You are on page 1of 5

amortizoare masive, forjate de absorbţie a şocurilor împrumuta cutremur

protection to latin America's tallest tower protecţie la cel mai inalt turn America Latină's

Until recently, soaring skyscrapers and earthquake zones
were considered mutually exclusive, but the use of
revolutionary shock-absorbing dampers are now safely
raising skylines in cities that are situated in fault zones.
Până de curând, zgârie-nori creşterea şi zonele cutremur
au fost considerate reciproc exclusive, ci, folosirea
amortizoarelor revoluţionar de absorbţie a şocurilor sunt
acum în siguranţă creşterea Skylines în oraşe, care sunt
situate în zonele de vina. The new forged damper
technology was employed to incorporate 17 additional
stories into Mexico City's Torre Mayor Building while
keeping the same load per square foot that it would have
had with 38 stories, the former local building code limit
for seismic protection. Noua tehnologie amortizorului
falsificate a fost angajat pentru a include 17 povestiri
suplimentare în Mexico City Torre Primarul de
constructii, păstrând aceeaşi sarcină pe metru patrat că ar
fi avut cu 38 de poveşti, fostul local codul de limita de
constructie pentru protecţie antiseismică. As a result, the 55-story Torre Mayor, meaning "Big
Tower," is the tallest building in Latin America. Ca rezultat, 55 de poveste Torre Mayor,
însemnând "Big Tower," este cea mai inalta cladire din America Latină.

A High Profile Project Un proiect High Profile
The Torre Mayor is a world class corporate complex and a premier Mexico City landmark,
standing 738 feet tall. Primarul Torre este un complex de clasă lume corporative şi un premier
Mexico City punct de reper, în picioare 738 metri. It is the ambitious development project of
Paul Reichmann of Canada, with Canadian architects Ziedler Roberts Partnership providing
an exquisite design that blends the light, airy feel of glass with a state-of-the-art tubular steel
framework. Acesta este proiectul de dezvoltare ambiţios de Paul Reichmann din Canada, cu
arhitecti canadian Ziedler Roberts parteneriat oferind un design deosebit care imbina lumina,
aerisit simt de sticlă, cu un cadru de stat-of-the-art din otel tubular. It has 800,000 square feet
of office space, as well as 32,000 square feet of commercial space housed within a two-level
retail concourse that surrounds the lobby. Acesta are 800 de mii de metri patrati de spatii de
birouri, precum şi 32000 de metri patrati de spatiu comercial găzduit într-o mulţime de
vânzare cu amănuntul două nivele care înconjoară lobby.

Due to the tower's innovative dampers, provided by Taylor Devices (Buffalo, NY) with
forged components supplied by Scot Forge (Spring Grove, IL), the tower represents an
exception to the 38-story building code restriction that protects Southwestern Mexico's
buildings from the area's volatile seismic activity. Datorită amortizoarelor turnul inovatoare,
cu condiţia de Aparate Taylor (Buffalo, NY), cu componente forjate furnizate de Scot Forge
(Spring Grove, IL), turnul reprezintă o excepţie de la restricţia de 38 de poveste cod de
construcţii, care protejează clădirile de sud-vest Mexic de la zonei volatile activitatea
seismică. An earthquake measuring 8.1 on the Richter scale struck Mexico City in September
1985, and further quake activity occurred in 1999 due to the city's situation on top of the
Cocos Plate, a highly active subduction thrust fault. Un cutremur cu magnitudinea de 8.1

Un absorbant masina de şoc a exercita 400 de kilograme de forţă. " He notes that the Torre Mayor damper design evolved from a product formerly used in military applications to protect missile launch sites against nuclear attacks. "think of the shock absorbers in your car. Doug Taylor. here's the main difference between the shocks in your car and a damper in a building: a car's shock absorber exerts 400 pounds of force.5. "So. fiabilitatea asigurat structurale pentru turn în cutremure de măsurare până la 8. "The 38-story code restriction was calculated to limit the amount of load per square inch that can be located safely upon this fault zone and its soft. un foarte activ forţă vina subductia 1999. la Universitatea de Stat din New York la Buffalo. amortizoare din Aparate Taylor. .grade pe scara Richter a lovit Mexico City în septembrie 1985. redus dramatic de amortizoare.5. while each damper in the Torre Mayor building exerts well over a million pounds of force. şi activitatea de cutremur a avut loc în continuare. "cred că de amortizoare in masina". Consequently. Torre Mayor project engineers approached us with the question: can the building be taller than 38 stories if we use dampers to lighten the load per square inch? A programming analysis showed the answer was yes. the dampers from Taylor Devices. în care uleiul piston forţele prin orificii pentru a exercita o forţă Acum. ensured structural reliability for the tower in earthquakes measuring up to 8. spune Taylor." says Taylor. Now. Doug Taylor. who develops products for seismic protection in partnership with the headquarters for US seismic research at the State University of New York at Buffalo. De fapt. "A damper is a very large shock absorber with a cylinder-and-piston design. The Dampers that are Making the Difference Amortizoare care fac diferenţa To understand damper technology. cu sarcini seismice primarul Torre lui?. chiar cu 17 poveşti suplimentare. " In fact. care dezvoltă produse de protecţie antiseismică în parteneriat cu sediul central pentru cercetare seismice SUA. in which the piston forces oil through orifices to exert force. cu un design cilindru-şi- piston. datorită situaţiei oraşului pe partea de sus a Plate Cocos." "Deci. spune presedintele Taylor Devices ". care pot fi localizate în condiţii de siguranţă pe această zonă de eroare şi de sol moale. Torre primarul ingineri de proiect ne-a abordat cu întrebarea: poate clădirii fi mai inalt decat 38 poveşti. dacă vom folosi amortizoarele pentru a uşura sarcina per inch patrat O analiză de programare a arătat răspunsul a fost da Prin urmare. în timp ce fiecare amortizor în clădirea Torre primarul exercită bine peste un milion de lire sterline de forţă. aici este principala diferenţă dintre şocurile în maşină şi un registru într-o clădire:. with the Torre Mayor's seismic loads dramatically reduced by the dampers. Pentru a înţelege tehnologia amortizor. "Codul de restricţie de 38 de poveste a fost calculat pentru a limita cantitatea de sarcină pe centimetru pătrat." says Taylor Devices' president. nisip pe baza"." "Un amortizor este un amortizor de şoc foarte mari. the tower meets the load-per-square-inch restriction even with 17 extra stories. turnul îndeplineşte restrictii de incarcare-per-inch pătrat. sand-based soil. El observă că Torre design Primarul amortizor evoluat de la un produs anterior utilizat în aplicaţiile militare pentru a proteja site-uri de lansare a rachetelor împotriva atacurilor nucleare.

stressing that "it's important to choose an experienced forging company with the right equipment. din cauza unei defecţiuni a asigura o răcire uniformă. Forging provides unmatched structural strength and integrity. Open die forging is ideally suited for damper production because of the large dimensional requirements of the cylinders. and one that takes responsibility for their work. Este prima clădire înaltă de a utiliza mega bretele elemente de amortizare. "Scot Forge has the . mounted with hidden bolts. mai degrabă decât de foraj-l. precum şi abilitatea de a falsifica diametrul interior în jurul unui cod PIN. High Strength Construction Forţa de aderenţă mare de constructii The dampers for the Torre Mayor were constructed using the open die forging process. Amortizoare pentru primarul Torre au fost construite cu ajutorul procesului de matritare deschis. due to a failure to ensure uniform cooling. the dampers can be built into the steel bracing. Procesul de forjare prevede.000 kg. as well as the ability to forge the inside diameter around a pin. Forged end caps were later threaded onto the end of each cylinder to close the bore.000 lbs.In architectural applications. şi unul care îşi asumă răspunderea pentru munca lor. în timp ce 74 amortizoare mai mici. utilizate în pereţii scurt a structurii sunt evaluat la 600. de asemenea. where a single damper spans multiple floors. mai degrabă decât o groapă de foraj un cilindru solid." Taylor a căutat un furnizor de incredere pentru forjare proiect Torre primarul. with a 16" bore. By forging a hollow rather than drilling out a solid cylinder. because internal voids and porosity are eliminated as cylinder walls are consolidated during the forging process. considerable material savings were realized. Designul Torre Primarul încorporează 24 amortizoare în contravântuirii pe fiecare dintre cele clădirii două ziduri lungi. montate cu şuruburi ascunse. din cauza cerinţelor de mari dimensiuni a cilindrilor. Forjate capace filetate au fost mai târziu pe la sfârşitul fiecărui cilindru pentru a închide alezajului. The pistons also benefit from the extra strength and integrity provided by forging." Taylor turned to Scot Forge after a previous forging supplier's product cracked. Cele 24 de amortizoare mari sunt 6 'lungime x 24 "OD. rather than drilling it out. datorită direcţionale flux continuu de cereale-adică. steel grains are deliberately oriented in a direction that improves mechanical properties and metallurgical soundness. Taylor a apelat la Scot Forge după un produs al furnizorului anterior forjare lui cracare. It is the first tall building to use mega brace damping elements. Scot Forge a pus un inel de preforme fierbinte peste un ştift dorn. economii considerabile material au fost realizate. Taylor sought a reliable forging supplier for the Torre Mayor project. boabe de oţel sunt orientate în mod deliberat într-o direcţie care îmbunătăţeşte proprietăţile mecanice şi solidităţii metalurgice. while 74 smaller dampers used in the short walls of the structure are rated at 600. The forging process also provides superior strength due to continuous directional grain flow-ie. Prin forjare. Pistoanele beneficiază de asemenea de puterea suplimentare şi integritate prevăzute de forjare. and are rated at 1. amortizare vigoare în fiecare zi. Open matritare este ideal pentru producerea amortizor. Scot Forge placed a hot ring preform over a mandrel pin.000 lbs. cu 16" a purtat. The Torre Mayor design incorporates 24 dampers within the bracing on each of the building's two long walls. în cazul în care se întinde pe podele singur amortizor multiple. puterea superioară.260. The dampers are plainly visible through the windows. Forjare oferă puterea de neegalat structurale şi de integritate. damping force each. subliniind că "este important să alegeţi o companie cu experienta forjare cu echipament dreapta. deoarece golurile interne şi porozitatea sunt eliminate ca pereţii cilindrilor sunt consolidate în timpul procesului de forjare. amortizoarele pot fi construite în oţel contravantuiri. În aplicaţii arhitecturale. then elongated the workpiece to form the cylinder. The 24 large dampers are 6' long x 24" OD. şi sunt apreciate la 1260000 lbs. Amortizoarele sunt clar vizibile prin geamurile. apoi alungite piesa de prelucrat pentru a forma cilindru.

Recent Quake Recente Quake On January 21. a deschis recent Torre primarul au fost ocupate. La momentul de cutremur.know-how and the machinery to produce high performance forgings efficiently. în moara companiei bara de stat-of-the-art planishing. and high strength that is required of the pistons when in service and under high stress. the coastal region of the State of Colima. quenched and tempered steel. In the process. All were forged from 4140 normalized. cap nuts. the round bars that would become pistons were initially forged to produce sound centers for internal structural integrity. . flanse montare. The pistons were produced using Scot Forge's unique Tartan BarÒ process. Pe 21 ianuarie 2003. Each bar was then rolled to a smooth surface in under five minutes. bare rotunde care va deveni pistoanele au fost iniţial falsificate pentru a produce un sunet de centre pentru integrităţii structurale interne. care este necesară a pistoanelor atunci când în serviciu şi sub stres ridicat. În cazul în care cutremurul a ajuns la Mexico City a fost amplificat de soluri moale in zona. mounting flanges. thirty-one floors of the recently opened Torre Mayor were occupied. 2003. and piston heads. "Scot Forge dispune de know-how-ul şi utilaje pentru a produce piese forjate de înaltă performanţă eficient".6 cutremur. Scot Forge a produs un total de 504 componente pentru a compensa cele 96 de amortizoare. cylinder caps. spune Taylor. încă în curs de echilibru interior final de finisare. Pistoanele au fost produse cu ajutorul Scot Forge unic Tartan proces Baro. desigur. Scot Forge produced a total of 504 components to make up the 96 dampers. Acest lucru a dus la un răspuns relativ puternic.6 magnitude earthquake. At the time of the quake. însemna că un cutremur a fost loc. regiunea de coastă a statului Colima. signified that an earthquake was occurring. cu circa 30 de secunde de agitare. nuci capac. şi de înaltă rezistenţă." Taylor says. in the company's state-of-the-art bar planishing mill. then turned toward the noise and saw that the large damper outside his office was stroking. When the quake reached Mexico City it was amplified by the soft soils in the area. Aceste componente incluse cilindri brute prelucrate. The process allowed the bars to be produced efficiently. This. Occupants also reported that from inside the building the quake felt far less severe. Un ocupant a raportat că el a văzut atârnând program lumina începe să se legene şi a auzit un zgomot uşor. while providing the improved soundness. Aceasta. An occupant reported that he saw hanging light fixtures beginning to sway and heard a slight noise. These components included rough machined cylinders. capace cilindru. în conformitate cu cinci minute. Toate au fost falsificate de la 4140 din oţel normalizat. integrity. Fiecare bar a fost apoi laminate pentru o suprafaţă netedă. of course. treizeci şi unu de etaje. This resulted in a relatively strong response with some 30 seconds of shaking. şi capete de piston. În acest proces. Mexico experienced a 7. integritatea. oferind în acelaşi timp soliditatea îmbunătăţit. călite şi revenite. the balance still undergoing final interior finishing. Ocupanţii. Mexic a înregistrat o magnitudine 7. Procesul a permis bare care urmează să fie produsă eficient. apoi se întoarse spre zgomot şi am văzut că amortizor mari în afara biroului său a fost cursei.

de asemenea. The Torre Mayor has received several American Construction Industry awards and was one of the four finalists for the US Civil Engineer Research Foundation's 2003 Charles J. Pankow Premiul pentru Inovare. Pankow Award for Innovation. And forged dampers helped keep the new Seattle Mariners stadium intact during the 6.7-magnitude quake that hit in February 2001. This may well be due to the extensive use of fluid dampers as a primary element of the building's seismic protection and earthquake resistance capability. Un guvern necesare post-cutremur de inspecţie a fost efectuată cu nici un prejudiciu de orice fel remarcat. Primarul Torre a primit mai multe premii American Construcţii şi a fost unul dintre cei patru finalisti pentru SUA inginerului civil Fundatia de Cercetare din 2003 Charles J. În plus faţă de încorporarea lor în primarul Torre de constructii. . raportat că din interiorul clădirii cutremurul simţit mult mai puţin severe.more proof that the art of earthquake protection has reached a new level. Acest lucru poate fi bine din cauza utilizarea pe scară largă a amortizoarelor fluid ca un element primar de protecţie a clădirii seismice şi capacitatea de rezistenţă la cutremur. Conclusion Concluzie Forged dampers are poised to improve the future of building in earthquake zones. amortizoare forjate sunt gata pentru a îmbunătăţi viitorul clădirii în zonele cutremur. A Government required post-earthquake inspection was performed with no damage of any kind noted. they are appearing in other high profile earthquake-zone projects including the San Francisco Bay Bridge. în februarie 2001 . inclusiv din San Francisco Bay Bridge. In addition to their incorporation into the Torre Mayor Building.7 care a lovit.dovadă că arta de protecţie cutremur a atins un nou nivel. ele apar în alte proiecte de profil înalt cutremur din zona. Si forjate amortizoarele au contribuit la menţinerea noul stadion Seattle Mariners intacte în timpul cutremurului de magnitudine 6.