You are on page 1of 32

Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

1.0. PENGENALAN

Mars Cemerlang Siber café Enterprise akan ditubuhkan secara rasminya


Pada 1 Mei 2007, yang merupakan sebuah perniagaan milikan tunggal
bumiputera. Perniagaan ini akan beroperasi di sebuah premis yang akan disewa
daripada Majlis Perbandaran Kemaman ataupun bangunan MARA yang berada di
sekitar Bandar Cukai yang telahpun dikenal pasti oleh pemilik.

MCSE akan menyediakan perkhidmatan penyewaan penggunaan internet, mesin


faks, fotostat, kertas kerja, assignment dan lain-lain berkaitan disamping itu penjualan
telefon bimbit dan kepelbagaiannya.

Pemilik merasa yakin bahawa perniagaan ini akan berjaya maju sepenuhnya kerana
pengalaman kerja dengan Jabatan Kerajaan sebagai Pembantu Tadbir Rendah
(Jurutaip) selama lebih kurang 34 tahun dalam kerja-kerja harian sama ada dengan
menggunakan komputer dan juga mesin taip. Pengalaman ini akan digunakan
sepenuhnya dalam perniagaan ini apabila bersara nanti sepenuh masa tanpa
sempadan waktu perkhidmatan.

Di daerah Kemaman khususnya dalam Bandar Cukai sekarang ini hanya terdapat
satu sahaja premis peniagaan perkhidmatan cyber-café milik bumiputera, premis saya
merupakan yang kedua.

Dengan menyertai Program Skim Latihan galakan Perniagaan Kakitangan Kerajaan


Tahun 2006 sepenuh masa selama 4 bulan anjuran Kementerian Pembangunan
Usahawan dan Koperasi (MECD) dengan kerjasama Majlis Amanah Rakyat (MARA)
telah menyuntik semangat pemilik dengan lebih yakin untuk menceburi bidang
perniagaan selepas bersara nanti demi menyahut seruan kerajaan untuk menambah
kuota usahawan bumiputera dan April 2007 rasanya terlalu lambat masa berjalan.

(1)
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

2.0. TUJUAN KERTAS KERJA


Kertas kerja ini disediakan adalah untuk membentangkan perancangan
perniagaan Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE) yang meliputi
aspek pengurusan, pemasaran, perkhidmatan dan kewangan syarikat kepada
pihak MARA dan seterusnya memohon pembiayaan berjumlah RM100,000.00
(Ringgit Malaysia Seratus Ribu Sahaja). Tempoh pembiayaan adalah selama
5 tahun turut memohon tempoh bernafas selama 6 bulan.

Disamping itu kertas kerja ini disediakan bagi memenuhi salah satu syarat
wajib bagi para peserta skim unutk menamatkan program latihan galakan
perniagaan kakitangan kerajaan yang disertai.

Pembiayaan ini akan digunakan untuk beberapa tujuan sebagaimana berikut:-

i. Membeli komputer, alat ganti dan peralatannya.


ii. Membeli aset tetap dan ubahsuai kelengkapan pejabat
iii. Membeli mesin fax dan peralatannya
iv. Membeli mesin fofostat dan peralatannya
v. Membeli stok telefon bimbit, aksesorinya dan lain-lain keperluan
vi. Membiayaan gaji pekerja dan elaun dalam tempoh bernafas.

(2)
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

anggaran pengiraan pembiayaan;

Nilai pembiayaan : RM100,000.00

Kadar keuntungan : 5% setahun

Keuntungan pembiayaan : RM100,000.00 x 5% x 5 thn

= RM25,000

Jumlah pembiayaan : RM125.000.00

Bayaran balik bulanan Pokok : RM2,083.00 (60 bulan)

Bayaran Keuntungan : RM416.00

( 3)
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

3.0. latar belakang perniagaan

Nama Syarikat : Mars Cemerlang cyber-café


Enterprise

Alamat Berdaftar : 1243 Lorong Selimbar 2


Kampung Seri Permai
24000 Cukai, Kemaman

Alamat Perniagaan :

Nombor Telefon :

No.Daftar Perniagaan : Pendaftaran akan di buat


selepas bersara nanti.

Tarikh Pendaftaran : Mei 2007

Aktiviti Perniagaan : Menyediakan perkhidmatan


Penyewaan, penggunaan harian
talian internet, komputer manual,
fotostat, mesin faks, upah menaip
kepelbagaian dan lain-lain, serta jualan
hiliran telefon bimbit dan peralatannya.

Bentuk Perniagaan : Milikan Tunggal

Modal Permulaan : RM100,000.00

Bank Berurusan : Bank Rakyat Bhd, Cawangan


Kemaman
No.Akaun :

Pemilik :

* Kad pengenalan adalah seperti di Lampiran 1

(4)
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

4.0 latar belakang pemilik

Nama Penuh :

Jawatan : Pengurus / Pemilik

Alamat Tetap : 1243 Lorong Selimbar 2


Kampung Seri Permai
24000 Cukai, Kemaman
Terengganu Darul Iman

No.Telefon :

No.Kad Pengenalan :

Tarikh Lahir :

Bangsa : Melayu

Agama : Islam

Taraf Perkahwinan : Berkahwin

Kelulusan Akademik : SPM dan Sijil Menaip

Pengalaman Kerja :

TAHUN JAWATAN MAJIKAN

1974 – 1987 Jurutaip RISDA

1987 hingga Pem.Tadbir Rendah Suruhanjaya Perkhidmatan


berpencen (Jurutaip) Pelajaran Malaysia

• Sijil kursus dan lain-lain surat penghargaan adalah seperti di Lampiran 2

(5)
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

5.0 SKOP PERNIAGAAN

5.1. Aktiviti Perniagaan


Aktiviti utama Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE) adalah
menyediakan perkhidmatan penyewaan penggunaan komputer, internet,
binding, mesin faks, fotostat dan penyediaan kertas kerja, assignment, minit
mesyuarat dll, disamping perkidmatan hiliran jualan telefon bimbit dan
aksesorinya di premis perniagaan.

5.2. Produk dan Perkhidmatan


i. Menyediakan 6 buah komputer bersama perisiannya untuk pelanggan
yang boleh memilih sama ada menggunakan komputer secara manual
ataupun internet dengan dikenakan bayaran mengikut harga pasaran
yang ditetapkan.
ii. Perkhidmatan upah menyediakan kertas kerja, assignment, minit
mesyuarat, mesin faks, fotostat, binding dll
iii. Perniagaan Hiliran – menjual telefon bimbit dan aksesorinya.

5.3. Potensi Perniagaan


Berdasarkan kepada analisis dan kajian pasaran yang dibuat, perniagaan ini
mempunyai potensi yang baik unutk berjaya dan berkembang sekitar 7%
hingga 15% setahun.

Oleh kerana ianya masih berada di tahap awal perniagaanm ianya mempunyai
potensi yang cukup besar dan luas untuk dikembangkan di masa hadapan, ini
kerana di daerah Kemaman terutamanya di Bandar Cukai hanya terdapat satu
premis perniagaan cyber-café milik bumiputera dan MCSE merupakan yang
kedua.
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

5.3.1. Melalui usaha berterusan disamping hubungan yang baik dengan


penduduk setempat, pengedaran brocher, papan iklan MCSE akan
dapat menarik minat pengguna yang terdiri daripada pelajar-pelajar
sekolah menengah, sekolah rendah, penuntut-penuntut lepasan
universiti dan individu-individu lain. Lokasi premis perniagaan yang
terletak di tepi jalan utama merupakan kawasan strategik, di situ
terdapat taman-taman perumahan, rumah-rumah kampung, sekolah-
sekolah, pejabat swasta, klinik, premis perniagaan lain memberi
kelebihan kepada MSCE kerana pengguna tidak perlu pergi jauh,
berjalan kaki pun boleh sampai ke premis ini. Inilah kelebihan kami
untuk memenangi hati pelanggan.

5.3.2. Dengan anggaran penduduk lebih kurang 10,000 orang majoritinya


adalah bumiputera, saya yakin dan percaya bahawa MCSE akan
mendapat pulangan yang lumayan kerana di kawasan ini belum ada lagi
premis perniagaan siber-café dan jualan telefon bimbit, hanya MCSE
memberikan perkhidmatan yang baik, mesra dengan maklumat terkini.

5.3.3. Saya yakin bukan semua rumah ada internet jadi untuk menyenangkan
penyebaran dan penerimaan maklumat maka MCSE adalah tempat
yang sesuai untuk mereka.

5.3.4. Perniagaan hiliran MCSE adalah penjualan telefon bimbit, aksesorinya,


perkhidmatan penggunaan mesin faks, fotostat, binding, menyediakan
kertas kerja, minit mesyuarat dan lain-lain.

(7)
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

6.0 RANCANGAN PENGURUSAN

6.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi MCSE dalam pengendalian perkhidmatan penyewaan


penggunaan siber-café dan penjualan telefon bimbit adalah merangkumi aspek
pengurusan, perkhidmatan, pemasaran sebagai sebuah entiti perniagaan
sebagaimana carta di bawah:-

CARTA ORGANISASI
MARS CEMERLANG CYBER-CAFÉ

PENGURUS/PEMILIK
Puan Hjh Meriam Abdullah

Penyelia Kerani Pembantu Kedai


(Pemasaran & Teknikal) (Kewangan & Pentadbiran) (Urusan Pelbagai)

(8)
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

6.2. Fungsi dan Tanggungjawab

MCSE telah menyusun fungsi dan tanggungjawab berikut bagi melicinkan lagi
pengurusan perniagaannya;

6.2.1. Pengurus/Pemilik

Pengurus yang merupakan pemilik tunggal perniagaan ini terlibat didalam


semua aspek pengurusan perniagaan dengan lebih menumpukan kepada
pentadbiran dan kewangan pejabat.

Pengurus bertanggungjawab merancang pembelian, kawalan stok, khidmat


pelanggan, etika kerja semua bahagian juga membuat keputusan perancangan
pemasaran dan mencari peluang-peluang pasaran baru disamping memastikan
perkembangan perniagaan berjalan lancar dan mengikut jadual perancangan.

6.2.2. Bahagian Khidmat Pelanggan

Buat permulaan MCSE akan mengambil seorang kakitangan sebagai Penyelia


yang bertanggungjawab memastikan pelanggan berpuas hati dengan
perkhidmatan syarikat, kepuasan pelanggan keutamaan kami. Beliau akan
memastikan segala keperluan pelanggan disediakan dengan pantas dan
berhemah.

Beliau akan dibantu oleh seorang pekerja yang bekerja mengikut shift
dengannya tidak melebihi 8 jam sehari, bertanggungjawab membuka dan
menutup premis perniagaan ini.
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

6.2.3. Bahagian Pentadbiran dan Operasi

Seorang Kerani Pentadbiran akan diberi tanggungjawab dalam operasi perniagaan ini
yang mana beliau akan bertanggungjawab kepada Pengurus dalam hal-hal pembelian
stok, berurusan dengan pengedar dan mengawal stok.

Beliau juga akan menjalankan kerja-kerja pentadbiran syarikat seperti membuat


simpanan rekod penggunaan pelanggan setiap masa, membuat fotostat, penggunaan
mesin faks, menerima bayaran dan diserahkan kepada Pengurus/pemilik pada hari
yang sama dan memasukkannya ke dalam bank. Juga lain-lain arahan dari masa ke
masa.

Beliau akan bekerja 8 jam sehari dengan diberi kelonggaran waktu makan tengahhari
dan solat selama lebihkurang 45 minit hingga 1 jam.

6.2.4. Bahagian Kewangan

Pengurus/pemilik akan bertanggungjawab sepenuhnya keatas pengurusan kewangan


syarikat, sama ada dari segi penyediaan pembayaran gaji pekerja, merangka dasar
serta mengubahnya dan lain-lain hal kewangan.

Semua pekerja akan bertanggungjawab antara satu sama lain dengan mengamalkan
kerja berkumpulan yang mesra pelanggan dan berhemah.

6.3. Gaji dan Ganjaran

Oleh kerana perniagaan ini masih di peringkat awal operasinya, maka pekerja
ditawarkan dengan gaji asas yang relevan dengan ganjaran lebih masa atau lainnya
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

mengikut kesesuaian setiap tahun berdasarkan kepada keuntungan syarikat tapi tidak
di tahun pertama perniagaan.

Gaji dan ganjarannya adalah seperti berikut:-

Jadual 1 : Gaji dan Ganjaran

JAWATAN GAJI ELAUN KWSP PERKESO JUMLAH


(RM) PERUBATAN (RM) (RM) (RM)
(RM)

Pengurus 1,000.00 100.00 - - 1100.00

Penyelia 550.00 50.00 66.00 11.00 677.00

Kerani 550.00 50.00 66.00 11.00 677.00

Pembantu
Kedai 450.00 50.00 54.00 9.00 563.00

JUMLAH 2550.00 250.00 186.00 31.00 3017.00

( 11 )
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

6.4. Belanja Pengurusan

MCSE menganggarkan perbelanjaan pengurusan dalam sebulan mengikut pelan


peningkatan kapasiti perniagaannya adalah seperti berikut:-

Jadual 2 : Belanja Pengurusan

BIL JENIS PERBELANJAAN JUMLAH (RM)

1. Gaji Pengurus 1,000.00


2. Gaji Pekerja 1,550.00
3. Elaun Perubatan 250.00
4. KWSP dan PERKESO 217.00
5. Sewa Lot Perniagaan 2,000.00
6. Air dan Elektrik 2,000.00
7. Telefon dan Internet 600.00
8. Alat Tulis dan Belanja Pejabat 700.00
9. Perjalanan dan Pengangkutan 500.00
10. Keraian dan Promosi 400.00
11. Penyelenggaraan Kedai dan Mesin 300.00
12. Belanja Pelbagai & Kontigensi 200.00

JUMLAH 9,717.00

( 12 )
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

6.5. Strategi Pengurusan

Kaedah pengurusan perniagaan dan kakitangan yang baik dan sistematik dalam
bentuk kerja berpasukan “Teamwork” amatlah mustahak dalam usaha memajukan
perniagaan.

MCSE telah mengatur beberapa kaedah pengurusan seperti berikut:-

6.5.1. Menerapkan semangat kerja berpasukan “Teamwork” diantara semua


kakitangan demi kebaikan bersama misalnya Penyelia sakit atau bercuti, kerani
pentadbiran atau pembantu kedai maupun pengurus boleh menggantikannya
dan begitulah dengan yang lain-lain.

6.5.2. Setiap pekerja dikehendakki dapat menjalankan kerja gantian masa bekerja
dengan diberi ganjaran cuti sekiranya melebihi 8 jam.

6.5.3 Memberi bimbingan dan panduan kepada kakitangan supaya dapat


meningkatkan prestasi kerja yang baik serta bertanggungjawab terhadap tugas
yang diamanahkan.

6.5.4. Semua pihak sama ada pekerja bawahan ataupun pengurusan sentiasa
berbincang dan memberi pendapat serta cadangan tentang cara terbaik untuk
menghasilkan kerja yang cekap dan sistematik demi memberi pulangan
berganda kepada pekerja dan juga pelanggan.

6.5.5. Keutamaan difokuskan kepada kepuasan pelanggan keutamaan kami dengan


layanan mesra dan berhemah.

( 13 )
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

7.0. RANCANGAN TEKNIKAL / PERKHIDMATAN

7.1. Kemudahan Asas

Premis perniagaan MCSE memilikki segala kemudahan asas yang sepatutnya


seperti bekalan air, elektrik, telefon, jalan raya. Terletak di tepi jalan raya
utama laluan Kemaman – Kuantan berhadapan dengan pasar raya, sekolah
menengah dan rendah, premis perniagaan lain, pejabat swasta, tidak kurang
daripada 6 buah taman perumahan, tadika, taska, kelas Al-Quraati swasta, ini
merupakan satu bonus percuma kepada MCSE.

(14)
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

7.2. Harta Tetap dan Kelengkapan Yang Diperlukan

Melalui pembiayaan kewangan yang dipohon, MCSE akan membeli aset tetap
dan kelengkapan kedai seperti berikut:-

Jadual 3 : Harta Tetap dan Peralatan

BIL JENIS/MODEL HARGA/UNIT KUANTITI NILAI


(RM) (RM)

1. Komputer & perisian 3,000.00 6 unit 18,000.00

2. Pencetak warna/hitam-putih 1,500.00 2 unit 3,000.00

3. Mesin fotostat 4,500.00 1 unit 4,500.00

4. Mesin fax 1,500.00 1 unit 1,500.00

5. Peralatan pejabat 20,000.00 - 20,000.00

6. Alat penghawa dingin 1,500.00 3 unit 4,500.00

7. Mesin cash register 3,000.00 1 unit 3,000.00

8. Papan tanda 300.00 1 unit 300.00

9. Ubahsuai premis perniagaan 10,000.00 - 10,000.00

JUMLAH 64,800.00

** Aset tetap ini akan digunakan untuk operasi perniagaan dan


dianggarkan jumlah sebanyak RM64,800.00. Sebutharga
adalah seperti di Lampiran 3

( 15 )
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

7.3. Stok Aksesori Komputer dan Telefon Bimbit

Disamping membeli harta tetap dan kelengkapan kedai, pembiayaan kewangan ini
akan digunakan juga untuk membeli stok.

Anggaran keperluan tersebut adalah sebagaimana di bawah:-

HARGA/UNIT JUMLAH
BIL PERKARA
(RM) (RM)

1. Dakwat komputer hitam 30.00 x 30 unit 900.00

2. Dakwat komputer warna 75.00 x 10 unti 750.00

3. Toner mesin fotostat 150.00 x 2 unit 300.00

4. Kertas pendua A4 putih 14.00 x 48 unit 672.00

5. Kertas A4 pelbagai warna 40.00 x 5 rim 200.00

6. Pelbagai jenis handphone - 15,000.00

7. Aksesori telefon bimbit - 10,000.00

8. Pelbagai jenis aksesori komputer - 5,000.00

JUMLAH - 32,822.00

( 16 )
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

7.4. Senarai Pembekal Barang Niaga

Bekalan stok alat ganti MCSE akan diperolehi daripada beberapa pembekal yang
telah dikenal pasti antaranya :-

BIL NAMA DAN ALAMAT


JENIS BEKALAN

Millennium Media Supplies Ribbon komputer,


1.
B26 Lorong Sekilau 58 Off Jalan Haji Mohd dakwat, toner, pen-drive
25300 Kuantan dan lain-lain aksesori.
Pahang Darul Makmur

Infranet Komputer riba, komputer


2.
No.7 Jalan SS25/34 manual, printer dll.
Mayang Industrial Park
47301 Petaling Jaya, Selangor

Advance Technology Network, aksesori dll


3.
145 Jalan Kenari 23/1
Puchong Jaya, Kuala Lumpur

Forsoft Systems Sdn.Bhd.


4.
Level 13 Menara Luxor Perisian
6B Persiaran Tropicana
47410 Petaling Jaya

Dell Asia Pasific Sdn Bhd


5.
18 Jalan Persiaran Barat Komputer Dell
46050 Petaling Jaya

M-Link System (M) Sdn.Bhd.


6.
6 Jalan PJU 8/5C Damansara Perdana Aksesori komputer
47820 Petaling Jaya

Perniagaan Maju Jaya Mesin fotostat, mesin fax


10.
Jalan Beserah, Kuantan dan lain-lain

( 17)
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

7.5 Anggaran Belian & Kos Perkhidmatan

BULAN BELIAN HAND-PHONE PERKHIDMATAN JUMLAH

DAN AKSESORINYA INTERNET & PENGURUSAN

JAN 12,800.00 1,200.00 14,000.00

FEB 12,800.00 1,200.00 14,000.00

MAC 12,800.00 1,200.00 14,000.00

APRIL 16,000.00 1,600.00 17,600.00

MEI 16,000.00 2,000.00 18,000.00

JUN 16,000.00 2,000.00 18,000.00

JULAI 19,200.00 2,000.00 21,200.00

OGOS 19,200.00 1,800.00 21,000.00

SEPT 19,200.00 1,800.00 21,000.00

0KT 19,200.00 1,800.00 21,000.00

NOV 17,600.00 2,600.00 20,200.00

DIS 19,200.00 2,600.00 21,800.00

JUMLAH 200,000.00 21,800.00 221,800.00

(18)
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

7.6 Cadangan Susunatur Ruang Lantai Premis Perniagaan

Susunatur ruang premis telah direka bentuk dengan menarik bagi membolehkan
pelanggan mempunyai ruang yang luas serta memberikan keselesaan semasa
berurusan di premmis MCSE sebagaimana di bawah:-

Pintu Kecemasan

Bilik Operasi

Stor
Ruang untuk pelanggan
menggunakan komputer
dan internet
Bilik Kerani &
Pekerja
Bilik
Pengurus
Fax

Fotostat
Mesin
Telefon &
Aksesori

R
a
k

P
Ruang K e
a Menunggu l
u b
a
n
g
t a
e i
r

Pem.Kedai

Pintu
Utama

( 19 )
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

7.5. Strategi Perkhidmatan

7.5.1. Strategi MCSE adalah menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti dan


menangani segala masalah dan rungutan pelanggan dengan baik.
Komplain pelanggan merupakan penawar kepada perkhidmatan ini
untuk membaikkinya dari yang baik kepada lebih baik supaya
pelanggan tidak serik berurusan dengan kami, kepuasan pelanggan
keutamaan kami.

7.5.2. Pengurus dan pekerja hendaklah memberi tumpuan kepada perkhidmatan


yang terbaik kepada pelanggan dengan melayani mereka penuh mesra dan
sentiasa tersenyum.

7.5.3. Pengurus dan pekerja sentiasa berbincang dan memberikan khidmat nasihat
yang terbaik kepada pelanggan agar mereka sentiasa berpuas hati dengan
mutu kerja yang dihasilkan.

7.5.4. Memastikan semua peralatan penggunaan pelanggan dalam keadaan tersedia


untuk digunakan.

7.5.5. Memastikan jualan hiliran sentiasa dalam keadaan terkini mengikut keperluan
semasa.

( 20 )
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

8.0. PEMASARAN
8.1. Perkhidmatan dan Harga yang Bakal Ditawarkan

Perkhidmatan Harga
(RM)

1. Penggunaan internet mengikut jam 3.00/jam

2. Penggunaan komputer manual 2.00/jam

3. Mencetak mengggunakan printer


Hitam/putih – kertas putih 0.50/kpg
Kertas warna 1.00/kpg
(melebihi 10 keping akan diberi potongan harga)

4. Mencetak printer warna


Kertas putih 1.50/kpg
Kertas warna 2.00/kpg
(melebihi 10 keping akan diberi potongan harga)

5. Fotostat (depan/belakang – kertas putih) 0.20/kpg


( - sda - kertas warna) 0.30/kpg
(melebihi 10 keping akan diberi potongan harga)

6. Mesin fax (dalam daerah) 1.50/kpg


(luar daerah) 2.00/kpg

7. Upah menyediakan kertas kerja/minit dan lain-lain


(kertas putih – dakwat hitam) 1.00/kpg
(kertas putih – dakwat warna) 1.50/kpg
(kertas warna – dakwat hitam) 1.50/kpg
(kertas warna – dakwat warna) 2.00/kpg

8. Jualan telefon bimbit dan aksesori Pasaran harga


semasa

( 21 )
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

8.2. Kumpulan Sasaran

Untuk permulaan perniagaan, kumpulan sasaran adalah pelajar-pelajar sekolah


menengah dan rendah, pelajar IPTA/IPTS, individu yang tidak mempunyai internet
dan laman web di rumah serta kakitangan-kakitangan kerajaan dan swasta.

8.3. Kawasan Pasaran

Premis-premis perniagaan, taman perumahan, sekolah, pejabat kerajaan dan swasta


di kawasan berdekatan premis perniagaan MCSE juga pelanggan daerah Kemaman.
Anggaran penduduk di persekitaran premis ini lebih kurang 10,000 orang, golongan
pelajar yang berumur diantara 12 tahun hingga 18 tahun yang dianggarkan seramai
4,000 orang dan juga pelajar Instiut Pengajian Tinggi.

8.4. Saiz Pasaran

Berdasarkan kajian yang dijalankan tumpuan perkhidmatan adalah kepada pelajar


dan golongan belia, golongan ini dianggarkan lebih kurang 60% daripada pennduduk
sekitar. Jumlah sasaran dijangkakan dalam lingkungan 6,000 orang (60% x 10,000
orang).

Setiap orang akan berbelanja dalam anggaran RM30.00 untuk sebulan bagi aksesori
komputer, perkhidmatan, telefon dan lain-lain.

Jumlah saiz pasaran adalah 6,000 (RM30.00 x 6,000 orang)

( 22 )
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

8.5. Pesaing

Setiap perniagaan tidak boleh lari dari persaingan terutamanya bidang ICT namun
atas permintaan ramai di mana semua rakyat terutamanya pelajar-pelajar dan individu
yang ingin memajukan diri dalam bidang ini dengan memperolehi maklumat terkini,
maka MCSE adalah tempat yang sesuai kerana suasana premis kami yang damai
tanpa gangguan.

MCSE merupakan premis perniagaan yang kedua terdapat di Bandar Cukai milik
Bumiputera. Jaraknya lebih kurang 10 kilometer daripada premis kami, ini memberi
kelebihan kepada pemilik yakin dan percaya pelanggan akan datang ke premis ini
setiap masa. Sudah pasti ianya akan memberi pulangan modal yang baik dan
keuntungan yang stabil.

8.6. Syer Pasaran

Syer pasaran dianggarkan 20%


(20% x RM180,000.00 = RM36,000.00)

( 23 )
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

8.7 Anggaran Jualan & Upah Perkhidmatan

ANGGARAN JUALAN & PERKHIDMATAN

BULAN JUALAN HAND-PHONE PERKHIDMATAN JUMLAH


DAN AKSESORINYA INTERNET & PENGURUSAN

JAN 16,000.00 6,000.00 22,000.00

FEB 16,000.00 6,000.00 22,000.00

MAC 16,000.00 6,000.00 22,000.00

APRIL 20,000.00 8,000.00 28,000.00

MEI 20,000.00 10,000.00 30,000.00

JUN 20,000.00 10,000.00 30,000.00

JULAI 24,000.00 10,000.00 34,000.00

OGOS 24,000.00 9,000.00 33,000.00

SEPT 24,000.00 9,000.00 33,000.00

0KT 24,000.00 9,000.00 33,000.00

NOV 22,000.00 13,000.00 35,000.00

DIS 24,000.00 13,000.00 37,000.00


JUMLAH 250,000.00 109,000.00 359,000.00

( 24 )
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

8.8. Strategi Pemasaran

8.8.1. Promosi
Diantara promosi yang akan dilakukan oleh MCSE bagi memperkenalkan
perkhidmatan ini ialah:-

• Bantu pelanggan ketika mereka menghadapi masalah dalam


penggunaan komputer, internet dan lain-lain semasa di dalam premis
perniagaan ini maupun di rumah – “house-call”.
• Mengekalkan hubungan yang mesra dan berbudi bahasa dengan
pelanggan dan premis perniagaan di persekitaran.
• Senyum selalu (senyum sokmo – Terengganu Kita).
• Harga tawaran mengikut jam penggunaan dan banyak perkhidmatan yang
ditempah oleh pelanggan :
contohnya – penggunaan internet harga 1 jam RM3.00
harga tawaran 2 jam RM5.00
lain-lain perkhidmatan melebihi 10 helai potongan
10%
jualan hiliran telefon bimbit dan aksesori – mengikut
harga pasaran semasa.
8.8.2. Lokasi
Cadangan kedai yang akan disewakan oleh MCSE daripada pemilik individu
kaum cina sebelum mendapat lot perniagaan Majlis Perbandaran Kemaman
ataupun MARA. Ianya merupakan laluan utama Kemaman ke Kuantan
memudahkan pelanggan mengenali premis kami. Ianya merupakan lokasi yang
strategik untuk menarik pelanggan lebih ramai ke premis ini dengan hanya
berjalan kaki atau berbasikal pelajar Sekolah Menengah, penduduk taman
perumahan, pekerja pejabat swasta, pasar raya yang berhampiran boleh
sampai ke premis ini.
( 25 )
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

8.8.3. Harga

Penetapan harga yang diletakkan ke atas perkhidmatan MCSE yang ditawarkan


adalah berpatutan, kompetitif dan ianya berkonsepkan “price-follower” iaitu mengikut
kadar pasaran seperti yang ditetapkan pesaing-pesaing lain disamping potongan
harga mengikut keutamaan pelanggan – banyak guna banyak tawaran dengan
bayaran tunai sahaja.

8.8.4. Produk/ Perkhidmatan

Oleh kerana perkhidmatan penyediaan kertas kerja, minit mesyuarat, surat-menyurat


akan dilakukan oleh pemilik sendiri serta lain-lain urusan perkhidmatan akan dipantau
dari masa ke semasa, maka saya yakin perkhidmatan yang ditawarkan kepada para
pelanggan adalah berkualiti dan setara dengan harganya. Perniagaan ini juga
sentiasa mengikuti perubahan teknologi terkini dan kehendak pelanggan agar
perkhidmatannya sentiasa kekal kompetitif, diterima pelanggan setiap masa dan
ketika, InsyaAllah.

Jualan hiliran telefon bimbit dan aksesorinya juga akan mendapat sambutan yang
menggalakkan daripada para pengguna kerana mereka tidak payah pergi ke premis
perniagaan lain sekiranya telefon bimbit telah kehabisan kredit atau ingin menukarkan
telefon yang sedia ada kepada yang baru atau lebih canggih, premis kami telah
tersedia semuanya untuk mereka.

( 26 )
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

9.0. Aspek Kewangan

9.1. Kos Pelaburan Projek

Berdasarkan perancangan untuk menjayakan perniagaan MCSE memohon


pembiayaan MARA terlebih dahulu sebelum memulakannya yang dianggarkan
kos pelaburan diperlukan adalah seperti Jadual 1.

9.2. Sumber Pembiayaan Projek

Berdasarkan kos perancangan asal perniagaan MSCE memerlukan sejumlah


RM100,000.00 (Ringgit Malaysia Seratus Ribu Sahaja) bagi membiayai kos
permulaan operasi sepertimana perancangan perniagaan ini, agar ianya dapat
dijana dengan lancarnya tanpa gangguan, semoga dapat memenuhi hasrat
kerajaan menggalakkan lebih ramai kaum bumiputera khasnya orang-orang
Melayu mencebori perniagaan juga impian pemilik menjadi kenyataan – ibarat
kelapa tua semakin tua bertambah santannya itulah impiannya - segala ilmu
yang ada akan digunakan sepenuhnya di sini sekiranya pembiayaan diperolehi
daripada pihak MARA.

Sumber Kewangan Kos Pembiayaan Projek adalah sebagaimana di Lampiran


1.

( 27 )
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

9.3. Anggaran Aliran Wang Tunai dan Penyata Kewangan

9.3.1. MCSE merupakan baru dalam dunia perniagaan “cyber-café”,


perkhidmatan, penjualan telefon bimbit dan aksesorinya yang mana pemilik
merangkap pengurus juga orang baru dalam perniagaan ini, maka anggaran
penyata aliran tunai ini mungkin tidak tepat pada keselurohannya. Pembiayaan
ini diperolehi terlebih dahulu sebelum memulakan operasinya.

9.3.2. Anggaran Penyata Aliran Tunai di lampiran 2 dan MCSE belum beroperasi
maka prestasi kewangan tidak dapat disediakan dengan sebaiknya
sebagaimana di lampiran 3.

9.3.3. Anggaran kutipan jualan yang dilakukan secara tunai sahaja.

9.3.4. Belian dari pembekal dibuat secara tunai dan bayaran tertunda selama 1
hingga 3 bulan.

9.3.5. Penyediaan anggaran penyata pendapatan mengambil kira susut nilai aset
melalui kaedah garis lurus mengikut peratus susut nilai seperti berikut:-
Ubah suai premis perniagaan 10%

Pencetak 20%

Kelengkapan pejabat 15%

Mesin fotostat 20%

Mesin fax 20%

( 28 )

Mesin cash register 20%


Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

Alat hawa dingin 15%

Komputer Multimedia 50%

Papan Tand 10%

Saya percaya bahawa MCSE akan memperolehi pulangan yang amat


membanggakan dalam jangka masa yang singkat serta mendapat kepercayaan
pelanggan, berdasarkan strategi ini saya yakin MCSE tidak akan menghadapi
masalah kewangan untuk menjelaskan pinjaman dengan pihak MARA.

9.4. Anggaran Kunci Kira-kira Tahun Pertama/ Kedua/ Ketiga

Anggaran kunci kira-kira tahun pertama operasi menunjuk petanda tiada liabiliti
semasa atau bebanan hutang jangka panjang kerana semua urusan perniagaan
dibuat secara tunai, begitu juga di tahun-tahun berikutnya iaitu tahun kedua dan
ketiga, hanya terikat dengan pinjaman MARA sebagaimana di lampiran berikut:-
Kunci kira-kira tahun pertama di lampiran 4
Kunci kira-kira tahun kedua di lampiran 5
Kunci kira-kira tahun ketiga di lampiran 6

9.5. Anggaran Penyata Untung Rugi Bagi Tempoh 3 Tahun

Anggaran penyata pendapatan untung rugi bagi tempoh 3 tahun mengambil kira
jangkaan pertumbuhan pendapatan sekitar 7% hingga 15% sahaja.
Sila lihat lampiran 7.

( 29 )
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

10.0. Justifikasi dan Penutup

Memandangkan industri komunikasi dan teknologi maklumat (ICT) Negara


meningkat setiap tahun dan manusia berlumba-lumba mengejarnya untuk
kepentingan peribadi maupun awam disemua peringkat usia, sama ada kanak-
kanak seawal usia 4 tahun telah didedahkan kepada penggunaan komputer
maupun warga emas yang tidak mau ketinggalan dalam mendapat maklumat
terkini.

Berdasarkan kepada pertumbuhan penggunaan harian internet maupun laman-


web ataupun komputer manual di institusi penggajian tinggi awam jua swasta,
sekolah-sekolah rendah dan menengah, jabatan-jabatan kerajaan, semua
sektor swasta, premis-premis perniagaan, di mana jua, maka pemilik yakin
perniagaan dan perkhidmatan yang akan dijalankan merangsang dalam
industri ini dengan mengambil kira insentif dari kerajaan di masa akan datang
dan mengambil peluang ini bagi memperolehi peluang keuntungan yang
menggalakkan.

Dengan pengalaman kerja selama 33 tahun dengan agensi kerajaan dan


jabatan pelajaran dalam bidang penggunaan komputer dan perkhidmatan
pentadbiran maka sudah pasti ianya dapat membantu pemilik merealisasikan
impian menjadi seorang usahawanita yang berjaya, berdaya saing,
berwawasan disamping menyahut seruan kerajaan ke arah mencapai seorang
insan yang Cemerlang, Gemilang dan Terbilang dengan bantuan sumber
kewangan oleh MARA, InsyaAllah MCSE akan terus maju kini dan selamanya.

( 30 )
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

Semoga Allah SWT memberikan Rahmatnya kepada pemilik serta mereka


yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam menjayakan hasrat murni
ini, di dunia juga di akhirat, terutamanya kepada tenaga pengajar yang tidak
jemu membimbing semua peserta kursus bertungkus –lumus siang dan malam
untuk menyiapkan kertas kerja ini. Setinggi-tinggi pujian dan penghargaan
kepada semua serta diucapkan jutaan terima kasih.

Segala Syukur dan Puji-pujian hanyalah kepada yang Maha Esa, selawat dan
salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Sekian, terima kasih.

( 31 )
Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)

TERIMA KASIH TIDAK TERHINGGA KEPADA:-

Tuan Haji Zainal Abidin bin Othman


Encik Razali bin Tamin
Encik Azlan bin Ariffin
Encik Habibullah bin Ab.Rahim
YM Tengku Ahmad Nasruddin bin Tg.Abdul Jalil
Tuan Haji Nordin bin Ibrahim
Encik Muhammad bin Md.Nor
Encik Mohd Aznan bin
Encik Amirin bin Che Husin
Encik Abdullah bin Abdul Hamid
Tuan Haji Rahmat bin Abu Bakar
Puan Shariffah Kathijah bt Syed Harun
Cik Raja Sabarina binti Raja Abdul Samad
Cik Nor Safinas binti Abu Bakar
Encik Wan Roslan

MECD
MARA
KERAJAAN MALAYSIA
dan Mereka yang terlibat dalam menjayakan kursus ini.