Budowanie Partnerstwa Lokalnego

Wydawca: Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” Grzybów 1/2 , 09-533 Słubice Filia w Płocku, ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock

Płock 2006 Wszelkie prawa zastrzeżone ISBN 83-923261-1-3

1

Wstęp Założenie organizacji pozarządowej: stowarzyszenia czy fundacji jest stosunkowo proste. Każdych parę osób, które łączą jakieś zainteresowania bądź chęć zrobienia czegoś wspólnie może, poświęciwszy trochę czasu i - w przypadku fundacji – nakładów finansowych, zarejestrować organizację w odpowiednim urzędzie. Jeśli jednak organizacja nie zamierza pozostać „towarzystwem wzajemnej adoracji” a chce realizować projekty, rozwiązywać problemy i działać na rzecz swojej społeczności, powinna swoje plany potraktować poważnie i fachowo. Polski sektor organizacji pozarządowych nie ma długiej tradycji, niemniej jednak istniejące organizacje zdążyły już zdobyć pewnie doświadczenia i wypróbować pomysły, z których warto skorzystać. Ta publikacja służyć ma właśnie ukazaniu konkretnych przykładów doświadczeń, które pomogą Państwu poradzić sobie z najczęstszymi przeszkodami hamującymi działania organizacji społecznych. Książka powstała na bazie materiałów służących do prowadzenia szkoleń, adresowanych do niewielkich organizacji, działających na poziomie lokalnym i cieszących się sporym zainteresowaniem wśród uczestników. W wielkim skrócie przedstawione zostały trzy ważne elementy budowania organizacji: komunikacja, budowanie partnerstwa lokalnego i pozyskiwanie środków na działania, czyli fundrasing; dodatkowo publikacja zawiera opisy działań organizacji: funduszy lokalnych oraz Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”. Do zarządzania pracą współczesnej organizacji nie wystarczy zapał i dobre chęci; wymaga ono pozyskania pewnej wiedzy i zdobycia umiejętności, między innymi tych, wyżej wymienionych. Aby organizacja mogła działać, musi zbudować wokół siebie sieć partnerów, którzy będą wspierać realizację jej zamierzeń. Do zbudowania takiej sieci pierwszym krokiem będzie informacja o planach utworzeniu organizacji – do czego konieczne będą podstawowe umiejętności z zakresu komunikacji. Roli sieci partnerów lokalnych, czyli znaczeniu kapitału społecznego organizacji poświęcony jest jeden z rozdziałów, dodatkowo prezentujący przykład organizacji, która odniosła sukces – Nidzickiego Funduszu Lokalnego.

2

Innym ważnym, a wcale niełatwym wyzwaniem dla organizacji jest zdobywanie środków na działania. Temu właśnie poświęcony jest kolejna część publikacji, prezentująca krok po kroku etapy tworzenia planu pozyskiwania środków, prezentująca metody i techniki fundraisingowe, sprawdzone pomysły i rady dla osób podejmujących się tego zadania.

3

Małgorzata Baranowska
Artur Ptak KOMUNIKACJA Wstęp: Czym jest komunikowanie Komunikowanie jest rodzajem kontaktu, oddziaływania po między co najmniej dwoma osobami - nadawcą i odbiorcą. Nadawca stara się przekazać odbiorcy pewne treści zawarte w komunikacie, który wysyła. Komunikację można traktować szeroko, jako podstawę kontaktów międzyludzkich, ale także jako porozumiewanie słowne. Podczas przekazywania komunikatu nadawca kształtuje swoje zachowanie wykorzystując specjalnie do tego środki komunikowania. Są nimi: słowo mówione, pisane, dźwięki, znaki, symbole, gesty i zachowania niewerbalne. Komunikowanie interpersonalne jest złożonym i trudnym procesem. Dotyczy ludzi, zatem jego zrozumienie wiąże się ze zrozumieniem występujących między nimi związków. W uświadomieniu sobie istniejących relacji może pomóc poznanie teoretycznych mechanizmów - modeli komunikacji interpersonalnej przedstawionych w dalszej części tekstu. Komunikacja stanowi bardzo ważny aspekt działań każdej instytucji, także organizacji pozarządowej. Typy działań i cele organizacji Trzeciego Sektora to często np. animacja aktywności obywatelskiej, rzecznictwo, fundraising oparte są właśnie na komunikacji. NGOs z reguły podejmują się rozwiązywania ważnych problemów społecznych, które nie są łatwe w komunikowaniu, tym więc istotniejsze dla osób w nich działających jest zdobycie stosownej wiedzy i umiejętności. Słowo „komunikowanie” pochodzi od łacińskiego „communis” – wspólnoty i „communicare” dzielić coś z czymś, współuczestniczyć. Ze źródłosłowu pochodzi także główny cel komunikowania, jakim jest wytworzenie pomiędzy nadawcą i odbiorcą wspólnoty myśli i odczuć. Dzięki komunikowaniu możliwe jest porozumienie z drugim człowiekiem, przekazanie informacji, dzielenie się argumentami i opiniami. Komunikacja 1. Podstawowe informacje o komunikacji Do najczęściej pojawiających się problemów w procesie komunikacji należą:

4

czy jego komunikat został odebrany i poprawnie odkodowany. Błędy odbiorcy Jeśli adresat komunikatu nie jest na nim skoncentrowany odbiera go w sposób wybiórczy. nie są w stanie poznać innych. mimika. W takim przypadku. jakie na jego temat docierają do adresatów. Ignorowanie tego problemu uniemożliwia znalezienie rozwiązania. by pewne rzeczy dokonywały się po naszej myśli Do czego są nam potrzebne kontakty z mediami? 5 . organizacji. • PR dotyczy sposobów wzajemnego oddziaływania zachowań (komunikowania werbalnego. które służą stworzeniu i utrzymaniu dobrej reputacji przedsiębiorstwa czy organizacji oraz wzajemnemu zrozumieniu między instytucją a odbiorcami jej działań (Amerykański Instytut Public Relations. Od komunikowania do działań PR Komunikowanie jest podstawą public relations czyli planowych działań. rządów • PR zakłada. którą reprezentujemy i na pewno nie przyczynimy się do lepszego rozumienia jej działań przez otoczenie. Błędy nadawcy Zdarza się. że nadawca nie upewnia się. Zdarza się.). Jego przekazy słowne to tylko niewielka część informacji. komunikat jest niewłaściwie zakodowany. Ważny jest wygląd. Dzieje się tak np. może to przyczynić się do niewłaściwego odbioru przekazu. gdy nadawca używa specjalistycznych terminów. że pewne cele znacznie łatwiej osiągnąć przy społecznym zrozumieniu i wsparciu niż przy sprzeciwie lub obojętności • PR jest nauką. gesty. niewerbalnego) i postaw jednostek. Jeśli wszystkie te elementy nie współgrają ze sobą.Brak komunikacji Jeśli ludzie ze sobą nie rozmawiają. sztuką osiągania harmonii z otoczeniem poprzez wzajemne porozumienie oparte na prawdziwej i pełnej informacji • PR to wiedza na temat tego. Niespójność elementów komunikatu Człowiek komunikuje całym sobą. Jego uwaga skupia się na wybranych częściach komunikatu. że odbiorcy przekazu nie rozumieją tego co do nich mówi nadawca. tembr głosu. Bez zrozumienia roli komunikacji nie będziemy w stanie skutecznie walczyć o dobry wizerunek instytucji. które są niezrozumiale dla większości audytorium. 1987 r.

Jeśli czytelnik dowie się o naszej organizacji z artykułu w swojej ulubionej gazecie. Dziennikarz z miesięcznika zwykle da nam dłuższy czas na zebranie informacji. 2. Inne potrzeby będzie miał reporter radiowy. Specyfika mediów Każde medium ma swój odrębny charakter. profil i język. Warunki skutecznej komunikacji z mediami Aby skutecznie komunikować się z mediami trzeba je rozumieć i mówić ich językiem. Są kanałem informacyjnym. a inne redaktor lokalnego miesięcznika. W skrócie o media relations Media pozwalają organizacji dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców. Dlatego tak ważne jest. umieć wykorzystać do komunikowania się z otoczeniem. który potrzebuje „dźwięków” do popołudniowego wydania serwisu informacyjnego. Jeśli osoby odpowiedzialne za relacje ze środkami masowego przekazu potrafią napisać dobry artykuł. lokalnych organizacji. gdy zajdzie potrzeba. Te osoby działają w dwóch zupełnie różnych światach jeśli chodzi o cykl życia medium. znacznie łatwiej uwierzy w informacje tam zawarte niż gdyby obejrzał reklamę na ten sam temat. najlepszym partnerem będzie prasa regionalna. Niektórzy nazywają je czwartą władzą bo mają ogromną „siłę rażenia”. Reporter radiowy potrzebuje informacji do wykorzystania natychmiast i dlatego trzeba mu pomóc by dostał jak najszybciej to czego oczekuje i przygotował pozytywny materiał. media relations) to jeden z ważnych elementów w pracy osób odpowiedzialnych za komunikację w organizacji. czy dać dobrą „setkę” do telewizji. Ludzie często nie ufają reklamie. Dla małych. informację prasową. Często szeroka dziedzina.Każdy z nas korzysta z różnych mediów. na której najbardziej nam zależy. Wykorzystując odpowiednie środki przekazu jesteśmy w stanie trafić do tej grupy odbiorców. Szukamy w nich informacji. Powinniśmy o tym pamiętać próbując dotrzeć do dziennikarzy z różnych środków masowego przekazu. Oni mogą pomóc zapoznać lokalną społeczność z projektami realizowanymi przez NGO i oswoić z taką formą działalności. cykl życia. To właśnie z dziennikarzami z tej grupy mediów warto być w jak najbliższym kontakcie. Najważniejszą zaletą komunikowania się z otoczeniem poprzez media jest wiarygodność przekazu. Kontakty z mediami (z ang. zwiększą szanse swojej 6 . komentarzy bieżących wydarzeń czy rozrywki. by je zrozumieć i. Środki przekazu docierają do nas ze wszystkich stron i mają na nas olbrzymi wpływ. jaką jest public relations sprowadzana jest waśnie do relacji z mediami.

zwięzły. Najprostszym choć niedoskonałym sposobem jest monitoring wycinków prasowych na temat organizacji. czym zajmują się inne organizacje. doświadczoną czy organizacją młodą. umiejscowienie na stronie czy w całej gazecie. prosty a przede wszystkim atrakcyjny i ważny. ale w sprawach mniejszej wagi może funkcjonować odrębnie. o których mówimy są popularne i co można zrobić. Ustalamy. Wysyłając informacje do mediów powinniśmy pamiętać o tym by nasz materiał był jasny. Narzędziami media relations mogą być informacja prasowa. Mamy wtedy szanse bezpośrednio wyjaśnić wszystkie detale sprawy. czy tematy. czy jesteśmy organizacją dojrzałą. wywiad czy konferencja prasowa. Jak zaplanować strategię komunikacji organizacji Przystępując do planowania strategii komunikacji naszej organizacji powinniśmy na samym początku ustalić jakimi dysponujemy zasobami. wtedy dobrym narzędziem jest konferencja prasowa z udziałem jak najliczniejszej grupy dziennikarzy. Z mediami można kontaktować się na różne sposoby. wiedza i więzi społeczne. aby wyróżnić się spośród innych organizacji. 3. czym konkretnie się zajmujemy. techniczne.organizacji na zaistnienie w mediach i tym samym w umysłach grup do których poprzez media chcą trafić. które mogą być pomocne w procesie komunikowania i wpłynąć na jego końcowy efekt. W pierwszym etapie planowania strategii komunikacji analizujemy sytuację. ich nastawienie (pozytywne. Informacja prasowa jest uzupełnieniem konferencji. 7 . bo tylko wtedy może zainteresować dziennikarza. gdzie na „mapie organizacji pozarządowych” znajduje się nasza organizacja. Kontakty z mediami to wielka szansa dla organizacji!!! Dziennikarz powinien być partnerem a nie wrogiem!!! Monitoring mediów Bardzo trudnym elementem działań w media relations jest mierzenie ich efektów. jej projektów i działań. Ważne są nasze zasoby ludzkie. Gdy instytucja ma do zakomunikowania jakąś ważną sprawę. Często przy ocenie takich publikacji bierze się pod uwagę wielkość artykułów. negatywne czy neutralne).

podjętych działaniach i osiągniętych efektach nie mógłby przedstawić koordynator programu. ceny. On najlepiej wie. słuchacza. dotyczy wielu osób. aby nasza wiadomość była atrakcyjna i aktualna przede wszystkim dla odbiorcy – czytelnika. uruchomienie kampanii społecznej itd. segmentacji rynku – czyli podziału rynku na mniejsze części – segmenty. Wybieramy osobę. kampania społeczna „Pij mleko. czy informacji o założeniach programu społecznego. usługi. Kolejnym krokiem w budowaniu strategii komunikacji jest określenie odbiorców naszego przekazu. które sobie postawimy do zrealizowania w procesie komunikowania. otrzymanie dużej dotacji na rozwój programu społecznego. mogą być różne: upowszechnianie wiedzy. jakie są wymierne rezultaty. podsumowanie realizacji jakiegoś programu społecznego. segmentacja obejmuje określoną liczbę nabywców o różnych oczekiwaniach względem produktu. informacja dotycząca jakiegoś niezwykłego zdarzenia. zastosowania i wielu innych kryteriów. która przychodzi na czas. Jednak warto zastanowić się. będziesz wielki”) wywołanie zmiany zachowań (nie sprzedawanie alkoholu nieletnim) odpowiedź na zainteresowanie. Miejmy na uwadze. wizyta ważnych gości. którego dotyczy komunikowanie dobieramy odpowiedni cel. Zwykle w organizacjach pozarządowych procesem komunikowania i udzielaniem wywiadów zajmuje się sam prezes. która będzie koordynować proces przekazania informacji. sposobu ich zakupu. widza. na co należy zwrócić szczególną uwagę. Dokonujemy tzw. propagowanie działań (np.Identyfikujemy cel. Wiadomością może być: poinformowanie opinii publicznej o rozpoczęciu działalności naszej organizacji. Podobną analizę powinniśmy przeprowadzić także w 8 . kampania społeczna „Płytka wyobraźnia to kalectwo” lub „Stop pedofilom w sieci”) wyjaśnienie. na temat raka piersi u kobiet) Dla tematu. Dala mediów atrakcyjna jest informacja. Określamy naszą „wiadomość”. W sferze podmiotów gospodarczych. obawy (kampanie informacyjne o AIDS. Cele. skuteczności. jakie są najważniejsze składowe programu. Powinna być interesująca także dla dziennikarzy. świadomości (np. W dużych organizacjach pozarządowych do przygotowywania i wysyłania informacji może być zatrudniony specjalista ds. public relations.

Komunikat możemy skierować do całej społeczności naszej miejscowości. organizacji społecznych. faksem. Public relations zaś są to działania komunikacyjne podejmowane przez organizacje w celu stworzenia i utrzymania w otoczeniu zaufania do organizacji. dobra lub usługi przez określonego sponsora”. spot reklamowy itd. oficjalny. Określamy czas nadania i opublikowania komunikatu O planach zorganizowania imprezy otwartej dla mieszkańców naszego miasta. radio. Następnie wybieramy sposób komunikowania się: reklama public relations Reklamę można rozumieć w różnorodny sposób. zmienna.) sposób publikacji (broszura. Wybieramy sposób kontaktu z dziennikarzem: informację możemy przesłać pocztą elektroniczną. powiatu powinniśmy poinformować dziennikarza znacznie wcześniej niż w przypadku np. 9 . Według Philipa Kotlera „reklama jest każdą płatną formą nieosobowej prezentacji i promocji idei. partnerów. pożądanych postaw społecznych i nazywana jest reklamą społeczną. Jednym z najważniejszych czynników odróżniających public relations od reklamy jest występowanie w czasie. Public relations to działania długotrwałe. Dla organizacji pozarządowej reklama jest zazwyczaj formą popularyzacji określonych. język prawniczy) układ (tekst ułożony.naszej organizacji – w naszym przypadku „produktem” będą na przykład programy społeczne. czy otrzymał naszą informację i kiedy moglibyśmy liczyć na jej opublikowanie. potencjalnych darczyńców. audycja. internet itd. Warto zapytać dziennikarza.) Wybieramy kanał komunikacji: telewizja. sektora publicznego itd. a reklama to działalność akcyjna. gminy. rozrzucony itd. określonej grupy wiekowej. zamieścić na stronie internetowej lub zadzwonić). indywidualnych beneficjentów organizacji. Wybieramy formę komunikatu: określamy jego charakter (język komunikacji np. organizowania konferencji prasowej na temat uzyskanych środków na program społeczny.

druku i ekspozycji plakatów. umowa darowizny. Materiały do druku w miesięcznikach muszą znaleźć się na biurku dziennikarskim o wiele wcześniej niż np. wielowątkowych przedsięwzięciach najlepiej jest zawrzeć umowę. Kiedy i w jakiej formie należy przesyłać materiały – dowiemy się od współpracującego z nami dziennikarza. W przypadku realizacji kampanii społecznej – emisji spotów reklamowych. informacja do dziennika prasowego. która sprecyzuje zadania i zagwarantuje jednej i drugiej stronie odpowiednie korzyści ze współpracy. druku broszur itd. czy na pewno jest nas na nią stać. czas na zastanowienie i podjęcie decyzji o uczestnictwie w danym wydarzeniu. Przystępując do współpracy z mediami powinniśmy sprawdzić jakie formy umów możemy podpisać z partnerem. Przygotowanie i opublikowanie materiału prasowego może wiązać się z kosztami dla naszej organizacji. Jest kilka form współpracy do wyboru: - umowa o współpracy. spot promocyjny. Artykuł. koszt przedsięwzięcia może być znaczący. umowa barterowa (organizacja powinna prowadzić działalność gospodarczą) Przy poważnych. porozumienie. Wybieramy formę umowy „o komunikowanie”. kiedy się ukaże. Poprzez współpracę na zasadach patronatu medialnego niektóre instytucje zwalniają organizacje społeczne z płacenia za miejsce reklamowe. również ta związana z komunikowaniem. ma swoją cenę. umowa sponsoringowa. jakim jest okres wydawniczy. jednak sam proces rozklejenia czy dystrybucji materiałów będzie musiał być sfinansowany. Monitorujemy proces opublikowania naszej informacji i jej efekty Przedstawiając dziennikarzowi materiał do publikacji zapytajmy. a ich emisja/ekspozycja zweryfikowane. czy wywiad – wszystkie komunikaty muszą być zaplanowane w czasie. tygodników czy dzienników prasowych zwróćmy uwagę na istotny element. Każda działalność. Opracowując materiał dla miesięczników. Określamy budżet komunikowania. Wybierając odpowiednią dla naszego tematu/programu formę komunikatu zastanówmy się najpierw. Badamy zarówno wynik ilościowy jak i jakościowy – ile 10 .Dziennikarze musza mieć czas na zapoznanie się z naszą wiadomością.

opiera się na podobnych zasadach. Każda dobrze napisana informacja prasowa ma kształt odwróconej piramidy. że to. na czym nam najbardziej zależy. Powinien być na tyle interesujący by zachęcić do przeczytania kolejnej części informacji. Dobry tytuł:    zwięźle oddaje treść całej informacji sygnalizuje problem zachęca czytelnika do przeczytania całości powinien być atrakcyjny ale przede wszystkim jasny informuje o zmianie a nie o aktualnym stanie dynamiczny . rozwinięcia i tła (backgroundu). Chodzi o szybkie „zorientowanie” czytelnika w temacie. Jednak ważne jest. Zasady pisania informacji Budowa informacji dziennikarskiej Każda informacja. aby z tytułu czytelnik od razu mógł zorientować się czy chce przeczytać tekst czy nie. One przeważnie i tak zostaną zmienione w gazecie. Nie znaczy to. główki (leadu). trafi do czytelników.jedna myśl w stronie czynnej w prostych słowach     ma być krótki i zrozumiały 11 . Badania efektywności wysłanego komunikatu możemy sprawdzić samodzielnie lub też przez specjalnie działające w tym celu instytucje monitoringu mediów. Tytuł To jeden z najważniejszych elementów informacji. do której komunikat kierowaliśmy. Składa się z tytułu. Zarówno odzew pozytywny jak też negatywny powinny wpłynąć na nasze kolejne kroki związane z produkcją i emisją komunikatu. by najważniejsze przesłanie naszej informacji umieścić na jej początku.używanie czasowników . że autorzy informacji prasowych skierowanych do mediów powinni nadto przywiązywać się do wymyślonych przez siebie tytułów. co zwiększa szanse. niezależnie czy to jest depesza dziennikarska czy komunikat dla prasy. Można to osiągnąć przez jasny prosty język. 4. Istotne jest. krótkie zdania. czy takiego zainteresowania nie było. jeśli informacja „zasłuży” na publikację.spotów reklamowych wyemitowano i jakie odniosły skutek – czy mieliśmy zapytania ze strony grupy docelowej.

Wolontariusze z Polski i Czech promują przedsiębiorczość młodzieży. przyciągającą czytelnika. Jeśli już ktoś czyta depeszę. jest bardziej dynamiczny. Ożywiają one tekst i sprawiają.lead Główka jest również bardzo ważnym elementem informacji. lub na szpalcie krótkich informacji gazety. W rozwinięciu warto zamieścić jakiś cytat. what. when. komentarz specjalisty w danej sprawie. szefa naszej instytucji bądź koordynatora projektu. co. Często będzie to jedyny fragment tekstu z jakim zapozna się odbiorca – np. Zawiera nawiązanie do tytułu (to jego rozwinięta forma). Treść informacji W dalszej część tekstu następuje rozwinięcie główki. Rusza 9 edycja konkursu „Dobroczyńca Roku”. where. Główka . to zwykle czyta dwa-trzy pierwsze akapity 12 . w serwisie radiowym. że im krótszy materiał tym lepiej. Zasady redagowania główek zasada 5W Who. kiedy i dlaczego? Dobra główka powinna odpowiadać na te 5 pytań Odpowiedź na nie powinna wystarczyć by zorientować się w temacie „newsa”. że lepiej się go czyta. Jednak cały czas pamiętamy o zasadzie. Jeśli zainteresują go szczegóły zwróci się do nas o ich podanie. Przekazuje najważniejszą informację i ma atrakcyjną formę. Z informacji dziennikarz musi dowiedzieć się o najważniejszych rzeczach.Przykłady: Fundacja Rozwoju Wsi: 1 mln zł na stypendia dla dzieciaków z Podkarpacia. Informacja prasowa przekraczająca jedna stronę jest już przegadana i nieinteresująca dla dziennikarza. gdzie. why? Kto.

5. w wywiadach radiowych najważniejszy jest głos i wypowiadana treść. że tekst czyta się szybciej. Są one bardziej dynamiczne niż zdania wielokrotnie złożone. Uwaga: ta zasada nie zawsze ma zastosowanie np. Najważniejsza jest prostota Pisząc informację starajmy się zastępować język urzędowy i patetyczny .prostym. W informacji mają dominować rzeczowniki i czasowniki. Sprawiają. co mówi. które ułatwiają budowanie wypowiedzi: 13 . zamiast „dokonać wyboru” – „wybrać”.z naszymi interesariuszami. wygląd nie ma najmniejszego znaczenia. słowa obce – polskimi odpowiednikami. Zamiast „nosić się z zamiarem” napiszmy „chcieć”. że bardziej zwracamy uwagę na to jak ktoś mówi i jak wygląda niż na to. Trzymają w napięciu. Kilka ważnych wskazówek. Trzeba mu przekazać to co najważniejsze o tle danej sprawy tak by przyjął i zrozumiał całą informację Język informacji Informację powinny budować krótkie zdania w stronie czynnej. Sztuka prezentowania Istnieją 3 metody komunikowania się: Wizualny – obraz (55%) Czuciowy – głos (38%) Słuchowy – słowo (7%) Z danych wynika. że odbiorca (czytelnik) nic nie wie i niczego nie pamięta.Tło (background) Pisząc informację prasową czy depeszę agencyjną lepiej założyć. Nie stosujemy przymiotników – te „zaciemniają tekst”. zamiast „przybyć” „pójść czy pojechać” Dzięki stosowaniu tych prostych zasad mamy szansę na lepsze komunikowanie się z mediami a przez nie .

a nie odbiorcą. Do programów publicystycznych potrzebny jest dziennikarzowi materiał najwyżej 30 sekundowy. Mów w swoim imieniu. W wystąpieniach publicznych wplataj trudniejsze słowa. Opowiadaj kolorowo. w mowie potocznej – łatwiejsze. a nie 3 uogólnienia. przykład + wniosek Na terenie powiatu działa 7 organizacji pozarządowych promujących turystykę i krajoznawstwo. O czym należy pamiętać w wypowiedziach: Mów: zrozumiale. Do wywiadu można przygotować się merytorycznie. Wiadomość musi dotyczyć faktów. sposobem wypowiadania się. przekonująco. nadaj swojej wypowiedzi odpowiedni klimat Wystąpienia przed kamerą Wystąpienia przed kamerą zwykle są stresujące – zastanawiamy się jak wypadniemy. sugestywnie Nie ujawniaj złych emocji. Dziennikarz jest nadawcą komunikatu. nie odnoś się do nich. co powiedzieć. do programów informacyjnych najwyżej kilkunastosekundowy tzw. Struktura tak krótkich wypowiedzi może wyglądać następująco: teza + dowód przykład + wniosek Dwa przykłady krótkich wypowiedzi: teza + dowód Gdyby wszyscy podatnicy skorzystali z odpisu 1% na konta bankowe organizacji pożytku publicznego trafiłoby ponad 300 milionów złotych. Podaj 1 przykład. Skoordynowanie polityki ze strony władz miasta i współpracy z nami w tej dziedzinie przyniosłoby większe korzyści dla regionu. Bohaterem jest opowiadający. używaj porównań.Wymyśl sobie odbiorcę komunikatu. ale też popracować na wyglądem. Jednak z tego przywileju korzysta w Polsce tylko 9% podatników. a nie w imieniu organizacji. 14 . nie branżowym. Mów językiem zrozumiałym. mieć wpływ na technikę montowania wywiadu. a nie dziennikarz. Nie odpowiadaj bezpośrednio na pytania. setka.

możemy zastanowić się jak popracować nad sobą i techniką realizacji wywiadu. Warto zwrócić uwagę na towarzystwo w jakim się znajdziemy – bywa. Jeśli zaproszony jesteś do studia radiowego lub telewizyjnego na wywiad czy dyskusję. Gdy mamy już opanowaną treść naszej wypowiedzi. zdobyć zaufanie klientów i integrować pracowników powinna myśleć o budowaniu programów społecznego zaangażowania. 15 . zapytaj. sprawdźmy tło. Jeśli mamy więcej czasu na wypowiedź. wypowiedź właściwa Ostatnio w prasie można było przeczytać o kilku firmach. wniosek Dziś każda poważna firma. Struktura wypowiedzi oparta o schemat 3w: Wstęp – zainteresowanie słuchacza (najważniejsze) Wypowiedź właściwa – argumentacja Wniosek – puenta Dla przykładu wypowiedź oparta o strukturę zaproponowaną powyżej może wyglądać następująco: wstęp – zainteresowane słuchacza Firmy maja swoje wzloty i upadki. wiemy w jaki sposób chcemy ją ułożyć w logiczną całość. schludne. która chce prześcignąć konkurencję. kto oprócz ciebie będzie tam występował. że dziennikarze zapraszają do studia dwie skonfliktowane strony. Jedne powstają. poprośmy o ustawienie kamery w odpowiedniej odległości (najlepiej 2 metry od nas. Przygotowując się do wywiadu pamiętajmy o odpowiednim ubraniu – stonowane. zamówień. aby nadać spotkaniu bardziej dynamiczny i sensacyjny charakter. kontrahentów. ale stagnacja w poszukiwaniu nowych pól przewag konkurencyjności na rynku. inne rozpadają się jak domki z kart. niż kilka sekund.Sztuka konstruowania dłuższych wypowiedzi. na którym będziemy występować. na wysokości twarzy). równo zawiązany i ułożony krawat. które straciły sporo klientów. nasz komunikat możemy przedstawić posługując się schematem 3w. Coraz częściej przyczyną problemów nie są złe biznes-plany. a ich wizerunek został poważnie nadszarpnięty.

OBP. Oficyna Ekonomiczna. Vademecum dziennikarza Reuters (Jan Strupczewski) „Public Relations”. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. Poznań 2000 „Public Relations” Sam Black. Kraków 1978 "Marketing . Tomasz Goban-Klas. Wydawnictwo Felberg SJA.Materiały opracowane na podstawie: Vademecum Dziennikarza PAP. Ewa Małgorzata Cenker. Planowanie. Wdrażanie i Kontrola".Analiza. Dom Wydawniczy ABC. Philip Kotler. 2001 „Komunikowanie masowe”. Warszawa 1999 16 .

Odpowiadamy na pytania:    1 Po co potrzebna jest koalicja? Jakie są koszty. aby osiągnąć ustalony. Na początku odpowiadamy na następujące pytania:   Jakie są nasze cele? Co chcemy osiągnąć? W jaki sposób możemy osiągnąć założone cele? Im bardziej precyzyjnie określimy cele i sposoby ich osiągania. Dzięki współpracy możemy liczyć na wsparcie przez inne podmioty. integrację osób. jak i dobrowolność stowarzyszenia są istotą koalicji. 17 . Pamiętajmy: o powodzeniu koalicji decyduje atrakcyjny cel partnerstwa! Krok 2: Określamy potrzeby.Dorota Głażewska BUDOWANIE LOKALNYCH KOALICJI – KROK PO KROKU 1 Koalicja to czasowy sojusz najczęściej zawierany przez instytucje i organizacje różniące się na co dzień celami. tym łatwiej będzie nam pozyskać partnerów. Poszczególne koalicje mogą różnić się siłą i charakterem wzajemnych powiązań między partnerami oraz stopniem sformalizowania współpracy. wymianę doświadczeń. Budowanie koalicji i lokalnych partnerstw często jest procesem długotrwałym. Krok 1: Definiujemy cele i określamy sposoby ich osiągania. środowisk i instytucji. wymaga zaangażowania i niejednokrotnie zgody na kompromis. Partnerstwo to zwiększenie skuteczności i efektywności naszych działań. wspólny cel. które decydują się współpracować. Jednak wypracowanie wspólnego celu oraz podjęcie działania w grupie przynosi wiele korzyści i jest szczególnie ważne dla małych społeczności. zdobywanie wzajemnego zaufania. definiujemy powody budowania koalicji. a jakie korzyści z utworzenia koalicji? Dlaczego warto budować koalicję? W tekście wykorzystano materiały szkoleniowe opracowane przez Tomasza Schimanka [na prawach rękopisu. 2006]. Zarówno wspólny cel.

konkurentów i przeciwników oraz określić tło. Krok 3: Identyfikujemy i określamy wszystkich interesariuszy – instytucje. Odpowiadamy na pytania:        Kto może zaangażować się w nasz projekt? Do realizacji jakich zadań poszukujemy partnerów? Kiedy partnerzy będą nam niezbędni? Czego partnerzy mogą podjąć się w ramach projektu? Jak długo mogą w projekcie uczestniczyć? W jaki sposób dotrzeć do partnerów? Jaka będzie rola i zakres kompetencji poszczególnych partnerów w koalicji? Efektem pracy na tym etapie powinno być stworzenie matrycy doboru partnerstwa – narzędzia służącego określeniu potencjalnych partnerów oraz sposobów ich pozyskania. Krok 4: Analizujemy zakres i charakter współpracy. Wybieramy partnerów.Realistyczna analiza negatywnych i pozytywnych stron koalicji przekona nas i naszych potencjalnych partnerów. Łatwiej nam będzie planować własne projekty i dostosowywać je do istniejącej sytuacji. 18 . które mogą wpływać lub są pod wpływem naszego działania Na tym etapie odpowiadamy na pytania:    Kto i jaki ma/może mieć wpływ na nasze działania? Jaki wpływ nasze działania mają/mogą mieć na interesariusza? Jakimi zasobami dysponują interesariusze? Odpowiedzi pozwolą nam zidentyfikować aktualnych i potencjalnych partnerów. organizacje. o powodzeniu koalicji decyduje dobre rozpoznanie grupy docelowej partnerów! Krok 5: Przygotowujemy ofertę współpracy. Pamiętaj. czy warto podjąć współpracę. w którym zamierzamy realizować nasze przedsięwzięcia. grupy ludzi lub jednostki. otoczenie społeczno-instytucjonalne.

Pamiętajmy. o powodzeniu koalicji decyduje umiejętność przekonania ewentualnych partnerów do współpracy i określonego celu! Krok 6: Negocjacje – pozyskujemy partnera do współpracy. ale powinniśmy być otwarci i elastycznie reagować na to. oraz przyjętych zasad i reguł współpracy. Podstawą do negocjacji jest wcześniej przygotowana oferta. Ważne jest równorzędne traktowanie partnerów. są spisane. przestrzeganie podstawowych wartości – szczerość. win-win)! Krok 7: Współpraca. zaufanie. Pamiętajmy. a także jasno wskazywać korzyści ze współpracy dla potencjalnego partnera. że o powodzeniu koalicji decyduje przejrzystość działania i szczerość wobec partnerów! Krok 8: Monitoring i ewaluacja – oceniamy działania koalicji. związanych z tym przywilejów i obowiązków. Pamiętaj.Odpowiadamy na pytania:    Co partner może nam dać. Mogą być to umowy koalicyjne i/lub regulaminy pracy. Przygotowując ofertę dla potencjalnych koalicjantów. np. a także obowiązki i prawa koalicjantów. Skuteczna współpraca powinna opierać się na rzeczywistym zaangażowaniu i współodpowiedzialności partnerów. komisji itp. że najskuteczniejsza w budowaniu koalicji bywa strategia „wygrany – wygrany” (ang. w formie rad. gdy współpraca ma charakter zinstytucjonalizowany i stały. a co my możemy dać partnerowi? Jakie są ewentualne zagrożenia i trudności związane z budowaniem koalicji? Jakie są korzyści z zaangażowania we współpracę? Oferta powinna zawierać przede wszystkim określenie roli partnera w naszych działaniach. co mówi potencjalny partner. warto także rozważyć ich motywacje. Dobrze jest także. 19 . Dobrze jest. gdy podstawowe zasady współpracy.

że ocena naszych działań pomoże w budowaniu trwałych i skutecznych koalicji! 20 . Ewaluacja to proces uczenia się.Na tym etapie odpowiedz na pytania:   Czy współpraca przebiega zgodnie z założeniami? W jakim stopniu zrealizowano założone cele? Czy osiągnięto to. to dlaczego? Jakie były rzeczywiste. udoskonalić. jeśli nie. a jakie zakładane koszty koalicji? Co wpłynęło na skuteczność działań koalicji?    Monitoring i ocena współpracy powinna być przeprowadzana przez wszystkich partnerów w koalicji i zawsze powinna być pretekstem do dyskusji o tym. co i jak usprawnić. Pamiętajmy. co zamierzano na danym etapie.

oznacza pozyskiwanie środków na rzecz organizacji lub inicjatyw społecznych. oprócz nauczenia się pewnych reguł i technik. że mogą one korzystać z bardzo różnorodnych źródeł finansowania. Społeczne zaangażowanie przybiera coraz ciekawsze formy: kampanie 2 Wykorzystano fragmenty publikacji: Paweł Łukasiak. D. zewnętrznych darczyńców indywidualnych i firm.Paweł Łukasiak Małgorzata Mazur-Łukasiak FUNDRAISING2 Wstęp Słowo fundraising. skomplikowane procedury związane z udziałem w konkursach grantowych i korzystaniem ze środków Unii Europejskiej – co sprowadza się także do problemów ze zdobyciem środków. a nawet sztukę. Źródłem dochodów może być prowadzenie działalności gospodarczej czy zyski z posiadanego majątku. Metoda K3 a planowanie strategii pozyskiwania funduszy [w:] Finanse w organizacji pozarządowej. 2006. Agata Stafiej-Bartosik. że zbiera się pieniądze na ważny cel. w podstawowym swoim znaczeniu. wewnętrzne przekonanie. 21 . np. red. Wsparcie może pochodzić od członków organizacji. szansą jest natomiast to. a szczególnie dotkliwie odczuwany jest przez te małe. których można się nauczyć. Skuteczne zbieranie pieniędzy oparte jest na określonych zasadach i metodach działania. W krajach zachodnich fundrasing jest uznawany za naukę. Brak umiejętności pozyskiwania środków dotyczy większości organizacji. Głażewska. kapitału wieczystego. Filantropii korporacyjnej sprzyja rosnąca popularność społecznej odpowiedzialności i społecznego zaangażowania biznesu. Dla polskich organizacji pozarządowych problemy z pozyskaniem środków stanowią jeden z najczęstszych czynników hamujących działania. Przedsiębiorcy coraz częściej traktują działania społeczne jako inwestycję niezbędną dla osiągnięcia sukcesu komercyjnego. Warszawa: ARFP. Wśród innych przyczyn problemów wymieniane są: brak osób gotowych bezinteresownie angażować się w działania organizacji. nadmierna biurokracja administracji publicznej. Jednak w fundraisingu. od instytucji publicznych oraz od innych organizacji krajowych i zagranicznych. Szczególnie trudnym wyzwaniem jest pozyskiwanie środków na działalność statutową. najważniejsze są: pasja działania. otwarty stosunek do ludzi i głębokie. Poszukiwanie darczyńców jest wielkim wyzwaniem dla fundacji i stowarzyszeń. Istotnym i perspektywicznym źródłem pozyskiwania środków staje się obecnie także środowisko biznesu. działające na poziomie lokalnym.

W ich skład wchodzą zarówno zasoby niematerialne: zasady. wolontariusze) 22 . ludzkiego i społecznego . możliwości trwałego funkcjonowania w zmiennych warunkach. idee łączące członków danej sieci jak i materialne: rzeczy. sieci kontaktów.stwarza podstawy pod sukces organizacji. a których uzyskanie bez owej sieci współpracy byłoby trudne. Ostateczne powodzenie zależy od systematycznego. Podejście do tego wyzwania zależy od potrzeb i możliwości organizacji.co szczególnie istotne z punktu widzenia organizacji często przeradza się w trwałą współpracę pomiędzy firmami i organizacjami. zaufanie. Na różnorodności źródeł finansowania organizacje starają się budować stabilność finansową. Połączenie trzech kapitałów: finansowego. która umożliwia realizację stawianych sobie celów. planowanego wysiłku członków organizacji i osób z nią związanych. innymi słowy. o wiele bardziej kosztowne lub wręcz niemożliwe. Opanowaniu umiejętności i technik niezbędnych do zdobywania środków towarzyszyć musi budowanie kapitału społecznego. którym dysponują ludzie lub organizacje – członkowie określonych społeczności. pieniądze. wartości. Jaka jest zatem recepta na osiągnięcie i utrzymanie stabilności finansowej przez organizacje społeczne? Oczywiście pozyskanie stabilnych źródeł wsparcia dla prowadzonych działań. normy społeczne. która w konsekwencji stanowić może jeden z najskuteczniejszych sposobów na osiągnięcie przez te ostatnie stabilności finansowej. Kapitał społeczny pomaga w zdobyciu zaufania i nawiązaniu więzi niezbędnych do funkcjonowania tak przedsiębiorstw jak i organizacji społecznych. który wynika z istnienia sieci powiązań i współpracy.(metoda K3) Budowanie strategii pozyskiwania środków w oparciu o metodę K3 można więc podzielić na 3 etapy: • Kapitał ludzki - tworzenie zespołu we własnej organizacji (pracownicy. na kapitale społecznym.społeczne. Strategia fundraisingowa oparta na wykorzystaniu 3 kapitałów jednocześnie jest podstawą długofalowych sukcesów. wiedzy. codziennego. Kapitał społeczny można określić jako zasób. dzięki któremu zastosowanie technik przyniesie maksymalne efekty. metodycznego podejścia. a sukces opiera się na jej społecznym zapleczu albo. Fundraising staje się wyzwaniem wymagającym: planowania. marketing społeczny i . rozwoju. Z punktu widzenia strategii organizacji pozyskiwanie środków na pojedynczy cel przestaje mieć sens. które dana społeczność wytwarza. doświadczenia.

Misja powinna mieć charakter motywacyjny.. o którą oparty będzie jej sukces. których pomoc wolontarystyczna okaże się bezcenna. oczekiwania). zatrudnienie i wyszkolenie zespołu odpowiedzialnego za pozyskiwanie środków na działalność organizacji. czy też musimy zdać się na wolontariuszy. jednak osób. jednej osoby. Równie ważna jest analiza potrzeb naszego zespołu. Misja określa główne cele organizacji. Dobrze zdefiniowana misja jest bezcennym narzędziem w komunikacji – ułatwia przekazanie pracownikom celów organizacji i komunikowanie otoczeniu o istocie działalności organizacji. W budowaniu kapitału ludzkiego ważna jest komunikacja wewnętrzna. zaplanuje strategię.• Kapitał społeczny . Celem organizacji będzie. wymagają podniesienia kwalifikacji i w jakim zakresie. jakich osób nam brakuje.. której można się nauczyć. Nie oznacza to. wartości. otoczenie społeczne i zasoby organizacji oraz kompetencje ją wyróżniające. preferencje zarządu oraz członków. uruchomienie kampanii fundraisingowych Kapitał ludzki Budowanie stabilności finansowej organizacji. Misję organizacji kształtuje jej historia. priorytety. czy osoby. że pomoc wolontariuszy będzie mniej efektywna. które potrafią to robić w fachowy i skuteczny sposób nie ma zbyt wiele. czynnikiem budującym kapitał społeczny jest zaufanie i wiarygodność • Kapitał materialny . filozofię działania (aspiracje. Należy więc wziąć pod uwagę potrzebę solidnego przygotowania członków naszego zespołu fundraisingowego zanim podejmą konkretne działania.budowany na bazie kapitału ludzkiego i społecznego. Na tym etapie należy odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania: Czym organizacja się zajmuje? W jakim kierunku zmierza? Najważniejszym elementem spajającym zespół będzie misja. którymi dysponujemy. zaczyna się od działań zmierzających do zbudowania kapitału ludzkiego. oraz określi czytelny komunikat odwołujący się do misji organizacji. być może wokół naszej organizacji są kompetentne osoby. Stworzony zespół następnie określi potrzeby organizacji. czy możemy sobie pozwolić na zatrudnienie zespołu. deklarację intencji i odwołuje się do wyznawanych wartości. odzwierciedlać planowane działania organizacji i odnosić się do potrzeb społecznych. Niezbędna będzie analiza możliwości naszej organizacji.sieć relacji międzyludzkich i instytucjonalnych. należy więc wypracować sposobu komunikowania się w ramach organizacji. wypracuje budżet i harmonogram działań. w dużym skrócie. tzn. Misja powinna być wizjonerska a zarazem 23 . Pozyskiwanie funduszy jest co prawda umiejętnością. tzn. Punktem wyjścia do opracowania planu zbierania funduszy powinno być przeprowadzenie dokładnej analizy planu działania organizacji.

konferencja. Ważne jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z dziennikarzami lokalnej prasy.mierzalność (measurable) A . czyli zaufania do organizacji w jej otoczeniu. Opisanie rezultatów naszych działań będzie łatwiejsze przy wykorzystaniu kryteriów SMART.ogólna i konkretna: na tyle ogólna. Drugi etap strategii fundraisingowej polega na budowaniu kapitału społecznego. można także poprosić lokalne media o objęcie patronatem imprez i programów realizowanych przez organizację. koncert. podzielane wartości Komunikacja kierowana do wewnątrz Na tym etapie powinniśmy odpowiedzieć sobie na kilka pytań: 1. Kapitał ludzki – najważniejsze elementy • • • • • Tworzenie zespołu we własnej organizacji (pracownicy.liczby (specific numbers) M . Czy członkowie zespołu posiadają odpowiednie umiejętności i wiedzę? 3.obszar (area) R . gala czy bal. czyli wdrożenie szeregu działań typu PR-owskiego.zmiana 24 . Czy udało nam się stworzyć zmotywowany i współpracujący zespół fundrasingowy? 2. W budowaniu zaufania ważna będzie komunikacja „na zewnątrz”. skierowanych do potencjalnych darczyńców za pośrednictwem mediów. aby dotyczyła całej organizacji i jej różnorodności w przyszłości. KRYTERIA SMART S . Przygotowując ofertę dla darczyńcy należy zaplanować 2-3 wydarzenia w roku. radia i telewizji.realność. atrakcyjne dla mediów. wolontariusze) Podział zadań Wspólne wypracowanie rozwiązań operacyjnych Wspólnie wypracowana misja.czas (time) z . np. Budowanie kapitału społecznego oparte jest na konkretnej wizji efektów naszych działań. wykonywalność (realistic) T . Współpraca z mediami powinna być częścią strategii działań organizacji. Czy została zdefiniowana misja organizacji? Kapitał społeczny Fundraising to starannie zaplanowane działanie uwzględniające współpracę wielu osób i instytucji. happening.

6. 4. Wspólnota wartości. Na tym etapie pracy odpowiadamy sobie na następujące pytania: 1. 2. 5. Czy media informują o naszych działaniach i planach? 3. 7. Opracowanie oferty dla darczyńców. Analiza potrzeb organizacji. Opracowanie harmonogramu działań. Opracowanie listy potencjalnych źródeł finansowania. Wybór metod i technik pozyskiwania środków. Przygotowanie budżetu.Kapitał społeczny – najważniejsze elementy • • • • • • • • Sieć relacji społecznych Sieć relacji międzyludzkich i instytucjonalnych Kierunek komunikacji „na zewnątrz” w oparciu o misję Czynnikiem budującym kapitał społeczny jest zaufanie i wiarygodność Wykorzystywanie zasad i technik z zakresu PR Zaufanie: wiarygodność informacji. Czy nasz komunikat dociera do społeczności lokalnej i do liderów opinii? 4. lub uzgodnienie różnych interesów. tworzenie planu pozyskiwania funduszy będzie uzależnione od szeregu indywidualnych uwarunkowań właściwych dla danej organizacji. Podziękowania dla darczyńców. niemniej jednak w procesie tym należy wziąć pod uwagę kilka następujących punktów: 1. Czy zorganizowane przez nas wydarzenia przyciągnęły uwagę osób. Analiza atutów organizacji. do których zamierzaliśmy dotrzeć? Kapitał materialny Dopiero na bazie wypracowanych uprzednio kapitałów ludzkiego i społecznego rozpoczyna się trzeci etap strategii pozyskiwania środków. Czy organizacja jest rozpoznawalna? 2. czyli uruchomienie kampanii fundraisingowych. 8. Monitorowanie efektów. Współpraca: wzajemność relacji pozwala uzgadniać i negocjować cele. 25 . trwałość relacji. 9. 3. Jak już wspomniano powyżej.

urządzeń. koszty programowe. 26 . polepszenie relacji ze społecznością lokalną. energię elektryczną. a które pozycje czy kategorie wymagają pozyskania dodatkowych środków.Analiza potrzeb organizacji Potrzeby organizacji powinny wynikać z przyjętej strategii. podróży i transportu. co jest niezbędne.programowe (związane z wypełnianiem misji. szkolenia. Potrzeby organizacji dzielimy na: . zniżek na produkty lub usługi. reklama. budowanie dobrego wizerunku. Analiza atutów organizacji Bardzo ważne jest określenie. oddelegowani pracownicy firm). identyfikacja z celami organizacji. Do planu budżetowego niezbędne jest dokładne oszacowanie kosztów stałych. prestiżu firmy/instytucji / osoby. pomieszczeń.instytucjonalne (związane z rozwojem organizacji). nieodpłatnej reklamy. Określają. działalnością). druk. wykwalifikowanego personelu (wolontariusze. na które koszty jest zagwarantowane finansowanie. czyli powodów. ale także darowizn rzeczowych. np. transport. chęć niesienia pomocy i rozwiązywania istotnych problemów. Przygotowanie budżetu Budżet organizacji przygotowuje się zazwyczaj w perspektywie rocznej — od stycznia do grudnia. usługi telekomunikacyjne. doradztwo). Organizacja może oczekiwać od darczyńcy nie tylko wsparcia finansowego. bezpłatnego udostępnienia sprzętu. dla których jej działania są atrakcyjne dla darczyńców. aby zrealizować zaplanowane cele i osiągnąć spodziewane rezultaty. Całkowity budżet powinien przedstawiać roczne planowane koszty oraz źródła ich finansowania. nieodpłatnych usług (np. realizacja polityki wspierania celów społecznych przez daną firmę/instytucję. chęć zdobycia rozgłosu. W ten sposób można sprawdzić. Wymaga to odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu cele organizacji będą atrakcyjne dla potencjalnych darczyńców i czy odpowiadają na ich potrzeby i oczekiwania? Motywacje darczyńców mogą być różne. . takich jak miesięczne opłaty za czynsz. koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Należy także określić koszty realizacji zadań związanych z prowadzonymi programami. atutów organizacji. tzw.: • • • • • • społeczna odpowiedzialność.

Oszacowanie wielkości segmentu i wysokości potencjalnych darowizn wymaga odpowiedzi na następujące pytania: • • • • Ile firm/osób/instytucji wchodzi w skład każdego segmentu? Ilu z nich przekazuje dotacje? Jakiej wysokości? Jakie są ich motywacje? Potencjalnych źródeł finansowania może być wiele. odpisy podatkowe). należy zdecydować. • Wnioski o dotacje 27 . a także do możliwości organizacji. odsetki. oczekiwań i profilu potencjalnych darczyńców.• • • • • wewnętrzna potrzeba. pobudki religijne. Ważna jest umiejętność doboru najbardziej efektywnych sposobów zbierania pieniędzy. inwestycje Wybór metod i technik pozyskiwania środków Lista metod i technik zbierania pieniędzy jest właściwie nieograniczona. nacisk ze strony opinii publicznej. podtrzymanie dobrego samopoczucia i osiągnięcie osobistej satysfakcji. Kolejnym zadaniem dla zespołu fundrasingowego jest identyfikacja i segmentacja grup docelowych czyli potencjalnych darczyńców. samorządy lokalne Darczyńcy indywidualni Samowygenerowany przychód: działalność odpłatna. chęć pozostawienia po sobie czegoś trwałego. najpopularniejsze z nich zostały wymienione poniżej. Ich wybór zależy od pomysłowości i dobrego rozpoznania środowiska. korzyści materialne (np. moda. polskie organizacje pozarządowe najczęściej korzystają z takich jak: • • • • • Fundacje krajowe i zagraniczne. Opracowanie listy potencjalnych źródeł finansowania. czy i które z wymienionych powyżej potrzeb darczyńcy zostaną zaspokojone dzięki nawiązaniu współpracy z naszą organizacją. NGOs Przedsiębiorstwa Administracja publiczna. to znaczy dopasowania ich do potrzeb. w którym działa organizacja. podtrzymywanie tradycji.

Zostaną w nim uwzględnione działania skierowane do różnych segmentów darczyńców. Przy sporządzaniu harmonogramu warto pamiętać. kim jest darczyńca Znać metody i ich zastosowanie Opracowanie harmonogramu działań Kolejnym etapem pracy zespołu fundraiserów jest przygotowanie harmonogramu działań. a nawet godziny.• • • • • • • • • • • • • • Wnioski kredytowe Mailing Kontakt osobisty Loterie Imprezy charytatywne Aukcje Kwesty i zbiórki publiczne Promocja/reklama Sprzedaż wiązana Odpisy od wynagrodzeń Składki członkowskie Spadki i zapisy Telefundraising Sprzedaż usług Żeby dobrze wybrać metodę. W opracowaniu harmonogramu ważne więc będzie rozpoznanie terminów aplikacji do zaplanowanych źródeł finansowania. Wiele organizacji i instytucji ogłasza konkursy grantowe dla organizacji społecznych — czas ubiegania się o fundusze jest wówczas ściśle określony co do dnia. czego chcemy Wiedzieć. to także czas sprzyjający dobroczynności — dobry moment na pozyskiwanie pieniędzy od osób prywatnych. czego chce darczyńca Wiedzieć. grudzień to najlepszy miesiąc na otrzymanie pieniędzy od administracji. którzy nie mogli nam pomóc w poprzednim roku. kiedy istnieje duża szansa na uzyskanie wsparcia od firm. • styczeń to dobry miesiąc na przypomnienie o naszej organizacji darczyńcom. 28 . należy: Wiedzieć. za pomocą wybranych technik i metod fundrasingowych. że: • • październik i listopad to ostatnie miesiące roku.

kwota Termin zgłoszenia Os. zaplanowano kontrakty. usługi pozyskano zaplanowano Dotacje od Fundacji pozyskano Składki członkowskie Wysyłka pocztowa Środki od firm Środki od osób indywidualnych Wydarzenia specjalne Samo wygenerowany przychód Inne SUMA : SUMA : zaplanowano pozyskano zaplanowano pozyskano zaplanowano pozyskano zaplanowano pozyskano zaplanowano pozyskano zaplanowano pozyskano zaplanowano pozyskano środków zaplanowanych środków pozyskanych zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł sierpień wrzesień październik listopad grudzień zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł SUMA zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 29 . w organizacji Os. kwota Maks. u darczyńcy Data umowy Data otrzymania pieniędzy Data wysłania podziękowa ń n darczyńcy oczekiwana Oczekiwana Odpowiedzialna Odpowiedzialna podpisania Przykładowy roczny harmonogram pozyskiwania środków z podziałem na źródła przychodów lipiec Dotacje od samorządu.Przykładowy plan pozyskiwania funduszy z podziałem na segmenty darczyńców Darczyńc Opis a Min.

wierzą w jej misję i są przez nią motywowani. jeśli: • • • • • • Projekt jest wysoce przejrzysty Projekt uwydatnia / podnosi image firmy Odwołuje się do segmentu rynkowego firmy Oferuje różnorodne formy wsparcia Obejmuje zasięgiem obszar działalności firmy W Radzie Funduszu zasiadają szefowie firm 30 . dzięki którym starania zespołu fundraiserów będą miały największe szanse na powodzenie. że dany problem dostrzegają i starają się rozwiązać także inne osoby i instytucje. czyli uzyskanie wsparcia. nie zbieramy pieniędzy na jutro Opracowanie oferty dla darczyńców W planowaniu kampanii fundraisingowej należy pamiętać. by widział. by darczyńca rozumiał. należy jednak pamiętać o wielu elementach oferty. często organizacje lub instytucje rozpatrują wyłącznie wnioski przysłane na ogłoszone konkursy grantowe. że darczyńcy są bardziej skłonni przekazać pieniądze gdy wiedzą na co zostaną spożytkowane. że pomaga w zaspokajaniu ważnych potrzeb. wpisane w gotowe formularze. trzeba wziąć również pod uwagę. W przypadku darczyńców korporacyjnych takich ograniczeń nie ma. Ważne jest. co chcielibyście naprawić/zmienić? Co to zmieni? Jak stworzycie rozwiązanie? Ile to będzie kosztować? Kto będzie kierował/zajmie się rozwiązaniem problemu? Jakie możliwości oferujesz darczyńcy? Przygotowując ofertę dla darczyńcy. Oferta musi więc zostać przygotowana starannie i profesjonalnie. że ich pomoc jest ceniona. Dla wielu darczyńców duże znaczenie ma również fakt. że są rozpoznawani i otrzymują podziękowania. ufają organizacji. PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU SPONSOROWI • • • • • • Co jest złe.Pamiętajmy: Planujemy w dłuższej perspektywie. Jak już wyżej zostało wspomniane. że uzyskanie wsparcia jest bardziej prawdopodobne. Od niej zależy osiągnięcie celu zespołu. Jednym z najważniejszych zadań zespołu fundraisingowego jest przygotowanie oferty dla darczyńców.

Podziękowania Jak można podziękować darczyńcy • • Wysłać list z podziękowaniem Zaprosić darczyńcę na obiad 31 . Część przyjętych metod i rozwiązań może w okazać się mało efektywna. W przypadku porażki pozwoli wyciągnąć wnioski z popełnionych błędów i wprowadzić odpowiednie zmiany. ulepszać podejmowane działania — eliminować przeszkody i wprowadzać nowe rozwiązania. Monitorowanie efektów Uzyskanie wsparcia to tak naprawdę połowa sukcesu. Realizacja planu powinna zatem być ciągle monitorowana. które pozwolą ocenić efektywność dotychczas podjętych działań. W tym celu strategia fundraisingowa powinna być na bieżąco modyfikowana i dostosowywana do potrzeb organizacji. należy analizować osiągnięte rezultaty i w miarę potrzeb modyfikować.). mogą także pojawić się pewne zewnętrzne okoliczności. równie ważne jest utrzymanie darczyńcy. zmniejszenie liczby pracowników organizacji itp. W przypadku kontaktu osobistego ważne są: • • • • • Wygląd zewnętrzny Punktualność Zwięzłość wypowiedzi Stworzenie możliwości wypowiedzenia się darczyńcy Stworzenie miłej. przyjacielskiej atmosfery. które utrudnią bądź uniemożliwią wykonanie planu (np. zmiany w prawie. utrata wieloletniego darczyńcy. Warto opracować system sprawozdawczości — metody i narzędzia. przedstawiciele organizacji (zespołu fundraiserów lub zarządu) powinni przygotować się do spotkania z darczyńcą.• • • • • • • Projekt angażuje wolontariuszy firm Projekt służy pracownikom/emerytowanym pracownikom firm Jesteś w stanie zaakceptować relatywnie małe dotacje Potrafisz mówić językiem biznesmenów Masz wolę poznania firmy zanim spotkasz się z jej przedstawicielem Posiadasz poparcie / aprobatę znanych przedsiębiorców Projekt/organizacja może w jakikolwiek sposób pomóc w rozwoju branży firmy Jeśli oferta współpracy przygotowana przez organizację spotka się z zainteresowaniem.

Czy darczyńcy zaczęli nas wspierać? 3. Czy udało nam się nawiązać współpracę z różnymi segmentami darczyńców? 32 . bal darczyńców Wysłać podarunki (znaczki. zdjęcia etc. sojusznicy. tym silniejszy kapitał materialny Komunikacja zorientowana „do wewnątrz” (partnerzy. czy innych osób. którym organizacja pomaga Można przygotować tabliczki z nazwiskami darczyńców i umieścić w widocznym miejscu Przygotować i wysłać dyplomy dla darczyńców Zaprosić do uczestnictwa w Klubach Honorowych Wysłać kartki świąteczne Nominować do Konkursu o Tytuł "Dobroczyńca Roku" Kapitał materialny – najważniejsze elementy • • • Budowany na bazie kapitału ludzkiego i społecznego Im silniejszy kapitał ludzki i społeczny. obrazki.) Zaprosić do udziału w pracach Rady organizacji Zaprosić do biura organizacji Przygotować listy od dzieci. interesariusze) i „na zewnątrz” (otoczenie) Na tym etapie wdrażania strategii fundraisingowej powinniśmy odpowiedzieć sobie na następujące pytania: 1. Czy zastosowane metody pozyskiwania środków są skuteczne? 2.• • • • • • • • • • Zaprosić darczyńcę na elitarną imprezę np.

seminaria. Przygotowanie budżetu. Czy udało nam się stworzyć zmotywowany i współpracujący zespół fundrasingowy? 2. Opracowanie listy potencjalnych źródeł finansowania. Czy nasz komunikat dociera do społeczności lokalnej i do liderów opinii? 4. opisanych za pomocą zmiany społecznej. Czy media informują o naszych działaniach i planach? 3. konferencje. Analiza atutów organizacji. Czy członkowie zespołu posiadają odpowiednie umiejętności i wiedzę? 3.Strategia fundraisingowa – Krok po kroku Część I – Kapitał ludzki • • • • • Zbudowanie zespołu Stworzenie wspólnej i łatwej w komunikacji misji Stworzenie systemu motywowania członków zespołu (finansowego i niefinansowego) Podział ról w zespole Ustalenie zasad zarządzania Pytania sprawdzające: 1. do których zamierzaliśmy dotrzeć? Część III – Kapitał materialny • • • • Analiza potrzeb organizacji. jaką spowodują nasze działania Opracowanie bazy danych liderów opinii społecznej i mediów Wybór grup docelowych Opracowanie planu komunikacji Uruchomienie działań komunikacyjnych: spotkania. Czy została zdefiniowana misja organizacji? Część II – Kapitał społeczny • • • • • Opracowanie rezultatów – mierzalnych. komunikaty prasowe Pytania sprawdzające 1. Czy zorganizowane przez nas wydarzenia przyciągnęły uwagę osób. 33 . Czy organizacja jest rozpoznawalna? 2.

Monitorowanie efektów. Opracowanie harmonogramu działań. Czy udało nam się nawiązać współpracę z różnymi segmentami darczyńców? 34 . Czy darczyńcy zaczęli nas wspierać? 3.• • • • Wybór metod i technik pozyskiwania środków. Opracowanie oferty dla darczyńców. Czy zastosowane metody pozyskiwania środków są skuteczne? 2. Pytania sprawdzające: 1.

. instytucji. na przykładzie Nidzickiego Funduszu Lokalnego Adrianna Lepka BUDOWANIE PARTNERSTWA LOKALNEGO Kapitał społeczny – czym jest i dlaczego warto go budować? Nidzicki Fundusz Lokalny to organizacja stworzona w 1999 roku przez grupę przyjaciół w małym. a przez to pozyskują kolejnych partnerów. na którą składają się m. które obdarzą organizację / instytucję zaufaniem. O sile tej świadczy przede wszystkim możliwość ufania członkom i ludziom mniej lub bardziej zaangażowanym w działalność organizacji. że jest jednym z niewielu jeszcze przykładów.: .wyznawanie tych samych wartości i idei. Jak to się stało.pewność. Fundusz jest liderem na swoim terenie i można powiedzieć. Obecnie Fundusz co roku przyznaje kilkadziesiąt stypendiów. że z ich pomocą jesteśmy w stanie zrealizować każdy postawiony sobie cel i dotrzeć do każdej osoby.ZAŁĄCZNIK 1: Więcej informacji na temat kapitału społecznego. potencjalnego darczyńcy. których nie było stać na kształcenie.wiara całej grupy i poszczególnych osób w to. 35 . To. . im więcej zaufanych osób. przedstawicieli instytucji lokalnych) była pomoc kilku młodym ludziom. że właśnie tym osobom udało się stworzyć taką organizację i z powodzeniem prowadzić szeroką działalność. że swoją postawą członkowie grupy uwiarygodniają organizację. darczyńców .in. stabilnych lokalnych organizacji pozarządowych. który poprowadzi dla nas specjalistyczny projekt. że wszystkim zależy na sukcesie podejmowanych działań. tajemnica i siła organizacji to ludzie skupieni wokół niej. przyjaciół. finansuje działania grup obywatelskich na terenie swojego powiatu i zarządza kilkudziesięciotysięcznym kapitałem wieczystym. skupiamy wokół siebie. organizuje doroczny bal charytatywny. że wszyscy w równej mierze budują dobry wizerunek organizacji – pewność. która może nam w tym pomóc np. czy eksperta. kilkunastotysięcznym miasteczku na Mazurach. drobnych przedsiębiorców. Im więcej podmiotów jest nam przychylnych. podczas gdy wiele innych organizacji tworzonych w podobnych warunkach upada zaraz po zakończeniu pierwszego projektu? W czym tkwi tajemnica Nidzickiego Funduszu Lokalnego? Według prezes Barbary Margol. przekłada się na sukces działań i efektywność ekonomiczną. tym większe prawdopodobieństwo.„przyjaciół” organizacji. Na początku celem tych osób (nauczycieli.

konieczność przestrzegania reguł panujących w danym rodzie może prowadzić do ograniczenia wolności jednostki. który właściwie przynależy jednostce niemal na stałe – będąc członkiem rodziny trudno wyobrazić sobie sytuację. czy np. dostępności większej liczby dóbr krążących po sieci. że jest to sieć powiązań / kontaktów jednostki. Z kolei pomostowy kapitał społeczny łączy ludzi i instytucje właściwie sobie obce. czyli te powiązania. pochwala jej działalność. członków rodziny. rezygnacji z marzeń. że kapitał społeczny to zasób jednostek i grup. a instytucjami samorządu lokalnego – dzięki temu. Podsumowując powyższe definicje można uznać. że samorząd ma zaufanie do danej organizacji. organizacja może liczyć na np.Kapitał społeczny przez jednych badaczy traktowany jest więc jako zasób przynależny grupie. Inni badacze uznają go natomiast za zasób jednostki twierdząc. W definiowaniu kapitału społecznego ważne miejsce zajmuje rozróżnienie na dwa typy kapitału: • • Kapitał społeczny spajający Kapitał społeczny pomostowy Pierwszy z nich łączy np. W pracy lokalnych organizacji pozarządowych. w której przestajemy być jej członkiem. które umożliwiają jej realizację jej własnych celów i interesów. którego źródłem są sieci ich kontaktów i powiązań wynikających z tych kontaktów. taka silna przynależność niesie za sobą także spore niebezpieczeństwo . a dzięki połączeniu zasobów różnych podmiotów prowadzi do ich rozwoju. czyli zasób dóbr dostępnych na mocy bycia członkiem grupy / wspólnoty. w której nagle tracimy dostęp do zasobów rodzinnych. a charakteryzuje się bardzo silnymi więziami. która przyczynia się do rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. rozwoju osobistego. czy sytuację. Oparty jest na luźnych powiązaniach (nie wymaga pełnej przynależności od jednostki). Z drugiej strony. Jednym z prostszych przykładów spajającego kapitału społecznego mogą być często spotykane powiązania pomiędzy organizacjami pozarządowymi. czy instytucji lokalnych znaczenie ma właśnie pomostowy kapitał społeczny. 36 . Kapitał spajający to ten. zwiększenia efektywności. daje poczucie przynależności. nieodpłatne udostępnianie sal. które wykraczają poza koligacje rodzinne i przyjacielskie. do wsparcia i ochrony ze strony rodziny. pomieszczeń będących w posiadaniu samorządu.

informacjami o sytuacji panującej w regionie. 37 . dotyczącą inwestowania środków finansowych) 3. mają dostęp do: . wspólnie „przyciągają” darczyńców i sponsorów dla organizacji – tj. uwiarygodnienie jej. informacje. gotowych do podejmowania współpracy. czy też wiedzą związaną ze specjalizacją poszczególnych osób.a także mogą liczyć na pewne korzyści emocjonalne (sympatię. by zwiększać poziom kapitału społecznego poszczególnych podmiotów wchodzących w skład partnerstwa. Przynależność do grupy opartą o pomostowy kapitał społeczny moglibyśmy inaczej nazwać gotowością do zawiązywania PARTNERSTW.dóbr symbolicznych (np. uwiarygodniających organizację w otoczeniu. szacunek itp. które ufają Funduszowi: 1. aprobatę. przez polecenie organizacji. budują zaufanie i wiarygodność organizacji. dzielą się informacjami i wiedzą. uczestniczą w balu wspierając Fundusz poprzez zakup zaproszenia i udział w aukcjach i loteriach. 5. informacjami o dostępnych źródłach finansowania. które inaczej byłyby nieosiągalne lub wiązałyby się ze zbyt dużymi kosztami –finansowymi lub czasowymi. dbają o to. rzeczy. Historia Nidzickiego Funduszu Lokalnego pokazuje. Wszyscy ludzie i instytucje popierające misję Funduszu Lokalnego poprzez swoje kontakty prywatne. a często także darzą sympatią 2. które mogłyby mieć wpływ na działalność Funduszu. współpracownicy.dóbr materialnych (np.). że wszyscy członkowie. podczas organizacji dorocznego Balu Charytatywnego pozyskują przedmioty na loterię fantową. by organizacja miała dobry wizerunek i mówią o organizacji. a przez to zwiększać efektywność działań. Wracając do przykładu Nidzickiego Funduszu Lokalnego można powiedzieć.Sieci te sprawiają. wyznając te same wartości. które posiadają (np. jak wielkie znaczenie w działalności każdej organizacji czy instytucji lokalnej ma kapitał społeczny – czyli możliwości jakie daje przynależność do grupy / sieci zaufanych osób/instytucji. czy służbowe. a podmioty nie będące członkami organizacji w sposób pośredni także przyczyniają się do pozyskiwania darczyńców np. każdy członek Rady Funduszu zobowiązany jest do pozyskania określonej kwoty na rzecz organizacji. które są tworzone po to. . czy ich znajomych – np. instytucje wspierające i takie. dbają o osiągnięcie celów Funduszu Lokalnego – np. którą wspierają lub której działania pochwalają 4. pieniądze). z którą czują się związani. wiedza). . szanują się wzajemnie. tolerują. potencjalnych sponsorach. że jednostki poprzez przynależność do grupy. Ta przynależność umożliwia całej grupie a także poszczególnym jej członkom osiąganie celów.

kolektywne podejmowanie decyzji w szczególności w odniesieniu do „produkcji” dóbr publicznych. ludzkiego. że nie tylko my możemy oczekiwać wsparcia / zaufania. Pamiętajmy. przegląd podejść [na prawach rękopisu] 38 . czyli.Im wyższa gotowość do budowania partnerstw. wywiązywania się ze zobowiązań. że zaufanie buduje się długo. • jest procesem wzajemnościowym – budując kapitał społeczny / naszą sieć powiązań pamiętajmy. łączenie i efektywniejsze wykorzystanie innych typów kapitału (np. ale i takiego wsparcia powinniśmy udzielać. że korzyść powinni odczuwać wszyscy członkowie tej sieci. widzi sens i efekty jej działalności i jest gotowa udzielić jej wsparcia (materialnego. a przez to i efektywność danej instytucji. a raczej wokół całej instytucji (czy nawet partnerstwa kilku instytucji). tym większym poziomem kapitału społecznego charakteryzuje się dana organizacja. O powodzeniu w budowaniu kapitału społecznego decyduje4: 3 Tomasz Kaźmierczak. w szczególności oparta na zaufaniu. Co daje wysoki poziom kapitału społecznego:3 - dobry przepływ / dzielenie się wiedzą i informacjami zwłaszcza w sytuacji niepewności. czy np. Jak budować pomostowy kapitał społeczny? Poziom kapitału społecznego możemy przyrównać do poziomu zaufania – im więcej osób i instytucji ufa danej organizacji. Budowa kapitału społecznego: • jest procesem długofalowym – nie uda nam się go zbudować poprzez działalność akcyjną. pokazywanie naszej sprawności. a tylko poprzez stałe potwierdzanie użyteczności naszych działań. ludzki. jednak niezwykle łatwo jest je utracić. w postaci polecenia jej potencjalnemu darczyńcy). • nie powinna przebiegać wokół jednego charyzmatycznego lidera. Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny. materialny). podejmowania wspólnych działań tym wyższy jest poziom kapitału społecznego danej społeczności. koordynacja działań. bowiem w przypadku kiedy takiego lidera utracimy drastycznie spada zaufanie.

uświadomienie sobie przez jednostki korzyści jakie daje praca w grupie / przynależność do grupy Czy kapitał społeczny ma tylko pozytywne strony? Mówiąc o kapitale społecznym nie sposób nie wspomnieć o niebezpiecznych zjawiskach z nim związanych. Kapitał społeczny [w] Wiedza i doświadczenie. Poprzez tego rodzaju powiązania ograniczany jest dostęp innych jednostek do pewnych dóbr lub wręcz te dobra są zawłaszczane wyłącznie do jednego kręgu osób. Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny. Zdarza się także. które pozwalają się rozwijać jednostkom i instytucjom budującym daną sieć. które mogłyby prowadzić do negatywnych skutków kapitału społecznego. sieci zaufania i wsparcia. prowadzi do rozwoju społeczno-ekonomicznego całych społeczności lokalnych.5 Zarządzając instytucją zadbajmy więc o to. ważnego z perspektywy grupy. korupcja. brak aktywności. w których z pokolenia na pokolenie przekazywany jest status i następuje tzw. 5 Porównaj: Tomasz Kaźmierczak. trwała współpraca – regularne i stabilne współdziałanie jest niezbędne do budowania zaufania i wytworzenia mechanizmów wzajemności.- ustanowienie wspólnego celu. dziedziczone bezrobocie. przegląd podejść [na prawach rękopisu] 39 . współpraca z otoczeniem. Poprzez wykorzystywanie kontaktów / sieci powiązań w ww. partnerstw zadaniowych. przedsiębiorczość i innowacyjność jednostek – dzieje się tak w wtedy. Nepotyzm. że wysoki poziom kapitału społecznego (szczególnie kapitału spajającego) stanowi specyficzne źródło opresji hamującej indywidualną mobilność – sytuację tą możemy zaobserwować w ubogich. nieuczciwa konkurencja. ale pod warunkiem obowiązywania w danej sieci powiązań „czystych” reguł i zasad. sytuacjach działamy na szkodę dobra publicznego. patologie). gdy przynależność do grupy wymusza pewne zachowania sprzeczne z potrzebami jednostki. Warszawa 2006. Pamiętajmy! Kapitał społeczny służy zwiększaniu efektywności działań. dostępności do dóbr. w których ujawnia się ciemna strona kapitału społecznego. związki mafijne to sytuacje. ale unikajmy sytuacji. by budować kapitał społeczny (w szczególności ten pomostowy) poprzez tworzenie koalicji lokalnych. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. 4 Anna Sawicka. dziedziczenie postaw i negatywnych wzorców zachowań (np. pasywnych i zmarginalizowanych społecznościach. Kapitał społeczny może także ograniczać indywidualną wolność. ale i jednostki.

CZYM JEST FUNDUSZ LOKALNY? Fundusz lokalny (community foundation) to filantropijna organizacja społeczna (stowarzyszenie lub fundacja). w obrębie której działa. dziedzinowy. czyli kapitał żelazny – zwany też kapitałem wieczystym – stanowi jedną z cech wyróżniających fundusze lokalne na tle innych organizacji pozarządowych.8 6 7 Fundusze Lokalne. Optymistyczna odpowiedź na lokalne problemy.7 To właśnie „capital endowment”. Przekazując środki finansowe funduszowi. Siciński. Kapitał żelazny to zatem pula nieustannie powiększana. Po drugie. które służą rozwiązywaniu problemów lokalnych i aktywizowaniu społeczności. Lewenstein. Jest inwestowana. Prowadzi działania na określonym obszarze geograficznym i jest stworzona w celu zaspokajania istotnych potrzeb lokalnych. A. B. nienastawiona na zysk i apolityczna. międzynarodowe firmy czy małe. [pod red. Tworzą go środki finansowe zbierane od osób indywidualnych. imienny oraz nieokreślony. z różnych dostępnych źródeł finansowania. renty. jak i banki. przedsiębiorstw oraz różnych instytucji i organizacji społecznych. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. Nie może ona być jednak przeznaczana na bieżącą działalność funduszu. a uzyskane odsetki przeznaczane są na wsparcie – w formie dotacji i grantów – konkretnych inicjatyw i programów społecznych. p. [fundusz lokalny] pozyskuje pieniądze.] P. wśród których szczególne znaczenie ma wkład społeczności. zasiłki etc. Fundusze lokalne – nowa forma finansowania organizacji pozarządowych w Polsce. darczyńcy mogą także ustanawiać tzw. 40 . co najważniejsze. fundusz lokalny stosuje bardzo zróżnicowane instrumenty finansowania działań społecznych: dotacje. Gliński. 2002.”. To organizacja. 2000. która zbiera i przyznaje środki finansowe na rzecz poprawy warunków życia konkretnych społeczności lokalnych. 2 T. określając cel przeznaczenia swojej darowizny.ZAŁĄCZNIK 2: Więcej informacji o funduszach lokalnych Dorota Głażewska FUNDUSZE LOKALNE A PROCES BUDOWANIA PARTNERSTWA I. p.6 Mechanizm działania funduszu jest bardzo prosty: „Po pierwsze. lokalne przedsiębiorstwa. 191 8 Rodzaje wieczystych funduszy składowych: celowy. Posiada zróżnicowane źródła finansowania. [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor. oparta na pracy wolontariuszy. wśród tych instrumentów znajduje się instrument zwany >capital endowment<. Warszawa: ARFP. stypendia. Darczyńcami mogą być zarówno samorządy. wieczyste fundusze składowe. z doradztwem darczyńcy. głównie od prywatnych darczyńców (…). Po trzecie. Schimanek.

poprawę jakości życia społeczności lokalnej poprzez wsparcie – głównie finansowe – inicjatyw lokalnych. mała świadomość roli społeczeństwa obywatelskiego. publiczne. która identyfikuje potrzeby lokalne oraz jednoczy wokół nich szeroką grupę ludzi – jednostek i innych organizacji – które wspólnymi siłami. ds. aby zapewnić niezależność i stabilność organizacji oraz osiągnąć postawiony sobie cel tj. które prowadzą działania na rzecz określonej społeczności lokalnej. która stale szuka i powiększa własne środki finansowe. wymieniana jest również specyfika działania firm – potencjalnych partnerów i darczyńców 9 Fundusz lokalny powołuje komisje tj. działają na rzecz rozwiązania istniejących problemów. 41 . planowania. w sposób twórczy i oddolny. które trudno w Polsce rozwiązać z poziomu lokalnego tj.Fundusz lokalny ma obowiązek prowadzić pełną i przejrzystą księgowość oraz sprawozdawczość. etc. II. a główną barierę w ich działalności stanowią z pewnością trudności finansowe. ARFP wskazuje w szczególności także na problemy. III sektora. Odbiorcami działań funduszy lokalnych są przede wszystkim lokalne stowarzyszenia. Jednak przede wszystkim jest to instytucja. Wszystkie decyzje o przyznaniu dotacji i stypendiów są jawne oraz podawane do publicznej wiadomości. wysoki poziom bezrobocia. z drugiej – angażując w społeczną działalność większą grupę osób. zarówno wśród władz. szkoły. jak i środowisk biznesowych. upadające firmy. W ten sposób – z jednej strony – fundusz uwiarygodnia podejmowane decyzje.: komisja grantowa. stypendialna. kluby i inne instytucje nie nastawione na zysk. przerwana po wojnie tradycja filantropii indywidualnej. finansowa (ds. fundraisingu). Jako okoliczności. Beneficjentami funduszy są również osoby indywidualne. fundacje. Zapewnia on w ten sposób swoim darczyńcom dokładną informację o przeznaczeniu i efektywności ich darowizn. które mogą przeciwdziałać rozwojowi funduszy lokalnych. Polskie fundusze lokalne są nieporównywalnie biedniejsze od swych zagranicznych partnerów.: trudna sytuacja ekonomiczna wielu regionów. FUNDUSZE LOKALNE A PROCES BUDOWANIA PARTNERSTWA Fundusz lokalny to organizacja. brak w przepisach prawnych podziału organizacji społecznych na fundacje prywatne. Podejmowane są przez społeczne komisje9 lub Radę Funduszu składającą się z przedstawicieli darczyńców oraz liderów społeczności lokalnej – osób cieszących się zaufaniem społecznym i autorytetem. i związanych z tym przywilejów. aktywizuje lokalną społeczność. Fundusze wspierają bowiem – w ramach programów stypendialnych – uzdolnionych uczniów i studentów. którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. niejasne warunki prawne dla rozwoju kapitału żelaznego. domy kultury. promocyjna. fundusze lokalne.

Warte zaznaczenie jest również. Warszawa: ARFP.2 mln zł na wsparcie programów i inicjatyw lokalnych12. np.pl/fundusze_lokalne. 13 Materiały ARFP.filantropia. 2004. stan na 2005 r. Dotychczas zebrano prawie 5. wystawy prezentujące dofinansowane projekty. Od 1999 roku dzięki hojnemu wsparciu darczyńców przyznano 1900 dotacji lokalnym organizacjom. Dzięki stypendiom przyznawanym przez fundusze lokalne od 1999 roku prawie 4000 stypendystów (uczniów szkół gimnazjalnych. aukcje. buduje własny kapitał i w niewielkim zakresie angażuje się w działania charytatywne. biznesu oraz przede możliwe do osiągnięcia dzięki wszystkim liderów organizacji zaangażowaniu i współpracy na poziomie lokalnym wszystkich trzech sektorów – pozarządowych. aż do składania wniosków i brania udziału w różnych ogólnopolskich konkursach grantowych. organizacjom grupom młodzieżowym. że ważnym darczyńcą funduszy są władze lokalne na szczeblu gminnym i powiatowym.10 Dlatego też bardzo ważne jest propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu11 i zachęcanie lokalnych przedsiębiorców do zaangażowania w działania społeczne. jak i czynnikiem integrującym wszystkich mieszkańców. uroczyste wręczenia stypendiów i dotacji. czyli w rzeczywistości administrację publiczną. domom kultury. Fundusze korzystają z bardzo różnorodnych technik zbierania pieniędzy. lokalne konkursy honorujące darczyńców. poprzez stałe odpisy od pensji pracowników lokalnych firm. Z zestawień opracowanych przez ARFP wynika. Rok. Organizowane przez fundusze bale charytatywne. Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie.organizacji pozarządowych. biznes preferuje proste projekty i często powiela schematy w działalności filantropijnej tj. wg której firmy dobrowolnie prowadzą strategie uwzględniające interesy społeczne i ochronę środowiska. Fundusze lokalne jednak nie tylko zarządzają środkami finansowymi. loterie. zbiórki publiczne. a także relacje z interesariuszami. 12 Stan na 2005 r.org. p . bale i koncerty charytatywne. począwszy od rozmów indywidualnych z darczyńcami. średnich i studentów) uzyskało szansę na dalsze kształcenie i rozwój swoich zainteresowań naukowych. ale także mobilizują ogromne zasoby kapitału społecznego – animują i aktywizują społeczność lokalną. najchętniej wspiera domy dziecka. festyny.1mln zł na kapitał żelazny oraz ponad 7. projekty dotyczące 10 11 http://www. 42 .html [za B. Ponadto.13 Przedstawione tu w zarysie rezultaty były przedstawicieli samorządu.70:] Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) – koncepcja. inicjatyw szkołom na rzecz i innym swoich społecznym realizację różnorodnych społeczności. że największą popularnością wśród programów wspieranych przez fundusze cieszą się głównie programy z zakresu edukacji. Polski sektor biznesu jest młody. festyny i imprezy uliczne dla mieszkańców są zarówno formą promocji działalności filantropijnej. szpitale. na klubom. Jednak pomimo powyższych trudności mobilizacja społeczności oraz efekty prac istniejących w Polsce funduszy lokalnych są imponujące.

2003. doświadczenie w realizacji różnorodnych programów społecznych.html www. pojawienie się nowych strategii inwestowania czy potencjalnie dostępne środki unijne. zaś „hasło >rozwoju lokalnego< kieruje uwagę na niewykorzystane zasoby środowisk lokalnych. Do tej pory jednak każda z lokalnych organizacji bardzo dbała o jawność i przejrzystość prowadzonych przez siebie działań.pl/fundusze_lokalne. Jako atuty polskich funduszy lokalnych można natomiast wymienić: dobrą znajomość potrzeb środowiska lokalnego.badania. Z drugiej strony. Problemem niekiedy okazuje się rotacja personelu i brak osób o odpowiednich kwalifikacjach.ngo. jak i regionalnym.org. otwartość na nowe pomysły oraz stale rozwijana umiejętność budowania partnerstwa dla rozwiązywania problemów społeczności. np. odpis 1% od podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. jakie stoją przed polskimi funduszami lokalnymi. Na tym tle 20 funduszy lokalnych wydaje się być niewielką grupą organizacji o specyficznym charakterze działania. Warszawa: Oficyna Naukowa. to pozyskanie nowych źródeł finansowania tj. Słabością polskich funduszy lokalnych jest brak stałych źródeł utrzymania organizacji. zaważy na opinii i wizerunku pozostałych.14 W 2004 roku w Polsce zarejestrowanych było 45 tysięcy stowarzyszeń i 7 tysięcy fundacji15. jak i stałe budowanie partnerstw i koalicji z innymi podmiotami na poziomie lokalnym. wypracowane standardy przyznawania dotacji i stypendiów. że naruszenie standardów przez jednego z członków Sieci. Wprowadzenie do socjologii. Słabą stroną w niektórych organizacjach jest rutyna w podejmowanych działaniach.”16 14 15 http://www. Podstawowe zagrożenia dostrzegane na obecnym etapie rozwoju funduszy to między innymi obawa. monitoringu i sprawozdawczości. ale także programy z zakresu kultury.filantropia. p. Trudno jest bowiem przekonać darczyńców do przekazywania środków na zasilenie kapitału żelaznego. To grupa silnych liderów stanowiących o rozwoju lokalnym swoich społeczności. Wyraża też nadzieję na rozwój całego kraju przez zdynamizowanie społeczności lokalnych i wykorzystanie ich zasobów. Jednak przede wszystkim jest to zarówno nasilenie współpracy międzynarodowej. nie zawsze potencjał tkwiący we współpracy z zagranicznymi partnerami jest w pełni wykorzystany ze względu na bariery językowe.zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży. Jednak jest to ważny aktor na scenie społeczeństwa obywatelskiego. zarówno materialne. jak i ludzkie.pl 16 B. w którego konsekwencji ucierpieć może działalność w kraju. Szacka. gdyż oczekują oni z reguły natychmiastowych efektów wykorzystania darowanych przez nich pieniędzy. 234 43 . odtwarzanie dawnych tradycji regionu. W tworzącej się Ogólnopolskiej Sieci kwestią otwartą jest wypracowanie stałej struktury zarządzania oraz wspólnych mechanizmów samooceny organizacji wewnątrz Sieci. Szanse. Pewnym zagrożeniem może okazać się także zbyt mała aktywność w poszukiwaniu nowych źródeł finansowania czy też zaangażowanie we współpracę międzynarodową.

jest podstawą lokalnej filantropii. rozumiana jako najlepsza konfiguracja interesów lokalnych. Lewenstein. 196 44 . 17 B.17 Działalność charytatywna. to właśnie racjonalna współpraca różnych aktorów na rzecz dobra całej społeczności.Zdaniem B.. Lewenstein. op. Stworzenie zaś na zasadach partnerstwa koalicji organizacji pozarządowych. będąc wyrazem dobrowolnych więzi obywatelskich. samorządów i przedstawicieli biznesu staje się czynnikiem sprzyjającym wypracowaniu trwałych mechanizmów rozwoju oraz zaspokajania lokalnych potrzeb dzięki wykorzystaniu możliwości istniejących w samej społeczności lokalnej. p. cit. ożywia bowiem solidarność społeczną.

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – raport z badania 2002. Lokalne i ponadlokalne uwarunkowania rozwoju funduszy lokalnych. Gumkowska. J. 1999 Jak założyć Lokalną Organizację Filantropijną. której można się nauczyć. 7. 2001 B. Schimanek. Badanie możliwości tworzenia funduszy lokalnych w czterech miastach w Polsce. Leś. 2002 3. Prószyński i S-ka. red. K. [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor. A. [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor. red. J. Mazurczak. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. Optymistyczna odpowiedź na lokalne problemy. 6. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor. M. 2005 Fundusze Lokalne. P. 2002 E. Warszawa: AED Przedstawicielstwo w Polsce. Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce. 2002 10. 4.filantropia. 1998 2. 2002 9. Lewenstein. Warszawa. 12. Zasady tworzenia i zarządzania funduszami lokalnymi – na podstawie doświadczeń amerykańskich. A. Fundusze lokalne – nowa forma finansowania organizacji pozarządowych w Polsce. B. P.Literatura: 1. red. 8 kroków. Dąbrowska. Warszawa: ARFP. M. Lewenstein. red. Warszawa: ARFP. Gliński. Siciński. 8.org.pl/fundusze_lokalne. T. 1998 www. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.org. red. Warszawa: ARFP.filantropia. 2000 Fundusz Lokalny – sposób na zmartwienia darczyńcy i zmagania organizacji społecznych. B. 11. Warszawa: ARFP. Lewenstein. Tokarz. Fundraising to sztuka. Siciński. Wygnański. 5. Warszawa: ARFP. Gliński. B.pl/wiedza 45 . Sieńko.html www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful