PERSONAJELE

COSTIC HAZLIUL LIC PANGLIC UN COMISAR UN VÂNZ TOR DE ALUNE PR JITE PUBLIC CUCOANA CHIRI A GRIGORI BÂRZOI, so ul ei ELLIEN MOGHIOR, aeronaut ungur NAE N UCESCU DESPA, so ia lui (Scenele se petrec din dosul Mitropoliei, pe pia a destinat pentru ascendarea baloanelor, 1874.) Not . La deschiderea cortinei, câ iva solda i, în mijlocul scenei, in frânghiile ce sunt legate de n vodul balonului. Ellien Moghior e în nasel , ocupat a- i face preg tirile de plecare. Balonul, purtând cu litere mari numele de Ciub r-Vod , este în l at astfel ca s fie v zut de publicul din sal . Nasela e ornat cu steaguri tricoloare. Lume mult în fund. În dreapta, o estrad . Pe lai a din fa , N ucescu i Despa. Hazliu i Panglic se primbl pe sub estrade lornietând damele. Vânz torul se poart pintre public, strigând din timp în timp: Alune pr jite! eapte de-o para! [modific ]

SCENA I
PUBLICUL, MOGHIOR, N UCESCU, DESPA, HAZLIU, PANGLIC ,VÂNZATORUL, [CHIRI A] COR Ce minune! ce dr cie! Parc -i din poveste, z u! A ajuns omul s fie Mai u or decât un zmeu. Nu-i destul c el pe lume Bate câmpii deseori,

. s -l por i s n tos. Dar n-ai citit ziarul de ast zi? DESPA: Care? c -s multe de toate ca semin a de ardei..Acum el vroie te-anume Ca s zboare chiar prin nori! N UCESCU (într-o mirare necurmat ): Aoleo! maic !. N UCESCU: Cel cu alune... cel cu anon uri pr jite. ....... N UCESCU: Tocmai acolo... boierule? Te dor fica ii de ipi a a? N UCESCU (închinându-se): Plec ciune.. nu te mai mira a a cu gura c scat . sus?. N UCESCU: Ce tufe? Ce tufe. HAZLIU (oprindu-se): Ce te-a apucat.. N UCESCU: Hazliu nume.... asta. dar pentru ce i cum? Nu e treaba noastr ... domiciliat în Cuibul-cu-Barza.. A a-i e numele. frate. DESPA: Apoi de. VÂNZ TORUL (strig ): Alune pr jite! eapte de o para. se mi c balonul.) PANGLIC : Lic Panglic . nu. Despo?. D-ta e ti doftor de fica i? HAZLIU: Ba. lincenciat în mofturie i domiciliat la Ra ca.. N UCESCU: Tronc! MOGHIOR (la solda i): Apuca i de frânghii i ine i zdreav n. Balonul sta.... Ce-a fost s mai fie! DESPA: Taci. s-a urca el dac i-a fost scris. Bine i-a fi mergând.. N UCESCU: Aoleo! maic !. c te-or crede bucure tenii sc pat din tufe. candidat de paraponisire.. DESPA: Care Ciubar-Vod .. i d-lui? (Arat pe Panglic . N UCESCU: Ziarul cel cu. cel din basme? N UCESCU: Ba.. DESPA: i ce mai spune el în limba lui? N UCESCU: Spune c ast zi Ciubar-Vod a s se urce în naltul cerului. sunt doftor de n uci.... când sufl viforul... N UCESCU: S m fericesc cu numele d-tale? HAZLIU: Tachi Hazliul..

PANGLIC : Nu mai încap în el... e bute de bani.. sunt din Br ila. s te întreb un lucru. sunt mul i ca d-ta prin provincie? N UCESCU (mândru): Mul i!. Numele d-tale? N UCESCU: Nae N ucescu....... Statul n-are noroc la procesuri. cu nevast . dar în tain . i eu de la Gorgiu... fiica r posatului Pitar Mo .. N UCESCU: Nu m nebuni.. m rog.PANGLIC (p unindu-se): Precum vezi.. i tot oameni. s m pliroforise ti ritos.. VÂNZ TORUL (strig ): eapte de-o para! N UCESCU: Domnule Hazliu. îi crap pielea. Ce s fie balonul sta? HAZLIU: i-oi spune bucuros. N UCESCU: De chit!.. Dup nume te-a fi crezut din Lipscani... HAZLIU: Ce bun suflet de om! M rog.... HAZLIU: Negre it.. dac a a i-a fost scris.... PANGLIC : i nu te-ai fi în elat. zis Cioclu. (Arie) .. Hazliule? HAZLIU: Iar între noi s r mâie.. numai într-un picior. adic s vezi: am venit la Curtea de apel pentru un proces cu statul. i am s -l câ tig.. HAZLIU: i a i venit în Bucure ti ca s vede i balonul? N UCESCU: S v d?...... N UCESCU: Panglic !. ca patrio i« c t m s -l mai u ur m. dar..... HAZLIU: Sunte i vecini. i cu ce-i umflat .... proprietar.. E o be ic de chit... nu glum !. Despo? Cic Ciub r-Vod e o be ic de chit! DESPA: O fi. Despa Calc nstr chini.. Dumneaei (arat pe Despa). N UCESCU: Tronc!. N UCESCU: Asta o s zicem cu to ii i. N UCESCU: Ce-i pas ? Are de unde pl ti. Auzi.. a a de mare!.. HAZLIU: Nici vorb nu-i...

moghiarul..Acest balon e umflat. Afrodito? DESPA: O fi. dar cine-l poart pe sus?. Nu-i a a. ha.Unguru-i gata de plecare... i. u urel.. . dac i-a fi fost scris. Vii cu noi... HAZLIU: Bine zici. Lic . sus... Sus.... sus se urc el. sus se urc el. i de-aceea. Cu profesii de credin De patriot r suflat. sus. COR i de-aceea.. Magnatul Ellien Moghior... Ca s aib u urin . ce s zici? N UCESCU: A prins gust la jonc iuni. nene. VÂNZ TORUL (strig ): eapte de-o para! HAZLIU: Ha.. N-ar avea decât s m umfle ontul f r veste. fereasc Pronia!... cel din nasel . Vorbe mari. N UCESCU: Tronc! (În parte. u urel.. Sus. N UCESCU: i nu-i e team c s-a lovi de bolta cerului i i-a face un cucui? HAZLIU: Nu! el cearc s fac jonc iune între cer i p mânt. N UCESCU: O fi! Materia nu lipse te.) Tot din Scriptur gr ie te Cioacla. colo? HAZLIU: Tocmai. Hai s ne apropiem. Cu fumuri de nerozie Parveni ilor de azi.. hait! m-am dus la dracul praznic... cucoane Nae? N UCESCU: Ba.. N UCESCU: Care?.. Cel din paneri.. ha! Parc-o face înadins mitocanul... PANGLIC : Iaca. Deprindere.. Vrea multe i ieftine. Cine-i aeronaftul? HAZLIU: Un ungur.. arlatanie La un loc cu ni el gaz. a...

......) Domnilor.. a a s-o tii. Publicul din fund se apropie de nasel i d semne de ner bdare. domnule. Bârzoaie. din mândr baroneas . Se urc ... Marele balon. COR Vivat! bravo mii de ori.) HAZLIU: Ei! Domnule Moghior. se urc -n balon! CHIRI A De ce nu? Chiri a-i leoaie.... domnule.. Vrea s-ajung baloneas ! CHIRI A: D-apoi cum? i de ce nu?. sunt gata numaidecât. CHIRI A (purtând un coc exagerat) COR Chiri a. (Tare.... MOGHIOR: Ei! dar. HAZLIU: Ian las România-n pace.. Hailaif . cucoana Chiri a! baroneasa! din Paris i din Viena! [modific ] SCENA II Cei dinainte. c tre public.(Se produce o mi care pe scen .. Chiri a. Doar una-i Chiri a pe lume. model de bonton. Viitorul patriei române. Nime?. i pleac f r s ne mai faci cuvânt.. Glorie României.. ai de gând s plec ast zi sau teai pus pe clocit ou ? MOGHIOR: No.. nici Despa. de.. de dou ori. domnule... are s aib onoare a face ascensiune.. plec.. Chiri a se duce-n nori! Ea. MOGHIOR: Nime nu are curagiul?... CHIRI A (dintr-o tribun ): Stai c eu vin.. aice pornit. O dat . cu vânt sau f r vânt. Cine vroie te s fac ascensiune cu mine? N UCESCU: Eu nu vreau. doamnelor... Ciubar-Vod . înalt noble e i onorabil public. TO I: Cine? Cine? CHIRI A (venind în scen ): Eu.. plec. de i multe au .

profesorul lui Guli .. tontu! Parc m-am îngr at la casa lui.. sfinte..... de... i moi ascensiunearisi chiar de-a fi s . cel troienit în P curari. dac mi-ai fi v zut Parisul i Viena.. Dac nu mi-au venit de hac nici balonul meu cel galben. palicarul din vremea grecilor vechi. ai ti c sexul nostru. slav Domnului! iat -m -s tot gras i frumoas . poate. N UCESCU: Aoleo.) Dar mi.) Taci. -acum vreau s umblu i prin v zduh ca o ciocârlie ginga ... (Se p une te.. M-am cânt rit la spozi ia de la Viena i am tras cât o pean . e tot gracios i u urel. (Arie din ´Chiri a la Parisµ) CHIRI A . c strechiat -i! CHIRI A (furioas ): Cine-i str chiat .. (Despa se sup r ..i pomeni de tr snete..ambi ie ca s -i samene.. Habar n-am!. de fulgere. n ucule? N UCESCU: Nu d-ta. CHIRI A: Zic ce-a vrea. nu tot asta de la noi. Am umblat pe ap i pe uscat. dar fiindc d-ta nu e ti nici Alkibiad..) S -mi cad co cogea bute pe sc fârlie.. N UCESCU: Fereasc Pronia! (În parte. din hailaiful Bucure tilor. c -i în stare s ne sar -n cap. Eu sunt o persoan ca vestitul Baiardi. sans peur et sans reprocher.. sufle eilor. Nu v îngriji i.. ti i.. Câte am p it eu! prin câte am trecut de când ne cunoa tem i. domnule. plec ciune! (În parte. de pericole etcetera i cele multe. A a spunea Alkibiad. ce-a zice so ul d-tale când a afla?. PANGLIC (ascuns între public): Cam grea ciocârlie! CHIRI A: Aud? Cine-a spus c -i grea?.i cad pe cap din naltul cerului.... Te în eli.. dac mi-ai fi c l torit ca mine pe unde i-a în rcat dracul copiii. Despa.. mi.. ca s v d de-oi g si i pe acolo bazaconiile ce le-am v zut pe p mânt. (Tare) Cocoan Chiri o. am ot rât s mai v d i alte lumi.) Auzi. cocoan . -apoi dac ai fi un om umblat i citit. ca s mearg vestea Chiri ei peste nou m ri i nou ri. Despa.. ciripitoare. apoi de balonul ista o s m spariu?. fie cât de gras.i zice.. c balonu-i alt gâsc . dup cum ne-a încredin at mosiu arl .. o s m sui în lun i în stele. li i ... mam topit! CHIRI A (exaltat): Dar! o s m înal pe unde nu s-au în l at nici zmeii... Tocmai Ciub r-Vod o s -mi fac otia?... dac ai face parte din lumea cea mare. soro. nici palicar...

goala. Bat . VÂNZ TORUL eapte de-o para! CHIRI A -or striga voios: Ura! VÂNZ TORUL . CHIRI A Deci. bat . n-ar zice ba. vite. Chiri a exaltat Vrea în ceruri s r zbat . smulte. goal . Chiar de-a fi din a lor poal coborând ochii) Ca s cad rostogoal . N-are cine cump ra. parol. smulte. bat . VÂNZ TORUL eapte de-o para! COR N-are cine cump ra eapte de-o para. VÂNZ TORUL eapte de-o para! CHIRI A Ei. smulte etc. n-ar zice ba. goal . vite. bat . Sper c to i m-or admira. vite. bat . goal . goal .Am v zut amoruri multe -amora i cu pene smulte. bat . Vite. i caractere-njosite. Nu de mult la noi ivite. vite. bat . goal . Smulte. vite. Ei. eapte de-o para. parol. Goal . vite.

balonul e gata.. MOGHIOR (în tain ): Amorul!. i cu to ii om striga: eapte de-o para! (Moghior se coboar din nasel i se apropie de Chiri a. vertuoas . sunt jurat s p zesc credin . m gn elule. El m-a metamorfozat. pl tindu-mi datoriile.. . nepâr ag.. în v zduh?.. (Scena urm toare e aparte.eapte de-o para! COR Dar! cu to i te-om admira. pentru ca s cape i concesiuni i jonc iuni...) Dar nu se poate una ca asta.) -apoi. t tarii. eapte de-o para.. i ai venit cu mine la Bucure ti...) Cenu er. (În parte.) MOGHIOR (cu sentiment): Ah! CHIRI A: D-ta m-ai sc pat de belea la Viena. CHIRI A (în parte): Mititelul! (Tare. amora ! Îi cunosc i eu dr ciile i renghiurile etcetera i cele multe! Dar ce are a face cu balonul? MOGHIOR: Ascult -m : Neputând s am parte de d-ta pe p mânt. de nu-mi încap în piele. (Tare. gr fu orule. am fete mari cu copii i un fl c u de b iat la Senat... c .) MOGHIOR: Cucoan Chiri a. nu-mi pas ! Vreau s facem jonc iune de inimi împreun .. Ba înc am i giucat cearda ul împreun în sala lui Bosel..i ca i de treab . m recunoa te i? CHIRI A: Da cum.... m car c bine b tând: Tot ca una.. ba s .. ca s fii a mea! CHIRI A: Eu? pe mine.. mi-am pus în gând s te r pesc în v zduh. CHIRI A (întorcându-se i z rind pe Moghior): Piei... MOGHIOR: Pâr ag.. s nu te recunosc?.. cum de-ai ajuns balonist din jonc ionist?. CHIRI A: El te-a metaformozat? Bat -l norocul.. D-ta e ti balonistul? MOGHIOR: Eu.. Eu sunt m ritat cu Bârzoi.. nu tii? Sunt o persoan vertuoas .. când v-a fi cu pl cere. drace!.. Da bine.i g se ti pâr agul cu Chiri a. fata mea.

Hailaif . publicul a teapt . apoi se apropie de nasel .. ce este? BÂRZOI: Chiri o. Chiri o! TO I: Ce este.) CHIRI A: Hai! (În parte.MOGHIOR: A! nu face nimic. Vrea s-ajung baloneas . Bârzoaie. i nu. te azvârl din nasel ca pe-o minge. din mândr baroneas ... te-oi dezlega eu de toate jur mintele..i musta a): Om vedea. model de bonton. CHIRI A: Vai de mine! b rbatu-meu? BÂRZOI: Eu.. [modific ] SCENA III Cei dinainte. N-o l sa i s se suie în n s le cu ungurul. UN COMISAR BÂRZOI (intr în sala teatrului pe la finele corului.. Chiri a.... pre legea mea. COR Vivat! bravo mii de ori! Chiri a se duce-n nori! Ea. c ... se urc -n balon! CHIRI A Adio! Chiri a-i leoaie. Se urc .. se apropie de orchestr deodat ): Nu l sa i. i strig .) Ar avea haz s pat vro otie tocmai în nori. MOGHIOR (r sucindu..i dau voie s ba i lela prin v zduh cu balonistul. Cucoan Chiri a.. Poftim. fugi de lâng nasel . (D bra ul Chiri ei i face jurul scenei. dar!. închinându-se la public. BÂRZOI. dar las· pe mine! COR Chiri a... CHIRI A: Ba s nu te-mping p catul. Când îi fi sus în aer.

fugi încolo! (D brânci comisarului. domnule. jupâneaso?. (Îl apuc -n bra e i-l scoate afar din sal . hai! (Cu foc.. BÂRZOI: A a i-e povestea. sufletele. duce i-l la M rcu a.) De-acum e ti a mea.. COMISARUL (lui Bârzoi): Stai.) CHIRI A: Opri i-l. solid -i? . COMISARUL: Domnule..·· (Vrea s sar pe scen . CHIRI A: M car s te i îngrop. hai degrab în balon. COMISARUL: Nu-i ie i? dac doar tiu s te duc i pe sus.. CHIRI A: L-au umflat? Aferim. c-oi fi silit s te arestez. sunt comisar. BÂRZOI: Nu tiu eu de astea.i pas dumitale? COMISARUL: Domnule. c-a turbat... dar ie i afar . nu m iart filotimia s te ascult. CHIRI A: Pune. COMISARUL: Ei! nu mai lungi vorba i ezi lini tit... MOGHIOR (luând-o de mân ): No. încalte. s m vezi mort dac -i face asfin iune cu balonul.. BÂRZOI: Cum? s tac molcu când îmi fur de la ochi pe Chiri u ca mea? M ri.) BÂRZOI (zb tându-se): Protestarisesc în numele hristoitiei! Domnule. (Îl apuc de guler. unde te duci? BÂRZOI: Ce.) COMISARUL: A a?. peste orchestr . Chiri . nu face scandal. Nu te iart filotimia? lan s . BÂRZOI: Nici nu vreau s te tiu. lega i-l..i ar t eu filotimie. Apoi vin eu s te-nha .) CHIRI A: Strâmt nasel ! dar.) BÂRZOI: Ba n-oi ie i. D-le Moghior.CHIRI A: Da bine. BÂRZOI: Scandal! Eu fac scandal? Iaca cine face scandal. fr ioare. Arestuie te-i pe dân ii. gânde te c onorabilul public i înalta noble e.i pofta-n cui! (Se suie amândoi în nasel . e ti vândut ungurului.

. A i în eles? Cucoan Chiri .. (Se ap r ..) Ellien Moghior! CHIRI A (la solda i): Lachez tout! PUBLICUL: Ura! (Solda ii las frânghiile i se retrag în fund. MOGHIOR (de sus): Feri i! (De art sacul..) Da. maic !. apoi se opre te.... c ci s-a oprit balonul.. MOGHIOR: Adic un s rutat. CHIRI A: Iaca mo panu. Publicul râde. s nu ne vad nime de pe p mânt.. MOGHIOR: Ah! d -mi un cioc. du-te-ncolo.MOGHIOR: Cât podul de la Pesta. neru.... ba. CHIRI A: Ce s -i dau? un cioc?.) MOGHIOR: Ne suim. (Vrea s o s rute... Chiri o. Un nour se coboar pu in din frize pentru efectul perspectivei... Chiri a are prea mul i nuri! VÂNZ TORUL: eapte de-o para! MOGHIOR (în v zduh): Ah! Chiri o.. N-ai nici o grij .inatule. MOGHIOR: Bine zici!.. lua i seama bine s da i drumul frânghiilor când oi striga: Ellien Moghior!.. Despo.. dlor. Nasela se ridic încet.. du-te cioarelor... se duce. Balonul se urc pu in. se opre te..... prive te. c te v d oamenii! Vai de mine!. CHIRI A: Ian nu te obr znici. iaca.) N UCESCU: Aoleo! maic .) N UCESCU (venind în scen i c tând în sus): lan prive te.i ochii. se duce..) . plec m. (Ridic un s cu or de nisip. de-acum n-ai încotro face.) N UCESCU: Aoleo! m-a chiorât! (Se întoarce la locul lui frecându. se dr gostesc prin v zduh ca c r bu ii.... Trebuie s m iube ti. s-a oprit! HAZLIU: Nasela e cam grea.) Acum.. ine-te bine... D -mi un cioc unguresc. (La solda ii care sunt împrejurul naselei.. Mai bine arunc lest ca s ne putem sui. Chiri o! ne suim!.. mi-am g sit beleaua!... (Scoate p l ria i o învârteste-n aer strigând.

iaca balonul!. CHIRI A (luptându-se): Vai!. s rmanul!..... se vede.. colo........) HAZLIUL: Ce s-aude?.. Pompierii! (Publicul se uit în sus. sus....... Despo. s -l duc la spital!. Cade ungurul!.. PANGLIC : Pare c se coboar . TO I: Cade!« feri i!...... Iaca..) N UCESCU: Bre! ce groz venie!. Parc se lupt cu ungurul. -apoi s mor.. COR Ce fapt grozav i trist! Ce fapt nea teptat! S rmanul balonist! De-a tumba a picat! HAZLIUL: Dar oare unde-i balonul?. mi s-a încre it pielea!.. (Deodat cade în mijlocul publicului un manechin ce seam n cu Moghior..... e pierdut !.. l-a apucat de gât. Cade!. degrab ! (Soldatul ridic manechinul i iese. . Chiri a cere ajutor.. a a i-a fost scris!... s-a dus în naltul cerului.. a murit! s-a turtit ca o pl cint !.. oare ce i se-ntâmpl ? PANGLIC : Prive te. HAZLIUL: Sta i.. Îl vezi..... a disp rut... cu Chiri .. TO I: S rmana!. cum a c zut de r u? DESPA: Apoi de.... Aoleo!.. ca o rândunic .. cu tot. Un doctor!« un doctor!. Ai v zut.) PUBLICUL (înconjurând manechinul): A!.) CHIRI A (dup nor): S ri i! agiutor!. HAZLIUL: S rmana!.... Cum o s se coboare?.... Umfla-te-ar rusaliile! (Nasela dispare dup nour.... l-a plecat pe marginea naselei!. Lic ? PANGLIC : Ba nu..CHIRI A: lan ascult .... MOGHIOR (cu foc): Numai un cioc. feri i!.. astâmp r -te c te dau jos din tr sur ..

.) HAZLIUL: i tunica!. (Iese. De s-a lovi de p mânt. m duc.) PUBLICUL: Ura! s tr iasc cucoana Chiri a! CHIRI A: Încet... coborându-se... bravo! (Nasela ajunge pe scen ... Mergi de preg te te cele trebuincioase.. A a. trage. cu bra ele i umerele goale): Bine v-am g sit. oameni p mânteni! (Sare din nasel .. se dezbrac ... PANGLIC : i cocul. (Publicul apuc de frânghie.) HAZLIUL: Iaca i Chiri a. domol.) (O frânghie lung începe a spânzura de sus... . tii una... O vezi în nasel ? PANGLIC : O v z. în corset.... i. PANGLIC : Bun idee. cucoan ! c .. încet.... Lic ? Hai s improviz m o ora iune cucoanei Chiri e. Chiri a l-a u urat azvârlind cocul..) TO I: Balonul! Balonul!« s-a apropiat! CHIRI A (strig de dup nor): Prinde i cap tul frânghiei... balonul a început a se coborî mai încet.... Primejdie.... prinde i frânghia.. bine. HAZLIUL: i cortelul. i nasela se ive te. frumos.. Chiri u ca lui Bârzoi.) COR Bine-ai venit înapoi! Bine-ai sosit între noi. nu sa alege nici and r de biata Chiri a.... (Toate aceste obiecte cad pe scen una dup alta.HAZLIUL: Ba cade« cade cu o repejune sp imânt toare. N UCESCU: Aoleo! De nu mi-ar c dea pe sc fârlie! (Î i deschide cortelul.... ba nu... face semne de desperare. z u! te-am crezut pierdut pentru totdeauna. PANGLIC : Bine zici!.. S nu m izbi i de p mânt......) Uff! slav Tat lui i Fiului c m-am v zut iar pe uscat! HAZLIUL: Cât ne pare de bine la to i. Eroin -ntre eroi! CHIRI A (f r coc.. î i arunc mantila.

Onoarea s -mi diafendefsesc.. cu dou . Moghiorul meu turbat M-apuc la pupat! Atunci mânia m-a umflat. CHIRI A: Cam. nu mia i g sit bulendrele?. i din nasel l-am zburat..... Acum asculta i tragedia mea: (Arie din ´Domino noirµ: ´Ah! quelle nuit!µ) CHIRI A [modific ] I Cum am plecat. Privindu-l. îns .. v rog.. De mine s-a legat.... Le-a i cules?. sfinte Dumnezeu. Eu îl refuz. Z u.CHIRI A: A ! nu piere Chiri a cu una.. Ap r -l de mai r u!µ .. Ca pe-un flaimuc Ce s-a tot dus de-a tumba. c -s cam. spune-ne ce vi s-a întâmplat! V-a i pierdut hainele pe drum i v întoarce i. Iar el.. M-am despoiat.. dar apoi ce era s fac pentru ca s -mi scap via a?. neglige?. desfrunzit . bat. Adev rat... i-l rog cinstit s nu fac abuz. Moghiorul. numaidecât.. HAZLIUL: Dar. apropo... hu tiuliuc. Cerând cu mare foc S -i dau un cioc.. f r glas -am zis în gândul meu: ´Ah! te rog. într-o toalet cam. Mersi.. Îmi sare-n gât! Zadarnic cat s -l potolesc. am r mas. monsiu Mu unache..

Cred c s-a fi metaformozat în papric . cocoan .. Scap -ne de mai r u!µ i nici una. zvârl tunica. Pu in a lipsit s -mi azvârl i turniura. Atunce am r mas Iar f r glas S-am zis în gândul meu: ´Ah! te rog. dar s nu-mi uit vorba: [modific ] II Deodat -n sus.... N-a r mas lat?. Balonul dus De duhul necurat În aer a zburat. tare de o el. Întocmai chiar i mai dihai decât bietul moghiar. COMISARUL: Ba nu.. Îns deodat-am început A coborî precum n-am vrut. zvârl de pe cap p rul meu de ba ca.. cocul cel de patru oca i trei litre.... zvârl mantila de pe umeri. a fi c zut pe sl nin . i s-a fi s turat de amor. zvârl cortelul.Dar. S-a în l at! Mi se p rea C -n ochii mei lumea pierea i ame eam.. pentru ca s se u ure balonul. a înviat i s-a dus cu banii aduna i la cas .. ungurul!. apropo« unde-i moghiorul?. Alt belea! Ce s m fac? i cum s scap? M-aca în grab de supap i trag mereu cât pot S ias gazul tot. sfinte Dumnezeu. lulea.. CHIRI A: Cum?.. nici dou ..... dar noroc c balonul i-a moderat ..

. Câ i dintr-acei fuduli m re i Aveau aspectul de bure i! Câ i zmei.. s tr iasc cucoana Chiri a! CHIRI A: S rut ochi orii.repegiunea. (Î i a eaz cocul. politicos. Un râs nea teptat M-a apucat -am zis în gândul meu: ´Ah! te rog. noroios.. Iar pe aici Oamenii mari. Ap r -ne de mai r u!µ TO I: Bravo!. sfinte Dumnezeu. [modific ] III i cum c deam... s -mi pun tunica. Pitici. mersi. oamenii mici Mi se p reau pitici.) ..... De-a rostogol. p reau pigmei! Atunci.... pitici. cu toate c nu mi-e ru ine s m vad soarele cum sunt!. Mu unache. Luxos.... CHIRI A: Mersi. pierzându-se-n n mol. Pe gios vedeam Acest ora frumos. De sus..) (Se aude zgomot în culise. lei-paralei... i. a a. i iar dispar. gândind c gioac rol Pân· ce se dau frumos de gol. cucoan Chiri . HAZLIUL (aducând obiectele): Ce inspira ie minunat a i avut! lat obiectele dvoastr .

. Unde-i Chiri a? CHIRI A: Vai de mine!... i la poli ie! (Solda ii ridic pe Bârzoi care se lupt . (Fuge primprejurul balonului..... Bârzoi!. jupâneaso!... apoi sare peste lavi a pe care edea N ucescu.. apoi se opre te în mijlocul scenei. b rbatu-meu.... N-am eu dreptul s -mi p zesc nevasta?.... c -i slut la Prut..) Aice? Aice-i?.. Fugi încolo! COMISARUL (zice solda ilor): Umfla i-l pe sus..) BÂRZOI: Anaftema s fi i. culcat într-un baldachin împodobit.) PUBLICUL: Ce s-aude? ce s-aude? (Vrea sa ias . M-am cununat cu dânsa înainte de resmiri .. Paracliserul.. Moisi. iat -te.. îl r stoarn jos i dispare în culise. (Intr ..... prinde i-l. etc... pe sunetul mar ului..) HAZLIUL (oprindu-i): Sta i pe loc. am sfeclit-o. A teapt s . BÂRZOI: În l turi..) CHIRI A: La s n toasa. Nu-i averea statului. Vine cucoana Chiri a în triumf!! PUBLICUL: Uraa! . Unde te soco i? la M rcu a? BÂRZOI: Ce vrei tu cu mine?. Cortegiul face jurul scenei pe dinaintea estradelor din care sunt aruncate bucheturi Chiri ei.. Barbu L utarul. apoi Baba Hârca. purtând un stindard cu inscrip ia: Vivat Chiri a. BÂRZOI: A!..i dau eu balonuri i nasele. gulera ilor!. Pl cintarul. nebunule. COMISARUL COMISARUL: Prinde i-l. Chiri a. este adus în triumf. având fiecare câte un steag cu numele sau pe dânsul. Zapciule.) (Îndat se aude între culise fanfara din mar ul operei Profetul i începe a defila pe scen un cortegiu format de principalele roluri create de Millo... (Se repede. nu-l l sa i s intre.......... BÂRZOI.[modific ] SCENA IV Cei dinainte. În frunte merge Panglic .. cu tot neamul vostru! (Iese furios. Chiri o!.) N UCESCU: Aoleo! maic !« m-a ucis! COMISARUL (prinzând pe Bârzoi): Stai.. Chiri a e a mea..

Mândr Chiri ! etc. z u! (Apoi ea se suie iar în baldachin i cortegiul pleac . Bravo zmei . Cu foc. Pe to i v-a s ruta. salut cânt pe partea muzicii mar ului ce vine în urma corului. Glorie i onor! (Cortegiul oprindu-se în mijlocul scenei..) COR Glorie i onori. Chiri a se coboar din baldachin..) i . Mândr Chiri . cu foc nepotolit Buluc la sânul meu V-a strânge.. pe partea întâi a mar ului:) COR Glorie i onori..) CHIRI A (cu sentiment) Români! sufletu-mi este uimit! i de m-a asculta. cântând.(Dup fanfar . Care-a zburat prin nori Ca o porumbi ! Hai s strig m în cor: Mândr Chiri ! Acum i în viitor. corul cânta versurile urm toare. etc. (Cortina cade în strig tul de ´uraµ al publicului de pe scen .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful