You are on page 1of 10

Електротехничка школа „Никола Тесла“ Панчево

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА
НА ГРУПЕ
Подела одељења на групе
ГРУПА А ГРУПА Б

Група A1 + Група A2 Група Б1 + Група Б2

ГРУПА Ц

Група Ц1 + Група Ц2
Подела одељења за вежбе
• Подела одељења за вежбе, када се одељење на
свим вежбама, дели на 2 групе:

Група A1 - 1. до 8. у дневнику
Група A2 - 9. до 15. у дневнику
Група Б1 - 16. до 22. у дневнику
Група Б2 - 23. до 30. у дневнику

Једне недеље у школу иду групе А1 и Б1.


Друге недеље у школу иду групе А2 и Б2.
**Подела на групе је урађена на примеру од 30 ученика.
Подела одељења за вежбе

• Оваква подела на групе омогућава да на


вежбама нема више од 8 ученика у кабинету, и
нема више од 16 ученика у учионици.

• Ако у одељењу има мање или више од 30


ученика, групе се могу другачије поделити, али
тако да групе за теоријску наставу А1+Б1,
односно А2+Б2 немају више од 16 ученика,
односно било која група за вежбе А1, А2, Б1,
Б2 нема више од 8 ученика.
Подела одељења за вежбе
• Подела одељења за вежбе, када се одељење на свим
вежбама дели на 3 групе:

Група А1 - 1. до 5. у дневнику
Група А2 - 6. до 10. у дневнику
Група Б1 - 11. до 15. у дневнику
Група Б2 - 16. до 20. у дневнику
Група Ц1 - 21. до 25. у дневнику
Група Ц2 - 26. до 30. у дневнику

Једне недеље иду групе А1, Б1 и Ц1.


Друге недеље иду групе А2, Б2 и Ц2.
Подела одељења за вежбе

• Ако има мање или више од 30 ученика, групе се могу


другачије поделити, али тако да групе за теоријску
наставу А1+Б1+Ц1, односно А2+Б2+Ц2 немају више
од 16 ученика, односно било која група А1, А2,
Б1,Б2, Ц1, Ц2 нема више од 6 ученика.

• Оваква подела на групе омогућава да на вежбама


нема више од 6 ученика у кабинету, и нема више од 16
ученика у учионици.
Подела одељења за вежбе
• За одељења, која за неке предмете имају и поделу
на 3 и поделу на 2 групе (на примеру од 30 ученика):
• Остаје подела на групе по моделу са 3 групе, с тим
што се групе за вежбе са поделом на 2 групе (А*, Б*),
формирају овако:

• А1*=А1+11.,12.,13. ученици у дневнику


• А2*=А2+16.,17. ученици у дневнику
првих десет ученика у дневнику

• Како би А*=А1+А2 +ученици са редним


бројевима у дневнику 11.,12.,13.,16. и 17.
Подела одељења за вежбе
• Б1*=14.,15. ученици у дневнику + Ц1
• Б2*=18.,19.,20. ученици у дневнику + Ц2

• Како би Б*=ученици са редним бројевима у


дневнику 14.,15.,18.,19.,20.+ Ц1+Ц2
ученици од 21. до 30. у дневнику

• На часове долазе ученици из тих група, који су


те недеље у школи.
Подела одељења за вежбе

• Групе у дневнику остају исте,тј. формирају се


само групе А и Б (када се одељење дели на 2
групе) или А, Б и Ц (када се одељење дели на
3 групе).

• У дневник се уписује присутност групе А и


када долази група А1 и када долази група А2.
Подела одељења за вежбе

• За изборне предмете, на часове долазе ученици који


су те недеље у школи, а изабрали су предмет.

• Такође наставници су слободни да позову ученике који


иду онлајн или су те недеље онлајн на оцењивање
или консултације у време наставе, али тако да се не
нарушава принцип од више од 16 ученика на теорији и
8 ученика на вежбама/практичној настави.