MINISTiRtJl

INDUSTRIEI

C6NSTRUCYIILOR

D~ MASINI

CATALOG --;-. --,
r
I _--..,--- ... -, ._E.

w,..-

.•

.

,

to

I

'.

4

....

"" ~I

-I' II .'.-

r, .: ~....' ~" ". ._

•• _

.-

,

-::,I ~.,..

-

--. '--.-. -.. ~
-

~~
_,,-.,___..

. •

_I.
k -

-

; ,
I

UZINA

ELEClRO'MAGN'ETICA, CAlEA BUCURE~Tl

RAHOVEI 266

ELABORATORI ing, I Mihailescu ing, D. Zaharia ing, M. Gujba ing. P. Costinescu ing. R. Niculescu REDACTOR Saertau

RESPONSAI13JL

Viorica Anastaseen

EDITAT DE OFICIUL DE DOCUMENTARE ~1 PUBLICA TIl TEHNICE BUCURESTI 1972

. Releu desemnalizare eu 3' pozijii.......... ..... ReleuInterrrtediae tip BI-! -~ RI-2 .:..~....CUPR NS 1.. . _....." 57 ... Releu primal' maximal de curent dependentRPTD 30... Releu pentru Incarcarea bateriei de acumulatoare tip Fe pentru LDE .. .. .... Releu intermediar temporizat tip HI-a.. " ..... .. Relee de timp RTp-] . RT·4 133 141 145 151 157 '~61 [63 28. Releu primar maximal de curent pentru LDE ....I·8 §i RI-9 pentru automatisaei 25.• 18. . . ...... Releu de pomire tip RP-3.. ... .. T :( ~':. Helen de timp tip RTpa-5 . ' ~ R e1e.<) . . :?~~:(i . .- 9 . . 19.. . RT-1 §i RT-2.. _pag.... ... Heleu maximal de tensiune nu pentru LD'E.. 15.. 26...... Relee intermediare R. 14. .. Releu intermediar tip HI -8 ~i RI-9 pentru CFR. .... ... 22.. Dispositiv de deconectare -~ comutare tip DO. Helen intermediar RI-10 . ' ). Tp-4. c...... ... .l'_... 10.ft_l.. .u mternae di ax t' -..LIDE sau LDB.. RT-3. •. •. .'_17 4. ... -.. Indicator de poziFe tip IPR §i IPP.. . Relee de tip tranzistorizate RIT -1 §i RTf·2 •. Cutia eu relee de semnalizare V CRS-2 11. Releu miniatura 23... tip Rds-2 ~i Hds-S. ... ".. .. 13.... . ".-( ~ '. 21 5.. . .. 3 ..... 37 8. . 45 9...l~:/.-:-:.-. 25 6.. Releu intermediar tip RI-4 . ... . ... Releu intermediar tip R~-a pentru .. 20...RI-5 .. . .. .33 7... Releu cod fi§a fi§a tip RMP (soclu tip priza) '< . Helen de protectie tip RTpC-1 . t.500mV pentru LDE 17... Relen de timp tip R....)191 ' .. 16.. ......... Releu intermediar tip RI·7 .. Relee de proteetie tip RG-1.... .'-. . ... ... . .. 27... Blocuri de tncercare BI-i -12.... . . . a... ... ••• 67 11 73 79 8S 87 91 95 99 f03 f09 115 121 SCB 24.... Releu primae maximal de curent independent RPTI 29. Belee de protectie tip RC·2. . 21... Sunt 100A..Ip RI -3 [:0: •• -t~7fl . tip CRS-1 49 ...

CAlEA RAHOVEI 266 SUC.LJRE?ll .RELEU INTERMEDIAR TIP 1 2 UZINA HtECTROMAGNETlCA.

GENEBALITITI Releele tip RI-1 I}i RI-2 se Ioloseso in schemele de protectie ~i automatica din instalatiile energetics.5. Tensiune min.umiditatea relative in aer: 80 %. NI 791-59 pentru RI-l R.ltiml 0 mica intirziere in actionare.1 Un 6 .pnin spatele panoului cu ajutorul prezoanelor. Produsul corespunde. izoIatiei: 2000 Y c. Numere de cod: Rf-2 RS~7926 medin conform STAS R:l. Timpul de revenire: maxim 0. c. FUNCTIONAREA: Frecven t a ac tionarilor: maxim 2000 actioniiri/ora Timpul de actionare maxim 0. de infa~urari: f Puterea consumatai maxim 6. de actionare: 0. Releele tip RI-1 i}i RI-2 smt. 48.l.S-7917 pentru Pentru executre TH-III. +35 °C .5 W Tensiunea de tncereare a.04 sec. BOBINAJE: Tensiuni nominale: 12. CONDI'flI DE MEDIU .2 TH-III-TH 7926 1 TH-III-TH 7917 CARAct~RIS'fICI GENE'RALE 1.7 Un Tensiunea max. 110. 2.conditii de 6692-93 numere de cod: pentru -pentru RI ./50 Hs.a.. Nr. ele se utilizeaza in cazul In care numarul sau capacitatea de comutare a.te~p?ratura mediului amhiant : .05 sec..prin fata panoului cu ajutorul plaeujelor . contactelor unor relee din schema de protectie nu e sufieienta sau cind este neeesar sa se o. 2'4. . 36. de durata: 1. timp de 1 rninut. relee electromagnetice eu armatufa basculanta. 220 V c. Releele se monteasa aparent pc panonri si se pot conecta In instalatii in dona feluri (variante constructive)..

la 1. 127 Materialol centectulul : argint Dureto de vioto in sOfcino : max. 8 000 aqionar. SISTEM DE CONTACTE + 2ni Releul tip RI-1 are: 2 nd-+ Sarcini admisibile pe contacte: Releul tip RI -2 are: 4 nd Sorcino Tensiuneo 220 (V).14 425-t_ 40 240 150 2150 - + .c._) 12 24 48 110 220 Rezistenlo (n) Nr.o. de spire 2400±25 4100±25 8700±40 Diometru! sirme] Cu Em (mm) Q.40 --- 29± 100 3 10 5 + - 0.R Tensiuneo nominola (V. lnductivc 110 220 5 10 c.2 0.c.i..3. VARIANTE DE BOBINAJE Bobino re!eului RP-19366 M RP-19_366 N RP-19366 0 RP-19366 P RP-19366. Curentu( (A) 1 5 0.. 4. 110 220 c.09 7 ._-- 19000±"QO 40000±o5 10000± 1000 0.5 4 Felul curentuJui A'ctivc.1 Un.29 0.

CostuI releului intermediar RI -2. 182. 86 X 111 x 207 mm .denumirea ~i tipul releului j ..forma constructiva (modul de coneetare in instalatie). RS-7917.numarul de cod. . RS-7917. 220 V c.pentru releele cueoneetare prin fa}a panoului.-o.. > 6.50 lei.:' 5~~6 7L--J8 9 o---I'\IV\r-<:J If) I o--J -~~9 Gabarit r~~ SCHEMA LEGATURILOR ELECTRICE INTERIOARE ALE RELEULUI RI-l SCHEMA LEGATURILOR ELBCTRICE INTERIOARE ALE RELEULUI RI-2 106 X 136 X 142 mm .50 lei. EXEMPLU: Releu intermediar tip RI-i. RS-7926: 1.3 :~i~C·'~ o. . cu eonectars prin fa ta panoului.tensiunea nominala : . COMENZI 5_ GABAR1lF 31 GREUTATJI.pentru releele cu coneetare prin spateJe panoului.82.o. INDlCATl PENTRU 8 Pentru comensi se vor indica. . Costul releului interrnediar RI -1.-J L. 4.1 kg. Greutatea: maxim 1.

RELEIUI INTERMEDIIAR TIP RS-70. RS-70660 3 UZINA ELECT'ROMAGNETICA CAlEA RAHOVEI 266 BUCURE$TI .6S9.

cu 0 rmoW r6 mobile. 10 . de cctionore incercore a izolnV.exscutie deschisa RS-70660. . deschi~. 24. 380. octionorl lor rno x. inf6~ureri : 1.j50 Hz (S!lU 60 Hz: 10 cornondc speciolo). bobinei sou Putereo consumoto : 2F recvento ACT'IONAREA 8 Win c.a. 42. 125. Variants constructive. conditii de mediu conform STAS 6692-63 CARACTERISTICI GENERALE 1- BOBINAJE Rezistento maxima pentru 220 pentru 500 Nr. cu armature mobil6 Tensiunea tiei 2500 minut.o. 8200 2200 n n a vc. Tensiunl nominale: 12.umiditatea relativa a aerului: maxim 80%.8 Un. 'f. 1'10.c. Pentru exeeutii TH. Releele in executie TH corespund ST AS 6692-63.c. V. VA in c.exeeujie inchisa RS-79659. +36°C. 36. .1 Un.. Conditii de mediu pentru exeoutii normale . 1 200/oro . .c.c.executie TH-III. . 220 V.o. de duroto : 1. c. inchisc . 500 V. . 40 ms.c. 48. 110.medii lip site de prat. abur. 3 .' Timpul de' cctioncre (10 Un) max.GENERALITATI Releele tip RI-3 se utilizeaza In instalatiile de automatizare ~i ac~ionari electrice. TH-70659. 48.c.temperatura mediului inconjurator: ~20o . 60. timp de 1 de 0. 30 VA In c. no. Tensiunea max. '24. 50 Hz.2 . gaze sau alte substante active. Ele S8 compun dintr-un circuit magnetic en jrifa~urare l1i maxim 8 contacte cu rupere dubla. 220.. Tensiuned min. Releele in executie norrnala corespund NI 1117-62...

106 actioMiri.c.11 0.11 Uzina j~i rezerva dreptul de a face modlflcar] 11 .16 0.a.3.25 0.5-5 Z 60 l 60 T 60 R 60' 12 V c.106 actionari.40 0.3. splre 10 Cu Em (mm) E F 0 G H I K 60 110 5000 6200 1340 2600 4000 0. Tensiunea maxima pe contacte: 400 V c.13 0. 15 0 p 2200 130 370 1200 0.40 0.':. Puterea maxima de cooectare: 440 W in c.25 0. Presiunea de contact: minim 12 gf. 1100' VA in c.69 3.c.~ la inchidere.a. 4. Materialul contactului: argint.1 Nr.13 0. SISTEM DE CONTACTE Releele tip RI-3 pot av~ ~J: sali ~ eontacte normal inchise ~i normal deschise.55 0.75 8. Durata de viata co sareini pe eontacte: in Iunctie de nurnarul ~i rnarimea sareinilor maxim: 1. eu rup' :trill} .5 11 0.23 12000 238 476 830 0.23 0.17 0.08 220 12 V c. 24 5-() Hz 42 48 110 125 220 500 24 60 Hz 380 12600 23400 285 570 1000 1140 2600 5200 3000 9000 R l T Z M N 5 21 93 4.5 0. sau c.35 0.17 0.35 0.o.c. 24 36 48 (f.o.5 sec. Curentul maxim de conectare: 5 A . o MOO N 60 60 P 60 Nota: 5 60 42 48 110 - 125 220 380 500 57 75 310 1000 1170 950 2170 2500 4350 7500 10000 0.20 0.90 0.80 0. maxim 0.timp oelimitat. Durata de viata mecanica: 1. 20 A.!)±lO% 25 93 230 350 54C 2300 8200 1.18 0.25 0. Numerotarea contactelor precum ~i codificarea variantelo ae relee din punet de vedere at comblnatiei de contacte sint aratate in schema.11 0. VARIANTE DE BOBINAJE CorCQSO bobinotc RP-24495 Tensiuneo nominolii 0 Relisten\o releului (V) 12 V c.

CODIFKAREA COMB1NATIIlOR DE CONTACTE v J.11 24 33 51 61) [2 .J 22 .I 04 I.

:J 1-( (c:) ~l I) +4~ ~ Z (V) ('!") I .....l z V'l >« J: U Ul w 10 V w x w w i=.: Q... .: ..J LU 0...:: ~ W Q.:: -c LU 0 ~ 0. =t :r =:.: c..: W I- Z ::> LU . I Q.-c ~ -J a: 0 Z I- ~ et -I V => 0.

97r2 89ZI_ RElEU INTERMEDIAR TIP RI'-3 IN EXECUflE lNCHISA PENTRU CUMAT NORMAL SAU TH .

COTE DE FIXARE IP.E fANOU PENTItU RElEElE INEXECUTIE DESCH/SA 15 .

79 X 94 X 56 mm.. de cod al releului. EXEMPLU: Releu RI-3.pentru releele in executie deschisa. Releu tip RI-3 in executie rnchisa. INDICATII PENTRU COMENZI Pentru comenzr se VOl' indica: .c.nr.c.CostuI 180 lei. Ia tensiunea nominal a de 12 V e.Costul 215 lei. ell 5 eorrtacte normal deschise ~i 2 normal tnchise.pentru releele in exeeutie inehisa .tea: 1. .. 6.tensiunea nominala. 8 contacte. RS-70659-52 adica: tensiunea 12 V..5 GREUTATEA $1 GABARIT: Gl'euta. executie deeehisa 4 .c.. exeeutie tnchisa. executie deschisa. . . Gaharit : 79 X 76 X 56 mm.7 kg . 0. . 89 x 97 X 134 mm. RS-70659- 16 .combinatia de eontaete .. releului intermediar deschis RI ~3. RS-70660releului intermediar Inchis RI-3. . ..oi 6 contacte.2 kg .tipnl releului.

RELEU INTERMED'IAR TEMPORIZA 1 TIP 3 R5-71613 UZINA ELECTROMAGNETICA. CALEA RAHOVE! BUCUREsn 17 266 .

T ensinnea de incerc are a izola ti ei 2 SOO Vi 50 Hz) tim p de minut.~20 i Eroare de indicare : : '15% din limitasuperioa1'3_ a scalei.5 0.eu temporizare Ia -revenire RS-71613 R. Precizia ternporizarii : ± 5 % din Iimita su perioara a scalei. 60.2~111~5 de ternpori(sec) . Aceste variants se Iabuica ~i pentru climat TH-III: TN . 22Q V c.. conditii de mediu conform STAS 6692-63. Temporizarea poate fi reglata continu . I. lore Garno limite de reg!C. (cu armature. . BOBINAJE: GENERALE ~t Tensiuni nominale: 12. sau pent.a. de lnfasurari.c. 48. 42. 18 NI'". . 500 V c. 48.2 .temperatura mediului arnbiant :-35°C . Rezistent·a rr{8. 24. actionare RS-71613 A.GENERALITATI Releele tip RI-3 temporizate se utilizeaza in instalatiile de automatizare ~i actionari electrice. 1 O--O.presiunea atrnosferica : 760 + ~~mm Hg.~-a~ temporize ri i (sec) • 0. Variante constructive: . .). . CARACTERISTICI 1. gaze sau suhstante active.ln u-matoarele game limite de reglare:. Releele se construiesc in exeoutie Inchisa §i corespund NI 2223-67.xima a bohinei 8200 2200 n Q oentrn 220 V e..8.. 220. +40°C. 100.71613 R + CONDITII DE MEDIU . maxim 80%. .1 .S 0--11 O~5 . 24.0-10 0--20 I - 2~iO t./50 Hz (sau 60 Hz' Ia comanda speciala) Varia tii pentru tensi unile nominale: +10% ~i . HO.H 500 V C. 380.c.umiditatea relative a aerului . Ele se compun dintr-un releu tip RI-3 cu 4 contacte (2 nd 2 ni) eu rupere dupla ~i un dispozitiv de temporizare eu mecanism de orologerie. 110. (cu armatura atrasa) maxim 30 VA in c.a. abur. eliherata). 125.20 %.cu temporizare Ill.71613 A TH .c.a.medii lipsite de pral. Pentru executii TH.1---0. maxim 16 VA in c. Puterea consumata: maxim 8 W in c. 36.

2. ACTIONAREA Frscventa maxima a actionarilor in limita permisa de gama de ternporizare, dar nu mai mult de 1200 conectarij ora, Tensiunea minima de actionare: 0,8 Un la 25°C in stare reee.

3. SISTEM

DE CONTACTE

Releele tip RI·3. T cu 4 contaete cu rupere dubla (2 nd 2 ni). Presiunea de contact: minim 16 gf. Tensiunea maxima pe contacte:400 V c.c, sau c.a, Puterea maxima de conectare: 440 W in c.e. 1100 VA In c.a. Curentul maxim de coneetare: 5 A - timp neIimitat; 20 A - la tnchidere, 'dar nu mai mult de 0,& see.

+

Durata de via.~a en sarcini pe contacte: in functie de uamarul ~i marimea sarcinilor, maxim 1.106 ac~ionari. 4._VARIANTA
Ccrcesc bobinctc RP-24495 D E
F

MaterialuI contactului: argint. Durata de viata mecaniea: 1.106 actionm.

DE

B0131NAJE

Tensiunea nominol6 a leleului (V) 12 V c.c, 24 I

RetistEln\,o (O) ±109/0 25

NI,

spire

0

Cu fm

(mm)

93
230 540 2300 8200

1340
2600 4000 5000 6200 12600
I'

G
H I

K

60 110 220

36 45

350

0,35 0,26 0,20 0,18 0,16

23400

0.11
O.OS 0,60 0,55 0,40 0,35

Z
l T

R

12 V co. 24 50 Hz 110 125

1,1
4,5 15

I

5
M

48

42

o
P

N.

21 93 130 1200 2200

:220 3S0

370

500 '

12000

9000

285 570 1000 1140 2600 3000 5200

02'5 0':23
0,13 0,11

0,17

Z 60
R 60 L 60 T 60 S 6C M 60 60 o 60 P 60 Noto N

12 V C.o.
24 42 48, 110 12.5 220 360 SOO
;,~;

I
I

0,69
3,75 8,5 11 57 75 310 1000 1170!
de

I
I

238'
476 830 95o" 2170 2500 4350_ 7500 10000
odif ico

0,90
0,55 0,40 0,35 0.25 0.23

! :
II

I
I

,~~~--~----------~--~----~~----~~----'
:
Utino roze rvd

I

0, 0,13 !) 1'1

"U'

dreptlJf

0

fote

m

n.

5. GREUTATEA

~I GABARITVL

Greutatea maxima: 1 -kg. Gabaritul ; 89 x 97

x 134 mm.

6. INDlCA'fII

PENTRU

COMENZI

Pentru comeasi se voe indica: - tipul reIeului; - Dr. de cod ~ varianta releului ; - tensiunea EXEMPLU:

- temporizareamaxhnl; adica:

nominalii. Relau tip RI-3 T, RS--71613 R, 5 see., 220 V. c,c .•

-

Releu temporizat tip RI-3 T ell temperisare la revenire in gama 0-5 see., Ia tensiunea ncminala de 220 V e.e. Cost ul releului intermediar :temporizat tip RI -3 T, RS-71613: 475 Jei -

RELEU INTERMEDIAR TIP

3
PENTRU LDE SAU LDH

_I .- RS.70449

UZINA

ELECTROMAGNETlCA,

CAlEA RAHOVEI 266 BUCURESTI

~

tfiifr.rlnt
21

la releele.c.5 A ~i tensiunea de 175 V C. 0. Durata de viata mecanica: 500 000 actionari.c. V.c.35 0.medii Iipsite de praf. spire 227000 15100 2600 560 2600 1250 12000 12000 0 (rom) .25 0. sau locomotivei diesel hidrauliee (LDH 1250 CP). 110 V.c.c. de infa~urari: 1. V. 22 31 40 t.pentru LDH TH-70449 A.altitudinea maxima: 1 200 m.VARIANTE RP Co.25 0.11 Noto : Uzino i~i rezervil dreptul de 0 face rnodificcr]. V.umiditatea relativa a aerului: maxim 80% i . 0. D.o.GENERALITATI Aceste relee facparte din aparatajuI locomotivei diesel electrice (LDE CoCo 2100 CP).e.c_~. Reiisten\o (0) 24495 Tensiuneo sou curentul releului Nr.. Presiunea de contact: minim 16 gr. Durata de via~a cu sarcini pe contaete: 50 000 actionari Ia 1.c.. timp de 1 minut. v X Y C B ~ 175 150 24 0. C. Ele se eompun dintr-un circuit magnetic ou 0 Infa~urare ~i 4 contacte.. D.oCONTACTE Tensiunea de tneereare a izolatiei . . substante active.3 94 23 1900 2200 O.OS 0. F .c. Timpul de actionare (Ia Un): maxim 40 IDS.c.pentru releele in exeeutie THA-I1I. CODIFICAREA COMBINATIILOR DE . Ele au urmatoarele numere de cod: RS-70449 A.e050 bobinoto A DE BOBINAJE.12 0. C. +50°C j .75 22 AS TH V.13 A. Releele se fabrica in executie lnchisa ~i corespund NID 1510-67.c. F . Frecven taac~ionarilor: maxim 1 200/ ora.c.c. Hezistenta maxima a bobinei 8075 n pentru RS-70449 A. E. E.bobinei 2 500 V. gaze.' !.la relesle pentru LDE RS-70449 G . . ·A.10 0.c. MateriaIul contactului: argint. 50 Hz. 130 8015 3480 93 5. abur. Conditii de mediu : .25 A.5 0.c. Nl'.temperatura mediuhri inconj urator: :-35°C .

.. 0 .... N o . .. Nt'\( 00 ('I'"JI C\l' N -d UJ o « N I o N ....... o I'"I II') 'N o ci >r> I'"- .... .... +1 c5 N <5 .f'"":I -e- I r-...J c o I I a. 0 Ill:: .. +1 .N I'" I I ......:IJ")N~a)~ ____ 0.: 0~ I .: 00 ".-.. o U ~ o U o "' 23 ...... o r-.. o o ci N +l >r> ci .» Z co I- ...:. 0 o c-e . '" "-' .<01'"-'0 . o N x I z :r: J: :x: 'I C\t... o +1 c5 ... VI ?s~?f~ 0. I'"....

24 EXEMPLU: Releu tip RI·3. .2S±o.oZ I re (Ac.) maxi·"T Cvr eru norrrlnot cl contoctelor Putereo . RS·70449: 165 lei. .io i rt I 130 2 2 I " - I 8 2~o 17\ 52 172 263 173 174 175 2 2 4 0 a 53b I 8 j' a I ~cherlia· LOf-. de cod si varianta .teh ni ee Ter..C.o rno (W) Po~'1.ce.(A. adica: Releu intermediar tip RI·3 pentru LDH eli 2 contacte normal deschise ~~ 2 normal inchise.) ! TH~.c. fNCHISA GREUTATEA MAXIMA: O.ntc cte NI I 0 I RELEU INTERMEDIAR IN EXECUfIE TIP RI~3 PENTRU LDE.-sl(Jneo (Y.+10% TH-70449D TH-10449E de de o qiono. RS-70449-G-22.comhirratia d~ eontaete .ractli!: ri:rt lei . 2 .c. Ca.c.'. .) I de i 130 2 - _ I ) - _.pozitia in schema LDE san LDH.) Ten<iune<l (V.o.e!e revenis e 1 -30% 15 + 10'/0 ' --30~/.Ol Oi~5 (A..se vor indica: ~ tipuJ releului . .c. elBo rner'l~fr. Costul releulni interrnediar tip RI-3 pentru LDE sauLDH. - - I I TH-70449F - r ensiuneo (V. pozitia 185· H din schema LDH. pozitia 185 din schema LDH.'~±O.c.Jmot.THA i TE-55 TE-31 TE-32 I 4 0 4 0 I I I 4 0 4 Coruo cte NO Co.nr.c.70449A TH-~7(l449C 110.) de regim - Curent de r~1fnefe (Ace) Ienviuneo 0 - _.rit bmei O.TABEL NR.85Dkg Pentru comenzi . ' _ _ O.75±O. pentru LDH.2 --- Cu rent de octlonc Cure.) 01 bo- 0.c.c.ol6 (V.) con loctelor .CO('lSL. - 02 130 130 2 130 2 8 r'LQmir:.

RELEU INTERMEDIAR TIP . CALEA RAHOVEI 266 BUCURE?TI . RS-71574 R5-71575 Rls UZINA ELECTROMAGNETICA.

c~i narilor: o maxim 3 600 coneetari lora. ~i 6 VA in c. Puterea eonsumata: 3 W tn.mediiJipsite de pral.prinderea S8 face cu ajutorul suruburilor ~l a placutei de Iixare.GENERALITATI Releele interrnediare tip RI-4 ~i RI-5 $e utilizeaza In instalatiile de automatizare ~i onmanda a masinilor-unelte ~i a altor instalatii de automatizare.5° . 100. iar Ia reIeele RI-5. Heleele tip RI~4 sint prevazute cu fi~e pentru sod~l oct.. Ele se compun dintr-un circuit magnetic eu inJa§'urare ~i un sistem de eontacte diferit pentru RI-4 ~i RI-S.ms. BOBINAJE 2.al. : c Tensiuni nominale: i2.c. ' +35°C i .a a. • .75 Un pentru relee de c. FUNCTIONAREA 12. ~i 17' 800 n pentru 220 V o./50 Hz sau 60 Hz 180 eomanda speciala. substante active. se pot executa relee §i pentru alte tensiuni nominale normalizate.a. c.85 Un pentru relee de e.7 Un. Num~ de Hlfa~urari: 1. abur.temperatura rnediului inconjurator: .. 90 110. Tensiunea de incercare a izolajiei : 2 000 V /50 Hz. Tensiunea de mentinere: 0. 110. Ele au urrnatoarele numere de cod: nS-71574 pentru RI-4" RS~7r575 pentru RI-5.c. 0. 24.a.. Conditii de merlin: . Timpul de actionare (1& tensiunea nominala): maxim 50 ms. e. 48. ~i 10 VA cu arIllatura deschisa. 220 V. Tensiunea maxima de durata: 1. CARACTERISTICI GENERALE 1.umiditatea aerului: maxim 80%. Timpul de revenire (Ia tntreruperea tensiunii nominale): rnaxim 45 . 125.a (se admit vihratii) " 26 .a. Frecven t. Amhele tipuri de relee se Iabrica nurnai in exeoutie deschisa ~i corespund Nl 1797-65. 0.1 Un Tensiunea minima de revenire a armaturii: 0.35 Un pentru relse de c. 24. 48.a. 60.c. Bezistenta bobinei: maxim2600 QpeIitru220V c.c. La cererea heneficiarului. gaze. 220 V c. Tensiunea minima de aetionare: 0.15 Un pentru relee de c.

.106 ac~ionari. Cornblrmti] 'de contccte dt! eontccte eJli.stent6.:'~binctii r I 1 '0 Ri.c. SISTEMUL nE CONTACTE .~...106 acjionarL R de conectare : L=0 VAR. maxim 1.o. Puterea maxima de conectare: --440 VA.. combino\. i i I 4 1 2 0 0 €l - 0 0: 0 0 0 0 0 0 0 3 ..__ ~ _j I ~~ 1 I ~ I ~ 4 _ ~__ o 0' I .gf Tensiuiiea maxima pc contacte: 220 V c. 27 .A- I 002 003 004 o- L_~: _ ..a.3.r::. sau o.4-88W Curentul maxim 10 A Curentul maxim de durata: S A Materialul contactulni: argint Durata de via~a mecanica: '1.. cos 00.i lor de eontocte Codificerec Numorul felul centectelor ~i de celocne 1 2 Nr.I .. 1Presiunea de contact: minim :l5-.~-. 0 0 0 0 t ! ----' ___ _~_ _l___~__ I 0 0 repr ezintc combino tio ".2.stente £!xistente 10 RI-4 Co.Jo-o • _"oJ ".IANTE DE ECHIPARE CU CONTACTE -. ~-.numarul ~i marimea sareinilor. -n-! Codiiiearea eombinatiilor de contacte pentru RI-4 ~i RI-5 este aratata in tahelul nr. 2ni 3ni 4ni 1c 3 ) .. •~ ~ .l~I"·~~ ":::'.. . ~ ~-.5 I 100 200 300 400 010 020 lnd '2nd 030 040 001 ~ 3nd 4nd 1 n. Durata de viata in sarcina: in functie de .. [.

Costul releului intermediar RI-4.E F 6 ! c .2 grope de eontacte. care reprezinta eodifiearea .\1 .10 H J 220 i I M 12 24 V. 4800 I .2400 6000 2150 0.300 kg.12 0.48 V c.pentru RI-5 variant a cu 4 grupe de eontaete. Pentru comenzi se vor indica: . la tensiunea de 48 V c. Nota: Uzin.0 1 ! 110 .nr. COMENZI: PENTRU EXEMPLU: Releu tip RI-5.tipul releului. CostuI releului intermediar RI-5. de cod. 60 x 46 x 76 rom. . 60 X 46 X X 70 x46 6.~45 lei.__ _ Q K L N -.%0~~50 iTensivn~:--~:m-.}50 Hz.}-~~-z.11 0.4. VARIANTE DE BOBINAJ r IT1. RS-71575: .08 --'- 0. 4100" 5600 II 0. 48 V.-0 r ~p~i'. pentru RI·5 varianta eu 1.a i 125 550 95 .ce_ 48 60 I I 26001_08.a. spire nola i~' 42' (Vi -'. .. (0) i l i NI./50 Hz.83 lei. .nr. 5..-. ! 1680 3600 .maxim 0.OS _ • Aeeste variante de relee se executa ~i pentru 60 Hz. . 3~OO I I -~-._-.9_9 10 2_50 lOBO 1750.tensiunea nominala: combinatiei de eontaete. INDICATII 90 rom. pentru RI-5.{I ·1-'1---2-~--+----1~-·i-~_'__- +-1--~g0 Cu Em {mm) ) I·· I Diometrul sirrnei I o . 0.- 90 .t.g1--~5. RS·71574: .J__ I 13000 l~COO 2900C 6800 8500 0:09_ 10 j'. gO:. 2S . varianta eu 3 grupe de contacte. GREUTATE §I GABARIT Greutatea:pentru RI-4 sau RI-5.17 100 50 Hz' 110' 125 750 950 ----i----. 220 jl 17800 . RS-71575-040. Gab8lit: 42 x 57 X 120 mm pentru RI-4 toate variantele .15v. adiea: Heleu intermediar tip RI-5 eu 4 eontaete normal lnchise.s.18 0. 90 mm.a .l~n~o.07 O.a t~i rezerva oreptul de a face modificai"l.

Releu tip R...-4 cu 3 contccte inchise normal max..._- .57 29 . 1..... ~ ..2 mox.Ii..

35 .Soclu! releului tip R.-4 cu 3 contacte normal inchise fJ?Clx.I.

RELEU TIP RI-5 CU UN CONTACT COMUTATOR mox.CO t~~------~~~-------~ I _I .

70 .RElEU TIP RI-5 cu 4 CONTACTE NORMAL !NCHISE max.

lCA.RElEU INTERMEDIAR TIP RS. CA'LEA RAHOVEI 266 BUCURE!. 71276 7 UZ1NA ELECTROMAGNET.iTI 33 .

. 110. /50 Hz san 60 Ih. abur. din punct de vedere al combinatiei de contaote. Materialul contact ului: argint.. 1100 VA in c. Releele alimentate in c.125. sau 2200 n pentru 500 V c.c.medii lipsite de praf. Numerotarea ' contaotelor. Durata de viata cu sareini pe contacte: maxim 500 000 actionari la 4 A. Rezistenta maxima a bobinei: 8200 Q pentru 220 V c. 48.umiditatea relativa a aerului: maxim 80%. 36.1a inchidere.a. jar bornele IP-20. maxim 40 ms.c. . precum ~i codiiicarea variantelor de relee. Puterea consumata (d e bobina sau electromagnet): 8 W in CJ·.c. 24. 34 . . maxim 0. 24. comanda ~i sernnalizare. 110 V c. 16 VA in 0.tim:p nelimitat 20 A . eu TH-71276 :/ corespund NID 2544-69: Conditii de mediu : .pot fi utilizate pina Ia +40"C. Presiunea de contact . gaze. ACTIGNARE Frecventa actionarilor: Timpul de aejionare: Tensiunea minima de Tensiunea maxima de 3.a.a.a. sau c. Nr. actionare : 0.a..temperatura mediului amhiant : . Tensiunea de incercare a izolatiei: 2500 V e. 50 Hz timp 1 min. Durata de viata mecanica: maxim 1.acte. BOBINAJE Tensiuni GENERALE nominaIe: 12.c . Puterea maxima de conectare: 440 W in c.1 Un. Releele se Iabrica in executie inchisa cu RS-71276 S1 in execujie TH-III. 42.3. durata: 1.. o. minim 12 gI.5 sec. CARACTERISTICI :1. sint aratate in schema codificatiilor de eont. Tensiunea maxima pe contacte: 400 V c. +35°C. un sistem de hlocare mecanica a arrnaturii releului RI-3 in pozitia Iinala ~i un electromagnet pentru deblocarea releului.GENERALITATI Releele tip RI-7 se utilieeaza in instalatiile de automatizare.ri: 2 (una pentru actionare lji alta pentru deblocare). Tipul de protectie IP-30.c.35". .. 2. 110.380. 220 V c.220.. 60. Infii~uriJ. . 48. DE CONTACTE Releele tip RI-7 pot avea 7 contacte eu rupere dubla (normal inchise ~i normal deschise). Ele se compun dintr-un releu tip RI-3 modifieat.a.8 Un. suhstante active. Curentul maxim de conectare: 5 A .106 aotionsri. SISTEM maxim 1200 lora.500 V.

lS 4.25 0.80 Em I I I i 12 vc. sPire! ± e:--~:-E~l (mm) i 1340 2600 4000 5000 6200 12600 I 23400 F G I K H· 48 12 vc.tipul releului . .c. VARIANTE DE BOBINAJ I.oso -' 1ReZlster>to 'nemine 0 0 (0) --'-100 releului (V) I •• /0 . comanda va contine TH-71276 in Ioe RS-71276.1 I ! S M no 48 i I N 0 p 7.tsnsiunea nominala. Ia tensiunea de 24 V c. 6..55 0..90 0. 24 50 H~ 42 125 1.60 HI 42 48 110 125 220 JeD rezerva no 21 93 130 370 1200' I 2200 0. dreplul a face 5.nr. R L T S M N i 60 60 60 60 60 60 I I I I 60 0 6D P 60 NolO 500 . _--_.35 0.- Nr.o.4.69 I 3. RS-71276-43.40 0.5 I 285 570 1000 1140 2600 3000 5200 9000 12000 238 476 830 950 0. . tensiunea 24 V c. ___ . 24 36 I I 68 110 220 ~_~ ..23 0.25 0.11 0."O'O R I (orr.08 __ .____. 25 93 230 350 540 00 II ~o 0.i 380 500 12 V_co. ______ ~ de 2170 2500 4350 750D modiflcCi 0.75 I 8. pentru climat normal.5 11 75 310 1000 1170 57 i f . Pentru executie TH.13 0...20 0.1 GABARIT Greutatea.35 0. .U"nai.55 .-- Tens iurveo f .40 0'.13 0. EXEMPLU: Helen tip RI-7. GREUTATE '.11 0. adica: Helen tip RI-7 eu 4 contacte normal deschise ~i 3 normal inchise.c.23 0.35 0. Gabaritul : 145 X 89 X 134 rnm.25 D. maxim 1. 24. spire 0 Cu (mm) 0. ~":.inale: a 100. de cod al releului . 0.c.17 0.13 0.5 kg. INDICATII PENTRU COMENZI Pentru comenzi se vor Indica: .'0 1(::leulw' (V) (fl) ! Nr.17 ! I : lOboo ____ l. . Co reo so bcbinoro 0 E RP--24~95 Tenstuneo Rezistenta nom.combinatia de contacte. restul datelor fiind aceleasi ca la exseutia normala.11 ri.16 0.

. RS-71276: 325 lei.. .:-"-5.CODIFICAREA COMBINATIILOR DE CONTACTE RELEU TIP RI-7 (desencu cote de gabarit ~l .t2~ _ Costul releului interrnediar tip RI-7.L 36 ----'f..:_:.::..

.F. . CALEA RAHOVEI 2(56 BUCURE$TI .. ... RS.. 71689.. •••..RELEU INTERMEDIAIR" TIP RI· 8 ~iRI . . ..'" ...@ iii.£. .. .R. . ' .... •• ...iiiii •••• .•• }? I •• ' . 71690 I· UZINA HECTROMAGNETICA.. .e ••• '' - .. . '. ~.. . ••.9 PENTRU C.

un electromagnet eu clapeta cu o isingurii infa~urare. Lirnpu] 'de Tirnpul de Sensibihldtea de fl.doua grupe de contaete 'j .umidit.atea relativa a aerului: maxim 80%...5 RI-9 xi me consu rna to.e de tncalzit ~i iluminat (vagoane de calatori). abur.pentru RI·9._ 15 70 600 4.lnc\ionare RI--8 3 5_. rnc x (W) o ctionore (rns) revenire (ms) (mW) 5_. . Produsul corespunde NID 2543·69. Ele se compun din urrnatoarele parti principale : . 30 5_. ..... 30 5. transparent pentru grupele de conHeleele se executa in variance nedebrosabila. . 30 53". 1 Corocteristici Pu te. eo mo 10 tens.GENERALITATI in instalatiile Releele intermediare tip RI·8 ~i RI·9 pentru CFR sint utilizat. substante Numere de cod: RS·71689 .atmosfera Iipsita de prai. Conditii de mediu: . gaze. active. . +50°C.un capac de protectie.presiunea atrnosferica : tacte.pentru RI·8. 35°(: • 7-60 + ~~mm Hg. RS·71690 .tncsperi cu temperatura mediului Inconjurator : .)OOQ 38 . CARACTERISTICI GENERALE TABEL NR.

N a::: Z 39 .

100 IN 250 VA 125 VA ma~im.5 A.«. 110 125 ve. lucru. releul fiind neatras . de ac~ipn6ri tie in func- 5.107 de sorcint 110 .c.pe contactele normal tnchise.c.C.3 A.o rupere. V.c . 3 Cerccterisrielle pe so rcini Curentul Tensluneo Putereo de de de contcctelor rezistive rupere. Presiuni de contact minim 16 gf ~i maxim 35 gf . A. SISTEM DE CONTACTE Comhinatiile cont. 250 'I/.o.o.o. minim 20 gf ~i maxim 45 gf .c.c. 250 250 V.5 A.c. 40 125 IN VA maxim. 2.a. 110 125 40 N.c. .c.«.C. ~ ~J: 4 TABEt NR.c. V.c.t normal int(irit max. Materialul contaotului: argint aurit (pentru RI-8) ~i wolfram (pentru RI-9). S A. 250 V.c.c. RI-8 norma! 1 R!-9 intor. releul fiindatras. 1 A. max. 5 A. max.c.c. ekRACnm$:TICLLi} EONTACTELOR FE \$aaCINl BiB~lST-l¥E ~ I-NOO'(1~fW~ $$N"T t'rciNFtJRM 'fUEl:.c.3 A. IN v.a.c.2.o.o. 2.c. .actelor sint conform tabel nr. 100 IN 107 250 VA Nr.c. 2.pe contactele normal desehise.c.

o. normol intori! 1.13 .c.5 A. sirrnei spire (mm) 11000 6400 7200 0.5 A. N. spire Diam. lucru. V.c.o.301524 B - 0.o. L R"COS'll 0. 2.005 = s. V. 6 -.5 A. 0. Ac.c. de cod RS--7J690 A Corco so bobincte Rezrstentc (0) RP-··-301535 400±'0% I I Nr. circuitului de de de rupere..c. RS-71689 RS-71689 RS-71689 A-D E F Miez bobinat Rezistenio (n) A C l000±10% 3OO±10% 400±10% Diorn.c. 1 25 Ac. 0.11 VJ DIN 46435 RP--301524 RP--301524 RP.c.09 0. Co rode ri5t jc. sirmei (mm) Conductor Cu Em LO.c.e.c.5 125 A.12 Conductor CU Em LO.«.c.c.c. max. 110 125 20 V.13 VJ DIN 46435 6900 0. 5 Nr.o. in W VA maxim W VA 60 W VA maxim.c.c. 250 250 75 150 V. Nr. V. func20 60 250 '250 50 125 V.o. Tensiune max.c .10' 107 TABEl NR.11 TABEL NR.TABEl NI contocte! Co rccteristicile lor pe sorcini inductive Curent RI--8 normal RI--9 intorit 1.o. de tie de cctionor! scrcini 5.5 A.c.c.e.5 A.C.o. V. Nr. 2.09 VJ DIN 46436 l 0. de cod.O.c.12 VJ DIN 46435 L 0. W VA NT.c. 0.5 i Putereo ropere. 110 125 max.

.1I i--~~'_-'·----i ---- I __ // r'---'-.D//aoe/'C'_ eece« TIP j)t"COjJC7reo RI-8 NEJ)£8RO-$ABIL I/? jJO/lOO....l..:1 __} ~i!!2!!}LL RS-7!774- ~- 5_I __f cooac ' /8 Relet! CC/ Vedere dh spole C(/ de jJro7'eC/iB r 9d{/c"/ '* J reltwlo/ . 42 ..<:.

.. / _I I 12 1-----_____:~__"g.. t.9 N£IJEBROyA8IL 4.0 jJoaov T REt..EU rIP RI-.~(J __ ~~ I Re/ev co caoac de pro/ec!ie !Jecvporeo .+=~~28= .3 .=j Grv. 2 "..

-.pentru RI-8 RI-9 RI-8 RI-9 Greutate : 5. de cod....4... _ - - _- <: '-. -~_" --_ .pentru 70 g . avtnd contactele: 1 Nd l?i 2 nd.:~ - - I. EXEMPLV: de comhinatia de contacte Releu intermediar tip RI-8.varianta releului....pentru 60 X 60 X 26 mm .pentru 130 g . 1- - -:- ... ~ - Gabarit: 51 X 44 X 195 mrn . . .....nr. GABARITUL 1'.!i=·~". B.. .. RS-71689 B. care tnssamna: Releu intermediar tip RI-8. . INDICATII PENTRU COMENZI Pentru comenzi se vor indica: .. RI-9 pentru CFR RS-71690 R I-8 pentru CF R R S-71689 1251ei 108Iei Costul releului intermediar Cost ul rel eul ui interrnediar .. - DE GREUTATE . RS-i1689.denumirea ~i t. in Iunctie clorita.ipul releului.

DE liMP TIP UZINA ELECTROMAGNETICA. CALEA RAHOVEI 266 BUCURE?TI .

tern pera t ura mediul ui inconjura tor: . .i. Tensiunea maxima de actionare : 1.I II. Limite de ternpcrizo re (sec) Grado!iile de pe codronui (sec} reteului 71029 A 71029 B 71029 C 2 25 8 100 48 600 o o o 20 2 5 10 40 4 60 6 15 80 8 20 25 100 10 I min.+ GENERALITATI Releele tip RTp-4 se utilizeaza la instalatiile de automatizare ~icornanda a masinilor-unelte ~i a alter instalatii de autornatizars. Limite de temporizare. Inclinarea maxima admisa: 1a 60 fatii de orizontala. conform tabel: NT. 110.9 Un. Revenirea contactului si sistemului se face numai la tntreruperea alimentarii releult'. + CARACTERISTICI GENERALE SINCRON 1.5 % din limita superioara a scalei.. 2. 380 V c. Tirnpul de revenire al contactului : maxim 0. RS RS RS de cod. gaze. Tensiunea de inoercare a izolatiei:. Prod us ul cores punde NIl 794-65 are cod ul R S. 50Hz. . . Puterea maxima consumata: 20 VA.71029. conditii de mediu conform 0 + STAS-6692· 63.emporizare numai la act-ionare. Releul este compus dintr-un micromotor sincron cu autopornire. 220.. Conditii de mediu: .5°C.a. 46 Precizia temporizarii: ± 1. Motarul sincron ramtne sub tensiune pe timpnl alimentarii releului. I 'se~-'sec.1 500 V c. 35 °c . ACTIONAREA Releul tip RTp-4 este un releu eu t.umiditatea relativa aer: maxim 80%. Timpul de revenire al sistemului mobil: maxim 5 sec. 50 Hz. . un reductor §i un microintrerupator.mediu lipsit de praf.1 Dn.5 sec. sub stante active.pentru executii TH. MICROMOTOR Tensiuni nominale: 24. Tensiunea minima de aetionare : 0.a. abur. Pozitia de lucru : verticala.

RELEU DE TIMP TIP RTp-4 Oecuparea in ponou ~--------------------------------~~~~---- .

Durata de viata mecaniea: 1. de cod ~i varianta .360 lei. Costul releului de timp tip RTp-4.nr. RS-710·2~. . INDICATII. EXEMPLU: Releu de timp tip RTp-4. 4. 0.a. PENTRU COMENZI Pentru comenzi S8 Val' indica: .temporizarea maxima.2 A c. 110 V c. GABARITUL ~I GREUTATEA Gabarit : 120 X 120 X 150 mm Greutatea: maxim 1.. SISTEM DE CONTACTE 380 V Contacte : 1 comutator Tensiuni maximo de conectare: o. RS-71029 .:.a.tensiunea nominala. .106 actionari.! 1$&1 §{~ ".a.5 kg. 250 V o.:'\J 51 ~ 1'.denumirea ~i tipul releului ./ 50 Hz. releului 3. . 5. 2 t Schema Bornele 3J 4f //4< legoturi1or interioore sint vo zute din spatele Fixorea releului. 25 sec. 48 .c..A.c. Curent maxim de conectare: 4 A c.

RELEU DE liMP TIP

p",.-

5
RS-71806

i

~.
'.

r
l

UZINA

ELECTROMAGNETICA,
RAHOVEi 266

(ALEA

BUCURE~TI

+

GENERALITA'fl

Releele de timp RTpa-5 stnt destinate sa functioneze in schernele de protectie l}i automatisare pentru obtinorea anor cornenzi t.emporizate. Releele stnt de tipul cu electromagnet. in c.c. ~i mecanism de otologerie. Releele se compun dintr-un circuit magnetic, ell mecanism de orologerie care realizeaza temporizarea, un numar de contacte instantanee temporizate l}i alunecatoare, dispozit.ivul !}i scala pentru fixarea t.emporizarii, indicatorul de Iunctionare cu buton de readucere manama, soelu tip ii§a §i priza respectiva cu capac din material plastic, minerul de man evr are. Variantele constructive: conform tabel nr. 1. Releele sint de tip filla pentru conectare in instalatie prin intermediul prizei ; priza poate Ii de dona fslnri : 1 - cu borne de conectare a conductorilor prin rata panoului ; 2 - Cll bucse pentru conectarea conductorilor prin spatels panoului,

Conditii de mediu :

- temperatura mediului ambiant:30°C ... 40°C; - umiditatea relative a aerului: maxim '80%; - presiunea atmosferica: 760 ~ ~ mm Hgj

+

- medii lipsite de praf, pulberi conducatoare electric, substante active chimic, Produsul corespunde N I 2643-69. Produsul in exeeutie THA-UI corespunde STAS 6692':63.

50

.r

In

-N

..;

~
u

"

2- ~ c !! E
---1

~

i
I

I

51

Principalels earacteristici ale releelor sint cuprinse in tabelul 2. 0. 1.f!.5 0. Temporizarea reglabiHi eontinu in limitele gamelor.6 1..5 TABEl NR."_ 3 8 4 6 110 al ..3 3.CARACTERISTICI GENERALE 1..4 1 0.. ACTIONAREA Tensiunea maxima de actionare: 1.r. 2.1 Un. BOBINAJE Nr. nr.25 0.2 3 6 14 ·1.8 2 . 2 1.( • 52 . Bezistenta bohinei: maxim 1750 .i 4 5 12 Timpul de revemre mecanismului . de infa~urari: L Tensiunea de tnceccare a izolatiei: 2 000 V c./SO Hz.\".5 7 116 8 18 i 9 20 II ~ec sec sec I_o~__ I2 i..5 I I ! .2 0. .1 0.a. timp de 1 minut.maxim 30 .Q pentru releul de 220 V c.__ I~ 0."\ sec "t. conform ! i I ~'·h. ___ 1 I2 r-' -__ ~---" .

Puterea maxima de conectare : 110 W sau 500 VA.44 * Slrmo este ~u.a.eontacte finale.contacte instantanee iii .31 0.) Rezistenla (1 Nr. . 3 A . Durata de via}a mecanica: maxim 5 000 actionari. Durata de viata in sarcina: maxim 5 000 actionari. Presiunea de contact: .alunecatoare. Materia-ltd de contact: argint. r" VARIANTE DE BOBINAJE Boblno ass. eurent maxim de conectare : 5 A .minim 2 gf .la contacte instantanee.la contacte temporizate .14 __J 0. sau e. SISTEM DE CONTACTE Nr.3. Tensiuni maxime pe contacte: 220 V c. Iii felul contactelor sint aratate in tahel nr. Ern tereftolic .c. RP-302132 A B ( Tensiunec nominata (V.c.c. spire Diernetrul sirmei (mm)· 0 E 24 48 60 110 '22{) 20 80 1.minim 8 gf .29 0.20 450 1750 2000 4250 5000 9800 18900 0.2 0. 1 Contactele finale ~i alunecatoare sint temporizate la inchidere.

:.If)- o I I- a. 01Q) I O)~ -0'- ::l Q)C ~ (II 00:. 5~ C"''. 0<::0' . I o U ::I (l) 08 Q) )( VI Q) Q) C c·- § I I I I~ I ._If) tV VI :0: o0 ~c. ~ t! 54 . 0.

@ P/?IZA riPe-Slo RS 71944A 631:0.1 PrizQ tip CS-16 pentru conectare spate. .L """33 i?ehUGtA' Prize tip CF-16 pentru consctare fato.

. . 6. temporizarea maxima 3.5 sec. Prizele pentru conectarea releelor in instalatie se eomanda ~i se livreaza separat dupa urrnatoarele coduri: 1.tensiunea nominala . Priza CF-16 (RS-71943-A) . adica Releu de timp tip RTpa-5 cu temporizare la actionare. INDICATII PENTRU COMENZI Pentru comenzi se vor specifioa: .5.c. Masa prizei pentru conectare fala: -rnaxirn 0. numarul de cod RS-71806. sec.numarul de cod.35 kg.5.5 kg. .pentru conectare fala.c. 2. tensiunea nominala 220 Vc. RS-71806. EXEMPLU.. Masa releului: maxim 1. Gabaritul prizei pontru conectare spate: 84 x 145 x 29 mrn.pentru conectare spate. 220 V c. Priza CS~16 (RS~71944-A) . GABARIT ~l MASA Gabaritul releului: 90 X 114 X 150 mm. Masa prizei pentru conectare spate: maxim 0.tipul releului ~i varianta Iunctionala . . .temporizarea maxima .3 kg. Releul RTpa-5 3. Gabaritul prizei pentru conectare fata: 84x 145 X 33 mm.

. RS~11116 !1.~ttlll1f1:J:lltJ:mllllllllllllilllllll IliaI' 1111111111 i i IIIII! 1111111 i 1IIIIIIIIIIIIIUtlllllilli II1I11 !IIIIIIIIIIIIII ill 1"1111111111111 i UZINA fLECTROMAGNEHCA.tUliA CU RELEE DE SEMNALIZARE TIP ttlfHllllllllll III 'II' II! III til! III 1111 II IIIIIIII! i III !fill! iii i II !ii 1111111111 IIIIJ11111111 IIIIIIIIUIIIII ""Hf1BIII I II I IllliIi ijllill ~I CRS-2 Ii . CAlEA RAHOVEI 266 BUCURE~Tl .

2i-27. FUNCTIONAREA CUTIEI ECHIPATA CD RELEE: - Heleele actionate de tensiunea sau curentul nominal.cutia metalica propriu-zisa. la 0.2t relee RSL-2 pentru 0. YOI' permite chitarea (aparitia sectorului striat 'galben-negru) La intreruperea tensiunii sau curentului de actionare. releele trebuie sa perrnita rearmarea manuala (cont. echipata.GH): dona contacts auxiliare (EF ~i CD).Cutia eu relee de semnalizare tip CRS-l A ~i CRS-t C. (poz. iar pc partea exterioara un sistem .)4.rii a pereteluidin spate eu un sistem de conectare tip priza pentru relee. Capacul Trontal este prevazut ell fante pentru observarea pozitiei wteguletelor (indicatoare a releelor) ~i cu un sistem de chitare ~i readucere a steguletelor.~asiul de asamhlare. 19. Val' presenta in clmpul visual al ferestrelor steguletul alb.. un stegulet alb de semnalizare optics eu 2 pozitii. pentru conectarea releelor .7 relee RSL-l . 28) Cutia CRS-2B are: .25 A (poz.14 relee RSL-l pentru 110 V. 1-4. 20. 21-27) .14 relee RSL-2 pentru 0.1 sonerie cu clopot (poz. Cutia cu relee de semnalizare CRS-2 B ochipata cu relee RSL-3 . 10) u- RELEELE SE COMPUN DIN URMATOARELE SUBANSAMBLE: sistemul magneto-electric: un contact principal de semnalizare.25 A (poz. 1~6. solidar en lama rnobils a contactului de semnalizare: . . :1Qi .8 relee RSL-3 pentru 24 V. are: . 1-20 §i 28) /-' Cutia CRS-i-e are: .ilizeaza pentru semnalizarea funetionarii unor elemente de cornanda din aparatajul locomotivei eleetrice de 5 100 k\V. normal tnchis (. 6-9) .actele sa revina in stare initial a ~i sa dis-para stegnletul alb) 58 . eu releele de semnalizare tip RSL-l ~i RSL-2 se ut.7-Un sau curentul de mentinere.pentni 110 V. cc (poz.de borne eu ~urub pentru conectare in instalatie. cc. 7-18.se utiliseaza pentru semnalisari de serviciu pe vagoane speciale. Echiparea eu relee a produselor: Cutia -CRS-i-A. ce (pos. Prod-usul este format din: . pe partea inteI'ioa:. un sistem de conectare tip ·fi~a Cutia este prevazuta.

. . __------~------~7 2 . iC.1 Un. Pentru RSL-2: ~ Curentul de actionare: maxim 0. RS-7181.c.25 A.c.c. . vibratii cu acceleratia maxima 1. .Curentul maxim de durata: 2. Curentul nominal: 0. tip RSL-3 RS-71817 C Produsul corespunde NID-2600-69 CONDITII DE MEDItl: _ _ _ temperatura mediului ambiant : -35°C. .relee de tensiune pentru 110 V.pentru RSL-i ~i RSL-2 Tensiunea de incarcare a izode 1 minut .6 Un. substante active chimic.c.tensiunea de revenire (cu bobina in stare rece san calda): minim 0. .2 In: _ .entia eu relee de semnalizare tip CRS-1A RS-71816A . Pentru RSL-1: ..pentru RSL-1. de infa'turari:1 Iatiei: 750 V.tansiunea minima de aetionare (eu bobina in stare calda ~i temperatura amhianta de +4Doq: 0.4 In.c. tip RSL-1. timp Freeventa aetionarilor maxim 360 a~tion~riJora.8 g.3 W . . . in gama 10-60 Hz.entia ou relee de semnalizare tip CRS.tensiunea maxima de durata: 1.c.Curentul de menjinere: maxim 0. altitudinea maxima 1 200 m ..: .NUMERELE DE COD ALE CUTlEI CD RELEE .relee de curent pentru 0. . 0. . +40°C.5 W pentru RSL-3 Puterea maxima consumata (la Un): 3W~pentru sonerie Tensiunea de ineereare a izolatiei: 2500 V.5 In 59 .pentm RSLi Puterea maxima eonsumata (Ia In): 0.7 Un. umiditatea relativa a aerului: maxim 80% Ia 20°C. "I'impul de vactionare (la Un respeetiv In) maxim 75 mlsee.7 A. medii Oil depuneri limitate de praf.FUNCTIONARE 1- BOBINAJE Tensiunea nominal a : HOV.tensiunea minima de aetionare (en bob ina in stare reee ~i temperatura ambianta de +25°C): ..pentru RSL-3 ~i sonerie Puterea maxima eonsumata (la Un) : 0.pentru RSL-2.62 Un. 50 Hz-timp de 1 ' minut .25 A c.c. RS-71816 C . pulberi eondueatoaee electric.Curentul de zevenire: maxim 0.pentru Nr.15 W .pentru RSL-2. tip RSL-2 i RS-71817 B .c. 50 Hz - RSL 3. Tensiunea nominala: 24 V.25 A.relee de tensiune pentru 24 V c. Puterea maxima consumata (la Un): 1.c.c.

e: . Presiunea de contact{pentru contactul principal): minim 20 gf. A 10 A 0.1 A l c. M aterialul c ontactelor ~ argint Durata de viata mecanica : 1. normal Inchis (GH).pet.«.5 A Releu (RS-) Bobina (HPJ !Rezlst ±.doua contacte auxiliare (EF ~i CD) Schema electrica a releului ~i numerotarea contactelor sint aratate in schema conexiunilor ~i potitiilor contactelor.8). conform tabelului 1. . :.un contact principal de semnalizare. 55 V A nov 220 v nr.1).Q) ± 5% 1 I rum 0 F.c. Presiunea de contact (pentru contactele auxiliare): minim S gf. 2.1 Tensiune in linie .elul sirmel Eticheta hublna (RP) RS 71817 A HP~ 302384 A 110000 0.~------------------+--------'.SISTEME DE CONTACTE Releele t.8% 51000 (. 1 Co ructeri sl ici Contact principal Contocte cuxiliore If.12' (DIN-46435) RP-404113 C .7) sau 100.05WJ RP-404113 (DIN 46435) A Conductor: Gu Em teleftalic (NI-732-60) I RS 71817 B RP- 302384 B 0. Sarcina ccntinund £orcini de .acta: 180 (cu sarcim pe contacte conform NID-pct.ip RSL .71 500 I 0.c. 106 actionari Durata de via~a eu sarcini pe cont.9 RP·404U3 B 60 1f~or:e1-ISI1-C RS RP· 3'02384 c 1030 I~ 15000 L-O. TABEl NR. 'L If -40 m s.6 A 0. sPire 2A 0.8.2 A 0. 10 A 20 A 10 250 v.c.1 RSL-2 ~i 'RSL-3 au urmatoarsla contact. 2. Distants tntre contactele deschisa (pentru contaetul principal): minim 4.nchider(' Scrcino lc descbidere i I 300 V.05 L-O.5 mm Distanja intre contactele Inchise (pentru contactele auxiliare) : minim 0.000 cu sarcini pe contacte conform NID .~ -------------------.c.7 mm Caracteristici electrice maxims ale contactelor pentru 180 actionari.3 .12 WJ 0.

~~~

~I~\~~
I

-=

~
\
I

I

III

I(

Desen cu cote de gaharit

pentru

RSL-l

RSL-2 ~i RSL-3
61

]
~ qj

'U

~

ti

.~
~ ~

::t:
~~ I.t..

1 ~
~

~".
~
(,l._

:::.::~I ,I

I..!.J

,~
~ ~
.....

'a "
~ ~

II

'~

es ~
t:J

'~

W ...,
<::>

0

1-4J.

~

"". i=: o·
'0

~

<:.J

I.t. I

II..!>

"-. l!..!
I

~

::t
Ql
I

~~ , ,
C!:l\:l

~

'';;''

.~
0

.....

;:l.
In"

~

~

~

(.!)

~ ,.....

'a ;:::!

'x
d ,.~.
Q

'"
\.) 'f(l

lI...
<.J
A

4.. t.J (:Q
<:(

'-'

<:Q

~

~

62

r
~ ~

l

,
r---. -,-. 0'" -.-'-: •

..

_O'~'
.

.I~~I~I
'I~~'
'10-"0

I

~

o .~..
o'~ .

~'.~"
v-

.
"".


~.'

• 0':"

;::::1==='
'o.~
• .~..
0. .. '
.

v-

o·t\i::"1

..
,

•0~ . 0 ..

'k:>J1<)"
0- .~ .•

rl~:=!-;:=t==~._.l_~ h.til
.. ~... o~,oT~.

<>.~..
0-'

~
..

~..

o-.F.'.

..

• 0"

«r: ,.f\.! • _...l

10

. '~'rO
0- .•
1

0

.~
c> ..

10

rl~= ... ~.
_Oo.~ "
••

...._,.. ..,.

•. ~ 9
~
~
~

.~ ..
'''''1 I'v'" ~

~

~

~:~:

'-"

I

oJ'

'~

'I~-i
_,I
."

-

~

C(J~

Z~&

8/e

"'"

63

Z--~~--' .<I). x c: U o i?[.

235 I = 250 Conexiuniie de pe spatele eutiei eu relee eR S-2E. 250 135 20 .

tensiunea sali curentul no-minal numarul de cod Ex: Releu de semnalizare tip RSL-l) 110 Vee.+ c:::::::II it-t1 CiCJOCl . de cod. Ex: Cutiacu relee de semnalizare tip CRS·1.5- GREUTATE $1 GABARIT 6 . indictndu-se . Gaharitul cutiei CRS·2: 175 X 155 X 2.nr.denumirsa ~i tipul pro~ dusului . . 6 kg Greutatea unui releu: maxim Gabaritul eutiei CRS·1: 232 X 155 X 460mm. =~ Cl 0 c::::I t..35 kg: Greutatea cutiei CRS·1 echipata cu relee: maxim 17 kg i Greutatea eutiei CRS~2 echipata cu relee: max. produsului . RS 71817 A DO -+ .denumirea ~i tipul.INDICATII CQMENZI Pentru PENTRU 0..50 mm Gabaritul unui releu: 33 X 56 X 115 mm ~ comanda cutiei eli relee se VOl' indica: . RS·71816 Releele S8 pot comanda separat ca piese de schimb.

BLOCURI DE iNCEJRCARE TIIP RS-7947 A. RS-79'47 8 R5-7947 C 1 RS-7'947 'D -9 ~. .$ UZINA ElECTROMAGNETICA CALEA RAHOVEI 266 BUCURE~TI 6 .:s.

. .GENERALITATI Blocurile de incereare tip BI-1.i: .e (in exec. . Bloourile de incercare pentru climat normal. 6' iar Numere de cod. . .elemente ell borne. "a. pentru climat tropicalizat TH-III. TH) Bloc de incerccre CLI 8 elemente (in exec. Bloeurile de incercare pot avea 2.elemente de fi~a. Bloourile de incereare se compun din 2 parti principale: a) corpul bloeului. sint Iolosite in circti1tele de protectie ale retelelor ~i instalatiilor energetice. .placute de scurtcireuit j b) fi~a blocului cu urmatoarele par~i: . pentru a da posibilitatea de intercalare a unor aparate de verificare.S·~7947 C TH ~·7947 C RS·-7947 0 TH--7947 D Bloc de Incercore eu :! elemente (in exec. eoaform tabel: RS-7947 A TH-7947 A RS·-··7247 B TH-7947 B R. Pe panouri hlocurile se monteaza in mod aparent. cu urmatoarele pArt. TH) 68 . TH) Bloc de incercere cu 6 element. conform STAS 4196-63. corespund NI 888-60. .lame de contact scurte. 4. Gondi~ii de mediu pentru elimat normal.lame de contact lungi.lame de contact.sau 8 elemente. TH) Bloc de incercere cu 4 elemente (in exec. corespund N [ 788-59.

a.c.1.C.7 1. blocul cu 4 elemente. Curenji admisibili pe Iamele de . 1. 50 Hz.0.contact : 5 A .55 . Greutate: 0.05 Q.5 A c. GREUTATE $1 GABARIT Gabarit: 68 68 68 68 X X X X 147 x 77 mm 147 x 113 mm 147 x 149 mm 147 X 185 mm ~ pentru pentru pentru pentru hlocul eu 2 elemente .timp de 3 sec. j .timp de 1 ora. blocul cu 6 elemente : blocul ell 8 elemente. borne ale unui element (eu placute de scnrtcireuit montate) . ~.00 kg kg kg kg - pentru pentru pentru pentru hlocul ell 2 elemente. blocul co 8 elemente. Dunata de via~a a lamelelor : 20 de tntreruperi a unui eurent de 0. Tensiunea de strapungere 2000 V c.(\RACTERISTICI GENERALE Hezistenta electrica intre cele 2.2. 15 A . bloeul en 4 elemente blocul ell 6 elemente.

denumirea ~i tipul produsului.pentru RS-7947 . RS-79407 B.68 L= BLOC DE lNCERCARE CU 4 ELEMENTE PErNTRU COMENZI S·E VOR INDICA: . ~ nr.90 C .. de clemente j .de cod. Costul bloeului de .perrtru RS'7947 Ineercare A-55 -B .140 lei lei lei tip BI-1: \:_ I 70 .m. EXEMPLU: Bloc de incercare tip BI-1 cu 4 elemente.pentrn RSc7947 .

CA'LEA RAHOVEI 266 BtJCURESTl1 .DIS·POZITIV DE DECONECTAR£ $1 COMUTARE TIP UZINA ELECTROMAGNETICA.

. dispazHi'lele se mOflteozain mod oparent. nfedii lipslte de praf. iar p. - umiditatea relative aaerului mcxlrn : 80% .Dispozifivele de deconectore ~i schernele de protectie ~i outontetlzore comutore simt fctestte i. corespund NI'-886-60. cllrnct normal B .n din instelctille energetice'.+35°C.ternperoturo mediului lneonjurotor : -5~C.. obur. Numere de cod: RS-7948 TH-7948 'RS-7948 TH-7948 pentru 001.pentru DD2. Pe pcnoun. cu pentru deconectare $i una individuo!o . b) . CONDITII DE MfDIU PENTRU CILIMAT NORMAL: .entru climet tropi'colizot TH til. !8 . 72 .JANTE CONSTRUCTIVE: 2 borne per(tti'u comutcre.tip DDI pentru deconectore cu 2 berne . (S?a) . .tip DD2 pentru deconeetore ~j co rnutare. Dispozitivele pentru dimot normo] ccrespund NI-856=60.pentru climot A- rH.:-VAR.pentru climet TH. substonte active. climot normol A .

73 .Dispozitrv de deconectore tip DDl 38 Dispozitiv de deconectcre tip OD'2.

080 kg . EXEMPLU: Dispozitiv de deconectare Costul dispozitivului RS-7948 B. Tensiunea de Inoercare a rigidita ~ii dielectrice: 2 500 V c.pentru DDl 0. 12 lei de deooneotare D Di./50 Hz. §i comutare tip DD2. . Curentul de soc: 20 A. timp de maxim 5secunde.CARACTERISTICI GENERALE Rezistenta electric a de contact tntre bornele legate: maxim O. de cod.nr. Curentul nominal: 5 A.denumirea ~i tipul produsului.a.OHl Tensiunea maxima de serviciu: 500 V.pentru DDi• pentru DD2• 0. Gabal'it:56 Greutate: 93 X 25 X 90 mm - X 25 X 90 mm .110 kg . RS-7948 - .pentru DD2 Pentru comenzi se VOl' indica: .

CA1EA RA~OVEI .RELEUDE PORNIRE TIP UZINA ELECTROMAGN ETICA.266 BtJCURE$'tl .

Durata de via~a 500 000 aeiionari en sarcina pe contacte de 10 A. /50 Hz.a.5 A Ia 350 V e. ACTIONARE . +55°C . de 1nfa~urari: 1 . .8 A la 220 V c. maxim 240 V /50 Hz 168 V 150 JIz Contacte: 1 nl Curent de lnchidere: 1. eompresorului. Materialulcontaetului: argint.medii lip site de gaze sau aIte aubstante active.a. Produsul corespunde NID 2900-71. un suport ~i capac din material electroizolant. un contact. CARACTERISTICI 1. precum ~i 3 borne pentru coneetarea Ia motorul.a de 20 ac~ionari/minut 76 . 2. Curent de rupere: 7.a./50 Hz . !50 Hz./50 Hz. .umiditatea relativa a aerului: maxim 90%. Condijii de mediu: . BOBINAJE GENERALE Tensiunea nominala: 220 V c. .' SISTEM DE CONTACTE _ +10% .GENERALITAT I Releul de pornire tip RP-3 este folosit in schema de porn ire a motoarelor asincrone de curent alternativ monofazat cu infa~urare auxiliara de pornire de la compresorul agregatului de condi_~ionat aer tip TACA-'25.5 VA Nr.. Puterea conS-urnata: 5.In schema de pornire _ Tensiunea de aetionare . Tsnsiunea de incercare a izola}iek 2 500 V c.Tensiunea de mentinere 3.a. Releul se compune din urmatoarele parti: electromagnet. 220 V cos 4> = 1. ell 0 freevent.Ia 220 V -15%.temperatura mediului Ineonjurator: -15 °C..

~i tipul produsului .. i-I ~ :~ rna ~-I Ef 8 I _ - 4911 77 .~----- -- .nr.. RS-71404. 6..rezi8ten~a: 5680±8% 0 . EXEMPLU: Beleu de pornire tip RP-3. INDICATII PENTRU CGMENZI Pentru comenzi se vor indica: .. GABARIT $1 GREUTA TE Gaharitul: Greutatea: 52 X 49 X 61 "mm maxim 0. Diametrul slrmei de Cu Em: 0.150 kg..nr. 1'1--. V. de spire: 15. I . de cod.680.. 1-1 ~ I I .t\.- c: - t- ~(± .06 mID 5..RIANTE D-E BOBINAJE Bobina releului are urmatoarele caracteristici: .denumirea ..4.

- I 78 .

IRELEU DE SEMNALIZARE CU 3 POZITII TIP fr- ~ {_O~ ~yh_f1: ( t~ ~y t orI_3 €)~ Vl 23 111111 "I RS-70363 \ UZINA ELECTROMAGNETICA. CALEA RAHOVEI 266 BUCVRE$TI 79 .

0.2 A c.prin spatele panoului.Nr.100.c. 0.e. 0. .a. 48. 0. Heleele se monteaza aparent pe panou ~i se pot eonecta in instalatii in doua feluri (variante constructive): . 24.de tensiune ... Sint relee electromagnet ice care sernnalizeaza optic printr-o clapeta ~i electric prin inehiderea unui circuit de alarma.025.a.010. 0. 0.075.jonarii lor.. Materialul eontaetului: argint Durata de viaFi macanica: 500 aetionari. ell un punct comun Tensiuni . 2.7 In 3.circuitul pe care n controleaza./50 Hz. cuajutorul prezoanelor.relee eu semnaHzare Ill.015. -5°C . 110. schemele de protecjie ~i automatica din instalatiile energetice. 220 V o.Tensiuni nominale: 12.050. 0.c. 0.. de tnfa~urari: 1 .' 1. . +35°C .prin fatapanouluieu ajutorul placutelor .500.de curent Conditi! de mediu: .250. Pentru execujie TH III conditii de mediu conform STAStr6.to~. sau 1A e.4 W .e. A c.pentru releele de curent. Durata de viat<l in sarcina: 100 aetionari.GENERALITATI Releele de semnalizare tip Rds·2 ~i Rds-B slnt Ioloaite in..maxime pe contacte: 220 V c. 0. ___.Puterea maxima consumata: 2 W .150. Puterea maxima de conectare: 50 W san 220 VA Curentul maxim. apari~la sau disparitia curentului sau tensfunii din.umiditatea relative a aerului: maxim 80% Produsul corespunde NI 8-13-59.92-63 CARACTERISTICI L BOBINAJE . Pozltia clapetei ~i starea electromagnetului pentru diferite situatii posibile.sint aratate In schema. .Curenti nominali: GENERALE 0. de eoneetare: 0.relee cu semnalizare la revenire (Rds-3) Releele Rds-2 §i Hds-S.65 Un Curent minim de acjionare : 0. + VARIANTE FUNCTIONALE .Tensiunea de lncercare a izolatiei: 2000 V c. FUNCTIONARE Tensiunea minima de aetionare: 0. pot fi relee: .temperatura mediului lnconjura..a. actionare (Rds-2) .. pentru eontrolul funct. SISTEM DE CONTACTE 80 Contacte : 2 nd.pentru releele de tensiune. san e.

mcQI /"OS(/ n6". RS-70363 Aa I ~dft'o cVjJr/l1st!1 jC/'es/~/ (peali"tl Rris -2) Jlore.3 0.I 0.05 Variantele de relee §i datele lor de bobinaj sint aratate in tabelul nr.(/ lIec-xcilol /o c/r/se I I /k~c/)i.2+0. iar pentru" releele tip Rds. 70363 Az §i releu tip Rds-3.07 0.050 A 0. nom. (c. lui Nr.se 3 .25 0.Q eleclrom(79/l~1v Ivi foe/de .4.15 0.6(01 f I I .£ [ldd !/eexc/1QI £)c-sc/lise p.55 0.5 RP-19342 E 2 RP-19'343 F 18+ 1 RP-19343 H 8+ RP-19343 J 3+0.) Babino releului Rds-2 Rds-3 ~i -' RS-70363 A RS-70363 8 RS-~-70363 C RS--70363 D RS-70363 E R5-70363 F RS-70363 H RS_:_ 70363 J RS--70363 K RS-70363 l RS-70363 M RS-70363 N RS-70363 0 RS-70363 P RS-70363 R 0.015 A 0.05 RP-l. 3" de indicele 3 Exemple: Heleu tip Hds-Z. 2 numeral de cod este urmat de indicelo 2.k~s/.I [0 b'ci/Qf /nehist" ro. /1Jzlfia c/Qp¢/e/ ifi C(/PI"/OSV/ Iolel"met7'io/" ~O16 ·aeglV [1. A 0.100 A 0.5 R/iI/c(7i _ ~91Y/ E~cilol 1 /'i->SV Nee~d/c.\ 0.150 A 0.P---19342B 1000+ 100 RP-12342 C 320+ 32 70+ 7 RP-19342 D 30+3.9562 K 0.075. 1x Pentru releele tip Rds.500 A 1 A 12V 24 V 48 V 110V 220 V RP-19342 A 2200+ 200 R. de cod' DE BOBINAJE .12 0.97.. VARIANTE Tlpul releu.05 RP-19562 l RP--19344 M I 87±8} RP--19344 N 360+ 36 RP--19344 0 1440+ 140 RP·-193.- TABEl NR.n c!Qpe/e/ iokrmed!(. I?~I"(. spire.11 0.8 1 0.250 A 0. 1 Rezisten\o bobinei(Q) Nr.D25 A 0.f !Jesch·/se eM /J(!'Scf.+ 10 1800+ 10 1200+ 10 ]20+ 10 360+ 10 180+ 5 3400± 40 7000+ 40 14000+ 60 32000± 100 61000±100 .17 0.35 0.010 A 0.7+0. RS.45 0. Em (mm) Curentul sou' tens.c.r I 2 C(}'-v! ~01/.6 a_Q/J .U P 7500± 15) RP-19344 R 28000±2000 18000+ 40 12000+ 40 ]2'00+ 20 3600+ 20 2400.st! 0/.se SchemQ e/ecfricd ~ I I 81 .31 0. Diometrul sllmei Cu.21 ' 0.re/ (penll"(/Rds-.y SIQ/"eo eledi-OITlQ911t'/v/(// eM/odele 8 Ctizvl roS(/ 2 I QI.

.

RS '71765 UZINA ELECT:ROMAGN'ETICA. CAlEA RAHOVEl 266 BUCURE$TI .[INDICA TOR <DIE PO·ZITIE "TIP< _.

Hg. Corrditii de mediu pentru climat TH.medii' lipsite de praf conductor) gaze. 60. Tensiunea nominala pentru lampe.GENERALITATI . la 1. NUMERE DE COD: RS-71765 . Schernele de actionare pc 1 sau 2 fire ca in desen. de iluminare : 220 V c. FUNCTIONAREA Freeventa actionarilcr: J pe sec.c. +30 1 . avtnd un unglii de 90° intre ele.6 W Puterea consumata de larnpa de ilurninare : 7 \V . < CARACTERISTICI 1. fara sau cu dispoeitiv de iluminare. 84 . "deschi8'~ a unui separator sau tntrerupatorenergetic eau a unor utilaje tehnologice avtnd 2 pozi~ii functionale. banda indicatoare de culoare neagra de pe cadran este deplasata in doua pozitii.pentru climat tropioalisat TH-III.. 80 Hz ~i a :1_ g. . de infasurari: 2 Puterea consumata de indicator: maxim 1. Indicatorul de pozitie se compune dintr-un sistem electromagnetic cu 2 hobine identice alimentate in c. Produsul corespunde NI 2315-68. 110. 48. . Toata construetia este Inchisa intr-o carcasa. +10% Durata de viata ln sarcina : 5 000 actionari. +50"C. Conditii de mediu pentru olimat normal: . c.umiditatea relativa: maxim 80 % . 2. Pozitia de repaus a handei indicatoare (aliment area intrerupta) este fixata Ia 45° faFt de pozitiile de Iueru printr-un magnet permanent.vihrat. BOB1NAJE GENERATE ~ Tcnsiuni nominale: 24. Variatri maxime admise pentru tensiunea nominata a indicatorului : -15 % .. EI serveste pentru marearea pe panouri sinoptice a PQzi1iei "inchis'''.. . . conform tabel ill.1 UI). Variants constructive. +10% Variatii maximo admise pentru tensiunea nominala a dispozitivului de iluminare: -1S% . care fo:rmeazii pe cadranul frontal un inel luminos cu diametrul de 20 mm. Nr. conform STAS 6692-63.c. sub stante active ohimic.10 ' W Tensiunea. de incercare a izolatiei : 2000 V) 50 Hz.a. sau c. Indicatorul de pozitie cu gaha_ritul frontal de 36 mm se executa in douii variance. TH~71765 .pentru climat normal.ii cu maxim: .. In funetie de alimentarea uneia sau a celeilalte hobine.presiunea atmosferica: 760 -60 mm co. 1.e. 220 V.temperatura mediului ambiant : -35°C .. Indieatorul de pozitie se Ioloseste in schemele de semnalizare ale instalatiilor de proteotie !}i automatizare ale l"eyelelor eaergetice !}i proceselor tebnologjce industrials.

'- R5. Nr. I<:S-71765-C2 Iindieotor de pozitle ell cadron rotund.2 mm pentru I 1 IPP--36 '--2 i I'ndlcotor . I [ R5-71765----D.IPR. !PR-24~~1 gabari! fir. 2 fire. IPR-24_:"2 de pozi'ie frontol 24 cu codron rotund. conectere pe I<:S-71765-Fl !PP-36-1 I 12·1 RS---71765-F~ I . 7.9Q9 RP 301.. coneetcre 36 pe fir. mm.e patrdt.909 RP~01.nole .d' 1.ie cu cod ron petrot.06 0. de. fire cu dispczitiv de iluminore. conectore pe pOlrot. 1 Nr.36-2 rotund.} 24 48 Rezistento . Indicotar goborit 1 fir. conectcre pe 110 220 . eu codrcn g'oborit frontal pe 36 rnrn. Tens iuni naminole (V.. conectore de pazi\ie frontal 36 cu codron patrol. VARIANTE DE BOBINAJE Bobina indicatornlui este Iorrnata din 2 infasurari identice. frontcl 24 rnrn.ahelul nr. Indicator gobarit . . de pozitie cu cad ron rotund lrontol 24 mrn. cu conectere Ipe 2 fire. cu dispozitiv IPR-36-2-DLgo 48 6. mm..03 (Q)±3% no 220 60 iX 2X 1520 4100 2X 5700 2Xl3300 2X35000 2X 9500' 2')(19200 2')(29900 2X465OQ 2X200oo .Q6 0.c... RS-71765-~A2 . RS-71765-Bi IPP--24-'2 de pozltie eu cad ran palr. spire '±5% Diametrul sirmei Cu Em (mm) 0.at. Cll ccdrcn l-DLgd ba rit frontal rnrn.909 ~3Qt909 RP 301. Indicotar goborlt 1 fir. conectore 2. i RS-71765-E) IPR-36-1 i Indicator de pozitie palrol.zitiv de iiurrrincre. ) Indicator de pOlitie IPR . de pozilie cu codron frontal 36 mrn. cu di~pa. conectcre pe frontal cu codran rotund. i 10. de pali~. ell dispczltiv de llurnlnere. mm. de pozijie frontol 36 ell cod rOn rotund. RS-71705--A. Indicotor gobori! 2 lire Indicator gaborit I .. IPP-36- [ Indicotor de paz'!.c. 1 60 ~ 8. 2 Babino ind icctoru lui RP 301. rnrn.-36-1. canectore pe de iluminqre.pobine. Nota: Intre doua Indica toare vecine este necesar un spatlu Introducerea p ieselor de. .mrn.gobor!t 2 fire.cod TIP Indicotor DENUMIREA I Ten~iunj nN..c.. pOli. RS-71705-B. 24.-' IPP-24-1 3. Datele de bohinaj s'tnt euprinse in t. conectcre pe " · 4. de de circa 3.e cu codron pe frantol 36 mrn. bohinate pe aceeasi carcasa. RS-71765--Dl IPP-30- -2-~D I I..~':DLg. Nr.\ 11.909 A 8 C D E. i 9.. 2.TABEl NR. fixare pe panou. conectore pe _.oborit frontol 36 I un fir. Indicator 'goborit 2 fire. 24 S. RS-71765-C.-71765-E2 .fir. conectcre pe . bo rit fronlal 36 rnrn. 2.0so~04 0.

.ki' de circe 2 mr» ?£'!1lrt1liJimoi".cu dispozitiv de ilurainare.tensiunca nominala . Greutatea maxima pe variant a constructive: 120 g . RS-71765 C2• • Cestui indicatorului de pozitie tip IPR ~i IPP.conectarea pe 1 sau 2 fire. 36 [] sau 36 X 180 mm .="0(/ '86 Indicator de poz~~ie tip IPR 36·2·110 DL.VI// 02 ?. RS-7176560 lei'..O_0zli.4. mm. conectare pe 2 fire.C. prevazut eu dispozitiv de_ iluminare. //I#e W(lt7 )I$CC/O(?rt" veviu: (. 250 g . RS-71765 C2.fara dispozitiv de iluminare. GABARIT Gabarit: BI GREUTATE 0 24 0 sau 24 X 90 rnrn .pentru varianta eu gabarit frontal de 36 mm C1!l dispozitiv de iluminare.c ®~ Paz/Ito bor/lehr /). EXEMPLU: . .02//.pentru variant a cu gabarit frontal de 36 mm . INDICATII PENTRU COMENZI Pentru comenzi se Val' indica: ./C('ffl7 f'/8ae/or de .3/.llF. Nolo. o 36 D sau 36 x 90 mm .lv/n//7O'/'e ~/8i?. 150 g . . . gabarit frontal 36.prevazut sau nu ou dispozitiv de iluminare. o 5. tensiunea nominala 110 V c..gaharitul frontal.5ie »cccsar {f/l spfI.hore pe .pentru variante ell gabarit frontal de 24 mm . adioa: Indicator de pozitie ell cadran rotund. ..denumirea 9i tipul. de cod. /ndfn::dorlll de .

70473 UZINA ELECfROMAGNH1CA.$UNT 100 A~500 mV PENJRU LDE RS.. CAlEA RAHOVEI 266 BUCURESTI ...

. Nr. 88 .GENERALITATI Suntul tOO A .umiditatca relativa aer: maxim 80% . de cod: RS-70473. SO. eu ~uruburi asigurate impotriva desurubarii.Co Co 2100 CPo In schema electrica a LDE. gaze.medii lipsite de praf. este folosit pentru alimentarea circuitului de eurent al releului pentru tncarcarea bateriei de acumuJatoare. .onfectionat din 2 placi de constantan ondulate. care face parte din aparatajuI LDE.. .altitudinea: 1054 ill . CONDIT]! DE MEDIU. legate in paralel Iji solidarizate eu ajutorul a doua distantiere izolante. abur. suntul are pozitia E. Suntul este e.500 mY. +50°C .temperatura mediului inconjuratoe: -35~C . Produsul corespunde NI 1539-64. substante active.

400!1() 360t/o 89 .

500 mV pentru LDE.. RS-7047'3400 lei .denumirea produsului . de cod 90 . EXEMPLU. Sunt 100 A . nr. Costul suntului 100 A .500 illV pentru LDE. pozitia E 80.pozitia in schema LDE. RS-70473. INDICATIIPENTRU COMENZI Pentru oomenzi se vor indica: .adrnise : parcurs de curentul nominal: G~BARIT $1 GREUTATE Gabarit: 400 X 100 X 80 mm Greutate: maxim 3 kg.

REIEU IP'RIIMAR IDE CURENT PEHTRU' t!DE .

054 m . + 92 . .GENERALITATI Releul primal' maximal de curent pentru LDE este folosil pentru protectia motoarelor de tractiune ale LDE .· CONDITII DE MED[U: .grup de contacte .Co Co 2100 CPo Releul se compune din urmatoarele elemente principale r . basculanta .4 Pozitia in schema electrica LDE: E-54.temperatura medial ui tnconj urator : .35°C .clapeta pentru semnalizare optica .medii lipsite de praf. . abur. Produsul 5e executa ~i THA-III.umiditatea relativa a aerului: maxim 80% .circuit de curent montat pe 0 plaea izolanta . pozitia in schema electrica LDE: TE-54. Produsul corespunde NI 1511-6.circuit magnetic eu armatura. avind nr. de cod TH-7047. sub stante active...altitudinea maxima: 1.dispozitiv de reglare a curentului de actionare . 50°C .buton de readucere a clapetei.4 ~.

~ ~~ -. ~ VS C ~ qj 93 .:.". ~ QJ i-I .+ I 1):) ..~ ~ .......

_.t..w. "j.J:DtaIJU'tica: ID\UU~l.. ...i:ifl.:¥l.asifflema LDE .-mi~~l~ m contacte .1 min.Ht'1":i4!l·-~~a%*t]lcoirtactelor (btlrr~e.1~ If : .:H~~~tedeschise J1mwrrTI&a~..r.~1ia~"Qmectare : ji'tt5-~ .f1)~f.1Jl"''Th(.trJ primal' maximal de curent pentru LDE.i t''-. . ffli B. 2000 A spira din banda :<fe . ~. l!\Ljt%<:!tQ. ~3leu primal' maximal de curent pentru LD E .. tonectare : i(i$J1}Iu~ihd. vii' minim 2 X 1.~tB'Illl..~H1.§iri:~\).[~Th'. curentului: 1000. .. '] :IH~iinm::k..4 mm 220 V c.::dii. ~RtW3Rt<i.6)i~~-.:~ftJ!5a'l'~ intre circuitul primer si elementele dispozitivului de contacts ~i semnalizare.liri11 : Q ii)_l1~fa\'dill -.J. • ?p G~li~~c. d ·Iii .~~~\..5 mm : minim 40 g 0. '-=>"·6$ti1' Iei..1 ...'intre joasa tensiune ~i masa. ~.d. {~li~l~~i7"-. de 1 min. flimHll}X~1f~i:Hllnn:m~lJJre ·~'t. • 1 500._ H~ ~. dintr-o '::':~i .m. ~S~70474.:: Jini. ..i.~L.·<l.-.~ a izolatiei: . -" 2151J31 't[{.j':.il~~ l:t}.Ef!t. rA 110 W argint 10000 actionari 1 000 actionari. .If.ifcina: . pozitia E..!' .t~.~.(. timp de _~ .c.P.~·.ffiJ.li:a+ (if¥' U\1:ili~l!J Ache formaM. 0.rlJ!$j41rG:. ''. .54 in schema LDE..tr..

.

5 W pentru RS-70986 A ~i maxim 3 W pentru T II -70S8-3 C. gazersubstante active.075 sec.c.a. 2 3 4 5 6 7 a '9 10 I 96 24 . . +35"G..altitudinea: 1054 m.. I CARACTERISTICI L BOBINAJE Tensiunea nominata: GENERALE RS. pentru RS-70986 A ~i 50500+8%. ..uri ell exterioruL . 0. CONDITII DE MEDIU PENTRU EXECUTIE NORMAL~ .c. . TE~188 . TH-70986 TH-70986 C.pentru TH·7tJ986 C (executie THA-U 1).GENERALITATI Releele de proteetie maximala de tensiune tip DU fac parte din aparatajul locomofivei diesel eleetriee Co-Co 2100 CPo Heleels sa compun din urmatoarele par}i: un circuit magnetic ell 0 infa~urare. pentru 350 V c. 29 50 .Releul tip DU are in schema electrioa a LDE: .temperatura mediului ambiant: -3b"'C . n pentru TH-70986 C.D. .pozitie. A ~l Nr.pentru RS-70986 A (executio normalii). un sistem de reglaj al limit.umiditatea relativa a-aerului: maxim 80%. Tensiunea de incercare a izolatiei: 2500 V (l.conform anexa TH Ia NI 1816-60. un grup de eontacte. Pentru executie TH . Rezistenta hobinei: 2 420±8%. FUNCTIONARE Timpul de Inchidere .J:!. 68 .o../SO Hz.medii lipsite de praf.elor de masurare. abur. pentru Treptcde reglaj Tenslvnl de actk)" nare V.pentru TH-70986 A (executie THA-IIl). Releele tip DU sint prevazute cu dispozitive care sa perruita reglarea manuala a tensiunii de actionare pe urmatcarele 9 trepte: 75 V c. Puterea consumata: maxim 2. 0 regleta terrninala ~i cutia releului eu bornele pentru legat.pozitia E·29 .pozitia TE-29 . de inni~urari: 1. 2. Produsele corespund NI 1816-60. .

1v IJea3SO/' peyJ//'d .< Ic~ d I I I : u (p-A.jV'.contact -bornele normal deschis normal inchis de sun tare de aliment are 97 ./'----d) If '---------'" Legenda nd ni es uv ... Forrno minensio/JI!e :rJ jixore o re- cIe tn/a {st} Spo.'. iI I I I \ (J n'~ll: "~ tu C6 Sene(/)0 eiecfflco 0 1 k g) i b (7 I'e/et//I/t'.contact . 1---·----.contact .relrogereo ao/ev/VI... I ! @ CD 54 '~ 9060/'(1 /ea/a/..

Gabarit : 54 X 138 X 162 mm Detalii de guurire a panoului. de cod. RS-70986 pozitia E-29. (TH~7'0986 C)..05 Diametrul I Nr. Tens/un.denumirea .3 kg.c.c. vezi desen. (RS. 5.c. nr. este 15 2 V c. DATE DE BOBINAJ + Bobino ass. SISTEM DE CONTACTE Contacts 1 nd 1 ni Presiunea de contact: minim 8 gf . iar pentru releul regat la 21'0 10 V c. este 1'00 10 V c.12 0.c. Releul se livreaza reglat la 0 tensiune de actionare de 30 2 V c. Tensiuni maximo de contact: 175 V c. 01 de cod releului RP-26773 A. TH-26773 C 75 200 23000 RS70986 A . nomina Ie (V. in schema LDE. Costul releului maximal de tensiune t. + + + + + + 3. .c. nn mai mult de 5 see.Releul se Iivreaza reglat la tensiunea de actionare de 210 10 V C. EXEMPLU: Releu maximal de tensiune tip DU. Puterea maxima de conectare: 35 W Curentul maxim de conectare: 5 A c.pozitia in schema LDE.c. Materialul contactului: argint Durata de viata mecanica: 50000'0 Durata de yja(a in sarcina: 50000 4..c. TH-70986 A).) (0) ±8%' 2420 Rezistentc Nr. Greutatea: maxim J.~i t. 98 .ip DU) RS-70986675 lei.c.ipul . spire Cu Em(1)lm 0. Tensiunea deeliberare pentru releul reglat 1a 30 2 V c.e.c. GABARIT~I GREUTATE schema electrica a releului.H-70986 C 50500 5. INDICATII PENTRU COMENZi Pentru comenzi se vor indica: .

~. RCAREA TOA~RE TIP LDE RS-70412 BUCURE$TI 99 . BATERIEI "'.RELEU 'PENT.

1 Prindpolele co rocteristici de h.sistemul de regJaj. Releele se monteaza pe panouri verticale . nominola nominal jnfo~u rori.. ahur.8 A d(! de retin'ere V ! I invers Curentu] Ie lefls·iuneQ Curenlul Tensiuneo .TI Heleul pentru incarcarea bateriei de acumulatoare tip Fe pentru LDE Ioloseste pentru comanda indirecta a circuitului de tncarcare a1 bateriei deaoumulatoare cafe face parte din aparatajul LDE Co-Co 2100 CPo Esse un releu de tensiune ~i curent invers ~i se compune din: ~ cirouitul magnetic cu 2' infa~urari (deriva~ie ~i serie) . . aItitadinea: 1054 m. t. 81. medii Iipsite de pral. -35"C .grupul de contacte .44 A V nominale. de inHi. maxim de 01 serie de- 20 1.H\c~ionore Tensiuneo minima nul rent Curentul siuneo minim 147 de de cctionere 10 10 cuten- 1'5&- 1f_j&~lfp'lf V 1.a.placa ell horne. 1. . gaze sau alte substanje active. . umiditatea relativiia aerului : maxim 80%.~urari: 2 (una serie si una derivatie).8 A 0. Nr. CARACTERISTICI 1.2·6tl.GENERALITA.abelul nr.montaj ingropat . Produsul corespunde l\' I iS1. BOBINAJE GENERALE • Principalele earact. TABEL NR. +50"C..ivatie Tensiuneo Curentul nominal eliberore 162 V infCi~urCirii a 0. 50 Hz timp de 1 min. . contactului 175 V 01 contoctului 0. Tensiunsa de inccrcare a.5 A .eristici de functionare ale releului stnt araLate in.. Pozitia in schema electrica a LDE: E . izolatiei: 2 500 V c. CONDITII • - DE MEDIU temperatura mediului Inconjurator.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful