DEJAN_LUCIC3.

pps
Sp, Jan. 2010

Sa najboljeg sajta u istoriji ove anstva:

TEORIJA ZAVERE NIJE FIKCIJA

www.sandrapanovic.my3gb.com

- UPALITE ZVU NIKE Dejan Lu i je misteriozna figura na geopoliti koj sceni Balkana. Ko je u stvari ovek koji otkriva tajne vladara iz senke ?! U nastavku pogledajte izvode iz bestselera ³ KRALJEVSTVO HAZARA´

DejanLucic.net

NJENO IME JE INTERES

LU I O UBISTVU IN I A

Na slici desno vladar iz senke Natanijel Rot ild estita Milu ukanovi u progla enje kolonije. ³Srpska sparta´ je skoro potpuno kupljena od Hazarskih kompanija ! . glavni Iluminat i najve i bankar 20. komercijalni direktor Rot ilda Jakob Rot ild.-og veka D ord Soro . po nekim procenama ! Natanijel. prestolonaslednik. Dejvid Rokfeler. veka. To je jedno tursko-monglosko pleme. koje je primilo jevrejsku veru sredinom 8.´ Danas kontroli u 95% svetskog bogatstva. otac Natanijela ³Svetom vladaju HAZARI ± la ni Jevreji koji danas ine 90% Jevrejske populacije. kralj.( a kenazi ) 90 % (semitski jevreji) 10 % DVE VODE E DINASTIJE SU ROKFELERI I ROT ILDI.

objavila je letak ± upitnik za jevreje.B'nai B'rit jevrejska masonska lo a...TRILATERALA Jevreji su politi ka OPUS DEI interesna grupa ! JEZUITI ± ELITA RIMOKATOLI KE CRKVE FRANJEVCI DALAJ LAMA SAVEZ SVIH CRKAVA KOMUNIZAM SEKTE NEVLADINE ORGANIZACIJE . Pitanja: 1) 2) 3) DA LI SU JEVREJI RASA ? DA LI SU JEVREJI NAROD ? DA LI SU JEVREJI RELIGIJA ? Zvani ni odgovori: ROJAL TRIBUNAL: ROT ILD. ROKFELER. 1) 2) JEVREJI SU DEO OP TE ME AVINE RASA JEVREJI SU DEO SVIH NARODA PIRAMIDA JEVREJSKE MO I ± STRUKTURA SVETSKIH VLADARA IZ SENKE SAVET 13 3) POSTOJE STOTINE HILJADA JEVREJA KOJI SU NEVERNICI PA IPAK SEBE SAVET 33 SMATRAJU JEVREJIMA SANHEDRIN KEHILA SIONSKI PRIORAT PINAJ KRUG KOMITET 300 BµNAI BµRIT KOTSKI OBRED 4-33 . MEMFIS MICRAIM 34-39 Logi an zaklju ak je ? BILDERBERG .

okantno je da su svi politi ki lideri u Evropi 2008 bili Hazari ili njihovi slu benici ! . kao i u svim drugim dr avama.Merkel.U pozadini Holokausta su Hazari.Hazari su ubili in i a i Milo evi a. . ali svoji se oplakuju a tu i zaboravljaju. delom vode Hazari iz senke ali sasvim druga grupacija nego ova koja vodi zapad.Lu i u knjizi tvrdi: . Braun. Od Holokausta i ³antisemitizma´ je napravljeno mo no politi ko oru je. Globalna utakmica je utakmica me u Hazarima. Na politi koj sceni Srbije. . alternative nema: ± ve je kupljena (osim SRS?) -Rusiju tako e. Sarkozi ± samo su neki od poznatih Hazara danas.

com/Tekstovi /Komentari/2006/118.Posle uvenog incidenta na bazenu.. Da bi ga sklonio. On se tada poklonio jevrejskom lobiju ! Boris Izraelac vr i ritual u sredi tu mo i ³ TADI JE MARIONETA ZAPADNIH CENTARA MO I. Tadi je tada izlobirao za sebe i od tada postaje ameri ki ovek. in i je krivca na ao u Tadi u. ali.html ..srpskapolitika. . PRE SVEGA JEVREJA I IZRAELACA !³ Janji : ³ erlok Holms bi rekao: prva stvar u analizi je videti ko je od smrti in i a imao najvi e koristi.DA LI JE NA UBISTVO IN I A ILI NjIHOV ? Enigma Boris Tadi ³Za mudre ljude pozadina ubistva in i a je jednostavna. kada su in i a izvi dali a Ko tunicu do ekali ovacijama. On je bio Nema ki pulen.. alje ga u SAD da lobira za DS.. oni koji su imali motiv.. samo glasno razmi ljam.. Ne ka em da je to Tadi .´ Zvonimir Trajkovi u ³Kraljevstvu Hazara 2´ pri a genezu.´ Na donjem linku pro itajte Tadi evo pismo Jevrejima u Americi : http://www.. Hteo je bukvalno da ga izbaci iz stranke. i ubili su ga oni koji su eleli drugog na tom mestu.

Re enje je samo u jednom ± otre njenju i reorganizaciji patriotski snaga kojima realno nedostaje jo 150.´ JER. ³ Srbija ima najmo nije neprijatelje na planeti ± Hazare. Dodatni problem je ³ANTISRBIZAM´ ± malodu no raspolo enje u samom narodu koji glasa za elite koje mu rade o glavi. Treba samo volja ali i vizija vo stva SRS pa da se politi ko klatno opet okrene rodoljubivoj grani ´. pitanje je znaju li to i oni sami.. PA AK I FIZI KO UNI TENJE SRPSKOG NARODA ! ³ . Ozbiljne i stra ne protivnike.´ SRS mora to pre da se okane prili no jalove..LU I ZAKLJU UJE. POTPUNO JE NELOGI NO DA SRBIJU PREDVODE NAMESNICI ZAPADNIH SILED IJA IJI JE PROGRAM KOMADANJE. bukvalno. mada za njih udobne pozicije ³ve ite opozicije´ i krene u rekonstrukciju politi kog delovanja... . ..000 novih glasa a ³ ta je danas SPS-patriotska stranka ili satelit DS-a ? Realno..

. TO SU NAJSPOSOBNIJI LJUDI NA PLANETI.. JER.. ZOVU SE.PRAVE DASE NE GUBE VREME ! NJENO IME JE INTERES . MRA NI AUTORITETI VLADAJU SVETOM. MOGU PREDAVANJA DA NAM DR E. VE VEKOVIMA. HAZARI TEORIJA ZAVERE NIJE FIKCIJA VOLELI IH ILI NE. DOK GOJE GLEDAJU FARMU .NEVIDLJIVI..