UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERTANDINGAN RAGBI RIMAU BAWAH 12 TAHUN

1. UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN

Pertandingan ini dijalankan mengikut Undang-undang permainan Ragbi Rimau MSSM yang terkini serta PeraturanAM MSSM dan MSSMK.

2. JENIS PERTANDINGAN

Kejohanan ialah pertandingan antara MSS Daerah versi permainan Ragbi Rimau 7 Sepasukan.

3. PENDAFTARAN PEMAIN DAN PEMBENTUKAN PASUKAN

3.1 Pemain-pemain hendaklah berumur di bawah 12 tahun pad a 1 Januari tahun pertandingan.

3.2 Pemain-pemain mestilah pelajar yang "bonafide", iaitu pelajar-pelajar yang didaftarkan dalam jadual kedatangan sekolah tahun pertandingan.

3.3 Hanya kad pengenalan atau surat beranak (asal) diterima sebagai bukti umur

3.4 Setiap Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah boleh menghantar satu (1) pasukan untuk kejohanan MSSK B-12 dan dua (2) pasukan Sekolah (bukan gabungan) untuk kejohanan MSSK-MILO.

3.5 Setiap pemain mestilah didaftarkan dengan borang pendaftaran yang ditandatangani oleh Guru Besar /Penolong Kanan sekolah pelajarterbabit.

3.6 Bilangan Pemain

3.6.1 Pengurus pasukan hendaklah mendaftarkan 12 orang pemain bersama-sama dengan kad pengenalan/surat lahir mereka selewat-Iewatnya 10 minit sebelum perlawanan pertama pada hari pertandingan.

3.6.2 Sebarang pertukaran pemain selepas itu tidak dibenarkan.

3.6.3 Bilangan pemain adalah sebanyak 7 orang dalam sesuatu permainan.

3.6.4 Minima bilangan pemain untuk sesuatu permainan ialah 5 orang.

3.7 Pertukaran Pemain

3.7.1 5 orang pemain boleh digantikan pada masa dalam setiap permainan.

3.7.2 Pemain gantian ialah secara 'rolling substitution' seperti yang tertera dalam buku peraturan ragbi rimau.

4. SISTEM PERTANDINGAN

4.1 Pusingan Pertama

Pertandingan dijalankan secara liga 1 pusingan antara 2 kumpulan Kumpulan A: 3 Pasukan Kumpulan B: 4 Pasukan

4.1.1 Johan, Naib Johan, Tempat Ketiga dan Keempat dalam pertandingan tahun sebelumnya akan ditempatkan dalam kumpulan seperti berikut

JOHAN & KETIGA KumpulanA

NAIB JOHAN & KEEMPAT Kumpulan B

4.1.2 Pasukan-pasukan lain akan ditempat dalam kumpulan tersebut dengan cabutan undi.

4.1.3 Sekiranya pasukan yang diutamakan (seeded) tidak mengambil bahagian, maka pasukan terbaik berikutnya hendaklah dipertandingkan kedudukannya.

4.2 Pusingan Kedua (SeparuhAkhir)

4.2.1 Johan dan Naib Johan dalam setiap kumpulan akan bertanding di peringkat separuh akhirdan pertandingan dijalankan secara kalah mati.

4.2.2 Johan Kumpulan Aakan bertemu dengan Naib Johan Kumpulan B dan Johan Kumpulan B akan bertemu dengan Naib Johan Kumpulan A.

4.2.3 Pasukan-pasukan yang menang pad a perlawanan separuh akhir akan memasuki perlawanan akhir bagi menentukan JOHAN dan NAIB JOHAN, sementara pasukanpasukan yang kalah akan bermain untuk menentukan tempat KETIGAdan KEEMPAT.

5. CARAMENENTUKAN KEPUTUSAN PERTANDINGAN

5.1 Bagi pertandingan dalam liga, mata berikut akan diberi:

Menang - 3 mata

Seri - 1 mata

Kalah - 0 mata

5.2 Sekiranya dua pasukan mendapat jumlah mata yang sama, maka pemenang kumpulan akan ditentukan mengikut sistem berikut:

5.2.1 Pasukan yang mendapat lebih perbezaan skordikira menang.

5.2.2 Jika masih seri, pasukan yang mendapatjumlah skoryang terbanyak dikira menang. 5.2.3 Jika masih seri, pasukan yang pernah mengalahkan lawannya dikira menang.

5.2.4 Jika masih seri, maka pasukan yang mendapat pungutan "Try" terbanyak akan diambil kira.

5.3 Dalam pertandingan mengikut sistem kalah mati, jika berlaku seri selepas sesuatu perlawanan, langkah-Iangkah berikut akan digunakan untuk menentukan pemenang:

5.3.1 Masa tambahan 10 minitsehala secara 'sudden death' diberikan.

5.3.2 Jika masih seri, lambungan syiling sebanyak tiga (3) kali akan dilakukan.

5.4 PerlawananAkhir

Jika berlaku seri selepas tamat perlawanan, masa tambahan 10 minit sehala mengikut peraturan ragbi rimau.

5.5 Masa Perlawanan

5.5.1 Masa untuk sesuatu perlawanan ialah 20 minit - 5 minit rehat - 20 minit.

5.5.2 Jika sesuatu perlawanan terpaksa diberhentikan kerana sesuatu sebab yang tidak dapat dielakkan dan perlawanan itu telahpun dijalankan melebihi 30 minit, maka keputusan pada masa perlawanan itu diberhentikan diambil kira.

6. PAKAIAN

Peraturan Pakaian ialah seperti yang telah ditetapkan dalam buku peraturan Ragbi Rimau MSSM.

7. GELANGGANG PERMAINAN

Gelanggang permainan mengikut spesifikasi dan ukuran gelanggang yang telah ditetapkan dalam buku peraturan Ragbi Rimau MSSM. (Sila lihat LampiranA)

8. ALATAN

Bola pertandingan adalah saiz 3 dan spesifikasi bola ialah menurut peraturan yang ditetapkan oleh buku peraturan Ragbi Rimau MSSM.

9. KELEWATAN

9.1 Pasukan yang lewat masuk padang melebihi 15 minit dari masa yang ditetapkan dikira tidak menghadirkan diri.

9.2 Pasukan yang menunggu akan diberi kemenangan 15 - O.

10. MENARIK DIRI DAN MENYERAH KALAH

10.1 Sebarang penarikan diri atau menyerah kalah tidak dibenarkan.

10.2 Sekiranya ada pasukan menarik diri atau menyerah kalah dengan sengaja daripada pertandingan, semua keputusan pertandingan yang dimainkan oleh pasukan akan dibatalkan. Pasukan tersebut akan dirujuk kepada Lembaga Tatatertib.

11. BANTAHAN

11.1 Segala bantahan hendaklah dibuat secara bertulis dan dihantar kepada Pengelola Pertandingan dalam masa 1 jam selepas tamatnya perlawanan berkenaan.

11.2 Bermain di bawah bantahan dibenarkan. Jika bantahan itu berjaya, keputusan kemenangan ialah 10- 0 diberikan kepada pihak membuat bantahan.

11.3 Setiap bantahan (11.1 dan 11.2) mestilah disertakan dengan wang pertaruhan sebanyak RM300.00 tunai. Wang pertaruhan tidak akan dikembalikan sekiranya bantahan tidak berasas.

11.4 Keanggotaan Jawatankuasa Bantahan yang akan bersidang terdiri daripada: 11.4.1 Pengerusi Pengelola atau wakilnya

11.4.2 Setiausaha Pengelola atau wakilnya

11.4.3 Pengerusi Teknik Ragbi MSSM K atau wakilnya 11.4.4 2 orang wakil Pengurus Pasukan yang tidak terlibat.

12. LEMBAGAJURI RAYUAN

Sila Rujuk PeraturanAm MSSMK

13. LEMBAGATATATERTIB

Sila Rujuk PeraturanAm MSSMK

14. PERKARA YANG TIDAK DINYATAKAN

Semua perkara yang tidak dinyatakan dalam peraturan ini akan diputuskan oleh Jawatankuasa Pengelola Kejohanan yang berkenaan dan keputusan adalah muktamad. Sila rujuk Peraturan Am MSSMK

(5 (!)

"is..

Q) le: ctI til ";:: ctI (!)

15 m

Garisan Bola Mati

KAWASAN GOl

Garisan Gol

Garisan 5 Meter

--r---r--------------T--~r-

: I I :

I I I I

II I I II

Garisan 15 Meter

: I I :

I I I I 3m

I I

I I I 10 m I

__ : ~I ~arisan ~ Meter ~ ~_

--r--- --------------T---~-

"0.. I I 5m I I

Q) I I

~ I I GARISAN TENGAH I I

~ --~---l------------~Jl---l-

I I Garisan 5 Meter I I

I 10 m J I :

3m,: I I :

I I Garisan 15 Meter I I

I I

I I

: Garisan 5 Meter :

15 m

Garisan Gol

(5 (!)

"is..

Q) le:

ctI

til ";:: ctI

(!) ~---------------------------------------------

KAWASAN GOl

Garisan Bola Mati

50 meter

5 10 m

7 m

5-10 m

UNDANG-UNDANG DAN

PERATURAN PERTANDINGAN RAGBI BAWAH 15 TAHUN

1. UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN

Pertandingan ini dijalankan mengikut Undang-undang permainan Ragbi Lembaga Antarabangsa Variasi Bawah 19 Tahun yang terkini serta peraturan-peraturanAM MSSM dan MSSMK.

2. JENIS PERTANDINGAN

Kejohanan ialah pertandingan antara sekolah versi permainan 10 Sepasukan.

3. PENDAFTARAN PEMAIN DAN PEMBENTUKAN PASUKAN

3.1 Pemain-pemain hendaklah berumurdi bawah 15 tahun pad a 1 Januari tahun pertandingan.

3.2 Semua pemain mestilah pelajar yang didaftarkan dalam jadual kedatangan sekolah tahun pertandingan yang bergabung dengan MSSMK.

3.3 Hanya kad pengenalan (asal) diterima sebagai bukti umur. Pemain yang hi lang kad pengenalan mestilah mempunyai surat pengesahan dengan Pejabat Pendaftaran Negara (JPN 1/9) dan salinan suratlahiryang disahkan oleh Pengetua Sekolah pemain berkenaan.

3.4 Setiap sekolah dikehendaki menghantar satu (1) pasukan untuk kejohanan.

3.5 Setiap pemain mestilah didaftarkan dengan borang biodata yang ditandatangani oleh pengetua sekolah pelajar terbabit.

3.6 Bilangan Pemain

3.6.1 Pengurus pasukan boleh mendaftarkan 15 orang pemain bersama-sama dengan kad pengenalan/surat lahir mereka selewat-Iewatnya 10 minit sebelum perlawanan pertama pada hari pertandingan.

3.6.2 Sebarang tambahan atau pertukaran pemain selepas itu tidak diterima.

3.6.3 Setiap pasukan hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya 3 orang front row.

3.7 Pertukaran Pemain

3.7.1 5 orang pemain boleh digantikan pada bila-bila masa dalam setiap permainan.

3.7.2 Pemain yang digantikan tidak boleh bermain semula dalam perlawanan KECUALI untuk menggantikan pemain yang mendapat luka yang terbuka dan berdarah atau untuk menggantikan pemain front row yang mendapat kecederaan jika pemain yang sesuai untuk posisi tersebut tiada.

4. SISTEM PERTANDINGAN

4.1 Pusingan Pertama 4.1.1 Pertandingan dijalankan secara liga 1 pusingan antara 2 kumpulan

4.1.2 Johan, Naib Johan, Tempat Ketiga dan Keempat dalam pertandingan tahun sebelumnya akan ditempatkan dalam kumpulan seperti berikut:

JOHAN & KETIGA KumpulanA

NAIB JOHAN & KEEMPAT Kumpulan B

4.1.3 Pasukan-pasukan lain akan ditempat dalam kumpulan tersebut dengan cabutan undi. 4.1.4 Sekiranya pasukan yang diutamakan (seeded) tidak mengambil bahagian, maka pasukan terbaik berikutnya hendaklah dipertandingkan kedudukannya.

4.2 Pusingan Kedua (SeparuhAkhir)

4.2.1 Johan dan Naib Johan dalam setiap kumpulan akan bertanding di peringkat separuh akhirkumpulan menang secara kalah mati.

4.2.2 Tempat Ketiga dan Keempat dalam setiap kumpulan akan bertanding di peringkat separuh akhir kumpulan kalah secara kalah mati.

4.2.3 Johan Kumpulan Aakan bertemu dengan Naib Johan Kumpulan B dan Johan Kumpulan B akan bertemu dengan Naib Johan Kumpulan A.

4.2.4 Pasukan-pasukan yang menang pada perlawanan separuh akhir akan memasuki perlawanan akhir bagi menentukan JOHAN dan NAIB JOHAN, sementara pasukanpasukan yang kalah akan bermain untuk menentukan tempat KETIGAdan KEEMPAT.

5. CARAMENENTUKAN KEPUTUSAN PERTANDINGAN

5.1 Bagi pertandingan dalam liga, mata berikut akan diberi:

Menang 3 mata

Seri 1 mata

Kalah Omata

5.2 Sekiranya dua pasukan mendapat jumlah mata yang sama, maka pemenang kumpulan akan ditentukan mengikut sistem berikut:

5.2.1 Pasukan yang mendapat lebih perbezaan skor dikira menang.

5.2.2 Jika masih seri, pasukan yang mendapatjumlah skoryang terbanyak dikira menang. 5.2.3 Jika masih seri, pasukan yang pernah mengalahkan lawannya dikira menang.

5.2.4 Jika masih seri, maka pasukan yang mendapat pungutan (I) Gol, (II) Try, (III) Gol Penalti dan (V) Drop Gol terbanyak akan diambil kira.

5.3 Dalam pertandingan mengikut sistem kalah mati dan perlawanan akhir, jika berlaku seri selepas sesuatu perlawanan, langkah-Iangkah berikut akan digunakan untuk menentukan pemenang:

5.3.1 Masa tambahan 5 minitsehala diberikan. (Perlawanan akhir 1 0 minit sehala)

5.3.2 Jika masih seri, sepakan penalti secara "sudden death" mengikut giliran pasukan secara selang-seli diadakan di garisan 22 meter.

5.3.3 Hanya pemain-pemain yang bermain dan berada dalam padang semasa masa tambahan dibenarkan mengambil sepakan penalti.

5.4 Masa Perlawanan

5.4.1 Masa untuk sesuatu perlawanan ialah 10 minit - 1 minit rehat - 10 minit.

5.4.2 Jika sesuatu perlawanan terpaksa diberhentikan kerana sesuatu sebab yang tidak dapat dielakkan dan perlawanan itu telahpun dijalankan melebihi 15 min it, maka keputusan pada masa perlawanan itu diberhentikan diambil kira.

6. PAKAIAN

Peraturan Pakaian ialah seperti yang telah ditetapkan dalam buku peraturan Lembaga Ragbi Antarabangsa (IRB)

7. GELANGGANG PERMAINAN

Gelanggang permainan mengikut spesifikasi dan ukuran gelanggang yang telah ditetapkan dalam buku peraturan Lembaga RagbiAntarabangsa (lRB). (Lihat Lampiran)

8. ALATAN

Bola pertandingan adalah saiz 5 dan spesifikasi bola ialah menu rut peraturan yang ditetapkan oleh buku peraturan Lembaga RagbiAntarabangsa (lRB). (Lihat Lampiran)

9. KELEWATAN

9.1 Pasukan yang lewat masuk padang melebihi 10 min it dari masa yang ditetapkan dikira tidak menghadirkan diri.

9.2 Pasukan yang menunggu akan diberi kemenangan 21 - O.

10. MENARIK DIRI DAN MENYERAH KALAH

10.1 Sebarang penarikan diri atau menyerah kalah tidak dibenarkan.

10.2 Sekiranya ada pasukan menarik diri atau menyerah kalah dengan sengaja daripada pertandingan, semua keputusan pertandingan yang dimainkan oleh pasukan akan dibatalkan. Pasukan tersebut akan dirujuk kepada Lembaga Tatatertib.

10.3 Setiap pasukan mesti mengandungi sekurang-kurangnya 7 orang pemain untuk memulakan perlawanan. Jika tidak kemenangan percuma 21-0 akan diberikan kepada pihak lawan.

11. BANTAHAN

11.1 Segal a bantahan hendaklah dibuat secara bertulis dan dihantar kepada Pengelola Pertandingan dalam masa 1 jam selepas tamatnya perlawanan berkenaan.

11.2 Bermain di bawah bantahan dibenarkan. Jika bantahan itu berjaya, keputusan kemenangan ialah 21 - 0 diberikan kepada pihak membuat bantahan.

11.3 Setiap bantahan (11.1 dan 11.2) mestilah disertakan dengan wang pertaruhan sebanyak RM300.00 tunai. Wang pertaruhan tidak akan dikembalikan sekiranya bantahan tidak berasas.

11.4 Keanggotaan Jawatankuasa Bantahan yang akan bersidang terdiri daripada: 11.4.1 Pengerusi Pengelola atau wakilnya

11.4.2 Setiausaha Pengelola atau wakilnya

11.4.3 Pengerusi Teknik Ragbi MSSM K atau wakilnya 11.4.4 2 orang wakil Pengurus Pasukan yang tidak terlibat.

12. LEMBAGAJURI RAYUAN

Sila Rujuk PeraturanAm MSSMK

13. LEMBAGATATATERTIB

Sila Rujuk PeraturanAm MSSMK

14. PERKARA YANG TIDAK DINYATAKAN

Semua perkara yang tidak dinyatakan dalam peraturan ini akan diputuskan oleh Jawatankuasa Pengelola Kejohanan yang berkenaan dan keputusan adalah muktamad. Sila rujuk Peraturan Am MSSMK

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERTANDINGAN RAGBI BAWAH 18 TAHUN

1. UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN

Pertandingan ini dijalankan mengikut Undang-undang permainan Ragbi Lembaga Antarabangsa Variasi Bawah 19 Tahun yang terkini serta peraturan-peraturanAM MSSM dan MSSMK.

2. JENIS PERTANDINGAN

Kejohanan ialah pertandingan antara sekolah versi permainan 15 Sepasukan.

3. PENDAFTARAN PEMAIN DAN PEMBENTUKAN PASUKAN

3.1 Pemain-pemain hendaklah berumur di bawah 18 tahun pad a 1 Januari tahun pertandingan

3.2 Semua pemain mestilah pelajar yang didaftarkan dalam jadual kedatangan sekolah tahun pertandingan yang bergabung dengan MSSMK.

3.3 Hanya kad pengenalan (asal) diterima sebagai bukti umur. Pemain yang hi lang kad pengenalan mestilah mempunyai surat pengesahan dengan Pejabat Pendaftaran Negara (JPN 1/9) dan salinan suratlahiryang disahkan oleh Pengetua Sekolah pemain berkenaan.

3.4 Setiap sekolah dikehendaki menghantar satu (1) pasukan untuk kejohanan.

3.5 Setiap pemain mestilah didaftarkan dengan borang biodata yang ditandatangani oleh pengetua sekolah pelajar terbabit.

3.6 Bilangan Pemain

3.6.1 Pengurus pasukan boleh mendaftarkan 25 orang pemain bersama-sama dengan kad pengenalan/surat lahir mereka selewat-Iewatnya 10 minit sebelum perlawanan pertama pada hari pertandingan.

3.6.2 Sebarang tambahan atau pertukaran pemain selepas itu tidak diterima.

3.6.3 Setiap pasukan hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya 3 orang tight-head prop dan 3 orang lock forward.

3.7 Pertukaran Pemain

3.7.1 7 orang pemain boleh digantikan pada bila-bila masa dalam setiap permainan.

3.7.2 Pemain yang digantikan tidak boleh bermain semula dalam perlawanan KECUALI untuk menggantikan pemain yang mendapat luka yang terbuka dan berdarah atau untuk menggantikan pemain front row yang mendapat kecederaan jika pemain yang sesuai untuk posisi tersebut tiada.

4. SISTEM PERTANDINGAN

4.1 Pusingan Pertama

4.1.1 Pertandingan dijalankan secara liga 1 pusingan antara 2 kumpulan

4.1.2 Johan, Naib Johan, Tempat Ketiga dan Keempat dalam pertandingan tahun sebelumnya akan ditempatkan dalam kumpulan seperti berikut

JOHAN & KETIGA KumpulanA

NAIB JOHAN & KEEMPAT Kumpulan B

4.1.3 Pasukan-pasukan lain akan ditempat dalam kumpulan tersebut dengan cabutan undi. 4.1.4 Sekiranya pasukan yang diutamakan (seeded) tidak mengambil bahagian, maka pasukan terbaik berikutnya hendaklah dipertandingkan kedudukannya.

4.2 Pusingan Kedua (SeparuhAkhir)

4.2.1 Johan dan Naib Johan dalam setiap kumpulan akan bertanding di peringkat separuh akhirkumpulan menang secara kalah mati.

4.2.2 Tempat Ketiga dan Keempat dalam setiap kumpulan akan bertanding di peringkat separuh akhir kumpulan kalah secara kalah mati.

4.2.3 Johan Kumpulan Aakan bertemu dengan Naib Johan Kumpulan B dan Johan Kumpulan B akan bertemu dengan Naib Johan Kumpulan A.

4.2.4 Pasukan-pasukan yang menang pad a perlawanan separuh akhir akan memasuki perlawanan akhir bagi menentukan JOHAN dan NAIB JOHAN, sementara pasukanpasukan yang kalah akan bermain untuk menentukan tempat KETIGAdan KEEMPAT.

5. CARAMENENTUKAN KEPUTUSAN PERTANDINGAN

5.1 Bagi pertandingan dalam liga, mata berikut akan diberi:

Menang 3 mata

Seri 1 mata

Kalah Omata

5.2 Sekiranya dua pasukan mendapat jumlah mata yang sama, maka pemenang kumpulan akan ditentukan mengikut sistem berikut:

5.2.1 Jika masih seri, pasukan yang mendapatjumlah skoryang terbanyak dikira menang. 5.2.3 Jika masih seri, pasukan yang pernah mengalahkan lawannya dikira menang.

5.2.4 Jika masih seri, maka pasukan yang mendapat pungutan (I) Gal, (II) Try, (III) Gal Penalti dan (V) Drop Gal terbanyak akan diambil kira.

5.3 Dalam pertandingan mengikut sistem kalah mati dan akhir, jika berlaku seri selepas sesuatu perlawanan, langkah-Iangkah berikut akan digunakan untuk menentukan pemenang:

5.3.1 Masa tambahan 10 min it sehala diberikan (Perlawanan akhir 15 min it)

5.3.2 Jika masih seri, sepakan penalti secara "sudden death" mengikut giliran pasukan secara selang-seli diadakan di garisan 22 meter.

5.3.3 Hanya pemain-pemain yang bermain dan berada dalam padang semasa masa tambahan dibenarkan mengambil sepakan penalti.

5.4 Masa Perlawanan

5.4.1 Masa untuk sesuatu perlawanan ialah 30 minit - 5 minit rehat - 30 minit.

5.4.2 Jika sesuatu perlawanan terpaksa diberhentikan kerana sesuatu sebab yang tidak dapat dielakkan dan perlawanan itu telahpun dijalankan melebihi 50 minit, maka keputusan pada masa perlawanan itu diberhentikan diambil kira.

6. PAKAIAN

Peraturan Pakaian ialah seperti yang telah ditetapkan dalam buku peraturan Lembaga Ragbi Antarabangsa (IRB)

7. GELANGGANG PERMAINAN

Gelanggang permainan mengikut spesifikasi dan ukuran gelanggang yang telah ditetapkan dalam buku peraturan Lembaga RagbiAntarabangsa (lRB). (Lihat Lampiran)

8. ALATAN

Bola pertandingan adalah saiz 5 dan spesifikasi bola ialah menurut peraturan yang ditetapkan oleh buku peraturan Lembaga RagbiAntarabangsa (lRB). (Lihat Lampiran)

9. KELEWATAN

9.1 Pasukan yang lewat masuk padang melebihi 15 minit dari masa yang ditetapkan dikira tidak menghadirkan diri.

9.2 Pasukan yang menunggu akan diberi kemenangan 21 - O.

10. MENARIK DIRI DAN MENYERAH KALAH

10.1 Sebarang penarikan diri atau menyerah kalah tidak dibenarkan.

10.2 Sekiranya ada pasukan menarik diri atau menyerah kalah dengan sengaja daripada pertandingan, semua keputusan pertandingan yang dimainkan oleh pasukan akan dibatalkan. Pasukan tersebut akan dirujuk kepada Lembaga Tatatertib.

10.3 Setiap pasukan mesti mengandungi sekurang-kurangnya 12 orang pemain untuk memulakan perlawanan. Jika tidak kemenangan percuma 21-0 akan diberikan kepada pihak lawan.

11. BANTAHAN

11.1 Segal a bantahan hendaklah dibuat secara bertulis dan dihantar kepada Pengelola Pertandingan dalam masa 1 jam selepas tamatnya perlawanan berkenaan.

11.2 Bermain di bawah bantahan dibenarkan. Jika bantahan itu berjaya, keputusan kemenangan ialah 21 - 0 diberikan kepada pihak membuat bantahan.

11.3 Setiap bantahan (11.1 dan 11.2) mestilah disertakan dengan wang pertaruhan sebanyak RM300.00 tunai. Wang pertaruhan tidak akan dikembalikan sekiranya bantahan tidak berasas.

11.4 Keanggotaan Jawatankuasa Bantahan yang akan bersidang terdiri daripada: 11.4.1 Pengerusi Pengelola atau wakilnya

11.4.2 Setiausaha Pengelola atau wakilnya

11.4.3 Pengerusi Teknik Ragbi MSSM K atau wakilnya 11.4.4 2 orang wakil Pengurus Pasukan yang tidak terlibat.

12. LEMBAGAJURI RAYUAN

Sila rujuk PeraturanAm MSSMK

13. LEMBAGATATATERTIB

14. PERKARA YANG TIDAK DINYATAKAN

Semua perkara yang tidak dinyatakan dalam peraturan ini akan diputuskan oleh Jawatankuasa Pengelola Kejohanan yang berkenaan dan keputusan adalah muktamad. Sila rujuk Peraturan Am MSSMK

> 3.4 meter

Diameter tiang ragbi ialah di antara 3 - 4 inci

5.6 meter --------

UKURAN TIANG GOl RAGBI

1

3 meter

UKURAN BOLA

.,_----- 280-300mm -----+-

mm

UKURAN PADANG RAGBI

o C!)

Garisan Bola Mati

c. Q) I- 0::

'" <II

.~

C!)

KAWASAN GOl

5,6 m

I I nm

Garisan 5 Meter

I I

I I

I I

I Garisan 22 Meter I

5m

I I I

I I I

I

I I I 15 m

I I Garisan 10 Meter ~

: I I

n . II I 10m II

c I r.:1I.~1~II.N TI=Nr.:1I.1-I

'~~~I----~I------~~~~-----J~I----~I~

reg I I 10 m I I

'-' I I

r-r---r------------- +---r-"

I I Garisan 10 Meter I I

I 15 m .1 I :

~ I I :

I I Garisan 22 Meter I I

I 5m

~

I I

I I I I

I I I I

I I

I I Garisan 5 Meter I I

I I I I

r-~----------------------~-

I5m 22m

Garisan Gol

'0 (!)

'0..

Q) I- 0::

'" III

';::

'" (!)

~AWASAN GO

Garisan Bola Mati

Tidak melebihi 70 m

1

!idak

m lebihi 2m

idak m lebihi 00 m

jid8k

elebihi 2m

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful