Reasigurarea

Lect.univ. Ştefan Daniel

Continut si necesitate
• Reasigurarea este asigurarea asiguratorului • Asiguratorul initial (reasigurat) cedeaza o parte din riscurile subscrise unui resigurător. Alături de riscurile subscrise sunt cedate şi o cotă parte din primele de asigurare încasate de la asigurat. • Asiguratul iniţial nu are nici o legătură contractulă cu reasigurătorul. • Reasigurătorul va oferii despăgubirea reasiguratului care ulterior o poate utiliza pentru despăgubirea siguraţilor

Con inut şi necesitate
• Necesitatea reasigurării rezidă în cerinţa de protecţie suplimentară în cazul riscurilor mari. • Evitarea situaţiilor de apariţie simultană a riscului • Fortificarea situaţiei financiare a societăţilor de asigurare

Fundamente ale reasigurării
• • • • Legea numerelor mari Extensie teritorială Extensie numerică Dispersia riscului

Func iile reasigurării
• • • • • Funcţia de protecţie a asigurărilor Funcţia de stabilizare a ratei daunelor Funcţia de dispersare a riscurilor Funcţia de stimulare a volumului activităţii Funcţia de liberalizare a afacerilor pe piaţa asigurărilor • Funcţia de consultanţă

Metode şi tehnici de reasigurare
• Reasigurare proporţională • Reasigurare neproporţională

Metode şi tehnici de reasigurare
• Reasigurare proporţională
▫ ▫ ▫ ▫ Varianta cotă parte Excedent de sumă aigurată Mixtă Pool de asigurare

Metode şi tehnici de reasigurare
• Reasigurare proporţională
▫ Varianta cotă parte
Un anumit procent dintr-o anumită categorie de riscuri subscrise sunt cedate în reasigurare odată cu acelaşi procent din primele de asigurare încasate.

▫ Caracteristic acestei forme de asigurare

Metode şi tehnici de reasigurare
• Reasigurare proporţională
▫ Varianta cotă parte
Caracteristicile acestei forme de reasigurare:
Existenţa identităţii de interese Posibilitatea reasiguratului de a angaja în primă instanţă riscuri ce depăşesc capacitatea financiară proprie Comportă administrare simplă şi ieftină Se pretează la societăţi de asigurare mici

Metode şi tehnici de reasigurare
• Reasigurare proporţională
▫ Excedent de sumă aigurată
Reţinerea proprie sau plinul de conservare = parte din suma asigurată care va fi reţinută de asigurător (reasigurat) Excedentul va fi preluat de reasigurător Proporţional se vor împărţi primele de asigurare Proporţional de vor suporta despăgubirile

Metode şi tehnici de reasigurare
• Reasigurare proporţională
▫ Excedent de sumă aigurată
Trăsături:
Capacitatea contractulă este structurată în raport cu plinul de asigurare Reasiguratul realizează o selecţie a riscurilor Modul de administrare mai complicat datorită tratării particulare pentru fiecare contract de asigurare iniţial Realizează omogenizarea răspunderii la nivelul societăţii de asigurare (Reasigurat)

Metode şi tehnici de reasigurare
• Reasigurare proporţională
▫ Mixtă
Îmbină caracteriticile celor două tipuri prezentate anterior Are două secvenţe:
Prima – în care se aplică varianta cotă parte A doua – în care se aplică varianta excedent de sumă asigurată

Metode şi tehnici de reasigurare
• Reasigurare proporţională
▫ Pool de reasigurare
Au fost impuse de cerinţele de acoperire a unor riscuri grele Se realizează prin acordul mai multor societăţi de asigurare şi/sau reasigurare care împart atât riscurile subscrise cât şi primele de asigurare

Metode şi tehnici de reasigurare
• Reasigurarea neproporţională
▫ Varianta excedent de daună ▫ Varianta oprire de daună

Metode şi tehnici de reasigurare
• Reasigurarea neproporţională
▫ Varianta excedent de daună
Prioritate - suma care indiferent de dimensiunea pagubei rămâne în sarcina asigurătorului (reasiguratului) – echivalentul franşizei Excedentul de daună poate fi structurat în trepte valorice cu preluare succesivă de către mai mulţi reasigurători Volum redus de cheltuieli Primele transferate către reasigurător fac obiectul unei negocieri directe

Metode şi tehnici de reasigurare
• Reasigurarea neproporţională
▫ Varianta excedent de daună
Trăsături:
Reasiguratul beneficiază de protecţie din partea reasigurătorilor numai în cazul pagubelor mari Gestionare simplă, cheltuieli de administrare reduse

Metode şi tehnici de reasigurare
• Reasigurarea neproporţională
▫ Varianta oprire de daună
Prioritatea se stabileşte pentru toate daunele care apar în cursul unui an. Nivelul priorităţii este stabilit la un anumit procent din primele încasate de asigurătorul iniţial (reasigurat) Reasiguratul va acoperii toate pagubele până cand suma lor atinge prioritate. După acest nivel reasigurătorul trebuie să asigure integral fondurile de despăgubire