You are on page 1of 19

- Hebrejski misticizam i Kabala -

Hebrejsko misticizam je skup nauka o svetim knjigama, Kabali i tkz. Torinom kodu.
Kako su neki od tih pojmova strani većem krugu radoznalih to sam odlučio da na
jednostavan način protumačim sve ono što se tiče kako samog misticizma tako i svega
vezanog za isto onima koji ne poznaju Hebrejski jezik koji je bio i ostaje baza tog
skupa nauka.
1) Kronologija svetih knjiga i Torin kod:
Svete Hebrejske knjige bi mogli podijeliti po svojoj kronologiji kako bi i sam
misticizam vezan za njih bio shvatljiv široj publici te na neki način objasnio njegovu
kompleksnost tj. objasnio ono što mi u Israelu nazivamo bitkom suštine srži.
a) Sefer Jecirah' ili 'Knjiga stvaranja' napisana Raši jezikom koji je preteča
Hebrejskog jezika od strane našeg pra-pra djede Abrahama rođenog oko 3,500 godina
p.n.e. u predjelu nekadašnje Mezopotamije a današnjeg Iraka,Sirije i Irana. Knjiga je
sama po sebi ključ koji treba da objasni opus knjiga po imenu 'ZOHAR' napisanu od
rabina Šimon Bar Yohaja tisućama godina poslije.
b) 'Tora' ili Mojsijevo petoknjižje nastalo po izlasku iz Egipatskog ropstva u periodu
od 1,500 god. pn.e. za vrijeme 40-godišnjeg lutanja po Sinajskoj pustinji.Inace se u
Starom zavjetu označava početnim slovom 'TAF'
c) 'Nevi'im' ili 'Proroci' napisano od strane starozavjetnih proroka ili njihovih
nasljednika odmah po stvaranju pradavnog Israela.U Starom zavjetu se označava
slovom 'NUN'
d) 'Ktubim' ili 'Psalmi' napisano od strane onih koji su na svoj način prepričavali sve
ono što je vezano za samo povijest Israela,ratove,osvajanja,kraljeve itd.U Starom
zavjetu se označava slovom 'HAF'
*Te tri skupine knjiga se zajedno nazivaju po svojim početnim slovima tj.
'TAF'+'NUN'+'HAF'='TANAH' ili u prijevodu Stari Zavjet.
e) Kako je život tekao dalje i postao sve kompleksniji tako su i građani nekadašnjeg
Isrela tražili od svojih duhovnih vođa,nekadašnjih farizeja a današnjih
rabina,pojašnjenja iz samog Starog Zavjeta koji im je bio pomalo nerazumnjiv tako su
rabini koji su sam TANAH znali sto pjevajući a što napamet počeli raditi na
pojašnjenju istoga pa su napisali opus od 6 knjiga koji se naziva 'TANAH
JERUŠALMI' ili u prijevodu 'Jeruzalemski TALMUD'. Dinastija pod vodstvom
Yehude Makabija iz perioda 139 PNE, koji je bio sin Matitjaua a unuk slavnog
Yohanana poznatog i kao Kohen Ha-Gadol a u prijevodu Veliki svecenik, je ratovala
sa Grcima. Taj period se u našoj povijesti označava čudom koje se dogodilo a po
kojem se slavi jedan od naših najvećih blagdana HANUKA koja pada nekako u
vrijeme kršćanskog Božića.
Taj TALMUD se sastojao u sredini svake stranice od originalnog dijela TANAHA
ispod kojega je sa lijeve strane te ispod Svetog teksta i desne strane napisan tkz.
MIŠNA ili u prijevodu 'DRUGI' tj. drugo pojašnjenje a potom je poslije MIŠNE na
lijevoj strani Svetog teksta te gore i sa desne strane napisano pojašnjenje same
MIŠNE koje se zove GMARA ili u prijevodu 'ZAVRŠETAK'. To znači da je
originalni Sveti tekst u sredini te MIŠNA lijevo, dolje i desno i na kraju GMARA
lijevo,gore i desno nazvan JERUZALEMSKIM TALMUDOM.(vidi prilog-
TALMUD)
f) Kada se Israel raspao na dva kraljevstva ISRAEL i JUDEJU nastala je okupacija
oba kraljevstva od strane Rimske Imperije koja je u svako kraljevstvo postavila svoje
konzule od kojih je poznatiji konzul JUDEJE po imenu Poncije Pilat,isti onaj koje je
po postojećim civilnim zakonima koji su bili aktualni u to vrijeme, optužio Isusa
Krista za širenje nevjere i osudio ga po istim zakonima,u to vrijeme prikladnom
kaznom,pribijanjem na križ. S obzirom da je službeni Rim nešto kasnije prihvatio
Kršćanstvo kao službenu religiju odbacivši mnogoboštvo to se nije moglo prihvatiti
stanovništvo u tim predjelima koje nikako nisu prihvaćali Isusa kao obećanog Mesiju.
Zbog toga je odlučeno da se svi Židovi protjeraju iz tih predjela i od tog trena
govorimo o Židovstvu u Dijaspori tj. jednim dijelom na Zapad u Egipat i dalje te
drugim dijelom na Istok u tadašnju Babiloniju. Osim što su istjerali Židove iz tih
predjela Rimljani su htjeli i zatrti sve što se tiče samog Židovstva pa su promijenili i
ime od Israela i Judeje u Palestinu, u uspomenu na Filistejce, ribarsko plame koje je
živjelo uz samo Mediteransko More od El Iriša u današnjem Sinaju pa sve do
Aškelona u današnjem Israelu, ali posve istrebljeno od strane Egipatskog faraona
Ramsesa III, kada su kriomice htjeli napasti Egipat s mora. Samo Židovstvo u
Babiloniji je bilo jako uspješno po mnogim pitanjima pa je to postalo trn u oku
tadašnjem generalu Hamamu koji je služio Perzijskog kralja. On je osudio Židove za
zavjeru protiv kralja kako bi ih kralj protjerao ali ih je spasila žena Perzijskog kralja
po imenu Ester,i sama Židovka. To je period koji se opisuje kao 'MEGILAT ESTER'
ili u prijevodu 'LEGENDA O ESTERI' a po kojem se slavi jedan od Židovskih
službenih praznika poznat pod imenom PURIM ili po naški MAŠKARE.
g) Život je tekao dalje i postao ponovo sve kompliciraniji i Židovi su ponovo tražili
od svojih duhovnih vođa da im se pojasni TANAH pa su se rabini bacili na novi
TALMUD tkz. 'TALMUD HA VAVLI' ili u prijevodu 'BABILONSKI TALMUD'.
Taj TALMUD je po principu bio istovjetan sa JERUZALEMSKIM TALMUDOM tj.
također sa svojom MIŠNOM i GMAROM a sastojao se od opusa oko 6 knjiga.
h) Malo je poznato da nisu svi Židovi napustili prostore bivših kraljevstva nego su
ostali u predjelu Galileje (Cfat,Roš Pina…) i Mrtvog Mora(MECADA) gdje su
Rimljani odlučili da ih skrše po svaku cijenu i dugo vremena nisu uspjeli sve dok nisu
počeli graditi nasip na jednom dijelu Mecade a kad su došli do same Mecade imali su
što vidjeti-svi Židovi su bili počinili samoubistvo pa u znak sjecanja na Mecadu elitne
trupe Israelske voske tamo polažu vojnu zakletvu koja u prijevodu znači 'MECADA
VIŠE NIKADA NEĆE PASTI'. Iz tog perioda je poznat duhovni vođa BAR KOHBA
kojeg su Rimljani ubili a koji je bio poznatiji pod svojim pseudoniom Bar Kusba ili
kao VELIKI UČITELJ. To je doba karakteristično po svicima TANAHA pronađenim
u špilji KUMRANA poznatijim kao KUMRANSKI SPISI. Ti spisi su identični
današnjem Starom Zavjetu i nisu promijenjeni ni u jednoj jedinoj riječi tek toliko da
ljudi shvate kolika je važnost ispravno tumačenje originalno teksta Starog Zavjeta
koje svim prijevodima gubi svoj kako smisao tako i autentičnost.
i) Oko 700-te godine n.e. u predjelu Galileje se rodio poznati rabin po imenu Šimon
Bar Yohai koji je bio nasljednik poznatog rabina Akive ubijenog od strane Rimljana
zbog studiranja TALMUDA. I sam Šimon Bar Yohai se sa svojim sinom rabinom
Elazarom borio protiv Rimljana i njihove okrutnosti pa su zajedno morali pobjeći u
špilju pored Peki'ina u Galileji gdje su ostali punih 13 godina. Tamo je rabin Šimon
Bar Yohai u transu napisao SEDER HA ZOHAR ili u prijevodu 'KNJIGU
SJAJA'.Zohar je po svom drugom značenju još i tkz. BOŽANSKA SVJETLOST. On
je pokopan u Galilejskom mjesti po nazivu Meron a dan njegove smrti se označava
jednim od naših praznika po imenu 'LAG BA OMER'. Seder Ha Zohar koji je ona
napisao se u pravilu ne preporučuje mlađima od 42 godine a bavi se misticnim
aspektima TORE te Židovskog spirituizma. Inače je to jako opsežno i dakako teško za
razumijevanje štivo u opusu od 24 knjige a za njegovo samo razumijevanje je
potrebno dobro proučiti 'KLJUČ' njegovih tajni opisanih u prvoj svetoj knjizi pre pra-
djede ABRAHAMA tj. 'KNJIGU STVARANJA'(vidi članak gore)
j) Židovi tkz. Istočne dijaspore su svoj procvat imali u Španiji kada su se počeli baviti
Židovskim misticizmom preko TORE,TALMUDA i ZOHARA te udarili temelje
onome što mi danas nazivamo KABALOM. Taj period je bio jedan od boljih perioda
sve do njihovog protjerivanja iz Španije dekretom kraljice Izabele kada su otišli po
Evropi i postali poznati kao SEFARDI što dolazi od Hebrejske riječi
SFARAD=ŠPANJOLSKA. Sa sobom su ponijeli svu mudrost stečenu generacijama i
polako spajanjem sa AŠKENAZI Židovima tj. onima iz Istočne Europe počeli raditi
na KABALI kakvoj ju mi poznamo danas.
k) Riječ KABALA ima dvojako značenje. Jedno je od riječi u infinitivu 'LEKABEL'
ili u prijevodu 'DOBITI' a drugo značenje je imenica tj. 'RAČUN'. Oba značenja su
važna podjednako jer se ne govori samo o tome što je 'DOBIVENO' vec i onome što
je 'IZRAČUNATO' zamjenom Hebrejskih slova u brojeve jer je Hebrejski
jezik,koliko je to meni poznato,jedini u kojem se brojevi nisu smjeli koristiti kao ni
oličja ljudi kako se na njih ne bi moglo utjecati niti ih kontrolirati. Svatko od Židova
je imao oca po kojem je dobio prezime tj. ako je bio sin onda bi to bilo njegovo ime
pa 'BEN YOSEF' npr. Ili sin Josefov ili ako je to bila kći onda njeno ime pa 'BAT
YOSEF' ili kći Josefova. Kasnije su davana imena po profesijama i to uglavnom
odlukom Austro-Ugarske Monarhije pa su nastali svi oni Steinovi, Schneideri,
Fischeri, Straussi itd...Kabala ima svoj najpoznatiji aspekt proučavanja preko tkz.
'DRVETA ŽIVOTA' ili točaka u čovjekovom spiritualnom razvoju do kojih svatko od
nas stiže na različit način i u različito vrijeme. Ako netko poznaje čakre po Vedanti
lako će se moći uvidjeti sličnost sa sedam sfera Drveta Života te sedam glavnih čakri
u Vedanti čiji je čak i položaj gotovo identičan iako se te dvije religije nikada nisu
srele! Isto tako se može napraviti jednostavna numerologija koja se svodi na
jednoznamenkasti broj od 1-10 te se za svaki od brojeva pripisuje i određeno
tumačenje. Manje je poznat znanstveni pristup Kabali kojim se i sam bavim gdje se za
svako slovo uzima određeno značenje kao npr. cvijet, mineral, riba, životinja, ptica,
boja, metal, zvijezda itd. pa se tako može vrlo jasno protumačiti svako od imena koje
nosimo tj. ključa sudbine kojem smo svi mi podređeni. To bih nazvao jednostavnim
riječnikom Kabalistički horoskop.
Nadalje postoji i najnoviji aspekt proučavanja Kabale gdje se iz TORE izuzme svi
razmaci između riječi pa se u kompjuter ubaci neki pojam kao AIDS,HITLER,NY-
BLIZANCI,RABINOVO UBISTVO,SADAM HUSEIN i sve o čemu se bavi
današnja aktualnost a koja sve odgovore nalazi nedvosmisleno u TORI tj. tkz.
TORINOM KODU gdje se odgovori dobivaju sa lijeva na desno ili obratno,odozgo
nadolje ili obratno,pod kutem od 45 stupnjeva nagore ili obratno a sve takvim
savršenim redosljedom da je gotovo nemoguće bilo kakva obmana ili nasjedanje jer se
sve dobije CRNO NA BIJELO sa zapanjujućom točnošću! (Vidi primjer o padu
blizanaca u NY u prilogu-TORIN KOD). Više o tome možete pronaći na web stranici
www.hidabroot.org iako engleski prijevod na toj stranici ne sadrži sve što i hebrejski
uglavnom zbog nedostatka vremena da se isto pravovremeno prevede.
S obzirom da sam po prirodi veoma skeptična osoba to sam se htio uvjeriti kolika je
matematička mogućnost da se na samo jednoj stranici Starog Zavjeta pojavi toliko
pojmova o samo jednom povijesnom događaju poredanih savršeno geometrijski
redosljedom. Obratio sam se svojevremeno mom prijatelju dipl. Elektro Ing. Heil
Vladi, čovjeku koji iza sebe ima dugi niz godina praktične astronomije i astrofizike
kao hobija, pored svoje struke. On mi je izračunao da je matematička vjerojatnost da
se tako što desi 1:6,500.000.000.000.000 ili jedan naprema šest i po trilijuna!!!
Ostavljam svima Vama da sami prosudite kako previše slučajnosti ipak nisu slučajne,
kako je to jednom lijepo rekao otac psihoanalize Sigmund Freud.
2) O Adamu i Evi:
Sama imena nisu identična sa Hebrejskim originalom jer kad se kaže Adam onda to u
svim jezicima zvuči samo kao ime dok u Hebrejskom ima i svoje značenje a to je od
riječi 'ADAMA' ili u prijevodu 'ZEMLJA'. S obzirom na to da je BOG prvog čovjeka
napravio od Zemlje a njegovu partnerku HAVU(na Hebrejskom Eva) od njegovog
rebra kako nam je iz Starog zavjeta i poznato. Iako će mnogi tvrditi da je baš ta
činjenica točna, opet će to biti oni koji se ne bave simbolikom svake riječi ponaosob u
Hebrejskom jeziku.
Naime riječ rebro se na Hebrejskom kaže 'CELA' dok se sjena kaže 'CEL'. Pa tako
možemo slobodno zaključiti da je Eva napravljena kao sjena tj. originalna kopija
Adama dok je Bogu samo kao njen DNK poslužilo Adamovo rebro. (Vidi članak o
kostima i srži!) Kakogod malo je poznato da je postojala i druga žena Adama, koja se
zvala Lilit, a spominje se kako u samom ZOHARU tako i u Hazardskom rječniku,
plemena koje je prihvatilo Judaizam kao svoju religiju a živjeli su u predjelu Crnog
Mora. Inače se zna da je Adam za vrijeme boravka u Raju imao samo ime 'IŠ' ili u
prijevodu 'MUŠKARAC' koje se na Hebrejskom piše slovima 'Alef'+ 'Jud'+ 'Šin' ili u
prijevodu 'Alef' kao broj 1 ili baza+'Jud' kao prvo Božje slovo te na kraju 'Šin' što je
prvo slovo neba 'Šamaim'. To bi u slobodnom prijevodu značilo Bazni Prvi koji dolazi
u ime Božje sa Neba.
Svoju je partnericu nazivao samo po imenu 'IŠA' ili u prijevodu 'ŽENA' na
Hebrejskom baš kao i 'IŠ'=ČOVJEK samo se na kraju dodaje slovo 'Hej' koje je jedno
od Božjih slova a u Judaizmu označava skraćenicu za samoga Boga.
To slovo 'Hej' joj je dodano zato što ona donosi na ovaj svijet novi život. Tek po
izlasku iz Raja su dobili imena 'ADAM' i 'HAVA' što je u slobodnom prijevodu
'ZEMLJANIN' i 'FARMA'. U Raju je postojalo, kako znamo iz Biblijskih opisa, tkz.
drvo mudrosti, sa kojega je bilo zabranjeno ubirati plodove i kojeg je čuvala opasna
zmija. Ali kako je Bog želio da iskuša Adama i Evu on je naredio zmiji da učini sve
kako bi barem netko od njih dvoje tj. Adama i Eve prekršio Božju zapovijed.
Zmija je počela govoriti kako Adamu tako i Evi da si uberu jabuku sa drveta jer će
postati jako mudri a to je baš ono što im Bog zabranjuje da budu. Međutim kako
reakcije nije bilo zmiji nije bilo jasno zašto njih dvoje ne reagiraju na njene riječi. I
tada je zmija shvatila da su njih oboje u stvari gluhi!!! Potom je prišla Evi i počela joj
oblizivati uho jezikom te joj uvlačiti jezik doboko u uho dok Eva odjednom nije
vrisnula od boli ali je tada bila sposobna čuti. Zmija je počela ponovo sa svojom
pričom o plodu sa drveta mudrosti ali bez uspjeha. Tada je shvatila da su njih oboje
nijemi i da ne mogu odgovoriti. Prišla je Evi i strasno ju poljubila gurnivši joj jezik
doboko u grlo nakon čega je ona vrisnula grcajući se od bola ali odjednom
progovorila Sada je Eva mogla da sa zmijom vodi razgovor kojeg i čuje a zmija joj je
uporno objašnjavala kako treba pojesti jabuku sa zabranjenog stabla kako bi postala
mudra kao Bog. Ali Eva je bila dostojna riječi dane Bogu i rekla zmiji da oni imaju
sve što im treba te da ne želi ispovocirati Boga prekršivši njegovu zapovijed. Zmija je
razmišljala kako da im doskoči i rekla joj da im Bog želi uskratiti užitak braneći im
plodove sa drveta mudrosti. Kad je Eva rekla zmiji da ne zna što je to zadovoljstvo
zmija je odmah krenula prema njenim nogama ližući joj i ovlažujući džunglu te
uvlačeći jezik u genitalni otvor nakon čega je Eva svršila doživljavajući pri tom
zadovoljstvo kojeg nikada prije nije osjetila. Odmah zatim je ubrala jabuku i kad ju je
Adam upitao zašto je to učinila ona mu je također oblizala uho, te ga poljubila a
poslije toga joj uopće nije bilo teško nagovoriti na spolni odnos s njom, nakon čega je
i on počeo jesti jabuku a odmah potom su im od najezde silnih hormona narasle stidne
dlačice na genitalijama. Kada je Bog došao u "inspekciju Raja" i vidio njih dvoje
skrivaju svoje genitalije listom od vinove loze odmah ih je upitao da li su jeli sa
zabranjenog stabla, našto je Eva rekla da nisu, ali im je Bog rekao da lažu jer je očito
da sakrivaju svoj stid a to čine samo oni koji su zgriješili Božju zabranu. Inače na
hebrejskom se grm, asocijacija na stidne dlačice, kaže buš pa otada vjerojatno i riječ
BUŠA koja znači STID!!! Odmah potom su protjerani iz Raja a zmiji je Bog rekao da
će odsada samo moći puzati bez nogu, neće dobro vidjeti osim svjetla i tame a neće
moći ni pričati ljudskim govorom pa joj je jezik razrezao napola. Grijeh Adama i Eve
se naziva "Istočnim grijehom" ne zato što je Raj bio na Istoku već zato što je to bio
trostruki grijeh!!!
O drugoj ženi Lilit se zna jako malo ali postoji jedna jasna indikacija po kojoj se zna
koji sve ljudi dolaze preko nje i to po položaju madeža na određenim dijelovima
tijela,što me podsjeća na biranje inkarnacije Dalaj Lame kojeg se pronalazi pob13
oznaka na tijelu od kojih je jedna da mu ruke dosežu čak do koljena!!!
3) O simbolizmu zmije:
Tim sam se simbolizmom bavio podugo i ovo što ću napisati rezultat je vlastitog
istraživanja preko simbolike imena 'ZMIJA' ili na Hebrejskom 'NAHAŠ'.
Riječ zmija se na Hebrejskom piše sa samo tri slova tj. 'NUN'+'HET'+'ŠIN' a po
simbolici bi imala značenje kako slijedi:
'NUN'='NEKIVA'=ŽENKA
'HET'='HAYIM'=ŽIVOT
'ŠIN'='ŠAMAYIM'=NEBO
To troje zajedno bi po mom tumačenju značilo: "Ženka koja je donijela život sa
Neba".
Znam da će se mnogi frapirati takvim objašnjenjima ali treba znati par činjenica iz
Starog Zavjeta kako bi isto mogli objasniti.
Naime znamo da zmija nema moć govora iako je u Raju govorila te da ne vidi jasno
iako je u Raju vidjela pa čak i hodala???
Ona je po meni bila samo vrsta "mamca" za naivnu Evu kojoj je podaren dar sluha,
govora i dar viđenja nakon njenog tkz. 'Istočnog grijeha'.
A o tom se grijehu ne bih želio previše raspisati jer je on prilično kompleksan za samo
razumijevanje istoga te sve ono što mu je predhodilo.
Želim samo da naglasim kako je u Zoharu napomenuta činjenica koja govori o tome
da je Eva zgriješila sa zmijom ne jedanput nego čak tri puta, dok je prema Bogu imala
samo jedan grijeh-jedenje jabuke sa zabranjenog drveta mudrosti tj. neposlušnost
prema svom Tvorcu!
Po tome ispada da svaka žena, koja svoje porijeklo ima od Eve a ne od Lilit, u sebi
već samim rođenjem nosi čak 3 zmije, od kojih svaka simbolizira grijehe počinjene
davnih dana!
Inače svi mi znamo da je zmija dobroćudna životinja koja nikome osim štetočina ne
šteti, a jedina odbrana koju ima protiv onih koji ju napadnu je otrov u njenom zubu ili
pak smrtonosni stisak kojim usmrćuje neprijatelja.
Osim toga njen DNK je baza svim mogućim drugim vrstama od kojih je možda i
nastala naša pramajka Eva ili Lilit, jer osim Biblijskog opisa mi u stvari i ne znamo
kako su one stvarno izgledale.
Sami stručnjaci koji se bave fiziologijom samog čovjeka se slažu u jednoj činjenici a
to je da je od svega u ljudskom tijelu kičmu bilo najteže "napraviti" jer ne samo sto
preuzima većinu težine ljudskog tijela nego samom elastičnosti i čvrstoćom uspijeva
da održi balans čak i u najtežim pozama.
Možda je upravo ta Rajska zmija bila ona koja je Bogu poslužila da napravi kičmu
čovjeka kao glavnu bazu jer je očigledno da u sebi imamo oko 98% DNK od
čimpanze ili oko 97% od parcova!!!
A baš zbog tog 'Istočnog grijeha' je zmiji oduzet dar govora, hoda i moć viđenja te
podaren Evi.
Inače sam termin 'Istočni grijeh' nije dobio svoje ime jer je počinjen na Istoku već
zato što je sama priroda Evina 3 grijeha sa zmijom bila Istočnjačke naravi.
4) Simbolika imena NEBO i BOG
Nebo se na Hebrejskom kaže ŠAMAJIM a po Kabalističkoj simbolici znači dvije
riječi tj. ŠAM-MAJIM ili u prijevodu 'TAMO-VODA' što je svima i više nego jasno
jer je upravo Voda ta koja je izvor života na našoj a tako i na bilo kojoj drugoj planeti
gdje postoji život sličan našem ili pak identičan našem.
BOG se do predaje deset Božjih zapovijedi po prikazu uvijek nazivao EL-ŠADAJ što
u prijevodu znači:'EL'=ELOHIM=BOG a riječ 'ŠADAJ'='ŠIN'+'DALET'= ŠED ili
DUH.
U prijevodu DUH + Početno ime BOGA 'J' ili u prijevodu Božji ili Sveti Duh.
Tek se prilikom predaje deset zapovjedi Božjih na Sinajskoj Gori po Mojsijevom
pitanju nazvao 'JAHVE' a što se piše sa 'JUD'+'HEJ'+'VAV'+'HEJ'.
Uvijek sam se zapitao zašto baš to ime koje je zabranjeno izgovoriti nego se umjesto
njega kaže ADONAJ ili u prijevodu GOSPODIN.
Pri molitvi se može reći ELOHIM dok se u priči o njemu može reći ELOKIM!!!
Nikako i nikada JAHVE(ovim kršim jednu od glavnih zapovijedi Božjih ali se nadam
da će mi ON to oprostiti!!!)
Naime to ime nije ništa drugo nego obična kemijska formula i to dobivena na sljedeći
način:
Slovo 'JUD' predstavlja njegovo pravo simbolicko ime jer je numerička vrijednost
ravna broju 10 ili 1+0=ALFA=>ALEF=1 i OMEGA=>0 što je zajedno 10!!!
S obzirom da je slovo "J" njegovo početno slovo ono za sobom ima i posebnu
vrijednost, za koju bi mogli reći sposobnost da rascijepi atom vodika i time proizvede
hidrogensku eksploziju, najveću temperaturu u našem svemiru uopće, kojoj je kao
upaljač potrebna atomska bomba.
Nadalje sljedeće slovo je 'HEJ' ili H kao kemijski element vodik.
Slovo poslije toga je 'VAV' što predstavlja jedno od tri slova u hebrejskom tj. V,O ili
U!!!
U ovom slučaju je to slovo O.
I zadnje slovo je opet 'HEJ' što je već H2 a potom O ili H2O-formula vode-izvora
života i onog od čega je i sačinjeno NEBO!!!
A sada ako ste malo dovitljivi shvatit ćete i sami zašto slovo 'VAV' može da ima
trojno značenje tj. 'V','O' ili 'U'?
Pa samo voda ima svoja tri derivatna stanja-LED/VODU/PARU što se postiže
promjenom temperature a znamo gdje je najveća temperatura u Svemiru-baš u
središtu Sunca koja je ravna temperaturi što se oslobađa hidrogenskom eksplozijom u
tkz. 'ZERO POINT'- samom središtu hidrogenske eksplozije, gdje je temperatura
između 13-15 miliona stupnjeva Celzijusa, a kojoj je glavni sastojak upravo VODIK
kojega u vodi ima čak dva atoma!!!
I još jedan mali "kuriozitet" vezan za vodu.
Naš je organizam sastavljen od cc. 75% vode baš kao i naša planeta Zemlja koju 75%
čini voda!
Čovjek mora biti jako svestran te širokih i visokih nazora u svim pravcima da bi se
došlo do ovih zaključaka zajedno sa neprekidnim učenjem i NIKADA ama baš
NIKADA sumnjom u SVEVIŠNJEG!!!
5) O kostima i njihovoj srži:
Kost se na Hebrejskom kaže 'ECEM' a piše se sa tri slova tj.
'AYIN'+'CADIK'+MEM'.
Po Kabalističkoj simbolici to znači:'AYIN'=OKO+'CADIK'=COFEN tj.
KOD+'MEM'=MADA tj. NAUKA
Ili u slobodnom prijevodu: OČIGLEDNI NAUČNI KOD tj. naš DNK!
Srž se na Hebrejsko kaže 'PIJAH' a piše se sa četiri slova tj.
'PEJ'+'JUD'+'ALEF'+'HET'=>'PEJ'
=Vrhunac materijalnog savršenstva+'JUD'= Prvo BOŽJE slovo + 'ALEF'=Baza +
'HET'=Hayim tj. ŽIVOT
ili u slobodnom prijevodu Vrhunac materijalnog savršenstva koje oživljuje Bazu u
BOŽJE IME!!!
To je jeste pravi razlog zbog kojeg su upravo naše kosti najčvršće, te napravljene tako
da se tisućljećima ne raspadaju, a srž u njima je nešto što treba biti posebno čuvano pa
i jeste zato ona u sredini svake od kostiju!
A svi oni koji se imalo razumiju u anatomiju čovjeka znaju da baš kroz unutrašnjost
kostiju prolaze svi vitalni živci koji prenose komande od neurona I živčanih centara u
mozgu nadolje te povratne komande da je isto obavljeno li ne, modificirano, povratne
komande I još štošta toga.
U najosjetljivijem dijelu tijela, koje u mogućnosti ima bezbroj poza od kojih još
uvijek čuvamu stabilnu statičnost cijelog tijela, iste su također zaštićene našom
kičmom kroz koju prolaze.
Sada se oni dalekovidni mogu zapitati zašto i kako će na Sudnji Dan svi biti sa
'lakoćom' oživljeni.
Treba samo znati pravu 'MANTRU' te kemijsku formulu kojom će sve to biti moguće!
Jer “Zemlje” za materijalizaciju ima naobilje!
P.S. Priča o tkz. GOLEMU je istinita, iako je laž to da je za isto bila upotrijebljena
krv kršćanske djece!
6) Dekodiranje Isusovog imena:
Često sam se zapitao zašto su Isusu dali ime kojega nema ni u Starohebrejskom niti u
Aramejskom, koji su u to vrijeme bili relevantni jezici.
I pored toga jer su mu i roditelji bili Židovi-otac Josef i majka Miriam.
Njegovo ime se na Hebrejskom kaže 'JEŠU' a piše se sa četiri slova
'JUD'+'ŠIN'+'VAV'+'AJIN' .
A tako napisano ime ne postoji u nijednoj knjizi imena, kako starohebrejskih,
novohebrejskih tako ni Aramejskih.
Ali ima jedan interesantni kuriozitet vezan za njegovo ime.
Naime ako se umjesto zadnjeg slova njegovog imena stavi slovo 'TAF' dobije se riječ
'JEŠUT' ili u prijevodu nečovjek ili Vanzemaljac!!!
U Hebrejskom jeziku naime postoji takva riječ!!!
Ili po tumačenju u Zoharu netko tko je želio 'zametnuti' u Miriamovo jaje nešto drugo,
s obzirom da je BOG stavio u DNK svog odabranog naroda preko oca i majke
određeni kod u samom genomu, zbog razlikovanja od drugih naroda. Judaizam se
nasljeđuje samo preko majke, nešto sto je u to doba prije kemijske analize DNK
jedino bilo moguće utvrditi pošto nije bilo sumnje u to tko je bila čija majka, kao što
to danas postoji kada imamo surogatne majke koje nisu i prave biološke.
Ili u slobodnom prijevodu to što se desilo Mirjam, Isusovom majci nije bilo ništa
drugo nego 'umjetna' oplodnja od ne bilo koga nego od jednih od tri maga koja su
stigli iz Egipta preobučeni u kraljeve.
Ta tri maga nisu drugi doli veliki svećenici samog Egipatskog faraona, a inače
sljedbenici velikog Egipatskog Boga magije TOTA, osnivača Tarota i mnogih drugih
magijskih činova u samom drevnom Egiptu.
Baš zbog njih troje, koju su bili najveći svećenici samog faraona te imali sinonim
Hermes Trismegistos *, ili u prijevodu Hermes=jedan u troje, pa je otamo i nastalo
učenje o tkz. svetom trojstvu tj. Bogu Ocu, sinu i Svetom Duhu.
*( U nekim izvorima ćete pronači riječ Hermes Trismegistos vezanu za dio Egipatskih
nauka o misticizmu I magiji ali to najnoviji Egiptolozi negiraju.)
Nisu oni došli odmah poslije Isusovog rođenja nego prije njega i Mirjamovom mužu
Josefu koji je bio star i nesposoban za bilo kakav spolni akt ponudili veliku svotu
novca da bi tobože 'umjetno' tj. tuđim sjemenom oplodili Mirjam.
Razlog njihovoj “intervenciji” je isti onaj zbog kojega je cc-1500 pr. N.e. veliki
faraon Ramses II došao u Yaffo I tamo postavio svoju trijumfalnu kapiju- jedinu
faraonsku izvan granica onoga što je u to vrijeme bilo poznato kao Gornji I Donji
Egipat. To je vezano za Mojsijevog starijeg brata Aharona Kohena, koji u stvarnosti
nije uopće bio Mojsijev brat, jer da je bio onda bi bio ubijen od strane faraona Setija I
koji je izdao naredbu da se svi prvorođeni Hebrejski sinovi pobiju nakon što su mu
astrolozi prorekli da će iz njihovih redova doći veliki vođa koji će sve Hebreje odvesti
iz Egipta. Nastavak priče je Mojsijeva majka koja ga je stavila u košaricu I pustila
Nilom, nakon čega ga je našla Egipatska princeza I odgojila kao svog posinka te sve
ono što slijedi potom a nije tema ovog dijela!
Baš zbog toga mu je otac dao tako specifično ime, kako ne bi bilo baš JEŠUT tj.
Vanzemaljac, ali najsličnije tome kad se postavi onako kako mu je to I bila prvobitna
namjera!
Tim novcem je Josef, Isusov očuh, poslije kupio kuću i otvorio svoju stolariju u
Nazaretu gdje mu je i njegov posinak Isus radio sve do njegove tridesete godine kada
je poslije pokrštenja počeo propovjedati novu vjeru, protivnu Starom Zavjetu i onome
što je do onda bilo uobičajeno.
Ili na zapovijed iz Starog Zavjeta koja kaže 'Oko za oko, zub za zub, modrica za
modricu, opekotina za opekotinu, život za život, on je promijenio u njegovu:' Tko
tebe kamenom ti njega kruhom' ili onu 'Tko te udari u lijevi obraz okreni mu i desni'
dok je sam istovremeno bičem tukao sve one koji su prodavali golubove za prinošenje
žrtava u sinagogama, kontradiktorno svim njegovim učenjima o sveopćoj ljubavi.
(Vidi relevantan dio u Novom Zavjetu)!
Znam da svećenici svih kršćanskih struja i sekta namjerno izbjegavaju te i druge
scene po kojima on priča jedno, dok čini nešto sasvim drugo i/ili treće negirajući pri
tome samoga sebe i dosljednost svom učenju.
Ako se pogleda malo natrag u povijest vidjeti ćemo da je upravo preko Isusa i
njegovog učenja nastankom kršćanstva kroz cijelu svoju povijest bilo najgore baš po
Židove, progonom iz Israela i Judeje nakon službenog prihvaćanja kršćanstva kao
religije od strane Rimskog Carstva, pa tamnom srednjem dobu Inkvizicije, dekretom
Španske kraljice Izabele o progonu Židova iz Španije i nasilnom pokrštavanju u
Marone, pogromima u Ruskom Carstvu, Holokausta u Drugom svjetskom ratu pa sve
do novog vala Antisemitizma te Anti-Israelske propagande iz novijeg razdoblja.
7) Simbolika svetih brojeva:
Kako sam prije naveo Hebrejski alfabet je jedini u kojem je svako slovo moguće
zamjeniti brojem tako da je prvo slovo ALEF=1,BEJT=2,GIMEL=3 itd...
U klasičnoj Kabali postoji 10 sefirota od kojih je svaki povezan sa nekim višestrukim
vezama a sve veze zajedno daju broj 22 tj. broj slova u Hebrejskom alfabetu.
Tako se zbrajanjem svih brojeva u imenu i/ili prezimenu, zavisi od toga tko što
preferira, može dobiti jednoznamenkasti broj ili pak 10 koji je najveća vrijednost što
simbolizira Božje prvo slovo JUD=10 ili simbolički Alfu (ALEF-1) I Omegu(0).
To je ujedno baza Kabalističke numerologije koja se u Hebrejskom naziva Gimetrija.
I u običnoj numerologiji se sve svodi na jednoznamenkasti broj osim broja 10 koji je
prvo Božje prvo slovo kako rekoh 'JUD'!
Inače osim što se svako slovo može zamjeniti sa brojem, jer svako ponaosob ima
svoju jedinstvenu numeričku vrijednost, tako sam osobno napravio tablice po kojima
osim broja svako slovo ima kao simbol i svoju kopnenu životinju, svoj cvijet, boju,
miris, ribu, pticu, dragi kamen, metal itd. te najviše od svega svoje unikatna značenja
od životne važnosti kao npr. život, smrt, zdravlje, bolest, početak, kraj, ljubav,
mržnju, itd. .
Jer kako bih drugačije mogao sa lakoćom analizirati svojstva anonimnih ljudi samo
preko njihovih imena kad ih nikada nisam ni upoznao. Ili da li ce se netko s nekim
složiti u harmoniji ili ne, bez obzira radilo se to o ljubavi ili čak potencijalnoj želji za
brak.
Osim te simbolike izgradio sam i jedan sistem za dešifriranje po kojem svako od slova
ima vezu sa drugim slovom ili slovima po geometrijskim pravilima što mi pomaže da
pravilno odvažem koje od imena treba da se promijeni u koje, da bi se npr. poboljšao
život, te koje ime treba dati djetetu, u zavisnosti od imena roditelja, da bi ono bilo
uspješno u životu. To je svedeno na jednostavan sistem eliminacije gdje se uzmu u
obzir sva slova oba imena roditelja i onda se djetetu da ime koje se uglavnom sastoji
od slova kojih nema u imenima roditelja.
Nadalje postoji jedan broj a to je 64 i on je u Svemiru hologram od 64 vala ili
vremenske skale, u I-Čingu 64 heksagrama, u Drvetu Života 64 ključa te u DNK 64
kodona. A sve se to svodi opet na bazu 6+4= 10(Alfa i Omega)= BOŽJE prvo slovo.
U Hebrejskom Alfabetu najviša vrijednost je upravo 2012 godina, a baš ta godina se
spominje u većini Svetih spisa različitih religija i pravaca pa i samog dobro poznatog
Nostradamusa, kao svjetska prekretnica ili početak kraja svijeta-barem onakvog
kakvog ga mi do sada znamo!!!
8) Priče, knjige, brojevi, misli i računari:
Možda se netko od vas zapitao što je bilo prvo u razvoju ljudske civilizacije pa evo
što sam ja 'otkrio' Kabalističkom simbolikom.
Kao prvo treba se zapitati kako se pišu na Hebrejskom sve te riječi pa počinjemo od
početka što je po meni bila upravo priča ili na Hebrejskom 'SIPUR' koja se piše sa
'SAMEH'+'JUD'+'PEJ'+'VAV'+'REJŠ'.
Nakon što je 'ispričana priča' BOG je 'oduzeo dva slova, i to njegovo prvo 'JUD' i
jedno od slova u Njegovom imenu 'VAV' i ono što je ostalo postalo je
'SEFER'=KNJIGA a piše se 'SAMEH'+'PEJ'+'REJŠ'.
Ili pojednostavljeno napisati ono što je ispričano, baš kao i sama Biblija koja se
generacijama prenosila pjevajući, dok ju sam rabin Jehuda HaNasi nije napisao prije
nekih 2,000 godina.
Nakon toga se došlo do broja i to na sljedeći način: BOG je dodao knjizi dva slova i to
'MEM'=MADA=>Nauka+'JUD'=prvo slovo Njegovog imena i dobio riječ 'MISPAR'
ili BROJ!
Jer je trebalo početi računati i izračunati sve ono što nas je okruživalo tj. ljudski
razvoj se morao popeti na višu razvojnu stepenicu preko matematike i geometrije.
Tada se BOG malo zamislio i rekao svojim Arhanđelima:'Sada ćemo poraditi ponovo
na evoluciji ljudske rase i dati im slobodnu misao’. Tada je učinjeno sljedeće:
Misliti se kaže 'LAHŠOV' a piše se sa pet slova i to:
'LAMED'+'HET'+'ŠIN'+'VAV'+'BET' što je po Kabalističkom značenju sljedeće:
'LAMED'=LILMOD=>UČITI
'HET'=HAJIM=>ŽIVOT
'ŠIN'=ŠAMAJIM=>NEBO
'VAV'=>JEDNO OD NJEGOVIH SLOVA
'BET'=BICUA=>POKRETANJE (Progres)
E pa sada tek možete vidjeti koliko je “snage” stavljeno u riječ MISLITI!!!
Učiti o životu koji je došao s Neba u Njegovo ime i to će vas pokrenuti (ili odvesti do
progresa)!!!
Pa je nadalje opet odlučio malo se 'poigrati' tj. izbezumiti sve znanstvenike koji su do
tada mislili da nešto znaju i promijenio slova u sljedeću riječ:' MISAO'
Jer što je sama misao, ako ne filozofija kao majka svih nauka, koja je sama po sebi
najsuptilniji rezultat samog procesa razmišljanja u svim mogućim sferama.
A kako je to napravio?
Pa jednostavno je oduzeo prvo slovo 'LAMED'=UČITI i stavio umjesto njega slovo
'MEM'=MADA=>NAUKA a onda ni to nije bilo dovoljno pa je uzeo jedno od svojih
slova 'VAV' i umjesto njega stavio jedno drugo opet od svojih slova i to 'HEJ' pa je
dobivena riječ 'MAHŠAVA' ili 'MISAO' koja se piše sa pet slova i
to:'MEM'+'HET'+'ŠIN'+'BET'+'HEJ' ili po značenju:
'MEM'=MADA=>NAUKA
'HET'=HAJIM=>ŽIVOT
'ŠIN'=ŠAMAJIM=>NEBO
'BET'=BICUA=>POKRETANJE (Progres)
'HEJ'=>JEDNO OD NJEGOVIH SLOVA
Što znači dakle riječ MISAO?
Nauka treba životu koji je došao s Neba dati pokretanje (progres) a sve to u Ime
Njegovo!!!
Dakle kud god da se okrenemo bez Boga se ne može pa čak ni kad se radi o
najvitalnijim pitanjima vezanim za ljudsku egzistenciju!!!
I sad na kraju ono što sve nas jako zanima a to su računari i njihova 'veza' sa
BOGOM!!!
S obzirom da smo naučili kako se kaže MISLITI i MISAO, BOG je u jednom trenu
odlučio da potakne ljudski razvoj preko računara pa je MISLI oduzeo svoje zadnje
slovo 'HEJ', kojim se označava baš ON kao skraćenica, i dobio riječ 'MAHŠEV' ili
RAČUNAR.
Slovo HEJ je oduzeto samo zato da se računar ne bi brkao sa nečim humanim jer mu
je baza u infinitivu riječi LEHAŠEV=RAČUNATI a ne LAKŠOV=MISLITI!!!
Ali kako bi sve ostalo pod kontrolom binarna baza svakog računara je upravo njegov
broj 1/0 (Alfa i Omega) ili u našem računskom svijetu 1=YES i 0= NO!
I tako dalje a mi sve mislili da smo sami zaslužni za priče, knjige, brojeve, misli,
računare...!!!
Naravno da će se neki od vas zapitati gdje je tu krajnja budućnost pa ću vam i na to
odgovoriti.
U evoluciji ljudske rase, u prvoj fazi preko svih četiri rase te integraciji u čovjeka-ribu
koji će gospodariti svim morima, gdje nam je najbolji primjer već dan u umanjenom
mjerilu preko čovjekolike ribice u Postojnoj Jami.
Poslije toga čovjeka-ribe-ptice, i na kraju evolucije početka građenja čovjeka od
najfinijih i najčvršćih kristala koji će moći hodati zvijezdama i tako postati ono što
nam je u samoj Abrahamovoj Knjizi stvaranja “SEFER JECIRAH” predviđeno –
POSTATI PRAVI SINOVI BOŽJI!!!
9) Mreža i dekodiranje Hebrejskog Alfabeta :
Hebrejski Alfabet se sastoji od 22 bazna slova, od kojih kako sam već prije naglasio
svaki ima svoju numeričku i druge vrijednosti.
Svako slovo ima tri glavna svojstva kao npr. MEM=Mada(Nauka), Mahšava(Misao),
Mavet(Smrt) te kako sam rekao jedno od cvijeća, minerala, metala, kopnenih
životinja, ptica, riba, boja, godišnjih dobi, mirisa, čula itd…
Ali ono što je zanimljivo je upravo to što u stvari predstavljaju zadnja tri slova tj.
'REŠ'+'ŠIN'+'TAF'='REŠET' ili MREŽA!!!
Ali ne ribarska ili bilo kakva mreža nego upravo mreža Kordinata što je jedno slovo
prije 'MREŽE' a to je 'KUF'=Kordinate!!!
Ako si zamislite kvadrat koji je okrenut naglavačke tj. 45 stupnjeva od svoje baze
dobijete dva savršena trokuta od kojih je gornji tkz. DUHOVNA SFERA a donji tkz.
MATERIJALNA SFERA.
Na vrhu DUHOVNE SFERE se nalazi slovo 'VAV'-jedno od njegovih slova tj baš
ono što simbolizira tri agregatna stanja vode jer može biti kako 'V' tako i 'U' ili 'O'.
Na dnu, što je opet svojevrsni obrnuti vrh MATERIJALNE SFERE, se nalazi slovo
'PEJ' koje simbolizira riječ 'PARO' ili Faraon, jer je upravo Faraon bio taj kojemu je
Bog tisućljećima podario sva materijalna bogatstva ali ne i sva duhovna.
Njih je sačuvao za narod koji je od svih drugih jedini prihvatio njegovih Deset Božjih
Zapovjedi, i tako napravio s NJIM Savez koji se preko čina BRIT MILE(obrezanja) ili
u prijevodu SAVEZ SA RIJEČI, povezuje direktno s NJIM!
Kad se potegne pitanje o tome zašto se Židovi razlikuju od drugih naroda i/ili vjera
treba se naglasiti da u Judaizmu postoje 613 tkz. Micvot ili obveznih dobrih moralnih
djela dok svi drugi tkz. Gojim imaju samo 7! Po našem tumačenju to je zato što je
Židove odabrao kao svoju obitelj, pa im je stavio jako puno moralnih obveza jer
Božja obitelj treba biti po svemu najbolja, dok su svi drugi građani/državljani njegove
države pod nazivom “Zemlja”, kojoj je on Kralj!
Osim toga svako od slova u tako postavljenom alfabetu ima i svoje jako važne paritete
koji stoje horizontalno ili vertikalno od njega ili pak u nagibu od točno 45 stupnjeva.
Oprostite što Vam ne mogu prikazati kako u stvarnosti izgleda tako napravljen alfabet
sa svim paritetima, jer je to osnovna baza mog učenja, koje ću prenijeti samo
odabranim studentima kad za to dođe podobno vrijeme, tj. kad oni dođu na nivo sa
kojega im se mogu prenijeti znanja više svijesti.
10) Hijerarhija i pojašnjenje 13 Nebeskih i 7 podzemnih sfera postojanja:
Ovo što ću vam sada reći je jedna od najčuvanih tajni i samo je malo broj učenih
rabina sa kojima sam podijelio ovo svoje znanje.
Naime radi se o samoj hijerarhiji Neba i hijerarhiji podzemnih sfera postojanja života
u različitim oblicima.
Nebo je podijeljeno na 13 sfera od kojih je najviša trinaesta tj. ona u kojoj je sam
BOG.
Ime BOGA je 'Elohim' a piše se ovako:
Alef=1=>Baza
Lamed=Lilmod=>Učiti
Vav=V/O/U=>Vrhunac duhovnog svijeta i nosioc života preko tri vodena agregatna
stanja
Hej=Hila=>Svetost
Jud=10=>Alfa i Omega (Zemaljski Bog)
Mem=Mada=>Nauka
Ili u slobodnom prijevodu:
Bazni Učitelj sa Vrha duhovnog svijeta što donosi Život koji je Svet i Božanski s
ciljem da razvije Nauku!
Ispod Njega u dvanaestoj sferi postoje EL ŠADAJ ili kako smo prije naučili Sveti
Duh te ABADON ili u prijevodu Av-Otac-Adon-Gospodin tj. Gospodin Otac.
Njih dvoje su zaslužni za cijelu hijerarhiju kako Neba tako i podzemnih svjetova baš
kao što je i sam ELOHIM zaslužan za njihovo kreiranje.
Kada je ELOHIM 'shvatio' da će biti jako teško činiti sve sam pa je napravio
pomoćnike po uzoru na Sebe samoga, ali je svakome od njih dao samo po pola od
svojih svojstava, što znaci EL ŠADAJ je zaslužan za duhovni aspekt evolucije dok je
ABADON zaslužan za energetsko/materijalni aspekt evolucije.
S obzirom da se radi o nečemu toliko kompleksnom i velikom, od razine nebula u
kojima se stvaraju zvijezde te galaksija od kojih se poneke integriraju jedna u drugu,
gal. oblaka i vjetrova tj. veličina i pojmova koje mi ne možemo zamisliti čak ni u
najburnijoj mašti!
Kakogod i njih dvoje su shvatili da je pred njima golem posao pa su si napravili
pomoćnike ili tkz. Arhanđele od kojih je opet svaki od njih zadužen za vrlo specifičnu
sferu evolucije Svemira.
Odmah ispod njih dvoje tj. u jedanaestoj sferi se nalazi Arhanđel 'URIEL' čije je ime
sastavljeno od tri značenja tj. 'OR'=SVJETLOST+'JUD'=Njegovo prvo slovo
+'EL'=ELOHIM=BOG što bi u slobodnom prijevodu glasilo Božja svjetlost!
Jer Uriel je zadužen za stvaranje samih zvijezda, koje su kako znamo ništa drugo
negoli sunca različitih veličina i različitog vijeka trajanja, galaktičkih oblaka preko
nebula te na kraju sazvijezđa i galaksija .
Odmah ispod njega na desetoj sferi se nalazi Arhanđel 'MIHAEL' čije je ime opet
sastavljeno od četiri značenja tj. 'MEM'='MADA'=NAUKA+'JUD'=Njegovo prvo
slovo+'HAF'='KOAH'=SNAGA+'EL'=ELOHIM=BOG.
Ili opet u slobodnom prijevodu Božji fizičar!
One je zaslužan za stvaranje planeta i satelita oko njih, kao što je naš Mjesec, od tkz.
'svemirske prašine' koja ostaje poslije Nebula kada one istroše sav materijal za
stvaranje novih zvijezda.
Ispod njega u devetoj sferi se nalazi Arhanđel 'RAFAEL' ili po značenju
'ROFE'=LIJEČNIK'+'EL'=ELOHIM=BOG ili u slobodnom prijevodu Božji liječnik
ili KEMIČAR! On je pak zadužen za stvaranje života preko najjednostavnijih
bakterioloških oblika koje Rafael šalje zamrznute meteorima i asteroidima u različite
dijelove nenaseljenog svemira, pa sve do njegove 'intervencije' putem viših oblika
postojanja od našeg ili onoga što bi mi zvali svemircima.
U osmoj sferi se nalazi Arhanđel 'CADKIEL' čije je značenje
'CEDEK'=PRAVDA+'JUD'=Njegovo prvo slovo + 'EL'=ELOHIM=BOG.
On je zaslužan za ravnotežu u Svemiru kao Božji pravednik a po Egipatskoj
mitologiji bi bio ekvivalentan Božici pravde i svemirskog Equalibrija MA'AT!
Kod njega dolaze pravednici iz Raja ili sedmog Neba na daljnju evoluciju kao anđeli
pomoćnici nekih od Arhanđela njegove sfere tj. osmog Neba i naviše.
Za tu sferu postojanja je karakterističan broj 8 što predstavlja pojam koji se na
engleskom zove 'LOOP'.
Zamislite si broj osam koji u gornjem dijelu ima manji krug, nakon koga se u donjem
dijelu pojavljuje veći, tj. tek kad se završi putanja u manjem gornjem krugu tek tada je
anđeo spreman na višu instancu koje nije ništa drugo doli krug ali samo veći od onoga
kojega je već prošao.
I tako u nedogled ili ono što bismo rekli u Evoluciju Svemira.
Jer onaj tko ne vjeruje u Evoluciju dobiti će Revoluciju!!!
Zašto revoluciju-Riječ evolucija počinje sa slovom 'Alef'=Baza=>A=1 i svako tko ne
vjeruje da je sve nastalo od početne baze tj. broja 1 tome će se dodati slovo 'Rejš' od
početne riječi Rešet=mreža (sjećate se toga od ranijeg članka) pa neka ide opet od
početka ili od mjesta gdje je u baš toj evoluciji zastao!!!
Jer zapamtite da je ZEMALJSKI BOG=YUD=>10 tj. Alfa=1 plus Omega=0 a ne
obratno!!!
Možda netko pomišlja kako je mjesto Cadkiela previsoko, ali neka isti ta-j samo
pomisli na jednu činjenicu, i to da je orbita ovog našeg planeta oko Sunca poremećena
za samo 1-2 stupnja bi nas dovela do novog ledenog doba.
I sam Einstein je jednom ustvrdio kako je Bog najveći naučnik koji postoji!!
U tkz. Sedmom Nebu postoji Arhanđel svima dobro poznat jer se tijekom povijesti
javljao u više navrata i više religija jer je jedini koji je čovjekolikog oblika i uopće
jedini koji je vidljiv golim okom a ime mu je 'GABRIEL' ili BIJELI ANĐEO!
Njegovo ime se sastoji od tri značenja tj. 'GEVER'=MUŠKARAC+'JUD'=Njegovo
prvo slovo+'EL'=ELOHIM=BOG!
Inače to sedmo Nebo tj. ta Nebeska sfera je ono što je poznato pod idejom Raja jer se
tamo nalaze veliki proroci, mudraci i drugi pravednici koji su svojim dobrim djelima
zaslužili da prekinu lanac reinkarnacija i došli do onoga što se u Istočnim filozofijama
naziva NIRVANA!
Za tu sferu postojanja je karakterističan broj 7 koji simbolizira Božji broj ili tkz.
'kontrolni' jer se tek sa sedmog Neba 'kandidat' može pretvoriti u anđela koji će biti u
službi Gabrielu, a poslije toga i naviše Cadkielu, sve to opet po hijerarhiji tj. zasluzi
koja je uvjet svakoj evoluciji pa čak i onoj Nebeskoj.
U šestom Nebu postoji Arhanđel po imenu 'ISROFIL' i kako ste već mogli primjetiti,
iako vam Hebrejski nije poznati jezik, da svi odreda Arhanđeli u svom imenu imaju
nastavak EL=ELOHIM=BOG a mnogi i slovo 'JUD'=Njegovo prvo slovo u svojim
imenima svi odreda osim ISROFILA!!!
Pa tko je onda uopće taj ISROFIL?
E da biste to shvatili treba se malo poigrati redosljedom slova u njegovom imenu i
staviti njegovo zadnje slovo 'LAMED' ili po naški 'L' ispred prvoga slova i onda
dobijemo riječ 'LISROFI' ili u prijevodu 'LISROF'=PRŽITI+'JUD'=Njegovo prvo
slovo!!!
On je taj Arhanđel koji je zadužen za 'recikliranje pokvarenih duša' koje se vraćaju
natrag u sfere ispod Njega na daljne reinkarnacije!
Ili u slobodnom prijevodu 'PRŽITELJ DUŠA U IME BOŽJE '!
Sada znate zašto Sotona ima broj 666-pa naravno zato što mu izrečena presuda da se
prži dovijeka u Šestom Nebu (broj 6) dok njegovi pomoćnici dobivaju kazne od 6,66
ili pak 666 godina 'Reciklaže duša'!
Naučno je dokazano da je najgora i najbolnija smrt baš ona od vatre e pa sada si
zamislite da Vas netko prži vatrom i to godinama a Vi se ne možete oduprijeti ili
pobjeći a uz sve to još ni umrijeti!!!
Užas-pravi Pakao gori od Danteovog jer su tamo barem bili nekih 10 nivoa koliko me
sjećanje služi!!!
E sada idemo malo obrnutim redosljedom tj. od početka pa prema sedmom Nebu.
U tkz. Nultoj sferi ili onome što je u Hermetizmu poznatije kao Astralni svijet postoji
Arhanđel po imenu 'AZRIEL' čije ime ima sljedeća značenja:
'EZER'=POMOĆNIK+'JUD'=Njegovo prvo slovo+'EL'=ELOHIM=BOG ili u
slobodnom prijevodu Božji pomoćnik.
On je naime taj koji prvi sreće dušu 'omotanu' duhom tj. pranom, što napušta ovaj
imaginarni svijet ka svom putu u daljne svjetove više sfere evolucije.
On je taj koji joj pomaže da se ona pravilno usmjeri i da se ne boji svih onih drugih
duša koje su oko nje, i koje ju zbunjuju bilo da su došle tamo u isto vrijeme ili su pak
nakon izrečene im kazne u Šestom Nebu došli da se ponovno inkarniraju u neki od
embrija što čekaju da se rode u ovom materijalnom svijetu.
U prvoj sferi se nalazi Arhanđel 'ISRAEL' čije je značenje:'JAŠAR'=Pravedan-
Ispravan+'EL'=ELOHIM=BOG ili u slobodnom prijevodu Božji Sudac.
I baš On je taj koji nam određuje gdje ćemo nakon smrti tj. u koju sferu tj. daljni
ciklus evolucije, povratak na Zemlju kroz reinkarnaciju ili pak na 'proćišćenje' u Šesto
Nebo kod “zloće” ISROFILA!
Jer samo pravedan-ispravan će ići direktno u Sedmo Nebo tj. Raj ili pak daljne sfere,
dok sve ono daleko od pravednog ide u krug bezbrojnih reinkarnacija ili na
“reciklažu”.
U drugoj sferi se nalazi Arhanđel po imenu 'RAMIEL' ili u značenju:
'RAM'=GRMLJAVINA'+'EL'=ELOHIM=BOG tj. u slobodnom prijevodu BOŽJI
GROM što nije ništa drugo doli popratnog efekta kojim se duša obavijena duhom
(kao energetskim plaštom) probija kroz sfere Svemirske hijerarhije, opet po svojoj
nagradi ili kazni, koju je dobila od Božjeg Suca-ISRAELA.
Sjetite se samo TCP/IP protokola kod računala po kojem se šalju svi E-mailovi, gdje
oni ne putuju sami do servera i nadalje nego dobivaju na 'težini' u memoriji tj. bivaju
omotani-uvučeni u jedan specifični protokol (čahuru), koja ih štiti dok ne stignu do
svog krajnjeg odredišta gdje su konačno pročitani ili otvoreni!
U trećoj sferi se nalazi Arhanđel po imenu 'RAGUEL' ili po značenju
'RAGUA'=SMIREN+'EL'=ELOHIM=BOG što bi u slobodnom prijevodu značilo
Božji smiritelj.
S obzirom da duše putuju brzinom većom od svjetlosne (300,000 km/sec) te su jako
'uzbuđene' prilikom 'slijetanja' pa im treba Smiritelj kako bi se smirile.
Baš kao što ime je u nultoj sferi trebao Arhanđel AZRIEL da ih uputi ka ISRAELU,
ovdje im sada treba RAGUEL da ih smiri.
U četvrtoj sferi postoji Arhanđel po imenu 'JOFIEL' što je po značenju:
'JOFI'=LIJEPO+'EL'=ELOHIM=BOG što je u slobodnom prijevodu Anđeo Ljepote.
Zašto ljepote vjerojatno bi se upitali?
Pa zato što samo ono što je lijepo, ne doslovno nego u smislu kvalitete, može ići dalje
u svojoj evoluciji dok se sve drugo vraća na daljnju dogradnju ili daljne inkarnacije!!!
Ljepota nije samo vanjština, ona predstavlja i svojevrsni kvalitet, čvrstoću i
unikatnost.
I konačno u petoj sferi se nalazi Arhanđel po imenu 'ZERAHIEL' što je po značenju:
'ZERA'=SJEMENKA ili SPERMA+'HAF'=KOAH=SNAGA+'JUD'=Njegovo prvo
slovo + 'EL'=ELOHIM=BOG što bi značilo Božji Rasadnik.
E pa sada i sami vidite koliko je potrebno da bi se netko 'presadio' iz jedne u drugu
sferu ili iz jednog obličja u drugo a sve to opet kako znate po svojim zaslugama ili
svojoj Karmi!
Baš kao što mi koristimo sjemenja najusješnije flore, to je svakako nešto što je
neophodno za daljnju oplodnju tj. kvalitetan “prinos” nakon “sjetve”.
Ne zaboravite da je Bog i odličan genetičar, pored svih njegovih drugih vrlina!!!
Osim toga treba dodati i činjenicu da svaki Arhanđel ima i svoje pomagače koji su
anđeli a što nisu ništa drugo od oblika života gdje su se svojom dobrotom uzdigli u
najviše sfere egzistencije i omogućili da ih GABRIEL transformira!
Logično postavljeno pitanje će biti što je sa podzemnim svjetovima pa ću Vam na to
odgovoriti dosta kratko jer je za njih potrebna mnogo šira diskusija od ove Nebeske
hijerarhije.
U podzemnim svjetovima postoji 7 Anđela i to su:
(-1)= JEKUTIEL
(-2)= SAFIEL
(-3)= UZIEL
(-4)= SARIEL
(-5)= HANIEL
(-6)= HAMUEL
(-7)= LUCIFER ili poznatiji kao Anđeo Tame(Sluga Sotone).
Podzemni svijet ima svoju početnu numeričku vrijednost poznatu kao (-1) što će vas
vjerojatno zbuniti jer ćete se upitati gdje je onda ovaj naš svijet???
E pa taj naš svijet nije ništa drugo nego iluminacija između duhovnog svijeta na
Nultoj razini i podzemnih svjetova na nivou (-1)!
Ili po narodnom jeziku 'ČARDAK NI NA NEBU NI NA ZEMLJI'!!!
Jer po Einsteinu znamo da je vrijeme gibanje koje nema konstante to mi u stvari
živimo budućnost koja je jedino stvarna tj. ako malo bolje pogledate sa matematičkog
aspekta je teško dokazati naše postojanje, jer je svaki trenutak koji dolazi istog trena i
prošao bez sadašnjeg vremena postojanja, što samo dokazuje da mi živimo između
budućnosti koja je nezaobilazna te prošlosti koja je utvrđena činjenica.
Ili da Vas još malo više zbunim mi u stvari živimo proteklu prošlost, ali je nismo
svjesni jer smo bili u drugim oblicima života, na drugim nivoima, naravno mnogo
višim od ovog našeg trenutnog.
E pa sada za one koji nisu shvatili još jedno dodatno objašnjenje.
Kako mislite da bi sam Bog mogao praviti evoluciju a bez da ikada pogriješi:
Pa upravo tako što naša prva pra-prabića tkz.akaše 'pusti' kroz relaciju prostor-vrijeme
gdje onda oni postaju niske vrste materijalnog svijeta, po svršetku njihovog
materijanog života ponovi se vrate u isti oblik da bi ga 'popravili', a tek kada je isti
savršen kreću dalje prema višim oblicima u kojima je ljudsko biće materijalno najviši
oblik.
Ili drugim jednostavnijim riječima, mi zapravo neprestano evoluiramo u bezbrojnim
inkarnacijama u kojoj svaki puta samo popravljamo greške iz prošlih života, sve do
savršenstva.
I tako u beskonačnost, jer beskonačnost je sam BOG, a mi s obzirom da smo na
Njegovu sliku i priliku stvoreni kao njegova djeca moramo ići onim 'stopama' koje
nam je naš Otac propisao.
Kako smo svi mi spoj između duhovnog i materijalnog te svatko od nas teži ka
nečemu višem a neki nečemu manjem tako će i naš daljnji put biti usmjeren ka višim
sferama evolucije ili pak ka podzemnim svjetovima gdje ćemo se roditi kao neka od
životinja a sve to opet po našim zaslugama iz ovog imaginarnog svijeta.
Nemojte se zanositi iluzijama da ćete možda postati neki cvijet ili neko od vrsta
drveća jer to mogu postići samo životinje opet po njihovim zaslugama koje mogu ići
naviše i utjeloviti se u ljudska bića ili naniže pa postati biljke ili drveća dok čovjek
može također ići naviše pa otići tj. evoluirati u duhovne razine ili pak spasti na nivo
neke od životinja jer po Kabalističkom učenju u svakome od nas postoji utjelovljenje
neke od životinja iz prethodnih života koja dominira našim životinjskim instinktom!
11) Kratka i najučestalija hebrejska molitva sa pojašnjenjem:
Baruh Ata Adonai, Elimeleh Ha Olam, Adonai Elohejnu Adonai Ehad!
Ili u prijevodu: Dobrodošao Ti Gospodine, Kralju Ovog Svijeta, Gospodine Bože
Gospodine Jedan!
12) Imena i prezimena te njihova simbolika:
Svatko od nas nosi neko ime i prezime.
Po Kabali naše prezime je korijen, naše ime su stablo i grane a naša djeca su lišće,
cvjetovi ili plodovi drveta, bilo da se radi samo o listanju, cvjetanju ili pak kod voćki i
samih plodova.
U Kabali postoji nešto što se zove 'TIKUN ŠEMOT' ili u prijevodu POPRAVAK
IMENA.
Naime o čemu se radi?
Kako je naše prezime korijen koji ide duboko u zemlju, a koji nas povezuje sa svim
našim precima, isto tako je naše ime stablo i grane koje su povezane za isti taj korijen
te preko lišća procesom fotosinteze sa Sunčevom energijom i veze sa atmosferilijom
oko neposredno drveta tj. direktne veze sa Majkom Prirodom.
I baš kao što određeno stablo ne uspijeva, iz razno raznih razloga, tako ga je
nemoguće 'POPRAVITI' ama bilo čime.
Jedino što nam ostaje kao rješenje je promijeniti neuspjelo stablo režući ga, tj.
promijeniti ime, i ponovo nakalemiti neko drugo na truplo sa korijenom koji je
duboko u zemlji!
Na taj način možemo popraviti našu situaciju.
Međutim nije svako ime koje odaberemo 'zrelo za kalemljenje'!
To je veoma delikatna stvar koja zahtjeva duboku analizu i poznavanje svih aspekata
Kabale te tajne simbolike Hebrejskog Alfabeta jer u protivnom, iako u sasvim dobroj
namjeri, možemo nanijeti zlo čak gore od onog prethodnog!
I na kraju o djeci.
Naša djeca su vrsta blagoslova kojima nas Svevišnji obdaruje tj. blagoslovljuje opet
svakoga u svoje vrijeme i svakoga po svojim zaslugama!
A po Judaizmu što je više djece to je više blagoslova od Gospodina BOGA!
Jer kako svako slovo ima kako svoju numeričku vrijednost i životinju koja ga
predstavlja, cvijet, miris, boju, godišnje doba, nebesku konstelaciju itd. to trebate
samo zamisliti koliko će biti plodova na Vašem drvetu imajući puno djece, dok oni sa
jednim ili dva djeteta imaju samo po jedan,dva lista, cvijeta ili ploda.
Znam da će se mnogi od Vas zapitati što je sa ženom tj. njenim prezimenom pa da se
osvrnemo i na to pitanje.
Kako je patrijarhalni odgoj bio onaj koji je bio dominantan, tako je bilo uobičajeno da
svaka djevojka po udaji uzme prezime svog supruga.
I kako god Vam se to činilo šovinistički po nekima, odgovor je samo jedan-do sada je
još uvijek nemoguće pronaći sa sigurnošću majku analizom DNK-e, dok se oca
pronađe sa 99,9% sigurnosti, i to je razlog zbog kojega se morao odabrati, čak i u ono
davno doba, jedan korijen od kojega će potjeći obitelj i to onaj očev.
13) O atomistici + zaključak
Kako je po Indijcima Brahma star samo 13 godina, dok je njegov ukupni životni vijek
100 godina kad potom umire i rađa se iznova, to možemo slobodno zaključiti da
njegova trenutna starost predstavlja u stvari starost ovog nama znanog svemira od Big
Bang(a) Velikog Praska, tj. prije nekih cca. 13 milijardi svjetlosnih godina, dok
njegov ukupni životni vijek nije ništa drugo negoli datum kad će svemir kolapsirati
opet u svoju početnu točku i poslije toga sve će početi iz početka.
To nije ništa drugo nego evolucija svemira tj. samog Boga. Druga božanstva osim
Brahma-e tj. Šiva i Višnu opet predstavljaju najsitnije dijelove od kojih je sačinjen
atom tj. Višnu kao pozitivan predstavlja proton (+) zajedno sa Brahmon koji je
neutralan (N) ali priklonjen dobrom tj. pozitivnom te oni zajedno čine nukleus ili
jezgru svakog atoma u ovom svemiru.
Oko njih na kvantnim stazama kruže negativni elektroni (-) ili same Šive.
I baš zbog toga je cijepanje nukleusa kod tkz. teških elemenata ono što čini nuklearnu
eksploziju, jer se tim rastavlja baza najtežih atoma koju je zabranjeno dirati!!!
Cijepanje vodika, koji je sa svoja dva atoma baza kemijske formule za vodu, je nešto
što je najteže za raskinuti i potrebna je ni manje ni više nego atomska eksplozija, koja
služi kao upaljač hidrogenskoj bombi, u čijem centru tj. ZERO POINT-u se oslobadja
energija ravna onoj u centru samog Sunca (13-15 miliona ° C).
Stvari ne treba gledati bukvalno nego u svojoj simbolici, jer nam samo simbolika
otkriva pravi bitak Božanstvima koji su namjerno željeli ostaviti tajne, samo za one
koji su sposobni da u njih prodru svojim razumom, oslobođeni bilo kakvih religioznih
predrasuda ali imajući pred sobom jasnu viziju BOGA koji je JEDAN i svoju
nepokolebljivu vjeru u NJEGA.
I ta vjera je JEDNA i UNIVERZALNA bez obzira na spol, rasu, vjeru, naciju ili bilo
kakvu pripadnost osim jedne, a to je činjenica da smo svi mi sačinjeni od cc. 75%
samog Boga, koji se u nama manifestira preko količine vode u našem organizmu, baš
kao i u Majci Prirodi koja je rezultat vječne evolucije tu na našoj planeti od koje čak
opet 75% čini voda. I onda gore u Sunčevom sistemu ili još dalje u samoj Galaksiji
kojoj pripadamo i na kraju samom Svemiru koji je i sam u jednoj vrsti evolucije.
Jer ne treba zaboraviti : 'Kako je gore tako je i dolje i obratno'!!!
Sve drugo je samo religija koja nije ništa doli obične vrste 'droge', kako ju je nazvao
Marx, što ju prodaju religiozne institucije naivcima pod različitim imenima,
datumima, osobama, izmišljajući pri tom povijest i uređujući ju onako kako to
odgovara povlaštenom svećenskom staležu, bez obzira na to kojoj religiji on pripadao.
Jer nijedna religija ne služi vjernika niti ga upućuje na pravi put vjere preko njegove
duše, koja je u Iktusu samog srca, niti ga uči kako oplemeniti svoj duh, koji nije ništa
drugo doli običnog energetskog plašta zvanog naučnim rječnikom aura, a koji se već
davnih dana može snimiti tkz. Kirlijanovim efektom i koji je koncentriran u našem
Plexux Solarisu. On opet nije ništa drugo neko obična PRANA-Univerzalna kosmička
energija, najkoncentriranija u piramidama.
A isti taj duh tj. aura ili PRANA, zajedno sa dušom, ima i svoju atomsku težinu koja
je točno 21 gram i izmjerena atomskim vagama na MIT-u Bostonu, tj. točno u trenu
tkz. kliničke smrti čovjeka, kada naša duša obavijena aurom izlazi iz našeg pupka, tj.
iz centra gdje se nalazi akumulator aure a koji se naučnim riječnikom zove Plexux
Solaris.
Veza sa našim fizičkim tijelom se smanjuje, pupčana vrpca postaje sve tanja dok se ne
prekine i baš u tom trenutku prekida čovjek gubi 21 gram te dolazi do tkz. kliničke
smrti.
Niti će Vas religija učiti o Akaši, našem pra-pra elementu, koji se ne gubi našom
kliničkom smrti. Ne zato što svi ti religiozni propagatori raznih vjera ne znaju nešto o
tome ili ne znaju uopće ništa, nego baš zbog toga što si ne žele odsjeći granu na kojoj
sjede. Jer kako bi u protivnom živjeli tako dobro na očigledni račun lakomislenika-
svojih vjernika i sljedbenika. Kad bi čovjeku trebala religija, a ne vjera u Jednog
Boga, isti taj BOG bi u jednom od svojih 10 zapovijedi Božjih propisao da si pravimo
idole koje treba poštovati, njima se klanjati, ljubiti ih itd. Nešto što je propisano kao
jedan od Božjih grijehova a ne suprotno.
Svaka vjera će Vas naučiti onome što je važno za njenu sopstvenu egzistenciju, štiteći
pri tom samo svoje interese baš kao i društveni sistem u kojem živimo, a koji
dozvoljava sve osim naravno protivljenja službenoj društvenoj dogmatici, jer ne može
dozvoliti da dovede u pitanje vlastitu kožu tj. ugodne stolice na kojima sjede
političari, što se hrane našim novcem ubranim od poreza kojeg im plaćamo zajedno sa
svom birokracijom, koja nije ništa drugo negoli rak, što neprekidno metastazira u
svakom modernom civiliziranom društvu.
© 2007-2010 Copyright by David Strossmayer
O autoru:
Rođen 1960-e u Osijeku, gdje završava Osnovnu i Srednju Tehničku Školu-
arhitektonski smjer, nakon čega odlazi u inozemstvo na studij arhitekture koji
završava 1984.
Potom upisuje magisterij i magistrira sa magistarskim radom u pejsažnoj arhitekturi
na temu 'Povezivanje arhitektonskih sklopova sa faktorima spoljašne sredine' 1986.
Iste godine iseljava u Israel gdje se nalazi do danas, te gradi svoju karijeru u
arhitekturi kroz cijeli period od ukupno dvadeset i tri godine.
Godine 1995-e upisuje post-diplomski dopisni studij na Marlborough University u
SAD-a, te doktorira tri godine kasnije 1998-e sa tezom 'Urbanizam Beduina u
sjevernom Negevu, Israel'.
Tijekom svoje karijere boravi godinu dana u Novom Zelandu, radeći projekt
pretvorbe javnog u stambeni objekat u glavnom gradu Wellingtonu.
Inače već od 2001 odlučuje da svoj hobi računare pretvori u profesiju, pa upisuje tečaj
za PC tehničara i mreža u Računarskom centru pri koledžu u Ramat Ganu-Israel,
danas već dijelu Otvorenog Sveučilišta www.rgc.co.il što radi do sada kombinirano sa
arhitekturom.
2002 godine preko Internet natječaja uspjeva da dobije posao u Engleskoj prestižnoj
firmi www.Easy.com, gdje radi 6 mjeseci kao vođa tima za istrage putem Interneta.
Više o njegovom profesionalnom radu na web stranici www.strossmayer.com
Kabalom se počinje baviti rano već od svoje trinaeste godine u početku uz pomoć
kabalistističkih radova Rabina Menahem Romana iz Sarajeva, posljednjeg učitelja iz
stare Sefardske škole, a po njegovoj smrti uz pomoć pokojnog Eugena Werbera iz
Beograda.
Ostvaruje kontakte i sa velikanima KABALE i ZOHARA kao što su Geršom Šolem
tada u Jerusalemu sve do njegove smrti 1982-e a poslije toga sa poznavaocem
TALMUDA i KABALE rabinom Adinom Steinsaltzom također iz Jeruzalema,
poznatim po njegovom prijevodu Babilonskog Talmuda na Engleski jezik.
Inače sudjeluje u aktivnostima web stranice specijalizirane za Biblijski Kod sa
nazivom www.hidabroot.org pod pokroviteljstvom čuvenog rabina Zamira Kohena,
autora knjige o Torinom Kodu.
Redovno posjećuje rodbinu i prijatelje kako u Hrvatskoj tako i u drugim ex-državama
bivše Yugoslavije i svijeta.
Što se tiče poznavanja Hermetizma od rane mladosti čita sve knjige vezane za Istočne
filozofije i njihove religiozne pokrete pa nadalje Alistera Crowleya, utemeljitelja
svjetskog mističnog društva OTO , dipl. psihologa Živorada Mihajlovića-Slavinskog
iz Beograda.
Bavi se i proricanjem budućnosti preko Kabalističkih karata malo poznatih pod
nazivom 'OH', Israelskih autora Ely Ramana i Moritz Egetmeyera.
U Kabali zastupa potpuno novi i samo njemu poznati pristup koji naziva naučnom
Kabalom, baziranoj na simbolici svakog od Hebrejskih slova ponaosob, te
dekodiranju Hebrejskog alfabeta kojeg je sam izumio, tj. vezama između slova od
kojih osim numeričke vrijednosti postoje i druge kao mineral, cvijet, metal, životinja,
riba, ptica itd...
U principu se protivi komercijalizaciji Kabale, kakvim to čine Šraga Berg, njegova
supruga Keren i njihov sin Yehuda koji je osobni učitelj Madone i drugih show
zvijezda, te unuk Mihael, samo zato što vjeruje da se Kabala može učiti tek poslije
odličnog poznavanja Hebrejskog jezika i religije.
Tek toliko da ne bi postojala bilo kakva zabuna oko imena, gore navedeni stoje iza
web site-a http://www.kabbalah.com/
Autor tek odnedavno počinje da priprema i svoj blog na materinjem hrvatskom jeziku
www.strossmayer.blog.hr nakon hebrejskog bloga www.strossmayer.blogspot.com te
onog na engleskom jeziku www.myspace.com/strossmayer.
Inače što se samog hebrejskog jezika tiče još davne 1983-e je završio Ulpan “Bet” za
hebrejski u kibucu Bet Ha-Šita kao dio Sohnutovog programa za mlade Židove iz
dijaspore.
Prije nekih 5 godine je održao prvi Ulpan u Osječkoj Židovskoj Općini sa čak 18
studenata od kojih je 10 uspjelo položiti završni ispit a ima I nekoliko svojih studenata
hebrejskog na području bivše SFRJ koje podučava gratis.
<Photo 1>

-Fotografija izlaska Sunca nad Pacifikom-


Za kraj ću završiti sa jednom izrekom iz mog novog rukopisa "Filozofija Novog
Doba"...Not everything what you see is what it truly is in the real world!!!
(From the book "Philosophy of the New Age")