Universitatea ALMA MATER Facultatea STIINTE POLITICE ECONOMICE SI SOCIALE Anul II Finante si banci

CAIET DE PRACTICA

Tutore Prof. Univ. Dr HOANTA NICOLAE

Student TITIRIGA CIPRIAN IOAN

SIBIU 2010
CUPRINS Cap.1 Prezentarea entitatii. .......................................................................................................pag. 2 1.1.Infiintare,denumire,capital …………………………………………………………….pag. 2 1.2.Domeniu de activitate…………………………………………………………………...pag. 3 1.3.Structura organizatorica………………………………………………………………..pag. 3 1.4.Modul de organizare si conducere a contabilitatii.Circuitul documentelor…………pag. 4 Cap.2 Intocmirea documentelor contabile, a registrelor contabile , a declaratiilor si deconturilor……………………………………………………pag. 6 2.1.Registre contabile……………………………………………………………………….. pag. 6 2.2.Documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor…………………………pag. 7 2.3.Documente privind organizarea contabilitatii materialelor…………………………..pag. 8 2.4.Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti…………………..pag. 9 2.5.Documente privind organizarea contabilitatii drpeturilor salariale………………….pag. 10 2.6.Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor…………….pag. 12 2.7.Documente privind organizarea contabilitatii generale………………………………..pag. 13 2.8.Documente privind organizarea inventarierii patrimoniului………………………….pag. 13 2.9.Gestionarea,folosirea si evidenta formularelor cu regim special………………………pag. 14 2.10.Lucrari de sinteza si raportare financiar – contabila.Situatii financiare…………….pag. 14 Cap.3 Elemente de gestiune financiara a firmei………………………….pag15

Bibliografie ………………………………………….. pag 24

2

in conditiile codului muncii este stabilit de catre conducerea firmei.Are in prezent 52 de salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata.Infiintare.25 DURATA SOCIETATII : Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp.1.angajat pe baza de contract de munca. de o persoana fizica . b) DENUMIREA SOCIETATII : Numele dat este : « LANCO » SRL. e) ADMINISTRAREA SI PREZENTAREA : Societatea este administrata si reprezentata . 3 .1. d) CAPITALUL SOCIAL : Capitalul subscris si varsat este de 2. cu repectarea prevederilor Codului Muncii si regimului de asigurari sociale.174. avand CODUL UNIC de inregistrare RO 17541400 In prezent isi desfasoara activitatea in Talmaciu jud Sibiu indeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat.LANCO.SRL a luat fiinta in anul 2005.Prezentarea entitatii. Inca de la inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de TVA .Cap. Numarul inregistrarii la Registrul Comertului este J32/659/2005 . f) FORTA DE MUNCA: Societatea va putea angaja personal cu contract de munca. imposibilitatea realizarii obiectului de activitate. persoana juridica de nationaliatate germana isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile in vigoare si cu statultul societatii. #Actul constitutiv al societăţii SC LANCO SRL cuprinde urmatoarele elemente principale: a) FORMA JURIDICA : Subscrisa LANCO. cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Registrul Comertului. Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata.capital.400 lei. Societatea SC.denumire. 1. cetatean german. c) SEDIUL SOCIAL : Sediul social se stabileste in TALMACIU jud SIBIU stada Piata Textilistilor Nr. faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala.Necesarul de personal . g) DIZOLVAREA SI LICHIDAREA : Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic. pe durata nelimitata .

2. Crucea Roşie Germană. 1. Principalii clienti ai firmei sunt : poliţia federală .Activitatea principala a firmiei : Lanco este certificata pentru dezvoltarea domeniului de aplicare . ORGANIGRAMA UNITATII : ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA A 4 .Structura organizatorica.3. fabricarea şi distribuirea de corturi cu cadru din aluminiu . agenţiile internaţionale de ajutor şi diversele forţe NATO. cu schelet din oţel sau structura gonflabile şi produse gata făcute pentru textile tehnice DIN EN ISO 9001:2000 . 1. Domeniu de activitate.

se tine evidenta urmatoarelor documente : documente de intrare – iesire (facturi de la furnizor .Intocmirea documentelor contabile a registrelor contabile.se calculeaza impozitul pe profit si se elaboreaza situatiile financiare anuale. iar coordonarea activitatii in cadrul societatii este asigurata de catre directorul de productie in stransa legatura cu seful de sectie. Organizarea si tinerea contabilitatii revine contabilului . facturi emise) .4. Activitatea contabila este coordonata de catre contabil.declaratiile privind impozitul pe salarii si cele privind asigurarile sociale de sanatate.a declaratiilor si deconturilor. a declaratiilor la bugetul statului. contabilul va inregistra in programul contabil toate documentele luniiverificate si arhivate. pana in data de 5 a lunii urmatoare . Astfel pe langa evidenta registrului de casa si a jurnalelor de banca. a declaratiilor si impozitelor si taxelor locale precum si evidenta materialelor si a mijloacelor fixe.rosu.Circuitul documentelor.facturi clienti ex. Astfel .se intocmeste balanta de verificare lunara. se elaboreaza pe baza tuturor inregistrarilor si a celor cu caracter general si dupa o atenta verificare decontul de TVA. receptii.1. a registrelor de casa . a jurnalelor punctelor de lucru de vanzare si de cumparare . a deconturilor.2.facturi furnizori insotite unde este cazul de NIR. in cadrul SC LANCO SRL.a mijloacelor fixe. cu personal angajat cu pregatire de specilalitate . avize . Cap. Contabilitatea .La incheierea lunii .procese verbale de compensare.Astfel: registrele de casa . se tine in compartiment distinct . 5 .se inregistreaza toate cheltuielile generale ale societatii.Modul de organizare si conducere a contabilitatii. se tine evidenta imprimatelor cu regim special . Toate actele care sunt cuprinse in registrele de casa vor avea semnatura compartimentului financiar contabil si semnatura de aprobare a administratorului .a salariilor.

Principalele registre ce se folosesc. Registrul general de evidenta a salariatilor. rulajele debitoare. materiale auxiliare. grupate în funcţie de natura lor.Registre contabile. direct sau prin regrupare pe conturi corespondente. fişe de cont şah sau pe conturi corespondente. Formularele folosite drept registru „Cartea-mare” pot îmbrăca diverse forme. respectiv soldul iniţial. Angajatorul are obligatia a) b) c) d) 6 . prin articole contabile. Acestea se prezintă sub forma unor registre legate. Registrul-inventar cuprinde două părţi: listele de inventariere şi recapitulaţia inventarului. cum ar fi: fişe de cont pentru operaţiuni diverse. operaţiile patrimoniale. inventariate potrivit normelor legale. conform posturilor din bilanţul contabil. Elementele patrimoniale înscrise în Registrul-inventar au la bază listele de inventariere sau alte documente care justifică conţinutul fiecărui post din bilanţul contabil. forma „Cartea-mare” centralizatoare. Se listeaza la sfarsitul lunii . Acest registru in cadrul firmei SC LANCO SRL se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiune(materii prime . stabilindu-se situaţia fiecărui cont. după data de întocmire sau intrare a acestora în unitate. pe baza inregistrarilor efectuate zilnic. Registrul-inventar este documentul contabil în care se înregistrează toate elementele de activ şi de pasiv. Cartea-mare şi Registrul-inventar. Forma folosita drept registru « Cartea-mare « de firma SC LANCO SRL .2. rulajele creditoare şi soldurile finale. In cadrul firmei LANCO SRL acest jurnal este emis de programul de contabilitate « SOCRATE » . În cadrul recapitulaţiei. Registrul „Cartea-mare” este un document contabil obligatoriu în care se înscriu lunar. Datele consemnate în documentele justificative sunt înregistrate în ordine cronologică şi grupate în registrele contabile. este cea de fise de cont pentru operatiuni diverse. Aceasta fisa (cartea mare) este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveza odata pe an – la sfarsitul anului. în mod cronologic. înregistrările efectuate în registrul-jurnal. obligatoriu. în contabilitate sunt: Registrul-jurnal. prin respectarea succesiunii documentelor. marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar). datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ şi pasiv. Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu în care se înregistrează. Se numeroteaza pe fiecare pagina si va purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de munca. iar totalurile (rulajul) se inscriu manual in registrul jurnal (formularul tipizat) snuruit si inregistrat la Administratia finantelor publice TALMACIU la data infiintarii firmei. fişe şi situaţii ale căror conţinut şi formă corespund scopului pentru care se ţin.1.

registrul se completeaza si se pastreaza in format electronic . f) Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. e) Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate. Registrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al SC LANCO SRL .O. inspectia muncii. data incheierii contractului individual de munca . privind organizarea contabilitatii Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala . 2. la sediul central al angajatorului. pe grupe de mijloace fixe. data incetarii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia. durata acestuia . Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor . data inceperii activitatii. protectia impotriva incediilor. in cadrul departamentului de Resurse Umane. modificarea si suspendarea contractului. se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar. prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate. precum si in alte domenii prevazute de lege .2. pe baza documentelor primite. in cadrul serviciului Financiar-Contabilitate . fitosanitar. In cazul SC LANCO SRL .Este intocmit de seviciul Financiar-Contabilitate . Informatiile din Registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. urbanism.completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca. respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din Romania(C. prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea. 7 .R. conform normelor in vigoare. a) Nota de intrare –receptie a mijlocului fix – se realizeaza cu ajutorul programului de contabilitate si prin inregistrarea ei se efectueaza si inregistrarea in contabilitate a mijlocului fix.). in domeniile : financiar-fiscal. protectia consumatorului. in ordine cronologica. Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar . calitatea in constructii. numele. sanitar. unde se fac si inregistrarile in acesta.in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla. salariul de baza la data incheierii contractului.Documente imobilizarilor. durata muncii eta in ore/zi.

intr-un exemplar.  Document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate.3.b) Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloscelor fixe.Documente materialelor. Circula la : persoana care aproba miscarea mijlocului fix in cadrul unitatii . PUNCTULUI DE LUCRU . specialisti-consultanti. d) Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instaltiile care necesita montaj si probe tehnologice .  Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe. PUNCTUL DE LUCRU predator . privind organizarea contabilitatii a) N. PUNCT DE LUCRU)  Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie sau subunitate ( DEPARTAMENT . 2. de scoatere din uz . e) Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijloculi fix serveste ca :  Document de constatre a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe.R.  Document justificativ de inregistrare in gestiune si in contabilitate. la DEPARTAMENTUL . PUNCT DE LUCRU) la alta. precum cladirile si constructile speciale care deservesc procese tehnologice. pentru diferentele 8 .I. .Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitii . act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii. primitor. in prezenta membrilor comisiei care este formata din : presedinte. pentru ficare mijloc fix. Se intocmeste de serviciul Financiar-Contabilitate .asistenti la receptie.-ul serveste ca : document pentru receptia bunurilor aprovizionate. pentru semnarea de predare de catre responsabilul cu mijloace fixe si pentru semnare de primire de catre delegatul DEPARTAMENTULUI . acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologice. la serviciul Financiar-Contabilitate pentru inregistrarea miscarii mijlocului fix . document justificativ pentru incarcare in gestiune. c) Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca :  Document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii( DEPARTAMENT .

o la magazie . pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica. 3) . Circula la gestiune. dupa caz. 1) . respectiv mai multor materiale. 9 . atasat la factura (ex. .1) . pentru eliberarea cantitatilor prevazute. o la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului . document justificativ de inregistrare in contabilitate.Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material.constatate la receptie. executat pe hartie autocopiativa securizata. respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum. precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica . inseriere si numerotare. comun pe economie . o la cumparator . • Document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul aceleasi unitati in cazul transferului . b) Bonul de consum Serveste ca: .1 ) . • Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale .document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei si în evidenta contabila în partida simpla. semnandu-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare). atasata la documentele de livrare(factura sau avizul de insotire a marfii). pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate . c) Aviz de insotire a marfii : Formular tipizat cu regim special de tiparire. pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate . Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. pentru semnare de primire (ex.document justificativ de scadere din gestiune. pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare).la magazia de materiale. Se întocmeste în doua exemplare. pentru incarcarea de gestiune a produselor. dupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptiesi dupa consemnarea rezultatelor(ex. o la compartimentul financiar-contabil . la compartimentul financiar-contabil. Serveste ca : • Document de insotire a marfii pe timpul transportului . Circula: .la compartimentul financiar-contabil. pe masura lansarii. o la compartimentul financiar-contabil. atasat la factura(ex. Circula la : o furnizor . . marfurilor sau altor valori materiale primite. .

1) . numerotare . iesirilor si stocurilor de formulare. marfurilor sau altor valori materialesi pentru inregistrarea in evidenta magaziei. si se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata. sau în ordine alfabetica. de catre gestionar. Se intocmeste intr-un exemplar . Serveste ca : • Document de evidenta a intrarilor . • Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale . la iesiri si stoc. marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii . inseriere si numerotare. eventual subgrupe. iesirilor si stocurilor de valori materiale. pe feluri de materiale ordonate pe grupe. Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale. 10 . • Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare. dar în mod obligatoriu zilnic. care completeaza coloanele privitoare la intrari.2) e) Fise de magazie Serveste ca: . • Document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare . care au un regim special de inseriere. evidenta si urmarire . separat pentru fiecare fel de material. dupa caz . separat pentru fiecare fel de formular cu regim special. executat pe carton securizat. Se arhiveaza la : magazie(ex. Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune înregistrata.document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor. • Document de evidenta a formularelor anulate . f) Fise de magazie a formularelor cu regim special Formular tipizat cu regim special de tiparire. Se întocmeste într-un exemplar. la departamentul vanzari (ex. Nu circula. Înregistrarile în fisele de magazie se fac document cu document.sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale.d) Dispozitie de livrare Serveste ca : • Document pentru eliberarea din magazie a produselor. Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau în custodie se întocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii. pentru eliberarea produselor . semnandu-se de catre gestionarul predator pentru cantitatile livrate . fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. Circula la : o Magazie. . comun pe economie.

d) Chitanta . in numerar(lei sau valuta). Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Contabil si se arhiveaza 50 de ani . c) stat de concedii de odihna.5.4. Se intocmeste de casier in doua exemplare .Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani . Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Contabil si se arhiveaza 50 de ani. Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare). zilnic. Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Contabil si se trimite la casieria unitatii pentru plata .cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . organizarea contabilitatii a) stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas). 2. In baza documentului astfel intocmit casierul elibereaza – plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) . se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei . specific fiecarei banci . b) stat de salarii –lichidare. e) Registrul de casa lei si valuta. c) Dispozitia de plata / incasare .Documente privind drepturilor salariale.2. avansuri de trezorerie etc).Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura administratorului si stampila unitatii) administratorului si se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar.Se intocmeste de casier . unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa. b) CEC-ul de numerar .Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie . Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile . furnizori . unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casa. in doua exemplare : un exemplar ramane la casierie iar celalalt se arhiveaza in compartimentul financia-contabil unde se si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii. Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii. Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit. Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului.Acest fluturas se distribuie salariatilor . in plicuri sigilate.cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). d) fisa individuala . Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice . iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM .Documente mijloacelor banesti.Cu ajutorul chitantei se incaseaza sume de bani de la clienti. e) Ordin de deplasare(delegatie) 11 .Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative. privind organizarea contabilitatii a) Foaia de varsamant (formular tipizat.

(se intocmeste pe fiecare casa de sanatate in parte).unul depunandu-se la CNPAS .cealalalt exemplar cu numarul de inregistrare pastranduse in unitate.celalat cu numar de inregistrare se pastreaza la societate.25%) datorata de societate . Declaratiile la bugetul statului. Declaratia la bugetul asigurarilor de sanatate.Se depune lunar si cuprinde toate contributiile datorate bugetului statului si trimestrial impozitul pe profit. • Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans.Cuprinde contributia angajatilor la bugetul asigurarilor de somaj si contributia societatii. Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat(declaratia100) care se depune la Administratia financiara. Declaratia privind comisionul datorat Inspectoratului teritorial de munca.Cuprimde contributia societatii (0.Un exemplar se depune la ITM.. La justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii . Declaratia la bugetul asigurarilor de somaj – se intocmeste tot pe baza statului de salarii.Serveste ca : • Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea.se intocmeste lunar pe baza statelor de plata. lunar .Statul de salarii sta la baza intocmirii tuturor declaratiilor la bugetul statului.lista cu intrari si iesiri . lunar . tot in 2 exemplare unul ramane la unitate si celalat se depune la AJOFM.in 2 exemplare.Cuprinde contributia de asigurari sociale retinuta de la asigurati si contributia datorata de societate.declaratia privind contributia pentru concedii si indemnizatii. ordinul de deplasare se semneaza si de catre contabil. se semneaza de seful departamentului(daca este nevoie de avans de deplasare se semneaza si de administrator care aproba eliberarea din casierie a respectivei sume). • Document justificativ de inregistrare in contabilitate. Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea . intrun exemplar .Cuprinde contributia angajatilor si a societatii la bugetul asigurarilor de sanatate .in format electronic si anume : • Declaratia la bugetul asigurarilor sociale – se intocmeste pe baza statului de plata. • Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate. • • • • 12 .

e) fisier de carduri – pentru plata salariilor pe card(avans . La fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariatului . f) stat de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie . Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile . Acesta ramane ca act justificativ la registrul de casa.Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. c) stat de salarii cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). iar alt exemplar se arhiveaza impreuna cu statele de salarii (fluturasi) 50 de ani. lichidare si concedii de ohihna). a) Jurnal de vanzari organizarea contabilitatii Formulat tipizat fara regim special. iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM . Recapitulatia pentru plata salariilor (lichidare )contine si calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate . h) fisa individuala .se genereaza fisa fiscala . Un exemplar semnat de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic se trimite la Banca pentru plata salariilor in carduri . 2. i) fisa fiscala . 13 . Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. d) stat de concedii de odihna. in programele puse la dispozitie de aceste institutii.Pana se emit cardurile de catre Banca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar CP-ul . se depun la Administratia Finantelor Publice Talmaciu. mai bine zis cel tarziu la data de 28 februarie al anului urmator pentru anul incheiat. Serveste ca : • Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii.6. g) recapitulatii (pentru avans si lichidare ). Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata. Fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului . prin sefii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri sigilate. b) lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) . Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani .Toate aceste declaratii se intocmesc pe baza fisierelor pe care le pune la dispozitie programul de salarii »SOCRATE » . Acest fluturas se distribuie salariatilor . Programul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente: a) stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas).Documente privind cheltuielilor si veniturilor. numele si prenumele . Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului. Tot la sfarsitul anului . restul de plata si loc pentru semnatura(o fila pentru fiecare salariat).

• Document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului. • Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate. Acest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori (facturi cu care s-au achizitionat valori materiale sau prestari de servicii). comun pe economie. Serveste ca : • Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii. Se intocmeste intr-un singur exemplar . • Document de incarcare in gestiunea primitorului . a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate . • 14 . executat pe hartie autocopiativa securizata. Serveste ca : • Document de baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor . Acest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic. c) Factura(furnizor / client) Este un formular tipizat cu regim special de tiparire. Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . de la casele de marcat. Se arhiveaza la compartimentul financiarcontabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA(declaratia 300).Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata. in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA deductibila. • Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibila. • Document de insotire a marfii pe timpul transportului . b) Jurnal de cumparari Formulat tipizat fara regim special. Se intocmeste intr-un singur exemplar . in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA colectata datorata. • Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate. Se arhiveaza la compartimentul financiarcontabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA(declaratia300). inseriere si numerotare .

privind organizarea inventarierii Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii . Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. dupa caz . Serveste la : • Verificarea exactitatii inregistrarilor • Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica • Intocmirea situatiilor financiare Nu circula fiind document de sinteza. acolo unde este posibil acest 15 . Principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt : a) Decizia de inventariere . SC LANCO SRL este firma platitoare de TVA si deci foloseste factura fiscala cod 14-4-10/A. a elementelor de activ si de pasiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza. b) Declaratia de inventar . 2. de gestionar. privind organizarea contabilitatii a) Balanta de verificare In cadrul SC LANCO SRL se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati .8. 2. dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionarul respectiv. Operatiunile de export sunt consemnate in Factura fiscala (cod 14-410-A). in cazul schimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului. Serveste ca declaratie scrisa a gestionarului raspunzator de gestionarea valorilor materiale si banesti. sa fie atasata la aceasta factura si factura externa INVOICE in devize si in limba engleza( o limba de circulatie internationala). este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor CONTABILUL. urmand ca in baza solicitarii partenerului extern . sau.Documente patrimoniului. cel verde ramane la cotor.In cadrul firmei LANCO SRL facturile sunt intocmite de Departamentul vanzari in trei exemplare (exemplarul albastru merge la client . pe care o prezinta comisiei de inventariere. iar cel rosu se preda in contabilitate).Se intocmeste intr-un exemplar.Documente generale. Decizia de inventariere este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii societatii. comun si altor stiinte economice .7. Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile (de regula la sfarsitul anului) . care reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica .

• document justificativ de intregisrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si minisurilor constatte. Listele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu Delaratia de inventar si Procesul verbal (intocmit de comisia de inventariere cu concluziile inventarului) se predau la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare. Se intocmeste de catre serviciul Personal . inainte de inceperea operatiei de inventariere. f) Registrul-inventar : 16 . pe baza documentatiei prezentate de contabil (in cazul lipsurilor in gestiune rezultate in urma inventarierii ) se intocmeste in trei exemplare : exemplarul 1 pentru compartimentul financiar-contabil pentru punerea in aplicare (retinerea pe stat). care are sarcina de a respecta legile si al semna. de persoana care isi ia angajamentul(in urma unui proces verbal sau a unui referat din care rezulta paguba adusa societatii) si se arhiveaza in compartimentul financiar-contabil. « faptic » in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurile. a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii patrimoniale. • Document de inregistrare in contabilitate. si se semneaza de acesta.lucru. d) Decizia de imputare . Acest document serveste ca : • angajament e plata . c) Lista de inventariere . • document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri. Se intocmeste intr-un exemplar . exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului. Acest angajament se da in fata juristului societatii . • titlu executoriu pentru executarea silita . in caz de nerespectarea angajamentului. Serveste ca : • document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatii. • Titlu executoriu in momentul comunicarii. • titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor . • document centralizator al operatiunilor de inventariere Se listeaza din programul de contabilitate . listele de inventariere fara cantitati(doar cu simbolul si denumirea ). e) Angajamentul de plata . Aceste liste se completeaza cu numar de bucati gasite in timpul inventarului . • document pentru intocmirea registrului jurnal. Serveste ca : • Document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca.

Acest registru in cadrul firmei SC LANCO se completeaza odata pe an avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune(materii prime . marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar). Situaţiile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de către auditori financiari. • situaţia modificărilor capitalului propriu. In cadrul SC LANCO SRL . folosirea şi evidenţa formularelor cu regim special. • situaţia fluxurilor de trezorerie. materiale auxiliare. Situatii financiare. Analiza echilibrului financiar al întreprinderii. Gestionarea.persoane fizice autorizate. • politici contabile • note explicative. Cap 3 Elemente de gestiune financiara a firmei 3. evidenta formularelor cu regim special se tine la contabilitatea centrala folosind pentru fiecare tip de formular o “Fisa de magazie a formularelor cu regim special”.10. 2. 2.9. Lucrari de sinteza contabila. Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior. De gestionarea si folosirea acestor formulare raspunde contabilul . Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 de ani . Situatiile financiare anuale se compun din : • bilanţ. 17 . • cont de profit şi pierdere.1. Se depun la Direcţia Generală a Finanţelor Publice TALMACIU în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. si raportare financiar- Situatiile financiare in cadrul SC LANCO SRL se intocmesc de contabil si au la baza balanta de verificare si listele de inventariere.

ciclul operational ia in considerare 2 factori ai lichiditatii: perioada de conversie a staocurilor (perioada medie de timp necesara pentru transformarea materiilor prime in produse finite si vanzarea acestora) si perioada de conversie a efectelor comerciale de primit (perioada medie de timp necesara pentru tranformarea efectelor comerciale de primit ale firmei in numerar. aceasta perioada este egala cu DSO-“Days Sales Outstanding” sau perioada medie de colectare). Structura pasivelor reflecta gradul de exigibilitate (termenul de scadenta). si anume:ciclul operational si ciclul de plati. cum ar fi ciclul de conversie a numerarului. echilibrul financiar are o functionalitate si forme de exprimare distincte. Ciclul de plati ia in considerare perioada de intarziere a platilor (perioada medie de timp scurs intre moementul achizitionarii materiilor prime sau a 18 . De regula alocarile permanente sunt acoperite de surse permanente (capitaluri proprii si datorii financiare pe termen lung). fara dificultate. ci si perioadele de intrari si iesiri de numerar. rata curenta si rata rapida. fiind expresia realizarii echilibrului fiananciar pe termen lung si a contributiei acestuia la infapturirea echilibrului financiar pe termen scurt. doua dintre ele prezentand un interes deosebit: fondul de rulment net sau permanent (FRN) si fondul de rulment propriu. fond de rulment. riscurilor diverse pe termen scurt. sunt de natura dinamica. in timp ce activele circulante poarta numele de alocari ciclice (temporare). care se combina pentru a determina ciclul de conversie a numerarului. de fond de rulment. imobilizarile se numesc alocari permanente. Aceasta utilizare potentiala a lui a marcat si denumirea lui. Managementul ciclului fluxului de numerar este problemea cheie a managementului capitalului de lucru.Cu aceasta ocazie se va urmări modul de determinare si evidenţierea capitalului de lucru net (fondului de rulment) si a ciclului numerarului. Dupa gradul de lichiditate al activelor. Metodele traditionale de masurare a lichiditatii si a capitalului de lucru-capitalul de lucru net. Notiunea de fond de rulment poate avea mai multe formulari. Surplusul de surse permanente degajat de ciclul de finantare al invenstitiilor poate fi “rulat” pentru reinnoirea stocurilor si creantelor. conform conceptului francez. Fondul de rulment apare ca o marja de securitate financiara care permite intreprinderii sa faca fata. In analizarea acestei sistuatii. FRN e o parte a capitalurilor permanente degajata de etajul superior al bilantului pentru a acoperi nevoi de finantare din partea de jos a bilantului. Analiza echilibrului financiar se poate realiza conform”conceptului francez”. cu urmatoarea formula de determinare: FRN=CAPITALURI PERMANENTE-ACTIVE IMOBILIZANTE FRN=ACTIVE CIRCULANTE-DATORII PE TERMEN SCURT In aceasta situatie. cu ajutorul indicatorilor:situatia neta. necesarul de fond de rulment si trezoreria neta. Noile metode de masurare a lichiditatii. Pe scurt. este util sa se faca diferenta intre doi factori. reflectand nu numai nivelul activelor si pasivelor pe termen scurt. FOND DE RULMENT-CAPITAL DE LUCRU Ca parte componenta a echilibrului economic. sunt de natura statica.

angajarii fortei de munca si momentul platilor datorate pentru aceste materii prime sau forta de munca angajata.279.695.055+6543(cheltuieli in avans)-2.162 TOTAL PASIV 6.107 19.400 3.107=1.322 Alte fonduri proprii Datorii pe termen scurt TOTAL ACTIV 6.117.055 3. Calcularea si interpretarea fondului de rulment Societatea comerciala LANCO SRL TALMACIU prezinta urmatorul bilant la 30 .968.06.162 Calcularea fondului de rulment net.695.396.104 3.174.294.085.2010: ACTIV Active imobilizate Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Active circulante -stocuri -creante -disponibilitati 2.074=3. Fond de rulment net (FRN)=capitaluri permanente-active imobilizate Sau FRN=active circulante-datorii pe termen scurt Capital permanent=capital propriu+rezerve+datorii>1an=2420309+976.968.276 Observam ca intreprinderea LANCO SRL prezinta o structura financiara care evidentiaza un FRN pozitiv.322=1.085.003 2.117.383 FRN=3.840 2.279. 19 .396.276 Sau FRN=3.389.428 659.338 Capital social PASIV 2.383-2. Ciclul de conversie a numerarului este perioada de timp scurs intre momentul platii materiilor prime achizitionate si primirea in numerar a contravalorii produselor finite vandute.098.289 14.

99 zile Numarul de zile de stocare=(2.276/500.238.557.839.81 zile Viteza de rotatie a creditelor furnizori=(1.619 511.099)*365 zile=72.557.099 : 500.000)*365=1866.000 Viteza de rotatie a debitelor clienti=(511.567 : 3.99+1866.12 zile 20 .276 : 3.099 : : 328.567/328.238.Ciclul numerarului Ciclul operational(zile) =Viteza de rotatie a debitelor clienti (in zile) + numarul de zile de stocare – viteza de rotatie a creditelor furnizori (zile) Unde : Viteza de rotatie a debitelor clienti=( sold mediu clienti /cifra de afaceri)*365 Numarul de zile de stocare = (stoc mediu /costul vanzarilor ) * 365 Viteza de rotatie a creditorilor furnizori = (sold mediu furnizori/achizitii)*365 Stocuri : materii prime: Produse finite Achizitii Creante clienti Datorii furnizori Cifra de afaceri Costul vanzarilor 2.68=564.409 : 1.68 zile Ciclul operational=72.409/3839.81-1375.839.619)*365=1375.

309/3.294.107+3.60 4.322= 0.428)/ 2.279.117.383 =0.322=1.671.276/3.162=0.085.055-3.055)/ 2.47 =(Active circulante-Stocuri)/Datorii curente =(3. Contul de rezultate stabileste veniturile si cheltuielile din trei subgrupe de operatiuni: -operatiuni de exploatare legate de ciclul de activitate curenta -operatiuni financiare -operatiuni exceptionale.Rata autonomiei financiare =Capital propriu/Capital permanent =2.Principalii indici (rate)financiari si capacitatea de autofinantare Se vor analiza rezultatele financiare ale întreprinderii pe baza contului de profit si pierdere si a bilantului contabil stabilindu-se principalii indici (rate) financiari si capacitatea de autofinanţare.71 2.968.695.Masurarea traditionala contabila a rezultatelor se bazeaza pe o comparare intre cheltuielile reale si veniturile reale produse de activitatea intreprinderii in cursul unei perioade.396/6.25 II Indicatori de echilibru financiar 1. Principalii indicatori sunt : I.695.25 3-Rata solvabilitatii generale =Active totale/Datorii curente =(2.prevazandu-se in acest sens elaborarea unei situatii de sinteza specifica numita contul de rezultate sau contul de profit si pierdere.055/2.Rata capitalului propriu =Capital propriu /Active imobilizate fata de activele imobilizate 21 .396.2.Indicatori de lichiditate 1-Lichiditate generala 2-Lichiditatea imediata =Active circulante/Datorii curente=3.Rata de finantare a stocurilor=Fond de rulment/Stocuri =1.294.420.322=2.3. Evidentierea rezutatelor constituie unul din obiectivele traditionale ale contabilitatii generale.968.428=0.968.Rata datoriilor =Datorii totale/Active totale =3.38 3.695.

968.420.046.055=0.309+3.309-2.543-2.162-2.085.202 4.117.383 3.107=303.396.839.Indicatori ai fondului de rulment 1.14 III.Rata rentabilitatii resurselor =Profit net/Cheltuieli totale consumate =26.099/6.42 zile 2.309/2.63 =360/Rotatia activului total )=571.Rata rentabilitatii economice=Profit brut/Capital permanent =37.294.Fondul de rulment permanent=Capital propriu total+Imprumuturi si datorii financiare-Total active imobilizate =2.96 (Viteza de rotatie in zile =360/ Rotatia activelor circulante)=375 zile 2.117.117.085.671.428+659.=2.107=3.420.Fondul de rulment total =Total active-Active imobilizate =6.968.117.154/ 3.853=0.251/4.Indicatori de gestiune 1.Fondul de rulment propriu =Capital propriu total-Total active imobilizate =2.01 =Cifra de afaceri/Active totale =3.Rotatia activelor circulante =Cifra de afaceri/Active circulante =3.099/3.289-2.01 3.322=1.839.006 V.107=1.383 =0.420.Rata rentabilitatii financiare =Profit net/Capital propriu =26.396+6.420.395 Capacitatea de autofinantare 22 .258.055 2.Necesarul de fond de rulment =Stocuri+Creante+Active de regularizare-Datorii curentePasive de regularizare = 3.396.Rotatia activului total (Viteza de rotatie in zile IV.Indicatori de rentabilitate 1.309=0.107=3.695.251/2.162=0.

251 Incasarile banesti potentiale obtinute de intreprindere dinintreaga sa activitate reprezinta 4. Caracterul fundamental al acestei resurese tine de faptul ca aceasta constituie elementul de baza caruia finantarea externa va putea fi solicitata si atrasa de catre intrepridere.e vorba de profitul brut sau rezultatul brut reinvestit in intreprindere. 3.084.130 155.06.084.084.823 269.777.3.determinate de activitatea intreprinderii sunt reprezentate de: -cheltuieli pentru exploatare -cheltuieli financiare -impozit pe profit TOTAL PLATI 3.030 37.877 4.057.platile banesti .2010.903 4. Autofinantarea corespunde resurselor noi obtinute din activitatea intreprinderii si destinate sa finanteze activitatea viitoare.057.007 3.030 10.853 3.251 Acest surplus reprezinta capacitatea de auto finantare a intreprinderii.903 26.007-4.154 10.823 269.046.777.Autofinantarea constituie in general pivotul finantarii intreprinderilor si pentru unele dintre ele sursa exclusiva a finantarii in fazele decisive ale dezvoltarii.pe baza contului de profit si pierdere prezentat in continuare: Denumirea indicatorilor VENITURI TOTALE –din care: Venituri din exploatare Venituri financiare CHELTUIELI TOTALE –din care Cheltuieli pentru exploatare Cheltuieli financiare Profitul brut al exercitiului Impozit pe profit Profit net Suma 4. 23 .PRAGUL DE RENTABILITATE LA NIVELUL INTREPRINDERII.007 lei Pe de alta parte .756=26. Voi calcula capacitatea de autofinantare pentru Societatea Lanco SRL la 30.756 Surplusul incasarilor potentiale asupra platilor va fi deci: 4.928.

251/3. 24 .839.006 Rata de rotatie=3. Până la acest nivel al producţiei unitatea înregistrează pierderi.Diagnosticul rentabilitatii reprezinta rationamentul financiar care sustine deciziile de investitii si de finantare si care are in vedere notiunile de rentabilitate si risc. Diagnosticul rentabilitatii se face in functie de realizari . numit şi punct critic sau punct de echilibru.tinand cont de informatiile contabile anuale. Activitatea devine rentabilă după pragul de rentabilitate.839.constituie un indicator de rotatie a capitalurilor investite.099/6.rata marjei economice si rata de rotatie a activului economic.00378 Pragul de rentabilitate reprezintă o modalitate de evaluare a riscului în raport cu fluctuaţiile mediului ambiant. marchează acea dimensiune a producţiei la care costurile totale sunt egale cu încasările din vânzarea producţiei. Cunoaşterea pragului de rentabilitate trebuie să fie preocuparea tuturor conducătorilor impunându-se nu numai determinarea acestuia ci şi analiza pragului de rentabilitate.63 =0.permitand sa se aprecieze nivelul activitatii in raport cu capitalurile investite. Determinarea pragului de rentabilitate se poate face: I.Intreprinderea este cu atat mai productiva cu cat nivelul de activitate este mai mare pentru o suma data a capitalurilor investite.63 Ka=0.162=0.egala cu rezultatul economic dupa impozitare raportat la cifra de afaceri Rata de rotatie a activului economic se calculeaza raprtand cifra de afaceri la activul economic. Pragul de rentabilitate. pentru întreaga activitate a unităţii. Rentabilitatea economica constituie variabila fundamentala pentru explicarea formarii ratei de rentabilitate a fondurilor proprii. Ka=rata marjei x rata de rotatie Rata marjei economice. iar rezultatul este nul.  în studiul programelor de modernizare sau retehnologizare a producţiei. firmei care produce şi comercializează mai multe produse agroindustriale.085.099=0. respectiv a producţiei. Analiza pragului de rentabilitate este necesară:  în activitatea curentă ca metodă de prevedere a profilului la modificarea nivelului de activitate. Rata marjei=26.006 x 0.  în studierea consecinţelor creşterii vânzărilor sau cifrei de afaceri (CA). Diagnosticul ratei de rentabilitate economica se sprijina pe descompunerea ratei de rentabilitate economica Ka in doua componente.

deci CA = CF + CV Cu cât CA este mai mare cu atât riscul de exploatare este mai redus şi reyultă că unitatea se adaptează repede la modificările mediului ambiant prin cantitatea producţiei obţinute. II.relativ stabilă când CA se situează sub 20% peste pragul de rentabilitate (MS20%).II. .CV) = CF CF şi QE = 25 . Linia costurilor variabile (CV) porneşte din origine şi este crescătoare. iar costurile totale (CT) au o evoluţie lineară ascendentă. Determinarea pragului de rentabilitate la nivelul unităţii Acest punct critic se realizează când cifra de afaceri este egală cu cheltuielile totale: CA = CT Cheltuielile totale (CT) se compun din cheltuielile fixe (CF) şi cheltuielile variabile (CV). veniturile totale (CA) vor fi reprezentate de o dreaptă cu o pantă mai mare decât cea a costurilor totale. Cu cât cifra de afaceri (CA) se situează mai departe de pragul de rentabilitate. În punctul E. Determinarea pragului de rentabilitate pe produs Pragul de rentabilitate se poate determina prin metoda grafică şi prin calcul algebric. (producţie) admis. Din studiile statistice s-a dedus că unităţile economice se pot găsi în următoarele situaţii: . fără ca această oscilaţie să implice riscul înregistrării unor pierderi. pentru un singur produs.confortabilă când CA depăşeşte cu peste 20% pragul de rentabilitate (MS20%). veniturile (CA) sunt egale cu cheltuielile totale (CT). Costurile fixe (CF) grafic au forma unei linii paralele la axa volumului producţiei. şi reprezintă nivelul minim de activitate. iar profitul este nul. tehnica de calcul a pragului de rentabilitate poate fi etapizată. Dacă preţul de vânzare este într-o perioadă neschimbat. Când costurile variabile evoluează în mod direct proporţional cu volumul producţiei se foloseşte modelul liniar de evoluţie a costurilor variabile şi a veniturilor. Metodologia de determinare ia în considerare sensul de evoluţie a costurilor şi veniturilor la modificarea volumului de producţie.instabilă când CA se situează cu până la 10% peste pragul de rentabilitate (MS10%). V = CT şi P=0 sau QE  P = CF + CVE Continuând explicitarea relaţiei se obţine pentru punctul E: QE  P = CF + QE  CV QE  P .QE  CV = CF QE(P . unitatea are stabilitate financiară mai mare. . Marja de siguranţă (MS) reprezintă un element analizat cu atenţie de bănci în cazul unui eventual credit şi în fundamentarea unor decizii juste privind dezvoltarea în perspectivă a unităţii. Diferenţa dintre pragul de rentabilitate şi cifra de afaceri este numită flexibilitate absolută sau marjă de siguranţă (MS) şi indică în ce măsură poate oscila volumul activităţii. I. Această metodă permite prevederea profilului la modificarea nivelului de activitate.

cheltuieli variabile pe unitatea de produs (materiale. Ionascu I.Editura Didactica si Pedagogica.mărimea producţiei fizice corespunzătoare pragului de rentabilitate (E). ci din vânzarea acestei cantităţi se obţine numai recuperarea cheltuielilor fixe şi variabile. Bucuresti.Editura Didactica si Pedagogica. Finantele intreprindreilor. în timp ce pentru o producţie mai mică decât QE se obţin pierderi.1999 26 . sau a produsului planificat.Bucuresti.1993 Bistriceanu GH.Editura Economica.1993 Gestiunea financiara a intreprinderii. Ilie V. Rezultă că pragul de rentabilitate reprezintă nivelul producţiei la care veniturile asigură numai recuperarea cheltuielilor. salarii) QE .2001 Negrea E Feleaga N.CV CV . Adochitei M Finantele agentilor economici. Ea reprezintă o informaţie absolut necesară în luarea deciziei de asimilare a unui produs nou. Contabilitate financiara.Editura Economica. Bibliografie Antoniu N Adochitei M. Ilie V.4 volume. Neagoe I.P . iar profit se obţine la nivel de producţie mai mari.Bucuresti.Bucuresti. Pentru o producţie (volum de activitate) mai mare decât QE se realizează profit. QE este nivelul de producţie pentru care unitatea nu înregistrează profit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful