You are on page 1of 1

Z20 VRIJ THUIS DE TELEGRAAF

ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020


DE TELEGRAAF
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020 THUIS VRIJ Z21

THUIS MIJN KLUS KASBOEK


Voor de een is geld een bron
van plezier, voor de ander
juist een grote zorg. In de
rubriek Kasboek opent een
lezer zijn of haar huishoud-

FOTO MIJN MAKELAAR ROB DE JONG


boekje. Hoeveel geld komt
er binnen? En blijft er aan
het einde van de maand
nog wat over?

’Ik besta niet...’


Gezellige warme jas Naam: Esther Jacobs (50)
Beroep: schrijfster/ondernemer
Netto inkomen: 3000 euro
namelijk niet meer. Deze con-
structie levert me elke maand
een bescheiden passief inkomen
Vaste lasten: 200 euro op. Voor de rest verdien ik aan
Het liefst zouden Ronald (70) en Josée Haak (63) dit gezellige Sparen: niets mijn lezingen en workshops.
Woonsituatie: alleen en overal Aan potjes doe ik niet: ik zie
huis willen meenemen. Maar het blijft lekker staan op de hoek en nergens vanzelf hoe ik uitkom en eigen-
van de Bierkade, de mooiste gevelstraat van Blokzijl. lijk komt het altijd goed.”
Toen & nu
„Als schrijfster en spreker Woonsituatie

T
oen de Haakjes in 2005 een werkte ik al overal ter wereld „Ik woon alleen en overal en
hotel in Blokzijl kochten, voordat ’digitale nomade’ een nergens. Nu met corona zit ik
was er één probleem: er zat ding was. Het leven is veel te tijdelijk in Amsterdam, maar
geen woonruimte bij. Dus werd kort om altijd maar op één plek straks ga ik een paar weken
het zoeken geblazen in de mooie te zitten. Dat heb ik geweten naar Griekenland en daarna
oude kern, wat natuurlijk geen ook, want door het vele reizen naar Italië. Ik moet nog beden-
straf is. Josée Haak: „Al bij de ben ik geen staatsburger meer. ken waar ik de winter wil door-
eerste bezichtiging vielen we als In 2013 leidde dit tot Kamervra- brengen. Normaal gesproken in
een blok voor deze woning die gen: ik werd uitgeschreven Azië, maar dat gaat nu toch
oorspronkelijk uit twee huizen omdat ik te weinig nachten per lastig.”
bestond.” jaar in mijn huis verbleef.
Die twee pandjes komen al Nu ’besta’ ik niet meer; ik heb Duurste aankoop
rond 1850 op foto’s voor. Eerst Het speelhuis van de familie al mijn rechten verloren en kan „Die appartementjes zie ik als
woonde er één gezin, later was Machielse is een multifunc- mijn paspoort alleen verlengen investering. Mijn duurste aan-
het grote pand woonhuis en de natuurlijk heeft het oude pand tioneel clubhuis geworden. bij een speciaal loket in Den koop is het stuk land dat ik in
kleine woning een sigarenwin- Adres paneeldeuren en een balkenpla- FOTO RIAS IMMINK Haag voor dak- en thuislozen. Zuid-Italië kocht: voor 25.000
kel. De plek is prachtig: de Bier- Kuinder- fond – mooi zicht op de schilder- Trouwen, kinderen krijgen of euro 6500 meter grond met
kade is de mooiste gevelstraat straat 2, achtige Havenkolk. doodgaan kan voor de wet niet. oude olijfbomen. Dat voelde
van Blokzijl en biedt uitzicht Blokzijl De grote open keuken beschikt Dat is weleens lastig – ik kan meteen goed!”

COOL CLUBHUIS
over de Havenkolk. (Ov.) over een eveneens open bijkeu- natuurlijk nooit rekenen op
„In de zomer kijken we bootjes ken. Op de eerste etage een grote overheidssteun – maar het geeft Financiële misser
en in de winter hopen we op Reden slaapkamer en een grote badka- ook veel vrijheid. Daar spreek ik „Toen ik in 1996 mijn huis in
schaatsers”, lacht Josée. „Dat verkoop mer. Op zolder nog een tweede nu veel over, bijvoorbeeld in Amstelveen kocht, vertelde de
hebben we twee keer mogen Willen slaapkamer die ondanks het Tedx Talks.” financieel adviseur dat ik een
meemaken. We hebben net als dichter bij schuine dak stahoogte biedt. lijfrentepolis moest afsluiten.
bijna alle buren een bankje voor familie en Het huis voelt als een gezellige Budget Jarenlang heb ik geld in die
het huis staan om te genieten vrienden warme jas, weet Josée. Maar het Klussen kan op vele manieren. Van modelbouw en kunstobject tot com- „De ene maand verdien ik woekerpolis gestoken en nie-
van alles wat er gebeurt. Wordt wonen echtpaar kiest gezien hun leef- Naam: Johan Machielse (41) plete verbouwingen! Dikwijls verdient een klus het om in het zonnetje bijna niets, de andere 8000 mand vertelde me dat ik er
het te druk, dan verkassen we tijd toch voor een meer leeftijds- euro. Dat ligt aan de keren dat vanaf kon. Na elf jaar uitzoek-
naar ons dakterras aan de rusti- Woon/ bestendige woning, bovendien Beroep: data & analytics specialist te worden gezet. Deze week nemen we een kijkje bij Johan Machielse in ik mag spreken of een schrijf- werk heb ik ’m eindelijk kunnen
ge achterzijde.” perceel- dichter in de buurt van familie Made die een speelhuis maakte. workshop geef. Mijn vaste lasten afkopen. Wat 200.000 euro
Het huis zelf is in 1986 com- opp. en vrienden. „Jammer, want Plaats: Made zijn ontzettend laag. De hoogste waard had moeten zijn, leverde
pleet verbouwd waarbij het oude 120 m2/ Blokzijl is vorig jaar nog uitge- door Isa de Laat kostenpost is mijn internationa- maar 25.000 euro op.”
karakter werd behouden. Binnen 87 m2 roepen tot het mooiste dorp van Klus: speelhuis le zorgverzekering bij Ikea Mal-

G
is nauwelijks merkbaar dat het Overijssel. Bovendien dicht bij een speelhuis in de Aangezien hij IT’er van beroep „Zij waren verantwoordelijk lorca: 72 euro. Mijn bankreke- Toekomst
om twee huizen gaat. Alleen aan Prijs Nationaal Park Weerribben- Duur: vier maanden winkels kon tippen is, waren Machielses familie en voor de inrichting en de naam, ning loopt via de Maagdeneilan- „Ik heb geen grote dromen.
de buitenkant zijn nog twee 275.000 Wieden. We gaan dat allemaal aan de eisen van de vrienden sceptisch over zijn gro- natuurlijk.” ’Het Speelhuis’ ver- den. Pre-corona gaf ik mini- Het enige wat ik wil, is
aparte daken te onderscheiden. euro. heel erg missen.” dochters van Johan te klusideeën. „’Moet je dat wel anderde dan ook al snel in ’Het maal duizend euro per maand mijn vrijheid behouden.
Ook vanuit de woonkamer – Marjolein Schipper Machielse (41), waar- doen?’ vroegen ze grappend. Clubhuis van Jenna en Donna’. aan vluchten en overnachtin- Ik hoop dat Italië als
door hij zelf hard aan het werk Met mijn nieuwe huis heb ik het gen uit. Aan materiële zaken thuis gaat voelen, een
werd gezet. tegendeel bewezen.” MULTIFUNCTIONEEL besteed ik weer zo min moge- plekje dat op me wacht
„Ik vroeg mijn dochters Jenna Na maandenlang hard werk Tegenwoordig is het clubhuis lijk. Ik heb toch geen huis waar en waar ik af en toe
van negen en Donna van vijf jaar kon de veertiger trots laten multifunctioneel. De familie eet ik het kan neerzetten.” kan terugkomen.
wat er echt niet kon ontbre- zien dat, naast het speelhuis, er en kijkt er films. „Binnenkort Maar settelen?

DUURZAAM GOEDKOPER UIT ken en dat waren bijvoor-


beeld een zandbak, glij-
baan, nestschommel,
de volledige voor- en ach-
tertuin door hem is ont-
worpen en aangelegd
vindt zelfs het eerste slaapfeest-
je in het clubhuis plaats”, vertelt
Machielse. „We hebben pinnen
Overzicht
„Uit de overwaarde van mijn
verkochte huis – ik moest wel
Dat nooit! Ik
wil andere vrije
vogels inspireren
ringen, zolder en en ook de meubels op het dak geplaatst tegen de toen ik werd uitgeschreven – via mijn website
Duurzamer leven wordt extra leuk
als het je ook nog eens geld be-
spaart. Ik geef je tips om duurza-
2 Eet minder vlees. Kies vaker
voor groenten en fruit als
basis. Natuurlijk is er niks mis met
vind je geweldige kalenders die
vermelden welke groenten en
fruit in het seizoen zijn.
klimmuur. Toen
wist ik dat ik
niet zomaar
Laminaat
van de bad- en
slaapkamer
door hem
duiven zodat onverwacht be-
zoek wegblijft.”
Zijn volgende project heeft de
heb ik twee appartementjes
in Amsterdam kunnen
kopen. Die kon ik als on-
estherjacobs.info.”
Kimberley van
Heiningen
mer met je eten en drinken om te een biefstukje op zijn tijd, maar klaar zou verbouwing zijn ge- IT’er al uitgestippeld. „Bij ons derpand gebruiken om bij
gaan en zo ook nog eens goedko-
per uit te zijn.
elke dag vlees op je bord is een
beetje passé. En laten die
boodschappen nou net het
4 Pak de fiets naar de
supermarkt. Zo simpel, maar
effectief voor milieu én
zijn”, ver-
telt de Bra-
bantse Johan la-
kwam van
maakt. „Ik
zit voor mijn
werk de hele
huis hebben we een schuur ge-
bouwd met een stalgedeelte
waarin we alpaca’s willen gaan
een investeerder geld te
lenen en zo heb ik nog
een paar pandjes kun-
Meedoen? Mail naar
vrij@telegraaf.nl
duurste product uit de portemonnee. chend. pas dag op een bu- houden. De komende maanden nen kopen. Een hypo-
Reneé Lamboo laat
zien dat geldzaken 1 Gooi niks weg. Dat lijkt
een open deur, maar toch
supermarkt zijn.

5 Lang leve kraanwater! Ik


Zo begon hij op pa-
pier en later op zijn
reaustoel en dit voelt
als mijn uitlaatklep.”
zullen daarom in het teken staan
van de omheining, afwerking
theek afsluiten kan ik

wél leuk en boeiend


kunnen zijn. Op haar
site porterenee.nl
belandt jaarlijks zo’n 9% van onze
voeding in de prullenbak. Meet je
eten af wanneer je kookt en
3 Eet in het seizoen vanaf de
koude grond, zoals ze dat
noemen. Dan hoef je niets uit een
drink weinig anders. Dat
scheelt flink in de portemonnee
en is een stuk duurzamer dan een
computer te schetsen, ter-
wijl zijn dochters hun eisen
bijstelden met zelfgemaakte
eigen
De afwerking van zijn
nieuwbouwwoning
kwam het speelhuis ten goede.
van de schuur en de plaatsing
van een ooievaarsnest. En daar-
na? „Wachten tot de loungekus-
geeft zij tips over gebruik restjes als lunch de kas te kopen of iets wat vanaf de koelkast vol drankjes uit plastic ontwerpen via Duplo en de „Dankzij het klussen in huis had sens in de aanbieding zijn en een
sparen, besparen, volgende dag. andere kant van de wereld moet flessen. videogame Minecraft. ik nog laminaat over, dat kon na- houten loungeset maken.”
beleggen, aflossen worden ingevlogen. Op internet „Om de verveling de afgelopen tuurlijk niet ontbreken in het
en hypotheken. coronaperiode bij hen weg te ne- speelhuis.” Heeft u ook een bijzonder klusob-
men, werkte ik stap voor stap. Ook Machielses dochters blij- ject dat u graag wilt showen? Stuur
Elke week was er iets nieuws af.” ken enig klusgevoel te hebben. een mail naar mijnklus@telegraaf.nl

You might also like