BAB 5 PENURAS BAHAN BAKAR DIESEL

5.1

Pengenalan

Penuras merupakan satu elemen yang termasuk dalam penyelenggar aan berjadual sesebuah kenderaan . Berbentuk seperti botol dengan bahan penapis didalamnya yang bertindak menapis benda asing yang terdapat pada bahan bakar sesebuah kenderaan. Penuras bahan bakar terletak di bahagian hadapan di dalam ruang enjin bersama -sama dengan pam pengatur bahan b akar.

5.1.1

Fungsi

Penuras bertindak menapis kotoran atau benda asing yang tidak dapat di tapis oleh perangkap kotoran di bahagian tangki bahan bakar. Ia juga bertindak untuk mengasingkan wap udara sebelum bahan bakar di hantar ke pam bahan bakar untuk proses pembakaran enjin.

47

Rajah 5.1 Fungsi penuras pada sistem bahan bakar kenderaan.

5.2

Spesifikasi Komponen

Rajah 5.2 Komponen-komponen pada penuras bahan b akar.

Komponen-komponen lain pada penuras bahan bakar pada Rajah 5.2 di atas seperti:

48

i.

Penuras Bahan Bakar .

Rajah 5.3 Penuras Bahan Bakar Jenis Katrij.

Rajah 5.3 adalah Penuras Bahan Bakar Jenis Katrij. Ia tidak boleh dicuci dan mesti diganti baru setiap kal i tempoh perjalanan mencapai 10,000km.

Rajah 5.4 Penuras Bahan Bakar Jenis Konvensional.

Rajah 5.4 adalah Penuras Bahan Bakar Jenis Konvensional atau Mangkuk Enapan yang mana ia b oleh dicuci setiap 5,000 km perjalanan dan perlu ditukar pada tempoh 25, 000 km hingga 30,000 km perjalanan.

49

ii. Soket penyambung suis µsedimentor¶.

Rajah 5.5 Soket penyambung suis µsedimentor¶.

Membolehkan isyarat di hantar ke panel kawalan kenderaan tentang kondisi pada penuras bahan bakar.

iii. Hos bahan bakar diesel.

Rajah 5.6 Hos bahan bakar diesel.

Hos bagi aliran bahan bakar diesel dari tangki simpanan ke pam pengatur.

50

iv. Pam Pengatur.

Terletak di bahagian atas penuras yang bertindak mengawal tekanan bahan bakar dari tangki simpa nan ke dalam penuras melaui hos minyak yang bersambung dengan paip pada pam sebelum bahan bakar disalurkan pamancit pembakaran enjin.

Rajah 5.7 Pam Pengatur.

vi. Suis µSedimentor¶.

Peranti yang mengesan kehadiran udara pada pe nuras dan menghantar isyarat ke panel kawalan kenderaan.

Rajah 5.8 Suis µSedimentor¶ .

51

vii. µO-Ring¶. Pelapik getah diantara suis µsedimentor¶ dengan penuras bagi mengelakkan berlaku kebocoran di antara dua sambungan komponen tersebut

Rajah 5.9 µO-Ring¶.

Proses penggantian penuras turut melibat kan bahagian lain bateri kenderaan. Tujuannya adalah untuk memutuskan arus dalam sistem elektrikal kenderaan yang mungkin mengakibatkan litar pintas atau percikan api.

Rajah 5.10 Teminal Negatif Bateri.

52

5.3

Kaedah Kendalian

Kendalian penuras bahan bakar melibatkan tiga proses utama iaitu: i. Membuka penuras bahan bakar dalam ruang enjin.

ii. Membuat tukaran dan pemasangan komponen bahan bakar. iii. Pemasangan penuras bahan bakar dalam ruang enjin.

5.3.1

Kelengkapan dan Peralatan

Apabila menjalankan suatu prosedur yang melibatkan bahan mudah terbakar seperti petroleum, langkah keselamatan merupakan perkara utama dan mesti dipatuhi. Oleh itu peralatan dan kelengkapan mestilah cukup supaya kendalian berjalan dengan lancar tanpa membahayakan keselamatan.

i.

Ragum Meja.

Digunakan untuk mengapit penuras dan penyumbat salur ketika proses penggantian penuras.

Rajah 5.11 Ragum Meja.

53

ii. Playar.

Digunakan untuk buka dan pasang hos minyak pada paip pam pengatur.

Rajah 5.12 Playar.

iii. Sepana Boleh Laras.

Digunakan untuk membuka penuras, pengikat kepala bateri dan membuka penyumbat salur pada penuras.

Rajah 5.13 Sepana Boleh Laras.

54

iv. Berus Pencuci.

Digunakan bersama-sama minyak diesel ketika membersihkan

µsedimentor¶ penyumbat salur.

Rajah 5.14 Berus Cat.

5.3.2

Keselamatan

a. Membuka Penuras Bahan Bakar

i.

Elakkan tumpahan dan percikan api ke tika menjalankan prosedur kerja kerana petroleum merupakan cecair mudah terbakar.

ii. Buka terminal negatif bateri bagi menghentikan pengaliran arus yang boleh menyebabkan litar pintas. iii. Lepaskan tekanan yang terdapat dalam tangki bahan bakar sebelum menjalankan prosedur kerja yang berkaitan dengan sistem pembakaran enjin. iv. Guna pelapik atau kain ketika membuka hos dengan pla yar supaya tidak merosakkan hos.

55

b. Memasang Penuras Bahan Bakar

i.

Jangan ketatkan terlalu ku at penyumbat salur agar tidak rosak.

ii. Ketika pamasangan penuras, kedudukan penuras mestilah tegak 90 darjah untuk mengelakkan udara terperangkap dalam penuras yang boleh mengganggu sistem pembakaran. iii. Jangan pakai µO-ring¶ lama kerana mungkin menyebabkan kebocoran ketika kenderaan berfungsi. iv. Elakkan memutarkan engkol 30 saat sekaligus kerana boleh menyebabkan kerosakan sistem penghidup kenderaan.

5.4

Prosedur Kerja

5.4.1

Membuka Penuras Keluar Dari Ruang Enjin

i.

Buka kabel di terminal negatif bateri.

ii. Buka penutup pada isian tangki bahan bakar. iii. Buka soket kabel suis µsedimentor¶. iv. Guna playar untuk keluarkan hos getah dengan paip pada pam pengatur. Kemudian sumbat hos dengan penyumbat. v. Pisahkan penuras daripada pam pengatur. Pusing arah lawan jam.

5.4.2

Penukaran Penuras

i.

Buang baki diesel pada penuras lama ke dalam bekas.

ii. Letak dan ikat penuras pada ragum dan ketatkan. iii. Guna sepana boleh laras untuk buka penyumbat salur. Pusing arah lawan jam. iv. Cuci penyumbat salur dengan deisel menggunakan berus cat. Kemudian keringkan.

56

Rajah 5.15 µO-ring¶ pada penyumbat salur.

v. Ganti µO-ring¶ baru. Sapu diesel pada pada µO-ring¶ dan ketatkan menggunakan sepana boleh laras.

Rajah 5.16 Penuras diikat pada ragum meja.

vi. Letak penyumbat salur pada ragum dan pasang penuras semula penuras yang baru. .

57

Rajah 5.17 Arahan ¾ pusingan seperti yang dicadangkan pengeluar alat ganti komponen.

vii. Ketatkan penuras menggunakan ta ngan dengan ¾ pusingan arah jam. viii. Tuang diesel pada penuras hingga ke penuh .

5.4.3

Pemasangan Penuras Dalam Ruang Enjin

i.

Sapu µO-ring¶ dengan sidikit minyak diesel.

Rajah 5.18 Minyak disapu pada µO-ring¶ penuras.

58

ii. Pasang penuras pada pam pengatur dengan kedudukan berserenjang dengan permukaan.

Rajah 5.19 Pemasangan penuras pada pam pengatur dalam ruang enjin.

iii. Pasangkan semula hos getah pada paip pam pengatur dan ketatkan dengan pengapit hos menggunakan playar.

iv. Sambung kabel suis µsedimentor¶.
v. Sambung kabel terminal negatif bateri. vi. Gerakkan engkol selama 30 saat dengan dengan berhenti setiap 10 saat hingga enjin dihidupkan. vii. Periksa keadaan penuras untuk memastikan tiada masalah seperti kebocoran hos ketika pemasangan.

5.5

Kesimpulan

Maklumat yang diperoleh ketika melaksanakan prosedur ini sangat berguna untuk memahami fungsi dan prosedur dari segi kendalian dan keselamatan bagi bahan bakar diesel dalam sistem pembakaran enjin. Kelewatan pengguna membuat pemeriksaan atau tukaran penuras bahan bakar akan menyebabkan prestasi kenderaan menurun akibat saluran bahan bakar yang tersumbat sekaligus menjadikan sistem pembakaran enjin tidak sempurna.

59

Latihan teknikal seperti ini sangat sesuai untuk pendedahan pelatih terhadap potensi dalam bidang kemahiran mekanikal selain daripada pengetahuan am yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Apa yang penting ialah amali yang dipraktiskan berkali -kali telah meningkatkan keyakinan pelatih sehingga mampu menjalankan sendiri amali tanpa bantuan orang lain.

60

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful