Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Politici sociale
Suport de curs

Lect. Univ. Raluca Popescu

Cuprins
POLITICI SOCIALE – DEFINIRE ŞI ROLUL ACESTORA..................................................................1 CONCEPTUL DE POLITICĂ SOCIALĂ.......................................................................................................................1 Delimitări terminologice .......................................................................................................................1 CONTEXTUL (FACTORII) DEZVOLTĂRII POLITICILOR SOCIALE ....................................................................................2 STRUCTURA SISTEMULUI DE POLITICI SOCIALE........................................................................................................4 FINANŢAREA POLITICILOR SOCIALE......................................................................................................................4 INSTRUMENTELE DE INTERVENŢIE ALE STATULUI ...................................................................................................5 ISTORICUL POLICILOR SOCIALE ........................................................................................................8 DE LA LEGEA SĂRĂCILOR LA PRIMELE SISTEME DE ASIGURĂRI (1600 – 1870)..........................................................8 DE LA PRIMELE SISTEME DE ASIGURĂRI LA CRIZA ECONOMICĂ (1870 – 1930)..........................................................9 PRIMELE MĂSURI DE PROTECŢIE SOCIALĂ ÎN ROMÂNIA.........................................................................................10 DUPĂ CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL......................................................................................................10 MODALITĂŢI DE RĂSPÂNDIRE A POLITICILOR SOCIALE...........................................................................................11 LEGITIMAREA POLITICILOR SOCIALE............................................................................................13 BUNĂSTAREA – OBIECTIVUL FUNDAMENTAL AL POLITICILOR SOCIALE......................................................................14 SURSELE BUNĂSTĂRII......................................................................................................................................15 ECONOMIA DE PIAŢĂ ŞI PRODUCEREA BUNĂSTĂRII.................................................................17 INTERVENŢIA STATULUI PENTRU A CORECTA INEFICIENŢA PIETEI..............................................................................20 PRODUCEREA BUNĂSTĂRII ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ................................................................................................21 INEGALITATEA.........................................................................................................................................22 MĂSURAREA INEGALITĂŢII...............................................................................................................................23 STATUL BUNĂSTĂRII..............................................................................................................................25 PERIOADA DE “AUR” – PÂNĂ ÎN 1975...............................................................................................................26 CRIZA STATULUI BUNĂSTĂRII (1975 -1980)....................................................................................................28 Critica Neoliberală la adresa Statului Bunăstării................................................................................30 Critica Stângii la adresa Statului Bunăstării.......................................................................................32 Critica din perspectivă ecologistă sau feministă .................................................................................32 IEŞIREA DIN CRIZĂ (DUPĂ 1980)......................................................................................................................32 TIPOLOGIILE STATULUI BUNĂSTĂRII..............................................................................................36 TIPOLOGIA LUI TITMUSS..................................................................................................................................37 TIPOLOGIA LUI ESPING-ANDERSEN....................................................................................................................38 ALTE TIPOLOGII..............................................................................................................................................41 SĂRĂCIA......................................................................................................................................................45 TIPURI DE SĂRĂCIE ŞI METODOLOGII DE MĂSURARE..............................................................................................45 Sărăcia absolută...................................................................................................................................45 Sărăcia relativă ...................................................................................................................................47 Sărăcia subiectivă.................................................................................................................................49 TEORII EXPLICATIVE ALE SĂRĂCIEI.....................................................................................................................49 SĂRĂCIA ÎN ROMÂNIA.....................................................................................................................................50 ASIGURĂRILE SOCIALE.........................................................................................................................52 SCURT ISTORIC AL ASIGURĂRILOR SOCIALE ÎN ROMÂNIA.......................................................................................55 ASISTENŢA SOCIALĂ..............................................................................................................................57 SERVICILE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ.....................................................................................................................60 SCURT ISTORIC AL ASISTENŢEI SOCIALE ÎN ROMÂNIA............................................................................................62 ROLUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN IMPLEMENTAREA POLITICILOR SOCIALE..........63

1

BIBLIOGRAFIE................................................................................................................................................66

2

chirii). etc o Venituri private / individuale din proprietăţi (rente. Toate celelalte politici publice au influenţe majore asupra politicilor sociale (mai ales cele economice). botez. educaţie. demografice. însă aceasta se realizează prin efortul conjugat al tuturor factorilor implicaţi – economia. profit. ştiinţe politice. din vânzări. comunitate. salariale. fiscale. rude mai îndepărtate. programe. stat. Delimitări terminologice Există unele neclarităţi la nivel terminologic privind politica socială. Preia concepte. sănătate. partide. teorii. în cadrul sistemului de reprezentare politică 1 . din împrumuturi. prieteni. instituţii. vecini. politici de mediu. proiecte. a colectivităţii şi a societăţii în general. salarii. Politicile sociale sunt parte a politiclor publice. ideologii etc. piaţa muncii. însă în sens larg pot fi circumscrise şi acţiunile actorilor neguvernamentali pentru asigurarea protecţiei sociale. acţiuni comune cu alte organizaţii). Sursle bunăstării individuale sunt: • Economia / Piaţa: o Venituri din muncă. • Familia şi comunitatea (familia. a familiei. etc) • Sectorul neguvernamental (ONG-urile. Politicile publice cuprind politicile statului în toate domeniile funcţionării societăţii: politici economice. Ca urmare. • Politica – în sensul de viaţă politică. Elementul central este bunăstarea individului. asistenţă socială. legislaţie etc) care se adresează nevoilor de protecţie socială. din asigurări private. • Politicile sociale au ca scop modificarea caracteristicilor vieţii sociale a comunităţii într-un sens considerat dezirabil.Politici sociale – definire şi rolul acestora Conceptul de politică socială Politicile sociale reprezintă măsuri şi acţiuni ale statului (strategii. etc. sectorul neguvernamental. Politicile sociale în sesul lor restrâns vizează numai acţiunile statului (şi parteneriate. metode din ştiintele sociale în general – sociologie. economie. locuire şi care în general vizează promovarea bunăstării sociale. instituţii. asociaţii) • Statul prin politicile sociale Principala consecinţă a politicilor sociale ale statului este protecţia socială a populaţiei. şi disciplina politicilor sociale este o disciplină de graniţă. adesea acţiunile se întrepătrund şi nu se poate face o delimitare strictă a acestora. etc. Statul este numai unul dintre furnizorii bunăstării. instituţii sociale de tip nuntă. fundaţii. etc.

amploarea şi puterea sindicatelor a crescut continuu. Schimbare demografică. ca ansamblu de măsuri şi activităti prin care administraţia centrală sau locală intervine într-un anumit domeniu. publice în general) sunt desemnate prin termenul „policy. dezvoltarea partidelor politice şi consolidarea ideologiei socialdemocraţiei au reprezentat de asemenea elemente cheie pentru politicile sociale. 2 . întărirea statelor – naţiune Statele naţiune au devenit mai puternice economic. a favorizat dezvoltarea administraţiei centrale şi a bazelor instituţionale pentru implentarea programelor şi politicilor sociale. etc). planuri de acţiune pe diferite domenii (social. vulnerabilă la mersul economiei. policies”. Consolidarea statului. Presiunea pentru dezvoltarea de programe destinate vârstnicilor a devenit în acest context tot mai puternică. Consolidarea democraţiei politice Creşterea drepturilor politice ale cetăţenilor. Contextul (factorii) dezvoltării politicilor sociale Creştere economică. Pe de altă parte. creşterea speranţei de viaţă au condus la creşterea populaţiei şi la creştarea ponderii populaţiei vârstnice în totalul populaţiei. În limba engleză distincţia este mai clară: • politica este desemnată prin termenul de „politics” • politicile (sociale. dependentă. îmbătrânirea populaţiei Ameliorarea stării de sănătate. la creşterea capacităţii de supraveghere şi control. mai centralizate şi industrializate. Industrializarea şi urbanizarea au presupus migraţia masivă a forţei de muncă din rural în urban şi creşterea populaţiei urbane şi au condus la apariţia populaţiei muncitoreşti. la crizele economice. dar industrializarea şi urbanizarea au contribuit la nuclearizarea familiei care îşi pierde tot mai mult din funcţia de întreţinere a dependenţilor. În acelaşi timp. dreptul de vot universal întâi pentru bărbaţi. economic. În trecut vârstnicii. Această distincţie este necesară pentru a nu exista confuzii între politicile sociale / publice în general şi politica în sensul ei larg.nu trebuie confundată cu • Politici – în sensul operativ. în principal pentru recunoaşterea şomajului ca stare involuntară. în sensul de strategii. industrializarea a favorizat consolidarea clasei mijlocii care în perioada postbelică a avut un rol crucial în constutirea şi dezvoltarea statului bunăstării. Populaţia vârstnică este o populaţiei inactivă. ca şi restul grupurilor dependente erau în grija familiei (extinse). exercitând presiuni în momentele de criză. cu nevoie sporită de suport. Aceasta a contribuit la creşterea resurselor pentru guverne. a populaţiei salariate. fiscal. apoi pentru femei. industrializare şi urbanizare Creşterea economică a condus la creşterea resurselor pentru stat şi a favorizat dezvoltarea programelor sociale.

ci şi socială datorită pierderilor înregistrate. pentru bătrâni. În 1933 Danemarca întreprinde Marea Reformă Socială. sărăcie. etc. 3 . Social democraţia a contribuit la dezvoltarea politicilor sociale. statelor occidentale au avut doua reacţii majore: • În plan economic: intervenţia statului în economie o Necesitatea intervenţiei statului în economie pentru a preveni prăbuşirea sistemului de piaţă • În plan social: întărirea potecţiei sociale o Necesitatea unor sisteme de asigurări sociale şi de protecţie socială adecvate (având in vedere probleme sociale grave generate de criza economică) Ca urmare a crizei economice. Statele Unite ale Americii au adoptat „New Deal” în 1935. echitate si justiţie socială şi favorizând acceptarea largă a intervenţiei sociale a statului. Războiul Se pare că încă din Antichitate războiul a jucat un rol important în creşterea solidarităţii sociale şi consolidarea politicilor soaciale. reducerea şomajului. Marshall) susţin că dezvoltarea politicilor sociale în statele occidentale este în fapt o reacţie la sistemul socialist / comunist. pensii de bătrâneţe. invalizi. iar Suedia în perioada 1933 – 1938 (când partidul social-democrat a ajuns la guvernare pentru prima dată) elaborează pachete de legi fundamentale pentru consolidarea statului bunăstării. tocmai pentru a evita răspândirea ideologiei socialiste în cadrul societăţilor occidentale. chiar dacă ulterior acestea au fost dezvoltate de toate partidele politice. etc. reformele sociale au fost adesea promovate de liberali. După Primul Război Mondial au avut loc un val de schimbări sociale în majoritatea statelor: dreptul de vot universal. foamete. „Războiul Rece” Unii specialişti (Th. şi a creat o nevoie acută de reconstrucţie nu numai economică. creşterea ponderii femeilor pe piaţa muncii. asigurări de sănatate pentru mame şi copii. Unii speciaişti (Titmuss) susţin că statul Atenian ar fi dezvoltat o astfel de politică după invazia persană.Creşterea puterii politice a social-democraţiei Problemele sociale sau politice ale clasei muncitoare au fost promovate în special de partide de stânga şi de sindicate. A produs o uriaşă solidaridate socială în rândul populaţiei. lege care pune bazele sistemului de sigurări şi asistenţă socială – sunt reglementate asigurările de şomaj. etc. Crizele economice din anii 1930 Crizele economice di anii ’30 au condus la probleme sociale grave: şoamaj de masă. Un argument în plus în acest sens – apreciază susţinătorii acestei teorii (Ramesh Mishra) – îl reprezintă faptul că după slabirea regimului şi mai ales după prăbusirea blocului comunist. A întărit influenţa statului în economie. Blocul Comunist. pentru persoanele nevăzătoare. stimulând ideologii bazate pe egalitate. asistenţă socială pentru copiii săraci. Paradoxal. Cel de-al II-lea Razboi Mondial a provocat schimbări fără precedent. În faţa crizelor economice. educaţia a devenit obligatorie pentru copii. rolul satului în protecţia socială în societătile occidentale a scăzut. de conservatori sau de creştin-democraţi.

2. Fondul de asigurări sociale de sănătate.Structura sistemului de politici sociale Politicile sociale sunt elaborate şi promovate de sat. proiectelor. Finanţarea politicilor sociale Principalele surse de finanţare de care dispune administraţia centrală şi locală pentru a finanţa politicile publice sunt: • Bugetul de stat şi • Bugetele locale – constituite prin colectarea de taxe şi impozite o Impozitul direct: se aplică pe venituri si bunuri – ex: impozitul pe venit. Resursele umane reprezintă specialiştii în politici sociale. cu sprijinul comunităţilor. 4 . 1. Guvernul propune legi. etc. serviciilor etc. agenţii naţionale şi structurile din teritoriu. impozitul pe proprietate. impozitul pe salariu. Parlamentul adoptă legislaţia. impozitul pe profit. stabilind responsabilităţile legate de finanţare. Finanţarea se referă la resursele necesare pentru implentarea programelor. Legislaţia în domeniul social reprezintă cadrul general al politicilor sociale. 3. alcool. asistenţă socială. tutun. personalul administrativ şi restul personalului necesar pentru funcţionarea sistemului. le pune în practică prin ministere. o Impozit indirect: se plaică pe consum – ex: TVA. implementare şi chiar şi de evaluare a politicilor sociale. haine de blană) • Fondurile sociale – se constituie prin intermediul unor contribuţii speciale şi au destinaţie specifică. accize (pe anumite produse considerate de lux sau cu externalităţi negative precum cafea. Fondul de şomaj. prin instituţiile centrale şi locale. etc. pentru acordarea beneficiilor. Ex: Fondul de asigurări soaciale.

cele mai importanete sunt (serviciile sociale – educaţie şi sănătate şi servicii de asistenţă socială) o educaţie gratuită sau subvenţionată o servicii de sănătate gartuite sau compensate de tip asiguratoriu o servicii pentru protecţia anumitor categorii defavorizate cum ar fi: copii abandonaţi. profit.Resursele financiare pentru politicile socale Taxe generale Impozite indirecte TVA.. La noi. rechizite pentru copii şcolari.. persoane victime ale violenţei etc. accize Bugetul de stat Impozite directe venit. persoane cu handicap. proprietăţi Taxe locale Bugete locale (judeţene şi ale oraşelor şi comunelor) Transferuri de la bugetul de stat Cotizaţii sociale Fonduri sociale fondul de asigurări sociale fondul de şomaj fondul de asigurări de sănătate Instrumentele de intervenţie ale statului Statul are ca instrumente de intervenţie: • Beneficii: o Beneficii monetare (de tip alocaţie) o Beneficii în bunuri şi „în natură” (alimente. 5 . etc) • Servicii sociale.

Ex: parintele care are copil în întreţinere este scutit de un anumit procent din impozit.  Testarea este efectuată  prin organe ale administraţiei publice – când există criterii simple şi omogene. de regula strict pentru testarea veniturilor  prin experţi. segmentelor defavorizate.o servicii de asistenţă socială în general: de prevenire a unor probleme sociale. pentru cei în nevoie ex cantina socială. considerându-se ca reprezintă externalităti pozitive. serviciile de sănătate. • De tip non-contributoriu: o Beneficii şi servicii universale / categoriale: se acordă tuturor indivizilor (universale) sau tuturor indivizilor dintr-o anumită categorie (categoriale). a bunurilor. dotărilor.  Acordarea se face prin „testarea mijoacelor” de trai: analiza situaţiei familiei / gospodăriei / individului atât financiară cât şi materială. Acestea cresc egalitatea şanselor pentru indivizi şi echitatea distibuirii anumitor resurse în societate. concediul de maternitate platit. de boală. Subvenţii celor care produc anumite servicii sau pentru consumator (ex: subvenţii pentru lapte praf pentru sugari) Scutiri / reduceri de taxe şi impozite anumite categorii sunt scutite parţial sau total de la plata impozitelor sau taxelor. inclusiv a relaţiilor de familie dacă este cazul. tabere gratuite) o Gratuitatea serviciilor are drept scop încurajarea consumului acestora. etc • Gratuităţi – oferirea de servicii gratuite sau plata integrală a celui care produce acele servicii (ex: gratuităţile de transport. considerându-se ca educaţia este esenţială pentru reuşita individului în societate şi reprezintă una din cele mai importante modalităti de creştere a egalităţii de şansă. accesului la servicii. de invaliditate. ajutorul de şomaj. • • Tipuri de trasnferuri sociale: Transferurile sociale pot fi: • De tip contributoriu sau asiguratoriu: acordarea beneficiului este condiţionată de plata anterioară a unei contribuţii – ex: pensia de vârstă. proprietătilor. de consiliere şi de creştere a capacităţilor individului de a face fată situaţiei. o Beneficii şi servicii focalizate / pe baza testării mijloacelor: se acordă numai celor în nevoie. familii cu copii. Ex: alocaţii pentru copii. când este necesară evaluarea personalizată a cazurilor 6 . săracilor sau persoanelor cu risc crescut de a ajunge în sărăcie. asistenţi sociali care evaluează nivelul de trai şi nevoile individului. o Ex: serviciile educaţionale primare sunt gratuite şi totodată obligatorii.

Dacă totuşi individul trece şi de aceasta. mai deasă vine în ajutor: sistemul de beneficii universale / categoriele.Protecţia socială şi metafora plasei de siguraţă Individul îşi poate asigura singur nevoile în anumite limite. Când nu mai este capabil (îşi pierde locul de muncă. este „prins” de către sistemele de asigurări – prima plasă de siguranţă. Atunci o nouă plasă. rămâne plasa asistenţei sociale focalizate care cel puţin teoretic îi „prinde” pe toţi indivizii care au căzut. Serviciile sociale 7 . se îmbolnăveşte. Individul poate cădea printre ochiurile acestei plase pentru că nu îi „prinde” şi pe cei care nu au cotizat. ajunge la bătrâneţe). cu ochiuri mai largi.

din timpul reginei Elisabeta. În contextul înmulţirii problemelor sociale generate de război şi a schimbărilor socioeconomice majore ale vremii (industrializare. De la Legea sărăcilor la primele sisteme de asigurări (1600 – 1870) Legea Săracilor („Poor Law Act”) din Marea Britanie din anul 1601. etc. demografice şi chiar morale (Ricardo – scăderea salariilor. cei apţi de muncă erau pedepsiţi să trăiască în „case de corecţie”. Ca disciplină ştiinţifică. Astfel. de aproximativ un secol. Specialiştii evidenţiază şi alte momente importante în istoria politicilor sociale. Cei inapţi de muncă – bătrânii. urbanizare) s-a consolidat ulterior o atitudine mai degrabă negativă cu privire la extinderea ajutoarelor către anumite categorii. Trebuie remarcată asemănarea cu sistemul de acordare a ajutorului social din zilele noastre. În Sumer zeitatea Nanshe simboliza justiţia şi echitatea socială. un fel de închisori. Acest act normativ prevedea acordarea de ajutor săracilor în schimbul prestării unor munci în folosul comunităţii – cum le-am numi astăzi – din partea celor apţi de muncă. război. un fel de aziluri ale zilelor noastre.Istoricul policilor sociale Istoria politicilor sociale este relativ scurtă. principii fundamentale ale politicilor sociale. de aproximativ o jumatate de secol. puteau locui în „instituţii de caritate”. au fost invocate şi alte argumente economice. Malthus – creşterea rapidă a populaţiei. Pe langă argumentul decisiv al costurilor mult prea ridicate pentru susţinerea ajutoarelor. Prin această lege statul îşi asuma responsabilitatea pentru persoanele sărace. Totuşi. măsuri care pot fi circumscrise politicilor sociale. În Atena se acordau echivalentul a ceea ce numim azi pensii pentru invalizii şi orfanii de război. bolnavii. Unii autori plasează începutul politicilor sociale în antichitate întrucât au existat preocupări ale statelor (dincolo de într-ajutorarea comunitară) de susţine pe cei în nevoie. dar şi la înmulţirea problemelor sociale ale vremii: săracire masivă. etc. sărăcirea populatiei care munceşte. foamete. Războaiele napoloneene (1799 – 1815) au avut ca efect răspândirea ideilor Revoluţiei Franceze în spaţiul european şi la o nouă concepţie despre rolul statului. politicile sociale au o istorie şi mai scurtă. activitătile concrete de prevenire a cerşitului şi de atragere a săracilor în acţiuni lucrative reveneau comunităţii locale. Săracii erau împărţiţi pe categorii funcţie de capacitatea de a munci. categorie importantă de asistaţi în politicile sociale şi în prezent. foamete. În cazul refuzului de a munci. în caz de calamitate. legea prevedea obligaţia fiecărei parohii de a prelua responsabilitatae pentru proprii săraci. Bentham – demotivează munca). 8 . reprezintă un alt moment important în istoria politicilor sociale.

scopul fiind de fapt loializarea indivizilor faţă de monarhie şi stat. Sistemele de protecţie socială îşi extind acoperirea şi îşi diversifică măsurile de suport. Spre exemplu şcolile. După 1880 şcoala primară devine obligatorie şi gratuită. În Germania si în alte tari vest-europene care se aflau în plina crestere economica. în condiţii de viaţă mai precare decât cele în care trăia un muncitor sărac de pe piaţa muncii. 9 . Democratizarea politica si universalizarea dreptului de vot au obligat puterea politico-economica a sfârsitului de secol XIX sa adopte masuri în favoarea muncitorilor. statul făcându-şi simţită prezenţa abia către sfârşitul secolului când. legile introduse perpetuau în fapt diviziunea şi stratificarea socială prin instituirea unor privilegii diferenţiate. sistemele de asigurări se generalizează în aproape ţările europene (nu şi în SUA). Solutia instituirii unor politici sociale guvernamentale cu rol protector a provenit din zona dreptei politice. în urma unui raport asupra Legii săracilor. din zona unor ideologii liberale sau conservatoare. Introducerea modelului asigurărilor sociale în Germania anilor 1880 în timpul cancelarului Otto von Bismark reprezintă însă momentul crucial în dezvoltarea politiclor sociale moderne. acesta este amendată (Amendamentul Legii Sărcilor. La sfârşitul secolului al XIX-lea. erau întreţinute prin acţiuni de caritate fie de biserici fie din alte iniţiative. după mai bine de 200 de ani. Pentru prima dată se încerca constituirea unui sistem de protecţie pe alte principii decât cele ale ajutorului acordat celor mai săraci. Competitia electorala pe care o instituie democratizarea Europei occidentale accelereaza opţiunea industriasilor si a institutiilor “statului-natiune” de a adopta programe sociale menite sa asigure bunastarea colectiva. cu greu se poate vorbi de sisteme corente şi integrative de suport. Au fost introduse: • Asigurările pentru accidente industriale – 1871 • Asigurările de sănătate – 1883 • Asigurăile de pensii – 1891 Mulţi autori apreciază că scopul acestora nu a fost unul umanist cat mai mult politic pragmatic. separaţi de familie. De la primele sisteme de asigurări la criza economică (1870 – 1930) Abia la sfârşitul sec al XIX-lea schimbarea ideolgică generată de revoluţia Franceză devine dominantă. Primele legi în domeniul asigurărilor sociale pot fi considerate prima implicare cu adevărat importantă a statului modern în protecţia socială a indivizilor. Mulţi specialişti în politici sociale apreciază că sistemul securitatii sociale este în fond de origine sa liberala sau conservatoare. prin elaborarea Actului Educaţional din 1870 susţine dreptul oricărui copil la o formă de şcolarizare. Totuşi. soţi şi copii. 1834) în sensul limitării ajutoarelor. criteriile de eligibilitate devenind mult mai stricte.Astfel. Cei apţi de muncă erau obligaţi să muncească şi trăiască în asa-numitele „case de muncă”. statul (identificat pe atunci cu interesele capitalistilor) dorea sa reduca amenintarea “stângii proletare” si demonstreze că este capabil sa susţină deopotrivă dezvoltarea economica şi protectia sociala.

În 1935 se adoptă „Social Security Act” care instituie sisteme de asigurări (pentru pensii şi şomaj) şi de asistenţă socială (pentru vârstnici. Primele măsuri de protecţie socială în România În România prima lege mai importantă este dată în 1775 şi viza protecţia copilului şi a persoanelor în nevoie. protecţia forţei de muncă (se introducerea salariul minim). Creşterea economică rămâne scopul final. Până la acel moment. Abia în perioada crizei economice din anii ’30 este amplu dezbătută problema intervenţiei economice şi a angajării masive a statului în rezolvarea problemelor sociale grave. acoperind toţi angajaţii. Formele de asigurări sociale exsiatu într-o fază incipientă şi aveau un caracter mai mult local. nevăzători şi copiilor sărci). etc. Primele măsuri asiguratorii datează din 1872. Necesitatea reconstrucţiei sociale a fost larg acceptată atât la nivel politic. După cel de-al Doilea Război Mondial Izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial a acutizat problemele sociale existente şi a condus la apariţia altora. etc). 10 . adică creşterea economică bazată pe o forţă de muncă educată şi sănătoasă. Intervenţia statului în economie era prea puţin acceptată. în Statele Unite ale Americii. sunt înfiinţate instituţii specializte pentru mame tinere. controale medicale obligatorii. În această perioadă se dezvoltă „noul liberalism” care promova „eficienţa naţională”. Câteva legi sunt deosebit de importante în evoluţia politicilor sociale din România: • Privind sistemul de asigurări: Legea Missir adoptată în 1902 şi care introduce un sistem de asigurăi de tip corporatist şi mai les Legea Neniţescu adoptată în 1912 care instituie obligativitatea contribuţiei şi lărgeşte numărul şi tipul beneficciilor din asigurări. sub forama unor asocieri ale muncitorilor de într-ajutorare în caz de boală. vârstnici. iar protecţia socială este văzută ca o condiţie pentru a se putea realiza. cât şi la nivelul pupulaţiei. protecţia socială fusese realizată aproape în întregime prin activităţi filantropice şi caritabile şi prin implicarea statului.La începutul secolului XX măsurile de protecţie socială se diversifică. bolnavi cronici. săraci. protecţia vârstnicilor (acordă beneficii fără condiţia unei contribuţii prealabile pentru mare parte din vârstnicii de peste 70 de ani). • Privind sistemul de asistenţă socială: Legea privind organizarea serviciilor de ajutor social din 1931 prin care s-au pus bazele dezvoltării în perioada interbelică a unuia dintre cele mai moderne sisteme de servicii de asistenţă socială din Europa la acea vreme (Şcoala lui Dimitrie Gusti având contribuţia esenţială). Au fost dezvoltate teoriile economice ale statului intervenţionist. În 1933 a fost adoptată legea care unifică şi generalizează sistemul de asigurări sociale. persoane cu dizabilităţi. În Marea Britanie ideologia reformistă capătă amploare şi se adoptă măsuri pentru protecţia copiilor (mese gratuite în şcoală pentru săraci.

cu acoperire larga • intervenţia statului pe piaţa muncii pentru a îndeplini obiectivul angajării totale a forţei de muncă (şomaj zero) • un sistem universal şi obligatoriu de asigurări (şi de pensii şi de sănătate). depinzând intr-o măsura mai mică de nivelul contribuţiei anterioare şi cu accesibilitate universală. putem afirma că perioada de reforme sociale şi de dezvoltare a ceea ce numim astăzi politici sociale a avut loc la sfârşitul sec XIX şi începutul sec XX în întreaga Europă. tot mai corente şi mai acoperitoare.Raportul Lordului Beveridge din 1942. În ciuda ideologiei şi culturii politice de tip liberal care a dominat Marea Britanie. treptat s-au dezvoltat sisteme de protecţie socială ale statului. Mizeria. alocaţii pentru familii si copii. din Marea Britanie este considerat de mulţi specialişti un punct de cotitură în istoricul politicilor sociale. asigurările sociale fiind elementul fundamental al sistemului de protecţie. universaliste care vor da naştere la ceea ce este cunoscut în literatura de specialitate drept Statul Bunăstării. după al doile Război Mondial se dezvoltă politici sociale ample. sistem finaţat din impozite de la bugetul de stat şi nu din fonduri separate. Raportul promovează ideea înfrângerii celor „5 giganţi”: Lipsurile. Inactivitatea pentru care se recomadă ca măsuri: • un program de beneficii familiale • un sistem de servicii medicale accesibil. treptat sistemul de protecţie s-a extins către populaţia în ansamblul ei. Ignoranţa. pe lângă cel de tip Bismarkian. * * * În concluzie. Deşi iniţial au avut motivaţii diferite. caracteristică care predomină şi astăzi susţin mulţi specialişti. Boala. copii orfani. educaţie gartuita / subvenţionată. o Se instituie cel de-al doilea tip de sistem de asigurări sociale – cunoscut şi ca tipul Beveridge. Dacă iniţial au fost protejaţi în special cei care muncesc şi segmente restrânse cu probleme. şi care va domina istoria politicilor sociale postbelice europene şi nu numai. etc) • Către protecţia întregii populaţii în final (asigurări de sănătate universale. care au ţinut de raţiuni pragmatice sau politice. Modalităţi de răspândire a politicilor sociale Apariţia şi extinderea politicilor sociale are în general un model comun: 11 . etc) Putem afirma că politicile sociale au fost centrate pe protecţia celor care au fost angajaţi în muncă. Evoluţia măsurilor de protecţie a urmat în majoritatea ţărilor occidentale un pattern comun: • De la protecţia faţă de riscul pierderii veniturilor din muncă a celor care sunt / au fost angajaţi • La protecţia celor care nu puteau lucra (persoane cu handicap.

ajutoare sociale.• • • Din punct de vedere al succesiunii: de la asigurări către asistenţă socială o Asigurari pentru accidente în muncă o Asigurări de boală şi invaliditate o Pensii de vârstă şi ajutor de şoamaj o Alocaţii. etc / asistenţă socială Din punct de vedere al acoperirii categoriilor de populaţie: de la populaţia care munceşte către toată populaţia o Angajaţi din sectoarele strategice şi periculoase (minerit în special) o Angajaţi în industrie o Muncitori din agricultură o Dependenţi şi mostenitorii celor angajaţi o Muncitori pe cont propriu o Toată popualţia Din punct de vedere al extinderii: de la beneficii categoriale la beneficii universale şi generoase o S-au largit criteriile de eligibilitate – beneficii mai multe pentru mai mulţi o S-a mărit cuantumul beneficiilor – beneficii mai mari 12 .

Civilă – vizează drepturile necesare pentru asigurarea libertăţilor individuale: libertatea personei.Legitimarea politicilor sociale Cetaţenia reprezintă principiul fundamental pe baza căruia se oferă protecţie socială de către stat. în mod paradoxal. de exprimare. în condiţii precare. orice individ este îndreptăţit la protecţie socială din partea statului în baza simplului fapt că este cetăţean al acelei ţări. Cetăţenia are mai multe componente / dimensiuni: 1. Astfel. multe din drepturile celor cu probleme (persoane cu handicap. de exercitare a puterii politice acre sunt susţinute de Parlament. iar baza ei era una mai degrabă locală şi nu centrală / naţională. Theodore Marshall în lucrarea sa Citizenship and Social Class publicată în 1950 susţine acest principiu de legitimare a politicilor sociale. săracii erau obligaţi în schimbul ajutorului să trăiască în „casele de muncă” departe de familie. de gândire. 2. că este membru cu drepturi depline al societăţii şi comunităţii respective. s-au autonomizat şi şi-au extins funcţiile: • Drepturile civile – în sec XVIII • Drepturile politice – în sec XIX • Drepturile sociale – în sec XX Marshall arată că în trecut. toţi actorii politici sau oamenii de ştiinţă au acceptat conceptul. de proprietate individuală. componenta socială a statutului de cetătean cuprinde următoarele drepturi fundamentale: . etc. Spre exemplu Amendamentul la Legea Săracilor din Marea Britanie (1834) stipulează drepturile sărcilor la protecţie nu erau derivate din statutul de cetăţean ci dimpotrivă. instituţii locale 3.) După Marshall. săraci. scuritate. O dată cu evoluţia societăţii cele 3 componente s-au desprins pe rând. Politică – dreptul de vot. Dacă în trecut s-au accentuat mai ales îndatoririle cetăţenilor. etc. cele 3 componente ale cetăţeniei erau amestecate. Apărarea acestor drepturi civile se face de către justiţie. Componenta socială era slab reprezentată. în special în secolul XX asistăm la o schimbare de accent către dreturi. drepturi promovate prin sistemul de educaţie şi celelalte servcii sociale În trecut. bolnavi) erau acordate pentru că aceştia nu erau consideraţi cetăţeni. Indiferent de orientările politice. de a trăi o viaţă decentă. o singură înstituţie se ocupa de toate. Garantarea protecţiei lor presupunea renunţarea la drepturile de cetăţean (aşa cum am văzut.şcoala 13 . Sociala – dreptul la bunăstare economică. dreptul de a munci.

cultură. Bunăstarea colectivă se fundează pe conceptul de standard de viaţă. care poate influenţa atât pozitiv. ce reprezintă o stare socio-materială. în funcţie de condiţiile de viaţă. Existenţa posibilităţilor. Aşa cum observa şi Marshall. un nivel de dezvoltare. Între elementele dicutate relaţia este în general direct proporţională.venit minim Calitatea acestor servicii / beneficii rămâne însă un subiect disputat. sănătate. cetăţeanul are şi îndatoriri sociale precum îndatorirea de a munci. etc care se bazează pe sistemul de valori ale colectivităţii. Cele mai importante vizează protecţia sau securitatea socială a indivizilor. frecventarea învăţământului obligatoriu sau îndatorirea de a-şi întreţine membrii dependenţi ai familiei în măsura în care o poate face. Bunăstare vizează asigurarea bunurilor şi serviciilor necesare realizării uni mod de viaţă considerat normal la nivelul unei colectivităţi. Unele vizează promovarea unor bunuri publice cum ar fi apărare. Th Marshall (1970) susţinea că „obiectivul explicit declarat al poiticilor sociale în sec XX este bunăstarea”. securitate. individul are dreptul de a solicita un acoperiş deasupra capului. de cât este îndreptăţit un individ să beneficieze din partea statului? Să nu uităm că pe lângă drepturi. a resurselor generează aspiraţii mai înalte care vor tinde să susţină un standard de viaţă mai ridicat şi invers. Acestea pot fi legate de resurse sau nu. etc iar altele chiar dezvoltarea socială în general. dar nu o locuinţă luxoasă. 14 . în principal a categoriilor aflate în dificultate. plata impozitelor şi a taxelor. un model. cât şi negativ aspiraţiile şi implicit standardul de viaţă.. educaţie. Valorile reprezintă însă elementul care poate schimba întreaga ecuaţie. Există situaţii în care valorile şi deci şi aspiraţiile sunt înalte deşi posibilităţile sunt limitate. După al II-lea Război Mondial. Graniţa este însă foarte dificil de trasat – pană unde pot merge aceste drepturi.servicii de sănătate şi locuire . s-a dezvoltat ceea ce se regăseşte în literatura de specialitate ca Statul Bunăstarii. Ce însemană însă „normal”? Standardele „normalităţii” sociale variază de la o colectivitate la alta. Bunăstarea – obiectivul fundamental al politicilor sociale Există mai multe tipuri de obiective ale politicilor sociale. un tip de stat cu politicile aferente preocupat de acest obiectiv fundamental şi care a dominat a doua jumătate a secolului XX toată lumea occidentală. pe aspiraţiile acesteia.

Posibilităţi Resurse

+
Valori

Aspiraţii

Standard de viaţă

Sursele bunăstării Nicholas Barr (apud Preda, 2002) arată că pe lângă stat, bunăstarea indivizilor are şi alte surse: • piaţa care furnizează bunăstare ocupaţională prin intermediul veniturilor primare • acumulările individuale (economii, asigurărilor individuale private) care furnizează de asemenea bunăstare • familia şi organizaţiile voluntare care produc aşa-numita bunăstarea voluntară. Marian Preda (2002) menţionează şi influenţa tot mai mare pe care o au în ultima vreme organizaţiile internaţionale (regionale sau mondiale) asupra bunăstării indivizilor (mai ales a celor în situatii de risc foarte ridicat datorită războaielor, calamităţilor naturale, imigrării, dar nu numai). Putem reprezenta sursele bunăstării individuale astfel:

Sursa: Preda 2002

15

Statul tinde să formeze împreună cu celelalte surse ale bunăstării individuale sistemul pieţei, familia şi instituţiile non-profit (biserica, asociaţiile profesionale şi organizaţiile caritabile) - ceea ce se cheamă în literatura de specialitate reţeaua de securitate socială („safety net”). Aceasta funcţionează pe principiul subsidiarităţii , care presupune complementaritatea surselor de bunăstare şi protecţie (piaţă – familie – comunitate – stat), cât şi complementaritatea instituţiilor statului pe axa central – local în furnizarea bunăstării sociale. În final, conform acestui principiu, rezultă necesitatea preluării de către stat a tuturor sarcinilor de protecţie neîndeplinite sau îndeplinite nesatisfăcător de către celelalte instituţii. În consecinţă, există subsidiaritate în furnizarea bunăstării şi asigurarea protecţiei sociale: • între instituţii: piaţă – familie – comunitate – stat (şi conform unor interpretări mai recente pe fondul teoriilor despre globalizare – organizaţii transnaţionale). • între niveluri: (transnaţional) - naţional-regional-local-comunitar. Rolul statului, conform principiului subsidiarităţii este de a prelua, pe indivizii care scapă celorlalte instituţii din reţeaua de siguranţă, astfel încât toţi să beneficieze de protecţie în baza drepturilor lor de cetăţeni. În trecut, bunăstarea a fost furnizată aproape exclusiv prin mecanismele economiei de piaţă. În sec XX se consolidează 2 mari modele ale producerii bunăstării colective: • Statul capitalist fundat pe economica de piaţă • Statul socialist fundat pe economia socialistă Ambele modele ale statului bunăstării au reprezentat o reacţie la limitele economiei de piaţă ca modalitate de realizare a bunăstării colective.

16

Economia de piaţă şi producerea bunăstării
Eficienţa economică, concept fundamnetal în economie, este definită prin: • Maximizarea beneficiilor – atât cantitatea cât şi calitatea – în producerea unui bun sau serviciu în raport cu costurile de producţie a acestuia • Minimizarea costuturilor de producţie În 1776 Adam Smith lansează în lucrarea „The Wealth of Nations” (Avuţia naţiunilor) celebrul „principiu al mâinii invizibile”. Mâna invizibilă a concurenţei face ca interesele individuale să se transforme în interese comune, sau în termenii politicilor sociale, în bunăstare socială. Conform acestui principiu, piaţa liberă alocă eficient resursele existente în societate dacă sunt îndeplinite anumite condiţii: • Bunurile sunt „ideale” sau „normale”, adică îndeplinesc următoarele condiţii: o Rivalitate: consumarea unui produs de către o peroană exclude consumul aceluiaş produs de către o altă persoană o Excludabilitate: sunt excluşi de la consumul unui bun cei care nu sunt dispuşi să plătească pentru el. o Rejectabilitate: un bun este repins de persoana care nu îl cumpără • Piata este „ideală” adică: o este accesibiă în mod egal tuturor o există informatii complete despre preturi si calitate o este completa ca oferta, oferă toate bunurile pe care cumparatorii sunt dispusi si capabili sa ofere bani. • Agentii (producatorii si cumparatorii) sunt „ideali” adică: o au acces egal pe piata, o sunt pe deplin informati (privind pretul si calitatea bunurilor disponibile) o şi în consecinţă fac alegeri „raţionale”, in cunostinta de cauza.

17

însă nici măcar în acest mod distorsiunile nu sunt pe deplin înlăturate. o Nu presupun excludabilitate: chiar dacă nu îmi plătesc taxele şi impozitele tot beneficiez de iluminatul stradal. care nu apar ca atare pe piată.. Particularitatea bunurilor publice de a se caracteriza prin non-rivalitate. Acestea mai sunt numite şi „externalităţi” (Zamfir E. tot mă apără armata ţării.Aceste conditii au fost regrupate în ceea ce Nicolas Barr (apud Preda. dacă sunt apărat de armata naţională nu înseamnă că nu sunt şi ceilalţi cetăţeni apăraţi. etc. inexistenta esecurilor pietei • Informare deplină a actorilor de pe piaţă – producători şi consumatori – în raport cu bunurile şi serviciile necesare / produse • Competiţie perfectă: libertate şi oportunităţi egale de acces pe piaţă • Piaţa completă ca oferta. 1995) o „Externalităţile” sunt efectele pe care producerea sau consumul unui bun le au asupra indivizilor şi colectivităţii în general. o Externalităţile pot fi pozitive şi negative:  De exemplu – educaţia. În acest punct statul îşi poate creşte funcţia economică. competitia perfecta. tot mă plimb prin parc. Statul poate corecta unele probleme legate de aceste condiţii prin reglementări specifice. nonexcludabilitate si non-rejectabilitate face ca mecanismele pieţei libere să fie ineficiente în a le produce si distribui. Preţul acesteia nu reflectă într-o măsură adecvată beneficiile pe termen lung pe care le va avea atât 18 . Această arie de acţiune reprezintă obiectul principal al disputei referitoare la intervenţia statului în economie dintre ideologiile politice de stânga şi de dreapta. Există şi costuri sociale sau beneficii sociale. Există mai multe situatii în care piaţa este ineficientă (Preda. fără să fi compensat / plătit pentru aceasta. tocmai pentru a limita cât mai mult posibil deficienţele pieţei. o Costurile şi beneficiile unui produs nu sunt numai cele care se regăsesc la producător şi la consumator. • Externalităţile bunurilor nu se reflectă în preţuri. 2002) defineşte drept “prezumtii standard”: informare deplină. etc o Nu presupun rejectivitate: nu pot sa resping faptul ca beneficiez de securitatea oferita de armata sau de iluminatul public ca bunuri oferite tuturor cetatenilor. în realitate nici-una dintre cele trei condiţii nefiind îndeplinită în totalitate. a distorsiunilor induse de mecanismele pieţei Această situţie este însă ideală. 2002) datorită faptului că: • Bunurile publice nu au carateristicile unor „bunuri normale” sau private: o Nu presupun rivalitate: dacă mă plimb în parc nu înseamnă că ceilaţi nu se pot plimba. oferă toate bunurile pe care cumparatorii sunt dispusi si capabili sa ofere bani • Lipsa eşecurilor pieţei. piata completa. devenind el însuşi organizator şi furnizor de servicii.

Preţul unui bun care produce poluare şi care afectează întreaga populaţie nu reflectă costurile celor afectaţi (sănătate. o De exmplu Nicolas Barr (apud Preda. Dacă bunul respectiv este considerat important. oligopol) care le dau posibilitatea să stabilească preţuri independent de costurile marginale. sau contractareaunor bunuri în prezent dar care sa fie vandute sau cumparate in viitor (de exmplu. cumpărătorii ar putea opta pentru un produs similar dar mai ieftin. mai ales daca vor trebui corelate cu diverse alte proiecte s-ar putea sa nu fie finantate de piata)..asigurările) informarea consumatorilor trebuie să se extindă pe perioade de timp mari.individul cât şi societatea. imprumuturi. falimentându-se astfel întreaga producţie a bunului respectiv. micii producători individuali ar înregistra preţuri foarte mari şi ar da faliment. De educaţie beneficiază nu numai consumatorii direcţi ci şi întreaga comunitate. o Exemplu: sa luam cazul teoretic al unui produs subvenţionat de stat. ect). Mai mult. proiecte urbane de viitor. nu oferă toate bunurile pentru care cumpărătorii sunt dispuşi să plătească. dacă preţurile la acest produs ar rămâne ridicat. lăsând pe piaţă un singur producător ţine puternic care şi-ar permite să vândă la preţuri mai mici. o De cele mai multe ori „externalităţile” apar la un interval mare de timp faţă de momentul producerii sau consumului bunului respectiv. 2002) enumeră pe lângă bunurile publice amintite. degradarea mediului.  De exemplu – poluarea. prin urmare sunt greu de măsurat • Bunurile pentru care costul mediu este mai mare decât costul marginal tind să fie subproduse. ajungându-se treptat la situaţia de monopol (un singur producător datorită falimentului celorlalţi) sau chiar la inexistenţa vreunui producător datorită ineficienţei productiei. Dacă statul nu ar interveni pentru a acoperi cheltuielile de producţie. 1995) 19 . calitatea sau preţurile lor datorită dificultăţilor multor consumatori de a înţelege informaţiile astfel încât să facă o alegere raţională. Dar bunul respectiv este important pentru populaţie. • Există distorsiuni şi în privinţa informaţiilor privind produsele. mecanismele economiei de piaţă în producerea bunăstării colective sunt limitate. astfel încât statul estimează că costurile pe care le-ar plăti societatea în absenţa consumului său sunt mai mari decât subvenţionarea sa. • Conditiile de competitie de pe piaţă sunt adesea incorecte. Pentru bunurile de lungă durată (exemplul cel mai la indemână . statul trebuie sa intervină pentru producerea lui. • Piaţa nu este “completă”. anumite asigurări pentru care riscurile nu sunt asigurabile. anumiti agenti economici au pozitii privilegiate pe piata (monopol. arată autorul. datorită pierderilor înregistrate la producator. Există limitări (Zamfir E. În consecinţă.

1995) sunt:  Bunuri sociale: bunuri care nu ar fi produse deloc (apărare naţională. bătrâni. bolnavii şi bătrânii comparativ cu ceilalţi. iluminat public. ordine publică. ex: apă. etc)  Bunuri mixte: bunuri subproduse (educaţia.A) În sfera producţiei / consumului  Distorsiuni ale cererii: cererea unor produse nu apare pe piaţă. bunuri cu externalităţi pozitive)  Bunuri cu externalităţi negative care tind să fei supraproduse (tutun. etc) În concluzie. bolnavi cronici)  Inegalităţi în şansa de câştig datorită unor factori structurali. handicapaţi. serviciile sanitare. industria poluantă)  Bunuri produse suboptimal prin monopol (preţ mare. alcool. alcool. compensări  Producere publică o Ex: apărarea. Intervenţia statului pentru a corecta ineficienţa pietei Statul poate interveni în economia de piaţă în scopul alocării optime a resurselor:  Reglementari o Ex: reglementează calitatea anumitor bunuri şi servicii produse privat  Taxarea activităţilor (producţie sau consum) generatoare de externalităţi negative o Ex: accizele (taxă pe consum la tutun.. bunurile pe care piaţa nu le poate produce printr-o alocare otimă (Zamfir E. subvenţii. etc). gaze. 20 . beneficiază şi colectivitatea. sau cum e la noi – cele pentru copii şi cele de urgenţă). benzină)  Stimularea activităţilor cu externalităţi pozitive o Ex: credite pentru deschiderea unei afaceri (creşte numărul de locuiri de muncă. parcuri. educaţia (cel puţin cea obligatorie) serviciile de sãnãtate (în totalitate. aceasta nu exprimă nevoile efective de consum ale populaţiei  Distorsiuni ale costurilor / beneficiilor: externalităţile nu apar în preţul de pe piată  Distorsiuni produse de monopol B) În sfera distribuţiei:  Limitări ale capacităţii indivizilor de obţinere a veniturilor nu din vina lor (copii. nu de nevoile reale – cei cu copii comparativ cu cei fără copii. pe baza unei evaluări morală a nevoilor (educaţia. copiii. nu individuali (ex: veniturile din proprietate şi din capital sunt mai ridicate decât cele salariale)  Dezechilibre între nevoi şi posibilităti de câştig ( distribuţia pieţei este în funcţie de capacităţi. drumuri. cantitate mică. nu doar agentul economic). energie electrică)  Bunuri dezirabile pentru sociatate.

taxare. Transferuri de la cei cu resurse mai multe la cei cu resurse mai puţine rezultând veniturile secundare..  Există două mecanisme de transfer:  contributoriu – asigurările sociale (de la cei care au cotizat mai mult.Intervenţia statului (prin reglementări. la acest nivel bunăstarea este inegal distribuită. infrastructură. este ineficientă şi falimentară pe termen lung. reprezintă un prim nivel al producerii bunăstării. Veniturile de pe piată se mai numesc şi venituri primare:  Venituri din muncă  Venituri din proprietate Dar. la cei care au cotizat mai puţin. subvenţionăre) în sistemul economic este justificata şi acceptată chiar şi de adepţii ideologiilor liberale. chiar şi asupra situaţiilor în care mecanismele economiei de piaţă reuşesc o alocare optimă a resurselor. Distribuţia primară a bunăstării – se face prin piaţa liberă. aşa cum am văzut anterior. 1995): I. Redistribuirea secundară a bunăstării – se face prin intervenţia statului. Intervenţia masivă a statului în economie. Structura veniturilor individuale: • Veniturile brute (din salarii. cultură. profituri. Producerea bunăstării în economia de piaţă Într-o societate bazată pe economie de piaţă. de cele mai multe ori fiind un mix între cele două.  Transferurile pot fi:  financiare sau în bunuri şi servicii  pe verticală (de la persoanele cu venituri ridicate către cei cu venituri scăzute) sau pe orizontală (în funcţie de nevoi: de la cei care nu au copii către cei care au). prin politica socială (statul poate colabora şi cu alţi actori privaţi. ştiinţă. însă rolul statului de producător este adesea contestat. educaţie)  Gratuitatea (educaţia generală)  Subvenţionarea (bunurile pentru copii)  Reducerea de taxe / impozite (la constrcţia de locuinţe) 2. economici sau reprezentanţi ai societătii civile în redistribuirea bunăstării) 1. producerea bunăstăii se face prin două mecanisme distincete (Zamfir E. sau pe baza testării mijoacelor (de la cei care nu au nevoie către cei în nevoie). II. Finanţarea bunurilor publice (cheltuieli urbanistice. dacă este să luăm exemplul statelor foste comuniste printre care şi România. etc): venituri primare pre-impozitare şi pre-transfer • Veniturile nete: venituri primare post-impozitare 21 . proprietăţi. de la cei la care riscul nu s-a produs la cei la care s-a materializat)  non-contributoriu – asistenţa socială universală. de protecţie a naturii. sănătate.

Inegalitatea monetară se poate măsura fie prin venituri. un individ. ce determină niveluri diferite de câştig. care este înfloritor în perioada vacanţelor dar mult mai redus în restul anului. Inegalitatea monetară poate fi explicată de: • alegeri individuale. ambele variante având avantaje şi dezavantaje. de exemplu. cu preferinţe pentru un stil de viată mai modest poate opta pentru un nivel mai scăzut de venituri. De exemplu.. post-impozitare şi post-transfer Inegalitatea Aşa cum am arătat anterior. fie prin consum. în schimbul de exemplu a mai mult timp liber. factorii explicativi putând fi diferiţi. • vârstă.• • Venituri din transfer: venituri secundare Venituri totale nete. Ea a fost înţeleasă în principal ca inegalitate monetară. dar consumul redă 22 . comparativ cu altul care datorită preferinţelor pentru un stil de viaţă cu un nivel ridicat al consumului şi care pentru a şi le realiza optează pentru un loc de muncă mai bine plătit dar mai “stresant” şi cu mai puţin timp liber.. • fluctuaţii temporare de venit. şi Pop L. M. economia de piaţă produce o inegalitate în societate. Aşa cum arată şi Barr (apud Pop L. 2002) intepretarea inegalităţii monetare trebuie făcută nuanţat. Inegalitatea economică se referă la diferenţele dintre condiţiile economice ale indivizilor. Cazul unor activitătî înalt sezoniere – de exemplu cazul celor care trăiesc din turism. în primul rând printr-o distribuţie inegală a veniturilor. Veniturile pot fi măsurate mai uşor. şi deci experienţă şi poziţii diferite. efecte ale ciclului de viaţă (inegalitate structurală) de exemplu diferenţa în termeni monetari între între doi indivizi cu aceleaşi capacităţi dar având vârste diferite.

astfel încât se utilizează adesea ca unitate de măsură a distribuţiei veniturilor venitul sau consumul pe adult echivalent. Numărul de persoane dintr-o gospodărie se transformă aşadar în adulţi echivalenţi pe baza unei scale de echivalenţă (bazată pe presupoziţiile de consum dintr-un anumit context social). Vom avea în acest caz un venit sau un consum per capita al unei familii sau gospodării.. deşi nu avem certitudinea unei astfel de împărţiri. şi Pop L. sau gospodăria.mai fidel nivelul de trai al indivizilor. Curba Lorenz este una dintre cele mai cunoscute şi utilizate reprezentări grafice a inegalităţii. poate fi inclus şi autoconsumul (cel asigurat din producţie proprie – cazul gospodăriilor ţărăneşti de la noi). Dar. Pe de alta parte însă. nevoile alimentare spre exmplu. Nu individul. M. pot fi mai adecvate pentru că în realitate veniturile se distribuie în cadrul acesteia în raport cu nevoile fiecărui membru.. împărţind pur şi simplu venitul sau consumul familiei sau gospodăriei la numărul membrilor acesteia presupunem că nevoile indivizilor sunt egale. iar cheltuielile nu cresc în acelaşi ritm cu creşterea numărului de membrii (“economii de scală”). Unitatea de analiză în raport cu care se măsoară venitul sau consumul este de asemenea importantă. surprinde redistribuţia veniturilor în cadrul familiei sau altor indivizi. Curba Lorenz – ca măsură a inegalităţii 23 . 2002). diferă în funcţie de sex şi vârstă. măsurarea inegalităţii prin venituri duce la identificarea unei inegalităţi mai ridicate decât în cazul celei măsurate prin consum (Pop L. Măsurarea inegalităţii În timp au fost dezvoltate multe metodologii de măsuarea a inegalităţii dintr-o societate. fiind mai stabil în comparaţie cu fluctuaţiile şi schimbările economice minore din viaţa individului. În general. ci familia.

Pop.20 şi 0. între 0. Panama) şi unele ţări africane.1 în 2003 (CASPIS. Desigur că în nici-o societate coeficientul nu ia valoarea 0 sau 1. Formula coeficientului Gini este jumătate din media aritmetică a diferenţelor absolute dintre toate perechile de venituri într-o societate. El reprezintă raportul între suprafaţa dintre curba reală şi linia egalităţii perfecte şi suprafaţa triunghiului OAB. Danemarca. Aceasta reprezintă situaţia în care fiecare individ.35. România prezintă o inegalitate medie. normalizată cu venitul mediu. Finlanda). Cea mai ridicată inegalitate caracterizează ţările Americii Latine (Brazilia. care porneşte exact de la curba Lorenz. rezultând o curbă. urmate de Austria şi Belgia. coeficientul Gini era de 28. De exemplu: raportul dintre decila a noua şi prima decilă sau raportul dintre chintila a cincea şi prima chintilă. date pentru SUA arată că cei mai săraci 20% deţin sub 5% din totalul veniturilor. Măsuri mai simple ale măsurării se referă la ordonarea veniturilor şi împărţirea lor pe nivele (10 sau 5 categorii de vanit. toate veniturile din societate sunt câştigate de un singur individ. familie sau gospodărie deţin acelşi procent din totalul veniturilor într-o societate. inegalitatea cea mai redusă este întâlnită în ţările Scandinave (Suedia. În realitate însă. cu cât curba se depărtează de linia OB şi suprafata se măreşte. cu valori între 0.25-0. plasată în perimetrul OAB a graficului. Situaţia de perfectă inegalitate este atunci când.. Ţările Europei Occidentale au valori ale coeficientului Gini mai scăzute. cu atât inegalitatea este mai mare. cu valori sub 0.60. în general se plasează între 0. Paraguay. Valorile sale variază între 0 (situaţie de egalitate perfectă curba reală se suprapune cu linia perfectă a egalităţii) şi 1 (inegalitate totală . Norvegia. raportând categoria cu veniturile cele mai mari la vcategoria cu veniturile cele mai mici. 2002 Situaţia de egalitate perfectă este reprezentată de linia OB. De exemplu. Între acestea. Cu cât suprafaţa acesteia este mai mică. 24 . 2004). şi cele din America Latină.50 şi 0.60. cu atât egalitatea din societate este mai mare. Coeficientul Gini reprezintă o altă măsură a inegalităţii.25 şi 0. iar cei mai bogaţi 20% deţin peste jumătate. etc). Această măsură nu oferă informaţii despre modul în care se distribuie veniturile celor aflaţi între cele două extreme ale distribuţiei veniturilor.M. distribuţia veniturilor este inegală. la extrem.Sursa: Pop L. SUA prezintă o inegalitate medie. Mexic.curba reală ajunge să aproximeze triunghiul OAB). şi L. între valorile din ţările Europei occidentale.27. Mărimea inegalităţii este dată de suprafaţa între curba reală şi linia perfectă a egalităţii.

Temple care în scrierile sale din 1941 şi 1942 a dorit să sublinieze diferenţa dintre ‘statul puterii’ al Germaniei Naziste si ‘statul bunăstării’ al reconstrucţiei aliate de după război. Practic.Statul Bunăstării După mulţi specialişti. 2002). O astfel de definiţie "largă". 2002) 25 .Zimmern. în prezent expresia ‘statul bunăstării’ desemnează statul capitalist (în special occidental) de după cel de-al II-lea Război Mondial cu o guvernare bazata pe consens social. şi sugerează că expresia ar fi fost în limbajul comun în Marea Britanie încă de la sfârşitul anilor '30 (Preda. pentru anul 1934. Statul Bunăstării poate reprezenta în literatura de specialitate (Pierson apud Preda 2002): • formă particulară de stat (care s-a cristalizat după Război şi a dominat Europa) • formă distinctă de guvernare • un tip specific de societate Înţelesul termenului a devenit atât de larg încât mulţi au propus chiar renunţarea la concept. desemnează entităţi cu un fond comun evident dar şi cu multe diferenţe specifice (Preda. Marea Britanie devine primul Stat al Bunăstării şi adesea a fost luat drept model în analizele comparative. Alţii atribuie paternitatea termenului lui A. Termenul propriu-zis îi este atribuit arhiepiscopului W. prin îmbinarea eficienţei sistemului economiei de piaţă cu solidaritatea socială şi umanismul politicilor sociale redistributive. o dată cu lansarea programelor sociale ample şi universaliste propuse prin Raportul Lordului Beveridge şi sub influenţa majoră a ideilor lui Keynes referitoare la intervenţia statului în economie şi ocuparea deplină (şomaj zero).

. În cele 3 . dominată mai degrabă de ideologia neo-liberală. diistingând etapele: Faza experimentala (1870-1920). Cheltuielile sociale aproape s-au dublat. dominată de idei social democrate (până în 1975) 2. Această perioadă a expansiunii SB pare a fi o .1 26 . Perioada de “aur” – până în 1975 Perioada de după cel De-al Doilea Război Mondial şi până în 1973-1974 (criza petrolului) este cunoscută şi sub numele de .4 26. continuând pâna în prezent). intervenţia statului şi implicarea masivă în probmele sociale avea o largă acceptare în contextul existent după război. a consumului şi a cresterii economice.Peter Taylor-Gooby şi alţii disting două mari perioade în istoria Statului Bunăstării: 1. Folosind conceptul de Stat al Bunăstării în sensul larg. A treia etapă în evolutia politicii sociale conform acestei clasificări. de expansiune a Statului Bunăstării.. inflaţia redusă. plasează începuturile în perioada consolidării sistemelor de asigurări sociale. Creştrea economică a fost rapidă în toată această perioadă.. de recul a Statului Bunăstării. şomajul scăzut. pe fondul unei solidarităţi sociale crescute.3 0.7 4.decenii de aur” a avut loc o dezvoltare fara precedent a institutiilor. alţi specialişti (Naumescu). ducând la creşterea calităţii beneficiilor şi serviciilor oferite.Perioada de aur a Statului bunăstării” (The Golden Age) în Europa Occidentală. Criza si reforma sistemului social (dupa 1975. Există autori care susţin că criza experimentată a fost atât de profundă încât cu greu se poate susţine că clasicul Stat al Bunăstării a supravietuit. functiilor si serviciilor sociale oferite de stat.2 20. ca sistem „sistem garant al bunastarii colective”. Faza expansiunii (1945-1975).‘67 1975 Canada 4. Faza consolidarii (1920-1945).5 5. una pesimistă. expansiunea.6 14. Dupa 1975 si cu precadere în anii '80 sistemul creat în jurul acestui model de stat al bunăstarii aluneca într-o criza profunda (recunoscuta chiar si de cei mai înversunati aparatori). Câţiva indicatori economici si sociali ai Statului Bunăstării Keynesian (1950-1975) Creşterea anuale medie a Cheltuieli sociale ca % din Rata şomajului ca % din PNB PNB totalul forţei de muncă 1950-‘60 1960-‘73 1960 1975 1959 . este asociata cel mai adesea cu istoria propriu-zisa a statului bunastarii în Europa postbelica si cu modelul social-democrat keynesian.6 11.0 5.perioada fericită”. Condiţiile deosebit de grele în care trăia majoritatea populaţiei la acea vreme făceau ca aşteptările indivizilor să fie relativ scăzute. Functiile. Aşa cum am văzut. în contextul crizei petrolului de la mijlocul anilor 70. în contextul entuziasmului creşterii economice şi a reconstrucţiei sociale de după război. institutiile si serviciile sociale au continuat să se multiplice fără încetare. una optimistă.1 Franţa 4.

3 Britanie SUA 3.8 5. Practic.8 31. modernă.F.7 45.6 48.8 1.3 Media 4.2 43.9 1.civilizatia occidentală”.6 18. cheltuielile publice depăşaeu o treime din PIB (pentru unele ţări reprezentau aproape jumătate).9 4. occidentală şi că diferenţele între state sunt mai 27 .8 3.4 13. La începutul anilor '70.2 38 10. 1997. p.4 Sursa: Preda.6 10. 2002. susţinătorii acestei poziţii susţin că SB este produsul unui tip unic de societate.7 Germania 32 38.1 13.9 10.5 32.7 29.2 15.1 18. putem traduce ca .8 Suedia 31.7 7.6 Britanie SUA 27.6 5.2 1.5 5.8 Italia 5. 1995): 1. 763 4.4 9.3 2.6 13. de-a lungul timpului.3 48. În această perioadă.2 24.6 18.8 46.3 4.1 34.8 20.9 11.7 7.2 13.5 55..7 7. Chiar si în Statele Unite. cea industrială. rata de creştere economică anuală a fost în general peste 5%.7 8.5 Total 28.R.7 22.1 26.2 5.9 Marea 2. ajungând în unele ţări aproape să se dubleze (Olanda.6 12.1 8.4 1.7 19..2 48. iar cele sociale depăşeau 20% din PIB în majoritatea tarilor. de sub 4-5%.1 4.modernizarea reduce diferentele între tari” si ca. 7.G.8 40. pornind e adevărat de la un nivel mai scăzut)..2 24. Prin urmare.4 26.3 27.7 După cum se observă.4 22.6 43.2 6.4 Există două mari poziţii privind evoluţia Statului Bunăstării (Zamfir C.8 11.5 43.2 Marea 32. urcând în câteva cazuri spre 30%. Teoriile convergenţei Dezvoltarea economico-sociala face ca tari cu traditii culturale si politice diferite sa construiasca institutii similare si sa adopte treptat masuri asemanatoare în ceea ce priveste asigurarea unui standard minimal de viata.4 3. Evoluţia cheltuielilor publice (sociale) în ţări OECD ca procent din PIB (1960 – 1975) Cheltuieli publice sociale ca % Cheltuieli publice ca % din PIB din PIB 1960 1970 1975 1960 1975 Danemarca 24.modelul" sau .2 10..1 Sursa: George şi Taylor-Gooby. în contextul unui şomaj scăzut. Suedia.6 38. cheltuielile pentru programe sociale se situau la cca 15% din PIB.8 21. permiţând creşterea cheltuielilor sociale până la mai mult de o cincime din Produsul Naţional Brut.4 17.6 7. p.2 Grecia 17.6 Spania 13.7 21. societatile vest-europene au parcus traiectorii convergente spre ceea ce numim astazi .3 14.8 Japonia 10.6 38.2 Franţa 34.5 17.1 43.1 21 Olanda 33. chiar şi SUA.6 Italia 30.9 12. cheltuielile sociale au crescut cu 50%.

Criza petrolului din 1972-1973 a reprezentat pentru toate economiile un şoc puternic şi a condus la explozia criticilor Statului Bunăstării în varianta lui Keynesiană. ci şi pe efectele (dorite şi estimate) ale uneia sau alteia dintre opţiuni. 2. economici. diferenţele neţinând numai de nivel de dezvoltare economică. Criza Statului Bunăstării are accepţiunea de (Zamfir.degrabă superficiale şi nesemnficative. Prin urmare. fără o soluţie previzibilă. 1995): • criză financiară – imposibilitatea continuării finanţării SB • ineficienţă a SB Pierson (1991) arată că "criza statului bunastarii" poate fi înţelească ca: • un punct de cotitură în politicile sociale si economice • un şoc exterior (statului) cu referire la preţul petrolului care este impus doar de cele câteva ţări exportatoare de petrol grupate în OPEC • problemă pe termen lung. opţiunea pentru un tip sau altul de stat al bunăstării nu este bazata numai pe condiţii. diferenţele sunt mai mult cantitative. • Criza politică. nu de tip. • Criza fiscala si birocratică. Wilensky (1966) consideră că nivelul de dezvoltare economică (măsurat ca PIB/locuitor) este predictorul cel mai important al cheltuielilor sociale pe termen lung. 28 . culturali şi istorici. Mai mult. . Valentin Naumescu identifică o criza multidimensională a Statului Bunastarii în Europa (în context mondial) • Criza economica propriu-zisă. Pe baza unei comparaţii între 64 de state. ci de creştere / expansiune a SB care e determinat de nivelul economic. • Criza socio-demografică. Teoriile diversităţii Susţin că SB este produsul unui complex de factori sociali.la nivele de dezvoltare economică similare există SB diferite Criza Statului Bunăstării (1975 -1980) Pe fondul unui ritm al creşterii economice din ce în ce mai lent şi în condiţiile creşterii inflaţiei au început să apară la începutul anilor 70 şi criticile la adresa expansiunii cheltuielilor publice. provin din particularitatea condiţiilor şi tind spre un profil unic.

sporurile naturale negative în multe tari vest-europene au provocat dezechilibre în transferul între generatii.Sectorul secundar (munci slab plătite..creşterea presiuni salariale . natalitatea scade foarte mult. în 1972. invaliditate. Chiar înainte de declaşarea crizei petrolului.Setorul primar (sectoare economice de vârf.divergenţe între sindicate sau între sindicate si partidele de stânga . etc) Accentuarea îmbătrânirii populaţiei – pe lângă cresterea speranţei de viaţă. “Limitele creşterii” (efectuat de 17 cercetatori din diverse discipline. nivelul ridicat al pensiilor si extinderea perioadei de acordare au adus apoape de faliment sistemele de pensii si asigurari sociale (cele corespunzatoare situatiilor de boala. mai ales după şocul petrolului (creşte de la sub 4% cât era anterior la 10-15%) Guvernele s-au trezit în situaţia să renunţe la principiul fundamental al keynesianismului. careia economia mondiala nu putea să îi mai facă faţă cu vechile instrumente. “criza de copii” devenind cu timpul o realitate. „şomajul zero”. aparea în Europa faimosul raport al Clubului de la Roma. temporare. Inversarea piramidei demografice.creşterea presiunilor inflaţioniste. rata de creştere economică nu mai era suficient de mare pentru a putea asigura continuarea .efortului de bunastare". Numarul mare de pensionari. multe companii solicitând cu insistenta regândirea întregului sistem de asigurari. întrucât acesta ar fi însemnat în condiţiile economice ale vremii sporirea taxelor deja foarte mari şi creşterea inflaţiei (la începutul anilor 70 presiunea clasei mijlocii şi a sindicatlor de a reduce taxele era tot mai mare). obiectivul şomajului zero nu a putea fi susţinut pe termen lung datorită consecinţelor negative care au survenit: . înalt competitive. sistemul de pensii şi chiar şi cel sanitar se confruntă cu riscul de a fi sufocate. Procesele care au favorizat criza: • Creşterea deficitelor bugetare – cheltuielile publice (sociale) au crescut într-un ritm mai rapid comparativ cu cresterea economică. în sistem part-time. Din punct de vedere economic. Creşterea şomajului. În majoritatea statelor vesteuropene cresterea economica atinsese nivele de 1-2% (sau chiar devenise nulă. Presiunea asupra sistemului de protecţie cresc foarte mult. şi o relativă siguranţă a locului de muncă) .proliferarea grevelor Mai mulţi specialişti identifică fenomene precum dualizarea pieţei muncii sau apariţia şomajului pe termen lung care s-au cristalizat tot în această perioadă: . Aşa cum arată şi Esping-Andersen (1990). recuperare sau tratament cronic îndelungat). sub coordonarea lui Dennis Meadows). batrânete. mai ales după mijlocul anilor 60.• Criza generala de sistem (criza sistemică). . care atrăgea atenţia asupra unei provocari fara precedent în istoria postbelica. • • 29 .diminuarea activităţilor profitabile . care oferă salarii ridicate. lansându-se conceptul de “creştere zero”).

Creşterea fiscalităţii duce la scăderea resurselor pentru impozitare astfel încât impozite mai ridicate se aplică la salarii şi profituri din ce în ce mai mici o Aşa numita Curba Laffer: cresc impozitele → cresc şi resursele statului până la un punct pentru că apoi → scade baza de impozitare → scad resursele Curba Laffer Venitul din impozite 30 . ficalitatea devine din ce în ce mai ridicată.4 Rata de crestere a productivităţii 3.9 10. Pop (coord). p. Iată câţiva indicatori sociali şi economici care descriu comparativ situaţia la care se ajunsese în perioada crizei: Performanţele OECD (valori medii) în perioada de înflorire a SB comparativ cu perioada crizei 1960 – 1073 1973 – 1981 Rata şomajului 3. 1991 În continuare vom prezenta critica făcută de teoriile neoliberale la adresa Statului Bunăstării Keynesian. Critica Neoliberală la adresa Statului Bunăstării • SB bazat pe o fiscalitate ridicată afectează negativ economia a) poate conduce în mod paradoxal la scăderea resurselor pentru stat o În contextul unor programe sociale din ce în ce mai costisitoare. 767 apud Pierson.• Creşterea aşteptărilor populaţiei în raport cu nivelul şi calitatea beneficiilor. Reforma la toate nivelele si în toate sectoarele de activitate devenise necesară. 2002. şi nu datorită îmbunătăţirii protecţiei sociale oferite de către SB.9 1. Prin urmare.9 2. în condiţiile unei creşteri economice mai lente decât cea a cheltuilor publice (sociale). în L. criza Statului Bunăstării nu a fost doar o criză economică sau financiară ci a însemnat o criză a întregului sistem institutional.2 5. Se apreciază că creşterea cheltuielilor publice sociale în special s-a făcut ca urmare a creşterii cerererii.5 Inflaţia 3.4 Sursa: Preda. curent de gândire cunoscut şi sub numele de „Noua Dreaptă”.9 Rata de creştere a PNB 4.

Rata de impozitare b) demotivează efortul economic. 31 • • • . Intervenţia socială devine î fapt un instrument de dominare a populaţei. duce la slabirea coeziunii familiale şi la atrofierea reţelelor de suport comunitare SB ajunge să provoace un dualism social. asistăm la o birocratizare excesivă. SB ca furnizor monopolist (unic. creându-se un sistem centrat pe propriile interese şi nu pe cele ale populaţiei beneficiare. sau oricumn cu rol major) al bunăsării sociale devine ineficient. înlocuind-o cu „dicatatura statului sau a corporaţiilor”. să scindeze populaţia în două: pe de o parte o populaţie activă şi responsabilă şi pe de alta o populaţie dependentă. invetiţiile (întrucât cu cât câştigul e mai mare. Fără competiţie. constituindu-se în timp aşa numita „underclass” şi generând o adevărtă cultură a dependenţei SB afectează însăşi liberetatea individului. cu atât impozitul creşte) c) creşte economia subterană şi evaziunea fiscală d) decapitalizarea: migraţia capitalurilor spre ţări cu fiscalitate mai scăuztă • SB distruge funcţia de într-ajutorare a familiei şi comunităţii (prin preluarea acestei funcţii).

În această perioadă de conturează noi teorii legată de administraţia publică.criza financiară demonstrează că SB este incopatibil cu economia capitalistă. de multe ori ireversibile. . în Suedia se ajunsese la situaţia limită în care 60% din forţa de muncă activă era ocupată în administraţia Statului Bunăstării. De asemenea SB a ignorat problemele unor altfel de grupuri „defavorizate” – de exemplu femeile – consecinţele legate de dezechilibrele demografice fiind numai „partea vizibilă a iceberg-ului”. Spre exmplu. supradimensionării şi ineficienţei administraţiei de stat. însă nu la fel de coerente ca cele ale Noii Drepte: Critica Stângii la adresa Statului Bunăstării Adepţii ideologiilor socialiste au admis la rândul lor că Statul Bunăstării în forma lui clasică.SB controlează indivizii. beneficiile şi serviciile fiind şi forme de represiune. asistăm la scăderea legitimităţii politice a statului. Soluţia ar fi o economie planificată . 32 . Cu timpul însă. keynesiană avea numeroase probleme şi trebuia reformat. Critica din perspectivă ecologistă sau feministă SB a ignorat problemele de natură ecologică. rezolvându-se o altă problemă traditională. implicaţiile şi consecinţele dramatice ale acestora pe termen lung. aşa numitul Stat Providenţă. • În final. întrucât datorită asumării prea multor responsabilităţi. a disparut după criza anilor 70-80 si cu politicile neo-liberale lansate de Noua Dreapta în anii ’80. Modelul SB a cunoscut şi alte critici pertinente. permiţând creşterea spectaculoasă a numarului de slujbe bine platite în institutii administrative si în consecinţă scăderea şomajului. Ieşirea din criză (după 1980) Mulţi specialişti afirmă că modelul european al Statului Bunăstarii în sens traditional (keynesian). Astfel a fost posibilă angajarea unui mare numar de femei. de subminare a independenţei individului şi conducând la stigmatizare socială. Multiplicarea si extinderea birocratiei din serviciile publice a avut la început un efect pozitiv. inlcusiv adpţii ideologiei de stânga şi alţi critici au ridcat problema birocraţiei. scade capacitatea statului de a rezolva aceste probleme.Noua drepată nu este singura care a criticat birocratizarea excesivă a sistemului. accea a şomajului mare în rândul acestora. sistemul s-a extins ajungând să detină o pondere exagerata.

Germania a adoptat un model de centru. Bunăstarea e produsă eficient prin mecanismele pieţei sau prin celelalte surse (familie. modalitatea principală de creştere a bunăstării trebuie să se bazeze pe creştere economică şi pe servicii în sistem concurenţial.Suedia: de la 88% la 77% • Şomajul este lăsat să evolueze liber. de tip “Nou”.SUA: de la 75% la 38% . la revenirea liberalismului în special în economie (un liberalism reformat.. impun artificial salari ridicate. rezultând în forţă de muncă mai speciaizată şi calificată o Combate inflaţia • „Disciplinarea” sindicatelor considerând că acestea rigidizează piaţa muncii. a celor de într-ajutorare comunitară. după mulţi ani de guvernare de stânga în toate ţările Europei. ci de o diminuare a acestei funcţii). considerând că are consecinţe pozitive precum: o Disciplinează forţa de muncă o Stimulează competiţia. cu o economie liberala dar pătrând acelaşi sistem de protectie sociala bine pus la punct. cum ar fi Franta. Direcţiile lor de acţiune au fost: • Scăderea impozitelor (chiar şi în Suedia s-au redus impozitele în această perioadă): o Rata impozitului marginal (impozitul pe cea mai ridicată tranşă de venit) în: . Politica liberala a premierului Margaret Thatcher (care va rezista la guvernare până în 1990) în concordanţă cu guvernarea republicanilor conservatori sub preşedinţia lui Ronald Reagan în Statele Unite (19801988) au adus la conceptualizarea “Noii Drepte”. bazat în principal pe asigurări (. Partidul Conservator revine la putere în Marea Britanie. a ONG-urilor de a prelua din funcţiile statului) 33 . o Retragerea statului din funcţia de producere a bunăstării (nu este vorba de o retragere totală. de unde şi denumirea curentului de neoliberalism). Intervenţia statului în economie este negativă.The German Middle Way").Marea Britanie: de la 83% la 40% . • Înlocuirea asistenţei sociale universaliste cu cea bazată pe testarea mijloacelor • Retragerea statului din rolul de unic / principal furnizor al bunăstării o Cresterea rolului comunitătii şi a societăţii civile în furnizarea bunăstării (încurajarea familiei. chiar si de cele cu o istorie socialistă. În 1979. Italia sau Spania. o Politica socială focalizată pe segmentul sărac si pe cei cu probleme.Criza din tarile vest-europene s-a terminat prin “spargerea” consensului postbelic de tip keynesian (Naumescu) de sustinere a programelor de bunastare de către marea majoritate a partidelor. a reţelelor de rudenie. Modelul neoliberal a fost preluat si de alte tari europene. comunitate). Programul Noii Drepte de iesire din criză poate fi rezumat în câteva principii după cum urmează (Zamfir C. indiferent de orientare. 1995): o Retragerea statului din economie. nu suport universalist.

accentuându-se diferenţele • Rata sărăciei a crescut. s-a consolidat o nouă categorie. ritmul de creştere scontat de neoliberali nu a fost ridicat. relansare investiţională prin reducerea fiscalitaţii.Încurajarea competiţia între instituţiile statului şi serviciile furnizate. privatizarea unor companii. Soluţia ieşirii din criză propusă de Noua Dreaptă nu a fost însă lipsită de critici. performanţele aşteptate erau: înviorarea economiei. • Cresterea economică nu rezolvă problema bunăstării indivizilor pentru că economia de piaţă conţine în sine dezechilibre structurale şi indivizii nu beneficiază în mod egal sau măcar echitabil de aceasta.Marketizarea serviciiilor. evoluând de la prestator de servicii la contractor/cumpărător şi regulator de servicii. Statul contractază furnizori privaţi pentru a oferi serviciile a căror responsabilitate îi aparţin. dereglementare. Statului îi revine mai mult un rol de monitorizare şi control: fixează standarde de calitate şi controlează activitatea furnizorilor privaţi. • Cresterea economică a condus la creşterea inegalităţii şi la o polarizare accentuată şi între indivizi. evidenţiindu-se consecinţele negative ale adoptării unor asemenea programe. apar competiţiile pe bază de poiect. Mai mult. poate cel mai important.Transferarea responsabilităţii administrative pentru furnizarea unor servicii sociale altor agenţi (de ex în Marea Britanie. Prin toate măsurile menţonate. s-a consolidat o aşa numită „subclasă a săracilor . creşterea calităţii beneficiilor şi serviciilor oferite şi. . asumarea noilor tehnologii. polarizându-se accesul chiar si la cele fundamentale (educaţie şi sănătate) o o o o o o o 34 . aplicarea principiilor pieţei şi în acest domeniu: . eficientizarea managementului. creşterea responsabilităţii indivizilor pentru propria bunăstare.underclass” (capcana sărăciei) • Cresterea economică nu a adus reducerea şomajului.o Privatizarea serviciilor sociale. cea a şomerilor pe termen lung • Serviciile sociale private nu au reuşit să acopere nevoile colectivităţii. creşterea bunăstării ca efect al acesteia.Stimularea participării în sistem privat de servicii sociale prin reduceri de impozite . Noul model socio-economic trebuia deci să raspundă următoarelor solicitări majore (Naumescu): flexibilizare. debirocratizare şi descentralizare administrativa. societaţi si a unor servicii publice. beneficiile de maternitate şi boală au fot transferate angajatorilor) . şi pe piaţa muncii • Reforma fiscală a avantajat populaţia bogată.

după un punct de cotitură au început să crească din nou. fiscalitatea a crescut în continuarea. Datoriile externe nu au scăzut. deşi a înregistrat un recul în această perioadă în majoritatea ţărilor din Europa de Vest. a continuat să domine în special în statele nordice. acestea schimbând mai degrabă tipul de politici decât efortul finaciar. Unele state au recurs la soluţia impozitării indirecte (pe consum). încurajând agenţii economici să constituie din profituri fonduri de rezervă pentru perioadele de recesiune economică. De fapt.Social-democraţia. bazate pe recalificare profesionale şi pe investiţii în domeniul lucrărilor publice. Adepţii acestei poziţii au propus la rândul lor un program de ieşire din criză. care viza de asemenea reformarea clasicului Stat al Bunăstării. Tabelul de mai jos pare să indice că nu existe o legătură consistentă între nivelul cheltuielilor sociale şi ideologia partidelor de guvernare. chiar dacă obiectivul ocupării depline devine puţin realizabil o Solidaritate socială. nu s-a îmbunătăţit considerabil. în majoritatea statelor occidentale. Calitatea serviciilor oferite. Performaţele celor două opţiuni polare au fost în final comparabile. dar reafirmându-i principiile care l-au fundamentat: o Intervenţia statului în economie cu rol corector o Angajament pentru ocuparea ridicată. în contextul înmulţirii şi deiversificării neboileor d eprotecţie a populaţiei. dimpotrivă. Reuşesc să menţină o inegalitate şi o rată a sărăciei scăzute. pentru a putea finanţa sistemul de protecţie. cheltuielile publice şi cele sociale au continuat să crească şi după perioada crizei. Obiectivul reducerii cheltuielilor sociale în fapt nu s-a putut realiza. Promovează de asemenea politici active pe piaţa muncii. În unele cazuri. Evoluţia cheltuielilor publice (sociale) în perioada 1975-1990 în unele state OECD Cheltuieli publice ca % din PIB Cheltuieli publice sociale ca % din PIB 35 . Nivelul cheltuielilor publice (sociale) nu a scăzut considerabil. în a doua jumătate a anilor ’80 s-a înregistrat chiar o crestere. Chiar şi în SUA scăderea cheltuielilor sociale a fost practic inexistentă. o societate echitabilă pentru toţi cetăţenii o Parteneriat social (între patronat şi sindicate) Promovează politici de investiţii contra-ciclice pentru. iar în Marea Britanie. chiar prin marketizare. în multe cazuri au crescut.

1997.2 25.5 23.2 58. Tipologiile Statului Bunăstării 36 .9 54.5 28.5 Germania 48. 1996). asistam la transferul centrului de greutate al bunăstarii colective spre comunitatile locale.6 21.2 25. 1995) se încadreaza în procesul mai larg de emancipare a comunitatilor locale si al deplasarii accentelor dinspre un Stat spre o Societate a Bunăstării: .6 28.3 24.9 Marea Britanie 46. În special după 1990.7 33.6 11.7 22.4 SUA 43.8 Suedia 48.2 26.1 29.3 14.1 22.8 17.9 15..1 39.6 Sursa: George şi Taylor-Gooby.9 60. din ce în ce mai puternice si mai influente. puterea si functiile sociale ale adimistraţiei centrale ale statului sunt în declin. Fenomenul.4 Total 38 37. denumit “revoluţia comunităţilor” (Zamfir.6 16.7 32.2 41.2 41.1 Italia 43.5 13.8 26.8 33.1 59.9 24.5 20.9 54.7 Grecia 26.1 19.9 53.4 46. p.1 26.1 53.1 21.2 56.1975 1980 1990 1975 1980 Danemarca 48.from Welfare State to a Welfare Society" (Gosta EspingAndersen.6 47.3 8. 10 (pentru anii 1980 şi 1990) 1990 27. 4 (pentru anul 1975) şi p.8 16.3 Spania 24.1 18.8 11.1 49.6 31.6 43 39.5 Ca o caracteristică generală.9 45.3 33.8 Franţa 43.3 14.2 21 21.2 Olanda 55.8 19.

Sistemul de protecţie sociala este bazat pe sistemul de asigurări. raportul public / privat în furnizarea bunăstării. nu îşi asuma responsabilitatea decât pentru segmentele sărace.nivelul scăzut al cheltuielilor sociale .nivel mediu al impozitării..beneficiile şi serviciile de asistentă socială focalizate. dar mai ales de tip asiguratoriu . Statul instituţional-redistributiv sau universalist (Suedia) 37 . 2. gradul de acces la beneficii/servicii. Statul are un rol complementar faţă de piaţă. gradul de difernţiere a beneficiilor sociale între anumite categorii de populaţie. etc. Se consideră că modelele de politici sociale sunt determinate de factori precum cultura unei ţări. In continuare o sa trecem in revistă numai câteva dintre acestea.transferurile sociale reduse . structura acestora.transferuri sociale generoase.. Obiectivul îl reprezintă asigurarea minimului de subzistenţă pentru cei în nevoie. intervine doar acolo unde familia şi piaţa au eşuat. intervenţia este temporară. Statul rezidualist sau minimal (SUA) Statul deţine un rol minor în protecţia socială a indivizilor. gradul de transfer. Statul nu intervine în economie. etc. pe baza testării mijloacelor. punctuală pentru a nu crea dependenţă. factori economici etc.nivel mediu sau chiar crescut al cheltuielilor sociale (depinde de amploarea sistemelor de asigurări) .nivelul scăzut al impozitării . Clasificările sunt diferite în funcţie de autori. Criteriile de diferenţiere a tipurilor de SB sunt numeroase: nivelul cheltuielor sociale publice.De-a lungul anilor au fost lansate în literatura de specialitate multe clasificări ale regimurilor bunăstării. Un astfel de stat are: . recompensatoriu. Chiar şi atunci.sistem de asistenţă socială slab dezvoltat 3. dar intervenţia are la bază criterii legate de merit şi performanţa în mucă. Cum putem identifica astfel de state? Prin . Tipologia lui Titmuss Richard Titmuss identifică 3 modele de SB (tipuri de politici sociale): 1. Statul meritocratic (bazat pe performanţă) (Germania) Statul intervine în protecţia cetăţenilor. cele mai „de notorietate” în literatura de specialitate. În funcţie de un set sau altul de criterii au fost constitute de-alungul timpului foarte multe tipologii ale SB. orientarea politică a partidelor aflate de-a lungul timpului la guvernare. chiar în cazul aceleiaşi ţări profilul poate fi diferit de la un autor la altul. mai degrabă contribuţiile la fondurile de asigurări sunt importante .

Preponderenţa sectorului de stat sau dimpotriva a celui privat în asigurarea bunăsării sociale este un indiciu important pentru un tip sau altul de stat al bunăstăii. Schiţa criteriilor de diferenţiere între tipurile de Stat al Bunăstării 38 . pot conduce la: reducerea sărăciei. prin beneficii şi servicii largi. central în protecţia socială a indivizilor.Statul are un rol major. Un astfel de stat are: . • Impactul redistributiv al beneficiilor şi serviciilor sociale. asumându-şi responsabilitatea pentru întreaga colectiviate. cu caracteristici majoritare dintr-un model sau altul. preţul forţei de muncă scade). intervenind masiv (chiar şi în economie) pentru a asigura un standar de viată decent pentru toţi cetăţenii. de calitatea de asigurat sau de testarea mijoacelor). universaliste. Procesul prin care statul atenuează această stare se numeşte „de-comodificare”.transferuri sociale ridicate .nivel ridicat al cheltuielilor sociale . Tipologia lui Esping-Andersen Gosta Esping-Andersen (1990) propune o tipologie a statelor bunăstării pe baza a umătoarelor dimensiuni considerate relevante: • Gradul de de-comodificare al beneficiilor şi serviciilor sociale sau gradul de acces universal la acestea.nivel ridicat al impozitării . adică gradul în care individul are acces necondiţionat şi universal la bunăstarea socială (independent de participarea pe piaţa muncii. • Gradul de implicare a sectorului privat în furnizarea beneficiilor / serviciilor sociale. reducerea inegalităţii.beneficii si servicii de asistenţă socială universale Desigur că Statele Bunăstării reale reprezintă combinaţii între aceste tipuri ideale. Denumirea criteriului „de-comodificării” provine din faptul ca în economia de piaţă indivizii pot fi consideraţi la rândul lor drept mărfuri – „comodities” (competiţie ridicată. menţinerea stratificării sociale şi creşterea egalităţii. Acestea pot avea impact diferit.

cu cele trei tipuri de ideologii: liberală. Conform criteriilor de mai sus: accesul la servicii este bazat pe sistemele de asigurări şi este diferenţiat în funcţie de un sistem sau altul. conservator-corporatistă şi colectivistă. chiar la un dualism social între cei care primesc. acest ajutor fiind stigmatizant) şi care au reuşit pe piaţa muncii şi care plătesc pentru cei dintâi. 2.Gradul de de-comodificare + Impactul redistributiv Statul Bunăstării LIBERAL + Gradul de implicare a sectorului privat Statul Bunăstării CONSERVATOR + FACTORUL POLITIC Statul Bunăstării SOCIALDEMOCRAT Aceste criterii de diferenţiere le pune în legătură cu factorul politic. Liberal – un tip de stat în care piaţa are un rol fundamental în asigurarea bunăsării sociale. Conform criteriilor de mai sus: Accesul la beneficii / servicii este limitat. care au eşuat pe piaţa muncii şi care supravieţuiesc prin ajutorul minimal al statului. (cei în nevoie. Sistemul este bazat pe asistenţa socială focalizată (testarea mijlocaleor). Conservator – un stat corporatist. acestea sunt reduse. obţinând 3 tipuri de State ale Bunăstării: 1. Sectorul privat este implicat puternic în furnizare bunăstării sociale. În cadrul celor de tip Bismark. asigurând doar supravieţiurea individului. reproducând diferenţele existente pe 39 . beneficiile depinde de contribuţii (de participarea pe piaţa muncii). în care sectorul privat deţine o importanţă majoră. bazat pe un regim de tip asiguratoriu. bazat pe asistenţa socială focalizată doar pentru cei în nevoie. Acest sistem duce la accentuarea stratificării sociale.

piaţă. Conform criteriilor de mai sus: grad înalt de de-comodificare. necondiţionat. ca în SB liberal. În cadrul celor de tip Beveridge. Cel puţin în principiu sectorul privat nu are o importanţa semnificativă în furnizarea bunăstării. Totuşi. Germania. Grupurile vulnerabile sunt cele care rămân în fara pieţei muncii şi cele care au o poziţie instabilă în cadrul acesteia. gradul de de-comodificare este mai înalt. astfel încât uneori se manifestă tendinţa celor cu venituri riicate de a intra pe piaţa privată a furnizării bunăstării. Social-democrat – un stat social. care protejează toţi indivizii. beneficiile sunt relativ reduse în cuantum iar calitatea serviciilor este destul de scăzută. datorită costurilor foarte ridicate ale sistemului universalist. nivelul acestora este generos şi asigură un nivel decent de trai. aceasta aparţine în mod principal statului (de remarcat totuşi efectul menţionat anterior pentru cei cu venituri ridicate. Acest sistem promovează egalitatea de status. accesul la beneficii şi servicii este universal. conducând în final la efectul de dualism social. lumea anglo-saxonă în general) centrate pe sistemul privat de furnizare a bunăstării şi cu intervenţie doar asupra sărăciei şi regimurile corporatiste (Franţa. polarizându-se calitatea beneficiilor furnizate) Până în 1930 Esping Andersen consideră că nu existau decât două mari tipuri: regimurile liberale (Tările Scandinave. garantând tuturor celor care au contribuit beneficii egale. cu beneficii şi servicii universale. Iată o schemă a caracteristicilor celor trei tipuri de SB făcută chiar de către autor: 40 . Sectorul privat nu are o importanţa mare în furnizarea bunăstării sociale 3. Europa Continentală în general) bazat pe sistemul asiguratoriu. statele anglosaxone dar mai ales cele scandinave au reformat radical sistemele de protecţie socială în baza unei ideologii care ulterior se va numi social-democraţie. rata sărăciei este scăzută. Acest sistem duce la reproducerea stratificării sociale de pe piaţa muncii. Austria. După cel de-al Doilea Război Mondial. Marea Britanie. Impactul redistributiv este puternic.

Asigurări private . universalism . Austria) Mică SB slab. Marea Britanie.Statul în plan secundar Limitat Limitat Limitat Limitat Medie Medie Rolul pieţei Rolul testării Mare mijloacelor de trai Angajament cu privire la furnizarea de Limitat servicii sociale Angajament cu privire Mic la ocuparea deplină Redistribuirea Scăzută Sărăcia Ridicată Sursa: Esping-Andersen şi Micklewright.Statul (administraţia centrală în principal) Mic Mic Mare Mare Ridicată Scăzută .Clasificarea Statelor Bunăstării -Modelul lui Gosta Esping-Andersen Modelul liberalrezidualist (SUA) Baza de acordare a drepturilor Principiul de redistribuire Principiul de organizare Administrarea programelor Nevoia / munca Focalizare asupra segmentului cel mai sărac . 51 Alte tipologii Goran Therborn (1986) a lansat o clasificare în funcţie de două dimensiuni considerate esenţiale: Nivelul drepturilor sociale (social entitlements level) şi Orientarea spre piaţa muncii şi ocuparea deplină. 2002 în L.Asistenţă socială universalistă . Noua Zeelandă) 41 . orientat către piaţă (Australia.Asigurări sociale Modelul SocialDemocrat (Suedia) Cetăţenia Creşterea egalităţii de status.Administraţia locală şi centrală (mix) . 463 Reduse SB mic.Corporaţiile .Asistenţă socială focalizată . SUA. p. Clasificarea Statelor Bunăstării -Modelul Therborn Drepturi sociale Mari Orientarea către ocuparea totală a forţei de muncă Mare SB puternic intervenţioniste (Suedia. p. Pop (coord). orientat către ocuparea deplină (Elveţia şi Japonia) SB mic. Olanda) Sursa: Preda. Norvegia. 1991.Piaţa liberă Mare Modelul conservatorcorporatist (Germania) Munca Menţinerea stratificării sociale de pe piaţa muncii (status ocupaţional) . Canada. de tip compensatoriu (Belgia. Danemarca.Asigurări sociale cu accente egalitare .

servicii sociale universaliste şi menţinerea unui nivel minim de trai. ca regim caracteristic „perioadei de aur” (1950-1975).O perspectivă oarecum distinctă asupra tipologiilor Statului Bunăsătrii o găsim la Ramesh Mishra (1990) care consideră că Statul Bunăstării clasic. Corea de Sud şi Taiwan). nu este interesat de ocuparea deplină sau "şomajul 0" ca în cazul SB Keynesian şi nici de prevenirea sărăciei sau asigurarea unui nivel minim de trai. În ciuda adpotării unor 42 . modelul fiind mai apropiat de cel corporatist (dar fără acelaşi sistem de asigurări bine consolidat şi acoperitor). fiind cunoscută şi ca “un stat al bunastarii prin excelenţă”. a păstrat preocuparea pentru ocuparea deplină. 4 tipuri de state ale bunăstării: Scandinav. Suedia a continuat să promoveze viziunea keynesianistă în cea mai mare măsură. fapt care le-a sporit succesul electoral. Danemarca si Norvegia. semi-instituţionalizat. centrat pe un fel de familie extinsă. Stephan Leibfried (1992) identifică în Europa. Statul Bunăstării "Economiei Gospodăriei". care investeşte mult în educaţia copiilor pentru ca în viitor. Impactul măsurilor de protecţie socială este în acest caz mai degrabă scăzut. ulterior dezvoltându-se două regimuri distincte: neo-conservator şi social-corporatist (care sunt în fapt reîntărirea celor două opţiuni polare) • Regimul neo-conservator (SUA şi Marea Britanie) ce caracterizează guvernările politice de dreapta. să poată ajuta apoi ceilalţi membri dependenţi ai familiei. Guvernările de acet tip au realizat creşteri economice apreciabile şi stabilitate. după ce îşi vor face o carieră. Bismarckian. cel caracteristic Asiei de Sud-Est (ai aşa-numiţilor tigrilor asiatici: Hong Kong – pe atunci nu aparţinea Chinei. Caracteristicile acestui model (asiatic) al bunăstării sunt bazate pe o cultură şi un mod de viaţă centrate pe prioncipii confucianiste. 1993) este un model foarte interesant care indică deiferenţele enorme dintre culturile (valorile) ocidentale şi cele asiatice Conform tipologiei lui Esping-Andersen. înregistrând numai scurte perioade de guvernări liberale. mai mult „o promisiune instituţională”. modelul social-democrat caracterizează în cea mai mare măsură configuraţia securitatii sociale din statele nordice. Singapore. Modelul a fost instituţionalizat distinct în literatura de specilitate drept modelul scandinav (Erikson. considerând că eficienţa şi creşterea economică nu trebuie promovate în detrimentul obiectivelor sociale legate de menţinerea unui şomaj scăzut şi a unui efort social ridicat. "confucianistă" (Jones. a încetat să existe după perioada de criză (1975-1980). pe care îl denumeşte Statul Bunăstării Confucianist (într-o clasificare anterioară – 1990 – face referire la acelaşi model denumindu-l Statul Bunăstării Oiconomic). Modelul unei economii „a gospodăriei (oikos)" cum o mai numeşte Jones este caracterizat de o influenţă majoră a familiei şi comunităţii care îşi asumă în continuare responsabilitatea pentru îngrijirea şi susţinerea membrilor săi. Dominaţia modelului social-democrat a început în ţările scandinave după Primul Război Mondial şi rezistă şi în prezent. Keynesian. Anglo-Saxon (care corespund în general modelelor lui Esping –Andersen) şi Latin sau „Rudimentar”. 1987) sau modelul suedez. în special Suedia. Catherine Jones (1993) propune dezbaterii un model de stat al bunăstării distinct faţă de cele occidentale identificate până acum. întrucât între toate ţările scandinave. • Regimul social-corporatist (Suedia şi Austria) ce caracterizează guvernările politice de stânga.

România. Marian Preda (2002) apreciază că: • Mobilizarea clasei muncitoare. unele ţări din fosta URSS şi Serbia (datorită influenţei încă puternice a valorilor socialiste şi egalitariste.. Analiza în privinţa României a fost deseori criticată de specialişti în politicile sociale români. Deacon admite că analiza nu se poate aplica ţărilor foste comuniste în aceeaşi termeni datorită specificităţii acestora. datoriilor externe şi implicării scăzute a bisericii) • Social-democrat: Cehia şi Slovacia (datorită revoluţiei de catifea şi unei experienţe democratice mai îndelungate) • Corporatism conservatorist post-comunist: Bulgaria. Ea prevaleaza.masuri reformiste cu tentă liberală în urma crizei. între care egalitatea ocupă un loc central. 1993). multe măsuri de politică socială fiind luate sub influenţa sau la cererea organizaţiilor internaţionale. 43 . introducerea ajutorului social în 1995 a fost făcută sub influenţa modelului american prin intermediul Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale • Influenţa bisericii asupra politicilor sociale nu a fost deloc mare. autorul neintroducând-o în nici-o categorie. Polonia pare să aibă situaţia cea mai puţin calră.modelul scandinav sau suedez. un deziderat politic sau chiar un imperativ. Spre exemplu. unei tradiţii democratice slabe). Bob Deacon (1993) a lansat o astfel de clasificare pornind de la clasificare lui Esping-Andersen prezentată anterior. Opţiunea constantă a nordicilor a ramas în favoarea solidaritatii si a drepturilor sociale acordate tuturor cetatenilor şi în favoarea reducerii inegalitatilor provocate de economia de piata. Încercările de clasificare a regimurilor bunăstării fostelor state socialiste sunt relativ puţine şi lacunare. diferenţierea între sexe pe piaţa muncii nu este mare (majoritatea femeilor sunt prezente pe piaţa muncii având salarii egale cu bărbaţii la munci egale). iar principiul subsidiarităţii nu este instituţionalizat. chiar atunci când întra in conflict cu alte valori” (Esping-Andersen. iar această evoluţie a făcut să se “autonomizeze” de clasicul model socialdemocrat şi să se “individualizeze” într-un model specific . introducând criterii suplimentare . reprezintă o explicaţie importantă: . unei aşteptări puternice din partea populaţiei pentru suportul intereselor muncitorilor. Mulţi specialişti susţin că valorile pe care este cladită societatea scandinavă. Este greu de explicat cum modelul funcţioneaza de atâta vreme în această parte a Europei. Spre exemplu.caracterul proceselor (ante) revoluţionare şi impactul transnaţional (apreciat în funcţie de datoria externă): • Liberal-capitalist: Ungaria şi parte din ţările fostei Iugoslavii precum Slovenia şi Croaţia (datorită absenţei unor partide muncitoreşti influente.Valorile nordice implica asumptia ca egalitatea este o situatie absolut corecta si justificata. apreciată de Deacon drept "înaltă" datorită mişcărilor muncitoreşti din primii ani de după 1989 a fost ulterior slabă datorită şomajului şi atragerii unor lideri sindicali în structurile politice de conducere • Impactul transnaţional caracterizat ca fiind "redus" a fost de fapt mare. esenţa modelului a rămas aceeaşi.

Vom încheia cu ilustrarea comparativă a câtorva indicatori pentru a înţelege mai bine încadrarea unui stat într-u tip sau altul de regim al bunăstării. sociale şi nonsociale (procent din PIB) Suedia 68 Danemarca 61 Norvegia 57 Olanda 58 Franţa 52 Germania 47 Marea Britanie 44 SUA 39 Japonia 33 Sursa: Naumescu apud Mihuţ şi Lauritzen. concentrându-se pe analiza influenţei organismelor transnaţionale în promovarea unuia sau altuia dintre modele de Stat al Bunăstării (din păcate Românianu mai intră în analiza sa). chiar în interiorul aceleiaşi ţări. rezultând în promovarea unor modele de politici sociale adesea contradictorii. Indicatori sociali pentru caracterizarea Statelor Bunăsării Cheltuieli publice totale. Deacon arată că ideologiile organizaţiilor internaţionale sunt de multe ori divergente. nu al conservatorismului datorat bisericii.• Singurul element din modelul conservativ-corporatist întâlnit în cazul României este rolul important al familiei în asigurarea protecţiei sociale. dar pe baza altor determinanţi. În 1997 Deacon a realizat o nouă tipologizare a statelor din Europa Centrală şi de Est. 1999 Transferuri (procent din PIB) 25 18 20 30 24 16 15 13 12 Angajaţi în sectorul public (procent din totalul angajaţilor) 33 32 29 13 27 15 17 15 6 Total taxe 50 49 47 47 44 40 35 29 29 44 .

mâncarea. 1950. Dar nevoile umane sunt diferite în condiţii socio-economice diferite.Sărăcia Sărăcia este un concept greu de delimitat. Pentru a înţelege mai bine despre ce este vorba. 1995) drept strarea de lipsă permanentă a resurselor necesare pentru a asigura un mod de viată decent. parteneri. însă. prieteni şi cetăţeni”( Townsend apud Preda 2002) 45 . Tipuri de sărăcie şi metodologii de măsurare Sărăcia absolută Sărăcia absolută se bazează pe ideea de subzistenţă. întrucât întreaga societate britanică şi-a îmbunătăţit considerbil standardul de viaţă în toată acea perioadă. bazate pe viziuni diferite. de pe anumite poziţii. haine) decât ca nevoi sociale.. specialiştii au dezvoltat diferite metodologii de măsurare a acesteia.. adăpost. hainele. Cercetarea iniţială a pus în evidenţă faptul că o treime din populaţie se afla în sărăcie.5%. chiria. 1936. pentru ca în 1950 ponderea săracilor conform aceleiaşi grile să scadă la 1. Marea Britanie. ale căui înţelesuri au evoluat în timp. El a desfăşurat 3 anchete succesive asupra populaţiei din comitatul York. În consecinţã. Pentru a putea stabili dimensiunea sărăciei. pe conceptul de nivel minim de trai. trebuie întâi să vedem care sunt perspectivele asupra sărăciei sau tipurile de sărăcie şi metele de măsurare corespunzătoare. Cum determinăm acest minim necesar pentru satisfacerea nevoilor elementare? Prima încercare de notorietate îi aparţine lui Seebohn Rowntree. aş acum vom vedea. lumina.. „nevoile iau naştere prin intermediul relaţiilor şi rolurilor sociale (. cheltuielile de gospodărie şi diverse cheltuieli personale. Acest nivel de subzistenţă sau prag absolut al sărăciei era ajustat în funcţie de mărimea (structura) familiei. acceptabil la nivelul colectivităţii. aş acum observa şi Townsend. Astfel. În cadrul perspectivei subzistenţei. Sărăcia poate fi definită (Zamfir E. Chiar şi această definiţie este făcută. vecini. în 1899. nevoile umane sunt interpretate mai degrabă ca nevoi fizice (pentru hrană. O asemenea comparaţie la momente îndepărtate în timp trebuie privită însă cu multă precauţie.) decurg din faptul de a fi părinţi. utilizând aceiaşi indicatori. el a trasat un prag al sărăciei reprezentat de veniturile necesare unei familii pentru a acoperi: combustibilul. Acesta a definit conceptul de ‘subzistenţă’ ca fiind ‘starea în care o familie obţine (cel puţin) veniturile minime necesare pentru ca membrii ei să-şi menţină sănătatea şi eficienţa fizică’. Conceptul de sărăcie absolută presupune posibilitatea constituirii unor standarde universale în raport cu care să se analizeze progresele în eliminarea sărăciei. criticabile de adepţii perspectivei contrare. o familie era considerată ca fiind săracă dacă veniturile ei erau mai mici sau egale cu cele necesare pentru o minimă subzistenţă.

haine.70 Cuplu cu 3 copii 1. Tipul de familie este însă foarte important.84 Cuplu 1.25 Cuplu cu 1 copil 1. locuinţă. Fiecare individ în plus în familie nu mai aduce aceleaşi cheltuieli. de performare adecvată a rolurilor sociale nu sunt incluse în această definiţie. elaborându-se un coş de bunuri şi servicii minime.7 0. abordarea „nevoilor de bază” (basic needs) are în vedere un minim necesar care cuprinde nevoi „fizice” dar şi sociale (incluzând hrană. transformate în final tot în bani. în funcţie de preţurile existente la acele produse • Pe lângă consumul alimentar minim. Se stabileşte consumul minim (de obicei lunar) de bunuri şi servicii necesare traiului la un nivel minim şi ce cheltuieli revin pe lună pentru toate acestea. a cantităţilor în care sunt necesare şi apoi a cheltuielilor necesare pentru a procura acele cantităţi. dacă considerăm că ponderea consumului alimentar este mare. utilităţi sanitare. transport public.Ulterior au fost dezvoltatenoi abordări care să corecteze neluarea în considerare a dimensiunii sociale. • estimarea necesarului de consum alimentar . între sexe. facilităţi de sănătate. Totuşi. De exmplu. astfel încât să fie realizat un echilibru nutriţional) . Măsurarea sărăciei se poate face prin mai multe metode. Metoda normativă (introdusă de Rowntree) constă în stabilirea unor categorii de bunuri şi servicii necesare. etc. În final se compară veniturile indivizilor sau familiilor cu pragul normativ calculat.3 46 .apoi acestui consum i se dă o valoare finaciară. dotările locuinţei şi servicii comunitare precum apă.50 Cuplu cu 2 copii 1. rezultă aşa numitele “economii de scală”. de asemenea necesare subzistenţei. putem aplica o scala de echivalenţă bazată pe diferenţele de necesar caloric între adulţi şi copii. Numărul de persoane dintro gospodărie se transformă în “adulţi echivalenţi” pe baza unei “scale de echivalenţă” (bazată pe presupoziţiile de consum într-un anumit context social).iniţial se determină un consum caloric: specialiştii. educaţie şi culturale). De exemplu. nevoile de relaţionare cu ceilalţi. Iată câteva exemple de scale de echivalenţă: Scala de echivalenţă Rowntree Coeficient de echivalenţă 1 bărbat singur 1 1 femeie singură 0. pragul trebuie să cuprindă şi bunuri şi servicii nealimentare. nutriţioniştii determină care sunt produsele de care trebuie să beneficieze orice individ (număr de calirorii dar structura acestora.87 Scala OECD Primul adult Fiecare din următorii adulţi Fiecare copil Coeficient de echivalenţă 1 0.

O scală de echivalenţă calorică utilizată de Institutul Naţional de Statistică din România Calorii necesare Coeficient de echivalenţă Copii 0 – 1 an 1000 0. pe baza sumei necesară pentru cheltuieli alimentare putem afla şi necesarul total de cheltuieli pentru acea familie. Din această perspectivă. Specialiştii analizează consumul real al populaţiei Ernst Engel formulează o lege de notorietate în literatura de specialitate – cunoscută şi ca legea lui Engel: pe măsură ce cheltuielile cu consumul alimentar cresc în valoare absolută. cu atât individul sau familia respectivă este mai săracă. considerându-se că chiar nevoile fundamentale iau forme diferite în raport cu contextul. 1995).81 Bărbaţi peste 66 ani şi femei peste 57 ani 2100 0.97 Fete 13 – 20 ani 2800 0.36 Copii 4 – 6 ani 1700 0. De unde şi formularea: cu cât ponderea cheltuielilor alimentare este mai ridicată în consum. Sărăcia relativă Sărăcia relativă se bazează pe ideea de nevoi relative. comparative.86 Băieţi 16 – 20 ani 3600 1 Bărbaţi 21 – 65 ani 3500 0. deci procentul cheltuielilor alimentare este cu atât mai mare cu cât venitul este mai scăzut. întrucât reproduce un pattern de consum cacarteristic acesteia.28 Copii 2 – 3 ani 1300 0. este luat în considerare contextul socio-cultural. Desigur că pragul astfel stabilit este valabil pentru societatea americană de atunci. 47 . Metoda nu ţine seama de specificul fiecărei ţări care poate determina structuri diferite de consum.. Prin urmare. Nevoile sunt relative la condiţiile de viată ale colectivităţii (încălzirea locuinţei pentru climă rece dar nu şi unde este cald tot timpul anului) sau la gradul de dezvoltare al colectivităţii (dezvoltare socială aduce cu sine noi nevoi).78 Femei 21 – 56 ani 2900 0.69 Băieţi 13 – 15 ani 3100 0. Aceasta înseamnă că ponderea cheltuielilor alimentare în totalul cheltuielilor unei familii este invers proporţională cu nivelul venitului.58 Copii 10 – 12 ani 2500 0. fiind stabilită prin raportare la bunăstarea întregii populaţii. aşa cum indică şi numele are în vedere structura cheltuielilor necesare acoperirii nevoilor. scad în valoare relativă (procentual) în cheltuielile totale. înmulţindu-l cu 3.47 Copii 7 – 9 ani 2100 0. Această legea a consumului formulată de Engel a determinat-o pe Mollie Orshansky să stabilescă un prag al sărăciei în care cheltuielile alimentare reprezintă mai mult de 1/3 din totalul cheltuielilor (Zamfir E.58 Metoda structurală care.

50%. în funcţie de care calculează un “scor de deprivare” pe care îl raportează la diferite categorii de venit. Astfel. Townsend propune in indice al deprivării calculat prin însumarea multor indicatori referitori la activităţile unei gospodării. un individ poate fi sărac în SUA şi bogat în România. Unul dintre susţinătorii sărăciei relative a fost Peter Townsend. 70%) din media / mediana veniturilor sau cheltuielilor dintr-o societate / colectivitate. În definirea sărăciei el porneşte de la conceptul de deprivare sau frustrare relativă. un indicator al deprivării era considerat a nu mânca mâncare gătită. obiceiurile şi activităţile obişnuite ale colectivităţii căreia îi aparţin. Astfel se ridică o altă problemă a măsurării sărăciei: cum putem face distincţia între un comportament datorat lipsei resurselor şi cel bazat pe anumite preferinţe? Se poate pune problema lui Hagi Tudose care trăieşte în condiţii deosebit de modeste dar nu din lipsă de bani. etc. 60%. Acest prag poziţionează indivizii unii relativi la ceilalţi. Pe baza acestui concept Townsend (1979) a defint sărăcia drept lipsa resurselor necesare pentru un regim alimentar echilibrat. fără a spune ceva despre modul de viată presupus de poziţia respectivă. sărac între cei din centru şi bogat între cei din Rahova. selectarea indicatorilor ne mai parţinând specialiştilor ci colectivităţii. sărac în Bucureşti şi bogat într-o comună. în familie. Totuşi. fapt criticat în virtutea preferinţelor unui individ pentru o dietă alimentară mai particulară cum ar fi bunăoară preferinţa pentru salate (problemă reală în societăţile contemporane în care mulţi indivizi opteaza pentru un regim naturist din dorinţa de a se menţine în formă sau. La acelaşi nivel al resurselor. Praguri de sărăcie relativă larg acceptate în prezent de specialişti (de exemplu un astfel de prag este utilizat şi la nivelul Ununii Europene) se calculează ca un procent (40%. la care se raportează. indivizii fiind fiinţe sociale şi ducându-şi existenţa într-un anumit mediu social. stilurile lor de viaţă. Oamenii sunt deprivaţi relativ dacă nu pot obţine acele condiţii de viaţă optime: regim alimentar adecvat. 48 . acceptate social). obişnuite. din idealul “tinereţii fără bătrâneţe”). lipsa unor condiţii de viaţă şi confort “normale” (în sensul de comune. dintre diferitele momente de timp la care ne referim. devenind excluşi de la modul de viaţă. între prieteni etc. În final stabileşte pragul de sărăcie relativă ca fiind acela sub care scorul de deprivare creşte foarte mult. sărac în prezent şi bogat în urmă cu 50 de ani etc. În final selectează numai 12 indicatori (care se regăsesc la majoritatea gospodăriilor.Starea de sărăcie depinde de diferenţele dintre nevoile indivizilor. Deprivarea poate fi întregistrată în orice sferă de activitate a individului: la slujbă. confort. Este în fapt vorba de o deprivare relativă la ceilaţi. ulterior lui Towsend s-au dezvoltat metodologii prin care indivizii sunt întrebaţi ce consideră ei că nu trebuie să lipsească unui individ pentru un mod de viaţă acceptabil. De exmplu. trebuie remarcat că un astfel de prag este arbitrar. mediile în care aceştia trăiesc. fără să se fundeze pe o anumită viziune referitoare la necesităţile unui individ. sunt ceea ce s-ar putea numi nucleul comun. condiţiile obişnuite la nivelul societăţii). fără o anumită semnificaţie. sprijin şi servicii care să îi ajute în performarea rolurilor sociale aşteptate de la ei ca membrii ai societăţii. Nici metoda de măsurare a lui Townsend nu a fost lipsită de critici care au vizat lista itemilor aleşi.

ci i-au cheltuit rapid împărţindu-i celorlalţi. stă în ochii posesorului” spunea Orshansky (Townsend apud Preda. Oscar Lewis în celebra sa lucrare “Copiii lui Sanchez” descrie ce înseamnă o astfel de cultură a sărăciei.Sărăcia subiectivă Dincolo de veniturile sau cheltuielile indivizilor. Toria marxistă a exploatării . săracii sunt leneşi. Teorii explicative ale sărăciei Multitudinea de explicaţii ale sărăciei poate fi sintetizată în 4 mari categorii (Zamfir E. Deşi în câteva rânduri membrii familiei sărace de americani proveniţi din America Latină pe care o analizează obţinuseră pe diverse căi sume importante de bani. ca şi frumuseţea. Sărăcia este în această accepţiune un efect al unor caracteristici personale sau ale familiei şi grupului de provenienţă. inadaptaţi social. un mod de viată care se autoperpetuează şi care prinde săracul într-o capcană din care nu mai poate ieşi. “vina” de a fi sărac aparţinându-le. 3. Sărăcia este un efect al unei tendinţe structurale a modului de organizare socio-economică a societăţilor: distribuirea inegală a veniturilor. 1995): 1. Subcultura sărăciei se transmite prin procesul de socializare. în schimbarea poziţiei sociale. abordarea structural funcţionalistă şi alte asemenea abordări au demonstrat cum sistemul socio-economic conţine în sine dezechilibre care cu greu pot fi evitate şi care afectează anumiţi indivizi. vagabonzi. Conform acestei abordări. risipindu-i pe petreceri etc. unde 1 reprezintă sărac şi 10 reprezintă bogat. “Cultura sărăciei” este un produs al stării de sărăcie dar şi o sursă de sărăcie în continuare. săracii par să fie prinşi într-un fel de capcană a sărăciei din care cu greu pot ieşi. Ca măsurare a acestuir tip de sărăcie. În orice caz. se folosesc diferite întrebări de genul: • Pe o scală de la 1 la 10. pentru a-şi ascude faţă de ei înşişi şi fată de ceilalţi eşecul.. fie că este vorba de valori diferite sau de mijloace diferite de realizare a lor. 49 . Sărăcia ca o caracteristică morală a individului. “Sărăcia. Sărăcia ca o trăsătură culturală. Alţi specialişti susţin că săracii nu au alte valori decât ale culturii dominante numai că au un mod particular de a le reazliza. unde consideraţi că vă plasaţi? • Cum estimaţi veniturile dvs în raport cu necesitaţile? Cu variante de la : nu ne ajung nici pentru strictul necesar la reuşim să avem to6t ce ne trebuie fără mari eforturi. delincvenţi. 2. ei nu i-au investit în locuinţă. Sărăcia ca o problemă structurală. 2002). dincolo de cum îi evaluează ceilalţi. sărăcia ţine de autoaprecierea indivizilor.

al cărui cost reprezintă „pragul alimentar”. praguri diferite: unul al sărăciei. La pragul alimentar se adaugă costul serviciilor şi bunurilor nealimentare pe care îl suportă gospodăriile ale căror resurse le-ar permite doar acoperirea coşului minim. • Circuitul cultural: beneficiile generoase ale statului conduc la dezvoltarea unei culturi a dependenţei. comunităţii. familiei. pentru care are însă nevoie de resurse. pentru a obţine aceste resurse. 50 .urban. Universitatea Bucureşti. creşte şomajul. până la urmă produce cădere economică care în final conduce la cresterea sărăciei. nu să elimine sărăcia: • Circuitul structural: pentru a elimina sărăcia. la scăderea responsabilităţii individului. Sărăcia în România Măsurarea oficială a sărăciei Studiile asupra sărăciei în România au utilizat o varietate de metodologii de măsurare a acestui fenomen cu rezultate diferite. Componenta alimentară a consumului se stabileşte pe baza observării preferinţelor şi obiceiurilor alimentare ale populaţiei din decilele 2 şi 3 ale distribuţiei după cheltuielile de consum (se presupune că gospodăriile din aceste decile tind să îşi optimizeze consumul. Valoarea pragului alimentar era de 994. acestea cheltuie strictul necesar pentru acoperirea altor componente ale consumului în detrimentul coşului alimentar. • Pragul sărăciei severe. Sărăcia ca efect al Statului Bunăstării. din moment ce contravine însăşi principiului pe care se fundează Statul Bunăstării. statul îşi asumă responsabilitatea suportului. la diminuarea capacităţilor lor. În fapt. Adepţii acestei poziţii “demaşte” 2 circuite prin care SB ajunge să producă.705 Lei pe adult echivalent în preturi Decembrie 2003 .4. Pentru masurarea nivelului de bunastare a fost utilizat consumul gospodariilor. dar aceasta are consecinţe negative deja menţionate: scad investiţiile. Institutul Naţional de Statistică. celălalt al sărăciei severe. în final. În funcţie de pragul alimentar şi în funcţie fie de resursele. măreşte fiscalitatea. Această abordare poate părea paradoxală. Săracii sunt victime ale statului paternalist al bunăstării. sub egida Comisiei Antisărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale (CASPIS) a fost elaborată o metodologie de măsurare a sărăciei care a întrunit expertiza celor mai relevante instituţii în domeniu: Banca Mondială. Utilizarea veniturilor ar fi ridicat probleme datorita gradului ridicat de sezonalitate si dificultatilor de inregistrare a veniturilor informale Premisa fundamentală a metodologiei este cea a necesităţii satisfacerii unui consum alimentar zilnic de 2550 calorii. Începând din 2001.957. ba mai mult. În acest mod necesarul caloric este transformat într-un coş minim lunar de produse alimentare. fie de cheltuielile destinate acoperirii acestuia. se calculează costuri diferite ale componentei nealimentare şi.

pe medii de rezidenţă.5 13. lucrătorii pe cont propriu (mai ales în agricultură).2 35.urban. o Valoarea acestuia era de 1.857. Însă. se înlătură dificultatea investigării necesarului de consum nealimentar sau riscul supraestimării necesităţilor de consum de către experţi. romii. pe regiuni şi pentru aproape toate categoriile de populaţie analizate.8 % 33. Se presupune că aceste gospodării îşi limitează drastic consumul de bunuri nealimentare şi servicii.3 30.1 12.o Valoarea acestuia era de 1.3 25.4 20. câteva grupuri sunt în continuare extrem de vulnerabile: familiile cu mulţi copii.9 25.210. luând în considerare economiile de scală şi asigurând o comparabilitate între gospodăriile din urban şi rural prin deflatori diferenţiaţi pe mediile de rezidenţă.caspis. Metoda de măsurare a sărăciei are meritul de a înlătura multe puncte critice ale metodologiilor utilizate anterior.8 11.9 30. www. În plus. Este dat de cheltuielile totale de consum ale gospodăriilor care alocă pentru alimente o sumă egală cu costul coşului minim. Dinamica sărăciei în România 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 9. după cum cheltuie strictul necesar şi pentru consumul alimentar.17 Lei pe adult echivalent în preturi Decembrie 2003 – urban. prin faptul că pentru calcularea pragurilor sărăciei este necesară observarea comportamentului de consum.1 8. 51 .2 6.4 11.210.778 Lei pe adult echivalent în preturi Decembrie 2003 .ro Rezultatele analizelor specialiştilor CASPIS privind sărăcia în România arată faptul că în ultimii ani sărăcia a scăzut pe ansamblu.3 11. • Pragul sărăciei.4 10.9 30.751.6 28. copiii şi tinerii.6 saracie severa saracie Sursa: CASPIS.

garantate de stat. iar distribuirea beneficiilor/primelor de asigurare se face către cei pentru care situaţia de risc s-a produs. existenţa unor asigurări publice. bãtrâneţe.Asigurările sociale Asigurãrile sociale formează împreună cu de asistenţa socială sistemul de securitate socialã. nu există sisteme de şomaj private. adesea acestea fiind încurajate de către stat prin reduceri de impozite. variind foarte mult pentru categorii socioprofesionale diferite şi pentru perioade de timp diferite. cacteristica lor defitorie este contribuţia. etc. Sistemele de asigurări private sunt voluntare – pe lângă asigurările obligatorii. şomaj. Prin urmare. Tocmai de aceea. individul poate opta pentru sisteme private de asigurări. iar contribuţia pe care un doritor o va plăti pentru a putea beneficia de prima de asigurare în cazul producerii riscului va fi proporţională cu acestea Riscul de a ieşi la pensie este oarecum egal distribuit şi poate fi calculat. Scopul sistemului de asigurări constă în compensarea prin beneficii în bani sau în servicii a prejudiciilor suferite în anumite situaţii de risc (incapacitate temporarã sau permanentã de muncă. Evenimentul se poate produce sau nu. asigurările de şomaj sunt publice (garantate de stat) şi obligatorii. sănătate. de calificare. Sistemele de asigurări publice sunt obligatorii – asigurările de pensii. astfel încât există şi sisteme private de pensii. Asigurãrile sociale pot fi de stat (sau publice) sau private. de tipul de economie. adică pe un calcul al probabilităţii de producere a unui eveniment • se poate calcula de exemplu riscul producerii de accidente auto şi pierderile suferite în aceste situaţii. etc) cu care se confruntã cei asiguraţi. În baza principiului solidarităţii sociale se impune asumarea colectivă a unor riscuri: 52 . în măsura în care sunt importante în descrierea politicilor sociale. de factori structurali. fiind astfel un sistem contributoriu. obligatorii devine absolute necesară. Astfel. Riscul de a pierde locul de muncă este distribuit neuniform. Cele private sunt bazate pe contribuţii actuariale. dar individul se “asigură”. principiul de bază al sistemului de asigurări îl reprezintă solidaritatea socială. de evoluţia macroeonomică globală. Sunt garantate de bugetul de stat în cazul în care finanţarea sistemului ar avea dificultăţi. adică plăteşte o contribuţie periodic pentru a putea beneficia de bani sau servciii în cazul producerii riscului. şomaj. Sistemul asigurărilor sociale se fundează pe ideea de risc. De exemplu: • • În acest context. Colectarea resurselor (fondurilor) are loc de la toţi cei care doresc să participe la un astfel de sistem. Pe parcursul acestui capitol ne vom referi în principal la asigurările publice şi numai tangenţial la cele private. Există însă unele riscuri a căror bază actuarială este greu de calculat. depinde de tipul de muncă prestată.

pe considerente de de justiţie socială sau pur şi simplu din calcule economice: o De exemplu: nu este moral şi nici echitabil ca un membru al societăţi să nu fie susţinut dacă se îmbolnăveşte (nu e vina lui). • Ex: cazul sistemelor de pensii – cei care sunt acum pensionari au contribuit în trecut pentru pensionarii de atunci. Avantaj: nu depind de rata de dependenţă. Ca soluţie se stimulează participarea în paralel la sisteme private. Sistemeel de pensii se pot constitui în flux întrucât riscul de a ieşi la pensie e oarecum egal distribuit. ambele sisteme au şi avantaje şi dezavantaje. Se întâlnesc mai ales în sistem privat – asigurări de bunuri. probabilitatea de apariţie a unor riscuri nu poate fi calculată şi nici pierderile suferite. Referindu-ne la sistemele de asigurări publice. Ca modalitatea de organizare şi finanţare. pot varia doar vârsta sau circumstanţele în care un om se pensionează. Avantaje: beneficiile sunt susţinute concomitent cu constituirea sistemului. contribuţiile sunt investite în diferite activităţi economice aducătoare de profir. Beneficiile sunt proporţionale cu mărimea contribuţiei. Sistemul de asigurări de tip Bismark – sunt primele sisteme de asigurări care au apărut în Germania la sfârşitul secolului trecut. faptul de a nu-l ajuta e posibil să coste societatea mai mult (costuri sociale şi pe termen lung). de accidente. aşa cum am văzut anterior. neanticipate. şi beneficiile vor creşte în termeni reali) Dezavantaj: dependenţa (demografică). criteriile de acordare se pot ajuta “din mers” astfel încât beneficiul să poată fi adaptat evoluţiei economice (de exemplu. Toţi indivizii pot ajunge în această situaţie. asigurările sociale pot fi: 1. etc. în consecinţă societatea trebuie să preia această responsabillitate. în plus. Pe bază de fond: se bazeaze capitalizarea fondurilor. nu de la bugetul de stat. Se finanţează printr-un fond de asigurări. veniturile reale de care beneficiază individul pot fi mai mici Aşa cum se poate vedea. etc. dacă e creştere economică.• este necesar din punct de vedere moral. în fapt avantajele unuia sunt dezavantajele celuilalt. Caracteristicile acestui sistem. există două mari tipuri: I. nu depind de inflaţie. - 2. • nu poate fi stabilită o bază actuarială. de evoluţia demografică Dezavantaj: nu pot face faţă în cazul unei inflaţii mari. de viaţă. În flux sau “Pay as you go” (PAYG): se plăteşte pe măsură ce situaţia apare. Categoriile socio-profesională au propriile “case” de asigurări (termenul de la noi) 53 . Se bazează pe o dublă solidaritate: şi intra şi inter-generalţională.

Importanţa asigurărilor private devine adesea mare. în Marea Britanie. Importanţa sistemelor private este relativ scăzută în contextul diferenţierii în funcţie de venit. aşa cum am văzut. Ex: • şomaj: stat – sindicate – patronat • pensii: stat – pensionari – angajatori • sănătate: stat – medici – sănătate Nivelul beneficiilor Importanţa asigurărilor private Qvasi-proporţionale cu veniturile. nici nu se face disticţia între bugetul de asigurări şi cel de stat. - - - Principalele caracteristicile celor două mari tipuri de sisteme de asigurări Tipul Bismark Sursa de finanţare Administrarea fondului Fondul de Asigurări Sociale Regim tripartit: stat. contribuabili şi beneficiari (prin reprezentanţi ai lor). sunt proporţionale cu mărimea contribuţiei numai într-o oarecare măsură. Caracteristicile acestui sistem: se finanţează de la bugetul de stat.apărut dupã cel de-al doilea Rãzboi Mondial în Marea Britanie. prin sistemul de tip Beveridge. diferenţele între beneficii sunt mult mai mici decât în cazul primului sistem ca urmare. în timp. au şi beneficii ridicate. cu nivelul contribuţiei Scăzută Relativ constante. mai ales în privinţa serviciilor. o prima structură de cooperare între angajaţi şi angajatori. De altfel. din taxe şi impozite generale – toti cei care au plătit impozite şi taxe la bugetul de stat sunt beneficiari. prima iniţiativă statală anti-liberală. şi servicii de calitate. calitatea acestora tinde să scadă. cei cu venituri ridicate optează şi pentru asigurări private. Sistemul de asigurări de tip Beveridge . relativ scăzute Mare Stat Tipul Beveridge Bugetul de stat Asigurările sociale sunt de fapt un tip de impozit. De remarcat rolul fundamental pe care l-a avut apariţia acestui sistem: un prim angajament al statului. însă fiind un sistem universalist. inegalităţile sunt mult mai mici. ceilalţi mai modeste. cei cu venituri ridicate. ca în cazul tuturor acestor tipuri de beneficii. Sistemul de asigurări are un puternic caracter redistributiv: 54 . - - II.- Ca urmare. pe fondul nemulţumirii faţă de benefiicii şi calitatea serviciilor oferite de stat. nu se constituie un fond special de asigurări beneficiile relativ fixe şi reduse. perpetuează aceleaşi inegalităţi de pe piaţa muncii: cei cu venituri mari şi statut socio-profesional ridicat vor avea beneficii mai mari şi servicii de calitate.

întrucât bărbaţii beneficiază mai puţin de pe urma sistemului. Cea mai puternica reducere a inegalităţii se realizează prin sisteme de beneficii şi servicii constante. dacă beneficiile sunt proporţionale numai într-o oarecare măsură. Fondurile de asiguraări au fost trecute 55 . creşterea populaţiei salariate (angajate) au făcut ca sistemul de asigurări să se extindă la aproape întreaga populaţie. Care este aşadar rolul sistemelor de asigurări sociale? • Întăresc solidaritatea socială • Cresc echitatea socială. la noi. maternitate şi pensii pentru toţi membrii corporaþiilor muncitoreşti. sistemul de sănătate – beneficiezi de aceleaşi servicii dacă esti asigurat. Totuşi inegalitatea se păstrează. chiar dacă într-o măsură mai mică. Un moment de referintă îl reprezintă Legea Missir (1902) prin care s-a introdus un sistem de asigurare a meseriaşilor pe baze corporatiste. Prima lege modernă de asigurări sociale care prevedea obligativitatea asigurării a fost introdusã în ianuarie 1912 (Legea Neniţescu) şi viza asigurări de boală. atenueaza inegalităţile între indivizi • Atenueaza diferenţele de venit de-alungul vieţii unui individ • Asigură indivizii în faţa unor pierderi neaşteptate a veniturilor sau în faţa unor situaţii de risc cărora nu le-ar putea face faţă singur Scurt istoric al asigurărilor sociale în România Chiar dacă nu intrau în respeonsabilitatea statului. Industrializarea masivă. atenuând diferenţele anterioare de pe piaţa muncii dintre contribuabili. invaliditate. indiferent de mărimea conribuţiei (de exemplu.• • de la cei la care riscul nu se materializează la ceilalţi de la cei care au cotizat mai mult la cei care au cotizat mai puţin – atât în termeni de durată. cel mai adesea fiind fixat un plafon minim şi un plafon maxim (peste care se impozitează). Exista chiar şi o lege dată de Cuza pentru acordarea unor pensii pentru funcţionarii statului ‘civili. Dacă beneficiile sunt proporţionale cu veniturile anterioare nu fac decât să reproducă inegalitatea existentă în societate. cât şi de cuantum Desigur că impactul lor redistributiv este diferit. indiferent de mărimea cotizaţiei).. Perioada comunistã a adus schimbări majore în sistemul de asigurări sociale. care atribuia însă drepturi limitate iar numãrul beneficirilor era foarte redus. conduc la scaderea inegalităţii. După 1949 a fost promovată acte legislative o politică de egalizare a drepturilor de asigurări. Prin legea din 1933 a fost unificat la nivel naţional sistemul asigurãrilor sociale din România (Mărginean I. având în medie venituri mai mari pe piaţa muncii şi deci cotizeazând mai mult şi pe o perioadă mai îndelungată comparativ cu femeile care având vârsta de pensionare mai scăzută şi speranţa de viaţă mai ridicată beneficiază în fapt mai mult de pe urma acestui sistem. Interesant este că în cadrul acestor sisteme de pensii se vorbeşte despre o redistribuire între sexe. militari sau eclesiastici’. Şi sistemul de pensii este redistributiv. accidente. 1995). totuşi trebuie menţionat că încă din 1872 existau asocieri ale muncitorilor care prevedeau şi măsuri de întrajutorare în caz de boală sau deces.

măsuri prin care fondurile de asigurări au devenit fonduri separate. După 1989 acest fapt a generat probleme majore pentru sistem. 2002). După 1989. Întrucât existenţa şomajului era negată de regimul comunist. asigurãrile de şomaj au fost desfiinţate. întrucât în virtutea echităţii sociale au trebuit introduse şi pensii pentru aceştia 1992. Agricultorii asociaţi forţat în CAP-uri nu au fost introduşi în sistemul de stat al asigurărilor de pensii. Deşi benefice pentru populaţia anterior neacoperitã. 56 . În 1991 a fost introdusã Legea Ajutorului de Şomaj. respectiv de pensii. în special pentru populaţia ruralã. măsurile au afectat în timp calitatea unor drepturi şi atitudinea cetăţenilor faţã de ideea de asigurare socială (Preda. fondurile de asigurări au continuat să funcţioneze o perioadă sub controlul statului. în 1997 Legea Asigurărilor de Sănătate şi în 2000 o nouă lege a pensiilor.sub controlul statului şi incluse în bugetul de stat. formând casele de asigurări de sănătate.

creşterea bunăstării unor segmente largi de populaţie. alături de asigurările sociale. încercând să caracterizăm ambele tipuri de asistenţă socială.Asistenţa socială Asistenţa socială reprezintă. cea de-a doua mare componentă a sistemului protecţiei sociale. în cazul celorlalte tipuri de beneficii) • administrarea beneficiilor se face pe baza unui sistem relativ simplu şi cu costuri administrative reduse Dezavantaje: • costuri economice ridicate. • Un sens mai restrâns în care asistenţa socială include doar asistenţa acordată pe baza testării mijloacelor de trai sau a condiţiilor speciale In continuare vom opta pentru înţelesul larg al termenului. situaţie care nu se întâmplă. Avantaje ale acestor beneficii: • creşterea echităţii. “în nevoie”. înlăturarea etichetei de “dezavantajaţi”. solidaritate socială • cuprinderea largă. încurajează dependenţa de stat. la rigoare. chiar dacă cele administrative sunt minime. ca în cazul celorlalte tipuri de beneficii descrise mai jos. lipsa diversităţii (beneficii egale pentru toţi) conduce la 57 . Obiectivul lor îl reprezintă creşterea solidarităţii sociale. indiferent de familie însă. finanţat din taxele şi impozitele generale. • Un exemplu de astfel de beneficiu în România este alocaţia pentru copii care se acordă tuturor copiilor.. Beneficiile universaliste sau categoriale se acordă mai degrabă în baza unui drept social al indivizilor şi nu pentru că sunt consideraţi “în nevoie”. aşa cum vom vedea mai jos. Beneficiile şi servicile se acordă în baza principiului solidarităţii sociale. însă beneficiile de acest tip sunt rare şi se acordă mai ales sub formă de servicii sociale: serviciile medicale şi cele de educaţie. Caracteristica ei definitorie constă în faptul că este un sistem non-contributiv. “dependenţi”. În caz extrem asistenţa universalistă vizează toţi membrii unei societăţi în virtutea calităţii lor de cetăţeni. acoperirea qvasi-totală (riscul de nu primi beneficiul este minim. singurul criteriu de acordare fiind apartenenţa la acea categorie. datorită multitudinii de beneficiari – conduc la cheltuieli sociale foarte ridicate (care nu se pot realiza decât printr-o fiscalitate ridicată) • paternalism care distruge liberatatea şi responsabilitatea individului. Asistenţa socială are două înţelesuri (Zamfir E. sau din fonduri sociale speciale. chiar şi aceasta este un beneficiu condiţionat de participarea şcolară după 16 ani. fără a fi condiţionate de o contribuţie anterioară. etc care produc în fapt stigamtizare socială. 2002): • Un sens mai larg în care asistenţa socială se referă la orice beneficiu financiar sau serviciu social non-contributiv. integrare socială. Asistenţa socială este de două mari tipuri: 1. Asistenţă socială universală sau categorială – beneficiile sociale se acordă tuturor membrilor unei categorii.

fiind excluşi cei care în fapt nu beneficiază de suportul familiei. ci depind de nivelul iniţial al bunăstării sau de gradul nevoii. pot fi interpretabile şi este necesara o evaluare personalizată a fiecărui caz. chiar pentru cei care se califică. satisfacerea unei nevoi. individul fiind “condamnat” la împărţirea resurselor cu ceilalţi membri ai familiei. alegerea gospodăriei ca unitate de analiză forţează familii diferite. dar şi nivelul beneficiului. În acest caz eroarea excluderii celor care nu sunt în fapt susţinuţi este mai puternică. familiei. Mai mult. etc. Testarea mijoacelor nu vizează numai stabilira eligibilităţii. Principiul de bază este reprezentat de ajutorarea celor care nu se mai pot ajuta singuri. Alegerea unei unităţi sau alteia conduce la probleme diferite (Mareş. Eligibilitatea pentru un beneficiu se stabileşte pe baza unei testări a mijoacelor individului. gospodăriei. • Alegerea familiei ca unitate de analiză încalcă principiul neutralităţii menţionat anterior. În cadrul sistemului de asistentă focalizată. conducând la o acoperire excesivă. Fiecare dintre cele două modaităti are avantaje şi dezavantaje. în timp ce cel de-al doilea costuri mai ridicate. Primul sistem în care procedura este standardizată presupune costuri mai scăzute dar erorile de focalizare sunt mult mai numeroase. Asistenţa socială pe baza testării mijoacelor sau focalizată – beneficiile sociale se acordă în funcţie de nevoie. la reglementarea sferei private a indivizilor (cei cu stiluri de viaţă alternative sunt puternic sancţionaţi) ignorarea nevoilor personalizate ale indivizilor prin adresarea unor servicii uniforme. Specialistii în acest caz sunt asistenţii sociali care fac astfel de evaluări prin anchete sociale la domiciliul fiecărui beneficiar. pe baza unei evaluări. standardizate – cazul celor de educaţie şi sănătate de ex – a căror calitate tinde să scadă în lipsa unei reale competiţii. din generaţii diferite să împartă resursele pentru faptul că trăiesc sub acelaşi acoperiş. 58 . în baza principiului respectării autonomiei şi libertăţii individuale.• uniformizare. la lipsa opţiunii individuale. a celor în care celelalte surse de suport au eşuat.atunci când există criterii stricte şi relative uşor măsurabile • Prin sistemul administrative şi a celui “expert” – atunci când criteriile sunt mai greu de stability. beneficiile nu sunt la fel pentru toţi. Unitatea de analiză o poate reprezenta individul. Obiectivele acestor beneficii se referă la asigurarea unui minim de trai. Modalităţi de testare: • Numai prin sistemul administrativ . familia sau gospodăria. Asistenţa socială focalizată reprezintă ultima “plasă de siguranţă” în reţeaua de securitate socială. dar cu erori de focalizare mai mici. conduce la riscul de a beneficia de ajutor şi aceia care dispun în fapt de suportul familei. • Alegerea individului ca unitate de masură. rezolvarea sau prevenirea unei probleme. 1995). 2.

există erori de focalizare: • excluziune – rămân indivizi care ar fi eligibili în afara sistemului (indivizii respectivi nu au depus cererea. fiscalitatea este scăută. transfer propriu-zis 2. Avantaje ale acestui sistem bazat pe testarea mijoacelor şi acordarea unor beneficii selective: • Costuri relativ scăzute datorită focalizării (beneficiază numai cei în nevoie. devoltând mai degrabă capacităţi în cel asistat şi fiind mai puternic autoselective (distincţia este mai evidentă înre cei care au nevoie şi cei care nu au). • Demotivarea participării pe piaţa muncii. creând o cultură a dependenţei. etc) • supraincluziune – sunt incluşi în sistem şi indivizi care potrivit criteriilor nu ar fi eligibili (fraudă. 59 .financiare sau în servicii. ca în cazul sistemului universalist). din lipsă de informare sau datorită costurilor materiale şi sociale prea mari – ex costul asociat stigmei sociale. sistemul nu va fi scutit de erori. deci potenţialii beneficiari sunt mulţi. dependenţă. ca şi la noi. gradul de acoperire al sistemului. etc. • Creşterea echităţii verticale (nu orizontale. atunci când costurile administrative sunt mari şi populaţia eligibilă numeroasă. De asemenea ajutorul este acordat pe o perioadă determinată astfel încât să nu constituie o soluţie permanentă pentru individ. acordarea ajutorului este adeseori condiţionată de căutarea activă a unui loc de muncă şi de prestarea de munci în folosul comunităţii. etc. În evaluarea unui sistem pe baza testării mijoacelor trebuie luate în considerare mai multe criterii legate de: 1. Beneficii . pentru a încuraja solidaritatea intrafamilială. Redistribuirea se face către cei care au realmente nevoie. o capcană a sărăciei. Pentru a remedia aceste consecinţe. costurile sistemului. sistemul de acordare şi control este necorespunzător. o Exemplu: focalizarea alocaţiilor pentru familiile cu mulţi copii poate conduce la costuri mai ridicate datorită costurilor administrative ale sistemului de tesare a mijoacelor dar şi datorită faptului că această categorie înregistrează rate de sărăcie foarte mari. verificare. sistem de control ineficient. Aşa cum arătam anterior. Există preferinţa pentru servicii. rezultă resurse mai puţine doar pentru aceştia) • Efecte benefice asupra economiei şi asupra calităţii serviciilor (Ne mai fiind nevoie de cheltuieli sociale ridicate. unitatea de analiză este familia.Având în vedere că orice unitate de analiză am considera. întrucât acestea au avantaje pe teremen lung. aplicarea principiilor pieţei şi sferei serviciilor sociale stimulează competiţia intre furnizorii privaţi şi conduce la creşterea calităţii acestora). ect) 3. în majoritatea ţărilor. Ajutorul din partea statului poate determina indivizii să se complacă în aceasta situaţie. Există costuri de informare. Dezavantaje: • Costul unui astfel de sistem nu e intotdeauna mai scăzut.

Programele de reducere a sărăciei bazate pe beneficii selective sunt de multe ori ineficiente. reducând riscul dependenţei. În acest sens. corectarea sau refacerea unor capacităţi individuale sau comunitare neceare unei vieţi normale şi autosufciente (Zamfir E. Acoperire relativ scăzută a populaţiei ţintă – aşa cum am arătat. dar în primul rând ca o modalitate specifică de terapie socială (Zamfir E. asistenţa socială se constituie nu numai ca terapie individuală. Chiar lipsa resurselor poate fi consecinţa deficitului de capacităţi. inventarierea tuturor bunurilor şi chestionarea vieţii de familie reprezintă imixtiuni în sfera privată şi pot leza demnitatea individului. ajutând indivizii sau grupurile şă-şi rezolve singuri problemele. De exemplu. având ca scop principal dezvoltarea. Cu alte cuvinte acest tip de suport mai degrabă ajută individul să supravieţuiască şi nu să iasă din sărăcie.. servicile de asistenţă socială urmăresc înţelegerea naturii problemelor individului sau grupurilor. de acoperire insuuficientă a populaţiei eligbile (indivizii nu solicită acest drept pentru că costurile stigmei ar fi prea mari). fie datorită lipsei de informare. ajutorul acordat acestora în vederea conştientizării propriilor probleme. Problemele cu care se confruntă indivizii sau comunităţile nu se datorează numai lipsei resurselor materiale. din diverse motive. Barr arată că odată cu cresterea beneficiilor selective pentru familiile cu copii a crescut numărul de familii monoparentale. ci şi lipsei capacităţilor. acoperirea potenţialilor beneficiari rămâne destul de scăzută (cel mai frecvent aproximativ jumătate) Servicile de asistenţă socială Servicile de asistenţă socială fac parte. servicile de asistenţă socială se adresează unui deficit de capacităţi.. perpetuându-se aceeaşi dimensiune a fenomenului.• • • • Încurajarea unor comportamente indezirabile ce ţin de stilul de viată. Menţinerea sărăciei mai ales la anumite categorii de populaţie. datorită stigmei sistemul poate fi caracterizat de eroarea de excluziune. pe lângă cele de sănătate şi de educaţie. Serviciile de asistenţă socială reprezintă deci o abordare activă a problemelor sociale. 2002). Asa cum am văzut. din sfera mai largă a servicilor sociale. 60 . În consecinţă. fie datorită stigmei sau pur şi simplu modalităţii de aplicare a sistemului. identificarea unor soluţii constructive şi strategii acţionale de rezolvare a acestor probleme. Dacă beneficiile sociale suplinesc un deficit de resurse. alte studii confirmă că aceste tipuri de beneficii fac ca femeile să preferă să rămână acasă şi să aibă grijă de copii. etc. adesea asistenţa pe baza testării mijoacelor nu îşi îndeplineşte obiectivul de reducere a acesteia. Deşi focalizată pe saraci. excluziune socială. Mai mult. 2003). anchetele sociale la domiciliul individului. Sistemul sparge colectivitatea în două: cei care plătesc şi cei care primesc. Stigmatizare socială.

oferind şi un loc protejat de viaţă persoanelor ce nu pot să îşi desfăşoare existenţa într-un mediu social natural (instituţii pentru vârstnici. • Având o dublă funcţie: . cea mai în măsură să cunoască şi să răspundă la specificul local al problemelor sociale. în relaţiile lor cu alţi indivizi. comunităţii locale. violenţă domestică. Statul coordonează sistemul.(re)conectarea individului la mediul său social direct (familie. Baza organizării serviciilor de asistenţă socială o reprezintă comunitatea locală. Serviciile trebuie să răspundă nevoilor locale dar şi unei utilizări eficiente a resurselor (financiare. cu instrumente specializate. la locul de muncă. astfel încât nivelul de organizare a acestuia poate varia de la nivelul cel mai ‘de jos’ (în cazul nostru consiliile locale). • Pot fi acordate: . trecând prin nivelul judeţean sau regional. Responsabilităţile şi deciziile privitoare la organizarea şi desfăşurarea unor servicii de asistenţă socială revin însă. pentru copii abandonaţi.. sau chiar şi prin centrele de consiliere care deşi sunt forme instituţionale nu desprind indivizii din mediul lor de viaţă. sănătatea publică. Mulţi specialişti în probleme de administraţie publică susţin necesitatea implicării şi responsabilizării comunităţilor locale în organizarea servicilor de asistenţă socială. Roul lor este de a: .de urgenţă. oferind un prim suport celor aflaţi în nevoie. instituţii sociale) . materiale şi umane). această funcţie vizeaza împuternicirea (empowerment) indivizilor sau grupurilor. etc) . excepţionale (abandonul copiilor.general.în mediul natural de viaţă al beneficiarilor (în familie. . în mare parte.• Servicile de asistenţă socială (Zamfir E.sprijini dezvoltarea capacităţilor de soluţionare a problemelor la nivelul individului sau grupului .facilita accesul la alte servicii şi programe sociale. Prin extensie.specializat.mobilizarea resurselor sociale în vederea rezolvării eficiente a unor probleme sociale generale sau locale. prieteni. etc).în instituţii specializate de asistenţă socială.de dificultate cronică (sărăcie extremă. (re)integrarea indivizilor sau grupurilor în circuitul unei vieţi normale şi autosuficiente din punct de vedere social. abuz. cum ar fi educaţia. bătrâni singuri şi izolaţi. adresându-se unor probleme particulare. beneficii sociale . pentru persoane cu disabilităţi majore). grupuri sau instituţii sociale.) . la şcoală.apăra interesele şi drepturile indivizilor în cazuri excepţionale. monitorizând evoluţia unor probleme sociale. comunitate) şi la mediul social mai larg (piaţa muncii. fixează standarde de calitate pentru funcţionarea serviciilor şi contribuie la finanţarea acestora. până la nivelul cel mai de sus (naţional). 61 . • Intervin în situaţii: . 2002): • Pot avea caracter: .

. În 1990. 2002). fără o strategie generală.. beneficii de tipul asistenţei sociale au continuat să existe. Totuşi. care urmăreau ajutorarea punctuală şi ocazoinală a unor grupuri vulnerabile precum bătrâni. După al Doilea Război Mondial. persoane vârstnice fără sprijin (Zamfir E. handicapaţi. pensionari. gratuităţi. 2002). reţeaua serviciilor s-a extins şi s-a diversificat mai ales în forme nerezidenţiale tip centre de zi sau servicii la domiciliu. familii tinere (beneficii monetare. bolnavi. studenţi. fiind modificat ulterior prin legea Venitului Minim Garantat (2001). Ulterior. mai ales în privinţa servicilor de asistenţă socială care erau reduse la cele de tip instituţional (instituţii pentru copii abandonaţi. facilităţi. beneficii şi servicii pentru persoanele cu handicap. elevi. După 1989. de curând alocaţia pentru familiile monoparentale). asistenţa socială este marginalizată în regimul comunist. săraci. etc. sistemul asistenţei sociale din România era subdezvoltat. reduceri de impozite). 2002). Legea servicilor de ajutor social din 1931 rămâne un moment de referinţă pentru asistenţa socială modernă.. România devine astfel una dintre primele ţări din Europa care introduce pe lângă sistemele de asigurări (aşa cum am arătat în capitolul anterior) şi un sistem de asistenţă socială. funcţiile sale de protecţie mai largă fiind transferate integral întreprinderiilor. După Unirea Principatelor din 1859 apar acte normative care susţin dezvoltarea asistenţei sociale la nivel comunitar. trebuie amintite aici beneficiile pentru copii şi familiile lor. în principal la iniţiativa sectorului non-guvernamental (Zamfir E. bolnavi cronici. Actul de naştere a asistenţei sociale se plasează în jurul anului 1775. persoane cu handicap sau vârstnici care adesea funcţionau în condiţii precare). Iniţial. Au fost introduse şi subvenţii pentru cheltuielile de încălzire pe perioada iernii pentru cei cu venituri reduse. persoane cu disabilităţi fizice sau psihice. alocaţia pentru familiile cu mulţi copii. stipulând atribuţii şi responsabilităţi concrete pentru serviciile de asistenţă socială de la nivelul comunelor şi judeţelor. aria beneficiilor a fost diversificată: alocaţii pentru copii şi familie (alocaţia universală pentru copii. subvenţii. Abia în 1995 a fost introdus ajutorul social pentru persoanele sărace.Scurt istoric al asistenţei sociale în România Ca şi în celelalte ţări. prin promulgarea legii pentru protecţia copilului şi prin înfiinţarea unor instituţii specializate pentru ocrotirea persoanelor aflate în nevoie: fete-mame. credite. desfăşurate în special de organizaţii religioase. Se mai acordă: burse sociale pentru elevi şi studenţi din familii cu venituri modeste. ce a permis crearea unei reţele teritoriale de servicii sociale comunitare (Zamfir E. Abia în 1831 se pun însă bazele unui sistem de asistenţă socială structurat prin adoptarea Regulamentului Organic. serviciile de asistenţă socială s-au dezvoltat mai degrabă punctual. locuinţe sociale. pe fondul unei potici accentuat pronataliste. ca şi în celelalte ţări foste socialiste. fiind în final desfiinţată considerându-se că este inutilă în societatea socialistă. copii orfani. începuturile asistenţei sociale în România reprezintă acţiuni caritabile. La sfârşitul anilor ’80 asistenţa socială se limita la acordarea unor ajutoare materiale sporadice persoanelor aflate în situaţii extreme. 62 . săraci.

transpuse în practică (aici rolul administraţiei publice este major) • şi mai ales de strategiile de adaptare dezvoltate în faţa unor situaţii particulare. începe să domine un pesimism cu privire la eficacitatea programelor sociale. În cazul în care programele sociale sunt înalt focalizate şi necesită testarea pe baza sistemului expert de asistenţă socială (prin anchete sociale la domiciliul potenţialilor beneficiari). fiind iniţiate în SUA pentru a evalua programele antisărăcie. 2002): • Gradul de focalizare (universal – categorial sau focalizat) Beneficiile universale sau categoriale sunt mai ieftine din punct de vedere administrativ. deoarece îm multe moduri semnificative acestea sunt realizate în birourile înghesuite şi în cadrul interacţiunilor zilnice dintre funcţionarii ‘de ghiseu’ şi beneficiari” (Pop L. impun anumite 63 . • Amploarea programului (nivelul beneficiilor şi mărimea populaţiei cărei i se adresează). comparativ cu beneficiile focalizate.. Rezultatele efective ale unui program vor depind de: • modul în care sunt fixate obiectivele şi mai ales operaţionalizate. Costurile administrative sau costurile de administrare a programelor sociale reprezintă acea parte a fondurilor folosită nu pentru suportul direct (beneficii sau servicii) către populaţie ci pentru funcţionarea infrastructurii acestora.. 2002). realizarea transferurilor în mod optim şi monitorizarea întregului proces. M. sau de a transpune în practică a deciziilor. Administaţia publică are în contextul politicilor sociale mai ales rol de implementare. din anii ’60. în scopul evitării erorilor de supra-incluziune şi de excluziune. Lipsky arăta că “politicile publice nu pot fi cel mai bine înţelese pornind de la cadrul legislativ sau de la nivelurile administrative superioare. • Infrastructura instituţională şi organizaţională publică mai largă (mai ales cea cu funcţie de control şi monitorizare) De exemplu. Ele depind de mai mulţi factori (Pop L.Rolul administraţiei publice în implementarea politicilor sociale Administraţia publică reprezintă un actor important în desfăşurarea politicilor sociale. de execuţie.M. structurile administrative superioare. Sunt criticate costurile administrative mult prea mari a acestora şi lipsa unor rezultate vizibile. pentru care este necesar un întreg sistem de testare a mijoacelor (vezi capitoulul privind asistenţa socială). costurile de administrare sunt mai ridicate. Cadrul legislativ. Studiile de implementare a politicilor sociale datează din perioada de aur a Statului Bunăstării. în cazul unui beneficiu acordat pe baza testării mijloacelor costurile administrative vor fi cu atât mai mari cu cât apartul fiscal este mai slab (posibilităţile scăzute de verificare a veniturilor individuale) Organizaţiile administraţiei publice sunt printre cei mai importanţi determinanţi ai rezultatelor efective ale politicilor sociale. O dată cu perioada crizei. identificarea beneficiarilor şi transferurile realizându-se pe baza unor criterii clare. Acestea din urmă sunt asociate cu costuri administrative mai ridicate datorită cheltuielilor legate de selectarea beneficarilor.

de testare a mijocelor şi pot influenţa puternic rezultatele. interpretabile şi greu de transpus în practică. în altele anumite bunuri. fiind “interfaţa” cu beneficiarii. specifice local (în unele locuri s-a luat în considerare cantitatea de pământ în proprietate. în sensul birocraţiei ca mijloc de control şi coordonare a multitudinii de activităţi specifice statului. Birocraţia ca formă de organizare are însă valenţe pozitive. specificitatea modalităţii de aplicare având un rol foarte important. o Pe de altă parte. acestea fiind stabilite în cadrul sistemului administrativ general . bazate pe experienţa în lucrul cu acestia (de tipul “omul se mai vede si după faţă”) care de asemenea joacă un rol important în selecţie. prin vechea lege a ajutorului social din 1995 finanţarea se făcea majoritar de la bugetele locale. întrucât opiniile.M. La nivelul opiniei publice şi nu numai. Imaginea mai mult sau mai puţin negativă a organizaţiilor administraţiei publice trebuie privită într-un context mai larg.fiind finanţate din bani publici. Weber arată că atunci când scopul este clar definit şi mijloacele de îndeplinire a acestuia bine determinate. răspunzând pentru ce nu a putut fi formulat extern . organizaţiile publice depind de legitimitatea strategiilor adoptate (dar dificultăţile sporesc în acest caz. ci impuse din exterior. dezvoltă în timp anumite “stereotipuri”. în care eficienţa este mai importantă. Adesea sunt trase la răspundere pentru ce a ieşit prost.adesea nu au obiective proprii. etc). o Organizaţiile administraţiei publice realizează procedura de selecţie a beneficarilor. obţinerea legitimităţii reprezintă o condiţie importantă. acestea se pot aplica în moduri mai mult sau mai puţin diferite. mulţi condiţionau acordarea ajutorului de prestarea de munci în folosul comunităţii. imaginea tipică a organizaţiilor administraţiei publice este adesea cea a unor organizaţii birocratice. .. Gradul lor de autonomie şi în consecinţă de responsabilitate în privinţa operaţionalizării acestor obiective generale şi difuze este ridicat.reguli formale. selectarea beneficiarilor s-a făcut pe baza unor criterii suplimentare. interesele. întrucât acestea nu puteau acoperi decât o mică parte din cereri. mari consumatoare de resurse. Exemplul anterior privind acordarea ajutorului social indică faptul că distorsionarea rezultatelor unor programe de către organele administraţiei publice nu reprezintă neapărat un proces disfuncţional. Interesant este cum majoritatea acestor practici locale au fost ulterior integrate formal în noua lege a ajutorului social din 2001. Mai mult.De exemplu. 2002): .multe obiective sunt vagi. aşteptările publicului sunt eterogene) 64 . organizaţiile publice devin birocratice. Aşa cum arăta şi Weber. În lipsa fondurilor necesare. Spre deosebire de cele private. Intervenţiile locale în acest caz au condus la îmbunăţirea legii ajutorului social şi la “racordarea” ei la realitate. birocraţia reprezintă cea mai eficientă formă de procesare a informaţiei. procedura având un grad înalt de discreţionalitate (mai ales în condiţiile unor resurse limitate). al dificultăţilor sporite cu care se confruntă (Pop L. ineficiente.

păstrându-şi rolul de de a reglementa aceste servicii. 2002) propune reducerea structurilor birocratice ale statului. cât şi a celor de asistenţă socială. nu prin retragerea statului din funcţiile pe care şi le-a asumat ci prin aranjamente de furnizare a serviciilor pe bază de parteneriat cu alte organizaţii private pe modelul pieţei. Soluţii oferite de teoriile Noului Management Public sunt diverse (Hood.- - - valorile centrale ale lor trebuie să fie valorile colectivităţii. Statul îşi extinde însă funcţia de control a calităţii şi a eficienţei serviciilor oferite. 2002): • O categorie care vizează creşterea eficienţei serviciilor publice prin o Elaborarea unor standarde de performanţă o Control asupra rezultatelor directe o Imbunătăţirea managementului organizaţional o Raţionalizarea utilizării resurselor. Evaluarea activităţilor lor este greu de făcut întrucât: rezultatele sunt greu de delimitat şi măsurat. Termenul a fost utilizat pentru prima datã de în 1971 de Kotler şi Zaltman (Măţăuan.M. Luând în considerare dificultăţile organizaţiilor publice de tip clasic menţionate anterior. a principiilor pieţei libere în sectorul public Marketingul social reprezintă probabil cel mai important concept în noile abordări.M. Marketizarea serviciilor sociale vizează în principal introducerea concurenţei între furnizorii de servicii. pe lângă stat. sa. Sistemul devine unul de qvasi-piaţă: administraţia publică subcontractează servicii profesioniste. promovând o economie mixtă a bunăstării având drept surse. Marea Britanie se bazează în principal pe această opţiune atât în privinţa serviciilor de sănătate şi educaţie. „Noul management public” (Pop L. sau actori sociali ai societăţii civile. în evaluarea lor sunt implicate mai multe organisme externe (superioare pe linie ierarhică. etc) Intrucât clienţii organizaţiilor publice nu sunt „voluntari” şi chiar dacă nu sunt mulţumiţi. În 1993 65 . sunt centrate pe „ce trebuie făcut” şi mai puţin pe cum trebuie făcut în termeni de profit şi eficienţă. actori privaţi. beneficiarul poate acorda feed-back. publici sau privaţi. dacă nu este mulţumit de furnizorul respectiv.cristalizat o nouă viziune asupra funcţionării acestora. Având în vedere toate aceste dificultăţi şi problemele asociate birocraţiei tot mai extinse din administraţia publică. poate opta pentru altul. feedbackul devine practic inexistent. cumpărându-le sau co-producându-le împreună cu piaţa privată. voluntari sau informali. 1991 apud L. ca în cazul organizaţiilor private. avantajul constă în faptul că în acest nou model. 2002) pentru a descrie aplicarea principiilor şi tehnicilor marketingului în promovarea unor cauze sociale. Pop. nu au posibilitatea de a opta pentru serviciile altor organizaţii cum se întâmplă în sistem privat acceptând beneficiile indiferent de calitatea lor. beneficiarii. etc • Altă categorie care vizează schimbarea relaţiilor între organizaţiile furnizatoare de servicii o Divizarea instituţiilor mari şi profesionalizarea structurilor administrative o Introducerea mecanismelor de competiţie.

limitându-se în principal la serviciile de curăţenie şi salubritate sau iluminat public.serviciile de asistenţă socială de la nivel local au fost transformate în agenţii cu rol strategic în identificarea problemelor şi cumpărarea de servicii de la instituţii specializate. London. 1993. European Welfare Poicy. The economics of the Welfare State. London. Peter Taylor – Gooby. Sipos (coord. Polity Press. 2002). Deşi administraţia locală are stipulat un rol important în dezvoltarea serviciilor sociale de acest tip. Cornia. chiar şi în ţările în care această strategie este mai răspândită. NY: Routledge • Lambru Mihaela.M. John. 1991. Cambridge • Esping-Anderson. Jones (coord. Crearea de pieţe interene sau cvasicontractarea serviciilor publice este mult mai răspândită. 1993. (coord.4% în cazul programelelor de furnizare a unor materiale în educaţie şi asistenţă socială la un maxim de 48. În continuare programele desfăşurate prin administraţia publică deţin cea mai mare pondere.M. Squaring the Welfare Circle. Chiar şi în Suedia predomină în prezent un sistem mix de servicii sociale. G. S.. Micklewright. Social policy in a Changing Europe. apud L.). Kohlberg (coord. Bibliografie Barr Nicholas. Basingstone: Macmillan • Jones C. 2002). NY: Routledge • Esping-Anderson. De asemenea o caracteristică importantă şi destul de comună în sistemele administraţiei publice o reprezintă slăbirea relaţiilor ierarhice din cadrul administraţiei publice. POP. New Perspectives on Welfare State in Europe. reforme radicale ale administraţiei publice nu au avut încă loc. Development in East European Social Policy în C. Totuşi. Statul Bunăstării. 1992. Children and the Transition to Market Economy. Ferge şi J. Bucureşti: Editura Ziua • Liebfried S. creşterea autonomiei decizionale la nivele inferioare. asistenţii sociali devenind un fel de „manageri” ai îngrijirii comunitare şi individuale (Mooney. in G. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Towards a European Welfare State in S. W. Evoluţii şi tendinţe.). procentul contractelor câştigate de sectorul privat din totalul contractelor variază de la 9. Standford: Standford University Press • Cace Sorin.). Marketizarea serviciilor publice în România este abia la început.A. Welfare State Models in OECD Countries: An analisys for the Debate in Central and Eastern Europe. Parteneriatul publicprivat în furnizarea de servicii sociale..). 1990. 1997. Co: Wesview Press • 66 . 2004. Boulder. G.5% în cazul programelor privind curăţenia clădirilor (Pop L. New Perspectives on Welfare State in Europe. Ioan Mărginean (coord. nu sunt dezvoltate suficient instrumentele prin care astfel de servicii să poată fi cumpărate / subcontractate de la furnizori priuvaţi.). trebuie menţionat că deşi tendinţa de subcontractare este din ce în ce mai raspândită. 1993.. Bucureşti: Editura Expert • Deacon Bob. Presiunea pentru lărgirea ariei de opţiuni ale indivizilor în raport cu tipul de servicii a condus în timp la diversificarea ofertei. În Marea Britanie. Avebury • George Vic.

Sărăcia şi Protecţia Socială. 2002. 1968. Politici sociale.. Pop şi Pop L. Marian. Commitment to Welfare. Evaluarea programelor sociale. Jones (ed). Commitment to Welfare. R. 2001. 2000. – Inegalitate . Allen and Unwin. 1999. Routledge. Studii de caz. Social Policy in the Postmodern World. Editura Polirom. Iaşi • Titmuss. în C. Politica socială românească înntre sărăcie şi globalizare... Beneficii universalist – categoriale. 2002.Zamfir Cătălin – Unitate şi diversitate în Statul Bunăstării . Politici sociale. Bucureşti: Editura Alternative Capitolele: . Pop L. Modele de politici sociale.). London: Allen and Uwin • Titmuss.M. Polirom. R. Bucureşti • Măţăuan.Pop Luana Miruna – Costuri administrative asociate programelor sociale.Zamfir Cătălin – Criza statului bunăsării şi perspectivele depăşirii crizei . Fiman. Editura Fundaţiei România de Mâine Pop L. 1999. New Perspectives on the Welfare State in Europe. Bucureşti • Zamfir E.Mareş Luana – Asistenţa socială bazată pe testarea mijloacelor . 1999. R.. M.M. Beneficii selective.. (coord). Sărăcia.M.). Sărăcia şi sistemul de protecţie socială. România în context European. Politica socială..Zamfir Elena – Asistenţă socială.Zamfir Elena – Modele ale statului bunăstării . Teşliuc E.Preda Marian – Asigurări sociale. 1993.• • Mărginean. 1995.D. Bucureşti: Editura Expert Termenii: . Editura Expert. Elena. Dicţionar de Politici Sociale. Politici sociale în România: 1990 – 1998. 2004. teorii şi factori . London • Molnar. Ioan. Iaşi • Teşliuc. M.Zamfir Elena – Statul bunăstării .. Cetăţenie.Pop L.Mărginean Ioan – Asigurările sociale . Bucureşti: Editura Expert • Zamfir. Diagnoza problemelor sociale comunitare.M. London • Zamfir C. Statul Bunăstării .Zamfir Elena – Serviciile de asistenţă socială 67 . C.Zamfir Elena – Mecanisme ale producerii bunăstării în economia de piaţă . Preda Marian (coord. Servicii de asistenţă socială • Preda.. Noul Management Public .). Zamfir (coord. G. Editura Expert. (coord. C. Bucureşti • Mishra.Măţăoan Gabriel – Marketing Social .Zamfir Elena – Sărăcia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful