You are on page 1of 2

Literatúra faktu Obrazové knihy

Preklad Hana Březáková


27,90 € 215 × 260 mm | 208 str.
tv | český jazyk
200 × 235 mm | cca 600 str.
29,90 € flexi | slovenský jazyk Preklad Zuzana Grekšáková Nick Dalton, Deborah Stone
14,95 € 135 × 200 mm | cca 240 str.

Ľubica Krénová
tvp | slovenský jazyk Plavby po velkých řekách
Martin Huba Leonard Mlodinow světa. 50 malebných
• Stephen Hawking: Kniha výprav po úchvatných Preklad Luke Ponsford
59 €
Uctievaný herec a režisér. Bravúrny o priateľstve a fyzike vodních cestách 290 × 360 mm | 400 str.
divadelník, ale aj pozorný spoločník • • tvp | český jazyk

a sústredený rozprávač, ktorý o všet- Tomáš Míček


Intímny portrét Stephena Hawkinga Vydajte sa s touto knihou na 50 najkraj-
kých témach hovorí priamo a otvorene.
Otázky Martinovi Hubovi v jeho azda
od jeho priateľa a spolupracovníka ších plavieb sveta. Natiahnuť plachty
a vyrážame!
Kameny Země
najobsiahlejšom a najosobnejšom in-
Leonarda Mlodinowa.

terview kládla slovenská teatrologička Ďalšia výpravná publikácia cestova-
Ľubica Krénová. teľa a fotografa Tomáša Míčka ten-
toraz predstavuje najkrajšie skalné
krajiny všetkých kontinentov našej
kolektív autorov planéty.

Jeho svätosť
14. dalajláma.
Životopis
Katalóg

Kniha predstavuje
jeseň – zima
2020/2021
autentický a zasvätený
profil Jeho svätosti 14.
dalajlámu. Detailne
vykresľuje príbeh
chlapca z malej
tibetskej dediny Tag-
ccher, ktorý musel

Ponorte sa s nami
ako dvadsaťtriročný
Preklad Miroslava opustiť svoju vlasť
24,90 € Belešová | 172 × 235 mm a v exile trvajúcom už
cca 352 str. | tv vyše pol storočia sa

do literárnych vôd
slovenský jazyk Preklad Michael Talián
postupne stal jedným 13,95 € 130 × 210 mm | 256 str.
z najrešpektovanejších tvp | český jazyk
svetových vodcov.

Jim Hutton, Tim Wapshott


Mercury a já

s novými knihami
Jedinečný a dojemný portrét
vzťahu Freddieho Mercuryho
a jeho dlhoročného priateľa
Jima Huttona, ktorého čitate-
z Vydavateľstva
lia poznajú z úspešného filmu
Bohemian Rhapsody.
SLOVART.

Kevin J. McNamara

145 × 230 mm
Veľ ký sen dvoch
16,95 € cca 380 str. | tvp
slovenský jazyk
malých národov.
Česko-slovenské
Michal Kšiňan
légie v Rusku
Milan Rastislav a vznik prvej re-
Štefánik. Muž, publiky
ktorý sa rozprával •
s hviezdami Americký novinár a poli-
• 19,95 €
Preklad Peter Fridner
145 × 230 mm | 408 str. tológ Kevin J. McNamara
Kniha Milan Rastislav Štefánik. tvp | slovenský jazyk sa vo svojej publikácii
Muž, ktorý sa rozprával zaoberá okolnosťami,
s hviezdami je prvá vedecká ktoré za prvej svetovej
biografia tejto významnej vojny predchádzali
osobnosti slovenských dejín. vzniku Česko-Slovenska.
Historik Michal Kšiňan v nej Pútavo napísané dielo
pútavo približuje Štefánikov s bohatým odkazovým
život na základe dlhodobého aparátom približuje
výskumu v archívoch devia- udalosti, ktoré sú u nás
tich krajín. ešte stále pomerne málo
známe.

Praktické a hobby Audioknihy Umenie

Preklad Pavel Kreuziger Preklad Alfonz Bednár


14,95 € 10 hodín a 34 minút 11,95 € 5 hodín a 23 minút
Preklad Eva Lavríková 3 hodiny a 33 minút
12,95 € 7 hodín a 1 minúta 11,95 €
Preklad Beata Havelská
69 € 230 × 280 mm 400 str.
Preklad Marek Baranyi Rich Broadbent Arthur Conan Doyle tvp | slovenský
16,95 € Katarína Fedorová a anglický jazyk
183 × 233 mm | 216 str. Jo Nesbo Číta Václav Neužil Číta Miro Noga
tv | slovenský jazyk Číta Gabriela Dzúriková
Číta Peter Sklár Vytrvalost Štúdia v červenom Ľubomír Longauer
Úspešníci
19,95 € Preklad Marek Baranyi
230 × 277 mm | 200 str. Melanie Scott
Časovaňa doktora • • •
Úžitková grafika 79 € 210 × 305 mm | cca 900 str.
tv | slovenský jazyk
tv | slovenský jazyk
Fantastický Proktora Príbeh najväčšieho bežca Štúdia v červenom je prvým
Úprimný a cynický román debutant-
na Slovensku po
všetkých dôb a zlatého veku detektívnym príbehom sira
kolektív autorov svet DC Comics. (Doktor Proktor 2) športu, ktorý sa odohrával na Arthura Conana Doyla, v ktorom
ky Kataríny Fedorovej. S nezvyčajnou roku 1918 3. časť Henrieta Moravčíková a kol.
DC Comics: Absolútne Encyklopédia postáv • pozadí paranoidných ohav- sa objavuje geniálny detek-
otvorenosťou a zmyslom pre humor
(Graphic Design in (Ne)plánovaná Bratislava
pomenúva skutočné pocity hrdinky
Doktor Proktor putuje pomocou svojho ností studenej vojny. tív Sherlock Holmes a jeho
všetko, čo chcete vedieť • vynálezu časovane do Paríža, aby znovu spoločník doktor Watson.
ukryté za predstieranou nehou, Slovakia after 1918) •
• Táto ilustrovaná encyklopédia zostave- našiel svoju dávnu lásku Julietu Margarí-
vášňou a záujmom. • Publikácia sleduje plánovanie a vý-
Všetko, čo ste kedy chceli vedieť ná DC expertmi obsahuje viac ako 200 novú. Lisa dostane od Proktora zvláštnu Tretí diel cyklu Úžitková stavbu Bratislavy v 20. storočí. Všíma
o univerze DC komiksov a ešte viac! neuveriteľných postáv a superhrdin- šifrovanú správu s volaním o pomoc. grafika na Slovensku po si urbanistické zámery aj architek-
Absolútna nutnosť pre každého ských tímov vrátane Batmana, Harley Doktor Proktor sa nemôže bez pomoci roku 1918. Mierny pokrok sa tonické intervencie, pričom sa snaží
správneho fanúšika! Quinn, Ligy spravodlivosti a ďalších. dostať späť. Prečo je jeho správa zaši- zaoberá profesionalizáciou postihnúť javy a procesy, ktoré sú pre
frovaná? Hrozí mu nebezpečenstvo? úžitkovej grafiky na Sloven- Bratislavu charakteristické a dodnes
Lisa a Bule vyrážajú na cestu do mi- sku v 30. rokoch minulého determinujú jej urbanistickú štruktúru
nulosti, zázračným kúpeľom sa ocitnú storočia až po vznik sloven- i priestorové vzťahy.
v Paríži spred štyridsiatich rokov. ského štátu.

približne 8 hodín 12 hodín a 30 minút


12,95 € 13,95 €

Juraj Červenák Dorota Nvotová


Číta Marek Geišberg Číta Dorota Nvotová
Diabol v zrkadle (Bar- Fulmaya na rázcestí
barič a Stein 4) •
Preklad Dagmar • Pokračovanie úspešnej
11,95 € Preklad Darina Zaicová
24,90 € Eisenmannová Kapitán Stein a notár Barbarič prvotiny Fulmaya – príbehu 3 hodiny a 2 minúty
213 × 255 mm | tv hudobníčky a herečky Doroty
256 str. | český jazyk
čelia hrozbe, ktorá môže roz-
vrátiť ríšu. Štvrté pokračovanie Nvotovej a jej nepálskeho Francesca Simon
obľúbenej série historických alter ega Fulmaya.
Preklad Beáta Mihalkovičová Číta Števo Martinovič
Dr Stuart Farrimond Preklad Stanislava Moravcová 12,95 € detektívok.
Jak vaří šéfkuchaři.
19,95 € 196 × 264 mm | 256 str.
13 hodín a 33 minút
Grázlik Gabo
tv | český jazyk

Všechno, co jste kdy Jane Austen Prvé tri časti príbehov šibalského
Číta Helena Krajčiová
chtěli vědět o vaření Gordon Ramsay chlapca Grázlika Gaba v audioverzii.
• Rychle a labužnicky. Pýcha a predsudok
Pozrite sa na vaše obľúbené
100 receptů, které •
jedlá vedecky. Táto kniha priná- Klasický román anglickej literatúry
ša v otázkach a odpovediach to uvaříte do 30 minut z prostredia bohatých stredných
najdôležitejšie, čo by ste mali • vrstiev o tom, ako príchod mladého
vedieť o jednotlivých surovi- Varte ako Gordon Ramsay! Recepty muža prevráti naruby život v rodine
nách a ich spracovaní. z tejto knihy vám nezaberú veľa času s piatimi dcérami.
a navyše si na jedlách pochutíte.
Preklad Marie Iljašenko
Giulia Enders 11,95 € 210 × 260 mm | 96 str.
Lucy Maud Montgomery Číta Miroslava Frankovská tvp | český jazyk

Číta Slávka Halčáková 12,95 € 6 hodín a 14 minút


Taktne o trávia- Magdalena Droste
Anna zo Zeleného com trakte Bauhaus
domu Július Satinský • •
• Číta Juraj Kemka Črevá zohrávajú v našom Kniha predstavuje priekopnícku čin-
tele dôležitú úlohu, no
Annu Shirleyovú z knihy Moji milí Slováci neprávom ich podceňu-
nosť výtvarnej školy Bauhaus v rámci
Lucy Maud Montgomery-
ovej poznajú čitatelia na ce-
• jeme. Mladá nemecká lekár-
modernistického hnutia, ako aj na
poli vzdelávania.
lom svete. Bláznivé dobro- Úprimné listy autora vlastnému národu ka Giulia Enders v tejto kni-
družstvá Anny zo Zeleného napísané tesne po nežnej revolúcii. Píše he vysvetľuje, ako fungujú
Preklad Katarína Babinská
domu, ktoré pri tom zažije, Preklad Beáta sa v nich o nástrahách pre Slovákov, 12,95 € a aké majú súvislosti s inými
12,95 € Mihalkovičová ktoré by mohli byť po tridsiatich rokoch
7 hodín a 18 minút
vyčaria úsmev na tvári aj orgánmi či našou celkovou
približne 10 hodín
tomu najväčšiemu mrzútovi. demokracie už dávno prekonané. pohodou.

Symboly a skratky Dovoľte, aby sme vás upozornili, že niektoré Slovart – vydavateľstvo najlepších kníh Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. Klaus Honnef
pripravované knihy môžu byť v edičnom pláne Bojnická 10, P. O. BOX 70
105 × 148 mm | 192 str. kniha dostupná uvedené s neúplnou či nepresnou technickou
SlovartBooklab Warhol
9,95 €
148 × 210 mm | 192 str.
tv | český jazyk
v elektronickej podobe špecifikáciou. Zmeny cien, termínov, názvov booklabsk 830 00 Bratislava •
12,95 € www.slovart.sk Táto kniha prináša pohľad do War-
tv | český jazyk kniha v českom jazyku titulov i celého edičného plánu sú možné! Pri slovart_vyd
výbere a objednávaní vám radi poradíme každý holovho rozsiahleho a pestrofareb-
Lucie a Nicole Ehrenbergerovy vekové odporúčanie ného životného diela, ktoré do
Lucie a Nicole Ehrenbergerovy pracovný deň v čase od 9.00 do 16. 00. V inom Objednávky
A Cup of Style mv mäkká väzba čase po telefonickom alebo e-mailovom dohovo-
umenia vnieslo témy ako bývanie,
A Cup of Style Diář 2021 (malý) tv tvrdá väzba re. Kompletnú ponuku kníh, kalendárov a diárov
individuálne: objednavky@slovart.sk výroba a konzum, a tak úplne
cudzojazyčné: books@slovart.sk prehodnotilo vnímanie „vysokého“
Diář 2021 (veľ ký) • tvp tvrdá väzba s prebalom si môžete prezrieť aj priamo v sídle vydavateľst- a „nízkeho“ umenia.
• Štýlový mini diár na rok 2021, va. Knihy si môžete objednať aj prostredníctvom knižnice: kniznice@slovart.sk
11,95 € Preklad Marie Iljašenko,
Nový motivačný diár sestier vhodný do každej kabelky od
tvš tvrdá väzba so špirálou našej webovej stránky. Fakturačné a platobné Tel.: + 421 2 4920 1821 – 4 Petr Hejný | 210 × 260 mm
96 str. | tvp | český jazyk
Ehrenbergerových na rok 2021. sestier Ehrenbergerových. flexi flexi väzba podmienky riešime dohodou. Fax: + 421 2 4920 1899
Beletria Edícia MM Beletria pre deti Raina Telgemeier
Úsmev (Úsmev 1)
L. M. Montgomery
Anna
• v Summerside
Ian McEwan Victoria Schwab So strojčekom sa nedá •
byť cool. Raina o tom vie
Stroje ako ja Mesto duchov svoje. O všetkých jej zá-
Štvrté pokračovanie prí-
behov Anny zo Zeleného
• (Cassidy Blake 1) bavných životných patá-
domu. Anna sa stala
Môže stroj porozumieť ľud-
skému srdcu, alebo sme
• liách sa dočítate v novej
komiksovej sérii. Úsmev
riaditeľkou školy a od mi-
Duchárska séria pre lovaného Gilberta ju delí
to my ľudia, komu chýba na tvári zaručený!
malých čitateľov od mnoho kilometrov, a tak
Jan Pavel porozumenie? Túto otázku mu aspoň píše listy plné
talentovanej Victorie
si kladie britský spisovateľ lásky a neuveriteľných
Bleší cirkus Ian McEwan vo svojom
Schwab. Príbeh Cass
zážitkov.
• najnovšom, dystopickom
je možno trochu stra-
šidelný, ale fantasticky
Nový román českého románe.
sa pri ňom zabavíte.
spisovateľa Jana Pavla au-
tora románov Zbytečnost
a Prečo slony grcajú.
Preklad Dana Brezňanová Preklad Beáta
11,95 €
130 × 210 mm | 120 stran 11,95 € 200 × 135 mm | 224 str. 11,95 € Mihalkovičová
tv | český jazyk mv | slovenský jazyk 125 × 190 mm | cca 368
str. | tv | slovenský jazyk

Kasie West Katarína Škorupová


Preklad Katarína Jusková Preklad Oľga Kralovičová Tajomný hlas Anča z Pomaranča
Preklad Katarína Varsiková 14,95 € 11,95 €
12,95 € 130 × 210 mm | 224 str.
130 × 210 mm | 288 str.
tvp | slovenský jazyk
130 × 200 mm | cca 304 str.
mv | slovenský jazyk
srdca a tajomný neznámy
tvp | slovenský jazyk
• •
André Aciman Nová dávka tínedžerskej Kto už pozná Anču z Pomaranča,
romantiky od obľúbenej je mu jasné, že aj druhá časť knihy
Variácie záhad Kasie West. Zakríknutej z ranča jej starej mamy bude fakt
• Kate sa zmení život od sranda. A navyše sa stane kopec
Variácie záhad sú súpisom veľkých Július základov, keď sa nechá vecí, ktoré sú minimálne životu ne-
Bela
lások jedného muža od mladíckeho n prehovoriť na nahrávanie bezpečné!

TO JE FINTA, CARLOS!
vzplanutia k mladíkovi v talianskom podcastov. Prinesie jej to
rybárskom mestečku cez posad- Salman Rushdie aj lásku?
nutosť mužom, ktorého stretne na Quijote i lu s
t r ov


a la
tenisovom kurte, až po nenaplnenú Lea
Sc h u l z e

vášeň k jednej Newyorčanke. Salman V najnovšom románe sa


Rushdie Salman Rushdie inšpiroval
9,95 €
130 × 195 mm | 192 str.
Preklad Katarína Jusková klasikou svetovej literatúry mv | slovenský jazyk
12,95 € 130 × 210 mm | 232 str. Donom Quijotom. A rovna-
tvp | slovenský jazyk
Quijote ko ako Cervantes satiruje

Július Belan
spoločnosť svojej doby.
John Steinbeck
Neznámemu bohu 9,95 € Preklad Branislav Kočan
130 × 210 mm | cca 336 str.
• mv | slovenský jazyk

Mystický román so silným


poetickým nábojom a pro-

Historická beletria
rockým pátosom, situovaný 130 × 195 mm
do autorovho rodného Sali- 11,95 € cca 256 str. | mv
slovenský jazyk
naského údolia, je príbehom Derib, Job
muža pokúšajúceho sa ovlád-
nuť prírodu a vlastný osud, Július Belan Yakari a medveď
pochopiť seba samého aj
To je finta, Carlos! grizly (Yakari 5)
C. W. Gortner nevyspytateľné sily ovplyvňu-
• •
PRINCEZNÁ

júce chod tohto sveta. Preklad Otakar Kořínek


16,95 € 130 × 210 mm | cca 416 str. V záverečnej štvrtej časti Nový príbeh odvážneho
Vatikánska

tvp | slovenský jazyk futbalovej série sa Carlos so malého indiána Yakariho,


spoluhráčmi nevie dočkať ktorý sa dokáže rozprávať
domácich majstrovstiev so zvieratami. Začítajte sa
sveta klubov. Okrem na- do piateho pokračovania
dupaných futbalových zá- tohto svetoznámeho ko-
miksu pre najmenších. Preklad Patrick Frank

Vatikánska
pasov čaká našich hrdinov 12,95 € 130 × 210 mm | 328 str.
množstvo dobrodružných tv | slovenský jazyk
a vtipných zážitkov.

PRINCEZNÁ 7,95 €
Preklad
Jarmila Pospěchová
215 × 287 mm | 48 str.
Derek Landy
Čas temnoty
Matteo Strukul tv | slovenský jazyk (Detektív Kostlivec 4)
Matteo Strukul
Mediciovci. • 24,90 € 230 × 285 mm | 368 str.
tv | slovenský jazyk
Štvrté pokračovanie dobrodružstiev
Úpadok rodu najvtipnejšieho a najodvážnejšie de-

MEDICIOVCI ÚPADOK

Preklad Ferdinand Lalák Ľubomír Feldek


RODU

14,95 € tektíva Kolohnáta Lahodu, chodiaceho


145 × 230 mm | 352 str.
V 17. storočí je Paríž plný a hovoriaceho kostlivca, a jeho mladej Ilustrácie: Peter Uchnár
tvp | slovenský jazyk
neresti a násilia. Mária de’ pomocníčky Valkýry Kainovej je konečne Veľ ká kniha sloven-
Medici, mladá nevesta Henri- na svete. Tak hor sa do čítania!
C. W. Gortner cha IV. Burbonského, sa musí ských rozprávok
Vatikánska vysporiadať s mocenskými •
chúťkami svojej rivalky Hen- Reedícia obľúbenej zbierky sloven-
princezná rietty d’ Entragues, ako aj so
Anita Ganeri ských rozprávok od Ľubomíra Fel-

Nová kniha obľúbeného au-
tora historických románov
14,95 €
Preklad Otakar Kořínek
145 × 230 mm | 464 str.
tvp | slovenský jazyk
MEDICIOVCI
ÚPADOK RODU
šľachticmi, ktorí sa chcú intri-
gami zmocniť trónu. Príbehy hviezd.
Mýty a legendy
deka. Nájdete v nej 50 slovenských
rozprávok s čarovnými ilustráciami
Petra Uchnára.
o slávnej princeznej Lucrezii
Borgii. Hrozba francúzskej
zo všetkých
invázie prinúti pápeža Philippa Gregory kútov sveta
vydať Lucreziu za svojho Tri sestry, 11,95 €
Preklad Mária Štefánková •
vplyvného nepriateľa. Keď 130 × 210 mm | cca 387 str.
Lucrezia odhalí strašnú tri kráľovné tvp | slovenský jazyk Nádherná kniha plná le-
pravdu, pustí sa do nebez- • giend a mýtov o hviezdach,
súhvezdiach a bájnych
pečnej hry. Historický román plný vášne, tvoroch čaká len vás. Len sa
intríg, lásky aj politiky od milo- do nej začítajte, určite vás
vanej Philippy Gregory. ponesú vysoko nad oblaky.
Preklad Jana Vlašičová
16,95 € 240 × 270 mm | 96 str.
Robert Harris tv | slovenský jazyk
Vaterland.
Víťazná ríša
Beletria krimi •
Alternatívny koniec druhej
svetovej vojny v podaní Ro-
berta Harrisa. Od víťazstva
Camilla Läckberg Nemecka v druhej svetovej
vojne uplynulo 20 rokov
Strieborné krídla a v ríši vrcholia prípravy na
• oslavy 75. narodenín Adolfa
Pokračovanie úspešného Hitlera... Preklad Zaicová Darina
románu Zlatá klietka. Na-
4,95 € 130 × 200 mm | 144 str.
mv | slovenský jazyk
pínavá dráma od kráľovnej
severskej krimi o pomste,
zrade, treste a sesterstve. Francesca Simon
Grázlik Gabo lieta
13,95 €
Preklad Viktor Krupa v oblakoch

145 × 230 mm | 320 str.
tvp | slovenský jazyk
V poslednom pokračovaní
príbehov najslávnejšieho
grázlika na svete Gabo neverí
Michael Connelly vlastným ušiam. Poletí lie-
Preklad Branislav Kočan tadlom! Grázlik Gabo znova
Výstraha 9,95 € 148 × 220 mm | 104 str
vymyslí niečo, čo ste ešte ne-
• tv | slovenský jazyk
videli! Veď sa len začítajte!
Novinár Jack McEvoy,
ktorého čitatelia poz- kolektív autorov

Preklad Mária Bratová


najú z románov Básnik
smrti a Strašiak, sa
Sherlock Junior
13,95 € 130 × 210 mm | cca 350 str.
tvp | slovenský jazyk
vracia v príbehu o sé- a strelec bez hlavy
riovom vrahovi, ktorý na (Sherlock Junior 2) James Patterson
svoje zločiny zneužíva
nové vedecko-podnika-
• Chris Grabenstein
teľské odvetvie analýzy Zo slávneho Britského
Maxi Einsteinová:
Slovenská
DNA. múzea v Londýne najprv
Veronika Šikulová
niekto ukradne hlavu vzácnej Svet patrí rebelom!
šachovej figúrky. Sherlock
Tremolo ostinato (Maxi Einsteinová 2)
beletria
Junior a Watson neváhajú
• a okamžite sa pustia po stope •
Kniha s názvom požičaným záhadného zlodeja. Napínavý Nová séria kníh pre deti od
z hudby Tremolo ostinato je kriminálny príbeh, spletité svetoznámeho amerického
románom-nerománom v krát- hádanky a prvé slová a vety spisovateľa Jamesa Patterso-
kych kapitolách, rozprávaním po anglicky, to všetko čaká na o geniálnej sirote Maxi Ein-
o hudbe, slovách, písaní len na vás. Preklad steinovej pokračuje. V druhej
11,95 € Michaela Hajduková časti s názvom Svet patrí re-
a vzťahoch, v ktorom sa kaž-
12,95 €
Preklad Patrick Frank
dodenné domáce a záhradné
130 × 195 mm | 316 str. belom! sa dvanásťročná Maxi
130 × 210 mm | 336 str. tv | slovenský jazyk
tvp | slovenský jazyk práce prelínajú s úvahami stane rebelkou na pohľadanie.
o literatúre a hudbe.

Poznáte z TV
130 × 210 mm | 280 str.
12,95 €

Beletria pre mladých


tvp | slovenský jazyk

130 × 210 mm
14,95 € 168 str. | tv Giovanna Fletcher, Katarína Kerekesová,
slovenský jazyk
Tom Fletcher Vanda Rozenbergová

Mária Danthine Dopjerová


Posledná ilúzia Websterovci 3
Francúzsko 130 × 210 mm | 264 str. (Dcéra ľudstva 2) •
krížom-krážom
12,95 € tvp | slovenský jazyk • Nové príbehy pavúčej
rodinky Websterovcov
Druhá časť dystopickej trilógie
• o poslednom dievčati na Zemi.
v treťom pokračova-
Jedinečný sprievodca naj- Vanda Rozenbergová Prvých šestnásť rokov života
ní. S touto rodinkou
zažijete veľa zábavy
krajšími kútmi Francúzska od Spoločný nočný strávila Eva v izolácii – bez
aj dobrodružstva, ale
Slovenky, ktorá cestuje po možnosti vyhnúť sa úlohe
rôznych kútoch tejto krajiny
mier Spasiteľky ľudstva. Až kým ne-
dávajte pozor, aby ste
a jej texty lákajú ísť po jej • nadišla jej chvíľa a ona dostala 165 × 230 mm | cca 168 str.
sa nezaplietli.
stopách. Nový román trojnásobnej šancu na únik... 11,95 € tv | slovenský jazyk
finalistky ceny Anasoft litera
Vandy Rozenbergovej. Hlavnú
dejovú líniu v Spoločnom
nočnom mieri sprevádzajú: 11,95 €
165 × 230 mm | 160 str.
flexi | slovenský jazyk
humor, stupňovanie dôvery,
11,95 €
130 × 210 mm | 168 str.
tvp | slovenský jazyk stupňovanie lží, rôzne mužské Funus pod kopcom
svety, jeden ženský syndróm Ivan Štulajter
a zločin – ten musí byť! Preklad Katarína Kvoriaková Veronika Kocourková,
Silvia Bystričanová 13,95 € 145 × 230 mm | 312 str. Juraj Šlauka
130 × 210 mm | 344 str.
13,95 € tvp | slovenský jazyk
Spev veľrýb tvp | slovenský jazyk Kata Strofová
• a tajomstvo
Nový poetický román Silvie Ivan Štulajter snehových vločiek.
Bystričanovej o potrebnej
zmene v živote, ktorý bude po Funus pod kopcom Tresky plesky
dočítaní ešte dlho doznievať. • •
Tak trochu kriminálka, tak tro- Kata Strofová, neohrozená re-
chu román v románe. Autor portérka televízie Tresky plesky
Ivan Štulajter čitateľov vráti ako všetky deti miluje zasnežené
do rokov 90-tych, kedy vládla Vianoce. Jeden rok však žiaden
mafia a občania sa mohli len sneh nenapadol. Zvedavá Kata
prizerať. Preklad Dominika Weinstock chcela zistiť, čo je vo veci. Tak
130 × 210 mm | 416 str.
14,95 € tvp | slovenský jazyk Sona Charaipotra, 12,95 € 130 × 200 mm | 432 str. vyliezla po požiarnickom rebríku
Dhonielle Clayton
mv | slovenský jazyk rovno do oblakov, kde zažila ne-
uveriteľné dobrodružstvo. Podarí
Juraj Červenák Tiny Pretty Holly Jackson sa Kate zachrániť biele Vianoce?
Denisa Fulmeková Anjel v podsvetí Richard Rychtarech Things 1. Krása,
Agáta Ako nájsť vraha.
(Stein a Barbarič 7) Tenká hranica ktorá bolí... Príručka pre dobré
• • • • Sarah J. Maas
Denisa Fulmeková siahla ten- Siedmy prípad detektívnej historickej Stretnú sa militantný aktivista Nová škandalózna
dievčatá Rod zeme a krvi
tokrát po príbehu prvej upále- série Stein a Barbarič od Juraja Čer- a kňaz. Ako spoluväzni. To nie je a napínavá séria pre • (Mesto Luny 1)
nej čarodejnice v Prešporku. venáka. Čitateľov a čitateľky čaká viac začiatok nepodareného vtipu, tínedžerov, ktorá mieri Nervy drásajúca detektívka pre
Odohral sa síce ešte v ranom ako 400 napínavých strán nového ale veľmi podareného románu na Netflix! Prominentná mladých, ktorú nebudete vedieť •
110 × 185 mm | 144 str.
novoveku, ale jeho silu a aktu- prípadu obľúbencov Steina, Barbariča 130 × 210 mm | 200 str. Richarda Rychtarecha, ktorý je Preklad Jana Vlašičová
baletná škola skrýva ta- odložiť z rúk, kým vraždu nevy- Preklad Milica Nováková Epická urban fantasy novinka od
11,95 € álnosť neoslabili ani storočia, 12,95 € tvp | slovenský jazyk 12,95 € 130 × 210 mm 16,95 € 145 × 230 mm | cca 630 str.
tvp | slovenský jazyk a samozrejme aj kaprála Jaroša, tento- charakterovou sondou a nechýba cca 448 str. | mv jomstvá, ktoré sú životu riešite spolu s hlavnou hrdinkou. tvp | slovenský jazyk
autorky bestsellerových sérií Trón
ktoré ho delia od súčasnosti. raz z Plzne počas vlády Rudolfa II. mu ani pútavá príbehová línia. slovenský jazyk nebezpečné. Máte na to dosť odvahy? zo skla a Na dvore z tŕňov a ruží!