LANDSVERORDENING van de 29ste december 1997 houdende regels ten aanzien van waren Wetstechnische informatie Gegevens van

de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp Nederlandse Antillen LANDSVERORDENING van de 29ste december 1997 houdende regels ten aanzien van waren Warenlandsverordening Gouverneur van de Nederlandse Antillen algemeen volksgezondheid

Opmerkingen m.b.t. de regeling Artikel 10 van de oorspronkelijke regeling, voor zover van toepassing op waren, niet zijnde eet- en drinkwaren, is - in afwijking van de andere artikelen - in werking getreden met ingang van 20-10-2007. Dat tijdstip is vastgesteld bij landsbesluit van 26-9-2007 (P.B 2007, no. 72). De artikelen 11, 12, 13, 14, 15 en 16, voor zover deze artikelen van toepassing zijn op waren, niet zijnde eet- en drinkwaren, zijn nog niet in werking getreden. Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 7-4-2006 (P.B. 2007, no. 37) is vastgesteld bij landsbesluit van 12-9-2006 (P.B. 2006, no. 73). Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Onbekend Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Landsbesluit visserijproducten 1999 (P.B. 1999, 157) Landsbesluit ter uitvoering van art. 23, lid 2 (P.B. 2003, 55) Landsbesluit etikettering van levensmiddelen (P.B. 2005, 16) Landsbesluit productie en uitvoer producten op basis van melk (P.B. 2005, 56) Landsbesluit zoetstoffen in levensmiddelen (P.B. 2005, 60) Landsbesluit kleurstoffen in levensmiddelen (P.B. 2005, 61) Landsbesluit additieven in levensmiddelen (P.B. 2005, 62) Landsbesluit in- en uitvoerverbod pluimveevlees en -producten 2007 (P.B. 2007, 30) Beschikking visserijproducten 1998 (P.B. 1998, 65) (vervallen) Ministeriële beschikking van de 30ste juni 1998 (P.B., 1998, 98) Beschikking visserijproducten 1998.2 (P.B. 1998, 227) (vervallen) Ministeriële beschikking van de 29ste december 1998 (P.B., 1998, 254) de Ministeriële beschikking van de 10 juni 1999 (P.B. 1999, 85) Ministeriële beschikking (P.B. 1999, 89) Ministeriële beschikking (P.B. 1999, 113) Ministeriële beschikking ter uitvoering van art. 4, lid 1, juncto art. 3, lid 1, onderdeel j (P.B. 2000, 1) Ministeriële beschikking ter uitvoering van art. 4, lid 1, juncto art. 3, lid 1,onderdeel j (P.B. 2000, 94) Ministeriële beschikking ter uitvoering van art. 4 (P.B. 2001, 35) Ministeriële beschikking ter uitvoering van art. 4 (P.B. 2001, 37) Ministeriële beschikking ter uitvoering van art. 4, lid 1, juncto art. 3, lid 1, onderdeel j (P.B. 2001, 56) Ministeriële beschikking ter uitvoering van art. 4, lid 1, juncto art. 3, lid 1, onderdeel j (P.B. 2001, 121) Ministeriële beschikking ter uitvoering van art. 4, lid 1, juncto art. 3, lid 1, onderdeel j (P.B. 2002, 124) Ministeriële beschikking ter uitvoering van art. 4, lid 1, juncto art. 3, lid 1, onderdeel j (P.B. 2002, 125) Ministeriële beschikking ter uitvoering van art. 4, lid 1, juncto art. 3, lid 1, onderdeel j (P.B. 2003, 96) Ministeriële beschikking ter uitvoering van art. 4, lid 1, juncto art. 3, lid 1, onderdeel j (P.B. 2003, 97) Ministeriële beschikking ter uitvoering van art. 4, lid 1, juncto art. 3, lid 1, onderdeel j (P.B. 2004 , 41) Ministeriële beschikking ter uitvoering van art. 4, lid 1, juncto art. 3, lid 1, onderdeel j (P.B. 2004, 84).

8 03-08-2001 P. 22 art. 3. 23 Kenmerk voorstel Zitting 2003-20042808 Zitting 2001-20022520 Zitting 1999-20002336 Zitting 1997-19982006 01-08-2001 art.B. 20 21.B. 2003. 19. 20. no.B. 334 Datum inwerkingtreding 15-09-2006 01-02-2003 01-12-2001 01-01-1998 Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft art. 2001. no.Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum ondertekening Bron bekendmaking 07-04-2006 P. 6 Nieuwe regeling . 80 29-12-1997 P.B. 1997. 22. no. 37 18-12-2002 P. no. 2006. 19a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful