Penanda Wacana dari cerpen ‘Bukan Wanita Biasa’ karya Putri Ainfarisya, terbitan Majalah Mingguan Wanita Bil

. 1327, keluaran 11-17 September 2009.

Jenis Penanda Bil 1. Wacana Penanda Penghubung (penanda yang menghubungkan sesuatu maklumat dengan maklumat lain dalam wacana) b) Penghubung Tentangan (penghubung yang menunjukkan pertentangan maklumat) a) Penghubung Tambahan (penghubung yang memberi maklumat tambahan kepada sesuatu perkara)

Ayat Dalam Teks

1) ...antara aku dan Balqis...

1) Namun, cinta itu benar 2) ...walaupun percantuman kasih... 3) ...cinta sedangkan dia tidak pernah... 4) ...melengkapkan kami tapi sebaliknya telah mencipta.... 5) Kau bukan membina syurga tetapi sebuah penjara... 6) Untuk bahagia atau terus berilusi

c) Penghubung Musabab (penghubung yang menunjukkan berlakunya sesuatu)

1) Sebenarnya, aku juga... 2) Sememangnya, aku mendapat... 3) ...pujaan kerana cinta...

1

d) Penghubung Tempoh (penghubung yang menunjukkan urutan masa iaitu siri berlakunya sesuatu)

1) Kelak nasibku jadi tak menentu. 2) Kini, aku akui dia bukan wanita biasa.

2.

Penanda Rujukan (kata ganti nama yang digunakan bagi merujuk kepada perkataan dan frasa lain iaitu kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk)

1) Sebenarnya, aku juga... aku merujuk kepada Adam dia merujuk kepada Balqis 2) ...menjadikan dia perempuan yang... 3) Perbezaan antara kami amat ketara... kami merujuk kepada Adam dan Balqis 4) Kau yang sebenarnya buta... merujuk kepada Balqis

3.

Penanda Penggantian (perkataan atau frasa yang menggantikan perkataan atau frasa dengan perkataan atau frasa yang lain namum wacananya masih sama)

1) …menerima seorang gadis yang baik…ku jadikan suri…. gadis dan suri adalah orang yang sama 2) Hari kedua di rumah putih itu… rumah putih itu adalah hospital

2

4.

Penanda Leksikal (melibatkan pertautan melalui pengulangan kata)

a) Pengulangan perkataan yang sama

1) ....tentang cinta, coretnya cinta itu benar dalam dustanya, cinta itu dusta dalam kebenarannya. Namun, cinta itu benar apabila kita berhenti mencari. Cinta itu benar apabila kita sudah bersedia untuk susah dan senang dengannya. 2) ...membina tugu hati lebih baik daripada meruntuhkan. Mengikat tali kemesraan dua hati lebih baik daripada melonggarkan. 3) Aku tidak perlukan komitmen sebagai isteri yang....Aku tidak perlukan ikatan ini, ... 4) Tanpa berpaling, dia terbang menjauh ke angkasa. Tanpa aku jejak lagi bayangnya.

b) Pengulangan sinonim (pengulangan perkataan yang sama makna)

1) Aku tidak seperti yang kau harapkan, patuh dan taat segala arah dan perintah. Akur dan rela sedangkan hatiku memberontak…. 2) Aku tidak perlukan komitmen sebagai isteri yang....Aku tidak perlukan ikatan ini, ...

c) Pengulangan hiponim

3

d) Pengulangan kolokasi (pengulangan perkataan yang kehadirannya saling berkait) 5. Penanda Elipsis (penanda yang mengalami pengguguran perkataan atau frasa)

1) Wajahnya ku lihat cengkung. Dia lebih kurus berbanding dulu.

1) Sebenarnya, aku juga percaya begitu ....Juga...begitu... merujuk kepada pernyataan sebelum ayat tersebut berkenaan dengan cinta

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful