520 kilométerenként emelkedtek ki a környezetükből. amit a sziú indiánok úgy értek el. ahol a Föld mágneses sávjai felszín alatti vízérrel kereszteződnek. hogy minden második Hartmann-négyzetbe esik egy Curry-csomópont. érzéki csalódást okoznak. vésett barázdákkal látták el. Némely kő energiakisugárzása még most is annyira erős. A kő ugyanis összegyűjti a föld mélyéből kisugárzó mágneses energiát. és rádöbbentette őket arra. pajzsmirigytúltengéstől. Sajnos ezzel nem merült ki a kártékony földsugárzások sora. ha az építészeti hatóságok mind az építkezés megkezdése. Az ily módon megjelölt gyógyító erejű kegyhelyeket nálunk kunhalmoknak. Évente több millió ember hal meg a világon a káros földsugárzások. az ideggyengeségtől. dr. a Curryhálót. hogy a földsugárzások egészségkárosító hatását elbagatellizálja. Ebben az apró hegyi faluban betegek százai szabadultak meg a mandulagyulladástól. 30×30 centiméteres gócpontok számos betegség kialakulásának lehetnek az okai. Ez azt jelenti. az egyes sávok közötti távolság pedig átlag 2. Egyébként a XX. a logikus. Ezen túlmenően a lelki és a testi energia növelésére is alkalmasak voltak ezek az oszlopok. tényfeltáró adatközlése sok embernek elvette már a viccelődő kedvét. Érdekes módon hasonló kisugárzásuk van a vulkánikus eredetű kőzeteknek is. míg Bulgáriában és Belső-Ázsiában kurgánoknak nevezték. A szakirodalom a dr. A természetes eredetű földsugárzások ismert fajtája még az úgynevezett Hartmann-sugárzás. hogy mindenki az életével játszik. Mellesleg az ily módon való feltöltődésre a nagy átmérőjű. hogy egyeseknél szédülést. isiásztól és nőgyógyászati cisztáktól. Nálunk a Tapolcát és Zánkát összekötő út fölé magasodik egy ilyen bazaltkúp. a modern építkezés. Ennek a műnek a tárgyilagos hangneme. modern lakásokban lehetetlen kikerülni az egyes rácspontokat.154/434 koncentrálódik. Ezekre a pontokra a geomantiában jártas őseink hatalmas kőoszlopokat állítottak. Ez az esztelen áldozat csak akkor kerülhető el. így ezeknek a megalitoknak az átölelése gyógyító hatást váltott ki az arra vetődött vándorokban. és a rácspontokban mért intenzitása nem sokkal marad el a föld alatti vízérsugárzások intenzitásától. Ezek az ingersávoknak is nevezett kisugárzások a hosszúsági és szélességi fokokhoz hasonló módon körülfutják a földgolyót. hallucinációt. Feltételezések szerint ezeknek a csomópontoknak nagy szerepük van a szklerózis multiplex kialakulásában. de ezeknek az energiakisugárzása jóval alacsonyabb. olvassa el Georg Otto: Földsugárzás és egészség című könyvét. ezért ezek a kb. A „tudós testület” azonban válaszra sem méltatta a levelét. a 337 m magas Hegyeskő. és a nagyüzemi földművelés áldozataivá váltak. aki nem veszi komolyan a természetnek ezt az alattomos megnyilvánulását. század közepén Hernádi Mihály is felfedezte a Föld energiahálóját. A legveszélyesebbek azonban azok a helyek. néhány perc alatt feltöltődik energiával. Kelet-Európában a ley-vonalak csomópontjaira kis dombokat építettek. sőt az eltemetett részt kígyószerű.5 m. ami az Egyenlítő felé haladva növekedik. vagy a vulkánikus kőzeteké. tüdőcsúcshuruttól. A felfedezőjéről. hogy nekitámasztották a csupasz gerincüket. amelyről 1950-ben értesítette a Magyar Tudományos Akadémiát. sőt a túlérzékenyek sokkhatást is szenvedhetnek. asztmától. A szerző „Elektroszmog” című könyvében a villamos áram egészségre gyakorolt káros hatásáról is részletes tájékoztatást kaphatunk. A kövek alól feltörő pozitív sugárzás olyan erős.3 m. Aki nekidől a Monoszló község mellett található 20-40 cm átmérőjű bazaltoszlopoknak.

Az ágyak sugármentesítésének ugyancsak mellékhatásoktól mentes módja. Ez a megoldás azonban csak egyedül álló házak esetén alkalmazható. Ezekből a könyvekből megismerhetjük a dr. 1 centiméternyi vizet. hogy legalább 100 db ing. szőnyegeket. és lefedjük egy 30 cm átmérőjű sima krómnikkel lappal. de csak rövid idejű védelmet nyújtanak a földsugárzások ellen a különféle héjas magvak. A káros földsugárzásokat a jövőben valószínűleg úgy fogjuk tökéletesen hatástalanítani. valamint a föld alatti vízérkisugárzások elleni védelem módszere megegyezik. A legegyszerűbb és legbiztosabb védekezési módszer.és Curry-sugárzás. A sugárelhajlítás jelenleg ismert leghatékonyabb és legegyszerűbb alakzata a sugárzásvédő ék. és a Hartmann-csomópontba rakjuk. hogy telítődne.com . hogy elpusztítja a levegőben levő vírusokat és baktériumokat. Ez a sugárelhajlításon alapuló eszköz 1. így összehajtogatva naponta át kell helyezni őket a lakás egy sugárzásmentes zónájába. így a védett téren belül élők szinte abszolút nyugalmat élveznek. hogy a lakásokban pinceszinten elhelyezünk egy erős pozitív energiakisugárzó készüléket. mivel a védett területen túl feltörő sugárpalást a szomszédos lakásokban sugárkárosodást okozna. ezért már egy maréknyi mennyiség is Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Könnyen beszerezhetők. Ma már egyre több országban ismerik fel a földsugárzások egészségre gyakorolt káros hatását. illetve semlegesíti a földből kiáramló káros negatív sugárzásokat. hogy a szalmazsákon alvó őseinknek jóval kevesebb bajuk volt a földsugárzásokkal. Ennél jobb megoldás a „lengőgyűrű” felállítása. Működési mechanizmusánál fogva ezt az eszközt is csak szabadon álló épületeknél. pinceszinten elhelyezve egy ikerházat is semlegesíthetünk. szúnyogokat és egyéb rovarokat is. és az ágyunkat áttoljuk a sugárzásmentes zónába. hogy szakszerűtlen elhelyezés esetén pozitív kisugárzásukkal károsan befolyásolhatják az egészségünket. Erre a célra ma már egzakt eredményeket szolgáltató elektronikus műszereket is gyártanak. vagy maximum sorházaknál alkalmazhatjuk. lepedőket helyezhetünk az ágy alá. Ezeknek az eszközöknek a közös hátránya azonban. amelyek különleges rétegezettségük folytán a káros sugárzások jelentős részét képesek elnyelni. A megfigyelések szerint a mágneses gyűrűn belül tartózkodó személyek szinte sohasem lesznek influenzások. páfránnyal és fagyönggyel tömött ágybetétet ajánlanak erre a célra. Ez a koncentrált szubatomi energiarészecskékből álló sugárpalást valószínűleg elriasztja a legyeket. akkor egyéni védőeszközt is alkalmazhatunk. hogy nem atkásodott el. Közülük is leghatékonyabb a vadgesztenye. hogy pinceszinten alárakunk egy 12 cm átmérőjű műanyag edényt. Mire ez megtörténhetett volna.5-2 méter magasságban már egy franciaágynak megfelelő méretű területet képes sugármentessé tenni. Ezzel a módszerrel egy csepp vérből megállapíthatók a kezdeti stádiumban levő betegségek. Földsugárzás-árnyékoló ágybetéteket. mint nekünk.) Nem lebecsülendő előnye volt még a szalmazsáknak. Aschof-féle vértesztet is. mert az eltérített sugarak beszivárognának a szomszédos épületekbe. A másik védekezési mód feltehetően az lesz. így az erre a célra szolgáló eszközök mindkét sugárzás ellen hatásosak. Ezzel a 12×17 cm méretű találmánnyal. Ennek legegyszerűbb módja. (Manapság ezt a hatást kókuszmatraccal próbálják elérni.155/434 beköltözés előtt előírják a kötelező geopatológiai felmérést. hogy egy éjszaka alatt telítődnek. amelyek magukhoz vonzzák az épület alatti negatív sugárzásokat. Nem véletlen. Az össze-vissza elhelyezkedő gombok mini domború tükörként viselkedve teljesen megzavarják a földsugárzások erőterét. sőt korábbi betegségeink is kimutathatók vele. Érdekes tulajdonsága ennek az elhajlítás után ismét függőlegesen felfelé áramló sugárfüggönynek. Ha ez nem lehetséges. az összetöredezett szalmát kicserélték. hogy az épület körül intenzív negatív energiakisugárzó eszközöket helyezünk el. Nem kell ezzel a mellékhatással számolni a sugarak szétszórása esetén. és megpróbálnak különböző módszerekkel védekezni ellene. ha a lakásunkat egy nagy gyakorlattal rendelkező geopatológussal illetve radiesztétával felméretjük. falakon kívül szorítja. A kókuszdió külsején található rostszálak ugyanis szintén szétszórják a földsugárzást. A Hartmann.és kabátgombot vászonzacskóba varrunk. Csekély súlyához képest igen nagy mennyiségű mágneses energiát képes magába fogadni. Pozícióhelyes elhelyezés esetén ez a nem túl drága készülék anélkül képes a helységben uralkodó mágneses sugárzást kioltani. Ukrán természetgyógyászok szárított csalánnal. A semlegesítő eszközök hátránya még. amely eltaszítja. Beletöltünk kb. A földsugárzások egyébként nemcsak varázsvesszővel érzékelhetők. Mellesleg ezt teszik az összekuszált szalmaszálak is.

Mellesleg hasonló hatást gyakorol ránk az elektroszmog is. vagy heves szívdobogás és hirtelen vérnyomásváltozás) tapasztalható. Hosszú távon pesszimizmust és lelki szorongást is okozhat. így nem egy esetben előfordul az is. Amennyiben a jobb vagy a bal tenyerünket a fájós testrészre helyezzük.Curry. hogy egy idő után félelmet ébreszt. A földsugárzások zavartalan megnyilvánulása. Az emberiség fennmaradását fenyegető globális válság. kéz. A vizsgálatok egyértelműen kimutatták. viselkedésünkkel már nem tudjuk semlegesíteni őket. Amennyiben Hartmann. akkor többnyire nem alakul ki krónikus betegség. illetve a szeretetteljes érintés gyengíti a földsugárzásokat. de ezek többnyire máshol. Kisebb zavarok esetén átmeneti megoldásként megpróbálkozhatunk a reikizéssel is. mert ilyenkor magunk mögött hagyjuk otthonunk és munkahelyünk megszokott vízér. gyomorpanaszok. Ezzel szemben a kedves becéző szavak. hogy amikor néhány hétre szabadságra vagy külföldre megyünk minden panaszunk megszűnik. szervezetünkre szinte záporoznak a különböző intenzitású és frekvenciájú energiaimpulzusok. hogy miért hordtak szépapáink vadgesztenyét a nadrágzsebükben. Ennek következtében elveszítjük a türelmünket.és lábzsibbadás. hogy valamely szervünk illetve testrészünk tartósan fáj. földből kiáramló káros sugárzások ellen nem csupán fizikai eszközökkel lehet védekezni. hogy ezek az eszközök nem gyakorolnak mindenkire egyforma hatást. fülzúgás. hogy a szabadság alatti elutazás nem pusztán a levegőváltozás miatt gyakorol ránk előnyös hatást. Természetesen az új környezetünk sem mentes a káros kisugárzásoktól. Az sem titok többé. ami erős fejfájásban nyilvánul meg. hogy a túltöltődött meridiánjainkból vonnak el energiát. hogy azt a helyiséget. Még ennél is nagyobb csodára képes a szeretetteli pillantás. hanem csak tartós rosszullét (étvágytalanság. vagy túlfeszített idegállapotunkban való magunkhoz vonzása aztán különböző betegségekhez vezet. Ily módon óvták magukat a Hartmann-háló okozta reumás fájdalmaktól.com . Arra is legyünk tekintettel. kapkodva síró személynél. bármekkora távolságra legyenek egymástól a találkozó szempárok. mert ez a sugárzás viszonylag gyenge. más testrészünkre gyakorolnak hatást. ahol valaki áhítattal zenét hallgat. fáradtságérzet. émelygés. de olyanok is vannak. valamint a megélhetésért folytatott mindennapi hajsza egyre idegesebbé tesz bennünket. hogy miért tudjuk olyan elmélyülten élvezni a zenét. ingerlékenység vagy depresszió lép fel. Állandó használatuk azonban nem ajánlott. elhagyják a földsugárzások. ami még ingerlékenyebbé teszi. visszatérésünk után azonban pár nap múlva kiújul a „nyavalyánk”. vagyis két lélek egymás közötti közvetlen kommunikációja teljes mértékben legerjeszti a köztük levő összes Hartmann-sugárzást. illetve rossz közérzet. Így csak azt észleljük. Korunk dübörgő popzenéje éppen ellenkezőleg hat. Ez azért van.és Hartmann-sugárzásait. mintegy magába sűríti a körülötte levő Hartmann-vonalakat. Ezek után érthető. Ez a jelenség azonban csak a kiegyensúlyozott hangzásvilágú klasszikus zeneművek és örökzöld dallamok hallgatásakor lép fel. akikre kifejezetten károsan hat. indulatos ember eltéríti. megsokszorozza a káros hatásokat olyannyira. illetve kivonhatjuk a mágneses sugárzások okozta többletenergiát. hanem azért is. A kis hatékonyságú eszközök közül megemlíthető még a nyitott fém karperec. Bármennyire meglepő. és a mások iránt érzett szeretetünket. Ugyanez a jelenség tapasztalható a görcsösen. szédülés. vagy úgy érezzük magunkat. emiatt ki kell cserélni őket. neuraszténia. A veszekedő. nyugtalanság. így az éjszaka lemerült meridián nappal (az ágy elhagyása után) újratöltődik. A legtöbb emberben fel sem merül. Felerősíti. álmatlanság. Néhány nap után azonban telítődnek. Sokak szervezete közömbösen viseltetik a „mágikus gyűrűkkel” szemben. pótolhatjuk az elvesztett energiát. A legtöbbször azonban fejfájás. Mivel az utazás alatt igen sok vízér felett haladunk el.156/434 elegendő ahhoz. A tekintet átható ereje.és lakóhelyünkön uralkodó káros sugárzások. A legbiztosabb jele ennek a fajta betegségnek. Ezek oly mértékben megmozgatják a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mert túltöltést okoznak. koncentrációs zavarok. hogy az ágy alá szórva megvédjen bennünket a földsugárzás káros hatásától. nyugtalanságot és haragot kelt. Így mind inkább érvényesülni tudnak a munka. Sajnos a pozitív megnyilvánulások mind ritkábban nyernek teret az életünkben. -gyűrű és -homlokpánt.vagy Curry-csomópontban van valakinek az ágya. Tudományos vizsgálatok szerint pszichés állapotunk jelentős hatást gyakorol a földsugárzásokra. mint akibe csak „hálni jár a lélek”. Ez bizonyos fokig magyarázatot ad a zene gyógyító hatására is. hányinger. Ennek következtében korábbi panaszaink megszűnésén kívül még jelentős közérzetjavulás is felléphet.

mintha elpusztult volna. Páni félelmükben a maradék 14 is utánuk ugrott. 18 19 venkúver ánszi Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ennél sokkal rosszabb megoldást választott egy olaszországi kiskutya. amelyek szűk környezetünk elhagyásával járnak. vagy a város környéki kirándulás lehetősége minden ember számára adott. Röviddel a rengés előtt a háziállatok megvadulnak. amely az általa még soha nem tapasztalt stressz hatására előbb ugatni kezdett. Egyszer csak távoli zúgást hallottak. Földrengésveszély esetén még a téli álmukat alvó kígyók is előbújnak a föld alatti odvaikból. aki a szabadságát otthon. majd körbe-körbe forgott. de különösen a patkányok már órákkal a kitörés előtt érzékelik a földrengéseket. és nem hajlandóak visszamenni az ólba. a tehenek pedig soha nem hallott üvöltésbe kezdenek.3 erősségű földrengés rázta meg a települést. Ezzel az állatvilágból jól ismert viselkedési formával próbálta az ismeretlen ellenfelet megtéveszteni. a lovak szinte sikoltozó nyihogásba. de ők életben maradtak. Kanadában néhány gyerek a Vancouver18 melletti erdő szélén játszott egy macskával. hogy a marhák vad rémületükben nekiszaladtak a közeli folyónak. A teleportáció előfeltétele a koncentrált energiamező. amikor a repülő csészealj még nem is látható. Franciaországban egy békésen legelésző csordát annyira megijesztett a fölöttük elhúzó repülő csészealj. A környezetben általuk észlelt energiahullámokhoz képest ez a sugárzás annyira intenzív. amelyek gyógyulást hoznak számukra. egy kutyát teleportációs kísérletnek vetünk alá. amikor pl. Az állatok a közeli szakadék felé rohantak és közülük 36 jószág belezuhant a 20 méteres mélységbe. hogy már akkor reagálnak rá. és megérzik hogy mely gyógynövények azok. Az állatokat a környezeti energiakisugárzások nem csupán a tájékozódásban. hogy bélrendszerünk működése újra beindul. és a földre vetette magát. hanem más tevékenységüket is jelentősen megkönnyítik. hanem az állat szokatlan viselkedésén. Az állatok rendkívül érzékenyen reagálnak a koncentrált energiasugárzásra. nagyon szereti az ilyen energiazónát. A pénzhiányra való hivatkozás nem lehet valós indoka az otthonmaradásnak. Ennek leggyakoribb megnyilvánulási formája. melyeknek az energiakisugárzása képes helyreállítani meridiánjaik felbomlott energiaegyensúlyát. A felettük elhaladó UFO hatására a cica előbb menekülni akart. így csak elhatározás kérdése. a megszokott tartózkodási helyén tölti. A házak fele összeomlott. hogy az állatok. az egymásnak feszül kéreglemezek által keltett mágneses sugárzásra. melynek következtében megjön az étvágyunk. Az állatok kollektív öngyilkosságára is számos példa akad. Ennek tudható be. hiszen a hátizsákos turizmus. Ha pl. a sertések és a szarvasmarhák fejvesztve menekülnek. a fejfájás vagy egyéb rejtélyes panaszok elmúlása is. hogy még napokkal az „áttelepítés” után is levert lesz tőle.157/434 meridiánjainkban áramló energiát. megbetegszenek. Nem sokkal ezután a Richter-skála szerint 7. és a vészhelyzetek felismerésében segítik. akkor sokak szerint „ösztönösen” keresik azokat a gyógynövényeket. intenzíven reagálnak a föld mélyéből feltörő magma energiakisugárzására. A környezetváltozás tehát minden ember számára igen fontos. Valójában azonban a növények auráját észlelik. Kínában annyira komolyan veszik ezt a figyelmeztetést. és így szinte százszázalékos előrejelzésre képesek. A macska pl. Hasonló pánikot vált ki az állatokból az UFO-kból kiáramló szubatomi energiasugárzás. február 4-én kiürítették Haicseng városát. 10 évvel később Annecy19 városában 50 tehénből álló csordát riasztott meg egy leszálló UFO. hogy 1973. nagy hibát követ el az. vagy megszűnik krónikus székrekedésünk. Sok esetben tapasztalható a migrén. Legegyértelműbb bizonyítéka az állatok energiaérzékenységének. Újabban a kínai földrengéskutató intézet bekameráztatta a kígyótenyésztő telepeket. de nem ezen lepődtek meg. hogy mindazon előnyös hatásokban részünk legyen.com . és közülük sokan a vízbe fulladtak. A szakirodalom ennél különösebb reakciókat is feljegyzett. hogy korábban pangó szerveink működése normalizálódik. A tyúkok riadtan verdesnek a szárnyaikkal. Egyébként az állatok közül a kígyók a legérzékenyebbek a földrengések. mert társaik puha testére zuhantak. A sűrűsödő energiakvantumok viszont olyan iszonyatos félelmet váltanak ki az állatból. Közeledtükre a kutyák rémült vinnyogásba. végül kimúlt az emberek szeme láttára. Már 5 nappal korábban megérzik a közelgő katasztrófát. majd váratlanul megtorpant. A legtöbb állat különösen érzékeny a víz energiakisugárzására. a kutya és a legtöbb állat viszont rettenetesen fél tőle.

Arra azonban ügyelni kell. A legtöbb méhész ezért föld alatti vízfolyások fölé telepíti kaptárait. de mindegyiket megúszta kisebb sérülésekkel. Talán ennek tudható be. baktériumok. mivel a madarak közül csak a szarka szereti az intenzív Yin energiakisugárzást. A három legnagyobb villámcsapás a szomszéd épületeket is megrongálta. Néhány hét múlva súlyos sérülései miatt leszerelték. ahol a szarka fészkel. A fokozottan koncentrált energia nem csak a fát égeti szénné. mert biztosan vízérre bukkanunk. Sajnos a földből kiáramló koncentrált negatív energiasugárzás elősegíti a mikrobák (vírusok. Az otthona már kevésbé viselte el a megpróbáltatásokat. hogy a pihenési idő alatt a kaptárakat sugármentes helyen kell tárolni. A harmadik villámcsapás megbénította. halászás közben csapott bele a villám. Ray Cleveland Sulliwanba24 36 év alatt 7-szer csapott bele a villám. végigfutott a lábán. Negyedszer lángra lobbant a haja. hogy az állatok 20 21 dzséj számmerford betti dzsó hödzn 22 csepl 23 véjnszboro 24 réj klivlend száliv(e)n Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. 40%-kal növelve ezzel a méztermelést. annak nem sok reménye van a túlélésre. de mindegyiket túlélte. A jelenség férjhez menetele után is folytatódott.com . csípnek. akár kutat is áshatunk azon a helyen. Ha éppen nem tartózkodott a szabadban. 1918ban egy floridai csatatéren villámcsapás érte J. akiknek a testében az átlagosnál több Yin energia halmozódott fel. amelynek kéményén fészket rak a gólya. a szülői házat érte sorozatos villámcsapás. A harmadik csapás a bal vállán égette meg. így nem szenvedett égési sérüléseket. A természet haragja még a sírban sem hagyta nyugton. a hetedik pedig horgászás közben érte. Szükség is volt rá. Rögtön magára öntötte a vizet. Nem segített a fedezékbe húzódás sem. Summerford20 kanadai őrnagyot. hol a kezén okoztak fájdalmas sérüléseket. Először csak a nagylábujját veszítette el.158/434 Szárazság idején az elefántok még a föld alatt is megtalálják a rejtett vízforrásokat. Az őrnagy 1932-ben halt meg Vancouverben. hogy kórházba kellett szállítani. Aki az eső elől ilyen fa alá húzódik. Ezt is túlélte. Ezt követően egy kanna vizet tartott magánál az autójában. ugyanis két év múlva a sírkövét megrepesztette egy villámcsapás. és a villám mély barázdát szántott az udvarukban. 2004-ben Kurt Nielsen dán gazda 85 tehene közül 31-et pusztított el egyetlen villámcsapás. Egyes rovarok – közöttük a méhek – szintén kedvelik a föld sugárzó zónáit. Az erdei vadak viszont egyáltalán nem kedvelik ezeket az ingersávokat. mert 1973-ban vezetés közben csapott le rá egy alacsony felhőből a villám. A természettől elszenvedett üldözés azonban annyira megviselte az idegeit. ahol hangyák telepedtek le sohasem építettek házat. és agyaraikkal kiássák a legeldugottabb zugokban rejlő pocsolyákat is. soha nem fog belevágni a villám. Az 1957-es villámcsapás véglegesen tönkretette. Hat év után Vancouverben. ezért előszeretettel telepszik vízfolyások kereszteződése fölé. A vadászok megfigyelték. A vízerekre ültetett fák is rendkívüli mértékben vonzzák a villámot. másodszor pedig a szemöldöke perzselődött meg. 1930-ban háromszor sújtotta az istennyila. hogy 71 éves korában golyót röpített a fejébe. Szerencsére nem vesztette el az eszméletét. Ezek hol a fején. Ugyancsak nagyon szeretik az ingersávokat a hangyák. A szarkához hasonlóan a kígyók is kedvelik a sugárhatás alatt álló helyeket. A tehenek egy fa alatt kerestek menedéket a vihar elől. A Mississippi állambeli Betty Jo Hudsont21 már gyerekkorában több villámcsapás érte. Ezúttal olyan súlyosan megégett a mellkasa. A katonatiszt leesett a lováról. Nőknél sem ritka ez a jelenség. Ha kígyót vagy siklót látunk karikába gömbölyödve a napon sütkérezni. amikor a mezőn telibe találta egy hatalmas villámcsapás. és ismét felgyújtotta a haját. hanem a környékén levőket is megöli. Azok az emberek is magukhoz vonzzák az „ég nyilait”. és elájult. Egyik alkalommal a kutyájuk is elpusztult. Utána 3 méterre kirepítette a kocsijából. A hatodik villámcsapásban a bokája sérült meg. A Chapel22 városkában épített házukba többször belevágott a villám. A madarak közül a gólya kerüli leginkább a Yin energiakisugárzásokat. és lelökte róla a cipőjét. A föld alatti vízér különösen erős vonzerőt gyakorol a villámra. Ellenkező esetben a méhek a hideg idő beköszönte után is idegesen röpködnek. Élő villámhárítóként tartják számon a virginiai Waynesborow23-ban élő nyugdíjas erdészt. emiatt az ősi Kínában olyan helyre. hogy a népi hagyomány szerint abba a házba. „gyűjtik a mézet”. gombák) szaporodását is. Egy másik népi megfigyelés szerint ott kell kutat ásni. amikor közéjük csapott a villám.

Termésük nagysága többszörösen meghaladja a normális méretet. gyümölcsöket termeszthessünk. hogy növekedés közben a törzsüket ferdén elhajlítják. annál magasabb a hatóanyagtartalmuk. vagy egymással nem harmonizáló – energiakisugárzásában. Olyan növények is vannak. sokszor úgy védekeznek ez ellen. és a növényi kártevők ellen. Beszerezhető az Ökoszolgálat Alapítványnál. és pár év alatt kiszáradnak. és csak azután kezdenek függőleges növekedésbe. hanem képesek semlegesíteni a sugárzónákat.159/434 vonulásakor a csapás bizonyos helyein a nyomok megszakadnak. amelyekre kifejezetten rossz hatással van a föld alatti energiakisugárzás. amelyek kölcsönösen nem viselik el egymás közelségét. Budapest. Ehhez a művelethez 5 db bot egyszerű földbe szúrása is elegendő. A gyümölcsfák pl. hogy az ötszög puszta kijelölésével az alakzaton belüli talajon 2 °C-os hőmérsékletemelkedés idézhető elő.com . azaz vegyszermentes növényeket. (Belföldről ingyen hívható. Nagy Andrea: Zöldköznapi kalauz című könyvéből részletesen is megtudhatjuk. Ha nem túl erős a sugárzás. csenevész példányok találhatók. Ha az ötszöget kétszer vagy háromszor jelölik ki. Ilyen növények termesztése esetén a sugárzó helyeken csak gyengén fejlett. mégis mindegyikük ugyanott rugaszkodik el a talajtól. amelyek nem csak jól érzik magukat ezeken a helyeken. Ezek a hatások fékezik vagy ösztönzik az egyes magvak csíraképességét. hogy permet-. Semmi látható akadály nincs ezeken a helyeken. Azok a fák. Címük: 1054. A növényekre a földből kiáramló energiasugárzásokon kívül az egymásból kiáramló sugárzások is hatnak. a növények pedig dússá. hogy ezeken a földsávokon alacsonyabb a talaj tápanyagtartalma. Vadász u. általában pozitívan ionizálják a körülöttük lévő levegőmolekulákat. Úgy látszik. mivel a zöldségek közül a bab tűri legjobban az energiakisugárzást. hogy vannak növények. akkor gyakori jelenség az elhajlás is. amelyek nem kedvelik a földsugárzást. Ezen túlmenően megismerhetjük ebből a műből az egyes növényi kártevők elleni természetes védekezés. a környezetet nem károsító permetszerek előállítási módját. ha a termesztéséhez szükséges földterületet ötszög alakban jelölik ki. A gyógyfüvek ugyanis általában igénylik az erős földsugárzást. Vannak azonban olyan növények is. ízük azonban egy bizonyos növekedési határon túl már többnyire élvezhetetlen. Az ok a növények különböző frekvenciájú – egymást kiegészítő. A földművelésügyi minisztérium szakértője megállapította. Ilyen esetekben a kiskerttulajdonosok akkor járnak el a legcélszerűbben. 29. ami a vadakat ugrásra kényszerítené. bujává válnak.) A biokertészet lehetőségeinek kimeríthetetlenségét bizonyítja egy misztikus jelenség is. hogy az egyik nárciszfajta két hónappal korábban virágzik. Tulajdonképpen ezen az elven alapul a biokertészet is. A legtöbb gyümölcsfára szintén rossz hatással van a föld mélyéből kiáramló koncentrált energiasugárzás. a talaj 25 szili Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A vízér fölé ültetett fák törzsén fagyásra emlékeztető repedések. A növényekre az informatív energiasugárzásokon kívül a homogén sugárzások is érdekes módon hatnak. vagyis a körülöttük uralkodó mikroklíma jellegében rejlik. és a levegőre gyakorolt ionizáló képességükben. a kevésbé intenzív sugárzást teljesen meg tudja szüntetni. és többek között ezek a fizikai hatások teszik lehetővé. Tel: 0680-269 446. A másik megoldás a gyógynövénytermesztés. Minél intenzívebb energiasugárzásnak vannak kitéve. és azután néhány méterrel odébb folytatódnak. rákos daganatok keletkeznek. ha a kritikus helyeken babot termesztenek. hogy minél hamarabb túljusson a veszélyes zónán. A vizuális jelek alapján sokan tévesen hiszik azt. csodára még a szubatomi energiasugárzások sem képesek. Anglia dél-nyugati partjainál elterülő Scilly25-szigeteken megfigyelték. Jól bírja azonban a földsugárzást a fűzfa és a tölgyfa. Jellemző rájuk. amikor a lombozatuk kikerül a föld alatti vízér zónájából. Azt hogy az egyes növények közül melyek tekinthetők jó szomszédoknak és rossz társaknak Könczey Réka és S. így ennek a jelenségnek a kihasználásával igen eredményesen védekezhetünk a gyomnövények. míg más növények nagyon jól érzik magukat egymás mellett. A kertészek már régóta tudják. hogy idő előtt elsárgulnak. A vízfolyásokra ültetett néhány páfrány pl. Különösen vonatkozik ez a csalánra és a mezei pásztortáskára. termésük pedig kirepedezik. Erős homogén energiabesugárzás esetén a magvak csírázása jelentős mértékben felgyorsul. Ezen a téren legérzékenyebbek a barackfák. míg az örökzöld dísznövények az ember közérzetére is igen jótékonyan ható negatív ionokat állítanak elő.

mert az általuk épített szentélyek mindegyike ilyen kedvező energiájú helyeken épült. Egyébként ma már komoly kutatások folynak ezen a téren. hogy számottevő hatást nem gyakorol ránk.” A grazi kutatóintézet munkatársai módszeresen ellenőriznek minden olyan terméket. A reakció elsősorban a szervezet bioenergia-egyensúlyának változásaiban észlehető. hogy a vízerek megzavarják szervezetünk homeosztázisát (a szervezet belső állapotának állandóságát biztosító élettani folyamatok összességét). Ami pillanatnyilag biztosra vehető. és ezt az eszközt úgy szereljük össze. Sajnos nem folytattak szakértői vizsgálatokat annak megállapítása érdekében. vagy szerepet játszik benne valamilyen geomágneses anomália is.com . A legjobb hatásfokúnak a porított. Ezzel szemben a pozitív energiájú helyek frissítő. összesajtolt ásványokból készültek bizonyultak. Szervezetünk érzékenységét tovább növelik a vörösvértestek. amelyek gyártói azt állítják. Az utóbbi években kifejlesztett korszerű műszerek azonban képesek a rendkívül alacsony intenzitású mágneses sugárzásokat is érzékelni. Vannak azonban olyan geometriai formák. kitűzőként viseljük. Az emberi test mágneses térerőváltozásokkal szembeni érzékenysége azzal magyarázható. ami erre a területre jellemző. illetve vízerek idéznek elő. és ellensúlyozzák a káros térenergia hatásait. hogy 70%-a víz. Ez az anyag pedig nagyon érzékenyen reagál a mágnesességre. Amennyiben egy réz vagy vasgyűrűt azonos anyagból készített rúdra erősítünk úgy. a pozitív rezgéseket elektromos és elektromágneses sugárzásokkal elnyomtuk. illetve erővonalak speciális térbeli mágneses mezők. Ez a hatás azonban csak megfelelő tájolás esetén indul meg. káros sugarakat semlegesítő eszközt kapunk. Normál körülmények között ez az energiakisugárzás olyan gyenge. álmatlanság lesz úrrá rajtunk. az élettelen tárgyaknak is van aurájuk. mint egy információcsomag. Súlyosbítja a helyzetet. éltető. de az élőlények szervezete érzékenyen reagál rájuk. tehát káros hatásúak. Kifejezetten erős sugárzást bocsátanak ki magukból a mágikus tárgyak. Ezek közül legismertebb az óegyiptomi sírokból előkerült „Nílus kulcs”. hogy a félkörök háttal illeszkedjenek a rúdhoz. A Föld egészét felölelő mágnesesség lokális változásai. melyeknek a közepében vasatom helyezkedik el. Hatósugaruk néhány méter. A füles kereszthez hasonló tulajdonságokkal bír a görög „Ф ” betűre emlékeztető idom is. úgy kell elhelyezni. hogy az elfektetett gyűrű a rúd végén szimmetrikusan helyezkedjen el. a szobánkban) használjuk. ha a gyűrűt kettévágjuk. A tudósok korábban azért nem foglalkoztak ezekkel az erőkel. Amennyiben vízszintesen (pl. Ha a nyakunkban vagy a ruhánkon. Noemi Kempe fizikus kijelentette. Ezt a nagyfokú érzékenységet az utóbbi évtizedek civilizációs ártalmai alaposan lerontották. Ezek úgy működnek. mert nem tudták mérni őket. Jótékony helyett kifejezetten káros formahullámokat kapunk. Ennek a cirill „Ж” betűhöz hasonló alakzatnak a közelében nyugtalanság. akkor egy harmonikus. hogy ezt a különös hatást ennek a geometriai alakzatnak a szubatomi energiakisugárzása okozza. energetizáló hatásúak. Az összetett geometriai alakzatok is erőteljes energiahullámokat bocsátanak Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ilyenek az egymást derékszögben keresztező vonalak. akkor oly módon kell tájolni. és nagyon hamar megbetegszünk. hogy a bennünket körülvevő természetes információs mezőt teljesen elszennyeztük.160/434 hőmérsékletét fokozatosan 5-6 °C-kal lehet emelni. Ezek segítségével a grazi Biorezonanciás és Bioenergetikai Intézet fizikusokból és mérnökökből álló kutatócsoportja 10 éve tanulmányozza a földsugárzásokat. amelyeket geológiai folyamatok. Mint tudjuk. Ezzel a jelenséggel rokon a különböző formájú tárgyak által kibocsátott energiasugárzás. A kelták nagyon sokat tudhattak ezekről a helyekről. A kutatók is kifejlesztettek ilyen jellegű eszközöket. amely segít a szervezetnek fenntartani a homeosztázisát. illetve azok bonyolult struktúrái. vagy térbeli tárgyaknál a különböző szögű élek. hogy védő hatásúak. Ezek a változások igen csekély mértékűek. Közöttük nem egy abszolút hatástalan. hogy: „Ezek az erők. Tapasztalataik alapján dr. hogy a szára lefelé nézzen. hogy a szára pontosan az Északi mágneses sark felé irányuljon. és a homorú kiképzés. amelyekből a formahullámok koncentráltan áramlanak ki. A geomágneses mezők szervezetünkre gyakorolt hatása további kutatásokat igényel.

Ezt a hatást tovább növeli a Napból kiáramló negatív energiasugárzás is. rézkarikát) teszünk az edény aljába. ha a félig kiürített palackot elfektetjük.161/434 ki magukból. Minden háztartásban megtalálhatók azonban a kártékony sugárforrásoknak egy kevésbé veszélyes. mivel a turbulencia kialakulását a felső víztükör megtörése is megakadályozhatja. A víz lassú áramlása viszont nagy valószínűséggel hatást gyakorol a kisugárzott energiahullám frekvenciaspektrumára. hiszen a szél állandóan hullámokat kelt rajta. ha a palack tele van. hogy valamilyen tárgyat (pl. akkor a kisugárzás ferde irányú lesz. Vízerek esetén a hatást fokozza a víz által simára koptatott fenék is. A baj az. és a víz színén úszó tárgyak is lehetetlenné teszik a tükörsima felület kialakulását. mivel a víz magához vonzza a földsugárzást. Ennek a többnyire palackok. ezért ne tartózkodjunk homorú tárgyak tengelyében. melynek következtében a két felület közötti víztömeg magához vonzza a környezetből kiáramló mágneses sugarakat. Egy rendkívül erős homogén energiabehatás következménye az ár-apály jelenség. Ennek a feje tetejére állított trapéznak az alja azonban továbbra is párhuzamos marad a vízfelszínnel. Megszűnik azonban ez a jelenség. ami döntően befolyásolja. Ezzel megtörik az alsó tükör reflektáló hatása. Nem érvényesül ez a hatás a korábban gyártott benyomott fenekű palackoknál sem. egy rézgyűrűt. Intenzitására nincs számottevő hatással a víz áramlási sebessége. egy sorban elrendeződve viszont fokozott gerjesztés lép fel. Amennyiben páros számban találhatók a helyiségben. és felette párhuzamosan helyezkedik el a víztömeg felszíne. Egy szabadban levő vízfelület esetén ez elkerülhetetlenül létrejön. ha néhány centiméternyi víz vagy más folyadék is található benne. Mindezekre nincs szükség. fazekak formájában megnyilvánuló idomnak az egészségkárosító kisugárzása akkor válik igazán érzékelhetővé. hanem ugyanúgy. sőt a kisugárzás álló folyadékoszlop esetén a legerősebb. befőttesüvegek. mert ilyenkor a Hold vonzóhatása következtében a növényi nedvek nagy része a szárba húzódik. vagy más kovácsoltvas dísztárgy révén kerülhet a lakásba. A káros hullámokat kibocsátó formasugárzók előzőleg említett változata csak véletlenül. holdtölte idején. A megfigyelések szerint ez a mágneses sugárzások esetén is igaz. A föld mélyén található vízerek ugyanis nem csőszerűen folynak. A másik megoldás. amelyeknek a gyökerét hasznosítjuk. A legtöbb folyó medre lapos. hogy az edényben levő folyadék fenéktükre. ami azt eredményezi.com . ahogy a felszíni folyók. de jóval gyakoribb formája. a hengeres testek. de ha a fenéktükör és a folyadékfelszín valamilyen szöget zár be egymással. Ez a jelenség magyarázatot ad a vízérsugárzás kialakulására is. hogy a turbulencia szempontjából ideális négyszög keresztmetszet trapézzá torzul. amely a hozzánk meglehetősen közel álló nagy tömegű Hold gravitációs vonzásának tudható be. páratlan számban. Csupán a folyómeder partjai lejtősek. felülete pedig az alsó víztükör szélességétől függ. A szimmetrikus formák kedvezően befolyásolják az élővilág egyensúlyi állapotát. a holdfogyatkozás időtartama alatt kell kiültetni. legjobb teleholdkor szedni. és főleg ne a fókuszpontjában. mert a föld mélyén levő kőzetek általában keményebbek. Mindezen zavarok nem érvényesülnek a föld alatt. mivel a felső víztükör ekkor a legsimább. Ez azért jön létre. akkor a kisugárzásuk legerjeszti egymást. amelyeknek a leveleit. mint a felszíni folyók laza. valamint a folyadékfelszín által alkotott felső tükör között turbulencia alakul ki. Ismert jelenség. egy helytelenül kialakított virágtartó. fókuszálja a fénysugarakat. amelyeknek a földben fejlődik ki a termésük. így jelenléte akár hasznos is lehetne. melynek következtében a víz a magába gyűjtött mágneses sugarakat felerősítve kisugározza magából. Ez a sugárzás túlnyomórészt felfelé irányul. illetve virágját hasznosítjuk. homokos medre. A népi megfigyelés szerint azokat a gyógynövényeket. Ennek megfelelően újhold idején célszerű azokat a gyógynövényeket begyűjteni. A sugárzás erőssége a vízoszlop magasságától. ami meggátolja a turbulencia kialakulását a két folyadékfelület között. Ugyanezen okok miatt azokat a növényeket. az aszimmetrikus formák viszont ártó energiákat szabadítanak fel. lábasok. amelyek a föld felszíne felett hozzák a termésüket. így létrejön az a sajátos hatás. A gondot nem a víz okozza. Ez esetben ugyanis az összeszűkülő nyakrész megszünteti a felső folyadéktükröt. azokat pedig. A Hold azonban az élettelen anyagokon kívül az élőlényekre is hatást gyakorol. hogy a sugárzás milyen betegséget vált ki a szervezetben. hogy a homorú tükör összegyűjti. Ezért a természetgyógyászok szerint a gyógynövények Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ennek koncentrált kisugárzása azonban ez esetben nem történik meg.

azt növekvő. Pl. Amennyiben a gyökerére van szükségünk. Ezek az emberek eltérő alapon. a Skorpió vagy a Halak jegyében áll. ha délben vagy koradélután végezzük a begyűjtést. levelét. akik az ujjaik vagy egyéb testrészeik idegsejtjeinek rendkívüli érzékenysége folytán érintés útján is képesek érzékelni az energiakisugárzást. az kedvez a gyökérképződésének. a Kos. 1976 nyarán a kínai Tangsan lakói is különös fényvillanásokat láttak az égbolton. A növények telepítésénél is célszerű figyelembe venni a Hold állását. a Szűz vagy a Bak jegyében áll. Egy olasz lány azon túlmenően. hanem az emberi tevékenységre is kihatnak. azt fogyó holdnál tegyük. vagyis ezek az ültetés napjai. Másnap egy 7. hogy a fülével látott. Ha holdfázisokra bontott naptárra van szükségünk.162/434 hatóereje akkor a legnagyobb. Egy angol festőművész esetében a kézlátás oly mértékben kifejlődött. hogy gumikesztyűben.: „Menj el teliholdkor a hetedik hegyen túlra. Andrew Thorpe26 festményein nem otromba krikszkrakszok láthatók. Az 1755-ös lisszaboni földrengés során is „az eget villámok fénye világította meg”. Az állatöv jegyeivel kombinált részletes holdnaptárhoz a „Természetgyógyász magazin” asztrológiai rovatából juthatunk hozzá. Ilyenkor különösen jól növekednek a levelek és a hajtások. és a sziderikus holdritmusok között is.és színérzékelésre. mert a természetes hatóanyagokat szintetikus vegyszerekkel helyettesítjük. Az Ikrek. hogy az ősi népi gyógyászat csodákra is képes volt. Ez a módszer természetesen csak abban az esetben követendő. a gyümölcs beérését ösztönzi. mivel akkoriban nem volt más módja a gyógyításnak. A bőr rendkívüli képességei nem korlátozódnak a fény. sőt infravörös fényben is képesek felismerni a színeket.com . A homogén kisugárzások intenzitása és frekvenciája nagymértékben függ a tárgy méretétől. Mint ismeretes. az állával és a sarkával szagolni tudott. (Nálunk az „Ideál” című folyóirat közöl részletes vetési és betakarítási naptárt 1 hónapra előre. hogy mikor. negyedévenként előre megadva. ennek legoptimálisabb begyűjtési időpontja éjfélkor van. és 240 ezer ember lelte halálát az épületek alatt. A növekvő holdnál vetett magok elgazosodnak. mit érdemes csinálni. A természetben előforduló energiasugárzásokat nem csupán érzékelni. amikor a Hold a Rák. ha a növény szárát. Mára azonban elfelejtődtek. A Richter-skála szerint 8. az esedékes hónapra megadva. vidd haza. Ezek a földrengésfények a légköri ionizáció következtében jönnek létre.7-es erősségű földrengés 70 ezer ember halálát okozta. eltérő színű betűket – letakart állapotban is – könnyen elolvasnak. azt az „Elixír” magazinban találhatjuk meg.) Hosszas megfigyelések alapján újabban összefüggéseket fedeztek fel a növények élettevékenysége. Általános szabályként elmondható. hogy amit meg akarunk teremteni a szervezetünkben. Pusztító erejű földrengések előtt nem egyszer sarki fényhez hasonló fényjelenségek figyelhetők meg az égen. A Természetgyógyász magazin részletesen leírja azt is. egészséges utódokat hoznak világra. és a sugárzás jellege alapján következtetni tudnak a tárgy színére és alakjára. színétől és egyéb fizikai jellemzőitől. ha a Hold a Bika. és áztasd forró vízbe. Az őskorban ezek az ismeretek még hozzá tartoztak a mindennapjainkhoz. Ma már csak egyes népmesei motívumok őrzik ezeknek a szabályoknak a jelentőségét. a Mérleg és a Vízöntő csillagképben álló Hold a virágzást. Mellesleg a sziderikus holdritmusok nem csak a növények fejlődésére. hogy vaksága ellenére nagyméretű színes képeket is képes készíteni. és mögöttük részletesen kidolgozott vadregényes hegyvidéki tájak. melynek közvetlen kiváltó oka a föld mélyéből kiáramló intenzív szubatomi energiasugárzás. hanem ágaskodó lovakon ülő keresztes lovagok. A villámok által létrehozott fényjelenségekhez 26 endrú szó(r)p Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Pl. ásd ki éjfélkor a csodagyökeret.8-as magnitúdójú földrengés romba döntötte a várost. amitől viszont szabadulni szeretnénk. A Természetgyógyász Magazin januári számához pedig egész évre szóló falinaptárt mellékelnek a holdfázisokról. vagy a virágját kívánjuk hasznosítani. de néha kísérő jelenségek formájában látni is lehet. A fogyó hold idején ültetett növénynek erős gyökerei lesznek. A „levélnapok” azok. Ezt látszik alátámasztani a bőrlátás jelensége is. a bőrlátók olyan ritka képességű személyek. míg az újhold vetése kitűnő termést hoz. A haszonállat-tartásnál sem árt figyelembe venni a holdjárást. A növekvő holdnál megtermékenyített állatok erős.” Ezek a történetek bizonyítják. csak élni kell vele. Ez a lista folyamatosan bővül. Ez a lehetőség számunkra is fennáll. az Oroszlán és a Nyilas pedig a termés. A velük végzett laboratóriumi kísérletek során kiderült.

szellemi képességeinkre támaszkodva mi már teljes folyamatában látni is tudjuk az eseményeket. ennek ellenére értelmi képessége. 1999-ben az Izmit városát ért földrengés előestéjén a török tévé egy fénygömbszerű jelenséget mutatott be. Ez azonban csak a látszat. bőre. A legfejlettebb élőlény. mint amennyiben az ember látószervét segíti a hallószerve a tájékozódásban. hogy a víz kitűnő szagzáró anyag. hogy a nyomkövető kutyák erős ellenszélben is biztosan végzik feladatukat. hogy hagyományos érzékszervek nélkül is kitűnően lehet tájékozódni benne. bárhol jár is.com . mert ezek az idomított állatok több méter vastag. Erre legmeggyőzőbb példa a termeszhangya.163/434 hasonlították a földből kiáramló intenzív energiahullámok levegőmolekulákra gyakorolt ionizáló hatását. orra. Az anyagra jellemző specifikus sugárzás impregnálódik más anyagokba. és ezek az energianyomok hosszú ideig megmaradnak. és csak rajtunk múlik. A folyóvíz azonban nem szünteti meg a tárgyak saját energiakisugárzását. Ezt legmeggyőzőbb módon a hegyimentő kutyák bizonyítják. az ember tehát szellemi képességeihez méltó módon egy színes televízió által nyújtott komfort szintjén értesülhet a földi és kozmikus eseményekről. Rendkívül érdekes kísérőjelensége még az energiasugárzásoknak. hanem ráhangolódik erre a speciális frekvenciájú energiasugárzásra. A környezet által kibocsátott szubatomi energiasugárzás annyira részletes képet szolgáltat a világunkról. ezért amikor valakinek a használati eszközét a kutya orra elé helyezik. amelynek nincs szeme. lemossa az anyagba impregnálódott energianyomokat. másokon kékes fény látszott. 1990. hogy nem vagyunk már messze attól az időponttól. Budapest. Az eddigi fejezetek figyelmes áttanulmányozása után még a leghitetlenebb olvasóban is felmerül majd a gyanú. Sokan azt hiszik. Az egységes fizikai rendszernek a megismerése határtalan távlatokat fog megnyitni az emberiség előtt. Némelyik képen vörös sávok. Ismét visszatérve a telepátiára. szagzáró jégréteggel borított hólavina alatt is képesek megtalálni a szerencsétlenül járt embereket. de ha egy eléje tartott energianyomokat tartalmazó tárgy alapján nyomozásba kezd. hogy minden tárgy. A képi kapcsolatfelvétel az Agykontroll gyakorlatokból már elsajátított módon Hatékony Érzékelés Kivetítés útján lehetséges. Azt pedig mindenki tudja. A közelünkben levő tárgyak szintén átveszik a testünkre jellemző energiakisugárzást. A mentőkutyák a víz alatt is képesek megtalálni a vízbe fúlt áldozatot. 1969-ben Japánban le is fényképezték ezt a sajátos jelenséget. az elsősorban nem szagmintát vesz. Nagy a valószínűsége annak. Ha a kutya keres valamit. különösen a folyóvíz azonban eltünteti. illetve a méhek a kaptáraikat. akkor többnyire a szag után tájékozódik. hogy a nyomozó kutyák a szag után követik a bűnözőket. amikor valaki matematikailag is meg fogja fogalmazni az egységes tér és idő elméletet. míg a növény. hogy az állatok nem használják ki a rendkívül fejlett szaglóérzéküket is. hogy az állatok az energianyomok alapján keresik meg az egyes tárgyakat és személyeket. minden élőlény bárhol van is. május Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.és állatvilágnak be kell érnie „távirati” szintű információközléssel. A víz. így ennek és a táj domborzati viszonyainak kisugárzása alapján az állatok a postagalambokhoz hasonlóan egy kiadós eső után is hazatalálnak otthonaikba. Ennek bizonyítéka. az emberi agy nemcsak telepatikus érzékelésre alkalmas. vagy a madarak a környezetükben észlelt szagok alapján találják meg a saját fészküket. energianyomokat hagy maga után. hogy mire fogjuk használni a kezünkbe került lehetőséget. a környezetében való tájékozódó képessége és teljesítménye sok tekintetben meghaladja az emberét. hogy az okkultnak nevezett jelenségek talán mégiscsak léteznek a valóságban. a telepátiával. Ez persze nem jelenti azt. és a továbbiakban azt keresi. így egy nagyobb eső után a nyomkövető kutyák tehetetlenek lesznek. Egyébként egyre többen meg vannak győződve arról. amelybe a már ismerteken kívül a ma még ismeretlen fizikai jelenségeknek is pontosan meghatározott helyük lesz. füle. akkor az orra csak annyiban segíti ebben a tevékenységben.

com .164/434 Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.

szélhajtó-. hűtőszekrényben célszerű tárolni. Jó minőségű terméket a fitotékákban (gyógynövényboltokban) kaphatunk. szívműködést és vérkeringést serkentő-. görcsoldó-.és fűszernövényekből kivont olajak nem csak gyógyítják. Megfelelő koncentrációban az illóolajok külsőleg szintén alkalmasak fertőtlenítésre. Kiválasztásuk elsősorban a tüdőn keresztül történik. Jelentős sikerre számíthatunk az ízületek reumás megbetegedései. Különösen vonatkozik ez a terpentin. Az illóolajok és illatos növények az emberiség legrégebbi gyógyszerei közé tartoznak. valamint a bélcsatornán át képesek felszívódni. A beszerzésnél fordítsunk gondot a szavatossági időre is. ellenkező esetben a következő használatnál már csak az üres üveget találjuk a helyén. váll-karszindróma) esetén is. vizelethajtó-. hanem a bőrön keresztül is. hanem stimulálják is a szervezetet. Egy pohár forró víz tetejére cseppentsünk 5-6 csepp citromolajat. JÖVŐKÉP A természetgyógyászati módszerek tárháza szinte kimeríthetetlen. és a helyiség levegőjében található vírusokra. jobban tud koncentrálni. izomgörcsök kezelésénél. Nagyon fontos még. ami kb. és jelenlétük kimutatható a véráramban is.165/434 V. A megfigyelések szerint a borsmentaolajos csoport 40%kal jobban teljesített. ficam. hormonális. amelyek nem rendelkeznek semmilyen gyógyhatással. ezért jó eredmény érhető el velük a sportorvosi gyakorlatban. a másik pedig borsmentaolajjal dúsított levegőt kapott. Fajtától függően 20-120 perc a felszívódási idejük.com . miközben 5 percenként az egyik csoport friss levegőt. gombákra rátelepedve szinte minden kórokozót elpusztít. tejelválasztó-. a kenőcs és a paszta. fejezet AZ ÉLET MOZGATÓRUGÓI. gyulladáscsökkentő-. és tegyük a szoba közepére. nyugtató-. köptető-. mint a kontrollcsoport tagjai. hogy vérbőséget idéznek elő a bőrben. ülőidegzsába. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ezért csak hivatalosan engedélyezett terméket vásároljunk. A különféle illóolajok zsíroldékonyságuk következtében nem csak az orr. Különösen a citrom héjából kinyert olaj alkalmas erre a célra. és az alatta elhelyezkedő szervekben. kölnik. Kb. sőt helyi érzéstelenítő (hűsítő) hatásuk is van. Ráadásul ezt mellékhatásmentesen teszik. Az illóolajok különleges felhasználási területe a levegőfertőtlenítés. zúzódások. Nem megfelelő tisztaságú illóolaj használata esetén bőrirritáló és allergiás megbetegedések léphetnek fel. Napjainkban az illóolaj-tartalmú fürdőkészítmények bevonultak a fitoterápia eszköztárába is. Az állagromlás lelassítása érdekében az illóolajokat légmentesen lezárva. a gyomor-. Ha valaki munka közben borsmentaolajat szagolgat. Mindezt kísérletekkel igazolták. mert a különböző készítmények hatékonysága az illóolaj koncentrációján és a felhasznált hordozóanyagon kívül a minőségtől is függ. A szintetikus úton előállított illóolajok. mert egyes olajok hajlamosak a gyors avasodásra. 1 óra múlva az illóolaj elpárolog. a lumbágó és egyes ideggyulladások (pl. Brit kutatók érdekes megfigyelést tettek: borsmentával jobban megy a munka. Belső használat esetén az illóolajok étvágygerjesztő-.5-2 óra múlva indul meg.és féreghajtó hatást fejtenek ki a szervezetben. epestimuláló-. baktériumokra. Két felnőtt csoportot nehéz iskolai feladatok megoldásával bíztak meg. hogy az illóolaj természetes alapanyagú legyen. 0. Külsőleg alkalmazva legjelentősebb hatásuk. A legfontosabbakat már megismertük az előző fejezetekben. A fürdőkivonaton kívül gyakori alkalmazási módja még az illóolajoknak a tinktúra (alkoholos kivonat). parfümök nem mások. Különösen a kámforolajnál ügyeljünk a légmentes visszazárásra. Nem mindegy hol szerezzük be az illóolajokat. A gyógy. Kiegészítő természetgyógyászati módszerek Régóta alkalmazott természetes gyógymód az aromaterápia.és a borókaolajra. most lássuk a legkellemesebbet. mint vegyszerek. a rándulás. tartózkodjunk a minőségi tanúsítvány nélkül forgalmazott illóolajoktól.és száj nyálkahártyáján. a gél. fertőtlenítő-.

akik élve eltemettetik magukat. Gondolatban megfogalmazott üzenetekkel irányíthatjuk vegetatív idegrendszerünket. Ezen túlmenőleg elengedhetetlenül szükséges a Magasabb Intelligenciával való érintkezésbe lépés eltökélt szándéka.166/434 Pszichoorientációs gyógyítás A pszichoorientációs gyógyítás elkezdésének legfőbb és egyben legnehezebben elérhető feltétele az alfába jutás. és célba juttat minket. lejutunk thétába. Az alfa tartomány birtokbavételének alapvető feltétele azonban a hit. agresszív vagy a Magasabb Intelligenciával való kapcsolatteremtési szándéka nem elég komoly. szöveteinkkel és szerveinkkel. Mindig a leszokásból eredő előnyökre vágyjunk. hogy egy jógi bármikor képes testhőmérsékletét lecsökkenteni. a vágy és az elvárás megléte. hogy leküzdjük káros szenvedélyeinket. az nem fog lejutni alfa szintre. Ha káros szenvedélyeink vannak. Amennyiben az akaratunk nem elég szilárd ahhoz. Ha erre vágyunk és elvárjuk magunktól a sikert. gondolati úton energiát irányíthatunk bármely szervünkbe. az önszuggesztiós gyakorlatok során is nagyon fontos a vágy. aki ideges. akkor nem pusztulnak el az agysejtjeink. Kitisztul az agyunk. Azon kívül. Ha agyfrekvenciánkat tovább csökkentjük. vagyis teljes mértékben rendelkezhetünk a testünk felett. rendeződik a magánéletünk. hogy a normál mélységű alvás ezen a szinten zajlik. és ezentúl emberszámba vesz bennünket a társadalom. A vágyaink által sarkallt képzelet annyira erős. A hatékonyság növelése Mint az előző fejezetben láttuk. Az öngyógyítás szempontjából a théta szint szintén nagyon fontos. akkor ez. hogy valaki az abszolút világ által kínált előnyöket kihasználhassa. hogy ha nem iszunk. és a hatékony gyógyuláshoz elengedhetetlenül szükséges szervi funkcióink elmélyült anatómiai ismerete. a pulzusát tetszőleges módon gyorsítani vagy lassítani. vagy nagyon könnyen kibillen onnan. így a siker nem marad el. vagy az alkoholról. de a már meglévő sebeket meg is lehet gyógyítani. meggyógyul a májunk. A théta szintű tevékenység hátránya az alfa szinten történő gyógyítással szemben. képességeinknek megfelelő munkát találunk. hogy másokat is gyógyítani tudjunk. és utasítást adnak a sejtjeiknek. felénél. Nem mindegy azonban. vagy aki nem hisz ennek a módszernek a hatékonyságában. Aki negatív érzelmeket táplál ezzel a módszerrel szemben. aki az egyes szabályok alkalmazása során nem várja el a kívánt gyógyító hatást. Akinek nincs problémája az egészségével. Ahhoz. helyreállíthatjuk meridiánjaink energiaegyensúlyát. mivel ebben a frekvenciatartományban agyunk közvetlen kapcsolatba kerül sejtjeinkkel. alapszintre. Erre azért van Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. nem arra kell vágynunk. Ebben az állapotban a test oly mértékben az agy irányítása alatt áll. fokozatosan visszanyerjük testünk korábbi kondícióját. Az Agykontroll gyakorlásának előrehaladott stádiumában képesek leszünk arra. fejezetben több módszert is megismertünk. és nyílt seb esetén a vérzést megállítani. melyek az alfa frekvenciatartományba való lejutást segítik elő. ebben a frekvenciatartományban hozható létre a hipnózis. 10 Hz-en valósítható meg a legkönnyebben. Ezt a módszert egyébként a jógik már évezredek óta használják egészségük fenntartására. hogy másokat gyógyítson. nyugalomra és lelki békére van szüksége. ha nehezen. Önmagunk gyógyítása a 7-14 Hz közötti alfa tartomány kb. az nem fog ezen a téren eredményeket elérni. Ezen a frekvencián gondolatainkkal a Magasabb Intelligencia közvetítése nélkül is gyógyíthatjuk magunkat. Képzeljük el. hogy gondolati úton sebeket is elő lehet idézni a bőrön. Ahhoz. hogy agyunk frekvenciáját oly mértékben lecsökkentsük.com . is de be fog következni. A IV. és nem vágyik arra sem. hogy az alfa tartomány alá jussunk. Ez a magyarázata annak a megfigyelésnek is. A 4-7 Hz közötti théta tartományban sok csodás dolog történhet velünk. A légzésszám csökkentésével lelassítják szívritmusukat is. hogy leszokjunk a dohányzásról. szintén ezen az agyfrekvencián csökkentik le percenkénti levegővételeik számát a minimumra. hogy nehezebben kivitelezhető. és itt kezdődnek a parapszichológiai jelenségek is. hívjuk segítségül a képzeletünket. hogy az anyagcsere-tevékenységet csökkentsék a lehető legkisebb szintre. hogy a vágyunk mire irányul. Azok a fakírok. hogy legyőz minden nehézséget. azaz 7 Hz-re kell lemennünk.

Ne engedjük azt se. így minden jónak van egy rossz ellentétpárja. ezért ne féljünk tőlük. nehézségekre. Az emberi lélek fejlődését azonban nem csupán statikus erők befolyásolják. hogy a mágia eszközeit használja. szükség van az időnkénti felengedésre. hogy ártunk magunknak. az messzemenően tartózkodjon a mágia mindennemű megnyilvánulásától. a környezet ellenállásának hatványozott megnyilvánulásáról. Ezzel a témával kapcsolatban feltétlenül szólni kell arról. A krízisek tehát elengedhetetlen velejárói életünknek. annak előbb-utóbb szembe kell néznie vele. A csúcson való tartózkodás szintén nem tarthat sokáig. A pozitív módon kezelt kudarc idővel még előnyünkre válhat. Amíg a parapszichológusok igyekeznek a Jót szolgálni. másrészt a mindig sikeres ember egy idő után elbízza magát. A léleknek szüksége van a kudarcokra is. vagy az idők végezetéig a Sátánt kell szolgálnia. így ebben a tartományban ártani nem tudunk. mert mint már szó volt róla ezen a szinten nem a Magasabb Intelligencia irányítja a gyógyítás folyamatát. A Biblia szerint: „A gonosz közöttünk lakozik. Théta szinten azonban a Magasabb Intelligencia már meg is kerülhető. aki egy általa létrehozott energia-védőköpeny alatt mentesít bennünket ettől a nemkívánatos hatástól. Ahhoz. keressünk fel egy képzett hipnotizőrt. mert ez egyrészt nem szolgálja a lélek fejlődését. az a saját fejlődését akadályozza meg. vagy az akaratlanul magunkra vont rontástól. Ez a jelenség a közismert egyszer fenn. Ha az Agykontroll módszerével saját erőnkből nem tudunk megszabadulni a fóbiától. A világegyetem fejlődése a dualizmus jegyében zajlik. Aki tehát a karmikus ciklusa után Istenhez és nem a Sátánhoz akar megtérni. határtalannak képzeli erőit és képességeit. ám ha tisztán látunk ebben a dologban. hogy az abszolút világgal kapcsolatba lépve milyen erőket szolgáljon. Itt szükséges megemlíteni.com . vagyis a mennyországot választja a pokol helyett. akkor védekezhetünk ellene.” Ez a szembenézés azonban könnyen végzetessé válhat. Aki úgy rendezi be az életét. Aki a becsületes. félelmeinktől pedig agyunk átprogramozása útján eredményesen megszabadulhatunk. és az egyén saját felelősségére is tevékenykedhet. Vagy az életével fizet érte a kísérletező. addig a fekete mágia hívei képességeiket a Rossz szolgálatába állították. A hipnotizőr akaratától függően a médium testén is létrehozhat sebeket úgy.” Világunk kozmikus törvényei A IV. hogy a lélek fejlődhessen. Ezt a lehetőséget használják ki a fekete mágia hívei.” Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. az erősebbé tesz. így arról is dönthet. Spinoza szerint: „Ami nem öl meg. a sátánizmus szolgálatába állnak kegyetlen büntetés vár. terhelésre van szüksége. hanem mindennapi világunk szerves része. hogy théta szinten nem csak magunknak. hogy csak látszólag tűnik ártalmatlannak. mert a sátáni erők végleg kiterjesztik rájuk a hatalmukat. akik a fekete mágia. amikor parajelenségeket idéznek elő bűnös célok érdekében. a fáradalmak kipihenésére. mivel észrevétlenül kerülünk a gonosz erők hálójába. és a bűnt kell szolgálniuk az idők végezetéig. a képzelőerőnk közvetítése útján kerüljenek közel hozzánk. Sorsunkban tehát a hullámvölgyeket periodikusan hullámhegyek követik. Valójában ugyanolyan veszélyes. Akinek tiszta a lelke. Erről a modern boszorkányságnak nevezett kuruzslásról tudni kell. hogy a fekete illetve fehér mágia nem az ördög öncélú tudománya. hogy élete során jó vagy rossz emberré váljon. mint a fekete mágia.167/434 szükség. hogy ezek a sötét erők önszuggesztió által. hanem egy jellegzetes periodicitás is megfigyelhető ebben a folyamatban. Alfa szinten kizárólag a Magasabb Intelligencia közvetítésével tevékenykedhetünk. a tisztességes utat választja. fejezetben szó volt a hatás-ellenhatás törvényéről. hogy tanulhasson belőlük. annak nincs mitől tartania. Ahogy bárki eldöntheti. Azokra. Manapság kezd divatba jönni a fehér mágia. a különbség csak a céljaikban van. azt a fekete mágusok is produkálni tudják. A mágia ellentétpárja a parapszichológia. Amit a parapszichológia eszközeivel el lehet érni. hogy mindenben abszolút biztonságra törekszik. A Biblia szerint: „Aki a gonoszt idézi. az messzemenően tartózkodjon attól. hanem másoknak is árthatunk. egyszer lenn esete. hogy közvetlen összeköttetést teremt az illető agyával. így könnyen előfordulhat. a félelmeink. A végtelenségig terhelt lélek azonban elnyomorodik.

Aki lépten-nyomon dicséri önmagát. mivel a kiontott vér maggá válik. Ha ugyanis egy igaz eszmét hirdető embert meggyilkolnak. az megaláztatik. és teljesen elveszti az önkontrollt saját személyisége felett. ezért egy idő után visszaállítja a dolgok normális menetét. Eközben figyelmen kívül hagyják azt a törvényt. szinte megszentelődik. amely a Bibliában a következőképpen van megfogalmazva: „Aki felmagasztalja magát. kiszolgálója lesz. Jézustól megkérdezték egyszer. és minél kegyetlenebb. Nem egy zsarnok ezt úgy próbálja megakadályozni. az üldöző viszont a saját sírját ássa meg ezzel a cselekedetével. akik hőssé magasztosulva vonulnak be a történelembe. hogy okkal-ok nélkül magasztalják tetteit. hanem éppen ellenkezőleg. hogy az emberiség történelmét szakadatlanul végigkíséri az üldözöttek üldözőkön való felülemelkedésének szükségszerű bekövetkezése. amelyek a hasonlóság törvénye alapján magukhoz vonzzák a Jót szolgáló tiszta erőket. Az üldözés elkerülhetetlen velejárója ugyanis. Az áldozattá válás olyan erők aktiválását váltja ki az univerzumban. A megölt személyek csak meggyötört testüket veszítik el.” Ez a bibliai idézet egyben utal ennek a törvénynek az ellentétpárjára is. Érdemes ennek az egyetemes érvényű törvénynek a kozmikus hátterét is megvilágítani. ami azt eredményezi. Ebben a folyamatban az üldöző és az üldözött közötti erőkülönbség előbb-utóbb az ellenkezőjére fordul.com . annál magasabb szintre emeli őt a hatalom. aki közületek a legkisebb!” Annak ellenére. A képmutató. mely által az áldozat neve fennmarad az idők végezetéig. sikerei csúcsán hajlamos arra. hogy ily módon a saját bőrén tapasztalja és tanulja meg a karma törvényének szükségszerű beteljesülését. személyi kultusz formájában. hogy a volt üldöző a továbbiakban az általa üldözött személyek alárendeltje. mert cselekedetével nem hogy elpusztítaná. az utolsókból pedig elsők. hogy minél nagyobb üldözésnek van kitéve valaki. és egyre terebélyesebbé növekedve a diktatúra bukását eredményezi. A büntetés azonban legtöbbször a zsarnok életében megkezdődik. mely leglátványosabban a politikában nyilvánul meg. hanem örökre halhatatlanná teszi ellenségei nevét. az erő fokozatosan átáramlik az üldözött félhez. Ellenfele fizikai megsemmisítésével nem a saját. A törvényszerű bukás igen gyakori oka még az öntömjénezés. akiket a zsarnokság korábban alaptalan dicshimnuszok szajkózására kényszerített. hogy antihumánus cselekedeteket vigyen véghez. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ezzel azonban éppen ellenkező hatást ér el. A Biblia szerint így lesznek az elsőkből utolsók. az elkövetkező életükben bőséges jutalmat nyernek kárpótlásul. az Isten előtt utálatos. Minden. hogy a bukásra kárhoztatott ember minden korábbi kezdeményezését mágikus erők özöne árasztja el. hogy a hatalom. visszaéljen kedvező helyzetével. hanem az áldozat győzelmét segíti elő. megaláznak. az egy idő után földre szállt istennek hiszi magát. hogy kioltja ellenségei életét. hogy az üldözött egyre erősebb lesz. hogy: „Ki lesz a mennyországban a legnagyobb?” A válasz így szólt: „Az. a zsarnokok mind a mai napig nem tanultak ennek az ősrégi törvénynek a minden akadályt elsöprő érvényesüléséből.168/434 A jelenlegi még nem éppen tökéletes világunkban azonban a kényszerű sorsfordulatoknak sokszor büntetés jellege is van. mégpedig olyan fölényes sikert. akkor az általa képviselt elvek kiszabadulnak a test korlátozó burkából. embercsoportoknak vagy népeknek. vagy megköveteli környezetétől. A kudarcba fulladt törekvéseihez szegődő segítő erők halála után aratnak győzelmet ellenfelei felett. amivel a földi életében érintkezésbe került. A fejlődés törvénye azonban nem tűri az egyensúly megbomlását. Az ilyen magatartásnak elkerülhetetlen következménye a bukás. Az sem elképzelhetetlen. mivel a ma embere hatalma. amikor valakit nem felmagasztalnak. annál hamarabb következik be a fordulat. cserébe viszont a Mindenható kellőképpen megjutalmazza őket állhatatosságukért. minél embertelenebb az elnyomás. Történelmi elődeikhez hasonlóan a jelenkor diktátorai is minden eszközzel igyekeznek ártani a nekik nem tetsző személyeknek. öntelt viselkedés azonban ellenszenvet kelt Istenben. mártírhaláluk évfordulóját pedig nemzeti ünneppé nyilvánítja az utókor. és aki megalázza magát. és gyűlöletet szít az emberek lelkében. vagyis arra az esetre. A fizikai világban ez azzal a következménnyel jár. és akadálytalanul útjukra indulnak. Miután a mártírrá vált személy a fizikai világban lemondott a győzelemről. Mert ami az emberek előtt magasztos. Így teljesedik be a teremtésnek egy másik fontos törvénye. az felmagasztaltatik. melynek kiváltói a legtöbbször azok lesznek. amely elkerülhetetlenül kihajt. A médiumi közlések alapján a Gonosz csak átmenetileg diadalmaskodhat. ezek az erők az abszolút világban számára megsokszorozódva jelennek meg.

akik hittek az ő igazságában. hogy a felmerülő nehézségeket legyőzzék. Tolsztoj: Háború és béke. hogy a gazdag. mint a rockhoz. mint Isten kiválasztott népe. mert mi olyan kreatívak vagyunk. A magyarországi viszonyok annyira kedvezőtlenek az alkotó munka számára. Ez különösen nagyobb embercsoportok erős fizikai. Az általa kisugárzott erőből azok is bőséggel meríthetnek. hogy a londoni Wembley stadionban 6:3-ra verte a világhírű angol futballcsapatot. Az operaszerzés fénykora a múlt század második felében. arról nem is szólva. Kizárólag oda. napnál világosabbá téve a meggyalázói felett aratott diadalt. Solohov: Csendes Don. Ugyancsak kiemelkedő szerephez jut ezekben az időszakokban a sport. történelmünk akár az önsorsrontás mintaképe is Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. de ez inkább hasonlít majd az űrzenéhez. A harmadik évezredben is lesz könnyűzene. amely se előtte. A háborús évek regényei közül még ma is nagy népszerűségnek örvendenek pl. hogy az előző évszázadok korszelleme inkább a művészeteknek kedvezett. Az építőművészet és a belső építészet pl. Egy-egy tevékenység nem csak világviszonylatban válhat kiemelten színvonalassá. netán felülmúlni. akadállyal. és erkölcsi fölényérzetét. szüntelenül pusztítjuk önmagunkat. a kommunista diktatúra tetőfokán a magyar „aranycsapat” olyan kiugró formában volt. olyan helyekre ad nagy lehetőségeket. de a modern művészeti irányzatok is ebben a korban bontakoztak ki. Az ilyen helyeken az élet minden területén többnyire csak átlagteljesítmények születnek. (Az eredmény valójában 7:3 volt. hogy agyoncizellált alkotásokat hozzanak létre. Magyarországon pl. Messze elkerüli az olyan társadalmakat. Ennek alapján már érthető. Közülük legnagyobb jelentőségű a rock. Ez az erő egykori ellenségeit is elkerülhetetlenül szembesíteni fogja önmaguk vétkével. a díszítés háttérbe szorult. Ezekben az időszakokban az irodalomban is kiemelkedő alkotások születnek. A mai művészeknek nincs türelmük ahhoz.) A 90 éve veretlen angoloknak a budapesti visszavágón sem sikerült szépíteniük. hogy ez szinte ide vonzza az ihletet sugalló túlvilági erőket. Korunk tervezői a funkcionalitásra helyezik a hangsúlyt. világháború idején alkotott „Diktátor” című filmjére. Ennek a jelenségnek az ellenkezője figyelhető meg tartós béke idején. század köztudottan a technikai fejlődésnek kedvezett. ahol a nép hosszú ideje kispolgári jólétben és egzisztenciális biztonságban él. hogy nem látják az értelmét a túldíszítésnek. A XX. az ügyet könnyen célba juttassák. melynek fénykora az 1960-as. de a holland játékvezető egy szabályos gólt nem adott meg nekünk. 1953-ban. vagy George Orwell: 1984 című műve. a barokkban és a rokokó stílusban teljesedett ki. vagy olyan országokban. Verdi életében volt. a langyosat kiköpi”. hogy kontinensekre kiterjedő háborúk idején annyi sok kiváló művészegyéniség tevékenykedik a megpróbáltatásoknak kitett földrajzi régiókban. Az előtte és utána született operák színvonala össze sem hasonlítható az aranykorban írtakkal. annyi nehézséggel. hogy minden kor más és más eszmeáramlatot vet felszínre. hogy nagyobb válságok idején a Mindenható ily módon próbál lelki vigaszt nyújtani az embereknek. hogy legyen erejük elviselni a megpróbáltatásokat. amikor azt írja. hogy igaza van a Bibliának. Úgy tűnik. ’70-es és a ’80-as évek voltak. hogy „Isten csak a túl meleg és a túl hideg dolgokat kedveli. hanem egyes földrajzi térségekben is. Soha nem fogunk olyan dallamos és fülbemászó könnyűzenei számokat írni. Valószínűleg ennek tudható be.169/434 élete példaértékűvé válik. Úgy látszik. Ez a film a szövetséges harctereket megjárva óriási mértékben növelte a fasiszta diktatúra ellen harcoló katonák kitartását.és lelki megrázkódtatása esetén nyilvánul meg. sőt tragédiával jár egy-egy ötlet kidolgozása. se utána nem figyelhető meg. ahol minden feltétel adva van ahhoz. jóléti államokhoz viszonyítva miért születik nálunk annyi világraszóló alkotás.és a diszkózene megszületése. 1954-ben a Népstadionban 7:1-es vereséget szenvedtek. amely az emberi élet különböző tevékenységeit juttatja előtérbe. szenvedéssel. Mindnyájan tudjuk. és a II.com .  A művészi irányzatok inspirálásán kívül a társadalmi tudat befolyásolásának szintén érdekes esete. mint ebben a három évtizedben. Amióta csak létezünk. Gondoljunk csak Chaplin munkásságára. Nem azért. Korántsem vagyunk olyan tehetségesek. ahol azok óriási erőfeszítések és harcok árán valósulhatnak csak meg. Ennek a stílusnak a részletgazdagságát ma már lehetetlenség utánozni. Hemingway: Akiért a harang szól.

hogy középen állt. Sokan életfilozófiájuknak tekintik ezt a viselkedést. egyszer lenn állapotával jellemezhető. de az a 26 év ameddig élt mélyebb nyomot hagyott a nemzet emlékezetében. mert munkássága mellett szívén viselte hazája sorsát is. az amerikai popdíva egyszer ezt nyilatkozta: „Inkább éljek egy évig Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ahhoz. amíg más nemzet fiai idegenben egymás kezét fogják. Érdekes. Az egyes nemzetek történelmének tanulmányozása során jól megfigyelhető. mi egymás torkát. Nem csak egyéni. hogy hosszabb nyugalmi szakaszokat gyors kaotikus szakaszok követnek. túl simára egyengette az útját azzal. A méltatlan feledés oka. így az 1848-as forradalom és szabadságharc elindítója volt. ahol jó néhány énekescsillag elsősorban nem a tehetségével. de nem forradalmár.com . neve még az iskolai irodalomkönyvekből is hiányzik. Endrődi Sándort Petőfi és Arany halála után a legnagyobb élő költőnek tartották Magyarországon. Nem egy világraszóló tehetség életműve fulladt már az érdektelenség mocsarába. Hegedűs Géza megállapítása szerint: „Bírál. nyomot hagyjon maga után. Magyarországi viszonylatban ennek talán legkirívóbb példája egy múlt századi költőnk. kurázsi is kell hozzá. mert az illető túl sok gondot fordított a körülötte élők elvárásainak a kielégítésére. Kiváló emberi tulajdonságokkal bírt. hogy mi még a szülőhazától elszakadva sem tudunk változtatni mentalitásunkon.” Ezzel szemben Petőfi „lánglelkű költőként” írta be nevét az irodalomtörténetbe. de nem gyűlöl. hogy már jó előre leszerelte környezete rosszallásának legkisebb megnyilvánulását is. Visszakanyarodva a fő mondanivalóhoz a Mindenhatónak nem érdeke. hogy valaki az élete során maradandót alkosson. hanem az egyéni érvényesülés terén sem jutalmazza a lagymatag. hogy céljaink erőfeszítések nélkül valósuljanak meg. hogy ezért az életével fizetett. hogy fontosságát tekintve gyakran még a tehetséget is felülmúlja. mind munkáját illetően semleges volt. de nem nacionalista. hanem a szinte már botrányosnak számító megnyilatkozásaival és életformájával vált világhírűvé. hogy a sors számára az egyéniség minden áron való érvényre juttatása. Egy ismert mondás szerint. határozatlan mentalitást. mind magánéletét.170/434 lehetne. Költészetének virtuozitását a legmegátalkodottabb kritikusok is elismerték. A kollektív tudat fejlődése sem mentes attól a hullámzástól. Napjainkban ennek legkirívóbb bizonyítékát a popvilág szolgáltatja. Úgy tűnik. Kitűnő költő. amelyek azután ismét hosszabb nyugalmi szakaszba mennek át. Hazafi. minden szélsőségtől mentes pályafutásának teljes életműve. hogy a Teremtő nem csak az egyes közösségek fejlődése során irtózik a „langyos” közegtől. és ez a közeg termékeny talajt teremt az alkotó munkának. nem elég a szakértelem. Madonna. Endrődi Sándor élete. az élet kihívásaival szembeni határozott fellépés annyira elengedhetetlen. mint a 70 évig élt Endrődi Sándor nyugodt. hanem társadalmi méretekben is érvényesül tehát az ellenerő törvénye. Haladó. amely az egyszer fenn. Ennek ellenére mégis elfeledett költő lett belőle. ma már senki sem emlékezik rá. Minden jel szerint a személyes tudathoz hasonlóan a közösségi tudat hatékony fejlődése is csak kellő súly alatt mehet végbe. Többek között ennek a szükségszerűségnek tudható be a béke és a háború periodikus váltakozása az emberiség történetében. Érdekes. Igaz.és munkastílussal járó kockázatok nélkül tehát nincs tartós siker. ezért kortársai mindnyájan szerették. de nem vátesz. A határozott élet.

hogy igen. amelynek a következő életünkben nagy hasznát vesszük. hogy az ellenerő mértéke pozitív törekvéseink horderejétől függ. hogy az elszántság. hogy átmenetileg még a bűnözőket is védi. elég tehetségesnek vagy szorgalmasnak lenni. aki több embertől. Ebből következik. amikor a sors már nem veszi hasznukat. Nem véletlenül tartják sokan. hogy az élet tele van sikertelen tehetségekkel. karakán kiállásuk következményeinek. az kutat. idő előtt áldozatává válnak állhatatos. hogy előrevivő céljaink erőfeszítések nélkül valósuljanak meg. pénzügyi szakértő. és a sors utat nyit előttünk. energiát. attól kezdve tűzön-vízen át tartsunk ki az elhatározásunk mellett. ha nem párosul türelemmel. meg nem értett zsenikkel. Minél nagyobb feladatba vágtuk a fejszénket. az plagizál. Ez esetben vigasztaljon bennünket a tudat. mert a nagy tettek több hasznot hajtanak a világnak. akinek az élete a legjobb esetben sem nevezhető másnak. Elveszítjük a törekvéseinkbe fektetett rengeteg időt. minden rossztól megszabadulsz. hogy az akadályok csak akkor hárulnak el. és feladják a küzdelmet. biztosan veszítünk. önmagát sem kímélve képviselt. akik létük lényegét annyira önpusztító módon fejezik ki. mint vegetálásnak. ha az állhatatosság. hogy nincsenek tisztában az univerzum törvényeivel. hogy „minél többet lop valaki. Ebből következik. amikor átbillen a mérleg nyelve. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és képesek vagyunk-e feláldozni magunkat az ügy érdekében.” Lehet. A céljait feladó ember viszont megkeseredik. hanem az élet minden területén. és máris biztosítva van a siker az életben. képzettségünk és egyéb adottságaink elegendők-e a feladat elvégzéséhez. és egyre valószínűbb. mégse adjuk fel a küzdelmet.” Ez az univerzális törvény annyira erősen hat a társadalomra. Amikor lejár az idejük. emberi ronccsá válik. mint amennyi kárt okoznak a vele járó szélhámosságok. annál nagyobb ellenállást kell leküzdenünk. pénzt. Nem tudják. Nem véletlen. hogy eközben elszáll az életünk. Ha viszont továbbra is kitartunk. és többdiplomás utcaseprőkkel.171/434 tigrisként. a tehetség. de a kirívó tettek ereje halasztó hatályt gyakorol a kiszabásukra. nem érünk el nagy dolgokat az életben. a rendíthetetlenség és az odaadás hiányzik belőlünk.” A legmélyebb nyomot pedig rendszerint azok hagyják maguk után. mérjük fel. Mindebből látható. A legtöbbször azonban hanyatlás. Menet közben ugyanis már nem tehetünk semmit. Sokan fanyar humorral vették tudomásul a halhatatlanságnak ezt a módját. A fejlődés legfőbb irányítója és kiegyensúlyozója az ellenerő megnyilvánulása. Már az ókorban is gyakran emlegették a filozófusok. amíg az Úr megengedi nekik. Erre mondta Zarathusztra: „Halj meg időben!” Ez a követelmény nem csak a művészek világában érvényesül. ami minden sikernek megkéri az árát. Hiába a szorgalom. Az elhomályosíthatatlan hírnévhez valószínűleg az is hozzájárul. mint száz évig birkaként. A büntetés természetesen ezekben az esetekben sem marad el. az életét áldozta az ügyért. Ennek a jelenségnek a felismerése egyébként nem új keletű. a Mindenható csak akkor nyitja fel a sorompót. Ha kiszállunk a küzdelemből. az gengszter. annál kevésbé esik bántódása”. A nagystílű bűnözők csak életük végén. nem engedi. az elkötelezettség megléte minden más emberi kvalitásnál fontosabb. hogy a Teremtő mindenek fölé helyezte a fejlődés szükségességét. Nincsenek tisztában azzal. illetve magas fokú képzettséget szerezni. Ezek az emberek annak tulajdoníthatják a kudarcukat. kitartással. hogy az átélt szenvedések jelentős mértékben elősegítették lelki fejlődésünket. A gazdasági életben sem díjazzák a kicsinyességet. ha a kitűzött cél csak tengernyi szenvedések árán érhető el.com . még akkor is. vagy a következő életükben nyerik el méltó büntetésüket. soha nem tudhatjuk. de ha több millió embert foszt ki. hogy siker helyett az öregség. amit rövid életében megalkuvás nélkül. Sokan azt hiszik. a pitiáner viselkedést. hogy: Soha nem szabad feladni a küzdelmet! Mielőtt belevágunk valamibe. hogy életükkel fizetnek érte. hogy létezik egy erő a világegyetemben. hogy képességünk.” Egy másik találó mondás szerint: „Aki egy embertől lop. ha valaki a legnagyobb kincsét. A szorgalom sem ér önmagában sokat. visszafejlődés jellemzi ezeket az embereket. Ehhez azonban állhatatosság és odaadás szükséges. Ismerjük a közmondást: „Aki kifoszt néhány járókelőt. A Biblia így biztatja a küzdelmüket reménytelennek látókat: „Ne félj! Ellenségeid csak addig lövik feléd láthatatlan nyilaikat. a magas fokú képzés. Az előzőekből azt is tudjuk. hogy így próbálja kompenzálni a sors azt az önzetlenséget. ha erőfeszítéseink összessége meghaladta az ellenerő mértékét. Talán azért huny szemet a Teremtő az ilyen jellegű bűncselekmények felett. Az egymás után jelentkező nehézségek láttán azután elkeserednek. mert nem hagyja őket nyugodni. az egész addigi életünket. Ha úgy döntünk. a halál vár ránk. hogy erőfeszítéseink mértéke mikor éri el azt a szintet.

Mindennel foglalkozunk. Könnyű rászokni. és folyton azon jár az eszünk. Dalcsev úgy jellemzi ezt az időszakot. hogy mire költhetnénk. mint a küzdelmet feladóké. a különféle meghívások. Olyanná válunk. A tünetek: általános súlytalanodás. csak azzal nem. hogy a Nobel-díjas tudósok túlnyomó része a díj odaítélése után már nem alkotott semmi jelentőset. elfelejtetik velünk eredeti feladatunkat. Két előadás között szenzációhajhász újságírók kérdéseire válaszolnak.” Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Lelkiismeret-furdalásuk következtében mind nagyobb bűntudatuk támad. Onnan aztán nincs többé felemelkedés. Eközben azonban lényegtelen dolgokkal telik meg az életünk. A kapcsolatok kiépítése. Mivel az események középpontjában állunk. minden könnyűnek tűnik. Először is rosszkedvűvé válunk. Miközben eltelünk önmagunkkal. Amikor elmúlik és ejtenek bennünket. hogy már nem mi irányítjuk az életünket. vagy egy filmcsillag. és az ily módon keletkezett cikkekért hatalmas összegeket kapnak a bulvársajtótól. Ezért az ügyeletes sztárok jönnek-mennek. súlyos elvonási tünetek keletkeznek. a valódi értékteremtésre. Az ilyen ember ugyanúgy bukásra ítéli önmagát. megy a saját feje után. hogy: „A harcos számára a győzelem órája a legnehezebb. ami depresszióhoz. nincs tekintettel a körülményekre. Nem leszünk képesek az újabb és újabb „lehetőségeket” visszautasítani. ami azt jelenti. hanem a keblére ölel. Nem véletlenül született az a mondás. és nem hallgat a józan ész által diktált érvekre. hogy ezek az emberek a következő életükben jóval nehezebb körülmények közé születnek vissza. hogy: „Nehezebb a dobogón állni.com . egyre kevésbé gondolunk a szürke mindennapok gyötrelmes küzdelmeire. hogy milyen ügy mellett kötelezzük el magunkat. a süllyesztőbe kerülnek. Ilyenkor nincs mit tenni. újabb eredmények elérésére. A siker ördöge egy pillanatnyi időt sem enged munkánk folytatására. Miután nem mondhatunk nemet. hiábavalóságok körül forognak a gondolataink. a nagyközönség folyton új arcokra vágyik. mint az erejüket túlértékelők. mint a kábítószer. Ez az ellenség mi magunk vagyunk. intézmények személyünk iránti érdeklődését? Hiszen korábban ezt évtizedeken át nélkülöznünk kellett. A sok szenvedés után a váratlanul jött nyilvános elismerés áldásnak tűnik. Ráadásul dől hozzánk a pénz. Miért is hárítanánk el az ismert emberek. de valójában kísértés. A korábban nyíltan támadó gonosz erők most ezzel az ármánnyal térítenek le minket a korábbi útról. Ez a folyamat szinte elkerülhetetlen. A népszerűség olyan. de így sem győzzük a kíváncsiskodók kielégítését. hanem a makacsságnak tudható be. Később megpróbálunk ugyan szelektálni a rajongóink között. Érethető. Legtöbbjük a hírnevéből él. tárgyalások egyre több időt vesznek el tőlünk. annál nagyobb üresség támad utána a bensőnkben. minél nagyobb eredményt értünk el. és sikerrel vettünk minden akadályt. A hajlíthatatlanság azonban nem szolgálja sem az egyén. a megfutamodók.172/434 hogy kudarcot vallottak. amikor végre sikeresen befejezi feladatát. figyelmünk ezerfelé aprózódik. Kornis Mihály szavaival élve elmegy a kedvünk mindentől. hogy rossz irányba visz az útja. módosítani kell az életpályánkat. Minél nagyobb dolgot hajtottunk végre. mint egy popsztár. Ha végre nem utasít el bennünket a világ. és sorsa nem lesz más. Előadókörutakat szerveznek. annál nagyobb bajba kerülünk. Néha előfordul. de nem lehet leszokni róla. Megszédítenek bennünket. Sajnos a kitartó emberek egy részében a tántoríthatatlanság nem az állhatatosságnak.” Az ember legalattomosabb ellenfele akkor jön el. Egyszer csak azt vesszük észre. A helyes irány érdekében gyakran alkalmazkodnunk kell a megváltozott viszonyokhoz is. mint odáig eljutni. önpusztításhoz vezet. a bennünket keresőkkel való beszélgetések. Futószalagon jönnek a korábban elérhetetlennek tűnt ajánlatok. Az ily módon történő bukás automatikusan magával hozza az alacsonyabb osztályba sorolódást. Nem mindegy azonban. de ekkor sem képes a váltásra. mindenki érintkezésbe akar lépni velünk. és élménybeszámolókat tartanak. hogy rossz cél felé haladunk. sem a világ érdekeit. kellemesnek tűnő lebegés érzete. Minél nagyobb a siker. mert a média. csökönyös ember lecövekel az eredeti elképzelése mellett. a sorozatos sikereinkkel. Ennek tudható be az a jelenség is. hogy most kihasználjuk a kínálkozó lehetőségeket. Az igazi nehézségek ugyanis a „célszalag” átszakítása után várnak ránk. amivel kellene: az alkotó munkával. hanem sodornak bennünket az események. A makacs. akkor sem lesz könnyű dolgunk. Midőn az emberek ráunnak. akkor ránk ront a dicsőség. Egy idő után már ő is látja. Ha jól választottuk meg a célt. Az állhatatosság tehát rugalmasságot feltételez. amelyet alkoholba vagy narkotikumokba fojtva képesek csak elviselni. legszívesebben kifutnánk az életből.

mámorító érzést biztosít.173/434 Ezt a csapdát csak úgy tudjuk elkerülni. ha kicsi. Jusson eszünkbe korunk bölcs mondása: „A siker a halhatatlanság aprópénzre váltása. életünk végéig táplálkozhatunk belőle. A valódi siker érzete. mondanak. kisebbrendűségi komplexusunk lesz. vagy ahogy az utókor említi: a halhatatlanság páncélként vesz körül bennünket. és kitörölhetetlenül fennmarad a világ végéig.” Az átlagember szemével nézve Isten fokozott figyelme nem csak áldás. Ezáltal elveszítjük az önállóságunkat. Ennek kollektív megnyilvánulását figyelhetjük meg az általa kiválasztott nép. Minden pillanatban alávetjük magunkat mások véleményének. ha lemondunk a nyilvános sikerről. hanem hatni rá. Ne páváskodni akarjunk a világban. Mások kénye-kedvétől függve akaratlanul is érzelemkoldussá válunk. hogy nekünk semmi sem sikerül. Egy ideig csodálatos. akkor a nagysága korlátoz. amely azután egy világméretű holocaustban végződött. A Biblia szerint Isten a zsidókat kiemelkedő tehetséggel ajándékozta meg. Ha nem nyúlunk hozzá ehhez a tőkéhez. A külvilágtól rengeteg energiát kap azáltal. mérget pumpál a lelkünkbe. hogy elhisszük amit rólunk gondolnak. boldogok vagyunk. Ha megszokjuk. a sorozatos pogromok. Nem véletlen tehát.com . hogy az egónk kívülről kapott energiából él. de ellentételként a fokozott büntetés terhét rótta rájuk. igazi szuperhím!” – mondogatják nekünk. mint világmegváltó tettekkel bajlódni. igazságnak tekintjük a hízelgő szavakat. A történelemből tudjuk. Ha nagy az egónk. Ez a sokak által irigylésre méltónak tartott helyzet azonban előbb-utóbb felzabál bennünket. mint a bensőnkben kongó rideg. ha a századelő színészeinek portréit összehasonlítjuk a századvég színészeinek fényképeivel. de ez a siker maradandóvá válik. Emiatt úgy állunk hozzá mindenhez. Örök vesztesnek érezzük magunkat. mint a percemberek dicsfénye. hanem lelki fejlődésünk kerül egy fokkal magasabb szintre. jóképű vagy. felszabadító élményt nyújt. hanem elismerésre. Ezért szép lassan a rabjává válunk. hogy akkor már rég nem fogunk élni. akkor beteggé válik. hogy Isten akit szeret. a felszínes kapcsolatokat. Nem anyagilag gyarapodunk általa. akkor meg a fejletlensége. Így aztán nem is fog. mint a kábítószer. rajongóink nem hizlalják többé az egónkat. nyomot hagyunk magunk után ebben a világban. és állandóan fájdalmat. sötét űr.  A különböző korok nem csupán az emberi alkotásokban hagynak nyomot maguk után. Sokan érthetetlennek tartják a Bibliának azt a kijelentését is. Az igazi sikerrel ritkán jár nagy pénz. a függetlenségünket. Isten az általa kiválasztott személy lelki fejlődését szenvedések által segíti olyan magasságba. Közismert a zsidó nép évszázadokon át tartó üldöztetése. Ha a sok kudarc és lekicsinylő vélemény miatt nem kap elég energiát. elsorvad a belső Énünk. Az imádat olyan. Akármi történik is velünk. Még a felületes szemlélő számára is azonnal szembeötlik. Az sem jó. hogy a legtöbb ember jobban szeret a „langyos vízben dagonyázni”. ezért kérem számon rajtatok minden bűnötöket. amely kiemeli őt az átlagból. Ráadásul a környezetünk által felpumpált egónk hozzáköt bennünket az embertársainkhoz. „Zseni vagy. hogy a valódi siker munkánk következményeiben fog megnyilvánulni. és tevékenységünknek nem lesz semmi publicitása. Az időtálló értéket alkotó embert a környezete nem képes megalázni. akkor nem marad más. de egyben nagy csapás is. Amennyiben megdicsérnek bennünket. az egónk hatalmasra nő. a zsidóság esetében. és fenntartja bennünk a reményt a legnehezebb időkben is. A világteremtésben való részvétel tudata nem engedi összeomlani. Amikor sikerünk van. Kerüljük a talmi dicsőséget kínáló nyilvános ünneplést. ha nem váltjuk aprópénzre. Nem lesz múlandó. ha az egónk kicsi marad.” Ne népszerűségre törekedjünk. melynek lényege. és mi örömmel elfogadjuk a hódolatot. Beépül civilizációnk történelmébe. azt bünteti. Miután lealkonyul a csillagunk. hogy földi életünk nem volt hiábavaló. Ismerjük fel. már nem ünnepelnek bennünket sztárként. Ez erőt ad. Ezt legegyértelműbb módon akkor tapasztalhatjuk. Bármikor gyötri is ínség testünk-lelkünk. nem éltünk hiába. a reflektorok éppen aktuális sztárra szegeződése. hogy az előző generációk Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ha kritizálnak szomorúvá válunk. érezzük magunkban. kultúrájába. Lehet. férfias vagy. A Biblia ezt a tehertételt az alábbi formában juttatja kifejezésre: „Csak veletek léptem szövetségre a Föld minden nemzetsége közül. hogy ennek milyen következményei lettek. hanem az emberek külső karakterét is erősen befolyásolják.

Az élet minden megnyilvánulása. kis 27 stív(e)n hóking Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és megérzik egymás gondolatát. Ez a vonzás negatív energiát ad az anyagnak. amelyek egyensúlyba kerülhetnek egymással. az ősrobbanás során keletkezett roppant mennyiségű energia önmagában nem képes továbbfejlődni. A világegyetem kialakulása és fejlődése tehát a dualizmus jegyében zajlik.” Ez a lelki összhang azonban nem a véletlen műve. Olyan emberek között. Hawking rendkívül figyelemre méltó teóriája szerint: a világegyetem nettó energiamérlege nulla. Az élet mozgatórugói Az előző fejezetben az univerzum kialakulásával kapcsolatban említett törvények nem lennének teljesek Stephen Hawking27 angol fizikus elméletének ismertetése nélkül. A létrejött anyag gravitációs vonzást gyakorol a világegyetemben található összes többi anyagra. Különösen vonatkozik ez a szemekre. az együvé tartozás érzése fűzi egymáshoz. A fejlődés előfeltétele a keletkezés. „Amikor valaki beenged a lelkébe. Ha az ősenergiát pozitív erőnek tekintjük. elromolhat. és az egymással harmonizáló lelkű emberek vonzzák egymást. Ezek a kapcsolatok szinte szétszakíthatatlanok. tehát életképesek legyünk.com . hogy két ember ilyen tökéletesen egymáshoz csiszolódjon. akkor a fejlődés harmóniája megbomlik. olyan bensőséges viszony alakul ki közöttünk. hogy az élet kifejlődésének minden egyes szakaszát a dualitás uralta. a szeretet. „Az univerzum kialakulása során az anyag energiából keletkezett. melynek törvényszerű következménye a pusztulás. A továbbfejlődés előfeltétele a harmónia. A keletkezés azonban nem vezet automatikusan kifejlődéshez. és annak mértéke pontosan megegyezik az anyag teremtéséhez felhasznált energia mennyiségével. ami megteremtette a természet egyensúlyát. hogy a legtartósabbá azok a házasságok válnak. ennélfogva az élet lényegének megértése csak dialektikus szemléletmóddal lehetséges.174/434 charmos arckifejezését teljes mértékben felváltotta a ma emberére jellemző arctípus. Ha az erőegyensúly eltolódik. ami a továbbfejlődés gátjává válik. Az anyag létét a dualitás szüksége kényszerítette ki. Az univerzum fejlődése során a keletkezés az ősrobbanás volt. Biológiai ismereteink alapján tudjuk. Ennek következtében tiszteletben tartják a másik egyéniségét. az élet elindulásának alapvető feltétele. Kissé visszakanyarodva az akupunktúrához. az így létrejött erőegyensúly pedig a fejlődés. közönnyé. hogy az arc a lélek tükre. akik figyelni tudnak egymásra. vagy az evolúció során bármely faj fejlődése csak addig tart. a kiegyensúlyozottsághoz azonban legalább két ellentétes erő szükséges. mely kiegyensúlyozza a természet pozitív energiatúltengését. Fizikai megjelenésünket azonban egy-egy korszak domináló energiasugárzásán kívül a lélek energiaösszetétele. amíg a dualitás törvényéből eredő erőegyensúly fel nem borul. míg a világegyetem szubatomi energiakészlete a pozitív energiasugárzás. a természetet uraló pozitív és negatív erők létét látszik igazolni a több mint négyezer éves kínai életenergia-elmélet is. Akik nem beszélgetnek. hanem társalognak egymással. A sikeres házasságban élők úgy szokták ezt kifejezni. Egyetlen élet kevés ahhoz. a modern korhoz illő arcvonások. mivel a partnereket a megértés. Müller Péter szerint a vérségi kapcsolatok. Talán ezzel magyarázható az a statisztikai megállapítás is. Nem hiába mondják azt. A harmóniához. hogy egy hullámhosszon vannak.” Az anyagot feltehetően a dualitás törvénye hozta létre. Elmélyült kapcsolat csak rokon lelkek között alakulhat ki. hogy egészségesek. A két elméletet összekombinálva a Yin energia felel meg az anyagból kisugárzódó negatív energiának. ahol a partnerek arcvonásai nagy hasonlóságot mutatnak. a házasság kiüresedhet. hanem az élő test egészén belül. és én is magamba tudom fogadni őt. Ennek a kettőnek kell egyensúlyban lennie a Yin és Yang jellegű meridiánjainkban ahhoz. Korábban több életet kellett egymással leélniük. Az arc karakterének megegyezése ugyanis rokonlélekre vall. A természetben tapasztalható egyensúlymegbomlás nem csak globális formában. rezgési frekvenciája is befolyásolja. gyűlöletté fajulhat. Az anyag Hawking által feltételezett negatív energiakisugárzása az az ellenerő. hogy a harmonikus kapcsolathoz szükséges hasonlóság és szeretet kialakuljon közöttük. akkor a dualizmus alapján kell lennie egy negatív erőnek is. mely mélységében és intenzitásában minden más kapcsolatot felülmúl. Az egyensúly további eltolódása életképtelenséget vált ki.

illetve a testen belül elszigetelődött sejtek fokozott energiafelvétele az oka. amelyek belekerülnek a vízbe. A rákos sejtek meridiánláncból való kiszakadását és korlátlan energiafelvételét támasztja alá az az orvosi beszámoló is. Utána az adagot csökkentsük 1 kávéskanálnyira. másfél hónap után teljesen tünetmentessé vált az ezüstkolloid fogyasztásától. és életjelenségük helytelen iránya romlást hozhat az egész testre. március 23-án sugárzott riportnak az volt a célja. hogy helyi túlburjánzás esetén a rákos sejtek kivonják magukat a testmeridiánok energiaszabályozó. Igen nagy a valószínűsége annak. ha helyreállítjuk a rákos szövetek energetikai egyensúlyát.175/434 elszigetelt tartományban is lehetséges. vagy egyszerűen elpusztítjuk a felesleges sejteket. tartósítószerként és gyógyszerként egyaránt használt ezüstkolloid ajánlott töménysége: 5 ppm. A test kis darabkájának elkülönülése az egésztől azzal a veszéllyel jár. Magasabb koncentrációban a makroszkopikus méretű ezüstionok károsan befolyásolják a bélflóra egyensúlyát. mert az erek a rák ollóihoz hasonlóan ölelik körül a daganatos részt. és a saját polarizált aurájuk segítségével ellenőrzés nélküli élettevékenységbe kezdenek. Arról is szó volt. egyensúlyfenntartó hatása alól. Ha nem kémiai úton. és ez keltett fényhatást. majd a beteggel lenyeletik. Ajánlott adagolás: 1 hétig napi 2 kávéskanálnyi. Korábban kiderült. hogy a legegyszerűbb élőlények. ami arra utal. Az antibiotikumoknak ellenálló. Feszültséget kapcsolnak rá. hogy miként szüntethető meg a rákos sejtek túlburjánzása. hogy testünk aurája rendkívül érzékenyen reagál a külső homogén besugárzásokra. Az Ajurvéda modernizált változatában már kolloid formájában használják az aranyat és az ezüstöt. a penicillinszármazékokkal szemben rezisztens baktériumok is elpusztíthatók vele. A testbe juttatott anyagrészecskék speciális sugárzásukkal nem a rákos sejteket pusztítják el. Két elektródot helyeznek egy pohár vízbe. így a gyógyhatásuk is nagyobb. hanem megnövelik a páciens életenergiáját. az egysejtűek aurájuk segítségével hogyan tartják a kapcsolatot a külvilággal. sőt az emberi szervezetben is megfigyelhető.com . szélhámosságtól. amely a limfociták mozgósításával legyőzi a betegséget. A rákot csak úgy győzhetjük le. hogy rendkívül erős szubatomi energiasugárzás áradt ki a szövetekből. Fényforrásnak. Egy Turet-szindrómában szenvedő (streptococcus pyogenes fertőzött) fiú pl. A bioenergia növekedése aktiválja az immunrendszert. ezüstöt. Indiában az Ajurvéda28 tanításai szerint úgy védekeznek a rák ellen. Növekedésük korlátlanságára jellemző. amelyből az egyik színtiszta arany. Nem zárható ki. A vegytiszta ezüstionok ugyanis képesek a szervezet antibakterializálására. hogy 1998-ban egy debreceni férfi gyomrából 38 kg tömegű daganatot operáltak ki. mely szerint egy kioperált rákos daganat olyan erős fényt bocsátott ki magából. Az előző fejezet végén láttuk. Nálunk az MTV „A tévé ügyvédje” című műsora bemutatta és részletesen ismertette az ezüstkolloid előállítására szolgáló készülék működését. A sejtek túlburjánzása azonban a növényeken kívül az állati. A nemesfémről fémionok válnak le. a fokozott energiafelvétel hatására a növényi sejtek gyors osztódásba. hanem egy fizikus szemszögéből közelítenék meg a problémát. mint a porrá tört fémrészecskék. Minden anyag más-más módon hat testünk meridiánjaira. Ez a mennyiség hosszabb ideig is fogyasztható. különböző gyógyszerekkel próbálnának a kutatók a rák ellen harcolni. és hogy az aura közvetítésével miként kerül az „életenergia” a sejtbe. és kiégetés után ezt a szénszerű anyagot megőrlik. hogy erős homogén energiabesugárzás esetén a sejtek életfolyamatai felgyorsulnak. Mivel a kolloidrészecskék jóval kisebbek. és az emberiség végre elfelejthetné ezt az alattomos betegséget. Ennek következtében ez a szer a gyógyításon kívül az életerő fokozására is alkalmas. A fertőtlenítőszerként. A nálunk megszokottnak tekinthető ellenpropaganda ellenére az ezüstkolloiddal való gyógyítás sok esetben igen hatékonynak bizonyult. hogy rendkívül nagy tisztaságú aranyat. hogy az elszigetelődött sejtek vagy szövetek életfunkciója ellenőrizhetetlenné válik. Ennek a 2005. hogy a rákos sejtek kialakulásának is az energetikai egyensúly felbomlása. illetve ezüst. fénykibocsátó vegyi anyagoknak azonban nyomát sem találták benne. melynek hatására megindul a galvanizálódás. hamar rájönnének arra. vasat és rezet gyantába kevernek. hogy világítani lehetett vele. hogy leleplezze a „csalót” és távol tartsa az embereket ettől a „kuruzslástól”. ami ionizálta a levegőt. mert a 28 Ajurvéda: szanszkrit nyelven az élet tudománya Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Egyébként a rák nevet Hippokratész adta ennek a betegségnek. szaporodásba kezdenek.

A 3000 mosásra (10-14 évre) elegendő nemesfém már 30 °C-os vízben is hatékonyabban megöli a kórokozókat. és apró méretű aktív ezüstrészecskéket tartalmaz. akkor a daganatok elmúlnak. és nagy előnye még ennek a módszernek. ami egy toxikus vegyület. az izzadságért felelős baktériumokat. amelyből a mosás során több százmillió ezüstrészecske oldódik ki. Elődeink hűtőszekrény híján ezüstérmét dobtak a tejbe. Ezáltal nem savanyodott meg olyan hamar. ami leválasztja az immunrendszer proteinjeit a megtámadott szövetekről. így a sugárzás megszüntetése után az őket tápláló meridiánokból pótolni tudják az energiaveszteséget. Egyébként feltételezhetően ez a jelenség okozza a Fülöp-szigeteken végzett műtéteknél a fertőző baktériumok megsemmisülését is. A rák ellen hatásos lehet a sugárkezelés is. de nem olyan formában. Szász András által felfedezett és több nyugati országban alkalmazott hipertermiás rákkezelő módszernél ugyanis nagy valószínűséggel nem a keletkező hő. amely mosás közben 650 kórokozó 99. A dr. hogy az erős energiasugárzás maradéktalanul elvonja a függetlenné vált sejtek aurájából az egyik energiaösszetevőt. hogy egy igen erős elektromágnes segítségével pillanatok alatt elpusztítsa a kórosan elszaporodott sejteket. A Biopharma Kft. károsítását. szálaira. A hajszálvékony ezüstszálakon képződő ezüst-dioxid réteg megszünteti a bőrviszketést. és utána még 1 hónapig baktériummentessé teszi a ruhát. vagyis a szubatomi energiasugárzás az egymást követő kezelések során nem adódik össze. ezüstkolloid azonban mentes minden szennyeződéstől. Az ezüst intenzív fertőtlenítő hatására a mosógépgyártók is felfigyeltek. A Silver Nano gépekbe egy ezüstlapot szereltek be. A textilipar szintén kihasználja az ezüst kórokozókra gyakorolt bénító hatását. megszüntetve ezzel a gyors szaporodás kiváltó okát. mint a röntgensugárzás. Ellenkező esetben a reakció ezüst-nitrát kibocsátáshoz vezet. amely elvonná a többletenergiát a rákos sejtektől. és gátolja az neurodermitiszt29. ahogy jelenleg alkalmazzuk. vagy elektródák segítségével irányítják a rákos sejtekre. de az orvostudomány jelenleg is alkalmazza a szubatomi alapon történő sugárkezelést.99%-át elpusztítja. Ezt közvetlenül az váltja ki. hanem olyan koncentrált Yin vagy Yang jellegű energiasugárzást. által forgalmazott. hogy ha rákos növényeket nagyfrekvenciás mágneses mezővel kezelnek. és védőbevonatot képeznek rajta. Az egészséges sejteket azért nem károsítja ez az intenzív sugárzás. Az autóimmun betegségben szenvedőknél újabban mikroszkopikus méretű aranyszemcséket fecskendeznek a páciens szervezetébe. Mellesleg nem tudatosan ugyan. Ennek az eljárásnak az eredményességét támasztja alá az a kísérlet is. A magyar gyártmányú MED-INNO CTT 2000 berendezés által létrehozott elektromágneses sugárzást közvetve. Mindez nem kuruzslás. és az energiaegyensúly drasztikus felborulása a beteg sejtek elkerülhetetlen pusztulását okozza. Mint ismeretes. A jövőben nem radioaktív sugárzást kellene a beteg szövetekre irányítani. hanem az elektromágneses tér által kibocsátott szubatomi energiasugárzás pusztítja el a tumort. mert ma már a sebkezelésben is használnak ezüstvegyületeket. nem kumulálódik úgy. A perkután galvánterápiával elért eredmények meglepően jók. Otthon meglehetősen nehéz jó minőségű ezüstkolloid oldatot előállítani. Az ezüstszállal átszőtt kelme csökkenti a kellemetlen testszagot. mint a 90 °C-os főző. A nanométer méretű ezüstrészecskék rárakódnak a ruha rostjaira. Ezt a módszert egyébként a Fülöp-szigeteken tevékenykedő csodadoktorok már ma is alkalmazzák. megszünteti az egészséges sejtek megtámadását. Ezeknek a tapasztalatoknak tudományos szintre emelt alkalmazási módja az Ajurvéda. és állítják vissza az energiaegyensúlyt. mert ezek nem önállósították magukat. Ők az ujjaikból kiáramló koncentrált energiasugárzás segítségével vonják el a beteg sejtekből az azonos jellegű többletenergiát.com . A dél-koreai Samsung cég 2006-ban kifejlesztett egy automata mosógépet. ezeknél a beavatkozásoknál a meglehetősen rossz higiéniai 29 idegi alapú bőrgyulladás Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.csírátlanító program. Részletes információ a honlapjukon található: http://www. A sokkszerűen alkalmazott intenzív szubatomi energiasugárzás viszont arra is képes lenne. gombákat. lassítja.biopharma. amely a rákos sejtekkel együtt gyakran az egészséges sejteket is elpusztítja.176/434 szervezet nem válik immunissá az ezüstkolloiddal szemben. Egyébként az ezüst és az arany antibakteriális hatására már az ókorban felfigyeltek. Az ezüst a tejsavbaktériumok szaporodást is gátolja.hu Tel: 273 1572. mert a lehető legtisztább és megfelelő tisztaságú víz kell hozzá. hogy az elektromágneses.

melynek segítségével valósággal kiköpik a nekik nem tetsző vegyi anyagokat. hogy csodákra egyetlen módszer sem képes. hanem az. Egyre nyilvánvalóbb. Ha a globális felmelegedés következtében ezek kiszabadulnak a jég fogságából. és a rendszeres szűrés. Ezt egyébként már maguk a tudósok is elismerik. A másik gond. a szubatomi Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Az előbb említett rezisztencia miatt a kemoterápiás módszerek egyre kevésbé hatásosak. Maradjunk még egy kicsit a dualizmusból eredő energiaegyensúly megbonthatóságának orvosi alkalmazásánál.com . Ennek oka a rák természetéből fakad. ha felhagyunk a vegyi illetve organikus úton történő védekezéssel. ami azt jelenti. elkezdi „megenni” a szervezet kiöregedett sejtjeit. így bármikor felütheti a fejét egy világméretű járvány. még akkor is. a testben felszaporodó mérgek következtében fog meghalni. Ebben az esetben csak azt érjük el. nagyon fontos a megelőzés. Mellesleg a ráksejtek elpusztításának eddig is volt egy hatékony módja (amelyről az emberiség nem nagyon vett tudomást). ha azokkal korábban soha nem találkoztak. Májráknál pl. Ráadásul a rákos sejtek kifejlesztettek magukban egy kis „pumpát”. A rák legyőzésének létezik egy harmadik lehetősége is. A virulógusok azt sem tartják kizártnak. Ennek a betegségnek felszámolása során tehát a gyógyítás önmagában nem elegendő. és eközben megemészti a felesleges ráksejteket is. hamar rá fogunk jönni. hogy napjainkra a vírusok és a baktériumok már minden elképzelhető antibiotikum ellen rezisztenssé váltak. Mindezek tetejébe a kivágott őserdők mélyéről szinte hetente szabadulnak ránk új vírusok és baktériumok. gyártásba vitele és gyógyszerként való engedélyeztetése iszonyatosan sokba kerül. Ez feltehetően dematerializációt idéz elő. ha a májnak már nincsenek ép szövetei. amelyeket nem ismernek. az egészséges életmód. hogy az új kórokozók beazonosítása. hogy a mikroorganizmusok meg fogják nyerni a háborút ellenünk. és megtanulni ellenük a védekezést.177/434 viszonyok ellenére sem kell számolni fertőzésveszéllyel. a velük szemben hatékony szérumok kikísérletezése. A több mint 10 ezer éves ősvírusokkal szemben ugyanis nem tudott kialakulni az immunitásunk. közülük is a leghatékonyabbra. Végső stádiumban már lehetetlen a rákos betegeket meggyógyítani. Világunkban a kórokozók elleni védelmet mind jobban nehezíti a multirezisztencia. Meg kell azonban jegyezni. mivel az intenzív energiabesugárzás felborítja a testtől idegen sejtek energiaegyensúlyát. nem is szólva a folyamat időigényességéről. hogy az orvostudomány néhány év múlva csődöt vall.és pénzhiány miatt biztos vesztesként kerülünk ki ebből a versenyből. még azok ellen is. valamint az állatokon majd embereken végzett kísérletek min. használni egyre kevésbé képesek. Ha ezt a helyzetet összevetjük az új kórokozók rohamosan növekvő számával. amellyel szemben teljesen tehetetlenek leszünk. az idő. A böjtölés során ugyanis a szervezet nem jut táplálékhoz. A hagyományos úton haladva nem fogjuk bírni az iramot. hanem el is tűnik. így a sejtburjánzás nem csak életképtelenné válik. egy olyan vírusrobbanás történik a Földön. Az antibiotikumos és vegyi kezelés korábban hatékony fegyverét lassan letehetjük. hanem a májfunkció hiánya miatt. hogy a dzsungelekhez hasonlóan a sarki jégtakarók alatt is találhatók ismeretlen kórokozók. és áttérünk a fizikai módszerekre. tehát nem volt rá alkalmuk beazonosítani őket. Eszerint a szubatomi energiasugárzás frekvenciájának változtatásával módosítani kell a rákos sejtek vibrációs szintjét. és hiába pusztítjuk el ezeket a sejteket. Legsúlyosabb a helyzet a rákgyógyítás terén. Csupán a gyógyszerengedély kiadását megelőző toxikológiai vizsgálatok. Az „Archives International Medicine” című folyóirat ezt írta egyik vezércikkében: „Ma már nem az a kérdés. mert már csak a káros mellékhatásuk maradt meg. ami ellen az ép immunrendszerű emberek is védtelenek lesznek.” Ebben a küzdelemben csak egy módon lehet nyerni. hogy az ember elveszti-e a mikrobák világával folytatott harcot. a böjtölés. amelyek energiautánpótlás hiányában menthetetlenül elpusztulnak. hogy az illető nem rákban. hiába állítjuk meg a rákos sejtek szaporodását. A legtöbbjüket még beazonosítani sem tudjuk. amelyet a földönkívüliek sugalltak nekünk. Amikor már elégette a zsírsejteket. akkor a beteg menthetetlen. A kellő technológiai fejlettséggel rendelkező nyugati országokban egy-egy új gyógyszer kifejlesztése 800 millió dollárt is felemészthet. így kénytelen felélni a saját tartalékait. hogy mikor veszti el. 5 évet vesznek igénybe készítményenként. amelyek ellen semmilyen módon sem tudunk védekezni.

sem a frekvenciáját nem ismerjük. hogy az illető kezével csapkod a levegőben. Különösen a kórházakban lenne nagy szükség erre a fertőtlenítő eszközre. évente 2 millió ember betegszik meg kórházban szerezett vírusoktól. fejezet végén a parapszichológiai jelenségek tárgyalása során láttuk. A feltételezések szerint egy új csillagrendszer keletkezéséről van szó. Ez a folyamat évmilliárdokon keresztül megszakítás nélkül tart. hogy ha valaki többletenergiát vesz fel. Ősrobbanás után az energiarészecskék a tér minden irányába szétszóródnak. hogy nem fajspecifikus. Sőt azt is tudjuk. A nagy mennyiségben létrejött anyaghalmazok olyan erős vonzást Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mintha szárnya lenne. a tömege viszont csak a tizede. fokozatosan távolodva a robbanás helyétől. Az általuk elrabolt emberek elmondása szerint a jármű fogadási csarnokában kékes fényt láttak. vagyis mindannak. Minden létező anyagnak. hogy ha valaki felugrik a levegőbe. mint a mi Tejútrendszerünk. Ez azonban nem mindig van így.  A negatív energiasugárzás. fizikusok és mérnökök összefogásával. orvosok. a gravitációs erőterük is egyre nagyobb lesz. akkor súlytalanná válik. Egyébként a földönkívüliek is ezt az egyszerű és olcsó módszert alkalmazzák a számukra ismeretlen földi vírusok ellen. hogy előbb hidrogéngáz képződik. akkor repülni is képes.  Hawking elmélete alapján az univerzum periodikus tágulási és összehúzódási folyamatának feltételezhető okára is magyarázatot találhatunk. majd égitestekké áll össze. hogy ha az ember théta szinten szabad állapotban levő ősenergiát gyűjt magába. A hidrogénfelhőket a szupernóvák robbanása által kiváltott lökéshullámok összepréselik. függetlenül annak származásától és méretétől. Továbbra is megmaradva az előbbi példánál. és mivel folyamatosan növekvő mennyiségű anyag jön létre. amely leginkább a mi germicidlámpánk (germicid = csíraölő) fényéhez volt hasonló. mert a Föld gravitációs kisugárzása vonzást gyakorol az emberre. hogy a szubatomi energia világában az egynemű töltések vonzzák egymást. amely ezután szilárd anyaggá. hogy az egészséges sejtek a szubatomi energiahullámok által elvont energiát a meridiánláncból pótolni tudják. A pusztító hatás azonnali. illetve annak gravitációs erőterére. Ez azt jelenti. A részecskék távolodása. vagyis az univerzum tágulása során elkezdődik az anyag kialakulása. ellipszis alakú hidrogénfelhőt fedeztek fel. Ezeknek a derengő fényt keltő Yang jellegű szubatomi energiahullámoknak az a feladatuk. azaz a gravitáció elválaszthatatlan az anyagtól. Ebből por lesz. Ezt nekünk kell kikísérleteznünk biológusok. A III. hogy a Föld negatív energiakisugárzása eltaszítja magától a pozitív energiarészecskékkel telített testet. és energiakoncentrálódás révén egyre több anyag keletkezik az univerzumban úgy. ami tárgyiasult formát öltött. hogy az űrhajóba általunk behurcolt mikroorganizmusokat megöljék. Ennek a tőlünk 65 millió fényévnyire levő galaxiskezdeménynek az átmérője tízszer akkora. Jelentős mértékben segíti a megállást. Az Egyesült Államokban pl. Pár évvel ezelőtt a Cornell egyetem csillagászai a galaxisok közötti térben egy hatalmas. és ezt követően már „sterilen” kerüljünk át a vizsgáló terembe. és semmilyen mellékhatással nem jár az alkalmazása. mint anyagra. és baktériumoktól. A világegyetem ősrobbanás előtti állapota igen nagy hasonlatosságot mutat a fekete lyukak viselkedésével. Mint az előzőekben is láthattuk ennek oka. Ez a jelenség nem azáltal jön létre. A kórokozók fizikai úton történő megsemmisítésének nagy előnye. Ennek tudható be. Más országokban még rosszabb a helyzet. Egy idő után a világmindenség anyaghalmazainak gravitációs erőtere már oly mértékűvé válik.178/434 energiasugárzásra. A súlytalanságnak és a talajtól való elszakadásnak kizárólag az az oka. Erre a legszemléletesebb példa. hogy megállítja az univerzum tágulását.) A világegyetemben szétterülő anyagmennyiség negatív energiasugárzást bocsát ki magából. (Ennek a folyamatnak már tudományos bizonyítékai is vannak. akkor nagyon hamar visszazuhan a földre. hogy az univerzum tágulása nem lineáris. de nem is oly módon. gravitációs kisugárzása van.com . Minden élőlény ellen bevethető. hogy ellöki magát a talajtól. hogy minden anyag kölcsönös vonzást gyakorol a körülötte lévő anyagokra. és az így szerzett impulzust használja fel a felemelkedéshez. Közülük 90 ezer meg is hal. hanem exponenciális görbe szerint zajlik. Sajnos ezeknek az energiahullámoknak egyelőre sem az intenzitását. hogy a kezdeti óriási sebesség fokozatosan csökken. korábban azt is láttuk.

hanem engedelmeskedve a növekvő vonzóerőnek igyekeznek egyre közelebb kerülni egymáshoz. A tengely körüli forgásukban meggátolt atomi részecskék ekkor nagy változáson mennek keresztül. amely ezt a helyzetet meg tudná változtatni. ami ezt a végtelen nagy erőkoncentrálódást szétrobbanthatná. ez azonban már nem negatív. A szakirodalomban gyakran emlegetett szingularitás kifejezésből sokan arra következtettek. különlegeset. Ez az elképzelés azonban fordítási hiba következménye. amelynek szintén van gravitációs erőtere. hogy a fizikusok kiszámították az univerzum kezdeti hőmérsékletét. hogy ez az állapot akár az idők végezetéig is eltarthat. hogy az anyaghalmaz összeroppan. Univerzális méretekben ez az esemény az ősrobbanás. amely a dogon mitológia szerint a semmi közepén pihen. és mint anyag megszűnnek létezni. ahol a legmeghökkentőbb következtetés is előfordulhat. az elektronok belezuhannak az atommagba. Ez a végtelen gravitációs erőtér mindent magához vonz. amely leállítja a leszakadt elektronok és az atommagok. egyedit. Az anyag fokozatos koncentrálódása végül egy hatalmas gömböt eredményez.179/434 gyakorolnak egymásra. ezért semmiféle külső behatás nem képes a stabilitását megingatni. Ennek alapján azt hihetnénk. különös dolgot jelent. Az energiarészecskéknek ez a gigantikus méretekben lezajló távolodása évmilliárdokon keresztül tart. ha ez az erő önmagát semmisíti meg. mert a sűrűség növekedésével ennek a felmérhetetlen mértékű erőkoncentrációnak a gravitációs erőtere is egyre nagyobb lesz. A neutroncsillagban egy Nap méretű csillag Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ilyen hőfokon viszont nem létezhet anyag. Az éter megszűnése után az egész világegyetem egy roppant sűrűségű energiagömbbe koncentrálódik. A szabaddá vált energiarészecskék a tér minden irányába egyenletesen szétszóródnak. amelyben annyira erős a gravitációs erőtér. A szingularitásnak nevezett energiagömb pontos méretét tehát nem ismerjük. és energia formájában szétsugárzódik a világűr minden irányába. mivel az univerzum koncentrálódása után már nem található olyan erő a világmindenségben. A gravitációs kisugárzás viszont energiaveszteséggel jár. ahol bármilyen meglepetésre számíthatunk. Nem zárható ki annak a feltételezésnek a valószínűsége sem. Azt nem tudjuk. ami azt jelenti. Ebből kiszámolható. azaz –273 °C-nál. Mint tudjuk. Matematikai szakkifejezésként azt a pontot értik alatta. hogy csökken a részecskékre gyakorolt koncentráló erő. hanem pozitív. és korábbi méretének töredékére zsugorodik. sőt az éter megszűnésével tér sem. de megközelítő számításokat végezhetünk a kiterjedésére vonatkozóan. vagyis végtelenül kicsi. Ennek a fekete lyuknak is nevezhető tartománynak olyan nagy a sűrűsége. ahol a józan ész megáll. a kozmikus háttérsugárzás hőmérséklete fokozatosan csökken. ami alátámasztja az univerzum kezdeti anyagtalan állapotát. majd az atommag is alkotóelemeire bomlik. ahol a megoldás érvényessége megszűnik.com . melynek az lesz a következménye. Jelenlegi értéke 3 fokkal magasabb az abszolút nulla foknál. hogy ettől kezdve a galaxisok már nem távolodnak egymástól. hogy akkora mint egy pont. Külső erő hiányában valóban semmi sincs. Az angol „singularity” szó köznapi értelemben furcsát. hogy a fekete lyuk felrobban. Erre viszont minden esélye megvan. Az ősrobbanás után energiakoncentrálódás útján megindul az anyagképződés. hogy szinte elképzelhetetlen mértékű a gravitációs erőtere. ahol az értelmezési tartomány véget ér. hogy a világegyetem hőmérséklete 1 másodperccel a tágulás kezdete után mintegy 10 milliárd fok volt. hogy a szubatomi energiarészcskékből álló gömb mekkora volt. Ez utóbbi feltevésnek a realitását támasztja alá. illetve az atommagot alkotó elemi részecskék saját forgását is. Ezután következik be az úgynevezett ősrobbanás. amelynek ereje spirál alakban szétsugározza a hatalmas tömegben összesűrűsödött energiakvantumokat. A szingularitás tehát ez esetben nem pontot jelent. Ez a pozitív erőtér azután elkezdi magához vonzani a világmindenségben mindenütt fellelhető szubatomi energiarészecskéket is. és ez okozza a világegyetem tágulását. mivel a bennük levő szubatomi energiarészecskék vonzóerejüknek engedelmeskedve egymáshoz tapadnak. ez csak úgy következhet be. Ebben az állapotban megszűnik az anyag atomi szerkezete. és egyre távolabb kerülnek az ősrobbanás helyétől. hogy az anyaghalmaz sűrűsége egy bizonyos határon túl oly mértékűvé válik. Ettől kezdve az egyre sűrűsödő anyaghalmaz egy még kisebb és tömörebb energiagömbbé (vagy ahogy a fizikusok mondják szingularitássá) válik. Anyag hiányában nem létezett idő sem. és minden kezdődik elölről. hanem egy állapotot.

A világnappal végét Brahma éjszakája követi. hanem az összehúzódási folyamat. Ennélfogva 1 cm3 térfogatú neutroncsillag tömege kb. hogy a Mindenható még a világmindenség létrehozását sem saját kezűleg végzi. és az őket összetartó gluonok forró plazmává olvadnak össze. A belsejében uralkodó hatalmas hőmérséklet és nyomás felbontja. amelyek a galaxisunk közepén korábban kialakult nagy fekete lyukba masíroznak. majd az ugyanannyi ideig tartó pusztulásra. mint egy világkorszak. Ebből a több mint három és félezer évvel ezelőtt keletkezett ősi indiai eposzból megtudhatjuk. vagyis a megsemmisülés előidézője is. 10%-ra emelkedik. minden külső beavatkozás nélkül alakítják ki újra és újra az univerzumot. A rohamosan növekvő tömegvonzás az elektronokat belepréseli az atommag protonjaiba. Ebből könnyen kiszámítható. hogy a jelenlegi Brahma isten eddig hozzávetőleg 18 ezerszer teremtette újra a világegyetemet. és neutronokká alakítja. „A világnappal hajnalán Brahma kiárasztja magából a mindenséget. vagyis világkorszakában élünk.com . visszaolvad eredetébe. Ez azt jelenti. ha a világegyetem galaxisaiban fellelhető összes csillag tömegét összeadjuk. Ha figyelembe vesszük a galaxisokban a bolygók. Amennyiben feltételezzük. A régi írások között azonban található egy részletes számadatokkal szolgáló forrásmű. amelyek saját szabályaiknak megfelelően. Az univerzum ura tehát 72 ezer égi napig él. 200 éves élettartamot jelent. véghez viszi a teremtés művét. 1 milliárd tonna. ez a misztikus állapot valószínűleg nem a megsemmisülést Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.” A világnap nem más. hanem olyan fizikai törvényeket állított fel.25 nap = 197. de a jelenlegi tudásunk alapján hozzávetőleges becsléseket már folytathatunk. Ennek számszerű értékét nem ismerjük. valamint fekete lyukakként jelen levő anyagmennyiséget is. a személytelen Brahmanba. hogy a fényt alkotó fotonokat is magába szippantja. hogy az univerzum tágulási periódusa kb. Hawking szerint. amely ugyanennyi ideig tart. akkor az össztömeg már kb. Csak azért nem látszik az izzásuk. (72 000 ∙ 4 320 000 000) Ez az időtartam csak a mi idősíkunkon számít csillagászati értéknek. kalpájában. Élettartama 36 ezer Brahma-nap. Ezeknek a törvényeknek a legfőbb őre és mozgatórugója a dualitás. 140 milliárd évig fog tartani. A fekete lyukban egy Nap méretű csillag már néhány centiméter átmérőjűre zsugorodik. ami azt jelenti. ami 311 040 000 000 000 földi napnak felel meg. mint amennyi eddig eltelt. plazmává alakítja az atomjait. A mennyei szférában ez kb. és lesz-e vége? Ennek a dilemmának az eldöntésére a földi tudomány egyelőre még találgatások formájában sem vállalkozik. hogy az összehúzódás sem fog gyorsabban végbemenni mint a tágulás. és ez az egyensúlyvesztés.180/434 10 km átmérőjűre zsugorodik össze. Ezek után minden bizonnyal sokakban felmerül még egy kérdés: Vajon mióta tart ez a folyamat? Volt-e a teremtésnek kezdete. akkor a tágulás megállításához szükséges tömegnek alig 1%-át kapjuk. A fentiek alapján arra a következtetésre juthatunk. Ez természetesen már nem fog bennünket érinteni. s a láthatatlan por és gáz tömegét. mert addigra a Tejútrendszer csillagai kis fehér törpékké vagy neutroncsillaggá válnak. Ezt hozzáadva a fekete lyuknál tapasztalható közel 6 nagyságrendnyi méretcsökkenéshez. A dualitás törvénye azonban nem csak a világegyetem kialakulásának a kényszerítője. Ezt követően Brahma maga is megszűnik létezni. A világegyetem élettartama tehát véges. és még majdnem ennyiszer fogja ezt megtenni. a dualizmus törvényének a megsértése váltja ki az univerzum pusztulását. akkor az univerzum élettartama. amikor minden visszaolvad kútfejébe. vagyis az univerzum energiagömbbé alakulása után. 18 nagyságrenddel kisebb a magába szippantott neutroncsillagnál.125 év) Minden Brahma-nap egy világnapnak (szanszkrit nyelven kalpa-nak) felel meg. a végtelen és megközelíthetetlen Brahmanba. hogy körülbelül tízszer annyi idő kell a tágulás lefékeződéséhez. 280 milliárd évig tart. mert a fekete lyuknak már olyan nagy a gravitációs erőtere. ennek megfelelő méretcsökkenés következhet be az anyag szubatomi energiarészecskékké válása. (Mint már szó volt róla. Mivel az elektron és a szubatomi energiarészecske közötti méretkülönbség több mint 12 nagyságrendű. Ezt követi Brahma éjszakája. a szubatomi energiagömb mérete kb. (72 000 : 365. a Mahábhárata. hogy a teremtést elindító isten nem él örökké. vagyis a teremtés egyegy periódusa kb. azért sem. A hindu felfogás szerint mi az univerzum 18 001. A jelenlegi tudományos álláspont szerint az univerzum élettartama nem több 14 milliárd évnél. A fokozódó anyagképződés ugyanis az anyagenergia egyensúly megbomlásához vezet. amely két szakaszra oszlik: a folyamatos keletkezésre. Ezekben az égitestekben a neutronokat felépítő kvarkok.

melyekben a létezés további kibontakozásának lehetősége rejlik. és ebből 80 000 bizonyult igaznak világviszonylatban. ha a leglényegesebb dolgokat eltitkolják előlük. hogy a világ vezető politikusai félnek egy kozmikus inváziótól. mert még ha komoly veszély leselkedne ránk. Amíg a kormányok az állampolgárokat nem tekintik nagykorúnak. Az elmúlt 30 év során 15 millió UFO-bejelentés érkezett. Egyes hírforrások szerint hivatalos körök évente több mint 2500 UFO-berepülést észlelnek és tartanak nyilván. hogy helyet adhasson az újnak. Egy világméretű katasztrófa valószínűsége esetén össztársadalmi összefogásra van szükség. mint holnap egy összeomlás. aki nincs tisztában azzal. Az egyes országok kormányai azzal az indokkal titkolják el értesüléseiket. Civilizációnk minden egyes tagjának összefogására van tehát szükség. a felfoghatatlan. hogy az emberek túlnyomó részének ma már egyáltalán nem jelent problémát annak a ténynek az elfogadása. A földönkívüliektől származó információk szerint a személytelen. hogy: „Az Egyesült Államok polgárainak tilos kapcsolatba lépni Földön kívüli egyénekkel vagy Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. a tökéletesebbnek. már pedig ma már világosan látható. Az 1969. hogy mióta tart ez a folyamat. csupán a tevékeny isten személye változik. akik képesek lennének segíteni a problémák leküzdésében. az nem keres rá ellenszert sem. Erre a kérdésre a nálunk nagyságrendekkel fejlettebb civilizációk sem tudnak felelni. akkor is előnyösebb a széleskörű tájékoztatás. de hogyan segítsenek az emberek akkor. A hindu mitológia szerinti univerzumképhez szervesen hozzátartozik még. Ezeknek az aggodalmaknak ugyan semmi komoly alapja sincs. Mindenesetre nem ártana megkérdezni az illetékeseket. sőt különböző hazugságokkal és dezinformációval félrevezetik őket. de ha lenne. Technikai fejlődésünk felgyorsulásával a hozzánk legközelebb álló galaktikus civilizációk egyre több felderítő járművet küldenek hozzánk. mivel jobb ma egy pánik. Az örökös változás fenntartója Siva. és a rendelkezésre álló tárgyi bizonyítékokat begyűjtik.) A teremtés ismétlődő folyamata azonban nem ér véget. addig nem tudnak kiválni belőle azok a személyek. hogy a fejlődésének csúcsára ért Brahman léleksejtekre oszlik. Fejlődésünk buktatói Bizonyos szempontok miatt szólni kell arról. meg nem nyilvánuló isteni Őserő mindig volt. ha a hatalom alapvetően változtat eddigi politikáján. beleárasztva a természet törvényeit. hogy léteznek rajtunk kívül is értelmes civilizációk a világűrben. a mindenséget fenntartja és élteti. és még mennyi lesz. Nem akarják tudomásul venni. amíg a nép nem ébred rá. akkor a jelenleg hatályos amerikai törvények miért tiltják a velük való kapcsolatfelvételt. A mindenség ura csupán személyessé vált kisugárzása az igazi Ősoknak. hány Brahma volt eddig. a szóban és gondolatban kifejezhetetlen Brahmannak. aki a megszületett világok. és apró lélekkezdeményekként vesz részt a további fejlődésben.181/434 jelenti. így nincs értelme kutatni a kezdetet és a véget. hogy a kormányszervek széleskörű segítség nélkül képtelenek megbirkózni a világunkat veszélyeztető problémákkal. A mérhetetlen időben folyamatosan ható törvényeken azonban már Visnu. ő az aki a világok szüntelen keletkezését felügyeli. a hatalommal való kooperálásra. Az ősenergiából megteremti az egyetemes élet magvait. A bejelentett eseteket a lehető legrövidebb időn belül alaposan kivizsgálják. hogy ha nincsenek földönkívüliek. de ez csak akkor lehetséges. mint az agyonhallgatás. A keletkezéshez szorosan hozzá tartozik az elmúlás is. hogy a világban szaporodnak a hírek a különböző UFO-megfigyelésekről. A vizsgálatok eredményéről azonban eddig még nem adtak ki széleskörű tájékoztatót. nehogy a lakosság körében pánikot keltsenek. Egy új Brahma lép elő az Ősokból. Egy agyonmanipulált társadalom képtelen hatékony adatszolgáltatásra. hogy újabb 36 ezer cikluson át végezze a fejlődési spirál szakaszokra osztódó fenntartását. A problémamegoldáshoz ugyanis információra van szükség. hanem azt.com . hogy mi zajlik körülötte. kezdetét és alapjait. a pusztító isten. július 16-án kelt Szövetségi Szabályok Gyűjteményében az 1211. az agyonhallgatás akkor sem a legjobb védekezési forma. Sajnos ebből még mindig nem világlik ki. végül az univerzum szétbomlását felügyeli. A titkolódzás másik oka. A titkolódzás stratégiai szempontból is erősen kifogásolható. hogy mi a baj. szakasz 14-es bekezdése azt írja. és örökké lesz. a fenntartás istene uralkodik. hogy Brahmának csak a teremtés elindításában van szerepe.

A közeli folyó áradása nem magyarázhatta ezt az eseményt.com . Azok. repülőgépek és rakéták mellett a kiadványban az Azonosítatlan Repülő Objektumok is szerepelnek. hogy vannak olyan értelmes lények. 1578-ban az USAbeli Utah államban gyíkok. 1682. 1873. 1881 májusában az angliai Worchesterben tonnányi hal és rák hullott az égből. 2004-ben a kínai Dzsincu tartomány Taicsu nevű falujában pintyeső hullott az égből. A következő kőeső már nem kímélte a birtokon élő parasztok házait sem. a hadihajók és tengeralattjárók legénysége megkapta a két leggyakoribb UFO-típus körvonalrajzát. A rendelet végrehajtását az amerikai légierőnél a 200-2. Az emberek többsége azonban nem tulajdonított túl nagy jelentőséget ezeknek a jelenségeknek. Nem tévedett. George Walton házára. Ezt a megszálló sereg fővezére intő jelnek tekintette. Ez a jelenség ma sem ritka. OPNAV 94-P-3B számú előírás részletesen ismerteti az ellenség észlelésekor használandó riasztó rendszereket. Úgy látszik. mert megdöbbentő számukra. amely ellen még a sisakos rendőröknek is menedéket kellett keresniük. december 12-én Budán ólom és cinkeső esett olyan nagy mennyiségben. 1978-ban az ausztráliai Új-Dél Walesban pedig garnélarákok estek az égből. Ennél is gyakoribb volt a békaeső. 1578-ban a norvégiai Bergenben egerek. Korábban különböző állatok egyik helyről másikra való átdeportálásával próbálkoztak. Ebből is látható. akik nem engedelmeskednek az akaratuknak. Az angliai Poole városban nem is olyan régen. 1642. ha az állományába tartozók UFO-val találkoznak. Hamburg lakói szerencsésebbek voltak. Ezenkívül hullott már az égből nyers hús és vér is. Az ásványi. február 12-én mustármag és zsázsaeső árasztott el Southamptonban egy angol kertet. hogy a madárinfluenza lenne a jelenség oka. hogy a hivatalos szervek tagadják a létezésüket. 1921. és 1922-ben a kaliforniai Chicoban 9 hónapon át hullott a kőeső. hogy itt nem az elismeréssel van probléma. A hatósági vizsgálat kizárta. hiszen már törvény is született a kapcsolatfelvétel korlátozására. A közel 10 ezer apró madár teteme percek alatt betemette a települést. tengeralattjárók. ami a hagyományok szerint rossz előjelnek számít. február 16-án Szingapúrban egy földrengés és egy háromnapos özönvízszerű esőzés után mintegy 20 hektárnyi területen ezrével találtak élő törpeharcsákat. valamint ötezer dollár pénzbüntetésre ítélendők. hogy több négyzetkilométeren lépni sem lehetett tőlük. Időnként más állatokra is sor került. Az ellenséges hadihajók. A legnagyobb kődarabok súlya elérte a 15 kilogrammot.” Ennél is szigorúbb törvények vonatkoznak a kormánytisztviselőkre. A Marine Raport Procedure Nr. szétverték a falakat. Mi sem maradtunk ki az „égi áldásból”. hogy a törökök tálakban vitték a fémeket a pasa elé. 1977-ben Memphisben kígyók. 1980-ban széneső hullott a felhőtlen égből. Az amerikai haditengerészet is rendeletben szabályozza. Néhány évtized múlva véget ért a 150 éves török megszállás Magyarországon. Politikusaink azért nem foglalkoznak az UFO-jelenséggel. A különböző méretű kövek átszakították a mennyezetet. mert zártkertekben is találtak égből hullott halakat. 1867-ben Dublinra óriási diózáport zúdítottak. amelyeket a helybéliek összegyűjtöttek. az idegen civilizációk tagjait is bosszantja. illetve ezeknek az eseteknek az eltitkolására. Hogy senkinek se legyenek kétségei miről van szó. Betartása oly drákói cenzúrát eredményez. ezért már nemegyszer megkísérelték felhívni az emberiség figyelmét a jelenlétükre. A költségvetési szervek hivatalnokai UFO-ügyekben a JANAP 146 rendelet szerint kötelesek eljárni. és megrongálták az épület berendezéseit. Több alkalommal próbálkoztak növényi eredetű terményekkel is. A babonások az ördögök művének tekintették a kövek és Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. 1683-ban az angol Norfolk grófságban békák tömkelege árasztotta el Acle falut. és egyéves börtönbüntetésre. 1861. akik ebben vétkesnek találtatnak. hogy mit kell tenni. karanténba zárandók.és egyéb anyagok sem hiányoztak. ahová az áradás nem ért el. és a piacon értékesítettek. Rájuk 1976-ban 2000 márka esett nagy magasságból. valamint a fegyveres erők tagjaira. ami gyakorlatilag meggátolja az ilyen jellegű információk kiszivárgását. július 12-én a Missouri állambeli Kansas City lakói egy felhőszakadás alkalmával fehér békákat láttak hullani az égből olyan nagy mennyiségben. 1979.182/434 járműveikkel. számú parancs szabályozza. és a hadseregünk is tehetetlen velük szemben. Az eset a kínai újév első napján történt. májusában több órán át kőeső hullott egy tehetős földbirtokos. 1971ben egy brazil tanyára afrikai eredetű bab hullott.

A rejtélyes égi áldások jelentős része azonban csendes. Ezek az ábrák többnyire éjszaka készültek.183/434 egyéb anyagok hajigálását. egy hatalmas háromszög alakú területen több mint 1200 ilyen ábrát számoltak össze. Ennek a mintázatnak a legfeltűnőbb tulajdonsága az. mint a letaposott gabonaszáraknál. Ennek leglátványosabb módja az volt. Ennek a jelenségen az előidézésére csak egy intelligens erő képes. A hurrikán-magyarázat azért is sántít. vagy békákat – közülük is kizárólag fehéreket – szippantom fel. Nem szelektálja a tó vagy a tenger élővilágát. Amikor pl. de vannak szemtanúk. sőt az alábbi szöveges üzenetet rajzolták: „We are not alone!” vagyis: Nem vagyunk egyedül! Ennek a 12 m magas betűkből szóközmentesen kirajzolt feliratnak a hossza 61 m volt. Ennélfogva itt a kalászok egy idő után kiegyenesednek. 1. Léteznek a megszokottól teljesen eltérő gabonakörök is. több méteres jégtömbök zuhantak alá az égből. Kb. amikor véreső kíséretében keresztek hullottak az égből. nem úgy. Úgy nézett ki. Korunk emberének technikai érdeklődését kihasználva. a többit ott hagyom. derült időben. hajfonatszerű szerkezeteket. majd 2 évvel később Németországban megismétlődött az eset. azzal magyarázták a jelenséget. sőt egy ízben le is filmezték az égből alászálló UFO-kat. Ez lett volna a 8-as szám alja. hanem szabályos ívben meghajlanak. A bal oldala hiányzik. majd szorosan alája egy nagyobb átmérőjű ellipszist. spirál alakú mintákat. amikor az UFO-jukból kiáramló koncentrált energiasugárzással angliai gabonatáblákba szabályos mértani alakzatokat. Az elsőt 764-ben jegyezték fel Franciaországban. Ezt támasztják alá azok az elgondolkodtató esetek is. Ráadásul a meghajlott szalmaszálak sokszor bonyolult alakzatokat képeznek: köröket. de csak félig készült el. hanem az elszíneződése okozta. és tovább növekednek. Sokak szerint forgószél vagy víztölcsér idézi elő ezeket a titokzatos erőket. Meglehetősen fura ábrára bukkantak Magyarországon. a koncentrált energiasugárzással felpuhított szalmaszálak pedig nem törnek. Mások megpróbálták a dolgot természeti jelenségként elkönyvelni. akik nappal is látták. ez azonban mit sem változtatott annak a felmérésnek az eredményén. hogy most csak törpeharcsákat. amely szerint csupán 1990-ben az angliai Stonehenge környékén. Ez többször is előfordult.5 méter széles sávban egy szabályos körgyűrűt rajzoltak.com . mint egy félbehagyott 8-as szám. május 28-án. Aztán 1501 húsvétján Németalföldön. felhőtlen égből hullott alá. hogy ezek a világűrből származnak. 5 perc alatt készítettek el egy-egy nagyméretű ábrát. időközben áttértek a modern világunkhoz igazodó jelenségek előidézésére. amelyek az óra járásával ellenkező irányban kb. hogy a rajzolatát nem a búzaszálak elhajlítása. Tudósainkat még kevésbé gondolkodtatták el a hihetetlen események. egy Cegléd mellett búzatáblában 2003. mert a forgószél nem képes kiválogatni a vízből a halakat. 1896-ban a németországi Essen városára hullott jégtömbben azonban egy belefagyott pontyot is találtak. hogy körvonalai élesen elhatárolódnak a környező gabonatáblától. Bár időközben néhány tréfás kedvű szélhámos is megpróbált különböző mértani ábrákat készíteni. Különlegességét az adta. Vagy megzavarták őket a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.

és megerősödnek. Emiatt kifejezetten veszélyes ezeknek a helyeknek a látogatása a szívritmusszabályzóval élőknél. Különös tulajdonságuk még ezeknek az ábráknak. és ennek legkorábban észlelhető megnyilvánulása a fejfájás. megszabadulnak fájdalmaiktól. hogy az UFO-ból kiáramló koncentrált szubatomi energiasugárzás elnyelődik az elhajlított gabonaszálakban. ami a felgyorsult anyagcserétől kezdve az álmatlanságon át különböző víziók átéléséig sok mindent okozhat. Gyakran megesik az is. hogy mit. Ennek a fajta sugárzásnak az érzékelése ma még csak varázsvesszővel lehetséges. A tájolását sem bízták a véletlenre. akikre éppen ellenkező hatást gyakorol ez a sugárzás. Valószínűleg így akarnak közölni velünk valamit. A bennük koncentrálódott energia megnöveli a szervezet bioenergia-szintjét. hogy az illető testéből kiáramló fokozott energiasugárzás rövidzárlatot okoz a környezetében levő elektromos berendezésekben. amelyek Földünkön honos állatokat ábrázolnak. Ennek minden bizonnyal az a magyarázata. hogy ez feltehetően egy idegen civilizáció meglehetősen gyors ritmusú beszéde. ezért nem tudták megállapítani. a különös jelek környékén tartózkodó emberek pedig egy idő után fejfájásra majd hányingerre. Ez akkor fordul elő. mely szerint ezeket az ábrákat ionizált légörvények hozzák létre. szemgyulladásra panaszkodnak. és megszünteti a betegséget.184/434 rajzolásban.com . ami a tudomány jelenlegi álláspontja szerint nem tekinthető egzakt mérési eredménynek. Az ily módon bevitt többletenergia helyreállítja a meridiánrendszer egyensúlyát. hogy a sárga búzatáblába hogyan került a fekete ábra. azonnal húzzuk távolabb az ájult embert. de nem értjük. és az erős sugárzás többletenergiát sugároz a szervezet Yang meridiánjaiba. vagy ez a félig kész 8-as valamilyen szimbólum. Vizsgálataik során a magyar UFO-kutatók semmilyen biokémia szer vagy vegyszer nyomát nem találták. mert a hossztengelye éppen észak-déli irányban helyezkedik el. mert az éteri sugárzás kimutatására jelenleg nem létezik műszer. Az elszíneződött búzaszálak pozitív mágneses kisugárzását ők sem tudták megmérni. és arra a következtetésre jutottak. A sugárzás csökkenésével a szívritmusszabályzó impulzusok újra megindulnak. Valamivel érthetőbb már az a jelenség. ha az illető Yang energiahiányban szenved. a meridiánrendszer energiaegyensúlyának felbomlása különböző betegségeket vált ki a szervezetben. Magnószalagra véve a NASA tudósai kielemezték ezeket a hangokat. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Akadnak azonban olyanok is. Ezek a művészi színvonalú rajzok feltehetően azt a néhány tudós által vallott nézetet akarták szétoszlatni. és emiatt működésképtelenné válik a készülék. amely nálunk ismeretlen. pörkölődés nyomaira sem bukkantak. hogy az állatok messze elkerülik ezeket az ábrákat. Mint már szó volt róla. és a radioaktivitás szintje is megfelelt a normál háttérsugárzásnak. Égés. Ennél is különösebb jelenséget idéz elő a gabonakörökben felszedett magvak elfogyasztása. Időközben a kör alakú ábrák kiegészültek bonyolult piktogramokkal is. Ha ez megtörténik. hogy az egyes minták közepén misztikus hangokat lehet hallani. valamint a talajban. Az intenzív mágneses sugárzás ugyanis leállítja a szívritmusszabályzó áramforrásban az elektronáramlást.

A legelgondolkoztatóbb azonban egy hatalmas ábrának az a négy egymás mellé rajzolt jele volt. az elektronikus hang. hanem minden esetben kimutatható a jelenléte varázsvesszővel is. Ez is azt bizonyítja.és képrögzítő készülékek időlegesen működésképtelenné válnak. hogy ebben a figyelemfelkeltő tevékenységben Atlantisz vagy Lemuria elsüllyedt civilizációja is szerepet vállalt.com . Nem zárható ki. amely arra utal. hogy a mágnesezett nyelv megpróbál függőleges helyzetet felvenni. Az iránytű vad forgásának az az oka. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Erős energiasugárzás esetén a kör középpontjába helyezett iránytű körbe forog. a besugárzott föld van jelen. hogy ők a Bermuda-háromszög illetve a Sárkány-háromszög térségében élnek. hogy a két föld alá vonult civilizáció ezzel a képzettársításra ösztönző szimbólummal kívánta felhívni a figyelmünket arra. melynek megfejtése arra enged következtetni. A szubatomi energiasugárzás intenzitására jellemző még. a rádiók pedig elhallgatnak. hogy a mágnesező hatás felülről érkezett. hogy ennek a körülménynek alapvető jelentősége van a titok megfejtésében. hogy a gabonatáblákban a nagyméretű körök mellett nem egy esetben láthatók voltak kisebb háromszögek is. de már csak az alsó pólus. Ez az óhéber nyelven közölt üzenet így szólt: „Hadd éljünk!” Ennek realitását támasztja alá az a sokak által nem eléggé hangsúlyozott megfigyelés. Ezenkívül a körök túlnyomó része is egy óriási háromszög alakú területen található. hogy az ezeken a helyeken learatott gabonaszemeken a biológusok különböző génmutációkat fedeztek fel.185/434 A koncentrált szubatomi energiasugárzást azonban nem csak közvetett úton lehet érzékelni.

amely 175 különböző nagyságú ábrából állt. A beteg megszívlelte a tanácsot. amelyről még a cambridge-i egyetem matematikai tanszékének professzorai is azt nyilatkozták. Amint távozni akart belőle. Sarki területek havában. Amíg csak köröket rajzoltak a gabonatáblákba azt mondták. Ekkor azzal álltak elő. és ilyen precizitással kivitelezve ők sem mernék vállalni az elkészítését. hogy ez a forgószél műve. A tudati felvilágosításunkat szorgalmazó idegenek még ekkor sem adták fel. majd egy rúdmágnes tudományos alapossággal ábrázolt mágneses mezeje. és teljes egészében csak repülőgépről látható piktogramról már senki sem hihette. Egy kora nyári napon valamilyen láthatatlan erő a lockeridge-i alakzat közepébe vonzotta. Miután nekik sem hittek a kutatók. Erről a 700 méter kiterjedésű. Cherry Needham gerincbántalomban szenvedett. hacsak nem szállta meg egy hadseregnyi hamisító a környéket. hogy megtekintsék őket. Ezek azonban messze voltak. néhány napi torokfájás után légzőszervei kitisztultak. Technikai fölényüket kihasználva nem csak megrajzolták az egyre komplikáltabbá váló ábráikat. hogy az éj leple alatt. és megszűnt az évek óta tartó betegsége. megtévesztés céljából készült. hanem besugározták őket gyógyító energiával. Ez úgy derült ki. szintén egy gabonakörben szabadult meg a csontritkulás által okozott fájdalmától. hanem taktikát váltottak. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.186/434 Mindezen fáradozások ellenére a hivatalos tudomány mind a mai napig nem hajlandó elismerni. és forogj – suttogta egy idegen hang. a titokzatos erő visszahúzta a gabonakörbe. Az egybehangzó élménybeszámolók alapján ezt a csodálatos formációt két szivar alakú UFO készítette 30 másodperc alatt. Ezt követően egy olyan piktogramot hoztak létre. Egyre bonyolultabb. Mellesleg ezt az esetet több szemtanú is látta különböző irányból. hogy ezt a hamisítók művelték. Ezt követte egy óriási pókháló pontos kirajzolása. A következő héten örömmel tapasztalta. amikor belépett egy óriáskereket ábrázoló gabonakörbe. Miután hazament. hogy összeszorul a torka. majd elérhetetlen szakadékok mélyén hoztak létre elképesztő ábrákat. Erre földi állatokat ábrázoló alakzatokat. hogy ilyen rövid idő alatt. és a tudósok nem vették maguknak a fáradtságot. 1997-ben a petersfieldi Diana M. hogy reggelre készen legyenek vele. majd különféle feliratokat készítettek. Köztük egy Mandelbrot-ábrát. Állj fel. hogy egy légzési allergiában szenvedő angol asszony azt érezte. kézi úton egy éjszaka alatt elkészíthetetlen ábrákat kezdtek el rajzolni. hogy fájdalma teljesen megszűnt. hogy ezek az ábrák egy magasan fejlett civilizáció művei. Mindezek láttán új módszerekhez folyamodtak.com . az idegenek ember által megközelíthetetlen helyeken kezdtek el rajzolni.

mert a hozzájuk vezető hóban nem találhatók lábnyomok. hogy az ismeretlentől való félelem kollektív hisztériát eredményez. hogy a természeti erők tudnának erről. hanem ugyanolyan méretű jégköröket.5 méter vastag jeget 120 méter hosszan körbefűrészel –30 o C-os hidegben anélkül. agyonhallgatják az ügyet. Nem valószínű. mert annak előbb a jeget kellene megolvasztani.com . A belső. Lengyelországban és Észak-Amerikában is. Ezért most az ilyenkor szokásos taktikát alkalmazzák. A legnagyobb átmérőjű elérte a 20 métert. Nagy a valószínűsége azonban annak. Egyébként is ki az a bolond. hanem sokkal inkább annak. amikor megjelent egy másik fénygömbnek látszó jármű. ahol 6 db jégkör is állt egymás mellett. Volt olyan hely. Alulról fakadó hőforrás sem hozhat létre ilyen képződményt. és korong alakú lék keletkezik a tavon. amely az Egyesült Államokban országos pánikot keltett. Erősen gyanítható. Gyakoriak a hókörök is. és speciális szakemberek bevonásával intenzív kutatások folynak az UFO-k által használt rejtélyes energia mibenlétének kiderítésére. hogy az ily módon megszerzett információkat katonai titokként kezelik. Újabban már jégköröket is készítenek. Hivatalos körök gyakran hivatkoznak Orson Welles 1938-ban sugárzott rádiójátékára „Világok harca” címmel. aki 0. Az is furcsa. hogy a brit légierő miért üldöz „nem létező UFO-kat” olyan gabonakörök felett. kör alakú jégtáblát egy 0. és csillogó jégréteg látszik az alján. Ez az alakzat egyébként a meteorológiában a jégréteg nemzetközileg használt szimbóluma. de eddig még nem mertek vele a nyilvánosság elé állni. óriási költséggel. hogy a kormányszervek titkolódzása nem a pánikkeltéstől való félelemnek tudható be.187/434 Ezekre az esetekre nem tudnak magyarázatot adni a tudósok. Ilyen léket először Svédországban fedeztek fel. Ez a balul sikerült rádióadás állítólag rámutatott arra. hogy a nagyhatalmak szigorúan őrzött laboratóriumaiban. Egyikük egy plazmaburokkal körülvett UFO-t üldözött. A megpörgetett UFO hajtóművéből kiáramló koncentrált szubatomi energiasugárzás percek alatt megolvasztja a jeget. A Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és ilyen piktogramokat alakítanának ki nekünk. amelyeket „hamisítók” készítettek. Ezt a bizarr eseményt a szemtanúk videó kamerával rögzítették. Az északi államokban.5 méteres kis híd köti össze a külsővel. hogy a gyűrű alakban kiolvasztott léken belül nem képződik úszó sziget. majd megjelent Finnországban. Mindenesetre elgondolkodtató. Nem régen két angol szemtanú a Wilt Shire-megyei Knapp dombon állva alacsonyan szálló helikoptereket figyelt meg a frissen készült gabonakörök fölött. ahol az év túlnyomó részében hó és jég fedi a tavakat nem gabonaköröket rajzolnak. hogy ebből bármi haszna származna. Sajnos még az ismeretlentől való félelem is a kezükre játszik. és most az kezdte el üldözni a helikoptert. Friss hó sem esett. Ezeknél a jégre rakódott havat gyűrű alakban szétfújják. ami eltüntetné a hamisítás bizonyítékait. Hamisításról szó sem lehet.

mint egymástól elszigetelt. akkor a fejlődő országok nagyon gyorsan felzárkóznának. A Colorado Egyetemen két éven át folytatott vizsgálat 1969-ben fejeződött be. Edward U. Condon beismerő nyilatkozata után állt be. úgy kezelnék. sokszor párhuzamosan folyó kísérletezgetésekkel. Condon. mint egy átfogó dezinformációs hadművelet. hogy a teljesen egyértelmű és megcáfolhatatlan eseteket egyszerűen figyelmen kívül hagyta. Condon az UFO-jegyzőkönyveket kivizsgáló tudományos bizottság elnöke ezt úgy érte el. hogy ez a tudományos köntösbe öltöztetett bohóckodás nem más. A rendelkezésre álló információk kicserélésével. A legutóbbi évek politikai eseményei. A kínaiak és az indiaiak a szabadenergia hasznosítási módjait teljesen természetesnek találnák. az emberek félrevezetése is. hogy az indiai szakemberek hol tartanak a paradigmaváltásban. mert ezekhez a fejlesztésekhez Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és belátható időn belül megszűnik a világ megosztottsága. Többen is megkérdezték. hogy vicceket is gyártottak róla. Különösen nagy a valószínűsége Kína és India gyors felemelkedésének. mint őseik elfelejtett tudományának újbóli birtokba vételét. mert a kormány a szűkszavú nyilatkozat után mély hallgatásba burkolódzott. biztonsági szempontból érthető volt ez a nagyfokú titoktartás. Az emberek kezdettől fogva sejtették. Az újságírók sem titkolták a véleményüket erről az ügyről olyannyira. valamint a különböző meghibásodások folytán viszonylag ép állapotban birtokukba jutott példányoknak az analizálása útján lázas sietséggel folyik a járművek hajtóművének rekonstruálása. és az újságírók is lépten-nyomon nevetségessé tették azokat. indokolt volt a technikai fölény megszerzésére való törekvés. Közvetlenül halála előtt ugyanis bevallotta. Azért is nagy a valószínűsége a technikai lemaradás gyors behozásának. hogy a „Blue Book”-ként hírhedtté vált dezinformációs jelentést a CIA utasítására állította össze. mondja csak azt. mivel itt még a nyugati országok polgáraiban meglevő hitetlenkedést. eszközöket vezetnek be. Az enyhülés következtében a katonai tömbök lassan feloszlanak. Nem segíti elő az együttműködést. hogy ha a szubatomi energia hasznosítási módja széles körben ismertté válna. Mivel a közeljövőben újfajta repüléstechnikai eszközöket is ígértek. hogy a nemzetbiztonsági hivatalok által elrendelt kényszerű hallgatásnak politikai okai is vannak. Ilyen körülmények között nem az elzárkózás. Nem csoda.188/434 szerencsétlenül járt UFO-k darabjainak. hogy újabban India bizonyos területein fokozott kémtevékenység zajlik. földi rakétakísérletnek vagy atmoszferikus optikai jelenségnek minősítette. mely szerint fokozatosan új energiatermelési eljárásokat. A hír nagy meglepetést okozott a külföldi újságírók számára. Ezek közül legszellemesebb egy karikatúra volt. és komoly geopolitikai tényezővé válnának a világban.com . ez a beismerés a közvélemény számára nem okozott meglepetést. a bejelentés derült égből villámcsapásként érte nagyhatalmakat. hogy mi semmit sem hiszünk el az egészből. Ezt a feladatot a Központi Hírszerző Hivatal látta el. Némi változás csak az utóbbi években. hogy a háttérben látható repülő csészealjjal elrabolják. Ami azt illeti. A Colorado Egyetem kapujában álló professzortársai utánaszólnak: „Nyugalom dr. Ez abból a felismerésből ered. Felvilágosítást azonban nem kaptak. Egyébként ez a folyamat már be is indult. A titok hosszú távú megőrzésének elengedhetetlen feltétele volt a közvélemény manipulálása. és beszüntetik a kőolaj-alapú technológiák alkalmazását és gyártását. a kutatási lehetőségek egyesítésével nagyobb eredményeket lehetne elérni. a nagyhatalmak egymással való kibékülése azonban egyre kevésbé indokolják ezt a titkolódzást. a többit pedig meteorológiai megfigyelő ballonnak. Ettől kezdve egyetlen neves tudós sem volt hajlandó komolyan foglalkozni ezekkel az észlelésekkel. 2004-ben az indiai Energiaügyi Minisztérium nyilatkozatot adott ki. A nyugati kormányok nagyon kíváncsiak arra. kételkedést sem kell legyőzni. Ezen két apró termetű ufonauta magával vonszolja Edward Condont. hanem a helyzet nyílt feltárása lenne a kívánatos politika. és a tudományos körökben is erősen vitatott értékelés közzététele évtizedekre visszavetette az UFOkutatást. Tevékenységük leghatékonyabb eredménye a „Project Blue Book”-on alapuló Condon jelentés volt. hogy miféle technológiáról van szó. akiknek ilyen jellegű élményben volt részük.” Mivel a világ eddig két egymással szembenálló nagyhatalom érdekszférájába tartozott. amely megpróbálta nevetségessé tenni a korábban feljegyzett UFO-megfigyeléseket.

Az új technológia elterjedésének akadályozásával. Nem is szólva a régi vetélytárs.com . Ennek több oka is lehet. Oroszország feléledéséről. Sok ember számára természetes. hanem a korábban embargósnak számító technológia elsajátításával világszínvonalúvá válik az ipara is. Korábban titkosan kezelt katonai információk szerint az Egyesült Államok területén már több mint tíz földalatti bázis van az idegenek tulajdonában. A nagyobb profit érdekében a jövőjüket is áruba bocsátják. Paradox módon ezt éppen ők idézik elő rövidlátó gazdaságpolitikájukkal. Sokan sérelmezik is. mert ott még olcsóbb a munkaerő. és csúcstechnológiára sem. A Szovjetunió szétesése nem csak politikai téren. hogy ki járt az élen a fejlődésben. hanem a szárazföldön is. ezek közül kettő hivatalosan is engedélyezett. sugárfegyvereikkel lerombolják városainkat és kiirtják az emberiséget. Emellett üvegre is lehet vele írni. a szubatomi energia széleskörű hasznosítása azonban potenciális esélyt adna az oroszok újbóli felkapaszkodására. és +300 oC-ig működőképes. hogy a hozzánk látogató idegenek antik istenekre emlékeztető olimposzi közönnyel viseltetnek irántunk. A jelek szerint a Földön kívüli asztronauták nem inváziós céllal érkeztek a Földre. hogy ezek az űrlények ellátogatnak hozzánk. Ugyanezt Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A sok pénz egyébként sem mindig előny a fejlesztések során. Ezek közül a legvalószínűbb. hanem gazdaságilag is padlóra juttatta Oroszországot. és a nagy titkolózások közepette egyszer csak megsemmisül a világunk. így egyszerűen nem tudnak mit kezdeni velünk. mert a természet tönkremenetelével az elsők ugyanúgy elpusztulnak. és 12 millió dollárba került. Amerikának jelentős kára származik abból. Amikor az amerikaiak fellőtték az első űrhajóikat. Ezáltal Kína nem csak gazdaságilag erősödik meg. Ez a gondolkodásmód érthető. Úgy látszik az amerikai pénzvilág irányítói nem tanulnak a hibáikból. Ebben az esetben már nem lesz jelentősége annak. illetve harmadrendű hatalom legyen az 1. hogy ezt megtehessék. Ráadásul az ingyen energia lehetővé tenné a nyomor és a bűnözés felszámolását. mit tesz vele. az Egyesült Államok járul hozzá a legintenzívebben. és ezzel fagypont alatt is lehet írni. és víz alatt is működik. mint az utolsók. Nem csak a paradigmaváltás késleltetésével. hogy a két civilizáció között óriási a fejlődésbeli különbség. Ezzel szemben mit csináltak az állandó pénzszűkében levő oroszok? Ceruzát használtak. nem látnak tovább az orruknál. a robbanásszerű fejlődést biztosító ezoterikus felismerések semmibevételével. a szakértőkből álló személyzeti állomány pedig meghatározott időközönként cserélődik. és a világ számos pontján. ahogy mi viselkedünk a termeszhangyák társadalmával szemben. A kiszivárogtatott hírek szerint az UFO-k különböző planétákról érkeznek. Ezzel szemben a megfigyelések zöme azt bizonyítja. szerepük kizárólag a megfigyelésre korlátozódik. Erre kifejlesztettek egy tollat. illetve az 1 milliárd lakosú India mögött. Ha valaki meglát az erdőben egy termeszhangyavárat. szuperhatalommá válásához éppen a legnagyobb vetélytárs. és telepítik át Kínába. Az amerikai tulajdonban levő multinacionális vállalatok ugyanis sorra szerelik le csúcstechnológiát megtestesítő üzemeiket KeletEurópában. ami fejjel lefelé is ír. Gravitáció hiányában nem jön ki a tinta belőle. legfeljebb érdeklődéssel figyeli. hogy a galaktikus jövevények elpusztítják a Földet. Mindez egy évtizedbe. a régi technológia konzerválásával rohamosan pusztul a környezetünk. hogy a kozmoszban a golyóstoll nem működik. hogy Kína felemelkedéséhez. így a volt ellenfél ütőképességét belső nehézségek sem nehezítenék többé. A földönkívülieknek azonban nem csak az óceánok mélyén vannak támaszpontjaik. hamar rájöttek. A fejlődésben jelenleg élen járó 300 millió fős Egyesült Államoknak nem érdeke. hogy miért nem veszik fel a közvetlen kapcsolatot az emberiséggel. hanem a jelenlegi ismereteik elkótyavetyélésével is maguk alatt vágják a fát.189/434 nincs szükség horribilis összegekre. Ezeken a városszerű bázisokon közel 4000 űrhajó tartózkodik állandó jelleggel. Az ő viselkedésük hasonlatos ahhoz. Korábban a sci-fi írók azzal rémisztgettek bennünket. de elég gazdagok ahhoz. de egy dolgot figyelmen kívül hagy. hogy másod-. hogy a titkos kutatások eredményeit nem dobja piacra. és az ázsiai országok mellett egyre jobban lemorzsolódik.3 milliárd fős Kína. A világgazdasági folyamatokat szemlélve egyértelműen megállapítható. több ezer méteres mélységbe telepített hatalmas tenger alatti bázisokon állomásoznak. Előtte azonban az Egyesült Államok el fogja veszíteni a világgazdaságban betöltött vezető szerepét. elpusztítja? Nem. Semmibe sem került.

Az elinduláshoz szükséges segítséget megadták nekünk. hogy ezek egy része valamilyen szempontból érdektelennek találja a mi fejlődésünket. Ha ez a saját erőnkből sikerül. Az élet megindulását követően az első civilizáció feltehetően igen keservesen. Csupán a mi közvetlen világunk. Pusztító szándékuktól azért sem kell tartanunk. mert minden civilizációnak be kell bizonyítania az életképességét. az értelem terjesztése valószínűleg a globális túlélés érdekében történik. Ők úgy lehetnek velünk. Az egyes népcsoportok sokrétűsége. egy bolygóközi hibridizációnak köszönhetjük a létünket. ha minél rövidebb idő alatt minél több civilizáció alakul ki az univerzumban.190/434 teszik a hozzánk látogató idegenek is velünk. mire mennénk vele? A földi élet. Ezek a civilizációk feltehetően a közvetlen szomszédaink. Az élet továbbadása. A roppant nagy távolságok miatt valószínű. Ez azonban csak úgy lehetséges. hogy ha mi látnánk. Lehet. akik rendszeresen érdeklődnek a sorsunk iránt.com . megváltoztatják a politikánkat. akkor kiselejteződünk. hogy lássák. a természet törvényei által megteremtett harmonikus egységben képes csak kiteljesedni. hogy a sötétebb színű hangyák háborút indítanak a világosabb színűek ellen. 100 milliárdra tehető. Einstein számításai szerint a világegyetem átmérője 216 milliárd fényév. egymástól jól elkülöníthető rassz él. de még ebben az esetben is marad ötven olyan civilizáció. hogy mi egy galaktikus kísérlet alanyai vagyunk. A másik ok. mire jutunk. hogy a Földön több. akkor befogad bennünket a galaktikus társadalom. Nem zárható ki tehát. Tegyük fel. hogy bármely civilizáció csak élve jelent értéket. hogy minket kozmikus rezervátumként tartanak nyilván. mert az univerzum törvényei szigorúan tiltják. A világegyetem intelligens lényei minden igyekezetükkel megpróbálják kimenteni az értelmet az újabb ősrobbanás előtti teljes megsemmisülésből. hogy jó-jó. hogy minden száz civilizáció közül kilencven életképtelenné válik. Ez a hatalmas térség kb. Még így is marad ötszáz életképes társadalom a környezetünkben. hogy nyersanyagszükségleteiket bányászás útján elégítik ki. Ha ezeknek a 90%-a fejletlenebb mint mi. akik magas intelligenciával és kifogástalan etikai érzékkel rendelkeznek. Ha nem sikerül. akkor nem lehet tudomásuk a létezésünkről. minél nagyobb tömegű intelligencia segíti elő ennek az akciónak a lebonyolítását. fejlődésünk menetének ugrásszerű változásai arra engednek következtetni. már akkor is ezres nagyságrendű a körülöttünk lévő élő bolygók száma. és hozzávetőleg 1023 számú égitestet tartalmaz. hogy az idegenek majd beleavatkoznak az életünkbe. és széttapossa a termeszhangyák várát? Ilyen őrültek természetesen bármely értelmes lények által lakott bolygón lehetnek. Múltunk érthetetlen hézagai. akik azért aggódnak. A galaktikus civilizációk minden bizonnyal nem ok nélkül végzik ezt a tevékenységet. maximum 10 bolygó. hogy egy intelligens erő fejletlenebb civilizációkat megtámadjon és megsemmisítsen. amelyek közvetlenül nem származhattak egy közös őstől. ha kipusztítanánk a föld növény. Fejlődésünk menetébe nem avatkoznak be. Ezt átlagolva nagyjából 500 milliárd bolygóval számolhatunk. akik tisztában vannak cselekedetük következményeivel. Az univerzális élet feltehetően versenyfutásban áll az idővel. A beavatkozás több tízezer évvel ezelőtt történt. Vannak.1 millió fényév átmérőjű Tejútrendszer csillagjainak a száma is min. és nagyon hosszú idő után Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. de mi van akkor. ha egy paranoiás őrült beszabadul az erdőbe. Feltehetően minden nap körül kering legalább 1. és könnyen megeshet. de az ő fejlettségi szintjükön már nem valószínű. Erre szintén azt lehet válaszolni. vagy elpusztítja önmagát. úgy ahogy az univerzum. azután magunkra hagytak minket. a 0. A későbbi sikeres menekülés valószínűsége ugyanis annál nagyobb. a többi már rajtunk múlik. hogy csak egy kis részük képes eljutni hozzánk. és az így felhalmozott génanyag gazdagsága is növeli galaktikus szomszédaink évezredek óta tartó érdeklődését. akik tudnak rólunk. Ha csak minden százmilliomodik planétán alakul ki a kedvező körülmények hatására élet. csonkítatlanul. A közvetlen környezetünkben lévő és bennünket időnként meglátogató civilizációk száma azonban elérheti a húszat is. de ezekre a felelősségteljes kozmikus utazásokra olyan személyeket küldenek ki. Ez a kísérlet ráadásul egyszerre több szálon fut. és közöttük csupán tíz akad. akkor beavatkoznánk ebbe a konfliktusba? Minden bizonnyal nem. egy holt bolygó maximum nyersanyagbázisként jöhetne szóba. mivel semmi érdekünk sem fűződne hozzá. Sokan feltehetnék azt a kérdést is. mint mi a természettel. és helyünket átveszi egy újonnan induló életképesebb civilizáció. hogy nem puszta kíváncsiságból figyelik fejlődésünk menetét.és állatvilágát. Ezt látszik alátámasztani az a tény is. vagyis olyanokat. 100 milliárd galaxist.

hiszen egy-egy fejlődési periódus megkezdéséhez szükséges feltételeket készen kapták. mert a nőstény utódok földi világba engedése esetén fennállt a veszélye annak. sejtjei 23 kromoszómapárt tartalmaztak. így biztosítva van az életképes továbbfejlődés alapfeltétele. Az eredmény két utódsejt. Értelme azonban jóval meghaladta a majomemberét. Ennél az eljárásnál két különböző fajtájú élőlényből vett sejteket egyetlen szupersejtté egyesítenek. hogy a következő civilizációk kialakulásához már jóval kevesebb idő kellett. Mindezek együttvéve azt eredményezik. Ez a kifejezés minden bizonnyal arra utal. Az ily módon létrejött előember még meglehetősen primitív volt. A „fajtanemesítés” után létrejött új egyedeket azután megint hosszú időre magukra hagyják. a küldetés vágyától ösztönözve elkezdték az arra alkalmas bolygókon terjeszteni az élet csíráit. A művelethez előemberek hímivarsejtjeit. és ettől kezdve az új egyedek nem lombikban. ami az őssejthez képest teljesen más. E szerint az első ember a Földön talált majomember és az istenek „megkettőzésével” készült. illetve fejlettebb élőlények esetén a hibridizációhoz szükséges géneket. hogy ismét bizonyíthassák életképességüket. A szomszédos égitestek különböző elrendeződése miatt minden bolygót más jellegű gravitációs besugárzások érnek. hogy életképes civilizációt nem lehet máshol kifejlődött élőlények áttelepítésével létrehozni. testét tetőtől talpig szőr borította. Erre azért volt szükség. Az életet a legegyszerűbb élőlényekkel. az átlaghőmérséklet. hogy a korábbi. Minden egyes bolygónak más a gravitációs kisugárzása.com . A hibridizációt most már a kromoszómák egyetlen sejtben történő kombinációjával végezték. hogy a lépcsőzetes beavatkozások eredményeként született egyedek közül csak a hímneműeket tartották meg. táplálkozási módja alapján inkább hasonlított az állathoz. Ez azt eredményezte. Évmilliárdok telhettek el addig. hogy bármely élőlény csak a saját bolygóján kifejlődve lehet életképes. Nem utolsósorban az egyes bolygók klimatikus viszonyai. vagy a rendkívül tűrőképes kék algák betelepítésével célszerű megkezdeni. a fejlődés új irányának kijelölése csak akkor lehetséges. Az élet terjesztése és a fejlődés gyorsítása tehát csak szakaszosan lehetséges. és látván. vagy kialakítása után nem lehet azonnal fejlett élőlényeket telepíteni egy bolygóra. ami a genetikai állomány fokozatos leromlását eredményezte volna. Az „Isten ábrázatára teremtett”. hanem mesterséges megtermékenyítés útján. mert az ő génjeik az évmilliók során már alkalmazkodtak a helyi viszonyokhoz. amelyek vizuális formában is megjelenítik az ember teremtésének egyes fázisait. A következő lépcsőfok. A légkör. egyre tökéletesebb hímek ilyen irányú tevékenysége azonban minden esetben fajtanemesítéssel járt. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A technikai fejlődés egy adott szintjén azután az univerzum úttörői kijutottak a kozmoszba. mint az emberhez. amíg sok-sok sikertelen próbálkozás után végre létrejött az első életképes társadalom. Amikor ez a sejt osztódni kezd a sejtmagok és a kromoszómák egy új típust hoznak létre. Ez lehetővé tette a további finomítás leegyszerűsítését. az evolúciós fejlődés klasszikus szabályai szerint. isteni szülőanyák méhében fejlődtek ki. primitív fajta egyedeivel is párzani fognak. spermákat mindig az illető bolygón kifejlődött élőlényekbe kell bevinni. ha az előző fejlődési periódus életképes volt. amely különbözik a fúzió előtti sejtektől. és az istenek hitveseinek petesejtjeit használták. nevelték fel. hogy teljesen egyedül vannak. Ehhez az „istenektől vett vér” sejtjeit használták. az egysejtűekkel. A galaktika első értelmes lényei hosszú időn át szerzett tapasztalataik alapján minden bizonnyal tisztában voltak azzal is. Az ékírásos szövegek hitelességét az ősi mezopotámiai templomok épen maradt domborművei támasztják alá. melyek olyan új genetikai kódot hordoznak. a légnyomás vagy a levegő oxigéntartalma is eltérőek lehetnek. hogy a művelet beindításánál sejtfúziót alkalmaztak. mivel a majomember 24 kromoszómapárból álló génkészletét nem lehetett közvetlenül „összeházasítani” az istenember 23 kromoszómapárt hordozó sejtjeivel. és szokásai. a víz és egyéb klimatikus feltételek kialakulása. ami tovább gyorsította az emberi evolúció menetét. Az újabb csírákat.191/434 alakult ki. és ami a legfontosabb. amelyben két sejtmag és egy kettős. a fényerő. párba állított kromoszómakészlet van. Az emberi faj kialakulásának lépcsőzetes módját számos régészeti lelet is bizonyítja. Erre a meglehetősen bonyolult átalakításra feltehetően azért volt szükség. Ezt követően a fajtanemesítés már magától is folytatódott azáltal. Ezek közül legrészletesebb adatokkal az agyagtáblákon megörökített sumér nyelvű feljegyzések szolgálnak.

de ez is csak elliptikus pályán képzelhető el. isteni szinten álló értelmes civilizációk valószínűleg elpusztítják a fejlődés legutolsó fázisát. Ezeket a kataklizmákat azonban nagy valószínűséggel nem totális pusztulást eredményező kisbolygó-becsapódás.és állatvilág jóformán nem is hasonlít arra. hanem a szárazföldbe csapódott be. Ekkor így szólt: Ebben a világban örömömet lelem. a környező égitestek átrendezésével nagyobb lelki megterhelést okozó gravitációs sugárzásokat irányítanak az illető bolygóra annak érdekében. majd megint csak újabb világokat hozott létre. amely évmilliárdok során jellemző volt a bolygónkra. és egyik a másik rovására növekedett. ami a katasztrófát túlélő állatfajok. hanem az óceánba csapódtak be. hogy a jelenlegi növény. magához láncolni.” A későbbi kataklizmák már nem jártak ilyen mértékű következményekkel a Föld élővilágában. 50 km átmérőjű égitestet képes befogni. hogy Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ami kihat a nagy vastartalmú belső magra is. hanem aktív vulkáni tevékenység okozta. Ők ugyanis tudják. Ezt követően a Föld élővilágát szinte teljesen újra kellett teremteni. Az égimechanika törvényeit jól ismerő csillagászok sem hiszik. hogy a nagy világégés óta eltelt 65 millió év alatt kizárólag özönvíz pusztított a Földön. amit szintén égitestek váltottak ki. hogy több bolygó együttállásakor egyfajta gravitációs ágyú irányul a Napra. Újabb és újabb világokat teremtett. Ez az égitest azonban feltehetően nem óceánba. Ez a gravitációs anomália mágneses viharokat kelt a Föld magnetoszférájában. majd kitépte őket. Hasonló sorsra jutottak az óceánokban élő őshüllők is. majd lerombolta őket. ezért a föld alatt élő állatok is elpusztultak. Az ily módon képződő nitrogénvegyületek később savas esőket eredményeztek. mert a „Nemezisként” érkező égitestek nem a szárazföldre. hanem tűzhalált szenvedtek. Ez nem azt jelenti. elfajzott. A Hold átmérője azonban egyharmada a Földének. Azt még egyelőre nem tudjuk. Az Úr világokat formált. mígnem megalkotta a mi világunkat. pl. hogy a Hold korábban a Föld kísérőbolygója lett volna. Ilyenkor az élet irányítását végző. de más formában. hogy az új periódus megindítása előtt módosítják az életfeltételeket. Ne becsüljük le ezt a gerjesztő hatást. amelyek vulkáni tevékenység formájában törnek a felszínre. A földi élet fejlődésében beálló rendellenességek globális megoldására egyébként korábban is találunk példát a Föld történetében. így a keletkező óriási robbanáshőtől az egész Földön összefüggő erdőtüzek keletkeztek. Nem egy tudós állítja. Ez a totális pusztítás valószínűleg a végső állomása volt a természet megteremtésének. A felperzselődött erdők által keltett szén-monoxid felemésztette a levegő oxigéntartalmát. melynek időpontja összefüggésben állhat az előző. ami a vízben élő állatok láncreakciószerű éhenhalásához vezetett. a teremtés rendjét végrehajtani nem akaró civilizáció megsemmisítése érdekében keltett özönvízzel. hogy ennél a kataklizmánál olyan intenzív hő keletkezett. mivel a tartós fényhiány eredményeként kipusztult a tengerek planktonállománya. A különböző földtörténeti korokból származó kőzetlerakódások tanulmányozása során a tudósok azt is megállapították. Az sem elképzelhetetlen. A Föld belsejének háborgása óriási erőket gerjeszt. A geológiai kutatások szerint az egyes özönvizek között periodikusan megfigyelhetők tűz általi pusztulások is. hogy minőségileg fejlettebb egyedeket kapjanak. és a szemében mindez semmi sem volt. hogy egy a Földdel megegyező méretű és tömegű bolygó max. de a globális méretű pusztulást ezekben az esetekben is radikális változások követték a természetben. Ennek következtében megszakadt a tápláléklánc. melynek felületén intenzív napfolttevékenység indul el. Legalábbis ezt a következtetést lehet levonni a „Héber mítoszok” című szöveggyűjteményből: „Ezer világot teremtett az Úr kezdetben. fákat ültetett. így a föld alatt megmaradt sárkánygyíkok sorsát is megpecsételte. 20 km átmérőjű kisbolygó vagy üstökös becsapódásának a következménye. amazok nemtetszést keltettek bennem. mert még kuszán nőttek. A mi világunkban ennek egyértelmű bizonyítéka a Hold utólagos pályára állítása a Föld körül. A fizikusok már régóta tudják.com . amelyek a koromfelhők miatti huzamos fényhiánnyal együtt az akkori növényvilág teljes pusztulását okozták. majd rombolt le.192/434 Ebben a fejlődésgyorsító folyamatban természetesen előfordulhatnak kudarcok is. A dinoszauruszok tehát nem vízbefúlás folytán pusztultak el. így ennek tudható be. és újraindítják ezt a periódust. mert egyetlen napkitörés energiája 10 millió hidrogénbomba erejével ér fel. hogy 65 millió évvel ezelőtt a dinoszauruszok hirtelen történt kipusztulása is egy Földünknek ütközött kb. amely az erdőkön és a felső talajrétegekben levő olajpalán kívül a levegő nitrogéntartalmát is elégette.

Amikor az égitestek letérnek pályájukról. amikor a Rákban összegyűlnek a bolygók. e. III. de az ily módon fellépő erőt már megmértük. az emberek megundorodnak majd az élettől. Egyes médiumoktól származó információk szerint ezt a szívességet a múltban már többször is megtették nekünk. Akkor megint fiatalok lesztek. december 22-én várható. Ti csak egy vízözönről tudtok. Csillagászaink utánajártak ennek a dátumnak. hogy később Erwin Saxl. Ha az utóbbi. vagy a Nap-Hold együttállásból eredő gravitáció-növekedés. ami arra vall.com . Nem egy esetben hárítottak el a Földön katasztrofális kimenettel fenyegető földrengéseket.193/434 ennek a gravitációs ágyúnak a Földre gyakorolt hatását pontosan mi váltja ki. Többszörös bolygóegyüttálláskor ez az erő tovább hatványozódik. hogy Atlantiszhoz hasonlóan Mu szigetét is egy hatalmas gázbuborék nyomta a felszínre. Erre ugyan technikailag mi még nem vagyunk képesek. de a tiétekről sem. Az i. holott oly sok előzte már meg. és kiszámították. Régóta ismert tény. A maják szent könyve. de Földön túli erők igen. Maurice Allais francia professzor éveken át kutatta ezt a jelenséget egy óriási inga segítségével. Ám még rosszabb idők is lesznek. amennyiben a szokásos idő letelte előtt az ég áradata rátok nem tör. illetve csökkentették a kitörések erejét. Az eredmény annyira meghökkentő volt. A Physical Review-ban közölt beszámolójuk alapján az eredmény ugyanaz volt. Jelenlegi eszközeinkkel nem tudjuk megállapítani. században élt kaldeus csillagász és látnok azt állította. a Nap gáztömegének háborgása. ami nem csak az inga szárát képes elmozdítani. hogy ennek az erőnek mi a kiváltó oka. Ez a jelenség az ókori tudósok előtt sem volt ismeretlen. hogy gömbjeiken keresztül egyenes vonal lesz húzható. majd a fogyatkozás végén visszaállt a szokásos értékre. és nem fogtok tudni semmit a mi történelmünkről. hogy a Föld a lángok martaléka lesz. Mítoszaik szerint: „Ennek a világnak a sorsa attól függ. hogy csak 45 200 évenként kerül rá sor. A hopi indiánok mondái alapján erre a segítségre a későbbiek során is számíthatunk. és nem tisztelik többé a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ami feltehetően annak tudható be. Az egyes világkorszakok között gyakori volt a tűzözön is. de el is süllyedt. Nálatok és a többi országban az írás és az állami élet csak most fog kifejlődni. hogy a gravitációs kölcsönhatás nem lineáris természetű.” A legközelebbi jelentős bolygóegyüttállás 2012. a Popol Vuh szerint az ötödik civilizáció. hogy meg tudja jósolni a világ pusztulását. mindent tűz emészt el a Földön. A földrengésveszélyes területeken a lemeztektonikai mozgások által keltett feszültségek szubatomi energiabesugárzással megszüntethetők. Az emberek tűzhalált halnak az istentelenségük miatt. A csendes-óceáni kontinens azonban nem csak romhalmazzá vált. 1954. hogy valóban rendkívüli bolygóállás lesz ebben az időpontban. és egy sorban rendeződnek oly módon. amely a Föld felszíni világára nézve nem sok jót ígér. Abban a pillanatban amint a Hold eltakarta a Napot. Platon: Timaiosz című művében Szuchisz. hogy az inga lengési síkja a Föld forgása miatt lassan elfordul. A ti (minoszi kultúrának nevezett) ősi civilizációtok a legutolsó özönvízben pusztult el. hanem a Föld belső magját is. vagyis a mi világunk ekkor ér véget. hogy lakói a Teremtő tervei szerint viselkednek-e”. a Bellus értelmezője állítom. ha kiérdemeljük. hogy a Lemuriát elpusztító földrengéssorozat és tűzözön is egy többszörös bolygóegyüttállás következménye. Ez a naprendszerbeli planétaelrendeződés annyira ritka. a jelenlegi Kaliforniát fogja tragikusan érinteni. van okunk a félelemre. mert akkor a számítások szerint már teljes napfogyatkozáskor is százmilliószorosára felerősödik a gravitációs erő. az 1970. A maják szerint a sorozatos földrengések elsősorban a Csendes-óceán nyugati partvidékét. esetleg meg is gyulladt. Az intenzív földmozgások következtében azonban ez a gáz elillant. így a továbbiakban nem volt ami a felszínen tartsa ezeket a földrészeket. A Nap-HoldFöld együttállás alatt az elfordulási szög tovább nőtt. Baljós jövendőmondása így szól: „Én Berószosz. Ennek elkerülhetetlen következménye a sorozatos vulkáni tevékenység. az egyiptomi Szaisz templomának papja így foglalta össze Szolón számára a világpusztulásokkal kapcsolatos ismereteket: „Sokszor és sokféle módon pusztultak már el emberek a Földön. Helyzetünk azonban nem teljesen reménytelen. Nem zárható ki. az inga lengési síkja hirtelen 5o-kal elfordult. március 7 -i bostoni napfogyatkozás alkalmával ellenőrizték a kísérletet. a harvardi egyetem professzora és Mildred Allen. június 30-án a párizsi teljes napfogyatkozás alkalmával azonban meglepő változást tapasztalt. leggyakrabban tűz és víz által. Ez csak a primitív életviszonyokhoz alkalmazkodni tudó írástudatlanokat és műveletleneket hagyja életben.

Az özönvíz következtében a magas hegycsúcsok kivételével minden víz alá került. Tudósaink tagadják ugyan a bennünket megelőző civilizációk létét. Az égitest atmoszférán való áthaladása során jelentős mértékben megnőtt a légnyomás. Őslénytani kutatóink megállapították. A detonáció ereje becslések szerint többszörösen meghaladná az atomhatalmak teljes nukleáris arzenáljának (kb. és a robbanáshőtől elpárologtatott tengervízből eredő vízgőzzel együtt a felső légrétegbe került. század embere számára is jól érzékelteti. és ennek következtében viharos szelek keletkeztek.com . 9792-nek felel meg. Némi vigasz a túlélők számára: „A vízözönt mindig leszálló szakasz követi az egymást váltó civilizációk életében. hogy tudósaink szerint egy 10 km átmérőjű kisbolygó becsapódása esetén 200 km átmérőjű kráter keletkezne a Föld felszínén. Csillagászati számítások alapján a tudósok megállapították. 440 millió évvel ezelőtt. és egy pillanat alatt vízgőzzé vált az üstökös által kiszorított roppant vízmennyiség. A csekély számú. a második pedig 360 millió éve történt. melynek során az élővilág úgyszólván tejesen kihalt. szűnni nem akaró záporokat okozott az egész földtekén. 50 ezer atomtöltetnek) a robbanóerejét. ha pedig vízbe zuhanna. Erre utal az ausztrál bennszülöttek teremtésmítoszának egy részlete: „Ekkor a vizek elárasztották a szárazföldeket. és tűz által fog megsemmisülni. majd hosszú ideig elviselhetetlenül forróvá vált a föld lehelete. akkor 1. Ez a jelenség rövid időn belül trópusi esőzésekre emlékeztető.” A XXI. primitív életviszonyok közé süllyedt túlélő megpróbáltatásai azonban ezzel nem értek véget. amely a számítások szerint kb. 10 km átmérőjű kisbolygó lehetett. Az ötödik. amely az ütközés következtében felforrósodott kráterből kilökődött. A becsapódás pontos idejét nem tudjuk. és ez is hozzájárult ahhoz. A harmadik és a negyedik a földtörténeti középkorban zajlott. hogy az ultraibolya sugárzás és a káros kozmikus sugarak különböző mutációkat idéztek elő a túlélők utódai között. hogy eddig legalább ötször sújtotta a bolygónkat olyan kataklizma.5 másodperc alatt leérne egy 5000 méter mély tenger fenekére. hogy rövid időn belül eget eltakaró por. Ráadásul közvetlenül az ütközés után földrengések sokasága rázta meg a kontinenseket. ezért rohamosan csökkent a hőmérséklet. hónapokig tartó vaksötétség borult az egész világra.e. amely az egymást követő főpapok állítása szerint a hozzánk legközelebb állócsillagok állását mutatja az atlantiszi civilizáció pusztulását eredményező erők hatalomra jutásának idején. Miután az összefüggő por és vízgőzfelhők elzárták a napsugarak útját. A magnetoszférával együtt valószínűleg az ózonpajzs is feloszlott. így az irtózatos pusztulást túlélő élőlényeket még a fagyhalál is fenyegette. és ez a XX. Egy régi felső-egyiptomi templom mennyezeti freskóján még most is látható az a rejtélyes csillagtérkép. A robbanáshő következtében az égitest becsapódásának közvetlen környezetében a levegő 18 ezer °C-ra hevülne fel. a dinoszauruszokat kiirtó csapás volt. A kiváltó ok időpontjára vonatkozóan asztrológiai utalások is fennmaradtak. hogy ez a bolygóállás i. A tragédia méreteire jellemző. ami háromszorosa a Nap felszínén mérhető hőmérsékletnek. ami az Atlanti-óceán közepén ütközött a Földnek. de a múltban történt világégések tényét nem vitatják.194/434 világot. A tragédiát azonban nem ez okozta. 65 millió évvel ezelőtt.” Az elektromágneses védőernyő hiányának másik kihatása. Az első a földtörténeti ókorban.és hamufelhő borította be az egész földgolyót. mert a földgolyó elfordulása miatt hosszú időre megszűnt bolygónk mágneses védőköpenye. Az évezredes múltra visszatekintő népek szent könyvei mind más adatot említenek. Közvetlenül a tengerbe való becsapódás után a kráter körül több ezer °C-ra emelkedett a levegő hőmérséklete. Így a világ elkorhad. míg a tűzözön után felemelkedés következik. és a több mint 100 km/h sebességgel rohanó áradat még azt is elpusztította. hogy egy ilyen kataklizmának milyen következményei lehettek a valóságban.” Ez utóbbi jövendölés sajnos a mi korunkra vonatkozik. Mivel a napfény nem tudott áttörni ezen a vastag felhőrétegen. A jelek szerint ezzel egyidejűleg 5 km magas szökőár tört a szárazföldekre. hanem az a becslések szerint 200 köbkilométernyi por és kőzetmennyiség. ami a sorozatos földrengések és a viharos szelek után megmaradt. Ennek eredményeként rendkívüli mértékben megnőtt az ultraibolya sugárzás. Emiatt évszázadokon Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Később visszatértek a medrükbe. kétszeresére emelte a levegő páratartalmát. A legutóbbi vízözön előidézője egy kb. század elejére jósolt esetleges apokalipszis után tehát több ezer éven át tartó aranykor várható. 250 illetve 200 millió évvel korábban.

és emiatt kb. így a bennünket irányító emberi civilizáció még nem volt képes eljutni hozzájuk. zöld Szibéria északabbra. Kizil-kum.és a Déli-sark eredeti helyén a jéghegyek megolvadtak. A földgolyó ellenkező oldalán viszont a korábban virágzó. Ennek a teóriának a beigazolódása esetén sokakban felmerülhet a gyanú. A számítógép képernyőjén megjelent alak megdöbbentően hasonlított azokra a bennünket látogató földönkívüliekre. így a mi civilizációnk semmiképpen sem lehet egy klasszikus módon. jelentősen gyorsítva ezzel a fejlődés menetét. mely szerint az intelligens ember kialakulásához 10 milliárd évre van szükség. a különbség csak annyi. 150 méterrel megemelkedett az óceánok vízszintje. mert megfosztottak bennünket fejlődésünk természetes menetétől. mind szellemileg messze felülmúlta hüllőtársait. 3. hogy a mi evolúciónknak ez a természetes menete. valamint a kontinensek eredeti partvidékének eltűnését eredményezte. hogy Európa és Észak-Amerika területén hirtelen véget ért a jégkorszak. valamint a Góbi sivatag után most ezt a vidéket változtatták homoktengerré. Nagyon valószínű azonban. Földünk élővilága viszont max. a hideg égövbe tolódott át.195/434 keresztül szerencsétlen torzszülöttek tömege jött a világra. Ennek az elméletnek a realitását bizonyítja. és becslések szerint 30°-kal elfordult a nappálya mentén. háborítatlanul zajló evolúció eredménye. hogy az evolúció az emberi civilizáció megjelenése után is érvényre jut az univerzumban. testüket mindenütt szőr borítja. Később számítógépes szimulációval kimutatták. hogy az evolúciónak nem a klasszikus. Egyáltalán nem zárható ki. és igen fejlett civilizációt alkotva most ők uralnák a Földet.” Ezek a változások együttes hatásukban oly módon formálták át a világot. Az események láncolatának tanulmányozása arra enged következtetni. nem tudtak idejében beavatkozni fejlődésük menetébe. és a Kara-kum. lehet hogy kárt okoztak nekünk ezek az időszakos beavatkozások. A klímaváltozás járulékos hatása volt még. Az egyenlítő áthelyeződése következtében a passzát szelek kiszárították és elpusztították Szahara egykor dús növényvilágát. melynek következményei mind a mai napig meghatározzák időjárásunkat. A mi világunk tehát egy programozott világ. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. akkor állati testben érlelődik egészen a kozmikus intelligencia szintjéig. hogy a kiválasztódás már nem spontán módon megy végbe. mint azoknak a néha hozzánk is ellátogató civilizációknak a tagjai. Az Atlantiszként emlegetett hetedik kontinens totális elpusztulását eredményező becsapódás olyan irányban mozdította ki a Föld forgástengelyét. hogy ha a dinoszauruszok nem pusztultak volna ki 65 millió évvel ezelőtt. és ezáltal az életterünket. hogy most mi is olyan úton haladnánk. és hasonló okok miatt vált a mérsékelt éghajlatú Antarktisz is az örök tél birodalmává. Ebben az esetben a nagyméretű égitest becsapódása következtében nem csak erős vulkáni tevékenység és szökőár keletkezett. a sztenonihoszaurusz csontvázát. de a földgolyó is kibillent eredeti tengelyéből. hogy 1967-ben Kanadában megtalálták egy két lábon járó krétakori őslény. Takla-Makán. hogy a Mindenható az univerzum fejlődésébe már eleve belekalkulálta az interplanetáris segítségnyújtást. Egy irányított tevékenység az élet bármely területén mindig tökéletesebb formában megy végbe.5 milliárd éves. akik hajlott háttal és a kezükre támaszkodva járnak. hogy az Északi. és az irányítatlan evolúciónak ez lett az eredménye. Az evolúció törvénye szerint az értelem előbb-utóbb minden élő bolygón kifejlődik. Ez a kozmikus csapás az előző civilizáció elpusztításán kívül alapvetően megváltoztatta a Föld klimatikus viszonyait is. kezükön ujjak helyett karmok vannak.com . Ha a mi fejlődésünk nem irányított evolúció formájában történne. amely sok kis sziget. Különösen fejlett kisaggyal és gerincvelővel rendelkezett. Ezt a jelenséget igen találóan így örökítették meg a hopi indiánok mítoszaikban: „A Föld gömbje letért tengelyéről. és ha más testet nem talál. Ez a dinoszauruszfaj mind fizikailag. Ugyancsak a gyorsított evolúció valószínűségét támasztja alá az a földönkívüliektől származó információ. mintha az spontán módon zajlana. Ezek a lények túl korán kezdték a fejlődést. darwini formája a fejlődés legcélravezetőbb útja. akkor az evolúciós fejlődés következtében ezek a hüllők emberszerűvé váltak volna. akiket mi „kis szürkék”-nek nevezünk. hanem egy magasabb rendű értelem céltudatosan irányítja a folyamatot. akkor valószínű. és ezek a genetikai károsodások még ma is éreztetik hatásukat. így lehet. magasságuk pedig az 1 métert sem éri el.

3-3. Az univerzumban található kb. fejlődésük támogatására tértek vissza néha a történelem kezdetén. (Volt egy hetedik rassz is.75 millió emlős faj több mint 90%-a meglehetősen groteszk külsővel rendelkezik. Ezért a bennünket felügyelő civilizációk harci űrjárműveikkel kiirtották őket. 70 millió intelligens civilizáció 75%-a vizes bolygókon. Bár többnyire két lábon járnak. rémisztően torzak. A kb. Csupán India népeinek segítésére. A hozzánk valamennyire hasonlító humanoid fajok száma nem haladja meg a 100 ezret. Onnan látogatnak meg bennünket időnként. Ezért fizikai megjelenésük halszerű. Az általuk alkotott molekulák kétféle szerkezetben fordulhatnak elő: jobbra. A testüket csaknem mindenütt szőr fedi. illetve poliphoz vagy rákhoz hasonló. A véletlen kialakulás. Évtizedeken át tartotta magát az a teória. hogy nem költöznek vissza a Földre. de az élő fehérje felépítéséhez csupán háromra van szükség. és leszakadnak a belső szerveik. ott az evolúció magasabb fokot ért el. hogy bolygónkon az élő szöveteket alkotó fehérjék mind „balra forgatók”. tengerekben. Csupán 10%-uk az emlős. egy kéreg alatt kialakított mesterséges világban. melyek között vannak csúnyák. Egy idő után ők is elkezdenek két lábon járni. 30%-uk oldalirányban fejlődve madárszerűvé vált. Adonisz kinézetű lények is. melyeknek értékes tulajdonságait összegezve egy kiváló képességű. Túlnyomó részük a vízözönben elpusztult. hogy a matematikusok már az 1 : 10 50 arányt is a soha meg nem valósuló események közé sorolják. Génjeikkel nemesítették ki az emberi fajt. akkor ennek az általunk létrehozott tökéletes fajnak a génjeit. (Az óriásbolygókra be sem tudnak települni nagy tömegű idegenek.com . hogy az ókorban nálunk élt „óriások” a Marsról származtak. hogy a Mars belsejében. Ezek néhányszor tíz. és nagy szerepük van civilizációnk alakításában. a fekete és a rézbőrű. Néha 10-12 méteres óriások is megfordulnak nálunk. 1. Ehhez csak annyit kell hozzáfűzni. az intelligens fajok alakításában. hogy az élet a Földön az úgynevezett őslevesben keletkezett. de ők a vízözön után úgy döntöttek. hogy ennek valószínűsége 1 : 10113.5 méter testmagasságú emberek fejlődtek ki. illetve száz fényévnyire élnek tőlünk. Amelyik égitesten számottevő szárazföld is volt. negyedmillió évvel ezelőtt lezajlott katasztrófa során hozzánk telepítették át őket. illetve a saját bolygójukról 6 rasszt telepítettek ide. még tökéletesebb faj kifejlődését. Egyelőre ez a mi feladatunk az élet univerzumban való terjesztésében. A hasonlóság főleg a fejformában nyilvánul meg. illetve egyedeit fogják továbbvinni a teremtésben segédkező civilizációk a ma még kezdetleges szinten álló bolygókra.és balra forgatók. Ezeken a bolygókon a civilizációk 60%-hüllőszerű. és már nem tudnak repülni. Nem kizárt. és áttelepítették egy másik bolygóra. Mint tudjuk több mint száz aminosav van. a kék bőrűek. A Földnél valamivel kisebb (marsi méretű) bolygókon pl. E nélkül mi is oda jutottunk volna. a kb. valamint az eszkimó rassz. hogy lehetővé tegyék az egészséges vérkeveredést. természetes úton kifejlődött faj. a sárga. Ugyancsak ellentmond a valószínűség-számítás törvényeinek. de megmaradnak a szárnyaik és a tollazatuk. és kiderítették. Ha nem irtjuk ki egymást. de csodálatosan szép. vagyis megrekedt a dinoszauruszok szintjén. a megmaradók pedig elvadultak. mert a testmagasságuk igen eltérő. óceánokban fejlődött ki. mind az emberek óriásira nőnek. A nagy tömegű bolygó erős gravitációs vonzása ugyanis visszafogja a növekedést. vagy a Phobos bolygón élnek. és sikerrel járunk. karomszerű körmeik és egzotikus állatokra emlékezető ábrázatuk van. A velünk teljesen megegyező kinézetű fajok száma nem több féltucatnyinál. hanem óriási minőségi változást eredményezett a fejlődésünkben. egy új. a barna. hogy az intelligens fajok egyre magasabb szintet érjenek el az univerzumban. vagy valamely bolygó holdján fejlődtek ki. A javát azonban előzőleg kiválogatták. mint a többi.) A kis bolygókon viszont mind a növények. Ezeken a helyeken liliputi termetű emberek keletkeztek. sokoldalú és kiegyensúlyozott fajt kell létrehoznunk. Nem zárható ki. fele-fele arányban kellene hogy előforduljanak az élővilágban.196/434 Az irányított evolúció tehát nem ártott nekünk. Nemrég azonban egy biológusokból és matematikusokból álló tudóscsoport alaposan megvizsgálta ezt az elméletet. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. de közöttük is nagy eltérés mutatkozik a megjelenésüket illetően. a statisztika törvényei szerint kb.) Így maradt a fehér. de beavatkozás hiányában nem jutott el a legmagasabb szintig. mert az erős gravitációs vonzás következtében összemorzsolódnak a csontjaik. Egyébként ma már a kutatók sem hisznek egyöntetűen az evolúciós fejlődés darwini vonalában. Ők egy egészen apró bolygón. A több ezer évvel ezelőtt átadott ismereteket rögzítő Bhagavad Purána 400 ezer emberi fajról ír.

hogy agyunk 100 billió neuronja felfoghatatlan működésű és képességű egységgé álljon össze. Nem volt szükség semmilyen tervező munkára. hogy az élőlények leszármazási vonalából a kezdetektől fokozatosan követhető teljes kövületi anyag fog összegyűlni. A kör tehát ezen a téren is bezárult. majd több száz millió éves pályafutásuk után ugyanolyan hirtelen eltűntek. Ez persze nem jelenti azt. mint az ateista evolúciópártiak a teremtő Isten létének feltételezésétől. időnként be kellett avatkozni az evolúciós folyamatba. mindjárt arra gondolnak. és az ember között van.197/434 Ennek ellenére Földünk összes élőlényében balra forgató molekulák vannak. kideríthetetlen. megpróbálja rávenni őket a realitások elfogadásra. Még azt sem lehet mondani. a betokosodott szemléletmód ez esetben is megálljt parancsolt a tudomány Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. a fejlődés ugrásszerű változása előtt azonban értetlenül állnak. A paleontológusok értetlenül állnak az általuk megállapított tény előtt. ami viszont azt feltételezi. A hit hiánya. Aztán a kabrium kor kezdetén hirtelen teljesen kifejlődött. Csupán a képességei csiszolódtak a társadalmi fejlődés során. Az élőlények robbanásszerű kialakulásának eredményeként bolygónkon megjelent a gerinctelen állatok összes fő csoportja. A kardfogú tarisznyarák lényegében 200 millió éve változatlan formában él a Földön. A természet nagyságrendekkel bonyolultabb megnyilvánulásait látva azonban ez eszükbe sem jut. Az összekötő láncszemek hiánya tehát nem az enyészetnek tudható be. hogy a 40 millió évvel ezelőtti légy felépítése teljesen megegyezik a jelenlegivel. Harold Coffin zoológus megállapítása szerint pl. hogy bármilyen evolúciós előfutárukat ismernénk.com . vagy a nagy hő és nyomás hatására megsemmisültek. A 600 oldalas könyvet kitevő utasítássorozatot tartalmazó DNS kettősspirál. Ez azt jelenti. hanem annak. minek tudható be a korábbi ugrásszerű fejlődésük? Az általunk elképzelt ütemű evolúciós fejlődés lehetetlenségét bizonyítja az a lelet is. intelligenciája kezdetektől fogva adva volt. hogy máshol. a külső beavatkozásról. Ennek gondolatától ugyanúgy irtóznak. Ez a jelenleg is zajló folyamat kihat az élet fejlődésére. sokrétűségük teljében jelentek meg a kőzetekben anélkül. vagy a 20 millió kötetnyi információ befogadásra képes emberi agy magától alakult ki. elsüllyedése következtében. hogy valamilyen univerzális rend alakítja így az élő szövetek fejlődését. A növény. Amíg az állat az ösztöneire hallgat. hogy nem léteztek. Néhány kutató igyekszik ugyan felnyitni társai szemét. a bogarak hirtelen. hogy a Földünkön tapasztalható ütemű változás létrejöjjön. Mindezt véletlen események sorozata alakította ki. amelyekben felismerhető lenne a primitív teremtményektől magasabb rendű formákig vezető láncolat. A dinoszauruszok is hirtelen tűntek fel a kövületekben. Tehát azt sem lehet állítani. A kövületek is ellentmondanak a darwini evolúció által hirdetett fokozatos fejlődésnek. de nem olyan léptékben. amelyből egyértelműen megállapították. A ma élő növény. hogy evolúciós fejlődés nem létezik. mert a hozzánk érkező meteoritokban több jobbra forgató molekulát is találtak. A korábbi kőzetekben nyoma sincs azoknak az ősmaradványoknak. A darwini evolúciós elmélet megszületése után a tudósok azt várták. Ahhoz. Hogy ennek mi az oka. ami az evolúció törvényei szerint egy későbbi fejlődési lépcsőnek felel meg.és állatvilág alkalmazkodóképessége sem jobb a több száz millió éves elődeiknél. hogy a Föld kialakulásának első hárommilliárd éve alatt semmi jele sincs az élet csírájának. Talán a sötét erők késztetése váltja ki belőlük ezt a hozzáállást? Mindenesetre érdekes. irányításra ahhoz. A hivatalos tudomány nem vesz tudomást az egyetlen lehetséges magyarázatról. Beszédkészsége. hogy az élet kezdetének bizonyítékai a kőzetek felgyűrődése. Akkor mitől táltosodtak meg hirtelen. hogy rajtunk kívül is élnek értelmes lények az univerzumban. az ember logikusan gondolkodó lény. A Biblia 6000 évre visszanyúló teremtéstörténetét sikerült megcáfolniuk. Így biológiai fejlődésről aligha beszélhetünk. Ilyesmi csak külső beavatkozás hatására jöhet létre. igen változatos formában. mint gondolnánk.és állatvilág tehát nem mutat túl nagy hajlandóságot a gyors fejlődésre. Ez annál is furcsább. más bolygókon éppen ellenkező módon történt az élet formálása. Nem egy közülük kemény külső vázzal is rendelkezett. de nem tudnak mit kezdeni az ugrásszerű változásokkal. tökéletes tengeri állatok jelentek meg. hogy ez nem jöhetett létre magától. hogy amikor a régészek egy dárdahegy alakú éles követ találnak. mert utána meg szinte semmi fejlődés nem történt. de az őket alkotó komplex vegyületek is hiányoznak. A legnagyobb szakadék azonban az állatvilág fejlődési szintje. de mindhiába. Ennek hiánya. az élőlények egysejtűekből való kialakulásának. Nemhogy könnyen felismerhető kövületek.

felügyelő tevékenységüket. Mindent elkövetnek annak érdekében. hogy általunk próbálják felfrissíteni a saját génállományukat. kultúrájukat. amikor Földön kívüli civilizációknak egy csoportja rendszeresen elrabol. lassú agonizálás formájában megy végbe. a lelki sivárság előbb-utóbb életképtelenséghez vezet. Végső fázisban ennek a folyamatnak olyan tragikus megnyilvánulásai vannak. akkor az előzőleg említett okok miatt a fejlődés megáll. A galaktikus civilizációk látogatása azonban nem minden esetben a passzív megfigyelés szándékával történik. hogy az utódok nem képesek felnőni. így idő előtt kénytelenek bolygójuk belsejébe. A rohamos urbanizálódás folytán a természettől való elszakadás. mivel nekik is van gondjuk elég. A föld alatti városokban. A személyes érintkezésből eredő információk szerint ezt a helyzetet a jelen esetben tovább súlyosbítja a természetes környezet hiánya is. az a saját jövőjét kockáztatja. senkit sem kínoznak meg. és ennek a kísérletnek vagyunk mi az áldozatai. mert ez az evolúció természetes folyamatának felbomlását vonja maga után. a fizikai elkorcsosulással. Ezeknek a civilizációknak a küldöttei tehát nem bántanak bennünket. Természetesen minél fejlettebb egy civilizáció. hibridizáció útján a mi génjeinkkel szeretnék elkerülni a biológiai elöregedésüket. Amennyiben egy faj ösztön.és állatvilágra hatnak. a fokozott elidegenedés. Egyik képességet sem lehet kifejleszteni a másik rovására. az érzelmek és az értelem szoros egységet képeznek. amelyek a hibás fejlődési irányt leblokkolják. hanem a fajunk génjeihez akarnak hozzájutni. Korunk tudósait nem jellemzi Einstein hozzáállása. akkor a fejlődés egyoldalúvá válik. és „erőszakoskodnak” velük. mesterséges környezetbe költözni. aki gyakran hangoztatta: „Tudni akarom. Az emberi agyban az ösztönök. A kozmoszban ugyanis nem ritka jelenség. Isten megbízása. és ez megpecsételi a korábbi életterüket elpusztító fajok sorsát.és érzelmi világának alakulása nem tud lépést tartani az értelmi gyarapodásával. Annak a civilizációnak. Mostanában a hírforrások egyre több olyan esetről számolnak be. illetve elhurcol fiatal nőket és férfiakat. amely felborítja az evolúció természetes folyamatát.198/434 fejlődésének. és a faj kipusztul. Folyamatos fejlődés csak harmonikus egységben. se lelkileg ne okozzanak túl nagy Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. semmibe veszi. hanem az emberi társadalmak életét is könyörtelenül kísérik. és a végleges kihalással. annál kevésbé tud beletörődni fajának kipusztulásába. Ez alól semmilyen társadalom nem vonhatja ki magát. Ha bárhol. Az ivarsejteket egyre finomabb eszközökkel gyűjtik be. Senkit nem bántanak. és az életképtelennek ítélt fajt kiselejtezik. hogy fenntartsák az évmilliók során felhalmozott tudásukat. hogy se testileg. hogy egy-egy civilizáció a környezet fokozott szennyezése. A több millió éves beltenyészet egyetlen fajnak sem válik előnyére. hogyan teremtette Isten a világot!” Hitetlenségünk persze a legcsekélyebb mértékben sem zavarja a bennünket létrehozó civilizációk tevékenységét. Ha kiemeljük az értelmet és elkezdjük az ösztönök és az érzelmek rovására gyarapítani. legyen az akármennyire civilizált. A saját biológiai hanyatlásukat megpróbálják minden eszközzel megállítani. sejtjeik aktivitása annyira gyenge. vagy egy végzetes nukleáris háború következtében elpusztítja a felszíni élővilágot. alacsony technikai szinten kialakított mesterséges környezet azonban nem képes az evolúciós fejlődést természetes módon szabályozni. elképesztően fejlett telepatikus tudásukat felhasználva a szadizmus legcsekélyebb jele nélkül végzik tevékenységüket. Ez a korai halál ráadásul óriási kínok között. gondosan ügyelve arra. Az egyensúly megbomlása miatt az evolúció természetes menete megtorpan. jóváhagyása alapján továbbra is töretlenül végzik irányító. A hímivarsejtek és petesejtek megszerzését kizárólag az motiválja. Mentségükre legyen mondva. A fejlődés törvényei egyben a túlélés törvényei is. hogy eközben igyekeznek nekünk a legkevesebb kellemetlenséget okozni. A törzsfejlődés törvényei nem csak a növény. Ezeknek az akcióknak sohasem az élvhajhászat a célja. Az esetek túlnyomó részében azonban a nemi erőszak általunk ismert primitív megnyilvánulási formájáról szó sincs. számolnia kell a biológiai leépüléssel.com . bármilyen téren hiba csúszik ebbe a folyamatba. és hibát jelez. Ekkor szükségszerűen működésbe lépnek azok a mechanizmusok. az érzelmek és ösztönök elsatnyulása. hogy már gyerekkorukban elpusztulnak. Ha egy faj ezeket a törvényeket figyelmen kívül hagyja. a dualizmus törvényének érvényesülése esetén lehetséges. már csak azért sem. akkor a fejlődés elkerülhetetlenül zsákutcába jut.

hogy tökéletes egyedeket csak úgy lesznek képesek létrehozni.com . kevesebb komplikációval jár. a vizeink és a talaj mérgezését. akkor idő előtt kidőlünk mi is a sorból. az értelmi fejlődés minden áron való erőltetése zsákutcába visz minket. még nem késtünk el vele. mi is könnyen oda juthatunk. hogy ez sikerül-e nekik. Egy idő után akaratlanul megjelenünk mi. Nagyon valószínű. akkor az a kérdés. mert a zsákutcába jutott civilizációk képviselőire annyira jellemző az érzelmi sivárság. Ezért kellene végre abbahagynunk érzelmi és ösztönvilágunk módszeres elsilányítását. megszüntetve a levegőszennyezést. az ő bolygójukon. hogy ez a folyamat visszafordíthatatlan lenne. hogy előbb-utóbb minden civilizáció eljut a technikai fejlettség legmagasabb fokára. és szándékosan elnyomjuk természetes ösztöneinket. Végül is ismereteiket át tudják majd menteni. természetes ösztöneinket és lelki szenzibilitásunkat tönkretesszük. hogy az érzelmek rovására kifejlesztett magas fokú értelmük azt diktálja nekik. A hozzánk látogató magasan fejlett civilizációk között tehát vannak olyanok is. ahová ők. a biológiai megsemmisülésünket azonban mi sem leszünk képesek elkerülni. Nekünk még nem késő meggondolni magunkat. amely mindvégig megőrzi fejlődésének harmonikus jellegét. Ezt a folyamatot tehát nem érdemes mindenáron siettetni. Ha nem fordítunk kellő figyelmet érzelmi fejlődésünkre is. hogy együttérzéskeltéssel próbáljanak segítséghez jutni. Úgy látszik azonban. a mezőgazdaságot és közlekedést is. A szemtanúk beszámolója szerint az általuk létrehozott hibrid utódok már kétségtelenül életképesebbek és jobban is hasonlítanak ránk. Nem valószínű. mi még a természettől való elszakadásban. hogy ha nyíltan elmondták volna nekik a problémájukat és bizalommal fordultak volna hozzájuk. hogy már el sem tudják képzelni.199/434 traumát nekünk. az ösztön. Ezek a civilizációk a mi genetikai állományunkkal kísérlik meg a fajukat fenntartani. Ebben a versenyben nem az győz. de kétséges. akik élet-halál harcukat vívják. Az emberi együttélés normalizálása ránk vár. hogy végül mi marad belőlük. hogy mivé válhatunk mi is. A társadalmi fejlődés elkerülhetetlen velejárója. érzelmi problémáinkat csak mi tudjuk megoldani. Az értelem önmagában nem sokat ér. Megszerzett tudásunkat egy későbbi hibridizáció útján valószínűleg mi is át tudjuk majd menteni egy fejletlenebb. Ha ezen az úton haladnak. vagy úgy. emberek. hogy saját fajunk további hanyatlását meggátoljuk. természetellenes életvitelünkkel azonban csak gerjesztjük ezt a folyamatot. az életképtelen fajok vagy így. aki hamarabb ér célba. A szubatomi energia forradalmasítani fogja majd az ipart. Az akció lezajlása után gondosan kitörlik a tudatból az esemény minden emlékképét. hogy bizonyos határon túl ez a folyamat természetessé válik. Energia. de biztosan nem a saját fajtájuknak. Ha érzelmi világunkat.és érzelmi életünk tönkretételében nem járunk olyan fokon. de még nem tökéletesek. Mindent meg kell tehát tennünk. hogy kérés helyett a közvetlen elvétel a célszerűbb. ha a nyomdokaikban haladunk. egy nálunk jóval fejlettebb civilizáció tudásával és képességeivel felruházva. Az elraboltak közül többen említették. Természetes világunk lerombolásával. de életképes civilizációba. az elidegenedésben. könyörtelenül kiselejtez bennünket az élet. Érzelmi világunk módszeres elsilányításának nagy veszélye.és táplálkozási gondjaink megszűnése azonban nem oldja meg a társadalmunk lelki válságát. Az egyre fokozódó értelem egy idő után nem érzi majd hiányát az ösztönvilág létének. A célba érés után csak az a faj marad továbbra is fenn. de menthetetlenül kipusztulnak. hogy ez az incidens ne okozzon az illetőnek a további életében lelki válságot. A fejlődés törvényeit nem lehet kijátszani. Most még helyreállíthatjuk biológiai egyensúlyunkat. Egyre súlyosabbá váló környezetvédelmi gondjainkra valószínűleg megoldást találunk majd az ősenergia birtokbavételével. Jövőnk alakulása Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ennek legjellegzetesebb példáját éppen ezeken az idegeneken figyelhetjük meg. hogy közülünk bárki is vonzónak találná ezt a perspektívát. és élő példaként állnak előttünk. Egyetlen józanul gondolkodó ember sem akarhat ilyen jövőt az utódainknak. Az értelem önmagában nem segít túléléshez. akkor ők önként is hajlandóak lettek volna segíteni. A természetes életmódtól való eltávolodásunkon csak mi tudunk segíteni. ha egyre nagyobb mértékben veszik át a mi génjeinket.

Egyelőre azonban ne szaladjunk annyira előre. a mezőket pedig Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. amelyek viharos sebességgel fogják követni egymást. egyre jobban megismerik majd egymás szokásait és kultúráját. Erre egyébként már ma is van példa. Ezt az államot egy szövetségi parlament irányítja majd. hanem fakultatív jelleggel számos középiskolában és több tucat egyetemen is tanítják. de a távoli jövőben bizonyos gének átalakításával elképzelhető lesz az 1000 év is. Az integrálódás következtében elkerülhetetlenné válik a közös nyelv használata is. Az Agykontrollt azonban nem csak általános iskolákban. A személyes kapcsolatok bővülése csökkenteni fogja a nemzetek közötti feszültséget és nézeteltéréseket. tenger illetve hegység mentén elhelyezkedő szomszédos államok) államszövetséget fognak alkotni. hogy mi vár ránk. a természet ökológiai egyensúlyának helyreállításával azonban néhány évszázad múlva elérhető lesz a 220-240 éves átlagélettartam is. ami nagymértékben hozzá fog járulni a világbéke stabilitásához. Nem zárható ki azonban az a lehetőség sem. illetve az Agykontroll kötelező oktatását. nem lesznek füstölgő szénfűtéses erőművek. melynek határozatai a világ bármely földrajzi régiójára kötelező érvényűek lesznek. hogy feltehetően milyen jövő elé nézünk. etikai értékrendünk. Ezzel egyidejűleg azonban kénytelenek leszünk szigorú születésszám-szabályozást bevezetni. amely a meddő politizálás helyett a civilizációnkat sújtó válságok gyors megoldását helyezi előtérbe.com . A következő évezred a kozmikus öntudattal rendelkező galaktikus embertípus kialakulásának évezrede lesz. az Egyesült Államok nem egy általános iskolájában az Agykontroll évek óta órarendbe iktatott tantárgy. hogy nagy valószínűséggel mi fog történni az elkövetkezendő évtizedekben. Az újonnan megismert technológiák és tudományos felfedezések alaposan átalakítják eddigi világrendünket. Ahogy a tudomány fejlődni fog. Parapszichológiai képességeiknél fogva az emberek tudatosan fogják irányítani életüket. hogy elérjük az emberi élettartam genetikailag lehetséges legvégső határát. és ügyeiket a nemzeti kisebbségek érdekeinek maximális szem előtt tartása mellett közösen fogják intézni. A közös nyelv minden tagállamban való kötelező oktatása fokozatosan megszünteti a nyelvi nehézségeket. Ezzel egyidejűleg a nemzeti hadseregeket összevonják. A Vízöntő korszakba lépve a tudatilag felvilágosult ember legelső dolga lesz a környezet megmentése. ha belátjuk hibáinkat. Számos forradalmian új technikai felfedezés vár ránk. és minden tekintetben meg fogják változtatni életünket. ha felelőtlenül alakítjuk a jövőnket. hanem nézzük meg. sőt még a vallással kapcsolatos felfogásunk is. a veszélyes atomerőművek emléke a múlté lesz. Az egyes országok etnikai alapon vagy földrajzi régiók szerint (pl. valamint egy újabb végzetes világháború elkerülése érdekében a kontinensek tovább integrálódnak. Ezzel egyidejűleg nagymértékben változni fog a gondolkodásmódunk. Most nézzük meg. hogy a dualitás jegyében nem egy. hanem gazdasági és kulturális versenyben fog megnyilvánulni. Később a gazdasági erők fokozatos koncentrálódása. Saját témánknál maradva az iskolákban mindenütt be fogják vezetni a parapszichológia. Már a XXI. ami a jövőben nem katonai szembenállásban. amely sejtjeink jelenlegi osztódóképessége alapján 400 év. egy idő után a természet harmóniáját már semmi sem fogja megbontani. nem zárható ki. és közös erővel a helyes irányba tereljük társadalmunk fejlődését. hogy már a közeljövőben el fognak tűnni az országhatárok. Nem lesznek vízi erőművek. A környezetszennyezés fokozatos megszűnésével.200/434 Az eddigiekben arról volt szó. Áttérve a technikai újításokra. Az erdőket nem pusztítják többé a savas esők. Ezek az államszövetségek később egy-egy kontinens egészére ki fognak terjedni. század elején egy olyan új világrend alakul ki. a tájegységek szerinti országcsoportosulások pedig önálló közigazgatási területek lesznek. amelyek a nyugati és a keleti kultúrához tartozó országokat tömörítik magukba. egy közös folyó. A kétpólusú világ nagy előnye a rivalizálás. és korábbi életvitelünket. egészségromboló életmód a múlt emléke marad. Ennek a hadseregnek a jövőben csak rendfenntartó és katasztrófaelhárító szerepe lesz. Mivel a hatékony cselekvés előfeltétele az együttműködés. Az egészséges táplálkozás elterjedésével az emberek átlag élettartama már a jövő évszázadban 100-120 évre növekedik. a Föld országai között megindul egy gyors integrálódási folyamat. az emberiség mértéktelen szaporodásának elkerülése érdekében. hanem két konföderáció jön létre a világban. Az önpusztító. és egy közös főparancsnokság alá fogják rendelni. Minden jel arra mutat. és az egész világ egységes államot fog alkotni. A világ népei egyre szorosabb kontaktusba kerülnek egymással.

de lehet hogy nem sokáig. El sem fogy. Ezek a járművek már képesek lesznek a Föld bármely pontjáról fel. Ez kb. A 35 kilogrammos motor max. hogy a fejlődés nem állítható le. 110 km/h sebességgel hajtja az autót.201/434 nem fogják villamos távvezetékek keresztül-kasul átszelni. vagy irányt változtatni. Az új típusú járművekkel való fuvarozás nagy előnye lesz. Egyébként bármilyen lehetetlennek tűnik. 25 ezer DM lesz. Csupán nálunk 45 ezer védett madár pusztul el évente áramütés következtében. A benzinkutaknál 3 DM lesz majd a tankolás díja. hogy a közlekedésünk háromdimenzióssá válik. hogy 55 mérföld hosszú rézdrótot használnak fel hozzá. A villamos távvezeték felszámolása a madárállományra is kedvező hatást fog gyakorolni. Az ily módon történő közlekedésre különben ma is van példa. A jövőben a teherfuvarozás sem fogja igényelni a közút. hogy a szabadalmi hivatal rásütötte találmányára. Az üzemanyagtankba 330 liter levegő fér. hogy az egy perpetuum mobile. ami szintén elmarad. hogy az árut háztól-házig fogják szállítani. ezért nagymértékben csökkenni fog a balesetek száma is. akkor átmenetileg alternatív megoldások lépnek a helyébe. A régi. Ezt követően többé nem veszélyeztetnek bennünket az áramütéses balesetek. Ebből is kitűnik. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mert az energia előállítása a jövőben rendkívül egyszerű folyamat lesz. a fogyasztónál megy majd végbe. Az energiát ugyanis nem kell megtermelni. hogy elkezdte a sűrített levegővel működő gépkocsik gyártását. amibe a bürokraták és a szabadalmi ügyvivők beleköthetnének. amelyekben villamos erőtérrel nyeri ki egy sokmenetű réztekercsből álló villanymotorból a szubatomi energiát. ilyen pedig fizikailag nem létezik. mivel a földet jelenleg behálózó villamos távvezetékrendszer valószínűleg megszűnik. A Newman-féle elektromotor százezer menetes tekercseinek huzalvastagságára jellemző. amíg ez az eljárás utat nem tör magának a bürokrácia útvesztőiben. a sors nyit helyette másikat. mivel munkájának elvégzése után visszajut a légtérbe. és túlnyomórészt ez az energia hajtja a járművet. Miután a sűrített levegő nem gyúlékony. Ez nem azért fog megtörténni. A hagyományos kétdimenziós közlekedés megszűnésének sokkal valószínűbb oka lesz. a balesetveszély is minimális. Egy amerikai feltaláló kis szériában elkezdte gyártani azokat a gépkocsiba szerelt motorokat.com . Ha az emberek eltorlaszolnak egy kaput. Ez annál is inkább elképzelhető.és vasúthálózat fenntartását. Mivel ezzel egyidejűleg megoldódik majd a gravitáció és a tehetetlenségi erő legyőzése is. Tibetben az eldugott hegyi kolostorokban élő szerzetesek körében a helyváltoztatásnak ez a formája évszázadok óta ismeretes. Az energiatermelés mindenütt helyileg. csak fel kell használni. azaz kb. tehát hivatalból nem engedélyezhető az alkalmazása. a jelenlegi földelt rendszerből eredő halálos kimenetelő tragédiák. ami 200 km megtételére elegendő. Nem ég el. A szubatomi energia hatékony felhasználási módja lehetővé fogja tenni a földi UFO-k kifejlesztését. Az áruszállító konténereket nem kell többé kivinni a vasútállomásra vagy a reptérre. így nem lesz szükség leszállópályára. Ha a változtatás nem megy csúcstechnológiával. Ráadásul a sűrített levegő a legcsekélyebb mértékben sem szennyezi a környezetet.és leszállni. A széleskörű elterjedés egyetlen gátja. az elavult. a pillanat törtrésze alatt megállni. a kártékony eljárások tehát előbb-utóbb megszűnnek. Egy friss hír alapján elképzelhető. nem is szólva a légszennyezésről. hogy szubatomi elektromotorok nélkül is hamarosan megszabadulunk a bűzölgő robbanómotoroktól. de ilyen közvetlen energiafelhasználó gépek már ma is léteznek. Ennek a helyzetnek leginkább az üzemanyaggyártók örülnek. hiszen az mindenütt jelen van. mert az emberek tömegesen fognak teleportáció útján helyet változtatni. A sűrített levegővel hajtott turbinában egyetlen olyan alkatrész sincs. mert ezek a járművek nyugodtan leszállhatnak a gyárudvaron is. A jármű beszerzési költsége egy középkategóriás autó árának felel meg.illetve dízelolaj árának. de a jövőben valószínűleg megszűnik a távolsági útés vasúthálózat is. Az üzemanyagköltség elmaradása következtében ugyancsak nagyságrendnyi csökkenéssel lehet számolni az utazási költségek terén is. mint a hidrogén a hagyományos robbanómotorokban. A német Motor Development International ugyanis nemrég bejelentette. Most még elég szokatlan gondolatnak tűnik. A sebesség növekedése miatt az utazási idő nagyságrendekkel csökkenni fog. harmada a benzin. A járművet körülvevő energiapajzs megszünteti a közlekedési zajokat. Egy darabig tehát még fulladoznunk kell a benzingőzben.

Mivel az UFO zajtalanul közlekedik. súrlódásmentesen fognak közlekedni. hogy a kifogyhatatlan szubatomi energiakészlet segítségével temperáljuk Földünk légkörének hőmérsékletét.és leszállásához nincs szükség kiépített repülőtérre.com . Korábban a 10-12 órás repülőutak után világszerte több száz utas halt meg amiatt. hogy fél óra alatt körbekerülhetjük vele a Földet. Ennek következtében elmarad a repülőtér megközelítésével járó időveszteség. A kilövés elmaradása következtében pályaszámításokkal sem kell többé bajlódni. az alagútfalak olyan keménnyé válnak. továbbá fel. hanem zömítik úgy. el is tudjuk kergetni azokat a nap elől. hogy száz év múlva már tetszés szerint tudjuk szabályozni az időjárást is. Ennek ellenére a téli sportok kedvelőinek a +23 °C-on stabilizált léghőmérsékletű örök nyár beköszönte után sem kell lemondaniuk kedvenc időtöltésükről. hanem képesek lesznek több ezer méter mélyen a víz alá merülni. Ennek következtében azon túlmenően. amely sokszor több mint maga a repülőút. mint az útpályához kötött kerekeken guruló gépkocsik. A távolabbi jövőben elképzelhető. Az ehhez szükséges alagutakat nem hagyományos bányaművelési technikával fogják kialakítani.202/434 UFO formájú járművek egyébként már ma is léteznek. az utasoknak nem kell gyorsulási problémákkal küszködniük. sőt a nem kívánt esővizet is el tudjuk majd párologtatni adott helyekről. (Jelenleg a Föld körberepüléséhez a Concorde utasszállító repülőgéppel is 32 órára van szükség. Nagy a valószínűsége annak. hogy a légnyomáskülönbség és a mozgáshiány következtében vérrögök képződtek az ereikben. Mivel ez a folyamat igen nagy nyomáson megy végbe. Ennek következtében nincs szükség aládúcolásra. vagyis az indítás pillanatában fellépő gyorsító erőnek. hogy mindenféle segédeszköz nélkül. A tengeri közlekedés is nagy átalakuláson fog keresztülmenni. mert az üvegszerű alagútfal nem korrodál. pszichoorientációs úton feloszlassák a környezetükben levő ködöt. lassan is elszakadhatunk a Földtől. A Föld légterébe való belépés során az energiapajzs megvédi a visszaérkező járművet a levegősúrlódás következtében fellépő túlmelegedéstől. Miután állandó tolóerővel. amelyek nem marják a talajt. Mivel a mi UFOinknak sem kell majd üzemanyagot magukkal vinniük. nem szennyezi a levegőt. és a hányót sem kell kitermelni. és az előre nyomuló pajzs összetömöríti az izzásig hevített földet. vagy ha szükséges. A Föld vonzáskörétől való elszakadás nem lesz már függvénye az indító impulzus mértékének. mivel a technikai fejlődés előrehaladtával valószínűleg lehetőségünk lesz arra. mint a gyémánt. A létesítési költség jelentős csökkentésén kívül ezeknek az alagutaknak a fenntartása is igen olcsó lesz. a sebességük elővárosi forgalomban elérheti a 3000 km/órát is. hogy teljes felületükön koncentrált szubatomi energiát sugároznak ki. Az általunk készített UFO-k maximális sebessége is olyan nagy lesz. hogy negyedóra alatt eljuthatunk bármely kontinens legtávolabbi pontjára is. A járatokban a szerelvények mágnespárnán lebegve. már ma sem megoldhatatlan feladat. hogy megszűnik a tél a bolygónkon. Ezek a ventilátorszerű propellerekkel hajtott járművek már most is hasonló sebességgel képesek haladni. Egy amerikai feltaláló szériában gyártja az általa kifejlesztett repülő csészealjakat. Ehhez olyan fúrópajzsokat használnak majd. mert a magas hegyekben a fizikai törvények következtében továbbra is megmarad a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy zajtalanná válnak. hanem tömörítéssel. Ez nem csupán vágyálom. így világűri utazásaink során szükségtelenné válnak a költséges rakétakilövések. Koncentrált energiasugárzással esőt fakasztunk a felhőkből. és a vízből kiemelkedve a levegőbe repülni. a szökési sebességet tetszőleges gyorsulással is elérhetjük. tartógerendázatra. így karbantartást nem igényel. ami azt eredményezi majd. hogy végleg megoldódnak időjárási gondjaink. Az Agykontrollt végzett hallgatók közül sokan képesek arra. Jelentős változások várhatók a városi forgalomban is. Ez azt jelenti. A repülőút lerövidítésével nem alakul ki mélyvénás trombózis sem. nem engedi át a talajvizet. Az erős szubatomi energianyalábok megolvasztják a kőzetet. ami tovább csökkenti a menetjegy árát. akár a városok főterén is landolhat. A nagyvárosok tömegközlekedése túlnyomórészt leszorul a föld alá. Miután a lineáris motorok táplálását a szerelvénybe épített energiaellátó konverterek végzik. mert a köd megszüntetése pl. Ennélfogva kortól és egészségi állapottól függetlenül bárki kiutazhat az űrbe. illetve áramvezető sínekre sem lesz szükség.) Így ezeken a járműveken ételt-italt sem kell felszolgálni. így az alagutakban villamos kábelekre. amelyek végzetes elzáródáshoz vezettek. mivel a jövő univerzális hároméltű járművei nem csak a víz felszínén tartózkodhatnak.

vagyis azoknál az embereknél. hogy szubatomi energiasugárzással kezelt vízzel öntözzük a termőföldeket. amelyek a hideg égöv alatt Yin-. Remélhetőleg a műtrágyázás abbahagyása most még visszafordíthatóvá teszi ezt a folyamatot. a baromfiállomány tojástermelő időszaka pedig duplájára növelhető. (A részletes működési mechanizmust lásd a VII. deionizációs Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. de a tej. A növények a számukra szükséges ásványi sókat szubatomi energiarészecskékből fogják szintetizálni. A temperálást hőtranszformátorok felállításával érjük el. míg az esővíz tulajdonképpen desztillált víz. nyomban elpusztulnak. és idővel a talaj ismét regenerálódni fog. Ezt a legegyszerűbben és a legolcsóbban úgy valósíthatjuk meg. hogy sikerült előállítaniuk az „élet vizét”. a tavak és folyók vizének regenerálásában. és a „pí-víz” -nek nevezett folyadék előállítására szolgáló Life Energy készüléket dr. Azonban nem csak a mezőgazdasági termékek mennyiségét lehet mágneses sugárzással növelni. mivel japán tudósok nemrégen röpítették világgá a hírt. hanem az éltető energiasugárzás hatására hetekig friss marad. pl. Erre a módszerre azért is nagy szükség lenne. az élelmiszeriparban tartósítószerek kiváltására.) Ezen túlmenően sok más területen is eredményesen alkalmazható a pí-víz. Hasonló hatást fog gyakorolni ez a növekedésserkentő eljárás a virágtermesztésre is. nagyobb terméshozamokra késztetni.és tojástermelésben is csökkent a beltartalmi érték. és rövidesen helyreáll a mérgezett talaj eredeti. fejezet végén. Öntözővízként való felhasználása esetén viszont a terméshozam csaknem 30%kal nő. Ez a jelenség már ma is megfigyelhető az inediánoknál.203/434 hó. mint a műtrágyával kezelt földeken. amely elősegíti a fák gyors növekedését. A pí-víz ugyanis közömbösíti a talajba került vegyszereket. azok 24 órán belül elpusztulnak. ami legfőképpen abban nyilvánul meg. hogy az „élet vizével” átmosott földeken a kemikáliákon kívül tápoldatokra sem lesz szükség. Ráadásul ez a víz elriasztja a legyeket az állattenyésztő telepek környékéről. Ha aranyhalakat helyezünk egy lezárt akváriumba. ennek ellenére nem merül ki a talaj. amelyek a vízzel együtt felszívódnak a növénybe. mert a kemikáliák mértéktelen alkalmazásával történő intenzív növénytermesztés során kimerítettük a talaj tápanyagkészletét. akik évek óta nem vesznek magukhoz sem táplálékot. mivel a növényeket várhatóan nem műtrágyával. A mezőgazdaság nem fogja többé mérgezni a vizeinket és a talajt. Az állattenyésztésben is jelentős haszonnal jár az „életvíz” alkalmazása. mivel azonos súlygyarapodás 25%-kal kevesebb takarmánnyal is elérhető. Az árcsökkenéshez jelentős mértékben hozzájárul az a szerencsés körülmény is. a tengervíz sótalanításában. Soji Jamasleita szabadalmaztatta 1983-ban. hogy mostanában a mezőgazdasági termékeknek nincs ízük. hogy a mágneses sugárzással kezelt fában a száraz és nedves korhadást előidéző gombák nem képesek elszaporodni. Különlegessége még ennek az eljárásnak. Így a fából készült termékek élettartama gondos felületvédelem esetén szinte korlátlan lesz. a szennyvíztisztításban. A pí-víz látszatra semmiben sem különbözik a közönséges víztől. mivel a pí-vízzel kezelt zöldség és gyümölcs a szokásosnál jóval később kezd el romlani. Mellesleg az esővíz éltető hatása is annak tudható be. ennek ellenére kitűnő egészségnek örvendenek.com . hanem optimális mértékű energiasugárzással fogjuk intenzívebb növekedésre.valamint zöldség. a trópusi övezetben pedig Yang jellegű energiát sugároznak a légtérbe. Ezenkívül ennek a folyadéknak tartósító hatása is van. (A vízben élő állatokra is különös hatást gyakorol ez a víz. vagy a festékiparban korróziógátló. ha normál vizes tartályba kerülnek. ami a jelenlegi aszályos időjárást tekintve nem elhanyagolható előny. sem vizet. így újra megjelennek a giliszták. természetes állapota. akkor a halak 1 nap után is vidáman úszkálnak benne. hanem ennek a módszernek az elterjesztésével olcsóbbá válik a papír. Ennek megvalósulására már nem is kell olyan sokat várni. amelyek ebben a szubatomi energiával dúsított vízben születnek. Különös. hogy éteri energiarészecskék szorulnak a nagy sebességgel lehulló esőcseppekbe.) Ráadásul a pí-vízzel kezelt növények terméshozama mellett a szárazságtűrő képességük is nő. és szebb lesz.és gyümölcstermesztésben. a bútor és az építőipari faáru is. Ennek következtében a gabona. A későbbiek során ugyanis az erdőket is szubatomi energiával kezelt vízzel öntözzük majd. a termés hamarabb fejlődik ki. hogy azok a halak. és a szú sem telepedik bele. pedig a vezetékes vízben tápsók is vannak. A kutatások az 1950-es években kezdődtek. és nagymértékben javítja a termőtalaj állapotát. Ellenben ha a medencét „életvízzel” töltjük fel. Ezért nem képes az öntözővíz pótolni az esővizet. és ezzel súlyos nyomelemhiányt okoztunk. Járulékos előnyként a vágott virág nem csak olcsóbb lesz.

hogy a vizet a mágneses sugárzáson kívül elektromos árammal is lehet kezelni. magas vérnyomás. A parapszichológiai képességek kifejlődése esetén már nem a testi erőnlét. májgyulladás. A fagykárok kivédése érdekében általános gyakorlat lesz a vetőmag szubatomi energiával való előcsíráztatása. az edzés mértéke. Mellékesen megjegyezve. sőt az életkor sem. A szubatomi energiasugárzás alaposabb megismerése után vegyszereket még permetezés céljára sem fogunk használni. Elektronvízzel való öntözés és mosás esetén a gyümölcsök cukortartalma magasabb lesz. hogy az energiával telített víz valójában milyen alapon hat. sőt hajhullás ellen. hanem egy sumér szó.com . Sokan vannak pl.és a gabonatermelés. ahol csupán 1-2 hónapból áll a nyár. A szubatomi energiával kezelt víz ugyanis azon kívül. A fáradtság ugyanis nem más. kisugárzásával távol tartja a rovarokat. a növények párosítása. ami megszünteti mind a testi. akik zúzódások vagy nyílt sebek gyors gyógyítására használják ezt a vizet. ami életenergiát jelent. A teljesség érdekében meg kell említeni. hanem az. reumás fájdalmak. ödéma. olyan területeken is megoldható lesz majd a zöldség. latin betűs átírása. lábszárfekély. Áttérve az élet más területeire muszáj szóba hozni azt a sokak számára kellemetlen fejleményt. Korábbi kísérletek alapján a magvak vetés előtti koncentrált energiával való besugárzása esetén is minimum kétszeres termésátlag-növekedés várható. vesegyulladás. majd permanens mágnessel kezelt pí-víz előállítására szolgáló készülékek nagyüzemi gyártását. mert fokozza a sarjadzást. a tudósok egyelőre nem tudják. vesekő. és az egész világon való terjesztését. mivel hetente hallani újabb alkalmazási példákról. A helyezést az dönti el. A biokertészekhez hasonlóan a rovarokat és egyéb növényi kártevőket előreláthatólag mindenütt a fák törzsére csavart rézspirálok mikrorezgéseivel riasztjuk el.204/434 lakkok gyártására. az ügyesség és a szívósság fogja eldönteni. A legjelentősebb eredményeket azonban a gyógyászatban érték el vele. amelyekben az enzimek olyan fehérjékre és glikolipidekre hatnak. A vegyszermentes növénytermesztés leghatékonyabb módja azonban a pí-víz alkalmazása lesz. de jól használható emésztési zavarok. Ennek a módszernek az alkalmazásával a mezőgazdasági kultúrák északabbra fognak húzódni. aki az ellenfélnél több szubatomi energiát képes az izmaiba „pumpálni”. A tudományos vizsgálatok szerint ez a víz aktiválja azon reakciókat is. Az „életvíz” rendszeres fogyasztása sok embert kigyógyított már a gyomorfekélyből. potenciazavarok. hogy a mérkőzés megkezdése előtt a versenyző mennyi energiát tud a szervezetében Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. valamint a különféle vírusokat és gombákat a növényektől. influenza. Ez azonban nem gátolta meg a japánokat abban. Ezenkívül simává teszi a bőrt. hogy feleslegessé teszi a műtrágyát. és rendszeres fogyasztása eltünteti a terhességi csíkokat. ahol az bírja tovább a megterhelést. amely lehetővé teszi majd a vetésidő kitolását is. Ebben a szituációban már nem számít a testi felépítés. hogy képes a rákos daganatok visszafejlesztésére is. Még kozmetikai célokra is jó. és elősegíti vitalitásunk megőrzését. Az imént felsorolt betegségek azonban csak kiragadott esetek. szívbántalmak. mint energiaveszteség. Mivel semmiféle kémiai változás nem mutatható ki rajta. hogy ki lesz a győztes. Ebben a szituációban az élsport parafenomének küzdelmévé válna. Zöldségnövények esetén a permetezőszerek káros következményeit legegyszerűbben a csalános vízzel történő öntözéses módszer ipari méretekben történő elterjesztésével kerülhetjük el. melyek gyorsítják az élőlények növekedését. de legjelentősebb hatása az. ahol az egyes vegetációk sajátos energiasugárzásuk révén riasztják el egymásról a kártevőket. Ezen túlmenően ismét divatba jönnek az ősrégi módszerek: vetésforgó alkalmazása. javítja az étvágyat és székrekedés ellen is hatásos. hogy ki mennyi szabadenergiát tud magába szívni. epebántalmak. akkor elektronvizet kapunk. migrén. a cukorbetegségből. hogy a jövőben meg fog szűnni a versenysport. hogy elkezdjék a gondosan megszűrt. Ha ásványi sókat tartalmazó normál csapvízen meghatározott ideig egyenáramot vezetünk át. herpesz és különböző bőrbetegségek. a „pí” nem a görög „π” betű. de egészséges emberek is isszák vitalitásuk és szellemi koncentrációjuk. álmatlanság. ahol a pí-víz szintén segített. mivel fokozza a különböző hatóanyagok bőrbe jutását. valamint stressztűrő képességük növelése érdekében. és még 10 nap múlva sem kezdenek el rothadni. mind a szellemi fáradtságot. A bioenergia azonban agyfrekvenciánk delta tartományba csökkentésével gyorsan és szinte korlátlan mértékben növelhető. A pí-vízhez hasonlóan az elektronvíz is könnyen felszívódik a szervezetbe.

így a sportversenyeken napirenden lesznek a gyanúsítgatások. kevés tapasztalattal rendelkezünk alkalmazásának későbbi veszélyeiről. ma pedig mindennapi valósággá vált. és 8-10 méter magasra ugorva rúd nélkül is átszáll a léc felett.205/434 elraktározni. „Tudomásunk van arról. aki jelentős mennyiségű Yin jellegű szubatomi energiát bocsát ki a lábain. Miért versenyezzen valaki egy erős mezőnyben. a jövőben nem atléták. pár év múlva hajmeresztő atlétikai eredmények születnek. amely tartósan megnöveli izommennyiségüket. Ilyen körülmények között viszont a sport elveszti eredeti szerepét. és külön erőpróbákat kellene rendezni a génkezelt sportolók részére. Ráadásul itt fennáll egymás gondolatainak kifürkészési lehetősége is. hogy műtéttel meghosszabbíttassa. oxigénfelvevő-képességüket. A legnagyobb zavart azonban az aszimmetrikus energiafelvétel és -kibocsátás fogja okozni. amikor a gyengébben játszi könnyedséggel első lehet? Az sem jelent megoldást. Ez ellen azonban védekezni lehet. Szakértők szerint ha ez így megy tovább. az Amerikai Doppingellenes Hivatal vezetője már ki is fejezte aggodalmát emiatt: „A NOB-nak gyakrabban kellene ellenőriznie a sportolókat. tiltott vegyszerek helyett módosított géneket tartalmazó folyadékot juttatnak a szervezetükben. Ez azonban a sportolók többségét nem riasztja el ettől a módszertől.” Miután a genetika egy új tudományág. mert ettől kezdve a világ csak velük fog foglalkozni. hogy alkalmazása semmilyen módszerrel nem mutatható ki. illetve az. Egy született „izompacsirtából” átültetett gén ugyanis lehetett a sportoló saját örökítő anyaga is. nem valószínű. vagy a függőlépés kiolvasása a borítékból. Mivel ezek a behatások egyelőre ellenőrizhetetlenek. és átalakul parapszichológiai képességek vetélkedőjévé. Nem kizárt. Erre állítólag már napjainkban is sor került. Arról nem is szólva. illetve a küzdelem során képes-e a veszteséget pótolni. veszekedések. hogy a genetikai elemzés meglehetősen költséges művelet. az fog győzni. nem lehet padlóra küldeni. Frank Shorter. ilyenek pl. ha a játékos szubatomi energiarészecskékből egy áthatolhatatlan burkot von maga köré. Az érzékelhetetlenséget maszkírozó anyagokkal érik el. aki hatékonyabban képes a jobb agyféltekéjével kapcsolatba kerülni. Azt a birkózót pl. Amikor akadt olyan kosárlabda-játékos. amelyek sokáig a vérben tartják a bomlástermékeket. Két azonos képességű sakkozó közül pl. Különösen vonzóvá teszi ez az eljárást. mint a nagyságrendekkel nagyobb tárolókapacitású jobb agyféltekénkkel való kapcsolatfelvétel átlagosnál magasabb hatásfoka. mert a jelenlegi doppingháborúban annak a nemzetnek a sportolói kerülnek dobogóra. hanem gyógyszerészek fognak versengeni egymással. vagy a nagy molekulájú keményítőkészítmények. tömeges alkalmazása iszonyatos összegeket emésztene fel. A szervezet teljesítőképességének génmanipulációs növelése alapvetően új helyzetet teremt a sportvilágban. és a sportszenzációk öles szalagcímekké válnak az újságokban. A hivatalos tiltások ellenére egyre-másra érkeznek hírek az embereken való alkalmazásáról is. mint a genetika rohamos előretörése. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság is kezdi felismerni a génterápiában rejlő veszélyeket. Mi sem bizonyítja jobban ennek veszélyét. de ki fogja elárulni magáról.com . Miután eddig egyetlen élsportolóról sem készítettek géntérképet. Néhány évtizeddel ezelőtt a tudományos fantasztikum világába tartozott a génterápia. óvások. hogy meg kellene változtatni a versenyszabályokat. Ezt belátva a NOB már azt fontolgatja. a doppingszerek bomlástermékeihez kötődő antibiotikumok. ha a kiugró eredményeket elérő sportolókat adminisztratív eszközökkel kényszerítik az egymás közötti küzdelemre. A Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Sokak szerint már ma is ez a helyzet. amelynek több pénze van drága és kimutathatatlan vegyszerek beszerzésére. hogy feldönthetetlenné válik. amelyek teljesen szétzúzzák a sportszellemet. Igen ám. ha ezt nem lehet kideríteni.” Egyelőre nem merült fel a bioenergia manipulálásának lehetősége. hogy néhány milliliternyi folyadék lenyelése bárkinek is gondot fog okozni. Ha nem változtatunk a jelenlegi gyakorlaton. Ez a jelenség hatással lesz a szellemi sportokra is. súlytalanná válik. de a jelek szerint nem várat sokáig magára. aki a játszma végéig képes lesz megőrizni szellemi frissességét. Az élsportolók a jelenleg alkalmazott ajzószerek. Ha a rúdugró sok Yang energiát szív magába.vagy memóriazavaró telepatikus üzeneteket juttatnak el az ellenfél agyába. A jó memória ugyanis nem más. a későbbiek során gyanússá váló rekorderek DNS-állományát nem lesz mivel összehasonlítani. hogy génmanipulációval „tunningolták” fel. hogy a közönség soraiból a parapszichológiai képességekkel rendelkező ellendrukkerek koncentráció. aki eltörette a kezeit csak azért. mivel úgy odatapad a földhöz. hogy bizonyos módszerekkel már kísérleteztek.

és máris tetszőleges mennyiségű energia áramlik belénk. mert ekkor már általános gyakorlat lesz a Hatékony Érzékelés Kivetítés. illetve a lélekkiléptetés technikája. és öreg korunkra is megőrizzük testünk ruganyosságát. Theodore Friedmann. és könnyen megoldható lesz. formában tartja izmainkat. az élményszerzésnek ennél a formájánál nincs szükség fárasztó utazásra. edzésre ahhoz. hogy jó kondícióban tartsa magát. A megismerésnek. valamint a méregtemetőkben szaporodó vegyi anyagokat. olcsó. már nem lesz szüksége testgyakorlatokra. a mezőgazdasági kultúrák földrajzi kiszélesedésének. ami azt jelenti. Könnyen lehet. hanem a megtermelt élelmiszerek hosszú idejű eltarthatóságának. és ez nem kizárólag a termésátlagok növekedésének. A dematerializációs megsemmisítő eljárásnak azonban a nukleáris hulladékok felszámolása terén lesz majd felbecsülhetetlen szerepe. Amikor az ember képes lesz szervezete bioenergia-szintjét megnövelni. veszteségmentes szállíthatóságának lesz köszönhető. hanem energiabesugárzással teszik őket hosszú ideig frissé és gusztusossá.206/434 szurkolók elfordulnak az átlagos teljesítményt produkáló sportolóktól. Asztráltestben utazva egy pillanat alatt ott vagyunk. mert ennek a hulladékmegsemmisítésre is alkalmas módszernek a segítségével nyomtalanul eltüntethetjük a nagyvárosaink környékén felgyülemlő szeméthegyeket. vagy egy erre a célra berendezett stúdió relaxáló díványán fekve tehetjük meg. Az elkövetkező századokban feltehetően megszűnik a turizmus jelenlegi módja is. Visszatérve az időjárás-szabályozásra ez a művelet nemcsak a környezeti hőmérséklet stabilizálására fog korlátozódni. hanem az éjszakai órákban induljon meg. és az esőfelhők átcsoportosításával megnyílik az út a föld sivatagos területeinek fásítása. de egyes szerveit már annyira átalakították. Annak érdekében. mert ezzel a módszerrel egyszer s mindenkorra megszabadulhatunk ettől az időzített ökológiai bombától. A többletenergia kialakítja. szállás és vízumok után futkosni. viharok kialakulását. Ezt elkerülendő mind több élsportoló kényszerül majd rá a génmanipuláció igénybevételére. meggátolva ezzel a pusztító szelek. a közvetlenül fel nem használt élelmiszereket raktározás előtt energiával fogják kezelni. És mindezt otthon. hogy inkább hasonlít egy androidhoz. Hamvasztás helyett minden bizonnyal sokan választják majd porhüvelyük e világból való kivonására ezt a korszerű. A későbbiek során koncentrált energiasugárzással képesek leszünk befolyásolni a légköri mozgásokat. Nem kell repülőjegy. ahol akarunk. hogy egy idő után a tömegsportmozgalom is felbomlik. Acélossá válnak izmaink. A konzerveket ezután nem rákkeltő vegyszerekkel. mert az embereket csak a csúcseredmények izgatják. Az élelmiszeripari Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. amikor a sportoló embernek látszik ugyan. A részvéten kívül nem sok elismerésben lesz részük. nem is vitaminkárosító hőkezeléssel tartósítják majd. a korábbi növénytakaró pótlása előtt. A koncentrált szubatomi energiasugárzás baktériumölő hatását kihasználva. sőt nagy valószínűséggel lehetővé válik az időutazás is. A jövőben megszűnik az éhínség is. A sűrűn lakott települések felett tehát nem lesz többé borús. A pénz megszűnésével ugyanis a nagy érdeklődésnek kitett helyeken élők már nem fognak örülni a turisták rohamának. elég az agyfrekvenciánkat lecsökkenteni. soha el nem bomló műanyag zacskókat és palackokat. népcsoport múltjával is megismerkedhetünk. hogy a növényvilág számára szükséges csapadék ne nappal. atlétatermetet kölcsönöz testünknek. mint a homo sapiensre. A klasszikus olimpiai játékok szellemében vetélkedő sportolók úgy fognak járni. A lezárt vagy még fel sem tárt objektumokba is könnyen bejuthatunk. Környezetvédelmi szempontból szinte forradalmi változást fog jelenteni a dematerializáció alkalmazása. Így lelki mivoltunkban fogjuk a korábban közkedvelt turistacélpontokat bejárni. Különös alkalmazási területe lesz a dematerializációnak a halottak tetemének nyomtalan és rendkívül higiénikus feloszlatása. bármit megtekinthetünk.com . hogy fittek és egészségesek legyünk. Dr. a karosszékben. bármeddig maradhatunk anélkül. Mivel a lehulló csapadék mennyiségét is szabályozni tudjuk majd. mint a paraolimpiai játékok résztvevői. minimálisra csökkentve ezáltal a romlásveszélyt. hogy a bennünket érdeklő terület. nem érhet bennünket közlekedési baleset és egyéb inzultusok. szeles idő. Földünk távoli vidékeinek megismerésére azonban továbbra is lehetőségünk nyílik. a San Diego -i Egyetem génterápiai programjának vezetője szerint nincs messze az idő. hogy bárkinek a terhére lennénk. nem lesz már aszály vagy árvíz. és minden további következményektől mentes módszert. mivel nem lehet rajtuk keresni.

a rajtuk termelt zöldségek. mert a húsevés fokozatos csökkenése következtében jelentős – eddig takarmánytermesztésre használt – földterület szabadul fel világszerte. Ennek egyértelmű bizonyítéka. mind pedig az orvosi segédeszközök gyártása során. Mivel az állattenyésztés során átlagosan 10 kg takarmányból lesz 1 kg színhús. és nem megfelelő mennyiségben kiszórt műtrágya. és a szubatomi energia széleskörű alkalmazása lehetővé teszi a kellő mennyiségű és minőségű táplálék előállítását. és az emberi szervezetbe jutva különféle betegségeket vált ki. és a gabona. Jelenleg a minél nagyobb haszon elérése érdekében már sehol a világon nem alkalmazzák a termőföld regenerálásának ezt az ősi módszerét. mivel a jelenleg alkalmazott pasztörizálás nagymértékben károsítja a tej vitaminjait. mert a +23 oC-on temperált hőmérséklet az egész fölggolyón megszünteti a telet. ami nagyon megdrágítja az eljárást. fokhagyma. Ennek a helyzetnek a legnagyobb előnye azonban az lesz. a termőterület egy része kivonhatóvá válik a művelés alól. Néhány év múlva a páfránytelep kiszántásával. érelmeszesedést és korai öregedést okoznak. A koncentrált mágneses sugárzás azonban nem roncsolja a sejteket. nem teszi élettelenné a csíramentesített élelmiszert. és elpusztítja az enzimtartalmát. sőt a rovarokat is távol tarja. a növények összegyűjtésével és megsemmisítésével biológiailag tiszta területeket kapnánk. majd kis mennyiségű vizet fecskendeznek be. ami azzal tűnik ki a többi közül.207/434 termékek tartósítása terén ennek az új sterilizáló módszernek főleg a tejiparban lesz nagy jelentősége. és elárusítóhelyeket. ezért semmi sem fogja meggátolni ennek a tartósító eljárásnak a széleskörű elterjedését. Ezt eddig járulékos előnyként könyvelték el az élelmiszerforgalmazók. és szinte lerobbantja róluk a kórokozókat. Jelentős mértékben csökkenti a veszteséget az is. Ráadásul a radioaktív sugárzással ellentétben a tartósított élelmiszerben nem keletkeznek szénhidrogének valamint szabadgyökök. A tél megszűnésével ugyanis a mérsékelt égöv alatt is kétszer teremnek a gyümölcsfák. A tudati felvilágosítás. A távoli jövőben erre sem lesz szükség. ami hirtelen gőzzé válik. Az ingyen energia következtében ugyanis télen fűteni fogják az élelmiszerraktárakat. Pihentetés helyett műtrágyával próbálják pótolni az elhasználódott ásványi anyagokat. Ez idő szerint azonban a sterilizálás radioaktív sugárforrással történik. hogy megszűnik a fagykár. másrészt a kezelő személyzetet a káros radioaktív sugaraktól védő biztonsági felszerelés kényszerű alkalmazásából ered. A talajerő vegyi anyagokkal való pótlása azonban nem érte el a kívánt hatást.és permetezőszerek megmérgezték a talajt. Mellesleg az ökotermékeknél szigorúan tilos a sugárkezelés. a korábban takarmánytermesztésre használt szántóföldek emberi táplálkozásra alkalmas növényekkel való betelepítése egyik évről a másikra tízszeresére növelheti a rendelkezésre álló élelmiszer mennyiségét. ami lehetővé teszi a vetésforgó visszaállítását. Jelenleg vegyszeres irtással próbáljuk visszaszorítani a gaz terjedését. amelyek rákot.s egyéb haszonnövények termését is évente kétszer takaríthatjuk be. Ennek során az élelmiszereket vákuumtérbe helyezik. hogy duplájára emelkedik a mezőgazdasági termények mennyisége. Mindemellett a besugárzott élelmiszer biológiailag holt anyaggá válik. valamint a gyomirtó. A vetésforgó alkalmazásával lehetőség nyílik a gyomoktól való végleges megszabadulásra is. Miután a szubatomi energiabesugárzás nem jár ilyen hátrányokkal. pl. de ez a haszonnövényekbe is felszívódik. A fenti módszerek együttes alkalmazásával azonban ez a helyzet megváltoztatható. ezért a biogazdálkodásban már régóta alkalmaznak egy egészségre ártalmatlan fertőtlenítést. hogy a művelés alól kivont területeken kiirtsunk minden növényi és állati kártevőt. Nagy hátránya ennek a módszernek. Ennek következtében a nagy telepekben tenyésző „uradzsiro” páfrány alkalmas lenne arra. hogy közötte nem marad meg más növény.com . Az éhínség megszűnéséhez várhatóan az egészséges táplálkozási szokások is jelentős mértékben hozzá fognak járulni. Miután ilyen nagy tömegű élelmiszerre nem lesz szüksége az emberiségnek. de ennek árát egészségkárosodással fizetjük meg. gyümölcsök pedig az embereket. A nem megfelelő módon. hogy a gamma sugárral kezelt burgonya. A tetemes költség egyrészt a gamma sugarakat előállító kobaltágyú magas árából. injekciós tűk csíramentesítésére. ahol a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Sugárzással történő sterilizálást egyébként már ma is használnak mind az élelmiszeriparban. A Hirosima Egyetem kutatói azonban nemrégen találtak egy páfrányfélét. vöröshagyma nem csírázik ki. hogy tetemes beruházást igényel.

Ez a fajta sugár még a lézernél is precízebben és hatékonyabban vágja az anyagot. hogy az emlősállatok is rendelkeznek érzelmekkel. 15%-át a patkányok falják fel. A mezőgazdaságban pl. Hátránya azonban ennek a kezdetleges rendszernek. mert a giliszták kifejezetten kedvelik a szubatomi sugárzást. hogy egyszerre bocsátanak ki Yin és Yang jellegű sugarakat. A rágcsálómentesítés jelentős mértékben hozzá fog járulni az éhínség felszámolásához is. az „ész-érzelem-ösztön” egyensúlyának helyreállítása érdekében az embereken végzett kísérletek mellett elkezdték állatvilágunk tanulmányozását is. Korábban semmilyen eszközzel nem tudták elérni. hogy a telepítése nagyon drága. Jellemző ennek a szernek a hatékonyságára. A „kis szürkék” által végzett kísérletek sajátos indítéka még. hogy amikor csírázásnak indult magot kezeltek vele. hajszálvékony huzalból tekercselt sugárforrást. Indonéziában a rizstermés kb. Az energiabesugárzás kohézióerő-csökkentő képességét valószínűleg a gépipar fogja leginkább kihasználni. nemhogy letelepedni. ezért a hatásfok nem túl magas. így talajporhanyósító feladatukat továbbra is el fogják látni. A forradalmi változások azonban az iparban fognak leginkább mutatkozni. és a meglehetősen alacsony hatásfokú madárijesztőkre. és hamarosan elhalt. hogy Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Az intenzív szubatomi energiasugárzásnak tudható be az is. fejezetből tudjuk. többnyire azért. Segítségével élő állatokból pillanatok alatt távolítanak el különböző szerveket. hanem a városi rágcsálók is nagymértékben pusztítják. Most megpihenni sem hajlandók a közelben. Jól használható ez a módszer a műemlékek védelmére is. így arra is lehetőség van. Ezen a módon könnyen megoldható lesz a madarak elriasztása a repülőgépek. A termést nem csak a mezei-. ezért igen érzékenyen reagálnak a szubatomi energiasugárzásokra. és ettől kezdve a vadak illetve a madarak nagy ívben elkerülik a környéket.208/434 kultúrnövények zavartalanul növekedhetnek. mind a kutyák néhány méterrel a tetem előtt megállnak. Szinte nem lesz olyan iparág. hogy a visszamaradt tetemeket még a közismerten dögevő prérifarkasok sem hajlandók eltakarítani. A koncentrált sugárforrás viszont mentes ettől a hátránytól. hogy az ily módon elpusztult állatok sebfelülete sokáig nem indul oszlásnak. Elég lesz a védendő terület közepére leszúrni egy elemmel gerjesztett. hogy az állatok agyfrekvenciája megrekedt alfa szinten. hogy ezen a módon emberre veszélytelen. A gyengeárammal táplált vékony drótok előnytelen tulajdonsága még. A kutatók most azon fáradoznak. Eddig az összes növényi maggal végzett kísérletek hasonló eredménnyel végződtek. Mivel a szubatomi energia elnyelődik a talajban is. A koncentrált szubatomi energiasugárzás használatának egyértelmű bizonyítéka. Egyébként Párizsban már elkezdték egy hasonló elven működő rendszer kiépítését. A kutatók a páfrány gyökeréből kloroform segítségével kivonták a hatóanyagot. illetve a repülőterek közeléből. egyúttal megoldódik a mezőgazdaságilag hasznosított földterületek rágcsálómentesítése. Mind a prérifarkas. hanem a sejteket is. vágó módszerek helyett a fémeket koncentrált energiasugárzással szabjuk majd megfelelő méretre. amelyet ne érintene a szubatomi energia koncentrált felhasználási lehetősége. szobrok látványa sem éppen esztétikus. hogy nem csak a molekulákat hagyja épen. és az eredménnyel igen elégedettek voltak. és a huzalokkal átszőtt épületek. mint ahány ember. Jelenleg tízszer annyi patkány él a Földön. hogy a boltívekben ne rakjanak fészket. Csupán ezzel a mennyiséggel 20 millió ember lakna jól egész éven át. és az ára is olyan alacsony lesz. az egyes szöveteket a sejtfalak mentén választja el egymástól. Ezt követően a Palais Royal árkádjai alatti drága butikokat és vendéglőket szabadították meg a galamboktól. majd érzékelve az energiasugárzást eliszkolnak. hogy a koncentráció beállításával meghatározzák a szer alkalmazási módját. Mellesleg a „szubatomi energiakést” a földönkívüliek nálunk is gyakran alkalmazzák az állatcsonkításoknál.com . Először a Louvre épületére szereltek fel egy elektromágneses riasztót. hogy megállapítsák a környezetszennyezés mértékét a Földön. A IV. Ennek alapján Klein-alakzatban tekercselt koncentrált energiasugárzókkal könnyen megoldható lesz a nem kívánt helyekről való távoltartásuk. majd a mag vörös színű lett. Miután ennek a civilizációnak az érzelmi világa leépült. nem lesz többé szükség költséges vadvédelmi kerítésekre. mellékhatásmentes növényvédő szert állítsanak elő. Ez nem fogja károsan befolyásolni a