Tungkol sa Pabalat: Sa malayo’y tanaw ang di maisuksok na hangaring hubad na taglay ng mandirigmang di lantad sa madlang ganid sa kaalaman, halimaw

subalit nagkaisip hinahabol, hinihingal may aninong di mawari ang paroroonan… Manunumbalik ang mga gawa at lilitisin ang sarili… Uusigin ang ipinamana at matutuklasang hitik ang legasya… maaaring kupas ang mga idinulot subalit mananatili! Mauubos ang buhangin ng panahon sa pamamagitan ng isanlibong kaisipan at walang magluluksa dahil walang pagtatapos na magaganap… Babaligtad ang kahapon at itutuloy ang bukas walang kamatayan! mananatiling imortal ang mandirigmang patuloy na dadami sampu ng kanyang mga isisilang na binhi mga sanggol na magtataguyod ng nasimulang rebolusyon, at bubuwagin ang dingding ng kawalang-malay… sa pamamagitan ng PLUMANG WALANG WANGIS at ginawang sandata ng paninindigan… - Punong Patnugot

K

alyo

The Philippine Artisan - Manila 2009 - 2010 Literary Folio
MGA PATNUGOT Benjunar G. Barcoma & Geo Raphiel I. Anico punong patnugot, Mark Leilan O. Tanglao kapatnugot sa ingles, Francis Andrew A. Dy kapatnugot sa filipino / patnugot sa lathalain at literatura, Jeffry A. Caigoy sirkulasyon / tagapamahalang pampinansyal, Rafael G. Cultura patnugot sa balita, Melchor L. Eduarte patnugot sa isports. MGA GANAP na KAWANI Ma. Roan O. Barredo, Julius T. Costa, Jacky Ortega, Jenilyne S. Pumaris, Almira Lyn B. Recto, Ma. Edalyn Reduta, Salve Gina M. Totanes MGA KAWANI Christian Joseph N. Ambong, Christine J. Chua, Thea Camille M. Diaz, Sharon B. Ditucalan, Brian A. Fabregas, Gizelle G. Ganit, Syne R. Mirasol, Joemar A. Papa, Mary Grace C. Reyes, Christopher S. Rosales, Mary Jane V. Venegas TAGAPAGLAPAT ng DISENYO Nico L. Lasaca, Anne Karla D. Rivera, Cliff Kevin M. Cedaña, Jonathan O. Savellano, Catherine L. Sy GRAPIKS Wilvic Joe C. Cañas, Nestor M. Cayabyab Jr., Albert A. Dadag, Reymond P. Raymundo, Russel John T. Ramos, Arnel E. Arenal, John Carlo O. Dizon, Dino Albert R. Nillo, Carlo R. Sotero Jr. NAG-AYOS ng LIBRETO: Nico L. Lasaca NAGDISENYO ng PABALAT: Albert A. Dadag TAGAPAYO: Prof. Almina T. Tengco-Chan

KALYO

Tomo LXV Bilang 4 Karapatan sa Paglathala 2010 Reserbado ang lahat ng karapatan sa anumang uri ng reproduksyon at pamamahagi ng kalipunang ito sa patnugutan ng Philippine Artisan 2009 - 2010. Nananatiling pag-aari ng bawat nag-ambag ang kanilang mga akda. Inilalathala ng Philippine Artisan ang KALYO isang beses sa loob ng taunang pang-akademiko. Ito ay kalipunan ng mga akdang panitikan at sining biswal. Anumang puna, komentaryo at mungkahi ay malugod na tatanggapin ng pahayagan. Ang opisina ng Philippine Artisan ay matatagpuan sa silid 103, gusali ng CAFA/CIE, Teknolohikal na Unibersidad ng Pilipinas, Ayala Boulevard, Ermita, Manila. www.facebook.com/pages/The-Philippine-Artisan/220678716042 Kasapi: College Editor’s Guild of the Philippines (CEGP) Inilimbag sa: Punzar Printing Press

Imortal
Mula sa Punong Patnugot: Walang kakalam na sikmura sa isusubong pagkaing ibinuga ng kamusmusan. Pilit kakalas ang kamangmangan subalit ito’y manganganak ng perpektong obra-maestra. Hindi lingid sa kaalaman ng nakararami na ang Kalyo ay patuloy na sinusubaybayan at inaabangan. Ang pampanitikang libretong ito ay sumasalamin sa dalisay ngunit mapangahas na emosyon, pinagdadaanan at takbo ng kaisipan. Piling akda at piling manunulat. Ang ibang akdang kasama sa limbag na ito ay bunga ng mapanuring TUPian. Ang mga ito ay inukit mula sa bakal na puso at matibay na isip. Maaring ang iba’y nanggaling sa marupok na kaalaman, ngunit pinanday ng emosyon at hinango ang langit mula sa bawat katha. Ang paraiso ay hindi makikita sa iilan lamang. Nangyaring iilan pa lamang ang nakakatuklas nito at natagpuan sa bawat karanasan. Dito ay ilalapit ang langit sa impyerno nang sa gayon ay mananatili ang balanse at masaksihan ang kadalisayan, maging ang kapalaluan. Ikaw. Oo ikaw na nagbabasa nitong libretong hawak mo. Sa iyo iniaalay ang limbag na ito. Nawa’y kapulutan mo ng aral ang mga kathang pinagbuhusan ng sarili. Tunghayan. Husgahan. Maligayang pagbabasa! Patuloy na mangangapal ang kalyo sa kamay tanda ng inuukit na utak. Wangis ng isang kandilang matutunaw subalit manunumbalik. Kuya Benj Punong Patnugot

SANLIBONG IDEYA
TULA Aktibista...................................................................................................... 8 Balik Bayan Box......................................................................................... 9 Baliktanaw.................................................................................................. 10 Bangungot................................................................................................... 11 Ikaw At Ako................................................................................................ 12 Iskwater....................................................................................................... 13 Kabataan..................................................................................................... 14 Kundiman....................................................................................................15 Liham.......................................................................................................... 16 Lihim........................................................................................................... 17 Maling Akala...............................................................................................18 Mundo Ngayon........................................................................................... 19 Ngiti............................................................................................................ 20 Pagsuko....................................................................................................... 21 Patawad Sinta Ko........................................................................................ 22 Pintasera...................................................................................................... 23 Rali.............................................................................................................. 24 Taghoy......................................................................................................... 25 Tiwala......................................................................................................... 26 Versus.......................................................................................................... 27 SANAYSAY at DULA Pulubi + Taong Grasa = Anong Pinagkaiba Nila?...................................... 30 Sino Ang Dapat Magmalasakit................................................................... 32 Transparency............................................................................................... 34 Nang Ang Bata’y Natutong Magsalita At Ang Matanda’y Nautal............. 35 KOMIKS at GRAPIKS Do’s And Dont’s......................................................................................... 38 Noon Yon Di Ngayon..................................................................................41 Absum?....................................................................................................... 42 Aypad.......................................................................................................... 43 Bilanggo...................................................................................................... 44 Boundless.................................................................................................... 45 Emmanuel................................................................................................... 46 Freedom...................................................................................................... 47 Gearing Forward......................................................................................... 48 Inosente....................................................................................................... 49 No Turning Back......................................................................................... 50 My Ego....................................................................................................... 51 Mystic......................................................................................................... 52 Senses..........................................................................................................53 Stress........................................................................................................... 54 Torn............................................................................................................. 55 Truth ........................................................................................................... 56 Way of Mortalization.................................................................................. 57

K

alyo

The Philippine Artisan Manila Literary Folio 2009 - 2010

Aktibista Balik Bayan Box Baliktanaw Bangungot Ikaw At Ako Iskwater Kabataan Kundiman Liham Lihim Maling Akala Mundo Ngayon Ngiti Pagsuko Patawad Sinta Ko Pintasera Rali Taghoy Tiwala Versus

Tula

K al yo : T h e O f f i c ia l Lite rary Folio of The P h ilip p in e Artis an - Manila

2009 - 2010

Aktibista -jenPuro salita Wala naman sa gawa Nakakayamot Paulit ulit lang ang ikot Doon sa Mendiola mas ginusto mong manahanan Pawisan ka at nakayapak Nakikisigaw ng pagbabago Subalit mismong sarili wala namang ipinagbago Asan ang angas mo Kapag presinto ang kinahantungan Kakaputak maghapon Paos lang ang kinahinatnan. Hindi ka pa ba naaawa? Sa lalamunan mong laging uhaw Sa tindi ng init ng araw Wala namang nakikinig sa iyong isinisigaw. Hindi ka nakikiisa. Kundi nakikigulo ka lang. Kung sarili mo mismo hindi mo maituwid, Para san pa kaya ang “ako mismo” na ipinapabatid? Ano pa ang silbi ng gobyerno Kung lahat ng bagay ay gusto mong instant! At sa one click lang Burado lahat ang suliranin ng bansa. Talaga bang nariyan ka para sa pagbabago? O baka sa pangalang nais lang bumango? Alam mo ba kung para san ang ipinaglalaban mo? O nakikibaka ka lang para sa salaping ibinayad sa iyo?

8

Tula

K a l yo : T h e O f ficial Lite rary Folio of Th e P hilip p ine Artis an - Manila

2009 - 2010

Balik Bayan Box Christopher S. Rosales Ayokong tanggapin ang kahon mo, Itay; Hindi baleng amagin iyan at maagnas, Kahit pa mabagsik mong mata’y tikom na. Kahit pa matupok lahat mong padala At loteng nililok ng dugo mo’t dusa; Ayokong tanggapin ang kahon mo, Itay. Ayokong maparam ang hapdi, ang marka Ng sint’rong hambalos mo sa’king balikat; Kahit pa mabagsik mong mata’y tikom na. Kahit pa batid kong napilitan ka lang Na ako’y aluin sa bruhang dentista; Ayokong tanggapin ang kahon mo, Itay. Ayokong mapatid ang higpit ng yakap Mo sa pag-abot ko ng aking diploma; Kahit pa mabagsik mong mata’y tikom na. Kahit pa ang baduy ng iyong tinuran Na taktika sa’king unang panliligaw; Ayokong tanggapin ang kahon mo, Itay; Ayokong maglaho ang payo mo’t luha Sa kasal ko’t binyag ng tatlo kong anak; Kahit pa mabagsik mong mata’y tikom na. Ayokong pigilan agos ng gunita, Kahit pa bumukal ang lamig ng bangkay. Ayokong tanggapin kabaong mo, Itay Kahit pa mabagsik mong mata’y tikom na.

Tula

9

K al yo : T h e O f f i c ia l Lite rary Folio of The P h ilip p in e Artis an - Manila

2009 - 2010

Baliktanaw Jacky Ortega Binagtas at tinahak ang daan sa karimlan Umaasang sa dilim ng buhay ay may liwanag na masilayan Bawat gabing lumipas, panalangin ang pananggalang Laban sa pagsukob ng ibayong kalungkutan. Bawat pagsikat ng araw at pagdating ng umaga Panibagong sigla at lakas ang siyang nadarama Dahil batid na may bagong pagkakataon na maipadama Ang pagmamahal at pagsinta ng pusong mapagkalinga. Maaaring marami tayong natutunan sa ibayo At sana lahat ng ito’y atin namang naisapuso Sa rami ng ating bagong kaibigan at karanasan Tinugon ang panalangin na ating inusal nang minsan. Ngayon maliwanag na ang ating daraanan Kung dati’y may agam-agam, ngayo’y may kaginhawaan At muling lingunin ang mga taong nakapila at kumakaway Sa paglisan mo, tandaang sila ang naging karamay.

10

Tula

K a l yo : T h e O f ficial Lite rary Folio of Th e P hilip p ine Artis an - Manila

2009 - 2010

Bangungot Kantoy Palaboy Unti-unting kinakain Hindi alam kung paano papawiin Sa ugaling sakim Ang salubong ay lagim Dahan-dahang nawawala Hindi mapigilan ang pagwawala Sa korte ng Diyos siya’y nagmamakaawa Pero ang Ama sa kanya ay sawa Dahil tao ang may gawa Siya rin ang hihingi ng awa Balang araw ako’y mawawala Dahil tao ako at nagkasala

Tula

11

K al yo : T h e O f f i c ia l Lite rary Folio of The P h ilip p in e Artis an - Manila

2009 - 2010

Ikaw at Ako vhinzcs nilikha ang lahat para iisang dahilan nilikha ang lahat nang iisang paraan ikaw at ako ay pawang mga likha mula sa abo at pinong lupa. ikaw… nilikha ka mula sa abo mula sa lupang tunay na pino iba sa lahat iba sa nararapat ako... ako’y iba sa’yo hugis, ugali, buong pagkatao kaiba sa lahat kaiba sa nararapat.. likhang matatawag ikaw at ako’y iisa pareho ng lipi kaisa ng lahi… ikaw at ako…

12

Tula

K a l yo : T h e O f ficial Lite rary Folio of Th e P hilip p ine Artis an - Manila

2009 - 2010

Iskwater Brian A. Fabregas Sa maputik, marumi’t masikip Mga sarili ay pilit isinisiksik Kahit karangyaa’y lubusang ipagkait Mabuhay lang sa mundong marikit. Dumaraang unos dulot ng kahirapan Pighati’t kasawia’y nararamdaman Lumulubog madalas sa bahang ganti ng kalikasan Animo’y dinudustang lubos ng kapalaran. Ang maghapon ay palaging minamadali Upang kagutuma’y makalimutan kahit sandali. Nang dahil dito’y natututo ng mali Tumitigas ang katawan, umiitim ang budhi. Isang kahig, walang tuka Masakit ma’y tinaguriang hampas-lupa. Sa lipunang puno ng pangungutya, Paalisi’t palipatin, sigaw ng madla. Ano nga ba’ng nagawa’t naidulot mo? Damdami’y ‘di lubusang mawari sa iyo. Pagrespeto’t pag-alaga, tiyak ang nasa puso Subalit ang pag-ahon, laging nasa palad mo.

Tula

13

K al yo : T h e O f f i c ia l Lite rary Folio of The P h ilip p in e Artis an - Manila

2009 - 2010

Kabataan Thea Camille M. Diaz Nasasakdal mula sa kadiliman Tinititigan ng mapanghusgang kamalayan Bawat sulok ng kanyang katauhan Tila ba sa kanya’y walang kinalaman Sunod sa agos ng kasalukuyan Postura’t pormang laging pinakikialaman Ang ngayo’y bumabalot sa kanyang katauhan Isang nilalang na naghahanap ng pagkakakilanlan Mapanlait na salita sa kanya’y laging sambit Ng mga taong nagnanais na makapanakit Sa kaguluhan ng mundong walang malasakit Sama ng loob, ito ang kanyang bitbit Ang kinabukasan ay sa kanya iniaasa Pagkat siya raw ang natitirang kumpiyansa Ngunit paano nga ba siya dedepensa? Kung tila ang mundo, sa kanya’y walang tiwala?

14

Tula

K a l yo : T h e O f ficial Lite rary Folio of Th e P hilip p ine Artis an - Manila

2009 - 2010

Kundiman sungkyeoul Kung tutuusin… Matagal na dapat kitang nakilala, Ngunit hindi. Kung iisipin… Mas matagal na sana kitang nakasama, Ngunit hindi. Mas nauna sana akong napalapit sa’yo Mas unang pumasok d’yan sa puso mo Una sana akong nakapagpaligaya sa’yo At naging dahilan ng bawat ngiti mo Ngunit hindi. Pero kahit pa, kahit na… ‘Di man tayo agad nagkakilala, ‘Di man agad ako nakasama, ‘Di agad napalapit sa isa’t isa Masaya ako. Una man siyang pumasok sa puso mo, Naunang nagpaligaya sa’yo, At nakapagbigay ng ngiti sa labi mo, Masaya na rin ako. Masaya ako dahil noon iyon. At mas mahalaga kung ano ang ngayon. ‘Di man agad ako, ‘Di man nauna sa’yo, Maligaya ako sapagkat ngayo’y mayroong TAYO.

Tula

15

K al yo : T h e O f f i c ia l Lite rary Folio of The P h ilip p in e Artis an - Manila

2009 - 2010

Liham malayang fREE!! Sumulat Ako upang sabihin sa’yo kung gaano Kita pinahahalagahan. Ibig Ko na lubos mo Akong makilala. Sa paggising mo sa umaga, inilalantad Ko Ang maliwanag na pagsikat ng araw sa iyong bintana. Umaasang Ako’y iyong mapansin, Ngunit ito’y hindi mo binigyang tugon. Pagkatapos, sa iyong paglalakad na kasama ang iyong kaibigan, Pinaliguan Kita ng maligamgam na sikat ng araw At binigyan ng humahalimuyak na hangin Kasama ang masamyong bango ng mga bulaklak. Subalit Ako’y hindi mo pa rin napansin. Kaya Ako’y sumigaw sa pamamagitan ng malakas na kidlat at kulog At inilarawan ang magandang bahaghari. Ngunit ni hindi mo ito tiningnan. Sa gabi, itinanglaw Ko sa iyo ang liwanag ng buwan At nagpadala ng sariwa at mahalumigmig Na hangin sa iyong pagtulog. Ako ay nakatanaw sa iyo at nagbabahagi sa iyong isipan, Ngunit wala ka pa ring malay sa Aking pagmamahal. Umaasa Ako na minsan makikipag-usap ka sa Akin Sa mga sandali at panahon na ikaw ay handa na. Ako ay malapit lamang. Mahal na mahal Kita.

Ang iyong Kaibigan, HESUS

16

Tula

K a l yo : T h e O f ficial Lite rary Folio of Th e P hilip p ine Artis an - Manila

2009 - 2010

Lihim vhinxzcs

isang tanong sa aking isip ay sumagi tanong na kailan man, di ko nawari walang kasagutan, walang patutunguhan sino ba ako? sino ang tunay na ako? walang wala daw makakapagsabi kundi ang aking sarili sino ako sa mata ng nakararami? sino ako sa huwad na sarili? makikilala mo ba ako sa kasuotang taglay ko? sa hitsura? o maging sa pagkatao? isang ulirat malalaman mo sino nga ba ako sa paligid ko? isa lang ba akong bagay? isang dahilan para mabuhay? hindi maari!!! may dahilan pa para sa papuri. sino ako sa mata ng mga magulang ko sa mga kapatid at kaibigan ko? may hawig man at pagkakaiba hindi maaring ako’y sila. iba ang pananaw, lalo na ang pagkatao iba ang nadarama lalo na ang nasa isip ko sino ba talaga ang tunay na ako? ako ba ay natutulad sa inyo?

taglay ko ang mga bagay taglay ko ang dahilan para mabuhay may damdamin at pag iisip humihinga’t nabubuhay subalit ano ang katotohanan walang nakakalam walang kasagutan. sino nga ba ako? nabubuhay sa malayang katotohanan nakikihalubilo sa kung sino man handang tumayo sakaling madapa taas-noong haharapin tungo sa payapa. ito ba’y ako o bahagi lang ng isang katanungan? malapit na bang matunton ang kasagutan sa isang tanong para sa katotohanan nag-iisa’t walang katulad ako ay ako taglay ko ang kalayaan ang buhay at kapayapaan sino nga ba ako sa mata ng mga tao? sino ako sa sarili ko? ako ay ako sa katauhan at pagkatao!

Tula

17

K al yo : T h e O f f i c ia l Lite rary Folio of The P h ilip p in e Artis an - Manila

2009 - 2010

Maling Akala Ma. Edalyn Reduta akala ko’y ikaw na, ang lalaking aking iibigin; nang dumating ka’y kaligayahan naramdaman nang ako’y mahalin akala ko ikaw na ang nararapat sa pag-ibig kong tapat puso ko’y ipinagkatiwala ng lubusan ngunit ito’y iyong sinugatan.. sadya kang malupit puso ko’y pinilipit ako’y pinaasa at ngayon ay iniwan mong nag-iisa habang ako’y nagdurusa nakuha mo pang humanap ng iba, sana’y di na lang kita minahal ng lubusan upang puso ko’y di nasaktan.

18

Tula

K a l yo : T h e O f ficial Lite rary Folio of Th e P hilip p ine Artis an - Manila

2009 - 2010

Mundo Ngayon Ma. Edalyn Reduta Sa panahon ngayo’y lahat de pindot pinatatakbo ng makabagong robot, mga makina na ang usong-uso.. oh! anong laki na nga ng ipinagbago. Mga bagay ngayon kaydaling gawin, kaya’t salamat sa mga eksperto mga gawain madaling mapagaan kahit kapalit nito’y ating inosentong mundo. Ngayo’y puro teknolohiya ang sa mundo’y nagpapaikot kaya’t ano ang magiging dulot pagbabagong sa mundo ng tao ay katakot-takot? Kaya’t ingat mga tao! baka ang mundong iyong binabago ay tuluyan ng maglaho dahil di ka nakokontento sa tinitirhan mong mundo!

Tula

19

K al yo : T h e O f f i c ia l Lite rary Folio of The P h ilip p in e Artis an - Manila

2009 - 2010

Ngiti Ma.Edalyn M.Reduta Sakit at kirot ang sa puso’y tumitimo ngunit iba’y hindi ito maanino, sapagkat sa likod ng lahat ng ito’y nananatili ang maskara ng mga ngiti sa labi at puso… Oh! kailan ko kaya maipapakita ang tunay na sakit na aking iniinda takasan ang mapagkunwaring katauhan upang maipakita ang tunay sa karamihan. Ngunit ano mang pilit, pakiwari ko ako’y nakapiit dahil ipakita man ang tunay na saloobin sino ang handang ako’y saluhin? Kung aking tatanggalin ang maskara ng isang mapagkunwari, ngayon ko lamang napagtanto na mas maganda’ng pagpapakatotoo. Di ko na kinakailangang itago ang kalungkutan sa aking pagkatao sapagkat alam ko, ika’y nariyan upang ako’y tanggapin kung sino ako.

20

Tula

K a l yo : T h e O f ficial Lite rary Folio of Th e P hilip p ine Artis an - Manila

2009 - 2010

Pagsuko sungkyeoul Dahan-dahang pumapatak Unti-unting tinatahak Ang pisnging namumula Mula sa mugtong mga mata Pinipigilang masulyapan Ng sadyang may dahilan Kung bakit nakaramdam Sakit ng pamamaalam. Nagnanais bumalik At alisin ang siyang tinik Na dumudurog sa puso At kawawang isipin Pilit tinatalikuran Ang masayang nakaraan Kaya’t tumitinding agos Ay patuloy sa pagbuhos. Sana’y tapos na! ‘Pagkat sadyang pagod na nga Hindi na kakayanin pang Pigilan ang pagluha Ayaw nang mabigo ‘Di na gustong magpatukso Kaya’t kahit pa mahal ka ‘Wag na lang, paalam na Aking Sinisinta...

Tula

21

K al yo : T h e O f f i c ia l Lite rary Folio of The P h ilip p in e Artis an - Manila

2009 - 2010

Patawad Sinta Ko Ma. Edalyn Reduta Mga salita ko’y di sapat sa pag-ibig mong tapat ako’y isang hamak na sa puso mo’y nangwasak.. Tapat ang iyong pag-ibig ngunit ito’y aking siniig ika’y nasaktan puso mo’y sinugatan. Pagmamahal di sinuklian maging pagkatao’y di pinahalagahan oh! patawad sinta sa sakit na iyong iniinda. Puso mo’y umiiyak sa babaeng sayo’y humamak, ngunit patuloy pa ding iniibig kahit pilit kong nilulupig; Oh! ako’y kahabagan sa aking nagawa ika’y naging kaawa-awa sapagkat ika’y umibig sa taong di alam ang kahulugan ng totoong pag-ibig.

22

Tula

K a l yo : T h e O f ficial Lite rary Folio of Th e P hilip p ine Artis an - Manila

2009 - 2010

Pintasera Ma.Edalyn Reduta Ikaw ba’y pintasera? Mga mali ng kapwa ang siyang tinitira... buhay ng iba’y pinapakialaman sa mga pintas, walang ligtas ang katauhan. Ika’y mahiya naman sa iyong asal ikaw pa nama’y laging nagdarasal sa Diyos ay laging nakaharap yun pala’y isang pagpapanggap sa mata ng iyong kaharap. Hoy! Iyong tandaan, mundo’y bilog; baka ika’y mahulog. At sa iyong pagkakahulog baka ika’y magtaka panghuhusga na ginagawa sa kapwa ay bumalik at ika’y tamaan upang ika’y matauhan sa mga ginawang walang kabuluhan buhay at kamalian ng kapwa ang iyong inaatuman.

Tula

23

K al yo : T h e O f f i c ia l Lite rary Folio of The P h ilip p in e Artis an - Manila

2009 - 2010

>ILAR anonymous Mainit Magulo Maingay Sa Mendiola… Siksikan Tulakan Takbuhan Sa Mendiola… Iyakan Hampasan Duguan Sa Mendiola… Ipanalangin: Nakialam, Nakilakad, Nakilaban, Namatay Sa Mendiola…

24

Tula

K a l yo : T h e O f ficial Lite rary Folio of Th e P hilip p ine Artis an - Manila

2009 - 2010

Taghoy Sharon Ditucalan Sa mundong mapaniil Di ko alam ang dapat gawin Bawat kilos ko’y nakakapit Sa mga paniniwalang kay hirap alisin Buhay ko’y nakatali Sa piling ng maruming ligid Nakakalungkot isipin Bukas mamamatay akong walang imik Kapit sa patalim ang sitwasyon ng marami Hininga’y handang putulin para lang may pangkain Pamilya’y nanginginig sa gutom at pait Tila gulong ng buhay ngunit laging nasa ilalim May liwanag pa ba kung bukas man ay sasapit? Pawang kahinaan lang naman at dilim ang nakakamit Pati mumunting pag-asa ay ipinagkakait Kay hirap mamuhay sa mundong malupit

Tula

25

K al yo : T h e O f f i c ia l Lite rary Folio of The P h ilip p in e Artis an - Manila

2009 - 2010

Tiwala Ma. Edalyn Reduta Ba’t ang tao kaydali magtiwala? sa kapwa nama’y agad agad naniniwala sa mga mapagkunwaring tao na sa kanila pala’y manloloko... loob at tiwala’y kinukuha upang ika’y di maghinala iyon pala’y ikaw ay gagamitin sa kanyang gawaing maitim. kaya minsa’y nakakadala ibigay ng buo ang tiwala sa taong inaasahan na dulot pala’y kapahamakan. kaya ikaw aking kaibigan mag-ingat sa mga tao sa iyong paligid dahil maaring sila ay tunay o mga pawang kathang isip...

26

Tula

K a l yo : T h e O f ficial Lite rary Folio of Th e P hilip p ine Artis an - Manila

2009 - 2010

Versus Jacky Ortega Sa araw na ito, ang mahihirap at mayayaman ay darating Isa-isang magtutunggalian Mahirap at maliit na puwang sa mundo, Tiyak mayayaman ang maghahari dito. Mahihirap patuloy na nagdurusa, Mayayaman ay gumiginhawa; May patutunguhan pa ba ang pagtutunggalian? Sino nga ba ang nakikinabang at sino ang patuloy na napag-iiwanan? Mayayaman na mapang-alipin, Mga taong hindi nawawalan ng gawain, Walang pakialam sa lipunan, Silang mga pinagpalang mamamayan. Mahihirap na nagpapaalipin, Mga kumakapit sa patalim, Mga nagtitiis sa pang-aalipusta; Sila ang mga taong nangangailangan ng pera.

Tula

27

Pulubi + Taong Grasa = Anong Pinagkaiba Nila? Sino Ang Dapat Magmalasakit Transparency

Nang Ang Bata’y Natutong Magsalita At Ang Matanda’y Nautal

Sanaysay at Dula

K al yo : T h e O f f i c ia l Lite rary Folio of The P h ilip p in e Artis an - Manila

2009 - 2010

Pulubi + Taong Grasa = Anong Pinagkaiba Nila? Jen Taong lansangan. Minsan kinaaawaan, madalas pinandidirihan. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa isang pulubi? Saang sulok man ng bansa, ang Maynila na nga ata ang pugad ng mga ito. Ang hirap sigurong mamuhay bilang isang pulubi. Manlimos… Tumanga sa kumakain … Tiisin ang kagutuman… Hindi ko alam kung bakit sila tinawag na pulubi. Dahil kaya sa palaboy sila? Walang matirhan? O basta na lang naimbento ang salitang pulubi nang bigla silang naglipana? Ano ba talaga ang kwalipikasyon ng isang pulubi? Anong pinagkaiba nila sa taong grasa? Marumi, tulo-uhog, malansang amoy at hindi mo maaatim lapitan. Babae man o lalaki, matanda o bata, may ngipin man o wala, hindi ka palalampasin mahingan ka lang ng limos. Ikaw pa ang masama kapag hindi ka nagbigay. Madalas sila doon sa parke, tapat ng restawran, kalye, gilid ng bangko, simbahan at sa mga matataong lugar. Walang umaga o gabi basta may mga taong maaring limusan ay gising na gising ang kanilang mga diwa. Pakay nila ang manghingi ng kaunting limos. “Ate, kuya, palimos naman po kahit magkano lang.” Ibang iba na talaga ngayon. Pati mga pulubi may minimum price required na. Nariyan ang aakyat sa dyip at magpupunas ng sapatos ng mga pasahero at malas na lang kung naka-tsinelas ka dahil sa sobrang bait nila kahit hindi ka nakasapatos ay pupunasan ka pa din nila, pagkatapos ay sabay lahad ng kanilang mga palad. Mayroon pa nga yung mga hilig ang makipagpatintero sa kalagitnaan ng kalye bitbit ang nakababatang mga kapatid na kumakatok sa mga bintana ng mga magagarang sasakyan na hindi man lang nila inalintana ang sakunang maaari nilang ikapahamak. Pulubing mapagpanggap animo’y kawawang tupa na mag-aabot sa iyo ng kapirasong papel na naglalaman ng paghingi ng kauting tulong para sa mga may kapansanan. Ang tanong, may kapansanan nga ba talaga? Kanya-kanyang diskarte. Iba’t ibang istilo. Ang ipinagtataka ko lang, bakit may mga pulubi na hindi na kailangang mamilit ng tao para sa kaunting limos. Yun bang uupo sa isang tabi, tutugtog ng kakaibang instrumento at sasabayan ng pagkanta. Madiskarte ang mga pulubing ganito. Ayon sa isang blog mula sa internet, ang sakit ng karamihan ang tumama sa mga pulubing mababaw ang diskarte. Ito yung tinatawag na TAMADITIS. Ang sakit na ito ay mahirap ng maalis sa mga taong katamaran lang ang pinaiiral. Kung ang pulubi ay isa sa mga taong lansangan at karamihan ay may tamaditis, eh ano naman ang pinagkaiba nila sa taong grasa? Taong-grasa. Sabi nila mapalad ang mga ganitong tao. Sila yung hindi na kailangan humanap ng solusyon sa mga suliranin ng buhay. Ano kaya ang mundo kapag napuno na ng taong-grasa?

30

Sanaysay at Dula

K a l yo : T h e O f ficial Lite rary Folio of Th e P hilip p ine Artis an - Manila

2009 - 2010

Kilala mo sila pero ikaw hindi ka nila kilala. Walang ipinagkaiba sa pisikal na estado ng mga kaibigan nating pulubi. Iyon nga lang, dahil wala na sila sa tamang bait eh madalas mapapansin silang walang suot sa katawan, puno ng grasa, sa malayo nakatingin, nagsasalita ng mag isa, luray luray ang kasuotan at parang pinagkaitan ng suklay. Malaki ang ipinagkaiba nila sa pulubi. Hindi lahat ng taong grasa galing sa kahirapan sa buhay. May ilan din sa kanila na nagmula sa may kayang angkan at magandang buhay. Matatalino yun nga lang sa sobrang dami ng iniisip hindi na nakakaya ng pag-iisip. Hindi sila dapat paglaruan, pagtawanan at kutyain bagkus hayaan natin silang mamuhay sa mundong ginagalawan at kinabibilangan nila. Hindi sila nanlilimos ni singkong-duling. Mismong sila ang inaabutan ng kaunting tulong. Malayong-malayo sa mga biktima ng tamaditis. Kapag nakakaramdam sila ng gutom, kaya nilang maghalungkat ng mga left overs sa mga restawran. Marunong din silang mag-entertain ng madlang pipol. Makarinig lang ng kaunting musika ay hataw na ito sa pag-indak. Masayahin sila yun nga lang hindi mo din maaatim ang kausapin at lapitan sila baka ‘pag nagkataon ay mapagkatuwaan ka at mahampas nang wala sa oras. Ang nakakalungkot lang ay ang isipin at makita ang mga taong ito na nagiging numero unong biktima ng karahasan at pang-aabuso ng mapagsamantalang lipunan. Nakakalungkot… Nakakaawa… Nakakahabag ang makita sa ganitong kalagayan ang mga taong ito na tila inabandona na ng kanilang mga pamilya.

Sanaysay at Dula

31

K al yo : T h e O f f i c ia l Lite rary Folio of The P h ilip p in e Artis an - Manila

2009 - 2010

Sino Ang Dapat Magmalasakit? Albert A. Dadag “Ang salitang malasakit ang paborito kong kataga sa wikang Filipino.” Nagmula ang pananalitang ito sa isang sikat na mamamahayag sa telebisyon na naging speaker namin sa isang Journalism Seminar sa La Salle. Ito raw ay mula sa salitang “mala” na ang ibig sabihin ay nararamdaman mo at “sakit” na nasasaktan ka. Sa madaling salita, nadarama mo ang nadarama ng iba. Ginawa nyang halimbawa ang isang kabanata sa El Filibusterismo ni Rizal, kung saan hinihikayat ni Simon si Basilio na sumapi sa binubuo niyang rebolusyon. Pagtanggi ang isinagot ni Basilio, dahilan nya’y bakit pa siya makikibahagi sa usaping pampulitika hindi naman sya pulitiko at isa pa’y malapit na syang maging doctor, kaya na niyang buhayin ang kanyang sarili. Maaari na rin nyang pakasalan si Juli at magiging mabuti ang kanyang buhay. Maari namang sa ibang paraan siya makakatulong sa kapwa Pilipino. Kaya bakit pa siya makikibahagi sa rebolusyon? Sa aming opisina ng publikasyon, madalas bumibisita ang mga student lider na madalas kaming hikayatin sa kanilang mga pagpupulong ukol sa mga isyu na tumatalakay sa kasalukuyang sitwasyong kinahaharap ng ating bansa. Ipinaliliwanag nila sa amin ang aktibong pakikibahagi ng kabataan sa paglaban sa katiwalian sa ating pamahalaan. Sinubukan kong makipagpalitan ng opinyon sa kanila. Tama nga namang maging aktibo ang kabataan sa ating lipunan, subalit hindi na kailangang maging agresibo hinggil sa hinihinging pagbabago. Iwan natin ang ganyang mga responsibilidad sa mga taong may ganap na kakayahan. May tungkulin din naman tayong dapat gampanan bilang isang mabuting anak at magaaral. Mas mabuti pang paunlarin ang sarili nating kakayahan at ihanda ang ating sarili para sa ating sariling kinabukasan. Gaya ng aking inaasahan, ipinagtangol ng lider estudyante ang kanyang paniniwala. Tinanong niya ako kung hahayaan ko na lang bang makita ng aking dalawang mata ang kahirapan ng aking mga kababayan dulot ng maling sistema sa ating lipunan. Hindi ko naman sinasabing pipikit na lamang ako sa mga pangyayari, ngunit may mga bagay na maaari naman tayong hindi na makisali. Naalala ko tuloy nung hayskul pa ako. Bago ko marating ang aming paaralan ay sasakay pa ako ng tricycle, baybaybayin nito ang makitid na daan katapat na mismo ng pintuan ng mga dikit-dikit na barungbarong. Ang iba’y nakahilera sa mga tore ng Napocor na lubhang delikado lalo na kapag umuulan. Kahit anong sigla ng mga ngiti ng mga naninirahan dito ay hindi nila kayang itago ang kanilang kahirapan. Malayo sa mga konkreto at nagtataasang bahay na kinalakihan ko sa aming lugar. Naranasan ko ang pamumuhay nila roon dahil madalas ko rin namang bisitahin ang mga kaklase ko lalong lalo na kapag sumasabay ako sa kanilang paglalakad. Hinding-hindi ko makakalimutan ang isa kong kamag-aral na nakatira sa paligid ng sementeryo. Nasa matas na lugar ang sementeryo at nasa ibaba naman ang tirahan ng mga tao. Sa pagpasok mo pa lang sa kanilang pintuan ay kailangan mong iyuko ang iyong ulo hindi bilang paggalang sa mga nakatira roon kundi baka tumama ang ulo mo sa kisame. Medyo mababa lang kasi ito na yari sa plywood. Ang itaas naman ang nagsisilbing tulugan. Dikit-dikit na bahay at maliliit na daan ang larawan ng lugar. Sunog ang isa sa kanilang kinatatakutan dahil na rin sa yari sa kahoy ang karamihan sa mga bahay. Ito na ang kinalakihan nilang pamumuhay. Malaking tulong daw kasi sa kanila

32

Sanaysay at Dula

K a l yo : T h e O f ficial Lite rary Folio of Th e P hilip p ine Artis an - Manila

2009 - 2010

ang libre nilang paninirahan dito, mahal na rin kasi ang pag-upa o kaya’y pagkakaroon ng sarili nilang bahay. Nakatapos kami ng hayskul at tumuloy sa panibagong daan na tatahakin sa aming buhay. Sa humigitkumulang limandaang gradweyt ng hayskul, mapalad na ang iilang nakakatuntong sa kolehiyo. Mayroong iilan na nakapag-aral sa pribadong unibersidad. Ang iba’y pinalad na makapasa sa UP at kaming iilan ay hinanap ang kapalaran sa mga state universities gaya ng PUP, TUP at PNU. Gaya ng inaasahan kada taon ay may nakakapagtapos ng kanilang pag-aaral, isa ako doon. Kaya masasabi naming mapalad pa rin kami na kahit nagmula lang sa mga state universities ay masasabi mong mga “degree holder”. Balikan muli natin ang kabanata sa El Filibusterismo, ihahambing ko ang aking sarili kay Basilio. Natapos ko na ang aking pag-aaral, kukuha na rin ng board exam. Matapos kong maiipasa iyon ay hahanap na rin ako ng maayos na trabaho, maari ko ng tulungan ang aking pamilya. Maari din akong pumunta sa ibang bansa para kumita ng malaki. Maari naman akong tumulong sa ibang paraan. Kaya bakit ko iisiping makibahagi sa mga aktibong kabataang pumupunta sa kalye at sumisigaw ng pagbabago. Kung iisipin, ang mga aktibong kabataang ito ay may potensyal na maging mabuting pinuno ng ating bayan, ngunit maipapangako ba nila na kapag nabigyan sila ng pagkakataong mamuno ay hindi rin sila magiging ganid sa kapangyarihan o maging corrupt gaya ng ibang nasa puwesto. Hindi sapat na batayan na nararamdaman nila ang damdamin ng mga maralita upang isulong ang pagbabago. Ngunit tingnan di natin sa kabuuan ang totoong problema ng bayan. Kung gusto natin ng pagbabago, unahin nating baguhin ang kabulukan sa ating pagkatao. Hindi lang sa palakasan ng sigaw sa kalye makikita ang pagiging makabayan. Higit pa rito ang kabuuan ng ating pagkatao. Sa kanilang pagtalakay sa mabibigat na isyu, nagiging responsable pa ba sila sa kanilang mga pamilya o natutugunan pa ba nila ang responsibilidad sa pagiging mag-aaral. Tingnan muna natin ang sariling pagkukulang bago ang pagkukulang ng iba. Bawat isa’y maipapakita ang pagmamalasakit sa ating bayan. Sa tapat na pagbabayad lamang ng buwis ay natutulungan mo na ang pamahalaan. May mga pulitikong tiwali bakit pa natin ihahalal at higit sa lahat huwag ng pamarisan. Kung nais mong sumunod na mamuno sa bayan, maging tapat sa inyong tungkulin at maging mabuting huwaran sa iyong nasasakupan. Kapag nabigyan ng pagkakataong mag-aral, mag-aral ng mabuti at piliting makapagtapos para magkaroon ng maayos na hanapbuhay. Mas mapipilitang mangibang bansa at doon papalarin. Sana sa iyong pagbabalik makatulong ka sa kapwa sa pagpupundar ng negosyo dito sa Pilipinas at mabigyan din ng hanapbuhay ang kapwa Pilipino. Iilan lamang ito sa mga simpleng paraan upang magkaroon ng pagbabago at mabibigyan pa natin ng inspirasyon at pag-asa ang iba nating kababayan. Sabi nga ng isang kadete sa PMA. “Ang kailangan lang ay gisingin ang ating bansa sa pagkatulog sa paniniwalang kinagisnan nito at tulungang iahon ang mga paa sa nabubulok na sistema. Hindi man hawak ng tao ang buhay, ngunit hawak ng tao ang kapangyarihan para hindi pahirapan ang ibang tao.” Sumasang-ayon ako sa kanyang sinabi.

Sanaysay at Dula

33

K al yo : T h e O f f i c ia l Lite rary Folio of The P h ilip p in e Artis an - Manila

2009 - 2010

Transparency Jacky Ortega Natapos na ang halalan. Samu’t saring paraan ng pangangampanya ang nasilayan. Kaliwa’t kanang patutsadahan ang napakinggan. Dikit dito, kamay doon. Talumpati dito, pangako doon. Nagmistulang sirang plaka na nga talaga ang sistema sa ating bansang tinaguriang Perlas ng Silanganan. Nagpatuloy na nga ang lumang tugtuging dapat sana’y ating iniiwasan. Ngunit, paano pa nga ba maiiwasan kung dumikit na sa sistema ng bawat isa ang ganitong pamamaraan? Pagdikit na permanente at patuloy na lumalason sa sistema. Pagdikit na kumakapit mula sa malalaki na umabot sa maliliit na sangay. Tumpak ang nasaad – umabot na nga talaga sa maliliit na sangay ang kabulukang kahit ang mga batang lansangan ay hindi na kayang masikmura. Kabulukang naliligaw na ng kinalalagyan. Kabulukang hindi man inaasahan, ngunit naging masangsang na hangin na nilalanghap pati ng mga estudyanteng dapat sana ay nagbibigay atensyon na lamang sa kanilang pag-aaral. Maaaring marami ang umalma. Marami ang magtatanong kung ano ang tinutukoy na kabulukan. Marami ang sasang-ayon o kokontra. Pero bago magkaroon ng hindi makatarungang reaksyon, tunghayan muna natin ang pagtatanggol. Ang kabulukang nais isaad ay hindi sa naging paraan ng pagboto, hindi sa mga namahala sa halalan, hindi sa mga nanalo sa botohan, kundi sa mga natalo sa halalan. Ito ay para sa mga hindi pinalad magwagi sa posisyong inasam ngunit hindi nabigyan ng sapat na pansin. Hindi nabigyan ng sapat na pansin dahil sa pag-aakalang gamay na ito at tiyak na mapagtatagumapayan. At dahil sa maling pag-aakala ng mga kapus-palad, pilit nilang isinisi at ibinabaling sa iba ang kanilang kasawian. Hindi pa ba malinaw kung ano ang kabulukan? Ito ang kapalaluhan ng mga tao na ibaling sa kanilang kapwa ang kasawiang kanilang dinaranas. Ang paghuhugas ng kanilang mga kamay upang magmukha silang inosente at walang alam sa mga katiwaliang kanilang sinisimulan kaya hindi na sila magawang pagkatiwalaan. Ang pag-akusa sa kalaban ng pandaraya at maging sa namamahala sa botohan na mayroon daw pinapaburan. Ang pagrereklamo na kaya hindi sila nagwagi ay dahil sa sinisiraan na sila ng husto ng mga taong nakapalibot sa kanila. At milyon-milyong kasinungalingan upang mapagtakpan ang bahong umaalingasaw na nagdulot ng hindi nila pagkamit ng kapangyarihan. Sa ganitong pagtatanggol, makatarungan pa bang makatanggap ng mapanlinlang na reaksyon? Wala namang mapangkutyang maisusulat o mailalahad kung walang negatibong naipapakita.

34

Sanaysay at Dula

K a l yo : T h e O f ficial Lite rary Folio of Th e P hilip p ine Artis an - Manila Nang Ang Bata’y Natutong Magsalita At Ang Matanda’y Nautal sanctified sagacity Mga Tauhan: Richard (batang namamalimos sa palengke) SP03 (Pulis sa bayan ng San Andres) Kagawad (tagapamahala sa palengke) Mang Erning (tindero ng tinapa) Misteryosong lalaki na may dalang bag Tagpo: sa isang maingay na palengke ng San Andres, habang ang lahat ay abala sa pamimili…

2009 - 2010

Mang Erning: Ooooooohhh!! Tinapa, mura na lang ang tinapa!! (Habang binubugaw ang mga langaw sa kanyang tinda) Nakitang papalapit si SP03 na may kinakalansing na tig-lilimang piso sa magkabilang kamay. Agad naman itong inirapan ng matanda na parang walang nakita… SP03: Mukhang madaming benta ah (sumisipol sa himno ng Sex Bomb ni Tom Jones) Mang Erning: Mahina nga eh, wala pang masyadong benta (halatang pinagpapawisan ng malamig) SP03: Bakit kasi hindi yung anak mong babae ang pagtrabahuhin mo? Tiyak na marami kang magiging suki kapag nagkataon. Nainis ang matanda sa sinabi ng tiwaling pulis, dumukot ito sa bulsa ng apat na limang piso at inabot sa kausap. Nagpatuloy sa paglalakad ang damuho. Doon nama’y abala si Ricahrd sa paghingi ng limos. Richard: Palimos ho. Parang awa niyo na. Kahapon pa po ako hindi kumakain Tila bato sa lansangan ang paslit hanggang sa nakasalubong nito ang kagawad na kumakain ng mais. Sa paglalakad ay nabunggo siya ng paslit. Kagawad: Hoy! Di ka ba tumitingin sa dinaraanan mo?! Richard: Pwede po ba makahingi kahit kaunting barya? Pangkain lang po.. Kagawad: Pera? pangkain? (Nangungutyang tanong nito) Baka ipang-rugby mo pa yung pera. O heto mais, kainin mo (sabay dura sa hawak na mais bago iniabot sa nananabik na kamay ng munting anghel. Kumuha ito ng sigarilyo at sinindihan) Agad itong kinuha ni Richard at agad na pumunta sa gilid ng palengke para kainin. Hindi nito alintana ang laway na kumakatas sa pagkaing hawak. Para sa kanya ito’y biyayang ipinagkaloob, isang misteryosong lalaki ang humahangos na hinahabol ng dalawang lalaki sakay ng motorsiklo. Misteryosong Lalaki: Tabi! Tabi! Arrrggghhhh!!! Tabi!! (Takbo… lukso…pag-iwas ang kaniyang ginawa para iligaw ang mga nagbabanta sa kaniyang buhay habang hawak ang bag). Napadaan ang lalaki sa tapat ni Richard at doon ay dalawang magkasunod na putok ng baril ang pinakawalan ng lalaki na nakasakay sa humaharurot na motorsiklo at naihagis ng lalaki ang hawak na bag. Richard: (Napatigil sa pagkain at napatingin) Mang Erning: (Napatigil sa pagbugaw ng langaw at natulala sa nakita) SP03: (Naihulog ang mga barya sa palad at napatulala) Kagawad: (Itinapon ang sigarilyo at natulala sa nangyari) Noon ay nagulat ang lahat dahil sumambulat ang pera sa loob ng bag, lahat ay nagsilundagan para dumampot ng biyaya. Richard: Patay ang lalaki! (sigaw nito) Pinatay siya!! (tinaasan nito ang boses ngunit walang nakakarinig sa kanya) PIINNNAAAATTTAAAYYYY SIIIYYYAAAA!!! -DILIM-

Sanaysay at Dula

35

Do’s And Don’ts Noon Yon Di Ngayon Absum? Aypad Bilanggo Boundless Emmanuel Freedom Gearing Forward Inosente No Turning Back My Ego Mystic Senses Stress Torn Truth Way of Mortalization

Komiks at Grapiks

K al yo : T h e O f f i c ia l Lite rary Folio of The P h ilip p in e Artis an - Manila

2009 - 2010

38

Komiks at Grapiks

K a l yo : T h e O f ficial Lite rary Folio of Th e P hilip p ine Artis an - Manila

2009 - 2010

Komiks at Grapiks

39

K al yo : T h e O f f i c ia l Lite rary Folio of The P h ilip p in e Artis an - Manila

2009 - 2010

40

Komiks at Grapiks

K a l yo : T h e O f ficial Lite rary Folio of Th e P hilip p ine Artis an - Manila

2009 - 2010

Komiks at Grapiks

41

K al yo : T h e O f f i c ia l Lite rary Folio of The P h ilip p in e Artis an - Manila

2009 - 2010

PRiDE_CRS

Absum?

42

Komiks at Grapiks

K a l yo : T h e O f ficial Lite rary Folio of Th e P hilip p ine Artis an - Manila

2009 - 2010

Aypad
RRJ
Komiks at Grapiks

43

K al yo : T h e O f f i c ia l Lite rary Folio of The P h ilip p in e Artis an - Manila

2009 - 2010

Bilanggo
Emise

44

Komiks at Grapiks

K a l yo : T h e O f ficial Lite rary Folio of Th e P hilip p ine Artis an - Manila

2009 - 2010

Boundless
ArenalAE
Komiks at Grapiks

45

K al yo : T h e O f f i c ia l Lite rary Folio of The P h ilip p in e Artis an - Manila

2009 - 2010

Emmanuel
Emise

46

Komiks at Grapiks

K a l yo : T h e O f ficial Lite rary Folio of Th e P hilip p ine Artis an - Manila

2009 - 2010

Freedom
Emise
Komiks at Grapiks

47

K al yo : T h e O f f i c ia l Lite rary Folio of The P h ilip p in e Artis an - Manila

2009 - 2010

Gearing Forward
Wilvic

48

Komiks at Grapiks

K a l yo : T h e O f ficial Lite rary Folio of Th e P hilip p ine Artis an - Manila

2009 - 2010

Inosente
RRJ
Komiks at Grapiks

49

K al yo : T h e O f f i c ia l Lite rary Folio of The P h ilip p in e Artis an - Manila

2009 - 2010

No Turning Back
Reymond

50

Komiks at Grapiks

K a l yo : T h e O f ficial Lite rary Folio of Th e P hilip p ine Artis an - Manila

2009 - 2010

My Ego
ArenalAE
Komiks at Grapiks

51

K al yo : T h e O f f i c ia l Lite rary Folio of The P h ilip p in e Artis an - Manila

2009 - 2010

Mystic
Emise

52

Komiks at Grapiks

K a l yo : T h e O f ficial Lite rary Folio of Th e P hilip p ine Artis an - Manila

2009 - 2010

Senses
Emise
Komiks at Grapiks

53

K al yo : T h e O f f i c ia l Lite rary Folio of The P h ilip p in e Artis an - Manila

2009 - 2010

ArenalAE

Stress

54

Komiks at Grapiks

K a l yo : T h e O f ficial Lite rary Folio of Th e P hilip p ine Artis an - Manila

2009 - 2010

NeoCerberus
Komiks at Grapiks

Torn

55

K al yo : T h e O f f i c ia l Lite rary Folio of The P h ilip p in e Artis an - Manila

2009 - 2010

Truth
Emise

56

Komiks at Grapiks

K a l yo : T h e O f ficial Lite rary Folio of Th e P hilip p ine Artis an - Manila

2009 - 2010

Way of Mortalization
NeoCerberus
Komiks at Grapiks

57

K aly o : The O fficial L iterary Folio of The P h ilip p in e Artisan - M a n il a

2009 - 2010

felt this... more than 19 months ago... Now, I’ve broke her heart... So I did to mine... I left with a heavy heart. Loathing myself for what I’ve done as I walk past her. But just after a few moments I heard her voice call my name. “Go hit me, I deserve it...” I said to her while she stood behind me. “To whom are you talking? You’re still weird, why don’t you look over here.” I can’t resist to stare back at her, frozen to hear those familiar words... Then she rushed towards me and embraced me suddenly... “You’ll be my favorite nightmare...” “I’m hoping that when I wake up from this nightmare it will still be you who’s beside me...” “But if this is how things will end up, then... I will miss you... so much... my Neo...” After casting those words, memories that I’ve tried to delete suddenly flashed in monochrome, pancakes, waffles, those weird looking sandwiches, my dark blue sweater, all of those .psd files, custom made apple syrup, rocky road ice cream impaled with Stick-Os, that four seasons epic failure, the great fall of humpy dumpy from the rooftop, the black cat that spooked her, that stormy day, the stars, the orange sunset, the cold winds, my laptop, her habit of poking me at my sides, that melted chocolate that she likes to smear at me and our daily dose of Cream-O... Those memories that I’ve thought that will only remain in my head were somehow turned out to be a part of me. It was noon that time, the sun is intensively blazing at its space but still, I can feel the pressure from her arms, I can smell her sweet scent, feel her soft hair, see her rosy cheeks, those cheerful eyes and the warmth of her red lips... for the last time... I’m hoping that this will be the last that a pair of heart will be broken... Because deep in me I have realized... What love does really give... How painful it becomes... When we let our cruel mind decide... And when we let our defiled heart love... Now I understand, now I can feel... When our broken hearts that tried to fix each other failed... The shattered pieces of unfulfilled feelings and tainted memories ruptured beneath our veins... And now it all ends... In this darkest nightmare of eternal pain...

Now playing: Kjwan - Pause ~♥~

Essay, Short Story and One Act Play

41

Kaly o : The O fficial L iterary Folio of The P h ilip p in e Artisan - M an ila

2009 - 2010

the reasons why she appreciates me more than anything... It’s because of all those negative experiences that she had before... Same as I, that’s why I’m doing this because of what I’ve felt more than a year ago. “Hey, I’ve downloaded this song, can you please play it? I really like this song.” then she handed me over her flash drive. “Matchbook Romance – If All Else Fails... right?” I copied the file and played it. “That song reminds me of what you’ve told me....” she said while looking up in the dark sky. I still know what she meant, those lies that I’ve told her still lingers in her heart. It’s so good to be true, it feels so heart-warming for anyone to have someone important tell you that he’ll never fail you, will protect you, keep you safe, won’t hurt you and will never leave you. Unfortunately, not all words that you hear are true, most are thick facade, most are deception, most are lies... We both listened to the song for a number of times with only the same lyrics that echo around. I can’t think clearly now, do I feel the guilt? Do I feel sympathy? Am I having my payback to the wrong person? Should I stop now? Is it already been too late to end this? I was speechless, stunned to hear the truth, she’s puzzled on what’s happening to me but she thinks that I’m serious because I appreciated the song and the stuffs she told me. She kissed me goodbye but as she leave I pulled her back to my arms and embraced her so tight for a longer time. I can’t deny the cold winds that freezes my spine, with my cold blood flowing in my veins, with my brain stuck in the awful truth, with my eyes closed to deny what I see, with my fists clenched to grip my hatred, the only thing that keeps me striving is this warmth that lays on my chest. This feeling deep inside is killing me, I never said any words to her because I don’t want to tell her lies anymore. She’s astounded and delightful on what I’ve done unaware that it is the way on how I say... I’m really sorry... I’ve got a taste of my own medicine. I should have known it sooner, I shouldn’t have made her fall to me, she’s also suffering and she’s tired of it. She’s not the kind of a girl that I’ve ever wanted to hurt. Now my conscience is ripping me apart, tomorrow is the final day, should I do what I’ve planned no matter what will be the consequences of my wrong being? Or should I love her because we both feel the same pain hoping that we might be able to heal each other’s wounds? Those questions flooded my mind, questions that cannot be answered by anyone except me. I’ve packed all of my things that night, I’m planning to leave without saying goodbye but that will not straighten things up. I need to either give her hope or break her heart. I went to their house the next day and it was only her and her sister that was left there. I can feel the sun’s rays pierce my skin, the weather was never been this fair before, the warmth irritates me, the searing rays burn me, as if the heavens are telling me not to end what I’ve intended to accomplish. Is this what we call guilt? I was hurt before so why should I feel this. Did that girl even felt any guilt when she neglected me? I can’t remember anything... This is full of foolishness, now I’m in despair. There is nothing I can do, this will be euthanasia or suicide. I have to decide at this very moment... I should decide... “I’m going home now and I’m taking back everything that I have except for one... I’m going to leave you, I can’t be in a long distance relationship because I’m too busy to spend my precious time visiting you in Laguna, there are plenty of other girls too in my place so I might only make you expect for nothing. I want to clear things up, I never courted you so there is nothing going on between us. You’re wrong that I’m different from all of your pasts, I’m not interested to you that’s why I never tried to score on, I only wanted to play foolish games with you. I enjoyed your company and this vacation of mine. Just think of me as your darkest nightmare. For the record, you’re my first fling and I would assume will be the longest. I don’t want to see you again or to have you bother me in my phone or at my online social networking accounts. Since you’re obsessed in listening to foreign and MySpace bands to express what you feel I would suggest you to listen on those emo/punk bands right now. There are a hell lot of break up, emo and sad songs to wail on, outnumbering a hell of love songs that lovers choose. So ironic isn’t it?” She can’t believe on what I’ve said, her eyes that I’ve cherished before so much are now filled with tears, her lips turned pale as she bite it to restrain her sorrows, the mere fact that she didn’t even said any harsh words sent painful chills throughout my body... this feeling... I’m unable to describe it... What I only know... Is that I’ve somehow felt this before... I think I already

40

Essay, Short Story and One Act Play

K aly o : The O fficial L iterary Folio of The P h ilip p in e Artisan - M a n il a

2009 - 2010

forget it. On the first it would be “knowing each other”, the second is “confession of the lovers”, the third will be “conflicts to win over” and the fourth... “loving me more but I’m tired and it’s over”. What a good chapters of a tragic love story. On the fourth week, I tried with all of my best to make her think and feel that she’s the only one I love, she easily fell to my trap... “I love you, I love you, I love you...” she keeps on repeating those three words as we stick our foreheads together and look at each others’ eyes. “Just keep those words, you might get tired on saying that to me if you say it too much.” I said, just to start a romantic conversation. “No I won’t, I promise!” she said with a smile. “Promises are made to be broken, you’re pretty and I’m sure there are plenty of handsome boys that would like to be with you.” I said. “Of course not, I won’t exchange my heart to anyone else.” she refers the word heart as me. “I’m glad to hear it from you, I love you too, you’re so important to me. I can’t think of anything or anyone else that gave me this feeling of happiness except you, you’re the only one who gave importance to me. I don’t know how to fairly repay your love but what I want for now, is you to be my other half forever.” another lyrical lie. “You don’t need to say such, I love you too and there’s nothing too much that I’m expecting from you, being together is one of the best things that you can do for me. You’re so special to me just by being yourself.” she replied. “Hey where are you going?” I asked as she walked away. “I’m going to take some Cream-O from the fridge, I’ll be back.” she said. “Promise me to bring back my heart” I refer her as my heart. “Now you’re getting cheesy.” but I did saw her cheeks blushed. “If we don’t know each other do you think that we can be together?” she asked. “Ummh... No...” I said. “Yeah, I think the same way too.” she replied suddenly with a sad tone. “No, you don’t understand, If we don’t know each other I will punch and force myself to wake up because I’m sure that I’m inside a dreadful nightmare.” I told her. “If we will be separated, will you miss me?” with her lips pouted. “Of course not, because I know that you’re always be here inside my heart.” as I stare to her eyes. “Now you’re getting even cheesier as days pass, can you please stop that.” and she embraced me. “Why should I stop loving you?” I replied. “That’s not what I mean...” as she brought her lips closer to me. “Huh?” I said with a confused look. “Nah, never mind... I will always keep you in my heart too. Just by remembering back what you’ve said makes me feel better.” right after saying those words she kissed my lips, paused for a moment and stared to me, her face blushed and her lips smiled sweet. I touched her face and set her hair aside. As we gaze to each other, the lines that split us are blurred, our thoughts become one and we speak the same words. I returned a warm kiss back to her. As our lips touched each other, the time suddenly stood still; as we close our eyes, a mile of silence followed. This is the second time that we’ve intimately kissed yet it feels like the first time. My hands we’re trembling and my heart beats in haste, her soft hair is held between my fingers and I can smell her sweet scent, I can hear our heartbeats and feel the warmth of our lips. My eyes are shut tight but I can see her beautiful face in my mind. The night seems endless as we spent it together... so does the darkness that reigns deep in my soul... Almost a month have passed since I confessed to her, at the 29th day I’ll end what I’ve intended. This will be the last day that she will enjoy my company; this will be her last happiest moment with me. When tomorrow ends, this foolish girl that used her pure heart instead of her mind... will fall. We’re not able to spend much of the time together in the last few days because I’m preparing for the incoming enrolment and I need to work on my commitments in my extra-curricular activities, those are the reasons why she’s happy to see me that night. We’re not able to stargaze because of the clouds that blocked the view, so we spent the night chatting together instead. The cold winds still never fail to chill us, so I lend her my favorite blue sweater while I wear the olive drab one. That night she told me something... a burden that she can’t lift, a painful memory that dreads her mind and the absolute reason why she loves me so much... She told me that she’s been in relationships before, relationships that never lasted even for a week because all of her ex we’re just after her to score, one of them even harassed her when she refused to. Damn those b*star*s, but I can’t blame those pe*verts though, she’s really pretty and sweet, I was a victim of those sick thoughts also but my avenging soul is stronger than the sudden pulse of blood and burst of hormones. Now I understand why she cherishes me so much, I never loved her for flesh, I never tried to force her to submit to me, I was there to listen to her grieves, I shared to her everything that I have, I was with her when she needs a shoulder to lean on, I’m her shield to every battle that she struggles, I was there to tend her when she felt that no one really cares for her. These are

Essay, Short Story and One Act Play

39

Kaly o : The O fficial L iterary Folio of The P h ilip p in e Artisan - M an ila

2009 - 2010

rain. She’s so worried about me even though we had a misunderstanding a day before, I can see it in her face, those expressions that her eyes made, those lips that she hold trying not to frown, and those trembling hands that she have. “I want to talk to you but I don’t know how to tell you... so I simply stood there hoping to...” Just after a few seconds after I started talking, she pulled me inside and sobbed. “You’re so weird, no... Now I think you’re getting stupid. You’re all soaked and wet, don’t you know that you might get sick? It’s hard for me to be separated from you for a day so think about it if something happens to you.” “But I thought you’re mad at me? I was expecting you to snub me...” I said just to bite in the conversation. “Why would I ignore you? We know each other since we we’re kids, before it was always you who greets me remember? When did I snub you?” she insisted. “But...” before I can even start she rushed towards me, embraced me tightly and whispered... “Please, I don’t want to lose you. I miss you more at each day you’re gone.” She’s always sincere every time she cries; I can almost feel the guilt in every tears that she shed. No... I should not feel guilty, my revenge is just beginning. She’s not fully bounded to me, she still decides for herself, once she cannot say no to me then I will bring the final blow. So this girl will understand... what love really gives... I will make her know and feel up to her core... what I did felt... when I let my heart decide... when I let my heart love... It’s already been 19 months and three days since I’ve decided to freeze my heart... that day I’ve decided never to use this heart in making decisions, to think things in the most accurate ways and never be fooled by emotions, think as if you’re a sniper in the middle of a battle... to wait for the perfect chance to strike with a single bullet... to kill without being noticed... this damn heart only gives vibrations that distresses your aim... without it... you can kill targets in a row... kill targets without the feeling of regret... Without emotions... you can send them to their certain death... It was my 4th year in high school by then, I didn’t even noticed this girl for weeks but when she smiled and talked to me I instantly felt happiness, that I always wanted to see her smile and hear her sweet voice. For almost two years, she’s the one who chained my heart. I’ve done almost everything for her, but she simply dumped me. I can’t help but to be sad, to feel useless for more than a year. Too much has been sacrificed, I’ve lost a friend that I consider as a brother because he gave way for me, I’ve lost my confidence because of her rejection and my loving side was replaced by this endless retribution... I can still remember some of those painful memories of her, when she dumped me for the first time, when I offered her some Chippy and she said that she doesn’t eat junk foods but I saw her buy one after a week, when I was officially dumped, one time when I said directly that I love her, when she said that I should stop giving her flowers anymore so I decided to give all of my female classmates including her a red rose in our prom, when I greeted her in Friendster on her birthday after not talking to her since she dumped me officially, when I was carving down some Styrofoam models at the TLE shop and used it as an excuse so that I can watch over her since she was sick by that time and some other stupid events that I don’t want to talk about anymore. It is not called love if it’s one-sided, no one can call it love if it’s unrequited and you cannot call it love if only one sacrifices for the person that he loves... it is only called pure sufferings. Most of my friends told me to forget her, some told me to replace her, I’ve tried to do what they’ve said but nothing worked to relieve this pain in my chest. She’s not the only girl in this world but I can’t find anyone who can surpass her in my heart... Until a dark voice deep in me shouted... Why should I feel sad? Why should I feel the pain? Why should I give importance to her? If I can do unto others what they’ve done unto me... I’ve simply gone tired of enduring this pain, when my mind told me to have my revenge, when my pride started to bite my tongue until it bled, when my heart suddenly stopped from beating and when vengeance started to flow in my veins. After months of pain, weeks of sadness, days of flashbacks and hours of tears shed... I finally realized that I should move over it and the only way to set my foot off the past is to have my revenge. If I can’t have my revenge directly to her... I’ll just have it to anyone whose fool enough to be deceived by her own heart... To that ignorant one who will decide instead of her mind but by her foolish heart... Unlucky enough for this girl, I am planning to get her heart for less than a month, doing things to the sweetest so she will bite to my bait. And when the time is ripe, I’ll break her heart and I will make sure that it will be so painful that she’ll never

38

Essay, Short Story and One Act Play

K aly o : The O fficial L iterary Folio of The P h ilip p in e Artisan - M a n il a

2009 - 2010

Scorching Conflagration Of The Heavens Light Retribution of the Shattered and the Wrecked Endless Darkness Of The Night Sky (prelude) I’m always fascinated to her enthusiasm in cooking, she prefers to drag me around when looking for ingredients to her experiments and always glad to make use of me as her guinea pig. I will never forget that time when she tried to make me sip that weird concoction she made, so to save my tongue I gave her this recipe of Apple Syrup for pancakes and waffles which I’ve got from an instructions website, I tinkered it for just a little bit so that it will suit to her taste. We both have sweet tooth for pastries, aside from that, we are complementary; she really loves to cook while I like eating more than cooking, she’s a jolly person while I’m a serious type for most of the time, she likes to go out while I’d prefer staying at home though I know a lot more of special places than her, she loves to sing while I have a zipped mouth, she’s silent when she feels bad while I’m a hell too much hyperactive when something troubles me. There are only few things that we have in common, we both love listening to alternative rock and its similar genre, she’s also an avid fan of MySpace bands, we both love to stargaze, I’m a software geek while she’s a hardcore surfer and we both like to talk nonsense and laugh about it later on. But what we both really love to do is to spend time talking together... about our dreams and plans for the future, before... those plans were only for our own sake... but as days passed, these self-centered plans turned to linked dreams for us to fulfill... together. I always tend skip lunch every time I’m at the shop, I always fail to remember that I have not eaten yet even for breakfast but she’s always there to pull me off my seat and drag me to their kitchen. I can’t resist her convincing charm and her occasional dominant personality, she’s the only girl that was able to break my tight decisions and know my inscrutable personality so well. Since that night, that special night, we have become inseparable, she stays with me when I play online games at my free days, I always accompany her when she goes to the marketplace and we never miss a night stargazing together. I’m always with her, trying to protect her, taking care of her; she’s always behind me, pulling me out of the quagmire whenever I sink and bringing me up every time my morale depletes. How I wish... that these lies we’re true... She thought that I’m her shoulder, that she’s my comfort, she’s my lover and I’m her follower. She thought that I do really love her, now she thinks that we’re in a relationship because she feels that I’m bounded to her heart. What she doesn’t know... is that I’m a demon in disguise... Since that night, the darkest night, everything just went on to what I’ve planned. I started to create small conflicts that would make our so called relationship stronger, I started to give her surprises that are mostly negative which makes her mad at me, I fix the fuss later and back it up with something for her, a kiss, a quote, a lie. She gets intensively happy every time she feels my effort to straighten things up and the more she becomes attached to me. I love the look in her eyes when I see her believe in my lyrical lies. Later on I tried to make her miss me so much by not showing up on certain days, I simply stay at a different computer shop for hours, take a nap for some time or go back to our house in Manila early in the morning so that she’ll never see me around. It worked well, she flooded my Friendster account with comments or texted me concurrently. I can’t delete her comments because she might get suspicious so I placed her number in my screened messages so when she send messages it gets stored in my phone but never gives warning tones. I always tell her excuses though she’s bright enough to feel that there’s something up with me, but it is the trust of her heart that she blindly chooses, it overcomes her mind rendering to see the painful truth, one adverse effect of the sensation that people call “love”. The best deception that I’ve done to fake her... It was in the middle of a furious rain, we did have a conflict a day before this event happened and because of too much boredom that have stricken me I went out and stood right in front of their door. The rain is heavy and all of the houses are locked, the winds are turbulent and all windows are closed but I know that she has this habit of looking out in the window to estimate time. Luckily, I got her for less than a minute just when I’m soaked in the

Essay, Short Story and One Act Play

37

Kaly o : The O fficial L iterary Folio of The P h ilip p in e Artisan - M an ila

2009 - 2010

Vampire Academy Jacky Ortega Setting: Constantinople Character: Vampire – main cast Mikhail – custodian at the academy Jeanne – a beautiful apprentice Gregory – Jeanne’s lover *** The young beautiful apprentice, Jeanne lied on the field with her head on Gregory’s belly. Jeanne: Both my mind and body will get well. It is because I’m glad you’re with me in this field. I love you… (Tears started flowing in her soft pale face) Mikhail suddenly appeared in the field where the two lovers and a stranger were staying. Gregory: Mr. Mikhail, who is that gentleman? He looks familiar. Mikhail: Even I don’t know what the gentleman’s name is. We just call him Vampire. Gregory: An art professor? Mikhail: Perhaps. As we saw his past works, he only sketches corpse, teaches how to make one. As soon as someone dies, a picture of a dead is completed. Suddenly, Gregory looked at what the Vampire is sketching… and saw Jeanne in it. She is quiet.

36

Essay, Short Story and One Act Play

K aly o : The O fficial L iterary Folio of The P h ilip p in e Artisan - M a n il a

2009 - 2010

Stranger’s Gift Jacky Ortega Yuri was 18 years old when his father passed away. It was the first real blow that made his life turn upside down and he never thought of recovering from it. As months passed by, he became open to the fact that everything has its end. Acceptance and adjustment is all he needed for him to easily move on from that hurtful moment. At first, he went to the cemetery with fear. Fear of remembering all the sufferings of his father before he died. But then, amazingly, his thoughts didn’t bother him anymore. Although sometimes, his painful memories especially when he is at his father’s grave tend to make his tears fall. Years passed. Yuri and his family moved to Fukuoka, the town where he had been born and had spent his youth. They only came together on feast days, especially on All Souls’ Day in the cemetery. His mother lived with him, for many years, until her old age. Her long life in a way compensated for the untimely loss of his father. Now that she, too, rests beneath the marble stone, he go even more with full desire. While he’s there, again he reminisce all their sweet and sad memories. The silence there brings him peace and calmness. He often looked at the people who are busy in cleaning and decorating other graves and wondered who they are visiting and the cause of their grief. He doesn’t know them, but he feels sympathy for them. One sunny morning, he noticed a modest grave beside his parents’ plot. It is a very simple grave but it outstood all others. That caught his attention. Mitsu had decorated the site on its own and maintained its cleanliness and uniqueness for 16 years. Whenever he visits, he feels that the plot was surrounded with love and affection, that he wondered what happened to this mysterious lady. Fortunately, their roads crossed. They nodded on each other and began a short conversation. Yuri asked Mitsu whose grave it was. “My father’s. He died when I was 1 year old. I really never knew him. I didn’t even see pictures of him. All that I have is his grave.” “No one comes to visit this grave besides me because I was his only child. He died of heart failure. My mother is too old to visit here. So then, I always come here whenever I’m sad or happy. Later, we moved in another house, a bit far from here.” He listened thoroughly, even in silence. Tears unconsciously fell in his eyes as he realized that he had never seen such boundless love. Love that is unconditional. Love that is too inspiring. A condition that he never expected to hear but he did. She has a great outlook in life that she constantly visits her dad’s grave. They bid their goodbyes. As they walked away from each other, Mitsu indeed left a special gift to Yuri. A special gift that should be treasured. A loyal and long-lasting affection of a kind-hearted lady to her father. Despite not knowing her father, she remains devoted to him and shows true love of a daughter. On his way home, he kept on thinking of her touching story. He decided that if weeds ever began to show on the neighboring grave, he would clean it together with that of his parents’. By then, his kind-hearted friend will be grateful because she is not the only one taking care of her father’s grave. Essay, Short Story and One Act Play

35

Kaly o : The O fficial L iterary Folio of The P h ilip p in e Artisan - M an ila

2009 - 2010

The esSense Of Responsibility Cantoy Alter Responsibility is a basic component for growth either for thyself or for the good of all. Everyone has responsibilities, from young ones to the grown-ups. Everybody has something to contribute. Everybody has something to protect and something to gain. Everybody has something to contribute… In the course of human history, the power of government is vested upon the gold rested in its pocket. The more gold it has, the more powerful it becomes. It is important that the government has the power to control the nation. It has the duty of developing our nation and lead its people for the better path. It shall provide everything in every way possible guided by law. Likewise, it’s our duty to pay taxes and monitor its usage. We should stand up and confront those in the government whose actions are leading to corruption or unwise use of the public’s trust. Not paying tax worsens our current situation. Everyone should contribute. No exemptions applied. Everybody has something to protect… Voting is a sacred duty. It is a responsibility our ancestors were longing for to have equal rights in choosing the leaders of the nation. No matter who you are in the society, your vote still matters. The power of one warlord is no stronger to the combined might of the people. It is more powerful than the strongest bomb that was made. Protecting your vote is holy and honorable. Because when it comes to our future – our family’s future, you can be cunning as a leopard. Our environment is also an important creation we should conserve. Man was designed to exploit nature but his duty is to preserve what is natural. We are now paying the misuse of our resources. Conserving is protecting what is most important. And that is a responsibility we should gladly accept. Everyone has something to gain… In taking responsibilities, one has something to gain. Experience is one of those. No one is expected to do something great in his young age. But taking responsibilities (either voluntary or elected) would develop you into a better human being. Another is honor. Those who take responsibilities, those who fail and those who accept their defeat are honorable.

34

Essay, Short Story and One Act Play

K aly o : The O fficial L iterary Folio of The P h ilip p in e Artisan - M a n il a

2009 - 2010

Fear Of Tomorrow Sharon Ditucalan
I just don’t care though I am ‘aware’ of what is really happening in our country – corruption, poverty and along with these is crime. I am aware but I don’t care. I don’t care with the 2010 election for in the first place I am not a registered voter with my age of 17 and this gives my mind a thought that I, together with the youth of my age don’t really have the free will, the right, and the freedom to choose from the eight presidential candidates. So why Rizal would consider us part of the ‘hope of the country’—I guess this is the craziest question I’ve ever realized but then I know in myself that I really have a point. Does the saying, “Kabataan ang Pag-asa ng Bayan” still exist? Does the Filipino youth dominate the rest of the people living in the Pearl of Orient Seas in improving the lives of all Pinoys? Tell me, am I foolishly asking these questions? I started to agitate different questions in my mind which seem to have no satisfying answers. And these questions arise whenever our purok leader calls us in a meeting regarding the demolition in our place – questions that concern a national state. At first, I wondered what will happen but at present state, all I know is that I feel the intense actions of our acting leaders who are exerting efforts in making visual materials that will be used in rallying, conducting meetings, and securing our place from the merciless hands of the government. From then, I can’t stop worrying. I am afraid that one day I wander without a home. My young mind never worried too much on anything related with my family’s lifestyle. We we’re happy and contented with what God provides for us; three meals a day, complete family, education, good neighbors and a home. Not until I saw people rallying along Luzon Avenue. I asked if their efforts in shouting and yelling the words that directly oppose the government would result into something that favors them. I felt such stupid emotion. I wondered why I have to feel little happiness. Maybe because I knew that those people I saw know how to fight for their right and express their grief. Their being expressive and brave leads them to a hopeful tomorrow. But then again, so much sadness crossed my heart when suddenly I woke up with the reality that my family is with those activists – lifting up their sign boards that strike my soft mind painfully because every word I read opens my mind into a world of changes. I fear to have a homeless life. I believe that among the three basic needs of a human, shelter best gives true contentment and serves as a foundation of an effective family being the smallest unit of the society. Without a home, how would my life go on? I bet I’m being too emotional but I wish that the next president could provide every Filipino family a home that is permanent. I know and everybody must know that it is not only through voting where we can help for the betterment of our motherland. But it starts there – through choosing the right person to lead. But how do we know and how are we so sure that the person we prefer is the right one? We all have the ability to criticize a man, we all have the mind to decide and we all have the conscience of not allowing elements of evil (those unbelievable statements, those madeto-be-broken promises and those simulated actions) to manipulate our hearts and souls. Nothing is impossible but if it is far from reality, learn to let go of those spoken words and face the fact that we should act. How would the two hands of the next president build a mansion or a kingdom? It simply means that if we want a beautiful place, everybody should move. We should not be selfish. We shouldn’t work only for our own sake. And when the day of election comes, think wise. The simple pen and paper held on May 10 will make a big difference…
Essay, Short Story and One Act Play

33

Kaly o : The O fficial L iterary Folio of The P h ilip p in e Artisan - M an ila

2009 - 2010

Burn The Bridges Behind You Jacky Ortega Nothing makes sense in my world. Everything seems to be unknown and undefined – knowing nothing about myself, knowing nothing about the things around me, knowing nothing about everything that seems to matter to other people. Knowing nothing for I am afraid to ask. Afraid to question things. Afraid to understand mine and their situation. Afraid to search for truth and reality of my world. I feel alone. I feel lonely. I feel neglected. I feel abandoned. I feel that nobody cares. Until I try to feel again... All the emotions that I feel are just parts of my past. The yesterday that keeps on running into my mind, the antiquity such as misfortunes, tragedies, failures and some unhappy moments keep haunting my personality, my dignity... myself. These experiences make me feel empty as it prevents me from enjoying my today, expecting that everything is all about me, about my world; rather than about others, about their world. As I try to feel again, I have to burn the bridges behind me. Forget the old times – for they are gone forever. Only today is the acceptable time. No turning back once I have decided to walk the chief aim in my life. I will burn the bridges behind me and continue living my life that is not focused on myself alone but unto others as well. I will keep going until I have fixed a certain goal, until I finished a certain purpose. I will keep up the courage until victory alone crowns my actions.

32

Essay, Short Story and One Act Play

Essay, Short story and One act play

Burn The Bridges Behind You Fear Of Tomorrow The esSense Of Responsibility Stranger’s Gift Vampire Academy Scorching Conflagration of the Heavens Light

K aly o : The O fficial L iterary Folio of The P h ilip p in e Artisan - M a n il a

2009 - 2010

Walls Ma. Edalyn Reduta In the midst of darkness I was embraced by sudden sadness a momentum of loneliness sucked my bewildered emptiness! I was insane in vanity trying to figure out my humanity escaped to the world of reality to stand for my dignity; Set in place by subtle disregard my body became feverish lust that gives me anguish hands that caressed my womanhood Walls were hidden in a snap as darkness crept up New Horizons in all directions; I stretch out my arms in full motion. Reflecting light in every facet I feel the shadow of a frame, Until I seek a space that continues.. where mutual nurturance sustains.

28

Poem

Kaly o : The O fficial L iterary Folio of The P h ilip p in e Artisan - M an ila

2009 - 2010

The Spot Kantoy Palaboy Writing on the spot Got to be boiling in the pot Got to be ill with a quill Then end with a seal No revise, no rewrite Because I know everything is all right No holding back All thoughts are in well stack Never think of making a sonnet I guess I should thank that comment To be inspired to conspire Because I’m made not to expire.

Poem

27

K aly o : The O fficial L iterary Folio of The P h ilip p in e Artisan - M a n il a

2009 - 2010

Temptation At Work Jacky Ortega Started from a small craving Applied the same strategy Utilized an old trick Adapted the same pattern. Identifies sinful desires Releases evil doubts Speculates deception Conceives disobedience. Lured by circumstances Motivated by lies Provoked by shortcuts Tempted by thoughts.

26

Poem

Kaly o : The O fficial L iterary Folio of The P h ilip p in e Artisan - M an ila

2009 - 2010

Summertime -ZaiJIn the midst of summertime, A sudden comfort grew like sunshine When trees in valley dance with me I love to ease the pain of my yesterday. I run fast as I could Till the wind embraced me And the clouds begged me to stop… I did not live my life in glee It hits to my deepest part Lights off! Gettin’ tired… All I want is silence.

Poem

25

K aly o : The O fficial L iterary Folio of The P h ilip p in e Artisan - M a n il a

2009 - 2010

Serenading A Goddess Rafael G. Cultura As the sparkling glow of candlelight Breaks the darkness of the night Sweet tunes fill the moon so bright Making the ambiance all right And the stillness starts to fade With every strum in his guitar he made For the gentleman, tenderly serenade Underneath the lady’s shade Sacred words from the strings Whispering their passionate feelings In an oak tree there’s a nymph who clings Smiling to a suitor who sings Perfect lines from his lips Into her heart the lyric creeps In her soul his love peeps By his song that she keeps Suddenly the air is filled with warm sensation Taking away all vexation As the twinkling stars he sets in motion By the soft melody created by friction There he stands with pure intention Screaming his deep adoration While she stares with great attention Together they create a night of perfection

24

Poem

Kaly o : The O fficial L iterary Folio of The P h ilip p in e Artisan - M an ila

2009 - 2010

Reality Check vhinxzcs if rivers can speak …like chirping birds …like tiny insects though they are not human listen to what they say. here oh! hear your eyes were saying no trees, no water, no air where will life go? shout it to the human king of all kingdom “What have you done?” but never heard by anyone. if nature will send its battalion to start a revolution ready we must be for we shall all see. where will life go? listen to their voice see the tears because of our choice it’s like our cry in pugad lawin we want to be free, like it’s said in history for we are living we enjoy our being for we have feelings like what your heart is saying where will life go? we are their lives they are our lives we are together forever and ever..
Poem

23

K aly o : The O fficial L iterary Folio of The P h ilip p in e Artisan - M a n il a

2009 - 2010

Party Animal Rafael G. Cultura Go crazy to the beatin’ of rock n’ roll Go wild, go shakin’ on the dancing floor Move your body, groove your thing all night long Just dance, don’t care if your momma call Let the drugs run down to your bottom core ‘Til you fade away and down you fall Let the music of the disco conquer your soul Let the rhythm of the drums overcome you whole Let the crowd know in this club you rule Don’t let anybody steal your throne Keep bitches drown in alcohol When drunk you’ll enter behind closed door Break free, go insane, don’t stop your show Step up, get mad and loose control Let your mind escape and your money flow Then wake up broke in jail tomorrow

22

Poem

Kaly o : The O fficial L iterary Folio of The P h ilip p in e Artisan - M an ila

2009 - 2010

Lullaby of Silence Rafael G. Cultura I The moonlight gleams its sweet embrace Against the evening sky, the hills defined As bright stars dance in endless space Cradled by the heaven from mournful cry II The poet’s awakened by nightingales Inspired by love, he paints the wind From soil he drew his masterpiece Molding the lines of earth refined III He asked the trees to move and live While up above the angels sing The sprouting flowers start to speak And leaves whisper gently… softly… IV The night was calm and freed from fear All the pain and agony hid away The child flew high in fantasy Escaping the realms of rationality

Poem

29

K aly o : The O fficial L iterary Folio of The P h ilip p in e Artisan - M a n il a

2009 - 2010

Last Goodbye -jenThis cold night knocks off my feet While I started to reminisce The time you fulfilled those emptiness And to find way of saying goodbye to you. The time I fear of is near Now you are about to leave I hate goodbyes… But I really have to. Its hard for me to do Saying goodbye to the one I trusted before I found out that it’s difficult to pretend That I am happy for you to leave I am feeling so sorry I wish I could turn back that time To make those foolishness right …but it’s too late, you’re no longer holding tight. I will miss everything, Happy moments on my mind are lingering How you accepted my imperfections And to be with me without asking questions… Now you’ll be going miles away Far away from here where I can no longer see you There’s nothing else I can do But to accept, to smile. Yes. Its not easy for me to convey, But I have to leave these words to you now… Salamat…Sorry… at Paalam na kuya …

Poem

21

Kaly o : The O fficial L iterary Folio of The P h ilip p in e Artisan - M an ila

2009 - 2010

Kyasurin Kantoy Palaboy Girl, we gotta leave the past Did I say that everything wont last? It’s all in the eyes I can see the truth in them lies We’ve got to speak to reach that peak High above into the sky Looking down in the ground There is no such thing as a perfect day that’s a thing I can only say say that last goodbye because we don’t know if today we die This feeling is so simple but it gives me wrinkles we are faced with too many possibilities I just hope one of them is a reality My head is turning wild I wish this feeling would go mild for God gave us love so let this our guiding dove

20

Poem

K aly o : The O fficial L iterary Folio of The P h ilip p in e Artisan - M a n il a

2009 - 2010

Illusion sungkyeoul The yellow canaries are singing The sweetest song tonight, Composes mellifluous music Makes me wanna hug you tight. Moon dances in the night sky – Enjoying hours of its flight The twinkling of the tiny stars Show us the right time to dance all night. Put your hands on my waist And in your shoulder I’ll put mine; Glide with me into the air, Wearing your ever engaging smile Let me get to you even closer To feel the loud beat of your heart, Softly whisper in my ear The melodious words I wanna hear. Closing my eyes for a second, I felt a tear flows in my cheek; The still air gets colder As the music stops to sing. Knowing everything is just a fantasy.

Poem

19

Kaly o : The O fficial L iterary Folio of The P h ilip p in e Artisan - M an ila

2009 - 2010

He Sharon Ditucalan Looking beyond his perfect smile Hides growing sadness and dying heart Owning a coward and helpless mind Lets his eyes cry a lot A man like him truly fights But when limitations drive him right End of the fantasy holds him tight And reality gives signs to give up tonight Hoping stops when one gets tired Of waiting and loving too much If someone never loves you back Let her go but never close thy heart

18

Poem

K aly o : The O fficial L iterary Folio of The P h ilip p in e Artisan - M a n il a

2009 - 2010

Checkmate Thea Camille M. Diaz Blinded by what I’m seeing Deafened by what I’m hearing Selflessly, I can’t help thinking Deeply weeping, I hope there’s an ending I’m all alone in this silence Totally lost in this darkness Mind corrupted, all out suspense Helplessly, drowning in this world of revenge With all my might I’m trying to fight But each time I try, it keeps on recurring In this world that’s full of cheats and tricks I just can’t watch back on my seat I am now depending on him Tears shed as I watch him leave Checkmate. I can’t breath, I can’t move This fragile thing has stopped its beating

Poem

17

Kaly o : The O fficial L iterary Folio of The P h ilip p in e Artisan - M an ila

2009 - 2010

Broken Hearted Ma. Edalyn M. Reduta In a quiet room of darkness, I found myself crying Knowing that I‘ve lost now my everything No hope gives me the reason for living At this moment, I really have nothing You tore my heart apart without knowing And stabbed it many times, kept it aching And now, my heart keeps on bleeding But I am trying to forget everything I told you that I can’t live without you But still you left me through Every moment that keeps reminding of you Is an echoing ache in my solitude Now that you set me free, Because you found someone better than me. My heart is drowned in my own tears When I saw you in the arms of other. You told me that you’ll never leave me And made me believe that it will last forever But you threw me out of your life Now my dreams went all into shatter.

16

Poem

Poem

Broken Hearted He Illusion Kyasurin Last Goodbye Lullaby Of Silence Party Animal Reality Check Serenading A Goddess Summertime Temptation At Work The Spot Walls

Scripts Unfaded
POEM Broken Hearted...................................................................... 16 Checkmate............................................................................. 17 He........................................................................................... 18 Illusion................................................................................... 19 Kyasurin................................................................................. 20 Last Goodbye......................................................................... 21 Lullaby of Silence.................................................................. 22 Party Animal.......................................................................... 23 Reality Check......................................................................... 24 Serenading A Goddess........................................................... 25 Summertime........................................................................... 26 Temptation At Work............................................................... 27 The Spot................................................................................. 28 Walls...................................................................................... 29

ESSAY, SHORT STORY and ONE - ACT PLAY Burn The Bridges Behind You............................................... 32 Fear Of Tomorrow................................................................ 33 The esSense Of Responsibility...............................................34 Stranger’s Gift ....................................................................... 35 Vampire Academy.................................................................. 36 Scorching Conflagration of the Heavens Light......................37

DI KAMI NAGSASAWANG MAGPASALAMAT
Sa araw-araw na binigay sa amin ni Lord... Sandamukal ng mga oras na iyon ay nakikipagbakbakan kami sa mga pagsubok ng buhay... Pero hindi parin naman kami nawalan ng oras at pagkakataon... Para makasama ang mga taong pinahahalagahan namin... Kahit na halos buong araw na papel na lang ang hawak ko... At sunog ang mata sa monitor... Maligaya parin kami dahil naibibigay namin sa inyo... Ang mga impormasyon na dapat ninyong malaman... Kahit na puro hardcopy lang ang binibigay ninyo... At kelangan pang itype ng kung sino... Ay mahiwaga parin itong... Nakakarating sa Kalyo... Minsan na pag-iinitan kami ng mga tao... Dahil nadadale namin ang kalokohan nito... Pero andito parin kami... At nagbabasa ka ng dyaryo... Maraming salamat sa lahat ng aming mga mata Sa lahat ng aming naging tenga Sa mga matatapang na naging aming bibig At sa lahat... Sa pinagsamang mga isip...

ALAY NAMIN TO!!!
*** Woot!!! Sa wakas!!! May release na ulit kami!!! Matapos ang napakaraming pagbabago... Ang matagal na proseso ay lalong napatagal... Masyadong mahaba kung ipapaliwanag pero kahit papaano ay nagawa naming maibigay sa inyo ang mahiwagang Kalyo!!! May bonus pa! Dahil may Photo Essays na kami!!! Iyon po ang limang makukulay na pahina na nakita nyo kanina... Mga larawang naglalahad ng mga kwento, mga screen shots sa alaala ng mga contributors, mga snapshots ng mga bagay na hindi nakikita ng iba, mga colored pages na may color mode na RGB at may image format na PNG... Ngayon, mag-umpisa na kayong mag-ipon ng mga mala-epikong pictures at malulupit na akda... 24/7 na bukas ang aming opisina para sa inyong mga likha... Kaso nga lang mula 6:30am hanggang 9:00pm lamang maaaring manatili sa ating pinakamamahal na unibersidad, kaya para mas efficient, ipasa nyo na lang kapag may pasok kayo... hehe... Maraming Salamat mga kapwa TUPians!!!

Green

Friday The Sleepyhead Grass is always greener... on the other side...

Suicide

NeoCerberus

Blinding my eyes With the searing screen To see, to find, to seek To understand... Studying hard Depriving myself of time Keeping myself in strain In this endless search of truth... Draw Until my wrist tears For others to see what I perceive My view, my dreams, my fears.. Drowning myself in coffee What an irony For it keeps me away from Sleep... Death’s cousin...

Layon Ko Ay Kalayaan
Marc Fave Reyes Magmalasakit... Makialam... Magpahayag...

Deprived Optimism
Marc Fave Reyes

I came to you to seek refuge. I violated my stillness and refrained from calmness. I expected that you understand and attend to my gripe. It was my first. But it was also my last...

Detention

Cheenie Bagus I did not want my silence to be...

forever.