You are on page 1of 9

SMK SERI ISKANDAR

GEOGRAFI TINGKATAN 3
Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu
jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan.

Unit 1 : Kedudukan B Garisan kontur yang rapat


C Garisan kontur yang jarang
1. Titik persilangan di antara garisan timuran D Garisan kontur yang berselang seli
dengan garisan utaraan dikenali sebagai
A panduan grid 7.
B titik koordinat
C panduan rujukan
D panduan titik persilangan

2. Rujukan Grid 4 angka sesuai digunakan


untuk menentukan kedudukan
A masjid
B sekolah
C rumah api Rujukan Grid 1 221 merujuk kepada
D kawasan petempatan AW
BX
3. Apakah yang dirujuk oleh selang kontur? CY
A Ketebalan sesuatu garisan kontur DZ
B Kedudukan sesuatu garisan kontur tersebut
C Perbezaan ketinggian di antara dua garisan
kontur 8.
D Bilangan garisan kontur di dalam peta
topografi

4.

Rujukan grid bagi Y ialah


A RG 103218
B RG 105224
C RG 11 0210
Berapakah selang kontur di atas? D RG 128228
A 15 meter
B 20 meter 9.
C 30 meter
D 45 meter

5. Rujukan Grid 6 angka sesuai digunakan


untuk menentukan edudukan objek seperti
A klinik
B hutan paya
C kebun nanas
D ladang kelapa Rujukan grid bagi U ialah
A RG 1021
6. Antara berikut, yang manakah menerangkan B RG 11 22
tentang cerun landai?
A Garisan kontur yang tebal
1
C RG 1222 III ukuran metrik
D RG 2212 IV garisan kontur
A I, II dan III
B I, II dan IV
10. C I, III dan IV
D II, III dan IV

15. Pilih pernyataan yang benar tentang garisan


grid.
I Garisan grid menegak ialah Garisan
Timuran
II Garisan grid melintang disebut Garisan
Utaraan
Rujukan Grid 1 20205 mungkin sekali III Garisan grid dilukis untuk menentukan
AV CY kedudukan
BX DZ IV Garisan grid boleh digunakan untuk
menentukan ketinggian
A I, II dan III
11. Keratan rentas boleh dilukis dengan B I, II dan IV
menggunakan C I, III dan IV
I skala tegak D II, III dan IV
II skala peta
III skala lurus 16. Antara berikut, yang manakah merupakan
IV skala mendatar simbol ketinggian?
A I dan II C III dan IV I Warna
B II dan III D I dan IV II Tanda aras
III Tanda tinggi
12. Mengapakah keratan rentas digunakan dalam IV Stesen trigonometri
sesebuah peta topografi ? A I, II dan III
A Untuk menggambarkan tentang B I, II dan IV
penggunaan tanah C I, III dan IV
B Untuk menggambarkan keadaan aktiviti D II, III dan IV
manusia
C Untuk menggambarkan ciri fizikal dengan 17.
lebih terperinci
D Untuk menggambarkan tentang pembinaan
bangunan dan insfrastruktur

13. Antara berikut, yang manakah menunjukkan


selang kontur 10 meter?

Berdasarkan rajah di atas, garisan yang


manakah dikenali sebagai indeks kontur?
AP
BQ
CR
DS

14. Antara kaedah menentukan ketinggian ialah 18.


I warna
II tanda tinggi
2
23.
Pernyataan di atas berkaitan dengan
A pelana C genting
B kol D lurah

19.

Pernyataan di atas mungkin sekali merujuk


kepada
A cerun landai
B cerun curam
C tebing tinggi Bentuk muka bumi yang digambarkan oleh
D cerun bertangga rajah di atas ialah
A lurah
20. Apakah fungsi rujukan grid? B rabung
C susuh bukit
A Mengira ketinggian sesuatu tempat dalam D dataran tinggi
peta topografi
B Mencari kedudukan sesuatu tempat dalam
peta topografi 24. Antara berikut, yang manakah benar tentang
C Menentukan arah perjalanan sesuatu rujukan grid?
tempat dalam peta I Kaedah rujukan grid sesuai untuk peta
D Melakukan kerja-kerja pentafsiran bentuk berskala besar
muka bumi dalam peta topografi II Titik persilangan Garisan Timuran dan
Garisan Utaraan menghasilkan rujukan grid
21. III Kaedah Rujukan Grid 4 angka sahaja
boleh menentukan kedudukan
IV Rujukan grid merupakan kaedah untuk
mencari kedudukan sesuatu objek
X yang dimaksudkan ialah A I, II dan III
A stesen trigonometri B I, II dan IV
B garisan kontur C I, III dan IV
C tanda tinggi D II, III dan IV
D batu aras

22.

Simbol di atas mewakili


A 12.5 meter ketinggian dari aras laut
B 12.5 meter ketinggian dari jalan raya
C 12.5 kilometer panjang jalan raya
D 12.5 meter lebar jalan raya

3
25. Apakah kedudukan jeti?
A 158223 29. Simpang jalan ke Kuala Sepetang terletak di
B 156224 rujukan grid
C 150225 A 159233
D 155232 B 162235
C 151232
26. Masjid terletak dalam segi empat grid D 165234
A 1725
B 1624
C 1625
D 1724 30. Simpang ke Kampung Temerloh bercantum
dengan jalan utama di titik rujukan grid
27. Ciri budaya yang manakah terletak di A 129225
rujukan grid 136226? B 138228
A Kilang C 132224
B Jambatan D 139201
C Tokong
D Jeti 31. Pilih pernyataan yang benar mengenai
hasyur.
I Garisan yang tebal
28. Sungai Sembilu bermula dari kawasan yang II Garisan yang rapat
terletak di segi empat grid III Menunjukkan kemuncak di atas bukit
IV Menunjukkan kawasan yang lebih tinggi
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

4
32.

Antara berikut, yang manakah


menggambarkan garisan kontur X?

5
33. Kawasan yang paling tinggi terletak di D cerun bertangga
bahagian
A timur
B tenggara
C barat laut 36. Selang kontur dalam peta tersebut ialah
D barat ldaya A 15 meter
B 20 meter
34. W terletak pada ketinggian C 50 meter
A melebihi 80 meter D 100 meter
B melebihi 100 meter
C melebihi 120 meter 37. Tanda aras yang paling tinggi terletak di
D melebihi 140 meter A RG 7483 C RG 7684
B RG 7682 D RG 7685

35. Bentuk cerun XY ialah 38. Garisan kontur PQ mungkin sekali ialah
A cerun curam A cerun curam
B cerun landai B cerun landai
C cerun sekata C cerun sekata
D cerun bertangga

6
39. Pejabat pos dan sekolah terdapat di
A RG 6152 C RG 6351
B RG 6254 D RG 6352

40. Puncak paling tinggi pada peta terletak pada


A RG 6053
B RG 6153
C RG 6354
D RG 6455

41. RG 629538 merujuk kepada objek

42. Kampung Atap boleh ditunjukkan dalam 43. Pilih pernyataan yang benar.
rujukan grid A Balai raya terletak di RG 6453
B Selang kontur dalam peta ialah 50 meter
C Ketinggian Bukit Abon ialah 495 meter
D Kampung Limau terletak di kawasan tanah
tinggi

44. Apakah objek yang terdapat di RG 6252?


A Masjid
B Balai raya
C Petempatan
D Tanda tinggi

7
45. Pilih pernyataan yang benar tentang garisan membayangkan keadaan cerun
kontur. III Pola garisan- garisan kontur
I Garisan kontur tidak tersusun dan menggambarkan jenis bentuk muka bumi
bersilang IV Garisan kontur yang rapat
II Perbezaan ketinggian antara dua garisan menggambarkan keadaan bentuk muka bumi
kontur yang terdekat disebut selang kontur yang datar
III Perbezaan ketinggian dapat ditunjukkan
melalui jarak antara garisan kontur A I dan II
IV Garisan kontur ialah garisan yang B II dan III
menyambungkan titik – titik yang sama C III dan IV
tinggi dari aras laut D I dan IV
A I, II dan III
B I, II dan IV 50.
C I, III dan IV
D II, III dan IV

46. Yang manakah antara berikut digunakan


untuk menunjukkan ketinggian sesuatu
tempat dalam peta topografi ?
I Garisan kontur
II Tanda tinggi
III Rujukan grid Antara keratan rentas berikut, yang manakah
IV Skala linear mewakili ciri bentuk muka bumi di atas?
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

47. Tujuan keratan rentas dilukis adalah untuk


I mentafsir bentuk muka bumi
II mengkaji ciri-ciri budaya
III melihat pandangan sisi bentuk muka bumi
IV menunjukkan bentuk muka bumi di
sepanjang satu garisan pada peta topografi
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

48. Antara berikut, yang manakah menerangkan


ciri berkaitan dengan ketinggian?
I Kontur
II Batu aras
III Jangka sudut
IV Stesen trigonometri
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

49. Antara berikut, pernyataan yang manakah


benar tentang garisan-garisan kontur?
I Ketiadaan garisan kontur menggambarkan
keadaan bergunung-ganang
II Jarak antara garisan-garisan kontur
8
Jawapan Unit 1

Question No: Answer: Question No: Answer: Question No: Answer:


1 A 11 D 21 A
2 D 12 C 22 A
3 C 13 A 23 D
4 A 14 B 24 B
5 A 15 A 25 B
6 C 16 D 26 B
7 D 17 C 27 B
8 A 18 C 28 D
9 C 19 D 29 A
10 A 20 B 30 C

Question No: Answer: Question No: Answer:


31 C 41 B
32 A 42 D
33 B 43 C
34 A 44 A
35 D 45 D
36 B 46 A
37 D 47 C
38 A 48 B
39 D 49 B
40 A 50 A