You are on page 1of 11

SMK SERI ISKANDAR

GEOGRAFI TINGKATAN 3

Nama : Tarikh : Masa :
Kelas : Markah :
Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi
tiap-tiap soalan.

Unit 3 : Skala

1.

Tukarkan skala lurus di atas kepada pecahan wakilan.
A 1 : 50 000
B 1 : 100 000
C 1 : 200 000
D 1 : 300 000

2. Pecahan wakilan bagi skala penyata 1 cm mewakili 2 km ialah
A 1 : 2 000
B 1 : 20 000
C 1 : 200 000
D 1 : 2 000 000

3. Antara berikut, skala lurus yang manakah menunjukkan 4 cm bersamaan dengan 16 km?

4.

Skala X di atas adalah berkaitan dengan
A pecahan wakilan
B skala penyata
C skala bahagian
D skala lurus

5. Skala lurus yang manakah mewakili 1 : 300 000?

1

6. Berapakah keluasan kawasan yang ditunjukkan di atas? A 5 km² C 10 km² B 5.25 km² 10. jarak yang manakah sesuai diukur dengan menggunakan pembaris dalam peta topografi? A Parit B Sungai C Pinggir laut D Sempadan negeri 8. Apakah skala yang diwakili oleh pernyataan di atas ? A 1 : 500 B 1 : 5 000 2 .25 km² D 20. Jenis skala yang ditunjukkan ialah A skala lurus B skala tegak C skala penyata D pecahan wakilan 7. Antara berikut. Bagaimanakah pecahan pengimbang bagi skala penyata 1 cm mewakili 6 km di tulis? A 1 : 600 000 B 1 : 60 000 C 1 : 6 000 D 1 : 600 9.

C 1 : 50 000 D 1 : 500 000 11. berapakah jarak sebenar di permukaan bumi? A 3. Alat yang paling sesuai digunakan untuk mengukur jalan bengkang-bengkok atau sungai dalam peta ialah I benang II pita ukur III jangka tolok IV jaluran kertas A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 16.6 km. Skala pecahan wakilan yang digunakan ialah A 1 : 50 000 C 1 : 200 000 B 1 : 100 000 D 1 : 300 000 17. III dan IV D II. II dan IV C I.3 cm. Apabila pelan dilukis. Unit ukuran bagi keluasan yang biasa digunakan ialah I kilometer persegi II meter persegi III kilogram IV hektar A I. Skala boleh digunakan untuk I mengira masa II mengukur jarak III mengira keluasan IV mengukur bearing A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 14.5 cm. Jarak sebenar dari pejabat pos ke rumah Ahmad ialah 4.5 km C 40 km B 35 km D 70 km 15. Nisbah antara jarak di atas peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi dikenali sebagai A arah C skala B luas D jarak 13. Skala yang dinyatakan dalam bentuk nisbah dinamakan A lurus B garisan C penyata D pecahan wakilan 12. Jika jarak sungai dalam peta ialah 3. jarak dari pejabat pos ke rumah Ahmad ialah 2. III dan IV 3 . II dan III B I.

5 km C 1 cm mewakili 3 km D 1 cm mewakili 15 km 21. A 1 cm mewakili 15 m B 1 cm mewakili 1.15 km D 3. berapakah luas sebenar sebuah tapak pembinaan yang meliputi 16 cm segi empat grid di atas peta topografi ? A 1 km2 B 2 km2 4 .25 km C 3. III dan IV D II. Berapakah keluasan sebuah padang yang meliputi 5 segi empat grid jika keluasan setiap segi empat grid ialah 1 km persegi? A 4 km² B 5 km² C 6 km² D 7 km² 20. skala yang biasa digunakan ialah I skala lurus II skala tegak III skala penyata IV pecahan wakilan A I. II dan III B I. Dalam peta topografi. Berdasarkan skala di atas. II dan IV C I. Antara berikut.25 km 22.18.5 km B 2. Apakah jarak sebenar dari A ke B? A 2. III dan IV 19. yang manakah menunjukkan skala berukuran besar? A 1 : 12 500 C 1 : 50 000 B 1 : 25 000 D 1 : 100 000 23. Tukarkan skala di atas kepada skala penyata.

Jenis skala yang ditunjukkan di atas ialah A skala lurus B skala tegak C skala penyata D pecahan wakilan 25. berapakah jarak sebenar jika jarak di atas peta ialah 4 cm? A 0. Jika skala peta ialah 1 : 50 000.5 km C 3.25 km C 3.0 km B 2. berapakah luas sebenar padang bola tersebut? A 400 hektar B 1 200 hektar C 2 000 hektar D 4 000 hektar 29. Keluasan padang bola pada peta topografi ialah 4 cm persegi.5 km 26. Jarak lurus boleh diukur dengan menggunakan I tali II benang III pembaris IV jangka tolok A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 27.5 km D 4. C 3 km2 D 4 km2 24. Berapakah panjang sebenar jalan kereta api tersebut jika skala dalam peta ialah 1 cm mewakili 500 m? A 0. Jika pecahan wakilan ialah 1 : 20 000. Panjang sebatang jalan kereta api dalam peta ialah 5 cm.8 km D 12 km 5 .5 km C 10 km B 0.5 km B 2. berapakah jarak mutlak di antara pejabat pos dengan lapangan terbang? A 1.5 km D 25 km 28. Sekiranya skala pecahan wakilan yang digunakan ialah 1 : 100 000.

30.5 km 33.0 km C 12.0 km 35.7 km C 13.5 km C 12. berapakah jarak yang perlu dilaluinya pada hari tersebut? A 7. Sekiranya Ramli tinggal di Kampung Pusu hendak menunaikan solat Jumaat. Rosli tinggal di Kampung Jati dan Ravi tinggal di Kampung Pusu.7 km D 3. A 6.5 km 32. Kirakan panjang Sungai Losong.0 km B 6.0 km 31. berapakah jarak yang perlu dilalui oleh mereka untuk sampai ke sekolah? A 6.6 km B 9.0 km B 2.5 km D 6.3 km 34. Berapakah panjang benteng? A 2.5 km C 3.8 km C 6.5 km D 13.0 km C 7. Berapakah jarak mengikut jalan raya dari Kampung Murni ke Kampung Jati? A 4.5 km D 7. Berapakah panjang jalan raya dalam peta? A 10.0 km B 11.2 km D 18. Berapakah keluasan kawasan paya dalam peta? 6 .5 km B 11 km D 15.0 km B 5.0 km 36.

II. A 5. Kirakan keluasan kawasan penanaman kelapa dalam peta.0 km² 38. Jika panjang sungai dalam peta ialah 5 cm dan skala penyata ialah 1 cm mewakili 1 km. IV dan I 41.4 km² D 10. II dan IV C II. Antara berikut. I. I Skala lurus ialah garisan lurus yang dibahagi kepada beberapa unit kecil II Skala lurus dikenali juga sebagai skala garisan III Skala lurus tidak boleh ditukar kepada pecahan wakilan atau skala garisan IV Skala lurus terdiri daripada skala lurus mudah dan skala lurus penuh A I. IV dan III D III.8 km² B 6. Susunkan langkah-langkah mengukur jarak lurus mengikut urutan yang betul. II dan III B I. III dan IV D II.7 km² B 6. berapakah jarak sebenar sungai tersebut? A 0. II. pernyataan yang manakah benar tentang skala di atas? A Skala di atas disebut pecahan wakilan B Skala tersebut tidak boleh ditukar kepada skala lurus C 1 cm di atas peta mewakili 10 m di permukaan bumi D 1 cm di peta mewakili 100 meter di permukaan bumi 39. III. Pilih pernyataan yang benar tentang skala lurus. I Letakkan pembaris pada skala peta II Sambungkan dua titik dengan satu garisan lurus III Tandakan dua titik berpandukan panduan grid IV Letakkan pembaris di atas garisan dan ukur A I.5 km² 37.5 km² C 8. II dan IV C I. A 4.5 km² D 9.5 km C 25 km B 5 km D 50 km 7 . III dan IV 40.8 km² C 8. III dan IV B I.

75 km² D 3. Berapakah panjang Sungai Kesing? A 3 km C 4. Skala peta di atas bersamaan dengan A 1 cm mewakili 0.42. Berapakah jarak lurus di antara masjid dengan balai polis? A 1 km C 3.5 km B 1 cm mewakili 1 km C 1 cm mewakili 5 km D 1 cm mewakili 10 km 8 .7 km D 5 km 45.0 km B 2. Berapakah keluasan paya dalam peta? A 2.0 km² C 3.7 km D 3.5 km² 44.3 km 43.5 km B 3.0 km² B 2.

5 km 47.25 km² C 22.5 km D 8.5 km 49.46. Berapakah jarak mengikut jalan raya dari Kampung Salor ke Kampung Ru? A 5.0 km² 9 .25 km² B 9.5 km D 9.0 km B 5.5 km² D 80.5 km C 5. Berapakah keluasan paya dalam peta? A 2.8 km C 7. Berapakah panjang kawasan pinggir laut yang sesuai untuk dimajukan sebagai kawasan pelancongan? A 2. Tujuan utama pembinaan benteng di kawasan dalam peta adalah untuk A menakung air sawah B mencegah tanah runtuh C mencegah hakisan Sungai Jembal D menghalang kemasukan air berlebihan 48.25 km B 4.

Berapakah panjang sungai dalam segi empat grid di atas? A 5.7 km 10 .5 km C 8.50.5 km B 6.5 km D 9.

Jawapan Unit 3 Question No: Answer: Question No: Answer: Question No: Answer: 1 B 11 D 21 B 2 C 12 C 22 A 3 C 13 B 23 D 4 D 14 B 24 C 5 D 15 D 25 C 6 D 16 C 26 C 7 A 17 B 27 B 8 A 18 C 28 A 9 B 19 B 29 B 10 D 20 B 30 D Question No: Answer: Question No: Answer: 31 D 41 B 32 A 42 A 33 B 43 B 34 A 44 B 35 B 45 A 36 B 46 B 37 B 47 D 38 A 48 A 39 B 49 B 40 D 50 A 11 .