JADUAL WAKTU BERTUGAS

1.) Waktu bertugas pada waktu pagi adalah seperti berikut : HARI WAKTU ISNIN KHAMIS 9.50am 10.10am JUMAAT 9.30am 9.50am 2.) Pengawas PSS akan bertugas pada waktu petang mengikut keperluan guru perpustakaan. 3.) Tugas harian pengawas pusat sumber: a. Membantu dalam pengedaran bahan buku (peminjaman dan pemulangan). b. Membantu dalam penyusunan bahan-bahan di rak dan lain-lain. c. Menyimpan dan menyusun bahan-bahan yang telah digunakan oleh para pengguna ke tempat asal. d. Menjaga kebersihan PSS termasuk tugas kemas-mengemas. e. Melaksanakan tugas khas yang telah diarahkan oleh guru penasihat. 4.) Tugas-tugas khas: JAWATAN KETUA PENGAWAS PSS TUGAS-TUGAS Mempengerusikan setiap mesyuarat am JK Pengawas PSS Bertanggungjawab di atas perjalanan Lembaga PSS Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat Menyusun jadual tugas bagi pengawas PPS Menjadi penasihat kepada pengawas pusat sumber Membuat penyelarasan dan mengemaskini sistem organisasi Mengawasi perjalanan aktiviti dan tugasan setiap pengawas PPS Senaraikan alat tulis atau bahan lain yang perlu dibeli oleh sekolah kepada guru penasihat. Mempengerusikan mesyuarat jika tiada Ketua Pengawas PSS Menjalankan tugas-tugas khas yang diarahkan oleh Guru Penasihat PSS Bertanggungjawab di atas perjalanan Lembaga Pengawas PSS Bertindak sebagai penolong utama ketua pengawas PPS Mengawal disiplin pengawas pusat sumber Mengutip wang hukuman yang tertangguh lama bersama dengan bendahari setiap bulan. (jika ada). Mengendalikan jamuan tahunan pengawas pusat sumber Menyediakan agenda dan minit mesyuarat Menyediakan surat menyurat hal pusat sumber Menyediakan laporan aktiviti untuk direkodkan Memfailkan segala surat-menyurat bagi lembaga pengawas pusat sumber

-

PENOLONG KETUA PENGAWAS PSS

-

SETIAUSAHA

-

Masukkan data-data pelajar yang terkini Menyediakan bar-code yang baru serta menggantikan yang hilang . Membantu guru penasihat dalam menjayakan pengautomasian dan pembinaan laman web pusat sumber sekolah Memproses semua buku rujukan. Membantu Bendahari Mengutip wang hukuman dan bayaran ganti rugi (alatan dan buku) Menyerahkan wang kepada Guru Penasihat Menyediakan laporan kewangan terkini pada setiap mesyuarat. NAIB SETIAUSAHA - BENDAHARI - NAIB BENDAHARI - AJK ICT/GRAFIK - - AJK PEMPROSESAN BUKU - - . Menaipkan maklumat buku ke dalam sistem komputer. datanya telah dimasukkan ke dalam komputer sebelum dipinjam oleh pengguna. buku cerita yang baru dibeli oleh pihak sekolah Memastikan setiap buku yang diproses.rosak atau buku baru (apabila diminta oleh AJK Pemprosesan). Menjalan tugas setiausaha semasa ketiadaan setiausaha Menyediakan agenda dan minit mesyuarat Menyediakan surat menyurat Menyediakan laporan aktiviti untuk direkodkan Mengutip wang hukuman dan bayaran ganti rugi (alatan dan buku) Menyerahkan wang kepada Guru Penasihat Menyediakan laporan kewangan terkini pada setiap mesyuarat. Memeriksa fail pengawas pusat sumber setiap minggu.- Menyediakan senarai nama dan biodata bagi pengawas pusat sumber Menyediakan dan mengemaskinikan fail pengawas pusat sumber sekolah. Membahagikan semua pengawas kepada seksyen yang ditentukan untuk aktiviti pemprosesan buku Buku yang terkoyak atau rosak akan letak pada kaunter dan akan diproses semula dengan secepat mungkin.

dan buku panduan lanjutan pelajaran.AJK MAJALAH / AKHBAR - - Membantu dalam penyemakan majalah/akhbar yang diterima daripada pembekal. Majalah majalah lama diproses semula iaitu 6 atau 12 buah majalah lama dijilidkan menjadi majalah tebal. Merekodkan maklumat-maklumat bahan bukan buku ke dalam buku rekod dan komputer. Membuat hebahan dan menggalakkan pelajar -pelajar untuk mengumpul sebanyak buku ilmiah dan diletakkan di sudut bacaan. Terlibat dalam pemeriksaan stok setiap hujung tahun. Membantu menguruskan alat pandang dengar . majalah sekolah. bahan bukan buku termasuk perkakasan dan bahan perisian. Menyusun atur surat khabar dan majalah serta mengasingkan edisi baru dan edisi lama. Membantu dalam mengendalikan dan mengurus bilik APD dan bilik SAL. Mengambil surat khabar langganan pusat sumber dari pondok pengawal setiap pagi. risalah. Membuat hapus kira bagi buku yang telah hilang. Menjaga kecantikan perpustakaan dan menguruskan segala kerja pembaikan Melakukan kerja penghiasan bilik sumber dari semasa ke semasa Bertanggungjawab terhadap kecantikan dan penghiasan papan notis (3 bulan sekali ) dan papan notis di kawasan sekolah. Melaporkan sebarang kerosakan kepada guru penasihat demi bantuan juruteknik. bahan bantu mengajar. Mengemaskini rekod bahan bantu mengajar dan bahan bukan buku dari semasa ke semasa Menghasilkan kod bar untuk setiap BBM dan BBB Menjaga kebersihan perpustakaan Memastikan kerja pembersihan dijalankan dengan sempurna. Menguruskan bahan bacaan tambahan seperti katalog. Mewujudkan sudut bacaan pada papan notis pusat sumber di sekolah. Merangka borang penilaian bagi Pertandingan Sudut Bacaan yang akan dijalankan pada setiap bulan. Merekod majalah baru ke dalam buku catatan majalah dan memproseskan. AJK BBM/BBB/APD/SAL (BBM BAHAN BANTU MENGAJAR. BBB BAHAN BUKAN BUKU. SAL SELF ACCESS LEARNING ) - - AJK KEBERSIHAN & KECERIAAN - AJK PENYEMAKAN STOK & INVENTORI - AJK SUDUT BACAAN - - . APD ALAT PANDANG DENGAR.

Menghasilkan brosur.AJK DATA & DOKUMENTASI - - Mengumpulkan maklumat isu-isu semasa dari suratkhabar dan failkan. ( 6 atau 12 buah majalah) Membuat dokumentasi bagi semua aktiviti pusat sumber sekolah. bookmark atau apa sahaja untuk mempromosikan pusat sumber sekolah. Membantu mempromosikan PSS. Membuat hebahan bagi setiap program yang akan dilaksanakan AJK PUBLISITI - . Mendapatkan majalah-majalah lama daripada AJK Majalah/Akhbar untuk dijilidkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful