HORNEROVA ŠEMA U fajlovima iz prve godine srednje škole , polinomi i algebarski izrazi, smo naučili kako se dele polinomi

i kako se pomoću Bezuovog stava dobija ostatak pri deljenju polinoma. Engleski matematičar Horner je napravio šemu za deljenje polinoma P( x)  an x n  an 1 x n 1  ...  a1 x  ao sa x  c . Ideju je dobio u teoremi o jednakosti dva polinoma : Polinomi P i Q su identični ako i samo ako su istog stepena i ako

su im koeficijenti uz iste stepene od x jednaki.
Da mi prepričamo njegovu ideju... Kad delimo polinom P ( x)  an x n  an 1 x n 1  ...  a1 x  ao , koji je n - tog stepena sa x  c , dobijamo polinom

Q( x)  bn 1 x n 1  bn  2 x n  2  ...  b1 x  bo , koji je n-1 stepena i ostatak, to jest : Pn  x    x  c  Qn 1  x   r Sredjujući ovo i uporedjujući odgovarajuće koeficijente Horner je dobio formulice: bn 1  an bk 1  ak  c  bk r  a0  c  b0 Ovo zapisano u obliku šeme bi bilo: gde je k  1, 2,...n  1

an
c

an 1 bn 2  an 1  c  bn1

....... .......

ak bk 1  ak  c  bk

....... .......

a0 r  a0  c  b0

bn1

Evo nekoliko primera koji će vam verovatno razjasniti primenu Hornerove šeme…

Primer 1.

Podeliti polinom
Rešenje:

P ( x)  2 x 4  x3  3 x 2  4 x  1

sa x  1

www.matematiranje.com

1

.matematiranje. www. bn 1  an Iz formulica bk 1  ak  c  bk r  a0  c  b0 gde je k  1.sa ( slobodan član) Iz polinoma x  1 “ pročitamo” da je: c  1 ( uporedjujemo x  1 sa x  c ) Da postavimo Hornerovu šemu: a4 c b3 a3 b2 a2 b1 a1 b0 a0 r Sad zamenimo vrednosti … 1 2 b3 -1 b2 3 b1 -4 b0 1 r Po Hornerovim formulicama računamo vrednosti za b... a slobodan član je 0. imamo: b3  a4 b2  a3  c  b3 b1  a2  c  b2 b0  a1  c  b1 r  a0  c  b0 b3  a4  b3  2 b2  a3  c  b3  b2  1  1  2  b2  1 pa je : b1  a2  c  b2  b1  3  11  b1  4 b0  a1  c  b1  b0  4  1 4  b0  0 r  a0  c  b0  r  1  1 0  r  1 ubacimo u šemu: 1 2 2 -1 1 3 4 -4 0 1 1 Dobili smo polinom trećeg stepena čiji su koeficijenti b3  2 uz x 3 .n  1 . b1  4 uz x . 2. b2  1 uz x 2 .Iz polinoma P( x)  2 x 4  x3  3x 2  4 x  1 a4  2 a3  1 a2  3 “ pročitamo” da je: jer je to koeficijent uz najveći stepen x 4 jer je to koeficijent uz stepen x3 jer je to koeficijent uz stepen x 2 a1  4 to je koeficijent uz x a0  1 član bez x.ove.com 2 .

Imamo dakle: 2 x 4  x 3  3x 2  4 x  1  ( x  1)(2 x 3  1x 2  4 x)  1 ili zapisano na drugi način: 2 x 4  x3  3x 2  4 x  1 1  2 x 3  1x 2  4 x  x 1 x 1 Primer 2.matematiranje. pa su ti koeficijenti nula! x  2 uporedjujemo sa x  c pa je c  2 Iz P ( x)  3x 6  2 x5  x3  4 x  1 je: a6  3 a5  2 a4  0 a3  1 a2  0 a1  4 a0  1 a6  3 c  2 a5  2 a4  0 a3  1 a2  0 a1  4 a0  1 Preko formulica tražimo: b5  a6  b5  3 b4  a5  c  b5  b4  2  (2)  3  b4  8 b3  a4  c  b4  b3  0  (2)  (8)  b3  16 b2  a3  c  b3  b2  1  (2) 16  b2  31 b1  a2  c  b2  b1  0  (2)  (31)  b1  62 b0  a1  c  b1  b0  4  (2)  62  b0  128 r  a0  c  b0  r  1  (2)  (128)  r  255 www.com 3 . Podeliti polinom Rešenje: P ( x)  3x 6  2 x5  x3  4 x  1 sa x  2 Ovde pazimo jer nema x 4 i x 2 .

matematiranje.com 4 .a6  3 c  2 a5  2 b4  8 a4  0 b3  16 a3  1 b2  31 a2  0 b1  62 b5  3 a0  1 b0  128 r  255 a1  4 Imamo da je: 3x 6  2 x 5  x3  4 x  1  ( x  2)(3x 5  8 x 4  16 x3  31x 2  62 x  128)  255 Ili u drugom zapisu : 3x6  2 x5  x3  4 x  1 255  3 x 5  8 x 4  16 x 3  31x 2  62 x  128  x2 x2 www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful