CIVILIZACIJA – dolazi do latinske riječi civilitas(uljudnost,uglađenost) i označava različite faze i razine materijalnog i društvenog razvoja ljudskih

zajednica .Pod civilizacijom podrazumijevamo ukupnost svih znanja i
1

vještina.Prvi su je puta upotrebljavali francuski enciklopedisti u društvenom smislu i civilizacija je viša razina društvenog razvoja.Pronalazak pisma uvjetuje i razvoj civilizacije. MORGAN – prapovijest je podijelio u divljaštvo(od početka stvaranja čovjrka do proizvodnje keramike) i barbarstvo(razdoblje proizvodnej keramike,traje od pronalaska pisma kada počinje civilizacija). URBANIZACIJA – u trenutku kada je jedna ljudska zajednica ili društvo stvorilo veliku tvorevinu – razvila se na prostoru Bliskog Istoka,od prapovijesnih pećinskih naseobina razvili su se veliki gradovi. KULTURA – jedinstvena slika duhovnih manifestacija,zbirna riječ koja označava zbir podataka koji se mogu prepoznati u jednom prostoru u određenom vremenu : 1.teritorijalni raspored – ime po određenom mjestu 2.tipovi ručnih izrađevina – sve ono što je čovjek proizveo – kamene izrađevine,oruđe 3.običaji i ritusi – za svakidašnji život,pogrebne povorke * sve države koje će se razviti na prostoru Mezopotamije zauzimat će prostor koji obuhvća plodni mjesec i na tom su se prostoru razvile sve civilizacije i kulture.Velike rijeke Eufrat i Tigris bile su naplavne i davale su čovjeku sve što mu je bilo potrebno.Na tom je prostoru došlo do razvoja znanja....,nastala su prva umjetnička djela,prve pisane misli,prvi pisani tragovi,prve etničke norme.U Europi su prvi puta sađene biljke i pripitomljene prve životinje.Najstarija keramika prvi je put proizvedena na lončarskom kolu oko 4000.g.pr.KR. koje je olakšalo proizvodnju keramike.Proizvedeni su i prvi metalni predmeti pored keramike,razvilo se pismo i prve sumerske pločice koje izražavaju misli.Izgrađena su prva umjetnička djela,razvila se likovna umjetnost,napravljeni su prvi mozaici,prvo zidno slikarstvo,prvi portreti i skulpture u punoj plastici. BLISKI ISTOK Na Bliskom Istoku prvi je puta pronađena najstarija keramika,otkriveno je lončarsko kolo,nastale su prve države i prvo pismo...Na Bliskom Istoku u 22.st.pr.Kr. napisani su prvi sumerski zakonici kralja Ur – Namua i stvorena su mnoga načela o uređenju država koja su se zadržala i do danas.Zadržana je i podjela na okruge,naslijeđivanje od oca na sina,ubirali su se porezi pa je država i mogla funkcionirati.Pronađeno je mnogo novih tehnika ratovanja,a prva bojna kola napravili su Sumerani – a ujedno su i izvršili podjelu na sate,godine,mjesece,dane i minute.Najbolju vojnu taktiku imali su Asirci koji su izgradili i prve velike puteve.Postojala je i dobro uhodana poštanska služba.Feničani su bili prvi narod koji je vršio velika osvajanja. Prva naučna djela nađena su na Bliskom Istoku – prvi temelji astronomije,matematike,medicine i fizike.
2

SUMERANI – brojili su godine po događajima - nosioci su civilizacije u Mezopotamiji - njihova kultura ima korijene u prapovijensim kulturama Mezopotamije,oni su rezultat evolucije tijekom koje je došlo do miješanja starosjedioca i migracijskih naroda,ne može se točno utvrditi njihov etnički sastav,niti jedan pisani izvor ne govori točno odakle su došli Oni su prvi krug podijelili na 360 stupnjeva i znali su izračunati površinu trokuta,trapeza...matematika je važna za razvoj civilizacije. Medicina je čvrsto povezana s magijom,bolesti su vezane uz demone,to je bila božja kazna. Sumerani su bili pokretači i stvaratelji velikih dostignuća,zabilježili su apstraktne pojmove i misli EGIPĆANI – jedna od najhomogenijih civilizacija nastala na prostoru Nila. - krajem 4.tsiućljeća pr.Kr. stvaranje općina i centralizacija vlasti - ono što su postigli neponovljivo je - egipatska civilizacija ostala je kompaktna,vezana uz svoju civilizaciju ASIRIJA – asirci su prvi razvili državu - ujedinjeni narodi koji su uspjevali snagom i ratnim pohodima - imali su dobrpo organiziranu vojsku - građeni su putevi koji su povezivali daleke prostore - asirski kraljevi došli na ideju da presele plemena - dobro razgranati sustav špijunaže - osnovala je čitav niz trgovačkih kolonija - poznata je po velikim bibliotekama s bogatstvom knjiga - sačuvane su glinene pločice ANADOLIJA – odigrala je važnu ulogu u svim razdobljima - zabilježena su sjecišta mnogih naroda - vrlo je bogata mineralima,drvenim materijalom,ležišta metala - rudnici srebra i zlata,te bakra - imala je poseban status u razvoju civilizacije - u 18.st.pr.Kr. osvajaju se Hetiti (indoeuropski doseljenici) koji su stvorili specifičnu umjetnost,hramove i napisali mnoge tekstove na glinenim pločicama ŽIDOVI – stvorili su svoju državu u 13.st.pr.Kr - ostavili su spise koji su bili povijesnog sadržaja - kumranski svici su pronađeni i to je najstariji zapis i prijepis - tektovi Staroga zavjeta imaju posebnu vrijednost
3

NOVO BABILONSKO CARSTVO – nastalo je u 7.st.pr.Kr. - mnoga arheološka otkrića,umjetnički i povijesni spomenici - pružilo je sliku o društveno – ekonomskim zbivanjima,mnoge ruševine velikih zigurata,poznate ruševine hramova,viseći vrtovi - babilonci nisu bili inovatori,njihova arhitektura građena je od čerpića PERZIJANCI – narod na Iranskoj visoravni - preuzeli mnoge elemente po asirsko babilonskoj umjetnosti - za vrijeme 6. i 9.stoljeća širili se prema jugu i zapadu - svojim osvajanjima odlazili su na istok - arheološka istraživanja vršena na dva lokaliteta – Suza i Perzepolis

STABILIZACIJA I USPON PREMA VISOKIM KULTURAMA – protopovijesno razdoblje - Međurječje – osnovni oblici naseljavanja i organizacija u selima i gradovima - Pojavila se keramika - Javljaju se sjekire od brušenog kamena - Jedan od prvih žarišta – prostor DŽERMO - nalazište koje se najviše ističe,tu su utvrđeni mnogi elementi i jedan amrički arheolog utvrdio je 15 slojeva samoga nalazišta,prve kuće četvrtastog oblika,pitosi(velike posude za vodu) i ognjišta,javlja se i poznavanje preslice – čovjek je znao tkanje - Sa prostora nešto udaljenog od Međurječja ljudi su se selili u riječne doline gdje su za to bili uvjeti – voda - Tu su stizala plemena iz arpaske i sirijske pustinje - Kronologija ide od oko 5000 godina - Razdoblje od 5000 – 2800.g.pr.Kr. – PROTOPOVIJESNO RAZDOBLJE jer su tada društveno – gospodarski životi razvili se do stupnja koji je oslovio nastanak povijesnog razdoblja - Zemljoradnja i stočarstvo su zahvljaljujući razgranatom sustavu davali višak proizvoda koji su omogućili podjelu rada stanovnika(svećenici,činovnici,trgovci) - U tom razdoblju otkrivene su i nove tehnike npr.kalupi za cigle,lončarsko kolo,lijevanje metala – razvoj građevinarstva i zanatstva - Seoske općine prerasle su u gradske urbane anglomeracije - Jedan od glavnih pokretača je RELIGIJA

4

pripisivali su im božansku moć. U 5.Dolazi od organizirane podjele rada. mnogoboštvo.pr. razlikujemo 2 velike kulture: 1.hramovima.Dolazi do centralizacije vlasti .Nastavljene su velike migracije. groma. te tijekom prvih stoljeća 4.plansko upravljanje zemljišta . Vjerovali su u nadgrobni život.stambenim kućama i načinom sahranjivanja. Halaf Od kraja 5.Svakom državom vladao je jedan od Bogova Mezopotamijskog panteona .Život u tim naseljima – združeno demokratskim oblicima .Sela i gradovi nastaju od povezanih skupina grada i imaju četverokutni temelj . predmete kojima su se služili za vrijeme života su pokapali zajedno sa gospodarom Animalizam.Kr.duhovna veza s divljači.svaki sa svojom karakterističnom keramikom. Uruk 2. Hasuna .tis. Džemdet-Nasr . u Mezopotamiji je došlo do prodora novih plemena s istoka i sa zapada - PROTOPOVIJESNO RAZDOBLJE-kulture (5000-2800.Samara 2.tis. vode.Životni značaj održavanja kanala bio je od velike važnosti i jedna država ili grad nije mogla opstati jer je morala provoditi te kanale pa je došlo do udruživanja .Kr..Raznolikost kultura koja su ta plemena donosila i razvijala dokazana su i indentificiranjem 5 glavnih tipoloških i kronoloških slojeva.Nameću se pojedinci – svećenici = sekte = činovnici Ratari i stočari su često bili opčarani prirodnim silama. Al-Obeid kulturu A u drugoj polovici 4..: 1. doživjela je preinake pri prelasku na stočarstvo sa 5 .tis. štovao se bog sunca.Naselja i naseobine stvarala su se oko jednog središta .g.pr. razlikujemo: 1.plastikom.Oblici naselja koji su nastali bile su skupine aglutiniranih građevina .) .

Muški se element povezuje sa stočarskim aspektima religijskog.svim njegovim posve drugačijim stavom prema životinji. slike ljudi bez glave koje kljuju lešinari. Loyd i F. na području gornjih tokova Eufrata i Tigrisa. vide se različiti utjecaji. u skulpturi: ulaganje lubanja lešinara kao grudi na ženskim likovima-povezanost sa smrću Kult lubanje.Prostorije na čijim su zidovima grudi i reljefi rodilja. građene od naboja(glina i slama). oznake plodnosti-male glinene figurice žena Kult plodnosti. začeća i množenja. počinje mezolitik i traje do 3200. Safar (1943-44.izraženo majčinstvo. U Mezopotamiji 5000. istraživači su S. Taj period nazivamo protopovijesno razdoblje Mezopotamije. razvijen je raspored 6 .).prisvajanje moći i svojstva pojedenog Ljudske žrtve. a s uzgojem goveda dobiva na značenju kulturna upotreba ili obožavanje goveda. područje Anadolije. dok u prijašnjim imamo uvoznu keramiku.7 kulturnih slojeva. Životinje su imale funkciju žrtve i simbola. Hasuna-Samara Dijeli se na : 1) gornji tok Tigrisa 2) Tigris Kultura koja pokazuje veze s zapadnim i istočnim oblastima. Kanibalizam. Neolitska revolucija se pojavila na području plodnog polumjeseca. glavno nalazište je Hasuna. Naglašavaju se rodbinski odnosi među višim bićima-Majke Zemlje( božice plodnosti i njezine kćerke). područje oko Mrtvog mora.povezan sa štovanjem predaka Vjerovanje u povezanost mrtvih s plodnošću zemlje. kad započinje brončano razdoblje. Magna mater. u 4.nebesko božanstvo-muž Majke Zemlje i otac božanske kćeri. kulturnih biljaka i plodnosti. sloju keramika postaje lokalni proizvod. i 6. na prostoru Iranske visoravni. Također u najstarijem sloju nema tragova zidanih kuća dok u drugima imamo četvrtaste kuće koje se godinama proširuju. grupirane su oko jednog ognjišta. a podovi od gline. razlika u slojevima se vidi po keramici.u vezi s kanibalizmom i žrtvovanjem životinja U vezi sa ženskim principom postoji veza između smrti i ubijanja. Muški princip.

naglašene ženske obline. samo pojedini članovi bez sanduka ili neki primitivni sanduk. prostrane prostorije. Kultura Al-Obeid Područje južne Mezopotamije. . razlike u prirodnim resursima.kipići golubova. ali je keramika dostigla visok stupanj izrade.Melonen istražuje 80-tih godina. od jednostavnih zgrada razlikuju se hramovi koji su građeni od čerpića slijepljenih ilovačom. Ova je kultura trajala više stoljeća. čerpić-sušeno blato na suncu. kao neka vrsta vjerske građevine.st. u jamama). Neolitsko oruđe. plitki reljef.božice Majke. Odrasli su se sahranjivali ispod podova kuća (u uglovima pojedinih soba. veza čovjeka sa zemljom i njezinom plodnošću. dvojne sjekire)-vezuju se uz neka božanstva. stambeni prostori su odvojeni. djeca su se sahranjivala u urnama. zgrade građene od materijala koji su bili u okolici-trska. s rukama na grudima. nema kamena. građeni na platformama. u čućećem položaju. služe se titusima-zemljane peći za kruh koje su imale kupolasti oblik. palma. počinje se upotrebljavati cigla. možda su tolosi služili i za javne poslove (nešto kao općina). pronađene uz njih i minijaturne čaše (možda hrana za drugi život). Skulpture. kultura dobila naziv po brežuljku Tellhallaf. labrisi(dvosjekle. Razvijena zanatska proizvodnja i i razmjena dobara. različitih geometrijskih ukrasa. šuma. povećavaju se naselja. engleski arheolozi H. Javni je život bio u zajednici s vjerskim. kasnije postaju zamršeniji.Hall i L. iskopavanja su vršena početkom 20. svaki proizvođač utiskivao svoj pečat.od keramike. poprimila je utjecaj s Iranske visoravni. Halaf Područje sjeverne Mezopotamije. jedinstveno je kulturno područje..glava je stilizirana jer nije važna. vrše istraživanja.prostorija. Pronađena su postolja na kojima su stajali kipovi ili žrtvenici. nalazila se u centru a do toga su bili grobovi. solidnije građene kuće. amuleti. obložene ilovačom. ali je lokalne izrade. te arheolog M. ali ima gline. zigurati. Svi centri imaju sloj ove kulture. tolos-okrugla zasvođena građevina.st. popločene ulice u gradovima i selima. arheolog Max von Oppenheim.Period Hasuna predstavlja viši stupanj razdoblja. Pečatnjaci-prvi su bili izrađeni od kamena.R. svećenici imali i društvene i gospodarske funkcije.Wolly početkom 20. dolazi do naglog prekida što se tumači kao prodor novih plemena s novim utjecajima u kulturi s Iranske visoravni. govore nam o razvijenom društvenom životu. imali vrlo jednostavne prikaze. . Najznačajniji lokaliteti na jugu: 7 . metala.

Gradnja hramova-javlja se novi tip građevine: Izdužena prostorija s vratima na čeonoj strani s obje strane uži poprečno podijeljeni traktovi koji su na strani vrata istureni poput ticala i tako oko ulaza tvore neku vrstu predvorja. cilindrični.kola i plug . obloženi ciglama od osušene ilovače. prikazi života. djeca u urnama. Tepe Gaura.poljoprivreda . prvi bakreni predmeti.školjki. vapnenca. u središtu hramovi. brži i znakovitiji razvoj. prikazi se vežu uzSumersku mitologiju. lapis lazuli-poludragi kamen.cm.izraženije podjele onih koji rade i onih koji ubiru plodove rada .podjela rada. lončarsko kolo.tis. planiranje.arhajska pisma u ranosumerskoj i protoelamskoj oblasti . zemaljsko boravište boga Enkija (bog slatkih voda. upravljanje . nepoznati etnički sastav društvatemelj za nastanak Sumerske civilizacije URUK U 4. od 2-10. na jugu su naselja gušća zahvaljujući kanalima. razvijaju se ljudske i životinjske figure. jačanje gradova-država. čerpića i drva.pečatnjaci-valjkasti. . mnogi od kamena. položeni na lijevom ili desnom boku u položaj fetusa. brojni pečati. mala umjetnička remek djela.centralizacija vlasti -hramovi se povećavaju -dobra organizacija zajednice -hram: i sjedište svjetovne vlasti -sitna umjetnost -lončarsko slikarstvo .Kr. Eufrat i Tigris se spajaju kanalima. opsidijana iz Armenije.najstariji i sveti grad. kuće od čerpića. tipične neolitske na početku.nosili ih obješene oko vrata.Eridu. poludragog kamena. u Prednjoj Aziji razdoblje Uruk (ili Varka) Temelj sumerske civilizacije. zaštitnik svih čovjekovih znanja i vještina) glavni vjerski centar.Pr. Dolazi do mnogo promjena-utjecaji sa sjeveroistoka Keramika-šareno obojana roba.arhitektura od kamena. groblje izvan naselja. grobovi unutar naselja okolo hramova. pojedina sela postaju urbani centri. . od kamena. lik muškarca u vezi sa životinjama i lovom . vrlo tražen Mezopotamiji. 18 slojeva.uvoz robe. da bi se kasnije sve više povećavalo. pokojnici položeni na leđima.privreda na bazi navodnjavanja 8 . prvo svetište veoma maleno.

neidentificirana skupina rasprostranjena po svim krajevima NAJSTARIJI NAČIN PISANJA I ZANIMANJA PISARA U početku imamo glinene pločice četvrtastog oblika. već je služilo kao podsjetnik. Iranska visoravan. u oblasti koja je kasnije nazvana Akad. Sunca. sa Kavkaza ili Crnog mora. Arapi 3. 10cm. sa sjevera. Kanaanci. Aramejci. niti jedan pisani izvor ne govori točno o tome odakle su Sumerani došli. životinja. Mislilo se da su oni donijeli sa sobom već formiranu civilizaciju. najstarija pločica je iz 3200.. od dobro isprane gline koja se sušila Znakovi su se pisali komadom trske s dobro zašiljenim krajem. oružja. Huriti.Ne može se točno utvrditi kojim se jezikom govorilo prije pisma.Sa razvojem znanosti dolazi i do razvoja kulture Sumerana i civilizacija i pismo zasigurno su rezultat razvojnog procesa. poput malog jastuka.SemitiAkađani. (u dodiru s vodom su se raspadale). To najstarije pismo se nije čitalo. te da su pokorili domorodačko stanovništvo. Sumerani su i dalje nepoznanica. zvijezda. nema apstraktnih pojmova.Sumerski jezik ne nalikuje ni na jedan živući ni izumrli jezik. Amorićani. TROJNOST MEĐURJEČJA. Ne može se točno utvrditi njihov etnički sastav. Mjeseca. Elamićani. Nakon toga su savladali tu prepreku. biljaka.g. oruđa. jednosložne riječi-svaki je pojam imao jednosložni naziv i odgovarajući znak. u poljima je ucrtavao znakove. mali urezani crteži PORIJEKLO SUMERANA Sumerani su nosioci civilizacije u Mezopotamiji. Od Nipura do Perzijskog zaljeva. nađena u hramu Nebeske duše.piktografsko pismo: lat. prizmatične ili nekog drugog oblika. Njihova kultura ima korijene u prapovijesnim kulturama Mezopotamije. 9 . većina je pločica uništena. oni su rezultat evolucije tijekom koje je došlo do miješanja starosjedioca i migracijskih naroda. složenih rečenica. Protohetiti 2. Feničani.Sumerani-Azijci.popisi sadržaja nekog hrama.(Babilonci. za prikaz dijelova ljudskog tijela.pr.Kr. glagola.2000 znakova. čamaca. južni teritorij Perzijskog zaljeva. međutim odgovor nije tako jednostavan. spominju se područja: istočna Mezopotamija. Asirci). Pisar je najprije napravio podjelu na jednaka polja. za glagol piti-voda i usta. Jevreji. Najstarije pismo je piktografsko. Sjevernije od Sumerana. Bilo je teško pisati. MEZOPOTAMIJE 1. najstariji je oblik fiksiranja mentalnih sadržaja. pictus-naslikan. za glagol plakati-oko i suza.

Oko 2800. RAZDOBLJE DŽEMET NASR(3000 – 2800. Prvi pisari bili su svećenici. čita se s desna na lijevo.najstarija ritualna vaza oko 3000 godine pr. Postojala je razlika između «malih» pisara (početnici) i «velike braće» (stariji).pr. školovanje je bilo vrlo dugo i naporno sa vrlo strogim učiteljima. – lista sumerskih vladara.KR)      Razdoblje koje su označili Sumerani. Kameni reljef – borbe lavova i divljih životinja Drugi važan umjetnički predmet je žena iz Varke.Kr. mogu se složiti rečenice. poziv se prenosi iz koljena na koljeno.tisu. U kraćim vertikalnim kolonama.pr.žene imaju bujnu kosu.prirodne veličine. Božica zaštitnica bila je božica nauke Nisaba.KR.od alabaskera – djelomično oštećena.a muškarci obrijane glave Kamene vaze – najpoznatija kamena vaza iz Varke(Uruk). svećenik odnosno pisar se smatrao vrlo mudrim čovjekom i imao je vrlo visoki ugled u društvu.g.pr.apsolutistička vladavina koja je prešla iz ruke svećenika Počinje proces individualizacije i dekolektivizacije koja se očituje i u kipovima Vladavina i jačanje se premješta na sjever Grad Kiš – javljaju se najpoznatije dinastije iz Kiša             10 . a zapisati se mogla svaka misao.Džemet. kasnije se piše horizontalno i čita s lijeva na desno. na glinenim predstavama počinjemo nalaziti imena vladara Cijela Mezopotamija je dolaskom semita dobila nove jezične skupine pa tako od dolaska Semita Mezopotamija postaje dvojezična Početkom 2. nastaje klinasto pismo-imaju oblik klina. Najvažnije dostignuće je razvoj pisma Najvažnija nalazišta : Uruk.g.Eridu Valjkasti pečatnjaci – nastali su istovremeno s pismom Organizacija zajednice – teokratsko centralističko upravljanje državom – vlasništvo svega na zemlji je u Božjim rukama – sva vlast prelazi u ruke svećenika U likovnoj umjetnosti središnje mjesto zauzimaju figure vladara(tipična bananasta suknja) Mozaik u arhitekturi uz nove tehnike Skulptura ovog razdoblja doživljava najveći razvoj – sve figurice su bosonoge. Stvaraju se laički pisari.Nekoliko stoljeća kasnije piktografsko se pismo pretvara u skupove crtica.Kr.

Uruk(Varka).Abad.keramike.ali i prve države  Sumerani su vjerovali da su okruženi bogovima.razvija se arhitektura hramova 3.vaze su dokaz da postoje trgovački putnici(osnovni trgovački artikli). o sukobima između gradova država  Do druge polovice 3. Sumerski svećenici bili su organizirani s velikim ovlastima. – 2400.g.pr.javljaju se cilindrični pečatnici..zaduženi za nadgledanje obrta i trgovine  Oko hramova se javljaju prvi gradovi.Akšak.mačevi.Nin Hursag(velika majka)  Svaki grad imao je jedno vrhovno božanstvo  Rano dinastijski period dijeli se na 3 razdoblja.Uma.Larak.Bapt Tibira.omiljeni su kameni u lapis lazuri – poludragi kamen je vrlo omiljen.razvija se obrada oružja – sjekire.bili su prvi pisari.Larsa.skulpture.FAZA : karaketristike se prate kod lončarstva. Glavna građevina je bio hram posvećen jednom božanstvu iz sumerskog panteona.En – ki(bog vode i mudrosti).a neki su težili namjestiti vlast drugima.traje od 2800.među ruševinama je pronađena jedna pločica s natpisom kralja koji je dao podići hram Božici Majci.tisućljeća Sumerani su živjeli podijeljeni u 14 gradova država:Sipar.FAZA : karaketristična velika količina keramičkih predmeta. oko hrama je bio 11 .brokatni stil ukrašavanja tkanine.organizaciju vlasti i gospodarstva i neki su gradovi postali vjerski centri.predmeti od metala i to 1.Eu – lil(bog zraka).Šurupak(Fara).Kr i za taj period pisani izvori daju podatke o vladarima.Lagaš.uveli su sistem poreza.Kiš.nestaje crvena keramika i metal dostiže velike domete.vladalo je mnogoboštvo  Najvažniji Bog je Bog AU(bog neba).  Najvažnija uloga u povezivanju su ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA gdje su glavni predmeti bili keramika.posude su ukrašene ljudskim figurama.Nipur.Imali su svoja lokalna božanstva.koplja.ali i u punoj plastici.ali i prvi upravitelji hramova.ornamenti su sve bogatiji.bili su zaduženi za gradnju hramova.cilindrični pečati.obrada bakra i zlata dostiže znatan razvoj procesom lijevanja.ukrasi su geometrijski i boja se lako ispire.hram iz ALOBEIDA – sagrađen od opeka.Ur i Eridu – svi su gradovi imali vladare.FAZA : . POLITIČKI I GOSPODARSKI ŽIVOT U SUMERSKIM GRADOVIMADRŽAVAMA Gradovi-države su bili osnovani pokraj rijeke ili kanala.karaketristična je posebna keramička proizvodnja – šarlah keramika(svjetlo crvena).kraj ovog razdoblja okarakteriziran je katastrofalnom poplavom koja je ostavila velike naslage mulja i s tim su potopom uništena sva naselja – nastaje najstariji mit o potopu – uvjetovan velikim poplavama 2.skulpture – kamene vaze.

imaju svoje kuće. nemaju znakova ženstvenosti. poslije smrti sve tmurno. samo bi svećenici i vladari mogli obilaziti cijeli zigurat. ćelavi muškarci. umjetnost vrlo cijenjena. ostaci hramova. nisu imali neku ulogu.… 12 . 1948. hramove. Svećenici su bili goli. Bili su vrlo poduzetni. valovitom kosom. Palače. kipovi vjernika. suknje. kamen. Ratnici u punoj opremi. vodili administrativne poslove. sve se nosilo u hramove.velika kuća. činovnicipripada im najveći dio zemlje 2)Slobodno seljaštvo ili zanatlije . metal. postao vjerski centar cijele Mezopotamije iz koje se širila civilizacija. ploče s reljefima koje su služile kao kameni temeljci. poludrago kamenje. sve su zapisivali. kožni štitovi. činovnici. imaju jedinstvenu organizaciju prostora. zvale su se E-GAL. ima strateški i gospodarski dobar položaj. NIPUR . mozaici. za slobodno stanovništvo. «brončani putevi» sirovine iz Anadolije. rukovodio je javnim zajednicama. nisu vlasnici zemlje iako je obrađuju Robova je bilo vrlo malo. žene sa kraćom. osvajački ratovi da bi se došlo do kamena. ratni plijen. Usklađivao je rad svih hramskih zajednica. nadvisivali običnu gradnju. velike oči. Mali broj vladarskih grobnica. sa označenim bedemima i važnim građevinama.određeni broj stanovništva koji se brinuo o hramu. Glavni izvor prihoda bilo je cijelo stanovništvo. Postojali pisari. koplja. grad boga Enlila( tvorac svijeta. stupovi.u sredini Sumera. veliki računovođe. svi su radili. svaki grad je imao svog zaštitnika. vodovod. kanalizacija. biblioteke sa 1000 glinenih pločica. Udruženi su po strukama. tekstovi različitog sadržaja. trijemovi. ukrasi.nađeno ih je vrlo malo. sjekire. duša u Kuru (svijet bez veselja i sreće). Vjeruju u nadgrobni život. dopremalo se drvo. neki su radili za vladara.naziv i za cijelu Sumersku zemlju. za hramove. ogrtači. svećenici. zanatima.svoja stada. svečanosti se odvijaju u hramovima. vrhovni sudac i vrhovni svećenik. VLADAR je u ime božanstva vladao državom. nisu bili privatno vlasništvo. oko dvorišta raspoređene prostorije. čuvari-čuvaju zalihe. stariji naziv Kengir. vrhovni svećenik.stanovništvo je moglo dolaziti samo u dvorište. zgrade. a glavni nadzornik je vodio brigu o svima i o svakom proizvodu. putevi koji su povezivali sjever i jug. Odjeća od kože. sluge i robovi su nosili nešto kraću odjeću. odvojio je zemlju od neba). Groblje se nalazilo izvan gradova. nađena pločica s urezanim planom grada. u ziguratima. sve zemaljsko se smatralo vlasništvom božanstva. s vanjske strane se vidjelo krzno. Obredne svečanosti i praznici bili su vezani uz božanstva. zvonaste suknje. Postojale 2 klase stanovništva: 1)vladajuća klasa-vladari. nadzornici koji nadgledaju poslove. mačevi. samo pojas oko struka.

KR. obojane građevine. ponašanje pobjednika i pobijeđenih.pokazuje pobjedu kralja Lagaša.bio je naseljen u razdoblju Hasune. najznačajnini spomenik-stela jastrebova.nađene su brojne glinene pločice s klinastim pismom LAGAŠ – nalazi se u blizini Perzijskog zaljeva. KIŠ . francuski arheolozi. OSNOVNE KARAKTERISTIKE SUMERSKE ARHITEKTURE Od seoskih naselja nastaju gradovi. stela s Hamurabijevim zakonikom koja je pronađena u Suzi.Od samostalnosti pa do 18. Tel Hariri.današnji naziv.G. bila je na udaru osvajača. školjke. 1934. na uglovima su se dodavali odjeljci.razvijen grad koji je dao važne dinastije koje su vladale Mezopotamijom i imao je dva zigurata – djelomično su rekonstruirani ŠURUPAK – ili FARA – nalazi se oko 50 km južno od Nipura. kuće ne pokazuju veći razvoj. palmine grede.bogatstvo. hramovi. kipovi vjernika. razvoj teče kontinuirano.st. na visokim terenima zbog lakšeg silaska bogova na Zemlju u hramove 2. U svetišta ulaze samo svećenici.2 teorije: 1. Zigurati. a hramovi i svetišta imaju poseban položaj-to su sveta mjesta. frizovi. groblje. mnogo telova. sjeverno od Babilona.a onda ju je definitivno razorio Hamurabi. dvorište s nizom bočnih prostorija.to je prva državica gdje su utvrđena imena vladara za 3. razaran i opljačkan.KR. pločice. traje zlatno doba Marija. malo arheoloških nalaza. orijentirani su prema svim stranama svijeta Fasade ukrašene nišama. stambeno naselje.stepenaste kule. trske. tj. vrlo često je bio napadan. skulpture.SIPAR . Zbog astronomije. plan kuće jedinstven-dvorište+ prostorije 13 . davala im se elegancija. 2. polustupovima. bedemi. osnove su svih kasnijih crkava. na ulazima kule-stražarnice U hramovima. iz zigurata su se promatrala nebeska tijela.tisućljeće.5km zapadno od Eufrata. pr. put prema gradu-državici Mari(povezan s obalom Sredozemlja). MARI (TEL HARIRI) . dominira crvena.st.KR.. čerpići. ulice čine niz zgrada. slikarske kompozicije.pr. ponovno postaje samostalna državica.PR. fragment prikazuje nekoliko slojeva borbe i vidi se da su vojnici bili opremljeni.na Eufratu. statue.sačuvano je više mitova o tome gradu koji je nastradao od općeg potopa. pala je u ruke akadskog kralja Sargona 2771. prostor između 2 rijeke. hram boga Sunca.Veza sa Sredozemljem. mnoge statue. Najstariji sumerski hramovi-jedna prostorija-jedna zgrada. strateški položaj.nalazio se na obali Eufrata.a zatim su se sukobili sa Sirijom. reljefi. u 21.

vladareva palača je bila najukrašenija.započet proces individualizacije .Kr.manje ili više apsolutistička .novi glavni grad KIŠ . velika.Neke kuće imale katove. DINASTIJE IZ URA (2500-2350.čerpići.Pr. sin Aka-izbjegavao sukob sa Gilgamešom(Kralj Uruka) .pr. možda je to posljedica prvih naseljavanja odnosno preseljavanja Semita-pripadaju drugoj jezičnoj skupini.g. te plankonveksna opeka Zidovi su morali biti široki.u temeljima kuća. javlja se prva dinastija iz Ura. 14 .pokojnici pokapani u tkanine RAZDOBLJE RANIH DINASTIJA (2700-2500.šiblja s premazom blata 2. bitumen. plitka jama.Kr. kamen. Razne dinastije i vladari: Mebaragezi od Kiša. Imamo dva tipa kuća : 1.prvi vladar opisan u povijesti.) Primjećuje se nazadovanje u arhitekturi i likovnoj umjetnosti. umotan u tkaninu.značajan i Mesalim od Kiša= MESILIMSKO RAZDOBLJE RAZDOBLJE FARA I 1. 2500.građene od ćerpića Najstarije groblje nalazi se u Eridu. pronađene stepenice. zgrčeni položaj. ploče u dvorištima Grobovi. najveća uloga grada-države Lagaša.u hramovima se postavljaju kipovi određenih osoba . Ističe se vladarski lik Eanatuma – ostavio je spomenik ''stelu lešinara''-prikazuje bitku protiv Ume. Sumerski se jezik i dalje njegovao.rani grobovi su pronađeni u temeljima kuća.Kr.pr.uloga vladara.g. Dvojaki materijal. grede-palmino drvo. održavala dvojezična kultura Babilonije. u borbu se upliće gradski bog Ningris(sve bitke bile u ime bogova i za njih). tako se još u 1. Otada Sumerani i Semiti određuju sliku povijesti i kulture u Mezopotamiji pri čemu je Sumerski element oslabio! Ipak.) Fara razdoblje je nazvano tako po mjestu Fara gdje su nađeni brojni zapisi iz toga vremena.g.opeka. Istraživač Wooley-pronašao grobove koji pokazuju da je u ono vrijeme posluga odlazila u smrt sa gospodarom. blato .tis. skromni prilozi.samo u temeljima. djeca u urnama.

uzurpator na prijestolju.Kr.Grci. Hebrejska plemena su se nastanila na prostor Kanaana i južnim predjelima prema pustinji Negeu u 17.Tračani.Iliri..g.Aram . unaprijedio je blagostanje.tisućljeća pr.Hetiti. otac mu je bio peharnik(. osnovao SARGON 2340 . ili ŠARU-KIN= KRALJ PRAVEDAN Imao je političku i vojnu moć.Italci.Heber .Pr.2284.Medijci i Perzijanci Akadsko je carstvo u drugoj polovici 3.zatim Amorićani – nastaju starobabilonske i asirske države Aramejci su se nastanili pretežito u oblasti Sirije i tu su stvorili više manjih država. AKADSKO RAZDOBLJE (2350-2150. SEMITI – potomci Noinog sina Sema koji su zavladali tim prostorom i stvoreno je akadsko razdoblje : Ašur.KR. bio je zapovjednik vojske grada Kiša.tis.st.Kr.a indoeuropska seoba počinje nešto kasnije – INDOEUROPLJANI su predstavljali skupinu naroda zajedničkog prajezika koja je iz područja azijskih stepa krenula u dva različita smjera : 1)prema jugoistoku i današnjoj Indiji 2)na Zapad prema Europi Među indoeuropske narode spadaju : Kelti.) Područje: Od Perzijskog zaljeva do Sredozemnog mora. Dolazak semitskih plemena bio je konstantan tako da nije bilo velikih invazija Pisani izvori ne spominju etničke razlike.a rijetko su dokumentirane borbe Semiti su prodorima polako postajali stanovništvo velikog dijela Mezopotamije i po ničemu se ne raulikuju od Sumerana osim po imenima KIŠ je granica između Semita i Ne – semita SEOBA INDOEUROPLJANA – kraj 3. obilježeno je pokretima nomadskih naroda jugozapadne Azije i indoeuropskih plemena i ti su pokreti imali velike posljedice za daljnji razvoj povijesti.nepoznato porijeklo.Još dvije važne ličnosti: Urukagina-htio reformama restaurirati sumerski život Lugalzagizi od Ume.a Hebrejska je država stvorena u 11. govorili su srodnim jezicima koji su nazvani semitskim jezicima i najstariji Semiti koji su formirali državu u Mezopotamiji bili su Akađani.pr.preci Germana i Slavena.KR.g.Kr. mnoge legende) 15 . prvi osigurao vlast i na području van grada.st..pr.pr. trgovinu. i početak 2. Posljednji vladar sumerskog perioda Lugalzagisi od Ume uspio je pokoriti sve državice od donjeg mora do gornjeg (od Perzijskog zaljeva do Sredozemlja) i nakon njega Sumer je prešao u ruke Akađana.

Akadski guverneri vladali su u ime Sargona GLAVNI CILJ SARGONA : osigurati građevinski materijal za prosperitet njegove države i gradova 2371.godina).prKR) Pohodio zemlje oko Perzijskog zaljeva. ali je bio ubijen u svojoj palači (vladao 8. narodi koji su bili pokoreni nisu mogli trpjeti ekonomsko izrabljivanje. ostavljao sumerske kraljeve na prijestolju. Babilonski izvori govore o ubojstvu s glinenim pečatima-sluge! Brat MANIŠTUSU(2306.g. najjači ustanci u Sumeru i Elamu! Nakon Sargonove smrti država nema toliku moć! Sin RIMUŠ (2317 .g. planinski lanac Zagros.nisu pronađeni ostaci. Protiv njega su se dizali ustanci. prijestolnicu posljednjeg Sumerskog kralja i doveo ga u kavezu u Nipur. trgovao sa Indijom.KR – početak vladavine Sargonida(Sargon vladao 55 godina) Osvajanja: Izvan Sumera. Krenuo prema sjeverozapadu. Osvojio Mari. Srebrnu planinu Nazvan ''Kralj 4 strane svijeta'' Postavljao svoje statue kao svjedočanstvo svoje vlasti.pr. „Isprao je oružje u vodama donjeg mora Perzijskog zaljeva“ – ZNAK DA JE ZAVLADAO ČITAVOM MEZOPOTAMIJOM!!! Pokorio je sve sumerske gradove.KR) Uspio je ugušiti neke ustanke. samo ih je podčinio! Prijestolnica Akad ili AGADE -sjeverni dio Babilonije. – 2292. isto ubijen u zavjeri na svom dvoru!Sačuvan je opis njegova pohoda i osvajanja rudnika srebra. istočno od rijeke Tigris prema Iranskoj visoravni.“brončani putevi“.pr. – 2316. 16 .Napao je Uruk.a na istoku Lulubijci i Guti(neugodni narodi koji su sprječavali osvajanje – zatvorili su puteve kojima je bronca dolazila u Mezopotamiju tzv.osvojio je i oblast oko Perzijskog zaljeva i uspostavio je put s Indijom te je krenuo u osvajanje Juga jer su na Sjeveru bili Huriti. -2307. Jerimuti. Vladari Elama postaju njegovi veziri. isprao je oružje u Perzijskom zaljevu-kasnije običaj svih kraljeva! Nije ubijao dinastije.g. osvojio rudnike srebra.

palača.razvijali su sumerske građ.Sargon se proglasio božanstvom.širenje trgovine i pomorstva .g.širenje sumerskog pisma . pronađena u Suzi.pr.prva velika država .pod jakim utjecajem sumerske religije .majka svećenica..nema nasilnog rušenja prethodnih gradova .važnost se pridaje detaljima 17 ..a svoju je vlast uspostavio na Istočnoj Obali Sredozemlja ŠARI-KALI-ŠARI= ''KRALJ SVIH KRALJEVA' šarganišari '(2254. Iscrpio je kraljevstvo svojim pohodima.g.akadski jezik službeni RELIGIJA AKAĐANA : .KR.čitavo gospodarstvo u rukama Akadske dinastije.izgubio je Elam koji se odcijepio i ustanci u doba njegove vlasti bili su na čitavom prostoru Mezopotamije Akadska se država raspala u potpunoj anarhiji! AKADSKO CARSTVO : .do tada u rukama svećenstva .dotad su bila samo polubožanstva i svoju vlastitu kćer postavio je za svećenicu Boga Mjeseca – Nane .Kr) Bio je nesposoban da održi toliko carstvo.Akađani su imali svoju religiju.unuk Sargona) Započinje snažna država.pr.nema monumentalnih spomenika .usavršavanje gradnje uporabom cigle .bio je vrtlar ljubimac božice plodnosti Ištar) .NARAM-SIN= ''LJUBIMAC BOGA SINA''(2291.izuzteno nadareni ljudi i pismeni – glinene pločice u obliku jetre UMJETNIČKI SPOMENICI : . – 2230.akadska država – jedna vrsta robovlasničke države(robovi korisni u zanatskim poslovima i obnovi) .tehnike(koncepcije gradova. vladao 24. – 2255. a pobjedu ovjekovječio spomenicima. borio se na istoku s Lulubijcima. prikazuje kralja.poštovali sumerske hramove i božanstva . Stela 1. ubijen u zavjeri na akadskom dvoru.Proroci su bili posebno cijenjeni. pobune u Sumeru.nemamo nikakve dokaze o prijestolnici Akadu .stambenih zgrada) . npr.g.9m visoka.Djelatnost svećenstva intenzivnija – morali povećati obrede stvaranjem novih religija i božanstva – jedna od najpoznatijih priča je priča o Sargonovom ponovnom rođenju(otac sargona je nepoznat..

pr. -sumerski postaje službenim jezikom 18 .Kegal je svrgnut nakon 7 godina vladavine. Uruk je stao na čelo sumerskih gradova. Utu.original je izgubljen.kamene vaze bogato ukrašene reljefima .prisutnost čak 21 ili 23 kralja! Vladar Uruka Utu-Kegal je 2120. sačuvan u raznim verzijama.KR). bio je guverner grada Ura.obnova sumerske države ( 2150-1850.ratničko pleme(2220 – 2120 .g.Kr) Nakon što su Guti protjerani dolazi do procvata Sumerske države.„Pobjednička stella Naram Sina(pronađena u Suzi. RAZVOJ INDIVIDUALIZACIJE 3.pr.g. RELIGIJA-UTJECAJ SUMERSKE RELIGIJE 9. Za vrijeme vladavine UR –Baua bila je organizirana neka vrsta škole gdje su rađeni kipovi vladara GU – de – ae. STARA BOŽANSTVA PREPUŠTAJU MJESTO KOZMIČKIMA 7. HRAMOVI GUBE NA VAŽNOSTI Akadsku državu razorili su GUTI. Utu-Kegal ili vladar «4 strane svijeta» obnavlja sumerske gradove. SEMITSKI JEZIK-SLUŽBENI 6. nastaje spisak sumerskih kraljeva.danas se nalazi u Louvreu). Htio je restaurirati sumerski način života.koji su se uspjeli zadržati na prostoru Mezopotamije 100 godina! Nakon njihova prodora nije uspostavljena nikakva vladavina. istjerao Gute iz Mezopotamije! Tada dolazi do obnove Sumerske države! NOVOSUMERSKO RAZDOBLJE. na jugu gradske države Lagaša poraslo je značenje jednog kneževskog roda čiji je predstavnik bio GUDEA. Procvat države Lagaš Još prije kraja vladavine Gutejaca.figure – ljudski lik poprima portretne karakteristike . PRIVATNO VLASNIŠTVO NAD ZEMLJOM 4.hijerarhija oblika. podčinjeni velikaš UrNamu( čovjek boginje Namu) ga je svrgnuo. zapisi kažu da je Utu.Kegala odnijela rijeka.g. DRŽAVA VLADARA I TO SVJETOVNOG 2. Ostaju zapisani kao barbari. već lokalne dinastije! Poprimili su akadske tekovine i imena. MALO SPOMENIKA 8.povijesna pobjeda Naram Sina nad Lulubijcima OSNOVNE KARAKTERISTIKE AKADA 1.. BOŽANSKI KRALJEVI 5.

uklesane oči.imao jaku administraciju.natpisi na pločicama. donio zakonik. dinastije. klesani od tvrdog kamena.-trgovina umjesto osvajanja -mnogo skulptura.). Ponovna prevlast grada Ura Nakon Gudee vlada 3.g.oni su glavna snaga za utvrđivanje gradova te se uzimaju za vojnike. na glavi imaju neku vrstu kape.g..već titulu ENSI – zastupnik kralja za građanska prava i njegovi spisi svjedoče o načinu i životu Mezopotamije. natpisi po cijelom hramu daju podatke o vjerovanju Sumerana i o njihovom životu.. valjkasti pečatnjaci . dinastija iz Ura (2100.Pr. „NARMA“ .sin Ur-Namua 19 . Sumera i Akada. stav pokornosti. ojačao sudstvo. vrlo malo kipova.NINGIRSUU. Ur-Namu. savršeno modelirane haljine. jaku vojnu mrežu.veliki čovjek. spojene šake ispod grudi.bio je Gudejin sin i o njegovoj vladavini ima malo zapisa i spomenika.Vladao je 20 – tak godina i imamo samo jedan natpis gdje se govori o njegovom ratnom pohodu i da je iz tog pohoda donio veliki plijen kojeg je posvetio svom bogu Uzdignuo je Lagaš do visokog stupnja privrednog i kulturnog razvoja.mnogo tekstova. nije bio tako moćan.Kr)-apsolutistička Država obuhvaća sumersko-akadsko područje Ur. Bio je kralj Ura. hram E-Nin(božanska kuća posvećeni bogu Nigirsu ). tj. svrgnuo je Utu-Kegala i došao na vlast.. ponosio se tim hramom. bio je guverner. podigao je i 15 hramova.U doba Gudee ponovno je razvijena trgovina potaknuta grdanjom hramova.Kr. napredak privrednog. ploče. Bruxellesu itd.).pr. pretvorio je Ur u svoju prijestolnicu. Vladao je 18 godina( 2111-2094. u rukama drži vazu iz koje teku dvije rijeke.a nastali su osiromašenjem seljaka zbog dugova. kulturnog i društvenog života. kralj. reljefi umjetnost-dojam jednoličnosti motiva i hladnoće oblika GUDEA nije nosio titulu «lugal».Namu-osnivač 3.robovi.Gudejini natpisi pronađeni su u temeljima hramova i bili su urezani u ciglama i kamenim bazama i ti natpisi daju podatke o vladanju Gudeje no bilo je teško definirati da li se radi o običnom čovjeku ili o božanstvu jer su čovjek i božanstvo izjednačeni.živjeli su u kućama. utvrdio je sistem sigurnosti i poštenih mjera kako za težinu tako i za dužinu.Sačuvan 7 sjedećih kipova koji su vrhunska djela koja su njegova najznačajnija svjedočanstva(u Louvreu. UR . ujedinio je teritorij nekadašnjeg Akadskog carstva. Ur-Namu se posvetio i socijalnim i moralnim reformama. Pet najznačajnijih vladara: Ur-Namu Šulgi-.

izgradio je velike obrambene zidine. do Kurdistana . osiromašeni seljak postaje robom. Glavni bogovi su Enk i Enlil.činovnici. doveo je državu do vrhunca moći.sluge. rukovodili većim građevinskim poslovima i zemljanim radom. morali su zapisivati sve što ulazi i izlazi iz kraljevske riznice.).brat Amar Sina Za njegove je vladavine narasla opasnost od Amorićana.pr.pr. ovlasti «ensia» su bile manje nego prije. Amar-Sin(2045-2037 g. stvarali su vlastito bogatstvo nakon što su ispunili sve obaveze prema gradu i kralju. dvije važne ličnosti: Ensi važan za građanska pitanja. brinuli se o radu ostalog lokalnog stanovništva. pomoćna radna snaga u kućama ili na zemlji.teritoriji nekadašnjih gradova. trgovci. kontrola.Tri Šulgieva sina: Amar-Sin Šu. Njegovo je ime dano jednom mjesecu u sumerskom kalendaru.NAMUA Provodi sve što je njegov otac donio tijekom vladavine.rušio je mnoga naselja i stavio pod svoju vlast veliki teritorij Bio je veliki ratnik i sačuvano je 30 himni koje ga slave kao božanstvo. Imućni staleži. predstavnici lokalnog suda Šagin za vojne poslove. biran od lokalnog stanovništva Na prostoru Elama su «ensi» bili iz Asirije i obrnuto.a često mu se pripisuju i nadljudske sposobnosti. jedinice strijelaca po uzoru na akadske jedinice. Robovi.g. Bogatio se i sloj nadzornika.Kr. osigurati vojnike za kraljevsku vojsku. ratove je vodio da bi uspostavio granice.sin Šulgija Kako bio bio na razini svoga oca sam se proglasio božanstvom Nastavlja pohode na sjever Smatra se da su ga otrovali preko eksperimenta.između Eufrata i Tigrisa na dužini od 275km(iznad 20 .ozijedila ga je obuća Šu. postali visoki činovnici koji su provodili naredbe centralne vlasti. Lukavstvo i političko umijeće.Sin(2036-2028 g.sin UR .KR) . a ne u tjelesnom kažnjavanju. žandari i poreznici. osiguranje dadžbina (poreza) za kralja i hramove.pr. zanatlije Šulgi je započeo ratne pohode protiv naroda i plemena na sjeveru. Šulgi(2093-2046. prvih deset godina se posvetio unutarnjem razvoju zemlje. mreža obavještajaca po čitavoj državi.KR).u privatnom vlasništvu. Članovi zakonika na revers.Sin Ibi-Sin Osnovne administrativne jedinice. kazna u srebru.

tis. Larsa. Mari i Asur.g. Sumerani prestaju biti vladajući narod.Nipuru.Kr. Do propasti države treće dinastije dovelo je doseljavanje Semita-Kanaanaca iz Sirije.Nakon uništavanja gradova nosili su sa sobom sve što je bilo vrijedno.Kraljevske grobnice bile su bogato ukrašene .ZIGURAT U URUKU : platforma je posvećena božici Inani. središnjim dijelom Mezopotamije zavladali su Amorićani (narod semitskog porijekla). Elam na istoku.g.Eridu.pr.2 VLADARA + 3 sina = unutrašnje uređenje .Sumerani zauvijek prestaju biti vladajući narod u Mezopotamiji.dok su vanjski dijelovi sagrađeni od pečenih glina spojeni bitumenom.današnjeg Bagdada) .pr.) U 2.g.postavili su glinene pločice koje nam govore o bogovima iz III dinastije iz Ura.pr.ZIGURAT U URU : jezgra je od čerpića.UR NAMU podignuo je mnoge zigurate u Uruku.kutevi su postavljeni na 4 strane svijeta : zapadno je tekao Eufrat.zbog razaranja više je puta obnavljan STAROBABILONSKO CARSTVO (1850-1532.prvi obrambeni zid u povijesti vojnih utvrđenja. III DINASTIJA IZ URA . Oni su zaposjeli grad Babilu (Božja vrata) kojeg su Grci kasnije prozvali Babilon. (2000 . Amorićana! AMORIĆANI – prodrli su duboko u Sumersku državu i padom grada Ura nestala je treća dinastija iz Ura i kraj velikog kraljevstva.dok su na ostale strane bile značajne građevine .administrativnog karaktera koji nam govore o povijesnom toku . – 1800 .no uništen je pohodima osvajača Ibi-Sin(2027-2003).7 stepenica i cijeli je kompleks u obliku slova L.KR) Mezopotamija je bila podijeljena na 5 malih kraljevstva: Isin.najmlađi brat Veliko se kraljevstvo počinje raspadati. tj. razgranata mreža guvernera pod apsolutističkom vlašću. na zapadu Mari i cijela oblast Sirije gdje su uglavnom živjeli Amorićani. Prijestolnica je bio grad Babilon-najveći i 21 .Razvijaju graditeljstvo. Ešnuna.Kr.Pr.Mezopotamijski gradovi svi su osvojeni .Kr naselio taj grad sa svojim nomadima i proglasio se kraljem.poljoprivredu i gospodarstvo te se iskazuju u politici .Uru.st. Amorićanski šeik Samuabum je 1894. Prva se odvojila Ešnuna.Larsi. Tijekom naredna 2.a većina je zigurata podignuta u čast boga mjeseca Nanu .

Kako bi zadržao svoju vlast zahtijevao je od svećenika da mijenjaju panteon : ANU I ENLIL (vrhovno božanstvo) MARDUK(potpuna vlast na zemlji) HAMURABI 22 . mogli su sklapati brakove. sumerski jezik prestaje biti službenim. privatnom i obiteljskom pravu.Kr. a na glavi imali utisnut žig gospodara. ima privatno vlasništvo na zemljištu koje obrađuju sluge i robovi. Na gornjem dijelu u reljefu stele prikazan je car Hamurabi kako prima zakone od boga Šamuša koji sjedi na prijestolju. pobožni graditelj hramova i zaštitnik slabih. nisu imali nikakva prava za razliku od robova koji su nastali osiromašenjem niže klase. pravda. Prva četiri kralja osvajaju prostore okolo centra grada. vojnom. komad po komad zemlje i tako šire utjecaj Babilona. a ne porijeklo. te se staroakadsko narječje mijenja u starobabilonsko! HAMURABI 1792-1750.mogli su biti državni.g. Hamurabi. slobodni građani vode trgovinu. odgovornost itd. Ti su zakoni popisano običajno pravo. Tu spadaju propisi o krivično-kaznenom. cijele zemlje Sumera i Akada. izvršio je potpunu sintezu kultura dva jezika i dva naroda. a svjedokom su društvenih odnosa u Hamurabijevoj državi. bili su potpuno ošišani. Gradski bog Babilona Marduk nosio je istovremeno i ovozemaljske crte sumerskog i kozmičke crte semitskog boga. Postoji viša klasa-avelum. te o načinu vođenja sudskog postupka. robovi-vardum. Za vrijeme Hamurabija Mezopotamija je bila jedinstvena država. Hamurabijevo najslavnije ''literarno'' djelo je tzv. stvarane su tradicionalne skupštine staraca koji su odlučivali o lokalnim pitanjima i prikupljali porez. Zemlja mu je bila podijeljena na oblasti.u okviru hramova i privatni. niža-muškenum.''Kralj Babilona. Starobabilonsko razdoblje započinje sa vladavinom Larse. U njemu se također ističu vječne ljudske vrijednosti-istina. Hamurabijev zakonik-pisan klinastim pismom na kolumni visokoj 2m. Izvori robova su osvajački ratovi. ali različita etnička sastava.najznačajniji grad Mezopotamije. 4 strane svijeta'' Anu i Enlil-Vrhovna božanstva predala vlast Marduku koji je odabrao Hamurabija za vladavinu na zemlji. nalazi se tamo gdje su Eufrat i Tigris najviše približene. Hamu-iscjelitelj Najznačajniji vladar Mezopotamije Ujedinio je carstvo u jednu državu i uspostavio Centralističku monarhiju! Bio je čuvar sumerskih duhovnih dostignuća.pr. važno je imovinsko stanje. Hamurabi je napadao i osvajao oslabljene neprijatelje.

kazne preljuba „Ius talionis“ – uzvraćanje istom mjerom Način kažnjavanja – institut najstarijeg Rimskog prava – po tome je Hamurabijev zakonik vrlo krvoločan i oštar Rad liječnika – kirurga – nagrada se mora dati u srebru.Poznata su mnoga naučna djela : matematika.Promijenjen je i mit o stvaranju svijeta SKUP STARACA – samo iluzija o odlučivanju u oblastima KRALJEVSKA PALAČA – raskošna.način na koji je dao blagostanje.mjerenje.trgovalo KRALJEVSKA PALAČA U DOBA HAMURABIJA i ZAKONIK Sve što je poznato iz doma Hamurabija znamo sa glinenih pločica HAMURABI – vrlo vješt i spretan kao vladar ŠAMAŠ – bog Sunca.proizvodilo.Ni jedna vojska nije krenula u rat dok glavni prorok nije rekao predskazanje .obaveze održavanja kanala.mjesto zabave.282 članka i epiloga PROLOG – navodi sva dobra djela koja je učinio po nalogu Boga.odnose se na zemlju koja se daje vojnicima.Najveća proročanstva izrečena su u Babilonu .pravosuđa – vrhovni bog Babilona „DINAT ŠARI“ – „kraljevske odluke“ iz naziva Hamurabi i zakonik se sastoji od prologa.istrijebio pokvareno stanovništvo i moćne spriječio da iskorištavaju siromašne.uporaba brojeva 23 .kraljevsko božanstvo – kralj ČLANCI – od 66.a kazna za neuspjeh operacije je odsijecanje ruku Kazne smrti – bacanje u vodu i spaljivanje Lažno svjedočanstvo – smrt EPILOG – zemlju dobiva pravedan i uporan zakon.nema punih dokaza jer su odneseni BABILONSKI PISARI – zapisuju sve što se gradilo.MARDUK – vrhovno božanstvo .ŠAMAŠ – vrhovni bog Babilona .sastanci.Astrologija preuzima ulogu proroštva kasnije .Amorićani – osnovali Babilon .sam sebe hvali.uvjeti za sklapanje braka.geometrija.izriče najstrašnija proročanstva nad onima koji ne poštuju zakon i ako izbrišu njegovo ime sa stelle. RELIGIJA U STAROBABILONSKO DOBA .odvija se bogat život.članka nedostaju. – 99.

sin Hamurabija koji naslijeđuje oca.što je božanstvo bilo na višoj razini panteona – to je građevina bila drugačija ukrašena .ogromni hramovi kompleksi sa mnogo pomoćnih prostorija .rasporedu prostorija.g.stanovništvo je moglo ići samo u dvorište hrama koje je više ličilo na tržnicu .u umjetnosti se gotovo ništa nije značajnije događalo i dolazi do opadanja razvoja umjetnosti SREDNJOBABILONSKO CARSTVO (1530-1000.KR.pr. imamo 3 vrste hramova : male dvorišne kapele.nije mogao održati državu svoga oca -opraštao je dugove i vršio ustupke što je dovelo do lošeg stanja i polaganog gubljenja teritorija 1595.no oni se povlače i na vlast dolaze Kasiti (pripadnici nekog naroda s istoka) i asimilirali se s babilonskom kulturom. računaju godinu prema nekom važnom događaju i spominju broj godine vladavine nekoga kralja poslije njegove krunidbe.iz starog Babilona u vrijeme Hamurabija nije poznato gotovo ništa jer je bio prekriven nanosima Eufrata . Poštovali su kulturu i religiju pokvarenih naroda II PERIOD KASITSKE VLADAVINe – naziva se i mračnim periodom Mezopotamije Kasiti su cijenili staru sumersku i akadsku književnost Pisali su rječnike 24 . KASITI Dolaze sa prostora planine Zagros.Kr) SAMSUILUN .veći hramovi zidani kao samostojeće građevine.KR . pečatifantastične životinje u živom pokretu i direktna veza čovjeka sa božanstvom. motivi se nagomilavaju.graditeljskim ukrasima .radnici su dobivali darove u naturi . – 1712. nema praznog prostora.hramovi su se razlikovali po veličini.pr.vlada od 1749.GRADITELJSTVO U STAROBABILONSKO DOBA .g.g. u centar Mezopotamije ulijeću Hetiti koji razaraju Babilon.pr. obnavljaju sumerske hramove.

(1130) Imao je uspješan pohod na Elam. vratio je u Babilon Mardukov kip. Znamo malo o kulturi.Novina Kasita je KONJSKA ZAPREGA čime umaprijeđuju trgovinu i imaju velika bojna kola Asirci su ih počeli napadati već krajem 14.g. drvo života. Od malog kraljevstva razvili su se u veliki imperij. izdvojena je Kraljevska palača. te se uspio oduprijeti i Hetitima..st. najpoznatija lavlja vrata. Toliko su ojačali je 2. Mitani.prevladava lenski sistem HURITSKO-MITANSKO CARSTVO (1500-1330. sve što znamo su valjkasti pečatnjaci.tis. Motivi više nisu bogovi.g. ljudi . a u gradu Isinu oblikovalo se središte otpora protiv tih tuđinaca.pr. PISMO 25 . Hetiti su se širili prema istoku tj. HETITSKO CARSTVO (1600-1200. Bili su pod jakim utjecajem Babilona. Prvi poznati vladar bio je Libarna Hatušil. 4 vrata. a vlasti su se domogli Aramejci! Adadaplaidina je prvi vladar aramejske krvi na babilonskom prijestolju.st. Kasitska država je pokorena invazijom Elamićana 1116.mitansko ratničko plemstvo osnovali državu HANIGALBAT (Od Ašura do Alalaha u Siriji). protjerao je Egipćane iz Sirije.promjer grada oko 1km. a najznačajniji vladar Šaušatar! On je stekao prevlast nad čitavim teritorijem Sirije i središnje Mezopotamije. Prema Siriji.stele s reljefima. simboli bogova. Glavni grad Vašukani. miješana bića itd. Nakon toga Elamićani osvajaju Babilon.Kr. nepravilnog je oblika.pr. već životinje. veliki hramovi. Babilonija slabi. Hatuša. potisnuo ih je indoarijski sloj u 16. Prisutni su već u vrijeme akadske dinastije.) Huriti. Najznačajniji vladar te dinastije bio je Nebukadnezar I. kojim od tada vlada Primorska dinastija! Umjetnost-granični kamenovi-Kuduru .Isinska dinastija oslobodila Babilon od tuđinske vlasti. Asirije i Male Azije. imali su vodeću ulogu u starom istoku tijekom 2.sjedište njihove dinastije istočno od Tigrisa odnosno u dolini rijeke Habura. ali zbog ratova sa Asircima.Kr) Glavni grad hetitskog carstva bio je Hatuša –na rijeci Halis.g. Tada su oba ta naroda zahvaljujući ratničkoj nadarenosti Marjanune.pr.Kr.

g.tis. bili su ratnici morem i kopnom.Kr.sukob Hetita i Egipćana radi kontrole utjecaja u Siriji.Pr. 26 .g.Kr. huritski). 2000.Kr. vrlo napredan.država -umjetnost-''sirijsko-hetitska'' . uzgoj konja -ugovarali život među sobom i s drugim narodima -lensko-feudalni sistem -religija-Indoeuropska . rušili sve pred sobom. hetitski.utemeljenje asirskih trgovačkih centara u Anadoliji.Pr. 1285.Kr. velika bogatstva.Pr. kneževski grobovi s velikim bogatstvima. upotrebljavali vodu u dekorativne svrhe.egipatska 1200.formiranje neohetitskih gradova.dolazak ''naroda s mora'' – kraj Hetitskog carstva 1000. najznačajnija građevina je ''gospodareva kuća''.bitka kod Kadeša . velike građevine sa vidikovcima. Palestinu.hetitski hijeroglifi.Iz Mezopotamije.g. velike riznice.Pr. Klinasto.Pr. Asirski trgovci donose velika bogatstva 1900-1800. proširenje granica.Pr. trgovački centar na moru..Arinne-božica Sunca Narodi s mora.g...tolerancija. glinene pločice 2. .monumentalna..dvojezično ili trojezično -upotreba bojnih kola.Kr.g. utjecaji izvana -pisanje.g. najviše pisanih spomenika. 1300. mnogoboštvo bez hijerarhije ..Kr. stvorenu Anadoliji za službene spise. pripisuje im se pronalazak alfabetskog pisma.Kr. Prijamovo blago.kulminacija Hetitskog carstva. Značajan grad je Troja-na obali Egejskog mora. imali veze s Egiptom. brojna mornarica-150 brodova. Bogatstvo se vidi po ostacima.Sa sjevera prema Egiptu.Pr. nasuprot Cipru. pronađeni arhivi u dvoru (složeni po jezicima. ali su u Egiptu poraženi! UGARIT Ugarit-tipični levantski grad. Slikovno. akadski. Doba Ugaritskog kraljevstva-druga polovica 2. Ugarit je bio poslovni.posljedica bitke: Sjeverna Sirija-hetitska Južna Sirija i Palestina.Bila su u upotrebi dva pisma: 1. opustošili Cipar.

g. Njihova je povijest do početka prvog tisućljeća pr. koji su stvorili teritorijalno najveću državu što ju je svijet do tada vidio. Medijci su kao babilonski saveznici sudjelovali u razaranju Ninive i uništenju asirske države. Prijestolnica u Babilonu. a njegovu je državu sjedinio sa svojom. čekali da vlast preuzme iranski kralj Kir II.pr. Tom su bitkom veliki dijelovi Sirije i Palestine pripali Babiloniji. bio u pustinji. Nabonid Kriza u državi dovodi do propasti Babilonskog carstva. Oba su naroda priznavala vlast tadašnje velesile Asirije.KASNOBABILONSKO CARSTVO (626-539.Kr) je sa malom vojskom krenuo protiv medijskog kralja Astijaga.Kr. Njihovu je prevlast ubrzo osporila i smijenila prevlast Perzijanaca. a južnije od njih smjestili su se Perzijanci.Kr. Nakon Asurbanipalove smrti. IRANSKO VISOČJE Na prostor Iranske visoravni sjeveroistočno od Mezopotamije oko 1700. Oko 550.pr.g. Velik dio Židova odveden u sužanjstvo! Obogatio je grad Babilon svojom palačom. pao Jeruzalem). Došlo do sukoba i s kraljevinom Judejom. Dok je Nabonid 10. Perzijanac Kir (558520.g. a od Asiraca.Kr. umro je ujedinjavajući razna aramejska plemena u Babiloniji. Moć Medijaca porasla je u VII. preuzeli su vojnu vještinu.pr. Tako je nastalo Perzijsko kraljevstvo.pr. utvrde IŠTARINE DVERI-ukrašene prikazima životinja i cvjetnim ornamentima od ocakljenih opeka. MEDIJCI Medijci su se nastanili na prostoru južno od Kavkaza. zauzeo je medijsku prijestolnicu Ekbatanu i zarobio Astijaga.pr. (597. 27 . za Siriju u kojoj je izašao kao pobjednik. doselili su indoeuropski narodi Medijci i Perzijanci. slabo poznata. kojima su plaćali danak. St.) Najznačajniji vladari tog razdoblja jesu: Nabopolasar Knez s juga primorja iz plemena Kaldejaca.g. Nabukadnosor Važna bitka kod Karkemiša 605. Iz susjedne Mezopotamije Medijci su preuzeli mnoga umijeća.Kr.Kr. svečanom dvoranom za svečanosti.g.

Kontrola nad carstvom se htjela postići «kraljevskim putevima»-ceste kojima se kreću putnici.) Perzijsko je Kraljevstvo imalo nekoliko prijestolnica.g. a potom i zemlje mediteranske prednje Azije-Siriju. već samo svetišta na otvorenome. sudsku i izvršnu vlast. Dobri je bog i sunčani bog Mitra . Državni ustroj Perzijska je država bila apsolutna centralizirana monarhija. vojno. Kir je podijelio državu na satrapije . bio je povod za izbijanje grčko-perzijskih gradova. te skupljanje vojske na kraljev poziv. On je u satrapijama imao upravnu. To je dovelo do postupnog slabljenja države. sile dobra protiv sile zla. prema proroku Zaratustri koji je u VI. Kirova je osvajanja nastavio njegov nasljednik Kambiz .g. Službeno je sredstvo plaćanja u državi bio zlatnik s kraljevim likom što ga je bio uveo DarijeI. a njegov je protivnik Ahriman. odmah bi zamjenjivan novim čovjekom. Nisu gradili hramove. a potom zauzeo grčke gradove na maloazijskoj obali Egejskog mora. Njime se plaćao porez. čemu su pridonijeli i unutrašnji sukobi oko nasljeđivanja vlasti. krenuo u vojni pohod protiv perzijskog kralja. Tada se okrenuo Babiloniji i 539. uspio je i nametnuti svoju vlast Tračanima.g.pr. nije uspio poraziti atensku vojsku (poraz na maratonskom polju). Njegova je zadaća bila i ubiranje poreza. satrap.pr. st. (simbol vatra. koji j 525. Čovjek se za njegova života treba prikloniti Ahura Mazdi i pomoći mu u njegovoj borbi protiv zla.). Kad je Aleksandar Makedonski 334.Kr. (521-485. Zaratustrino je učenje zapisano u svetim knjigama koje se nazivaju Zend avesta. Religija Perzijska je religija nazvana zoroastrizam . Suzom i Perzepolom. Kir je zauzeo prijestolnicu Lidije Sard. Perzijski je vladar nosio titulu kralj kraljeva ali se nije smatrao božanstvom. ali u praksi je zbog golemog prostora centralizaciju bilo gotovo nemoguće provoditi. zauzeo Babilon . započeo propovijedati novo dualističko vjerovanje u borbu dviju suprotstavljenih sila.upravna područja kojima je upravljao namjesnik. (Darije je podijelio državu na 20 satrapija.Glavna prometnica bila je «Kraljeva cesta» koja je povezivala grad Sard s Ekbatanom. Na vrhuncu moći perzijska je država bila za vladavine Darija I. Ekbatani i Babilonu. pošta. Najbolje vojne postrojbe činila je kraljeva garda nazvana «Besmrtni».Kr.Kr. Utjelovljenje dobra je Ahura Mazda. Vladarski su dvorovi bili smješteni u Pasargadu. osvojio Egipat. ali je i on doživio neuspjeh. pa je po njemu nazvan Darikom. Kako se ne bi previše osamostalili bili su pod budnim nadzorom svojih tajnika. glavnih financijskih službenika.Kr.Kr). dao je sagraditi nove veličanstvene kraljevske palače u Suzi i Perzepolu..Kr.Kr. ali Darije I. perzijska je država bila osuđena na propast. Njegov pokušaj pokoravanja europskih Grka nastavio je njegov nasljednik Kserkso (485465. gospodar zla. Za njegove se vladavine perzijska država proširila i na Europu. čim bi neki vojnik iz njihova sastava poginuo ili umro .pr. i između njih se vodi stalna borba. pr. 28 .pr. Fenikiju i Palestinu dok je na istoku proširio granice države do rijeke Inda. njegov se duh nalazi u vatri). a ubrana novčana sredstva pohranjivala su se u kraljevskoj riznici. koje je osobno imenovao kralj.pr. Ime je dobila po tome što je.PERZIJSKA DRŽAVA Nadalje. a Darije I. Ustanak Grka na u maloazijskim gradovima protiv perzijske vlasti 449.pr.

vaze itd. Suzi.(1749. naziva se bratom egipatskog kralja.pr. ali su joj ostaci vrlo dobro očuvani. a glavna je karakteristika arhitekture perzijskih palača apadana. a u Ašuru imamo monumentalne zgrade i gradsku utvrdu.došao je na prijestolje nakon smrti trgovačkih kolonija .) Asurbalit I.KR) . prijestolje Ašura zaposjedaju tuđi vladari.Umjetnost Najreprezentativniji ostaci perzijske umjetnosti sačuvani su u ostacima kraljevskih palača u Pasargadama. osvojio je mitansko carstvo 29 .tko hoće mir neka se pripremi za rat.pr. Osloboditelj od mitanskog jarma bio je Eribaadad. Tu je palaču spalio Aleksandar Makedonski. scene lova-kruti realizam. sfinge i krilati diskovi koji simboliziraju Ahura Mazdu. Nedugo nakon toga.krilati lavovi.Kr. a na jugu do Babilonije. međutim.) Za vrijeme Sargona I. Perzijske kraljevske palače građene su prema mezopotamskim uzorima. koje su se sačuvale do danas. – 1328. SREDNJEASIRSKO RAZDOBLJE (1500-1000.poslije njegove smrti Asirija je postala beznačajna Njegovo je carstvo obuhvaćalo veliki dio Sirije.g.(1363. i Puzorasora dolazi do uspostavljanja staroasirskih trgovačkih kolonija u Maloj Aziji.Kr.za njegovo vrijeme likovna je umjetnost još u znaku Babilona . umjetnici. moto: «Si vis pacem para bellum».jedan je od najznačajnijih protivnika Hamurabija. Palače su bogato ukrašene reljefima. na istoku do iranskog visočja. zlatne čaše. Najveći zapadni Semit Šamšiadad I. U požaru je izgorio i kraljevski arhiv pisan na glinenim pločicama. Veliki su graditelji. a kao prvi asirski vladar prozvao se ''kraljem svega''.pr. S vremenom Asirija postaje najmoćnija država. STARO I SREDNJE ASIRSKO CARSTVO STAROASIRSKO RAZDOBLJE (1900-1500-g.pr.prvi je vladar koji je poslije Šamšiadada asirskom carstvu ponovo pribavio značenje. Likovna umjetnost je bila posve u znaku Babilonije. prijestolna dvorana sa stupovima.g.Kr) . pehari.bio je veliki graditelj i dao je osnovni pečat glavnom gradu Ašuru . Poslije njegove smrti Asirija je potpala pod huritsko-mitansku vlast. . a osobito u Perzepolu. – 1717. Poznati i po perzijskim sagovima. primjerima sitnog obrta.g.

KR) . – 1208..Veliku je državu dao i namjesnicima na upravljanje. – 1074.ubijen je u novoosnovanom gradu Kar.tis.G.g.okrutni vladar koji 4 puta pokušava osvojiti Babilon .Itininurti nedaleko Babilona .Kr) –pohodi na Siriju i istok. TUKULTININURTA I.PR.no nije ih uspio uništiti Religija.njegov je nasljednik sin Salmanasar III. Njegovi nasljednici šire vlast zemlje Manejaca i Medijaca. Nakon njegove smrti ona vlada 6 godina. Prodro do Damaska.KR) .zauvijek.(1243.muž je babilonke Samuramat(legendarna Semiramida). Salmanasar III. Šamšiadad V. Najznačajniji vladari: Asurdan II.a ustajanje protiv njega bio je prijestup koji su mnogi barbari tj. –prvi asirski vladar koji preuzima inicijativu i osvaja nekoliko aramejskih gradova. klesarska umjetnost.G.(1112.( 823. – 810.pr. Asurnasirpal II.PR.Kr.Kr.nakon njega uslijedilo je 100 godina propadanja Asirije TIGLATPILESAR I.istaknuta uloga gradskog i kasnije zemaljskog boga Ašura . 30 . Ašur ostaje glavni grad kulta. Njegovi nasljednici su održavali carstvo.Pr.(858.pr.prvi je nasilno selio stanovništvo .osvojio je Babilon i razorio ga .) Aramejci su bili prijetnja Asiriji zbog otvaranja prema Sredozemlju.a duh je grada htio preseliti u Ašur . karakterističan prikaz životinja NOVOASIRSKO RAZDOBLJE (1000-626.velika borba s Aramejcima.pr. Početkom 1. Glavni grad je Nimrud. Osvojio je Babilon. Umjetnost.g. ali su se uvijek morali boriti s Hetitima za prevlast u Siriji.KR) . Asircima je još bilo teško braniti se od Aramejaca. – 824.g. dijelom nadmašio ono što je učinio njegov otac.uspio je vratiti carstvu veličinu koju je imalo pod Tiglatpileserom I. kralj Jeruzalema Jehu mu je plaćao danak.važna arhitektura.Tuku . Ljudi ne asirskog porijekla morali platiti smrću.

pr. sinu najvišega babilonskog boga Marduka. poznati kao vješti obrađivači kovina i graditelji monumentalnih arhitektonskih spomenika.KR je ubijen.Kr) . – 705..Bio je u stalnom sukobu sa Babilonom i nastojao ga je razoriti Adadnirari III. konačno pobijedio Babiloniju. njegov se sin odmah preselio u Ninivu koju su on i njegovi nasljednici smatrali metropolom. Preseljavao je stanovnike u velikim razmjerima.Sargonov sin.Semiramidin sin. Razorio je čitav grad Babiolon. za njegove vladavine ojačala je država Urartu –oko jezera Van.pr.g. Sargon II. umro nasilnom smrću u jednom ratnom pohodu.no međutim u jednoj ekspediciji na jug umire. Te se kao prvi asirski vladar proglasio u okviru personalne unije i KRALJEM BABILONIJE..u njegovo doba je ojačao elamski narod koji se zajedno s Babiloncima borio za zajedničku stvar.pr. okruživali su je hramovi i dvorciza najviše činovnike.uspio je osvojiti državu URARTU Prihvatio se borbe s aramejskim plemenima na jugu. Palača je ostavljala impozantan dojam.Nakon njegove smrti zavladao je građanski rat za prijestolje i na vlast dolazi njegov sin. Vratio im je kipove i proglasio pomirbu. Stvorio je sebi novu rezidenciju u blizini Ninive – Prozvan Dur-Šurukin dom odnosno Sargonov dvor. – 721. nadjenuo si je ime pravi kralj. Velika riznica bila je namijenjena kraljevu plijenu iz drugih zemalja.nanovo izgradio Babilon. Babilonijizauvijek ih oslabio. (721. Senherib(704. širila se na zapad. pobijedio je faraona taharku .Ostala je čuvena i njegova opsada Jeruzalema. – 681. Svoje je osobito poštovanje iskazao bogu pisara Nabuu. Reformirao je vojsku i upravu. Pohod na Egipat. kad je Sargon 705.pr. Dovozio je babilonsku zemlju u svoj dvor za novogodišnje svečanosti.KR. Tiglatpileser III.uveo je red te je Asirskom carstvu vratio slavu i carstvo je doživjelo pravi procvat. 681.pobjeda-Proziva se kraljem Egipta. Grad nije nikada bio duže naseljen u pravom smislu.pr.g. Adadnirari je bio zainteresiran za miroljubiv zajednički život s Babilonijom.KR) Bio je sin Adadnirarija III. odnosno razbio. borbe u Siriji.g. Ratovanje s tim narodom proteže se kroz čitavo razdoblje njegove vladavine.g. Njegovo nasljedstvo se dijeli na dva sina: Asurbanipala – u Asiriji i 31 . Asarhadon . 735. (745.g. g.Kr) Veliki je vladarski lik.

Izvori iz vremena faraona Ramzesa II. Asurbanipal . prvi i najveći prorok Židova. Krista. te navjestitelj Mesije tj. sredinom 2. bio je njihov zakonodavac. . U 13. umire kralj.Bio je vješt pisar i dobar matematičar te je poznavao mnoge jezike . U doba njegovih nasljednika Asuretelilanija i Šinšarkiškuna dolazi do slabljenja carstva. Zamijenili su stočarstvo ratarstvom. Mojsije (iz vode izvučeni) izveo je Izraelce iz egipatskog ropstva. Prema Bibliji.pr. FENIČANI. a brat mu je poginuo. tri semitska naroda: Izraelci.Šamaššumukina –u Babiloniji.Kr. a živjeli su u rodovima i patrijarhalnim obiteljima na zajedničkoj zemlji. a 612.tis. Hebrejsko pleme Izraelci zaposjelo je sjeverni dio. Hebreji su nakon dolaska u novu zemlju ratovali sa starosjediocima koje su postupno pokoravali i asimilirali. Propašću asirske države otvoreni su svi putevi Babilona STARI IZRAEL. a pleme Judejci južni dio zemlje Kanaan.pr.g.Sklopili savez s njegovim bratom.Osim velikog osvajanja utemeljio je veliku biblioteku u Ninivi u kojoj su sačuvana mnoga svjedočanstva.pr.KR. Asurbanipal je pobijedio. pada Niniva. zemlju Kanaan.Do 655. a o njihovoj prošlosti obaviještava nas Stari Zavjet. Nosili su svijest o sebi kao o od boga izabranom narodu. te je tako konačno zavladao mir. Na tom putu preko Crvenog mora i Sinaja u obećanu zemlju Mojsije je na gori Sinaj od boga Jahve 32 . svjedoče o ropstvu Hebreja u Egiptu i o njihovu sudjelovanju u radu na podizanju egipatskih gradova i u kopanju kanala.Posljednji veliki asirski vladar.tis.obrazovan ratnik i sportaš te lovac. Feničani i Aramejci. pokorio je Egipat i bio je uspješan u borbi s Elamićanima . Asurbanipal je potukao i Arape. ARAMEJCI Na prostoru između Mezopotamije i Sredozemnog mora živjela su u 2. .tis. dio plemena pod vodstvom Mojsija dolazi iz Egipta u Palestinu. Na čelu semitskih plemena Hebreja bio je prema Bibliji praotac Abraham.Kr. te digli ustanak protiv njega. 626.pr. u doba snažne ekspanzije nomadskih plemena.st. tj. u vrijeme suše i gladi započela je selidba jednog dijela Arahamova roda u Egipat. POVIJEST STAROG IZRAELA Hebreji su u zemlju Kanaan doselili u 2.Kr.

Izraelcima da se vrate u Palestinu.g. 721. Za vrijeme njegove vladavine Izraelci su se jako udaljili od priprostog nomadskog načina života. Pravim vladarima Palestine postali su Grčka. Judeju zahvaća slična sudbina. Nabukadanezar II. doveo do procvata dvorski sjaj.Kr. Sjeverna država IZRAEL. Sukobljavajući se protiv Filistejaca.pr.sjeverna je plemena ujedinio u vojničku kraljevinu koja je imala zadaću da ukloni filistejsku opasnost.g. poslije velikog ustanka protiv Rimljana. Nastale su napetosti između svećenstva vezanog uz tradiciju i kraljeve kuće. Mojsije je bio posrednik između Boga i “izabranog naroda”. od čega je izvedeno ime Židovi. glavni grad Samarija 2.g. u jednom su trenutku bili jači od Izraela i htjeli ih pokoriti.pr.došla 1200.g.g. bili su dio pomorskog naroda-naroda s mora.g. bio je priznat za kralja južnih plemena. izraelska su plemena postajala sve bliskija. država se raspala na dva dijela: 1. Izraelska plemena su se sukobila s Filistejcima (Filistejci-plemena iz Egejskog bazena.kontrolirao trgovačke puteve. te da ponovo sagrade hram. 2 plemena (u joj se nalazi zavjetni kovčeg).pr. osvojio kanaansku tvrđavu Jeruzalem.Kr. oživio je i proširio trgovinu. Poslije Salomonove smrti 926.značajan ratnik.Rimsko Carstvo. David (1002-963. babilonski car zauzeo je Jeruzalem i odveo stanovnike u ropstvo.pr.Kr. proveo je unutrašnje reforme države.tis.Kr. asirski car Sargon II. je osvojio babilonsko carstvo i dopustio 538.).pr.primio Toru ili Petoknjižje. pobijedio Filistejce i 1000. nazivaju se “narod prst” ili “narod pilištim”.Kr. Poticao je graditeljstvo. (babilonsko sužanjstvo). a Izrael je svoju nezavisnost posve izgubio 70. Prijestolnica Jeruzalem. ubio je filistejskog golijata.pr. U Jeruzalemu je podigao hram(gdje je prenesen zavjetni kovčeg i kamene ploče na kojima je Bog ispisao Deset zapovijedi).g. Dekalog ili Deset zapovijedi Božjih. poznat po mudrosti i miroljubivosti. Ujedinio je 12 izraelskih plemena te zemlje Judeju i Izrael sjedinio u jednu državu.pr. 33 .Kr) Kraljevi Saul (oko 1022.Bili su udruženi u snažan i dobro organiziran savez gradskih država zapadne Palestine). umjesto vojskovođe izabrali su kralja i stvorili Prvu Izraelsku državu (prijelaz iz 21. Perzijski kralj Kir II.osvojio je Samariju i odveo stanovnike u ropstvo u Mezopotamiju( asirsko sužanjstvo). glavni grad Jeruzalem Između dviju kraljevina ubrzo je započela dugotrajna borba za prevlast.)–prvi je izraelski kralj.g. Salomon (963-925. Hebreji su vodili mnoge sukobe s Kanaancima i Filistejcima. Južna država JUDEJA.Kr. od plemenskog naziva Filistejaca dolazi zemljopisni naziv Palestina. jača vojna sila). Poslije povratka Izraelci se nazivaju Judejcima..) Davidov sin. 10 plemena ( veće područje. Prodro je sve do Palestine i Sirije.tj. te su se povezivali u savez plemena.

a njihova zemlja najveća pomorsko-trgovačka zemlja staroga vijeka.pr.Kr. nisu se smatrali jedinstvenim narodom-bili su mješavina najrazličitijih etničkih skupina. Slova feničkog pisma svedena su na najjednostavnije oblike koji se mogu lako i brzo naučiti te brzo čitati i pisati. Arhitektura i primjenjena umjetnost nose oznake sirijske umjetnosti. Stanovnici se bave ribarstvom.st. padaju pod rimsku vlast. Proizvodili su oruđe i oružje. 34 . Sveta knjiga Židova je Stari Zavjet Biblije.Kr. naziv pisma prema prvim slovima grčkog pisma-alfa i beta. Uzgajaju maslinu i vinovu lozu. arhitektura i umjetnost Jahve je jedini Bog. Trgovali su najraznovrsnijom robom. pr. Na zapadnosredozemnoj su obali podizali svoje trgovačke kolonije zvane faktorije. odnosno sredozemne Azije. U feničkim polisima državne je poslove vodila aristokracija. a taj su pothvat izveli u službi egipatskog Faraona Nekha. Sidon i Biblos i Ugarit. To je usko. Najpoznatiji trgovački gradovi bili su Tir. bili su poznati po izradi stakla i staklenih predmeta. obrtom. storitelj čovjeka i svih ljudi. Feničane jeuništio Aleksandar Veliki. Židovske knjige imaju oblik svitka. na sjevernoj afričkoj obali. I Feničani su pripadali Semitima. Koloije na Siciliji.Kr. pismo. a tvorci su i nosioci likovnog stvaralašta Feničani. a osobito je bilo cijenjeno tkalačko umijeće. dok su u obrtničkim radionicama radili robovi. Ona je vladala uz pomoć bogatih trgovaca i pomoraca. od cedrovine su gradili brodove što im je donijelo titulu najboljih brodograditelja starog vijeka. Njihov alfabet. Štovali su gradska božanstva Ela ili Baala. Pismo Feničana bilo je glasovno ili fonetsko koje su rabili već od 2.Vjera. sastojao se od 22 znaka za 22 glasa. a ponajviše trgovinom. FENIČANI Zemlja u kojoj su se oblikovali Feničani bilo je primorje prednje. književnost. voštane ploče. u Španjolskoj. Feničani su oplovili Afriku. Mojsije.g. vještina plovidbe morem i trgovački interesi. Melkarta ili “Gospodarice Biblosa”.tis. a 64. ali ih je povezivao zajednički jezik (fenički).a jedna od najpoznatijih bila je Kartaga osnovana u IX. neplodno područje između mora na zapadu i gorja Libanon. kasnije kodeksa. Njihovo je ime izvedeno od grčke riječi porfyra. U kulturnom pogledu fenički gradovi nose obilježja sirijsko-egipatskog utjecaja. ukljućujući i trgovinu robovima. papirus.pr. Židovi su prepisivali i čuvali svoje stare knjige. sa izabranim narodom sklopio je savez. a osnivač toga monoteističkog vjerovanja u Židova bio je prema Bibliji.a u uskoj je vezi s njihovom proizvodnjom i uporabom grimizne boje. Vodeća je dakle grana gospodarstva bila trgovina radi koje su Feničani ubrzo postali glavni trgovci Sredozemnog mora. Tkali su vunene tkanine koje su dorađivali bojenjem grimiznom bojom. Fenčani su živjeli u gradovima-državama te se nikada nisu ujedinili u veliku državu i carstvo. Tim su se pismom bilježili samo suglasnici. Za profane tekstove upotrebljavali su ulomke keramike. ARAMEJCI Aramejci su semitski narod čija je pradomovina sjeverna Mezpotamija. koja znači grimiz. U gradovima se razvijao obrt. a kao podlogu za pisanje svetih knjiga rabili su samo pergamenu.

Kr. Nakon 2. a sadržavao je cijeli Stari Zavjet. Sargon II. obuhvaća Stari i Novi Zavjet. usporedne misli.g. Stari Zavjet je za Židove religiozna knjiga. Asirci i Arapi ih zauzimaju. estetike. ali je Aramejski postao općim govornim i književnim jezikom. govori o počecima kulture i čovječanstva. Mnogi su se pjesnici inspirirali pričama iz Biblije.u Damasku je bila najjača državica. tri beduina našla su spise u vrčevima u pećini Kumran. prva polovina 2. skoro cijeli Stari i Novi Zavjet.U umjetnosti se vide različiti smjerovi i utjecaji. U Bibliji su ujedinjeni razni književni rodovi.Samuelov rukopis-iz 3.g. potječe iz oko 200. Papirus Rylandisodlomak iz Novog Zavjeta. Stari Zavjet ima 46 knjiga.. 1947.g. prepisan je u Kairu 1908. Mezopotamije I Palestie. nađen u Egiptu početkom 20. povijesno i zemljopisno su uvjetovane.. Papirus Nash po prvom vlasniku. govore o prirodi.ispisan s obje strane. Suvremena biblijska znanost obuhvaća više disciplina.st. Naziv-po mjestu Biblos-fenička luka na obali istočnog Sredozemlja.g.tis. prijepisi iz 2. pa sve do Damaska. Biblija je živi svjedok davnih vremena.st. Ne predstavlja jednu knjigu već zbir knjiga.Katarine na brdu Sinaj.pr. Najvažniji događaj je Sinajski Savez.svj. “he biblos”-naziv knjiga na grčkom. te oni bivaju asimilirani. Knjige Novog Zavjeta nastale u 1.pr. prostori Egipta.Kodeks iz Leningrada.st. Knjige mudrosti-opće ljudsko iskustvo. ih je potpuno pobijedio. iz Egipta. i 1. Izaijin rukopis-gotovo cijeli Izaijin tekst. veliki izvor tema kroz sva stoljeća. Kako su međutim bili na meti osvajača.. našao ga je von Tischendorf.1884. dolini Eufrata. Sinajski kodeks-gotovo cijeli Stari i Novi Zavjet.st. 35 . između 13.jedni od važnijih prijepisa na hebrejskom i grčkom jeziku. odnesao u Leipzig.st. kniževno djelo.. u manastiru Sv. morala.st.Stvorili su male kneževine i to u sjevernoj Siriji. a Novi 27. a prvi potpuni tiskani prijevod nastaje 1831.rata razvija se biblijska arheologija. a tekstove moramo gledati u povijesnim okvirima. kanonska knjiga. rlo mali papirić(9x6cm). Izvorni tekstovi su izgubljeni jer su bili napisani na trošnim materijalima. neiscrpno je vrelo za povijesne i zemljopisne podatke. vodi Izraelski narod kroz život. poseban poredak riječi koji se ne rabi u svakidašnjem jeziku. čovjeku i Bogu.. Ivanovo evanđelje. ali naziv Biblija prelazi u sve svjetske jezike.otkriveni su na obali Mrtvog mora Kumranski spisi.. fra Petar Katančić.Kr. Najstariji prijevodi na hrvatski jezik potječu iz 14. istražuju se prostori na području Palestine i Judeje.g. Vatikanski kodeks od 16. danas je u British Museum-u. zbirka povijesnih isprava. jezgra misli.papirus Bodmer-čuva se u Ženevi.st. BIBLIJA Biblija je Sveta Knjiga. u Vatikanu.

EGIPAT I OTOČNI SVIJET ISTOČNOG SREDOZEMLJA Postoje tri glavna razdoblja procvata Egipta: 1. Stara država 2. Postoje i pisari. bjelokost. svako sa po 4 mjeseca od 30 dana + 5 dodatnih dana. Egipatski kralj-faraon. Kao hijeroglifsko spomeničko pismo namijenjeno klesanju u kamen. ljeto. znakova za glasove i znakova za tumačenje koji su se dodavali na kraju riječi i označavali kategoriju u koju spada njihov pojam.nebeskog boga zamišljenog u obliku sokola koji vlada svijetom u liku kralja koji je na vlasti. Donji od Kaira do ušća rijeke Nil. On predstavlja ujedinjenje Hora. To se pismo zasniva na suglasnicima kojih 700 znakova hijeroglifa daje potpun «alfabetski» niz suglasnika. mitologijom i teologijom.pr. a prilikom kraljeve smrti dio posluge se žrtvovalo vladaru i bilo pokopano sa njime( iščezlo već potkraj 1. te podatke o sistemu javnih davanja. Obrađuje se zlato. EGIPATSKO PISMO Javlja se u dva oblika: 1.donose podatke o ukupnom broju stanovnika. Sjedište i središte rane državne uprave bilo je u Memfisu.Kr. dinastije stoji kralj Menes. Ujedinjavanje države započelo je 100-150 godina prije niza vladara prve dinastije. rezbarenju u drvo ili slikanju bojama 2. Uvodi se službeno brojanje godina. predstavlja posrednika između bogova i ljudi. Kao hijeratsko kurzivno pismo koje se s pomoću trske tintom nanosilo na krhotine lonaca. Administrativnu osnovicu tvorila je podjela Egipta na nome-upravna okružja nastala još u prethistorijsko doba kao vodne zajednice. Na početku egipatske povijesti kao osnivač Egipatskog carstva i 1. Nastaje i visoko razvijena religija s panteonom bogova. Kraljevi i jednog i drugog su s vremena na vrijeme uspostavljali i neko političko jedinstvo u obliku dvojne kraljevine nad zajedničkom Egipatskom državom. Srednja država 3.Kr) Tinisko razdoblje se javlja kao uvod u razdoblje procvata Stare države.prelazak s Mjesečeva kalendara na Sunčevu godinu. te političke i kultne jedinice. 3 godišnja doba-poplava. Egipatsko pismo je kombinacija slikovno-pojmovnih znakova. Nova država RANO DOBA I UJEDINJENJE DRŽAVE ILI TINISKO RAZDOBLJE (3000-2650. Pr. kada je pronađeno pismo. zima. odnosno 3000.g. dok samoglasnike ne uzima u obzir. Svaki je kralj štovan kao božanstvo. 36 . Na čelu nome stajao je nomarh.g. U ovom razdoblju postoje Gornji i Donji Egipat. komadiće vapnenca i listove papirusa. Gornji Egipat od Asuana do Kaira. dinastije). srebro.

Bog Sunca je postavljen na vrh egipatskog panteona. Najpoznatije piramide su u Gizehu podignute za Keopsa.) Procvat stare države započinje s trećom dinastijom u kojoj se ističe kralj Zoser (o njegovoj moći svjedoči 60m visoka stepenasta piramida kod Sakkare). Zasnovane kao piramide sa stepenastom jezgrom koju pokriva oplata od zakošenog fino poliranog vapnenca. a njegovo se vrijeme smatra jednim od najvećih razdoblja egipatske povijesti. Trgovina s Biblosom. Dolazi do dvije važne promjene: Promjena na vjersko-političkom planu Prevladao je utjecaj Reova svetišta i ''religije Sunca'' iz Heliopolisa. On je zauzimao najvažnije mjesto u egipatskom vjerovanju. a podizane su za boga svijeta utjelovljenog u faraonu. Pored starog vjerovanja o kralju kao nebeskom bogu Horu koji se pretvorio u čovjeka. U tom razdoblju nisu postojali robovi i robovlasnički rad. STARA DRŽAVA GRADITELJA PIRAMIDA (2650-2060. Za vrijeme Piopsa II. dinastije završava borbama za prijestolje. Upravitelji okružja bili su okružni knezovi. kraljeva moć slabi. dinastije .g. Sotički ciklus.Kralj kao sin boga Sunca Ra. Snofru je bio veliki graditelj piramida iz 4. Kefrena i Mikerinu. KRIZA I REVOLUCIJA PRVO MEĐURAZDOBLJE Za vrijeme vladavine Piopsa I.Kr. Promjena. Oko 2770. Oko piramida su bile i grobnice od glinenih opeka za prinčeve i visoke činovnike s grobnim statuama u prirodnoj veličini. Gradnja triju velikih piramida-grobnica . Lenski posjed postao je nasljedni pa se s vremenom oblikovalo feudalno činovničko plemstvo.Ratni pohodi protiv Nubije i Libije. Kad je moćna obitelj okružnih knezova iz Herakleopolisa u središnjem Egiptu prigrabila područje Memfisa te zatražila kraljevsko dostojanstvo država se potpuno raspala! 37 . Piramide su bile znak prožimanja političkog i vjerskog života. dolazi do lagane propasti egipatske države. Kraljevska je vlast pala u agoniju te izbija socijalna revolucija koju su nosile mase glavnog grada Memfisa i koja je temeljito razbila državni aparat. a sagradili su i veliko svetište Sunca za oca Rea sa stupom (obelisk) s pozlaćenim vrhom. Ekspedicija prema Crvenom moru. pojavilo se novo učenje. Također.pr. Za ovu fazu je karakterističan procvat monumentalne grobne plastike za kralja i njegove činovnike.pokušaj vraćanja starog apsolutizma i centralizma. počinje datiranje Nove Godine prema najranijem izlasku Siriusa-tzv. Kralj je dodjeljivao neoporezovano zemljišni posjed i zajedno sa njim len. i to opet na duhovnom i religioznom planu Napuštena je gradnja svetišta. Doba 4. dolazi i do smanjivanja kraljeve moći. Malo po malo nastaje FEUDALNA DRŽAVA kojom je bilo jako teško upravljati. Gradile su se u mjesecima poplave da bi se građevni materijal mogao lakše dopremiti vodenim putem. a javlja se štovanje Ozirisa-bog plodnosti i podzemnog svijeta.a zemlju dovela na rub propasti.

a prijestolnica je bila u gradu Ičtaui. 38 . te do infiltracije semitskih doseljenika u istočnu deltu. U to vrijeme nastaju impresivna djela egipatske književnosti na narodnom govoru.Kr) Tutmozis I. pokrenuo Egipatsku nacionalnu oslobodilačku borbu protiv tuđinske vlasti. Ti su kraljevi bili ''hiksi''-pripadali su malobrojnom semitsko-huritskom sloju. Godine 2040. Tebanski kralj Ahmozis je treći ujedinitelj Egipta.pr. do kulturnog propadanja. U prvoj polovici 17. Pod vrhovništvom faraona iz redova Hiksa postojale su manje vladavine zavisnih potkraljeva. To dovodi do gubitka nekih vanjskih provincija. Egipat je bio ponovo ujedinjen u rukama jednog vojničkog kralja. Pokušali su nastaviti tradiciju graditelja piramida..p. Sa njim počinje Nova država. Javlja se novi stalež građana u prijestolnici i utvrđenim metropolama (gradski čovjek) s privatnim posjedom i privatnim zanatom. usavršavanje umjetnog obrta. Postoji pomorski promet između Egipta i minojske Krete (to potvrđuju nalazi keramike). trgovačke veze s Mezopotamijom.) Mentuhotep I.g. Pojava bojnih kola sa dva kotača na žbice. dolazi do formiranja sloja profesionalnih vojnikaratnika od zanata. a među njima je kraljevao i domaći kneževski rod iz Tebe koji je 1560. NOVA DRŽAVA KAO SVJETSKA SILA (1560-715. Tutmozis je prodro preko Eufrata koji je proglašen državnom granicom i tako je Egipat postao sila istočnog Sredozemlja.g. čitava je dolina Nila dospjela pod vlast kraljeva tuđinskog podrijetla. vladari se brzo smjenjujusvake 2-4-g.Kr.Memfis gubi položaj prijestolnice koji je imao do tada Gornji Egipat pod vodstvom knezova iz Tebe.st.sa njim započinje razdoblje egipatskih težnji za svjetskom vlasti. to je bio početak Srednje države! PROCVAT SREDNJE DRŽAVE (2060-1560. RASPAD I TUĐINSKA VLAST DRUGO MEĐURAZDOBLJE Malo po malo dolazi do političke nestabilnosti centralne vlasti. uklonjeni su okružni knezovi i uspostavljen je centralistički jedinstveni državni poredak i uprava. je ujedinio Egipatsku državu.

U međuvremenu raste Libijska opasnost sa zapada. Bog Sunca Re je na prvom mjestu ali isključivo u materijalnom liku Sunčeva koluta (Atona). U njoj je odražena samostalnost i ravnopravnost žene u društvu starog Egipta. 1270. dolazi do uspona hetitskog novog carstva. Velika građevinska djelatnost diljem Nila. Propast Atonove rezolucije.. svjetlo. maloljetan) . Amenofis je proveo revoluciju odozgo koja je zahvatila religiju. U jednoj osamljenoj dolini ''Dolina kraljeva'' nastalo je kraljevsko groblje u stijenama. Amenofis IV. Nasljednik Tutankamon. Imao je dva rata s Libijom. Amon postaje najviši bog kraljevstva. Ehnaton je potkraj života probao sklopiti mir s Amonovim svećenstvom što je dovelo do sukoba unutar kraljevske obitelji. sklon raskoši i užicima. U umjetnosti nastaje naturalističko-impresionistički stil. te se nakon toga Egipatska prevlast mogla 39 . Kralj je bio veliki svećenik i jedini legitimni prorok nove vjere sa kojom se ostvario monoteizam. nadareni vojskovođa. Ramzes II. je proveo vjerski pokret. ali je imao podršku vojske. posljednji veliki faraon Nove države. U vojnom pogledu obračunavanje s hetitskom državom. Sa njim je zauvijek minulo doba egipatske ekspanzionističke i zavojevačke politike. VJERSKI PREVRAT I KRIZA U vrijeme Amenofisa IV. RAZDOBLJE RAMESIDA Poslije Tutankamona na vlast dolazi Haremhab koji je proveo vjersku restauraciju i unutrašnju reorganizaciju. Tutmozis III. Ehnaton je napustio Tebu(gl. Nova prijestolnica kod Tanisa tzv. neratnički raspoložen. Uspostavljala je miroljubive trgovačke odnose s okolnim susjedima. Bio je u sukobu sa svećenstvom i sa starim činovništvom. Kad se egipatska vlast u Siriji počela pod udarcima Hetita sve brže rušiti. život. Sebe naziva Ehnatonon –onaj koji je Atonu po volji. dinastije. Vodeći društveni slojevi su se otvorili utjecajima Prednje Azije. najslavniji faraon 19. Ramzes III. Vojna ekspanzija i borba za položaj vodeće svjetske sile. vjerovanje u zagrobni život. U to vrijeme dolazi do napretka militarizacije Egipatske uprave. Amenofis III. Nakon Tutmozisa II.Teba je izgrađena kao sjajan glavni grad kraljevstva. Intenzivirali su se privredni i kulturni odnosi s Kretom. umjetnički obrt i upravu zemlje. Svojoj je supruzi prepustio diplomatske odnose s državama istoka. dinastije. Službena kultna slika -Sunčev kolut čije se zrake na kraju pretvaraju u ruke i odaju znak života. ljubav. vlada kao okrunjeni faraon i kćerka Amona Rea kraljica Hatšepsut (Tutmozis III. pokorio čitavu Siriju. Državni bog i kralj bogova postaje Amon.. grad) i u srednjem Egiptu osnovao svoju vlastitu rezidenciju ''Atonov horizont''. ugovor o vječnom miru i savezu između Egipta i Hetitske države.. oba uspješna. Vladao je 66 godina.Velika bitka na Orontu. Njegovom smrću na vlast dolaze ramesidi. je bio osnivač 19. ali je odbio napad saveza naroda sa istoka. a njima pripadaju i Filistejci koji su se naselili u egipatsku provinciju u Siriji. Slika znači poštovanje prema Bogu. odricanje od starih religijskih predodžbi. Ramzes I. Ramzesov grad.

Oživjela je monumentalna građevinska djelatnost.Kr. SAISKA RESTAURACIJA I KRIZA Knez Pasmetih I. Uspon Perzijskog carstva dovodi im u ruke Lidiju. propadale su kraljevske moći. Asirci zauzeli Tebu. te na posljetku i Egipat kojeg su pretvorili u jednu od satrapija ahmenidskog carstva. okoštalosti društva. dolazi do unutrašnje korupcije.Pr. a narodima s mora u Kanaanu. 40 .potvrđivati samo uz uvjet da se libijskim vojnim kolonijama dopusti naseljavanje u Egiptu. 671. U 10. potpuno je zavladala magija. 343. Asirci zauzeli Memfis.st. Njegov trokutasti oblik okružuje Indijski ocean. U Egipatskoj vojsci prevladali su elementi libijskih plaćenika i vojnih kolona čije su poglavice čak došle na faraonsko prijestolje. Egipat je bio iscrpljen. otresao se asirske vrhovne vlasti. Bilo je nekih pokušaja narodnog ustanka. a po njima je to područje dobilo ime Pendžab-Petorječje. Ind ima pet pritoka. Egipatski je svijet zapao u letargiju i društveno mrtvilo. 663. a jedanaest godina kasnije u doba Aleksandra Velikog biti će tisućljeće grčke kulture na Nilu! DALEKI ISTOK-INDIJA I KINA INDIJA Indijski potkontinent dio je južnog dijela azijskog kontinenta. Babilon. ali vjerski i kulturno i jeziku egipatskom dinastijom čiji su faraoni pretendirali na faraonsko dostojanstvo. je na području Egipatske provincije Nubije oblikovana država Kuš pod domaćom etiopskom. Egipat se kao obnovljena velevlast otvara grčkoj trgovini i obrtu. Veliki svećenik Herihor uzeo je kraljevski naslov kao zemaljski namjesnik Amonov. Pesimističke negacije vjerovanja u zagrobni život. Kroz zapadni dio Indije protječe najveća potkntinentalna rijeka Ind po kojoj je cijela temlja dobila ime. Perzija osvaja Nil. te uspio postići da ga prizivaju ''etiopljanski'' kraljevi Kuša. Pod slabom 21. ali bez uspjeha. dinastijom Egipat se raspao na Tebansko-južnoegipatsku državu i na područje pravne vlasti kraljevskog dvora u sjeveroistočnoj delti. Svećenički posjed izrastao je u državu u državi. PROPAST I LIBIJSKO GOSPODARSTVO U doba Ramzesa IV. ujedinio je dolinu Nila.

pr. Među najznačajnije ostatke te kulture valja ubrojiti pečatnike. u doline rijeka Inda i Gangesa. kupalište s bazenom i dvorane sa stupovima.pr. U gradu se trgovalo na posebnim mjestima bazarima. kšatrije su potekle iz Brahmaninih ruku. kožarski i rezbarski obrti. na kojima su izrezbarene slike životinja i znakovi slogovnog pisma. Oni su ratovali s te s kraljem upravljali. vladali i vodili politički život. najstarijih kultura.Kr. Treća je kasta bila vajšija. zakone i tradiciju. Zgrade su bile građene od pečene opeke. Postojala je pravilna prostorna organizacija gradova. te prema njegovu zborniku zakona-Manuov zakon. Kada su se te države ujedinile.st.tis. Četvrtu kastu činila je šudra-sluge. potkraj 6.Od oruđa su sačuvani noževi. Tu je keramičko posuđe koje su izrađivali na lončarskom kolu. krenula su indoeuropska nomadska plemena svijetle puti.327. pripitomili su mačku. indijsko društvo dijelilo na četiri kaste. Osvojivši novu zemlju oni su pokoreno stanovništvopretvorili u robove-dasije.pr. te oavljali najviše državne službe.Po. uzgajali su žitarice.Kr. obojeno crvenom bojom i iscrtano crnim crtežom. Prvu i najvišu kastu činili su brahmani. uz stambene zgrade najveće su građevine bilespremišta žita.pr. To su bili ratari. velikom je kraljevstvu na čelu bio maharadža-veliki kralj.st. U gradu se razvio i obrt i trgovina.to su bili svećenici i obrazovani ljudi koji su se brinuli za vjerski život. Došavši u doticaj s Dravidima.Kr. Citadela-sjedište neke vlade. a u gradovima je bila razgranata kanalizacija. Nov uzlet Indija je doživila u Maurijskom Carstvu. U njegovo vrijeme cvate indijski budizam. koji su preuzeli vlast. Indijsko se stanovništvo počelo po rijeci nazivati Indijcima ili Hindusima. ratni zarobljenici. Gospodarstvo Indijci su se bavili ratarstvom. Prema predaji brahmana. Tom najsiromašnijem dijelu indijskog pučanstva pripadali su seljaci bez zemlje.st. No već prije.Kr. Društvo Ratovi Dravida i Arijevaca postupno su izdvojili ratničku aristokraciju sa svećenicima.Kr. kraljem na čelu. Živjeli su u posebnim naseljima i bili podčinjeni kasti bahmana i kšatrija. grašak. što znači ”plemeniti” te sa Dravidima započeli borbu za prevlast. Kaste su bile strogo zatvorene društvene grupe koje su čuvale svoje povlastice.proučavali svete knjige i učili ljude. njihove ulice teku u smjeru sjever-jug.. obrtnici i trgovci. a potekli su iz Brahmaninih bedara. psa. indoeuropska su plemena sebe nazvala Arijevci.. a g. Počeli su stvarati svoje državice s radžom.Kr.pr. sezam i pamuk. iz Pamira i Hindukuša prema jugu. Tako se u 1. ustrojili društveni život.pr. u Pendžabu se pojavila i gradska kultura. područje oko Inda osvojio je perzijski vladar Darije I. Vjerovanje 41 . bizona. U 2. ima jake utvrde.tis. Razvijeno je bilo i stočarstvo. u Indiju je prodro i Aleksandar Makedonski. Tamo su zatekli starosjedioce i nosioce najstarijih indijskih kultura-Dravide. zebua dok im je krava bila sveta životinja. u dolini rijeke Inda bili nosioci prvih. a njeni najstariji gradovi su: Harappa i Mohenjo Daro. stočari.tis. Oni su već u 4. na sjeverozapadnom dijelu Indije. sluge. Najpoznatija i najveća arijevska kraljevina bila je Magadha u 4.Kr. Svećenici su zapisali zakone koje su dobili od praoca Indijaca-Manua.a posebno su cvjetali tkalački. U 3. u doba cara Ašoke koji je organizirao zakonodavstvo i učvrstio državnu vlast. Danas u Indiji ima 3000 kasta.Najstariji poznati stanovnici indijskog potkontinenta bili su tamnoputi Dravidi. Sukobi su donijeli pobjedu Arijevcima.. sjekire i šiljci. Druga su kasta bili kšatrije-ratnici.

Brahmanizam je u Indiji prevladavao između 8-6. Prema njegovu učenju svi su ljudi jednaki.pr. U vedama je sačuvano i vjerovanje starih Indijaca. na sjeveru do Irana.st.Širenje pisma potaklo je razvitak književnosti.pr. Osnova te vjere jest u učenju o trima božanstvima: Brahma-stvoritelj.Kad je sredinom 2. a svaka je kasta nastala od dijelova njegova tijela.tis. Njegovi ratni pohodi otvorili su na jugu pomorski put iz Perzijskog zaljeva do Indije. a Buddhin lik ima na glavi velike uši. Legenda kaže da je u mladosti živio bezbrižno i raskošno. Postojaoje niz republika kojima su se na čelu nalazili plemenski rodovi iz čijih se redova birao regent.Kr. a živio je u 6. i izraslinu na tjemenu. otkrili su ništicu (0) i time pojednostavili računske operacije. recitacije. poznavali su brojke koje su kasnije preuzeli Arapi.tis. Još neke države u Indiji jesu: Kozala. Ono je bilo piktografsko.Kr. jer sve čuje.budistička svetišta četverokutne osnove. Iz početnog vjerovanja u bogove prirodnih sila razvio se brahmanizam. Jadžur-vede I Atarva-vede. Sjedište političke moći u vrijeme Buddhe bila je kraljevina Magadha čiju je veličinu utemeljio Bimbizara. Nisu svim područjima vladali kraljevi. Njegovo je ime bilo Siddharta Gautama. jer sve zna. U znanosti se najviše razvila matematika. U graditeljstvu stare Indije najprije se grade stambe. 327. Prvi je veliki junački ep. treće oko na čelu.budističke sakralne građevine kružnog oblika. ali je nakon susreta s pognutim starcem. KINA 42 . Brahma je bog stvoritelj. Svaki se čovjek rađa dvaput. Osnivač budizma je Buddha(“prosvijetljeni”). To će ga dovesti do stanja nirvane tj.pr. Najstarije pismo iz kojeg su se razvila ostala indijska pisma jest brahmi.st. U 6. himne i mudre izreke.monoliti s kipom životinje na vrhu.g. U njima su zapisane svete pjesme. Da bi čovjek postigao sreću. Inda prema Kini. Sa tim načinom razmišljanja razvilo se i učenje o ponovnom rođenju i životu.pr. mijenja se svjetonazor. a život je velika nesreća. Višna-održavatelj i Šiva-rušitelj. Zato je otišao u pustinju te tamo razmišljao i tragao za istinom o ljudskom životu. Sama-vede. Potkraj tisućljeća na sanskrtu su zapisane svete knjige Vede. Najstariji izvori za vedsko doba jesu zbirke četiriju veda: Rig-vede. odnosno gdje će se naseliti njehova duša.Kr. Aleksandar Makedonski se bori za Indiju. a drugi govori o borbi princa Rame za ženu koju mu je oteo cejlonski vladar. znojnim seljacima i teškim bolenicima doživio svu bol ljudske nesreće. Na sjeverozapadu vladaju neindijski vlastodršci. a time i vjera. Nova vjera je budizam. jer sve vidi. “blaženstva” i potpunog mirovanja.Kr. stupe. Kultura I znanost Stari su Indijci već u 3. a njegova će djela odlučivati o tome gdje će on živjeti nakon novog rođenja. poznavali pismo. Vatsa i Avanti. a imalo je oko 250 slova. sa sobom je donio i svoj jezik.pr.Kr. spiljski hramovi sa samostanima i pagode. mora se odreći svih želja. Dva najpoznatija indijska epa zapisana na sanskrtu jesu Mahabharata i Ramayana. arijevski narod prodro u Indiju.Kr.st. koji se zove sanskrt. te usmena predaja.pr. Bogovi su prikazani vrlo maštovito s više glava.

pr. Vrijeme ove dinastije poznato je kao zlatno doba kineske kulture.” Kinezi su imali zamršeno pismo koje se sastojalo od 50000 znakova. okupljajući ljude u izvršavanju zajedničke zadaće.pr. U 11. te voće i povrće. Kralja nije nasljeđivao sin nego njegova braća. njihove običaje i zakone.st. Ona je između 16-11. koja je tada bila osnova bogatstva i vlasti. proso.Kr.st. Da bi ostvarili uspješnost i sreću ljudi su prinosili žrtve duhu predaka. medicine i geografije. a pravedan prema lošima. Nastala je u srednjem i donjem toku plodnih područja rijeke Hoangho (Žute rijeke) i Yangtze. Razvili su znanosti poput matematike. Prvi oblici kineske vjere potječu iz vremena prve dinastije.tis. te visokorazvijenom kulturom i pismom.st. Razvijali i arhitekturu i slikarstvo(monumentalno). Bila je važna kraljeva magijsko-religijska djelotvornost. Ona se razvijala unutar jednog naroda i bez utjecaja drugih kultura.st. pa su se u vezi s time razvili obredi žrtvovanja.st.Kr. koje je uveo Konfucije. Gradnja irigacijskog sustava imala je.pr. uspjela zavladati gotovo cijelom istočnokineskom nizinom Bila je to država s razvijenom činovničkom hijerarhijom. te nastavljena gradnja Kineskog zida. astronomije. Feudalni ustroj je postepeno doveo do feudalne anarhije. Ona su stvorila svoju državu s dinastijom Chou na čelu. apsolutizam je dinastije Chin je doveo do učestalih nemira i na kraju do njezina pada. Od prirodnih sila štovali su Nebo i Zemlju jer su vjerovali da oni određuju i daju život i smrt. dinastija Han dovela je Kinu do vrhunca moći. No.pr. a svojim je vazalima u leno dijelio zemlju. tj. Izrađivali su figurice. pa onda i državu. a vezani su uz kult predaka i štovanja prirodnih sila. Osnovno načelo “Budi dobar prema dobrima. a na keramiku su nanosili sloj cakline. Uz rijeke su gradii kanale kako bi mogli uzgajati pšenicu. sredinom 2.Kr. svilarstvo i obrt. Tada je pojednostavljeno pismo. pa se monarhija raspala na manje kneževine. rižu. Kinezi su vjerovali da svijetom vladaju sile i duhovi koji izravno utječu na život ljudi. obrambenog bedema od sjevernih mongolskih nomada. To je vrijeme kada se razvilo kinesko feudalno društvo kojemu je na čelu bio car dakle monarh kao vrhovni feudalni gospodar. U 3. dudov svilac. plastiku od bronce i lakiranog drva. a niti su novi vladari rušili kulturnu ostavštinu svojih predhodnika.Kr. a na prostoru srednjeg i donjeg toka rijeke Houang. u području sjeverne Kine s Yangtzeom kao južnom granicom.Kr. Iz dubokog poštovanja predaka proizlazi etički svjetonazor Konfucijev. a tek poslije smrti mlađeg brata dolazio je na red najstariji sin. Njegova je vlast bila neograničena i nasljedna. U tim su se područjima razvili ratarstvo. Povijest starovjekovne Kine počinjeu brončano doba. koji simboliziraju određene pojmove. Kultura I vjerovanja Kinesku kulturu moguće je pratiti u neprekinutom kontinuitetu jer nije bila uništavana.Starovjekovna se Kina razvila na Dalekom istoku azijskog kontinenta. razvilo se novo vjerko-filozofsko učenje konfucijanizam. dakle na punome prihvaćanju i štovanju kulta predaka.pr. Kineska su se vjerovanja kao i kultura razvijala odvojeno i bez doticaja s ostalim vjerama. dalekosežne posljedice jer je poticala i pridonijela stvaranju šire ljudske zajednice-države. Učenje je zasnovano na postojanju tradicionalizma. U 6. svećeničkim staležom i kraljem na čelu. dinastiju Chang srušila su plemena Chou koja su naseljavala područje rijeke Weia. Treba poštovati pojedinca i ljude. šećernu trsku.Kr. Potkraj 3. Kinom je zavladala nova dinastija Chin koja je centraliziravši upravu i reformiravši vojsku ujedinila zemlju. 43 . Kinom je tada vladala dinastija Chang.pr. preuzevši vlast i zadržavši ustroj centralističke monarhije vezane uz feudalno plemstvo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful