WHAT TO SEE At first glance, Shkodra seems a small city for tourists.

But you can aimlessly wander around the historical streets between the Colosseo hotel and the Cathedral, or visit the busy shopping streets near the football stadium. But tourists can track down interesting sights such as Marubi Photo Collection, the beautiful Ottoman-era house with the Historical Museum and the quirky old Turkish bathhouse. The top must-see sight in Shkodra, of course, is Rozafa Castle Në shikim të parë, Shkodra duket si një qytet i vogël për turistët. Por mund tju fluturojë koha duke u endur nëpër rrugët historike midis hotel Coloseut dhe Katedrales, ose të vizitoni rrugët e tregut të mbushura me njerëz pranë stadiumit të futbollit. Por turistët mund të gjejnë aty pamje interesante të tilla si Fototeka Marubi, shtëpia e bukur kohës osmane me Muzeun Historik etj. Por kryesorja e të gjithave që duhet vizituar patjetër në Shkodër sigurisht që ështe Kalaja e Rozafës. Sahati i Inglizit One of the most peculiar buildings of Shkodra is the small stone clock tower near the AlZamil Mosque. Built in 1868, it¶s part of the house that once belonged to English Lord Paget, who had the intention to have an Anglican Church there. The Lord's mission didn't have success and when he saw that his religious mission failed, instead of the bell for the tower, he brought a big clock that could be seen from far away. In the fixed hours the inhabitants heard its laud tik-tak. The lord's house was made of 15-16 rooms. The first floor is a sight in itself, with carved wooden ceilings and Gothic-style windows. Th yard of the house was closed of a bog wooden gate carved with ornaments. After his death the house was sold and for a period, the city's Fire Brigate Command had its office in its yard. Englishman Clock Një ndër ndërtesat më të veçanta në Shkodër është kulla e vogël prej guri që ndodhet pranë Xhamisë Al-Zamil. Ndërtuar në 1868, është pjesë e shtëpisë që dikur i përkiste lordit anglez Paget, i cili kishte si qellim ta kthente këtë ndërtesë në një kishë anglikan. Misioni i lordit nuk pati sukses dhe kur pa se i dështoi misioni i tij fetar, në vend të kembanës, për kullën, ai solli një sahat të madh per t¶u dalluar nga larg. Në orët e përcaktuara degjohej krisma e saj tingelluese. Shtëpia e lordit përbëhej nga 15-16 dhoma. Kati i parë i shtëpisë është një pamje në vetvete, me tavanet prej druri të gdhendur dhe dritare të stilit gotik. Oborri i shtëpisë mbyllej me një portë të madhe druri gdhendur me ornamente. Pas vdekjes së tij shtëpia është shitur dhe për disa kohe në oborrin e saj ishte vendosur edhe komanda e zjarrfikësve të qytetit. Grand Café This beautiful building is a classic Balkan inn with a ground floor bar and rooms upstairs that for decades was one of Albania's most famous cafés. Intellectuals, revolutionaries and artists alike unit ed and argued over cups of Turkish coffee . It is a building with a typical 19 t h century architecture, which has s erved as a cafe in the past three centuries. Even though the Grand Cafe is clos ed for the moment, it is considered an important highlight of t he city of Shkodra. Kafja e Madhe Kjo ndërtesë e bukur është një han klasik Ballkanik me një bar në katin përdhesë dhe dhoma lart, që për dekada ka qenë një nga kafenetë më të famshme të Shqipërisë. Është një godinë me arkitekturë tipike të fundit të shek. XIX, porse ka shërbyer si kafe në tre shekujt e fundit. Intelektualë, revolucionarë dhe artistë ashtu të bashkuar diskutonin duke e shoqëruar me nje kafe turke. Edhe pse Kafja e Madhe për momentin është e mbyllur, ajo konsidereohet një monument i rëndësishëm i qytetit të Shkodrës. Gjuhadol & Sarreq

rrugë ende e mban shenjat e revolucionit . "MIGJENI" Theatre For the first time in Albania theatrical bodies were created in the South 120 years ago. Especially along Rruga Branko Kadia you can see some grand former diplomatic residencies. Zef Kolombit etj. Sarreq është zona përreth katedrales. constructed during the period that the Great Powers were pondering how to chop up the region in the aftermath of the Turkish defeat. në zemër të qytetit të Shkodrës. Ajo. mbron e ekspozon 700 piktura. The Art Gallery . Galeria e Arteve Nje vizitë në galerinë e arteve u afron me kulturën e këtij qyteti.Shkodra¶s most attractive quarters can be found in the area between the Colosseo hotel and the Cathedral. Të dyja rrugët janë të ndërtuara me elegancë me ndërtesa të shekullit të 20. Që nga viti 1970 galeria ruan. karikaturistë e grafistë të talentuar të këtij qyteti. Interes të veçantë paraqesin veprat e piktorëve të traditës si ato të Kolë Idromenos. Performance e pare u luajt ne vitin 1879 dhe gjatë periudhës së komunizmit u luajten shumë pjesë të Bertolt-it dhe Brecht-it Në skenën e këtij teatri janë luajtur pjesët më të famshme të autorëve botërore dhe nga gjiri i tij kanë dalë aktorë nga më të mirët të vendit. skulptura e grafika etj. In its scene have been played plays of the most famous authors in th world and from its bosom became famous the best actors of the country. right in the heart of Shkoder's city centre. Deri në vitin 1919 femrat nuk lejoheshin te performonin ne skene. The Migjeni Theatre stands at the square Sheshi Demokracia (former: Sheshi 5 Heronjte). Gjuhadol-i është lagjia në Rrugën 13 Dhjetori dhe rruga Branko Kadia. ka hapur ekspozita vjetore e personale për piktorë. the street still bears the scars of revolution . Up to 1919 women were not allowed to perform on stage. Teatri Migjeni ndodhet në sheshin Demokracia (ish 5 Heronjtë). përfshin vepra të autorëve shkodranë dhe tz atyre të mirënjohur shqiptarë.banka e ishshtetit është ende një guaskë e zbrazët. Galleria e Arteve vazhdimisht ka organizuar veprimtari të suksesshme. Sidomos përgjatë Rrugës Branko Kadia ju mund të shihni disa ish seli të mëdha diplomatike. Quajtur me emrin e datës së kryengritjes së popullit më 13 dhjetor 1990 të cilat çojnë në vandalizëm e shumë institucione shtetërore. First performances took place in 1879 and during the communist years many plays of Bertolt Brecht were shown. skulptorë. Shkodra me tradita të lashta ka ditë të vlerësojë artet figurative. Gjuhadol is the district around Rruga 13 Dhjetori and Rruga Branko Kadia. Also in Shkodra was put on scene the first Albanian opera called "Mrika" whose author was the Shkodran compositor Preng Jakova. të ndërtuara gjatë periudhës kur Fuqitë e Mëdha po mendonin si ta copëtonin rajoninmenjëherë pas humbjes turke. ekzekutuar nga orkestra sinfonike dhe interpretues vokal të Shkodrës. me disa shtëpive të vjetra fine të mbetura. executed by the simphoninic orchestra ond vocal interpreters of Shkodra. Shumë familje shkodrane kanë ruajtur me fanatizëm vepra arti të vjetra. Sarreq is the area around the cathedral. which meant that men had to play the female characters. Gjuhadoli dhe Sarreqi Lagjet më tërheqëse të Shkodrës mund të gjenden në zonën ndërmjet hotel Koloseo dhe Katedrales. Gjithashtu në Shkodër është vënë në skenë opera e parë shqiptare "Mrika" me autor kompozitorin shkodran Preng Jakova. Teatri "MIGJENI" Për herë të parë në Shqipëri trupat teatrale u krijuan në Shkodër para 120 vjetësh. Simon Rrotës. që nga periudha e Rilindjes Kombëtare e deri në ditët tona. në fondet e saj. Both streets are lined with elegant turn of the 20th century buildings. të autorëve tanë e të huaj. që do të thotë se burrat duhet të luanin edhe rolet e femrave. Ndoc Martinit.the former state bank is still an empty shell. with a few fine old houses remaining. Named after the date of the popular uprising on 13 December 1990 which lead to the vandalism of many state institutions.

and has been restored to it's old state. të specializuar në . At that time. The gallery has protected and maintaqined 700 pictures. while the basement of the hous e holds a s mall archaeology exhibition. A s mall unconnect ed room here was for conducting private negotiations. do trading and administration jobs. the city of ancient traditions has greatly valued the visual arts. Shkodra in it's heyday was a prime merchant's city. charicaturists and grafists of this city.A visit to the Art Gallery may help you get in touch with the culture of the Shkodra City. specialise in some craft. familjet merreshin ngapak me të gjitha llojet e tregtisë. with 2500 shops in t he bazaar and 80 types of crafts repr es ented. his sons and their wives and childr en. Në atë kohë. dating from National Renaissance to the present. bijtë e tij dhe gratë e tyre me fëmijët. older daught ers wer e kept well out of sight. The gallery of Art continuously has organised successful activities. the grand rooms wit h decorated wood en ceilings were for receiving guests. vizitoni godinën e mrekullueshme të të periudhës osmane. ajo ishte një entitet e rrethuar me një mur masiv 7 metra të lartë dhe me zona të ndara në mënyrë rigoroze për burrat që bënin biznes. një nga rreth 15 tëngelur në Shkodër. In the garden lies a Roman tomb and a Venetian stone well (decorated with St. It's very typical of Ottoman hous es of the 17th-19th centuries. cook and take care of the family. as a house with no fire was cursed. patriarku ose kryefamiljari së bashku me gruan e tij. sculptors. Muzeu është në fakt jo më shumë se vetë ndërtesa . positioned along the ancient trade route between the Mediterranean sea and Kos ovo in the interior. visit the wonderful Ottoman-era building housing the Historical Museum. Inside. Ashtu si shtëpi të tjera të tilla në të gjithë rajonin e Ballkanit. families would dabble in all kinds of trade. një tregtar i pasur i klasës së mesme. the patriarch with his wife. graphics. and for the women t o work. a wealthy middle-class merchant. mainly Shkodraones. sculptures. Muzeun Historik. Many families have preserved old works of art by native and foreign authors. it was a self-contained entit y surrounded by massive 7-metre-high wall and wit h strictly s eparated areas for the men to conduct business. The famous Wednes day r egional markets attracted traders from across the region. dhe për gratë që të punojnë.në shtëpinë e familjes së Osa Kukës. The Historic Museum For a glimps e of old Shkodra. Simon Rrota and Zef kolombi. Mark's lion). The grand first -floor balc ony was wher e family celebrations were held and wher e the women woul d colour fabrics or spread out silkwor m cocoons and wool to make thr eads. of great interest are the works of Kole Idromeno. Like other such houses acr oss the Balkan region. Only the youngest girls would be allowed to appr oach the room to pass trays of food and drinks. they would have some land and livestock. Mund të jetonin deri në 20 njerëz në atë shtëpi. One room has an unusual fireplace with a s mall window behind it ± this was to check that the fire was burning continuously. Ndoc Martini. This hous e was constructed in 1815. artefacts from the Greek and Roma n periods. mund të kishin pak tokë dhe blegtori. etc. Up to 20 people would inhabit the hous e. për të gatuaj dhe për tu kujdeset për familjen. with t he early Christian Plat e of David. The works exhibited in this gallery have the signature of Albanian artists. Shkodra. The mus eum is in fact not much mor e than t he building itself ± the family hous e of Osa Kuka. seat ed in strict hierarchical order on cus hions around a low table. has opened yearly and personal exhibitionsfor talented painters. Muzeu Historik Nëse dëshironi ti hidhni nje shikim e Shkodrës së vjetër. Since 1970. one of about 15 left in S hkodra. the men would talk while the women were only able to follow the discussions from behind the s mall holes above t he doorway.

9m on the third floor) to withstand direct artillery strikes. Vetëm vajzat më të reja lejoheshin ti afroheshin dhomës për të sjellë tabakanë me ushqim dhe pije.kjo ishte për të parë se zjarri ishte vazhdimisht ndezur. pasi një shtëpi pa zjarr ishte emallkuar. ndërsa në bodrumin e shtëpisë ka një ekspozitë të vogël me arkeologji. A few dozen whit e wooden cupboards in . Shkodra në pikun e saj ishte një qytet i parë për tregti. Muzeu i Kështjellës ³Muzeu i Kështjellës´ ngrihet në oborrin e tretë të Kalasë "Rozafa" në një ndërtesë të shekullit XV që njihet me emrin ³Kapitaneria´. Vepra paraqet legjendën e themelimit të Kalasë. In the museum through theexhibited objects and documents. të ulur në mënyrë të rreptë hierarkike më jastekë rreth një tavolinë të ulët. is submitted the Castle in the course of history closely connected with the city's history. on the small windows that have served as a turret (the ones of the second floor) from the secret exit.1m në bazë dhe 1. dhe është ruajtur në gjendjen e saj të vjetër. according to which the young woman is selfsacrificedso as the protective walls of the city could stay on. Brenda. e pozicionuar përgjatë rrugës tregtare të lashtë në mes të detit Mesdhe dhe të Kosovës në brendësi.1m on the ground floor 1. Këtu ishte një dhomë e vogël më vete për kryerjen e negociatave private. nga dalja e fshehtë. Në Muze me anë dokumentash e objektesh të ekspozuara paraqitet Kalaja në rrjedhën e historisë e lidhur ngusht kjo edhe me historinë e qytetit. It presents the legend of the foundation of the castle. Ballkoni i mad i katit të pare ishte vendi ku bëheshin festimet familjare dhe ku gratë mund të ngjyrosnin pëlhura apo shtrinin mëndafshin dhe leshin për të bërë perin. sipas së cilës gruaja e re vetëflijohet që të qëndrojnë muret mbrojtëse të qytetit. hyrja e së cilës është në katin e parë dhe nga qemeri masiv prej guri që e mbulon i cili shërbente për ta mbrojtur nga predhat zjarrvënëse. me të hershmen Pjatën e Krishterë të Davidit.disa zeje. dhomat e mëdha me tavane prej druri të dekoruara ishin për të pritur të ftuarit. i autorit shkodran Skënder Kraja. In front of the the main door is a gypseous sculpture. Marubi Photo Studio Shkodra's gr eatest treasure is locked up in a dark. rezidenca e Kapitanit ( sundimtarit Venedikas). Në kopsht gjendet një varr romak dhe një pus Venecian (i dekoruar me luanin Shën Markut). me 2500 dyqane në pazarin dhe përfaqësonte 80 lloje të artizanateve.(shih foton te fotogaleria) The Museum of the Castle "The Museum of the Castle" rises to the third courtyard of the castle "Rozafa"in a XV centurybuilding known as the "Kapitaneria" the Chapitan's residences (of the Venetian ruler). Kjo shtëpi është ndërtuar në vitin 1815.Njëra dhomë ka një oxhak të pazakontë me një dritare të vogël prapa tij . Skender Kraja.9m në katin e tretë) për t¶i bërë ballë goditjeve direkte të artilerisë. dhe objekte nga periudha greke dhe romake. made by the author from Shkodra. të bënin tregti dhe punë në administratë. It is distinguished that it is a building with a military character on the thickness of the walls (2. ndërsa gratë mund vetëm të dëgjonin diskutimet pas vrimave të vogla në porta. Muhamet Gjolles ha. Dallohet se është ndërtesë me karakter ushtarak nga trashësia e mureve (2. (mund të përkthehen e të komentohen vargjet e lëgjendës pranë veprës). Tregu i famshëm rajonal i së Mërkurës tërheqte tregtarë nga i gjithë rajoni. on the first floor of a a building in Rr. vajzat më të mëdha mbaheshin mirë larg syve. cool room. burrat bisedonin. Është shumë tipike e shtëpive osmane të shekujve 17-19. nga dritaret e vogla që kanë shërbyer si frëngji (ato të katit të dytë ). entry of which is on the first floor and on the massive stone vault tha covers it which served to protect it from incendiary projectiles. Përballë derës kryesore është një skulpturë në gips.

Rozafa Castle One of the most interesting places to visit is Rozafa Castle.000 negative që mbulojnë çdo ngjarje të mëdha në rajon midis 1858 dhe 1959. down Vasil Shanto Street. buildings and more. të cilin më vonë e birësoi. Gege Marubi (1907-1984) studioi në Francë në shkollën Lymier Brothers para se të punojnë për biznesin e familjes deri në marrjen e kontrollit komunist. të ndarë nga njëri-tjetri nga një copë e hollë letre. To visit Rosafa Castle and associated buildings. Gege Marubi ia dhuroi gjithë koleksionin shtetit shqiptar në 1974. this is one of Europe's most valuable phot o collections. and s et up the first photo studio of the country . Ai u bë aktiv në rezistencën kombëtare shqiptare dhe ishte në një pozicion unik për të dokumentuar ngjarjet të mëdha historike dhe të personaliteteve. and enclose an oval area of 9 hectares. he hir ed an apprentice called Mikel Kodheli (1870 -1940). ai punësoi një nxënës i quajtur Mikel Kodheli (1870-1940). ky është një prej koleksioneveme foto më të vlefshme të Evropës. Përveç punës në studo. From the approach road. Historia interesante e këtij koleksion fillon me historinë e një refugjati të kthyer. Pietro Marubbi (1834-1905) from Piacenza in northern Italy. në katin e parë të një ndërtese në Rr. Mbani ndonjë nga këto pllaka xhami përballë dritës dhe mund të ktheheni pas në kohë pasi këto janë të gjitha negative origjinale fotosh me imazhet të Shkodrës që ka shkuar me kohë. on the southside of the town. Pjetër Marubi (1834-1905) nga Piacenza në Italinë veriore. për tu vendosur si një artist dhe arkitekt dhe merr emrin Pjetër Marubi. Kel Marubi dokumentoi jetën e qytetit: festivale. The citadel can be approached by car up a steep winding road from the south side. Djali i Kelit. a short taxi ride is recommended. Two years lat er he took the first-ever photograph in Albania. . njerëz në punë. Hold any of thes e glass plates against the light and you look back in time ± for thes e are all original phot o negative s with images of a Shkodra that has long gone. With 250. separat ed from each other by a thin piece of paper. Një duzinë dollapësh të bardhë prej druri në këtë dhomë ku secili mban qindra kuti të vogla kartoni të etiketuara me kujdes . Fototeka Marubi Thesari më i madh i Shkodrës është i mbyllur në një dhomë të errët. people at work. although it is possible to walk the 3km towards it. whom he later adopted. la atdheun e tij për arsye politike. dhe u vendos në Shkodrën tolerante me mendje të hapur në 1856. In 1885. Gege Marubi donated the whole collection to the Albanian state in 1974. renaming him Kel Marubi.this room each hold hundreds of s mall carefully labelled cardboard boxes.000 negatives covering every major event in the region bet ween 1858 and 1959. të ftohtë. fled his homeland for political reasons. with very fine Ottoman paving. Kel's son Gege Marubi (1907-1984) studied in France at the Lumier e Brothers' school before working for the family business until the Communist takeover. street scenes.Muhamet Gjollesha. open -minded Shkodra in 1856. landscapes wit h people. skena rruge. and settled in tolerant. and each of t hos e holds a s et of thin glass plates. ndërtesa e shumë të tjera. Me 250. dhe I dha emrin Kel Marubi. Dy vjet më vonë ai bëri fotografinë më të pare në Shqipëri. entering the walls which are about 600m in total length. The fascinating st ory of t his collection starts wit h an invert ed r efugee story. He became active in the Albanian national resistance and was in a unique position t o document major historical events and personalities. dhe secili prej atyre që mban një sërë pllakash xhami të hollë. Apart from the studo work. Kel Marubi document ed city life: festivals. peisazhe me njerëz. you pass into a vaulted passage.dhe ngriti studion e parë fotografike në vend Në 1885. establishing hims elf as an artist and architect and taking the name Pjeter Marubi.

medieval and Ottoman times. Its arches are an example of art and seem in perfect harmony. veçanërisht të Liqenit të Shkodrës.The citadel is magnificently situated on a rocky outcrop of limestone 135 m high above the point where the river Buna meets the river Kir. Nga rruga afër kështjellës. the main trade and communications route from Shkodra to Kosova. A mule track connecting Shkodra with Kosova along this route remained in use until 1944. impregnable. dhe madje edhe nëse vizitori nuk ka kohë për të bërë një turne të tërë të kalasë. patjetër duhet bërë një vizitë e shkurtër thjesht për të shijuar gjendjen e jashtëzakonshme dhe të mendojë për skenën e ngjarjeve kaq shumë themelore në historinë shqiptare. Mesi Bridge is a magnificent example of Ottoman civil engineering and should be a priority sight for Shkodra visitors. poshtë rrugës Vasil Shanto. at the time of economic boom in western Kosova and the northern Albanian towns. The bridge is 108m long. For most visitors it has everything. me një hyrje Osmane shumë fine. built on sheer cliffs. për sa i përket romancës dhe dramës që një kështjellë emadhe mesjetare në Ballkan pritet të ketë. Kështjellës mund t'I afrohesh me makinë deri në një rrugë të pjerrët dredha-dredha nga ana jugore. with its own water supply and secret passages leading down to the riverside below. particularly the final heroic defence against Turks in 1479 in the siege of Shkodra. pas së cilës shpendët u ushqyen në 60 000 kufomat shtrirë në fushën e betejës përreth. edhe pse është e mundur të ecësh 3 km për të shkuar tek ajo. mesjetare dhe osmane. në anën jugore të qytetit. a short visit should be made simply to enjoy the outstanding situation and contemplate the scene of so many seminal events in Albanian history. that a large medieval castle in the Balkan could be expected to have. There are spectacular views of the surrounding countryside from all sides. for which at least three hours is needed. dhe kështu i dha të përparësi disa prej rrethimeve më të përgjakshme parë ndonjëherë në Evropë. e ndërtuar mbi shkëmbinjtë absolut. There are very fine views of the Dukagjin hills to the north and east. që hyjnë në muret që janë rreth 600 m në gjatësi të përgjithshme. Për shumë vizitorë ajo ka gjithçka. in general sense. in terms of romance and drama of its setting. dhe që rrethojnë një sipërfaqe vezake prej 9 hektarësh. The Mes Bridge was built in the late 18C. Ura e Mesit Rruga kryesore e tregtise dhe komunikimit e kohëve romake. . with little houses dotted like toys on the remote hillsides. and even if the visitor does not have time to make an exhaustive tour of the citadel. one of the longest Ottoman bridg es in the region. and hence gave rise to some of the most blood-soaked sieges ever seen in Europe. nga Shkodra për në Kosovë. Kalaja e Rozafës Një nga vendet më interesante për tu vizituar është Rozafat Citadel e quajtur Kalaja Rozafat. në kuptim të përgjithshëm. Ka pamje spektakolare të fshatrave përreth nga të gjitha anët. lumit Buna e kënetat drenazhuar dhe fushat e përmbytjura nga lumenjtë. Kalaja ndodhet madhërishëm në një sipërfaqe shkëmbore gëlqerore 135 m gëlqerore të lartë nga pika ku lumi Buna takon lumin Kir. Rozafa citadel was. Kalaja e rozafës. particularly of Lake Shkodra . ishte e pathyeshme. kaloni në një pasazh të harkuar. Mesi Bridge The Roman. the River Buna and the drained marshlands and flood plains of the rivers. particularly as it takes an hour or so round trip to see it. veçanërisht mbrojtjes së fundit heroike kundër turqve në 1479 në rrethimin e Shkodrës. me furnizimin e saj me ujë dhe pasazhe të fshehtë që të çojnë deri poshtë në bregun e lumit. after which vultures fed on the 60 000 unburied corpses lying in the surrounding battlefield. për të cilin nevojiten të paktën tre orë. rekomandohet një udhëtim i shkurtër me taksi. Për të vizituar Kalanë e Rosafës dhe ndërtesat përreth.

Drisht was an important centre of civilisation in late antiquity and Byzantine times.5 m e larte.Ura e Mesit është një shembull i mrekullueshëm i inxhinierisë civile osmane dhe duhet të jetë një pamje prioritare për vizitorët e Shkodrës. Katedralja eshte 73. Ura e Mesit është ndërtuar në fundin shek.Edhe pse tanio në një zonë të varfër dhe të lënë pas dore. Një udhë mushke që lidh Shkodrën me Kosovën përgjatë kësaj rruge. Kjo është arritur me anë të rrënojave të një kabine portieri.5 m high. që është ngritur Brenda mureve. with medieval walls about 3m high on either side. has about 11 houses. that has grown up within the walls. invisible from the lower road . me shtëpi të vogël të vendosura si lodra në anët e kodrave të largëta.5 m e gjate. dhe një rrugë e vjetër rreth 100 m e gjatë që të çon drejt një një zone të mbyllur që dikur ishte në qendër të Kalasë Bizantine. its restorationwere led by Kol Idromeno. and significant remains survive from the buildings which are well worth seeing. nxori në pah anën tjetër të medaljes së shtetit islamik turk. 800m on its east. mbeti në përdorim deri më 1944. Kisha ka nje kapacitet prej 6000 njerezish ne kembe. The desire for the existence of this object of cult has been since long time ago. ka rreth 11 shtëpi. Although in a poor and neglected area now. sapo të kalosh Drishtit e sotëm.5m long. The Cathedral is 73. Kisha disa here eshte shkaterruar pjeserisht. veçanërisht pasi duhet pak a shumë orë udhëtim për të parë atë. Historia e ndërtimit të kësaj Kishe të rëndësishme për banorët shkodranë është mjaft e veçantë. një nga më të gjatat e urave Osmane në rajon. Ka pamje pamjet të këndshme të kodrës së Dukagjinit në veri dhe lindje. Kishat dhe Xhamite Kisha e Madhe Kisha e Madhe është ndër objektet më të rendesishëm historike të qytetit tone. 18. Dëshira e ekzistencës së këtij objekti kulti është e hershme. Fshatit modern i quajtur Kale.me mure mesjetare rreth 3 m të lartë në të dyja anët. dhe rrënojat konsiderueshme të mbijetuar nga ndërtesat të cilat ja vlen të shihen. Harqet esaj janë një shembull arti dhe duken në harmoni perfekte. The history of this important church building for the residents of Shkodra is quite special. "Dio vede totto" (Zoti sheh gjithçka) shkruhet në gurin trekëndësh në hyrje të Katedrales së Shkodrës. Ndërtimi i kësaj kishe. Kalaja eDrishtit Kalaja e Drishtit shtrihet në kodrat e largëta mbi luginën Kir rreth 6 km në lindje të Mes. Just as you pass the modern Drisht. The church has a capacity of 6000 people on foot. i padukshëm nga rruga e ulët. with remains of medieval walls. It is reached through the remains of a gatehouse. në kohën e bumit ekonomik në Kosovën perëndimore dhe qytetet veriore shqiptare. 50 m e gjere dhe 23. 50 wide and 23. The church had some time been partially destroyed. Churches and Mosques Great Church The Great Church is among the most important historical buildings of the city of Shkodra. . restaurimet e saj i drejtoi Kol Idromeno. and an old road about 100m long leads to an opened enclosed area that was once at the centre of the Byzantine Castle. me rrënojat e mureve mesjetare. The modern village called Kale. ndërtuar në tokën e dhuruar për këtë qëllim nga Palok Krandja. 800m në lindje të saj. është kështjellë në majë të një kodre konike gëlqerore. Drishti Castle Drisht Castle lies in the remote hills above the Kir valley about 6km east of Mesi Bridge. sikurse dhe i asaj ortodokse. Drishtit ishte një qendër e rëndësishme e civilizimit në antikitetin e vonë dhe kohën bizantine. Ura është 108 m e gjatë. is the castle on top of a conical limestone hill.

dominon qendrën e qytetit të Shkodrës. e cilat ndodhet mu poshtë kalasë. afër Romës. Ka shumë mundësi që piktura të jetë një afresk Umbrian e shekullit të 14. E njohur gjithashtu me emrinGjamia Al-Zamil. E njohur gjithashtu me emrinGjamia Al-Zamil. near Rome. Franciscan church . dominon qendrën e qytetit të Shkodrës. The first building that you see when entering Shkodra is the newly restored 17th century Church of Our Lady of Shkodra. A high tower stands separate from the main building in the courtyard. Vizitorët janë të mirëpritur pas kohes së lutjeve. Time your visit with a Sunday service to hear beautiful chanting and singing."Dio Vede tutto" (God sees everything) is written in the stone with the form of a triangle that is in the entrence of the Cathedral. the painting disappeared. Kisha e Zojës së Shkodrës (Zoja e Bekueme) Ndërtesa e parë që vini re sapo të hyni në Shkodër është Kisha e Zojës së Shkodrës restauruar e shekullit të 17-të. built in the given for this purpose by Palok Krandja. Ndodhet diku nmes Hotel Rozafës dhe Hotel Koloseut. which sits right below the citadel. me një dekorim të brendshme të ndërlikuar. Një kullë e lartë qëndron e ndarë nga ndërtesa kryesore në oborr. Ngrihet në anën e një gjamie edhe më të hershme. In all probability the painting is in fact a 14th century Umbrian fresco. Caktojeni kohën e vizitës tuaj në një të dielë për të dëgjuar psalme dhe këngë shumë të bukura. e cila është pika kryesore e komunitetit mysliman local. kjo është shumë e bukur. The erection of this church. Katedralja e Lindjes së Krishtit (Kisha Ortodokse) Katedralja e re Ortodokse është ndërtuar në vitin 2000 në vend të një një kishe të përkoshme prej druri. and not the result of an early international express delivery. Interesante ështe se kisha është e famshme për një afresk që nuk është më aty. Gjamia Ebu Bekr është e rrethuar nga një kopësht I madh. Gjamia Ebu Bekr është e rrethuar nga një kopësht I madh. as well as of the orthodoxe one. u ndërtua në vitin 1995 me fonde nga Arabia Saudite dhe Egjipti. Për një kishë të re. Cathedral of the Nativity (Orthodox Church) The brand new Orthodox Cathedral was built in 2000 on the spot of a temoporary wooden church. me një dekorim të brendshme të ndërlikuar. Albanian Catholics adore Mary and this image in particular. e cila është pika kryesore e komunitetit mysliman local. Gjatë pushtimit turk në rajon në vitin1467. Ndodhet diku nmes Hotel Rozafës dhe Hotel Koloseut. it¶s very beautiful. Gjamia Ebu Bekr Gjamia e Madhe Ebu Bekr. u ndërtua në vitin 1995 me fonde nga Arabia Saudite dhe Egjipti. with a delicate interplay of domes and cupolas inside and out. Vizitorët janë të mirëpritur pas kohes së lutjeve. duke u kthyer në Genazzano. Curiously. the church is famous for a fresco that isn¶t there any more. Church of Our Lady of Shkodra. mu në zemër të Shkodrës. Është një ndërtesë mahnitëse. During the Turkish conquest of the region in 1467. For a new church. dhe kishëza të shumta në të gjithë rajonin janë emëruar kështu pas kësaj. Është një ndërtesë mahnitëse. Ngrihet në anën e një gjamie edhe më të hershme. and numerous chapels and churches across the region have been named after it. piktura u zhduk. me një bashkëveprim delikat kupolash qiellore brenda dhe jashtë. Katolikët Shqiptarë e adhurojnë Marinë dhe këtë imazh në veçanti. mu në zemër të Shkodrës. turning up in Genazzano. pointed out the other side of the medal of Turkish Islamist country. Gjamia Ebu Bekr Gjamia e Madhe Ebu Bekr.

që në 1912. The mosque functioned as such until the middle of the XIX-th century. arkadat anësore dhe kupolat qëndrore. The capitols and the supporting pillars in the courtyard were engraved with leaf forms. publicist shumë i njohur. Muret e kësaj xhamie janë ndërtuar me gurë të latuar me kujdes. Nga jashtë dallihen për dinamizmin e vëllimeve kupolat e shumta të hajatit të oborrit. visitors are welcome to escape the heat and ponder life for a while in its simple interior. Luigj gurakuqi (1879-1925) ka qenë mësues. Built in 1773 by Mehmet Pasha Bushati. Until recently. Shumë here minister dhe deputet ishte kundërshtarë monarkisë. When seen from outside the dynamic volumes of the numerous inner-yard cupolas and the central cupolas are fascinating. the building was turned into a cultural centre. Gjatë viteve ateiste. it was designed to resemble the Sultan's Great Mosque in Istanbul. sipas shembullit të Xhamisë së madhe të Sulltanit. vizitorët janë të mirëpritur për t'i shpëtuar të nxehtit dhe meditoni për jetën për pak kohë në brendësinë e saj të thjeshtë. activist politik. Gurakuqi studioi në Napoli dhe më pas ishte i pari minister i arsimit të Shqipërisë. Isa Boletini (1864-1916) ishte njzri prej prijësve kryesorë të kryengritësve kosovarë në luftën e tyre kundër perandorisë Osmane. Since it reopened in 1998. në Stamboll. During the atheist years. Kisha Françeskane (Kisha e Fretenve) Ecni nëpër rrugicë pranë hotel Colosseo për të gjetur këtë kishë të madheme stil Italian të kurorëzuar me statuja fetare. Xhamia e Plumbit Ndodhet në lagjen mesjetare. It rises to the right of The Rozafa Hotel. por ajo u dogj kohët pak vite më pare nga një zjarr i papritur. right where the street that leads you at Grand Cafe. U vra në Bari me atentat në mars 1925. Deri vonë shtëpia e tij ekzistonte jo larg qendrës së qytetit. he was the first Minister of Education in Albania. As early as 1912. he was a staunch opponent of the Monarchy. Monumentet e Shkodrës Busti i Luigj Gurakuqit Është vepër e skultorit Ferid Kola. Ndodhet në krahun e djathtë të Hotel Rozafës. Njëri prej protagonistëve më të shquar të lëvizjes përpavarësi. He was assassinated in bari in March 1925 Statuja e Isa Boletinit Është një vepër e skulptorit Shaban Hadëri. pas kësaj periudhe. Statue of Isa Boletini It was sculpted by Shaban Hadëri. ajo mbeti një monument culture me vlerë The Mosque of Lead This mosque is in the medieval quarter of the city. me zhvendosjen e qytetit. Many times serving on the Government and Parliament. Xhamia është shfrytëzuar deri në mesin e shekullit të XIX. When the city extended to the North it became a valuable cultural monument. and well-known publicist. pikërisht atje kun is rruga që të çon nga Kafja e Madhe. Kapitolet e kolonave ne paraoborr kanë gjethe te stilizuara. his house usede to stand not far from the city centre.Walk down the alley next to the Colosseo hotel to find this large Italian-style church crowned with religious statues. Gurakuqi studied in Naples. but it was burnt suddenly in fire some years ago. and one of the most . Është ndërtuar në vitin 1773 nga Mehmet pashë Bushati. political activist. Bust of Luigj gurakuqi It is a work sculpted by Ferid Kola. close to the Rozafa castle. Që kur ajo u rihap në vitin 1998. The walls were built witha carefully carved stones. U vra në Podgoricë së bashku me djemtë e nipërit e tij tç shumtë. Isa Boletini (1864-1916) was one of the main leaders of the Kosovar insurgents in their fight against the Ottoman Empire. ndërtesa u shndërrua në një qendër kulturore. The window and the door openings were prifiled. pranë Kështjellës së Rozafës. Luigj Gurakuqi (1879-1925) was a teacher. Hapsirat e dyerve dhe dritareve janë të profilizuara.

He was executed by the punitive expeditions in 1945. monumenti është ndërtuar në gurë dhe është vepër e skulptorit shkodranë Pjerin Kolnikaj Monument of Fishta A white statue of the great poet. He was killed oin Podgorica. It is carved in stone by Pjerin Kolnikaj. and then. U pushkatua nga ekspeditat ndëshkimore në vitin 1945. Monument of Prekë Cali This is a monumental bronze sculpture by sculptor Mumtaz Dhrami. Tens of others protestors were injured on that tragic day. It is dedicated to one of the most distinguished characters from the Shkodra Highlands. Është vepër e skulptorit Sadik Spahia. It is a work by Sadik Spahia. Po atë ditë tragjike u plagosën me dhjetra demonstrues të tjerë. Prekë Cali ka qenë drejtues i forcave malësore në luftërat kundër trupave malazeze dhe më pas komunistëve. the communists. I kushtohet kujtimit të 4 dëshmorëve të demokracisë që sakrifikuan jetën e tyre më 2 prill 1991. Monumenti i Heronjve të Demokracisë Ndodhet në anën tjetër të parkut ku është vendosur monument ii Fishtës. together with his sons and numerous grandsons. I kushtohet njërit prej njerëzve më të shquar të Malësisë së Shkodrës. It is dedicated to the memory of the Four Heros of Democracy. Prekë Cali was a leader of the highlanders in their fights against the Montenegrins. Monumenti i Fishtës Një monument i bardhë që paraqet poetin e madh Gjergj Fishta në pozicion të ulur është në anë të një lulishteje fare përballë Prefekturës . Gjergj Fishta.distinguished actors in the Indipendence Movement. a sculptor from Shkodra. who sacrificed their lives on 2 April 1991. a master sculptor from Shkodra Monumenti i Prekë Calit Është një vepër monumentale prej bronxi e punuar nga skulptori Mumtaz Dhrami. has been placed in a park opposite the Prefecture building. . Monuments to the Heros of Democracy It is founded on the other side of the park where the Monument to Gjergj Fishta rises.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful