Cuprins

CAPITOLUL I - Guvernanţa corporativă în România..................................... 3

CAPITOLUL II - Model de guvernanţă corporativă în România Studiu de caz : SC PETROM SA ……………………………….... 4 2.1. Repere istorice …………………………………………………………. 4 2.2. Perspective 2010 …………………………………………………….…. 4 2.3. Implementarea Guvernantei Corporative la PETROM ……………. 5 2.4. Structuri de guvernanta corporativa ……………………………….... 5 2.4.1. Actul constitutiv ………………………………………………. 6 2.4.2. Viziunea companiei ………………………………………….... 7 2.4.3. Misiunea companiei ………………………………………...…7 2.5. Responsanilitate sociala ……………………………………………….. 7

Bibliografie

1

Pe fondul continuării reformei şi al procesului de integrare în Uniunea Europeană. Guvernanta corporativa este combinatia elementelor de control care opereaza impreuna pentru a reglementa relatia dintre toti cei care au un interes in companie : actionarii. 82/1991 a contabilităţii. 31/1990 privind societăţile comerciale. Guvernanta corporativa in Romania este specifica in special societatilor listate la Bursa (Bursa de Valori Bucuresti). Sursele legale care reglementeaza acest tip de relatii se regasesc in legislatia referitoare la societatile comerciale. managementul. 2 . clientii. stabilirea rolului consiliului de administratie astfel incat acesta sa tina cont de interesele diferitelor grupuri de actionari. .privatizarea lentă. furnizorii. autorităţile române au început să acorde o atenţie sporită îmbunătăţirii practicilor de guvernanţă corporativă ca o componentă majoră a mediului de afaceri.lipsa de pregătire şi experienţă a marii majorităţi a acţionarilor români. care nu au reuşit să prevină câteva cazuri de fraude de proporţii ce au subminat încrederea investitorilor pe pieţele de capital. care nu-şi cunosc drepturile şi mijloacele prin care şi le pot proteja. la insolventa. Exista in Romania un Institut de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti care a emis un Cod al Guvernantei Corporative. angajatii. cu modificările şi completările ulterioare O bună parte din deficienţele care se observă în practica guvernanţei corporative din România sunt un rezultat al circumstanţelor speciale în care s-a făcut reforma economică în România: . transparenta informatiei. .slăbiciunea instituţiilor pieţei de capital. care a menţinut multă vreme o bună parte a societăţilor comerciale într-o situaţie „excepţională” din punctul de vedere al acţionariatului şi implicit al funcţionării mecanismelor de conducere. diverse reglementari financiare. . cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. Acest Cod cuprinde unele recomandari care sunt prevederi cu caracter facultativ ale unor acte normative din România. care a determinat o lipsă de activism a acestuia. cu modificările şi completările ulterioare Legea nr.CAPITOLUL I . Termenul “corporate governance” desemneaza ansamblul de reguli prin care o companie este condusa si controlata. dupa marile scandari care au zguduit companii precum WorldCom sau Enron guvernele si autoritatile de control si-au canalizat atentia pe stabilirea unui sistem mai eficient de guvernare a companiilor Una dintre organizatiile care s-a concentrat asupra implementarii unui regim de guvernanta corporativa este OECD.anume: Legea nr. specificarea clara a drepturilor actionarilor (in cele din urma guvernanta corporativa trebuie sa apere drepturile actionarilor). In special.extrema dispersare a acţionariatului rezultat din aplicarea programului de privatizare în masă. Prin guvernanta corporativa se urmareste cresterea performatei companiei si armonizarea diferitelor grupuri de interese. republicată.Guvernanta corporativa in Romania Conceptul de guvernanta corporativa este o notiune mai putin cunoscuta in Romania . Principiile OECD vizeaza asigurarea unui cadru transparent si care sa respecte legislatia in vigoare.

Consolidarea activităților de achiziție și comercializare a gazelor naturale în cadrul Petrom Gas SRL. in august Petrom a înregistrat primul succes de explorare în Rusia. utilaje si tehnologii specifice. productia si comercializarea altor produse petroliere. iar in decembrie Petrom a finalizat negocierile cu Oltchim pentru transferul activităţilor petrochimice din cadrul Arpechim. cu ramasitele Companiei Romane de Petrol si cu cele 40 de companii judetene de comercializare a produselor petroliere (Peco si Competrol) din Romania. petrochimice si chimice. finalizarea construcției depozitului de produse petroliere de la Brazi și începerea construcției celui de-al treilea depozit din programul de modernizare a acestor obiective – depozitul Ișalnița. 2009 – in iunie Petrom a început producţia pe zacamantul Komsomolskoe din Kazahstan. 2. pachetul majoritar de actiuni al companiei fiind vandut companiei austriece OMV.. care a atras dupa sine includerea intr-un grup petrolier european. importul si exportul de titei. rafinarea si prelucrarea titeiului. 2005 – lansarea noului concept “Full Agency”. transportul si comercializarea produselor petroliere.PETROM Activitatea Petrom consta in exploatarea zacamintelor de petrol si gaze naturale de pe uscat si din platoul continental al Marii Negre.CAPITOLUL II Model de guvernanta corporativa . creșterea eficienței. planificarea și execuţia proiectelor de redezvoltare a zăcămintelor Optimizarea operațiunilor. 2. Perspective 2010 • • • • Finalizarea construcţiei staţiei de compresoare Hurezani Identificarea.2. produse petroliere. demararea primelor proiecte de explorare seismică 3D în Romania.lansarea primei benzinarii PETROMV. 2004 . cu rafinariile Petrobrazi. a dus la o mai buna conducere a procesului de eficientizare si modernizare a societatii.1.societatea este privatizata. Repere istorice 1997 – se infiinteaza Petrom. in octombrie s-a inaugurat o unitate nouă de procesare a gazelor în cadrul terminalului petrolier de la Midia. comercializarea gazelor. Aceasta privatizare a supus SNP Petrom si unui proces de restructurare si repozitionare in concordanta cu strategiile noului actionar majoritar. prin fuzionarea Petrom (regie nationala de explorare si extractie). 3 .

in conformitate cu legislaţia romaneasca relevanta. conform contractului de privatizare. asigurand acces egal pentru toţi acţionarii la informaţiile relevante despre Petrom.4.21%) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (2. pentru a creste gradul de transparenta fata de toti cei care au interese in relatia cu societatea. Structuri de guvernanta coroporativa Directoratul Directoratul este ales de catre Consiliul de Supraveghere si este entitatea care conduce activitatea zilnica a companiei si care supravegheaza conducerea companiilor din grup. Restul de actiuni sunt detinute de Ministerul Economiei si Comertului (30. respectand totodata și reglementarile Grupului OMV. societatea Fondul Proprietatea S.89 % ). Guvernanţa corporativa asigura acurateţea și transparenta procesului decizional al companiei. incepand cu 17 aprilie 2007 Consiliul de Supraveghere Acesta reprezinta interesele companiei si ale actionarilor sai si este responsabil pentru managementul general al companiei. asigurandu-se ca societatea va continua sa produca valoare si rezultatele asteptate de catre actionarii sai. 4 . sprijina Directoratul in activitatea sa.3. În plus.A. OMV a subscris pana in anul 2006 un pachet de actiuni de 51. cat si implementarea procedurilor interne si a prevederilor legale. asigurand atat implementarea rezolutiilor Adunarii Generale a Actionarilor. în particular a energiei eoliene. (9. dupa majorarea de capital aprobata in anul 2005. Sistemul de guvernanta al companiei este.• • Închiderea combinatului chimic Doljchim înainte de sfârșitul anului 2010. investitori privati (6. Petrom evaluează oportunitatea intrării pe piaţa de energie regenerabilă. 2. Implementarea guvernantei corporative la PETROM In 2006 Petrom a adoptat Codul de Guvernanta Corporativa. Directoratul furnizeaza periodic si la timp Consiliului de Supraveghere informatii complete cu referire la aspectele relevante ale desfasurarii activitatii. In prezent. iar până atunci acesta va fi operațional în funcție de necesitățile impuse de specificul activităţii integrate a companiei.01%. Consiliul de Administratie reprezinta interesele companiei si ale actionarilor sai si este responsabil cu managementul general al companiei.87%). Mandatul membrilor Directoratului este de 4 ani. pentru a crea valoare stabila si pe termen lung care sa permita luarea deciziilor in mod eficient. Principalele obiective sunt : cresterea valorii actionarilor asigurarea transparentei in activitatile companiei cresterea eficientei si a profitabilitatii acesteia.02%). 2. inclusiv o evaluare a riscurilor importante si a managementului riscurilor efectuat la nivelul companiei si la nivelul companiilor din cadrul Grupului la care aceasta detine pachetul majoritar. in primul rand.

Comitet de audit Un Comitet de Audit asistă Consiliul de Supraveghere in materie de control intern și raportare financiara. avand doar un numar limitat de alte comitete. sistemul de guvernanta corporativa din cadrul companiei se bazza pe o structura dualista: Directoratul care gestioneaza activitatea curenta a societatii si Consiliul de Supraveghere. Viziunea Companiei 5 .4.1.4.Bucuresti.2. Petrom respecta principiul “o actiune. toti indicatorii se refera la Petrom SA. urmare a politicii de guvernare corporatista Situatiile financiare prezentate in rapoartele anuale si trimestriale ale Petrom sunt intocmite in conformitate cu sistemul romanesc de contabilitate. 2. fiind astfel disponibile pentru toti utilizatorii. Comitetul de Audit supervizeaza strategia companiei de management al riscurilor și rezultatele financiare și monitorizeaza raportarile auditorilor interni. Documentele prezentate sunt postate pe site-ul companiei. Actionarii ce detin cel puţin 5% din capitalul social pot solicita convocarea Adunarii Generale a Actionarilor. De asemenea. Nu exista actiuni fara drept de vot. Transparenta companiei . Actul Constitutiv Conform prevederilor Actului Constitutiv al OMV Petrom. Acest comitet analizeaza si pregateste adoptarea situatiilor financiare anuale și propune distribuirea profitului. Petrom publica de asemenea situatiile financiare consolidate pe semestru si la sfarsit de an. 2.Consiliul de Supraveghere este format din noua persoane numite in functie pentru patru ani de catre Adunarea Generala a Actionarilor din 28 aprilie 2009. un dividend”. ce actioneaza ca un organism de monitorizzare si control. Acest organism propune spre aprobarea Consiliului de Supraveghere și a Adunării Generale a Acţionarilor numirea unui auditor financiar independent. actiuni care sa confere dreptul la mai multe voturi sau actiuni privilegiate. un vot. la rubrica Relatia cu Investitorii. Consiliul de Supraveghere numeste Directoratul si supervizeaza conduita in afaceri a conducerii. cu exceptia situatiilor in care este mentionat altfel. Adunarea Generala a Actionarilor Adunarea Generala a Actionarilor se desfasoara in orasul de resedinta al companiei . pregatite conform IFRS (Standardele Internaţionale de Raportare Financiară). Petrom deleaga competente multiple membrilor Consiliului de Supraveghere.

Calitatea si Comunitatile Locale. În primul rând. clienţi. producerea şi procesarea de ţiţei şi gaze  distribuirea combustibilor şi a altor produse petroliere in vederea asigurarii energiei şi mobilitatii in Romania si in regiunile invecinate. Sportul. fiind cea mai mare companie din Romania. Creşterea profitabilă şi sustenabilă a companiei este benefică pentru actionari. Una din principalele preocupari ale Petrom este sa sustina utilizarea eficienta a resurselor si a produselor energetice.5. În acelaşi timp. Protectia Mediului. si pentru explorare si productie in Romania si regiunea Caspica. se vrea ca fiecare angajat al companiei sa aiba un comportament social responsabil pentru a se imbunatati practicile de business prin intarirea politicii de Guvernare Corporatista. cat si de interesul generatiilor viitoare in privinta protectiei mediului si a dezvoltarii durabile a societatii. reunite sub deviza "Respect pentru Viitor!".3. compania incearca sa tina cont atat de nevoile clientilor actuali. Compania deruleaza proiecte de CSR pentru a sustine Angajatii Petrom. construirea • 6 . Prin programele de CSR. 2. avand rolul de centru operational in activitatea de marketing al Grupului OMV in SudEstul Europei. angajaţi şi in ansamblu. derulat impreuna cu Crucea Rosie Romana. Think Ahead – serie de campanii de informare si educare a angajatilor Petrom in privinta protejarii mediului. Petrom este angajata activ pentru a contribui la dezvoltarea societatii romanesti. Pregatirea comunitatilor a inclus construirea de adaposturi temporare.4. motiv pentru care este centrul tuturor activităţilor noastre. Responsabilitate sociala Responsabilitatea sociala corporatista este parte integranta a strategiei Petrom. Misiunea Companiei Aceasta misiune se concretizeaza in urmatoarele aspecte:  descoperirea. Educatia. Campania Nationala de Pregatire pentru Dezastre – program de informare si pregatire a comunitatilor vulnerabile in fata dezastrelor naturale. 2.Consolidarea pozitiei de lider in industria de titei si gaze din Sud-Estul Europei. pentru economia României. Printre proiectele derulate de catre Petrom se numara: • • Parcurile Viitorului – proiect de reabilitare a cinci parcuri din cinci orase ale tarii.

fizica. arta. literatura. • Olimpicii Petrom – proiect prin care peste 1. chimie. Resurse pentru Viitor – program de educare si constientizare a angajatilor si a comunitatilor in privinta utilizarii responsabile a resurselor naturale • 7 .300 de copii si tineri performeri in sport. informatica. limbi straine au fost sustinuti cu burse pentru afirmare in cadrul unor concursuri recunoscute la nivel national si international. educatie civica.de puturi si oferirea de materiale de prim ajutor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful