C'l!.lt'll!!IPOM.1 npoMO'fc.tBE!

H

C'fpMII'I IMar8!lUIH HOI UI4lTeiPl*leT -~P'Ytl!OT ~.maJ&i:strip.oo:m.m~.

tNHI<l'INlK;s-g~P.cow.tIo!K~'" 1 / .

~~~ ,e:n:M1 ~l!'~I'

,

3,¥aBQ Myl!llTi80! J(J:iJ',U~fiC"'M~~.80'p' APa",'~R:atl~H).

irO.n'ElMEl' Me-paR!:)1 fl(o.~a Tjpa6.a A<li ~Yn'iipifl xajlil'l'iP MeH· (3~aelOO'

n!':!Wl",Elaw e.oBeAEi~ 1!19KC!1!" ·3a HellUTO r!otpc u ~~ ~ ,.Kap;.!e ,,!Jl~!El1\I!" QJia;P!«l'

ti:(llm, m;lO'llO:I>CQ ,aEo:Q e l.l!\l. H(lB 't:lfIPililill 1iQt;;~"'oo!Jlo;ptla"'l KOW3;a(:IK~).

Mar,iilJMH. 110000e e:AHtI ~i<iHa M= nO[pil.,J'l}'i O~p<Uiitiii;jeH~O'r 5,PO] Hill

C"ITO!i'l11l1i1! Hlot ~1f1tlfilPHi~'I' ¢tQpyUQT 'CTP<l!"'~"I~, CQ ~I1Ytll'pa"l,M~O!i!'

MaKC1l'pMn:013;~ (w.M"m~l!:slrip_com. 3BCI'I':ali1elH~ 1 i(}-"Utl,MI :9J13,'Op:~ HB.

mk}, n.cnpe5alT<!I sa BaK06 1ii~!iI 1i!<!J paa:Jlw.!iila aOOl)aCT' '(0,1:115 ~.o SOl

~HMe CL<1 A*,ii! OIJIM~ no, ~, rQ,~,"IiI). ..,aK,Q O~!:I mpMiCTlltl'HaJnl

Ka!(o ifi~Ojfj)t!)a",~a Hli'i 'OOIil(lB;IiI;aif~ MHoty OO13.E1Ka, ,MJiIlii. 'O(i'i'S;Ha.li'L'ill,e'

!i!,oIJIeia co I",aja iii ~o :aaI'lO"llH!aQMeaS'fQ)pI.\lIIKe< m B!4A~fe IIro Hapa;Af!~Tie'

~pyMOir - ~. oe IiIp~T(:.a8,'I'I p<lfu- '6pi)l'IEI!I'I.

T<t"ll,a iiii<l Aptiltlillii!M'1e a6T01P~= 'Q,~oj ,,!:la, I'lapoe.t:!)il'" tlPOOB~', IBrop,wo"l" 6p!!)J

na'if 00 ¢xl~ a " Ii"la rma4ali!i'lHI ~t!~M, e !3>Q~g, 3aflQc:tH'af (10 oo,pa,OOua ~ I~e'

C,t:lHRPONi e r-------------~ 1m 38j!UY.:oKti IOOtilt~Jn:-

Car!l~~HaHC~pa- 'rQT K<lKO M lI!!)ai\lOT:

HlO' ~>ll~H~Q oj:1 50% 1~'I'!p:I\'!III, 3i!lli~

ltElJiiatfa M:o,t!!,apa- MlIilIY'crpeIllHiM M

'!1GlPCKa e'j,llllml Hla20% il\e:Ktrr'O!iI~ (3a

M,1iKeTplillI1i10181~1. eB~rCKlilre Cf!P1il1ii

ooj\E:leeKo 'OO*l9Jl1= InJlIl<ll()Ji'lM, Cilipwl ilJ:i\-

6a J!ll0I" nOHYA~ ... :e IP~t;,1'~P:!<l ~ eepa-

np~fC:;f~IBMT~Jiii'~,H f,~rHt.I\!~Knys~Et'Hi!

iii mpO:r;!O!liiil1e:eH I~HiTeiPBjy<ll 00 !ilO~

AQt£OI_I!J!jiE!1'I CTpM n l!lan11"~TO'P~1 ""HI).

t1J3r.a.3Ii1H, Ha,AGlOOflHeT' 00 HH'II',ej)E!(1H~ 'T'E!~TO~Iil, ""~~~n1~1iI L\11 ~Hi@'Piljy'~L 6~a np:ltja"l'H:o ~3KeHallieti Q,QI 1'l'OAApu!!!<:aJTOI Koja 101 #'i~B~e ojll ~l"'():ry aBTQP~ I(I(lIilI IHHI ~OOl;t;lIT'O<lI flQ npespeT eo ororarr~El:atbe'liQ Hal H1!\l'~H ~ilie iJI~II'a" 'OA !'1QIiiIl/':,[IlIeH'a'lfOi!! OOMOW ~a T,elKC'lTa:BIIl ililCl:BPrulHI'I 00 c"p~nO"l', I;iIO !III OA ~oP'<lJnt!'aj<l rtQMpu!!i<i!lI KOj;!fll ,!l,Q,nO"'IHn~IlIHg, 1iiI(I f1wll'~i3I.~pawe ,pti re ~Mtli'lWi.ipaM.e til ~AeMe ~!If;qpOM.

~~IiiiQ:I'IQi!iI CTIlMIiI(1!;1l1lirlll 81), C)Bgj '6p(lj 6HJlIiEl npereT'ae,eHH H<t ROBe'Ke CT1pL\1n-Qlee1l11il~~~ IUJ3 1!$""_IlX,,HlH, lID .m01a:FlElHI'I De ~ II'IO:S'" ,en~~ot!i,'" liiIaJ M3Ha1l'~ 1II!<1!'lO~~. KaK,'Q ~ !"!i~eMi\leiP~ IiQ nplll~~~ 11iiI~ IHeI<,Q~ HQBU l!IepoMI, 80 '013.0] &poj Kia j;a HM.arfe "teCTa ,[I\aI f!l1 B!4\Alff~: J1~l'DT H<li I'l''iP-

nyPH~Qir .:ilMef ri1iX)~ MIIl"l)[)"

./IjeapMelill' En~!l);qA<Ji ;3 (lV1rop

IiJlIIBItl"l ljP"¥!,!iI!t!!: ,,ltaaop Pa'!na!,1ID1 Te:llllil!!t"l ~"'l'P"¥!iI'l!l!!:

T61100lI l!I'OR8K~lti:

Tm rMlJ;lro

~I3IIDT~ ,~.al\ljlllil M~l1Icm. s'aHi9 ,~mu .JBSIM

Ii1 ro:p JQe4;aS(ii<i'l ~waSpaJaM JlaoI<.O

K~e C:o.p.a.6o"l'IH"~~ JIm~H li1IanL\1 J~a'!lie~)l1!!11E1 JI!'eK~~

6na~~ f1e'i"~~L\'I

,~I113!'!i""

,ltatJOP Pa.eJa~ JilQ~OI:

T1reMtJ~

Y>K!I!ElajTElI eo Kpe.aI!l"!I!f<9 H<:I M'<I!"'~ ,A,OttCKil'lM C1l1p~naJBrn~'1

n~~e t¥J C!l'l~'ItQ'lr naT, P$~aMi'iIH.

~lny'CiTpllIiIM]lI 1111 It«IlPl!lliI8: $AJmIll«l nf,pOlI< i(Lgl'l'o:.:«) I~ ~paJil ~TmtOH~ ~lto.rmp~1 ~lo.wm_rmi:.

~\tIty~~j:!1 ilia 3!3AH<1I'I(}QPI!iIl3:

Cl1UC1ti1 C~<lHO~lii- Xl,periuts ~iper1lJ:!i~~l{janlar:l.mm

1iil'e"laQHIIi!AAl= TOTeM

~,!MW; 5(1

~HT,iI!!i.1!f~ if\Ir~@,J\I1f~'k1~~,i~,~m,m ddft'i'oJ2j)@2@!ta!Kie,eom

"pgy'Q~ "'19 kgp'tll..ts

~~ Ina 1!i.;!~ln\~H 110M os. ;,Q' AAM~eIM H HH!!UfO n~~eIl1!EI, IHI'I~ ~aar",~ot) c,e. (lOtfla!'Cl'l~e Ae'~a ~1'iIK,'1HQ 6~ oe e!!_nGfI~'ill !ffIfO~Te jpruJ(..~. (iewa filmrS!i!!!I!I, P,~l!~!lif'a o~ ~t(~~~&.40 ~MI",!1¢~ Y01!~Ij. ,ill wrro I.tMme l...._ ..... ..-~[ ~MKQillt Of! iInElOO!it1l1 IE!O p.a!o!KlI1lJe H!fl. 'CTP!UIIiITtl, ~;H. All 'Miwtfi.ln ,Att ell IIJllinat'lt:i;A8T 1131 00t'(i1'01 nacmO~11I'O Ifm,

OftlMW;:L1 hi 'C~~l!lhfll"e mlP"GHM.,I\l. ItMI WIfO (!!!l~if ~ tliOilf'lI!llWire' Haj~~C:T'" e Jl.Oi!5ap HJIyC1IpeiT>O',O" MM"~ epe'liia el!l.et! QJ;! !"!8j.i!l~p.~r.re' AltflWT,M!iI~ apn\lton! (J@paH I!LI,8PIi'!)OB!I!4:.) ,I!l,<i ce' COr1ll~ ~ AA FQ~ ou.qj n.poe~oa", '1.I5l"~~' Ko.P'1t.AlilTlI 00' KOI;!nJllllliIil1p.awe 00' JiKlf(HO !roe' re 'CM~~ T;'!;e Mi~'10" ~a mil lila eltr~} ;lI;lIi l1IoMOluml

Kora, ee Halljt!<a1l11iB 00 ~EilIJnt3i1\[l8ltierO UBI r.!~r,1Ii~w~o\D. K\Dpa~DiIl'!1

Wit ;~Q!Wl8i IIl!:AIf~1 o:fJI

lIaj6~llil'wr,O paOO1lll1'l, C8K1l0 P.8 rt~M 'COOOr'~ilIi~ ~<Ii '(li (Ij)t'Ii1Hant;tOl, H{I ~OI (I ., ,!!,l)"'aIlUH<l1 Kor.;!! paaro!lap,:m Of! ~APi!lDi!l!O' fM.i)(IoO 1lJ1IO e n()Ir~. ~H<ie@ ¢!liMO .i!l.l;)!'ila oa~M i<liIHiil-~py-

~ CYHElPO"".'

PIIS~.,~ re Ii!:l!il!ltl!l!.!.!2 ,.,0. ':t.~,.

ICp~rl!llM,AAHDC'TA, MA, MANr,AT,A

IHI~e~OOlTaJB~QliQ OOjaCI'IYBall'b,a sa 'roa urro IillpeT!:IT~E)i\B,a M aHj= rara tiiMI :g~JiI0 ~l'Ca, 'rca ~, j;ani]tfl,r.Ii<~ crp~nL 'f@,raw. KIe' filpaJLlllJlaTE!-i iClli{lO MCiIHIFaTia. e 'C1Ip~ n, 3DHIfJ,{1- ee HI a.,fllEHqrs.:i:II, 00, ~leMa IIIOI;.1IHaKE'O

'faWn 6JI lAajnMj,j~:rATa. 1Jaj,j r-~ ,AKi¢-!." ~~Mle,? 'lio,a, ce' ~~k1 aa ,~:al:<"ir'O'T

YllrrO' ~ oolti::paj ~ ,eplHtI ;iT a.

O"'i I~w~~a ~1'~~n fiiP'~IJ:IDIQ~, fiOOliO~~T '6~jIH~ KfllpaK",~~ClfMK!i1 KQ'!i1 j i! np fle ar iMl~HIi ala OOIPMllIl;.1lL11Hil 'OA Q·CTi8iIH:1I.li ~ne 'ITTP'~ mOBlIii., rl psara 6;OOlllJlI.\1IB:.a

p ii2jliMlIt.::a. e ~o ,.0P MaNiT ~ a ~~~H~jia:ra. H~ npWM ep, 'c:r.aJH = JilapAHI vUJT $opMa 11" Hlal, ~HTerp:arnIHMTte., ~3~ACIIHI~]a H a Ma.1H rn-re e e li'liiJl'JiIan k1 E;.i]' ~~IHOC lH a. eraaJiap~wlf'e !HH ,.-er~MHk1 ~~pt.HC4IJ ill H a IMlilrv.e! ~ DC. Brn'p:a:r Ii ~'O"'lJn~ sa p~I~i(ii ~ S!~!iiIJ~ ,[til(8!~ID I~:e- I~ {fii~~jIJ'1i ~ ~~,arj.l~- 0i'O, a rca ~, Ma~IMH<!!r1' IHlQ I~Qj ,~ II!.! MliaaiT MaH fVrra. HlaJMlae:f1l!' WCif6:~1LI iie'KlQTQ' ILIllflifi e iD'A Ji]1i!E.;jjI' Kill-HI ~Hft}ri M31H1111ITe· ce lunaalr oopan"lo ,- OJil JilIec HI;arra IK:OH JfI eeara crpaaa, OE;.a e Il'I IIIplo1ll1l;.1- H ara 1i'Ii}'PW1 KlIlja. a.MePl1ll1Ci:II.H - '~la'ililill!' IMaI-H ra. ~3AaH 1,.1,~aJ, ~IM9I,a.'II" n fli'emiil ~~~~al-l3l@' Ilia n:OOI!e,~ti 8,'1'8. 'm'~8!ii~, 1{8J(1) ~ ym,frii¢TM' ,3 a ~eJ100.neRJT !1i1 'lI~;-i["~~e. Ho~ ~' n oij~p'aji 'Q~~ e pa:M!~ ~~! ,O~ a IlITID' IHI~En1ClIi1IH;a ,jiai 1f1~~E: 1.\1 MaM = rara pa3~MlICjIHa E!' 'eTiMOrT ilia Il\P1iaJHt.e. l/iI ilI.!eH{I-,i -@iiliI1.\10T ill.! aara 'il::1W"I Hla I..wmaJ1"bie if!; Inp~CYTeHi E;.i]' J aJ1)Ij\HIi4J:i:II, YII!ll.l1i,e, {l-1Q1 Ki~aJM IHa ~ &"liIlclOT Bel<:. Ho, l-HenoofiiefJliO Ii1lli' 8mp~ a oBi,~l''Ci'Ca, B~jlHiii 'eJill~H ti ~rml~a np~~~til8, M' ji8!!1~j.I()K~a 'C"ijj~ In IK.y.JilfYlpa! '00' Q~p'e,~elf! ~ ~nTa.~ ~ IilQJq WlI~ji~H~ e1!'O Ii'! a a Me' ptMlKaM Cl(I;1Te -cnrp,l;.1nID'B.M'; ec urro B-1} J alilOIH I.\1ja 1ili]"-IIHI'~~a ~

nOjiaJBa.nII IHa Mq~r9'IP'H~Ta M ~In~. A~IHIe:c '!J'E.'ilj 1f1(fI.\1M ,~~ ,{FAHe~Ea, Hia j an~ KIo10T CTpl.\1nli lHiaupTIliIH M oiIijjffiJBeH BO' J aJrlOHlMlj a. RP~Ka, aJHM ~ paHllwre iIPl1LF1IM:ID'B~ ~plaHlIl1 M' M:i:I!l-iIra. 'iCIT 1i1f1 ,~ 003t1 :ll11;.1 fliGl~1 k11M1e.V·1!t a~JtM'e. KiI!p.lB!li{"I'·ep.~-e,=, TlIij "'! 1-10. aa r~a~r'~ ~iii1il(1;T H~,

L!lp:-F' ~E-i!:!I~ e- '(H11~'!bii~¢I~ "'i fot"il,g,'f'

AMIJ~jli"i IV~ k1~1i" ..!lS'A Hlia ,till4~H\IHlIT!WTle! nllla;qi 'Ceo JlI114~T'!D ~ Hlar'O~~ 'T!E!i. 1;.13pil3:I;.1; !Hi) j.o1 'loa A~Ka oelt::Qr~1W ceo b!iPIH'i]-&.eJl~., l3eAHli3JUIJl f(e n03'-'

Hlii:lere)lrKCl!, re' pa~ ~ aa MalH Fa, 1OO1ia. Itte, Ir~ B:11~,k1Te KPl/1i'I H~T1Fl!!'

~~ j.d:a, ,1111...1 iIt~EUil'iI"e, lcIilil BHiOTO,

MfIlJ1iO' IH~(ie ~ Hie:Hiii r11la.oel-l~ITIe YOH ~. ,~ ~"ii(i. [1IP~ii"'~,!:aJ,B,~ti ~ 00 -caIIIIQ' e.qHliSJ. II.4~UlJ, n oKpaji 'O~i~. )i\HI;.1IGlrTHOOTa Hla M I!H!ra:lJa IE!' Ilpe~, nl!l2HarT nli1la;a no Hlalli~ HOT IH a 1\<'0']

ce- AHl3aj'KlHlp:a Ta6nail"iai IH pa'C'~' nOp~qT ua ~l4teHlIWTe-.6M(liHl'-' l'IIL'IIIfh3. ,33 li eKCl" 00' p.a3lil ~LjIHl3. ~pMa KaKID p,e3yJIITa'1' Hia, WJ16-' ~lI-IarrI tI ara 'c;OCj,jji'j5a, l-iIifIj, lnt!:.lIH~'a. Koja ,~pyiEta., ~l.\tlil-il~ 00' !<to ~ 1100 ~HO' ~I-!I kiil!8!HL\1 e ~@ [100 ~.Hy8a!, Mia O~~~iHi~,ia. Cy'e-H!~ 00 ;an mp.aKTIfI a nQ'! ~~'H:ilII!. 'I.I&CUI. }linm ~ilII. HaJ nElMIHIMlHi HaJ, All ltlKe~~1 MITIH., 'l"-iD-KMl/ OR, O:B~ e nlpM llIMIHIl'i MalHlHLlraJ. 11"0' HOOlii oaa nocetiE"H} !liMe" a He- C:i3!Mil' Hia3I.\1E'iJl' j an6!HCKI1 C1'~Ii'I,.

J0i1~ii K<Hl8~iCK:~ • nB1iI1MI

CwpuDi

If;'!l"...rt.~ I G.J~~ '1VI A 1fl'.A il'r'Wl'lia!I ~

Jl.\;l,~ kill.al!la.o:lIl!!-~ ._. MliIUIfeEmlpero r Ifill i i'Il!ctll'fili t:J 'llftll r;dt2y,~ Ii'I t.Ut..::li1 m

. _. .

"][Il! 15.tltJ.[ .J;t'I Ii riA.,:;..I\!E ~ jAc 01 M 0/1. !.-t.ll(mA~1

l'G:U~:!{IfaIII]OO ~ U . reli .

'~ll:Imdll'S:{:F~.dtiklim$..m I-:JJgsII!I{IL:~{JIFr1Il }es;t€IrS,$'~,toolll,:jJClI

Jl~ TPF[Ji.lII~M. :XlAri~p "'IIY'f1lPi.T Po 'Ytd'fli3, I"Jj laMA C'TiAFli,rll"<·''!II'''-,

- _I - - j ,~,~~.

I~IEM~ WA~C;IiA., WE o,niC'lM ~HKtPlLUi ae::;' . XkI1rri f3J~ LWiY nPi ,

0, Yr.i;"'IPA, ,)(A~l"Iep IMElH,

R~' , .... ,;€i;Jil.;'n, .... "'>I",n J •• ~ I!gIF1iFlir.~ dR

MItft, T,O .... eC!~

.' WOK:O"A'l"U!~ 'OIT P,PJ~~TI-=n~~'

_ ~1!-1I:r

IWT'OI,aA fiI~~BAM 00 ~IO~:O,~Anuei'Olp

MTO:H~CI HW<OJIQCI!~ - MltHi~iiI IrmiJlli$(tbiC'.>gspru,oom

H~t!(I,na, 1ieMl~Q9C = TaMH~iC ~rMikJbIogsp.at.C;Om

KD.J E KAnIE'TAHI AMIEIPIIIKA?'

tliCanler,SJHI AMer,.)JlUC:s,

(Captahl America.):

ABM*e~Ka t~na &0 M arv,etl ,IHIIIIIBe,p'sy MeF1i, Ai!! .;,I(TO' ,liIIttl.q,ep HI C Y Ii1 etP'X·'e!'P,0 jc IICel i1"1 3aeAHIM4,a" IU!lK 'fI~ja 'CMP'iJi' B@ Cl'pMnOBi\i'I'Te rl~ ,.qP cn'lIiIHta M IBIL;.H::~ T~HCKMTe M~AMYM~ KClKO' CNN, II~K 'LlIMLi'I I'IIpMKa3!H~ ee ncu:leK:e ja oicnMIKYBaaT (;:'00- l'Djoa'IF,a HaJ 3M,epllotKaH:" e KOTO on U!l'reC:ii"DO'. CMTS 091 .. e ple'teHIMI.I~ MO>Kar .qa ee KOp'II'iI'O~ Taw sa ,A8 fO Ae~M:" HI ~paa,f xepojl(){f ee ~pB,e[HiQ''',C:MIHi()!..f.0 ~ i1ilf}@'L KOCTVIM ~ .'Mlf.

AeIH€!(: li<ane'llffllill At!l:~piHll(a., OOB9i'i! urro e 9~,aH ~A KWiI'!f'!Iii~l'a IHrpa."'I~ B\'l' CB611'\QT Ha IMapBoBJi1, r'oj * r.t tI~Q,ii'ia. liiIa, (:~MM;OT Mo;_jp:E!QiI'i! 6paHl~, OA l~eroO:E!oro OOO!AtI.8aJH>e ~Q ~eHe(;, 1!oj no!I'I~H)!'Ba HHG, MHory'~a~!I'l3a npe,,I!!!,

A€!C€!"I'~~a rOAi.IlIH~ Pia ro

AOCT~~tul! tlHaf'o Ha !lOn'll'" .Wla:pHOO'fa. Ke 00 n,p<lILU<lITe" n<li !Calm 'mraUil e,AeM-l .Ji1~i( KOj ilellle 111'8 IMiaiPr~lfIl\'liTa Hla ~60pa.~OT.; Y>C!1e<!J Ail Qe' !1!;PQ"re~pl'! eQ Ii'i!<l!jr-

KEl:Iilll~ferHM:O'r .u .. epMK<liHCKLi1I

cynep:>::epojciI(il.\ll (lTIP;L\ln BOo

liilOCj'l@A~I"H!Q1Q! r'~HIIII? EAH)oC1i~UlHO: ~, EiPy6e]",e:p (Edl Bmba'k.€r)!

Aa QIli.MMe ,CO peA. Kan~raHi Ar.rlllp~t.>~ ,~ tt~'" (iOO\Q,.~t! 0,,'1, l,;Ie'K KI~p'6M (Jaok K1irby '"'" l(ipanQf li'ia 'C'TiIJHnQiI') ~ l!JIo 'C't'!M(i:iii (JO!iiJSimorll) i:l:O Hl4'1 ~H'a,CO ltalF! Aa c;e iiUO~fH9i !1IIC),pail1@i IHCI .Ap.lti:aSaJ1iill Koja W'I''(lIliYKY Ilcnerna flQ BOjlHa, IiIp~~11(:a3~fI!Ta 'otJ,1!'I ~aQ,: (IT"~' ~o",epe fSte'll9 RQgers) 'Ei MflaA BiO"Jl'I~1( 00 neCeH)I)elHiftliil<ieUli Qp,Gpa1'l .~.cn€4Mjl1li!l1eliiel(.cn€'_' IP~ M)~HlT; (:o~a~atibe Icynop Il;oiJIH~K I(oj 6!16Li11W1 ~p9 0,',£1, !I'IIHOi!YT'e. ~Q IiIrrpa HI9 ¢.n1f'iI~rHOOf~I!, itO. y(:th:j'!J!!H~!i)f '8'I'.i(;ftillPIilM€!Htf ~I npeii!ill!iJP<!JMi!i'O H<lJ IPIl!,lepc ~ enaee M'OM,{9: 80 c;ynep eOHiH, 1~~:VIl,Utf\enol1i' HI;[I ,Alnep ¢oPM.Y~atra.· ·€<y6H,eH OA 1iii;a4HCiI'~!.iiI(L!'.I WO."O",. CO TOO e p~~ WliiI"" CTEleIiH1~T ElOj;H~'" o~, o:~(}j BI1Il1 - Kan~aH AtIle,p~K'a. 'rojl 3a@,NI00 00 O!\!o'joll' MiI'Iii!A lil:O~O~H~1( Ei81(~1 6apil!it(l (Bucky IBames). !1Jl!!!H.= It(IT Hilli A,lIiJiil<lIHIT~A<I Hamor ~ Il1Iumililil li'of(:h nt ~Q,pM"I~aalf 1'!II!I1!!'<l!ders. T1."M CW,,!4I,~eHI .j~ ~,a ee oop:w Ii1IP@l1He M{)~lHa'l'8J Tpoj)taOOKI1I M H:ej~liiIlHn.tire arel1llr~, l'"IeKO!l1i K.y ti(!:Hla npe.,A ,3tlBIP!!Iy~a!M,!,Q' !'!a ll()jHlOIma Ka.l1eT<lH AMepM.KaJ Li1I 5a!l(~ ~tllii'a"ii xpa6po' IBO irl:o!Ina.,i!:!, llp$ ,IlIBQP;€!I.I.PT "~ 15a,potlQf $e!l.ul' 1(Ze'mo~, o()MAysa~KLi1I {le ,,t!¥I GIi1,pe"laJiT' npoelKTlI\IfIl

HaC(!lIE;l,1i ~O:H IiliM~p~KaWlI-

~~TflI 6ai3::11L K::1JflerraH Ar..t~PHt.>~ 09 Mil!!! eo ~9aHoT, <li 6aK!1 9 Pa<l1H eOEl;t;;1 o~, eKlCnInO~!I'!.~"I'1ia" rO~HLo1.e !1'IL\lHyBa~" OO~'QlI' ce !ilPS!i!Q~yl9a, B9ia roJn!e~"I!ll" epaTa B.fleryeaaT cyrIHl1iPiXiejpOIot1iB" ee ¢lopM~pea.T Av:eng;e'r5 (TiI<1M (JOCTae:eH o,q (:yftep:!iie:'po"'~, h'>'(lM ~ny'lajlii;o H~~;:t.a.ll Ha 1!i1_~ptiaJ Pltpaa co "IOElel( aaMj)~Harf eo lHe<l. Ott M,Pla!SO'I" oe, 'OC1BectylB9i KflIn:~·aliill AI!lle:p'I\'lKiEi; r'OJ\Mtlr.t !ilO$!lQI.I.~<l!. ce '!jWTe ~~ EI !1OjP~;t IH e',mruto. IMo:ReH opraH W8iltM 3ejiillKHa,T 01\ oynep '~opMy.,JliIi;Ua" eo H(JIf.l~(IT Ci~eili Kafl~rliO!liH AM9P!'!IK.<li til!1!<l: fOO9M" mW!<iOUIiH ,qa .091 nplo\lflar"()~~" Ilo1alKO ,5pao Cr,8JHyea "'IJliIElIHI IIiiII1I Avengers lot ce 6l)~:~ iiil~O'TiI'lli;! C~O:l\'lT~' .cT3!p~ Iwenp"'iaJT~..r1 o,Q, 80'jHMi! (Ii'OOM Mllir~I';I HO' nlpe>~M8~a.i!'Ie ~crQ [;(',9"'0 ~ T(ij), ClI'L\'iEi P~!Jepc €i ell, 'jI'1lII'!i9 !1,PQ!fOHIY,BOiI!!!IO-l'll C!11prr3 H<lJ Mi!l~m 5aK~"

'CTP"ImOT ycneB<I ,Ilia n:pe:t::HBee (:0 osaa 11liIj:)~KaJ3t1a AO'!II'I~I

00 ;JH1:IiMI;l'il'O ua rp'¥;l<1l a~~:e He e aKyYe- ... eT!;IpiF 110M, 1)10

.)i'liellHl. Ha At.II.ep&lK<;I. He I~ ",_ojl Wll(i! ~\)ara ~o

'1ipe6a. MI!.10Ha. Ce /!!;o 6Jl~r rmp~.ElIIT BO

9l~ '1,.. 11 LIlt(()1' ~a IKal'teTa~

AMepMKa. ,3111 p~~l<a

0$1 BJ%a,l!l,aiTa Mia

A_~e;pMKa, FlO:I,I!!;Ip<:

MlM!a COOJ lilIeaaElMOeH eras, To,!]aJ OAifl~B9J rilOIKaJtl9JTSIi llila. H HK !!JjYPII! (N~cl!i: Fury) ~:a. ee OOl)aT !'l,pOn1~ TepaJ)~MO'f' Ii'!~~o:p, ~ peWilSa. ,IlI,a OCili<lliie AOMaJ 1L'1 fljf'l. M1M nQ:M,ar.a. tIla APl'I~iPMK~liiitl"'T'E!. Ce ~,eM:;"cK_~pa '1<11 ro or~p:l:'lll!aJ M,qeHlfMTelTOli IIlPe,A ILlIeF!'~T<li Htll!l'1ja, '00 cen~ IEIO ICl~~KI'II<1H ~ npej,(JI\'Iii~lEia ,!lie. pa6tO'1il~ $a BJiii~a H9i Klij~ ,(;~PO l~eKe HI K9' ~ BSPV!!l.[:t

CJ1El>iJ/YBa YW1Jie ~,eliil 'OOMA aa CBmK nONe'l'OK q,!:!ClTpa:HOI H9J MapB~jI., I{O~ OBOj - ria] 1"0 aJHJa_*~p;J_.a,T E,,Q, 5PvoejKep. Coera, Kafler9lHI Air.t9,P:l'lIl:QI 091 HaelPa~1;I Ilia OB-oJO:V' tilaJiorap rl(po6tiillt.!; o,",prra HaJ Her(,~!ltoT tiUilat\ npwjanlfi! 15a!<l~ 15apHlc~ Ho, c'Jle;!fllor Ha HaCiaH~ HII,\'N3 KiQLo1I POl;lepr;: ~ l-Iero.BCI"Ii'a AelBOjKaJ WepQ:HI KalPf'e, (Sha I'QI1l C~nt$r a~eHff\K<li ua S!fi'IEU'.I) M!o'!H'Y'Elaa;T, 100' rn ,,ftOBe,Ae .PIP IOOHCil"aI1i'al!.~ja.ta A',eKaJ ffiaKll'l He: e MpTOB, T'oj no esaa $~fanliilaJ (JiI4ftrl::a 00194~'iIi'~ ~Q~Ha a IIt!PO,!'i!<l!jl'!,lf!t! 'O,!!ll IPYC!K~

8'ojlill~!I.lM ~ !l:a~p.*aH I<<lKiO

eii<!cn:~,p:\:lIM:e;H"Ii sa ~,yCi(;~a

BJiii~, 1{~3 r'OJ1I<1HIiff\E!; PycMfe ro IKO:~!l'CHllile B<!mes Ka!cJ:), wajHO opy*je-arJielH'lTc!''I'0P 'OCi l4aop:HU!lalflltl. CBeC"li', a nOTOS! H) 'CiI"SiB8!tl9 00 I!i!O.M.op.a. :ga~~6iij)~l!?ij~. fi(j',!iI rn;e!il~pH L1~OFJl Wimllit!ll!"6,oi!dle:r. Co pacna,q.olT H<li COCP" 6L'1IBWMM, Kr~ a.rel"'T" re IilPO,_' MI~ai!lll 1i::il,PII'IC- 14ero~~lf'~ OeR_OliE!a~ 00 Tt'lKOrT llila lepe~efiO tlty Ge BPilKa~r ~ ro, eO;!fllaT' Jr::;Q~ HiiiI'lOIBj,tQi'ii' H;iilI\iOii"·aill~H MiiiiHTOP' ~ rl(plotba,T9n CW!IIB P~a'pc. O'lloe'IIl!I~I<liT 00 !11J'O'6neMOr !Ji<li E'lapHc, Poo~'eiP(l IBflerYBtlJ rnaEiel.;jiK~ BO' I-iOBarTa KpWSa 80

MapB.~1I YIHHBep3Ytioi

npai'aKt!'!_i!if,~" Boj..a (Ci!,lil War), KOH~JliI ~IK'1iM' Lo1'HWll~paJiI 00 3011\'iOIfl'Qlf :li;l per~iOrpaWLLo1~a HI!lI

rOjCI)ilHM. Cs Il'IIpEi'I1J111Srye~a,"Ii" MHOry ,<lBaJt;I-

iy~~. ,Jii~K(li.l!IiI,

CT~P'~ ~ Ii'I:Q:~!<'I I

Hef!p'~j;ne'n~, HO K:an(!'IIi<II-1 A&I'Iep~lt(;a O€l:Koralill e l"Ie:KaKQB:

QlioJaj Hi,,," MlOMl~Ii'IIf·aIl1Haira

CJ~Tya~j<li E!O aM~P~K:aH~""Q1FQ Ol'lllllT'l:!oCTElo.. (;~'raHy8a. l'IIaprlHep co e,!lJ,eH QA n.P:Bm"e' 4~HiHI cynep X~POIii. ma'J!ilK()!1'I (The 1F~1C(l1l},. rtpe;;J(J'!u;y,E!t!i !te:"'OJ1KY !i'liP!o1ca~ '!'i!tl! M,Ilj9fi1U1'fl9'TOT, AYpLo1, M oe Oirtf.8:tt;ylBa Q~ ,Oat ,{!la, Eli KaliieT.aH AI'Je~~. ~O MiO!I;'!e!'rl""~~ IKiara aMep"K.u'!cK'aTa B.FiIa,ll!~ ro ,l!:!,OIillLo1pa ,I'l.HCfRi'Q 00 altepaJT'i31 W<i~eli9a:~e. AOOlil3 Eii;i Mi<;;i ,!l,~I(~t 'ti~n 3aMJOt3~J"O!llJ noi~- 6l'm APYf M!'iIe1F~t~ .A!Mep~K<!i KOj ce' (jo~en I'IPO"TLo1 B, Il(j()!.MiYH 1<11- OT1~me. i¥lQ '~~,n OCQe'MSit flo/A, I3p&M:€:TO 1"0, ~~3:~ O:(loj CTp~FL XepojOcT 00 3~_ti.'9fO ~a ~P~f'1I, eeii:a tla e QiKiryen9:H, Ha .AMep~tca, lie ., :vpe6a iliKQiHa. C6 ,i).Q9fH ...

milo IfilQI'!:,QfiI!q!' I~O!ll!~JlKY l(Cn:ewl'!l!!! peO'l1'ap'lfM lH1a ~paHIlUIWJa:ra,

H yo M e p ,i±U,P11 ~ ara Cil'i-i rHljE!CI ,IJi,O C8~OT

C'l"f1!l1P ,xepoklfTl9< j,a 1JI,eJl1!1\'1 Taa, 3a.ep,tiI<1Q<i H9J noJ'tOEl~H.:i. P,O(,le,pc ~aciflHyBa li'fIa ():Tp'8H~ra i"ia. a~T~-nQr~C~~r~8~~le. IHtlCIlJ)!Y!'!I\'I H:e-IfO:ElMOf 1Hi1l.!\AOOi:l:P n,p:l1iaTe.l'1 lC:Ii;IM CiIi\BpK ('folly S:~~k I Ironi-lMan). KO!il¢'fI~K'fOlI :3'U'lpwy,!!3 (;;0, )t(P"J1E1~ ua ,,!l!IElBTe CfP<liH~ ~ ~o np~,a8aiibe lila. Po~epc HlSIi Bii'1aCn1iT~e. rio ifiEiit"(j,,n j(~ p,E!ifia. 'ii"loj ~ :3:a~Tpelil<aH ~ y5~i3'.!'1 "IaJ nat ..:iG!'! t!8r-o.~OIJ() CY~,e:I1M!. C"I'!I!e: ~()l,IepC YM!1pil, a. li'Ia H@IiQBQ Mecro (tlR;[I~OOIi-I~(ll H1iI! C'I'ajpK ~ ¢lw!p~) ,AO!£lra 5ap!'!!c, KpaTKw'o'T J1QP~OA Hla, ,i1'I~,aMa:~j<'ll 80 l'Ioaa.'I1C1. Ylflora KaKO KanenlH AIlte<pMKa 110 OO~11 6ap.i'iI(; AO' (!:VKplo'liii'~eif'O A~K-a P.oyepc l);tyWHoC1f H:e e ""PfO~. I)!'KY He'J'OEl3faJ t'lBe<lT e aa.po6e- 1t11l 11\'1 CK1!1T,a IHlklG, BipelMeTO ifi~npeA-H:a~a.n. ()~ c:rrpaHa. liiIa ~.~"IHUQ'f IHenp~iraT,e,il1 liiIa. KaJlI'!,e,'!',;\!J!!I AI!.UlliPMKlll, 'he Red Sk.~'~I. lSapJ;lo 11\'1 ~ii'1a !meje,ija, Ha. :)o:)~pO:I\l ~(;fi~~<'i£lll' AA If() ~Plillflil1l P<Ou~c IM:eiy I'!!I!!~Uel. 110 !'II"'"!), 'Jioj Hw.'Irry i5<aKLo1I IHie oe ,an;pe"" 1'110'1 ,A<! ro 3<1,A1P,*,aiil" flM'-IIHI:03<1 oe 6e L>1 ... ere lot l!LiiTMiliOT 3M Kl)ji ~:iI'~ K;afltuaJH AM9p:Wl(0iIJ. POl,llepc: ]a" 1I'!~IlYWl1a .sasli~'i<l.Ta H!a E<!J,pl'Ic. ~o HaCT'aH wre 100M ce BO TeK 00' (iiEloj IMO[\t~Hif' eo IMaps$Jii. seF,){lii.fHO a:()g, $li,O!~e~i'3tr ~,o TQ~ l"'fI~ ~. 091 c:MeL\l~ ~W!w.'Il jC/;:I. c.e f1;rYrs,p~", KaICQ ii1~iI\9l~IiiO •••

Jb"l6111;!.1<11 Cl{I1~M:a_IHI;I:!'I'" ~ Brlilll!1lhe !Jog

M,a,,,,CTlPMJII06t1:' K8M~ !'1M ,KaWJO JliOIil'Wi:6' li!li' retie, K8,iqiGIlll" p~e,H. l'I'a"q;e: !\fill ,WII'OJlO? lea,,", AO}Jile ~' ftilM1 J:ljO X:pe'a~¢Ka?

MeT XOJllMH!'Ca:opr (Mat!: H(lmPlg~· W(lf1Iiil); IP'OAfjH ~~ I~O Jr;;!'(~a Kat!~op~!'!il1l ~ !\l!J!,paCtiaJB 'OKO'Jit!l' CPE-IAH"'OI'[' I~ AOJi!1i110ili ,q,eJil !ita ~~.na. 1H:a,i","orry epeMe' rK!<MHi'l'{eae ~ Oja_~ 9$l,HCI ~o rpaiNEI 6n WCI(~ AO ca:HTaJ 5ap6.apa., T:a.~iy CIA" 190 ,tIU)!!EEI'I1(1 ~e;~ Y'lMil~W'ln;l, a II'IOT@<lI >00 ,,~)I'WIIJ. [lQ lib)!' l,Itlpr.;M; 11-1<1 ~TQ"'Iln1Ql1' ~r I-Ia (:AJJI. .~ ~ l'I!)O)i(liIM ,~.a re IflDDe- 1)I\SB:!iI WINOl1J!cn,o,~

L.tPflliIt!6' til8J ~o I~ ••

Kjyoo~H' (Joe lKuti<eilt SchclOlIi f'OF Ca:r1Donln~l). MM:;IB 1:1:1 [U;,q)'lH~. 180 nlOO7 ro,q. O,l!tllil IiIOFltil~TJlIt W'OAm1!l11 fUM)!" 100 IIIIDPllB ,qa Ct«l~H:m e.tl,Hi£I 1~11,;H19i K~',U3fy a:arrcl1l wrro (liIeM>9:s Inf!;P~. CllIMOVI ja Ma!1;ao. WltoWli:'!P~~' Hi'lT,:l! co ,paOOmHo6'. AAn~ ",:!Itt!) KlElf'!!teiJ) VlIfI~ (lMiliiO Itroi<l ,t!UlyUHI Ipa6cITl'!. na He aaJlliJ~B ,,ItOM.iI1:HO 33, 1~I!!OJllaiP~Ha sa raa ~"'~t Hi:o, OT1Kaii1;O PW11i1<ilEl oQAt13 rQAlt~a, 3a:1iliir.e.~i'JQ ,t'l.oeOli~CI, 'C$ IBpaT~9, Ali'IrlWtOMli'Ipaa l!ol919~ I~O:~~Ha ~I !l:~A"<l!!!l m;l~~~ AlillililOM 1'I\~<!IWTl;I ~nQ!':tliilall 00 l!laOoif:;;!l ~ Mapile,. ~I ~0It {M!al"!rel &, 1n)C), i3Q Xpl}lI1iOKO'I ~~ rnptel<!( ·UBO'l'Q<l14H<i (w,"~m· hola), nawa"lll3'lli HI.\lJ IiIJla}llU'im'9 190 J~H" KaJiI~~~,j a "~QfJ!leJ!i<ilEl newT&,pa" OTiKaIi!:Q IlJIIGIJ'OIl [l(l II'IIll'LI!Ire;p.M8. OClElTlllllieOO;p'TI.\lPl'Illii 100 r'!I,IHItI~{I, 100 ~lln~~~H.Q'T Ili~WI WI 3airp{l{i. Mm!IH1 3iflj~L!UIHiI, ,6o;:jl I.tJiiUp1ffiMI 3ilI np~MIIl' 11iI1I T'~~,plf~-' patt>'Em) ~ IMOpaEi 6poo ,.Q.a CMHCJ1iBM OA liMe ,!till GI~ HBJj,Q.BIM raM~, ~~ ,i:'!iFlii:!PJ~ifl.H ~ lffll!'lY .lIrnif!(laPMI OTt(1'IJ(OI1iP~1I1IYiH:!IB" OSA6q1',M l3&tU:I 3 ~f'H~"

MO: J("U!"<i\s: ,e' TI#J}O!'l' ,jilQO(li-!ya.eH j(l\!l(iiO'f'S'" Ji)eH. CIA ,6MtIlle,",fO ",0- Re~fjj;H;;afO ~o Kpt!!i!&ii1

MX: H:aj"lec"llo, !iiO 6¥Ae:H>e!Q ce 'I)II!!!Hp<!~. "1;9,l1'f'IiqI'~ ~ I~j '4~T<lMI Ete:(lIlH!!LMiIfei, fII'IIj .. ", 'fI<lJ IiIpatJi t;Xl1JnliY'Ti9p'., cy,pcllal'-4, "'<I!I1It<y I~M, I~JM:KY ~joO:fiK HJrlH op.al!l4l H"I~,iT' 3lOI! ~WHO rn~3~OO 11;;1, flM!jll) H~III'I flat.: a a IiIQ ..... lfly9 .. U C(I rnp:H~ 111'p1~~Ji;lHb!l! 1M'3J C'II'PllliUilllHm HOH litO R1I

IP1l~r{il'M. n'DT01I 0A8l... ,q,o.n,y AO IIiIOjllUJy,MIT AA mil re IrJ.PO:tlepaMi Moefo iIl~flO. ~at:ro rufO .:iH<l.ere" 'CM IIitO,,tiiiO'iifB)'\MM fi~eo IFiO' .!i,OMti, fi!ti ce!«lraw Wila"" IF!~EJO ~ ~M! ¢epMfli!f'HlP3. ,Il1,O,I1iE! IlO D!>1~!5alfa, O~Ka!«l !te re npoBepaMI roa,M B.pa~a~ r,opa io'1 ~e-A!il~ Aa pa- 6oT3},il, HaJMeteTG C:~ &y~alJ rtQ~etfy 8:30' ~ 9:00 iOIOOfIIIf>O, IiIOT~ ~a60T'aJ~ f),O IGIjl 1 S~ 19:00 Ha~,p. ST'O'p1fil1( n.t '«!TB!)TQI( CBI\'I"'<1M l!~IiI'<IHM ne H:rJI!6.r1KY emil'" Ifa~p. HQI 1<.Or{tj n.U.\'I~M ~nlOfiY p<l60- liOjl" rn IiIIJ~KI[IKtlYlBc3iM. Kora ee rY~SI4'Te. pa60~ ~ ItMIiID tltEiile-ooiP (la' ,qq,q,el(a tit! MBpJ!IIaM. IFIIo, ce Tpy,Aa,1I!! p,a 1ii18' 06' HlEij,Q,ail/! '!I6C,(), 00 ilaKiI~ afil)'alJl!>1!'i\ lI"'oil, e MiilPit1t1\.1'i:a ceo ~M![l_t,t 'e.a,KO-tlaBeH ~MT.

Me,. ~Q iPii! m,j ~~(lPO!f@ ~ @!J'Q oe C!i:!i p.;!,50re'n AO oen?

MX1 Ha IMl"iory paJ!ioTti. M ~at,.l ~t<a MiMla;M otlOOHO Her~e fIOMetfy '~;2.ooo LI1 20;000 CTIl9UH1f'L 1.o;1 ... ~u IP .. OQT~JIQ HOI pr~a:Co'ttr;l~, H,~IIIxry', HEillbl!a~er: [)ar~L ()~ .. II1i. 'iIIl'l:~ Fildii, GI}t'h'<lIll] Ol!nlr<3i1. Oa~ n ir01lil1 Slro:'ll', Alias,Tih.e E'bg,nflil!l]s, The Immortal ~fOIl Fist ~!JIli1i!Slner I\'IUI, IM' .... 1IM p!lMlO'TilOtHC H aa M!lIV~1 ." M DC C(lmiC$ 'o;(li 00 1 rOAMIiI". Hi!) lilMOIM ~~OOl!'QIiiIO ." 301 Wild~t(l;rm, Vertigo, () t:I.Il Pre~Si. Dalik Horse,

Aspe\l'l IClillfli!'1I3Jifirnelllt, Top Caw, f.(ai«l HI .:i1l, tle~ APYm H8J t«IM eera tile PIltilleM'l'1Bti. IMl::fo T,;!!K1I ~B 1111 Hei "1 !'i~patt;j;t ¢!;Vln Mil, i<l '1M ,IP:lIa\il!~NHIIl pa.liool~ !':J9:t«l ,60eItl8' !'I9i liilO~!i~. !X1i6ftl,y~i:!,",. IH~J)a;K¢~,pa,!be, e~IlTM, aHK."'3~Li!JJIl, Ii! MlffiiTY ,lJiPYrl<1. P:a~e ihla Sky Caplaill a rKI ~hiSJ Word!li ,of iliomorJoCr'i'i", IEJI'e'klifO!I, S9~i'lilY,jll\r;I liOrl, ''I1h$ Wi~(';1iI alld ~liiJe Wi!lrdfObe', Sypermii!rl IRHti;[!'Iii$ ~ 'M~OM~e", S\i n"S Up.

MC! ,k'iQl'! ~HIiI!(iPi ,~I ~,p~:f~gj', ~o<rbmelll ~8M~9,P. ,!DO,q,9HHI '~iI'IqHl, Kpeol\ll<il? M.<I,JI.K¥ OI\1M¥ WiJO'jolJ' p.l6@II',eu ,rrPO!J~~.

IIIX~ p:a~ortraMI liiiO!l.tnl1Qmo W ~OLlllorn, K1.1KWaLIJ I~I!;I GYM ~il Pfl,"I HO' MiK3JI'!lO, aartl[)'1H!8.EI, Co IIiIO'TPlI',IilI!I'~ ~ eo KOpOOiI IiIcji'nep, Ilia pa~T"M rQN1I'1i1ia.:i\, ~ M~H~~IlM~jjl.1Fa 00' EnCl!Krp:;II, IHII M$:.1Hltil1~it;H:1) Iilpel!>~1iI1IB ,,Q.:lI r'o' ItOpm1T,l'IM 3DWIm 'Me' yCiiiC!p)l'B9:LlJe, ulfOFy. Cera ,6of;aM ji:/O,P~C1ifejt1:!'l mIMa, 12-i~H"i1il8 Ba:ltlm OIo'lI1f(l1< ra6na '00 COfiI~1 Baiwo mtfifun ~oo 4 fMiT'aJ PAM}. OOHoseH 'M~ e, ru.\ai !i!!>1 '5,PIilJi~ 1p.a60:Ta Htil ,MeHe. He e nOTpe6Ho ji\aI ('lEI 1!iI(l)TpooJOMT npe .... "'o:nt naP+11 Sa! A<li ro ,jpe!ftoT).!W ()!1Ia.

MCi Ha wreo pa6o!!l',",w ,cera (;<1""" ,He' ~ TOiJH~)?

III)!: Bl), ,olla] ... ~m ~en.oow;l ~ IiIQCllei1iel~ sa Mawel: 0 .. rll;ld evil, i'lYi'lI;her MAX, Hiitmanl MQr\~~. IHalKOI\'! paoom sa ,A!I'IIl .. ~ing Sptdlefillll<!1'I1 iii e<,AftO III'll;,qatflte Ha St<!m,,1iiI sa DC ClJ)l1J'lic:s 3a:~1) 00 em 8lcnkilgwjcz_

Me:' ~IMOI UI\!(l1l' 4IOIHOJ!lH' H'~ A\t'i!l.PBM 'QI1A9 ,6>0' ,m'i!lI!i!B;.q1ClHWlJa<. .(~J!I~,lIlIJ'IiIiI co ilil'lIC 1<:11"'0 @ ,,lI!I C1!I p.lilli(UM :1ca Hl1'.Iil?' .9a AlliiC:It' H1:18 ,S.eP'flHft!, H~I'O 'I'''K,ti'. WIMII rofl'UM pa:l'n"'K3 flOIWOFy tP!Ii'i!50'1I'6I1'b1l' 00 'l!:;I1e", tl'll,4ali!'~'tI tl'fl'tl' 00 ;;N)y:r?

MX: I1{e e ,IIIeKa KO:IIm!!lJil~illre ce l1la3flHKye:am MHO!),,, T!lI'K';" e {J.O YiJ)e;l,H"'I.!;~Te. (~aiKOj ypeJl."'~!t E! iP3a:if!~'!eH Sll co,pa60'vy,DaItoQ, .!1M OClillOBt!O m IilP~Ma~ Cipalll~~;e lit CLl.e!1ap!>1j<fl'a~,!i!~B, If\O''!!!nl!~ o~,!!!a,p~aTO ~ !"HI 60iaM rati§!w1IE!. H", !'lit 1iI~~1 iii nlJtie1C;oT<!.i!!!I ~~ <la&e'jlIeUJj(~" IH.eJiIO! rQ1UilMa pi!lllfmiO;!i! ao' eaa, Hei;;iOI\'! ~ lJO"'lIHtrEi 1'If~ 3H~ AOIlI\O, AOJiIrO epe:M!;l', l1;a!<QA.xel Akiri<so, (yJlElAHIiII< 00 lIdap!len, IH,;a~)

na ~Mi'lMe' ~pei(ii'tI!EIi ~ C~parl,eliili'l, ee1P:3!j.!:ji'l ,,,::1 I~O"''l'IliIl'llill'lpfljI:t!6'. UJif'O' W,H8 M~ 'Oli1I.MBB:pa nO\B.eILe. filblCJIaM ,qEll'la '00 oe~oja ~"([~malil~a, e cynep ,Aa 00 pa~;w,

M,C; H.a'6p~J ~Mi "eKOiPlOA aaTOp.i'i~ KOHi f'& !fi!i'1M~.H,~8'? MX: 180 rlCiOJ!lt<»O e~~e HEI "111'1':<1'" ~!'iOOIY ¢lIp~I'tOID'I, Hll) l)<!)I'OO ~H.Qt)' '-lij;C1!) no;cery,B;aJi1 M¥<lSII,L 'CaM!!), Ufl'O !:Ie B:P-<IillltEl ... ;e Q,,q, 1:li~,.gHa ~I r~ aac.u(:a~ I!(lfm, v,t Sd'l~ele 1I"a,.,y. oe~"'Q' lit Giovanni AlltcmiQ 'Garnll (Galilal'eLw)., ~);m;l' Tal<:a, I~O' aaC<lx;;i~ I!

!!Io:K<1!1'1Ii1~Q1f !(pll."lIlel!~ C1!I~ K.<I~

8iI'lIDlXO 15YlIil!Ollial.!, r~ C!lJIUIM

$""M~H~~~TI[I ~ X¢.I'1"H,g,~Ii!HiT'!J'

Cflnl!;;l:J;lH. KalKQ' ~FIlIlI,e:IU ~

Rembramlt

MC~ I("J Ili!ti[! q,qp.tUSOTtlI'bIlTO 11'11'1 c::rpt,'ll1lOBiI'I 0< tlajneoDl!t,,1I ';'QJ """iro.!IW1!( .'l.ll'J'OOOl'

MX~ He.jJil!l>!}elii ,A,efl MMI e !i5oott>eTO (Ii£lJilOpMJlaH>6'T10) HIEJiCTpaHIiILt!'!I"IlE'l. i'iIaj'l'tlIiI'l::o:l!.: Aef! tEl Ipa60reMIiI'O 00 a:EitrepW'YMeVti ~I.!'" ~ iillPLlH£if. A i~e CVITE 'Cilropo oe!l:O!i'aW~LliiSiT. Hai,,!~!'!\01 O)I"M !l!~ !'OI'!eM erpec no;p;<!~ ~a ~ !(aI!lO' !!.IT!) no:~mHiJea" a~~iO' ~~ ~ I~PJanKY ~ ruo~ ~a~",y lr,ni;liHlL'l8 00 AQ~H~~beTQ" Mopa ~ c... 3<lofl,p.aHYBa"'l ca~ lela oeDe sa ;JlI,.<i. '*' 1tI~ I(a~ JlII<I Q~ I! ,!!l.a oAl;eOOJlI' IIII;lliileIiilOfOiiW.

MC~' HI!t Hoi 1(8p!l'M'mp lb" CIU!i',!!'n All ,1P!U)O'l'1I'IW ,'a ""~ Cl'I H'l'ItaIfJ' ,MWlfHO(::r ,llOC1im)'i"

NIX': I1oEHQpHo ie i1:~. liiU~' M~ e' (nUeH tJ ~ tl:13;Il:!!tt1l',epoT" Aal IAIlil tlWlTCI IHa KelYIl1Il N'!:iMrIi'lrl. M!fI:Kap IIiI

A8 J.lIPiI"S: tJewTO rJli~o KaIKO 6MiEl!l1.t IIiI ~fIlT:O="~A.i:!!C K-e y~l-1ml!Jli! 600jM 1"0 Ca".~ MIII'O::I IUJOO e tI!8I KeSI'!H. Aajl tl!.H! T,I1LI1f1 SElfii:JP !Wj IN), i.UI,m 6eiMelHl il H~a /¥il'~'O' 6Qja_",.

MC: ,:£iI~jf il!:Ma.~ ~t,I'e3:a 'ftl'lTaH:!u C~f;lil!Q'OBM ~' ~o,ij .• H iCe OiWHi.!@i!iij',pj ~o 'OBO} ~j,j'o,Q:?

1M l(: H~ He- "H'II'a~ C'lP~JmQi!Ht. ~'!!Jll). M!lOnv U\II a.~p.a~ ~ oa 'O~aM t!I<lJ Irlll AAHl9C'(!I.~1 /VJ' Q.~e'. a iac oyt.t QrlUJIfO MHOI')' MPINIMO. !.I:~TaJVI aa n~9()TQl 'l!I~llII'aM MHQ:I)I' tJit;I!lellM ,!WM~OI nonyllOi!M I! 3 .. B{1>!lMO HI:;'! .n,IlTOT(I, MOW€l1il1l'8I'1HO' ~lMIlilJilCtB'I ... 1111 ce: Jo:hin INirJ;gl M QQrmlllo Ml;(:arlh1.. ~r,;;l j~ "I W1i'~'" ·n~ H;;l ,JIy.rOCJl<'l!l~~~·' Q,!II. M~Wla rJlflliili·l,

Me:f'fel!(o~ 'CtUl!9:r .:Iii! M8!CeAOH~IOfll"e IillllWPf!?'

1M 1(: HE!' 31ii1aJ1il, IiiIRSItICTIiIl.JJ::!.

Koill!./,eHillil~p'djwe ee lila pa:o-

~aH.ern npHKa3Hlt1, Ce u.ro liiIe' e pac!'(al!(y~tlH>e He! IilP!'1!,(<I~a, He ua, n,j)O"Ql!'N,!~eBl np!!! K<lO+!I1IV',!il. H:e.B~CT~!i!ei !'iEi M~s!i;;1 AA Eli! n(lt!y~_~ HeKO; !WH~~i'! COBiel. ~e~i!!e,!,e; npeT!TI~T a eyea~1 AA~a <CKO IjMar1l'E! IiIp~l(a:1H:~ ,AA paJ:)i(.;1!ltllElTa" VQf'aY.l uan~a~eir(jJ ,~ ~iIilO' ~eTe> aa Jl1a rtl nP"*l~Te TOOl J.;Ja n,y6J1'1'1o(,:aI, IlQ ~I 'elHI'I:O M~AL!I~ 1.11 J.;Ja ~o' ~OJI Mom-e'H IftOI,{KH, AK1l Kr:IOIIT'e' H!ijWTO ~, He ee, 1~IBOIj'U!AiKC m!n!T'llp, Ol:,KiorAW Mtrltl:~LII M KQPUQfllilWI l!!1UI]I!It I~JQiIM',I1~ ,,~ lllH<'IH>a HOlT13'II<lr,;JI~ VI rJI!il..rwjm liiIa lI'M@HlI.(JCHiI. til IliUl,AB.G'JI OJ:!J Cf]pM:Oa'l1Jili''''. 'CTpMlilalEl~liT'e re CKII1{l(J{I1J ~ De' 8,jJ:!I'lFsr 1iiItt33A, I~ LLPf8t"lKJ.IlT,e Cfi'lflOB~ H'f!;~,EI>6l6T Oa:l~p!llfWII JoiIf! TPBT1IJiI'S reHep!l~~:a: l'\Jirb:1i'. M!gjJitQla tIlJU\'I AmtMllImS.II,I1<ttO MWIre M 6M\IiIfJ' 3alitHlJiiO At'! ,00 ffle.qa 1iI~IBlila.T,a, YM9rt100T. flpo6aiTS' Aa paili1MeT'S'

oooj eoocTselil rM¢ ~ mU'IfIe,q, aa yM9THOC'!'a ~3Aw,p OA 'C1IiIPK!'I¢s:~m9. rl!eMVQ ,*~JI'I~a~, CII!\'!!'C_&<!I ~.n!O' iii'!'!). V1'~lEi j~wory fi;pejo,j;P~!HiH y'MM~T~ I~an~~pai!!~ lao pa~H~"~ ~El,RiHyl'J~, na ~"" Tp-e(\a ,!I\<t eEl Q1ll,a]HNyeaT'e Oe6ge1ll M '(l';iiUi(ii p,a~ rlile,i!l,aT~ CTpMfI(Jm1L iliOil! InO!liijJiJ!;l lie IW H'afl~~ I«*tl'l,lil~ IIiI ~JoU'I1~llecH'.I1 YP1I'a,'!IM ~\111~ nMCa"'ilfI~,

Me: (1,iU\HIlifN'iO n,HlIO-? 11(111(,0 n:ta 1"1I'i CI'8.H'H' .:rllrut' (UPO,!<fllIiOA~TlIIOTO 1I\I!8 l'I~llIO)?

IMiX: IFl~1I! 'c:;)J\ID l:I,A!iIo ~VllileHO fi'l1.BQ, IJiO IMIiiIOI1Y Milil 00 APil;aTaali l5ejijfJo1C~~fe' !laKa Vil'estmal!e Im,peil, CtJirnai~ Blue' ~ Duwl. Vi:CfO laJ(a Ir'O, caK!li.M OtitiSI'! Real ,Ale. 1iI0 M<»Jre11l Ail ro ~i'Ij~LLlI C!lIJII.o 100 UK. litis Hi'! G~,ellt IBmitisn Beier Fes,tirl!'l1l sO, no~,!1P:M M IiIt1iE!e, '00 KnjaAH~ltI'l CflP:!I1iI4~ l'IenpeKJ.IlH.8rfO "Iefrot,plil Afjj,IJf!. Molt'! npelfCralBtlJ sa A06pa 3A6!'iB!lI. HOII'! !ilOAMeji~!la, H:liIB~{ifWII'!iili 1iU/!8i A06Po iIi~lio. K:e;~:o " 3f1 C~fi'I ,Ili,PyiM p<t6<rr~. TaKa. ~ 3a !'W!OOl\OI ,!,O!J"'~ ~".a oet::a~oe ~ Hai !I~BeI. IrOOiU:lMMf1!'El I(OMna_H~MI ee 0<1 HiI1i~. K(I 0S'I'.a ~~O! 01l1ll~1ll11 iiiii'1aJ O:i<Df'f)'i 500, nio1~ eo CA,{l, na 1l9C"IO "'~iJj ,J!I,a ~ ¢I<lHi'racm'iHQ IlIllIlQ IH~:l ~am3e ... ja-

J!L'Cn~~HQ I~(} oNill:!UI IrntQ~11>1n'o (npQM'l!ll~,!1,~llQiiJ'\Q H\!lJ nlll~) 1~<'Ii!lQ' ~H .I!lO;,l!J,~Jqi! w.M~J} IlQ 1F1l!JYI'n~, O,F;l~mliil. n.OOA QKQJly '12 rQJillilH:l1L Be 1iOj nepMo,j:! li'!:ljl Ii'pti,q, IItMaWIl' OKOfl'j SO IiIHEl8pH. TiO:!! e 1i!l~M:Ti~HE .. a. IKljill':' liYiP:!!. H;£i nUOOTtI, nfli IItElKaKO npl!ljlOAHo ,,ItOj,ll,e ,A,a 'OM lro IiljiQl1!3EKt.P.1I MM lila. AOM"L

17.p8JfJ.1'8I1M:" l~' MtI'I\to f7pason:P'olCri!M~~ ,KOpeHi~ :r:eIllOr;r.q

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful