SMKKS

KULAI JOHOR

SMK KELAPA SAWIT PERANCANGAN STRATEGIK (2011-2013) BIDANG: SAINS SOSIAL (PENDIDIKAN SENI VISUAL)

Sokongan daripada pihak pentadbir sekolah. 4. Kurang memberi galakan dan motivasi kepada pelajar kerana sibuk bekerja. ANCAMAN 1. Kemudahan prasarana sekolah mencukupi. Peluang pekerjaan sambilan yang banyak mempengaruhi pelajar di luar waktu persekolahan. Kerja kursus dapat membantu meningkatkan 100 peratus kelulusan. 5. Mendapat sokongan dari PIBG. Kursus perkembangan staf diperingkat sekolah dan daerah. Pengaruh terhadap sikap rakan sebaya yang bermasalah. Memang tidak suka melukis dan tidak ada bakat menyebabkan pelajar malas dan bosan. Kurang komitmen di kalangan ibu bapa yang menganggap mata pelajaran Seni Visual tidak penting. kemahiran melukis dan bermotivaasi rendah. Guru yang mengajar tingkatan empat dan lima adalah opsyen Pendidikan Seni Visual. Penguasaan Bahasa Melayu di kalangan bumiputra lemah menyebabkan mereka tidak dapat menjawab soalan objektif. 2. Kerjasama dengan panitia daerah dalam merancang dan mengadakan program bagi meningkatkan prestasi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. 4. Pencerapan oleh pihak pentadbir sekolah sekurang-kurangnya sekali bagi setiap guru. Peruntukan yang mencukupi dalam membeli pelbagai alat dan kemudahan. 3. 5. 4. 5. 2. KELEMAHAN 1. 4. Murid tidak dapat memberi tumpuan semasa P & P(tidur kerana penat bekerja) 3. Pelajar kelas sains meminati matapelajaran Pendidikan Seni. 3. 2.KEKUATAN 1. Latar belakang murid yang pelbagai menimbulkan pelbagai masalah sosial . PELUANG 1. 2. 3.

Murid tidak dapat menghasilkan ton mewarna Murid gagal melukis berdasarkan kehendak soalan Murid mendapat mencapai markah maksimum 1. latihan mewarna menggunakan media kering 2. Jumlah latihan murid 2. Penilaian Kerja kursus 2. latihan Intensif Latih tubi . Program Modul 1000 soalan setiap pelajar 2. Penilaian Kurikulum 1 dan 2 3.PERANCANGAN STRATEGIK (TAHUN 2011) BIDANG : SAINS SOSIAL (PENDIDIKAN SENI VISUAL) Isu Masalah Matlamat Strategi TOV Sasaran Prestasi OTI OT OTI ETR 10 I 12 11 Indikator Pencapaian (KPI) 1. Murid lemah Dalam menjawab soalan objektif Murid tidak faham dan mengingati maksud asas seni dan kraftangan Murid dapat menjawab dengan tepat 1. Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun/Percubaan SPM 4. Kajian Mewarna 1.

RM300/ Panitia PSV 98 . Penilaian Kurikulum 1 dan 2. Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Percubaan SPM 1.PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2011) BIDANG : SAINS SOSIAL (PENDIDIKAN SENI VISUAL) Isu : Murid tidak dapat menghasilkan ton Warna Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV OTI ETR Indikator Pencapaian (KPI) 1. 3. LATIHAN WARNA Murid Semua guru Januari tingkatan 4 tingkatan 4 dan hingga dan 5 dapat 5 Oktober Membuat latihan mewarna menggunakan pelbagai media. Jumlah lukisan murid 2.

Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun/Percubaan SPM 2.PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2011) BIDANG : SAINS SOSIAL ( PENDIDIKAN SENI VISUAL) Isu : Murid lemah dalam menjawab soalan objektif Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV OTI ETR Indikator Pencapaian (KPI) 1. Modul INTENSIF Latih tubi 1000 soalan setiap pelajar Murid dapat Semua guru menjawab tingkatan 5 soalan objektif dengan betul Januari hingga Novembe r RM200/ Panitia PSV 98 . Penilaian Kurikulum 1 dan 2. 2.

Mengingati isi penting Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja 2.PELAN OPERASI 2011 BIDANG : SAINS SOSIAL(PENDIDIKAN SENI VISUAL) Isu : Murid lemah dalam Soalan Objektif Nama Projek Objektif MODUL INTENSIF LATIH TUBI Murid dapat : 1. menjawab soalan dengan tepat Januari hingga November Semua murid Semua guru tingkatan 5 Menyediakan kertas cadangan Mesyuarat Pelaksanaan aktiviti Penilaian dan maklum balas Laporan program Ketua Bidang Sains Sosial/Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual Ujian dan Peperiksaan Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan PELAN OPERASI 2011 BIDANG : SAINS SOSIAL (PENDIDIKAN SENI VISUAL) Isu : Murid tidak dapat menghasilkan ton Nama Projek Objektif KAJIAN WARNA Murid dapat : 1. menghasilkan campuran dan ton warna dengan betul .

Mewarna dengan menggunakan media kering. Januari hingga November Murid sederhana dan lemah Semua guru tingkatan 4 dan 5 Menyediakan kertas cadangan Mesyuarat Pelaksanaan aktiviti Penilaian dan maklum balas Laporan program Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Ketua Bidang Bahasa/Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual Ujian dan Peperiksaan PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2011 HINGGA 2013) BIDANG : SAINS SOSIAL (PENDIDIKAN SENI VISUAL) Isu : Murid tidak dapat menghasilkan ton Warna Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV OTI ETR Indikator Pencapaian (KPI) .Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja 2.

Penilaian Kurikulum 1 dan 2. Jumlah lukisan murid 2. 3.1. KAJIAN WARNA Murid tingkatan 4 dan 5 dapat menjawab soalan objektif dengan betul Semua guru Januari tingkatan 4 dan hingga 5 Oktober RM300/ Panitia PSV 1. Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Percubaan SPM PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2011 HINGGA 2013) BIDANG : SAINS SOSIAL ( PENDIDIKAN SENI VISUAL) Isu : Murid lemah dalam menjawab soalan objektif Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV OTI ETR Indikator Pencapaian (KPI) .

2. Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun/Percubaan SPM . 2. Penilaian Kurikulum 1 dan 2. Modul INTENSIF Latih tubi 1000 soalan setiap pelajar Murid dapat Semua guru menjawab tingkatan 5 soalan objektif dengan betul Januari hingga Novembe r RM200/ Panitia PSV 1.

Memahami ruang dalam seni Halus Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja 2.PELAN OPERASI 2011 BIDANG : SAINS SOSIAL(PENDIDIKAN SENI VISUAL) Isu : Murid lemah dalam menghasilkan ruang perspektif Nama Projek Objektif Meneroka Bentuk Murid dapat : 1. Dapat melukis dengan tepat mengikut bentuk yang betul di dalam buku skrap Januari hingga september Semua murid Tingkatan 1 Semua guru tingkatan 1 Menyediakan kertas cadangan Mesyuarat Pelaksanaan aktiviti Penilaian dan maklum balas Laporan program Ketua Bidang Sains Sosial/Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual Ujian dan Peperiksaan Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan PELAN OPERASI 2011 BIDANG : SAINS SOSIAL(PENDIDIKAN SENI VISUAL) Isu : Murid lemah dalam menghasilkan ruang perspektif Nama Projek Objektif Seni Halus (lukisan gubahn fikiran ) Murid dapat : 1. Dapat melukis dengan tepat mengikut ruang yang betul di dalam buku skrap Januari hingga september . Memahami ruang dalam seni Halus Tempoh 2.

Januari hinggaSeptember Semua murid tingkatan 1 hingga 5 Semua guru tingkatan 1 hingga 5 Menyediakan kertas cadangan Mesyuarat Pelaksanaan aktiviti Penilaian dan maklum balas Laporan program Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Ketua Bidang Sains Sosial /Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual Ujian dan Peperiksaan .Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Semua murid Tingkatan 2 Semua guru tingkatan 2 Menyediakan kertas cadangan Mesyuarat Pelaksanaan aktiviti Penilaian dan maklum balas Laporan program Ketua Bidang Sains Sosial/Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual Ujian dan Peperiksaan Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan PELAN OPERASI 2011 BIDANG : SAINS SOSIAL (PENDIDIKAN SENI VISUAL) Isu : Murid tidak dapat memahami Seni Grafik Nama Projek Objektif Pertandingan Poster Murid dapat : 1. Memahami fungsi poster dalam alam sekitar. menghasilkan lukisan poster dengan betul Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja 2.

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2011) BIDANG : SAINS SOSIAL ( PENDIDIKAN SENI VISUAL) Isu : Murid lemah dalam melukis bentuk asas Bil Program Objektif Dapat melukis dengan tepat mengikut bentuk yang betul di dalam buku skrap Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV OTI ETR Indikator Pencapaian (KPI) 1. Penilaian Kurikulum 1 dan 2. Meneroka bentuk Semua guru tingkatan 1 Januari RM200/ hingga Panitia PSV September . Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun dan SPM 1. 2.

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2011) BIDANG : SAINS SOSIAL ( PENDIDIKAN SENI VISUAL) Isu : Murid lemah dalam melukis ruang perspktif Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV OTI ETR Indikator Pencapaian (KPI) 1. 2. Seni Halus (lukisan gubahan fikiran ) Dapat melukis dengan tepat mengikut ruang yang betul di dalam buku skrap Semua guru tingkatan 2 Januari RM200/ hingga Panitia PSV September 79 86 95 . Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun dan SPM 2. Penilaian Kurikulum 1 dan 2.

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2011) BIDANG : SAINS SOSIAL ( PENDIDIKAN SENI VISUAL) Isu : Murid lemah dalam Seni Grafik Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV OTI ETR Indikator Pencapaian (KPI) 1. 2. Penilaian Kurikulum 1 dan 2. Pertandingan Dapat poster melukis dengan mengikut cirri-ciri yang betul dalam melukisposter Semua guru tingkatan 1 hingga tingkatan 5 Januari RM200/ hingga Panitia PSV September . Peperiksaan Pertengahan Tahun dan SPM 1.

latihan menggunakan media kering 2. Murid lemah dalam Seni Grafik Murid tidak faham cirri-ciri poster yang betul Murid dapat melukis dengan tepat dan menarik Melukis melalui pertandingan peringkat sekolah dan daerah . Membuat latihan mengikut objek dalam buku skrap 1. Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun/ SPM 3. latihan menggunakan media kering 2.PERANCANGAN STRATEGIK (TAHUN 2011) BIDANG : SAINS SOSIAL (PENDIDIKAN SENI VISUAL) Ting 1-3 Isu Masalah Matlamat Strategi TOV Sasaran Prestasi OTI OT OTI ETR 10 I 12 11 Indikator Pencapaian (KPI) 1. Membuat latihan mengikut objek dalam buku skrap 3. Jumlah latihan murid 2. Murid gagal melukis menggunakan garisan dengan betul Murid mendapat mencapai markah maksimum 1. Murid tidak dapat menghasilkan bentuk asas. Murid lemah Dalam menghasilkan ruang perspektif Murid tidak faham dan tidak dapat membezakan ruang depan dan belakang Murid dapat melukis dengan tepat dan menarik 1. Penilaian Kurikulum 1 dan 2 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful