CIVILIZACIJA – dolazi do latinske riječi civilitas(uljudnost,uglađenost) i označava različite faze i razine materijalnog i društvenog razvoja ljudskih

zajednica .Pod civilizacijom podrazumijevamo ukupnost svih znanja i
1

vještina.Prvi su je puta upotrebljavali francuski enciklopedisti u društvenom smislu i civilizacija je viša razina društvenog razvoja.Pronalazak pisma uvjetuje i razvoj civilizacije. MORGAN – prapovijest je podijelio u divljaštvo(od početka stvaranja čovjrka do proizvodnje keramike) i barbarstvo(razdoblje proizvodnej keramike,traje od pronalaska pisma kada počinje civilizacija). URBANIZACIJA – u trenutku kada je jedna ljudska zajednica ili društvo stvorilo veliku tvorevinu – razvila se na prostoru Bliskog Istoka,od prapovijesnih pećinskih naseobina razvili su se veliki gradovi. KULTURA – jedinstvena slika duhovnih manifestacija,zbirna riječ koja označava zbir podataka koji se mogu prepoznati u jednom prostoru u određenom vremenu : 1.teritorijalni raspored – ime po određenom mjestu 2.tipovi ručnih izrađevina – sve ono što je čovjek proizveo – kamene izrađevine,oruđe 3.običaji i ritusi – za svakidašnji život,pogrebne povorke * sve države koje će se razviti na prostoru Mezopotamije zauzimat će prostor koji obuhvća plodni mjesec i na tom su se prostoru razvile sve civilizacije i kulture.Velike rijeke Eufrat i Tigris bile su naplavne i davale su čovjeku sve što mu je bilo potrebno.Na tom je prostoru došlo do razvoja znanja....,nastala su prva umjetnička djela,prve pisane misli,prvi pisani tragovi,prve etničke norme.U Europi su prvi puta sađene biljke i pripitomljene prve životinje.Najstarija keramika prvi je put proizvedena na lončarskom kolu oko 4000.g.pr.KR. koje je olakšalo proizvodnju keramike.Proizvedeni su i prvi metalni predmeti pored keramike,razvilo se pismo i prve sumerske pločice koje izražavaju misli.Izgrađena su prva umjetnička djela,razvila se likovna umjetnost,napravljeni su prvi mozaici,prvo zidno slikarstvo,prvi portreti i skulpture u punoj plastici. BLISKI ISTOK Na Bliskom Istoku prvi je puta pronađena najstarija keramika,otkriveno je lončarsko kolo,nastale su prve države i prvo pismo...Na Bliskom Istoku u 22.st.pr.Kr. napisani su prvi sumerski zakonici kralja Ur – Namua i stvorena su mnoga načela o uređenju država koja su se zadržala i do danas.Zadržana je i podjela na okruge,naslijeđivanje od oca na sina,ubirali su se porezi pa je država i mogla funkcionirati.Pronađeno je mnogo novih tehnika ratovanja,a prva bojna kola napravili su Sumerani – a ujedno su i izvršili podjelu na sate,godine,mjesece,dane i minute.Najbolju vojnu taktiku imali su Asirci koji su izgradili i prve velike puteve.Postojala je i dobro uhodana poštanska služba.Feničani su bili prvi narod koji je vršio velika osvajanja. Prva naučna djela nađena su na Bliskom Istoku – prvi temelji astronomije,matematike,medicine i fizike.
2

SUMERANI – brojili su godine po događajima - nosioci su civilizacije u Mezopotamiji - njihova kultura ima korijene u prapovijensim kulturama Mezopotamije,oni su rezultat evolucije tijekom koje je došlo do miješanja starosjedioca i migracijskih naroda,ne može se točno utvrditi njihov etnički sastav,niti jedan pisani izvor ne govori točno odakle su došli Oni su prvi krug podijelili na 360 stupnjeva i znali su izračunati površinu trokuta,trapeza...matematika je važna za razvoj civilizacije. Medicina je čvrsto povezana s magijom,bolesti su vezane uz demone,to je bila božja kazna. Sumerani su bili pokretači i stvaratelji velikih dostignuća,zabilježili su apstraktne pojmove i misli EGIPĆANI – jedna od najhomogenijih civilizacija nastala na prostoru Nila. - krajem 4.tsiućljeća pr.Kr. stvaranje općina i centralizacija vlasti - ono što su postigli neponovljivo je - egipatska civilizacija ostala je kompaktna,vezana uz svoju civilizaciju ASIRIJA – asirci su prvi razvili državu - ujedinjeni narodi koji su uspjevali snagom i ratnim pohodima - imali su dobrpo organiziranu vojsku - građeni su putevi koji su povezivali daleke prostore - asirski kraljevi došli na ideju da presele plemena - dobro razgranati sustav špijunaže - osnovala je čitav niz trgovačkih kolonija - poznata je po velikim bibliotekama s bogatstvom knjiga - sačuvane su glinene pločice ANADOLIJA – odigrala je važnu ulogu u svim razdobljima - zabilježena su sjecišta mnogih naroda - vrlo je bogata mineralima,drvenim materijalom,ležišta metala - rudnici srebra i zlata,te bakra - imala je poseban status u razvoju civilizacije - u 18.st.pr.Kr. osvajaju se Hetiti (indoeuropski doseljenici) koji su stvorili specifičnu umjetnost,hramove i napisali mnoge tekstove na glinenim pločicama ŽIDOVI – stvorili su svoju državu u 13.st.pr.Kr - ostavili su spise koji su bili povijesnog sadržaja - kumranski svici su pronađeni i to je najstariji zapis i prijepis - tektovi Staroga zavjeta imaju posebnu vrijednost
3

NOVO BABILONSKO CARSTVO – nastalo je u 7.st.pr.Kr. - mnoga arheološka otkrića,umjetnički i povijesni spomenici - pružilo je sliku o društveno – ekonomskim zbivanjima,mnoge ruševine velikih zigurata,poznate ruševine hramova,viseći vrtovi - babilonci nisu bili inovatori,njihova arhitektura građena je od čerpića PERZIJANCI – narod na Iranskoj visoravni - preuzeli mnoge elemente po asirsko babilonskoj umjetnosti - za vrijeme 6. i 9.stoljeća širili se prema jugu i zapadu - svojim osvajanjima odlazili su na istok - arheološka istraživanja vršena na dva lokaliteta – Suza i Perzepolis

STABILIZACIJA I USPON PREMA VISOKIM KULTURAMA – protopovijesno razdoblje - Međurječje – osnovni oblici naseljavanja i organizacija u selima i gradovima - Pojavila se keramika - Javljaju se sjekire od brušenog kamena - Jedan od prvih žarišta – prostor DŽERMO - nalazište koje se najviše ističe,tu su utvrđeni mnogi elementi i jedan amrički arheolog utvrdio je 15 slojeva samoga nalazišta,prve kuće četvrtastog oblika,pitosi(velike posude za vodu) i ognjišta,javlja se i poznavanje preslice – čovjek je znao tkanje - Sa prostora nešto udaljenog od Međurječja ljudi su se selili u riječne doline gdje su za to bili uvjeti – voda - Tu su stizala plemena iz arpaske i sirijske pustinje - Kronologija ide od oko 5000 godina - Razdoblje od 5000 – 2800.g.pr.Kr. – PROTOPOVIJESNO RAZDOBLJE jer su tada društveno – gospodarski životi razvili se do stupnja koji je oslovio nastanak povijesnog razdoblja - Zemljoradnja i stočarstvo su zahvljaljujući razgranatom sustavu davali višak proizvoda koji su omogućili podjelu rada stanovnika(svećenici,činovnici,trgovci) - U tom razdoblju otkrivene su i nove tehnike npr.kalupi za cigle,lončarsko kolo,lijevanje metala – razvoj građevinarstva i zanatstva - Seoske općine prerasle su u gradske urbane anglomeracije - Jedan od glavnih pokretača je RELIGIJA

4

Kr.pr. Hasuna .Nastavljene su velike migracije.Životni značaj održavanja kanala bio je od velike važnosti i jedna država ili grad nije mogla opstati jer je morala provoditi te kanale pa je došlo do udruživanja ..Kr. u Mezopotamiji je došlo do prodora novih plemena s istoka i sa zapada - PROTOPOVIJESNO RAZDOBLJE-kulture (5000-2800. razlikujemo: 1. groma.tis. Uruk 2.) .: 1. te tijekom prvih stoljeća 4. Al-Obeid kulturu A u drugoj polovici 4.g.. doživjela je preinake pri prelasku na stočarstvo sa 5 .plansko upravljanje zemljišta .Nameću se pojedinci – svećenici = sekte = činovnici Ratari i stočari su često bili opčarani prirodnim silama. razlikujemo 2 velike kulture: 1. Halaf Od kraja 5.Život u tim naseljima – združeno demokratskim oblicima . vode.hramovima.Dolazi od organizirane podjele rada. mnogoboštvo.Sela i gradovi nastaju od povezanih skupina grada i imaju četverokutni temelj .pr.Samara 2. pripisivali su im božansku moć. U 5. predmete kojima su se služili za vrijeme života su pokapali zajedno sa gospodarom Animalizam.Dolazi do centralizacije vlasti .tis.Oblici naselja koji su nastali bile su skupine aglutiniranih građevina . Džemdet-Nasr . štovao se bog sunca.Naselja i naseobine stvarala su se oko jednog središta .stambenim kućama i načinom sahranjivanja.Raznolikost kultura koja su ta plemena donosila i razvijala dokazana su i indentificiranjem 5 glavnih tipoloških i kronoloških slojeva.duhovna veza s divljači. Vjerovali su u nadgrobni život.plastikom.svaki sa svojom karakterističnom keramikom.Svakom državom vladao je jedan od Bogova Mezopotamijskog panteona .tis.

Taj period nazivamo protopovijesno razdoblje Mezopotamije. Safar (1943-44. razlika u slojevima se vidi po keramici. Hasuna-Samara Dijeli se na : 1) gornji tok Tigrisa 2) Tigris Kultura koja pokazuje veze s zapadnim i istočnim oblastima.Prostorije na čijim su zidovima grudi i reljefi rodilja. Kanibalizam. područje oko Mrtvog mora. Loyd i F.izraženo majčinstvo.7 kulturnih slojeva.prisvajanje moći i svojstva pojedenog Ljudske žrtve. vide se različiti utjecaji. kad započinje brončano razdoblje. razvijen je raspored 6 . Također u najstarijem sloju nema tragova zidanih kuća dok u drugima imamo četvrtaste kuće koje se godinama proširuju. istraživači su S. u 4. u skulpturi: ulaganje lubanja lešinara kao grudi na ženskim likovima-povezanost sa smrću Kult lubanje. Magna mater. Muški se element povezuje sa stočarskim aspektima religijskog. područje Anadolije. dok u prijašnjim imamo uvoznu keramiku. grupirane su oko jednog ognjišta. začeća i množenja. a podovi od gline. Neolitska revolucija se pojavila na području plodnog polumjeseca. Naglašavaju se rodbinski odnosi među višim bićima-Majke Zemlje( božice plodnosti i njezine kćerke). građene od naboja(glina i slama). na prostoru Iranske visoravni. Muški princip.). počinje mezolitik i traje do 3200. a s uzgojem goveda dobiva na značenju kulturna upotreba ili obožavanje goveda. oznake plodnosti-male glinene figurice žena Kult plodnosti. i 6.u vezi s kanibalizmom i žrtvovanjem životinja U vezi sa ženskim principom postoji veza između smrti i ubijanja. glavno nalazište je Hasuna. Životinje su imale funkciju žrtve i simbola.svim njegovim posve drugačijim stavom prema životinji. kulturnih biljaka i plodnosti. slike ljudi bez glave koje kljuju lešinari. U Mezopotamiji 5000.nebesko božanstvo-muž Majke Zemlje i otac božanske kćeri.povezan sa štovanjem predaka Vjerovanje u povezanost mrtvih s plodnošću zemlje. sloju keramika postaje lokalni proizvod. na području gornjih tokova Eufrata i Tigrisa.

Halaf Područje sjeverne Mezopotamije. te arheolog M. engleski arheolozi H. . imali vrlo jednostavne prikaze. s rukama na grudima. kao neka vrsta vjerske građevine. svećenici imali i društvene i gospodarske funkcije. služe se titusima-zemljane peći za kruh koje su imale kupolasti oblik. .božice Majke. svaki proizvođač utiskivao svoj pečat.st. Razvijena zanatska proizvodnja i i razmjena dobara. stambeni prostori su odvojeni. kasnije postaju zamršeniji. pronađene uz njih i minijaturne čaše (možda hrana za drugi život). počinje se upotrebljavati cigla. labrisi(dvosjekle.Period Hasuna predstavlja viši stupanj razdoblja. ali je keramika dostigla visok stupanj izrade. veza čovjeka sa zemljom i njezinom plodnošću. Kultura Al-Obeid Područje južne Mezopotamije. Javni je život bio u zajednici s vjerskim. ali ima gline. Svi centri imaju sloj ove kulture. kultura dobila naziv po brežuljku Tellhallaf. zigurati. ali je lokalne izrade. iskopavanja su vršena početkom 20. vrše istraživanja. od jednostavnih zgrada razlikuju se hramovi koji su građeni od čerpića slijepljenih ilovačom. čerpić-sušeno blato na suncu. šuma. dolazi do naglog prekida što se tumači kao prodor novih plemena s novim utjecajima u kulturi s Iranske visoravni. Skulpture.Hall i L. metala. u čućećem položaju. Neolitsko oruđe.prostorija. poprimila je utjecaj s Iranske visoravni.Wolly početkom 20. jedinstveno je kulturno područje. palma.od keramike. arheolog Max von Oppenheim. različitih geometrijskih ukrasa. nalazila se u centru a do toga su bili grobovi. Odrasli su se sahranjivali ispod podova kuća (u uglovima pojedinih soba. zgrade građene od materijala koji su bili u okolici-trska. Ova je kultura trajala više stoljeća. u jamama). povećavaju se naselja. amuleti. samo pojedini članovi bez sanduka ili neki primitivni sanduk. razlike u prirodnim resursima.kipići golubova. Najznačajniji lokaliteti na jugu: 7 . djeca su se sahranjivala u urnama. govore nam o razvijenom društvenom životu. tolos-okrugla zasvođena građevina. solidnije građene kuće. plitki reljef. naglašene ženske obline.st.R. dvojne sjekire)-vezuju se uz neka božanstva.Melonen istražuje 80-tih godina.glava je stilizirana jer nije važna. nema kamena. Pečatnjaci-prvi su bili izrađeni od kamena. obložene ilovačom. Pronađena su postolja na kojima su stajali kipovi ili žrtvenici. građeni na platformama.. možda su tolosi služili i za javne poslove (nešto kao općina). prostrane prostorije. popločene ulice u gradovima i selima.

prvi bakreni predmeti. groblje izvan naselja.Eridu. mnogi od kamena. čerpića i drva. opsidijana iz Armenije. prikazi života. zemaljsko boravište boga Enkija (bog slatkih voda. cilindrični. upravljanje .uvoz robe.izraženije podjele onih koji rade i onih koji ubiru plodove rada . lončarsko kolo.nosili ih obješene oko vrata.cm.kola i plug .Kr. . razvijaju se ljudske i životinjske figure.centralizacija vlasti -hramovi se povećavaju -dobra organizacija zajednice -hram: i sjedište svjetovne vlasti -sitna umjetnost -lončarsko slikarstvo . jačanje gradova-država. brži i znakovitiji razvoj.tis. zaštitnik svih čovjekovih znanja i vještina) glavni vjerski centar.školjki. da bi se kasnije sve više povećavalo.pečatnjaci-valjkasti.arhajska pisma u ranosumerskoj i protoelamskoj oblasti . mala umjetnička remek djela. lapis lazuli-poludragi kamen.privreda na bazi navodnjavanja 8 . na jugu su naselja gušća zahvaljujući kanalima. tipične neolitske na početku. položeni na lijevom ili desnom boku u položaj fetusa. prvo svetište veoma maleno. prikazi se vežu uzSumersku mitologiju. poludragog kamena. u središtu hramovi. Gradnja hramova-javlja se novi tip građevine: Izdužena prostorija s vratima na čeonoj strani s obje strane uži poprečno podijeljeni traktovi koji su na strani vrata istureni poput ticala i tako oko ulaza tvore neku vrstu predvorja. djeca u urnama. nepoznati etnički sastav društvatemelj za nastanak Sumerske civilizacije URUK U 4. lik muškarca u vezi sa životinjama i lovom . vrlo tražen Mezopotamiji. planiranje. pokojnici položeni na leđima. u Prednjoj Aziji razdoblje Uruk (ili Varka) Temelj sumerske civilizacije. od 2-10. od kamena. brojni pečati.najstariji i sveti grad. grobovi unutar naselja okolo hramova.podjela rada. pojedina sela postaju urbani centri. . kuće od čerpića.poljoprivreda . Tepe Gaura.Pr. Eufrat i Tigris se spajaju kanalima. 18 slojeva. obloženi ciglama od osušene ilovače. Dolazi do mnogo promjena-utjecaji sa sjeveroistoka Keramika-šareno obojana roba. vapnenca.arhitektura od kamena.

Ne može se točno utvrditi kojim se jezikom govorilo prije pisma. zvijezda. za prikaz dijelova ljudskog tijela. Pisar je najprije napravio podjelu na jednaka polja. za glagol plakati-oko i suza.piktografsko pismo: lat. nađena u hramu Nebeske duše.popisi sadržaja nekog hrama. poput malog jastuka. od dobro isprane gline koja se sušila Znakovi su se pisali komadom trske s dobro zašiljenim krajem. u oblasti koja je kasnije nazvana Akad. prizmatične ili nekog drugog oblika.2000 znakova. Elamićani. mali urezani crteži PORIJEKLO SUMERANA Sumerani su nosioci civilizacije u Mezopotamiji.Sumerski jezik ne nalikuje ni na jedan živući ni izumrli jezik.pr. spominju se područja: istočna Mezopotamija. neidentificirana skupina rasprostranjena po svim krajevima NAJSTARIJI NAČIN PISANJA I ZANIMANJA PISARA U početku imamo glinene pločice četvrtastog oblika. Iranska visoravan. 9 . već je služilo kao podsjetnik. oružja. te da su pokorili domorodačko stanovništvo.Kr. Od Nipura do Perzijskog zaljeva. sa sjevera.Sa razvojem znanosti dolazi i do razvoja kulture Sumerana i civilizacija i pismo zasigurno su rezultat razvojnog procesa. 10cm. čamaca. Amorićani. južni teritorij Perzijskog zaljeva. oni su rezultat evolucije tijekom koje je došlo do miješanja starosjedioca i migracijskih naroda. Asirci). Njihova kultura ima korijene u prapovijesnim kulturama Mezopotamije. jednosložne riječi-svaki je pojam imao jednosložni naziv i odgovarajući znak. oruđa.g. (u dodiru s vodom su se raspadale). Protohetiti 2. međutim odgovor nije tako jednostavan. TROJNOST MEĐURJEČJA. Mjeseca. životinja. najstarija pločica je iz 3200.. Bilo je teško pisati. MEZOPOTAMIJE 1. nema apstraktnih pojmova. Najstarije pismo je piktografsko. u poljima je ucrtavao znakove.(Babilonci. Sunca. Nakon toga su savladali tu prepreku. sa Kavkaza ili Crnog mora. biljaka. Huriti. To najstarije pismo se nije čitalo. Sjevernije od Sumerana. niti jedan pisani izvor ne govori točno o tome odakle su Sumerani došli.SemitiAkađani. Ne može se točno utvrditi njihov etnički sastav. Kanaanci. Jevreji. Mislilo se da su oni donijeli sa sobom već formiranu civilizaciju. složenih rečenica. Aramejci.Sumerani-Azijci. Sumerani su i dalje nepoznanica. većina je pločica uništena. za glagol piti-voda i usta. Feničani. pictus-naslikan. Arapi 3. glagola. najstariji je oblik fiksiranja mentalnih sadržaja.

Eridu Valjkasti pečatnjaci – nastali su istovremeno s pismom Organizacija zajednice – teokratsko centralističko upravljanje državom – vlasništvo svega na zemlji je u Božjim rukama – sva vlast prelazi u ruke svećenika U likovnoj umjetnosti središnje mjesto zauzimaju figure vladara(tipična bananasta suknja) Mozaik u arhitekturi uz nove tehnike Skulptura ovog razdoblja doživljava najveći razvoj – sve figurice su bosonoge. mogu se složiti rečenice.od alabaskera – djelomično oštećena.KR.tisu.pr.pr.Džemet.najstarija ritualna vaza oko 3000 godine pr. Kameni reljef – borbe lavova i divljih životinja Drugi važan umjetnički predmet je žena iz Varke. poziv se prenosi iz koljena na koljeno. svećenik odnosno pisar se smatrao vrlo mudrim čovjekom i imao je vrlo visoki ugled u društvu. čita se s desna na lijevo.Kr.KR)      Razdoblje koje su označili Sumerani. – lista sumerskih vladara.pr. Božica zaštitnica bila je božica nauke Nisaba. a zapisati se mogla svaka misao.prirodne veličine. Oko 2800. U kraćim vertikalnim kolonama. Stvaraju se laički pisari. nastaje klinasto pismo-imaju oblik klina. Najvažnije dostignuće je razvoj pisma Najvažnija nalazišta : Uruk.Kr.a muškarci obrijane glave Kamene vaze – najpoznatija kamena vaza iz Varke(Uruk). na glinenim predstavama počinjemo nalaziti imena vladara Cijela Mezopotamija je dolaskom semita dobila nove jezične skupine pa tako od dolaska Semita Mezopotamija postaje dvojezična Početkom 2.g. RAZDOBLJE DŽEMET NASR(3000 – 2800.Nekoliko stoljeća kasnije piktografsko se pismo pretvara u skupove crtica.apsolutistička vladavina koja je prešla iz ruke svećenika Počinje proces individualizacije i dekolektivizacije koja se očituje i u kipovima Vladavina i jačanje se premješta na sjever Grad Kiš – javljaju se najpoznatije dinastije iz Kiša             10 . školovanje je bilo vrlo dugo i naporno sa vrlo strogim učiteljima. kasnije se piše horizontalno i čita s lijeva na desno. Prvi pisari bili su svećenici. Postojala je razlika između «malih» pisara (početnici) i «velike braće» (stariji).žene imaju bujnu kosu.g.

mačevi.omiljeni su kameni u lapis lazuri – poludragi kamen je vrlo omiljen.keramike.brokatni stil ukrašavanja tkanine.Akšak. Glavna građevina je bio hram posvećen jednom božanstvu iz sumerskog panteona.Abad. POLITIČKI I GOSPODARSKI ŽIVOT U SUMERSKIM GRADOVIMADRŽAVAMA Gradovi-države su bili osnovani pokraj rijeke ili kanala.posude su ukrašene ljudskim figurama.tisućljeća Sumerani su živjeli podijeljeni u 14 gradova država:Sipar.obrada bakra i zlata dostiže znatan razvoj procesom lijevanja.skulpture.Kiš. o sukobima između gradova država  Do druge polovice 3.cilindrični pečati.nestaje crvena keramika i metal dostiže velike domete.FAZA : .Larsa.Šurupak(Fara). – 2400.FAZA : karaketristična velika količina keramičkih predmeta.Imali su svoja lokalna božanstva.traje od 2800.ali i prve države  Sumerani su vjerovali da su okruženi bogovima.zaduženi za nadgledanje obrta i trgovine  Oko hramova se javljaju prvi gradovi.koplja.hram iz ALOBEIDA – sagrađen od opeka.vladalo je mnogoboštvo  Najvažniji Bog je Bog AU(bog neba).Kr i za taj period pisani izvori daju podatke o vladarima.Ur i Eridu – svi su gradovi imali vladare.organizaciju vlasti i gospodarstva i neki su gradovi postali vjerski centri.Eu – lil(bog zraka).g.uveli su sistem poreza.  Najvažnija uloga u povezivanju su ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA gdje su glavni predmeti bili keramika. Sumerski svećenici bili su organizirani s velikim ovlastima.Nipur.Uma..En – ki(bog vode i mudrosti).karaketristična je posebna keramička proizvodnja – šarlah keramika(svjetlo crvena).ukrasi su geometrijski i boja se lako ispire.Nin Hursag(velika majka)  Svaki grad imao je jedno vrhovno božanstvo  Rano dinastijski period dijeli se na 3 razdoblja.ali i u punoj plastici.među ruševinama je pronađena jedna pločica s natpisom kralja koji je dao podići hram Božici Majci.Lagaš.ornamenti su sve bogatiji.javljaju se cilindrični pečatnici.razvija se obrada oružja – sjekire.Bapt Tibira.kraj ovog razdoblja okarakteriziran je katastrofalnom poplavom koja je ostavila velike naslage mulja i s tim su potopom uništena sva naselja – nastaje najstariji mit o potopu – uvjetovan velikim poplavama 2.predmeti od metala i to 1.pr.FAZA : karaketristike se prate kod lončarstva.bili su prvi pisari.ali i prvi upravitelji hramova.bili su zaduženi za gradnju hramova.razvija se arhitektura hramova 3.Larak.vaze su dokaz da postoje trgovački putnici(osnovni trgovački artikli). oko hrama je bio 11 .a neki su težili namjestiti vlast drugima.skulpture – kamene vaze.Uruk(Varka).

kipovi vjernika. sve zemaljsko se smatralo vlasništvom božanstva. vrhovni svećenik. Svećenici su bili goli. imaju jedinstvenu organizaciju prostora. ploče s reljefima koje su služile kao kameni temeljci. nadvisivali običnu gradnju. čuvari-čuvaju zalihe.nađeno ih je vrlo malo. umjetnost vrlo cijenjena. za hramove. Vjeruju u nadgrobni život. nisu vlasnici zemlje iako je obrađuju Robova je bilo vrlo malo. rukovodio je javnim zajednicama. Bili su vrlo poduzetni.naziv i za cijelu Sumersku zemlju. tekstovi različitog sadržaja. valovitom kosom. hramove. duša u Kuru (svijet bez veselja i sreće). zgrade. Usklađivao je rad svih hramskih zajednica. biblioteke sa 1000 glinenih pločica. vodili administrativne poslove. metal. poludrago kamenje. zanatima. zvale su se E-GAL. dopremalo se drvo. koplja. sluge i robovi su nosili nešto kraću odjeću. odvojio je zemlju od neba). činovnicipripada im najveći dio zemlje 2)Slobodno seljaštvo ili zanatlije . neki su radili za vladara. vodovod. ratni plijen.svoja stada. Glavni izvor prihoda bilo je cijelo stanovništvo. a glavni nadzornik je vodio brigu o svima i o svakom proizvodu. žene sa kraćom. svi su radili. sa označenim bedemima i važnim građevinama. ima strateški i gospodarski dobar položaj. s vanjske strane se vidjelo krzno. nemaju znakova ženstvenosti. «brončani putevi» sirovine iz Anadolije. sve se nosilo u hramove. Odjeća od kože. nisu imali neku ulogu. postao vjerski centar cijele Mezopotamije iz koje se širila civilizacija. zvonaste suknje.određeni broj stanovništva koji se brinuo o hramu. samo bi svećenici i vladari mogli obilaziti cijeli zigurat.imaju svoje kuće. 1948. Postojale 2 klase stanovništva: 1)vladajuća klasa-vladari. stariji naziv Kengir. kožni štitovi. velike oči. Groblje se nalazilo izvan gradova. NIPUR . nađena pločica s urezanim planom grada. vrhovni sudac i vrhovni svećenik. sjekire. Ratnici u punoj opremi. Palače. nisu bili privatno vlasništvo. trijemovi. činovnici.… 12 . svećenici. ukrasi. ostaci hramova. Mali broj vladarskih grobnica. stupovi. ćelavi muškarci. Postojali pisari. svečanosti se odvijaju u hramovima. kanalizacija. veliki računovođe. nadzornici koji nadgledaju poslove. sve su zapisivali. samo pojas oko struka. VLADAR je u ime božanstva vladao državom. putevi koji su povezivali sjever i jug.u sredini Sumera. za slobodno stanovništvo. u ziguratima. mačevi. mozaici. oko dvorišta raspoređene prostorije. suknje. poslije smrti sve tmurno. Obredne svečanosti i praznici bili su vezani uz božanstva. Udruženi su po strukama. grad boga Enlila( tvorac svijeta. kamen. osvajački ratovi da bi se došlo do kamena. ogrtači.velika kuća. svaki grad je imao svog zaštitnika.stanovništvo je moglo dolaziti samo u dvorište.

frizovi.nađene su brojne glinene pločice s klinastim pismom LAGAŠ – nalazi se u blizini Perzijskog zaljeva.pr. pala je u ruke akadskog kralja Sargona 2771. reljefi. tj. pločice. traje zlatno doba Marija. prostor između 2 rijeke. put prema gradu-državici Mari(povezan s obalom Sredozemlja).PR. školjke. dominira crvena. ulice čine niz zgrada.današnji naziv.razvijen grad koji je dao važne dinastije koje su vladale Mezopotamijom i imao je dva zigurata – djelomično su rekonstruirani ŠURUPAK – ili FARA – nalazi se oko 50 km južno od Nipura. bedemi. hram boga Sunca.na Eufratu. MARI (TEL HARIRI) . fragment prikazuje nekoliko slojeva borbe i vidi se da su vojnici bili opremljeni. u 21.sačuvano je više mitova o tome gradu koji je nastradao od općeg potopa.nalazio se na obali Eufrata. polustupovima. a hramovi i svetišta imaju poseban položaj-to su sveta mjesta.Veza sa Sredozemljem. palmine grede. Zigurati. vrlo često je bio napadan. kipovi vjernika. Tel Hariri.to je prva državica gdje su utvrđena imena vladara za 3. čerpići. mnogo telova.SIPAR .Od samostalnosti pa do 18. Zbog astronomije.KR. 1934. U svetišta ulaze samo svećenici.tisućljeće. pr.G.bio je naseljen u razdoblju Hasune. stambeno naselje.a zatim su se sukobili sa Sirijom. malo arheoloških nalaza. OSNOVNE KARAKTERISTIKE SUMERSKE ARHITEKTURE Od seoskih naselja nastaju gradovi. razvoj teče kontinuirano.st. orijentirani su prema svim stranama svijeta Fasade ukrašene nišama. statue. skulpture.pokazuje pobjedu kralja Lagaša. slikarske kompozicije. Najstariji sumerski hramovi-jedna prostorija-jedna zgrada. osnove su svih kasnijih crkava. razaran i opljačkan. strateški položaj. obojane građevine. trske.5km zapadno od Eufrata. hramovi. ponovno postaje samostalna državica.bogatstvo. dvorište s nizom bočnih prostorija.stepenaste kule. plan kuće jedinstven-dvorište+ prostorije 13 .a onda ju je definitivno razorio Hamurabi. bila je na udaru osvajača.st. davala im se elegancija. groblje. najznačajnini spomenik-stela jastrebova. francuski arheolozi. na visokim terenima zbog lakšeg silaska bogova na Zemlju u hramove 2. sjeverno od Babilona. ponašanje pobjednika i pobijeđenih. mnoge statue.KR. 2. iz zigurata su se promatrala nebeska tijela.KR.2 teorije: 1.. na ulazima kule-stražarnice U hramovima. kuće ne pokazuju veći razvoj. KIŠ . stela s Hamurabijevim zakonikom koja je pronađena u Suzi. na uglovima su se dodavali odjeljci.

Sumerski se jezik i dalje njegovao. vladareva palača je bila najukrašenija.Neke kuće imale katove. 2500. Istraživač Wooley-pronašao grobove koji pokazuju da je u ono vrijeme posluga odlazila u smrt sa gospodarom. velika. 14 . sin Aka-izbjegavao sukob sa Gilgamešom(Kralj Uruka) . ploče u dvorištima Grobovi.započet proces individualizacije . bitumen. Razne dinastije i vladari: Mebaragezi od Kiša.Pr. najveća uloga grada-države Lagaša. Imamo dva tipa kuća : 1.pokojnici pokapani u tkanine RAZDOBLJE RANIH DINASTIJA (2700-2500. grede-palmino drvo.g. možda je to posljedica prvih naseljavanja odnosno preseljavanja Semita-pripadaju drugoj jezičnoj skupini.građene od ćerpića Najstarije groblje nalazi se u Eridu.Kr. Dvojaki materijal.g. djeca u urnama.čerpići.manje ili više apsolutistička . tako se još u 1. kamen. pronađene stepenice.šiblja s premazom blata 2.g. plitka jama.u hramovima se postavljaju kipovi određenih osoba . javlja se prva dinastija iz Ura.pr.opeka. te plankonveksna opeka Zidovi su morali biti široki. DINASTIJE IZ URA (2500-2350.) Fara razdoblje je nazvano tako po mjestu Fara gdje su nađeni brojni zapisi iz toga vremena.novi glavni grad KIŠ .pr.prvi vladar opisan u povijesti. zgrčeni položaj.značajan i Mesalim od Kiša= MESILIMSKO RAZDOBLJE RAZDOBLJE FARA I 1. u borbu se upliće gradski bog Ningris(sve bitke bile u ime bogova i za njih).) Primjećuje se nazadovanje u arhitekturi i likovnoj umjetnosti. Otada Sumerani i Semiti određuju sliku povijesti i kulture u Mezopotamiji pri čemu je Sumerski element oslabio! Ipak.uloga vladara.u temeljima kuća. blato . Ističe se vladarski lik Eanatuma – ostavio je spomenik ''stelu lešinara''-prikazuje bitku protiv Ume.rani grobovi su pronađeni u temeljima kuća.Kr.tis. skromni prilozi. umotan u tkaninu. održavala dvojezična kultura Babilonije.samo u temeljima.Kr.

preci Germana i Slavena.zatim Amorićani – nastaju starobabilonske i asirske države Aramejci su se nastanili pretežito u oblasti Sirije i tu su stvorili više manjih država.Aram . i početak 2.Italci.pr. otac mu je bio peharnik(.tisućljeća pr.KR. ili ŠARU-KIN= KRALJ PRAVEDAN Imao je političku i vojnu moć.st.KR. SEMITI – potomci Noinog sina Sema koji su zavladali tim prostorom i stvoreno je akadsko razdoblje : Ašur. bio je zapovjednik vojske grada Kiša.a indoeuropska seoba počinje nešto kasnije – INDOEUROPLJANI su predstavljali skupinu naroda zajedničkog prajezika koja je iz područja azijskih stepa krenula u dva različita smjera : 1)prema jugoistoku i današnjoj Indiji 2)na Zapad prema Europi Među indoeuropske narode spadaju : Kelti.uzurpator na prijestolju. prvi osigurao vlast i na području van grada.Medijci i Perzijanci Akadsko je carstvo u drugoj polovici 3.Pr.g.Tračani. Posljednji vladar sumerskog perioda Lugalzagisi od Ume uspio je pokoriti sve državice od donjeg mora do gornjeg (od Perzijskog zaljeva do Sredozemlja) i nakon njega Sumer je prešao u ruke Akađana.2284.Grci.Kr. govorili su srodnim jezicima koji su nazvani semitskim jezicima i najstariji Semiti koji su formirali državu u Mezopotamiji bili su Akađani.pr...a Hebrejska je država stvorena u 11.Kr.a rijetko su dokumentirane borbe Semiti su prodorima polako postajali stanovništvo velikog dijela Mezopotamije i po ničemu se ne raulikuju od Sumerana osim po imenima KIŠ je granica između Semita i Ne – semita SEOBA INDOEUROPLJANA – kraj 3.g.Heber .Hetiti.Iliri. trgovinu.tis.st. AKADSKO RAZDOBLJE (2350-2150.Kr.) Područje: Od Perzijskog zaljeva do Sredozemnog mora.Još dvije važne ličnosti: Urukagina-htio reformama restaurirati sumerski život Lugalzagizi od Ume. Dolazak semitskih plemena bio je konstantan tako da nije bilo velikih invazija Pisani izvori ne spominju etničke razlike. mnoge legende) 15 . unaprijedio je blagostanje. osnovao SARGON 2340 . obilježeno je pokretima nomadskih naroda jugozapadne Azije i indoeuropskih plemena i ti su pokreti imali velike posljedice za daljnji razvoj povijesti.pr. Hebrejska plemena su se nastanila na prostor Kanaana i južnim predjelima prema pustinji Negeu u 17.nepoznato porijeklo.

a na istoku Lulubijci i Guti(neugodni narodi koji su sprječavali osvajanje – zatvorili su puteve kojima je bronca dolazila u Mezopotamiju tzv. Krenuo prema sjeverozapadu. najjači ustanci u Sumeru i Elamu! Nakon Sargonove smrti država nema toliku moć! Sin RIMUŠ (2317 . isprao je oružje u Perzijskom zaljevu-kasnije običaj svih kraljeva! Nije ubijao dinastije.g. ali je bio ubijen u svojoj palači (vladao 8. ostavljao sumerske kraljeve na prijestolju. Osvojio Mari. trgovao sa Indijom. -2307.nisu pronađeni ostaci.Napao je Uruk.godina). prijestolnicu posljednjeg Sumerskog kralja i doveo ga u kavezu u Nipur. – 2316. osvojio rudnike srebra. Protiv njega su se dizali ustanci.prKR) Pohodio zemlje oko Perzijskog zaljeva.g. – 2292. narodi koji su bili pokoreni nisu mogli trpjeti ekonomsko izrabljivanje. istočno od rijeke Tigris prema Iranskoj visoravni. Vladari Elama postaju njegovi veziri. samo ih je podčinio! Prijestolnica Akad ili AGADE -sjeverni dio Babilonije.osvojio je i oblast oko Perzijskog zaljeva i uspostavio je put s Indijom te je krenuo u osvajanje Juga jer su na Sjeveru bili Huriti. 16 . Jerimuti.pr.KR) Uspio je ugušiti neke ustanke.g. Akadski guverneri vladali su u ime Sargona GLAVNI CILJ SARGONA : osigurati građevinski materijal za prosperitet njegove države i gradova 2371. „Isprao je oružje u vodama donjeg mora Perzijskog zaljeva“ – ZNAK DA JE ZAVLADAO ČITAVOM MEZOPOTAMIJOM!!! Pokorio je sve sumerske gradove.pr.“brončani putevi“. Srebrnu planinu Nazvan ''Kralj 4 strane svijeta'' Postavljao svoje statue kao svjedočanstvo svoje vlasti. planinski lanac Zagros. isto ubijen u zavjeri na svom dvoru!Sačuvan je opis njegova pohoda i osvajanja rudnika srebra. Babilonski izvori govore o ubojstvu s glinenim pečatima-sluge! Brat MANIŠTUSU(2306.KR – početak vladavine Sargonida(Sargon vladao 55 godina) Osvajanja: Izvan Sumera.

važnost se pridaje detaljima 17 .g.pr.stambenih zgrada) .širenje trgovine i pomorstva . a pobjedu ovjekovječio spomenicima. ubijen u zavjeri na akadskom dvoru.majka svećenica.akadska država – jedna vrsta robovlasničke države(robovi korisni u zanatskim poslovima i obnovi) .g.Sargon se proglasio božanstvom..pr. vladao 24.prva velika država .Akađani su imali svoju religiju.tehnike(koncepcije gradova.akadski jezik službeni RELIGIJA AKAĐANA : .nemamo nikakve dokaze o prijestolnici Akadu . – 2230. Iscrpio je kraljevstvo svojim pohodima.9m visoka.usavršavanje gradnje uporabom cigle .izgubio je Elam koji se odcijepio i ustanci u doba njegove vlasti bili su na čitavom prostoru Mezopotamije Akadska se država raspala u potpunoj anarhiji! AKADSKO CARSTVO : .unuk Sargona) Započinje snažna država.Djelatnost svećenstva intenzivnija – morali povećati obrede stvaranjem novih religija i božanstva – jedna od najpoznatijih priča je priča o Sargonovom ponovnom rođenju(otac sargona je nepoznat.g.nema monumentalnih spomenika . pobune u Sumeru. npr.širenje sumerskog pisma .KR.izuzteno nadareni ljudi i pismeni – glinene pločice u obliku jetre UMJETNIČKI SPOMENICI : . Stela 1.a svoju je vlast uspostavio na Istočnoj Obali Sredozemlja ŠARI-KALI-ŠARI= ''KRALJ SVIH KRALJEVA' šarganišari '(2254..Proroci su bili posebno cijenjeni.pod jakim utjecajem sumerske religije .razvijali su sumerske građ. borio se na istoku s Lulubijcima.NARAM-SIN= ''LJUBIMAC BOGA SINA''(2291.nema nasilnog rušenja prethodnih gradova . – 2255.palača..poštovali sumerske hramove i božanstva .bio je vrtlar ljubimac božice plodnosti Ištar) . prikazuje kralja.dotad su bila samo polubožanstva i svoju vlastitu kćer postavio je za svećenicu Boga Mjeseca – Nane . pronađena u Suzi.do tada u rukama svećenstva .Kr) Bio je nesposoban da održi toliko carstvo.čitavo gospodarstvo u rukama Akadske dinastije.

Utu. RELIGIJA-UTJECAJ SUMERSKE RELIGIJE 9.figure – ljudski lik poprima portretne karakteristike .g. na jugu gradske države Lagaša poraslo je značenje jednog kneževskog roda čiji je predstavnik bio GUDEA.ratničko pleme(2220 – 2120 .g. MALO SPOMENIKA 8.kamene vaze bogato ukrašene reljefima .pr.pr.g.povijesna pobjeda Naram Sina nad Lulubijcima OSNOVNE KARAKTERISTIKE AKADA 1.original je izgubljen. sačuvan u raznim verzijama. Utu-Kegal ili vladar «4 strane svijeta» obnavlja sumerske gradove.„Pobjednička stella Naram Sina(pronađena u Suzi. STARA BOŽANSTVA PREPUŠTAJU MJESTO KOZMIČKIMA 7.Kegala odnijela rijeka.danas se nalazi u Louvreu). DRŽAVA VLADARA I TO SVJETOVNOG 2. Htio je restaurirati sumerski način života. PRIVATNO VLASNIŠTVO NAD ZEMLJOM 4.hijerarhija oblika. Uruk je stao na čelo sumerskih gradova.KR). HRAMOVI GUBE NA VAŽNOSTI Akadsku državu razorili su GUTI. već lokalne dinastije! Poprimili su akadske tekovine i imena. Ostaju zapisani kao barbari. -sumerski postaje službenim jezikom 18 . nastaje spisak sumerskih kraljeva.Kegal je svrgnut nakon 7 godina vladavine.. istjerao Gute iz Mezopotamije! Tada dolazi do obnove Sumerske države! NOVOSUMERSKO RAZDOBLJE.prisutnost čak 21 ili 23 kralja! Vladar Uruka Utu-Kegal je 2120. Procvat države Lagaš Još prije kraja vladavine Gutejaca.obnova sumerske države ( 2150-1850. RAZVOJ INDIVIDUALIZACIJE 3. podčinjeni velikaš UrNamu( čovjek boginje Namu) ga je svrgnuo. bio je guverner grada Ura. BOŽANSKI KRALJEVI 5. SEMITSKI JEZIK-SLUŽBENI 6. Za vrijeme vladavine UR –Baua bila je organizirana neka vrsta škole gdje su rađeni kipovi vladara GU – de – ae.Kr) Nakon što su Guti protjerani dolazi do procvata Sumerske države. zapisi kažu da je Utu.koji su se uspjeli zadržati na prostoru Mezopotamije 100 godina! Nakon njihova prodora nije uspostavljena nikakva vladavina.

NINGIRSUU. dinastije.g.sin Ur-Namua 19 .. bio je guverner. kralj. ojačao sudstvo. pretvorio je Ur u svoju prijestolnicu. Sumera i Akada. hram E-Nin(božanska kuća posvećeni bogu Nigirsu ). valjkasti pečatnjaci . jaku vojnu mrežu. na glavi imaju neku vrstu kape. ujedinio je teritorij nekadašnjeg Akadskog carstva. Ur-Namu se posvetio i socijalnim i moralnim reformama. Ur-Namu.Sačuvan 7 sjedećih kipova koji su vrhunska djela koja su njegova najznačajnija svjedočanstva(u Louvreu. reljefi umjetnost-dojam jednoličnosti motiva i hladnoće oblika GUDEA nije nosio titulu «lugal».Vladao je 20 – tak godina i imamo samo jedan natpis gdje se govori o njegovom ratnom pohodu i da je iz tog pohoda donio veliki plijen kojeg je posvetio svom bogu Uzdignuo je Lagaš do visokog stupnja privrednog i kulturnog razvoja. „NARMA“ .živjeli su u kućama. Vladao je 18 godina( 2111-2094.veliki čovjek. nije bio tako moćan.). Bio je kralj Ura.robovi.bio je Gudejin sin i o njegovoj vladavini ima malo zapisa i spomenika.U doba Gudee ponovno je razvijena trgovina potaknuta grdanjom hramova. utvrdio je sistem sigurnosti i poštenih mjera kako za težinu tako i za dužinu.Namu-osnivač 3. ponosio se tim hramom. stav pokornosti.oni su glavna snaga za utvrđivanje gradova te se uzimaju za vojnike.imao jaku administraciju.pr.već titulu ENSI – zastupnik kralja za građanska prava i njegovi spisi svjedoče o načinu i životu Mezopotamije. donio zakonik.. uklesane oči. Pet najznačajnijih vladara: Ur-Namu Šulgi-. ploče.Pr. vrlo malo kipova. svrgnuo je Utu-Kegala i došao na vlast. natpisi po cijelom hramu daju podatke o vjerovanju Sumerana i o njihovom životu. savršeno modelirane haljine.Kr. UR .Gudejini natpisi pronađeni su u temeljima hramova i bili su urezani u ciglama i kamenim bazama i ti natpisi daju podatke o vladanju Gudeje no bilo je teško definirati da li se radi o običnom čovjeku ili o božanstvu jer su čovjek i božanstvo izjednačeni.Kr)-apsolutistička Država obuhvaća sumersko-akadsko područje Ur. dinastija iz Ura (2100. u rukama drži vazu iz koje teku dvije rijeke. kulturnog i društvenog života. Bruxellesu itd.natpisi na pločicama. napredak privrednog. klesani od tvrdog kamena. podigao je i 15 hramova.).a nastali su osiromašenjem seljaka zbog dugova..g. Ponovna prevlast grada Ura Nakon Gudee vlada 3.mnogo tekstova. tj.-trgovina umjesto osvajanja -mnogo skulptura. spojene šake ispod grudi.

rušio je mnoga naselja i stavio pod svoju vlast veliki teritorij Bio je veliki ratnik i sačuvano je 30 himni koje ga slave kao božanstvo.pr. žandari i poreznici.a često mu se pripisuju i nadljudske sposobnosti. Bogatio se i sloj nadzornika. Glavni bogovi su Enk i Enlil. jedinice strijelaca po uzoru na akadske jedinice. mreža obavještajaca po čitavoj državi. Šulgi(2093-2046. Imućni staleži.Tri Šulgieva sina: Amar-Sin Šu. rukovodili većim građevinskim poslovima i zemljanim radom.sluge. trgovci.pr. a ne u tjelesnom kažnjavanju. Amar-Sin(2045-2037 g.sin UR .činovnici.u privatnom vlasništvu.pr.KR). doveo je državu do vrhunca moći. ovlasti «ensia» su bile manje nego prije.NAMUA Provodi sve što je njegov otac donio tijekom vladavine.između Eufrata i Tigrisa na dužini od 275km(iznad 20 . kontrola.sin Šulgija Kako bio bio na razini svoga oca sam se proglasio božanstvom Nastavlja pohode na sjever Smatra se da su ga otrovali preko eksperimenta. biran od lokalnog stanovništva Na prostoru Elama su «ensi» bili iz Asirije i obrnuto.Sin(2036-2028 g.). izgradio je velike obrambene zidine. brinuli se o radu ostalog lokalnog stanovništva. morali su zapisivati sve što ulazi i izlazi iz kraljevske riznice. ratove je vodio da bi uspostavio granice. zanatlije Šulgi je započeo ratne pohode protiv naroda i plemena na sjeveru.Sin Ibi-Sin Osnovne administrativne jedinice. stvarali su vlastito bogatstvo nakon što su ispunili sve obaveze prema gradu i kralju. osigurati vojnike za kraljevsku vojsku. do Kurdistana . Robovi. Lukavstvo i političko umijeće. Njegovo je ime dano jednom mjesecu u sumerskom kalendaru.KR) . kazna u srebru. prvih deset godina se posvetio unutarnjem razvoju zemlje. pomoćna radna snaga u kućama ili na zemlji. osiguranje dadžbina (poreza) za kralja i hramove.brat Amar Sina Za njegove je vladavine narasla opasnost od Amorićana.g.Kr. osiromašeni seljak postaje robom.ozijedila ga je obuća Šu. predstavnici lokalnog suda Šagin za vojne poslove. Članovi zakonika na revers. postali visoki činovnici koji su provodili naredbe centralne vlasti.teritoriji nekadašnjih gradova. dvije važne ličnosti: Ensi važan za građanska pitanja.

Kr naselio taj grad sa svojim nomadima i proglasio se kraljem. Prijestolnica je bio grad Babilon-najveći i 21 . III DINASTIJA IZ URA .7 stepenica i cijeli je kompleks u obliku slova L.Nakon uništavanja gradova nosili su sa sobom sve što je bilo vrijedno. Elam na istoku.Razvijaju graditeljstvo.pr.pr.prvi obrambeni zid u povijesti vojnih utvrđenja. Oni su zaposjeli grad Babilu (Božja vrata) kojeg su Grci kasnije prozvali Babilon.najmlađi brat Veliko se kraljevstvo počinje raspadati.st. razgranata mreža guvernera pod apsolutističkom vlašću.administrativnog karaktera koji nam govore o povijesnom toku .dok su vanjski dijelovi sagrađeni od pečenih glina spojeni bitumenom. na zapadu Mari i cijela oblast Sirije gdje su uglavnom živjeli Amorićani.) U 2.ZIGURAT U URU : jezgra je od čerpića.g. središnjim dijelom Mezopotamije zavladali su Amorićani (narod semitskog porijekla).zbog razaranja više je puta obnavljan STAROBABILONSKO CARSTVO (1850-1532.pr. Amorićanski šeik Samuabum je 1894. (2000 . Tijekom naredna 2.tis. Mari i Asur.Pr.g.2 VLADARA + 3 sina = unutrašnje uređenje .poljoprivredu i gospodarstvo te se iskazuju u politici . Prva se odvojila Ešnuna. Sumerani prestaju biti vladajući narod.UR NAMU podignuo je mnoge zigurate u Uruku.Sumerani zauvijek prestaju biti vladajući narod u Mezopotamiji.dok su na ostale strane bile značajne građevine .Kr. – 1800 .današnjeg Bagdada) .Kr. Do propasti države treće dinastije dovelo je doseljavanje Semita-Kanaanaca iz Sirije. Larsa. Ešnuna.Kraljevske grobnice bile su bogato ukrašene .kutevi su postavljeni na 4 strane svijeta : zapadno je tekao Eufrat.Eridu.Uru.no uništen je pohodima osvajača Ibi-Sin(2027-2003).g.ZIGURAT U URUKU : platforma je posvećena božici Inani. Amorićana! AMORIĆANI – prodrli su duboko u Sumersku državu i padom grada Ura nestala je treća dinastija iz Ura i kraj velikog kraljevstva.KR) Mezopotamija je bila podijeljena na 5 malih kraljevstva: Isin.Mezopotamijski gradovi svi su osvojeni . tj.Larsi.postavili su glinene pločice koje nam govore o bogovima iz III dinastije iz Ura.a većina je zigurata podignuta u čast boga mjeseca Nanu .Nipuru.

pr.g. Ti su zakoni popisano običajno pravo. te o načinu vođenja sudskog postupka.Kr. a ne porijeklo. Hamurabijevo najslavnije ''literarno'' djelo je tzv. komad po komad zemlje i tako šire utjecaj Babilona. mogli su sklapati brakove. robovi-vardum.najznačajniji grad Mezopotamije. Izvori robova su osvajački ratovi. a svjedokom su društvenih odnosa u Hamurabijevoj državi. ima privatno vlasništvo na zemljištu koje obrađuju sluge i robovi. pobožni graditelj hramova i zaštitnik slabih. Starobabilonsko razdoblje započinje sa vladavinom Larse. nisu imali nikakva prava za razliku od robova koji su nastali osiromašenjem niže klase. privatnom i obiteljskom pravu. a na glavi imali utisnut žig gospodara. izvršio je potpunu sintezu kultura dva jezika i dva naroda.mogli su biti državni. nalazi se tamo gdje su Eufrat i Tigris najviše približene. slobodni građani vode trgovinu. Kako bi zadržao svoju vlast zahtijevao je od svećenika da mijenjaju panteon : ANU I ENLIL (vrhovno božanstvo) MARDUK(potpuna vlast na zemlji) HAMURABI 22 . sumerski jezik prestaje biti službenim. Zemlja mu je bila podijeljena na oblasti. Na gornjem dijelu u reljefu stele prikazan je car Hamurabi kako prima zakone od boga Šamuša koji sjedi na prijestolju. vojnom. Postoji viša klasa-avelum. pravda. stvarane su tradicionalne skupštine staraca koji su odlučivali o lokalnim pitanjima i prikupljali porez. cijele zemlje Sumera i Akada. Hamurabijev zakonik-pisan klinastim pismom na kolumni visokoj 2m. odgovornost itd. te se staroakadsko narječje mijenja u starobabilonsko! HAMURABI 1792-1750.''Kralj Babilona. niža-muškenum. Za vrijeme Hamurabija Mezopotamija je bila jedinstvena država. Gradski bog Babilona Marduk nosio je istovremeno i ovozemaljske crte sumerskog i kozmičke crte semitskog boga. Hamurabi. bili su potpuno ošišani. Prva četiri kralja osvajaju prostore okolo centra grada. Tu spadaju propisi o krivično-kaznenom. Hamurabi je napadao i osvajao oslabljene neprijatelje. važno je imovinsko stanje. ali različita etnička sastava. U njemu se također ističu vječne ljudske vrijednosti-istina. Hamu-iscjelitelj Najznačajniji vladar Mezopotamije Ujedinio je carstvo u jednu državu i uspostavio Centralističku monarhiju! Bio je čuvar sumerskih duhovnih dostignuća.u okviru hramova i privatni. 4 strane svijeta'' Anu i Enlil-Vrhovna božanstva predala vlast Marduku koji je odabrao Hamurabija za vladavinu na zemlji.

282 članka i epiloga PROLOG – navodi sva dobra djela koja je učinio po nalogu Boga.trgovalo KRALJEVSKA PALAČA U DOBA HAMURABIJA i ZAKONIK Sve što je poznato iz doma Hamurabija znamo sa glinenih pločica HAMURABI – vrlo vješt i spretan kao vladar ŠAMAŠ – bog Sunca.MARDUK – vrhovno božanstvo .istrijebio pokvareno stanovništvo i moćne spriječio da iskorištavaju siromašne.članka nedostaju.uvjeti za sklapanje braka.Poznata su mnoga naučna djela : matematika.odnose se na zemlju koja se daje vojnicima.sam sebe hvali.pravosuđa – vrhovni bog Babilona „DINAT ŠARI“ – „kraljevske odluke“ iz naziva Hamurabi i zakonik se sastoji od prologa.geometrija.Amorićani – osnovali Babilon .sastanci.ŠAMAŠ – vrhovni bog Babilona .uporaba brojeva 23 .mjerenje.Astrologija preuzima ulogu proroštva kasnije .Promijenjen je i mit o stvaranju svijeta SKUP STARACA – samo iluzija o odlučivanju u oblastima KRALJEVSKA PALAČA – raskošna.Najveća proročanstva izrečena su u Babilonu .Ni jedna vojska nije krenula u rat dok glavni prorok nije rekao predskazanje .obaveze održavanja kanala. – 99.kraljevsko božanstvo – kralj ČLANCI – od 66.mjesto zabave.izriče najstrašnija proročanstva nad onima koji ne poštuju zakon i ako izbrišu njegovo ime sa stelle.nema punih dokaza jer su odneseni BABILONSKI PISARI – zapisuju sve što se gradilo.proizvodilo.odvija se bogat život. RELIGIJA U STAROBABILONSKO DOBA .a kazna za neuspjeh operacije je odsijecanje ruku Kazne smrti – bacanje u vodu i spaljivanje Lažno svjedočanstvo – smrt EPILOG – zemlju dobiva pravedan i uporan zakon.kazne preljuba „Ius talionis“ – uzvraćanje istom mjerom Način kažnjavanja – institut najstarijeg Rimskog prava – po tome je Hamurabijev zakonik vrlo krvoločan i oštar Rad liječnika – kirurga – nagrada se mora dati u srebru.način na koji je dao blagostanje.

radnici su dobivali darove u naturi .g. obnavljaju sumerske hramove.Kr) SAMSUILUN .ogromni hramovi kompleksi sa mnogo pomoćnih prostorija .graditeljskim ukrasima .sin Hamurabija koji naslijeđuje oca.pr.GRADITELJSTVO U STAROBABILONSKO DOBA . računaju godinu prema nekom važnom događaju i spominju broj godine vladavine nekoga kralja poslije njegove krunidbe. motivi se nagomilavaju. pečatifantastične životinje u živom pokretu i direktna veza čovjeka sa božanstvom. Poštovali su kulturu i religiju pokvarenih naroda II PERIOD KASITSKE VLADAVINe – naziva se i mračnim periodom Mezopotamije Kasiti su cijenili staru sumersku i akadsku književnost Pisali su rječnike 24 .veći hramovi zidani kao samostojeće građevine. nema praznog prostora.pr.iz starog Babilona u vrijeme Hamurabija nije poznato gotovo ništa jer je bio prekriven nanosima Eufrata .g.KR. KASITI Dolaze sa prostora planine Zagros. u centar Mezopotamije ulijeću Hetiti koji razaraju Babilon.u umjetnosti se gotovo ništa nije značajnije događalo i dolazi do opadanja razvoja umjetnosti SREDNJOBABILONSKO CARSTVO (1530-1000.stanovništvo je moglo ići samo u dvorište hrama koje je više ličilo na tržnicu . imamo 3 vrste hramova : male dvorišne kapele. – 1712.nije mogao održati državu svoga oca -opraštao je dugove i vršio ustupke što je dovelo do lošeg stanja i polaganog gubljenja teritorija 1595.što je božanstvo bilo na višoj razini panteona – to je građevina bila drugačija ukrašena .rasporedu prostorija.pr.hramovi su se razlikovali po veličini.g.KR .no oni se povlače i na vlast dolaze Kasiti (pripadnici nekog naroda s istoka) i asimilirali se s babilonskom kulturom.vlada od 1749.

Najznačajniji vladar te dinastije bio je Nebukadnezar I.st. vratio je u Babilon Mardukov kip.promjer grada oko 1km. ljudi . te se uspio oduprijeti i Hetitima. Hetiti su se širili prema istoku tj. protjerao je Egipćane iz Sirije. HETITSKO CARSTVO (1600-1200. Glavni grad Vašukani. nepravilnog je oblika. kojim od tada vlada Primorska dinastija! Umjetnost-granični kamenovi-Kuduru . najpoznatija lavlja vrata. sve što znamo su valjkasti pečatnjaci.pr.mitansko ratničko plemstvo osnovali državu HANIGALBAT (Od Ašura do Alalaha u Siriji). miješana bića itd.g.pr. Prvi poznati vladar bio je Libarna Hatušil. Prisutni su već u vrijeme akadske dinastije. a vlasti su se domogli Aramejci! Adadaplaidina je prvi vladar aramejske krvi na babilonskom prijestolju. Bili su pod jakim utjecajem Babilona.pr. ali zbog ratova sa Asircima. Mitani. PISMO 25 .sjedište njihove dinastije istočno od Tigrisa odnosno u dolini rijeke Habura. imali su vodeću ulogu u starom istoku tijekom 2. Nakon toga Elamićani osvajaju Babilon. Od malog kraljevstva razvili su se u veliki imperij. a najznačajniji vladar Šaušatar! On je stekao prevlast nad čitavim teritorijem Sirije i središnje Mezopotamije. Asirije i Male Azije.) Huriti.stele s reljefima. Motivi više nisu bogovi.g. a u gradu Isinu oblikovalo se središte otpora protiv tih tuđinaca.Novina Kasita je KONJSKA ZAPREGA čime umaprijeđuju trgovinu i imaju velika bojna kola Asirci su ih počeli napadati već krajem 14. već životinje.prevladava lenski sistem HURITSKO-MITANSKO CARSTVO (1500-1330.Kr.Isinska dinastija oslobodila Babilon od tuđinske vlasti.g. (1130) Imao je uspješan pohod na Elam.Kr.tis. veliki hramovi.Kr) Glavni grad hetitskog carstva bio je Hatuša –na rijeci Halis. Tada su oba ta naroda zahvaljujući ratničkoj nadarenosti Marjanune. 4 vrata. Babilonija slabi. Kasitska država je pokorena invazijom Elamićana 1116. Prema Siriji.. izdvojena je Kraljevska palača. drvo života. simboli bogova. Znamo malo o kulturi. Hatuša. Toliko su ojačali je 2. potisnuo ih je indoarijski sloj u 16.st.

Prijamovo blago.dolazak ''naroda s mora'' – kraj Hetitskog carstva 1000. glinene pločice 2. rušili sve pred sobom.kulminacija Hetitskog carstva.g.formiranje neohetitskih gradova. velike građevine sa vidikovcima. 2000.. vrlo napredan.Pr.Arinne-božica Sunca Narodi s mora. kneževski grobovi s velikim bogatstvima. Asirski trgovci donose velika bogatstva 1900-1800. .Kr.Pr.Kr. mnogoboštvo bez hijerarhije . stvorenu Anadoliji za službene spise.Kr. Slikovno. najviše pisanih spomenika.g.tis. velike riznice. bili su ratnici morem i kopnom. utjecaji izvana -pisanje.. Ugarit je bio poslovni.Kr.hetitski hijeroglifi.Kr. pronađeni arhivi u dvoru (složeni po jezicima.g. 1285. huritski).g.Pr.tolerancija.Pr.Sa sjevera prema Egiptu.Pr.egipatska 1200. trgovački centar na moru. Značajan grad je Troja-na obali Egejskog mora. proširenje granica.država -umjetnost-''sirijsko-hetitska'' .sukob Hetita i Egipćana radi kontrole utjecaja u Siriji. nasuprot Cipru.. Palestinu. Klinasto. imali veze s Egiptom. opustošili Cipar.. uzgoj konja -ugovarali život među sobom i s drugim narodima -lensko-feudalni sistem -religija-Indoeuropska .Pr.Kr. upotrebljavali vodu u dekorativne svrhe.Pr. brojna mornarica-150 brodova. 26 .Iz Mezopotamije. hetitski. 1300.posljedica bitke: Sjeverna Sirija-hetitska Južna Sirija i Palestina. akadski.bitka kod Kadeša ..Bila su u upotrebi dva pisma: 1.monumentalna.dvojezično ili trojezično -upotreba bojnih kola.utemeljenje asirskih trgovačkih centara u Anadoliji. ali su u Egiptu poraženi! UGARIT Ugarit-tipični levantski grad.Kr. pripisuje im se pronalazak alfabetskog pisma.g.g. velika bogatstva. Doba Ugaritskog kraljevstva-druga polovica 2. Bogatstvo se vidi po ostacima. najznačajnija građevina je ''gospodareva kuća''.

Tom su bitkom veliki dijelovi Sirije i Palestine pripali Babiloniji. Moć Medijaca porasla je u VII. a od Asiraca.Kr. umro je ujedinjavajući razna aramejska plemena u Babiloniji. Medijci su kao babilonski saveznici sudjelovali u razaranju Ninive i uništenju asirske države. Njihova je povijest do početka prvog tisućljeća pr. MEDIJCI Medijci su se nastanili na prostoru južno od Kavkaza.Kr. koji su stvorili teritorijalno najveću državu što ju je svijet do tada vidio.g. Nakon Asurbanipalove smrti.KASNOBABILONSKO CARSTVO (626-539. Prijestolnica u Babilonu. Perzijanac Kir (558520. doselili su indoeuropski narodi Medijci i Perzijanci.pr. a južnije od njih smjestili su se Perzijanci.g. Iz susjedne Mezopotamije Medijci su preuzeli mnoga umijeća.g.pr.Kr. Dok je Nabonid 10. zauzeo je medijsku prijestolnicu Ekbatanu i zarobio Astijaga. Nabukadnosor Važna bitka kod Karkemiša 605.pr. preuzeli su vojnu vještinu. Oko 550. Došlo do sukoba i s kraljevinom Judejom. St. a njegovu je državu sjedinio sa svojom. pao Jeruzalem). 27 . Velik dio Židova odveden u sužanjstvo! Obogatio je grad Babilon svojom palačom.pr. čekali da vlast preuzme iranski kralj Kir II.Kr. Tako je nastalo Perzijsko kraljevstvo.Kr. (597.pr.) Najznačajniji vladari tog razdoblja jesu: Nabopolasar Knez s juga primorja iz plemena Kaldejaca. IRANSKO VISOČJE Na prostor Iranske visoravni sjeveroistočno od Mezopotamije oko 1700. svečanom dvoranom za svečanosti.Kr) je sa malom vojskom krenuo protiv medijskog kralja Astijaga.g. Oba su naroda priznavala vlast tadašnje velesile Asirije. Nabonid Kriza u državi dovodi do propasti Babilonskog carstva.g. bio u pustinji. Njihovu je prevlast ubrzo osporila i smijenila prevlast Perzijanaca. za Siriju u kojoj je izašao kao pobjednik. kojima su plaćali danak. slabo poznata. utvrde IŠTARINE DVERI-ukrašene prikazima životinja i cvjetnim ornamentima od ocakljenih opeka.

a njegov je protivnik Ahriman. vojno. Dobri je bog i sunčani bog Mitra .Kr). satrap. nije uspio poraziti atensku vojsku (poraz na maratonskom polju). Kako se ne bi previše osamostalili bili su pod budnim nadzorom svojih tajnika.pr. Zaratustrino je učenje zapisano u svetim knjigama koje se nazivaju Zend avesta. Za njegove se vladavine perzijska država proširila i na Europu. koji j 525. a Darije I.Kr. Ekbatani i Babilonu. Religija Perzijska je religija nazvana zoroastrizam . (simbol vatra. njegov se duh nalazi u vatri). To je dovelo do postupnog slabljenja države. pr. odmah bi zamjenjivan novim čovjekom.g. ali Darije I. (Darije je podijelio državu na 20 satrapija.Kr. Državni ustroj Perzijska je država bila apsolutna centralizirana monarhija.Kr. Tada se okrenuo Babiloniji i 539.upravna područja kojima je upravljao namjesnik. uspio je i nametnuti svoju vlast Tračanima. gospodar zla. zauzeo Babilon . Utjelovljenje dobra je Ahura Mazda.. Nisu gradili hramove. Suzom i Perzepolom. sile dobra protiv sile zla. prema proroku Zaratustri koji je u VI.Glavna prometnica bila je «Kraljeva cesta» koja je povezivala grad Sard s Ekbatanom. perzijska je država bila osuđena na propast.) Perzijsko je Kraljevstvo imalo nekoliko prijestolnica.g. 28 .Kr. Kir je zauzeo prijestolnicu Lidije Sard. Ustanak Grka na u maloazijskim gradovima protiv perzijske vlasti 449. Perzijski je vladar nosio titulu kralj kraljeva ali se nije smatrao božanstvom. započeo propovijedati novo dualističko vjerovanje u borbu dviju suprotstavljenih sila. Njime se plaćao porez. dao je sagraditi nove veličanstvene kraljevske palače u Suzi i Perzepolu.pr. a potom i zemlje mediteranske prednje Azije-Siriju. (521-485. pa je po njemu nazvan Darikom. On je u satrapijama imao upravnu. Kad je Aleksandar Makedonski 334.pr.Kr. Čovjek se za njegova života treba prikloniti Ahura Mazdi i pomoći mu u njegovoj borbi protiv zla. koje je osobno imenovao kralj.pr. Najbolje vojne postrojbe činila je kraljeva garda nazvana «Besmrtni». i između njih se vodi stalna borba.pr. te skupljanje vojske na kraljev poziv.). pošta. ali je i on doživio neuspjeh. Na vrhuncu moći perzijska je država bila za vladavine Darija I. ali u praksi je zbog golemog prostora centralizaciju bilo gotovo nemoguće provoditi. Vladarski su dvorovi bili smješteni u Pasargadu. Službeno je sredstvo plaćanja u državi bio zlatnik s kraljevim likom što ga je bio uveo DarijeI. Fenikiju i Palestinu dok je na istoku proširio granice države do rijeke Inda. čemu su pridonijeli i unutrašnji sukobi oko nasljeđivanja vlasti. Kirova je osvajanja nastavio njegov nasljednik Kambiz . Kontrola nad carstvom se htjela postići «kraljevskim putevima»-ceste kojima se kreću putnici.PERZIJSKA DRŽAVA Nadalje. osvojio Egipat. glavnih financijskih službenika. bio je povod za izbijanje grčko-perzijskih gradova. Ime je dobila po tome što je. čim bi neki vojnik iz njihova sastava poginuo ili umro .pr.g. već samo svetišta na otvorenome. Njegova je zadaća bila i ubiranje poreza. a potom zauzeo grčke gradove na maloazijskoj obali Egejskog mora. a ubrana novčana sredstva pohranjivala su se u kraljevskoj riznici. sudsku i izvršnu vlast. krenuo u vojni pohod protiv perzijskog kralja. st. Njegov pokušaj pokoravanja europskih Grka nastavio je njegov nasljednik Kserkso (485465. Kir je podijelio državu na satrapije .Kr.

g. Veliki su graditelji. – 1717. osvojio je mitansko carstvo 29 . Najveći zapadni Semit Šamšiadad I. na istoku do iranskog visočja.) Asurbalit I. Osloboditelj od mitanskog jarma bio je Eribaadad.poslije njegove smrti Asirija je postala beznačajna Njegovo je carstvo obuhvaćalo veliki dio Sirije.tko hoće mir neka se pripremi za rat.(1749. ali su joj ostaci vrlo dobro očuvani. S vremenom Asirija postaje najmoćnija država. – 1328. Suzi.jedan je od najznačajnijih protivnika Hamurabija. a u Ašuru imamo monumentalne zgrade i gradsku utvrdu.Kr) . a osobito u Perzepolu.Kr. a glavna je karakteristika arhitekture perzijskih palača apadana.Kr. zlatne čaše.Umjetnost Najreprezentativniji ostaci perzijske umjetnosti sačuvani su u ostacima kraljevskih palača u Pasargadama.krilati lavovi.bio je veliki graditelj i dao je osnovni pečat glavnom gradu Ašuru . Tu je palaču spalio Aleksandar Makedonski. naziva se bratom egipatskog kralja.pr.za njegovo vrijeme likovna je umjetnost još u znaku Babilona . moto: «Si vis pacem para bellum». vaze itd. prijestolje Ašura zaposjedaju tuđi vladari.) Za vrijeme Sargona I.pr. SREDNJEASIRSKO RAZDOBLJE (1500-1000. a na jugu do Babilonije.g.prvi je vladar koji je poslije Šamšiadada asirskom carstvu ponovo pribavio značenje. prijestolna dvorana sa stupovima. i Puzorasora dolazi do uspostavljanja staroasirskih trgovačkih kolonija u Maloj Aziji. Palače su bogato ukrašene reljefima. koje su se sačuvale do danas.pr. scene lova-kruti realizam. sfinge i krilati diskovi koji simboliziraju Ahura Mazdu.pr.KR) . U požaru je izgorio i kraljevski arhiv pisan na glinenim pločicama. Poznati i po perzijskim sagovima. STARO I SREDNJE ASIRSKO CARSTVO STAROASIRSKO RAZDOBLJE (1900-1500-g. .došao je na prijestolje nakon smrti trgovačkih kolonija . umjetnici. Poslije njegove smrti Asirija je potpala pod huritsko-mitansku vlast. a kao prvi asirski vladar prozvao se ''kraljem svega''. Nedugo nakon toga. Likovna umjetnost je bila posve u znaku Babilonije. Perzijske kraljevske palače građene su prema mezopotamskim uzorima.g. primjerima sitnog obrta. pehari. međutim.(1363.

Njegovi nasljednici su održavali carstvo.Kr.Veliku je državu dao i namjesnicima na upravljanje.Kr. Njegovi nasljednici šire vlast zemlje Manejaca i Medijaca.uspio je vratiti carstvu veličinu koju je imalo pod Tiglatpileserom I.(1243.KR) .( 823.g. klesarska umjetnost.tis.nakon njega uslijedilo je 100 godina propadanja Asirije TIGLATPILESAR I.KR) .G.velika borba s Aramejcima.G. Prodro do Damaska.(1112.no nije ih uspio uništiti Religija.) Aramejci su bili prijetnja Asiriji zbog otvaranja prema Sredozemlju.zauvijek. Ljudi ne asirskog porijekla morali platiti smrću. kralj Jeruzalema Jehu mu je plaćao danak. Najznačajniji vladari: Asurdan II.Kr) –pohodi na Siriju i istok. Umjetnost.pr. – 824.istaknuta uloga gradskog i kasnije zemaljskog boga Ašura . Salmanasar III. dijelom nadmašio ono što je učinio njegov otac. – 1208.a duh je grada htio preseliti u Ašur . Šamšiadad V.KR) .ubijen je u novoosnovanom gradu Kar.(858. Osvojio je Babilon.njegov je nasljednik sin Salmanasar III. – 810.važna arhitektura. TUKULTININURTA I.muž je babilonke Samuramat(legendarna Semiramida). ali su se uvijek morali boriti s Hetitima za prevlast u Siriji.Itininurti nedaleko Babilona . 30 .PR. Početkom 1. – 1074.okrutni vladar koji 4 puta pokušava osvojiti Babilon . –prvi asirski vladar koji preuzima inicijativu i osvaja nekoliko aramejskih gradova.Pr.prvi je nasilno selio stanovništvo .Tuku ..pr. Asurnasirpal II. Asircima je još bilo teško braniti se od Aramejaca.g. Nakon njegove smrti ona vlada 6 godina.a ustajanje protiv njega bio je prijestup koji su mnogi barbari tj.PR. karakterističan prikaz životinja NOVOASIRSKO RAZDOBLJE (1000-626. Glavni grad je Nimrud.pr.g.osvojio je Babilon i razorio ga . Ašur ostaje glavni grad kulta.

Te se kao prvi asirski vladar proglasio u okviru personalne unije i KRALJEM BABILONIJE.uspio je osvojiti državu URARTU Prihvatio se borbe s aramejskim plemenima na jugu. sinu najvišega babilonskog boga Marduka. njegov se sin odmah preselio u Ninivu koju su on i njegovi nasljednici smatrali metropolom. (745.g. Pohod na Egipat. – 721. Preseljavao je stanovnike u velikim razmjerima. g.no međutim u jednoj ekspediciji na jug umire. Ratovanje s tim narodom proteže se kroz čitavo razdoblje njegove vladavine. umro nasilnom smrću u jednom ratnom pohodu. Babilonijizauvijek ih oslabio.KR) Bio je sin Adadnirarija III. nadjenuo si je ime pravi kralj. Reformirao je vojsku i upravu. Njegovo nasljedstvo se dijeli na dva sina: Asurbanipala – u Asiriji i 31 . Svoje je osobito poštovanje iskazao bogu pisara Nabuu. 681.Bio je u stalnom sukobu sa Babilonom i nastojao ga je razoriti Adadnirari III.Kr) Veliki je vladarski lik. Sargon II. borbe u Siriji.pr.g.Ostala je čuvena i njegova opsada Jeruzalema.g. poznati kao vješti obrađivači kovina i graditelji monumentalnih arhitektonskih spomenika. okruživali su je hramovi i dvorciza najviše činovnike.KR.g. (721. za njegove vladavine ojačala je država Urartu –oko jezera Van.KR je ubijen..g. konačno pobijedio Babiloniju. Palača je ostavljala impozantan dojam. 735.nanovo izgradio Babilon. odnosno razbio. pobijedio je faraona taharku .pr.uveo je red te je Asirskom carstvu vratio slavu i carstvo je doživjelo pravi procvat. Velika riznica bila je namijenjena kraljevu plijenu iz drugih zemalja. Asarhadon . Vratio im je kipove i proglasio pomirbu. – 705.pobjeda-Proziva se kraljem Egipta. Senherib(704.pr. Grad nije nikada bio duže naseljen u pravom smislu. kad je Sargon 705. Adadnirari je bio zainteresiran za miroljubiv zajednički život s Babilonijom.Sargonov sin.pr. širila se na zapad.Kr) .pr. – 681. Razorio je čitav grad Babiolon.u njegovo doba je ojačao elamski narod koji se zajedno s Babiloncima borio za zajedničku stvar. Tiglatpileser III.Nakon njegove smrti zavladao je građanski rat za prijestolje i na vlast dolazi njegov sin. Dovozio je babilonsku zemlju u svoj dvor za novogodišnje svečanosti. Stvorio je sebi novu rezidenciju u blizini Ninive – Prozvan Dur-Šurukin dom odnosno Sargonov dvor..Semiramidin sin.

Kr. a živjeli su u rodovima i patrijarhalnim obiteljima na zajedničkoj zemlji. 626. prvi i najveći prorok Židova. U doba njegovih nasljednika Asuretelilanija i Šinšarkiškuna dolazi do slabljenja carstva.Osim velikog osvajanja utemeljio je veliku biblioteku u Ninivi u kojoj su sačuvana mnoga svjedočanstva. Mojsije (iz vode izvučeni) izveo je Izraelce iz egipatskog ropstva.pr. POVIJEST STAROG IZRAELA Hebreji su u zemlju Kanaan doselili u 2. u doba snažne ekspanzije nomadskih plemena.pr. Na čelu semitskih plemena Hebreja bio je prema Bibliji praotac Abraham. Hebrejsko pleme Izraelci zaposjelo je sjeverni dio. Feničani i Aramejci. te navjestitelj Mesije tj. . Krista. a brat mu je poginuo.tis. zemlju Kanaan.g.Kr. a 612.Šamaššumukina –u Babiloniji. Asurbanipal je pobijedio. te digli ustanak protiv njega. Asurbanipal . Nosili su svijest o sebi kao o od boga izabranom narodu.Posljednji veliki asirski vladar. U 13. pokorio je Egipat i bio je uspješan u borbi s Elamićanima .tis. tj. te je tako konačno zavladao mir. Izvori iz vremena faraona Ramzesa II. ARAMEJCI Na prostoru između Mezopotamije i Sredozemnog mora živjela su u 2. Hebreji su nakon dolaska u novu zemlju ratovali sa starosjediocima koje su postupno pokoravali i asimilirali.pr.KR. Prema Bibliji. Asurbanipal je potukao i Arape. Na tom putu preko Crvenog mora i Sinaja u obećanu zemlju Mojsije je na gori Sinaj od boga Jahve 32 . Propašću asirske države otvoreni su svi putevi Babilona STARI IZRAEL. sredinom 2. a pleme Judejci južni dio zemlje Kanaan. svjedoče o ropstvu Hebreja u Egiptu i o njihovu sudjelovanju u radu na podizanju egipatskih gradova i u kopanju kanala.Sklopili savez s njegovim bratom. FENIČANI. u vrijeme suše i gladi započela je selidba jednog dijela Arahamova roda u Egipat. umire kralj. a o njihovoj prošlosti obaviještava nas Stari Zavjet.Kr. dio plemena pod vodstvom Mojsija dolazi iz Egipta u Palestinu. tri semitska naroda: Izraelci.st. bio je njihov zakonodavac. .obrazovan ratnik i sportaš te lovac.Bio je vješt pisar i dobar matematičar te je poznavao mnoge jezike .Do 655.tis.pr. pada Niniva. Zamijenili su stočarstvo ratarstvom.

te da ponovo sagrade hram. izraelska su plemena postajala sve bliskija. Mojsije je bio posrednik između Boga i “izabranog naroda”. jača vojna sila).primio Toru ili Petoknjižje. osvojio kanaansku tvrđavu Jeruzalem.Kr) Kraljevi Saul (oko 1022. Izraelcima da se vrate u Palestinu.pr. te su se povezivali u savez plemena. a Izrael je svoju nezavisnost posve izgubio 70.pr.g.Kr. država se raspala na dva dijela: 1. 721.Kr. Nabukadanezar II.Rimsko Carstvo. 10 plemena ( veće područje. nazivaju se “narod prst” ili “narod pilištim”. asirski car Sargon II.) Davidov sin. babilonski car zauzeo je Jeruzalem i odveo stanovnike u ropstvo.g.Kr. doveo do procvata dvorski sjaj. Hebreji su vodili mnoge sukobe s Kanaancima i Filistejcima.došla 1200. Salomon (963-925. Južna država JUDEJA.g. bili su dio pomorskog naroda-naroda s mora.). U Jeruzalemu je podigao hram(gdje je prenesen zavjetni kovčeg i kamene ploče na kojima je Bog ispisao Deset zapovijedi). od plemenskog naziva Filistejaca dolazi zemljopisni naziv Palestina. umjesto vojskovođe izabrali su kralja i stvorili Prvu Izraelsku državu (prijelaz iz 21. Perzijski kralj Kir II.)–prvi je izraelski kralj. Ujedinio je 12 izraelskih plemena te zemlje Judeju i Izrael sjedinio u jednu državu. oživio je i proširio trgovinu.značajan ratnik. Prodro je sve do Palestine i Sirije. David (1002-963. Prijestolnica Jeruzalem.g. (babilonsko sužanjstvo).. Sukobljavajući se protiv Filistejaca. bio je priznat za kralja južnih plemena. glavni grad Samarija 2.pr.Bili su udruženi u snažan i dobro organiziran savez gradskih država zapadne Palestine).pr. glavni grad Jeruzalem Između dviju kraljevina ubrzo je započela dugotrajna borba za prevlast. poslije velikog ustanka protiv Rimljana.Kr. Poslije Salomonove smrti 926. proveo je unutrašnje reforme države.g. Nastale su napetosti između svećenstva vezanog uz tradiciju i kraljeve kuće. Dekalog ili Deset zapovijedi Božjih. Poslije povratka Izraelci se nazivaju Judejcima.pr.kontrolirao trgovačke puteve. u jednom su trenutku bili jači od Izraela i htjeli ih pokoriti. Pravim vladarima Palestine postali su Grčka. poznat po mudrosti i miroljubivosti.tj. Izraelska plemena su se sukobila s Filistejcima (Filistejci-plemena iz Egejskog bazena.tis.g.Kr. od čega je izvedeno ime Židovi. Judeju zahvaća slična sudbina. ubio je filistejskog golijata. pobijedio Filistejce i 1000.pr. 33 .g. Sjeverna država IZRAEL. Za vrijeme njegove vladavine Izraelci su se jako udaljili od priprostog nomadskog načina života.Kr.g.osvojio je Samariju i odveo stanovnike u ropstvo u Mezopotamiju( asirsko sužanjstvo). je osvojio babilonsko carstvo i dopustio 538.sjeverna je plemena ujedinio u vojničku kraljevinu koja je imala zadaću da ukloni filistejsku opasnost. Poticao je graditeljstvo. 2 plemena (u joj se nalazi zavjetni kovčeg).pr.

Kr.pr. od cedrovine su gradili brodove što im je donijelo titulu najboljih brodograditelja starog vijeka. Židovske knjige imaju oblik svitka. neplodno područje između mora na zapadu i gorja Libanon. a njihova zemlja najveća pomorsko-trgovačka zemlja staroga vijeka. Arhitektura i primjenjena umjetnost nose oznake sirijske umjetnosti. a osobito je bilo cijenjeno tkalačko umijeće. na sjevernoj afričkoj obali. Sveta knjiga Židova je Stari Zavjet Biblije. padaju pod rimsku vlast.g. odnosno sredozemne Azije. ARAMEJCI Aramejci su semitski narod čija je pradomovina sjeverna Mezpotamija. Za profane tekstove upotrebljavali su ulomke keramike. pismo. Stanovnici se bave ribarstvom. papirus. Pismo Feničana bilo je glasovno ili fonetsko koje su rabili već od 2. Feničane jeuništio Aleksandar Veliki. Tim su se pismom bilježili samo suglasnici. a 64. koja znači grimiz. Ona je vladala uz pomoć bogatih trgovaca i pomoraca. Na zapadnosredozemnoj su obali podizali svoje trgovačke kolonije zvane faktorije. FENIČANI Zemlja u kojoj su se oblikovali Feničani bilo je primorje prednje. nisu se smatrali jedinstvenim narodom-bili su mješavina najrazličitijih etničkih skupina. Njihov alfabet.st. Štovali su gradska božanstva Ela ili Baala. U gradovima se razvijao obrt. dok su u obrtničkim radionicama radili robovi. Vodeća je dakle grana gospodarstva bila trgovina radi koje su Feničani ubrzo postali glavni trgovci Sredozemnog mora. U kulturnom pogledu fenički gradovi nose obilježja sirijsko-egipatskog utjecaja. kasnije kodeksa.a u uskoj je vezi s njihovom proizvodnjom i uporabom grimizne boje. a kao podlogu za pisanje svetih knjiga rabili su samo pergamenu. arhitektura i umjetnost Jahve je jedini Bog. I Feničani su pripadali Semitima. Mojsije. ali ih je povezivao zajednički jezik (fenički). Najpoznatiji trgovački gradovi bili su Tir. Uzgajaju maslinu i vinovu lozu. U feničkim polisima državne je poslove vodila aristokracija. sastojao se od 22 znaka za 22 glasa.Kr. bili su poznati po izradi stakla i staklenih predmeta. 34 . Trgovali su najraznovrsnijom robom. vještina plovidbe morem i trgovački interesi. književnost. Tkali su vunene tkanine koje su dorađivali bojenjem grimiznom bojom.pr. ukljućujući i trgovinu robovima. storitelj čovjeka i svih ljudi. a osnivač toga monoteističkog vjerovanja u Židova bio je prema Bibliji.Vjera. Slova feničkog pisma svedena su na najjednostavnije oblike koji se mogu lako i brzo naučiti te brzo čitati i pisati. naziv pisma prema prvim slovima grčkog pisma-alfa i beta.Kr. voštane ploče. sa izabranim narodom sklopio je savez. a taj su pothvat izveli u službi egipatskog Faraona Nekha. To je usko. Fenčani su živjeli u gradovima-državama te se nikada nisu ujedinili u veliku državu i carstvo. a ponajviše trgovinom. Melkarta ili “Gospodarice Biblosa”.tis. Feničani su oplovili Afriku. Sidon i Biblos i Ugarit. Proizvodili su oruđe i oružje. Židovi su prepisivali i čuvali svoje stare knjige. a tvorci su i nosioci likovnog stvaralašta Feničani. obrtom.a jedna od najpoznatijih bila je Kartaga osnovana u IX. Koloije na Siciliji. Njihovo je ime izvedeno od grčke riječi porfyra. u Španjolskoj. pr.

a prvi potpuni tiskani prijevod nastaje 1831.. u Vatikanu. istražuju se prostori na području Palestine i Judeje.pr..Samuelov rukopis-iz 3. a tekstove moramo gledati u povijesnim okvirima. Sinajski kodeks-gotovo cijeli Stari i Novi Zavjet. Kako su međutim bili na meti osvajača. Mezopotamije I Palestie. Ne predstavlja jednu knjigu već zbir knjiga. vodi Izraelski narod kroz život.st.st. BIBLIJA Biblija je Sveta Knjiga. dolini Eufrata. “he biblos”-naziv knjiga na grčkom. Stari Zavjet je za Židove religiozna knjiga.1884. prostori Egipta.rata razvija se biblijska arheologija. Biblija je živi svjedok davnih vremena.Katarine na brdu Sinaj.U umjetnosti se vide različiti smjerovi i utjecaji.g.st. Ivanovo evanđelje. našao ga je von Tischendorf. ih je potpuno pobijedio. odnesao u Leipzig.st. Knjige mudrosti-opće ljudsko iskustvo.g. Mnogi su se pjesnici inspirirali pričama iz Biblije. Izvorni tekstovi su izgubljeni jer su bili napisani na trošnim materijalima. Izaijin rukopis-gotovo cijeli Izaijin tekst.u Damasku je bila najjača državica.Kr. neiscrpno je vrelo za povijesne i zemljopisne podatke. kanonska knjiga..g. a sadržavao je cijeli Stari Zavjet. čovjeku i Bogu. poseban poredak riječi koji se ne rabi u svakidašnjem jeziku.g..pr.. govori o počecima kulture i čovječanstva. Najvažniji događaj je Sinajski Savez. skoro cijeli Stari i Novi Zavjet. u manastiru Sv.papirus Bodmer-čuva se u Ženevi.svj. Vatikanski kodeks od 16.st. tri beduina našla su spise u vrčevima u pećini Kumran. danas je u British Museum-u. a Novi 27. iz Egipta. kniževno djelo. između 13.otkriveni su na obali Mrtvog mora Kumranski spisi. zbirka povijesnih isprava. ali naziv Biblija prelazi u sve svjetske jezike. Najstariji prijevodi na hrvatski jezik potječu iz 14.Stvorili su male kneževine i to u sjevernoj Siriji.jedni od važnijih prijepisa na hebrejskom i grčkom jeziku. Knjige Novog Zavjeta nastale u 1. Nakon 2. govore o prirodi. nađen u Egiptu početkom 20. prepisan je u Kairu 1908. Papirus Rylandisodlomak iz Novog Zavjeta. Naziv-po mjestu Biblos-fenička luka na obali istočnog Sredozemlja. obuhvaća Stari i Novi Zavjet. prva polovina 2.st. U Bibliji su ujedinjeni razni književni rodovi. rlo mali papirić(9x6cm). te oni bivaju asimilirani.g. 1947.tis. Stari Zavjet ima 46 knjiga. pa sve do Damaska. Sargon II. Papirus Nash po prvom vlasniku. Suvremena biblijska znanost obuhvaća više disciplina. estetike. i 1. potječe iz oko 200.ispisan s obje strane. Asirci i Arapi ih zauzimaju. ali je Aramejski postao općim govornim i književnim jezikom. veliki izvor tema kroz sva stoljeća. povijesno i zemljopisno su uvjetovane. prijepisi iz 2. 35 .st.Kodeks iz Leningrada.. usporedne misli.Kr. fra Petar Katančić. morala. jezgra misli.

donose podatke o ukupnom broju stanovnika. predstavlja posrednika između bogova i ljudi. srebro. ljeto. te podatke o sistemu javnih davanja.nebeskog boga zamišljenog u obliku sokola koji vlada svijetom u liku kralja koji je na vlasti. kada je pronađeno pismo.prelazak s Mjesečeva kalendara na Sunčevu godinu. dinastije). EGIPATSKO PISMO Javlja se u dva oblika: 1. Kao hijeroglifsko spomeničko pismo namijenjeno klesanju u kamen. Sjedište i središte rane državne uprave bilo je u Memfisu. Kao hijeratsko kurzivno pismo koje se s pomoću trske tintom nanosilo na krhotine lonaca. komadiće vapnenca i listove papirusa. a prilikom kraljeve smrti dio posluge se žrtvovalo vladaru i bilo pokopano sa njime( iščezlo već potkraj 1. Pr. dinastije stoji kralj Menes.g.EGIPAT I OTOČNI SVIJET ISTOČNOG SREDOZEMLJA Postoje tri glavna razdoblja procvata Egipta: 1. Na čelu nome stajao je nomarh. Egipatski kralj-faraon. Kraljevi i jednog i drugog su s vremena na vrijeme uspostavljali i neko političko jedinstvo u obliku dvojne kraljevine nad zajedničkom Egipatskom državom.pr. Uvodi se službeno brojanje godina. On predstavlja ujedinjenje Hora. zima. Ujedinjavanje države započelo je 100-150 godina prije niza vladara prve dinastije. bjelokost. Nova država RANO DOBA I UJEDINJENJE DRŽAVE ILI TINISKO RAZDOBLJE (3000-2650.Kr. mitologijom i teologijom. odnosno 3000. Srednja država 3. Donji od Kaira do ušća rijeke Nil.g. dok samoglasnike ne uzima u obzir. Na početku egipatske povijesti kao osnivač Egipatskog carstva i 1. svako sa po 4 mjeseca od 30 dana + 5 dodatnih dana. 36 . Stara država 2. U ovom razdoblju postoje Gornji i Donji Egipat. Postoje i pisari. rezbarenju u drvo ili slikanju bojama 2. Svaki je kralj štovan kao božanstvo. Obrađuje se zlato. znakova za glasove i znakova za tumačenje koji su se dodavali na kraju riječi i označavali kategoriju u koju spada njihov pojam. te političke i kultne jedinice. 3 godišnja doba-poplava. Gornji Egipat od Asuana do Kaira. Egipatsko pismo je kombinacija slikovno-pojmovnih znakova.Kr) Tinisko razdoblje se javlja kao uvod u razdoblje procvata Stare države. Administrativnu osnovicu tvorila je podjela Egipta na nome-upravna okružja nastala još u prethistorijsko doba kao vodne zajednice. To se pismo zasniva na suglasnicima kojih 700 znakova hijeroglifa daje potpun «alfabetski» niz suglasnika. Nastaje i visoko razvijena religija s panteonom bogova.

Kraljevska je vlast pala u agoniju te izbija socijalna revolucija koju su nosile mase glavnog grada Memfisa i koja je temeljito razbila državni aparat. On je zauzimao najvažnije mjesto u egipatskom vjerovanju. Pored starog vjerovanja o kralju kao nebeskom bogu Horu koji se pretvorio u čovjeka. Za vrijeme Piopsa II. a podizane su za boga svijeta utjelovljenog u faraonu. Kralj je dodjeljivao neoporezovano zemljišni posjed i zajedno sa njim len. kraljeva moć slabi. Dolazi do dvije važne promjene: Promjena na vjersko-političkom planu Prevladao je utjecaj Reova svetišta i ''religije Sunca'' iz Heliopolisa. Promjena. a njegovo se vrijeme smatra jednim od najvećih razdoblja egipatske povijesti. a javlja se štovanje Ozirisa-bog plodnosti i podzemnog svijeta.Kralj kao sin boga Sunca Ra. počinje datiranje Nove Godine prema najranijem izlasku Siriusa-tzv. Upravitelji okružja bili su okružni knezovi.) Procvat stare države započinje s trećom dinastijom u kojoj se ističe kralj Zoser (o njegovoj moći svjedoči 60m visoka stepenasta piramida kod Sakkare). Bog Sunca je postavljen na vrh egipatskog panteona. KRIZA I REVOLUCIJA PRVO MEĐURAZDOBLJE Za vrijeme vladavine Piopsa I. Snofru je bio veliki graditelj piramida iz 4. Najpoznatije piramide su u Gizehu podignute za Keopsa.a zemlju dovela na rub propasti. Lenski posjed postao je nasljedni pa se s vremenom oblikovalo feudalno činovničko plemstvo.g. Gradile su se u mjesecima poplave da bi se građevni materijal mogao lakše dopremiti vodenim putem. Trgovina s Biblosom. Gradnja triju velikih piramida-grobnica . pojavilo se novo učenje. dinastije završava borbama za prijestolje. STARA DRŽAVA GRADITELJA PIRAMIDA (2650-2060. Oko 2770. U tom razdoblju nisu postojali robovi i robovlasnički rad.pokušaj vraćanja starog apsolutizma i centralizma. a sagradili su i veliko svetište Sunca za oca Rea sa stupom (obelisk) s pozlaćenim vrhom. Ekspedicija prema Crvenom moru. Kefrena i Mikerinu. Također. dinastije . Oko piramida su bile i grobnice od glinenih opeka za prinčeve i visoke činovnike s grobnim statuama u prirodnoj veličini. i to opet na duhovnom i religioznom planu Napuštena je gradnja svetišta. Sotički ciklus. dolazi i do smanjivanja kraljeve moći. Doba 4.Ratni pohodi protiv Nubije i Libije. dolazi do lagane propasti egipatske države. Zasnovane kao piramide sa stepenastom jezgrom koju pokriva oplata od zakošenog fino poliranog vapnenca. Malo po malo nastaje FEUDALNA DRŽAVA kojom je bilo jako teško upravljati.Kr.pr. Kad je moćna obitelj okružnih knezova iz Herakleopolisa u središnjem Egiptu prigrabila područje Memfisa te zatražila kraljevsko dostojanstvo država se potpuno raspala! 37 . Piramide su bile znak prožimanja političkog i vjerskog života. Za ovu fazu je karakterističan procvat monumentalne grobne plastike za kralja i njegove činovnike.

Kr) Tutmozis I. RASPAD I TUĐINSKA VLAST DRUGO MEĐURAZDOBLJE Malo po malo dolazi do političke nestabilnosti centralne vlasti. Ti su kraljevi bili ''hiksi''-pripadali su malobrojnom semitsko-huritskom sloju. To dovodi do gubitka nekih vanjskih provincija. U to vrijeme nastaju impresivna djela egipatske književnosti na narodnom govoru. vladari se brzo smjenjujusvake 2-4-g. Pojava bojnih kola sa dva kotača na žbice. Tebanski kralj Ahmozis je treći ujedinitelj Egipta. trgovačke veze s Mezopotamijom.st.pr. Egipat je bio ponovo ujedinjen u rukama jednog vojničkog kralja.Memfis gubi položaj prijestolnice koji je imao do tada Gornji Egipat pod vodstvom knezova iz Tebe.sa njim započinje razdoblje egipatskih težnji za svjetskom vlasti. te do infiltracije semitskih doseljenika u istočnu deltu. a među njima je kraljevao i domaći kneževski rod iz Tebe koji je 1560. do kulturnog propadanja. dolazi do formiranja sloja profesionalnih vojnikaratnika od zanata. Pod vrhovništvom faraona iz redova Hiksa postojale su manje vladavine zavisnih potkraljeva. Pokušali su nastaviti tradiciju graditelja piramida. NOVA DRŽAVA KAO SVJETSKA SILA (1560-715.Kr.) Mentuhotep I. U prvoj polovici 17. Sa njim počinje Nova država. a prijestolnica je bila u gradu Ičtaui. pokrenuo Egipatsku nacionalnu oslobodilačku borbu protiv tuđinske vlasti. je ujedinio Egipatsku državu.. čitava je dolina Nila dospjela pod vlast kraljeva tuđinskog podrijetla. 38 .g. Javlja se novi stalež građana u prijestolnici i utvrđenim metropolama (gradski čovjek) s privatnim posjedom i privatnim zanatom. Tutmozis je prodro preko Eufrata koji je proglašen državnom granicom i tako je Egipat postao sila istočnog Sredozemlja.p.g. Godine 2040. Postoji pomorski promet između Egipta i minojske Krete (to potvrđuju nalazi keramike). to je bio početak Srednje države! PROCVAT SREDNJE DRŽAVE (2060-1560. usavršavanje umjetnog obrta. uklonjeni su okružni knezovi i uspostavljen je centralistički jedinstveni državni poredak i uprava.

Vladao je 66 godina. pokorio čitavu Siriju. najslavniji faraon 19. Slika znači poštovanje prema Bogu. Nasljednik Tutankamon. Državni bog i kralj bogova postaje Amon. Velika građevinska djelatnost diljem Nila. umjetnički obrt i upravu zemlje. Bio je u sukobu sa svećenstvom i sa starim činovništvom. te se nakon toga Egipatska prevlast mogla 39 . RAZDOBLJE RAMESIDA Poslije Tutankamona na vlast dolazi Haremhab koji je proveo vjersku restauraciju i unutrašnju reorganizaciju.. Uspostavljala je miroljubive trgovačke odnose s okolnim susjedima. VJERSKI PREVRAT I KRIZA U vrijeme Amenofisa IV. nadareni vojskovođa. Ramzes III. Kad se egipatska vlast u Siriji počela pod udarcima Hetita sve brže rušiti. Vodeći društveni slojevi su se otvorili utjecajima Prednje Azije. U jednoj osamljenoj dolini ''Dolina kraljeva'' nastalo je kraljevsko groblje u stijenama. U njoj je odražena samostalnost i ravnopravnost žene u društvu starog Egipta. Amon postaje najviši bog kraljevstva.. je proveo vjerski pokret. Imao je dva rata s Libijom. dinastije. odricanje od starih religijskih predodžbi. Ehnaton je potkraj života probao sklopiti mir s Amonovim svećenstvom što je dovelo do sukoba unutar kraljevske obitelji. je bio osnivač 19. Tutmozis III. Ramzes I. Kralj je bio veliki svećenik i jedini legitimni prorok nove vjere sa kojom se ostvario monoteizam.Velika bitka na Orontu. dinastije. grad) i u srednjem Egiptu osnovao svoju vlastitu rezidenciju ''Atonov horizont''. Vojna ekspanzija i borba za položaj vodeće svjetske sile. Ramzesov grad. posljednji veliki faraon Nove države. Amenofis je proveo revoluciju odozgo koja je zahvatila religiju. Službena kultna slika -Sunčev kolut čije se zrake na kraju pretvaraju u ruke i odaju znak života. Njegovom smrću na vlast dolaze ramesidi. 1270. Intenzivirali su se privredni i kulturni odnosi s Kretom. sklon raskoši i užicima.Teba je izgrađena kao sjajan glavni grad kraljevstva. Amenofis III. U međuvremenu raste Libijska opasnost sa zapada. život. ali je imao podršku vojske. Sa njim je zauvijek minulo doba egipatske ekspanzionističke i zavojevačke politike. U to vrijeme dolazi do napretka militarizacije Egipatske uprave. neratnički raspoložen. Ehnaton je napustio Tebu(gl. maloljetan) . U umjetnosti nastaje naturalističko-impresionistički stil. vjerovanje u zagrobni život. dolazi do uspona hetitskog novog carstva. Propast Atonove rezolucije. ali je odbio napad saveza naroda sa istoka. Nova prijestolnica kod Tanisa tzv. vlada kao okrunjeni faraon i kćerka Amona Rea kraljica Hatšepsut (Tutmozis III. ugovor o vječnom miru i savezu između Egipta i Hetitske države.. Sebe naziva Ehnatonon –onaj koji je Atonu po volji. Bog Sunca Re je na prvom mjestu ali isključivo u materijalnom liku Sunčeva koluta (Atona). svjetlo. Ramzes II. U vojnom pogledu obračunavanje s hetitskom državom. a njima pripadaju i Filistejci koji su se naselili u egipatsku provinciju u Siriji. Amenofis IV. ljubav. Svojoj je supruzi prepustio diplomatske odnose s državama istoka. Nakon Tutmozisa II. oba uspješna.

Uspon Perzijskog carstva dovodi im u ruke Lidiju. otresao se asirske vrhovne vlasti. Pesimističke negacije vjerovanja u zagrobni život. okoštalosti društva. Babilon.potvrđivati samo uz uvjet da se libijskim vojnim kolonijama dopusti naseljavanje u Egiptu. 40 . Kroz zapadni dio Indije protječe najveća potkntinentalna rijeka Ind po kojoj je cijela temlja dobila ime. Oživjela je monumentalna građevinska djelatnost. Svećenički posjed izrastao je u državu u državi. potpuno je zavladala magija.st. Egipat je bio iscrpljen.Kr. U 10. 343. ujedinio je dolinu Nila. 671. Egipat se kao obnovljena velevlast otvara grčkoj trgovini i obrtu. Veliki svećenik Herihor uzeo je kraljevski naslov kao zemaljski namjesnik Amonov. 663. Pod slabom 21. Asirci zauzeli Memfis. a po njima je to područje dobilo ime Pendžab-Petorječje.Pr. PROPAST I LIBIJSKO GOSPODARSTVO U doba Ramzesa IV. te uspio postići da ga prizivaju ''etiopljanski'' kraljevi Kuša. SAISKA RESTAURACIJA I KRIZA Knez Pasmetih I. dolazi do unutrašnje korupcije. Bilo je nekih pokušaja narodnog ustanka. a jedanaest godina kasnije u doba Aleksandra Velikog biti će tisućljeće grčke kulture na Nilu! DALEKI ISTOK-INDIJA I KINA INDIJA Indijski potkontinent dio je južnog dijela azijskog kontinenta. Ind ima pet pritoka. je na području Egipatske provincije Nubije oblikovana država Kuš pod domaćom etiopskom. ali bez uspjeha. U Egipatskoj vojsci prevladali su elementi libijskih plaćenika i vojnih kolona čije su poglavice čak došle na faraonsko prijestolje. te na posljetku i Egipat kojeg su pretvorili u jednu od satrapija ahmenidskog carstva. propadale su kraljevske moći. dinastijom Egipat se raspao na Tebansko-južnoegipatsku državu i na područje pravne vlasti kraljevskog dvora u sjeveroistočnoj delti. Egipatski je svijet zapao u letargiju i društveno mrtvilo. ali vjerski i kulturno i jeziku egipatskom dinastijom čiji su faraoni pretendirali na faraonsko dostojanstvo. Asirci zauzeli Tebu. Njegov trokutasti oblik okružuje Indijski ocean. a narodima s mora u Kanaanu. Perzija osvaja Nil.

Zgrade su bile građene od pečene opeke. Citadela-sjedište neke vlade. zebua dok im je krava bila sveta životinja. U gradu se trgovalo na posebnim mjestima bazarima. obojeno crvenom bojom i iscrtano crnim crtežom.pr. zakone i tradiciju. indijsko društvo dijelilo na četiri kaste.Po. potkraj 6.Kr. Najpoznatija i najveća arijevska kraljevina bila je Magadha u 4.st.327. a potekli su iz Brahmaninih bedara. sezam i pamuk. Tu je keramičko posuđe koje su izrađivali na lončarskom kolu. Četvrtu kastu činila je šudra-sluge. uz stambene zgrade najveće su građevine bilespremišta žita..pr. ima jake utvrde. kožarski i rezbarski obrti. Postojala je pravilna prostorna organizacija gradova.a posebno su cvjetali tkalački.Kr. U 2.pr.. iz Pamira i Hindukuša prema jugu. psa. To su bili ratari.proučavali svete knjige i učili ljude. obrtnici i trgovci. U gradu se razvio i obrt i trgovina. na kojima su izrezbarene slike životinja i znakovi slogovnog pisma.Kr.tis. uzgajali su žitarice. Živjeli su u posebnim naseljima i bili podčinjeni kasti bahmana i kšatrija.Kr. Treća je kasta bila vajšija. u doba cara Ašoke koji je organizirao zakonodavstvo i učvrstio državnu vlast.st. Kada su se te države ujedinile. Razvijeno je bilo i stočarstvo. koji su preuzeli vlast. kupalište s bazenom i dvorane sa stupovima. a g. Kaste su bile strogo zatvorene društvene grupe koje su čuvale svoje povlastice.pr. Vjerovanje 41 . ustrojili društveni život. u dolini rijeke Inda bili nosioci prvih.. Osvojivši novu zemlju oni su pokoreno stanovništvopretvorili u robove-dasije. kšatrije su potekle iz Brahmaninih ruku. grašak. te oavljali najviše državne službe.Od oruđa su sačuvani noževi. Tamo su zatekli starosjedioce i nosioce najstarijih indijskih kultura-Dravide. što znači ”plemeniti” te sa Dravidima započeli borbu za prevlast.Najstariji poznati stanovnici indijskog potkontinenta bili su tamnoputi Dravidi. sjekire i šiljci.Kr. ratni zarobljenici. u doline rijeka Inda i Gangesa. te prema njegovu zborniku zakona-Manuov zakon.to su bili svećenici i obrazovani ljudi koji su se brinuli za vjerski život. pripitomili su mačku.Kr. Svećenici su zapisali zakone koje su dobili od praoca Indijaca-Manua.tis. Počeli su stvarati svoje državice s radžom. velikom je kraljevstvu na čelu bio maharadža-veliki kralj.st.pr. bizona. No već prije. Sukobi su donijeli pobjedu Arijevcima. Indijsko se stanovništvo počelo po rijeci nazivati Indijcima ili Hindusima. Prvu i najvišu kastu činili su brahmani. a njeni najstariji gradovi su: Harappa i Mohenjo Daro. Društvo Ratovi Dravida i Arijevaca postupno su izdvojili ratničku aristokraciju sa svećenicima. Tom najsiromašnijem dijelu indijskog pučanstva pripadali su seljaci bez zemlje. Danas u Indiji ima 3000 kasta. vladali i vodili politički život. u Pendžabu se pojavila i gradska kultura. sluge. Oni su već u 4.pr. Oni su ratovali s te s kraljem upravljali. stočari. područje oko Inda osvojio je perzijski vladar Darije I. Među najznačajnije ostatke te kulture valja ubrojiti pečatnike. u Indiju je prodro i Aleksandar Makedonski. Prema predaji brahmana. Došavši u doticaj s Dravidima.tis. na sjeverozapadnom dijelu Indije. Tako se u 1. njihove ulice teku u smjeru sjever-jug. kraljem na čelu. U njegovo vrijeme cvate indijski budizam. U 3. krenula su indoeuropska nomadska plemena svijetle puti. Druga su kasta bili kšatrije-ratnici. najstarijih kultura.Kr. indoeuropska su plemena sebe nazvala Arijevci. Gospodarstvo Indijci su se bavili ratarstvom. Nov uzlet Indija je doživila u Maurijskom Carstvu. a u gradovima je bila razgranata kanalizacija.

Vatsa i Avanti. Postojaoje niz republika kojima su se na čelu nalazili plemenski rodovi iz čijih se redova birao regent.Kr. Brahma je bog stvoritelj.pr. Prvi je veliki junački ep. Osnivač budizma je Buddha(“prosvijetljeni”).g. na sjeveru do Irana. “blaženstva” i potpunog mirovanja. U znanosti se najviše razvila matematika. Još neke države u Indiji jesu: Kozala. himne i mudre izreke. a njegova će djela odlučivati o tome gdje će on živjeti nakon novog rođenja. Potkraj tisućljeća na sanskrtu su zapisane svete knjige Vede. Sa tim načinom razmišljanja razvilo se i učenje o ponovnom rođenju i životu. poznavali su brojke koje su kasnije preuzeli Arapi. U graditeljstvu stare Indije najprije se grade stambe.tis. Prema njegovu učenju svi su ljudi jednaki. Višna-održavatelj i Šiva-rušitelj.st. Najstarije pismo iz kojeg su se razvila ostala indijska pisma jest brahmi.Kr. Njegovo je ime bilo Siddharta Gautama. a drugi govori o borbi princa Rame za ženu koju mu je oteo cejlonski vladar.tis.budistička svetišta četverokutne osnove. mora se odreći svih želja.pr. Iz početnog vjerovanja u bogove prirodnih sila razvio se brahmanizam. Da bi čovjek postigao sreću. Dva najpoznatija indijska epa zapisana na sanskrtu jesu Mahabharata i Ramayana. a život je velika nesreća. Ono je bilo piktografsko. KINA 42 . Njegovi ratni pohodi otvorili su na jugu pomorski put iz Perzijskog zaljeva do Indije. Bogovi su prikazani vrlo maštovito s više glava. Sama-vede.pr.pr. otkrili su ništicu (0) i time pojednostavili računske operacije.Kad je sredinom 2.st. 327. koji se zove sanskrt.pr.budističke sakralne građevine kružnog oblika. i izraslinu na tjemenu. Brahmanizam je u Indiji prevladavao između 8-6. Jadžur-vede I Atarva-vede. Aleksandar Makedonski se bori za Indiju. Na sjeverozapadu vladaju neindijski vlastodršci. Nova vjera je budizam. Kultura I znanost Stari su Indijci već u 3. Najstariji izvori za vedsko doba jesu zbirke četiriju veda: Rig-vede. Legenda kaže da je u mladosti živio bezbrižno i raskošno. te usmena predaja.Kr. a time i vjera. jer sve čuje. a Buddhin lik ima na glavi velike uši. ali je nakon susreta s pognutim starcem.Kr. Nisu svim područjima vladali kraljevi. a živio je u 6. jer sve vidi. spiljski hramovi sa samostanima i pagode. U 6.Kr. Svaki se čovjek rađa dvaput. Inda prema Kini.pr. U vedama je sačuvano i vjerovanje starih Indijaca. To će ga dovesti do stanja nirvane tj. a svaka je kasta nastala od dijelova njegova tijela. recitacije. treće oko na čelu. sa sobom je donio i svoj jezik. Sjedište političke moći u vrijeme Buddhe bila je kraljevina Magadha čiju je veličinu utemeljio Bimbizara.Kr. znojnim seljacima i teškim bolenicima doživio svu bol ljudske nesreće. Zato je otišao u pustinju te tamo razmišljao i tragao za istinom o ljudskom životu. stupe. Osnova te vjere jest u učenju o trima božanstvima: Brahma-stvoritelj. arijevski narod prodro u Indiju.monoliti s kipom životinje na vrhu.Širenje pisma potaklo je razvitak književnosti. odnosno gdje će se naseliti njehova duša. mijenja se svjetonazor. jer sve zna.st. a imalo je oko 250 slova. U njima su zapisane svete pjesme. poznavali pismo.

Uz rijeke su gradii kanale kako bi mogli uzgajati pšenicu. Treba poštovati pojedinca i ljude. uspjela zavladati gotovo cijelom istočnokineskom nizinom Bila je to država s razvijenom činovničkom hijerarhijom.pr. Kineska su se vjerovanja kao i kultura razvijala odvojeno i bez doticaja s ostalim vjerama.Kr.Starovjekovna se Kina razvila na Dalekom istoku azijskog kontinenta. Iz dubokog poštovanja predaka proizlazi etički svjetonazor Konfucijev. U 3. obrambenog bedema od sjevernih mongolskih nomada. te voće i povrće. U 11. Prvi oblici kineske vjere potječu iz vremena prve dinastije.Kr. pa se monarhija raspala na manje kneževine.st. Kralja nije nasljeđivao sin nego njegova braća.Kr.pr. Razvili su znanosti poput matematike. proso. Povijest starovjekovne Kine počinjeu brončano doba. Kinezi su vjerovali da svijetom vladaju sile i duhovi koji izravno utječu na život ljudi. te visokorazvijenom kulturom i pismom. Učenje je zasnovano na postojanju tradicionalizma. a svojim je vazalima u leno dijelio zemlju. dudov svilac. Bila je važna kraljeva magijsko-religijska djelotvornost. Osnovno načelo “Budi dobar prema dobrima.” Kinezi su imali zamršeno pismo koje se sastojalo od 50000 znakova. a tek poslije smrti mlađeg brata dolazio je na red najstariji sin. a na prostoru srednjeg i donjeg toka rijeke Houang. Kultura I vjerovanja Kinesku kulturu moguće je pratiti u neprekinutom kontinuitetu jer nije bila uništavana.Kr.Kr. Tada je pojednostavljeno pismo. dalekosežne posljedice jer je poticala i pridonijela stvaranju šire ljudske zajednice-države. dinastiju Chang srušila su plemena Chou koja su naseljavala područje rijeke Weia. medicine i geografije. Njegova je vlast bila neograničena i nasljedna. okupljajući ljude u izvršavanju zajedničke zadaće. sredinom 2. svećeničkim staležom i kraljem na čelu. a vezani su uz kult predaka i štovanja prirodnih sila. te nastavljena gradnja Kineskog zida.st. svilarstvo i obrt. pa onda i državu. Razvijali i arhitekturu i slikarstvo(monumentalno).pr. tj.pr. Od prirodnih sila štovali su Nebo i Zemlju jer su vjerovali da oni određuju i daju život i smrt.st. Izrađivali su figurice. U 6.pr. šećernu trsku. Potkraj 3. To je vrijeme kada se razvilo kinesko feudalno društvo kojemu je na čelu bio car dakle monarh kao vrhovni feudalni gospodar. 43 . Kinom je tada vladala dinastija Chang.Kr. pa su se u vezi s time razvili obredi žrtvovanja.st. Da bi ostvarili uspješnost i sreću ljudi su prinosili žrtve duhu predaka. Vrijeme ove dinastije poznato je kao zlatno doba kineske kulture. Ona je između 16-11. razvilo se novo vjerko-filozofsko učenje konfucijanizam. Nastala je u srednjem i donjem toku plodnih područja rijeke Hoangho (Žute rijeke) i Yangtze. koja je tada bila osnova bogatstva i vlasti. dakle na punome prihvaćanju i štovanju kulta predaka. apsolutizam je dinastije Chin je doveo do učestalih nemira i na kraju do njezina pada.tis. No. a niti su novi vladari rušili kulturnu ostavštinu svojih predhodnika. Feudalni ustroj je postepeno doveo do feudalne anarhije. a na keramiku su nanosili sloj cakline. Gradnja irigacijskog sustava imala je. plastiku od bronce i lakiranog drva.st. u području sjeverne Kine s Yangtzeom kao južnom granicom. dinastija Han dovela je Kinu do vrhunca moći. preuzevši vlast i zadržavši ustroj centralističke monarhije vezane uz feudalno plemstvo. koji simboliziraju određene pojmove. astronomije. Ona se razvijala unutar jednog naroda i bez utjecaja drugih kultura. Ona su stvorila svoju državu s dinastijom Chou na čelu. koje je uveo Konfucije. U tim su se područjima razvili ratarstvo. a pravedan prema lošima. njihove običaje i zakone. Kinom je zavladala nova dinastija Chin koja je centraliziravši upravu i reformiravši vojsku ujedinila zemlju. rižu.pr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful