FCCIA MASTER: Inginerie structurala & PCCIZS An univ. 2010-2011, anul II, sem.

I Disciplina: Interactiunea teren-structura
Lista de SUBIECTE pentru referat 1. Bazele analizei construcţiilor ţinând seama de interacţiunea cu terenul de fundare (Partea 1 - pag. 2-23) 2. Legi constitutive (Partea 1 - pag. 24-50) 3. Metode generale de modelare şi analiză a interacţiunii statice (Partea 1 - pag. 51-73) 4. Fundatii directe. Principii generale (Partea 2 – pag. 1-32) 5. Fundatii continue sub stalpi. Metode de calcul bazate pe modelul Winkler (Partea 2 – pag. 33-53) 6. Fundatii continue sub stalpi. Metode de calcul bazate pe modelul Boussinesq (Partea 2 – pag. 54-63) 7. Radiere generale. Principii generale. Metode simplificate pentru calculul radierelor rigide (Partea 2 – pag. 64-74) 8. Radiere generale. Metode de calcul bazate pe modelul Winkler (Partea 2 – pag. 75-81) 9. Radiere generale. Metode de calcul bazate pe modelul Boussinesq si modelul hibrid (Partea 2 – pag. 82-88) 10. Fundatii indirecte. Principii generale. Metodologia de prelucrare si interpretare a rezultatelor obtinute pe piloti / barete de proba (Partea 3 – pag. 1-17) 11. Calculul pilotilor supusi la solicitari axiale (Partea 3 – pag. 18-28) 12. Calculul pilotilor supusi la solicitari tranversale (Partea 3 – pag. 28-41) Bibliografie 1. Notele de curs 2. SR EN 1997-1 :2006 3. NP112:2004 4. NP123:2010 5. Fundatii de adancime. Parametri caracteristici de interactiune. Nicoleta Radulescu, Conspress, 1998 6. Fundatii de adancime. Modelarea analitica a interactiunii fundatie – teren. Nicoleta Radulescu, MATRIX ROM, 2001 Modul de desfasurare a examenului/colocviului Examinarea se desfasoara oral, pe baza referatului elaborat de cursant. Raspunsul se noteaza cu nota (R) de la 4 la 10. Activitatea desfasurata in cadrul sedintelor de aplicatii se incheie cu nota (A) de la 5 la 10. Nota (A) este egala cu zero pentru cursantii care nu primit nota pentru activitatea desfasurata pe parcurs. Nota finala (F) este : F = 0.60 R + 0.30 A + 0.01 P(%) P(%) = prezenta la curs. Titular, Prof. Dr. ing. Nicoleta Radulescu 17 decembrie 2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful