UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE ŞI AFACERI MASTER: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI EFICIENŢA SISTEMULUI ADMINISTRATIV

Fiscalitatea în România

Semestrul I, Bologna

Cuprins:
1. 2. Aspecte Funcţiile generale şi privind rolul

fiscalitatea.............................................................................3 fiscalităţii............................................................................................7 Sistemul fiscal din România progresiv 1990-2004 versus cota unică 20052007...............................................................................................................................8 3. şi agenţilor Strategia fiscală în U.E. şi impactul său asupra României economici din cadrul său.....................................................................................................................12

4.
fiscale 5. progresiv 6. 7. .........................................30 8. .........................................32 de

Comparaţia sistemului fiscal românesc din ţările

cu sistemele U.E.-

27.................................................................................................................................19 Economia politică a reformei fiscale din România – sistem impozitare Fiscalitatea Romaniei in versus perioada cota 2008unică..........................................................................................................21 2010.............................................................26 Concluzii............................................................................. Bilbiografie.........................................................................

2

1. Aspecte generale privind fiscalitatea

Ceea ce deosebeste o ţară aflată în progres de una aflată în declin este, în bună măsură, preferinţa aratată construirii viitorului. Aceasta preferinţă se măsoară prin impozite, împrumuturi şi rata dobânzilor. Conform dicţionarului Larrousse, fiscalitatea reprezintă “totalitatea impozitelor şi taxelor, a reglementărilor de natură fiscală precum şi a aparatului fiscal ce vin să influenţeze direct sau indirect activitatea unui agent economic denumit contribuabil”. Considerăm că această definiţie poate fi amendată datorită caracterului sau restrictiv. Astăzi în domeniul fiscal se întâlnesc mai multe concepte. Alături de fiscalitate este vehiculată noţiunea de "fisc" definită ca administraţia în sarcina căreia revin calculul, perceperea şi urmărirea plăţii impozitelor şi taxelor datorate statului de către contribuabil". De asemenea, este utilizat şi termenul “fiscal" care priveşte fiscul, care aparţine acestuia. In definirea sistemului fiscal de către diverşi autori se pleacă în general de la modul de percepere a acestuia de către contribuabili: totalitatea impozitelor ce trebuiesc achitate către stat. Astfel, I. Condor defineşte sistemul fiscal ca fiind “totalitatea impozitelor provenite de la persoanele fizice şi juridice care alimentează bugetele publice”. Când se vorbeşte de sistemul fiscal, considerăm că nu se pot omite şi alte elemente importante ale acestuia, în afara impozitului, cum ar fi: legislaţia fiscală care are rolul crearii condiţiilor legale şi de reglementare a fiscalităţii incluzând atat drepturile şi obligaţiile autorităţii fiscale cât şi cele ale contribuabililor şi aparatului fiscal chemat să realizeze aplicarea legislaţiei fiscale în interesul puterii publice dar,

3

Aceasta intrucât puterea publică nu are posibilitatea tehnica de a prelua în momentul creării venitului. apare un ansamblu de relatii de productie. creat initial pentru a răspunde unor obiective financiare. Fiind un produs intelectual. deciziei şi actiunii factorului uman. Analizate în ansamblu. Economia natională a unei tări ca parte componenta a economiei mondiale. In cadrul general al finanţelor publice ale unei ţări. fiscal. fiscalitatea se delimitează ca un ansamblu coerent de norme care reglementează impunerea contribuabililor şi fundamentează juridic impozitele şi taxele. cuprinde un ansamblu de activităti. fără obligaţia din partea statului de a presta platitorului un echivalent direct şi imediat. ca urmare a evolutiei societătii umane. monetare şi financiare. Impozitele şi taxele sunt instituite prin acte normative şi ele sunt elemente de baza în fundamentarea şi definirea noţiunilor de fiscalitate. devine un instrument 4 . In interiorul fiecărei tări ca urmare a activitătilor economice desfăsurate de subiectii economici. efectuată de persoane fizice şi juridice în favoarea bugetului statului în cuantumul şi la termene precis stabilite de lege. realizarea scopului pe termen scurt vizează realizarea deciziilor tactice. Acest produs al gândirii de natură financiară după aprobarea sa. repartitie. consum. cele trei noţiuni sunt strâns legate de impozite. dar la care participa şi unii subiecti economici şi altor tări. la care ulterior s-au adăugat obiective de natură economico-socială. care sunt prelucrate şi combinate după anumite reguli în conditiile respectării principiilor care stau la baza relaţiilor sociale dintre membrii societătii. Sistemul fiscal este un produs al gândirii. Impozitul constituie o creatie a gândirii umane un instrument creat de om pentru ca puterea publică să asigure omului anumite utilităti publice. schimb.fără afectarea personalităţii şi drepturilor de care se bucură contribuabilul potrivit legislaţiei fiscale şi a celei generale. partea care îi este necesară pentru a asigura finantarea obligatiilor care îi revin şi deci trebuie să preia o parte din venitul national repartizat prin intermediul pietei între subiectii participanti. generală şi definitivă. desfasurate de persoane sau grupuri de persoane fizice şi morale care apartin acestuia. pentru a exista trebuiesc alese elementele de natură economică. fisc. care se manifestă sub forma unor fluxuri reale. Dacă realizarea obiectivelor de ansamblu ale sistemului necesită existenta deciziilor strategice. Specialistii din tara noastra au definit impozitul ca fiind plata banească obligatorie. finantare creditare.

au pus în evidentă complexitatea sarcinii de sistematizare şi standardizare. cu privire la o multime de elemente (materie impozabila. in scopul realizarii obiectivelor sistemului. iar fiscul ca administratie obligata cu perceperea impozitelor. Acesta este influentat de nivelul si structura surselor de venituri. Apar doua elemente de referinta: impozitul si fiscul. Luarea in considerare a parametrului spatial corespunde principiului teritorialitatii impozitului.  Parametrul spatial are in vedere existenta unei multimi de teritorii locuite. intre care se manifesta relatii care apar ca urmare a proiectarii. organizate din punct de vedere administrativ si politic. Studiul sistemelor fiscale necesita luarea in considerare a doi parametri: unul de natura spatiala iar altul de natura temporala. Se poate considera ca sistemul fiscal cuprinde un ansamblu de concepte. Importanta sa rezida in mai multe aspecte. intr-un stat. respectiv ca o contributie solicitata pentru asigurarea serviciului obligatiilor publice a Statului si colectivitatilor locale. care este in corcondanta cu suveranitatea fiscala a Statului de a institui impozite. de necesitatile financiare ale institutiei bugetare si de conceptiile etice si politice ale guvernelor.financiar activ care produce efecte cuantificabile monetar servind pentru realizarea unor obiective prestabilite. cote subiecti fiscali). Conceptele specifice cu care se operează în teoria fiscală sunt extrem de diverse. 5 . metode. principii. Conceptul de sistem in teoria fiscala a fost utilizat mai mult figurativ. fara a se incerca o abordare a complexului fiscal din punct de vedere a teoriei sistemelor. asezarii si perceperii impozitelor si care sunt gestionate conform legislatiei fiscale. Fiecarei tari ii corespunde un sistem fiscal cu o structura comportament si obiective bine determinate. corelat cu cazurile de retroactivitate prevazute de lege. procese. legiferarii.  Parametrul timp corespunde principiului anualitatii impozitului determinat de anualitatea exercitiului financiar si a institutiei bugetare. iar incercarile de a stabili semninificatiile standardizate. Impozitul este definit in general prin prisma functiei sale clasice. Intr-o abordare financiară conceptul de fiscalitate este definit ca un "sistem de percepere a impozitelor" iar într-o abordare juridică "sistem de legi referitoare la fisc la perceperea impozitului".

inseamna incalcare a legii si trebuie sanctionata . Statul isi indeplineste rolul sau prin sistemul legislativ si executiv. Guvernul.a. Mecanismul fiscal c.Sistemul fiscal constituit in Romania dupa revolutie a fost conceput si organizat pe trei componente independente: a. Eficienta de ansamblu a economiei este dependenta de modul in care functioneaza aparatul fiscal. Obligatiile cetatenilor decurg din insasi Constitutia tarii "Cetatenii au obligatia sa contribuie prin impozite si taxe la cheltuielile publice. Presedintia Romaniei. Aparatul fiscal a) Impozitele. Aparatul fiscal este format din Administratiile Finantelor Publice. taxe si contributii ca venituri ale statului b. taxele si contributiile. au fost orientate pentru a gasi tehnici si metode ale impunerii adecvate la felul impozitului. Impunerea. voita sau nu. c) Aparatul fiscal. de urmarire si de percepere a impozitelor si taxelor consta de fapt in aplicarea si respectarea intocmai a unor prevederi legale. 6 . bugetul trezoreriei statului si bugetele altor institutii publice cu caracter autonom (Parlamentul. Eforturile specialistilor in domeniu dupa 1989. Aceasta presupune ca intreaga activitate de impunere. b) Mecanismul fiscal presupune utilizarea de metode de impunere: tehnici si instrumente specifice. Orice abatere. bugetele fondurilor speciale. ministerele s. natura juridica a platitorului si instrumentele utilizate. taxele si alte venituri ale bugetului de stat se stabilesc doar prin lege. Impozite. consta in identificarea tuturor categoriilor de persoane fizice si juridice ce detin sau realizeaza un anumit obiect impozabil.) in conditiile asigurarii echilibrului financiar. Ca document de sinteza. reprezinta resurse financiare publice ce se constituie si se gestioneaza printr-un sistem unitar de bugete si anume: bugetul de stat. Impozitele. privind formarea veniturilor fiscale ale statului. bugetele locale. Sistemul legal de impunere trebuie sa asigure asezarea justa a sarcinilor fiscale". ca ansamblu de operatiuni prin care se stabilesc obligatiile platitorilor de impozite catre stat. prezentat sub forma unei balante economice prevede si autorizeaza veniturile (sau incasarile) si cheltuielile anuale ale statului. Bugetul de stat. evaluarea bazei de calcul si cuantumul acestuia. constituind forma principala de manifestare a politicii sale financiare. bugetul de stat este un act autorizat de catre Parlament si reflecta marile categorii de resurse si cheltuieli ale statului. bugetul asigurarilor sociale de stat.

4. 5. Protectia sociala a unor categorii defavorizate ale populatiei prin scutiri de impozite: 1. de arhitectura si arheologie de catre elevi . concediere. in conditiile legii. 42/1990 2.  sumele cuvenite urmasilor eroilor martiri ai revolutiei si altor categorii incadrate in Legea nr. Impozitele.Directia de Inspectie Fiscala din ANAF.  ajutoarele ce se acorda din fondul de asigurare sociala si asistenta sociala. motocicletelor si tricicletelor si tricicluri cu motor care apartin invalizilor si sunt adaptate invaliditatii acestora. studenti si militari in termen. 2. taxele si alte venituri ale statului impreuna cu resuresele si normativele de cheltuieli pentru institutiile publice se aproba prin lege. impreuna cu directiile judetene de inspectie fiscala si directia de inspectie fiscala din cadrul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili. scutirea de taxe asupra mijloacelor de transport a autoturismelor. caselor memoriale si monumentelor istorice.  pensiile de orice fel. Minsterul Finantelor avand ca atributie principala asigurarea echilibrului bugetar si aplicarea politicii financiare. care isi lucreaza singure pamantul.  persoane fizice in varsta de peste 65 de ani. reduceri de 50 % a impozitului agricol pentru:  persoane handicapate asimilabile cu gradele I si II de invaliditate. reducerea cu 50 % a taxelor pentru vizitarea muzeelor. Funcţiile şi rolul fiscalităţii scutiri de impozitul pe salarii privind:  sumele primite de salariati pentru munca prestata in perioada preavizului de 7 . scutiri la impozitul agricol pentru:  invalizi si vaduve de razboi 3.

 Fondurile publice de resurse banesti sund distribuite integral prin bugetul public national pentru invatamant. sanatate. direct si imediat pentru platitori.  organizatiile cooperatiste si asociatiile cu scop lucrativ.  persoanele juridice si fizice rezidente in strainatate. Activitatea de constituire a resurselor financiare imbraca diferite forme intre care citam:  Impozite care reprezinta contributii obligatorii fara un echivalent Taxele.  serviciu prestat. contravaloarea unui Varsaminte din profitul regiilor autonome. 8 . in principal.000.  societatile comerciale cu capital privat sau mixt. asigurari sociale si protectie sociala.    obligatiuni.  institutiile publice si populatia. Functiile fiscalitatii sunt: a) In cadrul finantelor publice. in timp ce salariile lunare care depasesc suma de 5.Pentru ca sistemul fiscal sa raspunda unor cerinte. el trebuie sa se caracterizeze prin anumite trasaturi si sa indeplineasca anumite functii. actiuni economice si alte actiuni.  Echitatea impunerii. de la locul principal de munca de pana la 800000 lei sunt scutite de impozit. ordine publica. Penalitati sau majorari pentru neindeplinirea la termen a unor Varsaminte din veniturile institutiilor publice. determinand atenuarea unor inegalitati cu privire la venituri intre cetateni. Amenzi pentru fapte contraventionale sau penale.  Unitatea impunerii. cultura.000lei se impoziteaza cu 45 %. Dintre trasaturile ce caracterizeaza sistemul fiscal amintim:  Universalitatea impunerii. potrivit careaia veniturile din salarii. fiscalitatea contribuie la constituirea fondurilor publice de resurse banesti. La formarea acestor fonduri isi aduc contributia:  regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat. adica plati care constituie. aparare nationala. b) Fiscalitatea contribuie la reditribuirea veniturilor intre menbrii societatii. Un exemplu in acest sens il ofera Legea impozitului pe salarii.

penalizari sau majorari de intarziere. Organele fiscale si organele specializate cum sunt garda financiara . la acest indicator. nr. cu cote diferenţiate în ceea ce priveşte impozitul aplicat pe venitul persoanelor fizice.O. sistemul fiscal era unul progresiv. reformând astfel din temelii sistemul fiscal din România. Astfel. vom compara sistemul fiscal actual din România cu alte sisteme fiscale din ţările U. concurentei neloiale. fiscalitatea contribuie la educarea civica a cetatenilor si dezvoltarea responsabilitatii acestora pentru realizarea obligatiilor obstesti.E. cei care aveau venituri 9 .c) Prin stabilirea unor termene de plata a impozitelor si taxelor. Mai întâi.-27? La aceste întrebări vom încerca să răspundem în continuare.E.E. nr. constata si intreprind masuri pentru combaterea activitatii comerciale ilicite cuprinse in legea nr 42/1991.  Sistemul fiscal de până în 2004: progresiv.-27. evaziunii fiscale. Guvernul introducea cota unică de impozitare de 16% asupra veniturilor persoanelor fizice şi asupra profitului firmelor. redistributiv.  Care sunt diferenţele de abordare a reformei fiscale până în 2005 şi după 2005?  Care dintre cele două sisteme fiscale este sustenabil pe termen mediu şi lung. precum si a unor amenzi. pe ultimul loc în U. vom analiza comparativ cele două sisteme fiscale: cel de până în 2004 şi sistemul iniţiat la 1 ianuarie 2005.G. 70 publicata in M. d) Rolul de control al activitatii fiscale pentru combaterea faptelor ilicite. Sistemul fiscal din România progresiv 1990-2004 versus cota unică 2005-2007 La începutul anului 2005. Controlul fiscal este reglementat prin O. România aflându-se. fiind puţin probabil să genereze dezechilibre macroeconomice?  Cum poate creşte ponderea veniturilor încasate la buget în PIB de la 29% (în 2006. cât este media ţărilor U. social În 2004.-27) la 40-45%. inspectoratele pentru protectia consumatorului etc. Ulterior.227 din 30 august 1997.

25% din PIB faţă de referinţa de bază. cu începere de la 1 iulie 2005. menţinerea salariilor în limita bugetelor aprobate şi ratele ridicate de colectare de 95-98% la principalele utilităţi fundamentau analiza pozitivă a specialiştilor FMI: „Politica bugetară în anul 2004 va susţine obiectivele de dezinflaţie şi limitarea deficitului de cont curent extern. pentru cei cu venituri cuprinse între 28 milioane ROL şi 69.6 milioane ROL cota era de 23% şi impozitul putea ajunge până la 40% în condiţiile în care venitul depăşea suma de 156 milioane ROL. dacă guvernarea de atunci continua? Guvernul convenise deja cu FMI. reforma fiscală dorea să răspundă şi aşteptărilor oamenilor de afaceri. În plus. 10 . reducerea costurilor administrative legate de impozite şi reducerea presiunilor legate de impozitarea muncii. autorităţile doreau să introducă simultan un impozit pe teren. compensate parţial prin îngheţarea deducerilor personale la nivelul din 2004 şi o reducere a ratei contribuţiilor pentru asigurările sociale cu 1. care nu creează dezechilibre macroeconomice pe termen mediu şi lung. arierate într-o scădere rapidă. Ce urma să se întâmple cu sistemul fiscal în 2005. Pentru a compensa o parte din pierderea de venituri. din luna iulie 2004.5%. creând în acelaşi timp condiţii pentru creşterea în continuare a investiţiilor sectorului privat”. Impozitul aplicat asupra profitului impozabil al companiilor era de 25%. îmbunătăţirea climatului de afaceri şi întărirea poziţiei competitive a României. o reducere a impozitului pe venit pentru cea mai mică tranşă de impunere de la 19% la 14%. sistemul fiscal din România era considerat de către Fondul Monetar Internaţional ca fiind unul sustenabil. Principalii piloni ai acestui program prevedeau o reducere a impozitului pe profit de la 25% la 19%. legate de creşterea predictibilităţii în domeniul fiscal. să crească impozitul pe dividende şi accizele. Microîntreprinderile plăteau un impozit pe venit de 1.25%. efectului reportat al creşterii accizelor din iulie 2004 şi al unor îmbunătăţiri în colectare datorită reformei administraţiei fiscale şi a unei reduceri a evaziunii fiscale. Pierderea netă de venit asociată reformei s-ar fi ridicat la 0.de până la 28 milioane ROL. În 2004. plăteau 18% drept impozit pe venit. Dobânzile erau impozitate cu 1%. Balanţa economii-investiţii îmbunătăţită. un program de reformă fiscală care ar fi intrat în vigoare la 1 ianuarie 2005. Obiectivele reformei propuse de guvernul din 2004 erau legate de sprijinirea distribuţiei echitabile a câştigurilor de pe urma creşterii economice ridicate. iar dividendele cu un procent de 5%. datorită efectului pe parcursul întregului an al eliminării ratei reduse de impunere la impozitul pe profit pentru activităţile de export.

inclusiv sumele primite ca urmare a deţinerilor de titluri la fondurile închise de investiţii. în cazul microîntreprinderilor. valori mobiliare. îndelung disputate. Pentru câştigurile obţinute din răscumpărarea titlurilor la fondurile deschise de investiţii se aplică o rată de impozitare diferenţiată în funcţie de durata de deţinere a acestor titluri după cum urmează: dacă sunt deţinute o perioadă mai mică de 365 de zile. Pentru titlurile de valoare. Sistemul fiscal intrat în vigoare în 2005 şi ajustat în 2007. cumpărate şi răscumpărate se aplică un impozit de 16% pe câştigul net obţinut din operaţiunile de vânzare . pe baza cotei unice de 16% aplicate veniturilor şi a unei taxe pe valoarea adăugată de 19%. în continuare. cu condiţia ca acestea să realizeze minimum 50% din venituri din alte activităţi decât cele de consultanţă pentru management şi afaceri. Excepţia de la regula de impozitare a societăţilor comerciale este. de exemplu. Impozitul pe dividende. Cota de impozitare a veniturilor este.5% în anul 2008 şi 3% în anul 2009. 2. De la 1 ianuarie 2007. o 11 . este de 10% în condiţiile în care nu deţin participaţii de minimum 15% până la 1 ianuarie 2009. se aplică rata de impozitare generală de 16%. în principal. predictibilitatea fiscală).cumpărare din cursul exerciţiului fiscal. mizându-se pe efectele de antrenare ale investiţiilor masive realizate de aceşti investitori. creşterea investiţiilor directe. aduse Codului Fiscal. Amendamentele nu au avut în vedere modificarea elementelor esenţiale ale sistemului fiscal românesc. Sistemul fiscal din 2005-2007: stimulativ pentru afacerile mari şi consum Deşi sondajele efectuate în rândul oamenilor de afaceri în ultimii 5 ani arată că nivelul fiscalităţii este una dintre preocupările secundare ale managementului companiilor (mult mai puţin importantă decât. respectiv 10% după această dată pentru o perioadă de minimum doi ani înainte de data plăţii. Prevederea se doreşte o soluţie în sensul eliminării folosirii microîntreprinderilor pentru încasarea salariilor de către unii angajaţi. Dividendele. au intrat în vigoare amendamentele. reducerea ponderii economiei subterane. a companiilor cu forţă financiară ridicată. reforma fiscală din 2005 a ţintit încurajarea afacerilor mari. şi-a stabilit ca obiectiv asigurarea unor venituri disponibile mai mari. potenţiala expansiune a afacerilor. obţinute de către persoanele fizice. se impozitează cu o cotă de 16% din valoarea dividendelor brute cuvenite. dată de impozitarea venitului microîntreprinderilor. de 2% în anul 2007. dacă sunt deţinute o perioadă mai mare de 365 de zile. plătit de către acţionarii persoane juridice. construit. se aplică o rată de impozitare de 1% pe câştigul net obţinut.

creşterea economisirii iar ceea ce a înrăutăţit este accentuarea deficitului de cont curent. propune realizarea „Federaţiei Europene”. Italia. adâncirea deficitului balanţei comerciale. În 1957 se semnează tratatul de constituire a Comunităţii Economice Europene. Dintre aceste ţinte. când primul ministru francez. şi impactul său asupra României şi agenţilor economici din cadrul său Momentul naşterii a ceea ce avea să devină în 1992 Uniunea Europeană poate fi considerat 09 mai 1950. Olanda şi Germania. chiar dacă în mare parte bazată pe consum) şi expansiunea afacerilor desfăşurate de firmele mari. Luxemburg.creştere economică sustenabilă. din aceasta făcând parte Belgia. 9. Ce nu a reuşit să obţină reforma sistemului fiscal promovată de guvernarea de după 2005 au fost creşterea ponderii veniturilor bugetare în PIB. De asemenea. nici un stat membru nu trebuie să impoziteze produsele unui alt stat membru în aşa fel încât să se ofere protecţie produselor unui stat membru terţ. Articolul 92: În cazul altor impozite în afară de impozitele asupra cifrei de afaceri. rambursările legate de exporturile către un alt stat 12 . Strategia fiscală în U. 3. asupra produselor unui alt stat membru. analiştii consideră că au fost atinse creşterea investiţiilor străine (un record în perioada postdecembristă. o creştere economică ridicată (7. Articolul 91: În cazul exporturilor către un alt stat membru.7% în 2006. impozite interne mai mari decât cele aplicate produselor similare din producţia internă. Franţa. Tratatul include cadrul general privind fiscalitatea în Uniunea Europeană.1 miliarde de euro în 2006). puternice din punct de vedere financiar. accize şi alte tipuri de impozite indirecte. Robert Schuman. în articolele 90-93: “Articolul 90: Nici un stat membru nu va impune. Veniturile disponibile mai mari au însemnat un consum mai mare (mai ales de bunuri din import) şi implicit. mai multe locuri de muncă. direct sau indirect.E. creşterea economisirii şi a investiţiilor. rambursarea impozitelor plătite în interiorul ţării nu va depăşi volumul acestora.

În ceea ce priveşte impozitele directe (impozit pe profit.Armonizarea impozitării în statele membre la nivelul impozitelor indirecte (taxa pe valoarea adăugată. În domeniul impozitării directe. Acest lucru a fost impus de necesitatea asigurării unei concurenţe loiale în cadrul pieţei comune. premisa concurenţei loiale în Uniunea Europeană nu ar mai fi existat.Adoptarea reglementărilor în domeniul fiscal se face cu unanimitate de voturi în Consiliul Uniunii Europene. În baza acestora au fost elaborate o multitudine de acte normative (directive şi regulamente) la nivelul Uniunii Europene. Deşi din 1957 au fost efectuate o serie de modificări ale acestor prevederi. la propunerea Comisiei. accize). iar dacă un stat membru ar fi impus impozite indirecte mai mari pentru produsele altui stat membru comparativ cu produsele sale proprii. într-o comunicare prezentată în 2001 de Comisia Europeană s-au stabilit ca obiective ale politicii fiscale la nivelul Uniunii Europene următoarele: 13 . iar impozitele pentru importuri nu pot fi aplicate fără a fi aprobate. aceste prevederi fiind preluate şi ulterior în tratatul de constituire a Uniunii Europene din 1992. impozit pe venit etc. după consultarea Parlamentului şi Comitetului Economic şi Social. întrucât impozitele indirecte se cuprind în preţul de vânzare al bunurilor. cu unanimitate de voturi.) fiecare stat îşi păstrează intactă suveranitatea fiscală. Articolul 93: Consiliul va adopta propunerile primite de la Comisie privind armonizarea legislaţiei referitoare la impozitele indirecte. deşi iniţial s-a considerat că nu este necesar ca Uniunea Europeană să intervină. în sensul de a stabili reguli uniforme care să nu permită unui stat membru să impoziteze veniturile plătite către rezidenţi în alt stat membru mai mult decât veniturile plătite către proprii săi rezidenţi. . Însă această armonizare (în domeniul impozitelor indirecte) şi coorodnare (în domeniul impozitelor directe) nu trebuie făcută fără a urmării anumite obiective economico-sociale. s-a recunoscut necesitatea coordonării impozitării directe la nivel european.membru nu pot fi garantate. datorită creşterii semnificative a tranzacţiilor intracomunitare. care să asigure un anumit grad de armonizare a impozitelor indirecte. pentru o perioadă limitată de către Consiliu.” Din prevederile acestui tratat decurg două consecinţe importante: . ideea de bază a rămas aceeaşi. în special în ceea ce priveşte TVA şi accizele. care se prevede a intra în vigoare în 2010. precum şi în Tratatul de la Lisabona. Astfel.

investiţia în servicii publice şi susţinerea consolidării fiscale. dacă se îndeplinesc anumite condiţii. care este republicarea directivei a şasea de TVA existentă din 1977. .. În domeniul Taxei pe valoarea adăugată (TVA) Măsuri luate: Principalul act normativ în domeniul TVA este Directiva 112/2006. De exemplu. altfel. În acest sens de fiecare dată când se face o modificare a prevederilor existente în legislaţia fiscală din România referitoare la TVA trebuie analizat dacă modificările respective sunt conforme cu directiva. pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor politicii fiscale la nivel european. În continuare sunt prezentate principalele măsuri luate în domeniul fiscal. de dezvoltare durabilă. de mediu şi de energie.Susţinerea modernizării Modelului Social European. sistemul comun de TVA mai este reglementat şi de o serie de alte acte normative. ele neputând fi implementate. de invovare. Pe lângă acest act normativ principal. Preluarea Directivei 112/2006 privind sistemul comun de TVA s-a făcut în cadrul Legii 571/2003 Codul Fiscal în titlul VI TVA. Obligaţiile României: Transpunerea în legislaţia României a prevederilor directivei astfel încât legislaţia din România să nu conţină prevederi contrare celei din Uniunea Europeană. fiecare stat membru având libertatea de a-şi stabili cota pe care o consideră potrivită pentru necesităţile sale bugetare. . de sănătate şi protecţie a consumatorilor. care pot avea astfel un anumit grad de decizie. .Susţinerea succesului şi dezvoltării pieţei comune prin permiterea tuturor statelor membre de a concura loial şi de a extrage din plin beneficiile pieţei interne. Acolo unde directiva stabileşte reguli obligatorii toate statele sunt obligate să le aplice. toate statele sunt obligate să scutească de TVA livrările intracomunitare de bunuri.Susţinerea obiectivului de la Lisabona ca UE să devină cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din întreaga lume. Acest act normativ urmăreşte să stabilească un cadru general pentru ca sistemele de TVA să fie compatibile. De exemplu cota standard de TVA trebuie stabilită în intervalul 15%-25%. 14 . Există însă şi anumite aspecte care sunt lăsate la latitudinea statelor membre. pe principalele impozite.Contribuţia la o reducere durabilă a poverii fiscale generale din cadrul UE. . prin asigurarea unui echilibru între diminuarea impozitelor.Întărirea politicilor economice. I.

care va intra în vigoare la 01 aprilie 2010 şi care înlocuieşte vechiul act normativ directiva 12/1992.Impactul asupra agenţilor economici: Comerţul intra-comunitar de bunuri şi servicii a fost mult simplificat. Impactul asupra agenţilor economici: Impactul a fost destul de puternic în ceea ce priveşte nivelul accizelor. La fel ca şi în domeniul TVA de fiecare dată când se face o modificare a prevederilor existente în legislaţia fiscală din România referitoare la TVA trebuie analizat dacă modificările respective sunt conforme cu directiva. Totuşi. fapt ce generează distorsiuni. din 1992 s-au impus niveluri minime pentru accize. întrucât în România acestea erau sub nivelul minim impus de Uniunea Europeană. pentru a combate frauda. Există şi un impact pozitiv în sensul armonizării regulilor de circulaţie a produselor accizabile şi în sensul renunţării la accizele procentuale. De asemenea. II. accizele mai sunt reglementate şi de o serie de alte acte normative. Aceste reglementări vin să stabilească reguli de deţinere. cu efecte pozitive asupra cash-flowului. s-a impus un sistem de raportare care de multe ori este perceput ca fiind greoi şi extrem de birocratic. În domeniul accizelor Măsuri luate: Principalul act normativ în domeniul accizelor este Directiva 118/2008. în sensul că sistemul comun de TVA permite neimpozitarea acestor tranzacţii. La fel ca şi sistemul comun de TVA. În domeniul impozitului pe profit 15 . mişcare şi monitorizare a produselor supuse accizării. III. în cadrul aceluiaşi titlu. urmând ca Directiva 118/2008 privind regimul general al accizelor să intre în vigoare. la 01 aprilie 2010. există diferenţe destul de mari între nivelul accizelor în statele membre UE. Obligaţiile României: Transpunerea în legislaţia României a prevederilor directivei astfel încât legislaţia din România să nu conţină prevederi contrare celei din Uniunea Europeană. fapt impus tot de strategia fiscală a Uniunii Europene. ele neputând fi implementate. însă. ceea ce a însemnat o creştere treptată a lor pentru a se ajunge la acest sistem. altfel. Preluarea prevederilor eurpene în vigoare privind accizele s-a făcut în cadrul Legii 571/2003 Codul Fiscal în titlul VII Accize.

Impactul asupra agenţilor economici: Impactul a fost favorabil în principal pe două axe: .Asigurarea neutralităţii fiscale a unei fuziuni (sau divizări etc) efectuate de o persoană juridică română cu o persoană juridică din alt stat membru. respectând aceleaşi condiţii. Spre deosebire de reglementările în domeniul TVA şi accize. venituri.Măsuri luate: Momentan în domeniul impozitului pe profit există două acte normative importante. Pe cale de consecinţă a fost obligatorie stabilirea unei astfel de măsuri şi pentru dividendele plătite către persoane juridice române. fără imixtiune din partea Uniunii Europene. la impozitul pe profit reglementările europene privesc numai situaţiile de transferuri intracomunitare de fonduri (capital. .Scutirea de impozit pe dividende a dividendelor plătite către acţionari persoane juridice din UE. profituri etc). transferurilor de active şi schimbului de acţiuni între companii aparţinând unor state membre diferite. la nivelul Uniunii Europene sau 16 . Preluarea directivelor eurpene în vigoare privind impozitul pe profit s-a făcut în cadrul Legii 571/2003 Codul Fiscal în titlul II Impozitul pe profit.  Directiva Consiliului nr. în anumite condiţii. diviziunilor. 90/435/EEC din 23 Iulie 1990 privind un sistem comun de impozitare a companiilor mamă şi filialelor aflate în state membre diferite. Obligaţiile României: Transpunerea în legislaţia României a prevederilor directivelor astfel încât legislaţia din România să nu conţină prevederi contrare celei din Uniunea Europeană. IV. astfel încât regulile de impozitare a companiilor rezidente în România pentru veniturile obţinute din România rămân la latitudinea statului Român. respectiv:  Directiva Consiliului 90/434/EEC din 23 Iulie 1990 privind un sistem comun de impozitare aplicabil fuziunilor. De asemenea există propuneri privind crearea unei baze impozabile consolidate comune pentru impozitul pe profit în cadrul Uniunii Europene şi pentru crearea unei scheme speciale de impozitare a întreprinderilor mici. În alte domenii din cadrul strategiei fiscale Alături de principalele trei domenii identificate mai sus.

7% din PIB se transformă în venituri fiscale în România numai 29. Rezultatul este contrastant cu perceptia fiscalitătii. Astfel.impus măsuri si într-o serie de alte domenii. pe principalele tipuri de venituri în 2007 (%) A. Figura 2. Ponderea impozitelor indirecte în total venituri fiscale 17 . cum ar fi: eliminarea dublei impuneri. Figura 1.4%. cooperarea administrativă. prevenirea evaziunii fiscale. ca procent în PIB în 2007. în România povara fiscală fiind percepută ca fiind foarte mare. România fiind chiar pe ultimul loc al Uniunii Europene din acest punct de vedere. Poate o explicatie a acestei contradictii să fie faptul că veniturile fiscale nu se regăsesc transformate în servicii publice asa cum s-ar dori. ceea ce generează un sentiment de povară fiscală mare. În continuare sunt prezentate rezultatele unui proces de peste 50 de ani de armonizare si coordonare fiscală. Structura veniturilor fiscale. dacă în Danemarca 48. Mărimea veniturilor fiscale. desi aceasta nu este atât de mare comparativ cu restul statelor Europene. În statele membre ale Uniunii Europene există o mare diversitate privind procentul în care PIB este atras la nivlul statului sub formă de venituri fiscale. în statele membre ale Uniunii Europene (%) Asa cum se poate observa din figura 1.

B. Ponderea contributiilor sociale în total venituri fiscale 18 . Ponderea impozitelor directe în total venituri fiscale C.

19 . în România 43. Aceste date reflectă faptul că.6% din contributii sociale si numai 23% din impozite directe (impozit pe profit si pe venit). desi există o strategie fiscală comună la nivelul Uniunii Europene. 33.La fel ca si la ponderea veniturilor fiscale în PIB si structura acestora diferă destul de mult de la stat membru la stat membru. Astfel. dacă în Danemarca 61. modul prin care statele membre aleg să atingă obiectivele acestora este diferit.4% din veniturile fiscale provin din impozite indirecte (TVA. Accize).1% provin din impozite indirecte (TVA.2% din veniturile fiscale provin din impozite directe (impozit pe profitul companiilor si impozit pe veniturile persoanelor fizice). accize) si numai 2% din contributii sociale. statele având dreptul la suveranitate fiscală. 37.

5%.-27 Specificul României faţă de ţările U. veniturile fiscale şi bugetare sunt dependente de veniturile din taxele şi impozitele indirecte (TVA. contribuţiile celor trei mari categorii de impozite şi taxe (impozite directe. bunurilor si capitalurilor si libertatea de a furniza servicii). Evoluția ratei de impozitare a profitului persoanelor juridice Totusi. deci o scădere cu peste 10 puncte procentuale în 14 ani. în scopul servirii interesului cetătenilor si companiilor de a beneficia de cele patru libertăti fundamentale ale Uniunii Europene (libertatea de miscare a persoanelor.Figura 3. în Uniunea Europeană.-27 constă în structura veniturilor încasate la bugetul de stat. Comparaţia sistemului fiscal românesc cu sistemele fiscale din ţările U. această coordonare si concurentă fiscală între statele membre ale Uniunii Europene a generat o tendintă generală de scădere a cotelor de impozitare. în 2009 nivelul mediu al acesteia a ajuns la 23. În acest context. În România.E. în timp ce. În concluzie se poate aprecia că strategia fiscală a Uniunii Europene este de a permite statelor membre ca.). taxe vamale etc. accize. 5 . Astfel.3%. să îsi aleagă sistemul fiscal pe care îl consideră cel mai potrivit. dacă în 1995 cota medie de impozitare a profitului în cele 27 state membre UE era de 35. putem observa că fiscalitatea din România este una medie 20 . indirecte şi contribuţiile sociale) la formarea veniturilor sunt relativ apropiate. în conditiile respectării legislatiei comunitare.E.

în cazul acţionarilor persoane fizice şi cu 24. Dintre cele 12 ţări noi membre ale UE (zece care au aderat în mai 2004 şi două în ianuarie 2007). Germania. Suedia. Suedia (30%55%). de exemplu. cu o rată minimă de 10% şi una maximă de 14%) şi ţările dezvoltate din UE. de exemplu. cota TVA aplicată în România se situează la un nivel relativ mediu. Cehia (12%-32%). Astfel. legat şi de taxa de primă înmatriculare. România se află între Serbia (cu venituri impozitate progresiv. 21 .faţă de ţările Uniunea Europeană. cât şi în comparaţie cu unele dintre ţările nou-venite în UE în anul 2004. În ceea ce priveşte impozitul pe profitul companiilor. cum ar fi.4%) şi aproximativ egal cu cel din Grecia (29%). Comparativ cu ratele practicate de statele membre UE. Germania (52. Polonia (19%-40%) iar Bulgaria între 10% şi 24%. majoritatea au cote de impozitare mai ridicate decât România. Luxemburg şi Cipru (15%) sau Marea Britanie (17%). în Irlanda acesta este de 26%.5%). dacă impozitul final combinat este de 19% în Slovacia. nou introdusă în Codul Fiscal şi atât de contestată. Cehia (35. mai mic decât în Polonia (34. Cele mai mari rate de impozitare a veniturilor sunt în Danemarca (38%-59%). România are printre cele mai scăzute cote dintre ţările din UE27. Ungaria 16% iar Estonia 22% (trebuie menţionat că Bulgaria şi Estonia nu impozitează veniturile din dividende). situându-se la un nivel relativ apropiat de Irlanda sau Slovacia (unde se aplică o cotă unică de 19% atât pentru venituri. la fel. Norvegia şi Danemarca (25%).2%-52%) şi Norvegia (28%-51. astfel că profiturile unei societăţi comerciale sunt impozitate cu 29. Astfel. Cehia etc.4%). Cea mai mare rată a TVA este înregistrată în Suedia. Altfel. Franţa (55. observăm că ţările dezvoltate din UE au un regim de impozitare mult mai restrictiv decât al României. Cu o rată de impozitare de 16%. cât şi pentru TVA) şi mult mai redusă atât faţă de cea din ţările UE-15.3%). Aceeaşi rată.4%. Finlanda (29%-53. În prezent.4%). Pentru persoanele fizice. precum Cehia sau Ungaria. în cazul persoanelor juridice. Olanda (34. Rata utilizată în România este mai mare decât cea practicată de alte state.9%). rata de impozitare a dividendelor este de 16%. Bulgaria impune o cotă de impozitare pe profitul companiilor de 10%. România are una dintre cele mai reduse cote din UE-27 la impozitul pe venitul persoanelor fizice. sistemul progresiv. Ungaria are cote cuprinse între 18% şi 36%. 19%.44%. în care predomină. Franţa sau Danemarca. este întâlnită în Slovacia (unde se practică principiul cotei unice extins şi la TVA). Dacă avem în vedere rata de impozitare combinată (impozit pe profit + impozit pe dividende).

impunerea de constrângeri tari rău-platnicilor. opiniile pro/contra unică vorbesc despre creşteri de venituri la buget. care au câştigat mai mult ca urmare a aplicării cotei unice. Reforma sistemului fiscal naşte în continuare multe controverse în România. Potenţiala expansiune a afacerilor. observate în Slovacia? Practica arată că această măsură a avantajat mai ales firmele cu putere financiară ridicată şi indivizii cu venituri mari.trebuie menţionat că. o creştere economică sustenabilă. flexibilizarea Codului Muncii etc În România. în România. consensul minim privind consolidarea unei strategii fiscale predictibile în România este necesar deoarece concurenţa fiscală între ţările UE este din ce în ce mai puternică. „magnet” pentru investiţiile străine. în cadrul 22 . Părerile contra recunosc cotei unice de impozitare doar avantajul reducerii birocraţiei fiscale (simplitatea ei administrativă). creşterea investiţiilor directe. Economia politică a reformei fiscale din România – sistem progresiv de impozitare versus cota unică Începând cu 2005. taxele pe mediu sunt de 10 ori mai mici în comparaţie cu Uniunea Europeană. reducerea ponderii economiei subterane. 6. firmele mici şi mijlocii. această măsură reprezenta o latura unei relaxări fiscale. imputându-i lipsa de echitate. În mod cert. După opinia autorităţilor ce au propus-o. guvernul a introdus cota unică de impozitare de 16% asupra veniturilor persoanelor fizice şi asupra profitului firmelor. mediul economic în care este implementată şi măsurile acompaniatoare – reducerea cheltuielilor publice. Se argumentează că veniturile la buget s-au mărit prin creşterea încasărilor din TVA. Totuşi. mulţi specialişti îşi arătau îngrijorarea cu privire la oportunitatea momentului de introducere a cotei unice. apar presiuni inflaţioniste puternice în România? Dispare stabilitatea macroeconomică? Se vor manifesta şi în România beneficiile cotei unice. Totuşi. Succesul sau eşecul ei depinde de momentul în care este aplicată. generate de expansiunea consumului datorată transferurilor băneşti de la românii plecaţi în străinătate şi măririi cererii celor cu venituri mari. crearea de locuri de muncă etc. Care erau condiţiile pentru ca introducerea cotei unice în România să fie un succes? Prin introducerea cotei unice. creşterea economisirii şi a investiţiilor erau enumerate ca ingredientele unui program de succes. mai multe locuri de muncă.

datorită faptului că acesta poate conduce la o cerere agregată în exces. Teoria economică ne învaţă că o creştere temporară a venitului curent (prin scăderea ratei de impozitare. determinând astfel efecte inflaţioniste greu de oprit. pe termen scurt) determină o modificare mică a cheltuielilor de consum ale menajelor. Reducerea fiscalităţii va conduce la o creştere a nivelului veniturilor colectate la buget şi se va ajunge la o economie de tip voodoo (economie în care menajele vor consuma mai mult.. introducerea cotei unice este o reducere perversă a fiscalităţii. La nivelul acestor companii. chiar dacă reducerea fiscalităţii are impact atât asupra cererii agregate cât şi asupra ofertei agregate.cărora ponderea cheltuielilor cu forţa de muncă este ridicată.în mod eronat . a cererii agregate. efectele sunt diferenţiate ca mărime. Totuşi. Modelul teoretic. un impact semnificativ asupra profitabilităţii o are cota de contribuţie la asigurările sociale. Mulţi economişti consideră . În proiectarea unei reforme fiscale. producţia va creşte. deşi studii recente demonstrează că introducerea cotei unice de impozitare are drept principală calitate reducerea costurilor administrative (simplitatea ei). are loc o reducere a şomajului şi nu o creştere a inflaţiei). Nivelul mediu al preţurilor P1 P P0 E0 AS0 AS1 E2 E1 AD0 0 PIBpotent0 PIBpotent1 23 AD1 Produsul Intern Brut PIB . Teoreticienii motivează creşterea ofertei agregate prin îmbunătăţirea stimulentelor de a munci. Ei spun că măsurile de relaxare fiscală reprezintă esenţa abordării economice prin prisma ofertei agregate.că reducerea fiscalităţii va duce la o creştere puternică şi pe latura ofertei agregate. ea rămâne cu 8 puncte procentuale peste media UE).. prin canalul unor deficite bugetare ridicate pe termen mediu şi lung. o creştere a venitului permanent (prin scăderea ratei de impozitare. trebuie cunoscută magnitudinea efectului de multiplicare al reducerii ratei de impozitare. În schimb. pe termen lung) determină o modificare puternică a cheltuielilor de consum şi astfel. Incidenţa reducerii fiscalităţii este mult mai puternică asupra cererii agregate şi mai redusă asupra ofertei agregate. care a rămas la un nivel ridicat (chiar dacă s-a redus cu 4 puncte procentuale faţă de 2004.

În realitate. îndeosebi taxa pe valoarea adăugată. descurajarea muncii la negru.Pe termen scurt. ca urmare a reducerii impozitării. Conform Guvernului. cererea agregată creşte. produsul intern brut creşte cu o mărime mare conducând la scăderea veniturilor fiscale încasate la buget cu un procent mai mic decât procentul de scădere a ratei marginale de impozitare. „oficializarea” veniturilor şi crearea de noi locuri de muncă (efectivul salariaţilor din economie a crescut cu circa 177 mii persoane în luna decembrie 2006 faţă de sfârşitul anului 2004). obţinută prin stimularea cererii agregate.8% (comparativ cu nivelul din 2004).5% în perioada corespunzătoare a anului 2005. 24 . în formarea veniturilor bugetului de stat. contradicţiile asupra cifrelor. Rezultă că veniturile fiscale colectate la bugetul de stat cresc cu o rată mult mai mică faţă de rata de scădere a încasărilor la buget ca urmare a aplicării cotei unice → creşte deficitul bugetar → apar presiuni inflaţioniste puternice. Pe termen lung. Totodată. Realizarea acestui obiectiv este susţinută de ponderea sporită pe care au dobândit-o aceste impozite.4% în 2006 faţă de 62. Un alt aspect important vizat de reforma fiscală este reprezentat de transformarea impozitelor şi taxelor pe bunuri şi servicii în principala sursă de venituri ale bugetului de stat. impozitele pe bunuri şi servicii au participat la formarea veniturilor bugetului de stat într-o proporţie de 58. ca urmare a reducerii impozitării cresc stimulentele de a munci şi astfel creşterea PIB-ului potenţial este mult mai mică decât cea a PIB pe termen scurt.. primii doi ani de cotă unică în România au însemnat venituri bugetare mai mari cu 14. Evoluţiile din economia românească par să redea fidel ceea ce a prognozat modelul teoretic..

9% în 2008 (comparativ cu 32.Dintre acestea.6% în perioada ianuarie-decembrie 2005). având ca pilon cota unică de impozitare sunt creşterea deficitului bugetar. au condus la obţinerea unui deficit bugetar moderat în 2005. Astfel.1% în 2004). o adâncire a deficitului balanţei comerciale. datorită unei cereri puternice de bunuri şi servicii. cea mai importantă contribuţie aparţine taxei pe valoarea adăugată. dintre toate cele 27 de ţări membre ale Uniunii Europene.. Complementar.5% (35. iar Eurostat arată că „România are cel mai scăzut nivel al veniturilor bugetare ca pondere în Produsul Intern Brut (circa 29%).8%.5% în 2005. Contradicţii există şi între valorile prognozate de Guvern şi cele publicate de direcţia de Statistică a Uniunii Europene. Veniturile totale au fost deci.9% din PIB”. Riscuri  Ideea conform căreia modificarea ponderii veniturilor încasate la bugetul de stat din impozite indirecte este un efect pozitiv pentru România este cel puţin controversată. Spre deosebire de autorităţile române. reducerea semnificativă a cheltuielilor de capital şi necesarul redus de resurse publice pentru cofinanţare. constante ca procent din PIB. care consideră că implementarea cotei unice a adus venituri la buget. unde media veniturilor s-a situat la 40. Eurostat. ca urmare a gradului scăzut de absorbţie a fondurilor europene. . „această pierdere a fost compensată de colectarea unor venituri mai mari decât cele prevăzute din impozite indirecte. susţin ei. specialiştii Fondului Monetar Internaţional consideră că introducerea acestei măsuri „a determinat o pierdere de venituri din impozitul pe venit şi impozitul pe profit de aproximativ 1% din PIB în 2005. o creştere a deficitului de cont curent până la nivelul de 14% în 2007 şi presiuni inflaţioniste puternice începând cu 2007. sunt însoţite de riscuri majore pe termen mediu şi lung Riscurile asociate reformei fiscale din România. de 0. 25 . urmată de accize (a cărei pondere în totalul veniturilor bugetului de stat a fost apropiată în 2006 de cea din anul 2005 şi anume 24..4% faţă de 24. ceea ce va provoca reducerea economisirii şi creşterea consumului.2% în 2007 şi 31. dacă în Programul Economic de Preaderare (ediţia 2005) evoluţia veniturilor bugetare în raport de PIB este de 33. Totuşi. de 32. în Programul de Convergenţă (2006-2009) găsim că „veniturile bugetare vor ajunge la 36. 32.8% din PIB în 2005”. cu privire la ponderea încasărilor bugetare în PIB.5% din PIB în 2007”.9% în 2006. 32. Banca Centrală va continua să scadă rata dobânzii de referinţă.

 intensificarea executării silite şi a impunerii de constrângeri tari tuturor răuplatnicilor. O altă reducere se va realiza în ceea ce priveşte încasările din taxele vamale. consumul final a crescut cu 11. Propuneri  Pentru a asigura succesul cotei unice de impozitare. comparativ cu aceeaşi perioadă din 2006. o politică salarială prudentă etc (măsură greu de realizat deoarece România are nevoie de un stimulent de creştere.  micşorarea lag-urilor interne ale politicii fiscale (care şi aşa sunt mari). prin reducerea dimensiunii sectorului guvernamental.  Scăderile de venituri la buget sunt procese care pot fi observate încă din primele 10 luni ale anului curent.3% în 2008 pentru a ajunge la 7.  un mediu concurenţial stabil. concordant şi cu obiectivele de modernizare). decidenţii trebuiau să combine această reformă fiscală cu măsuri acompaniatoare.  Boom-ul creditelor de consum se va tempera iar remitenţele se saturează în jurul nivelului de 4-5 miliarde euro.  reducerea ponderii contribuţiei la asigurările sociale – un echilibru pe termen lung între impozitarea muncii şi impozitarea capitalului. predictibil (funcţionalizarea Consiliului Concurenţei).  predictibilitate în reforma fiscală. 26 .5% în 2009 – modificări procentuale faţă de anul anterior). Creşterea încasărilor din TVA şi accize se bazează mai ales pe creşterea consumului. a) Perfecţionarea sistemului financiar:  reducerea cheltuielilor publice. odată cu intrarea României în Uniunea Europeană (doar 38% venituri bugetare din taxe vamale în primele 5 luni din 2007.5% în 2006 şi va creşte cu 9. instituţii capabile să exercite guvernanţa. care va avea un ritm din ce în ce mai scăzut în următorii ani (conform Comisiei Naţionale de Prognoză. iar investiţiile în infrastructură reprezintă cel mai la îndemână instrument. când veniturile realizate la buget din TVA au reprezentat doar un procent de 91%. comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2006). 8.5% în 2007. b) Implementarea politicilor de stimulare a ofertei agregate:  o stabilitate legislativă mai ridicată.

 un proces eficient de restructurare şi privatizare. Matricea de politici acompaniatoare ale cotei unice (propuse mai sus) este în stare să conducă la o creştere mai mare a PIBpotential (PIBpotential0→ PIBpotential1) faţă de creşterea PIB (AS0→AS1).  reducerea contribuţiilor sociale pentru a creşte gradul de ocupare al forţei de muncă. deficitele bugetare vor fi mai mici.  stimularea economiilor şi investiţiilor interne.  intrarea şi ieşirea liberă pe/de pe piaţă a agenţilor economici (mai ales liberalizarea ieşirilor din sistem). Nivelul mediu al preţuril P1 or P P0 AS0 AS1 potenţial din modelul iniţial. c) Reducerea distorsiunilor pieţei prin restrângerea/stimularea efectelor externalităţilor negative / pozitive. 27 . Oferta agregată AS va creşte cu o mărime mai mare astfel încât curba AS se va deplasa mai mult spre dreapta (faţă de modelul iniţial) E2 E1 E0 AD0 AD1 Astfel. deficitul de cont curent nu se vaPIB afla la „cote îngrijorătoare”.  strategii coerente de atragere a investiţiilor străine directe. acordarea ajutoarelor de stat numai în concordanţă cu legislaţia europeană în domeniu. iar presiunile inflaţioniste mai puţin PIBpotent0 apăsătoare (P0→P1).  reducerea costurilor de tranzacţie.  utilizarea taxelor şi subvenţiilor pentru a elimina efectele externalităţilor negative. Banca Naţională a României îşi va putea atinge ţinta de inflaţie Produsul Intern 0 PIBpotent1 Brut mai pentru următorii ani. prin:  stabilirea riguroasă a drepturilor de proprietate. însoţit de stimularea aplicării politicilor industriale active.  creşterea mobilităţii forţei de muncă prin conceperea unui Cod al Muncii nemarcat de prevalenţe ideologice şi care să admită flexibilitatea pieţei muncii şi să genereze responsabilizarea actorilor economici.

concomitent cu cresterile estimate de impozite si taxe in Romania. 7. altadata de neconceput. au adus modificari dramatice ale politicilor fiscale occidentale. Economia romaneasca pierde inca un atu in cursa pentru atragerea investitiilor. Anii 2008 si 2009. Fiscalitatea Romaniei in perioada 2008-2010 Evolutia fiscalitatii blocheaza investitiile autohtone si le tine la distanta pe cele straine. Adeptele teoriei economice conform careia solutia cea mai eficienta a rezolvarii crizei de lichiditati financiare o constituie interventia statului prin infuzia de capital si relaxarea fiscala. in doi ani. ani de recesiune economica pentru cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.Se creează astfel un cerc virtuos. Relaxarea fiscalitatii ca masura anticriza implementata de majoritatea guvernelor occidentale. Vom putea remotiva speranţa că introducerea cotei unice poate să fie un succes. majoritatea guvernelor au adoptat masuri de politica fiscala pe termen scurt. Practic. reduce avansul statelor dezvoltate ale Uniunii Europene in ceea ce priveste nivelul taxelor si impozitelor. cu extindere catre trei in unele dintre 28 .

ca urmare a consumului din import. de -5. a carui implementare inseamna taierea in continuare a cheltuielilor publice si private. Aceasta din urma este asteptata dupa alegerile prezidentiale din luna noiembrie.2% din Produsul Intern Brut (PIB) si un deficit extern de -12. suedezii (56%) si olandezii (52%). cu aproape cinci procente peste media anuala permisa de codul de disciplina fiscala al Uniunii Europene (3%). concomitent cu imbunatatirea colectarii impozitelor si cresterea fiscalitatii. belgienii (53. Potrivit Bancii Nationale a Romaniei. momentul izbucnirii crizei a prins economia romaneasca pe picior gresit: inflatie medie anuala de 7. inainte de reducerile temporare dictate de politicile anticriza. Toate aceste schimbari ar putea modifica locul pe care Romania il ocupa in clasamentul european al fiscalitatii. 29 . Pana recent.4%.8%. cota unica de impozitare a veniturilor personale de 16% ne plasa in topul celor mai scazute contributii.3%. deficit bugetar excesiv. de 29. indiferent de originea capitalului. Nivelul fiscalitatii este un element important. Sunt tarile cu cele mai bine puse la punct programe de asistenta sociala. danezii (59% din venituri). Cele mai mari impozite pe venit le plateau. marile companii luand deja in calcul in proiectiile de buget pe 2010 un nivel mai ridicat al taxelor si impozitelor.5% din PIB. In ceea ce priveste impozitarea persoanelor fizice si a companiilor. iar cea a tarilor din zona euro de 40. pe ambele componente raportul se pastreaza.tarile Uniunii Europene. respectiv 48. aceasta indicand supraincalzirea periculoasa a economiei.7% din PIB. iar tari ale bunastarii sociale. Astfel.3. cum sunt Germania sau Franta. nu si decisiv insa. cu 15%. autohtona sau straina. finantate din impozitele ridicate platite de cetateni si companii. Ponderea veniturilor fiscale in PIB era. State campioane in atragerea capitalului strain. cu 10%.4%. Toate aceste valori ale indicatorilor macroeconomici au exclus din start stimularea in continuare a consumului si au condus la adoptarea deciziei de incheiere a unui acord de imprumut cu Fondul Monetar International. in luarea deciziei de creare a unei investitii productive. si Republica Ceha. egala cu a Slovaciei. dupa Bulgaria. intreprinzatorii privati si populatia primesc stimulente financiare menite sa relanseze consumul gospodariilor si investitiile. 48. cea mai scazuta din Uniunea Europeana. ca Suedia sau Danemarca.7%). la finele lui 2007. Media UE 27 era de 39.85%. o intarire a monedei europene in raport cu leul si cresterea TVA. Romania figura pe harta europeana a investitiilor in grupa tarilor cu fiscalitate redusa.5% si 43. inregistrau ponderi ale veniturilor fiscale in PIB de 39.

estimarile Comisiei Europene. iar in 2010 urmeaza altele. Chiar daca in acest moment Guvernul nu anunta cresteri de impozite. Cele mai mari impozite pe business sunt platite de investitorii din Malta (35%).  asigurarea unui mediu nediscriminatoriu. aproximativ 60. cum este cel al numarului exagerat de taxe si impozite pe care trebuie sa le plateasca firmele (de ordinul sutelor). au drept consecinta logica reducerea decalajului care ar fi putut. în vederea sporirii rolului său stabilizator prin reducerea deficitelor structurale  îmbunătăţirea condiţiilor pentru funcţionarea simetrică a stabilizatorilor automaţi. Cipru (10%) si Lituania (15%). in crestere cu 12% fata de 2007. scaderea taxelor si impozitelor directe si indirecte in economiile europene puternic fiscalizate. Germania (29. Politica fiscal bugetară în perioada 2008-2010 Viziunea Guvernului în domeniul politicii fiscale este centrată pe:  asigurarea unui rol stimulativ al taxelor şi impozitelor  consolidarea finanţelor publice. Cu toate ca este prematur. Anul 2010 va fi unul al cresterii fiscalitatii indirecte in Romania. deocamdata. Greutatea acestora in povara fiscala totala suportata de companii nu este deloc de neglijat.5%). concentrându-se pe măsuri de consolidare a simplităţii. influentate in principal de conditionalitatile impuse prin acordul de imprumut cu Fondul Monetar International. Pentru ca o povara fiscala mai mare vine la pachet si cu alte dezavantaje ale mediului de afaceri romanesc. Belgia si Franta (34%). un nou clasament al fiscalitatii.Cota de impozitare a afacerilor in Romania este concurata doar de cea din Irlanda (12. cu circa 20 de procente fata de nivelul actual.4% in 2008. precum si al instabilitatii sistemului fiscal. inclina balanta investitiilor directe in favoarea noastra. este cel al taxelor si impozitelor locale. la un moment dat.8%). concomitent cu majorarea acestora in Romania.  Reducerea în continuare a ratelor contribuţiilor la asigurările sociale este justificată de intenţia de diminuare a înclinaţiei agenţilor economici de a păstra 30 . Bulgaria (10%). care influenteaza investitiile in economie. Un alt aspect important. dau ca certa aceasta evolutie. al numarului-record de ore necesare onorarii darilor catre stat (peste 200). transparenţei şi predictibilităţii sale. Acest an a adus deja noi majorari.

9 procente din PIB în 2011. -Introducerea unui impozit de 2% asupra veniturilor obtinute din activitatile agricole. Programul anticriza al Guvernului: -Reducerea TVA-ului de la 19% la 5% la construirea de locuinte sociale si. -Scutirea temporara de impozitare a veniturilor obtinute pe bursa.activităţile în economia gri.5%). 31 . cat si a angajatului. tigari si benzina. Deficitul structural al bugetului va ajunge la un nivel de 0. -Reducerea de la 16% la 10% a impozitului pe dividendele realizate de nerezidenti. in cazul celor private cu suprafete de pana la 120 mp si in valoare de 90 de mii de euro. -Cresterea contributiei la asigurarile sociale atat a angajatorului. -Reducerea taxei de poluare. respectând prevederile Pactului de Stabilitate şi Creştere revizuit. -Cresterea nivelului deductibilitatii fiscale a asigurarilor private de sanatate de la 200 de euro la 250 de euro si a pragului contributiei angajatilor la schemele de pensii facultative. conditionat. pentru a da un impuls pozitiv evoluţiilor pieţei muncii. -Scutirea permanenta de impozitare a anumitor castiguri de capital realizate de nerezidenti. implicând o marjă de siguranţă suficientă pentru a evita depăşirea nivelului de 3 la suta din PIB în condiţiile apariţiei unor şocuri asimetrice la adresa creşterii produsului intern brut. -Cresterea accizelor la alcool. de la 200 de euro la 400 de euro. concomitent cu scaderea contributiei angajatorului la fondul pentru accidente de munca si boli profesionale (cu 0. contribuind în paralel la atingerea scopurilor formulate în Strategia Lisabona relansată.

Capacitatea administrativă împreună cu procedura fiscală reprezintă principalele platforme care necesită reformare. cota unică de impozit pe profit de 16% și cota standard de TVA de 19% sugerând un climat propice pentru companiile existente sau noii investitori. Bineînțeles. zonele neclare. lipsa de expertiză a diverselor autorități cu privire la aspectele fiscale complexe sau specifice anumitor domenii de activitate face colaborarea dintre autorități și mediul de afaceri dificilă sau chiar inexistentă. s-au regăsit și la nivelul relațiilor de zi cu zi sau a corespondenței dintre autorități si companii. Reformarea aparatului birocratic greoi și îmbunătățirea transparenței autorităților sunt imperativ necesare în premisele funcționării normale a economiei. lipsa de asumare a responsabilității la nivelul autorităților administrative sau judecătorești. de la momentul unificării tuturor reglementărilor fiscale într-un singur Cod și până la introducerea unor elemente de jurisprudență europeană. neutralizând previziunile financiare sau planurile de afaceri. imprevizibile și. de multe ori. Sistemul fiscal din ultimii zece ani a fost supus unor schimbări numeroase. uneori. România are un sistem fiscal competitiv în regiune. De multe ori. Concluzii La prima vedere. care au influențat mediul de business. Aceste aspecte. sistemul fiscal românesc pierde din competitivitate. primării. contradictorii sau insuficient reglementate și ineficiența aparatului administrativ și judiciar. În strânsă legatură. 32 . instituțiile de care acestea aparțin (ANAF. aceste semnale referitoare la relația cu autoritățile sunt nuanțate în funcție de nivelul acestora (centrale versus locale). mediul de afaceri a remarcat evoluția pozitivă a cadrului legislativ pe parcursul ultimilor 5 ani. ANV). Cu toate acestea. precum durata lungă de așteptare sau neclaritatea răspunsurilor primite. tipurile de impozite implicate sau zona de activitate a respondenților. Societățile reclamă perioada îndelungată de rezolvare a litigiilor fiscale și. acest lucru se traduce printr-o incertitudine a impactului fiscal asupra tranzacțiilor efectuate. controversate. Totuși.8. date fiind frecvența schimbărilor legislative. Lipsa de sofisticare a cadrului fiscal de reglementare în anumite domenii cheie nu poate răspunde complexității afacerilor desfășurate astăzi în context european și internațional.

evoluția cadrului legislativ trebuie să vină firesc. pentru a acoperi necesitățile actuale impuse de complexitatea mediului economic. Flexibilitatea și transparența unei astfel de relații necesită o mai bună formalizare legislativă a drepturilor și obligațiilor dintre părți și posibilitatea negocierii și medierii directe între contribuabil și autoritatea fiscală. De asemenea. îmbunătățirea relației dintre autorități și contribuabili trebuie să aibă la bază un proces continuu de schimbare a atitudinii autorităților. În primul rând. Separat.De remarcat că majoritatea companiilor sunt conștiente că dezideratele privind îmbunătățirea legislației și a administrației fiscale trebuie urmărite în contextul asumării de către stat a unei strategii fiscale pe termen lung. fără a fi un factor de incertitudine sau destabilizare pentru contribuabil. păstrarea cotei unice reprezintă un obiectiv necesar pentru menținerea stabilității fiscale drept contrapondere la turbulențele economice actuale. În acest context. precum și dezvoltarea expertizei și chiar o specializare a acestora pe tipuri de industrii. 33 . sunt necesare anumite recomandări generale oferite de mediul de afaceri.

Ed. González.mfinante. 13. *** EurLex – baza de date legislatie europeană. D. crestere 3. 4. Taguas. Integrare financiar-monetara europeana – curs Jean Monnet. 2009. Ed.insse. 7.eu.ro. Economică. *** Taxation Trends in the European Union. C. Integrarea monetar bancară europeană.htm.ro/workingp. Ed. Bucuresti. 2002. Bucuresti. 19. http://www. 2007. Junimea Iasi. *** COM (2001) 260 „Tax policy in the European Union -Priorities for the years ahead”. I. www. 2005. A.1 din aprilie 2004 – Melguizo. Ed. Stoica. Ed. http://www.aspx. www. 9. De la Piata Comună la moneda unică. Didactică si Pedagogică. http://europa.. 2.int/index_en. 5. mucho más que economía”.com.cerope. 2001.. Working Paper nr. 11. Bucuresti.. Costache A.fmi. www. 2005. Dardac. 15.. Universitatea “Spiru Haret”.. 6. Vrânceanu. www.ro . Daianu. economică”.Bibliografia: 1.ro.ro. România si Uniunea Europeană: inflate. 17. 34 .bnr. 2002. – „La ampliación europea al este. http://www. 14. Mosteanu T. Fiscalitate. http://www. Fundación Caja Rural de Granada. N. Politici fiscale si bugetare europene.mefromania. 16.. 20. balantă de plăti.cnp. 18. La ampliaciión de UE: luces y sombras. O. Comisia Europeană. 21. D. 10. Universitară. Ignat. Ed. 12.ro.. Iasi. M. 2003. R. D. 8. Genaro... Granada. Basno.ro. Bucuresti.eurostat. Polirom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful