CIVILIZACIJA – dolazi do latinske riječi civilitas(uljudnost,uglađenost) i označava različite faze i razine materijalnog i društvenog razvoja ljudskih

zajednica .Pod civilizacijom podrazumijevamo ukupnost svih znanja i
1

vještina.Prvi su je puta upotrebljavali francuski enciklopedisti u društvenom smislu i civilizacija je viša razina društvenog razvoja.Pronalazak pisma uvjetuje i razvoj civilizacije. MORGAN – prapovijest je podijelio u divljaštvo(od početka stvaranja čovjrka do proizvodnje keramike) i barbarstvo(razdoblje proizvodnej keramike,traje od pronalaska pisma kada počinje civilizacija). URBANIZACIJA – u trenutku kada je jedna ljudska zajednica ili društvo stvorilo veliku tvorevinu – razvila se na prostoru Bliskog Istoka,od prapovijesnih pećinskih naseobina razvili su se veliki gradovi. KULTURA – jedinstvena slika duhovnih manifestacija,zbirna riječ koja označava zbir podataka koji se mogu prepoznati u jednom prostoru u određenom vremenu : 1.teritorijalni raspored – ime po određenom mjestu 2.tipovi ručnih izrađevina – sve ono što je čovjek proizveo – kamene izrađevine,oruđe 3.običaji i ritusi – za svakidašnji život,pogrebne povorke * sve države koje će se razviti na prostoru Mezopotamije zauzimat će prostor koji obuhvća plodni mjesec i na tom su se prostoru razvile sve civilizacije i kulture.Velike rijeke Eufrat i Tigris bile su naplavne i davale su čovjeku sve što mu je bilo potrebno.Na tom je prostoru došlo do razvoja znanja....,nastala su prva umjetnička djela,prve pisane misli,prvi pisani tragovi,prve etničke norme.U Europi su prvi puta sađene biljke i pripitomljene prve životinje.Najstarija keramika prvi je put proizvedena na lončarskom kolu oko 4000.g.pr.KR. koje je olakšalo proizvodnju keramike.Proizvedeni su i prvi metalni predmeti pored keramike,razvilo se pismo i prve sumerske pločice koje izražavaju misli.Izgrađena su prva umjetnička djela,razvila se likovna umjetnost,napravljeni su prvi mozaici,prvo zidno slikarstvo,prvi portreti i skulpture u punoj plastici. BLISKI ISTOK Na Bliskom Istoku prvi je puta pronađena najstarija keramika,otkriveno je lončarsko kolo,nastale su prve države i prvo pismo...Na Bliskom Istoku u 22.st.pr.Kr. napisani su prvi sumerski zakonici kralja Ur – Namua i stvorena su mnoga načela o uređenju država koja su se zadržala i do danas.Zadržana je i podjela na okruge,naslijeđivanje od oca na sina,ubirali su se porezi pa je država i mogla funkcionirati.Pronađeno je mnogo novih tehnika ratovanja,a prva bojna kola napravili su Sumerani – a ujedno su i izvršili podjelu na sate,godine,mjesece,dane i minute.Najbolju vojnu taktiku imali su Asirci koji su izgradili i prve velike puteve.Postojala je i dobro uhodana poštanska služba.Feničani su bili prvi narod koji je vršio velika osvajanja. Prva naučna djela nađena su na Bliskom Istoku – prvi temelji astronomije,matematike,medicine i fizike.
2

SUMERANI – brojili su godine po događajima - nosioci su civilizacije u Mezopotamiji - njihova kultura ima korijene u prapovijensim kulturama Mezopotamije,oni su rezultat evolucije tijekom koje je došlo do miješanja starosjedioca i migracijskih naroda,ne može se točno utvrditi njihov etnički sastav,niti jedan pisani izvor ne govori točno odakle su došli Oni su prvi krug podijelili na 360 stupnjeva i znali su izračunati površinu trokuta,trapeza...matematika je važna za razvoj civilizacije. Medicina je čvrsto povezana s magijom,bolesti su vezane uz demone,to je bila božja kazna. Sumerani su bili pokretači i stvaratelji velikih dostignuća,zabilježili su apstraktne pojmove i misli EGIPĆANI – jedna od najhomogenijih civilizacija nastala na prostoru Nila. - krajem 4.tsiućljeća pr.Kr. stvaranje općina i centralizacija vlasti - ono što su postigli neponovljivo je - egipatska civilizacija ostala je kompaktna,vezana uz svoju civilizaciju ASIRIJA – asirci su prvi razvili državu - ujedinjeni narodi koji su uspjevali snagom i ratnim pohodima - imali su dobrpo organiziranu vojsku - građeni su putevi koji su povezivali daleke prostore - asirski kraljevi došli na ideju da presele plemena - dobro razgranati sustav špijunaže - osnovala je čitav niz trgovačkih kolonija - poznata je po velikim bibliotekama s bogatstvom knjiga - sačuvane su glinene pločice ANADOLIJA – odigrala je važnu ulogu u svim razdobljima - zabilježena su sjecišta mnogih naroda - vrlo je bogata mineralima,drvenim materijalom,ležišta metala - rudnici srebra i zlata,te bakra - imala je poseban status u razvoju civilizacije - u 18.st.pr.Kr. osvajaju se Hetiti (indoeuropski doseljenici) koji su stvorili specifičnu umjetnost,hramove i napisali mnoge tekstove na glinenim pločicama ŽIDOVI – stvorili su svoju državu u 13.st.pr.Kr - ostavili su spise koji su bili povijesnog sadržaja - kumranski svici su pronađeni i to je najstariji zapis i prijepis - tektovi Staroga zavjeta imaju posebnu vrijednost
3

NOVO BABILONSKO CARSTVO – nastalo je u 7.st.pr.Kr. - mnoga arheološka otkrića,umjetnički i povijesni spomenici - pružilo je sliku o društveno – ekonomskim zbivanjima,mnoge ruševine velikih zigurata,poznate ruševine hramova,viseći vrtovi - babilonci nisu bili inovatori,njihova arhitektura građena je od čerpića PERZIJANCI – narod na Iranskoj visoravni - preuzeli mnoge elemente po asirsko babilonskoj umjetnosti - za vrijeme 6. i 9.stoljeća širili se prema jugu i zapadu - svojim osvajanjima odlazili su na istok - arheološka istraživanja vršena na dva lokaliteta – Suza i Perzepolis

STABILIZACIJA I USPON PREMA VISOKIM KULTURAMA – protopovijesno razdoblje - Međurječje – osnovni oblici naseljavanja i organizacija u selima i gradovima - Pojavila se keramika - Javljaju se sjekire od brušenog kamena - Jedan od prvih žarišta – prostor DŽERMO - nalazište koje se najviše ističe,tu su utvrđeni mnogi elementi i jedan amrički arheolog utvrdio je 15 slojeva samoga nalazišta,prve kuće četvrtastog oblika,pitosi(velike posude za vodu) i ognjišta,javlja se i poznavanje preslice – čovjek je znao tkanje - Sa prostora nešto udaljenog od Međurječja ljudi su se selili u riječne doline gdje su za to bili uvjeti – voda - Tu su stizala plemena iz arpaske i sirijske pustinje - Kronologija ide od oko 5000 godina - Razdoblje od 5000 – 2800.g.pr.Kr. – PROTOPOVIJESNO RAZDOBLJE jer su tada društveno – gospodarski životi razvili se do stupnja koji je oslovio nastanak povijesnog razdoblja - Zemljoradnja i stočarstvo su zahvljaljujući razgranatom sustavu davali višak proizvoda koji su omogućili podjelu rada stanovnika(svećenici,činovnici,trgovci) - U tom razdoblju otkrivene su i nove tehnike npr.kalupi za cigle,lončarsko kolo,lijevanje metala – razvoj građevinarstva i zanatstva - Seoske općine prerasle su u gradske urbane anglomeracije - Jedan od glavnih pokretača je RELIGIJA

4

Nameću se pojedinci – svećenici = sekte = činovnici Ratari i stočari su često bili opčarani prirodnim silama.Samara 2..g.: 1.pr. vode.tis. Vjerovali su u nadgrobni život.Kr.tis.tis. te tijekom prvih stoljeća 4. mnogoboštvo. razlikujemo 2 velike kulture: 1. Uruk 2. pripisivali su im božansku moć. Halaf Od kraja 5.Oblici naselja koji su nastali bile su skupine aglutiniranih građevina . doživjela je preinake pri prelasku na stočarstvo sa 5 .Sela i gradovi nastaju od povezanih skupina grada i imaju četverokutni temelj .Život u tim naseljima – združeno demokratskim oblicima . predmete kojima su se služili za vrijeme života su pokapali zajedno sa gospodarom Animalizam.Naselja i naseobine stvarala su se oko jednog središta ..Dolazi od organizirane podjele rada. u Mezopotamiji je došlo do prodora novih plemena s istoka i sa zapada - PROTOPOVIJESNO RAZDOBLJE-kulture (5000-2800. Al-Obeid kulturu A u drugoj polovici 4.Raznolikost kultura koja su ta plemena donosila i razvijala dokazana su i indentificiranjem 5 glavnih tipoloških i kronoloških slojeva. U 5.Kr.duhovna veza s divljači. razlikujemo: 1.Svakom državom vladao je jedan od Bogova Mezopotamijskog panteona .Nastavljene su velike migracije. Hasuna .hramovima.stambenim kućama i načinom sahranjivanja. Džemdet-Nasr . groma.pr. štovao se bog sunca.plastikom.Dolazi do centralizacije vlasti .Životni značaj održavanja kanala bio je od velike važnosti i jedna država ili grad nije mogla opstati jer je morala provoditi te kanale pa je došlo do udruživanja .svaki sa svojom karakterističnom keramikom.plansko upravljanje zemljišta .) .

Muški se element povezuje sa stočarskim aspektima religijskog. dok u prijašnjim imamo uvoznu keramiku. na prostoru Iranske visoravni. počinje mezolitik i traje do 3200.7 kulturnih slojeva. kulturnih biljaka i plodnosti. Naglašavaju se rodbinski odnosi među višim bićima-Majke Zemlje( božice plodnosti i njezine kćerke).povezan sa štovanjem predaka Vjerovanje u povezanost mrtvih s plodnošću zemlje.svim njegovim posve drugačijim stavom prema životinji.izraženo majčinstvo. u 4. Također u najstarijem sloju nema tragova zidanih kuća dok u drugima imamo četvrtaste kuće koje se godinama proširuju. U Mezopotamiji 5000. istraživači su S. Safar (1943-44.nebesko božanstvo-muž Majke Zemlje i otac božanske kćeri. razvijen je raspored 6 . sloju keramika postaje lokalni proizvod.Prostorije na čijim su zidovima grudi i reljefi rodilja. grupirane su oko jednog ognjišta. oznake plodnosti-male glinene figurice žena Kult plodnosti. u skulpturi: ulaganje lubanja lešinara kao grudi na ženskim likovima-povezanost sa smrću Kult lubanje. Kanibalizam. slike ljudi bez glave koje kljuju lešinari. područje Anadolije. začeća i množenja. i 6. a podovi od gline. Hasuna-Samara Dijeli se na : 1) gornji tok Tigrisa 2) Tigris Kultura koja pokazuje veze s zapadnim i istočnim oblastima. Životinje su imale funkciju žrtve i simbola.u vezi s kanibalizmom i žrtvovanjem životinja U vezi sa ženskim principom postoji veza između smrti i ubijanja. Loyd i F. građene od naboja(glina i slama).). razlika u slojevima se vidi po keramici. područje oko Mrtvog mora. Taj period nazivamo protopovijesno razdoblje Mezopotamije.prisvajanje moći i svojstva pojedenog Ljudske žrtve. glavno nalazište je Hasuna. Muški princip. Neolitska revolucija se pojavila na području plodnog polumjeseca. a s uzgojem goveda dobiva na značenju kulturna upotreba ili obožavanje goveda. kad započinje brončano razdoblje. Magna mater. na području gornjih tokova Eufrata i Tigrisa. vide se različiti utjecaji.

čerpić-sušeno blato na suncu. nema kamena. kasnije postaju zamršeniji. Najznačajniji lokaliteti na jugu: 7 . solidnije građene kuće. samo pojedini članovi bez sanduka ili neki primitivni sanduk. plitki reljef. građeni na platformama. popločene ulice u gradovima i selima. razlike u prirodnim resursima.od keramike. u jamama). . labrisi(dvosjekle. imali vrlo jednostavne prikaze. arheolog Max von Oppenheim.Hall i L. dvojne sjekire)-vezuju se uz neka božanstva. nalazila se u centru a do toga su bili grobovi. različitih geometrijskih ukrasa. govore nam o razvijenom društvenom životu.st. kultura dobila naziv po brežuljku Tellhallaf. u čućećem položaju.prostorija. kao neka vrsta vjerske građevine. metala. prostrane prostorije. ali je keramika dostigla visok stupanj izrade.kipići golubova. engleski arheolozi H. Pečatnjaci-prvi su bili izrađeni od kamena. svaki proizvođač utiskivao svoj pečat. s rukama na grudima. djeca su se sahranjivala u urnama. vrše istraživanja.st. šuma. pronađene uz njih i minijaturne čaše (možda hrana za drugi život). tolos-okrugla zasvođena građevina. Kultura Al-Obeid Područje južne Mezopotamije. Svi centri imaju sloj ove kulture. dolazi do naglog prekida što se tumači kao prodor novih plemena s novim utjecajima u kulturi s Iranske visoravni. zgrade građene od materijala koji su bili u okolici-trska. Odrasli su se sahranjivali ispod podova kuća (u uglovima pojedinih soba. veza čovjeka sa zemljom i njezinom plodnošću. . Ova je kultura trajala više stoljeća. te arheolog M.glava je stilizirana jer nije važna.R. zigurati. jedinstveno je kulturno područje. naglašene ženske obline. amuleti.Period Hasuna predstavlja viši stupanj razdoblja.Melonen istražuje 80-tih godina. Skulpture.Wolly početkom 20. počinje se upotrebljavati cigla. ali je lokalne izrade. služe se titusima-zemljane peći za kruh koje su imale kupolasti oblik.. iskopavanja su vršena početkom 20. stambeni prostori su odvojeni. svećenici imali i društvene i gospodarske funkcije. Razvijena zanatska proizvodnja i i razmjena dobara. ali ima gline.božice Majke. poprimila je utjecaj s Iranske visoravni. možda su tolosi služili i za javne poslove (nešto kao općina). Pronađena su postolja na kojima su stajali kipovi ili žrtvenici. obložene ilovačom. Neolitsko oruđe. od jednostavnih zgrada razlikuju se hramovi koji su građeni od čerpića slijepljenih ilovačom. povećavaju se naselja. palma. Javni je život bio u zajednici s vjerskim. Halaf Područje sjeverne Mezopotamije.

tipične neolitske na početku. od 2-10. djeca u urnama. grobovi unutar naselja okolo hramova. .poljoprivreda . prvi bakreni predmeti. položeni na lijevom ili desnom boku u položaj fetusa. kuće od čerpića.tis.kola i plug .arhajska pisma u ranosumerskoj i protoelamskoj oblasti . 18 slojeva. u središtu hramovi. pokojnici položeni na leđima.cm. razvijaju se ljudske i životinjske figure. da bi se kasnije sve više povećavalo.pečatnjaci-valjkasti.podjela rada.privreda na bazi navodnjavanja 8 .školjki. mnogi od kamena. groblje izvan naselja.centralizacija vlasti -hramovi se povećavaju -dobra organizacija zajednice -hram: i sjedište svjetovne vlasti -sitna umjetnost -lončarsko slikarstvo . Gradnja hramova-javlja se novi tip građevine: Izdužena prostorija s vratima na čeonoj strani s obje strane uži poprečno podijeljeni traktovi koji su na strani vrata istureni poput ticala i tako oko ulaza tvore neku vrstu predvorja. poludragog kamena. zemaljsko boravište boga Enkija (bog slatkih voda.najstariji i sveti grad. pojedina sela postaju urbani centri. čerpića i drva. brojni pečati. Tepe Gaura. cilindrični. vapnenca. planiranje. zaštitnik svih čovjekovih znanja i vještina) glavni vjerski centar. Dolazi do mnogo promjena-utjecaji sa sjeveroistoka Keramika-šareno obojana roba. prikazi se vežu uzSumersku mitologiju. vrlo tražen Mezopotamiji. prikazi života.Eridu. opsidijana iz Armenije. upravljanje .arhitektura od kamena. lik muškarca u vezi sa životinjama i lovom . jačanje gradova-država. mala umjetnička remek djela. na jugu su naselja gušća zahvaljujući kanalima. obloženi ciglama od osušene ilovače. nepoznati etnički sastav društvatemelj za nastanak Sumerske civilizacije URUK U 4.Pr.Kr. lončarsko kolo.nosili ih obješene oko vrata. . u Prednjoj Aziji razdoblje Uruk (ili Varka) Temelj sumerske civilizacije. od kamena.uvoz robe. lapis lazuli-poludragi kamen. Eufrat i Tigris se spajaju kanalima. brži i znakovitiji razvoj.izraženije podjele onih koji rade i onih koji ubiru plodove rada . prvo svetište veoma maleno.

nađena u hramu Nebeske duše. Najstarije pismo je piktografsko. Huriti.Sumerani-Azijci.Sumerski jezik ne nalikuje ni na jedan živući ni izumrli jezik.piktografsko pismo: lat. Amorićani. Asirci). od dobro isprane gline koja se sušila Znakovi su se pisali komadom trske s dobro zašiljenim krajem. već je služilo kao podsjetnik.SemitiAkađani. Feničani. neidentificirana skupina rasprostranjena po svim krajevima NAJSTARIJI NAČIN PISANJA I ZANIMANJA PISARA U početku imamo glinene pločice četvrtastog oblika.2000 znakova. u poljima je ucrtavao znakove. jednosložne riječi-svaki je pojam imao jednosložni naziv i odgovarajući znak. Iranska visoravan. spominju se područja: istočna Mezopotamija. Sunca.. Ne može se točno utvrditi njihov etnički sastav.Ne može se točno utvrditi kojim se jezikom govorilo prije pisma. oruđa. (u dodiru s vodom su se raspadale). za glagol piti-voda i usta. u oblasti koja je kasnije nazvana Akad. sa sjevera. 10cm. Aramejci. Jevreji.Kr. Mislilo se da su oni donijeli sa sobom već formiranu civilizaciju. oružja. životinja. glagola. To najstarije pismo se nije čitalo. Protohetiti 2.(Babilonci. niti jedan pisani izvor ne govori točno o tome odakle su Sumerani došli. najstariji je oblik fiksiranja mentalnih sadržaja. za prikaz dijelova ljudskog tijela. Od Nipura do Perzijskog zaljeva. Bilo je teško pisati. oni su rezultat evolucije tijekom koje je došlo do miješanja starosjedioca i migracijskih naroda.popisi sadržaja nekog hrama. prizmatične ili nekog drugog oblika. Kanaanci. nema apstraktnih pojmova. južni teritorij Perzijskog zaljeva. biljaka. MEZOPOTAMIJE 1. 9 . TROJNOST MEĐURJEČJA.Sa razvojem znanosti dolazi i do razvoja kulture Sumerana i civilizacija i pismo zasigurno su rezultat razvojnog procesa. poput malog jastuka. složenih rečenica. pictus-naslikan. Njihova kultura ima korijene u prapovijesnim kulturama Mezopotamije. Pisar je najprije napravio podjelu na jednaka polja. zvijezda. Mjeseca. najstarija pločica je iz 3200.g. Sjevernije od Sumerana. te da su pokorili domorodačko stanovništvo. sa Kavkaza ili Crnog mora. Sumerani su i dalje nepoznanica. većina je pločica uništena. mali urezani crteži PORIJEKLO SUMERANA Sumerani su nosioci civilizacije u Mezopotamiji. za glagol plakati-oko i suza. međutim odgovor nije tako jednostavan. čamaca. Nakon toga su savladali tu prepreku.pr. Elamićani. Arapi 3.

mogu se složiti rečenice. čita se s desna na lijevo. U kraćim vertikalnim kolonama.prirodne veličine. Oko 2800. a zapisati se mogla svaka misao.Džemet.KR.a muškarci obrijane glave Kamene vaze – najpoznatija kamena vaza iz Varke(Uruk). Božica zaštitnica bila je božica nauke Nisaba. školovanje je bilo vrlo dugo i naporno sa vrlo strogim učiteljima. poziv se prenosi iz koljena na koljeno.od alabaskera – djelomično oštećena. nastaje klinasto pismo-imaju oblik klina.tisu. Najvažnije dostignuće je razvoj pisma Najvažnija nalazišta : Uruk. Kameni reljef – borbe lavova i divljih životinja Drugi važan umjetnički predmet je žena iz Varke.apsolutistička vladavina koja je prešla iz ruke svećenika Počinje proces individualizacije i dekolektivizacije koja se očituje i u kipovima Vladavina i jačanje se premješta na sjever Grad Kiš – javljaju se najpoznatije dinastije iz Kiša             10 . RAZDOBLJE DŽEMET NASR(3000 – 2800. – lista sumerskih vladara.Kr.Kr.žene imaju bujnu kosu.pr.g.Eridu Valjkasti pečatnjaci – nastali su istovremeno s pismom Organizacija zajednice – teokratsko centralističko upravljanje državom – vlasništvo svega na zemlji je u Božjim rukama – sva vlast prelazi u ruke svećenika U likovnoj umjetnosti središnje mjesto zauzimaju figure vladara(tipična bananasta suknja) Mozaik u arhitekturi uz nove tehnike Skulptura ovog razdoblja doživljava najveći razvoj – sve figurice su bosonoge.Nekoliko stoljeća kasnije piktografsko se pismo pretvara u skupove crtica. Prvi pisari bili su svećenici.g. kasnije se piše horizontalno i čita s lijeva na desno.pr. svećenik odnosno pisar se smatrao vrlo mudrim čovjekom i imao je vrlo visoki ugled u društvu.pr.KR)      Razdoblje koje su označili Sumerani. Stvaraju se laički pisari. na glinenim predstavama počinjemo nalaziti imena vladara Cijela Mezopotamija je dolaskom semita dobila nove jezične skupine pa tako od dolaska Semita Mezopotamija postaje dvojezična Početkom 2. Postojala je razlika između «malih» pisara (početnici) i «velike braće» (stariji).najstarija ritualna vaza oko 3000 godine pr.

FAZA : karaketristike se prate kod lončarstva.En – ki(bog vode i mudrosti).kraj ovog razdoblja okarakteriziran je katastrofalnom poplavom koja je ostavila velike naslage mulja i s tim su potopom uništena sva naselja – nastaje najstariji mit o potopu – uvjetovan velikim poplavama 2.koplja.obrada bakra i zlata dostiže znatan razvoj procesom lijevanja.FAZA : ..Imali su svoja lokalna božanstva.Larsa.tisućljeća Sumerani su živjeli podijeljeni u 14 gradova država:Sipar.brokatni stil ukrašavanja tkanine.Eu – lil(bog zraka).Nin Hursag(velika majka)  Svaki grad imao je jedno vrhovno božanstvo  Rano dinastijski period dijeli se na 3 razdoblja.Abad. Sumerski svećenici bili su organizirani s velikim ovlastima.Uma.Uruk(Varka).Nipur.bili su zaduženi za gradnju hramova.keramike.traje od 2800.omiljeni su kameni u lapis lazuri – poludragi kamen je vrlo omiljen.a neki su težili namjestiti vlast drugima.pr.hram iz ALOBEIDA – sagrađen od opeka. Glavna građevina je bio hram posvećen jednom božanstvu iz sumerskog panteona.posude su ukrašene ljudskim figurama.razvija se obrada oružja – sjekire.karaketristična je posebna keramička proizvodnja – šarlah keramika(svjetlo crvena).predmeti od metala i to 1.bili su prvi pisari.Larak.  Najvažnija uloga u povezivanju su ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA gdje su glavni predmeti bili keramika.Lagaš.nestaje crvena keramika i metal dostiže velike domete.Kr i za taj period pisani izvori daju podatke o vladarima.zaduženi za nadgledanje obrta i trgovine  Oko hramova se javljaju prvi gradovi.Ur i Eridu – svi su gradovi imali vladare.vaze su dokaz da postoje trgovački putnici(osnovni trgovački artikli). o sukobima između gradova država  Do druge polovice 3.javljaju se cilindrični pečatnici.Kiš. POLITIČKI I GOSPODARSKI ŽIVOT U SUMERSKIM GRADOVIMADRŽAVAMA Gradovi-države su bili osnovani pokraj rijeke ili kanala.g.uveli su sistem poreza.FAZA : karaketristična velika količina keramičkih predmeta.ornamenti su sve bogatiji.mačevi.ukrasi su geometrijski i boja se lako ispire.razvija se arhitektura hramova 3.organizaciju vlasti i gospodarstva i neki su gradovi postali vjerski centri. oko hrama je bio 11 .Šurupak(Fara).ali i prvi upravitelji hramova. – 2400.skulpture.Akšak.Bapt Tibira.ali i prve države  Sumerani su vjerovali da su okruženi bogovima.među ruševinama je pronađena jedna pločica s natpisom kralja koji je dao podići hram Božici Majci.cilindrični pečati.skulpture – kamene vaze.ali i u punoj plastici.vladalo je mnogoboštvo  Najvažniji Bog je Bog AU(bog neba).

putevi koji su povezivali sjever i jug. žene sa kraćom. sve su zapisivali. rukovodio je javnim zajednicama. s vanjske strane se vidjelo krzno.u sredini Sumera. postao vjerski centar cijele Mezopotamije iz koje se širila civilizacija. nađena pločica s urezanim planom grada. Ratnici u punoj opremi. mozaici. svečanosti se odvijaju u hramovima. NIPUR . nisu vlasnici zemlje iako je obrađuju Robova je bilo vrlo malo. kanalizacija. Mali broj vladarskih grobnica. sve zemaljsko se smatralo vlasništvom božanstva. ćelavi muškarci. suknje. kamen. sa označenim bedemima i važnim građevinama. 1948. zvale su se E-GAL. vrhovni sudac i vrhovni svećenik. sve se nosilo u hramove. Groblje se nalazilo izvan gradova. hramove. u ziguratima. samo bi svećenici i vladari mogli obilaziti cijeli zigurat. ogrtači. trijemovi. dopremalo se drvo. vodili administrativne poslove. nadzornici koji nadgledaju poslove. veliki računovođe.stanovništvo je moglo dolaziti samo u dvorište. činovnici. oko dvorišta raspoređene prostorije. Obredne svečanosti i praznici bili su vezani uz božanstva. osvajački ratovi da bi se došlo do kamena. ostaci hramova. nemaju znakova ženstvenosti. mačevi. valovitom kosom. zanatima. Odjeća od kože. svi su radili.… 12 . Postojale 2 klase stanovništva: 1)vladajuća klasa-vladari. neki su radili za vladara. «brončani putevi» sirovine iz Anadolije. Palače. samo pojas oko struka.određeni broj stanovništva koji se brinuo o hramu. vrhovni svećenik. poludrago kamenje. Udruženi su po strukama. biblioteke sa 1000 glinenih pločica. za slobodno stanovništvo. Bili su vrlo poduzetni. kožni štitovi. zvonaste suknje. Usklađivao je rad svih hramskih zajednica. odvojio je zemlju od neba). nisu imali neku ulogu. nadvisivali običnu gradnju. nisu bili privatno vlasništvo.nađeno ih je vrlo malo. stupovi. metal. Svećenici su bili goli. Glavni izvor prihoda bilo je cijelo stanovništvo. imaju jedinstvenu organizaciju prostora. kipovi vjernika.svoja stada. koplja. duša u Kuru (svijet bez veselja i sreće). svaki grad je imao svog zaštitnika. velike oči. ploče s reljefima koje su služile kao kameni temeljci. VLADAR je u ime božanstva vladao državom. svećenici. zgrade. činovnicipripada im najveći dio zemlje 2)Slobodno seljaštvo ili zanatlije . vodovod.naziv i za cijelu Sumersku zemlju. poslije smrti sve tmurno. Vjeruju u nadgrobni život. sluge i robovi su nosili nešto kraću odjeću. grad boga Enlila( tvorac svijeta.velika kuća.imaju svoje kuće. a glavni nadzornik je vodio brigu o svima i o svakom proizvodu. stariji naziv Kengir. čuvari-čuvaju zalihe. za hramove. tekstovi različitog sadržaja. Postojali pisari. ratni plijen. ukrasi. umjetnost vrlo cijenjena. sjekire. ima strateški i gospodarski dobar položaj.

današnji naziv.pr. slikarske kompozicije. strateški položaj. kuće ne pokazuju veći razvoj.Od samostalnosti pa do 18. osnove su svih kasnijih crkava.to je prva državica gdje su utvrđena imena vladara za 3. stela s Hamurabijevim zakonikom koja je pronađena u Suzi. kipovi vjernika. skulpture.Veza sa Sredozemljem. frizovi. u 21. trske. U svetišta ulaze samo svećenici. vrlo često je bio napadan. obojane građevine.a zatim su se sukobili sa Sirijom. bedemi. statue. MARI (TEL HARIRI) . pločice.na Eufratu. reljefi. tj. čerpići. palmine grede. prostor između 2 rijeke.pokazuje pobjedu kralja Lagaša.2 teorije: 1. Zigurati. sjeverno od Babilona. a hramovi i svetišta imaju poseban položaj-to su sveta mjesta.st. hram boga Sunca. 2. pr. davala im se elegancija.razvijen grad koji je dao važne dinastije koje su vladale Mezopotamijom i imao je dva zigurata – djelomično su rekonstruirani ŠURUPAK – ili FARA – nalazi se oko 50 km južno od Nipura.SIPAR .bio je naseljen u razdoblju Hasune. put prema gradu-državici Mari(povezan s obalom Sredozemlja).PR. traje zlatno doba Marija. Najstariji sumerski hramovi-jedna prostorija-jedna zgrada. na uglovima su se dodavali odjeljci. Tel Hariri.nađene su brojne glinene pločice s klinastim pismom LAGAŠ – nalazi se u blizini Perzijskog zaljeva.bogatstvo. stambeno naselje.KR. dominira crvena. na visokim terenima zbog lakšeg silaska bogova na Zemlju u hramove 2. 1934. ulice čine niz zgrada. groblje.st. polustupovima.nalazio se na obali Eufrata. mnoge statue. bila je na udaru osvajača. plan kuće jedinstven-dvorište+ prostorije 13 . razvoj teče kontinuirano. dvorište s nizom bočnih prostorija.KR.G. najznačajnini spomenik-stela jastrebova.KR. OSNOVNE KARAKTERISTIKE SUMERSKE ARHITEKTURE Od seoskih naselja nastaju gradovi.. mnogo telova.sačuvano je više mitova o tome gradu koji je nastradao od općeg potopa. pala je u ruke akadskog kralja Sargona 2771. školjke. ponovno postaje samostalna državica.5km zapadno od Eufrata.a onda ju je definitivno razorio Hamurabi.tisućljeće. ponašanje pobjednika i pobijeđenih. fragment prikazuje nekoliko slojeva borbe i vidi se da su vojnici bili opremljeni. Zbog astronomije. malo arheoloških nalaza. na ulazima kule-stražarnice U hramovima. razaran i opljačkan. hramovi. francuski arheolozi. iz zigurata su se promatrala nebeska tijela. orijentirani su prema svim stranama svijeta Fasade ukrašene nišama. KIŠ .stepenaste kule.

g. Otada Sumerani i Semiti određuju sliku povijesti i kulture u Mezopotamiji pri čemu je Sumerski element oslabio! Ipak.pr. grede-palmino drvo.pr.opeka. skromni prilozi. Dvojaki materijal. djeca u urnama.u hramovima se postavljaju kipovi određenih osoba .) Fara razdoblje je nazvano tako po mjestu Fara gdje su nađeni brojni zapisi iz toga vremena. održavala dvojezična kultura Babilonije.samo u temeljima. najveća uloga grada-države Lagaša. te plankonveksna opeka Zidovi su morali biti široki. u borbu se upliće gradski bog Ningris(sve bitke bile u ime bogova i za njih). tako se još u 1.Kr.uloga vladara.u temeljima kuća. plitka jama.Neke kuće imale katove. blato .g.novi glavni grad KIŠ .) Primjećuje se nazadovanje u arhitekturi i likovnoj umjetnosti. ploče u dvorištima Grobovi. bitumen.pokojnici pokapani u tkanine RAZDOBLJE RANIH DINASTIJA (2700-2500. javlja se prva dinastija iz Ura. Istraživač Wooley-pronašao grobove koji pokazuju da je u ono vrijeme posluga odlazila u smrt sa gospodarom.g. 2500.započet proces individualizacije . pronađene stepenice. Razne dinastije i vladari: Mebaragezi od Kiša. umotan u tkaninu.Kr.čerpići. možda je to posljedica prvih naseljavanja odnosno preseljavanja Semita-pripadaju drugoj jezičnoj skupini.tis. kamen. 14 . sin Aka-izbjegavao sukob sa Gilgamešom(Kralj Uruka) . Ističe se vladarski lik Eanatuma – ostavio je spomenik ''stelu lešinara''-prikazuje bitku protiv Ume.prvi vladar opisan u povijesti. zgrčeni položaj.šiblja s premazom blata 2.građene od ćerpića Najstarije groblje nalazi se u Eridu.značajan i Mesalim od Kiša= MESILIMSKO RAZDOBLJE RAZDOBLJE FARA I 1.manje ili više apsolutistička .Pr. velika. Sumerski se jezik i dalje njegovao. Imamo dva tipa kuća : 1. DINASTIJE IZ URA (2500-2350.rani grobovi su pronađeni u temeljima kuća.Kr. vladareva palača je bila najukrašenija.

Heber .Italci.Pr.Hetiti.preci Germana i Slavena.Kr.a rijetko su dokumentirane borbe Semiti su prodorima polako postajali stanovništvo velikog dijela Mezopotamije i po ničemu se ne raulikuju od Sumerana osim po imenima KIŠ je granica između Semita i Ne – semita SEOBA INDOEUROPLJANA – kraj 3.g.g..2284.Tračani.Još dvije važne ličnosti: Urukagina-htio reformama restaurirati sumerski život Lugalzagizi od Ume.Grci. Hebrejska plemena su se nastanila na prostor Kanaana i južnim predjelima prema pustinji Negeu u 17. SEMITI – potomci Noinog sina Sema koji su zavladali tim prostorom i stvoreno je akadsko razdoblje : Ašur.Medijci i Perzijanci Akadsko je carstvo u drugoj polovici 3. ili ŠARU-KIN= KRALJ PRAVEDAN Imao je političku i vojnu moć.zatim Amorićani – nastaju starobabilonske i asirske države Aramejci su se nastanili pretežito u oblasti Sirije i tu su stvorili više manjih država. trgovinu.a indoeuropska seoba počinje nešto kasnije – INDOEUROPLJANI su predstavljali skupinu naroda zajedničkog prajezika koja je iz područja azijskih stepa krenula u dva različita smjera : 1)prema jugoistoku i današnjoj Indiji 2)na Zapad prema Europi Među indoeuropske narode spadaju : Kelti. Dolazak semitskih plemena bio je konstantan tako da nije bilo velikih invazija Pisani izvori ne spominju etničke razlike.nepoznato porijeklo.uzurpator na prijestolju.st.pr.Iliri.pr. Posljednji vladar sumerskog perioda Lugalzagisi od Ume uspio je pokoriti sve državice od donjeg mora do gornjeg (od Perzijskog zaljeva do Sredozemlja) i nakon njega Sumer je prešao u ruke Akađana. govorili su srodnim jezicima koji su nazvani semitskim jezicima i najstariji Semiti koji su formirali državu u Mezopotamiji bili su Akađani. unaprijedio je blagostanje.) Područje: Od Perzijskog zaljeva do Sredozemnog mora..st.tis. prvi osigurao vlast i na području van grada.KR.Kr. bio je zapovjednik vojske grada Kiša.KR. osnovao SARGON 2340 . i početak 2. mnoge legende) 15 .pr. AKADSKO RAZDOBLJE (2350-2150.a Hebrejska je država stvorena u 11.tisućljeća pr.Kr. obilježeno je pokretima nomadskih naroda jugozapadne Azije i indoeuropskih plemena i ti su pokreti imali velike posljedice za daljnji razvoj povijesti. otac mu je bio peharnik(.Aram .

pr.godina).a na istoku Lulubijci i Guti(neugodni narodi koji su sprječavali osvajanje – zatvorili su puteve kojima je bronca dolazila u Mezopotamiju tzv.Napao je Uruk.g. – 2292. narodi koji su bili pokoreni nisu mogli trpjeti ekonomsko izrabljivanje. prijestolnicu posljednjeg Sumerskog kralja i doveo ga u kavezu u Nipur. istočno od rijeke Tigris prema Iranskoj visoravni. planinski lanac Zagros. – 2316. Protiv njega su se dizali ustanci. -2307. „Isprao je oružje u vodama donjeg mora Perzijskog zaljeva“ – ZNAK DA JE ZAVLADAO ČITAVOM MEZOPOTAMIJOM!!! Pokorio je sve sumerske gradove. Osvojio Mari.prKR) Pohodio zemlje oko Perzijskog zaljeva.KR – početak vladavine Sargonida(Sargon vladao 55 godina) Osvajanja: Izvan Sumera. Jerimuti.osvojio je i oblast oko Perzijskog zaljeva i uspostavio je put s Indijom te je krenuo u osvajanje Juga jer su na Sjeveru bili Huriti. Akadski guverneri vladali su u ime Sargona GLAVNI CILJ SARGONA : osigurati građevinski materijal za prosperitet njegove države i gradova 2371. najjači ustanci u Sumeru i Elamu! Nakon Sargonove smrti država nema toliku moć! Sin RIMUŠ (2317 . samo ih je podčinio! Prijestolnica Akad ili AGADE -sjeverni dio Babilonije.pr.“brončani putevi“. isprao je oružje u Perzijskom zaljevu-kasnije običaj svih kraljeva! Nije ubijao dinastije. ali je bio ubijen u svojoj palači (vladao 8.g. Krenuo prema sjeverozapadu. osvojio rudnike srebra. trgovao sa Indijom.g. isto ubijen u zavjeri na svom dvoru!Sačuvan je opis njegova pohoda i osvajanja rudnika srebra. Srebrnu planinu Nazvan ''Kralj 4 strane svijeta'' Postavljao svoje statue kao svjedočanstvo svoje vlasti.nisu pronađeni ostaci. Babilonski izvori govore o ubojstvu s glinenim pečatima-sluge! Brat MANIŠTUSU(2306. ostavljao sumerske kraljeve na prijestolju.KR) Uspio je ugušiti neke ustanke. Vladari Elama postaju njegovi veziri. 16 .

akadska država – jedna vrsta robovlasničke države(robovi korisni u zanatskim poslovima i obnovi) .poštovali sumerske hramove i božanstva .akadski jezik službeni RELIGIJA AKAĐANA : .usavršavanje gradnje uporabom cigle . a pobjedu ovjekovječio spomenicima.Kr) Bio je nesposoban da održi toliko carstvo.širenje sumerskog pisma .važnost se pridaje detaljima 17 .nema nasilnog rušenja prethodnih gradova .stambenih zgrada) .izuzteno nadareni ljudi i pismeni – glinene pločice u obliku jetre UMJETNIČKI SPOMENICI : .Proroci su bili posebno cijenjeni. – 2255.9m visoka.KR.tehnike(koncepcije gradova. borio se na istoku s Lulubijcima.širenje trgovine i pomorstva . pobune u Sumeru.prva velika država ..NARAM-SIN= ''LJUBIMAC BOGA SINA''(2291.g. npr.čitavo gospodarstvo u rukama Akadske dinastije.pr.Djelatnost svećenstva intenzivnija – morali povećati obrede stvaranjem novih religija i božanstva – jedna od najpoznatijih priča je priča o Sargonovom ponovnom rođenju(otac sargona je nepoznat.g.majka svećenica.unuk Sargona) Započinje snažna država.nema monumentalnih spomenika .dotad su bila samo polubožanstva i svoju vlastitu kćer postavio je za svećenicu Boga Mjeseca – Nane .pod jakim utjecajem sumerske religije .Akađani su imali svoju religiju.razvijali su sumerske građ.pr.g. – 2230.bio je vrtlar ljubimac božice plodnosti Ištar) .nemamo nikakve dokaze o prijestolnici Akadu . Stela 1.. pronađena u Suzi. ubijen u zavjeri na akadskom dvoru.izgubio je Elam koji se odcijepio i ustanci u doba njegove vlasti bili su na čitavom prostoru Mezopotamije Akadska se država raspala u potpunoj anarhiji! AKADSKO CARSTVO : .palača.a svoju je vlast uspostavio na Istočnoj Obali Sredozemlja ŠARI-KALI-ŠARI= ''KRALJ SVIH KRALJEVA' šarganišari '(2254.Sargon se proglasio božanstvom..do tada u rukama svećenstva . prikazuje kralja. Iscrpio je kraljevstvo svojim pohodima. vladao 24.

ratničko pleme(2220 – 2120 .original je izgubljen. sačuvan u raznim verzijama. HRAMOVI GUBE NA VAŽNOSTI Akadsku državu razorili su GUTI.g.prisutnost čak 21 ili 23 kralja! Vladar Uruka Utu-Kegal je 2120.Kegal je svrgnut nakon 7 godina vladavine.figure – ljudski lik poprima portretne karakteristike .g.povijesna pobjeda Naram Sina nad Lulubijcima OSNOVNE KARAKTERISTIKE AKADA 1.Kegala odnijela rijeka. Procvat države Lagaš Još prije kraja vladavine Gutejaca.hijerarhija oblika. MALO SPOMENIKA 8.pr. PRIVATNO VLASNIŠTVO NAD ZEMLJOM 4. SEMITSKI JEZIK-SLUŽBENI 6.KR). zapisi kažu da je Utu.obnova sumerske države ( 2150-1850. RAZVOJ INDIVIDUALIZACIJE 3.kamene vaze bogato ukrašene reljefima .Kr) Nakon što su Guti protjerani dolazi do procvata Sumerske države. nastaje spisak sumerskih kraljeva. -sumerski postaje službenim jezikom 18 .„Pobjednička stella Naram Sina(pronađena u Suzi. Utu. STARA BOŽANSTVA PREPUŠTAJU MJESTO KOZMIČKIMA 7. na jugu gradske države Lagaša poraslo je značenje jednog kneževskog roda čiji je predstavnik bio GUDEA. bio je guverner grada Ura. RELIGIJA-UTJECAJ SUMERSKE RELIGIJE 9.g.pr. DRŽAVA VLADARA I TO SVJETOVNOG 2. Uruk je stao na čelo sumerskih gradova.koji su se uspjeli zadržati na prostoru Mezopotamije 100 godina! Nakon njihova prodora nije uspostavljena nikakva vladavina. Utu-Kegal ili vladar «4 strane svijeta» obnavlja sumerske gradove. podčinjeni velikaš UrNamu( čovjek boginje Namu) ga je svrgnuo. Za vrijeme vladavine UR –Baua bila je organizirana neka vrsta škole gdje su rađeni kipovi vladara GU – de – ae. Ostaju zapisani kao barbari.. Htio je restaurirati sumerski način života. BOŽANSKI KRALJEVI 5. istjerao Gute iz Mezopotamije! Tada dolazi do obnove Sumerske države! NOVOSUMERSKO RAZDOBLJE. već lokalne dinastije! Poprimili su akadske tekovine i imena.danas se nalazi u Louvreu).

sin Ur-Namua 19 . Ur-Namu se posvetio i socijalnim i moralnim reformama.već titulu ENSI – zastupnik kralja za građanska prava i njegovi spisi svjedoče o načinu i životu Mezopotamije.veliki čovjek. jaku vojnu mrežu.)..Gudejini natpisi pronađeni su u temeljima hramova i bili su urezani u ciglama i kamenim bazama i ti natpisi daju podatke o vladanju Gudeje no bilo je teško definirati da li se radi o običnom čovjeku ili o božanstvu jer su čovjek i božanstvo izjednačeni.natpisi na pločicama. spojene šake ispod grudi. savršeno modelirane haljine.g.Namu-osnivač 3. ujedinio je teritorij nekadašnjeg Akadskog carstva. ponosio se tim hramom. vrlo malo kipova. reljefi umjetnost-dojam jednoličnosti motiva i hladnoće oblika GUDEA nije nosio titulu «lugal». u rukama drži vazu iz koje teku dvije rijeke. Ur-Namu. nije bio tako moćan. Sumera i Akada. Bio je kralj Ura. stav pokornosti.živjeli su u kućama. pretvorio je Ur u svoju prijestolnicu. kulturnog i društvenog života.Pr.Vladao je 20 – tak godina i imamo samo jedan natpis gdje se govori o njegovom ratnom pohodu i da je iz tog pohoda donio veliki plijen kojeg je posvetio svom bogu Uzdignuo je Lagaš do visokog stupnja privrednog i kulturnog razvoja.mnogo tekstova. Bruxellesu itd. ojačao sudstvo. Vladao je 18 godina( 2111-2094..g. Pet najznačajnijih vladara: Ur-Namu Šulgi-.-trgovina umjesto osvajanja -mnogo skulptura. natpisi po cijelom hramu daju podatke o vjerovanju Sumerana i o njihovom životu. podigao je i 15 hramova. kralj. tj. UR . Ponovna prevlast grada Ura Nakon Gudee vlada 3.robovi. „NARMA“ .imao jaku administraciju. donio zakonik. napredak privrednog. ploče.bio je Gudejin sin i o njegovoj vladavini ima malo zapisa i spomenika. dinastija iz Ura (2100.)..pr.Kr)-apsolutistička Država obuhvaća sumersko-akadsko područje Ur.oni su glavna snaga za utvrđivanje gradova te se uzimaju za vojnike. klesani od tvrdog kamena.a nastali su osiromašenjem seljaka zbog dugova. hram E-Nin(božanska kuća posvećeni bogu Nigirsu ). uklesane oči. valjkasti pečatnjaci .U doba Gudee ponovno je razvijena trgovina potaknuta grdanjom hramova. utvrdio je sistem sigurnosti i poštenih mjera kako za težinu tako i za dužinu. na glavi imaju neku vrstu kape. bio je guverner. svrgnuo je Utu-Kegala i došao na vlast.Kr.NINGIRSUU.Sačuvan 7 sjedećih kipova koji su vrhunska djela koja su njegova najznačajnija svjedočanstva(u Louvreu. dinastije.

Kr. osiguranje dadžbina (poreza) za kralja i hramove. Njegovo je ime dano jednom mjesecu u sumerskom kalendaru. ratove je vodio da bi uspostavio granice.sluge. Robovi.teritoriji nekadašnjih gradova. morali su zapisivati sve što ulazi i izlazi iz kraljevske riznice. trgovci. Lukavstvo i političko umijeće. ovlasti «ensia» su bile manje nego prije.KR). prvih deset godina se posvetio unutarnjem razvoju zemlje. brinuli se o radu ostalog lokalnog stanovništva. žandari i poreznici. postali visoki činovnici koji su provodili naredbe centralne vlasti. izgradio je velike obrambene zidine.sin UR . kazna u srebru. Glavni bogovi su Enk i Enlil.NAMUA Provodi sve što je njegov otac donio tijekom vladavine.pr.činovnici. a ne u tjelesnom kažnjavanju. mreža obavještajaca po čitavoj državi. kontrola. do Kurdistana . Amar-Sin(2045-2037 g. Članovi zakonika na revers.Sin(2036-2028 g. jedinice strijelaca po uzoru na akadske jedinice.KR) . Imućni staleži. osiromašeni seljak postaje robom.ozijedila ga je obuća Šu.Sin Ibi-Sin Osnovne administrativne jedinice. dvije važne ličnosti: Ensi važan za građanska pitanja. predstavnici lokalnog suda Šagin za vojne poslove.rušio je mnoga naselja i stavio pod svoju vlast veliki teritorij Bio je veliki ratnik i sačuvano je 30 himni koje ga slave kao božanstvo.pr. osigurati vojnike za kraljevsku vojsku. Šulgi(2093-2046.). Bogatio se i sloj nadzornika.Tri Šulgieva sina: Amar-Sin Šu. stvarali su vlastito bogatstvo nakon što su ispunili sve obaveze prema gradu i kralju.između Eufrata i Tigrisa na dužini od 275km(iznad 20 . zanatlije Šulgi je započeo ratne pohode protiv naroda i plemena na sjeveru.g.sin Šulgija Kako bio bio na razini svoga oca sam se proglasio božanstvom Nastavlja pohode na sjever Smatra se da su ga otrovali preko eksperimenta.u privatnom vlasništvu.a često mu se pripisuju i nadljudske sposobnosti. biran od lokalnog stanovništva Na prostoru Elama su «ensi» bili iz Asirije i obrnuto.pr.brat Amar Sina Za njegove je vladavine narasla opasnost od Amorićana. rukovodili većim građevinskim poslovima i zemljanim radom. pomoćna radna snaga u kućama ili na zemlji. doveo je državu do vrhunca moći.

pr. Do propasti države treće dinastije dovelo je doseljavanje Semita-Kanaanaca iz Sirije. Mari i Asur. Elam na istoku.Pr.no uništen je pohodima osvajača Ibi-Sin(2027-2003).) U 2.zbog razaranja više je puta obnavljan STAROBABILONSKO CARSTVO (1850-1532. Prva se odvojila Ešnuna. Prijestolnica je bio grad Babilon-najveći i 21 .Kr.Mezopotamijski gradovi svi su osvojeni .Kraljevske grobnice bile su bogato ukrašene .KR) Mezopotamija je bila podijeljena na 5 malih kraljevstva: Isin.Uru.Nipuru.pr. Oni su zaposjeli grad Babilu (Božja vrata) kojeg su Grci kasnije prozvali Babilon.Eridu.ZIGURAT U URU : jezgra je od čerpića. Tijekom naredna 2. na zapadu Mari i cijela oblast Sirije gdje su uglavnom živjeli Amorićani.tis.Nakon uništavanja gradova nosili su sa sobom sve što je bilo vrijedno. središnjim dijelom Mezopotamije zavladali su Amorićani (narod semitskog porijekla).g.postavili su glinene pločice koje nam govore o bogovima iz III dinastije iz Ura.Kr naselio taj grad sa svojim nomadima i proglasio se kraljem.administrativnog karaktera koji nam govore o povijesnom toku .prvi obrambeni zid u povijesti vojnih utvrđenja.a većina je zigurata podignuta u čast boga mjeseca Nanu . Larsa.ZIGURAT U URUKU : platforma je posvećena božici Inani. razgranata mreža guvernera pod apsolutističkom vlašću.7 stepenica i cijeli je kompleks u obliku slova L.dok su na ostale strane bile značajne građevine .Larsi. Sumerani prestaju biti vladajući narod.Razvijaju graditeljstvo.poljoprivredu i gospodarstvo te se iskazuju u politici .Kr.g.pr.Sumerani zauvijek prestaju biti vladajući narod u Mezopotamiji.g. – 1800 .današnjeg Bagdada) .2 VLADARA + 3 sina = unutrašnje uređenje .st. (2000 . tj. Ešnuna.UR NAMU podignuo je mnoge zigurate u Uruku.kutevi su postavljeni na 4 strane svijeta : zapadno je tekao Eufrat. III DINASTIJA IZ URA .najmlađi brat Veliko se kraljevstvo počinje raspadati. Amorićana! AMORIĆANI – prodrli su duboko u Sumersku državu i padom grada Ura nestala je treća dinastija iz Ura i kraj velikog kraljevstva. Amorićanski šeik Samuabum je 1894.dok su vanjski dijelovi sagrađeni od pečenih glina spojeni bitumenom.

Hamurabijevo najslavnije ''literarno'' djelo je tzv. Hamurabi. ali različita etnička sastava. slobodni građani vode trgovinu. stvarane su tradicionalne skupštine staraca koji su odlučivali o lokalnim pitanjima i prikupljali porez.''Kralj Babilona. Hamu-iscjelitelj Najznačajniji vladar Mezopotamije Ujedinio je carstvo u jednu državu i uspostavio Centralističku monarhiju! Bio je čuvar sumerskih duhovnih dostignuća. izvršio je potpunu sintezu kultura dva jezika i dva naroda.g. niža-muškenum. bili su potpuno ošišani. te o načinu vođenja sudskog postupka. privatnom i obiteljskom pravu. Kako bi zadržao svoju vlast zahtijevao je od svećenika da mijenjaju panteon : ANU I ENLIL (vrhovno božanstvo) MARDUK(potpuna vlast na zemlji) HAMURABI 22 . 4 strane svijeta'' Anu i Enlil-Vrhovna božanstva predala vlast Marduku koji je odabrao Hamurabija za vladavinu na zemlji. robovi-vardum. Ti su zakoni popisano običajno pravo. Na gornjem dijelu u reljefu stele prikazan je car Hamurabi kako prima zakone od boga Šamuša koji sjedi na prijestolju. Hamurabijev zakonik-pisan klinastim pismom na kolumni visokoj 2m. Gradski bog Babilona Marduk nosio je istovremeno i ovozemaljske crte sumerskog i kozmičke crte semitskog boga.najznačajniji grad Mezopotamije. a na glavi imali utisnut žig gospodara. Prva četiri kralja osvajaju prostore okolo centra grada. Hamurabi je napadao i osvajao oslabljene neprijatelje. pravda. a ne porijeklo. te se staroakadsko narječje mijenja u starobabilonsko! HAMURABI 1792-1750. ima privatno vlasništvo na zemljištu koje obrađuju sluge i robovi.Kr. Postoji viša klasa-avelum. sumerski jezik prestaje biti službenim. cijele zemlje Sumera i Akada. komad po komad zemlje i tako šire utjecaj Babilona.u okviru hramova i privatni. nisu imali nikakva prava za razliku od robova koji su nastali osiromašenjem niže klase. vojnom. Starobabilonsko razdoblje započinje sa vladavinom Larse. U njemu se također ističu vječne ljudske vrijednosti-istina. mogli su sklapati brakove. važno je imovinsko stanje. nalazi se tamo gdje su Eufrat i Tigris najviše približene. Za vrijeme Hamurabija Mezopotamija je bila jedinstvena država. Tu spadaju propisi o krivično-kaznenom. Zemlja mu je bila podijeljena na oblasti. Izvori robova su osvajački ratovi. pobožni graditelj hramova i zaštitnik slabih. odgovornost itd.pr.mogli su biti državni. a svjedokom su društvenih odnosa u Hamurabijevoj državi.

Promijenjen je i mit o stvaranju svijeta SKUP STARACA – samo iluzija o odlučivanju u oblastima KRALJEVSKA PALAČA – raskošna.obaveze održavanja kanala.Najveća proročanstva izrečena su u Babilonu . RELIGIJA U STAROBABILONSKO DOBA .izriče najstrašnija proročanstva nad onima koji ne poštuju zakon i ako izbrišu njegovo ime sa stelle.Amorićani – osnovali Babilon . – 99.MARDUK – vrhovno božanstvo .282 članka i epiloga PROLOG – navodi sva dobra djela koja je učinio po nalogu Boga.nema punih dokaza jer su odneseni BABILONSKI PISARI – zapisuju sve što se gradilo.kraljevsko božanstvo – kralj ČLANCI – od 66.mjerenje.istrijebio pokvareno stanovništvo i moćne spriječio da iskorištavaju siromašne.uporaba brojeva 23 .kazne preljuba „Ius talionis“ – uzvraćanje istom mjerom Način kažnjavanja – institut najstarijeg Rimskog prava – po tome je Hamurabijev zakonik vrlo krvoločan i oštar Rad liječnika – kirurga – nagrada se mora dati u srebru.način na koji je dao blagostanje.Poznata su mnoga naučna djela : matematika.proizvodilo.odnose se na zemlju koja se daje vojnicima.pravosuđa – vrhovni bog Babilona „DINAT ŠARI“ – „kraljevske odluke“ iz naziva Hamurabi i zakonik se sastoji od prologa.članka nedostaju.mjesto zabave.a kazna za neuspjeh operacije je odsijecanje ruku Kazne smrti – bacanje u vodu i spaljivanje Lažno svjedočanstvo – smrt EPILOG – zemlju dobiva pravedan i uporan zakon.sastanci.Ni jedna vojska nije krenula u rat dok glavni prorok nije rekao predskazanje .odvija se bogat život.sam sebe hvali.trgovalo KRALJEVSKA PALAČA U DOBA HAMURABIJA i ZAKONIK Sve što je poznato iz doma Hamurabija znamo sa glinenih pločica HAMURABI – vrlo vješt i spretan kao vladar ŠAMAŠ – bog Sunca.geometrija.uvjeti za sklapanje braka.Astrologija preuzima ulogu proroštva kasnije .ŠAMAŠ – vrhovni bog Babilona .

no oni se povlače i na vlast dolaze Kasiti (pripadnici nekog naroda s istoka) i asimilirali se s babilonskom kulturom.graditeljskim ukrasima . Poštovali su kulturu i religiju pokvarenih naroda II PERIOD KASITSKE VLADAVINe – naziva se i mračnim periodom Mezopotamije Kasiti su cijenili staru sumersku i akadsku književnost Pisali su rječnike 24 .nije mogao održati državu svoga oca -opraštao je dugove i vršio ustupke što je dovelo do lošeg stanja i polaganog gubljenja teritorija 1595. nema praznog prostora.g. obnavljaju sumerske hramove.sin Hamurabija koji naslijeđuje oca.g. pečatifantastične životinje u živom pokretu i direktna veza čovjeka sa božanstvom.stanovništvo je moglo ići samo u dvorište hrama koje je više ličilo na tržnicu .pr.KR .što je božanstvo bilo na višoj razini panteona – to je građevina bila drugačija ukrašena .pr.Kr) SAMSUILUN .KR. računaju godinu prema nekom važnom događaju i spominju broj godine vladavine nekoga kralja poslije njegove krunidbe.hramovi su se razlikovali po veličini.radnici su dobivali darove u naturi .rasporedu prostorija.u umjetnosti se gotovo ništa nije značajnije događalo i dolazi do opadanja razvoja umjetnosti SREDNJOBABILONSKO CARSTVO (1530-1000.g. u centar Mezopotamije ulijeću Hetiti koji razaraju Babilon.GRADITELJSTVO U STAROBABILONSKO DOBA . – 1712.iz starog Babilona u vrijeme Hamurabija nije poznato gotovo ništa jer je bio prekriven nanosima Eufrata . motivi se nagomilavaju.veći hramovi zidani kao samostojeće građevine.ogromni hramovi kompleksi sa mnogo pomoćnih prostorija . KASITI Dolaze sa prostora planine Zagros. imamo 3 vrste hramova : male dvorišne kapele.pr.vlada od 1749.

potisnuo ih je indoarijski sloj u 16. Motivi više nisu bogovi.Kr.prevladava lenski sistem HURITSKO-MITANSKO CARSTVO (1500-1330. Kasitska država je pokorena invazijom Elamićana 1116.g. kojim od tada vlada Primorska dinastija! Umjetnost-granični kamenovi-Kuduru . Asirije i Male Azije.tis.Kr. drvo života. miješana bića itd. već životinje. simboli bogova. a u gradu Isinu oblikovalo se središte otpora protiv tih tuđinaca.pr. a vlasti su se domogli Aramejci! Adadaplaidina je prvi vladar aramejske krvi na babilonskom prijestolju.st. Babilonija slabi. Toliko su ojačali je 2. te se uspio oduprijeti i Hetitima. protjerao je Egipćane iz Sirije.) Huriti. Prema Siriji. Glavni grad Vašukani. izdvojena je Kraljevska palača. ljudi . Nakon toga Elamićani osvajaju Babilon.st. Hatuša.pr. Bili su pod jakim utjecajem Babilona. Hetiti su se širili prema istoku tj. (1130) Imao je uspješan pohod na Elam. Prvi poznati vladar bio je Libarna Hatušil. Prisutni su već u vrijeme akadske dinastije.promjer grada oko 1km..pr. PISMO 25 . sve što znamo su valjkasti pečatnjaci.Novina Kasita je KONJSKA ZAPREGA čime umaprijeđuju trgovinu i imaju velika bojna kola Asirci su ih počeli napadati već krajem 14. nepravilnog je oblika. Od malog kraljevstva razvili su se u veliki imperij. Znamo malo o kulturi.Kr) Glavni grad hetitskog carstva bio je Hatuša –na rijeci Halis. Tada su oba ta naroda zahvaljujući ratničkoj nadarenosti Marjanune. Najznačajniji vladar te dinastije bio je Nebukadnezar I.g.g. vratio je u Babilon Mardukov kip. imali su vodeću ulogu u starom istoku tijekom 2. HETITSKO CARSTVO (1600-1200. a najznačajniji vladar Šaušatar! On je stekao prevlast nad čitavim teritorijem Sirije i središnje Mezopotamije. najpoznatija lavlja vrata.stele s reljefima.sjedište njihove dinastije istočno od Tigrisa odnosno u dolini rijeke Habura. Mitani.mitansko ratničko plemstvo osnovali državu HANIGALBAT (Od Ašura do Alalaha u Siriji). 4 vrata. ali zbog ratova sa Asircima. veliki hramovi.Isinska dinastija oslobodila Babilon od tuđinske vlasti.

26 .Pr.država -umjetnost-''sirijsko-hetitska'' . proširenje granica.tolerancija. imali veze s Egiptom.monumentalna. brojna mornarica-150 brodova. upotrebljavali vodu u dekorativne svrhe. Značajan grad je Troja-na obali Egejskog mora.g.posljedica bitke: Sjeverna Sirija-hetitska Južna Sirija i Palestina..Kr.g. 2000.Kr. Ugarit je bio poslovni. akadski.Sa sjevera prema Egiptu. ..bitka kod Kadeša .Pr.Kr. Prijamovo blago.Pr. huritski).g. Klinasto. mnogoboštvo bez hijerarhije . nasuprot Cipru. 1300.g.Pr.sukob Hetita i Egipćana radi kontrole utjecaja u Siriji. stvorenu Anadoliji za službene spise. bili su ratnici morem i kopnom. Asirski trgovci donose velika bogatstva 1900-1800. Slikovno. opustošili Cipar. velike građevine sa vidikovcima.Pr..Bila su u upotrebi dva pisma: 1..formiranje neohetitskih gradova.Iz Mezopotamije. 1285. velika bogatstva.Pr.Kr.Kr.Arinne-božica Sunca Narodi s mora. glinene pločice 2. rušili sve pred sobom.Pr. trgovački centar na moru. Bogatstvo se vidi po ostacima.dvojezično ili trojezično -upotreba bojnih kola.dolazak ''naroda s mora'' – kraj Hetitskog carstva 1000.tis. Doba Ugaritskog kraljevstva-druga polovica 2. velike riznice.hetitski hijeroglifi. pronađeni arhivi u dvoru (složeni po jezicima.egipatska 1200.kulminacija Hetitskog carstva. najznačajnija građevina je ''gospodareva kuća''. utjecaji izvana -pisanje. uzgoj konja -ugovarali život među sobom i s drugim narodima -lensko-feudalni sistem -religija-Indoeuropska . ali su u Egiptu poraženi! UGARIT Ugarit-tipični levantski grad. hetitski.Kr.g. najviše pisanih spomenika.utemeljenje asirskih trgovačkih centara u Anadoliji.g. kneževski grobovi s velikim bogatstvima.Kr. Palestinu. pripisuje im se pronalazak alfabetskog pisma. vrlo napredan..

koji su stvorili teritorijalno najveću državu što ju je svijet do tada vidio. Dok je Nabonid 10. Velik dio Židova odveden u sužanjstvo! Obogatio je grad Babilon svojom palačom. Tako je nastalo Perzijsko kraljevstvo. pao Jeruzalem). Oba su naroda priznavala vlast tadašnje velesile Asirije. svečanom dvoranom za svečanosti.Kr.pr.g. za Siriju u kojoj je izašao kao pobjednik. Medijci su kao babilonski saveznici sudjelovali u razaranju Ninive i uništenju asirske države.pr. a južnije od njih smjestili su se Perzijanci. kojima su plaćali danak. Perzijanac Kir (558520. Moć Medijaca porasla je u VII. Oko 550. Iz susjedne Mezopotamije Medijci su preuzeli mnoga umijeća.pr. zauzeo je medijsku prijestolnicu Ekbatanu i zarobio Astijaga. a njegovu je državu sjedinio sa svojom. Nabukadnosor Važna bitka kod Karkemiša 605.) Najznačajniji vladari tog razdoblja jesu: Nabopolasar Knez s juga primorja iz plemena Kaldejaca.g. bio u pustinji. Nakon Asurbanipalove smrti. (597. Nabonid Kriza u državi dovodi do propasti Babilonskog carstva. Njihovu je prevlast ubrzo osporila i smijenila prevlast Perzijanaca.g. Njihova je povijest do početka prvog tisućljeća pr.pr.Kr. Tom su bitkom veliki dijelovi Sirije i Palestine pripali Babiloniji.Kr.KASNOBABILONSKO CARSTVO (626-539. Prijestolnica u Babilonu.g. doselili su indoeuropski narodi Medijci i Perzijanci. umro je ujedinjavajući razna aramejska plemena u Babiloniji.Kr. preuzeli su vojnu vještinu. utvrde IŠTARINE DVERI-ukrašene prikazima životinja i cvjetnim ornamentima od ocakljenih opeka. slabo poznata. MEDIJCI Medijci su se nastanili na prostoru južno od Kavkaza. Došlo do sukoba i s kraljevinom Judejom.g.Kr.Kr) je sa malom vojskom krenuo protiv medijskog kralja Astijaga. St.pr. 27 . čekali da vlast preuzme iranski kralj Kir II. a od Asiraca. IRANSKO VISOČJE Na prostor Iranske visoravni sjeveroistočno od Mezopotamije oko 1700.

Kr. započeo propovijedati novo dualističko vjerovanje u borbu dviju suprotstavljenih sila. Ime je dobila po tome što je. Kad je Aleksandar Makedonski 334. Utjelovljenje dobra je Ahura Mazda.Kr). Perzijski je vladar nosio titulu kralj kraljeva ali se nije smatrao božanstvom.Kr. bio je povod za izbijanje grčko-perzijskih gradova. vojno.g. Njime se plaćao porez. 28 . a ubrana novčana sredstva pohranjivala su se u kraljevskoj riznici. dao je sagraditi nove veličanstvene kraljevske palače u Suzi i Perzepolu. To je dovelo do postupnog slabljenja države. ali Darije I. Fenikiju i Palestinu dok je na istoku proširio granice države do rijeke Inda. a Darije I. Najbolje vojne postrojbe činila je kraljeva garda nazvana «Besmrtni». Vladarski su dvorovi bili smješteni u Pasargadu. odmah bi zamjenjivan novim čovjekom.pr.pr. perzijska je država bila osuđena na propast. Kako se ne bi previše osamostalili bili su pod budnim nadzorom svojih tajnika. uspio je i nametnuti svoju vlast Tračanima. Dobri je bog i sunčani bog Mitra . ali u praksi je zbog golemog prostora centralizaciju bilo gotovo nemoguće provoditi.Kr.upravna područja kojima je upravljao namjesnik.Kr. Tada se okrenuo Babiloniji i 539. glavnih financijskih službenika. Državni ustroj Perzijska je država bila apsolutna centralizirana monarhija. osvojio Egipat. sile dobra protiv sile zla.g.PERZIJSKA DRŽAVA Nadalje. te skupljanje vojske na kraljev poziv. Kir je zauzeo prijestolnicu Lidije Sard. njegov se duh nalazi u vatri). Ekbatani i Babilonu. sudsku i izvršnu vlast. Kontrola nad carstvom se htjela postići «kraljevskim putevima»-ceste kojima se kreću putnici. Kir je podijelio državu na satrapije . Čovjek se za njegova života treba prikloniti Ahura Mazdi i pomoći mu u njegovoj borbi protiv zla. Kirova je osvajanja nastavio njegov nasljednik Kambiz . a potom i zemlje mediteranske prednje Azije-Siriju. već samo svetišta na otvorenome.pr. Za njegove se vladavine perzijska država proširila i na Europu.). Religija Perzijska je religija nazvana zoroastrizam . Na vrhuncu moći perzijska je država bila za vladavine Darija I. i između njih se vodi stalna borba.Glavna prometnica bila je «Kraljeva cesta» koja je povezivala grad Sard s Ekbatanom.Kr. Ustanak Grka na u maloazijskim gradovima protiv perzijske vlasti 449. satrap. pa je po njemu nazvan Darikom. a njegov je protivnik Ahriman. koje je osobno imenovao kralj. Njegov pokušaj pokoravanja europskih Grka nastavio je njegov nasljednik Kserkso (485465.pr. zauzeo Babilon . (simbol vatra. pr. pošta. čemu su pridonijeli i unutrašnji sukobi oko nasljeđivanja vlasti.g.pr.. Nisu gradili hramove. Suzom i Perzepolom. (Darije je podijelio državu na 20 satrapija. čim bi neki vojnik iz njihova sastava poginuo ili umro . Zaratustrino je učenje zapisano u svetim knjigama koje se nazivaju Zend avesta. gospodar zla. a potom zauzeo grčke gradove na maloazijskoj obali Egejskog mora. ali je i on doživio neuspjeh.Kr. (521-485. krenuo u vojni pohod protiv perzijskog kralja. koji j 525. st.pr. On je u satrapijama imao upravnu. prema proroku Zaratustri koji je u VI.) Perzijsko je Kraljevstvo imalo nekoliko prijestolnica. Službeno je sredstvo plaćanja u državi bio zlatnik s kraljevim likom što ga je bio uveo DarijeI. Njegova je zadaća bila i ubiranje poreza. nije uspio poraziti atensku vojsku (poraz na maratonskom polju).

pr.Kr.g. naziva se bratom egipatskog kralja. Perzijske kraljevske palače građene su prema mezopotamskim uzorima.prvi je vladar koji je poslije Šamšiadada asirskom carstvu ponovo pribavio značenje.Kr) .Kr.za njegovo vrijeme likovna je umjetnost još u znaku Babilona .došao je na prijestolje nakon smrti trgovačkih kolonija . a u Ašuru imamo monumentalne zgrade i gradsku utvrdu.poslije njegove smrti Asirija je postala beznačajna Njegovo je carstvo obuhvaćalo veliki dio Sirije. a kao prvi asirski vladar prozvao se ''kraljem svega''.) Asurbalit I. međutim. . a na jugu do Babilonije. Tu je palaču spalio Aleksandar Makedonski. moto: «Si vis pacem para bellum». Veliki su graditelji. umjetnici. Palače su bogato ukrašene reljefima. Nedugo nakon toga. – 1717. i Puzorasora dolazi do uspostavljanja staroasirskih trgovačkih kolonija u Maloj Aziji. Poslije njegove smrti Asirija je potpala pod huritsko-mitansku vlast. – 1328. zlatne čaše. a glavna je karakteristika arhitekture perzijskih palača apadana. osvojio je mitansko carstvo 29 . Osloboditelj od mitanskog jarma bio je Eribaadad. prijestolna dvorana sa stupovima.pr.pr. scene lova-kruti realizam. na istoku do iranskog visočja.(1363. Najveći zapadni Semit Šamšiadad I.Umjetnost Najreprezentativniji ostaci perzijske umjetnosti sačuvani su u ostacima kraljevskih palača u Pasargadama. SREDNJEASIRSKO RAZDOBLJE (1500-1000.g.) Za vrijeme Sargona I. vaze itd. S vremenom Asirija postaje najmoćnija država. STARO I SREDNJE ASIRSKO CARSTVO STAROASIRSKO RAZDOBLJE (1900-1500-g. ali su joj ostaci vrlo dobro očuvani. sfinge i krilati diskovi koji simboliziraju Ahura Mazdu. Likovna umjetnost je bila posve u znaku Babilonije. U požaru je izgorio i kraljevski arhiv pisan na glinenim pločicama.g.pr. Suzi. koje su se sačuvale do danas. a osobito u Perzepolu.bio je veliki graditelj i dao je osnovni pečat glavnom gradu Ašuru . primjerima sitnog obrta.krilati lavovi.jedan je od najznačajnijih protivnika Hamurabija.(1749.KR) .tko hoće mir neka se pripremi za rat. pehari. Poznati i po perzijskim sagovima. prijestolje Ašura zaposjedaju tuđi vladari.

– 1074.( 823.pr. Umjetnost.Pr.KR) .ubijen je u novoosnovanom gradu Kar.tis. 30 .uspio je vratiti carstvu veličinu koju je imalo pod Tiglatpileserom I.no nije ih uspio uništiti Religija.g. klesarska umjetnost. Šamšiadad V. – 810.(1112.KR) . Najznačajniji vladari: Asurdan II. Salmanasar III.G.PR. Ljudi ne asirskog porijekla morali platiti smrću.istaknuta uloga gradskog i kasnije zemaljskog boga Ašura .) Aramejci su bili prijetnja Asiriji zbog otvaranja prema Sredozemlju.Veliku je državu dao i namjesnicima na upravljanje.KR) . dijelom nadmašio ono što je učinio njegov otac.važna arhitektura.(858. kralj Jeruzalema Jehu mu je plaćao danak.g.prvi je nasilno selio stanovništvo .g.okrutni vladar koji 4 puta pokušava osvojiti Babilon . karakterističan prikaz životinja NOVOASIRSKO RAZDOBLJE (1000-626. Nakon njegove smrti ona vlada 6 godina. Asurnasirpal II. Glavni grad je Nimrud.(1243. Njegovi nasljednici šire vlast zemlje Manejaca i Medijaca.pr.nakon njega uslijedilo je 100 godina propadanja Asirije TIGLATPILESAR I. – 824.a duh je grada htio preseliti u Ašur . ali su se uvijek morali boriti s Hetitima za prevlast u Siriji. Asircima je još bilo teško braniti se od Aramejaca.Kr) –pohodi na Siriju i istok.zauvijek.pr. Njegovi nasljednici su održavali carstvo. Osvojio je Babilon.Kr.njegov je nasljednik sin Salmanasar III.a ustajanje protiv njega bio je prijestup koji su mnogi barbari tj.muž je babilonke Samuramat(legendarna Semiramida).osvojio je Babilon i razorio ga .Tuku .velika borba s Aramejcima.Kr. Početkom 1.G. –prvi asirski vladar koji preuzima inicijativu i osvaja nekoliko aramejskih gradova. Prodro do Damaska.PR.Itininurti nedaleko Babilona . Ašur ostaje glavni grad kulta.. TUKULTININURTA I. – 1208.

uveo je red te je Asirskom carstvu vratio slavu i carstvo je doživjelo pravi procvat.pr.nanovo izgradio Babilon. – 705. poznati kao vješti obrađivači kovina i graditelji monumentalnih arhitektonskih spomenika. kad je Sargon 705.g. okruživali su je hramovi i dvorciza najviše činovnike. Senherib(704. Dovozio je babilonsku zemlju u svoj dvor za novogodišnje svečanosti. Sargon II. Reformirao je vojsku i upravu. Ratovanje s tim narodom proteže se kroz čitavo razdoblje njegove vladavine. Pohod na Egipat. odnosno razbio.g.pr.pr.u njegovo doba je ojačao elamski narod koji se zajedno s Babiloncima borio za zajedničku stvar.Ostala je čuvena i njegova opsada Jeruzalema.uspio je osvojiti državu URARTU Prihvatio se borbe s aramejskim plemenima na jugu. – 681. – 721. Adadnirari je bio zainteresiran za miroljubiv zajednički život s Babilonijom.pr. Svoje je osobito poštovanje iskazao bogu pisara Nabuu.Kr) . 681. Njegovo nasljedstvo se dijeli na dva sina: Asurbanipala – u Asiriji i 31 . Velika riznica bila je namijenjena kraljevu plijenu iz drugih zemalja. Te se kao prvi asirski vladar proglasio u okviru personalne unije i KRALJEM BABILONIJE. Palača je ostavljala impozantan dojam. 735. umro nasilnom smrću u jednom ratnom pohodu. (745. konačno pobijedio Babiloniju.g. Preseljavao je stanovnike u velikim razmjerima. g.Sargonov sin. širila se na zapad.KR.KR) Bio je sin Adadnirarija III. Tiglatpileser III. (721. Babilonijizauvijek ih oslabio.no međutim u jednoj ekspediciji na jug umire.Bio je u stalnom sukobu sa Babilonom i nastojao ga je razoriti Adadnirari III.. njegov se sin odmah preselio u Ninivu koju su on i njegovi nasljednici smatrali metropolom. Vratio im je kipove i proglasio pomirbu.g. Grad nije nikada bio duže naseljen u pravom smislu. pobijedio je faraona taharku .g. borbe u Siriji.Kr) Veliki je vladarski lik..pr. Stvorio je sebi novu rezidenciju u blizini Ninive – Prozvan Dur-Šurukin dom odnosno Sargonov dvor. Asarhadon . sinu najvišega babilonskog boga Marduka.Nakon njegove smrti zavladao je građanski rat za prijestolje i na vlast dolazi njegov sin.pobjeda-Proziva se kraljem Egipta.KR je ubijen.Semiramidin sin. za njegove vladavine ojačala je država Urartu –oko jezera Van. nadjenuo si je ime pravi kralj. Razorio je čitav grad Babiolon.

ARAMEJCI Na prostoru između Mezopotamije i Sredozemnog mora živjela su u 2. umire kralj.Osim velikog osvajanja utemeljio je veliku biblioteku u Ninivi u kojoj su sačuvana mnoga svjedočanstva. . pokorio je Egipat i bio je uspješan u borbi s Elamićanima .st. tri semitska naroda: Izraelci. Nosili su svijest o sebi kao o od boga izabranom narodu. sredinom 2. Asurbanipal je pobijedio.Bio je vješt pisar i dobar matematičar te je poznavao mnoge jezike . Asurbanipal .Posljednji veliki asirski vladar. tj. u doba snažne ekspanzije nomadskih plemena. a brat mu je poginuo. Krista. Hebrejsko pleme Izraelci zaposjelo je sjeverni dio.tis.pr.Kr. 626.Kr. . pada Niniva. FENIČANI.pr.g. te navjestitelj Mesije tj. a pleme Judejci južni dio zemlje Kanaan. svjedoče o ropstvu Hebreja u Egiptu i o njihovu sudjelovanju u radu na podizanju egipatskih gradova i u kopanju kanala. Na čelu semitskih plemena Hebreja bio je prema Bibliji praotac Abraham. u vrijeme suše i gladi započela je selidba jednog dijela Arahamova roda u Egipat.tis. Asurbanipal je potukao i Arape. Mojsije (iz vode izvučeni) izveo je Izraelce iz egipatskog ropstva. prvi i najveći prorok Židova.obrazovan ratnik i sportaš te lovac. U 13. bio je njihov zakonodavac.Sklopili savez s njegovim bratom. POVIJEST STAROG IZRAELA Hebreji su u zemlju Kanaan doselili u 2. te digli ustanak protiv njega. Na tom putu preko Crvenog mora i Sinaja u obećanu zemlju Mojsije je na gori Sinaj od boga Jahve 32 .Do 655. Izvori iz vremena faraona Ramzesa II. a o njihovoj prošlosti obaviještava nas Stari Zavjet. te je tako konačno zavladao mir. Zamijenili su stočarstvo ratarstvom.pr.pr.tis. zemlju Kanaan. Propašću asirske države otvoreni su svi putevi Babilona STARI IZRAEL. Feničani i Aramejci.Šamaššumukina –u Babiloniji. Hebreji su nakon dolaska u novu zemlju ratovali sa starosjediocima koje su postupno pokoravali i asimilirali.KR. U doba njegovih nasljednika Asuretelilanija i Šinšarkiškuna dolazi do slabljenja carstva. Prema Bibliji. a živjeli su u rodovima i patrijarhalnim obiteljima na zajedničkoj zemlji.Kr. a 612. dio plemena pod vodstvom Mojsija dolazi iz Egipta u Palestinu.

jača vojna sila). Nastale su napetosti između svećenstva vezanog uz tradiciju i kraljeve kuće.pr.došla 1200. poznat po mudrosti i miroljubivosti.pr.) Davidov sin. je osvojio babilonsko carstvo i dopustio 538.Kr. glavni grad Jeruzalem Između dviju kraljevina ubrzo je započela dugotrajna borba za prevlast. Izraelcima da se vrate u Palestinu. Perzijski kralj Kir II. bio je priznat za kralja južnih plemena. Hebreji su vodili mnoge sukobe s Kanaancima i Filistejcima. Poslije povratka Izraelci se nazivaju Judejcima.osvojio je Samariju i odveo stanovnike u ropstvo u Mezopotamiju( asirsko sužanjstvo). asirski car Sargon II. izraelska su plemena postajala sve bliskija.. te su se povezivali u savez plemena.kontrolirao trgovačke puteve.Kr.g.pr.g. Dekalog ili Deset zapovijedi Božjih.Rimsko Carstvo. David (1002-963. Za vrijeme njegove vladavine Izraelci su se jako udaljili od priprostog nomadskog načina života.)–prvi je izraelski kralj.Kr.sjeverna je plemena ujedinio u vojničku kraljevinu koja je imala zadaću da ukloni filistejsku opasnost. od plemenskog naziva Filistejaca dolazi zemljopisni naziv Palestina. Izraelska plemena su se sukobila s Filistejcima (Filistejci-plemena iz Egejskog bazena. Prijestolnica Jeruzalem. Sukobljavajući se protiv Filistejaca. babilonski car zauzeo je Jeruzalem i odveo stanovnike u ropstvo. pobijedio Filistejce i 1000. glavni grad Samarija 2. država se raspala na dva dijela: 1.g.g. doveo do procvata dvorski sjaj.tis.). osvojio kanaansku tvrđavu Jeruzalem. (babilonsko sužanjstvo).g. od čega je izvedeno ime Židovi. Judeju zahvaća slična sudbina. u jednom su trenutku bili jači od Izraela i htjeli ih pokoriti.značajan ratnik. bili su dio pomorskog naroda-naroda s mora. 721.primio Toru ili Petoknjižje.g. Pravim vladarima Palestine postali su Grčka. ubio je filistejskog golijata. te da ponovo sagrade hram.pr. U Jeruzalemu je podigao hram(gdje je prenesen zavjetni kovčeg i kamene ploče na kojima je Bog ispisao Deset zapovijedi).g. nazivaju se “narod prst” ili “narod pilištim”.Bili su udruženi u snažan i dobro organiziran savez gradskih država zapadne Palestine).g.pr. Poslije Salomonove smrti 926. Mojsije je bio posrednik između Boga i “izabranog naroda”.Kr) Kraljevi Saul (oko 1022. Nabukadanezar II. 2 plemena (u joj se nalazi zavjetni kovčeg).Kr. umjesto vojskovođe izabrali su kralja i stvorili Prvu Izraelsku državu (prijelaz iz 21. oživio je i proširio trgovinu. Poticao je graditeljstvo. Salomon (963-925.Kr.Kr. 33 . 10 plemena ( veće područje. a Izrael je svoju nezavisnost posve izgubio 70.pr. proveo je unutrašnje reforme države. Sjeverna država IZRAEL. Ujedinio je 12 izraelskih plemena te zemlje Judeju i Izrael sjedinio u jednu državu. Prodro je sve do Palestine i Sirije.tj. poslije velikog ustanka protiv Rimljana. Južna država JUDEJA.pr.

U kulturnom pogledu fenički gradovi nose obilježja sirijsko-egipatskog utjecaja. Sidon i Biblos i Ugarit.a jedna od najpoznatijih bila je Kartaga osnovana u IX. Sveta knjiga Židova je Stari Zavjet Biblije. bili su poznati po izradi stakla i staklenih predmeta. Njihov alfabet. ARAMEJCI Aramejci su semitski narod čija je pradomovina sjeverna Mezpotamija. Uzgajaju maslinu i vinovu lozu. vještina plovidbe morem i trgovački interesi. koja znači grimiz.st. sa izabranim narodom sklopio je savez.Kr.Kr. a tvorci su i nosioci likovnog stvaralašta Feničani. sastojao se od 22 znaka za 22 glasa. Tim su se pismom bilježili samo suglasnici. neplodno područje između mora na zapadu i gorja Libanon. a kao podlogu za pisanje svetih knjiga rabili su samo pergamenu. voštane ploče. Njihovo je ime izvedeno od grčke riječi porfyra. Najpoznatiji trgovački gradovi bili su Tir.a u uskoj je vezi s njihovom proizvodnjom i uporabom grimizne boje.Kr. a taj su pothvat izveli u službi egipatskog Faraona Nekha. od cedrovine su gradili brodove što im je donijelo titulu najboljih brodograditelja starog vijeka. Židovi su prepisivali i čuvali svoje stare knjige. papirus. U gradovima se razvijao obrt. a osobito je bilo cijenjeno tkalačko umijeće.tis. na sjevernoj afričkoj obali. Feničane jeuništio Aleksandar Veliki.pr. padaju pod rimsku vlast. Melkarta ili “Gospodarice Biblosa”. obrtom. Pismo Feničana bilo je glasovno ili fonetsko koje su rabili već od 2. Proizvodili su oruđe i oružje. ali ih je povezivao zajednički jezik (fenički). 34 . kasnije kodeksa. U feničkim polisima državne je poslove vodila aristokracija. pr. Slova feničkog pisma svedena su na najjednostavnije oblike koji se mogu lako i brzo naučiti te brzo čitati i pisati. To je usko.Vjera. Fenčani su živjeli u gradovima-državama te se nikada nisu ujedinili u veliku državu i carstvo. Arhitektura i primjenjena umjetnost nose oznake sirijske umjetnosti. Tkali su vunene tkanine koje su dorađivali bojenjem grimiznom bojom. književnost. Židovske knjige imaju oblik svitka. Štovali su gradska božanstva Ela ili Baala. odnosno sredozemne Azije. a osnivač toga monoteističkog vjerovanja u Židova bio je prema Bibliji. naziv pisma prema prvim slovima grčkog pisma-alfa i beta. Stanovnici se bave ribarstvom. FENIČANI Zemlja u kojoj su se oblikovali Feničani bilo je primorje prednje.pr. Mojsije. dok su u obrtničkim radionicama radili robovi. Na zapadnosredozemnoj su obali podizali svoje trgovačke kolonije zvane faktorije. pismo. nisu se smatrali jedinstvenim narodom-bili su mješavina najrazličitijih etničkih skupina. a ponajviše trgovinom. Trgovali su najraznovrsnijom robom. Vodeća je dakle grana gospodarstva bila trgovina radi koje su Feničani ubrzo postali glavni trgovci Sredozemnog mora. Za profane tekstove upotrebljavali su ulomke keramike. Koloije na Siciliji.g. Ona je vladala uz pomoć bogatih trgovaca i pomoraca. ukljućujući i trgovinu robovima. u Španjolskoj. storitelj čovjeka i svih ljudi. I Feničani su pripadali Semitima. a 64. Feničani su oplovili Afriku. arhitektura i umjetnost Jahve je jedini Bog. a njihova zemlja najveća pomorsko-trgovačka zemlja staroga vijeka.

BIBLIJA Biblija je Sveta Knjiga.g. istražuju se prostori na području Palestine i Judeje. estetike. Izvorni tekstovi su izgubljeni jer su bili napisani na trošnim materijalima. Sinajski kodeks-gotovo cijeli Stari i Novi Zavjet. fra Petar Katančić. Asirci i Arapi ih zauzimaju. i 1.papirus Bodmer-čuva se u Ženevi. rlo mali papirić(9x6cm). čovjeku i Bogu. Stari Zavjet je za Židove religiozna knjiga.otkriveni su na obali Mrtvog mora Kumranski spisi. Papirus Rylandisodlomak iz Novog Zavjeta.rata razvija se biblijska arheologija. U Bibliji su ujedinjeni razni književni rodovi.Kr. usporedne misli. između 13. 1947.ispisan s obje strane. povijesno i zemljopisno su uvjetovane.U umjetnosti se vide različiti smjerovi i utjecaji.st. danas je u British Museum-u. Nakon 2. tri beduina našla su spise u vrčevima u pećini Kumran. prepisan je u Kairu 1908.g.g. a sadržavao je cijeli Stari Zavjet... a Novi 27.Samuelov rukopis-iz 3. Mezopotamije I Palestie.. 35 .st.st.u Damasku je bila najjača državica.Stvorili su male kneževine i to u sjevernoj Siriji. prijepisi iz 2. Suvremena biblijska znanost obuhvaća više disciplina. kniževno djelo. morala.st. nađen u Egiptu početkom 20. odnesao u Leipzig.st. neiscrpno je vrelo za povijesne i zemljopisne podatke.pr.g. Naziv-po mjestu Biblos-fenička luka na obali istočnog Sredozemlja. te oni bivaju asimilirani..Kodeks iz Leningrada.jedni od važnijih prijepisa na hebrejskom i grčkom jeziku. govori o počecima kulture i čovječanstva. obuhvaća Stari i Novi Zavjet. ali je Aramejski postao općim govornim i književnim jezikom. vodi Izraelski narod kroz život. prostori Egipta. Papirus Nash po prvom vlasniku. iz Egipta.. kanonska knjiga. a tekstove moramo gledati u povijesnim okvirima. dolini Eufrata.1884.Kr. našao ga je von Tischendorf. Ne predstavlja jednu knjigu već zbir knjiga.g. pa sve do Damaska. Vatikanski kodeks od 16. Izaijin rukopis-gotovo cijeli Izaijin tekst. ih je potpuno pobijedio. Najstariji prijevodi na hrvatski jezik potječu iz 14. u Vatikanu. prva polovina 2. Kako su međutim bili na meti osvajača. jezgra misli. Mnogi su se pjesnici inspirirali pričama iz Biblije. Biblija je živi svjedok davnih vremena. veliki izvor tema kroz sva stoljeća. Stari Zavjet ima 46 knjiga. potječe iz oko 200. u manastiru Sv. Ivanovo evanđelje.tis. Knjige Novog Zavjeta nastale u 1.st. skoro cijeli Stari i Novi Zavjet. a prvi potpuni tiskani prijevod nastaje 1831. zbirka povijesnih isprava. ali naziv Biblija prelazi u sve svjetske jezike.st. govore o prirodi.svj. Knjige mudrosti-opće ljudsko iskustvo.pr..Katarine na brdu Sinaj. Sargon II. Najvažniji događaj je Sinajski Savez. “he biblos”-naziv knjiga na grčkom. poseban poredak riječi koji se ne rabi u svakidašnjem jeziku.

Egipatski kralj-faraon. Srednja država 3. odnosno 3000.nebeskog boga zamišljenog u obliku sokola koji vlada svijetom u liku kralja koji je na vlasti.g. mitologijom i teologijom. znakova za glasove i znakova za tumačenje koji su se dodavali na kraju riječi i označavali kategoriju u koju spada njihov pojam. Donji od Kaira do ušća rijeke Nil. 36 . Sjedište i središte rane državne uprave bilo je u Memfisu. Ujedinjavanje države započelo je 100-150 godina prije niza vladara prve dinastije. zima.g. Pr. To se pismo zasniva na suglasnicima kojih 700 znakova hijeroglifa daje potpun «alfabetski» niz suglasnika. rezbarenju u drvo ili slikanju bojama 2. Nova država RANO DOBA I UJEDINJENJE DRŽAVE ILI TINISKO RAZDOBLJE (3000-2650. Nastaje i visoko razvijena religija s panteonom bogova. Gornji Egipat od Asuana do Kaira. bjelokost. Postoje i pisari. predstavlja posrednika između bogova i ljudi. 3 godišnja doba-poplava.prelazak s Mjesečeva kalendara na Sunčevu godinu.Kr) Tinisko razdoblje se javlja kao uvod u razdoblje procvata Stare države. ljeto. EGIPATSKO PISMO Javlja se u dva oblika: 1. dok samoglasnike ne uzima u obzir. srebro.donose podatke o ukupnom broju stanovnika.EGIPAT I OTOČNI SVIJET ISTOČNOG SREDOZEMLJA Postoje tri glavna razdoblja procvata Egipta: 1.pr. Na početku egipatske povijesti kao osnivač Egipatskog carstva i 1. te političke i kultne jedinice. Kraljevi i jednog i drugog su s vremena na vrijeme uspostavljali i neko političko jedinstvo u obliku dvojne kraljevine nad zajedničkom Egipatskom državom. dinastije). Egipatsko pismo je kombinacija slikovno-pojmovnih znakova. Administrativnu osnovicu tvorila je podjela Egipta na nome-upravna okružja nastala još u prethistorijsko doba kao vodne zajednice. Svaki je kralj štovan kao božanstvo. Kao hijeroglifsko spomeničko pismo namijenjeno klesanju u kamen. te podatke o sistemu javnih davanja.Kr. Uvodi se službeno brojanje godina. Kao hijeratsko kurzivno pismo koje se s pomoću trske tintom nanosilo na krhotine lonaca. dinastije stoji kralj Menes. U ovom razdoblju postoje Gornji i Donji Egipat. On predstavlja ujedinjenje Hora. svako sa po 4 mjeseca od 30 dana + 5 dodatnih dana. a prilikom kraljeve smrti dio posluge se žrtvovalo vladaru i bilo pokopano sa njime( iščezlo već potkraj 1. kada je pronađeno pismo. komadiće vapnenca i listove papirusa. Na čelu nome stajao je nomarh. Obrađuje se zlato. Stara država 2.

Dolazi do dvije važne promjene: Promjena na vjersko-političkom planu Prevladao je utjecaj Reova svetišta i ''religije Sunca'' iz Heliopolisa. Pored starog vjerovanja o kralju kao nebeskom bogu Horu koji se pretvorio u čovjeka. Upravitelji okružja bili su okružni knezovi. Doba 4.a zemlju dovela na rub propasti. a podizane su za boga svijeta utjelovljenog u faraonu. Snofru je bio veliki graditelj piramida iz 4. Kad je moćna obitelj okružnih knezova iz Herakleopolisa u središnjem Egiptu prigrabila područje Memfisa te zatražila kraljevsko dostojanstvo država se potpuno raspala! 37 . kraljeva moć slabi. dinastije završava borbama za prijestolje. Promjena. Gradnja triju velikih piramida-grobnica . STARA DRŽAVA GRADITELJA PIRAMIDA (2650-2060. Ekspedicija prema Crvenom moru.pokušaj vraćanja starog apsolutizma i centralizma. Sotički ciklus. Najpoznatije piramide su u Gizehu podignute za Keopsa. Malo po malo nastaje FEUDALNA DRŽAVA kojom je bilo jako teško upravljati.Kr. i to opet na duhovnom i religioznom planu Napuštena je gradnja svetišta. Bog Sunca je postavljen na vrh egipatskog panteona. Kefrena i Mikerinu. Također. počinje datiranje Nove Godine prema najranijem izlasku Siriusa-tzv. Kralj je dodjeljivao neoporezovano zemljišni posjed i zajedno sa njim len. Kraljevska je vlast pala u agoniju te izbija socijalna revolucija koju su nosile mase glavnog grada Memfisa i koja je temeljito razbila državni aparat.Ratni pohodi protiv Nubije i Libije. Gradile su se u mjesecima poplave da bi se građevni materijal mogao lakše dopremiti vodenim putem. U tom razdoblju nisu postojali robovi i robovlasnički rad. On je zauzimao najvažnije mjesto u egipatskom vjerovanju. dinastije .Kralj kao sin boga Sunca Ra. Za vrijeme Piopsa II. pojavilo se novo učenje.) Procvat stare države započinje s trećom dinastijom u kojoj se ističe kralj Zoser (o njegovoj moći svjedoči 60m visoka stepenasta piramida kod Sakkare).g. Lenski posjed postao je nasljedni pa se s vremenom oblikovalo feudalno činovničko plemstvo. Trgovina s Biblosom. KRIZA I REVOLUCIJA PRVO MEĐURAZDOBLJE Za vrijeme vladavine Piopsa I. Za ovu fazu je karakterističan procvat monumentalne grobne plastike za kralja i njegove činovnike. a javlja se štovanje Ozirisa-bog plodnosti i podzemnog svijeta. dolazi i do smanjivanja kraljeve moći.pr. Oko piramida su bile i grobnice od glinenih opeka za prinčeve i visoke činovnike s grobnim statuama u prirodnoj veličini. Zasnovane kao piramide sa stepenastom jezgrom koju pokriva oplata od zakošenog fino poliranog vapnenca. Piramide su bile znak prožimanja političkog i vjerskog života. dolazi do lagane propasti egipatske države. a sagradili su i veliko svetište Sunca za oca Rea sa stupom (obelisk) s pozlaćenim vrhom. a njegovo se vrijeme smatra jednim od najvećih razdoblja egipatske povijesti. Oko 2770.

te do infiltracije semitskih doseljenika u istočnu deltu.pr. RASPAD I TUĐINSKA VLAST DRUGO MEĐURAZDOBLJE Malo po malo dolazi do političke nestabilnosti centralne vlasti. Pod vrhovništvom faraona iz redova Hiksa postojale su manje vladavine zavisnih potkraljeva. NOVA DRŽAVA KAO SVJETSKA SILA (1560-715. a među njima je kraljevao i domaći kneževski rod iz Tebe koji je 1560.) Mentuhotep I. pokrenuo Egipatsku nacionalnu oslobodilačku borbu protiv tuđinske vlasti.p.st. trgovačke veze s Mezopotamijom. do kulturnog propadanja. uklonjeni su okružni knezovi i uspostavljen je centralistički jedinstveni državni poredak i uprava. a prijestolnica je bila u gradu Ičtaui. Ti su kraljevi bili ''hiksi''-pripadali su malobrojnom semitsko-huritskom sloju. Javlja se novi stalež građana u prijestolnici i utvrđenim metropolama (gradski čovjek) s privatnim posjedom i privatnim zanatom. to je bio početak Srednje države! PROCVAT SREDNJE DRŽAVE (2060-1560.Memfis gubi položaj prijestolnice koji je imao do tada Gornji Egipat pod vodstvom knezova iz Tebe. Egipat je bio ponovo ujedinjen u rukama jednog vojničkog kralja. dolazi do formiranja sloja profesionalnih vojnikaratnika od zanata. je ujedinio Egipatsku državu. Godine 2040. Postoji pomorski promet između Egipta i minojske Krete (to potvrđuju nalazi keramike).Kr.g. Sa njim počinje Nova država. U prvoj polovici 17. Pokušali su nastaviti tradiciju graditelja piramida. Pojava bojnih kola sa dva kotača na žbice. Tutmozis je prodro preko Eufrata koji je proglašen državnom granicom i tako je Egipat postao sila istočnog Sredozemlja.g. U to vrijeme nastaju impresivna djela egipatske književnosti na narodnom govoru.. čitava je dolina Nila dospjela pod vlast kraljeva tuđinskog podrijetla. usavršavanje umjetnog obrta.sa njim započinje razdoblje egipatskih težnji za svjetskom vlasti. vladari se brzo smjenjujusvake 2-4-g.Kr) Tutmozis I. Tebanski kralj Ahmozis je treći ujedinitelj Egipta. To dovodi do gubitka nekih vanjskih provincija. 38 .

Bog Sunca Re je na prvom mjestu ali isključivo u materijalnom liku Sunčeva koluta (Atona). U to vrijeme dolazi do napretka militarizacije Egipatske uprave. oba uspješna. a njima pripadaju i Filistejci koji su se naselili u egipatsku provinciju u Siriji. odricanje od starih religijskih predodžbi. sklon raskoši i užicima. RAZDOBLJE RAMESIDA Poslije Tutankamona na vlast dolazi Haremhab koji je proveo vjersku restauraciju i unutrašnju reorganizaciju. U umjetnosti nastaje naturalističko-impresionistički stil. U međuvremenu raste Libijska opasnost sa zapada. neratnički raspoložen. Amon postaje najviši bog kraljevstva. vlada kao okrunjeni faraon i kćerka Amona Rea kraljica Hatšepsut (Tutmozis III. Državni bog i kralj bogova postaje Amon. Nova prijestolnica kod Tanisa tzv. Amenofis III. Sebe naziva Ehnatonon –onaj koji je Atonu po volji. Ramzesov grad. U vojnom pogledu obračunavanje s hetitskom državom. ljubav. Ehnaton je potkraj života probao sklopiti mir s Amonovim svećenstvom što je dovelo do sukoba unutar kraljevske obitelji. Slika znači poštovanje prema Bogu. Imao je dva rata s Libijom. pokorio čitavu Siriju. je bio osnivač 19. U njoj je odražena samostalnost i ravnopravnost žene u društvu starog Egipta. VJERSKI PREVRAT I KRIZA U vrijeme Amenofisa IV. dinastije. 1270. maloljetan) . je proveo vjerski pokret. Službena kultna slika -Sunčev kolut čije se zrake na kraju pretvaraju u ruke i odaju znak života. Uspostavljala je miroljubive trgovačke odnose s okolnim susjedima.Velika bitka na Orontu. Kad se egipatska vlast u Siriji počela pod udarcima Hetita sve brže rušiti. Vladao je 66 godina. ali je imao podršku vojske. Velika građevinska djelatnost diljem Nila. nadareni vojskovođa. ugovor o vječnom miru i savezu između Egipta i Hetitske države. Amenofis je proveo revoluciju odozgo koja je zahvatila religiju. Vojna ekspanzija i borba za položaj vodeće svjetske sile. vjerovanje u zagrobni život. Ramzes II. umjetnički obrt i upravu zemlje. Ramzes I. Intenzivirali su se privredni i kulturni odnosi s Kretom. dinastije.Teba je izgrađena kao sjajan glavni grad kraljevstva. Tutmozis III. U jednoj osamljenoj dolini ''Dolina kraljeva'' nastalo je kraljevsko groblje u stijenama. Kralj je bio veliki svećenik i jedini legitimni prorok nove vjere sa kojom se ostvario monoteizam. Ehnaton je napustio Tebu(gl. ali je odbio napad saveza naroda sa istoka. Nakon Tutmozisa II. Svojoj je supruzi prepustio diplomatske odnose s državama istoka. svjetlo.. Sa njim je zauvijek minulo doba egipatske ekspanzionističke i zavojevačke politike. grad) i u srednjem Egiptu osnovao svoju vlastitu rezidenciju ''Atonov horizont''. život. Bio je u sukobu sa svećenstvom i sa starim činovništvom. najslavniji faraon 19. Propast Atonove rezolucije. posljednji veliki faraon Nove države... Vodeći društveni slojevi su se otvorili utjecajima Prednje Azije. Nasljednik Tutankamon. Amenofis IV. Njegovom smrću na vlast dolaze ramesidi. te se nakon toga Egipatska prevlast mogla 39 . dolazi do uspona hetitskog novog carstva. Ramzes III.

Njegov trokutasti oblik okružuje Indijski ocean. Veliki svećenik Herihor uzeo je kraljevski naslov kao zemaljski namjesnik Amonov. Egipat se kao obnovljena velevlast otvara grčkoj trgovini i obrtu. Egipat je bio iscrpljen. a jedanaest godina kasnije u doba Aleksandra Velikog biti će tisućljeće grčke kulture na Nilu! DALEKI ISTOK-INDIJA I KINA INDIJA Indijski potkontinent dio je južnog dijela azijskog kontinenta. Uspon Perzijskog carstva dovodi im u ruke Lidiju. a po njima je to područje dobilo ime Pendžab-Petorječje. U 10. Asirci zauzeli Tebu. otresao se asirske vrhovne vlasti. potpuno je zavladala magija.Pr. Svećenički posjed izrastao je u državu u državi. dinastijom Egipat se raspao na Tebansko-južnoegipatsku državu i na područje pravne vlasti kraljevskog dvora u sjeveroistočnoj delti. dolazi do unutrašnje korupcije. Perzija osvaja Nil. ali bez uspjeha. 663. Egipatski je svijet zapao u letargiju i društveno mrtvilo. 40 . Ind ima pet pritoka. a narodima s mora u Kanaanu. te uspio postići da ga prizivaju ''etiopljanski'' kraljevi Kuša. ujedinio je dolinu Nila. propadale su kraljevske moći. Pod slabom 21. SAISKA RESTAURACIJA I KRIZA Knez Pasmetih I. PROPAST I LIBIJSKO GOSPODARSTVO U doba Ramzesa IV. U Egipatskoj vojsci prevladali su elementi libijskih plaćenika i vojnih kolona čije su poglavice čak došle na faraonsko prijestolje.Kr. Bilo je nekih pokušaja narodnog ustanka. okoštalosti društva. te na posljetku i Egipat kojeg su pretvorili u jednu od satrapija ahmenidskog carstva. Oživjela je monumentalna građevinska djelatnost. Kroz zapadni dio Indije protječe najveća potkntinentalna rijeka Ind po kojoj je cijela temlja dobila ime. Babilon. ali vjerski i kulturno i jeziku egipatskom dinastijom čiji su faraoni pretendirali na faraonsko dostojanstvo. je na području Egipatske provincije Nubije oblikovana država Kuš pod domaćom etiopskom. 343.potvrđivati samo uz uvjet da se libijskim vojnim kolonijama dopusti naseljavanje u Egiptu.st. Asirci zauzeli Memfis. 671. Pesimističke negacije vjerovanja u zagrobni život.

st.. na kojima su izrezbarene slike životinja i znakovi slogovnog pisma. sezam i pamuk. U 3. Postojala je pravilna prostorna organizacija gradova. obrtnici i trgovci. a potekli su iz Brahmaninih bedara. te prema njegovu zborniku zakona-Manuov zakon. Tom najsiromašnijem dijelu indijskog pučanstva pripadali su seljaci bez zemlje. Tu je keramičko posuđe koje su izrađivali na lončarskom kolu. Kaste su bile strogo zatvorene društvene grupe koje su čuvale svoje povlastice.a posebno su cvjetali tkalački. Osvojivši novu zemlju oni su pokoreno stanovništvopretvorili u robove-dasije. No već prije. na sjeverozapadnom dijelu Indije.tis. Živjeli su u posebnim naseljima i bili podčinjeni kasti bahmana i kšatrija. zakone i tradiciju.Kr. psa. Prvu i najvišu kastu činili su brahmani. u Indiju je prodro i Aleksandar Makedonski. u Pendžabu se pojavila i gradska kultura. Svećenici su zapisali zakone koje su dobili od praoca Indijaca-Manua.tis. To su bili ratari.proučavali svete knjige i učili ljude. kraljem na čelu. uzgajali su žitarice. indoeuropska su plemena sebe nazvala Arijevci. a njeni najstariji gradovi su: Harappa i Mohenjo Daro. Tako se u 1. njihove ulice teku u smjeru sjever-jug. bizona. zebua dok im je krava bila sveta životinja. što znači ”plemeniti” te sa Dravidima započeli borbu za prevlast. sjekire i šiljci. U njegovo vrijeme cvate indijski budizam. a g.pr. velikom je kraljevstvu na čelu bio maharadža-veliki kralj.Po. potkraj 6. Tamo su zatekli starosjedioce i nosioce najstarijih indijskih kultura-Dravide. Danas u Indiji ima 3000 kasta.Od oruđa su sačuvani noževi. u doline rijeka Inda i Gangesa. Nov uzlet Indija je doživila u Maurijskom Carstvu. pripitomili su mačku. Kada su se te države ujedinile. Indijsko se stanovništvo počelo po rijeci nazivati Indijcima ili Hindusima. kšatrije su potekle iz Brahmaninih ruku.to su bili svećenici i obrazovani ljudi koji su se brinuli za vjerski život. U gradu se razvio i obrt i trgovina. kupalište s bazenom i dvorane sa stupovima. indijsko društvo dijelilo na četiri kaste. Najpoznatija i najveća arijevska kraljevina bila je Magadha u 4. Vjerovanje 41 . Treća je kasta bila vajšija. U 2. Oni su ratovali s te s kraljem upravljali. vladali i vodili politički život.pr.Kr. Zgrade su bile građene od pečene opeke. najstarijih kultura. u dolini rijeke Inda bili nosioci prvih.pr.tis.Kr. ima jake utvrde. u doba cara Ašoke koji je organizirao zakonodavstvo i učvrstio državnu vlast. krenula su indoeuropska nomadska plemena svijetle puti. a u gradovima je bila razgranata kanalizacija.st.Kr. Počeli su stvarati svoje državice s radžom. Sukobi su donijeli pobjedu Arijevcima. obojeno crvenom bojom i iscrtano crnim crtežom.. Prema predaji brahmana.Kr. Citadela-sjedište neke vlade. Oni su već u 4. područje oko Inda osvojio je perzijski vladar Darije I. Gospodarstvo Indijci su se bavili ratarstvom.Kr. Došavši u doticaj s Dravidima. ustrojili društveni život. uz stambene zgrade najveće su građevine bilespremišta žita. Razvijeno je bilo i stočarstvo.pr. U gradu se trgovalo na posebnim mjestima bazarima. kožarski i rezbarski obrti. Među najznačajnije ostatke te kulture valja ubrojiti pečatnike. grašak. iz Pamira i Hindukuša prema jugu.327. ratni zarobljenici.pr.pr. stočari. Druga su kasta bili kšatrije-ratnici. koji su preuzeli vlast.st.Najstariji poznati stanovnici indijskog potkontinenta bili su tamnoputi Dravidi.Kr.. te oavljali najviše državne službe. Četvrtu kastu činila je šudra-sluge. Društvo Ratovi Dravida i Arijevaca postupno su izdvojili ratničku aristokraciju sa svećenicima. sluge.

jer sve zna.budističke sakralne građevine kružnog oblika. stupe. spiljski hramovi sa samostanima i pagode.Kr.tis.pr. a njegova će djela odlučivati o tome gdje će on živjeti nakon novog rođenja. jer sve čuje.tis. Sjedište političke moći u vrijeme Buddhe bila je kraljevina Magadha čiju je veličinu utemeljio Bimbizara. Vatsa i Avanti. Još neke države u Indiji jesu: Kozala. Sama-vede. Svaki se čovjek rađa dvaput.pr. Aleksandar Makedonski se bori za Indiju. Da bi čovjek postigao sreću. te usmena predaja. odnosno gdje će se naseliti njehova duša. poznavali su brojke koje su kasnije preuzeli Arapi. Zato je otišao u pustinju te tamo razmišljao i tragao za istinom o ljudskom životu. ali je nakon susreta s pognutim starcem. treće oko na čelu. Najstariji izvori za vedsko doba jesu zbirke četiriju veda: Rig-vede.g. Legenda kaže da je u mladosti živio bezbrižno i raskošno. Prema njegovu učenju svi su ljudi jednaki. “blaženstva” i potpunog mirovanja. KINA 42 . mijenja se svjetonazor. a svaka je kasta nastala od dijelova njegova tijela.monoliti s kipom životinje na vrhu. i izraslinu na tjemenu.pr. Nova vjera je budizam. Osnivač budizma je Buddha(“prosvijetljeni”). arijevski narod prodro u Indiju.Širenje pisma potaklo je razvitak književnosti. Iz početnog vjerovanja u bogove prirodnih sila razvio se brahmanizam. U graditeljstvu stare Indije najprije se grade stambe. Njegovo je ime bilo Siddharta Gautama.Kr.Kr. na sjeveru do Irana. Prvi je veliki junački ep. Višna-održavatelj i Šiva-rušitelj. Osnova te vjere jest u učenju o trima božanstvima: Brahma-stvoritelj. U vedama je sačuvano i vjerovanje starih Indijaca. sa sobom je donio i svoj jezik. recitacije. a živio je u 6.pr. Najstarije pismo iz kojeg su se razvila ostala indijska pisma jest brahmi. Inda prema Kini. Brahmanizam je u Indiji prevladavao između 8-6. Nisu svim područjima vladali kraljevi. Jadžur-vede I Atarva-vede. To će ga dovesti do stanja nirvane tj.Kr.st. himne i mudre izreke. U 6. a Buddhin lik ima na glavi velike uši. Kultura I znanost Stari su Indijci već u 3. U njima su zapisane svete pjesme.st. Potkraj tisućljeća na sanskrtu su zapisane svete knjige Vede. Postojaoje niz republika kojima su se na čelu nalazili plemenski rodovi iz čijih se redova birao regent. Ono je bilo piktografsko. Na sjeverozapadu vladaju neindijski vlastodršci. a drugi govori o borbi princa Rame za ženu koju mu je oteo cejlonski vladar.Kr.Kr. Dva najpoznatija indijska epa zapisana na sanskrtu jesu Mahabharata i Ramayana. U znanosti se najviše razvila matematika. jer sve vidi.pr.st.budistička svetišta četverokutne osnove.Kad je sredinom 2. a imalo je oko 250 slova. mora se odreći svih želja. koji se zove sanskrt. znojnim seljacima i teškim bolenicima doživio svu bol ljudske nesreće. a život je velika nesreća. otkrili su ništicu (0) i time pojednostavili računske operacije. Bogovi su prikazani vrlo maštovito s više glava. Brahma je bog stvoritelj. a time i vjera. poznavali pismo.pr. 327. Sa tim načinom razmišljanja razvilo se i učenje o ponovnom rođenju i životu. Njegovi ratni pohodi otvorili su na jugu pomorski put iz Perzijskog zaljeva do Indije.

medicine i geografije. sredinom 2. Da bi ostvarili uspješnost i sreću ljudi su prinosili žrtve duhu predaka. To je vrijeme kada se razvilo kinesko feudalno društvo kojemu je na čelu bio car dakle monarh kao vrhovni feudalni gospodar. koje je uveo Konfucije. a svojim je vazalima u leno dijelio zemlju. tj.pr.Starovjekovna se Kina razvila na Dalekom istoku azijskog kontinenta. U 3. dakle na punome prihvaćanju i štovanju kulta predaka. Iz dubokog poštovanja predaka proizlazi etički svjetonazor Konfucijev. Kinom je zavladala nova dinastija Chin koja je centraliziravši upravu i reformiravši vojsku ujedinila zemlju. te visokorazvijenom kulturom i pismom.st. preuzevši vlast i zadržavši ustroj centralističke monarhije vezane uz feudalno plemstvo. Kultura I vjerovanja Kinesku kulturu moguće je pratiti u neprekinutom kontinuitetu jer nije bila uništavana. svećeničkim staležom i kraljem na čelu. apsolutizam je dinastije Chin je doveo do učestalih nemira i na kraju do njezina pada. te voće i povrće. Razvijali i arhitekturu i slikarstvo(monumentalno).Kr. okupljajući ljude u izvršavanju zajedničke zadaće. plastiku od bronce i lakiranog drva. a tek poslije smrti mlađeg brata dolazio je na red najstariji sin. Tada je pojednostavljeno pismo. U 6. Ona se razvijala unutar jednog naroda i bez utjecaja drugih kultura. dinastija Han dovela je Kinu do vrhunca moći. proso. Uz rijeke su gradii kanale kako bi mogli uzgajati pšenicu. astronomije. Učenje je zasnovano na postojanju tradicionalizma. Prvi oblici kineske vjere potječu iz vremena prve dinastije. Od prirodnih sila štovali su Nebo i Zemlju jer su vjerovali da oni određuju i daju život i smrt. Bila je važna kraljeva magijsko-religijska djelotvornost. u području sjeverne Kine s Yangtzeom kao južnom granicom. koji simboliziraju određene pojmove.st. Ona je između 16-11.Kr. svilarstvo i obrt. njihove običaje i zakone. Kralja nije nasljeđivao sin nego njegova braća.pr.st.pr. dinastiju Chang srušila su plemena Chou koja su naseljavala područje rijeke Weia. pa se monarhija raspala na manje kneževine. dalekosežne posljedice jer je poticala i pridonijela stvaranju šire ljudske zajednice-države. Osnovno načelo “Budi dobar prema dobrima. Kinezi su vjerovali da svijetom vladaju sile i duhovi koji izravno utječu na život ljudi. Kineska su se vjerovanja kao i kultura razvijala odvojeno i bez doticaja s ostalim vjerama. Vrijeme ove dinastije poznato je kao zlatno doba kineske kulture.” Kinezi su imali zamršeno pismo koje se sastojalo od 50000 znakova. Njegova je vlast bila neograničena i nasljedna. pa su se u vezi s time razvili obredi žrtvovanja.Kr. Treba poštovati pojedinca i ljude. Potkraj 3. Gradnja irigacijskog sustava imala je. Ona su stvorila svoju državu s dinastijom Chou na čelu. pa onda i državu.pr.pr. a na keramiku su nanosili sloj cakline. Razvili su znanosti poput matematike. U tim su se područjima razvili ratarstvo. No.Kr.st. Izrađivali su figurice. uspjela zavladati gotovo cijelom istočnokineskom nizinom Bila je to država s razvijenom činovničkom hijerarhijom. Kinom je tada vladala dinastija Chang. Nastala je u srednjem i donjem toku plodnih područja rijeke Hoangho (Žute rijeke) i Yangtze. rižu.Kr. a niti su novi vladari rušili kulturnu ostavštinu svojih predhodnika. Feudalni ustroj je postepeno doveo do feudalne anarhije.tis. a vezani su uz kult predaka i štovanja prirodnih sila. koja je tada bila osnova bogatstva i vlasti. te nastavljena gradnja Kineskog zida.st. a na prostoru srednjeg i donjeg toka rijeke Houang. šećernu trsku. 43 .Kr. U 11. dudov svilac.pr. Povijest starovjekovne Kine počinjeu brončano doba. a pravedan prema lošima. obrambenog bedema od sjevernih mongolskih nomada. razvilo se novo vjerko-filozofsko učenje konfucijanizam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful