You are on page 1of 1

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА ТОКОМ БОРАВКА У ШКОЛИ

 Правилно ношење заштитних маски обавезно је за све ученике


током боравка у школи.
Правилно ношење маске подразумева ношење маске на лицу тако да
маска покрива нос, уста и браду.
 Ученици неће моћи да уђу у школу без заштитних маски.
Поштовање обавезе ношења заштитне маске током боравка у школи
биће један од аспеката оцењивања владања ученика.
 Родитељи су дужни да ученицима обезбеде заштитне маске. Школа
није у обавези да ученицима обезбеди заштитне маске.
 Пре сваког уласка у кабинет обавезно је дезинфиковати руке
Испред сваког кабинета биће доступна средства за дезинфекцију
руку и пре уласка у кабинет сваки ученик је у обавези да овим
средством третира руке. Ово је нужно зато што ће више ученика
користити иста средства за рад (тастатуре, алати...).

ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА НА ПЛАТФОРМАМА ЗА УЧЕЊЕ НА


ДАЉИНУ
 Понашање ученика на платформама за учење на даљину као и у било
којој онлајн комуникацији са наставницима, особљем школе и
другим ученицима биће предмет оцењивања, као што се оцењује
понашање ученика током наставе уживо и биће део оцене владања.
 Сви учесници у раду на платформама за учење на даљину и свим
другим облицима онлајн комуникације дужни су да се током
коришћења ових оруђа за рад пристојно понашају и пристојно
изражавају, уз сво уважавање других учесника у комуникацији.
 Свако непристојно понашање на платформама за учење на даљину
или неком другом облику онлајн комуникације са наставницима,
особљем школе и другим ученицима биће кажњено у складу са
Правилником о кршењу ученичке дужности.
 Посебну пажњу треба обратити на непристојно и вулгарно
изражавање које ће се третирати као електронско насиље и биће
најстроже кажњено.