You are on page 1of 10

c c

c
 c  c c cc
 c ccc
  c
c
  c c c c  c
  ccc!"c#c
" c$ c
c
c
c
c
Utilizări i limite ale monedei electronice
c cccc c
„  
  
     
  
    „ 
  
 
 
 
 
 
   


 
     
 

            
  
   
   
  
   
  

              


 
 

  
  
 
 „ 
   


   
 

 

     
 
 
  
 

     
  
 
    
 
   

   
     

 

c
Cuvinte cheie
Cardul cc "cc c$ cc c c  c c " c% &cc c
" c c c c c c c cc c cc cc c c cc c c c c
$ c'(cccc'(c)c cc)*c
Electronic banking +c cc cc%"$ +&c c +c,- c cc cc
 c c +c c  +c $ c c c  +c + +c c c c + +c c $ *c
" +c "c c +c c c " +c c c c $ .-c " c  c /0c $ .-1c  c
2 c /2c $ .-1c $ c +c / c $ .-1c c $ c c c $ c c
" c /3"c $ .-1c c $ c c  + +c /"c c $ .-1c +c  *c 0 c " c
 c c$ c c c" c c/0c$ .-1c2c$ .-c c c$ c
 *c! c c +c"+ +"c +c +c"c +cc c c ccc c
$ c c c  c +c"*c
PC banking +c c " +c c c $ c c c c +c + c $  c c c
 c +c$ cccc"c cc""*c4c c c$ c +c c,c cc
5 c  c c "c  c +c c  +c  c c c +c "c c
 +*c4c"cc" c$ +c +c "cc0c$ .-c c"c + c +c$+ +c c
ccc  c ccc +c +c ccc,c*c
Internet bankingc c c "c c $ c c +c +c c c " +c " c
  +c c 0c $ .-*c 2c $ .-c  +c 2 c c +c  c c $+c c c c
6 +c  c $  +c c " 7c   c c  c  c  c  c
 cc"c c c +c" + c " c c +c c cc*cc
c

c
Cap.I. Utilizari ale monedei electronicec
  c " c ,c  c c c c c 3"$c  c ,c c
 *c c " c $ c c , c "c #c c  c  c c
 c cc"c *c
2 " cc ccc"c ccc"6 cc *cc
 c c cc cc "c c c#c cc, c
c c c " c c $ c c c c " c c ,c " - c c c c 2*c 4 #c
 #c c c #c " c c c  c c " c $ c #c c c
 cc 3"$ c cc "c,c" c cc " cc cc c c *c
 c c c c  c ,c " c c c c c c ,c
" c c c  c 3 -c 5 c c ,c " c c c " c
2 cccc"c cccc c"$ *c
 c c c c " c c c $c c " c c c $ *c
 c $ c "c c c " - c $c c c c c c
 cc 8-c # c c c ""$c -c $  ccc3 c ,c
"c cc c" cc c$ " c" c cc""c c c $ c*c

1.1 Tipuri de monedă electronică


*c c c $ *c + c c $ c c
" c c  c c c c c $ c c $ *c c c c #c ,c  c c c
c" c c $ c"c" c c  c,c  c"*c
$*c c c "*c+ c c c ,c #c "c c#c
" *c 9c c " c c "c c c c c c c c ,c
cc c cc"*c
*c c c : *c +! c c c c c c c "c
 *c ; c , "c c $c c c c c $ c /c ""c c c
 1cc c cc cccc *c; c, "ccc cc cc
cccc cc$*c c c "c c/  c%" &c
 1cc c" c" c"cc"c *c
c
1.2 Cine poate emite monedă electronică? cc
2" cc ccc"c ccc" c" cc ccc
cc c c$ c c c cc< c c="8c cc c
 c " c *+c
2 " cc c c c" cc"c#c ccc c" c
c c$ c c c" cc c c "cc ccc
"c *c
Limite: +>  c " "c c "c ,c "c  c c c c c
 $  c*c c $ cc *c

1.3 Funcţionarea cardului bancar


0 c $ c c" ccc " c c+c c> c c c?@Acc
 c cc$c#cccc "c+c c! c c cc(BAcc
 c c  *c
 c c c ,c $ c c , -c  c ,c
" c c c"c c c c c"6 cc *c

 c c8c$ c,c"cc cc$c ccc c$c c "cc
 c c $ #c c 8c$ - c c8c#c c" *c

c
4ccc c cc  c c - c " *c

Cap.II Moneda electronică sau e-money


2.1. Moneda elecronică ± Cardulc
0 c c c "c c c c " c c c c c  c c
 c c c 8c c $ c c "c + c - c c $ c  c ,c
 c"c+c" c c  cc *c 6 c ccc c
 +c"c+c" c"cc + c  c2 ;c)CB@*c
4cc " c+ c c c cc "cc cc" cc c
+ c c c 3 c   c $ c " c c c " +c c
$ cc c cc+c c c $ +c c c+c c, c *cc
cc! " c  c c c c +c  c c " c +c c
+c,c"*c4c c c c cc,c " c " cc c c
8c  c c + c "c c c c 6 c c " c c " c c
c+ c c8c c cc c " c c+ c+cc
" c c3 -c3 " c+c+ c c cc $ c 8c c c$ c
c  c " + c +c c c c " +c 8c +c c  c  c  c
*c
0 c c c c+c c c c cc"c c cc c" c
" cc cc c c" cc c/ 1*c
2c c  c  c  c c 6 c  c " c " c  c
 c c  c "c c  c c c c " c c " c  c
 c " cc$ cc c" c cc c  c*c
2 c cc c c, c  c cDD cccE cc
/BFB(1c c ccc c,c" c" cc *c0c" c c c
c c  c c#c c " c" " cc" c *c2 c c c
cc c c " c c c c c  c c,c cc" - *c
2c  c c "c c c  c c c c "c c  c 6 c
" c c 5$c c "c  c c c  - c c c  c
" c c c  cc *c

2.2. Tipurile de carduri


! c" c" ccc c ccc,"c,c cc$c#cc*c
'*'*B*0 cc$cc
0 cc$c"c c 3 cc$c#c *c
0 cc" c,cc $  cc c -c" cc " c$ *c

 c c  c ,c "c " c c c c $ c c "*c 4c  c " 6c
 c cc$c c#c cc cc" *c9c " c c cc
$ccc c,c *c
'*'*'*0 ccc
c c c c ,c "c c #c "c #c c "#c  c *c 08c c
 3c c c c c c c  c $ c $c c "c c " c $c
  c c ccc c c " c $ *c2c c c c cc *c
c ccc cccc cc$cc  cc c c c "cc
$ c c c  c c c  +c *c c  c  c c c
" c c, c,""ccc "cc$ cc  c c *c c cc
c  c ,"" c c c $ - c c 3c  c " c " c c c
"8 c c c cc" c8cc c +cc$8cc$ c +*c

c
c
c
2.3. Evolutia cardurilor in Romania
 c c 3cc $ cc c c  c cc
 $ c c " c c c  c c c 7c c c " c " c c  c
 c c c$c " c c cc*c!  c  6c c c c c
c$ c c cc" c c " *c
 c $ c c c c c  6c c c c 3  c  c c
 c c " c c c - c c $  c " c " c c
  *c
0 c c c c cc" cc" cc c$cc" c
" c c - c  c c c c c c " c c  c -  c c  c
 c  c c " c c c c  c  *c c c c c c
$ " c  c c c c c "c c c  c "c c
 c c " c cc c c c" c  c cc$ c c cc" *c

 6 c c cc " c c - cc" cc c c
" c c c " c " c - c c c " *c 2c - c "c
 c c c c  c c c c c c 7c " c c
$ c c c c" c cc$  c" cc cc*c
0"c cGHc<" c  cc ccc c$ cc
<" c  cc ccc c$ cc c c cc'@@Fc 6- c c
B@Ac c  c $ c c " $ c c c c c c c '@@Cc " -c c
 cc c cc c c c ccc c$ cc
 cGH*c
I0 c c c c c " c c  c c  c c '@@Cc c  c c c
 c6" c c c'@@F*cBBAcc c c$ cc  c cB?c c  c c
cc c$ cc c'@@Cc c cc "$c'@@Fc" c  c c c
c 6" *c 2 c c  c c '@@Fc  c c  c c c c c B@Ac c
 c$ ccc cc%c c c
 cJ " c c c c
c c $  c c" cc c ccGHc=" *c9 c c" c
 c c c '@B@c c $ c  c c c c c  c
 cccc " c ccc c c$ c c c cc c
c" c cc" cc cc c$cc c c c
c - c  *c c c c c c c c  c c B*@@c c c c c
  c cccc" c" c" c c c ccB)Ac ccB@Acc
 - c c$ *c
0c " c " c c cc cc cc c  cc c c"  c
c" - c cc c " c'?Ac c " c c - cc c$ " *c
;c  c c  c $ c c  c c B?c c  c c  c  c c
cc cc c cc c33c" c" c c c *c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Cap.III E-banking
3.1. Electronic banking
4c - c c $ .- c c c c c %"$ &c c c
,- c cc cc c c c c c$ cc c cc cc
c #c c $ *c 0 c " c  c c $ c c c " c
 c/0c$ .-1c2c$ .-c c c$ c *c
4c" cc  c cc c cc c$ cc" c
 c $ .- c  c 2 c c c $c  c c c $ c
 c"c cc 3 ccc  ccc#c c cc *c
c
3.2. Impactul e-banking asupra serviciilor bancare tradiţionale
4 cc c c c$ .-c$c cc-8"c c  cc c
c c c c c $ .- c ,c *c c c $ " c c c $ .- c c
c" c c c c6 c c$ *c cc2 c c
 c" c cc c c cc" cc" c -"c
c c $ .-c c " c " c c 8c c c c c c $ c c
3 cc *c
c c$ .-c cc cc cc  c  c" *c
c c c c Kc c Kc c c ,c " c c -c c " c " c c c
 c$ *c
c  c c c $c c c *c 4c  c  c $ c  c c c
 c#ccc" c c c#c*c

Cap. IV Studiu de caz: Banca BCR

4.1 Carduri de debit


a. BCR Maestro-lei
0  c
0=c c cc cc$c - cc c cc,c cc3 -cc
, *c0 c c c  ccc cc#c cc cc
 $ ccc *c
0=c c cc c,c="8 c#c,c cc c" c/ c
; c cc21c cc -cc" cc c # c - c *c
4c c c c c,ccc 3 c c0=c c c +cc
cc "c cc " cc c cc?@@c=;<c c" "cLc cc c
c c'@*@@@c=;<c c cc c,3 cc c,c0=c c" c - 6 c
c" $ c # c c0=c +cc
m  c  Mc c c : c / c c - c $ c c
 c#c "$ cN>c $ c*1cc
N c#c # c  c/  1c
c0=+c
m  c c Mc c c c c c c c $c # c ,c c c
 3 c c0=c,c cc
N c#c  c0=*c

 6c
ccccc
" ccc  c c c" ccc c c #cc
" c@Ac#c,c cc c'c c3 c c" cc c c cc
c"#cBcc/BccOc@@@Lc 1+
 c'(cccc'(c)c cc)c
Pc cc$ " cc="8 c#cc cc$ cc" +c

c
Pc c c! Qc'(c .-c0=cc cc cc 6 c c cc
" c
N c  c/ #c  1c#c c c
=c c  c " c c  c c c 0=+ - c c c
  c c 3 -c c , + c c 2c ,c c c - c
" "c c , c 9c + 3"$ c c 2<c c c
N c 0=c c
" +
 c " c c c c c c c - c c " c c c
 c c c 0 c
 c 0=c /
c '(c .-c 0=c #c 0 .c '(c .-c
0=1c+ $  c cc ccc c*c
c
c c 0" c
0" c c c "c c c " c ,c c " c "c c
 " c " c $ c c c c c @c *c 0" c c c c
:c 3"$ c ": :c cc cc?c *c c0" c " ccc
'?c cccc#cB@c ccc *cc
" c""c cc 3 c ccc cc$c # c cc?c
*cc c""c c ccc cc$c # c cc(F@c *cc

b. BCR VISA Electron ± LEI


0  c
0=c>2
c! c cc cc$c - cc c cc,c cc3 -c
c, *c0 c c c  ccc cc#c cc c
c $ ccc *c
0=c >2
c ! c c c  c ,c ="8 c #c ,c c c  c
" c/ c; c cc21c cc -cc" cc c # c - c
>2
*c
4c c c c c,ccc 3 c c0=c c c +ccc
cc "c cc " cc c cc?@@c=;<c c" "cLc cc c
c c'@*@@@c=;<c c cc c,3 cc c,c0=c c" c - 6 c
c" $ c # c c0=c>2
c! +Rcc
m  c Mccc : ccc
N c#c # c  c
c0=+c
m  c c Mc c c c c c c c $c # c ,c c c
 3 c c0=c,c cc
N c#c  c0=c

 6c

" ccc  c c c" ccc c c #cc
" c @Ac #c ,c  c c c 'c c 3 c c " c c c c c c
c"#cBcc/BccOc@@@Lc 1*c
=c c  c " c c  c c c 0=+ - c c c  c
 c 3 -c c , + c c 2c ,c c c - c " "c c
, c 9c + 3"$ c c 2<c c c
N c 0=c c " +
 c
" c c cc c c c - cc" c cc c c
c 0 c
 c 0=c /
c '(c .-c 0=c #c 0 .c '(c .-c 0=1+ $  c
 cc ccc *c
c0" c
c0" c c c "c c c " c ,c c " c "c c
 " c c  c c " c $ c c c c c @c *cc
0" cc c c: 3"$ c": :c cc cc?c *cc
0" c " ccc'?c ccc c#cB@c ccc *cc
" c ""c c 3 c c c c c $c Kc  c B@c c c c
c
cc c cc cc *c
cc
c

c. BCR VISA Clasic - EURO


0  c
0=c>2
c0 c cc cc$c"$ c - cc c cc,c!=cc
3 -c c , *c 0 c c  c  c c c  c c ,c
 c,c c,c cc#c cc cc $ ccc *+0=c>2
c0 c,c
!=c cc c cc c c cc  cc cc c" c:ccc
cc cc" c c$ " c/c=" c c c -c c cc  c
 c c 1*+0c ccc c cc c c c c c/ c
c "1c c c c "c c c  c - c >2
*+ c " $ c # c
 c0=c>2
c0 c,c!=c
Pc c Mccc : cc
N c c # c  cc
c0=+c
Pc cc Mcc cccc cc$c # c,c cc
 3 c c0=c,c cc
N c#c  c0=c

 6c
cccc" c cc 3"$c c c c cc cc!c
 c  c c c c c  c c  c c c c +
c " c - c c
 +
" c c c  c c  c " c c c  c c c
"*+c
c =c c  c " c c  c c c 0=+ - c c c
  c c 3 -c c , + c c 2c ,c c c - c
" "c c , c 9c + 3"$ c c 2<c c c
N c 0=c c
" +
 c " c c c c c c c - c c " c c c
 c c c 0 c
 c 0=c /
c '(c .-c 0=c #c 0 .c '(c .-c
0=1c
c 0" c
c 0" cc"c c c c cc c " cc c cc
?c!=*cc " c"" cc 3 c ccc cc$c c cc?@c!=c
c  c ""c c c c c c c $c c c c B@c !=*c 0" c c
" c c c c c c '?c : c c c c c B@c : c c
c *c0" cc c c c c cc c" c cc c
c c cc'A*c
c
4.2.Carduri de credit
c
a. POWERCARD BCR Standard
c 0  c
0 cccc02c" c,c=;<c $c -c> c: 0 c c  cc
cc8 c ,cBCccL(c c/ c c  c 1c cBCcc)(c c/ c c
 c 1c,c c c-  ccc *c cc cc c
="8c#c,c cc c # c - c>2
: 0 *c> $  c c c
cc *c
0 c cc c+c
Pc c c" c +c
Pc c c c c , c  c ,c 9c c c c c 555*$*+Pc
c
 -cc" cc c
N c/0=c c c$ cc c c  1cc " c c(@Ac
c c *c " c c cc c
N c cc'*@@@c :c $ c" cc'@c
 :*c
Pc Mcc
N c 0=c c  ccc : c/ c c
- c $ c c c #c "$ c N>c $ c *1c ,c c c c ,3 c c
$ cc" c cc : " c"" cc c?@@c=;<+c
" c " " cc +c " "c'@*@@@c=;<c  c- +c c'@*@@Bc=;<cc
B@@*@@@c=;<cc- c

 6c
- cc c$ cc3 - c+ cc- cc8c c?c Mc,c
 c $8 c c @Ac  c c  c c c " c c c c #c
 :+c
9$ c+c
Pcc ccc-  cBC'LcA: +c
Pcc c-  ccc cB'LA: c
c 0" c
0" c c c "c c  c c c " c c c  c c c
 " c cc'(cc *c
c
c
b.BCR Mastercard Gold ± EURO
0  c
0 ccc" c,c!=;c c  cccccc""c
B*@@@c !=c c c c - c c 8 c ,c BCc c L(c c / c  c  c 1c
 c BCc )(c c / c  c  c 1c ,c  c  c -  c c c
 *c cc c,c c#c cc c # c - c 0 *c> $  c
 c ccc *c
0 c cc c+c
Pc c c" c +c
Pc cccc, c c,c9c ccc c555*$*+c
Pc -cc" cc c
N c/0=c c c$ cc c c  1cc " c c(@Ac
c c *c " c c cc c
N c ccB*?@@c!=:c $ c" cB@c
c :+c
Pc Mcc
N c0=c
cc  c c  c  c$c c c c/ c" ccc
 1c c c c ,c  c  7c  c c c c c  c " c c  c
 *c
 c c""c'*?@@c!=cc" "c'?*@@@c!=c
 cc "$ c c ccc c c cc
Pc $ c " c - c c "c ""c c  c c c c c !=c c c c
$c0=c cc
+Pccc" c cc c +Pc c$ +c
Pc 8c cc c cc0 c
 c0=cc

 6c
 c c - c c 8c c ?c Mc ,c c $8 c c @Ac  c c  c
 c c" c cc c#c :+c- "cc  ccc
 c Bc !=c 3 c c " c c c c c c c c "#c Bc
c /Bc <0Nc Oc @@@Lc !=1c
 c - c ,c  c - c
 c ;c c
 c c8c" c c cc *cc
c
c c
c
c 9$8 c+c
Pcc c" cc$ cccFCFcAc: +c
Pcc c-  ccc cLCFcA: c
c 0" c
c 0" cc"c c c c"c c" cc " c c c
 c c c " c cc(?c!=*c0" c cc - c cc(c!=*c
c
c. BCR WIZZ AIR
0  c
0 c c c c 02c " c ,c =;<c $c -c 0 c  c  c c
cc8 c,cBCccL(c c/ c c  c cc1c cBCcc)(c c/ c
 c  c  c c 1c ,c  c  c -  c c c  *+ c c
 cc c="8c#c,c cc c # c - c 0 *c> $  c
 c ccc *c
0 c cc c+c
Pc c c" c +c
Pc cccc, c c,c9c ccc c555*$*+c
Pc -cc" cc c
N c,c " c c(@Ac:c cc c *c " c
 c cc c
N c cc'*@@@c :c $ c" cc'@c :+c
Pc Mcc
N c0=c
0cc -$ c c ccc" c" c c- cc)?@c : *c
+" c"" cc c?@@c=;<c

 6c
c c c Bc =;<c 3 c c " c c c c c c c
c"#c'c<0N!c cc cBc=;<c3 cc 3 c cEc

c" c(c<0N!c/B@@c<0N!cOcBc=;<1*c c " ccc cc c


c  c c  c c c c  c c 3 c c c Ec
c $ c c
c c$ - 6c c 3"$ c"c*cc
@c=;<c cc cc$ cc cEc
c 3 cc c+@Ac
" cc" c c" c :*+ cc- cc8c c
?c Mc,c c$8 c c@Ac  cc c c c" c cc
 c#c :+! ccc- c " c c c cc +c
c 9$ cccc+c
Pcc c" cc$ ccc'L'LccA: +c
Pcc c-  ccc c'B'LccA: c
0" c
0" cc"c c c c cc'(cc *cc
0" cc "  c c c c c c " c ccLcc *c
c
c
c c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
CONCLUZII
  
 c c c -c,c" c c c cc c"c$ c
c 3 cc c$ c" cc c "  c c cc c cc *cc
c
c c = c $c c  c $ c c c  c c c " c c c
 cc ccccc" c" c"c c c "c c"6 cc c c
 *c
c
c - c 9c c c  c $ c c c c c " c c c
 +*c
 c  c 3 c c ,c 8c , c c "8c c BBAc c
 c c c  c c c *c 6 c c c  c $ c c
c cc c" c/ cc 1c3 c c c c c c c
 c" c*c<c "c ccc cc c c cccc c" *c
c c c c c "/ c $ c cc  c 1c
 c c c cc cc *cc"c -c cc 6 cc" ccc
 "c c 3"$ c $ c c "  c " c c  c c c 3c
 c c *c

BIBLIOGRAFIE:
c
B* > 3c9*c!  " 
c! c= c! c#c
'@@C*c
'*ccccccc0*c*cc= +$+c0 c2 c
 c c8+ccN - c
Sc c!"c<*B:'@@Fc
*ccccccc9$ c
*c= c! c*Bc c'@B@*c
(*ccccccc3::555* *:" : ': *3T$U'Fc cc cc
B*B'*'@B@c
?*ccccccc
 c  *"cc'Lc<"$c'@B@c0"c cGHc<" c
  cc ccc c$ c cc ccB*B'*'@B@c
L*cccccc 0N2cc555*"**c cc c  cc2c c$ c
)*ccccccE55* *: c :  Vc
C*ccccccc555*$*c
F*ccccccc555*$*c