You are on page 1of 24

Szabados Pál

Hogyan regeneráld a tested,


avagy a vitalitás titka

Szabados Pál © 2010

Jelen írásmű változatlan formában szabadon terjeszthető a szerző engedélyével


I. Az élet természete
Az iskolai oktatásunk alapján azt gondolhatjuk, hogy az élet problémáinak
megoldásához elegendő a test biológiájának: anatómiai felépítésének, a benne
lezajló biokémiai, biofizikai változásoknak az ismerete.
Ez azonban nem így van. Az élet több, jóval több egy fizikai-kémiai jelenségnél.
Ennek az a következménye, hogy ha alapvetően csak fizikai-kémiai eszközökkel:
különféle tornákkal, testmozgató-nyújtó gyakorlatokkal, illetve specializált vegyi
anyagokkal (amelyeket gyógyszereknek nevezünk) hatunk a test működésére, és
próbáljuk meg azt kedvező irányba befolyásolni, nem érjük el a kívánt célt, nem
járunk elvárt mértékű sikerrel.
Az orvostudomány a jelenlegi tudományosnak elfogadott módon így jár el: lát
egy tünetet, vagy tünetegyüttest, ezt alátámasztja a kivizsgálás útján beszerzett
további adatokkal (például vérkép, vizelet összetétele, és más diagnosztikai
lelettel), majd felállítja a diagnózist megállapítva a betegség vagy kóros állapot
nevét, és az ehhez kapcsolódó kezelést – általában gyógyszerek felírását, de
súlyosabb esetben akár műtéti beavatkozást – rendel el.
Vannak azonban úgynevezett „gyógyíthatatlan betegségek”, vagy olyan kóros
állapotok, amelyeknél a gyógyítás nem minden esetben teljesen sikeres, illetve a
módszert még nem fejlesztették ki széles körben alkalmazható, kellően
alátámasztható eredményességű módon. A másik szempont az, hogy a
gyógykezelésnek vannak ismert vagy akár ismeretlen mellékhatásai is.
Olvass csak el egy gyógyszer mellé kötelezően kiadott betegtájékoztatót!
Miért van ez?
A WikiSzótár.hu oldal így határozza meg az életet:
„Az élet az a működtető energia az emberben, állatokban és növényekben, ami
az egyed és a faj tetteiből és fennmaradásából észlelhető, és ami különbözővé
teszi ezeket az anyag minden más formájától. Ez valamiféle erőhöz, mint okozó
tényezőhöz hasonlítható legjobban, mivel alapvető megnyilvánulása az, hogy
változásokat okoz, célszerűen maga köré szervezi az anyagot és az energiát, és
ezzel a fennmaradás felé hajtja az élő szervezetet.”
Melyik az a kulcsszó – az a legfontosabb kifejezés – ebben a meghatározásban,
amelyik megadja a megoldást az élet rejtélyére?
A legfontosabb az „okozó tényező” kifejezés. Okozni elsődlegesen annyit tesz,
hogy hatást kifejteni az adott dologra. Mire fejtünk ki hatást? Egyrészt saját
testünk működésére, másrészt arra a világra, amely körülvesz bennünket.
A környezetünkre a tetteinkkel vagy éppen azok hiányával hatunk.
Mivel fejtünk ki hatást a testünkre?
Egyrészt a környezetből felvett anyagokkal hatunk rá, és az őt ért más külső
behatásokkal, másrészt magával az elménk működésével: a gondolkodásunkkal,
az életszemléletünkkel, és az ennek köszönhető életmódunkkal.
Mi az elme? Az agy? Nem feltétlen.
A WikiSzótár.hu oldal így határozza meg az elmét:
„Egy élőlény vezérlő központja. Az élőlény környezetéből érkező érzékleteket, a
testtel történt tapasztalatokat, ezeknek a testben történt hatásait tároló,
visszakereső, reagáló, és a testet irányító rendszer. Egy élőlény ennek
segítségével oldja meg a létezésével, testi működéseivel kapcsolatos problémáit.”
Ezzel a meghatározással már közelebb járunk az élet problémájának
megoldásához.
Elménk tehát hat a testünkre, sőt ez a hatás sokkal erősebben nyilvánul meg,
mint azt első ránézésre gondolnánk. Ezért a saját elménk állapota, annak ésszerű
működése, a gondolkodásmódunk, az életszemléletünk sokkal fontosabb
bármilyen más, testünket irányító más tényezőnél.
Ezért írhatjuk le a következőt: valójában minden egyes ember maga felelős a
saját testi-szellemi állapotáért, elméjének ésszerű működésért, saját életének
hosszáért, annak minőségéért. Így vagyunk egyénileg felelősek saját sorsunkért,
még az egészségünkért és betegségeinkért is, illetve az azokból való
meggyógyulásért.
Ezek kemény mondatok, tudom. Nem tud tehát senki sem meggyógyítani mást
semmilyen bajból, betegségből, kóros állapotból, csupán segíteni lehet ezt a
folyamatot. Ezt teszi az orvos is a maga eszközeivel.
Ezen az alapon tudok én is Neked segíteni.
Ám a segítség tudom, csalóka dolog. Sajnos van úgy, hogy az ember saját
tapasztalata szerint már kért segítséget, és talán nem is kapott. Akart segíteni, de
sajnos nem tudott. Ezek mind ellentmondani látszanak annak, hogy a segítség
létezik.
Emlékezz vissza egy olyan alkalomra, amikor valóban tudtál segítséget
nyújtani. Amikor bármilyen módon és bármekkora mértékben hozzá tudtál
járulni valaki más állapotának megjavulásához, vagy céljának megvalósulásához.
Emlékezz vissza olyan alkalomra, amikor Neked valóban tudott valaki más
segíteni. Amikor valaki más bármilyen módon, bármekkora mértékben hozzá
tudott járulni az állapotod javulásához, vagy a célod megvalósulásához.
Biztos vagyok abban, hogy sikerült legalább egy alkalomra emlékezned. Az
ember alapvető tulajdonsága tehát az, hogy jó. Segíteni akar, még akkor is, ha a
kellő eszközei nincsenek meg hozzá. Esetleg nincs elegendő tudása vagy hatalma
hozzá. Ez mind lehet akadályozó tényező, de valójában a szándéka az, ami
számít.
Az élet természete a segítség. Az élet inkább tekinthető egy okozó szellemi
tényezőnek, mint kémiai anyagok, vegyületek puszta játékának.
Saját egészségünk tehát egyrészt attól függ, hogyan bánunk testünkkel, milyen
az elménk állapota, mi a saját valódi szándékunk, és a környezetből milyen
hatások érnek bennünket.
II. Testünk működése
Ahhoz, hogy megválaszoljuk azt a bonyolult kérdést, hogy miként működik a
testünk, látszólag könyvtárnyi információt kellene rád zúdítanom.
Ez nem feltétlenül van így, mivel nem egy orvosi szakszöveget szeretnék
megírni. A célom az, hogy bárki – különösebb előtanulmányok és biológiai,
illetve kémiai képzés nélkül is – megértse, hogyan működik a teste.
Ehhez háromféle állapotot kell megkülönböztetni:
1. A test ideális állapota;
2. A test optimális állapota;
3. A test tényleges állapota.
Először azt mutatom meg, hogy mit jelentenek ezek az állapotok:
Az „ideális állapot” egy olyan állapot, amely a minden megkötéstől mentes.
Ebben az esetben nem vagyunk tekintettel semmilyen megszorító tényezőre.
Amikor a dolog céljának a kiteljesedését nem korlátozza semmilyen tényező.
Az „optimális állapot”, már egy szinttel „földhöz ragadtabb”. Ez az adott
körülmények között elérhető legjobb célmegvalósítást jelenti, tehát itt már
lehetnek korlátozó tényezők, de a dolog céljának kiteljesedése még nagyobb
megszorítások nélkül képes megnyilvánulni.
A „tényleges állapot” a valóban megtapasztalt állapotot jelenti. Itt már bőven
vannak korlátozó tényezők, vannak akadályok, amelyek ellene hatnak a cél
megnyilvánulásának. Ez a tested esetében az, ahogy érzed magad, vagy ha
kitöltötted a személyes állapotfelmérő tesztet, akkor az ott kapott eredményed.
Valójában mi ennek a felosztásnak az értelme?
A cél az, hogy a „tényleges állapotból” elmozdulva az „optimális állapot” felé,
sőt azon túl, az „ideális állapot” felé haladjunk.
Milyen a test ideális állapota?
Az ideális állapot megfogalmazásakor tulajdonképpen megfogalmazzuk azokat
a korlátoktól mentes elvárásokat, amelyeknek a testnek meg kell felelnie. Ezt
akár Te is elvégezheted, ha fogsz egy papírlapot, íróeszközt, és elkezdi felírni
azokat a tulajdonságokat, amelyeket saját testedről el tudsz képzeni, vagy jó
lenne, ha az olyan lenne.
Talán ilyen dolgokat írnál fel: legyen szép; legyen arányosan magas, jó alakú,
izmos és rugalmas, legyen ideális a testsúlya. Tartson ki korlátlan ideig, azaz ne
pusztuljon el soha, legyen tökéletes öngyógyító képessége, hogy a működése
során elszenvedett sérüléseket nyom nélkül ki tudja javítani. A környezetből
jövő, léte ellen ható tényezőket minden esetben védje ki. Legyen eléggé erős, ne
fáradjon ki, illetve gyorsan képes legyen kellő energiát felszabadítani, ha fokozott
erőkifejtésre van szükség. Szinte azonnal álljon vissza a „normál” működési
szintre. Az érzékszervei legyenek kiváló állapotban, például: messzire és élesen
lásson; szagot, ízt tökéletesen érezzen.
Megterheléskor ne legyen izomláza, ne érje fájdalom, ne legyen soha beteg, ne
működjön egyetlen kis része se a többi szerve rovására, megbontva ezzel az egész
test összhangját. Az ilyen megbontó jelenségek lehetőségét már annak
kialakulása előtt kezelje: legyen előrelátó a működését illetően.
A szervei és szervrendszerei kiváló összhangban működjenek egymással,és
nagyszerű erőnléttel rendelkezzen. Keringése, légzése, emésztése, kiválasztása és
szaporodási képessége szintén kiváló legyen.
Ha van kedved, folytasd még házi feladatként a felsorolást. Azt hiszem, most
már érted, mire gondolok.
Milyen a test optimális állapota?
Az optimális állapot mindenképpen gyors reagáló és öngyógyító képességet
jelentene, a lehető leghosszabb élettartammal, és ezen az élettartam alatt nem
lenne különösebb érzékelhető betegsége, vagy kóros állapota, mert az ezekhez a
zavaró tényezőkhöz vezető behatásokat képes lenne megfékezni és kezelni, olyan
módon, hogy azok ne legyenek rá jelentős hatással. Természetesen egy ilyen test
is szép lenne, energikus és szinte fáradhatatlan. Az érzékszervei ragyogó
állapotban lennének, jól működnének és gyorsan észlelné a környezetből érkező
ingereket. Izomzata ruganyos lenne, és eléggé erős, hogy képes legyen gyorsan és
ügyesen mozogni, képes lenne a megterheléseket jól elviselni, és kitartóan
terhelhető lenne, még nehéz körülmények között se esne baja annyira, hogy
súlyosan megbetegedne. Ez nem jelentene elpusztíthatatlanságot, de ez annyit
biztos jelentene, hogy a terhelhetősége és tűrőképessége jóval meghaladná a mai
szokásos szintet. Igazi élsportoló test lenne, kiváló izom- és vázrendszerrel,
erőnléttel, légzéssel, keringéssel és emésztéssel, kiválasztással és szaporodási
képességgel.
Úgy is mondhatnánk, hogy minden jó tulajdonsága és képessége meglenne,
messze a ma tapasztalható normális szint felett.
Nos, van egy jó hírem.
Neked potenciálisan egy olyan tested van, amelyik képes legalább az optimális
szinten működni, és olyan öngyógyító tulajdonsággal van ellátva, amely képes
kihúzni a legnagyobb bajból és legsúlyosabb helyzetekből.
A potenciálisan itt azt jelenti: „a benne rejlő lehetőségeknél fogva, a
természetes működéséből adódóan”.
A következő fejezetben azt olvashatod majd el, hogyan romlik el ez a
potenciális képesség.
III. A leselkedő veszélyek
Ebben a levélben az egészségre leselkedő veszélyekről lesz szó.
Ezek azok a tényezők, amelyek miatt a tested közel sem működik az optimális
szinten.
Újra a WikiSzótár.hu-t hívom segítségül, hogy meghatározzam az egészség
szót.
Íme a meghatározásai:
„1. Testi épség. Az emberi test egészének, illetve minden részének, szervének,
szervrendszerének céljának megfelelő összehangolt, egységes működési állapota.
A test és lélek azon állapota, amikor semmi baja sincs, mikor nem beteg.
2. Épség és ésszerű működés. Bármilyen működő rendszer, szervezet,
struktúra épsége és eredendő céljának ésszerű megvalósulása.”
Mind a két meghatározást alkalmazni kell az egészség teljes megértése
érdekében.
A fentiek alapján két fő csoportra oszthatók azok a veszélyek, amelyek az
egészségünket ássák alá:
1. Szellemi tényezők. Ezek azok az elmebeli jelenségek, amelyek befolyásolják a
test működését. Ezek az átélt betegségek, fájdalmak, az átélt veszélyek és kóros
állapotok, a megrögzött gondolatok, elképzelések, múltbeli döntések, beleértve a
múltbeli életszemléletet, amelyek meghatározták azt, hogy a múltban mit tett,
hogyan bánt a testével, azt baj esetén milyen hatások érték, és erre mi volt a
válasz, az akkori kezelés. Ide tartoznak azok az életvitelt érintődöntések,
kezelések, amelyek alapján ma mi tesz a testével, hogyan kezeli azt. Ezek az
egészségre ható belső (az elme, illetve a személy okozta) tényezők összessége.
2. Környezeti tényezők. Ezek azok a hatások, amelyek érik a testet, az elmét, és
így magát a személyt is. Ebbe a csoportba tartozik a táplálkozás is, a bevett
különféle gyógyszerek, az elfogyasztott serkentő- és kábítószerek, az alkohol,
hatásai, és így tovább. Ide tartoznak azok a negatív hatások is, megoldatlan
helyzetek, amelyek stresszt jelentenek az életében. Úgyis beszélhetünk ezekről,
mint testi és lelki-szellemi környezeti hatásokról. Ezek egy fele – az esetek
többségében sajnos a kisebb része – lehetnek segítő hatások is, de lehetnek
olyanok is, amelyek inkább gátolják a testműködését, hogy az elérje az optimális
működési, egészségességi szintet.
Most bemutatok néhány példát a fenti csoportokba tartozó jelenségekre:
(Előre elnézést kérek a durvább hangvételért, de ezt így kellett megírnom.)
1. Egy erőszakos, kötekedő ember az ilyen hajlamánál fogva kiteszi magát a
különféle gyulladásoknak, és ezen keresztül a reumatikus betegségeknek, vagy
akár a ráknak. Az a múltbeli döntés, amely ma is öntudatlanul hat, hogy „ha
problémám van, akkor alkoholhoz kell nyúlnom”, könnyen láthatóan
alkoholistává teheti, ami testileg máris vitamin hiánytokoz, másodlagosan pedig
erőszakossá és kötekedővé teheti.
2. A termőtalajt vegyipari szennyezés mérgezi, és ezen keresztül mérgek
kerülhetnek a táplálékba. Ezt tovább rontja, mérgezi az élelmiszeripar a
különféle kezeléseivel, tartósító szereivel. Ezek az általában jóval olcsóbb
technológiák teljesen kiölik a táplálékból mindazt, amitől az „táplálónak” lenne
nevezhető.
A médiából (jellemzően a TV, az internet) folyamatosan érkező lehangoltságot,
reménytelenséget és stresszt okozó hírek, kommentárok, vagy a
„szórakoztatásul” filmen bemutatott témák, helyzetek (például a bűnügyi és
horrorfilmek, nem is beszélve a nyílt szexuális tartalmakról) mind olyan hatások,
amelyek közvetve aláássák az egészséget.
3. A nagyüzemi állattartás körülményei botrányosak. Nem csak arról van szó,
hogy a húsfogyasztás magában rejt-e az egészségére veszélyt, hanem arról, hogy
azok a körülmények, ahogyan az állatokat „húsgépekké”, „tojásgépekké”
alacsonyítják, több mint barbár.
A hormonokkal, antibiotikumok kezelt takarmány ugyanúgy mérgezi az
állatokat, ahogy az emberi szervezetet mérgezné, így ezek a mérgek
továbbadódnak a majd elfogyasztandó húsba, húskészítménybe.
Az állatok megölése természetesen további mérgeket juttat a húsba, hiszen a
megrémült, haláltusájukat vívó jószágok szervezetében nagy mennyiségű vegyi
anyag termelődik, amely benne marad a később elfogyasztott húsukban.
Az így nyert húsokat még tovább mérgezik a feldolgozó üzemek
(tartósítószerekkel, élelmiszer színezékekkel, stb.), hogy az üzletek pultjain
eladhatóbbá váljanak.
Tudom, nem a legkellemesebb olvasmány volt a fenti rész, de attól még sajnos
igaz.
A fentiektől eltekintve valójában még egy szót sem írtam arról, hogy a föld
megtermelt gabonatermésének hányad részét etetik fel takarmányul az
állatokkal, miközben tudvalevőleg emberek milliói éheznek. Arról sem írtam,
hogy mekkora környezetszennyezést okoz a világméretű nagyüzemi állattartás
önmagában.
Valójában ki kell jelentenem: a jelenlegi gazdaságpolitikai szemlélet teljes
mértékben egészségellenes.
Ennek ellenére vannak biztató jelek, mint például a táplálék-kiegészítő vitamin
és ásványi anyag készítmények egyre bővülő, egyre jobb minőségű választéka,
valamint a hús nélküli, nyers növényekből álló táplálkozás térhódítása.
A következő levél már arról fog szólni, mit is tehetsz saját állapotod javításával
és optimális szintjének megőrzésével kapcsolatban.
IV. Mit tehetsz azonnal?
A válasz egyszerű: a már olvasott rád leselkedő veszélyeket kell kezelni.
Hogyan?
Először el kell döntened, hogy komoly az elhatározásod, ugyanis ez majd talán
nem is kevés – látszólag örömöt jelentő, értékesnek vélt – szokásodon,
tevékenységeden való változtatással is jár. El kell érned, hogy a korábbi
levelekben említett romboló környezeti, gazdasági hatásokat minimalizáljad,
illetve ha lehet, szüntesd is meg.
A szellemi-lelki jólét terén az egyik legfontosabb, hogy ne nézz folyton
televíziót.
Ez nem csak a hír- és politikai „informáló” műsorok kitiltását jelenti az
életedből, hanem a „Jó barátok között” és a „Jóban, rosszban” típusú
végtelenített, lélekromboló ostobaságok nézését is.
Ezek ugyanis olyan életmódbeli példákat sulykolhatnak a nézőbe, amelyek
nem csak erkölcstelenek – sőt néha kifejezetten bűnöző példát mutatóak –, és
olyan stresszhelyzeteket előadók, amelyek a nézőben is feszültséget okozhatnak.
Ezek pedig lassan és észrevétlenül aláássák a testi és lelki jó állapotot. Így jobb
elkerülni ezt.
Gyakorlatilag nem lehet egyetlen olyan TV csatornát, sőt már műsort se találni,
amely valóban értékes kikapcsolódást jelentene. Csupán a nézőszám fokozása
érdekében vetített sok lehangoló, borzalmakat, bűnözést és álnokságot bemutató
történet nem jelent értékes kikapcsolódást.
A televíziózás helyett inkább menj el sétálni! Legyél jó levegőn, beszélgess
barátaiddal, családtagjaiddal! Ezt komolyan mondom!
A mai ember annyira mozgásszegény életmódot él, hogy minden TV képernyő
előtt ülve eltöltött idő saját egészségének az elpazarlása.
Ha kikapcsolódásra vágysz, akkor vigyél egyre több esztétikát, valódi
klasszikus művészetet az életedbe! Olyan zenét hallgass, amely megnyugtat.
Vivaldi: „Négy évszak” című zeneműve klasszikus példa erre. A legjobb, ha
magad hozol létre esztétikus alkotásokat. Egy szépen elkészített rajz, egy magunk
alkotta dísztárgy, megvarrt ruha, vagy akár egy elkészített finom étel sokkal jobb
kikapcsolódást jelent a napi munka mellett, mint az, hogy leülsz a TV elé, és
magad elé bámulva nézel egy képeket vetítő lapot.
Ha mégis filmet akarsz nézni, akkor olyan filmeket nézz, ahol a jó győz, ha van
benne nemes célért folyó igazságos küzdelem. Legyen olyan mű, amiről azt
gondolod, hogy száz év múlva is biztosan nagyra becsült lesz.
Testi-lelki jóléted érdekében a fentieken kívül naponta fogyassz összetett
vitamin és ásványi anyag, illetve nyomelemeket tartalmazó táplálék-
kiegészítőket.
Igyál elegendő tiszta vizet!
A minimális vízfogyasztás mértéke 3 deciliter tíz testsúlykilogrammra – azaz
0,3 deciliter egy testsúlykilogrammra – számolva. Ezt jóval meg kell haladni
akkor, ha valaki beteg, ha kánikula van, ha az ember intenzív mozgást,
erőkifejtést végez (sportol, vagy fizikai munkát dolgozik).
Egy 80 kilogramm súlyú embernél ez 2,4 liter tiszta vizet jelent. Tehát nem
csak folyadékról (levesről, sörről, stb.) van szó.
Tiszta vízről, forrásvíz minőségűről vagy akár még annál is jobbról.
Ide tilos beszámítani az alkoholos italokat, az édesítőszerrel teletömött
„üdítőket”, a szén-dioxiddal dúsított, „buborékos” italokat, az úgynevezett
„energiaitalokat”.
Ezeket tilos fogyasztani!
Se felnőttnek, se gyereknek. Ha szülőként fontos gyereked egészsége – és miért
ne lenne az –, akkor az ezekben a levelekben olvasottakat nála is alkalmaznod
kell, nem csak magadnál.
A vízfogyasztás elegendő volta az elfogyasztott táplálék minőségénél is
fontosabb. A testben minden folyamat pontosan szabályozott lúgos-savas
kémhatású (pH értékű), olyan vizes közegben megy végbe, amelynek megfelelő
ásványi anyag tartalmúnak, elektromos vezetőképességűnek kell lennie. Minden
testünkbe kerülő anyag – kivéve a végbélnyíláson bejuttatottakat, lásd a
gyógyszerként adott kúpokat – átmegy a májon. A máj csak akkor tudja elvégezni
szűrő, átalakító és raktározó feladatát, ha megfelelő mennyiségű vizet iszunk.
A vizeletednek színtelennek kell lennie. Ez jelenti azt, hogy valóban elegendő
vizet iszol.
Ennek érdekében rendszeres, ivásra való időt kell beillesztened
munkavégzésed óráiba, mindennapi tevékenységeidbe. Ahogy a „szükség
nagyúr” elven kimegyünk a WC-re, ugyanúgy a „szükség nagyúr” szabály
érvényes itt is.
A következő négy dolgot kell megtenned:
1. iktasd ki a romboló szórakozást, a fentebb leírt műsorokat és a sajtót (a TV-t,
az újságokat, a „Blikket” és a hozzájuk hasonló lélekromboló internetes
társaikat);
2. naponta rendszeresen fogyassz különféle jó minőségű táplálék-kiegészítőt;
3. drasztikusan csökkentsd le az állati eredetű fehérjét: a húst, a tojást, a tejet,
és ezek készítményeit, így hagyd el a húskészítményeket (szalámikat, virsliket,
felvágottakat, krémeket, pástétomokat, stb.) – ugyanis ezekben van a legtöbb
adalékanyag –, nézd csak meg a boltban a címkét;
4. és elegendő tiszta vizet igyál, és nem fogyassz se kólát, se fantát, se
energiaitalt, semmilyen cukrozott vagy édesítőzött „üdítőt”, és persze alkoholt se.
Ha ezeket a pontokat használod az életedben, akkor már többet teszel a jó testi
és lelki állapotod visszanyerésére és megőrzésére, mint amit más valaha is
megtett az utóbbi ötven évben ebben a kulturális környezetben.
Ha ráadásul még naponta legalább fél órát rendszeresen mozogsz, sétálsz vagy
tornászol, akkor még többet teszel a testi-lelki jóléted megelőzésére – betegség
esetén pedig az aktív gyógyulás elősegítésére –, az egészséges kikapcsolódásod és
a jó közérzeted védelme érdekében.
A következő fejezet arról fog szólni, hogy örvendhetsz-e újra testi és lelki
jólétnek.
V. Lehetünk-e egészségesek?
Azt gondolom, hogy igen, valóban lehetünk.
Mi van a „testi-lelki jólét és ennek ellenkezője mérleg” két serpenyőjében, és
merre fog billenni ez a mérleg?
Nézzük a jólét vagy ha úgy tetszik: egészség oldalát egy kicsit alaposabban,
mint eddig.
Az egészség a tested, az elméd, az egész személyiséged alapvető természetes
létezési állapota. Itt a természetes szót, a „veleszületett”, az „alapvető létéhez
tartozó” értelemben használom.
Tehát ahhoz, hogy a mérleg másik serpenyője egyáltalán létrejöjjön, valami
alapvető hibának kellett bekövetkeznie.
Ez – ahogy Dr. Lenkei Gábor a „Mentőöv beteg emberek számára” című
könyvében írja –, a „helytelen bánásmóddal” kezdődik. Ebben a nagyszerű
könyvben a testtel kapcsolatos helytelen bánásmód következményéről van szó.
Mitől van ez a helytelen bánásmód?
Buddha mondta a következőt:
„Tetteink, szavaink és gondolataink meghatározzák karmánkat, vagyis azt,
hogy boldogság vagy szenvedés lesz-e osztályrészünk.”
(A karma itt az egyéni sorsot jelenti.)
Tehát a tettek mögött állnak a szavak, gesztusok – megjelenítve szándékot –, a
szándékok mögött pedig ott vannak a gondolatok. Így valójában az elménk
állapota az egyik legfontosabb tényező egészségünk megőrzése, visszaállítása
szempontjából. A teljes sikerhez ezzel is kell tenni valamit, de ez nem ezeknek a
leveleknek a tárgya. Én L. Ron Hubbard idevonatkozó írását tartom követendő
útnak.
A mostani célom a táplálkozás és életmódbeli segítség.
A korábbi levelemben a megteendő négy pont közül kettő ezzel foglalkozik.
Röviden még egyszer utalok rájuk:
1.) kevesebb hús, és ha lehet felvágott, kolbász, illetve társaik se;
2.) naponta legalább 2-2,5 liter tiszta víz a jó vese és májműködésért. A tiszta
víz szerepét valójában nem lehet eltúlozni.
Itt egy nagyszerű könyvből, Paul Pitchford: „Gyógyító táplálkozás” címűből
vett idézetem a következő:
„Az étel mindig megfelelően működik, bár a hatása kevésbé markáns, sokkal
gyengébb, mint a gyógynövényeké és más gyógyszereké. Ugyan lassabban fejti ki
a hatását, de sokkal alaposabban befolyásolja a test valamennyi rendszerét. Ha
megelőzésre és kezelésre helyes étrendet állítunk össze, kevesebb gyógyszerre
lesz szükség – ha szükség lesz egyáltalán.”
Az előző leveleimből és a fenti idézetből egyértelműen következik, hogy
magunk vagyunk felelősek táplálkozásunkért. Így senki nem engedheti meg
magának, ha egyáltalán testi és lelki jólétnek akar örvendeni és valóban hosszú,
boldog életet akar magának, hogy továbbra is a nagyüzemi túlfinomított
élelmiszereken, „kólán és hamburgeren” éljen.
Ez azt is jelenti, hogy nem tolhatod át az élelmiszeriparra, a kereskedőkre, az
üzletek polcaira a felelősséget a táplálkozásod és életmódod minőségéért – még
ha ők is felelősek érte –, mert Te rakod bele a kosaradba a kiválasztott
„élelmiszert”.
Buddha a következőt mondta a felelősségről:
„Számos szabad tettünk eredménye vagyunk, és ezekért egyedül mi magunk
vagyunk felelősek.”
Mit jelent ez a szó: felelősség? Erről inkább a büntetés, fenyegetés az, ami talán
beugrik Neked is. De ez igen szűk jelentése a szónak, és ebben az idézetben nem
erről van szó.
A WikiSzótár.hu a következő ideillő meghatározást adja:
„Az a saját magunkra vonatkozó felismerésünk és elképzelésünk, hogy okozunk
valamit – valamilyen hatást érünk el –, valamiben közreműködőként
részt veszünk, valahol jelen voltunk úgy, hogy a dolgok ottani alakulására
hatottunk. Ez vonatkozhat csoportokra is, és bármire, ami személyekből áll.”
A felelősség tehát okozást jelent!
Ez alapjában véve jó hír. Ez azt jelenti, hogy a jóléteddel, a sorsoddal
kapcsolatban nem kell senkitől engedélyt kérned arra, hogy változtass rajta. Csak
Rajtad múlik az egész. Ez az Te életed, a Te tested. Az is igaz, hogy senki más
nem fogja megtenni helyetted. Így senki más sem fog jobb helyzetbe, hosszabb és
sikeresebb élethez segíteni Téged csak saját magad.
A mérleg nyelve így Te vagy.
A jelenlegi szándékod és tetted okozza azt, hogy a következő pillanatban
miként érzed magát. Ha most eldöntöd, hogy jó irányba fordítod az életed
tényleg, és javítasz az állapotodon, leszámolsz a helytelen dolgaiddal – ha ilyenek
lennének –, akkor máris jobban érezheted magad, hiszen hoztál egy jó irányba
mutató döntést.
Ezután csak ragaszkodnod kell ehhez a döntésedhez.
Talán most rögtön elbátortalanít az, hogy már korábban is eldöntötted a jó
irányt – sőt úgy érezted, tettél is érte –, és mégis kudarcot vallottál, mert nem
érted el a célod úgy, ahogy azt elképzelted. Ezt teljesen megértem. Én is
átmentem a saját kudarcaim, és az élet nem adja könnyen a sikert, a jó
eredményeket.
Az ember egyik legfontosabb tulajdonsága azonban a kitartás, az újrakezdés
képessége. Én – talán már írtam – ötven felett vagyok. A kor mégsem tántoríthat
el attól, hogy belássam, eddig mit okoztam magamnak, és most merre akarok
haladni, és végül boldognak és sikeresnek lenni.
Kívánatos cél a jóléted megőrzése, illetve – ha kell – a visszaállítása?
Akkor éleszd fel magadban ezt a célt, és vegyél itt és most egy új lendületet.
Olvasd el újra az előző fejezetet, és alkalmazd az életedben az ott leírt négy
pontot.
A következőkben még alaposabban lesz szó a táplálkozásról, de most döntsd el
életed jövőbeli irányát, és tedd meg az alapvető szükséges fenti lépéseket.
VI. A táplálkozásról
A táplálkozásról már rengeteget írtak. Itt most nem fogok saját lovamként
dicsérni egy újabbat.
Azokat a legfontosabb szabályokat, módszereket, amiket jónak tartok, és meleg
szeretettel ajánlhatok, viszont megosztom Veled.
A táplálkozásodnál a következőket vedd figyelembe, illetve fokozatos ebbe az
irányba vezesd be az életedbe:
1. Minél jobban feldolgozott egy élelmiszer, annál inkább egyre kevesebb
biológiailag értékes tápanyag van benne.
2. A legfontosabb számunkra a tiszta víz, ahogy erről korábban már írtam! Itt
az elfogyasztandó mennyiség miatt emelem ki. Ébredés után kezd a napot egy
nagy pohár (3 dl) tiszta vízzel, és lefekvés előtt szintén egy nagy pohár vízzel
búcsúztasd azt. Ha mélyen aludsz, nem kell éjszaka felkelned.
Persze még hat deciliter nem elég. Két-három liternyi már megteszi. Tudom
jól, ez sem megy egyik napról a másikra. Hozzá kell szoktatnod magad, és ez
nem biztos, hogy könnyen megy. De mi megy könnyen, ami valóban hasznos?
Némi önfegyelemre szükség van itt is.
3. A táplálékaink alapanyagaiban még meglévő értékes vitaminok, ásványi
anyagok, enzimek a finomítási, elkészítési eljárás módjától függően részben vagy
teljesen elpusztulnak, és nem számíthatunk rájuk.
Példa:
Ha elfogyasztasz egy frissen szedett almát, akkor a lehető legtöbb benne a
tápanyag. Ha ezt már az üzletben vagy a piacon vásároltad meg, akkor az
szállítás, az állás következtében már vesztett értékéből, ezek az anyagok már
kisebb mennyiségben vannak a gyümölcsben.
Tudom, hogy nincs mindenkinek almáskert a lakásában, de ettől függetlenül a
frissesség fontos tényező.
Ha ebből az almából otthon kompótot készítesz – megfőzve azt –, akkor bizony
csak holt „táplálékot” viszel be a szervezetedbe. Ugyanez igaz az almás pitére is.
Nagyon finom – korábban én is szerettem –, édes a sok cukortól, de csak
teletömöd vele a gyomrod. Biztosan hízni és savasodni fogsz tőle.
4. A finomított kristály és porcukor, barna cukor, répacukor, nádcukor,
akármiféle „normális” cukor hosszú távon fogyasztva igazából „méreg”. Savasít,
hirtelen felviszi a vércukorszintet, aztán amikor az rövid idő múlva leesik, újra
éhes leszel. Tönkreteszed a májad, a hasnyálmirigyed – a cukorbetegség előre
programozva! –, elhízást, valamint sokféle betegség lehetőségét okozod hosszú
távon. Tehát ne fogyassz cukorral „mérgezett” ételt!
Helyette léteznek a nyers gyümölcsök! Nem kell süteménnyel, fagylalttal,
cukorkával édesíteni az életet, mert keserűvé válik az évek múltával!
5. A finomított lisztben szinte alig van tápanyag. Nincs bennük semmi rost,
ami pedig elengedhetetlen a tápcsatornánk karbantartásához. Készíts otthon
kenyeret teljes kiőrlésű lisztből! Ha nem akarsz otthon sütni, már akkor is
sokféle teljes kiőrlésű pékárú kapható a boltokban. Nézd meg a kenyerek
címkéit!
Vigyél nagyítót! Nálam mindig van egy kis nagyítóüveg. Ha még egészségesebb
akarsz lenni „liszt fronton”, akkor akár magad is őrölheted otthon a gabonát házi
malomban.
Talán ez túlzásként hangzik, de itt a frissesség a fő szempont. Csak a frissen
őrölt gabonában vannak meg maradéktalanul a gabonaszem értékes anyagai
teljes mértékben. Az őrlés és a liszt felhasználása között eltelt idő ha nagyon
elhúzódik, a liszt tápértékének romlásához vezet. Ezért célszerű legalább a liszt
szavatossági idejét megnézni a boltban a zacskón. A házi őrlést lehet, hogy már
túlzásnak tartod, és ez valójában az is. Itt azt a pontot mutattam meg, hogy
meddig mehet el az ember. Valójában légy fokozatos az átállásban, nem kell
rögtön vagyonokat beruháznod. Tudom jól a kenyérsütő se olcsó, a házi malom
meg még drágább.
6. A gyümölcsök a legfontosabb táplálékaink közé tartoznak. De helyesen kell
őket enni! Mindig éhgyomorra fogyaszd őket, lehetőleg a reggeli vagy a délelőtti
órákban. Így a tisztító, méregtelenítő hatásuk a legjobban érvénysül. Ne keverd
más ételekkel, és ne főzd vagy süsd meg őket.
Még lekvárnak se! A lekvár édes, cukros íz, semmi más. Készültekor órákon át
rotyogott a fazékban, és elbomlott már benne minden tápanyag.
Ha főétkezéshez desszertként kínálod a gyümölcsöt, vagy más étellel – például
joghurttal kevered azt, bár összekeveri azt helyetted az élelmiszeripar, és meg is
cukrozza jól –, akkor bizony savasítani fog, és erjedni kezd már a gyomrodban.
Ha azonban külön eszed, akkor a gyomron viszonylag gyorsan áthalad – úgy
egy órán belül –, gyorsan felszívódva. Ez alól kivétel a banán, amely a
gyomorban több időt tölt el. Ezért nem érdemes a banánt más gyümölccsel
párosítani.
7. Fogyassz magcsírákat! Ha lehet otthon saját magad csíráztass magvakat.
Fontos enzimek vannak bennük, amelyeket a kifejlett növények már nem
tartalmaznak.
Egy üres nagy befőttesüveg, a tetejére pedig szúnyogháló – vagy hasonló
finoman lyukacsos anyag – kell hozzá csak, de lehet flancosabb csíráztató
edényeket is venni.
8. A következő fontos tápanyagcsoportot a nyers saláták alkotják, azok közül is
a zöld színűek, a bennük levő vitaminok, ásványi anyagok és a klorofill miatt.
9. A következő tápanyagcsoportként a többi zöldség következik. Ezek is főleg
nyersen, frissen fogyasztandók. A főzés, sütés már ront a tápértékükön. A
legkíméletesebb főzési módszer a párolás, de az sem puhára. Maradjon benne
tartás, „harapni, rágni kelljen” az ételt.
10. Ne használj mikrohullámú sütőt! A mikrohullámok teljesen szétrombolják
az ételt. Még fagyasztás utáni felolvasztásra se használd. Ha megvetted dobd ki,
vagy ajándékozd oda a legnagyobb ellenségednek, akit meg akarsz átkozni. (Én
azért a jövőbeli sorsod miatt a kidobást javaslom, mert a gonosz tettek
visszaütnek az elkövetőjükre. Ekkor is veszélyes hulladékként kezeld, ne
szennyezd vele a környezetet.)
11. Ne használj alumínium edényeket a sütéshez, főzéshez! Ma már talán nem
is lehet kapni őket, de szabadulj meg az esetleg régről a konyhaszekrényben
maradottaktól.
12. Ne használj finomított olajakat, zsírokat – étolajt, margarint! Ne süsd bő
olajban az ételt!
13. Sütéshez, főzéshez a leginkább javasolt zsiradék az íztelen kókuszzsír, ami
úgy húsz fok alatti hőmérsékleten szilárd, mégsem kell hűtőben tartani.
14. A burgonyát, a rizst ne köretként fogyaszd, hanem főfogásként, salátával,
zöldségekkel. Ez a két élelmiszer a hagyományos konyhai felfogás szerint a
húsokhoz köretként tálalva sajnos savasít, eltömít, és rengeteg energiádba kerül
az emésztése. Ezért van az, hogy ebéd után mindjárt kell a kávé, hogy el ne aludj.
15. Szokj le a kávéról, a fekete teáról, kakaóról, a tejcsokiról! A keserű
étcsokoládé már jobb, de tulajdonképpen szükségtelen luxus. Nézd meg a
címkét, valamennyi cukor mindenféleképpen van benne, emiatt pedig valójában
kerülendő.
16. Ne igyál tehéntejet, sőt ha lehet semmilyen tejet. A tej nyákot képez a
bélfalon, és nehéz megemészteni. Ha tejterméket akarsz enni, akkor az legyen
natúr joghurt vagy kefir. (De csak cukormentes, nézd meg nagyítóval itt is a
dobozt!) Sajtot csak módjával, és nem tésztán, hanem zöldséggel, salátával, és
nem keverve más étellel.
17. Mogyorót, diót és más csonthéjas magokat ne pörköld, sózd meg, mert ezek
mind savasítani fogják a testét. Ne vegyél pörkölt, sós ilyen készítményt.
18. Minél több nyers táplálékot fogyassz. A nyers zöldségekben,gyümölcsökben
megtalálhatók a bennük még biológiailag aktív enzimek, vitaminok, ásványi sók
és más tápanyagok.
Még a kenyeret is ki lehet küszöbölni, ha beszerzel egy hőfokszabályozós
aszalógépet, és egészséges magcsírákból gyúrsz tésztaszerűséget, azt 35-38 fokon
megszárítja, és úgy eszed. A piacon csak egyetlen márkát találtam, ami
tökéletesen megfelel a kívánalmaknak. Valójában a többi kapható márka
pénzkidobás. Ez különben is egy továbblépési lehetőség, és nem kötelező.
A túlfőtt étel (például a húsleves, a halászlé, a pörkölt) nem csupán szegény
tápanyagokban, hanem mindenféleképpen megterheli az immunrendszert,
elrontja a sejtek savas-lúgos egyensúlyát, és tönkreteszik a sejtek,
sejtalkotórészek elektromos töltését, ezzel is öregítve és károsítva a szervezetet.
19. Ha valóban fontos az egészséged, fokozatosan hagyj el minden állati
eredetű ételt. Igen, jól olvasod. Bizony legyél vegetáriánus, abból is a
legszigorúbbat betartó, tojás, tej és tejtermék nélküli, más szóval vegán, aki
kizárólag növényi termékeket fogyaszt, húst, halat, tojást,tejet és tejtermékeket
nem.
Ha ezt el akarod érni, akkor csak fokozatosan elérendő cél lehet ez. Most nem
akarom ezt túl hangsúlyozni, és azt mondani, hogy némi húsfogyasztással ne
lehetnél egészséges. De amit a nagyüzemi állattartásról írtam az igaz. A hús, a tej
több kárt okoz, mint hasznot, ha egyáltalán hoz hasznot. Legyél fokozatos ebben,
a szervezeted az eddigi évek, évtizedek alatt hozzászokott a húshoz, tejhez, így a
hirtelen átállás még sokkoló is lehet. Légy fokozatos!
A „vegetáriánus” szónak a gyökere a latin „vegetus” szó: „erős, friss; élő,
egészséges” jelentésekkel. A régi rómaiak a „homo vegetus” kifejezést egy
„szellemileg és testileg egészséges, vitális emberre” használták. Ez azért jelent
valamit!
Kedves Olvasóm!
Tudom, a sok „ne” riasztó, mégis kérlek vedd komolyan őket. Ugyanis a
szervezeted immunrendszerét teszed idővel tönkre, ha nem tartod be ezeket a
szabályokat.
Hiába próbálsz meg zöldségeket enni bő olajban kisütve. Tudom, úgy lehet
akár finom is. Nyersen, magában talán kevésbé élvezetes. De hidd el, más
élvezetesnek kikiáltott dolgok is legtöbbször egy pusztító csapda részei.
A táplálkozás a test tápanyagszükségletének kielégítésére szolgáló tevékenység,
nem egyszerűen a gyomor megtöltésére való igyekezet.
Ezen az oldalon már leírtam azt a szót: „savasít”. Mit jelent ez?
Ez azt jelenti, hogy a bevitt tápanyagnak szánt étel feldolgozása közben olyan
káros savak szabadulnak fel, és sokféle más megterhelő kémiai folyamat (például
enzim kiválasztás) indul meg a szervezeten belül, amely erősen leköti és gyengíti
az immunrendszert.
Az így felszabadult savakat semlegesíteni kell, bezárva el kell őket tenni
valahová.
Ez olyan, mintha egy állam a saját védelmi erőit nem a területe, határai és
polgárai életének megvédésére használná fel, hanem lekötné azt az országán
belül és végül saját polgárai ellen fordítaná. Ha nem szükséges, akkor ne
robbantsunk ki minduntalan polgárháborút a testünkben!
Ha nem savasítod túl főt, sütött étellel a testedet, a nyers zöldségkoszt,
zöldséglé magától helyre fogja hozni a savas-lúgos egyensúlyod, és nem kell
külön „lúgosítanod”.
A szervezet puszta lúgosítása – valódi életmód változtatás nélkül – ugyanúgy
csak elfedő tüneti kezelés, mint más pótlék módszer a valódi okok kezelése
helyett.
Remélem megszívleled a tanácsaim többségét, és tovább haladsz a testi-lelki
jóléted helyreállítása és a hosszabb, boldogabb élet felé.
VII. A legfontosabb szempontok
Ezen az oldalon rendszerezve összefoglalom az eddigi mondanivalóm lényegét.
1. A testi és lelki jóléted és ennek ellentéte közötti választás a Te kezedben van.
Így alapjában véve csak saját magadon múlik mennyi ideig élsz, mennyi lelki-
testi szenvedésben vagy éppen boldogságban van részed életedben.
2. A múlt döntéseit, tetteit látod a mában tükröződni. Ha most egészséges
vagy, azaz nincs semmi testi kényelmetlenséged, kellemetlen tüneted, azaz a
bőröd szép, alakod tökéletes, izmaid és ízületeid ruganyosak, bőröd bársonyos,
nincsenek rajta száraz vagy zsíros területek, csontozatod erős, nincsenek
fájdalmaid, sajgásaid, nem vagy allergiás, naponta annyi székleted van,
ahányszor étkezel, vizeleted tiszta, víz színű. Rendszeresen mozogsz, soha még
meghűlésed sincs, akkor szerencsés ember vagy, és nyilván rengeteget teszel
ezért!
Írd meg nekem, hogy mit csinálsz, hogyan érted el ezt az állapotot!
Ha a fenti nem igaz rád nézve, akkor ideje változtatnod!
„A csepp kivájja a követ, nem erejével, hanem gyakori esésével” – mondja a
régi latin mondás. „Gutta cavat lapidem, non vi, sed saede cadendo.”
Ez igaz bármilyen irányú testi folyamatra. Azt gondolhatod, hogy nem ez a
pohár bor, ez a szál cigaretta fog megölni, nem ez a szelet hús fog rákossá tenni.
Nem, valóban nem. De ha naponta ezt teszed, akkor ne csodálkozz, hogy ötven
körül már bizony látható és érezhető súlya lesz annak a pohár bornak, szelet
húsnak, szál cigarettának.
3. A mai civilizációs környezetünk nem kedvez a testi-lelki jólétnek. Az
élelmiszeripar termékei, a mozgásszegény életmód, a sugárzó anyagok és a
vegyszerek használatának ipari méretű elterjedése, a média lelki szennyezése,
mind-mind lélek és testromboló. A „Mit tehetünk?” és „A táplálkozásról” című
oldalakon ezekről a tényezőkről, és ezek kezeléséről írtam. Az egyik alapvető
kezelés a táplálék-kiegészítők rendszeres fogyasztása. Arról, hogy mit fogyassz,
pontos javaslatot olvashatsz majd „A táplálék-kiegészítőkről” című következő
oldalon.
4. Naponta fogyassz algakészítményeket, méregtelenítő, immunrendszer
erősítő hatásuk van az algáknak.
5. Naponta fogyassz friss, nyers gyümölcsöt, zöldségeket. A gyümölcsöket
helyesen egyed, ne főzd, süsd őket, őrizd meg még a bennük levő biológiailag
aktív tápanyagaikat.
6. Igyál elég tiszta vizet! Már ezzel sok kellemetlen tünetet kezelhetsz!
7. Ne fogyassz alkoholt, cukor tartalmú üdítőket, ilyen tartalmú tejtermékeket,
egyáltalán semmilyen cukrot, cukor tartalmú élelmiszert. Ne áltasd magad, a
nádcukor, a barna cukor, mind ugyanolyan természetű méreg. Ne dohányozz, ne
fogyassz drogot – nincs kivétel! Ne szedj feleslegesen gyógyszert, inkább aludd ki
a fejfájást – igyál sok vizet! – pihend ki magad, vegyél be káliumtablettát, sót,
igyál sok vizet. Ezek a tünetek nagyon könnyen kezelhetők a fentiekkel: azaz
elegendő víz és sófogyasztás, pihenés. Szorítsd vissza az állati eredetű fehérjék
(hús, tej, tejtermékek, tojás) fogyasztását, vagy akár fokozatosan teljesen hagyd
el. Ezzel nagyságrendekkel csökkented a rák kockázatát.
8. Naponta rendszeresen mozogj: már fél óra könnyű séta kiváló hatású lehet.
Nem kell élsportolóvá edzened magad, de korodnak, testi állapotodnak
megfelelő testmozgást biztos tudsz találni. Ha kell, beszélj szakemberrel. A
legjobbak: futás, úszás, séta, kerékpározás, az ízületeket átmozgató torna.
Testedzés előtt melegíts be, és végezz légzőgyakorlatokat. Ezeket végezd el
levezetésként is, hisz a tüdőnk az egyik méregtelenítő szervünk, és a megfelelő
mennyiségű oxigén elengedhetetlen a sejtek egészséges működéséhez.
9. Pihenj eleget, kapcsolódj ki naponta, erre akár jó lehet maga a testmozgás.
10. Tartsd rendbe a környezeted, tartsd tisztán a tested, a ruháid, lakhelyed,
saját dolgaid. Takarítsd ki, tartsd működőképesen a környezetedet és a
használati tárgyaidat, eszközeidet. Válaszold meg leveleid, tartsad életben az
emberi kapcsolatait. Tartsd be az ígéreteidet, és ne ígérj olyat, amiről már eleve
tudod, hogy nem tudod majd betartani. Légy segítőkész, a körülötted élők
számítanak rád. Ne légy kritikus, ne értékeld, becsüld le az embertársaidat, azok
tetteit, tulajdonságait. Ne káromkodj, ne légy tiszteletlen. Légy határozott.
Erősítsd más fejlődését, sikerét, segítsd az ilyen erőfeszítéseket.
Hát ennyi. Ez a tíz pont a minimum. Ezek a pontok nélkül nem tudunk testi-
lelki jólétről, boldog életről beszélnünk.
VIII. A méregtelenítésről
A szervezet méregtelenítésének külön könyvtárnyi szakirodalma van. Most itt
a legfontosabb tényezőket és adatokat szeretném közreadni.
Ezzel a témával szorosan összefüggő terület a fogyókúra. Ez utóbbit nem
fogyásnak nevezném, hanem inkább a testmagassághoz, korhoz és nemhez illő
optimális testsúly elérését. Ez lehet fogyás is, de lehet hízás is. Az igazán jó
testméregtelenítés tulajdonképpen eléri ezt az optimális testsúlyt.
Az első és talán legfontosabb szabály, hogy ne hirtelen ötlettől vezérelve állj
neki a szakszerűtlen koplalásnak azt gondolva, „most akkor méregtelenítek”.
Már maga a koplalás is – nevezzük ezt akár böjtnek –, több napon át folytatva
akár végzetes is lehet. Itt még hangsúlyozottabban igaz a fokozatosság, és a
szakszerű előkészítés és felügyelés.
A másik fontos szabály, ha méregtelenítésbe fognál, keress egy kiváló szakmai
felkészültséggel rendelkező szakembert, aki ellát tanácsaival, és akihez szükség
esetén az esetleges hátrányos kísérő tünetekkel kapcsolatban is tanácsért
fordulhatsz.
Mit kell megérteni a méregtelenítéssel kapcsolatban?
A méregtelenítés tulajdonképpen két szinten végbemenő folyamat:
1. A sejtek szintjén zajló munka, amelyet inkább salakanyag eltávolításnak
nevezhetnék, és ez a hajszálerek szintjén megy végbe.
2. A test egészének a méregtelenítése, amely a már lerakódott salak- és
betokozott méreganyagok eltávolítását jelenti, egyrészt a kiválasztó szerveken
keresztül: a máj, a vese, a bélrendszer útján; másrészt a tüdőn és a bőrön át
zajlik.
Ezért a sikeres méregtelenítésnek a következő összetevői vannak:
1. Első a bélrendszer tisztítása, ez főleg a vastagbél tisztítását jelenti. Nagyon
fontos, hogy ekkor a méregtelenítés végén állítsuk helyre a megfelelő bélflórát, a
különböző pro- és prebiotikus bélflóra készítményekkel. Ezt a célt szolgálják az
élelmiszerben található rostok is. A legjobb ilyen készítmények egyike a bőséges
folyadékkal beveendő útifű maghéj (Psyllium Husk).
A probiotikus készítmények hasznos bélbaktérium törzseket tartalmaznak
nagy mennyiségben, míg a prebiotikusak olyan tápanyagokkal látják el a
megtelepülő vagy éppen még/már a bélrendszer különböző részein szorgoskodó
hasznos baktériumokat, azaz a bélflórát, amelyek fontosak ezeknek a
baktériumtörzseknek a létéhez, illetve megfelelő szaporodásához.
2. A bélrendszer tisztítása után a máj következhet. (Itt különösen fontos a napi
fél liternyi zöld tea fogyasztás, valamint az elegendő, akár három-négy liternyi
tiszta víz megivása.)
3. A hatékony méregtelenítés elképzelhetetlen megfelelő minőségű,
tápanyagokban gazdag táplálék fogyasztása nélkül. (Ezért is fontos a szakértő
tanácsa.)
4. A méregtelenítés fontos eszköze a napi rendszeres testmozgás, az izzadás
elérése, a légzőgyakorlatokkal biztosított megfelelő mennyiségű oxigénbevitel, és
ennek megfelelően az itt is fontos nagy mennyiségű tiszta ivóvíz fogyasztása. A
bőrön keresztüli méregtelenedés miatt akár a napi többszöri alapos tisztálkodás
szintén fontos lehet.
5. A nehézfémek méregtelenítéséhez fogyassz alga készítményeket! Ha például
ki akarod szedetni a fogorvosával a fogaiban régről visszamaradt amalgám –
mérgező higanyt tartalmazó fogtömő anyag – töméseket, akkor nagyon fontos,
hogy egyszerre nagy mennyiségű – legalább 5-10 gramm, reggel és este is – algát
is fogyassz. A fogkezelés során a fogban visszamaradó, illetve a kezelés során
kiszabadult, a száj nyálkahártyáján felszívódó amalgám bekerülve a véráramba
mérgezi a testet, így a májat. Az algák kiváló nehézfém semlegesítők.
Ki kell emelnem a következőket:
Ha Te már megfogadtad az előző oldalakon leírtakat, már akkor egyben
elindítottál egy méregtelenedési folyamatot is a szervezetedben. Ezért fontos,
hogy bármilyen életmódbeli átállás fokozatosan történjen, és a megfelelő
táplálék-kiegészítők (lásd később) bevitelével egyszerre történjen.
Soha ne kezdjél úgy el egy tisztítókúrát, vagy egészségesebb életmód irányába
való változást, hogy az elsődlegesen mérgező élelmiszereket, élvezeti cikkeket
tovább fogyasztod!
Tehát le kell szokni a dohányzásról, az alkoholról, a kávéról, a drogokról, és
gyógyszerszedés esetén orvosi felügyelet mellett a minimálisra kell csökkenteni a
mindennapi szükséges gyógyszeradagodat. Ha bármilyen gyógyszert szedsz,
feltétlenül beszélned kell a kezelőorvosoddal, hogyan csökkentheted, esetleg
válthatod ki a gyógyszereidet. A gyógyszerek célzott hatású, betegségtünetet
megszüntető nagy- és gyors hatású készítmények, amelyek hirtelen csökkentése
vagy elhagyása akár életveszélyes is lehet. Tehát egyáltalán nem tanácsolom ezt!
A gyógyszereket nem lehet egyik pillanatról a másikra kiváltani táplálék-
kiegészítőkkel, mert az utóbbiak jótékony élettani hatásai csak rendszeres
fogyasztásuk esetén is csupán lassan, viszonylag hosszú idő múlva, a test
működésével, és a bevett vitaminok és ásványi anyagok, nyomelemek egymással
való kölcsönhatásában jelentkeznek.
Ezért ez a feltétlen elővigyázatosság!
Tehát a tested méregtelenítésével kapcsolatban feltétlenül fordulj
szakemberhez, különösen akkor, ha meglévő testi panaszt, kóros tünetet akarsz
ezzel orvosolni! Ez utóbbi esetben kérd ki orvosod útmutatását is!
Valójában a szervezet méregtelenítésének nem gyógyító célúnak kell lennie. Ez
a szervezet optimális működéséhez nélkülözhetetlen folyamat, amely a megfelelő
táplálkozási tanácsok megfogadásával lassan és fokozatosan végbemegy. Ha
gyorsítani akarod ezt a folyamatot, akkor mindenképpen szakemberhez kell
fordulni.
A fogyókúrával kapcsolatban hasonlót mondhatok. Csak teljes
életmódváltozással lehet sikeres a testsúly csökkenése. Nem lehet öncél, mert
akkor jön a „jojó hatás”. Ez a viszonylag gyors fogyást követő szinte azonnali
ismételt testsúlygyarapodást jelenti. Hiába a médiában látható, hallható
gyógyszeres, tablettás fogyás „étvágycsökkentő” vagy „zsírégető” hatású
„rövidebb utakkal”.
Nem azt mondom ezzel, hogy minden szer haszontalan lenne, csak azt, hogy
önmagukba szedve nem fognak csak átmeneti hatást okozni.
Nekem nem az a célom ezzel az átadott információ sorozattal, hogy rövidtávú
látványos hatást váltsak ki Nálad, hanem az, hogy egy jobb állapotú, jobban
működő, kevesebb terhet jelentő tested legyen, amely nem akadályoz meg más
céljaid elérésében azzal, hogy visszatérően fokozott figyelmet kér tőled, mert
gondot okoz.
IX. A táplálék-kiegészítőkről
Ezen az oldalon adott típusú táplálék-kiegészítőket fogok javasolni Neked.
Először itt is néhány alapfogalmat szeretnék tisztázni Veled.
Az első a tápanyag fogalma. Most is a WikiSzótár.hu-t hívom segítségül a
szükséges szavak jelentésének meghatározásához.
A tápanyag tehát:
„A sejtek működéséhez szükséges szerves vagy szervetlen tápláló anyag, amely
az élőlények szervezetében felszívódik, és a sejtek energiaellátásához,
megújulásához, védelméhez, a működésük során keletkezett salakanyagok
eltávolításához szükséges.”
A következő a gyógyszer meghatározása, hogy lásd a különbséget:
„Gyógyhatású anyag; betegség egyes tüneteinek célzott kezelésére vagy a
betegség megelőzésére, illetve nem kívánatos állapot elhárítására használt,
többnyire vegyi, növényi vagy ritkán állati eredetű (vegy)szer.”
Végül pedig a táplálék-kiegészítő meghatározása:
„Kedvező élettani hatást kiváltó tápanyag, amelyet nem célzottan a kóros
tünetek, betegségek orvosi kezelésére szánunk. Ide főként vitaminokat, ásványi
anyagokat, nyomelemeket, különféle enzimeket, jótékony baktériumokat és más
növényi kivonatokat tartalmazó készítmények tartoznak. Jótékony hatását csak
rendszeres, hosszan tartó alkalmazása során fejti ki.”
Azt hiszem világos a különbség. Mivel ezeken az oldalakon nem foglalkozok
gyógyszerekkel, így nem beszélek se gyógyításról, se betegségek megelőzéséről.
A testi-lelki jólét ügyéről beszélek.
A táplálék-kiegészítőkkel kapcsolatban egy nagy probléma van: általában az
van a készítményben, amit ráírtak a csomagolásra. A legtöbb esetben valójában
ez kevés. Ha veszünk egy paradicsomot, mit gondolsz hányféle hasznos tápanyag
van benne? Nem fogod kitalálni. Több, mint harmincezer!
Egy táplálékkiegészítő annál jobb, minél közelebb van a természetes,
biológiailag aktív tápanyaghoz. Ahogy az előbbi meghatározásából is láthattad:
egy táplálék-kiegészítőnek tápanyagnak kell lennie.
Hogyan érhető el az, hogy egy táplálék-kiegészítő biológiailag aktív maradjon?
Az elkészítése módjával.
Ahogy már korábban olvashattad, az enzimek rendkívül hőérzékenyek. Így van
ez a vitaminokkal is. Tehát olyan táplálék-kiegészítőket javaslok, amelyeket
előállításuk során nem tettek ki hőkezelésnek, és így nem fosztottak meg azoktól
a vegyületektől, amelyek segítik a hatóanyag-tartalom felszívódását.
Ez azt jelenti, hogy a dobozra ne csupán sokféle vitamin és ásványi anyag
legyen felsorolva, hanem egy vagy többféle valódi növényi tartalom – ne csak
megjelölt hatóanyagforrás – álljon rajta.
Példaként vegyük a közismert C-vitamint. Már elég könnyű olyan olcsó
készítményhez hozzájutni, amelyben aszkorbinsav van. Az aszkorbinsav
kémiailag a C-vitamin megfelelője. Csakhogy a C-vitamin felszívódását nagyon
sok más anyag is elősegíti, sőt ezek jelenléte szükséges is annak megtörténtéhez.
Ilyen vegyületcsoport például a bioflavonoidok csoportja. Ezek jelenléte vagy
éppen hiánya fontos tényező a C-vitamin hasznosulásában. Ezért jobb
fogyasztani olyan C-vitamin készítményt, amelyben csipkebogyó van, mint
csupán olyat, amelyben csak aszkorbinsav van.
A C-vitaminban gazdag élelmiszerek csoportja közismert. Ebbe tartozik bele a
zöldpaprika, paradicsom, burgonya, fejes saláta, a káposztafélék (káposzta,
brokkoli, kelbimbó, karfiol), a friss gyümölcsök (áfonya, som, szeder, ribizli,
csipkebogyó, narancs, citrom, grapefruit).
Tehát ne csak azt nézzük meg, hogy mit tartalmaznak a táplálék-kiegészítők
dobozai, hanem azt is vegyük figyelembe a megvásárlásukkor, hogy milyen
növényi csomagolásban érkeznek hozzánk.
A vitaminok, ásványi anyagok mellett egy egész növénycsoporttal érdemes
kiemelten foglalkozni, mert még nem annyira ismertek a hozzájuk kapcsolódó
adatok: ezek az algák. Az algákat méltán nevezhetnénk a jövő táplálékának is.
A számunkra legfontosabb algafajták a következők:
Chlorella vulgaris alga:
A legkisebb és legősibb mikroalga a világon, az élővilágban páratlan, 4%-os
klorofilltartalommal (ez erős antioxidáns, a B–12 vitamin kémiai rokona), így
kiemelkedően immunerősítő hatású.
Spirulina platensis alga:
A legismertebb és tudományos szempontból talán legjobban tanulmányozott
mikroalga, amely az egyik legősibb élőlény a bolygónkon.
Dunaliella salina alga:
A dunaliella a spirulinához rendkívül hasonló mikroalga, amely a természetben
talán legmagasabb karotinovid tartalmával tűnik ki.
AFA (Aphanizomenon Flos Aquae) alga:
Neve azt jelenti: „a víz láthatatlan virága”, mely talán a legkülönlegesebb
algafajta, egyedülálló élettani hatásokkal. Már a termőhelye is különleges: az
AFA-t vadon szüretelik a Klamath tó vulkanikus kráterből képződött vizében,
1260 méterrel a tenger szintje fölött, Oregon állam érintetlen természetvédelmi
területén. A vulkanikus termőhely miatt olyan gazdag ritka fémionokban, hogy a
szárított alga leginkább leheletfinom fémreszelékhez hasonlít. Az 1990-es évek
közepe óta a különböző egyetemek és kutatóközpontok közreműködésével
elvégzett tanulmányok jelentős mennyiségű adatot gyűjtöttek össze, amelyek
alátámasztják és megmagyarázzák azokat a jótékony hatásokat, amelyeket az
AFA fogyasztók tapasztaltak. Fertőzések, krónikus fáradékonyság, koncentrációs
nehézségek, depresszió, gyulladásos betegségek és allergiák mutattak lényeges
javulást az AFA néhány hónapos fogyasztása után. A tanulmányok határozottan
utalnak rá, hogy az AFA hatással van az immun- és idegrendszerre, valamint
megelőzi a gyulladásos folyamatokat. Az első tanulmányok sikere egy egész
tanulmány-sorozat kezdetét jelentette, amelyek célja az AFA emberi szervezetre
gyakorolt hatásainak vizsgálata volt. Azóta kimutatták, hogy az AFA serkenti az
immunsejtek mobilizációját és vándorlását, növeli a falósejtek aktivitását,
megelőzi a fájdalmat és gyulladást a cyclooxygenase-2 (COX-2) aktivitásának
gátlásával, serkenti az agyműködést, javítja a közérzetet, megnöveli a test
regenerálóképességét és nagy mennyiségben tartalmaz omega-3 zsírsavakat.
Három egyedülálló tulajdonságát külön is érdemes kiemelni:
1. Az AFA serkenti a természetes ölősejtek működését és vándorlását a vérből a
szövetek felé. Ez a hatás alig-alig kimutatható az AFA szedésének kezdetén, de
napi fogyasztás esetén néhány hét alatt a sejtvándorlás mértéke növekedett és
elérte a maximális hatást. A tanulság, hogy az AFA jótékony hatása az
immunrendszerre rendszeres napi szedése esetén alakult ki.
2. Az AFA kivételes forrása a PEA-nak (phenyl-ethylamine). Többen számoltak
be arról, hogy néhány hónapi AFA fogyasztás után abbahagyták anti-depresszáns
gyógyszereik szedését, emellett sokan számoltak be kedélyállapot javulásról,
több mentális energiáról, és életminőség javulásról. Az újabb tudományos
eredmények kimutatták a hatásért felelős biogenikus amino phenyl-ethylamine
(PEA) jelenlétét az AFA-ban. A PEA-ról tudjuk, hogy depresszió enyhítő és
kedélyállapot javító hatású, valamint fontos szerepet játszik a tanulási
nehézségek és a figyelemzavar kezelésében. Tehát vannak közvetve az elmére
jótékonyan ható anyagok is, nem csupán az arra káros hatású drogok.
3. Az AFA képes mobilizálni a csontvelő őssejtjeit. A csontvelő őssejtek az
emberen belül elhagyják a csontvelőt, és az egész testen átvándorolnak, hogy
regenerálni tudják a sérült szerveket. Ezt a képességüket az egész élet során
megőrzik, vagyis a felnőtt csontvelő őssejt a test természetes öngyógyító
mechanizmusához tartozik.
Az algák bemutatása után én el is búcsúzom.

A fenti fejezetekben megpróbáltam érthetően leírni azokat a szempontokat,


amelyek alapján bárki felépítheti a saját táplálkozását, elősegítve ezzel teste jobb
működését, és az elméjére ható stressz csökkentését. Ennek a két tényezőnek a
kezelése már magában figyelemre méltó pozitív változásokat képes okozni a
bátor felhasználó életében. Azért írom, hogy „bátor felhasználó”, mert úgy
gondolom, igenis kell elég bátorság és kellő kitartás ahhoz, hogy ne dőljünk be az
profithajhászó élelmiszeripar rövid távon kívánatos, ízletessé mérgezett
édesszájú csábításainak, a hosszú távon jelentkező igazi előnyök ellenében.
Ehhez kívánok kitartást és kellő türelmet minden kedves Olvasómnak.

Észrevételeidet megírhatod nekem a lomion@invitel.hu e-mail címre.

Vác, 2010. november 10.

Baráti üdvözlettel:
Felhasznált és ajánlott irodalom
L. Ron Hubbard: Dianetika, A szellemi egészség modern tudománya,
L. Ron Hubbard: Tiszta test, tiszta elme
L. Ron Hubbard: A munka problémái
L. Ron Hubbard: Szcientológia: A gondolkodás alapjai
L. Ron Hubbard: Az út a boldogsághoz

L. Ron Hubbard teljes életműve

Dr. Lenkei Gábor: Mentőöv beteg emberek számára


Paul Pitchford: Gyógyító táplálkozás

Antal Valéria előadása a fogyókúráról, 2010 nyara


Dr. Ládi Szabolcs előadása a daganatos betegségekről, 2010 nyara
Wolfgang Köbel előadása a test méregtelenítésről, 2010 nyara