You are on page 1of 28

Verksamhetsberättelse - 2019

6
PA

95
A
R

SP
1

ORT SINCE

Arrangör av Malmö Open


Utdrag ur FIFH:s stadgar

FIFH utgör en sammanslutning för personer med funktionsnedsättningar


inom Malmö Stad med omnejd. Föreningen har övertagit verksamheten från
Malmökommittén Idrott för Handikappade och åldringar som bildades den
23 mars 1956 och fortsatt dess arbete direkt.

Föreningen söker nå sitt mål genom:

att bereda personer med funktionsnedsättningar möjligheter till


fortsatt rehabilitering och habiltering genom regelbundna idrotts och
motionsaktiviteter och annan därmed jämförbar verksamhet,

att i intimt samarbete med expertis verka för deltagande i för var
och en lämplig rehabiliterande och hälsofrämjande idrottsaktiviteter
samt social verksamhet,

att verka för att erforderliga tider och träningslokaler samt


material ställs till verksamhetens förfogande,

att utbilda ledare och funktionärer,

att samarbeta med övriga inom landet befintliga föreningar,


utländska organisationer samt sjukhus och utbildnings
organisationer för att därigenom tillgodogöra sig vunna
erfarenheter och berika verksamheten,

att aktivt verka för en dopingfri idrott.

2
FIFH:s Styrelse 2019

Sven-Olof Isacsson
Ordförande

Paul Hansson
Vice ordförande

Magnus Jeppsson
Sekreterare

Ingemar Nordh
Kassör

Oskar Krantz
Ledamot

Birgitta Nilsson
Suppleant

Kent Andersson
Suppleant

Christer Sundberg
Revisor

Eiry Ranvide
Revisor

Sven Hansson
Revisorsuppleant

Under 2019 var medlemsantalet vid årets


slut i FIFH 827 st fördelade enligt följande:

Ålder     0-6 7-12 13-20 21-40 41-


Män 2 28 71 155 253

Kvinnor 2 14 31 69 202

Totalt 4 42 102 224 455

3
FIFH’s Styrelse
FIFH’s styrelse har under verksamhetsåret 2019 haft 9 st protokollförda
styrelsemöten. De har varit förlagda på kansliet. Ledningsgruppen träffas i stort sett
varje vecka för utveckling av pågående och framtida arbete på kansliet och inom
idrottssektionerna.

Uppföljning av pågående projekt har skett genom månatliga möten med


projektledarna.

Flera föreningsmedlemmar har varit engagerade i förbunden Parasport Skåne och


Parasport Sverige.

FIFH:s årsmöte hölls den 24 april med ett efterföljande konstituerande möte.

FIFH har som vanligt arbetat intensivt för att sprida kunskap om vår verksamhet i
skolor, på mässor/utställningar, nätverksträffar och andra sammankomster.

FIFH arbetar för att alla personer med funktionsnedsättning skall beredas möjligheter
att i någon form kunna delta i vår verksamhet. Det måste inte vara på tävlingsnivå
utan varje form av motion och social samvaro är värdefull för hälsan.

FIFH har en stadig tillströmning av nya medlemmar både från Malmö och våra
kranskommuner.

FIFH söker ständigt stöd från olika fonder och stiftelser för att förbättra både fasta
och lösa inventarier. Många givmilda bidragsgivare har gjort att vi kan erbjuda våra
medlemmar en väl anpassad idrottsutrustning och en utökning av vår materialdepå.

Under året har vi fortsatt jobba för att bibehålla en god ekonomi i föreningen med tät
uppföljning och god transparens.
Trots ett mindre negativt resultat för året har FIFH en stark likviditet.
Årets större arrangemang Malmö Open samt Men & Lady Intercup har också varit
bidragande orsaker till denna utveckling.

4
Kansli & personal

FIFH Malmö 2019


Kansliet är öppet Förutom anställd personal så har FIFH ett 30-tal
måndag-torsdag idrottsledare knutna till verksamheten.
kl.08.00-20.00 och FIFH har också under året erbjudit praktik för både
fredag kl.08.00-16.00,
grundskole, gymnasie och högskolestudenter.
(juni- augusti 8.00-16.00)
Stängt i juli Kansliets arbetsuppgifter är att administrera
Hit är Du välkommen personligen FIFH:s verksamhet och att verkställa styrelsens
eller att ta kontakt per telefon. beslut genom dagliga rutiner, såsom t ex:
Vi har även en hemsida: www.fifh.com och du
når oss via mailadress:
info@fifh.com.
- Bokföring, ekonomisk redovisning, betalning av
Följ även FIFH på Instagram och Facebook
fakturor, budgetuppföljning, löneutbetalningar,
arbetsgivaravgifter och skatteinbetalningar.
Vi som arbetat på kansliet är:
- Registrering av medlemmar och upprättande av
adressregister mm.
Mats Linde
- Diarieföring av inkommande och avgående
Helene Linde P-J Uhlmann skrivelser.

Thomas Jönsson Mats Helander - Aktivitetsredovisning till myndigheter.

Peter Nilsson Henrik Larsson - Bokning av lokaler för egna tävlingar,


träningstider och arrangemang i övrigt.
Pekka Potkonen Kristian Appelgren
- Beställning av material och priser.
Marja Kugel Peter Molander
- Genomförande av arrangemang.
Martin Jönsson Kent Henriksson
- Planering och uppföljning av styrelse-
Rosa Dimovska Mikael Blomkvist sammanträden, årsmöte, ledarmöten och
konferenser.

- Bearbetning och utskrift av verksamhetsplan,


ansökningshandlingar och projektansökningar.

- Utskick av inbjudningar, resultattabeller och


dylikt till ledare och tränare.

- Förberedelser, genomförande och uppföljning av


uppsökande verksamhet

- Kontakter med kommuner och förvaltningar,


medlemmar, ledare och övriga intressenter.

- Rekrytering

5
Malmö Open sänds live över hela världen! INNEBANDY. Guld till FIFH!

Mikael Blomqvist som arbetar på FIFH Malmös kansli


till vardags fungerade under Malmö Open som ansvarig Malmöklubbens ”lag vit” gjorde ett starkt Malmö Open
för livesändningarna av årets tävlingar. och avancerade hela vägen till final. Väl där besegrade
man HK Kick Off med siffrorna 7-2. En meriterande
– Det känns fantastiskt att vi kan nå ut med alla sporter turneringsseger för ett hårt arbetande Malmölag.
som pågår i hela Malmö. Det är banbrytande för den här
tävlingen att man kan följa den från soffan, säger han. BOCCIA. Guld till Zibi!
I dagarna har det varit mycket förberedelser för att få
allt att funka. Satsningen görs tillsammans med bolaget
Solid Sport från Stockholm. Och när turneringen drog
igång på torsdagen var alla glada att det gick enligt
planerna.
– Det hela startade med en pingisturnering och sedan
har det lagts på sporter år för år, men det här är första
året när vi sänder från alla arenor. Dock kan dessvärre
inte alla matcher direktsändas.

Det är tredje året som Mikael Blomqvist rattar det


tunga ansvaret att få direktsändningarna att fungera,
men han är trygg med att allt kommer gå smort. – Det
bra med livestreamingen är ju att alla kan följa det via
telefon och dator. Helt plötsligt kan vem som helst
följa sändningarna oavsett var de befinner sig. Nu FIFH:s bocciaspelare Zbigniew Grazsyk imponerade
finns det en chans för fans och anhöriga att följa med i stort och fick lite utav ett genombrott när han vann
händelserna även om de inte är på plats, säger Mikael guld i klass BC3 på Malmö Open. Faktum är att det blev
Blomqvist. dubbelt FIFH i topp, Zibi besegrade klubbkompisen
Christoffer Hagdahl med 6-4 i finalen. På tredjeplats
– Vi hoppas, i förlängningen, att det kommer leda till att kom landslagsspelaren Maria Bjurström från Linköping.
FIFH:s bocciasektion går från klarhet till klarhet och vi
fler vill vara med och tävla nästa år.
kan vara säkra på att det kommer mer.

6
UTMÄRKELSE.
Coloplasts ledarstipendium till Jenny!

I samband med årets Malmö Open bankett på Rådhuset


så tilldelades simsektionens Jenny Jansson årets
ledarstipendium. I motiveringen framhålls bl.a. Jennys
enorma engagemang, kunskap och förmåga att se alla.
Prisutdelare var Petra Ljungqvist från Coloplast och
Thomas Jönsson, FIFH. Stort grattis till en välförtjänt
utmärkelse, Jenny!

UTMÄRKELSE. Kent och Peter i fokus!

Under lördagens Malmö Open bankett på Råhuset fick tidigare borgmästaren Kent Andersson ta emot FIFH:s
hedersmedalj. Kent har under många varit ett stort stöd för föreningen, inte minst i rollen som bollplank och rådgivare.
Peter Rosenmeier prisades för sina framgångar vid VM i bordtennis 2018, FIFH:aren levde upp till favoritskapet och
bärgade en hett eftertraktad guldmedalj. Båda två är fantastiska ambassadörer för klubben.

7
MÄSTARHYLLNINGEN

FIFH:are i fokus!
Sent i februari månad uppmärksammades
framgångsrika Malmöidrottare med en ceremoni i
Rådhuset. På Mästarhyllningen samlades stadens
SPECIAL OLYMPICS
mästare inom Riksidrottsförbundets sporter under
2018.
Några av FIFH:s mästare var givetvis på plats när
Carina Nilsson, ordförande i kommunfullmäktige och
Ewa Bertz, ordförande i fritidsnämnden överlämnade
stadens tack till Malmös främsta idrottare. FIFH
representerades av Peter Molander (bordtennis),
Christoffer Hagdahl och Zibi Zbigniew (boccia).

FITNESS
Nya maskiner till gymmet!
Renoveringen och uppdateringen av gymmet på
FIFH-Hallen fortsatte under våren. Bland annat
kunde fyra nya maskiner presenteras. På bilden
ser man i tur och ordning en Ab/Low back, Rower, FIFH Fotboll representerade Sverige!
Krankcycle och Recumbent Cycle. Klubbens FIFH fick den stora äran att representera blå-
samarbetspartners Casall och Intersport har bidragit gult vid Special Olympics i Abu Dhabi 2019.
med fantastisk support. Killarna kvalificerade sig genom att vinna
uttagningsturneringen i Göteborg sommaren 2018.
Väl på plats bjöds laget på ett fantastiskt äventyr
innehållandes såväl studiebesök som sightseeing.
Fotbollsturneringen blev en häftig utmaning
mot internationellt motstånd. Sverige förlorade
bronsmatchen mot Kanada med 2-0 och slutade
därmed på en hedrande fjärdeplats. Totalt 6500
tävlande från 170 olika länder gjorde Special Olympic

8
Games till världens största tävling för idrottare GOALBALL
med intellektuell funktionsnedsättning. Det är en
upplevelse för livet det här, sa Dennis Johansson
som var coach för fotbollslaget.

BORDTENNIS

Brons i Portugal!
Det blev till slut en tredjeplats i den Europeiska
Superligan för FIFH:s goalballsektion efter en
finalomgång där Malmölaget blandade och gav.
När laget presterar på topp så finns det tveklöst
kapacitet att slå de allra bästa men svackorna är lite
Nya medaljer till FIFH! väl djupa. En jämnare prestation hade mest troligt
Under helgen den 1-3 mars åkte sju Malmöspelare till kunna leda till en högre placering.
Eskilstuna för att tävla i Bordtennis-SM. Truppen åkte FIFH:s storskytt Fatmir Seremeti fortsatte att
till SM med gott självförtroende och en positiv känsla. producera framåt och tog hem skytteligapokalen
Otur med lottningen gav en tuff uppförsbacke i lag- för säsongen 18/19 med hela 75 mål. Fatmir
och dubbelspelet. I singelspelet blev det betydligt kommenterar insatsen med följande ord: -Jag visste
bättre, Peter Molander gick längst och slutade att jag låg bra till för att vinna skytteligan men det
tvåa efter en tuff finalförlust. Molle hade initiativet visade sig att mitt allra sista mål, med bara sekunder
genom hela finalen och hade klar ledning i både kvar av bronsmatchen, avgjorde! På andra plats
4:e och 5:e set. Malmöspelaren lyckades dock inte kom den fenomenala brasilianska världsmästaren
att förvalta möjligheten att försvara sin titel. Såväl Leomon Moreno, Sporting CP.
Viktor Söderlund som Philip Brooks avancerade till En bronsplats i konkurrens med Europas absolut
semifinaler men tvingades väl där till förluster vilket bästa klubblag är givetvis en fin framgång.
gav två bronsplaceringar.

9
BORDTENNIS Skånska seriemästare!
Sista omgången av Skåneseriens division 1 avgjordes
på FIFH-Hallen tidigt i april månad. FIFH:s lag 1 har gått
spikrakt och svarat för flera starka prestationer. Därför
var det helt rättvist när laget med Racke, Krille och Jocke
fick ta emot guldmedaljerna.

EL-HOCKEY
Dubbla brons i Stockholm!
I april arrangerade IFAH
”Slaget Om Stockholm”.
FIFH skickade två
välförberedda lag till
turneringen. Totalt deltog
sjutton lag från Sverige
och Norge. Slaget Om
Stockholm spelades i 4 divisioner, FIFH Griffins spelade i
Elitserien och FIFH Eagles i en kvalgrupp till El-svenskan
och El-ettan.
FIFH:s Paraspelare krossar normen! FIFH Griffins spelade tre matcher under lördagen med
Onsdagen den 3:e april kl 19.00 spelades den sista resultatet: en oavgjord, en vinst och en förlust. Den
omgången av Svenska Bordtennisförbundets div 5 sistnämnda blev tyvärr en väldig tuff och hetsig match
södra Skåne. FIFH Malmös pingislirare var redan klara som resulterade i tre utvisningar och en publik som
seriesegrare och sista omgången skulle egentligen blandade sig i samt oklara domarbeslut. Griffins fick
bara spelas av. Det unika i sammanhanget är att därmed spela om tredjeplatsen i Elitserien, en match
laget enbart bestod av paraspelare i en serie för som Malmölaget vann klart och bärgade således en
alla, oavsett funktionsnedsättning eller inte, vilket bronsmedalj.
gör seriesegern till en ännu större prestation. Två FIFH Eagles spelade riktig bra i sin kvalgrupp och
att FIFH:s spelare är rullstolsburna och övriga har gick vinnande ur grundspelet och avancerade till El-
betydande rörelsenedsättningar vilket givetvis svenskan. Här ställdes Malmö-laget mot betydligt
bromsar rörelseförmågan MEN det stoppade inte tuffare tuffare men lyckades ändå knipa bronsmedaljen,
lagets framfart i serien. Vad vi vet är FIFH ett av få, en stark prestation av de unga FIFH:arna.
eller det enda serielaget, som enbart har spelare med Linus Lundgren blev uttagen till turneringens All Star
funktionsnedsättning i Sverige och inte minst därför Team vilket tydligt visar vilken talangskola FIFH:s El-
blir det spännande att se hur långt FIFH kan ta det här Hockeysektion är. Båda FIFH-lagen har visat upp prov på
konceptet när resan fortsätter i division 4. fin El-Hockey och bra spel även om de båda Malmölagen
Seriesegrarna består av Peter Molander (klass 6), Viktor på förhand hade siktet inställt på högre placeringar.
Söderlund (klass 7) David Olsson (klass 5), Philip Brooks
(klass 5) och Gerry Rosdahl (klass 7).
GOLFMedaljregn över FIFH!
BOCCIA Kall fullträff!
Efter en lång vinter var
det äntligen dags, Skånes
paragolfsektion och
FIFH Malmö arrangerade
tillsammans en uppstartshelg
den 12-14 april på Malmö
Burlöv GK.
Paragolfare från hela landet var inbjudna till lägret.
Totalt var det ca 25 golfare som checkade in på Scandic
Segevång för att därefter bege sig till övningsrangen på
golfbanan, där deltagarna tillbringade ett flertal timmar
med Kjelle, vår Pro.
Efter middagen på kvällen var det dags att spela 6
hål nattgolf, inte lätt när det är mörkt. Med hjälp av

10
självlysande bollar och lysmarkörer på banan tog Lördagens succé med dubbla SM-guld i Uppsala följdes
gruppen sig an en kall och blåsig utmaning. upp under söndagen. Zibi och Roger vann ytterligare
Efter välbehövlig sömn och en god frukost samlades en mästerskapstitel, denna gång i lagspelet (BC 1-3).
paragolfarna på banan, första bollen gick ut kl 09.30. Malmöspelarna visade form och vann rättvist det
Det var endast fyra grader och blåsigt, totalt spelades åtråvärda guldet. I den öppna klassen imponerade de
18 hål. Efter sen lunch var det regelgenomgång med röd-svarta på nytt, laget med Jocke, Krille, Stefan och
de nya reglerna. Tack till Violet som är distriktsdomare. Torsten firade stora framgångar och reste hem som
Middag och samkväm avslutade kvällen. silvermedaljörer.
Söndag morgon startade gänget klockan 09.00, 18
hål i kall blåst och 5 grader, alla kom i mål trötta och
hungriga.
Söndag eftermiddag blev det prisutdelning, några var
riktigt nöjda med sina resultat, andra mindre.

FOTBOLL

JUBILEUM
Fin framgång trots tung inledning!
Under påskhelgen tävlade FIFH:s Fotbollssektion i
Eslöv. Malmölagen fick en motig start och för tre av fyra
lag fick turneringen en oväntad utgång. Favorittyngda
FIFH 1 hade dock en bra start på dagen och tog fem
(!) raka segrar i gruppspelet, utan att släppa in ett
enda mål. Med 12-0 i målskillnad blev det en enkel
finalplats i den på förhand tuffaste gruppen. Facit blev
tre silvermedaljer och en femteplats, vilket är ett klart
framsteg mot resultaten från i fjol.

BOCCIA
Dubbla SM-guld till FIFH!
Svenska Mästerskapen i Tidigt i maj firade Parasport Sverige 50 år som förbund
Boccia 2019 arrangerades och FIFH var givetvis på plats för att hylla jubilaren.
i Uppsala. Under lördagen Den stora festen arrangerades i Stockholm där
vann Zbigniew Graczyk FIFH:s styrelseledamot Magnus Jeppsson höll ett kort
guld i klass BC 3 och Roger hyllningstal samt överlämnade en gåva till förbundets
Andersson erövrade avgående ordförande Margareta Israelsson. Under
mästartiteln i klass BC 1-2. söndagen genomfördes förbundets årsmöte och FIFH
En stark insats av de röd- välkomnade Åsa Llinares Norlin som ny ordförande i
svarta kämparna. Parasport Sverige.

11
SIMNING i rullstolsbasket ledda av tidigare landslagsspelaren
P-J Uhlmann. Är du också intresserad av ett unikt
företagsevent på FIFH-Hallen? Kontakta FIFH:s kansli
för information.

SPECIAL OLYMPICS SCHOOL DAY

Under tidig sommar var FIFH tillsammans med Parasport


Skåne och Polhemsskolan arrangörer av en skolaktivitet
Medaljregn i Sundsvall! i Lund. Idrottsventet bestod av friidrott och innehöll
Under maj månad arrangerades Riksmästerskapen i grenar som 60, 100 och 400 meter löpning, längdhopp
Sundsvall, samma RM kan jämföras med kortbane-SM. och kula. FIFH passade på att visa upp delar av klubbens
FIFH skickade i samverkan med VNSK tre simmare; verksamhet, t.ex. boccia och golf. Totalt deltog ett 80-
Elias Cederås, Malin Andersson och Ida Andersson tal skolungdomar med funktionsnedsättning i spelen.
Wulf. Tävlingarna blev en succé för de röd-svarta. Trots ett utmanande väder så var såväl humöret som
Malmösimmarna simmade hem inte mindre än sexton prestationerna på topp.
medaljer. Elias och Malin simmade i juniorklass K1, Elias
tog hem 2 guld och 3 silver, Malin lyckades med 1 silver
och 4 brons. Både Malin och Elias tog sig an 100 m fritt UTMÄRKELSE
och rygg för första gången och lyckades helt fantastiskt.
Ida simmade hem 4 guld och 2 silver i seniorklassen och
gjorde ett fantastiskt 200 m medley lopp på 3:42:34 ett
pers med 5 sekunder, ett grymt resultat.

FÖRETAGSEVENT

Två att FIFH:s lovande ungdomar fick det stora


nöjet att ta emot Sigrid Buch Stipendiet av Malmö-
Skeppsbron Rotaryklubb. FIFH:s talangfulla simmare
Malin Andersson och el-hockeyspelaren Elliot Hansen
fick välförtjänt ta emot utmärkelsen under massiva
applåder.

Under våren hade FIFH-Hallen ett uppskattat besök


av ett 70-tal gäster från Trafikverket. Besökarna fick
ta del av en introduktion i parasport och uppskattade
inspriationsföreläsningar av Henrik Larsson och
Thomas Jönsson. I hall A drabbade gästerna samman

12
RULLSTOLSBASKET GOALBALL

Malmö Lady & Men Intercup i goalball firade 2019


respektingivande 20 år. Jubileumstävlingarna
arrangerades den 31 maj - den 2 juni. Turneringen
FIFH:s Utvecklingslag reste traditionsenligt till Göteborg flyttade in i nybyggda och fräscha Hästhagens Sporthall.
under den tidigt i juni för Basketfestivalen 2019. Tävlingen samlade tio av de bästa damnationerna och
Malmölaget, ledda av coach Hillevi Hansson, imponerade på herrsidan kommer åtta av de främsta lagen till start.
stort och gick obesegrade genom gruppspelet. I finalen Tävlingen bjöd som alltid på världsstjärnor och goalball
ställdes de röd-svarta mot Nacka HI men orutinen från i världsklass!
de stora matcherna tyngde FIFH:arna som fick nöja sig Världsmästarna från 2018 visade på nytt att man trivs i
med en fin andraplats. Malmö. Arrangören, FIFH, gratulerar Ryssland (dam) och
Brasilien (herr) till guldmedaljerna, båda lagen visade
tydligt att man just nu dominerar sporten. Ett stort tack
El-HOCKEY till alla fantastiska volontärer!

TILLGÄNGLIGHET
I början av året kontaktades FIFH av föreningens
samarbetspartner MKB för medverkan i att skapa en
uteplats på Lorensborsgatan under arbetsnamnet:
”Sinnenas Trädgård”. MKB vill skapa en uteplats som
erbjuder en upplevelse för samtliga sinnen och som
skall vara tillgänglig för alla. För optimalt resultat
tillsatte MKB en referensgrupp bestående av människor
som bor i området och andra representanter som troligt
kommer frekventera denna uteplats. Mycket fokus
lades kring barns medverkan i förarbetet då platsen
ligger i anslutning till en skola. FIFH tillsammans med
Fatmir Seremeti bidrog med kunskap kring personer
med funktionsnedsättningars förutsättningar och
säkerställde att uteplatsen skulle kunna erbjuda lika
Silver på Nordic Champions League! mycket och vara tillgänglig för alla.
Unders sommaren arrangerades det det årliga Under ledning av inhyrd arkitekt bestod våren av
mästarmötet i danska Musholm. I NCL samlas de bästa workshops, studiebesök och modellbyggen som i
klubbarna från Danmark, Norge och Sverige. FIFH juni nådde ett färdigt resultat som nu går vidare till
gjorde en fantastisk turnering men Malmölaget fick se byggupphandling och byggstart.
sig besegrade i finalen mot ett motstånd som för dagen Detta är inte första gången FIFH anlitas som
var bättre. tillgänglighetskonsult i bygg- och designsammanhang
och vi gläds med att byggbranschen inser mervärdet
av att ta hjälp av upplevd kunskap i planeringen istället
för att rätta till saker i efterhand. Vi ser fram emot fler
uppdrag!

13
SM-VECKAN FOTBOLL

Gothia Cup - En fantastisk upplevelse!


FIFH stod som arrangör av bocciamästerskapet i Årets allra största fotbollshöjdpunkt varje år är att
samband med SM-veckan som arrangerades under komma till Göteborg under fyra sommardagar för att
sommaren 2019. Tävlingarna blev en succé och vara med under Gothia Cup. Det är en av få gånger
försöket med konceptet att spela 2-manna slog väl ut. som vår parafotboll känns helt jämställd med all
Favoriterna Tranan HIK levde upp till förväntningarna annan fotboll och en oerhört stor möjlighet för oss att
och vann guldmedaljerna. De röd-svarta hade en tuff möta både svenska och internationella lag, motstånd
turnering som stördes av skador och sjukdom. Ett stort som vi inte ställs mot i vanliga fall. Dessutom innebär
tack till våra fantastiska volontärer som gjorde en grym tävlingens längd, boende och andra omständigheter
insats! att lagsammanhållning och gruppdynamiken utvecklas
och frodas. Årets fyra fotbollsdagar i Göteborg var
absolut inget undantag och med två Malmölag på plats
BORDTENNIS blev det en händelserik men också intensiv vecka både
på och vid sidan av det gröna fotbollsgräset. Årets spel
gick upp och ner och resulterade i en bronsplats och en
femteplats.

GOALBALL

Två FIFH:are blev bronsmedaljörer i Australien!


IBSA Goalball Youth World Championships 2019
The European Para Youth Games 2019 arrangerades
arrangerades i Australien den 5-9 augusti och Team
under sommaren i finska Pajulahti. FIFH:s pingistalang
Sweden var givetvis på plats. Malmöspelarna Ludvig
David Olsson var på plats och svarade för en helgjuten
Nilsson och Linus Johansson ingick i den blå-gula
insats. Malmöspelaren avancerade till final i såväl singel-
truppen. Svenskarna gjorde en fantastisk turnering
som i lagspelet . Totalt blev det två fina silvermedaljer.
som slutade med att man besegrade Polen i matchen
En stark prestation.
om bronset med siffrorna 12-11 trots underläge med två
minuter kvar av matchen. Laget visade att det finns en
ljus framtid för svensk goalball.

14
65 PLUS -på hemmaplan eller närmare bestämt, Helsingborg.
FIFH:arna Peter Rosenmeier (Danmark), David Olsson
och Peter Molander var uttagna för att representera
sina respektive länder. Bäst gick det för favoriten Peter
Rosenmeier som finalbesegrade Bobi Simion från
Rumänien med klara 3-0 i set.
Mästartiteln på EM innebär att FIFH:aren Peter
Rosenmeier just nu är regerande Paralympisk-, Världs-
och Europamästare. En enorm bedrift av superdansken!

BOCCIA

Visste du att FIFH har en omfattande verksamhet för


samhällets seniorer? Föreningen erbjuder ett flertal
65+ aktiviter varje förmiddag, måndag-fredag. På bilden
ser du en av flera fantastiska träningsgrupper ledda av
Martin Jönsson. Samma gäng ägnar sig åt cirkelträning.
När man ser och hör deltagarna så tänker man i första
hand på ord som tacksamhet och glädje.
Dubbelt FIFH i topp!

PARA ISHOCKEY FIFH:s Bocciasektion imponerade stort under höstens


3V Cup i Göteborg. Sylwia Gozdek fick till en fullträff
och vann klass BC 1-2. Guldmedaljen erövrades med
helt nya bollar vilket förstärker framgången ytterligare.
I klass BC 3 sopade Zbigniew Graczyk banan med sina
motståndare och lade beslag på ytterligare en titel.
Malmöspelaren har en lång segerrad bakom sig och
fortsätter att imponera. De röd-svarta var dock inte
nöjda, Christoffer Hagdahl vann bronsmatchen i BC 3
och kunde därmed inkassera ytterligare en medalj till
ett redan digert prisskåp. Tävlingsformen var 2-manna
Guld i Zlin! scramble och de tre främsta lagen utmärkte sig extra
FIFH reste traditionsenligt till Zlin i Tjeckien tidigt i genom att alla gick under banans par totalt. Ett lag
september. Lapp Cup är som alltid en tidig värdemätare (HaZo) hade bättre resultat på nattrundan, 37 slag
och en rejäl utmaning med några gav Europas bästa jämfört med dagrundans 40 slag och det är ju en bedrift
klubblag på plats. FIFH stod upp fantastiskt och i sig.
avancerade hela vägen fram till final. I guldkampen Ett stort tack till alla deltagare, funktionärer, sponsorer,
besegrade de rödsvarta italienska South Tyrol Eagles Malmö Burlöv Gk och inte minst Peter ”Svalle” Svallin för
med siffrorna 2-1. En grym framgång! möjligheten att genomföra tävlingen som vi hoppas blir
årligen återkommande.

BORDTENNIS

EM-guld till Rosenmeier!


Under hösten 2019 arrangerades EM i bordtennis-

15
GOLF

möjlighet att undersöka och utforska parasportens


Succé för första upplagan av Malmö Night Golf fantastiska värld. Fokus ligger på rörelse, sport och
Tournament! sociala aktiviteter. Gruppen testar på idrotter som t.ex.
Fredagen den 27/9 arrangerade FIFH Malmö i samarbete bordtennis, rullstolsbasket, innebandy, e-sport och
med Malmö Burlöv GK den första upplagan av denna mycket mer. FIFH:s nya team träffas en gång i veckan på
spännande och annorlunda golftävling, 14 st 2-manna FIFH-Hallen i Malmö via 60-minuters sammankomster.
lag gjorde upp om titeln genom att först spela nio Team Griffin vänder sig till dig i åldern 7-13 år med någon
hål i dagsljus på Malmö Burlöv Gk:s mycket fina bana. form av rörelsenedsättning, gående eller sittande
Därefter spetsades svårighetsgraden till genom att spelar ingen roll, alla är välkomna.
spela samma 9 hål i mörker och då med självlysande
Veckan har fått en ny höjdpunkt - Team Griffin!
bollar och med självlysande markeringar på spelarna,
banan och i kopparna på hålen.
Tävlingsformen var 2-manna scramble och de tre
främsta lagen utmärkte sig extra genom att alla gick
PREMIÄR
under banans par totalt. Ett lag (HaZo) hade bättre
resultat på nattrundan, 37 slag jämfört med dagrundans
40 slag och det är ju en bedrift i sig.
Ett stort tack till alla deltagare, funktionärer, sponsorer,
Malmö Burlöv Gk och inte minst Peter ”Svalle” Svallin för
möjligheten att genomföra tävlingen som vi hoppas blir
årligen återkommande.

NYHET
Möt våra idrottsledare i Team Griffin! Tjejgruppen är här!
Premiären för Team Griffin, FIFH:s senaste satsning FIFH:s nya satsning för tjejer/kvinnor med
för barn och ungdomar med rörelsenedsättning funktionsnedsättning har äntligen kickat igång. Rörelse
genomfördes under hösten 2019. På den efterlängtade och motion löper som en röd tråd genom verksamheten
premiären mötte deltagarna FIFH:s fantastiska men det handlar lika mycket om social samvaro och
idrottsledare, David och Maria. Båda har lång erfarenhet utbyte av erfarenheter.
av träning och parasport. Maria är utbildad PT och David Gruppen testar aktiviteter som gymnastik, självförsvar,
är landslagsspelare i bordtennis. träna på gym, rullstolsbasket och mycket annat.
Vid träffarna med Team Griffin ges deltagarna en Deltagarna bjuds även in till möten med externa gäster
för att diskutera allt från t.ex. politik, mode, litteratur-

16
-till matlagning och hjälpmedel. -från livet på turné till sin varma kärlek för Malmö och MFF.
Tjejgruppen vänder sig till dig med någon form av FIFH:s fotbollsspelare och Special Olympics-profilen,
funktionsnedsättning från 15 år och uppåt. Vi träffas Dimitrios Rabotas, bjöd åhörarna på sin innehållsrika
på FIFH-Hallen i Malmö varje onsdag klockan 18.30- historia från Stockholm till Malmö, idrottens betydelse
20.00. Våra duktiga ledare Jeanette Trulsson och Emilie och upplevelserna på Special Olympics - World Games
Borghammar väntar ivrigt på att få träffa just dig! i Abu Dhabi. Är du också intresserad av ett nätverk
utöver det vanliga och som gör skillnad? Tveka inte att
kontakta FIFH:s kansli för ytterligare information.
GOALBALL
BORDTENNIS

Medaljregn i Stockholm!
Under helgen arrangerades Stockholm Paragames och
FIFH:s bordtennissektion firade stora triumfer. Starkast
FIFH - Svenska Mästare! gick veteranen Gerry Rosdahl och Philip Brooks som
Svenskt Mästerskap i goalball arrangerades 2019 i båda tog sig till pallplats i samtliga tre klasser.
Trelleborg. FIFH har dominerat sporten nationellt under
de senaste 20 åren och efter att ha förlorat titeln 2018
var det en revanschladdat Malmölag som kom till start. BOCCIA
De röd-svarta spelade effektivt och avancerade hela
vägen fram till final. I kampen om guldet ställdes FIFH
mot IFAS från Stockholm. Malmölaget vann en rafflande
och prestigefylld SM-final med siffrorna 5-4.

NETWORK

Jocke & Krille i topp!


Under sen höst arrangerades DHR Cup i Malmö och FIFH
Succé på FIFH-Hallen! hade hela fyra lag på plats. Starkast gick framgångsduon
FIFH:s fantastiska nätverk hade en ny givande samling Joakim Nordberg och Kristian Appelgren som vann
på FIFH-Hallen under hösten. Samarbetspartners från hela turneringen. De båda FIFH:arna har svarat för
bl.a. näringslivet och staden fick lyssna på spännande en fantastisk säsong och har kontinuerligt radat upp
samtal under ledning av Teddy Landén. En av landets guldmedaljerna. FIFH lag 2 svarade också för en stark
största rockikoner och tillika Wilmer X frontman, Nisse insats och var bara en hårsmån från bronsmedaljerna.
Hellberg, talade avväpnat och ingående om allt-

17
INTEGRATION FOTBOLL

Succé på FIFH-Hallen!
RG Integration arrangerade i samverkan med FIFH en
informationsträff på FIFH-Hallen under tidigt i decem-
ber. Samma träff samlade ett 20-tal deltagare och
lade mest sannolikt grunden till ett större samarbete.
Deltagare och ledare diskuterade projektets innehåll,
möjligheter och behov samt fick ta del av RG:s beprö-
vade metoder i hur man hanterar sitt hjälpmedel och
vikten av fysisk aktivitet.

PARA ISHOCKEY
Pontus blev utsedd till årets spelare 2019!
Enligt tradition avslutades årets fotbollssäsong med
den årliga prisutdelningen som är lite av klubbens egna
Fotbollsgala. Självklart ska alla våra spelare och ledare
hyllas men någon ska vinna priserna och i år blev det:
• Årets Kompis: Martin Velander
• Årets mest utvecklade: Jonathan Dahl
• Årets Kämpe: Jacob Cronqvist
• Årets Lagspelare: Mattias Gillrup
• Årets ”Red Griffin”: Ylber Selimi
Silverplats i Elblag!
• Årets ”Blue Griffin”: Johan Andersson
FIFH Malmö tävlade sent i november i Elblag, Polen. Lag
• Årets ”White Griffin”: Maddelené Ahlberg
från bl.a. Finland, Tjeckien och Polen stod för motståndet. • Årets ”Green Griffin”: Erling Sydow
FIFH valde att skicka ett mixat lag, beståendes av såväl • Årets Närvaro: Maddelene Ahlberg 96% (79 av 82
utvecklingsspelare som A-lagsspelare. Ett initiativ som träningar 2019)
visade sig bli lyckat då turneringen gav många jämna Det största priset av dem alla - världens största pokal
matcher. Det nykomponerade Malmölaget imponerade - går varje år till den spelare som totalt sett varit bäst
och avancerade hela vägen fram till final. Titelmatchen i alla kategorier under året och som inte vunnit priset
blev en jämn drabbning där motståndarna Team tidigare då man endast kan vinna det en gång. Årets
Olumouc från Tjeckien drog ifrån på slutet och säkrade pristagare har utvecklats enormt både som lagspelare
förstaplatsen med siffrorna 7-4. En stark insats och och som person och med ökad träningsnärvaro och
värdefull istid för många i sektionen. stort engagemang blivit en självklar förebild och ett kitt
i gruppen. Med sin nya roll som lagkapten har han också
fått erfarenhet och tagit initiativ till att lära sig mycket
om fotbollen även utanför planen.
Så årets vinnare har alla de egenskaper som kvalar in till
att bli Årets Spelare i FIFH Fotboll.
ÅRETS SPELARE 2019:
Pontus Rasmussen

18
R
BARN O UNGDOMMA
EN MÖTESPLATS FÖR TTNING
MED RÖRELSENEDSÄ

.
F IF H - H A L L E N
MANDAGAR
KL. 17-18

19
20
21
22
23
FÖLJ FIFH PÅ INSTAGRAM OCH
FACEBOOK FÖR SENASTE NYTT!

24
11 - 14 FEBRUARI

2021

WWW.MALMO-OPEN.COM 25
Slutord från ordförande
Skrivet i juni 2020
Verksamhetsåret 2019-2020 började bra. Nu hade omklädningsrum och hygienutrymmen
renoverats, gymmet hade rustats upp och äntligen har uppfräschningen av FIFH hallen
påbörjats. FIFH är och blir alltmer den sociala mötesplats som är så viktig för våra
medlemmar. Men även sportsligt har vi haft framgångar. Peter Rosenmeier tog EM-guld i
bordtennis. FIFH tog hem SM-guld i i goal-ball och vi har tagit flera SM-titlar i boccia.

Ett par nya aktiviteter har inletts :Team Griffin som är en ny barn -& ungdomsaktivitet
för att öka rekryteringen av unga med funktionsnedsättning och den mycket lyckade
satsningen på äldre med aktiviteter som cirkelträning 65+ och FIFH daily.

Malmö Open genomfördes för fyrtiotredje gången och lockade som vanligt deltagare
från hela världen till Malmö. Det måste vara unikt att FIFH i Malmö, i Sverige kan locka så
många parasportare från hel världen till denna lilla stad(globalt sett). Det vittnar om en
fantastisk förmåga hos arrangören att genomföra tävlingar av hög kvalitet och med stor
attraktionskraft. Även Malmö kommun, Region Skåne och många sponsorer visar på olika
sätt sin uppskattning.

Så kom coronan. Ett dråpslag för hela samhället. För FIFH gäller det nu att stå rustade för
att kunna öppna upp när det hela lugnat ner sig( det kan ta tid). Vi har bra ekonomi och
erfarna och duktiga medarbetare. Vi väntar på er, håll ut.

Jag tackar nu för mig. Jag tackar er alla för att ni är medlemmar, för era insatser för FIFH,
för allt som ni gör och gjort. Jag avgår med åderns rätt efter tre år som ordförande. Det
har varit fantastiskt intressanta och lärorika år. Trots den aktuella krisen vet jag att FIFH
står redo att ta emot er och spela en viktig roll i alla medlemmars vardag. Fysisk aktivitet
och social samvaro är viktigare än något annat för en god hälsa. Det gäller alla.

Sven-Olof Isacsson

26
Sponsorer & Samarbetspartners

Sponsorer & Samarbetspartners

Vi riktar härmed ett varmt tack till: Dir. Albert Påhlssons stiftelse,
Malmö funktionsstödsförvaltning, Åke Wibergs stiftelse, Malmö Fritidsförvaltning
Clara och Fritz Sjöströms stiftelse, Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade,
Crafoordska stiftelsen, Stiftelsen för synskadade, JC Nolleroths stiftelse
Norrbacka-Eugeniastiftelsen, Lars Hiertas minnesfond och
Helge Axsson Jonssons stiftelse

Malmö Stad - Region Skåne - SALTO - PEAB


DHR - Riksidrottsförbundet - Holmbergs – MKB,
Svenska Spel, Scandic Hotels, Klimatreglering
Svenska Golfförbundet - Adidas - Intersport - Coloplast
CTRL ALT - Lions Club Ellenbogen Malmö - Golfia - Nordström assistans
Parasport Sverige - Parasport Skåne - P-Malmö
RF-SISU Skåne - MIP - MISO - Rotary

Läs mer på www.fifh.com

27
=FIFH MALMÖ=
Pildammsvägen 26 • 214 66 Malmö
Te l : 0 4 0 - 9 2 8 9 3 0
E- m a i l : i n f o @ f i f h . c o m
www.fifh.com