Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH

undang-undang

UNDANG-UNDANG
Negara ini masih kekurangan rakyat yang mencebuni bidang guaman dan disebabkan oleh kekurangan yang ketara ini mereka yang berkelayakan mempunyai peluang yang besar dan pasaran yang tinggi. Untuk menjadi seorang peguam, beberapa syarat perlu dipenuhi iaitu kelayakan akademik di bidang undang-undang, berkemahiran dalam penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan baik, di samping mempunyai kebolehan untuk menilai, meneliti, menterjemah dan berpandangan jauh dan mempunyai tabiat suka membaca. Tidak memadai jika sekadar berbekalkan ilmu dan pengajian dan universiti sematamata untuk menjadi peguam, kerana banyak faktor lain yang perlu sama dipertimbangkan. Antaranya ialah persediaan diri secara mental, disiplin dan kematangan berfikir selaras dengan falsafah undang-undang dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Antara tugas seorang peguam ialah menasihat dan menjadi pakar rujuk yang bijak dan berpengetahuan secara teori dan praktikal mengikut kesesuaian dengan kes dan keadaan, menjadi peguambela dan peguamcara yang berpengalaman, cekap dan mahir dalam halhal pendakwaan dan pembelaan hak di sisi undang-undang, di samping memperbaiki dan meningkatkan taraf profesionnya, mahkamah dan undang-undang itu sendiri. Kerjaya di bidang ini adalah luas kerana ia merangkumi segala aspek kegiatan manusia, ekonomi, politik dan sebagainya. Dewasa ini mereka yang berkelulusan di bidang undang-undang boleh berkhidmat di sektor kerajaan atau di swasta seperti di institusi kewangan, petroleum, industri, telekomunikasi, hartanah, perakaunan dan insurans sebagai penasihat undang-undang. Contohnya, bagi meneka yang memiliki pengalaman, boleh membuka firma guaman secara persendirian atau perkongsian. Bagi yang berpengalaman dan berkaliber, meneka mungkin akan dilantik sebagai hakim mahkamah rendah dan tinggi, yang lainnya boleh menjadi penasihat undangundang kepada kerajaan negeri dan persekutuan. Mereka juga bertanggungjawab menangka undang-undang secara tepat dan terperinci. Undang-undang dan akta-akta polis, askar, jabatan buruh, kastam, jabatan hasil dalam negeri dan jawatan lain di agensiagensi kerajaan adalah dalam bidang tugas mereka. CIRI-CIRI PERIBADI YANG DIPERLUKAN (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vi) Berminat dengan profesion ini Menguasai bahasa Melayu dan Inggeris Memiliki kemahiran berkomunikasi Berkebolehan menilai, meneliti dan berpandangan jauh Suka membaca Mengikuti pekembangan semasa Bendisiplin dan berfikiran matang

SYARAT UNTUK MENCEBURI BIDANG INI Untuk menceburi bidang ini, pelajar harus memiliki sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (L.L.B.) serta perlu mengikuti sekurang-kurangnya 9 bulan

Manmohan Singh /03/08/2010

muka surat 1/3

Kursus di Australia dan New Zealand (STPM juga boleh digunakan) memakan masa 4 tahun sementara di United Kingdom dan Ireland mengambil masa 3 tahun. Undang-undang atau Perakaunan dan UiTM. Bagi mereka yang memiliki Diploma Pentadbiran Awam. para pelajar boleh meneruskan citacita mereka dalam bidang undang-undang peringkat ijazah di UM. mereka boleh meneruskan pengajian undangundang di peringkat ijazah pertama. (vi) Sijil Amalan Guaman Para graduan yang mengikuti kursus di United Kingdom dan Ireland dikehendaki menduduki Bar Course. Selepas itu. UIAM dan UiTM. TEMPAT MELANJUTKAN PENGAJIAN Pelajar-pelajar boleh memilih beberapa cara untuk mendapatkan Ijazah Sarjana Muda Undang-undang iaitu: (i) Universiti Teknologi Mara (UiTM) Para pelajar perlu lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) untuk mengikuti kursus matrikulasi undang-undang dan kemudian mengikuti kursus sarjana muda undan-undang. mereka boleh mengikuti Sarjana Muda Undang-undang. (iii) STPM Dengan menggunakan keputusan STPM. Ireland. Bagi mereka yang gagal di dalam peperiksaan tersebut serta pelajar-pelajar yang lain mereka bolehlah mengambil ujian untuk Sijil Amalan Guaman (Certificate of Legal Practice) di Manmohan Singh /03/08/2010 muka surat 2/3 . (iv) A level Bagi yang memiliki kelulusan A level. Kursus ijazah ini mengambil masa empat tahun. (v) South Australian Matriculation Kelayakan ini adalah untuk kemasukan ke universiti di Australia tetapi boleh digunakan juga untuk kemasukan ke United Kingdom dan New Zealand. Australia dan New Zealand. (ii) Matrikulasi Lepasan SPM boleh mengikuti kursus matrikulasi di UiTM selama satu setengah tahun. mereka boleh memasuki Universiti Malaya (UM) untuk mengikuti Ijazah Pertama Undan-undang. Bagi yang memohon UiTM dengan menggunakan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). UKM. mereka biasanya mengikuti kursus undang-undang di luar negara seperti di United Kingdom. Peluang ini diberikan kepada pelajar yang mendapat kelas dua atau kepujian.Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH undang-undang Chambering sebelum diterima/melayakkan diri sebagai peguam.

Walau bagaimanpun. dan sebelum diterima menjadi peguam (called to the bar) lulusan itu mestilah membuat chambering iaitu kursus dan latihan kelayakan selama 9 bulan dengan mana-mana firma guaman yang dikendalikan oleh peguam yang telah diiktiraf sebagai peguam sekurang-kurangnya 7 tahun. Manmohan Singh /03/08/2010 muka surat 3/3 .Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH undang-undang Universiti Malaya. tanpa sijil ini mereka masih boleh diterima untuk menjawat pelbagai jawatan di bidang atau jurusan lain seperti di badan-badan perundangan atau kehakiman kecuali peguam. CHAMBERING Untuk melayakkan diri di dalam bidang undang-undang sebagai peguam. New Zealand dan Australia dikecualikan danipada mengambil peperiksaan ini kerana mata pelajaran yang diikuti adalah pari-materia dengan mata pelajaran yang diberi di Malaysia. Pengecualian daripada menduduki peperiksaan ini biasanya diberikan berdasarkan keputusan bahasa Melayu peringkat SPM. Graduan-graduan dan IPT di Singapura. mereka akan menjalani latihan untuk mempelajari pelbagai ilmu serta aspek yang berkaitan dengan amalan guaman khususnya perkara-perkara praktikal yang tidak diajar di universiti. Sepanjang tempoh itu. Mereka juga dikehendaki lulus Bahasa Malaysia Qualifying Examination yang dijalankan oleh badan penilaian seperti yang tertera di bawah Legal Profession Act.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful